Tag en bid af fremtiden. Rosborg Gymnasium & HF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tag en bid af fremtiden. Rosborg Gymnasium & HF"

Transkript

1 Tag en bid af fremtiden 2013 Rosborg Gymnasium & HF 1

2 Rosborg vil skabe landets mest engagerede, nysgerrige og udviklende elever, som samtidigt er fagligt kompetente til et videre studieforløb. Rosborg Gymnasium & HFs vision Udgiver Rosborg Gymnasium & HF Design Marginal Reklamebureau a/s Oplag stk. Tryk PE offset A/S Vil du vide mere om Rosborg Besøg vores hjemmeside på her findes praktiske oplysninger og billeder fra vores hverdag Besøg skolen til vores Åbent-hus-arrangementer, som afholdes hvert år i januar. Du kan finde den aktuelle dato på vores hjemmeside Har du spørgsmål, så skriv til eller kontakt rektor og studievejlederne for både gymnasiet og HF på telefon

3 Velkommen til en ambitiøs og spændende skole Det er ingen hemmelighed, at vi har store ambitioner på Rosborg Gymnasium & HF. Vi vil skabe landets mest engagerede, nysgerrige og udviklende elever, som samtidigt er fagligt kompetente til et videre studieforløb. Og det er ikke bare noget, vi siger. Det er noget, vi arbejder benhårdt på at opnå hver eneste dag via konkrete aktiviteter. Fordi vi har internationale ambitioner, har vi valgt at engagere os i Globale Gymnasier, som er et samarbejde mellem tolv gymnasier og en række udenlandske partnerskoler. Motivet er at styrke elevernes viden og deres evne til at gå i dialog og agere som globale medborgere. Samarbejdet bygger på nysgerrighed, kreativitet og respekt med henblik på at inspirere vores elever til at indgå i varige fællesskaber og netværk og oparbejde en bred forståelse af en sammenhængende verden. Vores elever skal være parate til at erobre den store, vide verden, når de forlader os. Vi er glade for og stolte af vor nye bygning på m 2, som rummer naturfagslokaler, ny kantine og fællesområde, auditorium og ikke mindst en tagterrasse med plads til et udendørs eksperimentarium inden for grøn energi og astronomi. Den nye bygning står på specielt fremstillede energipæle, og måleresultater fra pælene indgår i undervisningen i fysik og geovidenskab. Det er et intelligent nybyggeri, som bliver et stærkt aktiv for fremtidens undervisning på Rosborg. På et ambitiøst gymnasium kunne man frygte, at det sociale liv kom til at stå i skyggen, men et karaktergennemsnit, der ligger i den bedste tredjedel blandt landets gymnasier, forhindrer ikke, at vi også har et socialt liv, som eleverne gang på gang fremhæver som den allervigtigste grund til, at de vælger Rosborg Gymnasium & HF. Dagene er fulde af liv og humoristisk uforudsigelighed der er høj puls og masser af glade smil fra morgen til aften, og gymnasiet lever i høj grad også uden for skoletiden. Fællesskabet udvikler sig det lever og ånder... Også på personalesiden står vi stærkt på Rosborg. Vi har en nærmest perfekt balance mellem unge og mere erfarne undervisere, og engagementet er imponerende ikke blot blandt lærerne, men i hele det 150 mand store team, som udgør rygraden i driften af Rosborg Gymnasium & HF. Hvis du vælger at blive elev på Rosborg Gymnasium & HF, kan du forvente at blive en del af et svimlende ambitiøst fællesskab, hvor gensidig respekt og himmelhøje ambitioner går hånd i hånd. En elev har udtrykt det så smukt: Der er lige så mange typer på Rosborg, som der er mennesker og vi er gode til at få det bedste ud af hinanden. Der er også plads til dig, så velkommen som elev! Mads Peter Villadsen rektor Rosborg Gymnasium & HF 3

4 Jeg synes, det er dejligt, at man bliver taget seriøst i undervisningen Nina, 2.r Indsatsområder på Rosborg Rosborg er en skole i bevægelse, og det er noget, der præger vores fælles hverdag både i undervisningen og i de frivillige aktiviteter. Som elev på Rosborg vil du opleve en aktiv og kreativ skolehverdag, hvor du har de bedste betingelser for at udvikle dig fagligt og socialt. Undervisningen udvikler sig hele tiden i et dynamisk samspil med omverdenen, og det indebærer blandt andet, at du og din klasse i nogle undervisningsforløb kan samarbejde med elever fra andre gymnasier i Danmark og i udlandet, eller at I samarbejder med forskere og med folk fra det private erhvervsliv. IT-baserede arbejdsformer inddrages løbende i undervisningen, og i alle klasser vil der være undervisningsforløb, der er særligt tilrettelagt med henblik på at understøtte en kreativ og innovativ måde at lære på. Som skole gør vi i disse år en særlig indsats for at styrke følgende områder: Internationalisering Innovation Grøn energi Skriftlighed Målet er at opfylde Rosborgs vision om at udvikle dygtige, engagerede elever med viden og kompetencer, der kvalificerer til videregående uddannelser. Verden omkring Rosborg flytter sig, og Rosborg flytter med! 4 Rosborg Gymnasium & HF

