Det bør du vide, inden dit barn begynder i gymnasiet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det bør du vide, inden dit barn begynder i gymnasiet"

Transkript

1 Det bør du vide, inden dit barn begynder i gymnasiet Hos mange unge er overgangen til ungdomsuddannelse en proces, der giver både inspiration og udfordringer. Nye lærere og klassekammerater, andre undervisningsformer, et nyt miljø og måske længere transportvej, flere lektier og nye faglige krav kan være blandt de faktorer, som kræver en vis omstilling. Opbakningen hjemmefra til at tackle de anderledes forhold og krav er vigtig. Med denne guide får du råd til at vejlede dit barn i beslutningsprocessen samt konkret information om studentereksamen. Redigeret af Mia Louise Moth og Philip Dam, Berlingske Research - September 2012

2 03 Om at vælge uddannelse 05 I samtalen med dit barn 07 Eksamen 08 Om studieretninger 10 Se de bedste dårligste gymnasier (og andre udvalgte artikler fra Berlingske Media) 2

3 Om at vælge uddannelse At vælge skal læres I fremtidens uddannelse, job og karriere skal der foretages mange valg. Derfor er det allerede i skolegangen og i overgangen til ungdomsuddannelse vigtigt, at dit barn lærer at vælge. Dit barn skal blive bevidst om, hvad der kan overvejes og undersøges før et valg. Dit barn skal også lære at tackle den uvished, som et valg kan give. Forældres rolle Din hjælp er vigtig, når dit barn er igennem de mange overvejelser om sig selv og sit valg af videre uddannelse. Du kan støtte og inspirere dit barn ved at lytte til overvejelserne og herefter sætte dine ord på det, som dit barn fortæller. Det kan give nye perspektiver og inspiration til at komme videre i valget. Er dit barn usikker og tøver før et valg, er det vigtigt at anerkende, at tvivl er en naturlig del af processen før et valg. Måske har du selv tøvet før et valg og kan fortælle om det? Husk at bruge et eksempel, som dit barn kan forholde sig til. 3

4 På samme måde kan fortællingen om dit fremtidsvalg og din karriere have betydning for den unges eget valg af uddannelse. Din fortælling om valgene på din karrierevej kan give direkte anledning til at tale mere med dit barn om at vælge uddannelse og job. Den unges spørgsmål til din karrierefortælling kan du besvare med både forklaringer og modspørgsmål. Som forælder kan du få lejlighed til at give umiddelbar respons på den unges aktuelle tanker og idéer om karriere ved at opfordre til at sammenholde din fortælling med de fremtidige planer. En sådan samtale kan konkret bidrage til større selvindsigt, fordi den unge her kan få en vurdering fra en virkelig 'kender'. I samtalen med dit barn Men dit barn overvejer også selv sine kompetencer, når der skal træffes et valg. Hvad er jeg bedst til, og hvordan kan jeg bruge det fremover? Hvordan giver fremtiden mig mulighed for at udvikle det, jeg er bedst til og som jeg interesserer mig mest for? I dialogen med dit barn kan du være med til at give nye ideer og vinkler til dit barns overvejelser. Skolen og uddannelsesstedet 4

5 ser dit barn i læringssituationer. Du ser dit barn i andre situationer, og dit bidrag til, hvordan du opfatter dit barns mange forskellige kompetencer, kan derfor være med til at styrke dit barns valg. Måske kan I tage udgangspunkt i nogle af følgende spørgsmål: Hvad interesserer du dig mest og hvorfor? I hvilke situationer har du oplevet, at du vidste og kunne mere end andre? Hvornår synes du, at det er sjovest at lære noget nyt? Hvad vil du især gerne blive bedre til? Hvordan vil du gerne bruge det, du er bedst til, i din fremtid? Ien vurdering af, om dit barn er parat til at gå på en gymnasial uddannelse foreslår Sussie Johansen fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, at det ville være en god idé som forældre at kigge nærmere på følgende: grundlæggende fag dansk, eng. og matematik er der fulgt 2. Fremmedsprog i mindst 3 år? Er der nysgerrighed til at lære nyt følger den unge med i TV avisen og de læste medier? Er der god mødestabilitet kommer den unge til tiden er der fravær? Er den unge god til at læse og omsætte viden og forholde sig til nyt fagligt indhold? Er den unge god til at indgå i gruppearbejde og få noget fagligt godt ud af det? Har den unge lyst til at bruge 3 år, hvor lektier skal være en indarbejdet rutine? Er den unge god til at arbejde selvstændigt, når der skal løses opgaver? Hvad skal den pågældende ungdomsuddannelse benyttes til altså hvilket studie har den unge for øje at melde sig ind på efterfølgende? Fagligt niveau er karaktererne omkring 7 eller mere i de Mere om Studentereksamen (stx) 5

