Tag en bid af fremtiden. Rosborg Gymnasium & HF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tag en bid af fremtiden. Rosborg Gymnasium & HF"

Transkript

1 Tag en bid af fremtiden 2013 Rosborg Gymnasium & HF 1

2 Rosborg vil skabe landets mest engagerede, nysgerrige og udviklende elever, som samtidigt er fagligt kompetente til et videre studieforløb. Rosborg Gymnasium & HFs vision Udgiver Rosborg Gymnasium & HF Design Marginal Reklamebureau a/s Oplag stk. Tryk PE offset A/S Vil du vide mere om Rosborg Besøg vores hjemmeside på her findes praktiske oplysninger og billeder fra vores hverdag Besøg skolen til vores Åbent-hus-arrangementer, som afholdes hvert år i januar. Du kan finde den aktuelle dato på vores hjemmeside Har du spørgsmål, så skriv til eller kontakt rektor og studievejlederne for både gymnasiet og HF på telefon

3 Velkommen til en ambitiøs og spændende skole Det er ingen hemmelighed, at vi har store ambitioner på Rosborg Gymnasium & HF. Vi vil skabe landets mest engagerede, nysgerrige og udviklende elever, som samtidigt er fagligt kompetente til et videre studieforløb. Og det er ikke bare noget, vi siger. Det er noget, vi arbejder benhårdt på at opnå hver eneste dag via konkrete aktiviteter. Fordi vi har internationale ambitioner, har vi valgt at engagere os i Globale Gymnasier, som er et samarbejde mellem tolv gymnasier og en række udenlandske partnerskoler. Motivet er at styrke elevernes viden og deres evne til at gå i dialog og agere som globale medborgere. Samarbejdet bygger på nysgerrighed, kreativitet og respekt med henblik på at inspirere vores elever til at indgå i varige fællesskaber og netværk og oparbejde en bred forståelse af en sammenhængende verden. Vores elever skal være parate til at erobre den store, vide verden, når de forlader os. Vi er glade for og stolte af vor nye bygning på m 2, som rummer naturfagslokaler, ny kantine og fællesområde, auditorium og ikke mindst en tagterrasse med plads til et udendørs eksperimentarium inden for grøn energi og astronomi. Den nye bygning står på specielt fremstillede energipæle, og måleresultater fra pælene indgår i undervisningen i fysik og geovidenskab. Det er et intelligent nybyggeri, som bliver et stærkt aktiv for fremtidens undervisning på Rosborg. På et ambitiøst gymnasium kunne man frygte, at det sociale liv kom til at stå i skyggen, men et karaktergennemsnit, der ligger i den bedste tredjedel blandt landets gymnasier, forhindrer ikke, at vi også har et socialt liv, som eleverne gang på gang fremhæver som den allervigtigste grund til, at de vælger Rosborg Gymnasium & HF. Dagene er fulde af liv og humoristisk uforudsigelighed der er høj puls og masser af glade smil fra morgen til aften, og gymnasiet lever i høj grad også uden for skoletiden. Fællesskabet udvikler sig det lever og ånder... Også på personalesiden står vi stærkt på Rosborg. Vi har en nærmest perfekt balance mellem unge og mere erfarne undervisere, og engagementet er imponerende ikke blot blandt lærerne, men i hele det 150 mand store team, som udgør rygraden i driften af Rosborg Gymnasium & HF. Hvis du vælger at blive elev på Rosborg Gymnasium & HF, kan du forvente at blive en del af et svimlende ambitiøst fællesskab, hvor gensidig respekt og himmelhøje ambitioner går hånd i hånd. En elev har udtrykt det så smukt: Der er lige så mange typer på Rosborg, som der er mennesker og vi er gode til at få det bedste ud af hinanden. Der er også plads til dig, så velkommen som elev! Mads Peter Villadsen rektor Rosborg Gymnasium & HF 3

4 Jeg synes, det er dejligt, at man bliver taget seriøst i undervisningen Nina, 2.r Indsatsområder på Rosborg Rosborg er en skole i bevægelse, og det er noget, der præger vores fælles hverdag både i undervisningen og i de frivillige aktiviteter. Som elev på Rosborg vil du opleve en aktiv og kreativ skolehverdag, hvor du har de bedste betingelser for at udvikle dig fagligt og socialt. Undervisningen udvikler sig hele tiden i et dynamisk samspil med omverdenen, og det indebærer blandt andet, at du og din klasse i nogle undervisningsforløb kan samarbejde med elever fra andre gymnasier i Danmark og i udlandet, eller at I samarbejder med forskere og med folk fra det private erhvervsliv. IT-baserede arbejdsformer inddrages løbende i undervisningen, og i alle klasser vil der være undervisningsforløb, der er særligt tilrettelagt med henblik på at understøtte en kreativ og innovativ måde at lære på. Som skole gør vi i disse år en særlig indsats for at styrke følgende områder: Internationalisering Innovation Grøn energi Skriftlighed Målet er at opfylde Rosborgs vision om at udvikle dygtige, engagerede elever med viden og kompetencer, der kvalificerer til videregående uddannelser. Verden omkring Rosborg flytter sig, og Rosborg flytter med! 4 Rosborg Gymnasium & HF