5 Du kan læse mere på Rosborgs værdier På Rosborg er det eleverne, der er i centrum. Derfor har vi organiseret undervisningen, sådan at opgaver og ansvar i høj grad varetages i samarbejde mellem elever og lærere. der arbejdes ud fra fælles holdninger. Og her spiller Rosborgs værdigrundlag en afgørende rolle hvis vi da hver især indstiller os på at acceptere og arbejde på dette grundlag. værdierne blive synlige og få et konkret og praktisk betydningsindhold og bidrage til at skabe mening og retning for arbejdet i vores fælles hverdag på Rosborg. Et væsentligt element i organiseringen af samarbejdet er, at alle elever og lærere er tilknyttet et bestemt studieområde. Inden for hvert studieområde arbejder lærerne i teams, der selvstændigt og sammen med elever varetager en række opgaver i klassens samlede forløb. En forudsætning for at samarbejdet mellem elever og lærere kan lykkes er, at der finder en konstruktiv dialog sted, og at De fælles værdier for Rosborgs elever og medarbejdere har vi samlet under overskrifterne engagement, mangfoldighed og fornyelse. Det er alle os, der til daglig færdes på skolen, der skal give værdierne betydning. For at gøre det er det nødvendigt, at vi løbende forholder os aktivt og reflekterende til de muligheder, vi har for at udmønte værdierne. Kun herved kan Vi kan gøre værdierne synlige på mange forskellige måder fx ved at tage initiativer, ved at turde tænke nyt, ved at overholde aftaler, ved at respektere beslutninger og ved at anerkende anderledes synspunkter. Vi håber, du vil være med til at give værdierne liv! Engagement Faglighed Initiativ Ejerskab Energi Ansvarlighed mangfoldighed Samarbejde på tværs Åbenhed for nyeidéer Respekt og tolerance Involvering af andre indefra og udefra fornyelse Nye undervisningsformer At udfordre det eksisterende At eksperimentere At gå forrest Rosborg Gymnasium & HF 5

6 Noget af det første, man mærker på Rosborg, er, at der er plads til alle Amanda 2.b 6 Rosborg Gymnasium & HF

7 livet på rosborg På Rosborg er skemaet delt op i dobbelttimer (også kaldet moduler) på 95 minutter. Det vil sige, at en typisk skoledag består af 3-4 moduler i lige så mange forskellige fag. Fordelen ved denne opbygning er, at du har få fag at skulle forberede dig til pr. dag og derfor har god mulighed for at fordybe dig. Foruden den normale undervisning, er dagligdagen på Rosborg præget af mange forskellige (fælles)aktiviteter for elever og lærere, f.eks.: Plenum: Et stort ugentlig fællesmøde, hvor ordet er frit Fællestimer med foredrag/diskussion om aktuelle emner Elevcamps om innovation og globalisering Sportsturneringer og frivillig idræt (f.eks. volleyball, håndbold, kajak og rulleskøjtehockey) Rosborg Kor og Rosborg Band Musikkens Venner: Mulighed for at låne musiklokaler på Rosborg Frivillig billedkunst Frivillig film Rosborg Science Club Lektie-café Tema-arrangementer Operation Dagsværk Musicalopsætninger f.eks. Cassiopeia, Skatteøen og Take a Chance on Me. I foråret 2012 opførtes Blues Brothers Du kan læse meget mere om alle disse aktiviteter og foreninger på skolens hjemmeside: På hjemmesiden er der også en række fotogallerier og film fra skolens hverdag. Rosborg Gymnasium & HF 7

8 Bacchus Bacchus, den romerske vingud, lægger navn til Rosborgs festforening. Der afholdes Bacchus-fester ca. 5 gange årligt, og der vil ofte være et tema med tilsvarende udklædning, musik, eventuelt live-bands og drikkevaresortiment. Bacchus-bestyrelsen vælges i januar/februar af alle interesserede på Rosborg, og alle, på nær afgangselever, kan stille op. Bacchus-bestyrelsen står for valg at tema, musik og hvilken slags drikkevarer, der bliver solgt, men er åbne overfor ideer fra medstuderende, så alle har mulighed for at præge deres egne fester. Bacchus-festerne på Rosborg har efterhånden fået opbygget et vidtspændende renomme for at holde nogle utrolig varierede og interessante fester med forskellige live bands både mindre lokale navne og større landsdækkende navne så som Magtens Korridorer, Morten Breum, Turboweekend, When Saints Go Machine, Spleen United og mange flere. Til Bacchus-festerne kommer Rosborgs særligt unikke fællesskab virkelig til syne. Det er meget unikt for Rosborg, at eleverne kommer udklædt til festerne, men det er en af faktorerne, der skaber de hyggelige rammer for os alle. Til sidst vil vi bare opfordre alle til at deltage i Bacchus-festerne, for uden jer ville der ikke være nogen. / Christian Grangaard Lund, 3.c Elevrådet Elevrådet varetager gennem samarbejde med ledelse, lærere og øvrige personalegrupper elevernes fælles interesser på skolen. På en generalforsamling i januar måned vælges 9 repræsentanter, der udgør elevrådet et år frem. Alle elever kan komme med forslag og idéer til elevrådet. Elevrådet deltager i en række af skolens nedsatte udvalg. Storrådet, der mødes 4-5 gange om året, består af 2 repræsentanter fra hver klasse. På storrådsmøder diskuteres større og principielle sager, hvorimod der på elevrådsmøderne diskuteres mindre problemstillinger og hastesager. Elevrådet laver dagsorden til storråds-møderne. 8 Rosborg Gymnasium & HF