6 Efter 9. klasse kan eleven vælge at gå i det almene gymnasium, hvor eleven kan tage en stx. På stx-uddannelsen får man en bred viden om en masse forskellige fag. Man er selv med til at beslutte nogle af de fag, man skal arbejde med i sin skoletid, selv om man også får mange fag, som man ikke selv kan vælge til eller fra. Man lærer både at arbejde selvstændigt og at løse opgaver sammen med andre - begge dele noget man kan bruge senere i livet. Efter stx kan du søge optagelse på en videregående uddannelse. Om uddannelsen Den overordnede struktur i gymnasiet Gymnasiet består af et grundforløb på ½ år efterfulgt af 2½ års studieretningsforløb. I gymnasiet får eleven ny viden inden for en bred vifte af fag. Eleven lærer at gå i dybden med fagene og at samle ny viden ind. Undervisningen i gymnasiet er på mange måder anderledes end den, den unge kender fra folkeskolen. Der vil selvfølgelig være en del klasseundervisning, som den unge kender den. Men der vil også være gruppe- og projektarbejde, hvor den unge arbejder selvstændigt med større opgaver. Der vil være en del skriftlige opgaver i løbet af skoletiden, og den unge skal også regne med at skulle bruge god tid på lektier. Mange skoler arrangerer temadage og fællesarrangementer på tværs af klasser og årgange og tilbyder studiekredse og lektiecafé. På alle skoler kan den unge få rådgivning og vejledning, mens den unge går på skolen. 6

7 Det samlede forløb består af obligatoriske fag (dansk, historie, engelsk, 2. fremmedsprog (begyndersprog eller fortsættersprog), oldtidskundskab, religion, idræt, matematik, fysik, samfundsfag, et kunstnerisk fag samt 2 af fagene biologi, kemi, informationsteknologi eller naturgeografi) almen studieforberedelse (AT) almen sprogforståelse (AP) naturvidenskabeligt grundforløb (NVG) studieretningsfag valgfag studieretningsprojekt. Om grundforløbet Du starter grundforløbet i august og afslutter det til jul i 1g. I grundforløbet får du en indføring i gymnasiets fag og den måde, man arbejder på i gymnasiet. Og så møder du 3 nye forløb der går på tværs af de enkelte fag: Almen sprogforståelse (AP): Her får du en samlet basis til at arbejde videre med sprog i studieretningen (afsluttes med grundforløbet) Naturvidenskabeligt grundforløb (NV): Her får du en samlet introduktion til de naturvidenskabelige fags ligheder, forskelle og især metoder (afsluttes med grundforløbet) Almen studieforberedelse (AT): Her arbejder alle dine fag sammen om at give dig en forståelse for sammenhænge mellem fag, ideer, historie i en række forskellige projekter og forløb (fortsætter i studieretningsforløbet). Uddannelsen foregår ved gymnasier fordelt over hele landet. Eksamen I hvert skoleår er der både mundtlige og skriftlige eksamener. Når man har bestået studentereksamen, får man et samlet eksamensbevis, hvori ens gennemsnit står. Man kan ikke senere forbedre dit gennemsnit. Stx (studentereksamen, det almene gymnasium): Uddannelsen varer tre år, og det første halve skoleår er fælles for alle elever. I det almene gymnasium er der fokus på tre videnskabsområder: humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab. Vægtningen af de tre afhænger af den sammensætning af fag, som dit barn kan vælge. Grundforløbet består af fag, som dit barn allerede kender fra folkeskolen. Nemlig dansk, engelsk, idræt, historie, matematik 7

