VUC Roskilde Kursisthåndbog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VUC Roskilde Kursisthåndbog"

Transkript

1 VUC Roskilde Kursisthåndbog En guide til vigtig information Hvornår har vi ferie? Kan jeg få befordringsgodtgørelse? Hvornår skal jeg op i skriftlig dansk? Kan jeg få forlænget tid til eksamen? Få svar på det her og på meget, meget mere. Side 0

2 VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2014/2015. Denne håndbog giver dig meget af den information om VUC, du har brug for. Du kan hente mere viden på vores hjemmeside, og i Fronter, som du har adgang til som kursist. I det daglige er du velkommen til at spørge lærere og kontorpersonale, hvis der er noget, du er i tvivl om. Hvis du har brug for studievejledning, er du velkommen i Studieservice? Målet med VUC er en kompetencegivende eksamen i et enkelt eller i flere fag. Du kan derfor forvente en solid faglig undervisning, der giver dig mulighed for at få de kompetencer, du har brug for efter VUC. Vi forventer til gengæld, at du er studieaktiv. Opsøg VUCs studieværksted og andre tilbud, så du får så meget ud af din uddannelse som muligt. VUC er en stor skole med tre afdelinger og fem uddannelser. Jeg håber, at du vil føle dig godt tilpas på din afdeling og dine hold. På VUC ser vi mangfoldighed som en styrke. Derfor er vi glade for den forskellighed i fag, kursister, aldre og sprog, som du møder her. Hvis du har lyst til at sætte dit præg på VUC med at arrangere fester eller gøre kursisternes indflydelse gældende - så meld dig til kursistrådet. Jeg håber, du får et spændende og udviklende kursusår. På vegne af os alle på VUC Roskilde. Dorthe Jensen Lundqvist Rektor Side 1

3 Indhold 1. AVU ALMEN VOKSEN UDDANNELSE Faglig Dokumentation AVU eksamen BEFORDRINGSGODTGØRELSE - UNGDOMSKORTET BOGUDLÅN DELTAGERBETALING AVU-priser HF-enkeltfag-priser Tilmeldingsgebyr for særlige grupper Tilbagebetaling af tilmeldingsgebyr på HF-enkeltfag DISPENSATION VED MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE EKSAMINER AVU & HF EKSAMENSDATOER Skriftlige eksaminer AVU & HF Mundtlige eksaminer AVU & HF EKSAMENSPROJEKT PÅ HF-ENKELTFAG (EP) DET 2-ÅRIGE HF OG KS-SYNOPSISOPGAVE FERIE- OG ÅRSPLAN 2014/ Efterår 2014 (alle dage inkl.) Forår 2015 (alle dage inkl.) GS HF-FAG En hel HF-eksamen som HF2-kursist Obligatoriske fag Valgfag En hel HF-eksamen som HF-enkeltfagskursist Obligatoriske fag Valgfag STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE EKSAMENSPROJEKT SYGEMELDING VED EKSAMEN KLAGER OVER EKSAMEN Klager over undervisningen eller andre forhold på skolen KONTAKT: ADRESSER, POST & MAIL KURSISTRÅDET MERIT PÅ HF ELLER OVERFØRSEL AF KARAKTERER FRA ANDEN GYMNASIAL UDDANNELSE ORDBLINDEUNDERVISNING PARKERING RYGNING SELVSTUDERENDE PÅ HF Tilmeldingsfrist Laboratoriekurser Tilmeldingsfrist til vintereksamen Side 2

4 Tilmeldingsfrist til sommereksamen Skift fra holdkursist til selvstuderende Særlig tilmeldingsfrist og eksamensgrundlag SELVSTUDERENDE PÅ AVU Tilmeldingsfrist STATENS UDDANNELSESSTØTTE (SU) OG STATENS VOKSENUDDANNELSESSTØTTE (SVU) Statens uddannelsesstøtte (SU) Generelt Ansøgning Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) For at komme i betragtning til SVU-støtte skal du opfylde nogle krav Nyttige links STUDIE- OG ORDENSREGLER VUC Roskildes ordensregler Studieaktivitet For AVU-, HF E -kursister på enkeltfag samt FVU Kursister Mulighed for en studieaktivitetsaftale Forstå dit fravær i LudusWeb Hvordan ser du dit fravær i LudusWeb STUDIEKORT STUDIESERVICE Studiemiljørådgiver og Studiecoach Tilmelding til hold TERMINSPRØVER PÅ AVU & HF Terminsprøver efteråret HF-terminsprøverne afholdes Terminsprøver foråret AVU-terminsprøverne afholdes: HF-terminsprøverne afholdes de 3 dage før Påske: Dispensation ved terminsprøverne...22 Side 3

5 1. AVU ALMEN VOKSEN UDDANNELSE AVU står for Almen Voksen Uddannelse. På AVU kan man vælge mellem undervisning på 3 spor; Basis-niveau, G-niveau eller F-E-D niveau FAGLIG DOKUMENTATION Faglig dokumentation er et evaluerende projekt, du udarbejder efter et gennemført niveau på AVU. Faglig dokumentation stilles af din lærer, så du dokumenterer, at du har nået de faglige mål for faget. Der vil i perioden, hvor du arbejder med faglig dokumentation, være mulighed for at få hjælp, vejledning og støtte af enten din underviser eller de lærere, der er i Studieværkstedet. Basis-niveau, F-niveau og E-niveau afsluttes med faglig dokumentation. Faglig dokumentation indgår som del af studieaktiviteten, og gennemfører man ikke den faglige dokumentation på det niveau, man er tilmeldt (Basis-niveau, F-niveau eller E-niveau), bliver man udmeldt af holdet AVU EKSAMEN De afsluttende prøver er på samme niveau som folkeskolens afgangsprøver. D-niveau er dog på lidt højere niveau end 10. klasse, som er på E-niveau. Undervisningen på niveau G og D afsluttes med prøve. Du tilmeldes automatisk prøven, når du indskrives på et hold. Hvis du har dansk, engelsk og matematik på D-niveau, naturvidenskab på G eller D-niveau samt enten historie, samfundsfag, tysk eller fransk på G- eller D-niveau, har du mulighed for at få et samlet eksamensbevis, Alment Forberedelsesbevis. Henvend dig i Studieservice, hvis du vil vide mere. Se yderligere informationer vedrørende AVU eksamen i Eksamenshåndbogen for AVU kursister 2. BEFORDRINGSGODTGØRELSE - UNGDOMSKORTET Du er berettiget til at søge om tilskud til dine transportomkostninger, hvis du er fuldtids-studerende. Ordningen hedder Ungdomskort. Du er fuldtidsstuderende når du opfylder kriterierne for at få SU, dvs. når du har minimum har 23 lektioner på dit skema om ugen. Alle, der opfylder kriterierne, kan søge om at få et Ungdomskort. Du skal have Nem-ID og tilmelde dig ordningen på hvor du naturligvis også kan læse mere om ordningen. 3. BOGUDLÅN Du låner alt undervisningsmaterialet af VUC, men du er selv ansvarlig for at anskaffe ringbind, notepapir, ordbøger og lommeregner. Tal med din lærer om hvilken type lommeregner, du skal bruge, inden du anskaffer den. Udlånet registreres elektronisk og bøgerne udleveres af læreren på holdet. Du bekræfter på en kvittering, at du har lånt bøgerne. Side 4