9 Rosborg har sammenhold som på en efterskole det faglige niveau er bare højere Anna Marie, 2.b Første dag på Borgen Onsdag den 15. august Første skoledag på Rosborg Gymnasium og HF. Første dag efter sommerferien er altid fyldt med blandede følelser. Den ene halvdel af én glædede sig til dagen. Den anden halvdel var nervøs. På den lidt ubehagelige måde. For det hele var så nyt og anderledes. På den ene side ville det egentlig have været rart at blive, hvor man var. I folkeskolen eller på efterskolen eller et tredje sted. Der kendte man jo alle. Og kunne desuden finde rundt. Rosborg virkede meget stor og indviklet den første uge bare det at finde et toilet var en udfordring. Selvom der jo egentlig er nok af dem. Toiletterne, altså. På den anden side er det bare lidt sjovere at være gymnasieelev end folkeskoleelev. Det lyder ligesom af lidt mere. Lidt mere voksent. Og som en voksen gymnasieelev kan man vel sagtens klare første skoledag. I 2012 startede der cirka 500 nye elever. Som vi sad der på gulvet i fællesområdet og hørte om alt fra Mads Peters visioner for skolen til håndværkernes beretning om de nyindviede bygninger, kiggede man sig omkring. Man prøvede at danne sig et indtryk. Omkring 30 ud af de 500 elever skal man tilbringe de næste 3 år af ens liv med. Man er endnu ikke klar over, hvem de er. Måske skulle man gå i klasse med pigen i den blå bluse eller drengen i den sorte jakke? Det fik vi at se, da vi blev delt ud i klasserne. Her mødte vi hinanden og nogle lærere og et par ældre elever, som var gode til at introducere os til stedet. Hurtigt fandt vi ud at, at Rosborg er et sted, der er præget af sammenhold og fællesskab på tværs af årgange. Desuden fik vi en masse informationer, som var umulige at holde styr på. Blandt andet fik en introduktion til Lectio, et nyt begreb, som ingen af os var bekendte med. Senere skulle det vise sig at vi skulle kom til at tilbringe en hel del tid derinde på Lectio. Og at det overhovedet ikke er så indviklet, som det først så ud til. Det samme gælder for de fleste andre ting. Der gik faktisk ikke ret mange dage, før man følte sig en hel del bedre tilpas. Efter introturen i Vork Bakker med diverse udfordringer og introfesten om fredagen, fik man hurtigt et bedre kendskab til både skolen og de andre i klassen. Det var godt valget faldt på gymnasiet, og at det lykkedes at komme igennem den første skoledag. Tasken var fuld af utallige bøger og hovedet fuldt af tanker og indtryk fra dagen. Man forsøgte at samle dagens information og huske navnene på dem i klassen. Og nu er der kun cirka 590 dage tilbage af hele gymnasietiden. Det er egentlig lidt ærgerligt. / Eva Skat Sommer og Viktoria W. Y. B. Knudsen, 1.a Rosborg Gymnasium & HF 9

10

11 introtur 2012 Cykeltur, kampråb, bivuakbygning, bål, madlavning, sport, konkurrence, sang, dans, tømmerflåde, latter og fællesskab. Listen fortsætter med uendeligt mange ord. Der er ingen tvivl om, at introturen virkelig fik sat gang i et klassesammenhold. På introturen gjaldt det om at holde sammen og føre sig frem. Konkurrencerne bestod bl.a. af at bygge den flotteste bivuak, lave mad over bål, løbe hurtigst op og ned af skrænter, bygge en flot tømmerflåde og meget meget mere. Til at starte med var vejret ikke helt med, og vi fik lidt regnvejr på cykelturen. Men i 1.u lod vi os ikke gå på af regnen. Vi blev i stedet enige om, at hvis vi blev ved med at cykle, ville vi sikkert tørre hurtigere. Så vi kæmpede videre på cyklerne, og det varede ikke længe, før vi var fremme som de første. Der var kage i stride strømme bagt af eleverne fra klassen, og efter at have fået lidt energi var vi klar til at konkurrere mod de andre klasser. Der var en masse sjove konkurrencer, og de var alle med til at styrke sammenholdet, da det krævede et godt samarbejde. Om aftenen lavede vi mad over bål. Selvfølgelig skulle der også fortælles hemmeligheder ved bålet, og et godt grin fik vi helt sikkert. Da vores øjne ikke længere kunne holdes åbne, krøb vi i vores soveposer, og ind i den bivuak vi selv havde bygget. Næste morgen var vi alle en tur i søen, og da konkurrencerne alle var afsluttede, cyklede vi trætte hjem til Rosborg, hvor det stod på sang, dans og fest. Efter en sådan introtur var alle beskidte, trætte og hæse men med et smil på læben efter en fed tur. En tur vi aldrig glemmer. /Emma Poulsen & Elizabeth Schirrmann Nygaard, 1u Rosborg Gymnasium & HF 11

12 lige meget hvor jeg kigger hen, bliver jeg mødt af smil og nye indtryk, hvilket gør hver dag på Rosborg til en oplevelse Anette, 1.f Rosborg medborger verdensborger På Rosborg ønsker vi, at vores elever i deres gymnasiale dannelsesproces udvikles til kompetente verdensborgere. Det betyder, at vi i vores pædagogisk-didaktiske arbejde sætter fokus på at inddrage internationale og globale aspekter som en del af undervisningen. Rosborg deltager sammen med en række andre danske skoler i netværkssamarbejdet Globale Gymnasier, hvor der netop er fokus på at udvikle eksisterende og nye initiativer, der kan bidrage til at: Globale Gymnasier tager udgangspunkt i de deltagende gymnasiers eksisterende erfaringer og praksis. Ambitionen er, at vi løbende gør os erfaringer med pædagogiske strategier, konkrete aktiviteter, studierejser, udveksling, projektformer, forløb, osv., som kan danne et solidt fundament for vores bud på, hvordan vi i en gymnasiesammenhæng skal forstå og styrke det globale udsyn og være en drivkraft for dannelsen af unge som medborgere i en globaliseret verden. Operation Dagsværk temadag i 1.g På en temadag i september fik alle Rosborgs 1.g elever indsigt i de samfundsforhold og problematikker, som gør sig gældende for de unge i Irak i dag. Eleverne arbejdede kreativt og produktorienteret, og som et synligt resultat på skolen, skabte 1.a og 1.z med streg og former et nyt billede af Irak på vinduerne i den nye sydfløj. styrke elevernes viden om globale forhold, udfordringer og muligheder styrke elevernes erfaring med at handle i en global verden styrke elevernes evne til at indgå i en anerkendende og kritisk dialog 12 Rosborg Gymnasium & HF