8 Om studieretning Man starter sit studieretningsforløb i januar i 1. g og fortsætter med det frem til studentereksamen. Studieretningen består af 3 studieretningsfag, som samarbejder om en række fælles temaer. Ved siden af har man en lang række obligatoriske fag sammen med ens klasse de vil også indgå i forskellige projekter og temaer. Elever vil derfor opleve stor sammenhæng mellem fagene. Man har også nogle valgfag, som eleverne selv vælger efter deres interesser. Valg Før optagelse: ønske om studieretning. ønske om kunstnerisk fag på C- niveau. valg af 2. fremmedsprog. Eleven kan vælge at fortsætte med sit fremmedsprog fra grundskolen tysk fortsættersprog / fransk fortsættersprog (B-niveau) eller man kan vælge et begyndersprog. Hvis man vælger et begyndersprog, så bruger man et af dine valgfag. også en række nye fag. Efter grundforløbet skal dit barn vælge en studieretning. Den består normalt af tre fag i en pakke, og det er her dit barn vælger, om der skal være mest vægt på sproglige, naturvidenskabelige eller samfundsfaglige fag. Fagene på stx findes på op til tre niveauer: A, B og C, hvor A er det højeste niveau. En samlet uddannelse på stx består af mindst 13 og højst 16 fag. Adgangskrav: 9. klasse, herunder særlige krav til visse fag og udfyldt uddannelsesplan Økonomi: Mulighed for SU fra eleven fylder 18 år Studieretning Når man tilmelder sig stx-uddannelsen, skal man først beslutte sig for, hvilke gymnasier, man vil søge optagelse på. Dernæst skal man for hvert gymnasium oplyse, hvilken af de studieretninger, som gymnasiet udbyder, man er mest interesseret i. og samfundsfag. Herudover er der Der vil være mindst fire at vælge mellem på hvert gymnasium. Man skal være 8

9 opmærksom på, at gymnasierne udbyder forskellige studieretninger. Man kan se dem på deres hjemmesider. Hver studieretning indeholder tre studieretningsfag plus de obligatoriske fag. Studieretningsfagene kan være på AAA-, AAB-, ABB- eller ABC-niveau. Desuden skal du vælge fra et til tre valgfag. Hvor mange, man skal vælge, afhænger af studieretningen. Der findes også studieretninger med to fag plus de obligatoriske fag. Det er dem, der indeholder et begyndersprog eller et klassisk sprog på A-niveau som tredje fremmedsprog. Her skal de to studieretningsfag være på A-niveau. efteruddannelse og karriereudvikling i forskellige job. Der er desuden links til både uddannelsessteder og andre hjemmesider, hvor du kan læse mere. I forskellige værktøjer kan du få inspiration til at hjælpe dit barn med afklaring af interesser og forudsætninger før et valg. Virtuel vejledning og information Internettet rummer mange informationsmuligheder om uddannelse og erhverv. På UddannelsesGuiden finder du blandt andet oplysninger om uddannelsers indhold, krav og fremtidsperspektiver samt indhold og muligheder i erhverv og videregående uddannelser. Du kan fx også orientere dig om løn, beskæftigelsesmuligheder, Deltag i informationsarrangementer Ved at deltage i de gymnasiale uddannelsers informationsarrangementer, kan du og dit barn få en grundig orientering om den gymnasiale uddannelse. Du finder oplysninger om arrangementerne hos udannelsesvejlederen på dit barns skole, i dagspressen og inde på www. ug. dk under siden Arrangementer. 9

10 I kan også orientere jer om uddannelserne på de specifikke uddannelsessteders hjemmesider. Desuden kan I få et indtryk af ugeskemaer, undervisningens indhold og hjemmeopgaver på som mange af landets gymnasiale uddannelser anvender. Standspunktskarakterer undervejs og ønsker om videregående uddannelse kan give et fingerpeg om, hvilken studieretning der passer dit barn bedst. På gymnasiale uddannelser udvikler den unge sig fra at være elev til at være studerende, fx ved at få mere og mere ansvar for sit eget uddannelsesforløb. Målet er, at den unge får studiekompetencer til bl.a. videregående uddannelser. Kilde: Undervisningsministeriet, ug.dk Nedenfor kan du læse historien om, når gymnasie-valget ikke helt flasker sig, som man havde håbet. Fik ikke det ønskede gymnasium Isabella Pio har altid set sig selv som kommende elev på Aurehøj Gymnasium. Men hun er en af de 523 unge, der i 2012 skulle begynde gå på et gymnasium, som de ikke havde søgt. af Karine Kirkebæk 24. maj stod Isabella Pio i en udklædningsbutik sammen med to klassekammerater for at finde et kokostume til sidste skoledag i 9. klasse på Ingrid Jespersens Gymnasieskole. Pludselig bliver hendes to veninder ringet op af deres forældre med beskeden om, at de har fået opfyldt deres førsteprioritet - de skal starte i 1. g på Aurehøj Gymnasium til august. Isabella Pio, der havde søgt den samfundsvidenskabelige retning, ringede hjem, men der var ikke noget brev til hende fra Aurehøj. Eller fra Øregård, Ordrup eller Gammel Hellerup Gymnasium, som var hendes anden, tredje og fjerde prioritet. Hun havde fået afslag fra Aurehøj Gymnasium, fordi hun boede for langt væk fra gymnasiet - 6,1 km. I stedet havde hun fået plads på Avedøre Gymnasium 16,2 km væk fra hjemmet på Østerbro. Først troede Isabella, at det var en joke. En dårlig en af slagsen. For hun skulle jo på Aurehøj eller Øregård Gymnasium ligesom sin mor, farmor, faster, onkel, to mostre og fem kusiner. 10