6 Du skal aflevere bøgerne igen efter afsluttet eksamen, og hvis du holder op i løbet af året, skal du straks aflevere bøgerne i Studieservice i Køge og Greve eller i bogkælderen i Roskilde. Hvis du undlader at aflevere udlånt materiale, vil du blive pålagt et erstatningskrav, og i sidste instans videregivet til inkasso. 4. DELTAGERBETALING VUC Roskilde udbyder mange forskellige uddannelser, hvoraf nogle er gratis og andre er pålagt et tilmeldingsgebyr. Det er gratis at tilmelde sig OBU - Ordblindeundervisning, FVU - Forberedende Voksenundervisning og det 2- årige HF. Fag på AVU Almen Voksenuddannelse og HF - Højere Forberedelseseksamen som enkeltfag (HF-enkeltfag) er alle pålagt et tilmeldingsgebyr. Du skal være opmærksom på, at din tilmeldingen til diverse hold først er registreret og gyldig efter VUC har modtaget betalingen. Du kan betale med dankort ved indskrivningen eller få et girokort med AVU-PRISER De fleste AVU-fag koster 120 kr., men enkelte fag som f.eks. psykologi, grundlæggende it og billedkunst koster kr. Tilmeldingsgebyret er det samme uanset, om det er almindelig holdundervisning med fremmøde, e- learninghold eller ved tilmelding som selvstuderende. Se den komplette prisliste på HF-ENKELTFAG-PRISER De fleste HF-fag koster 450 kr. hold, men enkelte fag som f.eks. spansk, filosofi og de kreative fag koster kr. Tilmeldingsgebyret er det samme uanset om det er almindelig holdundervisning med fremmøde, e- learninghold eller ved tilmelding som selvstuderende. Se den komplette prisliste på TILMELDINGSGEBYR FOR SÆRLIGE GRUPPER Det er politisk besluttet at to udvalgte grupper skal betale et forhøjet tilmeldingsgebyr: Folkepensionister og efterlønsmodtagere skal alle betale fagets ordinære pris kr. Desuden skal borgere med en videregående uddannelse, fra kort videregående- til lang videregående uddannelse, alle betale den fulde driftomkostning for faget, hvilket svarer til det statslige taksametertilskud til VUC. Prisen er afhængig af fagets timetal og niveau og den går fra ca kr. for dette billigste AVU-fag til ca kr. for det dyreste HF-fag. Ved tilmelding som selvstuderende er gebyret fagets ordinære pris uanset uddannelsesniveau. Se den komplette prisliste på TILBAGEBETALING AF TILMELDINGSGEBYR PÅ HF-ENKELTFAG Det er muligt at søge om at få tilbagebetalt det samlede tilmeldingsgebyr i to tilfælde: Side 5

7 Hvis du afslutter en fuld HF-eksamen som enkeltfagskursist, eller hvis du afslutter en HF-fagpakke (f.eks. pædagog-pakken ). Se de nærmere regler for proceduren og hvilke fag, du kan få tilbagebetaling på 5. DISPENSATION VED MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE EKSAMINER AVU & HF Hvis du ved den mundtlige eller skriftlige prøve er ringere stillet end andre kursister på grund af handicap, ordblindhed eller lignende, har du mulighed for at søge forlænget forberedelsestid til mundtlig eksamen og forlænget tid til skriftlig eksamen, få ekstra hjælpemidler eller en bisidder ved eksamen. En to-sproget baggrund er i sig selv ikke tilstrækkelig grund til at få godkendt en dispensationsansøgning. Ansøgningsfrist ved vintereksamen: Fredag d. 10. oktober 2014 Ansøgningsfrist ved sommereksamen: Fredag d. 27. februar 2015 Du er selv ansvarlig for at overholde ansøgningsfristen og ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristens udløb godkendes ikke. I særlige tilfælde kan OBU eller ordblinde holdkursister på AVU eller HF, der testes på VUC efter disse deadlines, godt bevilliges dispensation. Se de nærmere regler for, hvordan du ansøger i Eksamenshåndbogen for AVU kursister eller Eksamenshåndbogen for HF kursister. 6. EKSAMENSDATOER 6.1. SKRIFTLIGE EKSAMINER AVU & HF Samtlige skriftlige eksaminer er fastsat af Undervisningsministeriet og er udmeldt ved skoleårets start. Se Eksamenshåndbogen for AVU kursister eller Eksamenshåndbogen for HF kursister MUNDTLIGE EKSAMINER AVU & HF De mundtlige eksaminer offentliggøres først den 21. november for vintereksamen Mundtlig sommereksamen 2015 for AVU-kursister offentliggøres 17. april og medio maj 2015 for HF sommereksamen. Se Eksamenshåndbogen for AVU kursister eller Eksamenshåndbogen for HF kursister. 7. EKSAMENSPROJEKT PÅ HF-ENKELTFAG (EP) Hvis du er HF-enkeltfagskursist og skal afslutte en samlet HF-eksamen, skal du også til mundtlig eksamen i et tværfagligt eksamensprojekt, som du eksamineres i på grundlag af en skriftlig synopsis-opgave. Den tværfaglige opgave skal udarbejdes indenfor 2-3 fag, som du frit kan vælge blandt alle de fag du har haft, eller i gang med. Der er ikke krav om bestemte niveauer, men det er altid på det højeste niveau af de fag du vælger. Du vil få en vejleder til hvert fag. Tilmeldingsfristen ved vintereksamen 2014: Mandag d. 29. september 2014 Side 6

8 Tilmeldingsfristen for eksamensprojekt ved sommereksamen 2015: Tirsdag d. 10. februar 2015 Du tilmelder dig elektronisk i LudusWeb efter at have fået dine to vejlederes godkendelse af fag og emne. Arbejdet med EP-emnet kan begynde fra det øjeblik du vælger fag og vejledere, men der er afsat 5 synopsisarbejdsdage i den første uge af maj, hvor der ikke er anden undervisning. EP-synopsisugen er fra d. 30. april til d. 7. maj EP-Synopsisopgaven skal afleveres: Torsdag d. 7. maj 2015 Ved vintereksamen er der ikke på forhånd afsat en opgaveuge uden undervisning for de kursister. Vejledning og arbejdsform aftales individuelt med vejleder og EP-kursist. EP-Synopsisopgaven skal afleveres senest fredag d. 5. december kl. 14. Den tværfaglige mundtlige eksamen afvikles i uge 51 mellem mandag d. 15. og mandag d. 20. december. Se yderligere oplysninger om Eksamensprojektet i Eksamenshåndbogen for HF kursister. 8. DET 2-ÅRIGE HF OG KS-SYNOPSISOPGAVE Hvis du er tilmeldt det 2-årige HF, skal du ikke udarbejde Eksamensprojekt. I stedet skal du på 2. år udarbejde en tværfaglig synopsis inden for Kultur- og Samfundsvidenskabelig faggruppe. Du skal ikke tilmelde dig eller vælge fag det er automatisk del af KS-eksamen. Projektet skal laves inden for ét af de emner, der er arbejdet med i KS-faggruppen. Emnet vælges ved lodtrækning. Bemærk at undervisningen i Kultur- og Samfundsvidenskabsgruppen slutter onsdag d. 29. april, hvorefter der er afsat 5 synopsis- arbejdsdage fra torsdag d. 30. april til d. 7. maj 2015, hvor der ikke er anden undervisning. KS-Synopsisopgaven skal afleveres: Torsdag d. 7. maj FERIE- OG ÅRSPLAN 2014/2015 Ferie- og årsplan 2014/2015 sætter rammerne for skoleåret på VUC Roskilde: Skoleårets start og afslutning, ferier og eksamensperioder EFTERÅR 2014 (ALLE DAGE INKL.) Mandag d. 11. august Første undervisningsdag OBU Torsdag d. 14. august Første undervisningsdag HF Mandag d. 18. august Første undervisningsdag AVU & FVU Torsdag d. 25. fredag 26. september Pædagogiske dage for personalet -skolen lukket Mandag d. 13. fredag d. 17. oktober Efterårsferie (uge 42) Mandag d. 3. onsdag d. 5. november Terminsprøver HF Side 7