5 Du kan læse mere på Rosborgs værdier På Rosborg er det eleverne, der er i centrum. Derfor har vi organiseret undervisningen, sådan at opgaver og ansvar i høj grad varetages i samarbejde mellem elever og lærere. der arbejdes ud fra fælles holdninger. Og her spiller Rosborgs værdigrundlag en afgørende rolle hvis vi da hver især indstiller os på at acceptere og arbejde på dette grundlag. værdierne blive synlige og få et konkret og praktisk betydningsindhold og bidrage til at skabe mening og retning for arbejdet i vores fælles hverdag på Rosborg. Et væsentligt element i organiseringen af samarbejdet er, at alle elever og lærere er tilknyttet et bestemt studieområde. Inden for hvert studieområde arbejder lærerne i teams, der selvstændigt og sammen med elever varetager en række opgaver i klassens samlede forløb. En forudsætning for at samarbejdet mellem elever og lærere kan lykkes er, at der finder en konstruktiv dialog sted, og at De fælles værdier for Rosborgs elever og medarbejdere har vi samlet under overskrifterne engagement, mangfoldighed og fornyelse. Det er alle os, der til daglig færdes på skolen, der skal give værdierne betydning. For at gøre det er det nødvendigt, at vi løbende forholder os aktivt og reflekterende til de muligheder, vi har for at udmønte værdierne. Kun herved kan Vi kan gøre værdierne synlige på mange forskellige måder fx ved at tage initiativer, ved at turde tænke nyt, ved at overholde aftaler, ved at respektere beslutninger og ved at anerkende anderledes synspunkter. Vi håber, du vil være med til at give værdierne liv! Engagement Faglighed Initiativ Ejerskab Energi Ansvarlighed mangfoldighed Samarbejde på tværs Åbenhed for nyeidéer Respekt og tolerance Involvering af andre indefra og udefra fornyelse Nye undervisningsformer At udfordre det eksisterende At eksperimentere At gå forrest Rosborg Gymnasium & HF 5

6 Noget af det første, man mærker på Rosborg, er, at der er plads til alle Amanda 2.b 6 Rosborg Gymnasium & HF

7 livet på rosborg På Rosborg er skemaet delt op i dobbelttimer (også kaldet moduler) på 95 minutter. Det vil sige, at en typisk skoledag består af 3-4 moduler i lige så mange forskellige fag. Fordelen ved denne opbygning er, at du har få fag at skulle forberede dig til pr. dag og derfor har god mulighed for at fordybe dig. Foruden den normale undervisning, er dagligdagen på Rosborg præget af mange forskellige (fælles)aktiviteter for elever og lærere, f.eks.: Plenum: Et stort ugentlig fællesmøde, hvor ordet er frit Fællestimer med foredrag/diskussion om aktuelle emner Elevcamps om innovation og globalisering Sportsturneringer og frivillig idræt (f.eks. volleyball, håndbold, kajak og rulleskøjtehockey) Rosborg Kor og Rosborg Band Musikkens Venner: Mulighed for at låne musiklokaler på Rosborg Frivillig billedkunst Frivillig film Rosborg Science Club Lektie-café Tema-arrangementer Operation Dagsværk Musicalopsætninger f.eks. Cassiopeia, Skatteøen og Take a Chance on Me. I foråret 2012 opførtes Blues Brothers Du kan læse meget mere om alle disse aktiviteter og foreninger på skolens hjemmeside: På hjemmesiden er der også en række fotogallerier og film fra skolens hverdag. Rosborg Gymnasium & HF 7

8 Bacchus Bacchus, den romerske vingud, lægger navn til Rosborgs festforening. Der afholdes Bacchus-fester ca. 5 gange årligt, og der vil ofte være et tema med tilsvarende udklædning, musik, eventuelt live-bands og drikkevaresortiment. Bacchus-bestyrelsen vælges i januar/februar af alle interesserede på Rosborg, og alle, på nær afgangselever, kan stille op. Bacchus-bestyrelsen står for valg at tema, musik og hvilken slags drikkevarer, der bliver solgt, men er åbne overfor ideer fra medstuderende, så alle har mulighed for at præge deres egne fester. Bacchus-festerne på Rosborg har efterhånden fået opbygget et vidtspændende renomme for at holde nogle utrolig varierede og interessante fester med forskellige live bands både mindre lokale navne og større landsdækkende navne så som Magtens Korridorer, Morten Breum, Turboweekend, When Saints Go Machine, Spleen United og mange flere. Til Bacchus-festerne kommer Rosborgs særligt unikke fællesskab virkelig til syne. Det er meget unikt for Rosborg, at eleverne kommer udklædt til festerne, men det er en af faktorerne, der skaber de hyggelige rammer for os alle. Til sidst vil vi bare opfordre alle til at deltage i Bacchus-festerne, for uden jer ville der ikke være nogen. / Christian Grangaard Lund, 3.c Elevrådet Elevrådet varetager gennem samarbejde med ledelse, lærere og øvrige personalegrupper elevernes fælles interesser på skolen. På en generalforsamling i januar måned vælges 9 repræsentanter, der udgør elevrådet et år frem. Alle elever kan komme med forslag og idéer til elevrådet. Elevrådet deltager i en række af skolens nedsatte udvalg. Storrådet, der mødes 4-5 gange om året, består af 2 repræsentanter fra hver klasse. På storrådsmøder diskuteres større og principielle sager, hvorimod der på elevrådsmøderne diskuteres mindre problemstillinger og hastesager. Elevrådet laver dagsorden til storråds-møderne. 8 Rosborg Gymnasium & HF