11 I afslaget stod der, at der var mulighed for at få sin sag genbehandlet. Så Isabella og hendes forældre sendte sagen til genbehandling, fordi de mener, der er sket en fejl i beregningen af afstanden til hjemmet. Fejlen blev bekræftet af Aurehøj, men de kan ikke gøre noget på grund af det indførte klasseloft på højst 28 elever per klasse. Efter en måned fik de afslag på deres genbehandling. Siden har Isabella stemt dørklokker og kimet forskellige skoler ned. Men svaret er det samme. Der er ingen ledige pladser. Hverken på de offentlige eller private gymnasier. Isabella Pio fra Østerbro overvejer, om hun overhovedet skal tage studentereksamen, efter at hun er blevet optaget på Avedøre Gymnasium i stedet for sit ønskegymnasium, Aurehøj. Foto: Erik Refner Det stod næsten mejslet ind i stamtræet med bordeauxfarvede bogstaver.»jeg vidste ikke, at Avedøre fandtes. Jeg har selvfølgelig hørt om Hvidovre, men jeg har ikke hørt om Avedøre. Det var ikke det, jeg havde tænkt med min gymnasietid,«siger Isabella Pio.»Alle døre er bare lukkede. Allesammen,«siger Benedikte Pio, Isabellas mor. Med udsigt til Østerbrogade fra lejligheden har Isabella kunnet se hundredvis af glade studenter fejre deres studentereksamen fra ladet af baspumpende lastvogne. Et syn, der oftest afføder smil, men for Isabella er det nu blevet billedet af noget måske uopnåeligt.»planen er, at jeg starter på Avedøre til august - medmindre der sker et mirakel. Der er ikke andet jeg kan gøre. Og så må jeg jo finde ud af, om det er det, jeg har lyst til. Vil jeg gå i gymnasiet?,«siger Isabella Pio. Har kimet skoler ned Isabella har gode karakterer med fra grundskolen og er blevet erklæret egnet til gymnasiet. Hun føler sig klar og synes, at 10. klasse ville være spild af tid. Så nu er hun begyndt at tvivle på, om hun overhovedet skal have en studentereksamen. Hun er med egne ord frustreret og desperat. 11

12 Se de bedste og dårligste gymnasier (målt på karaktergennemsnit) I april 2011 offentliggjorde den daværende undervisningsminister Troels Lund Poulsen (V) listen over de bedst scorende uddannelsesinstitutioner i landet. Mange skoler og deres inspektører blev rasende over det, men undervisningsminister Troels Lund Poulsen mente, at det var en god idé, at man kunne se, hvor eleverne scorer de højeste karakterer i gennemsnit og de laveste. Listerne bliver ikke længere offentliggjort i rangeret form af Undervisningsministeriet. Men du kan se listen, der blev offentliggjort i 2011, nedenfor. Listen er et gennemsnit af 7- trinsskalaen Top 5. Gymnasier Aurehøj gymnasium 7,91 Sankt Annæ Gymnasium 7,89 Aarhus Katedralskole 7,87 Østre Borgerdyd Gymnasium 7.87 Ingrid Jespersens Gymnasieskole 7,82 Bund 5. Gymnasier Høng Gymnasium og HF 5,37 Københavns åbne Gymnasium 5,49 Herning HF og VUC 5,77 Brøndby Gymnasium 5.83 Tårnby Gymnasium 6,03 Top 5. HF: VUC Lyngby 7,06 Det frie Gymnasium 7,06 VUC Roskilde 6,97 Læreruddannelsen i Nørre Nissum - VIA UC 6,80 Th. Langs HF og VUC 6,78 Bund 5. HF: Nordsjællands Grundskole og Gymnasium & HF 4,07 Avedøre Gymnasium 4,82 Høng Gymnasium og HF 4,90 VUC Vestegnen 5,01 Brønderslev Gymnasium og HF 5,01 Top 5 HHX: Struer Statsgymnasium 7,37 Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium 6,66 Vestfyns Handelsskole 6,63 Campus Bornholm 6,60 Holstebro Handelsskole 6,59 Bund 5. HHX Lemvig Handelsskole - 5,37 Erhvervsskolen Nordsjælland - 5,53 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 5,65 Rybners HHX og HG 5,70 Zealand Business College, EUC Ringsted 5,72 12