9 Mandag d. 1. mandag d. 22. december Onsdag d. 10. december Fredag d. 12. december Fredag d. 19. december Tirsdag d. 23. fredag d. 2. januar 2015 Eksamensperiode vinter skriftlig & mundtlig HF & AVU Sidste undervisningsdag for HF-hold, der afslutter med eksamen i december Sidste undervisningsdag for AVU-hold, der afslutter med eksamen i december Sidste undervisningsdag HF, AVU, OBU & FVU Juleferie 9.2. FORÅR 2015 (ALLE DAGE INKL.) Mandag d. 5. januar Fredag d. 23. fredag d. 30. januar Første undervisningsdag HF, AVU, OBU & FVU HF Større Skriftlig Opgave-uge (SSO) Mandag d. 16. fredag d. 20. februar Vinterferie (uge 8) Mandag d. 2. fredag d. 6. marts Onsdag d. 25. fredag d. 27. marts Mandag d. 30. marts onsdag d. 1. april Mandag d. 30. marts. - mandag d. 6. april Torsdag d. 30. april torsdag d. 7. maj Fredag d. 1. maj Onsdag d. 13. maj Torsdag d. 14. maj Fredag d. 15. maj Mandag d. 25. maj Fredag d. 5. juni Fredag d. 12. juni Fredag d. 19. juni Mandag d. 18. maj onsdag d. 24. juni Torsdag d. 25. juni Fredag d. 26. juni Mandag d. 29. juni Brobygning for AVU HF AVU-terminsprøver HF-terminsprøver Påskeferie (undervisningsfri, men HFterminsprøver) HF Eksamensprojekt St. bededag Sidste undervisningsdag AVU Kr. Himmelfartsdag Sidste undervisningsdag HF 2. pinsedag Grundlovsdag Sidste undervisningsdag FVU Sidste undervisningsdag OBU Eksamensperiode AVU og HF (Mundtlig eksamen på AVU & HF kan starte den 18. maj). Dette afgøres ved udgangen af marts 2015). Dimission og uddeling af eksamensbeviser Køge & Roskilde Dimission og uddeling af eksamensbeviser Greve Sommerferie begynder Se skematisk årsoversigt ÅRSPLAN FOR KURSISTER Side 8

10 10. GS GS står for Gymnasiale Suppleringskurser. Hvis du har afsluttet en gymnasial uddannelse (STX, HF, HTX eller HHX), men mangler fag eller niveauer, som du har brug for i forhold til optagelse på en videregående uddannelse, kan du læse på GS-ordningen. De ordinære GS-hold på VUC Roskilde er enten koncentrerede GS-hold i sommerferien (typisk matematik B og kemi B eller A) eller koncentrerede hold i foråret (2 mdr.) i matematik B. Bemærk at det kun er muligt at få SU til de koncentrerede GS-hold. Herudover er der mulighed for at tilmelde sig som GS-kursist på ordinære hel- eller halvårlige HF-hold. Men man kan ikke få SU til disse hold. GS-holdene på VUC Roskilde administreres af Københavns VUC (KVUC), som derfor skal modtage din ansøgning. Ansøgningsskema og yderligere information kan findes på eller 11. HF-FAG HF betyder Højere Forberedelseseksamen. Det er en uddannelse på gymnasialt niveau, der giver adgang til videregående uddannelser. Du kan læse HF som enkeltfag, som 1-årige fagpakker eller som et 2-årigt HF-forløb. Du kan vælge at afslutte enkelte HF-fag eller en fuld, samlet HF-eksamen. Al HF-undervisning afsluttes med en prøve. Dette gælder både for vinter- og sommereksamen EN HEL HF-EKSAMEN SOM HF2-KURSIST Hvis du er blevet optaget på vores 2-årige HF-forløb, vil du gå i en fast HF-klasse på Roskildeafdelingen gennem hele forløbet. Vi har tre 1-årsklasser og tre 2-årsklasser. De hedder A-, B-, C-, D-, E- og F-klassen. Det er gratis at tilmelde sig og følge HF2. HF2 er sammensat af en række obligatoriske fag, nogle valgfag og en stor skriftlig opgave på 2. år. Alle fag på nær idræt afsluttes med en mundtlig prøve. Dansk, engelsk og matematik har også en skriftlig prøve OBLIGATORISKE FAG Dansk A Engelsk B Matematik C Idræt C Naturvidenskabelig faggruppe (biologi C, geografi C, kemi C) Kultur- og samfundsvidenskabelig faggruppe (historie B, samfundsfag C, religion C) Ét af følgende kreative fag: billedkunst C, musik C, mediefag C, dramatik C Side 9

11 VALGFAG Du skal have minimum 2-3 valgfag, som du kan kombinere på følgende måder: 2 valgfag på B-niveau 1 1 valgfag på B-niveau og 2 på C-niveau 1 valgfag på B-niveau og 1 på C-niveau, hvis B-niveauet er enten fysik B eller fransk-spansk-tysk B 1 valgfag på A-niveau og 1 C-niveau. (Gælder dog ikke, hvis A-niveauet er engelsk A og historie A. Spørg i studievejledningen). Større skriftlig opgave Se Eksamenshåndbogen for HF kursister EN HEL HF-EKSAMEN SOM HF-ENKELTFAGSKURSIST Du kan også afslutte en fuld HF-eksamen som enkeltfagskursist. Som enkeltfagskursist planlægger du sammen med studievejledningen dit uddannelsesforløb; både hvor lang tid du vil bruge på det og hvorledes dit skema skal sammensættes. VUC Roskilde har enkeltfags-hf på samtlige 3 afdelinger i hhv. Greve, Køge og Roskilde. En fuld enkeltfagseksamen er sammensat af 9 obligatoriske fag, minimum 2-3 valgfag, en større skriftlig opgave i slutningen af forløbet og et tværfagligt eksamensprojekt til allersidst OBLIGATORISKE FAG Dansk A Engelsk B Matematik C Biologi C Geografi C Kemi C Historie B Samfundsfag C Religion C Biologi, geografi og kemi kan i særlige tilfælde planlægges som en naturvidenskabelig faggruppe, NF, med én prøve. Historie, samfundsfag og religion kan ligeledes planlægges og erstattes af én prøve i den kultur- og samfundsvidenskabelige faggruppe, KS. VUC Roskilde udbyder normalt ikke disse fag som KS- eller NF-faggrupper. Hvis du har én af nævnte faggrupper KS eller NF fra f.eks. en tidligere uddannelse, skal du ikke til prøve i eksamensprojekt VALGFAG Du skal minimum have 2-3 valgfag, som du kan kombinere på følgende måder: 2 valgfag på B-niveau og 1 på C-niveau 2 valgfag på B-niveau, hvis B-niveauet er enten fysik B eller fransk-spansk-tysk B Side 10

12 1 valgfag på A-niveau og 2 på C-niveau. (Gælder dog ikke, hvis A-niveauet er enten engelsk A eller historie A.) Hvis du har valgt engelsk A eller historie A, skal du have enten 3 C-niveaufag eller 1 B og 2 C. 12. STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE Se Eksamenshåndbogen for HF kursister. 13. EKSAMENSPROJEKT Se Eksamenshåndbogen for HF kursister. 14. SYGEMELDING VED EKSAMEN Hvis du bliver syg i forbindelse med en prøve på HF, skal du straks give besked til afdelingens kontor og meddele om du ønsker at gå til sygeeksamen. NB! Ingen sygeeksamen på AVU. Find kontaktoplysninger til din lokale afdeling på Sygemeldinger modtaget efter prøvens afslutning godkendes ikke. Se mere information herom i Eksamenshåndbogen for AVU kursister eller Eksamenshåndbogen for HF kursister. 15. KLAGER OVER EKSAMEN Du kan klage over forhold og afgørelser ved prøver både på AVU og HF. I den forbindelse skal du være opmærksom på følgende regler og tidsfrister: På AVU skal klagen afleveres skriftligt til uddannelseschef Vibeke Refskov Olsen (mail: På HF skal klagen afleveres til Uddannelseschef Lars Bretlau (mail: Klagen skal afleveres senest 14 dage efter eksamen ved skriftlig eksamen senest 14 dage efter offentliggørelsen af karakteren. Klagen skal udformes, så klagepunkterne er helt præcise. Du skal være opmærksom på, at en eventuel re-eksamination kan resultere i en lavere karakter. Se Eksamenshåndbogen for AVU kursister eller Eksamenshåndbogen for HF kursister for yderligere information KLAGER OVER UNDERVISNINGEN ELLER ANDRE FORHOLD PÅ SKOLEN Hvis du i løbet af skoleåret oplever at der er forhold i undervisningen, du er utilfreds med, er det først og fremmest vigtigt at tage problemet op med den lærer eller det hold, som problemet drejer sig om. Side 11