9 Rosborg har sammenhold som på en efterskole det faglige niveau er bare højere Anna Marie, 2.b Første dag på Borgen Onsdag den 15. august Første skoledag på Rosborg Gymnasium og HF. Første dag efter sommerferien er altid fyldt med blandede følelser. Den ene halvdel af én glædede sig til dagen. Den anden halvdel var nervøs. På den lidt ubehagelige måde. For det hele var så nyt og anderledes. På den ene side ville det egentlig have været rart at blive, hvor man var. I folkeskolen eller på efterskolen eller et tredje sted. Der kendte man jo alle. Og kunne desuden finde rundt. Rosborg virkede meget stor og indviklet den første uge bare det at finde et toilet var en udfordring. Selvom der jo egentlig er nok af dem. Toiletterne, altså. På den anden side er det bare lidt sjovere at være gymnasieelev end folkeskoleelev. Det lyder ligesom af lidt mere. Lidt mere voksent. Og som en voksen gymnasieelev kan man vel sagtens klare første skoledag. I 2012 startede der cirka 500 nye elever. Som vi sad der på gulvet i fællesområdet og hørte om alt fra Mads Peters visioner for skolen til håndværkernes beretning om de nyindviede bygninger, kiggede man sig omkring. Man prøvede at danne sig et indtryk. Omkring 30 ud af de 500 elever skal man tilbringe de næste 3 år af ens liv med. Man er endnu ikke klar over, hvem de er. Måske skulle man gå i klasse med pigen i den blå bluse eller drengen i den sorte jakke? Det fik vi at se, da vi blev delt ud i klasserne. Her mødte vi hinanden og nogle lærere og et par ældre elever, som var gode til at introducere os til stedet. Hurtigt fandt vi ud at, at Rosborg er et sted, der er præget af sammenhold og fællesskab på tværs af årgange. Desuden fik vi en masse informationer, som var umulige at holde styr på. Blandt andet fik en introduktion til Lectio, et nyt begreb, som ingen af os var bekendte med. Senere skulle det vise sig at vi skulle kom til at tilbringe en hel del tid derinde på Lectio. Og at det overhovedet ikke er så indviklet, som det først så ud til. Det samme gælder for de fleste andre ting. Der gik faktisk ikke ret mange dage, før man følte sig en hel del bedre tilpas. Efter introturen i Vork Bakker med diverse udfordringer og introfesten om fredagen, fik man hurtigt et bedre kendskab til både skolen og de andre i klassen. Det var godt valget faldt på gymnasiet, og at det lykkedes at komme igennem den første skoledag. Tasken var fuld af utallige bøger og hovedet fuldt af tanker og indtryk fra dagen. Man forsøgte at samle dagens information og huske navnene på dem i klassen. Og nu er der kun cirka 590 dage tilbage af hele gymnasietiden. Det er egentlig lidt ærgerligt. / Eva Skat Sommer og Viktoria W. Y. B. Knudsen, 1.a Rosborg Gymnasium & HF 9

10

11 introtur 2012 Cykeltur, kampråb, bivuakbygning, bål, madlavning, sport, konkurrence, sang, dans, tømmerflåde, latter og fællesskab. Listen fortsætter med uendeligt mange ord. Der er ingen tvivl om, at introturen virkelig fik sat gang i et klassesammenhold. På introturen gjaldt det om at holde sammen og føre sig frem. Konkurrencerne bestod bl.a. af at bygge den flotteste bivuak, lave mad over bål, løbe hurtigst op og ned af skrænter, bygge en flot tømmerflåde og meget meget mere. Til at starte med var vejret ikke helt med, og vi fik lidt regnvejr på cykelturen. Men i 1.u lod vi os ikke gå på af regnen. Vi blev i stedet enige om, at hvis vi blev ved med at cykle, ville vi sikkert tørre hurtigere. Så vi kæmpede videre på cyklerne, og det varede ikke længe, før vi var fremme som de første. Der var kage i stride strømme bagt af eleverne fra klassen, og efter at have fået lidt energi var vi klar til at konkurrere mod de andre klasser. Der var en masse sjove konkurrencer, og de var alle med til at styrke sammenholdet, da det krævede et godt samarbejde. Om aftenen lavede vi mad over bål. Selvfølgelig skulle der også fortælles hemmeligheder ved bålet, og et godt grin fik vi helt sikkert. Da vores øjne ikke længere kunne holdes åbne, krøb vi i vores soveposer, og ind i den bivuak vi selv havde bygget. Næste morgen var vi alle en tur i søen, og da konkurrencerne alle var afsluttede, cyklede vi trætte hjem til Rosborg, hvor det stod på sang, dans og fest. Efter en sådan introtur var alle beskidte, trætte og hæse men med et smil på læben efter en fed tur. En tur vi aldrig glemmer. /Emma Poulsen & Elizabeth Schirrmann Nygaard, 1u Rosborg Gymnasium & HF 11