13 Studierejser og ekskursioner På Rosborg er der tradition for, at en del af undervisningen foregår på virksomhedsbesøg, ekskursioner og studierejser. Disse aktiviteter er en integreret del af undervisningen, hvor vi prøver at skabe en mere direkte kontakt til omverdenen. Virksomhedsbesøgene er typisk i lokalområdet, mens ekskursioner og ikke mindst studierejser kommer længere omkring. Studierejser, af ca. en uges varighed, afvikles normalt i 2.g og 2.hf. I dette skoleår går rejserne til bl.a. New York, Reykjavik, Krakow, Dublin, Oxford, Firenze, Rom og Athen. Ekskursioner af 1-3 dages varighed er fortrinsvis rettet mod omgivelser tættere på skolen. I dette skoleår har geografi- og biologihold været på 3-dages feltophold ved vestkysten. Samfundsfagshold og naturvidenskabelige hold har været i København på ekskursioner af samme varighed. Samfundsfagsholdene for at besøge bl.a. Folketinget og andre politisk-økonomiske institutioner. De naturvidenskabelige fag besøgte virksomheder og uddannelsesinstitutioner, som beskæftiger sig med bioteknologiske emner. I nogle sprogfag er der planlagt 3-dages ekskursioner til europæiske storbyer. Endelig afvikles der en mængde 1-dags ud af skolen -aktiviteter som led i undervisningen i mange forskellige fag. Der kan være tale om besøg på museer og hos virksomheder og organisationer. Eller der kan være tale om deltagelse i sociale og kulturelle aktiviteter enten som tilskuere eller aktører. Rosborg Gymnasium & HF 13

14 det er fedt at komme til timer med lærere, som er 100% engagerede og går op i det, de laver Jeanette, 2 b udvekslingselever Der er tradition for, at der er udvekslingselever på Rosborg. Disse kommer fra mange forskellige lande. Eleverne går i en klasse i et år, og derfor er det naturligvis vigtigt, at de enkelte klasser tager godt imod eleverne, for at opholdet bliver så godt som muligt. Udvekslingseleverne følger undervisningen på lige fod med de danske elever og går til en speciel mundtlig eksamen i eksamensperioden. Udvekslingseleverne kommer i år fra: Canada, USA, Bahamas, Argentina, Mexico, Thailand, Brasilien og Italien. Partnerskoler i udlandet Gennem netværkssamarbejdet Globale Gymnasier har Rosborg knyttet kontakt til partnerskoler i Egypten, Sydafrika, Indien, USA, Mexico og Kina, og vi arbejder på at få kontakt skoler i endnu flere lande. Samarbejdet mellem Rosborg og de udenlandske gymnasier foregår bl.a. gennem blogs og brug af skype og filmsekvenser, og indimellem er der også elev- og lærerudvekslinger. Rosborg har flere gange haft besøg fra partnerskolen i Cairo, og det er hver gang en stor oplevelse for vores elever at tale med elever dernedefra og opdage, at de trods kulturelle forskelle alligevel har mange erfaringer tilfælles. I efteråret 2012 har vi haft 10 elever og en lærer på et treugers studieophold i Mexico. I foråret 2013 har vi igen en 2.g-klasse, der rejser til New York, og en mindre gruppe elever besøger partnerskolen i Cairo. På besøg i Cairo Med oplæg om demokrati og bæredygtighed drog fem dygtige Rosborg-elever sammen med rektor og en lærer til Cairo i foråret 2012, hvor de sammen med elever fra Svendborg Gymnasium besøgte Rosborgs partnerskole ACIC (American Cairo International College). Her deltog de i workshops og var på hjemmebesøg hos vores egyptiske venner. I det stramme program blev der også tid til pyramider, Cairo Tower, cruise på Nilen mm. Spanskelever på studieophold i Mexico 10 af Rosborgs spanskelever var i oktober sammen med deres spansklærer på et 3 ugers studieophold i Querétaro i Mexico, der ligger ca. 200 km nord for Mexico City. På universitetet i Querétaro fulgte eleverne undervisning i grammatik og sprogforståelse, og deres lærer underviste de mexicanske lærere i dansk sprog og historie. 14 Rosborg Gymnasium & HF

15 Studieophold i Mexico 10 af Rosborgs 3.g spanskelever var i oktober på et 3-ugers studieophold på Universidad de Querétaro i Mexico. Querétaro er en en meget smuk by på ca 1 million indbyggere med stort historisk centrum. Under opholdet fulgte eleverne et kursusforløb, hvor al undervisning foregik på spansk og med lærere fra universitetet. Undervisningen var dels koncetreret om sproglige og grammatiske områder, men der var også plads til dagligdagsemner som for eksempel gastronomi, et emne som optager mexicanere meget. Ligeledes arrangerede lærerne ekskursioner til markedspladser og til historiske steder i byen. Eleverne boede hos mexicanske familier i det historiske centum af byen. Familierne var meget omsorgsfulde og åbne over for de danske gæster, hvilket var afgørende for at det sproglige og kulturelle udbytte blev meget stort. For at undgå at eleverne kom bagud med skriftlige opgaver på Rosborg, var der hver dag afsat to timer til at arbejde med klassens afleveringer og lektier. Studieopholdet bliver fremover udbudt for særligt interesserede 3g-elever i spansk. / Jens Erik Petersen Alle vores elever var tilknyttet en studerende fra universitetet, som de kunne mødes med i fritiden for at træne det spanske og snakke om ligheder og forskelle i at være ung i de to lande. plads til at være dig selv så er Rosborg stedet for dig! Josefine 1.f Rosborg Gymnasium & HF 15