13 Det er vigtigt at jeres lærer bliver gjort opmærksom på, at der evt. er forhold som du eller måske flere på holdet undrer jer over eller lige frem er utilfredse med. De allerfleste uoverensstemmelser af den karakter kan og skal klares ved en åben dialog på holdet. Men hvis det alligevel ikke lykkes at nå til enighed og forståelse på holdet, og du ønsker at klage mere formelt over et forhold, skal du henvende dig til uddannelseschefen for din pågældende uddannelse. For AVU, FVU og ordblindeundervisning skal klagen rettes til Uddannelseschef Vibeke Refskov Olsen, mail: På HF skal klagen rettes til Uddannelseschef Lars Bretlau, mail: 16. KONTAKT: ADRESSER, POST & MAIL Du har som kursist en office365 mail, som består af dit Eksempel: Det er vigtigt at du opretter denne mail (se vejledning) og jævnligt tjekker den, fordi du vil få officiel post fra VUC på adressen. VUC kan kontaktes på følgende adresser: VUC Roskilde Læderstræde Roskilde Mailadresse: Tlf Roskildeafdelingen Læderstræde Roskilde [ ] Lokal mailadresse: Tlf Køgeafdelingen Gymnasievej Køge [ ] Lokal mailadresse: Tlf Greveafdelingen Rådhusholmen 12A 2670 Greve [ ] Lokal mailadresse: Tlf KURSISTRÅDET Kursistrådet er kursisternes mulighed for at få indflydelse på VUCs hverdag og udvikling. Rådet varetager kursisternes interesser over for ledelse og lærere og har store muligheder for at påvirke det fælles, sociale liv Side 12

14 på VUC. Et aktivt kursistråd har stor betydning for alle på VUC. Kursistrådet har plads i VUCs bestyrelse og inddrages også på andre niveauer af organisationen. Det er derfor vigtigt, at der er et initiativrigt og velfungerende kursistråd. Vi opfordrer kraftigt alle interesserede til at melde sig til kursistrådet. Der nedsættes et kursistråd på hver afdeling i begyndelsen af skoleåret. 18. MERIT PÅ HF ELLER OVERFØRSEL AF KARAKTERER FRA ANDEN GYMNASIAL UDDANNELSE Hvis du har aflagt prøve på andre ungdomsuddannelser, kan du overføre dem til dit samlede HFeksamensbevis. Det er vigtigt at du ved tilmeldingen i studievejledningen meddeler os, om du ønsker at få overført disse karakterer, ellers vil det ikke ske. Absolut sidste frist for ansøgning om merit/overførsel af karakterer er: Vintereksamen 2014: Mandag d. 1. december 2014 Sommereksamen 2015: Torsdag d. 30. april 2015 Se Eksamenshåndbogen for HF kurister for yderligere information. 19. ORDBLINDEUNDERVISNING Ordblindeundervisning er et gratis tilbud til alle voksne over 18 år samt VUC Roskildes egne kursister. Før du kan blive tilmeldt et ordblindehold, skal du gennemføre en ordblindetest og en screening, der viser, hvilken form for undervisning du har brug for. VUC Roskilde kan teste, om du er ordblind. Det er gratis at blive testet Hvis det viser sig, at du er ordblind, kan vi tilbyde dig undervisning og hjælp til at søge om it-hjælpemidler. Undervisningen bliver gennemført på små hold med typisk 5-6 kursister og der er gode muligheder for at få suppleret holdundervisningen med en såkaldt it-rygsæk, der består af en bærbar pc med helt specielt software. Henvend dig i læse/stavecentret for at blive tilmeldt en ordblindetest. 20. PARKERING Der er fri parkering på Greve- og Køgeafdelingernes P-pladser. På Roskildeafdelingen er der begrænsede muligheder for at parkere på skolens område. Parkering i skolegården Roskilde forudsætter en særlig parkeringstilladelse, som du skal placere i forruden. For at få parkeringstilladelse på Roskildeafdelingen i tidsrummet skal man være fuldtidskursist (SU berettiget) og som udgangspunkt have folkeregister adresse uden for postnummer 4000 Roskilde. Alle kursister kan købe en parkeringstilladelse til parkering efter kl Parkeringstilladelsen koster 50 kr., og kan købes i Studieservice i Roskilde. Medbring optagelsesbevis med skema samt bilens registreringsnummer. Bemærk at P-tilladelsen ikke i sig selv er en garanti for at der er en ledig P-plads. Side 13

15 Cykler bedes placeret i cykelstativerne. 21. RYGNING Rygning på VUC Roskildes 3 afdelinger er meget begrænset og er fastlagt efter den gældende lovgivning på området. På Køge- og Greveafdelingerne er det forbudt at ryge på skolens grund. Det er lokalt fastlagt, hvor det er tilladt at ryge lige uden for skolens område. Det totale forbud mod rygning skyldes at VÙC de to steder deler bygninger med to gymnasier for unge under 18 år. På Roskildeafdelingen er det kun tilladt at ryge på to afgrænsede steder i hhv. gården i Læderstræde og på terrassen på 1. sal i Algadelokalerne. Rygning er forbudt alle andre steder. 22. SELVSTUDERENDE PÅ HF Alle på HF-niveau kan tilmelde sig som selvstuderende i fag og niveauer, som VUC Roskilde i forvejen afholder eksamen i ved vinter- og sommereksamen. Det koster fagets normale pris i tilmeldingsgebyr: 450 kr. for de fleste fag, kr. et mindre antal fag (se priserne her) Det kan bemærkes at denne pris også gælder for selvstuderende med videregående uddannelse; dvs de ikke skal betale den fulde pris, som ved undervisning. Som selvstuderende på HF har du adgang til 2 timers vejledning af en faglærer vedr. eksamensgrundlaget for det pågældende fag TILMELDINGSFRIST Tilmeldingsfrist til vintereksamen december 2014: Mandag d. 6. oktober 2014 Tilmeldingsfrist til sommereksamen maj-juni 2015: Tirsdag d. 7. april 2015 Du er selv ansvarlig for at overholde tilmeldingsfristerne LABORATORIEKURSER Selvstuderende i fagene biologi, fysik, geografi og kemi skal gennemføre et laboratoriekursus i faget for at kunne gå til eksamen. Kurserne afvikles som tre-dages weekend-baserede kurser på KVUC i København hhv. i efteråret 2014 og foråret Se nærmere oplysninger om tilmeldingsprocedure m.v. i Eksamenshåndbogen for HF kursister TILMELDINGSFRIST TIL VINTEREKSAMEN 2014 Bemærk den meget tidlige tilmeldingsfrist til vintereksamen: Den 1. oktober Side 14