12 lige meget hvor jeg kigger hen, bliver jeg mødt af smil og nye indtryk, hvilket gør hver dag på Rosborg til en oplevelse Anette, 1.f Rosborg medborger verdensborger På Rosborg ønsker vi, at vores elever i deres gymnasiale dannelsesproces udvikles til kompetente verdensborgere. Det betyder, at vi i vores pædagogisk-didaktiske arbejde sætter fokus på at inddrage internationale og globale aspekter som en del af undervisningen. Rosborg deltager sammen med en række andre danske skoler i netværkssamarbejdet Globale Gymnasier, hvor der netop er fokus på at udvikle eksisterende og nye initiativer, der kan bidrage til at: Globale Gymnasier tager udgangspunkt i de deltagende gymnasiers eksisterende erfaringer og praksis. Ambitionen er, at vi løbende gør os erfaringer med pædagogiske strategier, konkrete aktiviteter, studierejser, udveksling, projektformer, forløb, osv., som kan danne et solidt fundament for vores bud på, hvordan vi i en gymnasiesammenhæng skal forstå og styrke det globale udsyn og være en drivkraft for dannelsen af unge som medborgere i en globaliseret verden. Operation Dagsværk temadag i 1.g På en temadag i september fik alle Rosborgs 1.g elever indsigt i de samfundsforhold og problematikker, som gør sig gældende for de unge i Irak i dag. Eleverne arbejdede kreativt og produktorienteret, og som et synligt resultat på skolen, skabte 1.a og 1.z med streg og former et nyt billede af Irak på vinduerne i den nye sydfløj. styrke elevernes viden om globale forhold, udfordringer og muligheder styrke elevernes erfaring med at handle i en global verden styrke elevernes evne til at indgå i en anerkendende og kritisk dialog 12 Rosborg Gymnasium & HF

13 Studierejser og ekskursioner På Rosborg er der tradition for, at en del af undervisningen foregår på virksomhedsbesøg, ekskursioner og studierejser. Disse aktiviteter er en integreret del af undervisningen, hvor vi prøver at skabe en mere direkte kontakt til omverdenen. Virksomhedsbesøgene er typisk i lokalområdet, mens ekskursioner og ikke mindst studierejser kommer længere omkring. Studierejser, af ca. en uges varighed, afvikles normalt i 2.g og 2.hf. I dette skoleår går rejserne til bl.a. New York, Reykjavik, Krakow, Dublin, Oxford, Firenze, Rom og Athen. Ekskursioner af 1-3 dages varighed er fortrinsvis rettet mod omgivelser tættere på skolen. I dette skoleår har geografi- og biologihold været på 3-dages feltophold ved vestkysten. Samfundsfagshold og naturvidenskabelige hold har været i København på ekskursioner af samme varighed. Samfundsfagsholdene for at besøge bl.a. Folketinget og andre politisk-økonomiske institutioner. De naturvidenskabelige fag besøgte virksomheder og uddannelsesinstitutioner, som beskæftiger sig med bioteknologiske emner. I nogle sprogfag er der planlagt 3-dages ekskursioner til europæiske storbyer. Endelig afvikles der en mængde 1-dags ud af skolen -aktiviteter som led i undervisningen i mange forskellige fag. Der kan være tale om besøg på museer og hos virksomheder og organisationer. Eller der kan være tale om deltagelse i sociale og kulturelle aktiviteter enten som tilskuere eller aktører. Rosborg Gymnasium & HF 13

14 det er fedt at komme til timer med lærere, som er 100% engagerede og går op i det, de laver Jeanette, 2 b udvekslingselever Der er tradition for, at der er udvekslingselever på Rosborg. Disse kommer fra mange forskellige lande. Eleverne går i en klasse i et år, og derfor er det naturligvis vigtigt, at de enkelte klasser tager godt imod eleverne, for at opholdet bliver så godt som muligt. Udvekslingseleverne følger undervisningen på lige fod med de danske elever og går til en speciel mundtlig eksamen i eksamensperioden. Udvekslingseleverne kommer i år fra: Canada, USA, Bahamas, Argentina, Mexico, Thailand, Brasilien og Italien. Partnerskoler i udlandet Gennem netværkssamarbejdet Globale Gymnasier har Rosborg knyttet kontakt til partnerskoler i Egypten, Sydafrika, Indien, USA, Mexico og Kina, og vi arbejder på at få kontakt skoler i endnu flere lande. Samarbejdet mellem Rosborg og de udenlandske gymnasier foregår bl.a. gennem blogs og brug af skype og filmsekvenser, og indimellem er der også elev- og lærerudvekslinger. Rosborg har flere gange haft besøg fra partnerskolen i Cairo, og det er hver gang en stor oplevelse for vores elever at tale med elever dernedefra og opdage, at de trods kulturelle forskelle alligevel har mange erfaringer tilfælles. I efteråret 2012 har vi haft 10 elever og en lærer på et treugers studieophold i Mexico. I foråret 2013 har vi igen en 2.g-klasse, der rejser til New York, og en mindre gruppe elever besøger partnerskolen i Cairo. På besøg i Cairo Med oplæg om demokrati og bæredygtighed drog fem dygtige Rosborg-elever sammen med rektor og en lærer til Cairo i foråret 2012, hvor de sammen med elever fra Svendborg Gymnasium besøgte Rosborgs partnerskole ACIC (American Cairo International College). Her deltog de i workshops og var på hjemmebesøg hos vores egyptiske venner. I det stramme program blev der også tid til pyramider, Cairo Tower, cruise på Nilen mm. Spanskelever på studieophold i Mexico 10 af Rosborgs spanskelever var i oktober sammen med deres spansklærer på et 3 ugers studieophold i Querétaro i Mexico, der ligger ca. 200 km nord for Mexico City. På universitetet i Querétaro fulgte eleverne undervisning i grammatik og sprogforståelse, og deres lærer underviste de mexicanske lærere i dansk sprog og historie. 14 Rosborg Gymnasium & HF