16 Dans din tekst samarbejde mellem idræt og dansk 1a tog ja-hatten på og arbejdede seriøst med et flippet forløb i AT(Almen Studieforberedelse). Hvordan udtrykker man den litterære tekst med sin krop? Der blev danset vrede, sorg, sindssyge og splittelse i sort tøj og hvide lagner. Det var nogle vilde lyde, der kunne høres inde fra lokale 1.02, da 1.a s AT2 fremlæggelser gik i gang. Skrig, høj musik og lyden af knuste spejle var hvad forbipasserende og studerende i de omkringliggende klasselokaler kunne stå model til. Det var kroppen som udtryksform, der havde været i fokus hele ugen i et tværfagligt arbejde mellem fagene idræt og dansk, så både en udvidet form for gæt og grimasser og øvelser om artikulation havde været at finde på skemaet. Vi havde i hvert fald en yderst spændende og kreativ AT-uge, som pga. elevernes entusiastiske tilgang til opgaven stensikkert fik flyttet en grænse eller to. / Marianne Odgaard / Lea, 1a 16 Rosborg Gymnasium & HF

17 En lille bid af fremtiden Igennem nogle år har det været muligt for et stigende antal af gymnasiets afgangselever at komme på besøg på de videregående uddannelser i landet. Arrangementerne er for de afgangselever, som er fast besluttede på at vælge en videregående uddannelse, men som måske er i tvivl med hensyn til det præcise studievalg, eller som gerne vil afprøve drømmestudiet i virkeligheden. Formålet er selvfølgelig afklaring og afmystificering samt at spare de unge for unødvendige og kostbare fjumreår. Nogle gange tager jeg mig selv i at gå og smile fjollet, når jeg går alene ned ad gangene. Uden nogen egentlig grund, men simpelthen fordi atmosfæren, de mange mennesker, min dejlige klasse og livet her på Rosborg ikke kan andet end at bringe et smil frem på læben Pernille, 1.f innovation på rosborg På Rosborg vil vi gerne være med til at udvikle kreative og innovative kompetencer hos vores elever, så de er klædt på til at begå sig i en globaliseret verden, hvor netop disse kompetencer er i højsædet. Vi har ikke fokus på selve faget innovation men derimod på innovation i fagene. Lærere og elever har i fællesskab fokus på at inddrage innovation og kreative arbejdsmetoder i undervisningen det kan både være i de enkelte fag, i flerfaglige forløb eller på innovationcamps, hvor klasserne i et døgn arbejder med idé- og konceptudvikling i samarbejde med en virksomhed eller organisation. Vi har hidtil afholdt innovationcamps i samarbejde med bl.a. LEGO Education, Center for Traume- og Torturofre (CETT), Spinderihallerne, Hedensted Kommune, virksomheden Opening og region Syddanmark. For elever der udviser særligt talent indenfor innovation, kreativitet og entreprenørskab deltager Rosborg Gymnasium & HF i Talentskolen Middelfart Sparekasse et initiativ hvor unge i trekantsområdet, på tværs af ungdomsuddannelserne, har mulighed for at dyrke og udvikle deres talent i samarbejde med lokale virksomheder, organisationer og myndigheder. Rosborg Gymnasium & HF 17

18 det er superfedt at møde i skole hver dag. Timerne går stærkt Magnus, 1.z Kunst og digitale medier i billedkunst Da en af Rosborgs dygtige billedkunstelever op til sommer vandt årets Spotlight-plakatkonkurrence, sikrede hun sin klasse et spændende huskunstner-projekt. Studieretningsholdet i billedkunst, 2a, fik derfor i starten af september besøg af designer og illustrator Martin Nebelong Henningsen, der præsenterede eleverne for emnet Kunst og digitale medier. Martin leverede et meget inspirerende og spændende oplæg blandet med demonstrationer af, hvordan ipad en og computeren kan bruges som tegneredskab. Fordele og ulemper ved brugen af computer og ipad som tegneredskab blev undervejs diskuteret, og klassen så eksempler på digitale billeder lavet af ham selv og af andre. Klassen havde en spændende og sjov eftermiddag, hvor eleverne også selv blev aktiveret gennem nogle udfordrende croquis-øvelser. / Rikke Riget Lund 18 Rosborg Gymnasium & HF

19 der er en dejlig atmosfære på Rosborg, og det er altid hyggeligt at være i skole. Det fedeste er, at lærerne er gode til at bidrage til den hyggelige atmosfære Jeppe, 1.e Team Danmark og mgk Rosborg kan optage eliteidrætsudøvere, der er forhåndsgodkendt af Team Danmark, på en 4-årig gymnasieuddannelse eller en 3-årig HF-uddannelse. Der er ikke tale om en særlig idrætsuddannelse. Fagene og det samlede timetal er det samme som i det normale gymnasium/hf, blot er undervisningen fordelt over et år mere end normalt. Idéen med den længere uddannelse er, at eleven får en mindre arbejdsbelastning. Derved bliver der bedre tid til idrætsudøvelse i fritiden. En lignende ordning findes for elever, der er optaget på Musikalsk Grundkursus (MGK). Rosborg Gymnasium & HF 19

20 20 Rosborg Gymnasium & HF Kreative fag

21 Rosborg Gymnasium & HF 21

22 Fællesskabet er virkelig godt. Det er rart at komme i skole hver dag. Rosborg er et godt sted at være Christina, 1.e sprog på rosborg Sprog på Rosborg er et sproglærerinitiativ med lejlighedsvise ekstraaktiviteter med fokus på fremmedsprogene: engelsk, tysk, spansk, fransk og italiensk. Vigtige formål med Sprog på Rosborg er at styrke sprogundervisningen og samarbejdet mellem sprogfagene. Opdigtet onsdag Der bliver læst og snakket litteratur seks onsdage på Rosborg i år. 20 litteraturlæsende elever har (sammen med en række dansklærere som igangsættere) dannet en litteraturcafé og læser helt nye danske romaner og lyrik af Harald Voetmann, Dy Plambeck, Josefine Klougart m.fl. Vi er tilknyttet den landsdækkende litteraturcafé Opdigtet Onsdag, som kører på en række gymnasier og efterskoler i hele landet. Her får vi adgang til en webside, hvor vi kan maile spørgsmål til forfatterne og se videoklip med dem, mens vi snakker om bøgerne. Ordet er frit, værkerne diskuteres, uden at tankestrømmen afbrydes af klokke eller karakterer, diskussionerne bæres af oplevelsen af bogen og forfatteren og ikke af en analytisk gennemgang. Indimellem læser vi op for hinanden, når nogle linjer vækker særlig opmærksomhed måske er de mærkelige, underfundige, sjove eller måske lyder de udvalgte linjer bare godt. Og selvfølgelig er der også hygge og kaffe og kage og grin og snak om andet end litteratur. Og ja, der er både drenge og piger med! / Marianne Odgaard/ Mette Hofman Bøegh 22 Rosborg Gymnasium & HF