13 Det er dog forskelligt, hvilke typer uddannelse studenterne kaster sig over. Ti år efter afsluttet gymnasial uddannelse har 37 procent af HHXstudenterne efterfølgende taget en erhvervsuddannelse, mens 43 procent har fuldført en videregående uddannelse på for eksempel et universitet. De fleste studenter uddanner sig Af Berlingske Nyhedsbureau Flere end halvdelen af Danmarks studenter bliver færdige med endnu en uddannelse ti år efter, at de er dimitteret. Ti år efter, at studenterhuen er blevet sat på hovedet, har langt de fleste af studenterne fra både det almene gymnasium (STX), handelsgymnasiet (HHX) og det tekniske gymnasium (HTX) taget en uddannelse. Op mod 80 procent af HHXerne har færdiggjort en uddannelse efter ti år, mens flere end 70 procent af de almene studenter og HTXerne er færdige med en uddannelse. Det viser tal fra Danmarks Statistik for den årgang, der blev studenter i Fra alle gymnasietyperne samlet set har 62 procent af studenterne fra 2001 efterfølgende fuldført en videregående uddannelse. For STX-studenterne er andelen 66 procent, mens tallene for HTXere er på 62 procent, HFere 53 procent og studenter fra studenterkurser 51 procent. Handelsgymnasiet har med sine 43 procent den laveste andel af studenter, som efter endt studentereksamen fuldfører en videregående uddannelse. Men samtidig har Handelsgymnasiet den største andel af studenter, som tager en erhvervsuddannelse. Det er i høj grad erhvervsuddannelserne inden for handel og kontor, som studenterne vælger. Af den andel af studenter fra 2001, som ti år senere havde fuldført en erhvervsuddannelse, havde 74 procent fuldført en uddannelse inden for handel og kontor. Det er dog anderledes for HTXerne. Her valgte kun 17 procent af de HTXere, der blev færdige i 2001 og 13

14 efterfølgende fuldførte en erhvervsuddannelse, en uddannelse inden for handel og kontor. Her er det i stedet fagområderne inden for jern og metal med en andel på 25 procent og bygge og anlæg med 24 procent, som ligger højest placeret. Lektiefrit gymnasium betyder bedre karakterer En hverdag uden lektier får karaktererne til at stige og pjækkeriet til at falde, viser erfaringer fra flere af landets gymnasier. Af Heidi Røndbjerg-Christensen, Berlingske Nyhedsbureau Det gavner både karakterbogen og mindsker fraværsprocenten, hvis gymnasieelever bruger skoletiden på at lave lektier i stedet for derhjemme. Det skriver Politiken tirsdag. Den erfaring har de blandt andet gjort sig på det tekniske gymnasium Cph West i Ishøj, hvor første del af 1.g. er lektiefri. Til gengæld har eleverne to timer ekstra på skemaet om ugen - Grundlæggende handler det om at skabe en lettere overgang fra folkeskolen til gymnasiet. Vi ved, at det første halve år kan være svært, og at det giver et vist frafald. Blandt andet fordi man starter et helt nyt sted, samtidig med at man får en masse lektier for. På htx er der mange store skriftlige opgaver, der tager meget tid, fortæller vicerektor Knud- Erik Krøjer Hansen til Politiken. Den lektiefri periode har betydet, at frafaldet er mindsket med 15 procent det første halve år af 1.g., mens fraværet er barberet ned med ti 14