15 Studieophold i Mexico 10 af Rosborgs 3.g spanskelever var i oktober på et 3-ugers studieophold på Universidad de Querétaro i Mexico. Querétaro er en en meget smuk by på ca 1 million indbyggere med stort historisk centrum. Under opholdet fulgte eleverne et kursusforløb, hvor al undervisning foregik på spansk og med lærere fra universitetet. Undervisningen var dels koncetreret om sproglige og grammatiske områder, men der var også plads til dagligdagsemner som for eksempel gastronomi, et emne som optager mexicanere meget. Ligeledes arrangerede lærerne ekskursioner til markedspladser og til historiske steder i byen. Eleverne boede hos mexicanske familier i det historiske centum af byen. Familierne var meget omsorgsfulde og åbne over for de danske gæster, hvilket var afgørende for at det sproglige og kulturelle udbytte blev meget stort. For at undgå at eleverne kom bagud med skriftlige opgaver på Rosborg, var der hver dag afsat to timer til at arbejde med klassens afleveringer og lektier. Studieopholdet bliver fremover udbudt for særligt interesserede 3g-elever i spansk. / Jens Erik Petersen Alle vores elever var tilknyttet en studerende fra universitetet, som de kunne mødes med i fritiden for at træne det spanske og snakke om ligheder og forskelle i at være ung i de to lande. plads til at være dig selv så er Rosborg stedet for dig! Josefine 1.f Rosborg Gymnasium & HF 15

16 Dans din tekst samarbejde mellem idræt og dansk 1a tog ja-hatten på og arbejdede seriøst med et flippet forløb i AT(Almen Studieforberedelse). Hvordan udtrykker man den litterære tekst med sin krop? Der blev danset vrede, sorg, sindssyge og splittelse i sort tøj og hvide lagner. Det var nogle vilde lyde, der kunne høres inde fra lokale 1.02, da 1.a s AT2 fremlæggelser gik i gang. Skrig, høj musik og lyden af knuste spejle var hvad forbipasserende og studerende i de omkringliggende klasselokaler kunne stå model til. Det var kroppen som udtryksform, der havde været i fokus hele ugen i et tværfagligt arbejde mellem fagene idræt og dansk, så både en udvidet form for gæt og grimasser og øvelser om artikulation havde været at finde på skemaet. Vi havde i hvert fald en yderst spændende og kreativ AT-uge, som pga. elevernes entusiastiske tilgang til opgaven stensikkert fik flyttet en grænse eller to. / Marianne Odgaard / Lea, 1a 16 Rosborg Gymnasium & HF

17 En lille bid af fremtiden Igennem nogle år har det været muligt for et stigende antal af gymnasiets afgangselever at komme på besøg på de videregående uddannelser i landet. Arrangementerne er for de afgangselever, som er fast besluttede på at vælge en videregående uddannelse, men som måske er i tvivl med hensyn til det præcise studievalg, eller som gerne vil afprøve drømmestudiet i virkeligheden. Formålet er selvfølgelig afklaring og afmystificering samt at spare de unge for unødvendige og kostbare fjumreår. Nogle gange tager jeg mig selv i at gå og smile fjollet, når jeg går alene ned ad gangene. Uden nogen egentlig grund, men simpelthen fordi atmosfæren, de mange mennesker, min dejlige klasse og livet her på Rosborg ikke kan andet end at bringe et smil frem på læben Pernille, 1.f innovation på rosborg På Rosborg vil vi gerne være med til at udvikle kreative og innovative kompetencer hos vores elever, så de er klædt på til at begå sig i en globaliseret verden, hvor netop disse kompetencer er i højsædet. Vi har ikke fokus på selve faget innovation men derimod på innovation i fagene. Lærere og elever har i fællesskab fokus på at inddrage innovation og kreative arbejdsmetoder i undervisningen det kan både være i de enkelte fag, i flerfaglige forløb eller på innovationcamps, hvor klasserne i et døgn arbejder med idé- og konceptudvikling i samarbejde med en virksomhed eller organisation. Vi har hidtil afholdt innovationcamps i samarbejde med bl.a. LEGO Education, Center for Traume- og Torturofre (CETT), Spinderihallerne, Hedensted Kommune, virksomheden Opening og region Syddanmark. For elever der udviser særligt talent indenfor innovation, kreativitet og entreprenørskab deltager Rosborg Gymnasium & HF i Talentskolen Middelfart Sparekasse et initiativ hvor unge i trekantsområdet, på tværs af ungdomsuddannelserne, har mulighed for at dyrke og udvikle deres talent i samarbejde med lokale virksomheder, organisationer og myndigheder. Rosborg Gymnasium & HF 17