23 Cambridge Certificate i engelsk Goethe certifikat Siden 2004 har Rosborg kunnet tilbyde særligt interesserede elever og kursister mulighed for at udvide deres engelskkundskaber med henblik på studie- og karriereophold i den engelsktalende verden. Cambridge Certificate er en internationalt anerkendt eksamen for alle, der ikke har engelsk som deres første sprog. Certifikatet giver adgangsmuligheder til stort set alle universiteter og højere læreanstalter i den engelsksprogede verden, foruden fordele i kampen om attraktive udenlandske arbejdspladser. Indholdsmæssigt fokuserer Cambridge Certificate på en udvidet kommunikationsevne og sproglig kompetence. Kurset er således bredt sprogligt orienteret. Niveaumæssigt er Cambridge Certificate af en sværhedsgrad, der svarer til 3.g, men af praktiske grunde anbefales danske elever og kursister tage eksamen i slutningen af 2.g. Undervisningen er gratis og ligger uden for det normale skema. Materialer og tilmelding til eksamen er derimod den studerendes eget ansvar og udgør en udgift på ca. 2000,- kr. Yderligere oplysninger kan fås på eller ved henvendelse til skolens engelsklærere. Som et af ganske få gymnasier i Danmark tilbyder Rosborg sine elever mulighed for at tage et internationalt sprogcertifikat i tysk. Goethe-Zertifikat B2 er for særligt tyskinteresserede elever, der ønsker at udvide deres tyskkundskaber med henblik på studieophold og jobs i den tysksprogede del af Europa. Man kan tage certifikatet på et hvilket som helst klassetrin i gymnasiet/hf. Undervisningen foregår på skolen på onsdage fra , og omfatter ca. 25 gange i løbet af skoleåret. Derefter kan man tilmelde sig prøven, som finder sted i Århus. Undervisningen er gratis, men der skal betales for prøven. I dette skoleår er prisen 1100,- kr. Kurset er udelukkende af sproglig og kommunikativ art. Man bliver trænet i at forstå tyske tekster, som man læser eller lytter til. Man laver skriftlige øvelser, og endelig skal man vise, at man kan føre en samtale om dagligdags emner. Yderligere oplysninger kan fås via eller ved henvendelse til skolens tysklærere. Rosborg Gymnasium & HF 23

24 Døde dinosaurer og den sidste olie Hvad dræbte dinosaurerne? Kan vi finde svaret i kalken under Danmark? Den 11. september var 1.v og 1.x på ekskursion til Århus Universitet, Steno Museet og kalkminen i Mønsted. Her ville vi søge svar på ovenstående spørgsmål og se nærmere på dinosaurernes uddøen, meteoritter, kalk og olie. På Geoscience, Århus Universitet, hørte vi om det kilometer tykke lag af kalk, som findes i undergrunden under os. Kalken blev skabt, mens dinosaurerne stadig gik rundt på Jorden, og i dag finder vi olie og gas i kalken. Vi lærte om, hvor vanskeligt det er at finde frem til olie og udvinde den, samt hvor stor betydning olien har for Danmarks samfundsøkonomi. I Steno Museets planetarium rejste vi igennem Solsystemet på jagt efter meteoritter, asteroider og kometer. Var det en af dem, der slog dinosaurerne ihjel? Vores vært var specialist i dinosaurer, så hun kunne gøre os klogere på det spørgsmål. I Mønsted nær Viborg gik vi på opdagelse i kalkminen. At gå i de mørke minegange er som at rejse 70 millioner år tilbage i tiden til dinosaurernes tidsalder. Dengang var Danmark og store dele af nordvesteuropa dækket af et varmt subtropisk hav, hvor kæmpe havøgler herskede. I havet levede der også små mikroskopiske alger, som har stor betydning for vores samfund i dag. Det er deres mikroskopiske kalkskeletter, der har hobet sig op og dannet det kilometer tykke lag af kalk, som ligger under store dele af Danmark og Nordsøen. Denne kalk er grundlaget for vores cementindustri og det er heri vi finder olie. Så uden disse uanselige små alger ville det danske samfund være meget anderledes i dag. / Christian Berner Skipper Jeg kendte ikke nogen, da jeg startede, men introturen og de første dage var virkelig med til at ryste klassen sammen Nina 1.z 24 Rosborg Gymnasium & HF Rosborg Science På Rosborg arbejder vi målrettet med at styrke og fremme interessen for naturvidenskab. Det indebærer, at elever i sciencefag deltager i virksomhedssamarbejde og tværfaglige aktiviteter. I fritiden tilbyder skolen endvidere en række frivillige science-aktiviteter for alle interesserede elever eksempelvis ekskursioner, studiekredse og foredrag.