16 Bemærk at der ikke er garanti for ledige pladser på efterårets laboratoriekurser, som også kun tilbydes på C- niveau TILMELDINGSFRIST TIL SOMMEREKSAMEN 2015 Tilmeldingsfristen i foråret til laboratoriekurserne er ca. d. 27. februar 2015 (præcis dato oplyses senere). Tilmeldinger før tilmeldingsfristen er garanteret plads på samtlige niveauer/kurser. Tilmeldinger efter deadline er ikke garanteret en plads. Datoerne for kurserne i foråret 2015 er ikke offentliggjort endnu SKIFT FRA HOLDKURSIST TIL SELVSTUDERENDE Kursister, der f.eks. på grund af manglende studieaktivitet eller andre private forhold ikke længere har mulighed for at følge undervisningen, kan tilmelde sig som selvstuderende og dermed få adgang til at gå til eksamen. Tilmeldingen koster fagets pris SÆRLIG TILMELDINGSFRIST OG EKSAMENSGRUNDLAG Tilmeldingsfristen for kursister der skifter fra holdkursist til selvstuderende er senere end for øvrige selvstuderende Tilmeldingsfristen til vintereksamen december 2014: Mandag d. 10. november 2014 Tilmeldingsfristen til sommereksamen maj-juni 2015: Onsdag d. 29. april 2015 Du er selv ansvarlig for at overholde tilmeldingsfristerne, og tilmelding efter disse datoer er ikke mulig. Husk at du først er tilmeldt når du har betalt indskrivningsgebyret. Hvis du først overgår fra holdkursist til selvstuderende efter de ordinære tilmeldingsfrister hhv. d. 6. oktober og 7. april, skal du overtage dit tidligere holds og lærers undervisningsbeskrivelse ( pensum ). Du har ikke mulighed for selv at definere dit eksamensgrundlag og du vil blive eksamineret af dit tidligere holds lærer. Se Eksamenshåndbogen for HF kursister for yderligere oplysninger. 23. SELVSTUDERENDE PÅ AVU Hvis du ønsker at være selvstuderende, skal du henvende dig til en studievejleder. Så bliver du meldt til prøve og får tildelt en vejleder. Som selvstuderende på AVU får du 2 timers vejledning af din lærer vedr. eksamensgrundlaget for det pågældende fag. Tilmelding som selvstuderende koster fagets ordinære pris. Når du har fået oplyst navn og mailadresse på din vejleder, er det dit eget ansvar at kontakte vedkommende TILMELDINGSFRIST Tilmeldingsfrist til vintereksamen december 2014: Torsdag d. 9. oktober 2014 Side 15

17 Tilmeldingsfrist til sommereksamen maj-juni 2015: Mandag d. 9. marts 2015 Du er selv ansvarlig for at overholde tilmeldingsfristerne. For yderligere oplysninger, se Eksamenshåndbogen for AVU kursister. 24. STATENS UDDANNELSESSTØTTE (SU) OG STATENS VOKSENUDDANNELSESSTØTTE (SVU) Reglerne på området skifter jævnligt, så du skal først og fremmest tale med en studievejleder ang. netop dine aktuelle muligheder. Men her kan du orientere dig om en de væsentligste regler STATENS UDDANNELSESSTØTTE (SU) GENERELT Du skal være fyldt 18 år og du vil kunne modtage SU kvartalet efter du er fyldt 18. Er du 18 eller 19 år, gælder særlige regler afhængigt af dine forældres indkomst og om du er hjemme- eller udeboende. Er du udlænding, gælder også særlige regler. Du skal være studieaktiv dvs. at du skal overholde reglerne for mødepligt og have mindst 23 timer på dit skema pr. uge. Se kapitel 26. Studie- og ordensregler. Se yderligere information på eller kig forbi Studieservice ANSØGNING Du skal selv søge SU direkte via Bemærk at du skal være oprettet som NemID-bruger STATENS VOKSENUDDANNELSESSTØTTE (SVU) SVU er et tilbud til de, der er i arbejde. Man skal indgå en aftale med sin arbejdsgiver om at få fri til at gå i skole - deltids eller fuldtids. Det koster ikke arbejdsgiveren noget, og du får et beløb svarende til dagpengesatsen FOR AT KOMME I BETRAGTNING TIL SVU-STØTTE SKAL DU OPFYLDE NOGLE KRAV Du skal som lønmodtager have været ansat hos din nuværende arbejdsgiver i mindst ½ år (selvstændige kan dog også søge). Du skal være mellem 25 og 65 år (ved fvu- og ordblindeundervisning kan du søge fra 20 år) Du må som regel ikke have mere end 10 års skolegang til AVU- og HF-undervisning. Du må have uendeligt meget skolegang og uddannelse ved fvu- og ordblindeundervisning. Du skal have en aftale med din arbejdsgiver om orlov til uddannelse. Du skal have mindst 6 timers undervisning om ugen (ved fvu- og ordblindeundervisning dog kun 3). Du kan søge mere information og vejledning på SVUs hjemmeside: VEU-godtgørelse er beregnet til erhvervsuddannelser og kan ikke fås hos os. Side 16

18 NYTTIGE LINKS Statens Uddannelsesstøtte: Statens Voksenuddannelsesstøtte: Uddannelsesguiden: 25. STUDIE- OG ORDENSREGLER På VUC Roskilde tager vi i studie- og ordensregler udgangspunkt i gældende lovgivning samt de 4 værdier, som er udgangspunkt for VUC Roskildes værdigrundlag. Værdierne er: Mangfoldighed: Fordi VUC Roskilde ser mangfoldighed i kursisternes og medarbejdernes faglige, sociale og kulturelle baggrund som en styrke. Gensidig respekt: Fordi respekt fremmer samarbejde og udvikling. Engagement: Fordi engagement fremmer motivation og skaber nærvær og mening. Udvikling: Fordi faglig, pædagogisk og personlig udvikling sætter kursister, medarbejdere og VUC som organisation i stand til at møde udfordringer i en globaliseret verden. VUC Roskilde er en uddannelsesinstitution for unge og voksne, der vil lære noget. Uddannelsesmulighederne er mange. Det betyder, at vores kurister har forskellige forventninger til selve undervisningen og forskellige meninger om det studiemiljø, der er omkring undervisningen. Du vil møde kursister med andre erfaringer og forudsætninger, som betyder at vi har et spændende og mangfoldigt miljø. Vi stiller også krav til dig, som kursist og dine medkursister. Vores kursister skal være engagerede og have gensidigt respekt for herigennem at skabe et godt og motiverende læringsmiljø. Et godt studiemiljø VUC Roskilde ønsker at fastholde et godt studiemiljø og dette stiller krav til, at vores kursister: Medvirker til at skabe et godt studiemiljø. Tager medansvar og er loyale overfor skolen. Møder andre med en positiv, tolerant og konstruktiv indstilling. Tager hensyn og respekterer hinanden. Dette gælder i alle medier ligegyldigt om det er i tale eller på skrift VUC ROSKILDES ORDENSREGLER Du må ikke snyde, det er f.eks. snyd at kopiere andres opgaver eller skrive af fra andet materiale. Vi benytter os af muligheden for at scanne alle skriftlige opgaver for snyd vha. en net baseret database. Du skal vise hensyn til andre ved brug af mobiltelefon. Du må således kun bruge mobiltelefonen i klasselokaler, studieværksted og i undervisningen efter lærernes anvisninger. Du skal behandle computere, tablets, bøger og udstyr, der stilles til rådighed af skolen, omhyggeligt - og huske at returnere det efter lån. Det er dig, der er ansvarlig, hvis udstyr eller materiale, du har lånt, bliver væk. Side 17