18 det er superfedt at møde i skole hver dag. Timerne går stærkt Magnus, 1.z Kunst og digitale medier i billedkunst Da en af Rosborgs dygtige billedkunstelever op til sommer vandt årets Spotlight-plakatkonkurrence, sikrede hun sin klasse et spændende huskunstner-projekt. Studieretningsholdet i billedkunst, 2a, fik derfor i starten af september besøg af designer og illustrator Martin Nebelong Henningsen, der præsenterede eleverne for emnet Kunst og digitale medier. Martin leverede et meget inspirerende og spændende oplæg blandet med demonstrationer af, hvordan ipad en og computeren kan bruges som tegneredskab. Fordele og ulemper ved brugen af computer og ipad som tegneredskab blev undervejs diskuteret, og klassen så eksempler på digitale billeder lavet af ham selv og af andre. Klassen havde en spændende og sjov eftermiddag, hvor eleverne også selv blev aktiveret gennem nogle udfordrende croquis-øvelser. / Rikke Riget Lund 18 Rosborg Gymnasium & HF

19 der er en dejlig atmosfære på Rosborg, og det er altid hyggeligt at være i skole. Det fedeste er, at lærerne er gode til at bidrage til den hyggelige atmosfære Jeppe, 1.e Team Danmark og mgk Rosborg kan optage eliteidrætsudøvere, der er forhåndsgodkendt af Team Danmark, på en 4-årig gymnasieuddannelse eller en 3-årig HF-uddannelse. Der er ikke tale om en særlig idrætsuddannelse. Fagene og det samlede timetal er det samme som i det normale gymnasium/hf, blot er undervisningen fordelt over et år mere end normalt. Idéen med den længere uddannelse er, at eleven får en mindre arbejdsbelastning. Derved bliver der bedre tid til idrætsudøvelse i fritiden. En lignende ordning findes for elever, der er optaget på Musikalsk Grundkursus (MGK). Rosborg Gymnasium & HF 19

20 20 Rosborg Gymnasium & HF Kreative fag

21 Rosborg Gymnasium & HF 21

22 Fællesskabet er virkelig godt. Det er rart at komme i skole hver dag. Rosborg er et godt sted at være Christina, 1.e sprog på rosborg Sprog på Rosborg er et sproglærerinitiativ med lejlighedsvise ekstraaktiviteter med fokus på fremmedsprogene: engelsk, tysk, spansk, fransk og italiensk. Vigtige formål med Sprog på Rosborg er at styrke sprogundervisningen og samarbejdet mellem sprogfagene. Opdigtet onsdag Der bliver læst og snakket litteratur seks onsdage på Rosborg i år. 20 litteraturlæsende elever har (sammen med en række dansklærere som igangsættere) dannet en litteraturcafé og læser helt nye danske romaner og lyrik af Harald Voetmann, Dy Plambeck, Josefine Klougart m.fl. Vi er tilknyttet den landsdækkende litteraturcafé Opdigtet Onsdag, som kører på en række gymnasier og efterskoler i hele landet. Her får vi adgang til en webside, hvor vi kan maile spørgsmål til forfatterne og se videoklip med dem, mens vi snakker om bøgerne. Ordet er frit, værkerne diskuteres, uden at tankestrømmen afbrydes af klokke eller karakterer, diskussionerne bæres af oplevelsen af bogen og forfatteren og ikke af en analytisk gennemgang. Indimellem læser vi op for hinanden, når nogle linjer vækker særlig opmærksomhed måske er de mærkelige, underfundige, sjove eller måske lyder de udvalgte linjer bare godt. Og selvfølgelig er der også hygge og kaffe og kage og grin og snak om andet end litteratur. Og ja, der er både drenge og piger med! / Marianne Odgaard/ Mette Hofman Bøegh 22 Rosborg Gymnasium & HF

23 Cambridge Certificate i engelsk Goethe certifikat Siden 2004 har Rosborg kunnet tilbyde særligt interesserede elever og kursister mulighed for at udvide deres engelskkundskaber med henblik på studie- og karriereophold i den engelsktalende verden. Cambridge Certificate er en internationalt anerkendt eksamen for alle, der ikke har engelsk som deres første sprog. Certifikatet giver adgangsmuligheder til stort set alle universiteter og højere læreanstalter i den engelsksprogede verden, foruden fordele i kampen om attraktive udenlandske arbejdspladser. Indholdsmæssigt fokuserer Cambridge Certificate på en udvidet kommunikationsevne og sproglig kompetence. Kurset er således bredt sprogligt orienteret. Niveaumæssigt er Cambridge Certificate af en sværhedsgrad, der svarer til 3.g, men af praktiske grunde anbefales danske elever og kursister tage eksamen i slutningen af 2.g. Undervisningen er gratis og ligger uden for det normale skema. Materialer og tilmelding til eksamen er derimod den studerendes eget ansvar og udgør en udgift på ca. 2000,- kr. Yderligere oplysninger kan fås på eller ved henvendelse til skolens engelsklærere. Som et af ganske få gymnasier i Danmark tilbyder Rosborg sine elever mulighed for at tage et internationalt sprogcertifikat i tysk. Goethe-Zertifikat B2 er for særligt tyskinteresserede elever, der ønsker at udvide deres tyskkundskaber med henblik på studieophold og jobs i den tysksprogede del af Europa. Man kan tage certifikatet på et hvilket som helst klassetrin i gymnasiet/hf. Undervisningen foregår på skolen på onsdage fra , og omfatter ca. 25 gange i løbet af skoleåret. Derefter kan man tilmelde sig prøven, som finder sted i Århus. Undervisningen er gratis, men der skal betales for prøven. I dette skoleår er prisen 1100,- kr. Kurset er udelukkende af sproglig og kommunikativ art. Man bliver trænet i at forstå tyske tekster, som man læser eller lytter til. Man laver skriftlige øvelser, og endelig skal man vise, at man kan føre en samtale om dagligdags emner. Yderligere oplysninger kan fås via eller ved henvendelse til skolens tysklærere. Rosborg Gymnasium & HF 23