15 procent. - Hvis man har mange lektier for og ikke når at lave dem, er der elever, der bliver væk, så de ikke bliver udstillet, hvis læreren spørger til lektierne. Men når eleverne laver deres lektier i skoletiden, har alle samme udgangspunkt, siger vicerektoren. Han mener ikke, at den lektiefri hverdag har betydet, at det faglige niveau er blevet lavere. På Tønder Gymnasium har hfeleverne ikke haft hjemmearbejde i de seneste tre år. Det har påvirket gennemførelsesprocenten positivt og fået karaktergennemsnittet til at stige 1,1 karakter på 7-trins skalaen.- Det er solidt, dokumenterbart og meget positivt, siger gymnasiets rektor, Jens Gade, der overvejer at overføre samme model til enkelte studieretninger på skolens almene gymnasielinje. Men gymnasierne bør ikke glemme, at de ikke kun skal lære eleverne noget fagligt, men også disciplinere dem til at læse hjemme. Det siger Noemi Katznelson, der er leder af Center for Ungdomsforskning på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole.- Lektier er ikke en naturlov. Men hvis gymnasiernes rolle er at gøre eleverne parate til uddannelser, hvor der er lektier for, er det uheldigt at fjerne lektierne. Jeg tror, at mange vil blive stødt over, at man fjerner lektierne, fordi det virker provokerende og er et relativt utraditionelt greb. Alkohol i gymnasiet Af Berlingske Nyhedsbureau Stod det til Sundhedsstyrelsen og Lægeforeningen, blev der ikke udskænket alkohol til elever under 18 år til fester på ungdomsuddannelserne. En rundspørge, som Politiken Research har foretaget blandt 97 uddannelsesledere, der repræsenterer 165 ungdomsuddannelser, viser dog, at kun et mindretal af uddannelserne følger anbefalingen. Syv ud af ti svarer, at de ikke har en aldersgrænse for, hvem der må købe alkohol, skriver Politiken. Specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen Kit Broholm vurderer, at unge bliver udsat for»et massivt drikkepres«:»vi skal have ungdomsuddannelserne som medspillere, for forældre tør ikke kræve af deres børn, at de ikke drikker alkohol, når de ved, at det vil være forventningen til fester på gymnasiet,«siger hun og støttes af Lægeforeningen. 15

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing...

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing... Studieretninger og valgfag Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006 Gymnasier og HF-kurser Side Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing.......................... 2 Herning Gymnasium......................................

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hareskov Skole 24. Oktober 2013 Marianne Bostrøm Ungdommens Uddannelsesvejledning i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal Aftenens program

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning Aftenens program Om UU-Sjælsø Yderligere informationsmuligheder om uddannelse Uddannelsessystemet Vejledningsforløbet Parathedsvurdering Uddannelsesmuligheder efter 9. klasse/10. klasse Ansøgning til ungdomsuddannelse

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd.

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Af Malene Rode Larsen Tabel 1 Totalliste over eksamensresultater 2010, STX* Institution Eks.res., gns. (7 tr.) 2 dec. Aurehøj

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg SKOLE I ALT: Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg Gymnasium og HF 131 Stenhus Gymnasium og HF

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Forældremøde 9.kl. 2015

Forældremøde 9.kl. 2015 Forældremøde 9.kl. 2015 Program Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar) Almen information og nyttige links

Læs mere

Præsentation af uddannelsessystemet

Præsentation af uddannelsessystemet Præsentation af uddannelsessystemet På vej mod uddannelse Fra grundskolen til ungdomsuddannelse I løbet af din skoletid kommer der vigtige valg! Det første vigtige valg er : Tilvalg af 2. fremmedsprog

Læs mere

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole Uddannelse i centrum Aalborg Katedralskole Uddannelsestilbud 2014 Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole er landsdelens ældste gymnasium. Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske

Læs mere

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014 Søgetallene til gymnasieuddannelserne 2014 De samlede søgetal for 2014 viser, at der samlet er 55.478 unge, der har søgt en gymnasieuddannelse. Det er et fald på 1.336 elever, svarende til 2,4 pct. Da

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Middelfart Gymnasium & HF

Middelfart Gymnasium & HF STX HF MG+ Middelfart Gymnasium & HF Verden venter på viden - og på dig STX er for dig som:... 4 STX Studentereksamen HF Højere Forberedelseseksamen MG+ Alt det FÆLLES Helt ærligt, noget særligt 2 3 Frihed

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte 1 Forord Kære klasselærer. UURS ( UU Region Sjælland) har udarbejdet et materiale til dig og din klasse.