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 JEG HAR VALGT 10.KL. FOR AT FÅ BEDRE KARAKTERER OG BLIVE MERE MODEN, OG DET HAR SKOLEN NU HJULPET MIG MED Berican HVIS DU VÆLGER OS, FORVENTER

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

Studieretninger 2016-2017

Studieretninger 2016-2017 Studieretninger 2016-2017 Orienteringsaften for kommende elever og deres forældre onsdag den 13. januar 2016 kl. 19.00 Studieretninger Uanset hvilken studieretning og hvilke valgfag, du vælger, så skal

Læs mere

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium

Studieretninger 2009. Information om Ordrup Gymnasium Studieretninger 2009 Information om Ordrup Gymnasium Velkommen til Ordrup Gymnasium I denne folder kan du orientere dig om, hvilke studieretninger vi udbyder i 2009 på OG. Der er 10 forskellige at vælge

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

HHX - Studieretninger 2013-16

HHX - Studieretninger 2013-16 zbc.dk HHX - Studieretninger 2013-16 Næstved Tre spændende år med oplevelser for livet zealand business college Handelsskolevej 3 4700 Næstved Tlf. 5578 8888 Fra studietur til Argentina Det er spændende

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE GYMNASIUM HVAD SKAL VI GØRE DIG TIL? Her på Rødkilde Gymnasium er det vores mission at give dig de bedste forudsætninger med på vejen og gøre

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole Uddannelse i centrum Aalborg Katedralskole Uddannelsestilbud 2014 Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole er landsdelens ældste gymnasium. Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole

Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole Tiltag i 2013-14 Det sociale miljø Resonans For at få det største udbytte af undervisning er det vigtigt, at man trives. Det er vigtigt for læring,

Læs mere

Formålet er at skabe et godt samarbejde med en række folkeskoler omkring overgangen til ungdomsuddannelse. Samarbejdet skal

Formålet er at skabe et godt samarbejde med en række folkeskoler omkring overgangen til ungdomsuddannelse. Samarbejdet skal Talent- og brobygningsarbejdet 2013-2014 (funktionsbeskrivelse) Projektets formål Formålet er at skabe et godt samarbejde med en række folkeskoler omkring overgangen til ungdomsuddannelse. Samarbejdet

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

Velkommen til vores verden

Velkommen til vores verden Egå Gymnasium Velkommen til vores verden Hvis du netop er trådt ind ad døren på Egå Gymnasium for første gang, vil vi allerførst give dig lejlighed til at fornemme vores bygning. Stil dig i et hjørne og

Læs mere

Middelfart Gymnasium & HF

Middelfart Gymnasium & HF STX HF MG+ Middelfart Gymnasium & HF Verden venter på viden - og på dig STX er for dig som:... 4 STX Studentereksamen HF Højere Forberedelseseksamen MG+ Alt det FÆLLES Helt ærligt, noget særligt 2 3 Frihed

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

Tradium Teknisk Gymnasium

Tradium Teknisk Gymnasium 2013-2014 it dna kreativitet teknologi kommunikation naturvidenskab fremtid Tradium Teknisk Gymnasium htx - viden, videre, verden 2 htx - viden, videre, verden Vil du vide mere? Om verden og virkeligheden.

Læs mere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere

Faglighed, Fællesskab, Fremtid. Midtfyns. Sammen bliver vi klogere Faglighed, Fællesskab, Fremtid Midtfyns Gymnasium Sammen bliver vi klogere liv en del af os En helt ny verden åbner sig, når du træder ind ad døren hos os. Med masser af venner, faglige udfordringer og

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen 2014

Højere Forberedelseseksamen 2014 HF Højere Forberedelseseksamen 2014 2 Svendborg Gymnasium & HF Hvorfor vælge HF på Svendborg Gymnasium? HF åbner mange døre for dig især hvis du overvejer en mellemlang videregående uddannelse. Undervejs

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

HF Uddannelsen 2015. Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid

HF Uddannelsen 2015. Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid HF Uddannelsen 2015 Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid OM Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Gymnasiet på NGG. nordsjællands grundskole og gymnasium samt hf. NGG Christianshusvej 16 2970 Hørsholm Tlf. 4557 2321 Fax 4557 2124 ngg@ngg.dk ngg.

Gymnasiet på NGG. nordsjællands grundskole og gymnasium samt hf. NGG Christianshusvej 16 2970 Hørsholm Tlf. 4557 2321 Fax 4557 2124 ngg@ngg.dk ngg. nordsjællands grundskole og gymnasium samt hf NGG Christianshusvej 16 2970 Hørsholm Tlf. 4557 2321 Fax 4557 2124 ngg@ngg.dk ngg.dk Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 94013 Gymnasiet på NGG Velkomst Kære kommende

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og innovation Studieplan Har du interesse for innovative processer og iværksætteri, er Marketing og innovation sikkert studieretningen for dig. Her sætter

Læs mere

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Esnord.dk TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX TEKNISK GYMNASIUM CAMPUS HELSINGØR HTX handler ikke bare om at læse en masse teori, det handler også om at bruge teorien til at skabe et produkt. Signe Blomsterberg, HTX 3B Esnord.dk EUD EUX HG HHX

Læs mere

Bagsværd Kostskole og Gymnasium1

Bagsværd Kostskole og Gymnasium1 Bagsværd Kostskole og Gymnasium1 2 Velkommen til en moderne og traditionsrig kostskole i Danmark. Bagsværd Kostskole og Gymnasium er fra 1908. Siden da har mange hundrede børn og unge mennesker haft glæde

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden

Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden Teknisk Gymnasium - din uddannelse til fremtiden US r H T EN janua ÅB ag den 24.i Hillerød tirsd 00-19.00. kl. 16 Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine idéer

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2015 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 2 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ? Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-kursus. Her går hvert år ca. 750 HF-elever, der har det sjovt sammen

Læs mere

HF Et aktivt valg! 1

HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! Kobling mellem teori og praksis VELKOMMEN TIL BRØNDERSLEV GYMNASIUM OG HF Brønderslev Gymnasium og HF lægger vægt på at flytte den enkelte elev mest muligt, skabe