24 Døde dinosaurer og den sidste olie Hvad dræbte dinosaurerne? Kan vi finde svaret i kalken under Danmark? Den 11. september var 1.v og 1.x på ekskursion til Århus Universitet, Steno Museet og kalkminen i Mønsted. Her ville vi søge svar på ovenstående spørgsmål og se nærmere på dinosaurernes uddøen, meteoritter, kalk og olie. På Geoscience, Århus Universitet, hørte vi om det kilometer tykke lag af kalk, som findes i undergrunden under os. Kalken blev skabt, mens dinosaurerne stadig gik rundt på Jorden, og i dag finder vi olie og gas i kalken. Vi lærte om, hvor vanskeligt det er at finde frem til olie og udvinde den, samt hvor stor betydning olien har for Danmarks samfundsøkonomi. I Steno Museets planetarium rejste vi igennem Solsystemet på jagt efter meteoritter, asteroider og kometer. Var det en af dem, der slog dinosaurerne ihjel? Vores vært var specialist i dinosaurer, så hun kunne gøre os klogere på det spørgsmål. I Mønsted nær Viborg gik vi på opdagelse i kalkminen. At gå i de mørke minegange er som at rejse 70 millioner år tilbage i tiden til dinosaurernes tidsalder. Dengang var Danmark og store dele af nordvesteuropa dækket af et varmt subtropisk hav, hvor kæmpe havøgler herskede. I havet levede der også små mikroskopiske alger, som har stor betydning for vores samfund i dag. Det er deres mikroskopiske kalkskeletter, der har hobet sig op og dannet det kilometer tykke lag af kalk, som ligger under store dele af Danmark og Nordsøen. Denne kalk er grundlaget for vores cementindustri og det er heri vi finder olie. Så uden disse uanselige små alger ville det danske samfund være meget anderledes i dag. / Christian Berner Skipper Jeg kendte ikke nogen, da jeg startede, men introturen og de første dage var virkelig med til at ryste klassen sammen Nina 1.z 24 Rosborg Gymnasium & HF Rosborg Science På Rosborg arbejder vi målrettet med at styrke og fremme interessen for naturvidenskab. Det indebærer, at elever i sciencefag deltager i virksomhedssamarbejde og tværfaglige aktiviteter. I fritiden tilbyder skolen endvidere en række frivillige science-aktiviteter for alle interesserede elever eksempelvis ekskursioner, studiekredse og foredrag.

Rysensteen Gymnasium en skole med en international profil

Rysensteen Gymnasium en skole med en international profil Rysensteen Gymnasium 2015 1 Rysensteen Gymnasium en skole med en international profil Denne folder er den korte fortælling om Rysensteen Gymnasium. Her kan man læse om skolens kultur og om de studieretninger

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hasseris Gymnasium Hasserisvej 300 9000 Aalborg. Tlf.: 96 32 71 10 Email: hg@hasseris-gym.dk Hjemmeside: www.hasseris-gym.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hasseris Gymnasium Hasserisvej 300 9000 Aalborg. Tlf.: 96 32 71 10 Email: hg@hasseris-gym.dk Hjemmeside: www.hasseris-gym. Velkommen til Hasseris Gymnasium 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Gymnasiet udbyder i 2015................. s. 3 Velkommen....................... s. 4 Kort om Hasseris Gymnasium............ s. 6 Introduktionsforløbet

Læs mere

Silkeborg Gymnasium. www.silkeborg-gym.dk

Silkeborg Gymnasium. www.silkeborg-gym.dk Silkeborg Gymnasium 2014 n Indholdsfortegnelse n Rektors velkomst Rektors velkomst... Udfordringer, oplevelser og viden for livet!... Naturvidenskab... Humaniora... Samfundsvidenskab...... Udsyn mod verden...

Læs mere

Studieretningerne. Kunstneriske studieretninger Musik A, Matematik A, Fysik B... Musik A, Engelsk A, Biologi B... Musik A, Engelsk A, Dramatik B...

Studieretningerne. Kunstneriske studieretninger Musik A, Matematik A, Fysik B... Musik A, Engelsk A, Biologi B... Musik A, Engelsk A, Dramatik B... Studieretninger 15 Indhold Velkommen til SG Velkommen til SG... SG åbner verden... En verden af muligheder... Naturvidenskab... Humaniora... Samfundsvidenskab... Sprog... Udsyn mod verden... De kunstneriske

Læs mere

Orientering om skolen og stx

Orientering om skolen og stx Orientering om skolen og stx 2015 Stx er dit springbræt videre i livet Studentereksamen (stx) på det almene gymnasium åbner dørene til alle videregående uddannelser. Den giver dig et solidt fundament af

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016 Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 VG - Studiehæfte STX 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

STX - et sikkert valg

STX - et sikkert valg STX - et sikkert valg De fleste fag på det højeste niveau 2013 om tornbjerg tornbjerg gymnasium 3 Tornbjerg Gymnasium Tornbjerg Gymnasium er et alment gymnasium, som tilbyder alle unge med interesse for