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14 ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus 2013-14 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du Hvad er studenterkursus? Den 2-årige studentereksamen

Læs mere

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE GYMNASIUM HVAD SKAL VI GØRE DIG TIL? Her på Rødkilde Gymnasium er det vores mission at give dig de bedste forudsætninger med på vejen og gøre

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Forældremøde i 10.klasse 2015-16

Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar)

Læs mere

Orientering om ungdomsuddannelserne

Orientering om ungdomsuddannelserne Orientering om ungdomsuddannelserne Program Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser 10. klasse Uddannelsesparathed Optagelse Nyttige links Mulighed for uddybende/afklarende spørgsmål Ungdomsuddannelser

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

Handelsgymnasiet - hhx

Handelsgymnasiet - hhx Handelsgymnasiet - hhx En gymnasial uddannelse Især for dig, der har lyst til at tage en videregående uddannelse Økonomi, salg, sprog og kultur, kommunikation, reklame eksport, markedsføring, ledelse,

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

UU vejleder på besøg

UU vejleder på besøg UU vejleder på besøg Tidsforbrug 2 lektioner - forslag Check in ca. 10 minutter (Computere, netværk, intro) Oplæg fra UU vejleder 1. del ca 20 minutter Hands on på ug.dk søgefunktion / uddannelsesvælgeren

Læs mere

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg zbc.dk Brobygning Vordingborg Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære brobygningselev ZBC har både et handelsgymnasium

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Uddannelse dit barns fremtid

Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Dit barn skal vælge uddannelse Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Mere selvtillid Status Krav til unge i uddannelse Den unge skal: selv ønske at tage uddannelsen

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf højere forberedelseseksamen,

Læs mere

EUX. Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX. er en helt ny som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget.

EUX. Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX. er en helt ny som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget. EUX Faguddannelse + studenterhue på kun 4 år og 1 måned EUX er en helt ny ungdomsuddannelse, som vi i første omgang udbyder på tømrer og murerfaget. EUX En faglig uddannelse som tømrer eller murer samtidig

Læs mere

Minianalyse: De ufokuserede studenter

Minianalyse: De ufokuserede studenter Minianalyse: De ufokuserede studenter En regional analyse af unge uden job og viste sidste år, at der i regionen er 4.100 unge mellem 22 og 30 år, der ikke har fået sig en erhvervskompetencegivende efter

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Uddannelsesaften 8. klasse 2013

Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program Oplæg: Ungdomsuddannelser Vejledning

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647 Page 1 of 152 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 692 af 23/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2010 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Uddannelsens formål Kapitel 2 Uddannelsens

Læs mere

Gymnasiet på NGG. nordsjællands grundskole og gymnasium samt hf. NGG Christianshusvej 16 2970 Hørsholm Tlf. 4557 2321 Fax 4557 2124 ngg@ngg.dk ngg.

Gymnasiet på NGG. nordsjællands grundskole og gymnasium samt hf. NGG Christianshusvej 16 2970 Hørsholm Tlf. 4557 2321 Fax 4557 2124 ngg@ngg.dk ngg. nordsjællands grundskole og gymnasium samt hf NGG Christianshusvej 16 2970 Hørsholm Tlf. 4557 2321 Fax 4557 2124 ngg@ngg.dk ngg.dk Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 94013 Gymnasiet på NGG Velkomst Kære kommende

Læs mere

Studieretninger 2016-2017

Studieretninger 2016-2017 Studieretninger 2016-2017 Orienteringsaften for kommende elever og deres forældre onsdag den 13. januar 2016 kl. 19.00 Studieretninger Uanset hvilken studieretning og hvilke valgfag, du vælger, så skal

Læs mere

Regionsrådets møde den 16. december 2008. Sag nr. 13. Emne: 4. Økonomirapport 2008. Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse

Regionsrådets møde den 16. december 2008. Sag nr. 13. Emne: 4. Økonomirapport 2008. Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 16. december 2008 Sag nr. 13 Emne: 4. Økonomirapport 2008 Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Bagsværd Kostskole og Gymnasium1

Bagsværd Kostskole og Gymnasium1 Bagsværd Kostskole og Gymnasium1 2 Velkommen til en moderne og traditionsrig kostskole i Danmark. Bagsværd Kostskole og Gymnasium er fra 1908. Siden da har mange hundrede børn og unge mennesker haft glæde

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Kørekort til ungdomsuddannelser: Søg info på www.ug.dk Velkommen til kørekort til ungdomsuddannelser. I skal nu møde