19 Du skal også behandle skolens ejendom hensynsfuldt. Hvis du beskadiger noget, vil der blive rejst erstatningskrav, og om nødvendigt kan det føre til bortvisning. Du og dine medkursister skal rydde op efter sig, således at undervisningsrum, studieværksted og andre rum, er klar til de næste brugere. Stil stole og borde på plads og fjern dit affald, når du forlader et lokale. Du må gerne ryge udenfor skolen, men KUN på de lokalt anviste områder. Hvis du er påvirket af alkohol eller andre rusmidler, må du hverken deltage i undervisningen eller være på skolen. Vi accepterer ikke vold og mobning og truende eller respektløs adfærd på skolen. Du kan sammen med dit hold og din lærere udarbejde egne supplerende regler for samarbejde og kommunikation i klasserummet. Hvis regler ikke overholdes, kan skolen iværksætte sanktioner i form af advarsler, midlertidig udelukkelse fra undervisning eller bortvisning. Hvis du er utilfreds med forhold på skolen, er du meget velkommen til at tage det op i kursistrådet eller med ledelsen STUDIEAKTIVITET Målet er at du gennemfører. Den væsentlige forudsætning for, at du gennemfører din uddannelse, er, at du er studieaktiv. Når du er studieaktiv, inspirerer og motiverer det også dine medkursister. Vores mål er, at du gennemfører din uddannelse og lærere, mentorer og studievejledere vil gøre deres til, at det lykkes. Det er et krav fra undervisningsministeriet, at din studieaktivitet skal registreres og dokumenteres Vi registrerer om du er studieaktiv på følgende områder: Dit fremmøde til undervisningen - fraværsregistrering Dine afleveringer af skriftlige opgaver. Opgaverne skal afleveres rettidigt, de skal være kvantitative og kvalitative i henhold til kravene, der er stillet til opgaverne. Din deltagelse i undervisningen, herunder; ~ Du skal møde forberedt op til undervisningen. ~ Du skal tage aktivt del i undervisningen og i de forskellige arbejdsformer, som anvendes. ~ Du skal tage aktivt del i andre aktiviteter, som ligger inden for de normalt skemalagte timer. ~ Du skal holde dig orienteret via Fronter og LudusWeb skolens undervisningsportaler. ~ Du skal holde dig orienteret om frister eks. tilmelding til eksamen o. lign., hvor og hvornår der er eksamen. ~ Du skal deltage i terminsprøver. ~ Du skal deltage i ekskursioner. Hvis du modtager økonomisk støtte fra SU, SVU, Jobcenter eller kommune, skal VUC Roskilde meddele SUstyrelsen, Jobcenter eller kommunen, om du er studieaktiv. Manglende aktivitet har konsekvenser for din støtte. VUC Roskildes registrering og vurdering af studieaktivitet på de forskellige uddannelser FOR HF2-klassekursister, HF mediekursister, HF Musikkursister og kursister på VUC Roskildes fagpakker. Studieaktiviteten vurderes på møder 4 gange om året. Det vurderes, om du kommer til timerne, deltager aktivt i undervisningen og har afleveret dine skriftlige opgaver. Hvis du vurderes ikke at være studieaktiv, kan Side 18

20 du indstilles til en samtale med en studievejleder, og du kan modtage et Gult varsel i LudusWeb. Hvis du stadig ikke er studieaktiv herefter skal du til samtale hos en studievejleder og indgå en 3 ugers kontrakt. Konsekvensen af fortsat manglende studieaktivitet er udmelding. Derudover skal du være opmærksom på, at du kun kan rykke op på andet år, hvis du har et gennemsnit på minimum 2 af de fag du har været til eksamen i FOR AVU-, HF E -KURSISTER PÅ ENKELTFAG SAMT FVU KURSISTER Hver måned tjekkes dit fravær. Hvis dit fravær er mere end 10 % i forhold til den planlagte undervisningstid, får du et gult varsel, som du vil kunne se i LudusWeb. Hvis fraværet fortsætter, vil du blive udmeldt via et rødt varsel i LudusWeb. Der vil også blive ført regnskab med skriftlige opgaver. Det er altså ikke nok at komme til undervisningen, du skal også aflevere alle skriftlige opgaver for at være studieaktiv. Hvis din lærer vurderer, at du ikke er studieaktiv, selvom du er til timerne, vil du blive indkaldt til en samtale hos en studievejleder. Her vil I indgå en aftale om din fremtidige færd på VUC Roskilde. Hvis du fortsat ikke er studieaktiv, vil du blive udmeldt af holdet. For HF E-learningskursister 4 gange i et kursus år tjekkes antallet af opgaveafleveringer. Hvis du mangler at aflevere opgaver og ikke har fået dem godkendt, får du et gult varsel, som du vil kunne se i LudusWeb. Hvis du stadig ikke afleverer dine opgaver, og dine opgaver ikke bliver godkendte, bliver du udmeldt. For AVU E-learningskursister Fra 1. januar 2015 er der indført nye studieordensregler for AVU E- learningskursister. Det betyder, at vi hver uge gennemgår dine afleveringer og dit fremmøde. Afleveringer og fremmøde tælles under et som forsømmelser. Hver forsømmelse tælles op hver uge og har du 2 forsømmelser får du et gult varsel. Kommer du op på 3 forsømmelser eller flere, får du et rødt varsel og du udmeldes fra E-learningsholdet. Du kan følge tildelinger af varsler i LudusWeb under dine sager. For aftenhold gælder særlige regler om studieaktivitet. Disse informationer får du særskilt på din første undervisningsdag. For GS gælder særlige regler om studieaktivitet. Disse informationer får du særskilt på din første undervisningsdag MULIGHED FOR EN STUDIEAKTIVITETSAFTALE Du har mulighed for at få en fremadrettet studieaktivitetsaftale, hvis du fx får et planlagt hospitalsophold, hvis du har syge børn i en længere periode. En studieaktivitetsaftale oprettes i samarbejde med en studievejleder FORSTÅ DIT FRAVÆR I LUDUSWEB Du skal være studieaktiv for at kunne gå på VUC Roskilde. Hver gang der er undervisning bliver der registreret om du kommer til tiden og blevet til undervisningen er slut. Du må højst have 35 % fravær i det enkelte fag og der er ikke noget, der hedder lovligt fravær. Det betyder at hvis du er syg, skal til lægen eller andet i undervisningstiden, så tæller det som fravær. Side 19

Studie-og ordensregler

Studie-og ordensregler Studie-og ordensregler På VUC Roskilde tager vi i studie- og ordensregler udgangspunkt i gældende lovgivning samt de 4 værdier, som er udgangspunkt for VUC Roskildes værdigrundlag. Mangfoldighed: Fordi

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Ta en 2-årig HF og kom videre

Ta en 2-årig HF og kom videre 2-årig HF Ta en 2-årig HF og kom videre Med en HF-eksamen kan du få adgang til din drømmeuddannelse Du kan få adgang til: Kortere videregående uddannelser som f.eks. laborant, farmakonom, logistikøkonom

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

VUC kursustilbud 2014

VUC kursustilbud 2014 VUC kursustilbud 2014 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som giver dig mulighed

Læs mere

GSK. Forår Indhold

GSK. Forår Indhold GSK Forår 2017 Indhold GSK... 1 GSK på N. Zahles Gymnasieskole... 2 Fravær og studie- og ordensregler... 2 Lommeregner, computerprogrammer og bøger... 2 Statens Uddannelsesstøtte... 2 Snyd med SU... 3

Læs mere

Ta en 2-årig HF og kom videre

Ta en 2-årig HF og kom videre 2-årig HF 1 Ta en 2-årig HF og kom videre Få adgang til din drømmeuddannelse Med en HF-eksamen kan du få adgang til den videregående uddannelse du drømmer om. Du kan få adgang til: Korte videregående uddannelser

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2015 2016

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2015 2016 Eksamenshåndbog HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning Kursusåret 2015 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

HF Enkeltfag Uddannelse i dit tempo

HF Enkeltfag Uddannelse i dit tempo HF Enkeltfag HF Enkeltfag Uddannelse i dit tempo Hvad er HF Enkeltfag? HF er en forkortelse for Højere Forberedelseseksamen En HF giver adgang til videre gående uddannelser på lige fod med øvrige gymnasiale

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC

Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC Kom godt i gang på Thy-Mors HF & VUC I denne folder får du info om: Forventninger Muligheder for støtte og vejledning It på skolen Studie- og ordensregler VUC fra A-Å . Forventninger Jens Otto Madsen,