Læs mere

Niels Steensens Gymnasium Studieretninger 2015.... dit valg, dit liv

Niels Steensens Gymnasium Studieretninger 2015.... dit valg, dit liv Niels Steensens Gymnasium Studieretninger 2015... dit valg, dit liv Kom og vær med Bliv en del af vores fællesskab! Velkommen til Niels Steensens Gymnasium Denne folder vil give dig et overblik over, hvordan

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium 1 Vi rummer mere... 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK 4. BIOLOGI - IDRÆT

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus 2015 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus INDHOLD Velkommen ved rektor... 2 Velkommen ved elevrådsformanden.... 3 Værd at vide.... 4 Find rundt...14 Gymnasiet....15 HF... 19 HF Søfart... 20 HF-eksaminer...21

Læs mere

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2008 Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk E-mail: eg-gym@egadm.dk Kontortid Mandag-fredag

Læs mere

VELKOMMEN TIL FREDERIKSHAVN GYMNASIUM & HF-KURSUS

VELKOMMEN TIL FREDERIKSHAVN GYMNASIUM & HF-KURSUS Indhold Velkomst ved rektor... 2 Velkomst ved elevrådsformanden... 3 Værd at vide... 4 Kort over skolen...14 Gymnasiet...15 HF...19 HF Søfart...20 HF-eksaminer...21 Udbud af uddannelser...22 Skriftlige

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk

Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk E-mail: eg-gym@edu.fa.dk Kontortid Mandag-fredag 9.30-14.00 Rektor Jens Per

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

Elevhåndbog 2014/2015. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2014/2015. www.rhs.dk Elevhåndbog 2014/2015 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

VIL DU VÆRE EN DEL AF GEFION? INDHOLD VELKOMMEN TIL GEFION GYMNASIUM

VIL DU VÆRE EN DEL AF GEFION? INDHOLD VELKOMMEN TIL GEFION GYMNASIUM VIL DU VÆRE EN DEL AF GEFION? På Gefion Gymnasium er alle elever vigtige medspillere i vores fælles projekt: at skabe et inspirerende og udfordrende studiemiljø i hjertet af København med plads til både

Læs mere

JUBILÆUMSSKRIFT / 25 ÅR 1990-2015

JUBILÆUMSSKRIFT / 25 ÅR 1990-2015 JUBILÆUMSSKRIFT 2015 JUBILÆUMSSKRIFT / 25 ÅR 1990-2015 1 INDHOLD 16 1 TEMA: Hvad er en international efterskole? Hvad er SKALs?... 6 7 Fra beslutning til bekymring til succes... 30 Globalisering kan ikke

Læs mere

Glimt fra forårskoncerten 2008

Glimt fra forårskoncerten 2008 Glimt fra forårskoncerten 2008 Indhold Velkommen til skoleåret 2008/2009 2 Introduktion for 1.g'ere 3 Skolens ABC 4 Gymnasiets fag og opbygning 10 Gymnasiets organisation 12 Undervisning og andre aktiviteter

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

FÅ ET FORSPRING STYRK DINE MULIGHEDER. aarhustech.dk / htx

FÅ ET FORSPRING STYRK DINE MULIGHEDER. aarhustech.dk / htx FÅ ET FORSPRING STYRK DINE MULIGHEDER 2012 2013 aarhustech.dk / htx 1 TEKNISK GYMNASIUM TEKNISK GYMNASIUM VELKOMMEN TIL TEKNISK GYMNASIUM På de tekniske gymnasier i Aarhus og Skanderborg uddanner vi unge

Læs mere

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7 Tillæg til Odder Avis d. 1. februar 2012. På Odder Gymnasium lærer man noget og bliver til noget. Læs side 2 Skolen er et rart sted at være. Læs side 3 Undervisning er i top tre i en landsdækkende undersøgelse.

Læs mere

Mål og strategi Planer 2014-2015

Mål og strategi Planer 2014-2015 Mål og strategi Planer 2014-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Profil, værdier, uddannelsestilbud... 3 1.1 Identitet og profil... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 1.3 Gymnasiets opgave... 4 1.4 Uddannelsestilbud...

Læs mere

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016 1 s og læ Scan m dine å eo mer heder p g n i mul rikshav e e d l e Fr sko dels n a H Frederikshavn Skoleåret 2015-2016 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder

Læs mere

Stx-studieretninger og hf-fagpakker. Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium

Stx-studieretninger og hf-fagpakker. Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium Stx-studieretninger og hf-fagpakker Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium Faglighed Fællesskab Indhold Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium... 4 Science... 6 Udsyn mod verden... 8 Musik + miljø

Læs mere

NYT ÅRGANG 20, NR. 1 OKTOBER 2014. Folkedans i solnedgang ved Introfesten. VGV nyt årgang 20, nr. 1 OKTOBER 2014

NYT ÅRGANG 20, NR. 1 OKTOBER 2014. Folkedans i solnedgang ved Introfesten. VGV nyt årgang 20, nr. 1 OKTOBER 2014 NYT ÅRGANG 20, NR. 1 Folkedans i solnedgang ved Introfesten 1 Nyt fra bestyrelsen Vi har i løbet af de sidste måneder haft fornøjelsen af at støtte flere nuværende elever med at komme på studieture. Det

Læs mere