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse Om uddannelsesmuligheder og vejledning 10. klasse Aug 2013 Program Uddannelsessystemet et overblik Erhvervsuddannelserne EUX 2 uddannelser i én De gymnasiale uddannelser Adgangskrav Uddannelsesparathed

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Oplysning til elever i 9. og 10. klasse om de gymnasiale uddannelser i Region Hovedstaden 2009

Oplysning til elever i 9. og 10. klasse om de gymnasiale uddannelser i Region Hovedstaden 2009 Oplysning til elever i 9. og 10. klasse om de gymnasiale uddannelser i Region Hovedstaden 2009 Region Hovedstaden Indhold I denne pjece kan du få oplysning om, hvordan du kan blive optaget på de fire gymnasiale

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse inden år 2015.

95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse inden år 2015. P R O G R A M Hvorfor uddannelse? Optagelse og muligheder på EUD Optagelse og muligheder på gymnasiet Optagelse på 10. klasse Forældrestøtte under uddannelse Økonomi under uddannelse Vejledning på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser ET REGIONALT VEJLEDNINGSMATERIALE De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. Hf Hhx Htx Stx højere forberedelseseksamen,

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

RØDKILDE 2012. Skolen Valgfag Studieretninger

RØDKILDE 2012. Skolen Valgfag Studieretninger RØDKILDE 2012 Skolen Valgfag Studieretninger 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Vi bruger fjorden meget i undervisningen og hjælper bl.a. Miljøcentret Hvert 3. år opfører vi et stort teaterstykke, som spilles for ca.

Læs mere

Ceveas forslag til et socialt taxameter på ungdomsuddannelserne

Ceveas forslag til et socialt taxameter på ungdomsuddannelserne Ceveas forslag til et socialt taxameter på ungdomsuddannelserne Vi ved i dag, at der er en meget tydelig sammenhæng mellem frafaldsprocenter og forældres uddannelsesbaggrund: Jo længere en uddannelse forældrene

Læs mere

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015 NYKØBING KATEDRALSKOLE Katedralskolen i Tal 2015 Lars Erik Petersen 01-07-2015 0 Indhold Antal elever der er startet på Katedralskolen... 2 Rekrutteringsgrundlag for STX... 3 Folkeskolens afgangselever

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov Du kan læse mere om uddannelsen i denne folder. Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Gymnasiernes regnskaber 2010

Gymnasiernes regnskaber 2010 Gymnasiernes regnskaber 2010 Indhold Indledning... 2 Økonomien for udbydere af gymnasiale uddannelser... 2 1. VUC... 2 2. Erhvervsskolerne... 4 3. De almene gymnasier... 6 Bilag 1: Resultater for almene

Læs mere

RAMBØLL UNDERSØGELSE AF GSK- ANSØGERNES VALG

RAMBØLL UNDERSØGELSE AF GSK- ANSØGERNES VALG Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato December, 2011 RAMBØLL UNDERSØGELSE AF GSK- ANSØGERNES VALG RAMBØLL UNDERSØGELSE AF GSK-ANSØGERNES VALG INDHOLD 1. Resumé 1 2. Sammenfatning

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

Sebastian. www.genvej.nu

Sebastian. www.genvej.nu Sebastian Sebastian er 16 år går i 9. klasse og interesserer sig for håndværk. Han vil gerne lave noget med byggeri og træ. Han ønsker at tage en uddannelse, der kræver en del praktisk arbejde en erhvervsuddannelse.

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART Scan & tjek WEB APP StudiePlanner HF HF SØFART 2014 2013 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Min onkel har også sejlet med Skoleskibet Danmark, - og nu går jeg i hans fodspor. Jeg vil gerne uddanne mig

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilagsfigur 1 Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus blandt studenterne fra hf* 2013 ndel studenter i pct. Note *: Hf er her inkl. hf ere,

Læs mere

Indhold. Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2010 UDDANNELSESVALG & INFORMATION ERHVERVSUDDANNELSERNE SKOLER MED SÆRLIGE FORLØB DE GYMNASIALE UDDANNELSER

Indhold. Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2010 UDDANNELSESVALG & INFORMATION ERHVERVSUDDANNELSERNE SKOLER MED SÆRLIGE FORLØB DE GYMNASIALE UDDANNELSER Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2010 Indhold 2 3 5 7 UDDANNELSESVALG & INFORMATION Et regionalt uddannelseshæfte Uddannelse til alle Før du vælger uddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning 10. klasse

Læs mere