Læs mere

HF-Enkeltfag Uddannelse i dit tempo

HF-Enkeltfag Uddannelse i dit tempo HF-Enkeltfag 1 HF-Enkeltfag Uddannelse i dit tempo Hvad er HF-Enkeltfag? HF Enkeltfag er en fleksibel gymnasial uddannelse, der kan skræddersys efter dine ønsker. HF er en forkortelse for Højere Forberedelseseksamen

Læs mere

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau Faglighed og fleksible uddannelser DIN VEJ VIDERE På VUC Aarhus tilbyder vi enkeltfag og uddannelser til

Læs mere

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning AVU FVU OBU Almen voksenuddannelse Forberedende Ordblindeundervisning voksenundervisning 2016-2017 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2016-2017 I dette program

Læs mere

FAQ: Spørgsmål og svar om selvstudium

FAQ: Spørgsmål og svar om selvstudium FAQ: Spørgsmål og svar om selvstudium AT VÆRE SELVSTUDERENDE Inden man tilmelder sig som selvstuderende, er man forpligtet til at læse nedenstående samt informationerne på hjemmesiden. Hvis man ikke overholder

Læs mere

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu

Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu Falstersvej 3-5, Lindevangs Allé 8-12 2000 F. 3815 8500 vuf@vuf.nu www.vuf.nu www.vufintern.dk På VUF forventer vi, at kursisterne værner om det gode undervisningsmiljø ved at overholde nogle enkle regler

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015 Eksamenshåndbog HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning Kursusåret 2014 2015 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker VoksenUddannelsescenter Frederiksberg stribevis af muligheder HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker Uddannelsesprogram 2013-2014 På sporet af din fremtid Studentereksamen HF- og STX-enkeltfag

Læs mere

AVU Almen Voksenuddannelse

AVU Almen Voksenuddannelse AVU Almen Voksenuddannelse campusvejle AVU er et tilbud til voksne over 18 år, som ønsker at forbedre deres kundskaber i et eller flere fag Fag på : Dansk Samfundsfag Dansk som andetsprog Tysk Engelsk

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF

Vordingborg Gymnasium & HF Orientering om uddannelser 2008-2009 Vordingborg Gymnasium & HF Det almene Gymnasium (STX) * Højere Forberedelseskursus (HF) Åbent Hus Mandag den 28. januar 2008 kl. 19.00 indbyder Vordingborg Gymnasium

Læs mere

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009 2 årig HF uddannelse Efterår 2009 OPTAGELSESKRAV til HF Direkte fra 10. klasse: Du skal have fulgt undervisningen i 10. klasse og aflagt 10. klasse prøver i dansk, matematik, engelsk Folkeskolens afgangsprøve

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man følger heltidsundervisning og efter 2 år har mulighed

Læs mere

FAGUDBUD VUC Holstebro-Lemvig-Struer

FAGUDBUD VUC Holstebro-Lemvig-Struer FAGUDBUD 2017-2018 MERE INFO AVU STRUER 2017-18 DANSK Dansk Intro - Basis Dansk G Dansk F Dansk E Dansk D ENGELSK Engelsk Intro - Basis Engelsk G Engelsk F Engesk E Engelsk D DSA - Dansk som andetsprog

Læs mere

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning AVU FVU OBU Almen voksenuddannelse Forberedende Ordblindeundervisning voksenundervisning I dette program kan du læse om: AVU - Almen Voksenuddannelse Svarer i niveau til 9. og 10. klasse Læs mere på side

Læs mere

VUC KURSUSTILBUD 2016

VUC KURSUSTILBUD 2016 VUC KURSUSTILBUD 2016 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 VELKOMMEN TIL HERNING HF & VUC Uddannelse skaber ny fremtid, og på Herning HF & VUC har du mulighed for at vælge de fag og niveauer,

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF

Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Den 21. august 2015 Studie- og ordensregler på Hvidovre Gymnasium & HF Studieregler På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. - Du møder til tiden til

Læs mere

FAGUDBUD VUC Holstebro-Lemvig-Struer

FAGUDBUD VUC Holstebro-Lemvig-Struer FAGUDBUD 2017-2018 AVU STRUER 2017-18 DANSK Dansk Intro - Basis Dansk G Dansk F Dansk E Dansk D Engelsk Intro - Basis Engelsk G Engelsk F Engesk E Engelsk D DSA - Dansk som andetsprog DSA Dansk Intro -

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig (HF-2) HF Enkeltfag (HF-E) HF FLEX GSK. Skoleåret 2015 2016 Københavns Voksenuddannelsescenter

Eksamenshåndbog. HF 2-årig (HF-2) HF Enkeltfag (HF-E) HF FLEX GSK. Skoleåret 2015 2016 Københavns Voksenuddannelsescenter Eksamenshåndbog HF 2-årig (HF-2) HF Enkeltfag (HF-E) HF FLEX GSK Skoleåret 2015 2016 Københavns Voksenuddannelsescenter Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål,

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov Du kan læse mere om uddannelsen i denne folder. Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Hf er en almen, gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. Hf giver dig en bred og alsidig viden, og du lærer

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene.

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene. 1 HF HF-eksamen varer 2 år. Du får en bred faglig viden i løbet af uddannelsen, hvor der lægges vægt på anvendelsen i hverdagen og i studier. Flere fag er obligatoriske, men der er også mulighed for selv

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hfloven)

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hfloven) LBK nr 767 af 09/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 152.68M.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Studieplan. HF enkeltfag og fagpakker 15-16, første år, fælles version

Studieplan. HF enkeltfag og fagpakker 15-16, første år, fælles version Studieplan. HF enkeltfag og fagpakker 15-16, første år, fælles version Studieplanen på HF-e udgør en fælles ramme for undervisningen på 1. årsholdene og valgfagsholdene, herunder fagpakker Studieplanens

Læs mere

STX og HF Udbud 2013-14

STX og HF Udbud 2013-14 STX og HF Udbud 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Bekendtgørelse om deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og gymnasiale enkeltfag

Bekendtgørelse om deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og gymnasiale enkeltfag BEK nr 1064 af 11/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/11451 Senere

Læs mere

Dispensation ved eksamen

Dispensation ved eksamen Dispensation ved eksamen Dispensationener kan gives, hvis du har en særlig funktionsnedsættelse. Generelt gælder de samme regler for ordblinde som for alle andre prøvedeltagere i eksamensbekendtgørelsens

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser

Lovtidende A. Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser Lovtidende A Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser I medfør af 47, stk. 1 og 4, 48, stk. 1, 2, 4 og 5, 49 a, stk. 1, og 55 i lov om institutioner

Læs mere

VUC ROSKILDE UDDANNELSER, FACTS OG TAL

VUC ROSKILDE UDDANNELSER, FACTS OG TAL VUC ROSKILDE UDDANNELSER, FACTS OG TAL FAKTA OM VUC ROSKILDE Center for voksen- og efteruddannelse 3 adresser: Roskilde, Greve og Køge 4 uddannelser: HF, AVU, FVU, OBU 1250 årskursister (3800 sjæle) 185

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2010 / 2011 GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2010 / 2011 GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER

VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf. 8758 0400 EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Indstilling til eksamen 1 Eksamensperiode og prøvetidspunkter 2 Skriftelige eksamener

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER

VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf. 8758 0400 EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Indstilling til eksamen 1 Eksamensperiode og prøvetidspunkter 2 Skriftlige eksamener

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2015

Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

Velkommen til HF Flex. Her får du information om, hvordan du kommer i gang med dit flexforløb.

Velkommen til HF Flex. Her får du information om, hvordan du kommer i gang med dit flexforløb. Velkommen til HF Flex Her får du information om, hvordan du kommer i gang med dit flexforløb. Kom til introduktion Vi glæder os til at byde dig velkommen på VUC Aarhus. Det er vigtigt, at du møder op for

Læs mere

Informationshæfte til kursister på Thy-Mors HF & VUC. Skoleåret 2014-2015

Informationshæfte til kursister på Thy-Mors HF & VUC. Skoleåret 2014-2015 Informationshæfte til kursister på Thy-Mors HF & VUC Skoleåret 2014-2015 . Velkommen til Thy-Mors HF & VUC Du sidder nu med Thy-Mors HF & VUC s informationshæfte i hånden. Jeg håber, du får glæde af det.