Læs mere

ASF-klasse på Aabenraa Statsskole. Et nyt HF-tilbud

ASF-klasse på Aabenraa Statsskole. Et nyt HF-tilbud A a b e n r a a S t a t s s k o l e ASF-klasse på Aabenraa Statsskole Et nyt HF-tilbud s t ats s k o le. d k UDDANNELSE MED UDSYN Som ny elev ved Aabenraa statsskole ligger der to rigtigt spændende og

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet

SommerCamp 2011. Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet SommerCamp 2011 Sommerhøjskole med støtte fra Integrationsministeriet 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. Er du ung og har anden etnisk baggrund end dansk, giver Integrationsministeriet støtte

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016 STUDIERETNINGER HNDELSGYMNSIET HHX vi giver dig nye muligheder 2015-2016 VELKOMMEN TIL HNDELSGYMNSIET HHX HHX-UDDNNELSEN HNDELSGYMNSIET ER ET GODT VLG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med fokus

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte 1 Forord Kære klasselærer. UURS ( UU Region Sjælland) har udarbejdet et materiale til dig og din klasse.

Læs mere

RØDKILDE 2012. Skolen Valgfag Studieretninger

RØDKILDE 2012. Skolen Valgfag Studieretninger RØDKILDE 2012 Skolen Valgfag Studieretninger 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Vi bruger fjorden meget i undervisningen og hjælper bl.a. Miljøcentret Hvert 3. år opfører vi et stort teaterstykke, som spilles for ca.

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 Skoleprofil Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 1. Et godt studie- og arbejdsmiljø Det primære formål er at give eleverne en god uddannelse. En væsentlig forudsætning herfor er et godt studie-

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes.

Ikke alle elever vil kunne få deres første prioritet og det er ikke givet, at alle fag oprettes. Valgfag på SIM Nu er det tid at vælge, hvilket valgfag du ønsker næste skoleår. Læs de næste par sider godt igennem og vælg så mindst 3 fag, som du skriver på tilmeldingen på sidste side i prioriteret

Læs mere

Kurt Møller Pedersen Substitut for Anders Østergaard

Kurt Møller Pedersen Substitut for Anders Østergaard Kurt Møller Pedersen Substitut for Anders Østergaard Rektor for IBG siden 1989 IBG tilbyder 3 uddannelser: STX, Hf og IB Bæredygtighed Et sine qua non men hvordan gør man? Inden for uddannelse er bæredygtighed

Læs mere

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011 Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet Konference 14. december 2011 Hvem er vi? Dorthe Jensen Lundqvist Rektor Handelsgymnasiet i Ballerup (hhx) Fransk og retorik Mette Andersen Rektor Handelsgymnasiet

Læs mere

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Solrød Gymnasium. Elevtrivselsundersøgelse 2010. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Solrød Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse 200 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Undersøgelsen på Solrød Gymnasium Solrød Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse 200 Der har deltaget i alt 60 elever ud af 6

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

Handelsskolen Viborg. Handelsskolen Viborg er for dig, som ønsker en erhvervsrettet uddannelse

Handelsskolen Viborg. Handelsskolen Viborg er for dig, som ønsker en erhvervsrettet uddannelse Handelsskolen Viborg Handelsskolen Viborg er for dig, som ønsker en erhvervsrettet uddannelse Det er stedet hvor unge og voksne dannes, uddannes og udvikles både fagligt og personligt og hvor man kan erhverve

Læs mere

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned

EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned EUX Landbrug Landmands- og gymnasial uddannelse på 4 år og 1 måned - med praktik i udlandet og fokus på innovation i landbruget For dig, der ønsker international erfaring og evnen til at tænke innovativt...

Læs mere

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag

HF KREATIV ER FOR DIG DER: ER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF HFDESIGN - din uddannelse HF KREATIV ER FOR DIG DER: er kreativ er innovativ er selvstændig er holdspiller er målrettet drømmer om en fremtid indenfor et kreativt fag HF KREATIV ER: dit springbræt til

Læs mere

VUC kursustilbud 2014

VUC kursustilbud 2014 VUC kursustilbud 2014 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som giver dig mulighed

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2015 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Idrætsgymnasiet på Viborg Katedralskole Idrætsgymnasiet Viborg Katedralskole giver dig mulighed for at kombinere sport og uddannelse. På Idrætsgymnasiet er

Læs mere

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge?

Skoleåret 2015-2016. Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? Udskolingslinje Hvilken interesse vil du følge? 1 Kære forældre og elever i kommende 7. årgang Alle elever skal lære bedre og trives mere i en sund og varieret skoledag Det er nu ved at være tid til orienteringsmøder

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Ejer Anna Højgaard Andersen (AA) Udløbsdato 20-05-10 16:00 1 Undervisningsmiljø på Helsingør Gymnasium Dette spørgeskema handler om det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø.

Læs mere

Søjledagen et skolekulturprojekt

Søjledagen et skolekulturprojekt Opsamling og anbefalinger Søjledagen et skolekulturprojekt Indledning Søjledagen der fandt sted i slutningen af november 2010 var et led i et større projekt om skolekultur som har eksisteret på CG gennem

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man følger heltidsundervisning og efter 2 år har mulighed

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium!

Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Orientering til forældrene Velkommen til Gribskov Gymnasium! Vi håber, at jeres børn vil få tre gode år her på skolen! Vi vil gøre alt hvad vi kan for at eleverne her hos os oplever spændende og engageret

Læs mere

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed

Brenderup Realskole. Kundskaber for livet. læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole Kundskaber for livet læring, fællesskab identitet, kommunikation udvikling med tradition stærk faglighed Brenderup Realskole er en enestående skole motiverende, professionel, fagligt

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg zbc.dk Brobygning Vordingborg Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære brobygningselev ZBC har både et handelsgymnasium

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt Malene Degn på vej mod VM sølv på MT B Eliteidræt og uddannelse For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 Forord til Elite og udannelse Team Danmark ordningen for

Læs mere