Læs mere

FAGUDBUD 2015-2016. VUC Holstebro-Lemvig-Struer

FAGUDBUD 2015-2016. VUC Holstebro-Lemvig-Struer FAGUDBUD 2015-2016 VUC Holstebro-Lemvig-Struer MERE INFO DANSK ORDBLIND? Dansk Intro - Basis Dansk FE Dansk Intro - Basis Dansk G Dansk D Du kan være ordblind uden rigtig at vide det. Mange ordblinde lærer

Læs mere

vucstor.dk 2-årig hf

vucstor.dk 2-årig hf vucstor.dk 2-årig hf www.vucstor.dk Gode muligheder for at sammensætte din hf efter interesse Nye hf-toninger på VUC Storstrøm fra august 2016 Velkommen Den 2-årige hf er en kompetencegivende ungdomsuddannelse,

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

Eksamenshåndbog Kursusåret 2015 2016 GSK HF 2 årig HF- enkeltfag AVU

Eksamenshåndbog Kursusåret 2015 2016 GSK HF 2 årig HF- enkeltfag AVU Eksamenshåndbog Kursusåret 2015 2016 GSK HF 2 årig HF- enkeltfag AVU Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen og samtidig gøre

Læs mere

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser BEK nr 216 af 10/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen.

Studieregler. Vi forudsætter derfor, at du arbejder med lyst og viser god vilje til at følge undervisningen. Da du er elev på et relativt stort HandelsGymnasium med ca. 450 elever, er det naturligt for os, at give dig nogle praktiske oplysninger i forbindelse med din uddannelse. Studieregler Du har - som alle

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2017

Orientering om eksamen AVU 2017 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2017 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved faglærer. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2011 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

VUC kursustilbud 2015

VUC kursustilbud 2015 VUC kursustilbud 2015 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Uddannelse skaber ny fremtid, og på Herning HF & VUC har du mulighed for at vælge de fag og niveauer,

Læs mere

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst

Indhold. 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF. 2. Introduktionskurset. 3. Værkstedsundervisning. 4. NF og KS. 5. Musik og billedkunst Information om hf Indhold 1. Velkommen til Middelfart Gymnasium og HF 2. Introduktionskurset 3. Værkstedsundervisning 4. NF og KS 5. Musik og billedkunst 6. Niveaudeling i matematik og engelsk 7. Idræt

Læs mere

Større skriftlig opgave i 2hf

Større skriftlig opgave i 2hf Større skriftlig opgave i 2hf Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: fredag d. 4. december kl. 14. til fredag d. 11. december kl. 14. Du har 7 dage til at skrive din individuelle opgave.

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

1. år på HF-e = rammen for den faglige progression

1. år på HF-e = rammen for den faglige progression Studieplanen på HF&VUC Nordsjælland 2016-17, fælles version pr. 20.06.16 1. år på HF-e = rammen for den faglige progression Studieplanen på HF-e udgør en fælles ramme for undervisningen på 1. årsholdene

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start.

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 INDHOLD Indledning... 2 Studieaktivitet... 3 Ordensregler... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole

STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole STUDIE- OG ORDENSREGLER Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fælles ansvar for en god skole Eleverne på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. 1 Skolestart: August 2017 Indhold Målgruppe...

Læs mere

aalborg katedralskole uddannelsestilbud

aalborg katedralskole uddannelsestilbud aalborg katedralskole uddannelsestilbud 2013 AALBORG KATEDRALSKOLE ER LAnDSDELEnS ÆLDSTE GYMnASiuM Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske dokumenter viser, at Frederik den

Læs mere

PIXI-BOG 1AX 2015-2016

PIXI-BOG 1AX 2015-2016 PIXI-BOG 1AX 2015-2016 INDHOLD: SIDE: ÅRSPLAN I STIKORD 2 AP 3 AT 1 og 2 3-4 LECTIO 5 SRO 6 STUDIETURE 6 TERMINSPRØVER 6 ÅRSPRØVER 6 ÅRSPLAN I STIKORD: Uge 35 Uge 37 Uge 43 Uge 50/51 Uge 4/5 Uge 9/10 Uge

Læs mere

1. år på HF-e = rammen for den faglige progression

1. år på HF-e = rammen for den faglige progression Studieplanen på HF&VUC Nordsjælland 2015-2016, fælles version pr. 29.07.15 1. år på HF-e = rammen for den faglige progression Studieplanen på HF-e udgør en fælles ramme for undervisningen på 1. årsholdene

Læs mere

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi

Studie- og ordensregler ved. Århus Akademi ved Indhold: 1. Formål 2. Orientering om reglerne 3. Ordensregler 4. Skolehverdagen, møde- og aktivitetspligt 5. Elevtilstedeværelse 6. Skolens IT-udstyr og IT-støttet læring 7. Undervisningsmidler 8.

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning. Kursusåret 2014 2015

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning. Kursusåret 2014 2015 Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2014 2015 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet

Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie- og ordensregler på handelsgymnasiet Studie og ordensregler på handelsgymnasiet... 3 Studieregler... 3 Mødepligt... 3 Ordensregler... 4 Mistanke om misbrug... 5 Misbrug... 5 Forebyggelse... 5 Konsekvenser

Læs mere

Orientering om eksamen HF

Orientering om eksamen HF HF: Eksamen - Januar 2017 1 Orientering om eksamen HF Tilmelding og framelding til eksamen Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt et hold. Hvis du ønsker at framelde dig eksamen, skal du

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Med henvisning til bekendtgørelse nr. 1222 af 4.12.2006 og senere. INDLEDNING 2 OM STUDIE- OG ORDENSREGLERNE 2 1. AKTIV DELTAGELSE I UNDERVISNINGEN 3 2. PROCEDURE VED SNYD I FORBINDELSE

Læs mere

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler

hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler hhx-uddannelsen 2014-2015 Studie- og ordensregler Indholdsfortegnelse Studie- og ordensregler for hhx-uddannelsen... 3 Almindelig orden og samvær... 3 1. Ordensregler... 3 2. IT-regler... 3 3. Sanktioner...

Læs mere

ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2015-16

ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2015-16 ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-skole. Her går hvert år omkring 700 HF-elever sammen med ca. 150 elever, der tager 2-årig STX eller

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

CAMPUS VEJLE. FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning)

CAMPUS VEJLE. FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning) CAMPUS VEJLE FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning) FVU Forberedende voksenundervisning ASFALDT ELLER ASFALT? FVU-dansk......hvis du vil være bedre til at følge med i aviser,

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland.

Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Studie- og ordensreglement for Næstved Tekniske Gymnasium på EUC Sjælland. Udgangspunkt: Studie- og ordensreglementet tager udgangspunkt i/understøtter skolens værdier om: et godt sted at være et godt

Læs mere

Som selvstuderende på VUC Aarhus skal du være opmærksom på følgende:

Som selvstuderende på VUC Aarhus skal du være opmærksom på følgende: SELVSTUDIUM HF Som selvstuderende på VUC Aarhus skal du være opmærksom på følgende: Skolen tilbyder selvstudium i alle fag og niveauer, der udbydes på hold Eksamen afholdes en gang om året i maj/juni.

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018

Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018 Større Skriftlig Opgave (SSO) 2017/2018 Større Skriftlig Opgave Større skriftlig opgave er en individuel opgave, som SKAL skrives af alle, der ønsker en hel HF-eksamen. Opgaven tæller med en selvstændig

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2015 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen 2015 Høng Gymnasium og HF Hvor finder jeg information om de enkelte fag? Det er god ide at vide besked om prøveformer og bedømmelseskriterier i de fag, man skal til eksamen i. Derfor

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere