Det bør du vide, inden dit barn begynder i gymnasiet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det bør du vide, inden dit barn begynder i gymnasiet"

Transkript

1 Det bør du vide, inden dit barn begynder i gymnasiet Hos mange unge er overgangen til ungdomsuddannelse en proces, der giver både inspiration og udfordringer. Nye lærere og klassekammerater, andre undervisningsformer, et nyt miljø og måske længere transportvej, flere lektier og nye faglige krav kan være blandt de faktorer, som kræver en vis omstilling. Opbakningen hjemmefra til at tackle de anderledes forhold og krav er vigtig. Med denne guide får du råd til at vejlede dit barn i beslutningsprocessen samt konkret information om studentereksamen. Redigeret af Mia Louise Moth og Philip Dam, Berlingske Research - September 2012

2 03 Om at vælge uddannelse 05 I samtalen med dit barn 07 Eksamen 08 Om studieretninger 10 Se de bedste dårligste gymnasier (og andre udvalgte artikler fra Berlingske Media) 2

3 Om at vælge uddannelse At vælge skal læres I fremtidens uddannelse, job og karriere skal der foretages mange valg. Derfor er det allerede i skolegangen og i overgangen til ungdomsuddannelse vigtigt, at dit barn lærer at vælge. Dit barn skal blive bevidst om, hvad der kan overvejes og undersøges før et valg. Dit barn skal også lære at tackle den uvished, som et valg kan give. Forældres rolle Din hjælp er vigtig, når dit barn er igennem de mange overvejelser om sig selv og sit valg af videre uddannelse. Du kan støtte og inspirere dit barn ved at lytte til overvejelserne og herefter sætte dine ord på det, som dit barn fortæller. Det kan give nye perspektiver og inspiration til at komme videre i valget. Er dit barn usikker og tøver før et valg, er det vigtigt at anerkende, at tvivl er en naturlig del af processen før et valg. Måske har du selv tøvet før et valg og kan fortælle om det? Husk at bruge et eksempel, som dit barn kan forholde sig til. 3

4 På samme måde kan fortællingen om dit fremtidsvalg og din karriere have betydning for den unges eget valg af uddannelse. Din fortælling om valgene på din karrierevej kan give direkte anledning til at tale mere med dit barn om at vælge uddannelse og job. Den unges spørgsmål til din karrierefortælling kan du besvare med både forklaringer og modspørgsmål. Som forælder kan du få lejlighed til at give umiddelbar respons på den unges aktuelle tanker og idéer om karriere ved at opfordre til at sammenholde din fortælling med de fremtidige planer. En sådan samtale kan konkret bidrage til større selvindsigt, fordi den unge her kan få en vurdering fra en virkelig 'kender'. I samtalen med dit barn Men dit barn overvejer også selv sine kompetencer, når der skal træffes et valg. Hvad er jeg bedst til, og hvordan kan jeg bruge det fremover? Hvordan giver fremtiden mig mulighed for at udvikle det, jeg er bedst til og som jeg interesserer mig mest for? I dialogen med dit barn kan du være med til at give nye ideer og vinkler til dit barns overvejelser. Skolen og uddannelsesstedet 4

5 ser dit barn i læringssituationer. Du ser dit barn i andre situationer, og dit bidrag til, hvordan du opfatter dit barns mange forskellige kompetencer, kan derfor være med til at styrke dit barns valg. Måske kan I tage udgangspunkt i nogle af følgende spørgsmål: Hvad interesserer du dig mest og hvorfor? I hvilke situationer har du oplevet, at du vidste og kunne mere end andre? Hvornår synes du, at det er sjovest at lære noget nyt? Hvad vil du især gerne blive bedre til? Hvordan vil du gerne bruge det, du er bedst til, i din fremtid? Ien vurdering af, om dit barn er parat til at gå på en gymnasial uddannelse foreslår Sussie Johansen fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, at det ville være en god idé som forældre at kigge nærmere på følgende: grundlæggende fag dansk, eng. og matematik er der fulgt 2. Fremmedsprog i mindst 3 år? Er der nysgerrighed til at lære nyt følger den unge med i TV avisen og de læste medier? Er der god mødestabilitet kommer den unge til tiden er der fravær? Er den unge god til at læse og omsætte viden og forholde sig til nyt fagligt indhold? Er den unge god til at indgå i gruppearbejde og få noget fagligt godt ud af det? Har den unge lyst til at bruge 3 år, hvor lektier skal være en indarbejdet rutine? Er den unge god til at arbejde selvstændigt, når der skal løses opgaver? Hvad skal den pågældende ungdomsuddannelse benyttes til altså hvilket studie har den unge for øje at melde sig ind på efterfølgende? Fagligt niveau er karaktererne omkring 7 eller mere i de Mere om Studentereksamen (stx) 5

6 Efter 9. klasse kan eleven vælge at gå i det almene gymnasium, hvor eleven kan tage en stx. På stx-uddannelsen får man en bred viden om en masse forskellige fag. Man er selv med til at beslutte nogle af de fag, man skal arbejde med i sin skoletid, selv om man også får mange fag, som man ikke selv kan vælge til eller fra. Man lærer både at arbejde selvstændigt og at løse opgaver sammen med andre - begge dele noget man kan bruge senere i livet. Efter stx kan du søge optagelse på en videregående uddannelse. Om uddannelsen Den overordnede struktur i gymnasiet Gymnasiet består af et grundforløb på ½ år efterfulgt af 2½ års studieretningsforløb. I gymnasiet får eleven ny viden inden for en bred vifte af fag. Eleven lærer at gå i dybden med fagene og at samle ny viden ind. Undervisningen i gymnasiet er på mange måder anderledes end den, den unge kender fra folkeskolen. Der vil selvfølgelig være en del klasseundervisning, som den unge kender den. Men der vil også være gruppe- og projektarbejde, hvor den unge arbejder selvstændigt med større opgaver. Der vil være en del skriftlige opgaver i løbet af skoletiden, og den unge skal også regne med at skulle bruge god tid på lektier. Mange skoler arrangerer temadage og fællesarrangementer på tværs af klasser og årgange og tilbyder studiekredse og lektiecafé. På alle skoler kan den unge få rådgivning og vejledning, mens den unge går på skolen. 6

7 Det samlede forløb består af obligatoriske fag (dansk, historie, engelsk, 2. fremmedsprog (begyndersprog eller fortsættersprog), oldtidskundskab, religion, idræt, matematik, fysik, samfundsfag, et kunstnerisk fag samt 2 af fagene biologi, kemi, informationsteknologi eller naturgeografi) almen studieforberedelse (AT) almen sprogforståelse (AP) naturvidenskabeligt grundforløb (NVG) studieretningsfag valgfag studieretningsprojekt. Om grundforløbet Du starter grundforløbet i august og afslutter det til jul i 1g. I grundforløbet får du en indføring i gymnasiets fag og den måde, man arbejder på i gymnasiet. Og så møder du 3 nye forløb der går på tværs af de enkelte fag: Almen sprogforståelse (AP): Her får du en samlet basis til at arbejde videre med sprog i studieretningen (afsluttes med grundforløbet) Naturvidenskabeligt grundforløb (NV): Her får du en samlet introduktion til de naturvidenskabelige fags ligheder, forskelle og især metoder (afsluttes med grundforløbet) Almen studieforberedelse (AT): Her arbejder alle dine fag sammen om at give dig en forståelse for sammenhænge mellem fag, ideer, historie i en række forskellige projekter og forløb (fortsætter i studieretningsforløbet). Uddannelsen foregår ved gymnasier fordelt over hele landet. Eksamen I hvert skoleår er der både mundtlige og skriftlige eksamener. Når man har bestået studentereksamen, får man et samlet eksamensbevis, hvori ens gennemsnit står. Man kan ikke senere forbedre dit gennemsnit. Stx (studentereksamen, det almene gymnasium): Uddannelsen varer tre år, og det første halve skoleår er fælles for alle elever. I det almene gymnasium er der fokus på tre videnskabsområder: humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab. Vægtningen af de tre afhænger af den sammensætning af fag, som dit barn kan vælge. Grundforløbet består af fag, som dit barn allerede kender fra folkeskolen. Nemlig dansk, engelsk, idræt, historie, matematik 7

8 Om studieretning Man starter sit studieretningsforløb i januar i 1. g og fortsætter med det frem til studentereksamen. Studieretningen består af 3 studieretningsfag, som samarbejder om en række fælles temaer. Ved siden af har man en lang række obligatoriske fag sammen med ens klasse de vil også indgå i forskellige projekter og temaer. Elever vil derfor opleve stor sammenhæng mellem fagene. Man har også nogle valgfag, som eleverne selv vælger efter deres interesser. Valg Før optagelse: ønske om studieretning. ønske om kunstnerisk fag på C- niveau. valg af 2. fremmedsprog. Eleven kan vælge at fortsætte med sit fremmedsprog fra grundskolen tysk fortsættersprog / fransk fortsættersprog (B-niveau) eller man kan vælge et begyndersprog. Hvis man vælger et begyndersprog, så bruger man et af dine valgfag. også en række nye fag. Efter grundforløbet skal dit barn vælge en studieretning. Den består normalt af tre fag i en pakke, og det er her dit barn vælger, om der skal være mest vægt på sproglige, naturvidenskabelige eller samfundsfaglige fag. Fagene på stx findes på op til tre niveauer: A, B og C, hvor A er det højeste niveau. En samlet uddannelse på stx består af mindst 13 og højst 16 fag. Adgangskrav: 9. klasse, herunder særlige krav til visse fag og udfyldt uddannelsesplan Økonomi: Mulighed for SU fra eleven fylder 18 år Studieretning Når man tilmelder sig stx-uddannelsen, skal man først beslutte sig for, hvilke gymnasier, man vil søge optagelse på. Dernæst skal man for hvert gymnasium oplyse, hvilken af de studieretninger, som gymnasiet udbyder, man er mest interesseret i. og samfundsfag. Herudover er der Der vil være mindst fire at vælge mellem på hvert gymnasium. Man skal være 8

9 opmærksom på, at gymnasierne udbyder forskellige studieretninger. Man kan se dem på deres hjemmesider. Hver studieretning indeholder tre studieretningsfag plus de obligatoriske fag. Studieretningsfagene kan være på AAA-, AAB-, ABB- eller ABC-niveau. Desuden skal du vælge fra et til tre valgfag. Hvor mange, man skal vælge, afhænger af studieretningen. Der findes også studieretninger med to fag plus de obligatoriske fag. Det er dem, der indeholder et begyndersprog eller et klassisk sprog på A-niveau som tredje fremmedsprog. Her skal de to studieretningsfag være på A-niveau. efteruddannelse og karriereudvikling i forskellige job. Der er desuden links til både uddannelsessteder og andre hjemmesider, hvor du kan læse mere. I forskellige værktøjer kan du få inspiration til at hjælpe dit barn med afklaring af interesser og forudsætninger før et valg. Virtuel vejledning og information Internettet rummer mange informationsmuligheder om uddannelse og erhverv. På UddannelsesGuiden finder du blandt andet oplysninger om uddannelsers indhold, krav og fremtidsperspektiver samt indhold og muligheder i erhverv og videregående uddannelser. Du kan fx også orientere dig om løn, beskæftigelsesmuligheder, Deltag i informationsarrangementer Ved at deltage i de gymnasiale uddannelsers informationsarrangementer, kan du og dit barn få en grundig orientering om den gymnasiale uddannelse. Du finder oplysninger om arrangementerne hos udannelsesvejlederen på dit barns skole, i dagspressen og inde på www. ug. dk under siden Arrangementer. 9

10 I kan også orientere jer om uddannelserne på de specifikke uddannelsessteders hjemmesider. Desuden kan I få et indtryk af ugeskemaer, undervisningens indhold og hjemmeopgaver på som mange af landets gymnasiale uddannelser anvender. Standspunktskarakterer undervejs og ønsker om videregående uddannelse kan give et fingerpeg om, hvilken studieretning der passer dit barn bedst. På gymnasiale uddannelser udvikler den unge sig fra at være elev til at være studerende, fx ved at få mere og mere ansvar for sit eget uddannelsesforløb. Målet er, at den unge får studiekompetencer til bl.a. videregående uddannelser. Kilde: Undervisningsministeriet, ug.dk Nedenfor kan du læse historien om, når gymnasie-valget ikke helt flasker sig, som man havde håbet. Fik ikke det ønskede gymnasium Isabella Pio har altid set sig selv som kommende elev på Aurehøj Gymnasium. Men hun er en af de 523 unge, der i 2012 skulle begynde gå på et gymnasium, som de ikke havde søgt. af Karine Kirkebæk 24. maj stod Isabella Pio i en udklædningsbutik sammen med to klassekammerater for at finde et kokostume til sidste skoledag i 9. klasse på Ingrid Jespersens Gymnasieskole. Pludselig bliver hendes to veninder ringet op af deres forældre med beskeden om, at de har fået opfyldt deres førsteprioritet - de skal starte i 1. g på Aurehøj Gymnasium til august. Isabella Pio, der havde søgt den samfundsvidenskabelige retning, ringede hjem, men der var ikke noget brev til hende fra Aurehøj. Eller fra Øregård, Ordrup eller Gammel Hellerup Gymnasium, som var hendes anden, tredje og fjerde prioritet. Hun havde fået afslag fra Aurehøj Gymnasium, fordi hun boede for langt væk fra gymnasiet - 6,1 km. I stedet havde hun fået plads på Avedøre Gymnasium 16,2 km væk fra hjemmet på Østerbro. Først troede Isabella, at det var en joke. En dårlig en af slagsen. For hun skulle jo på Aurehøj eller Øregård Gymnasium ligesom sin mor, farmor, faster, onkel, to mostre og fem kusiner. 10

11 I afslaget stod der, at der var mulighed for at få sin sag genbehandlet. Så Isabella og hendes forældre sendte sagen til genbehandling, fordi de mener, der er sket en fejl i beregningen af afstanden til hjemmet. Fejlen blev bekræftet af Aurehøj, men de kan ikke gøre noget på grund af det indførte klasseloft på højst 28 elever per klasse. Efter en måned fik de afslag på deres genbehandling. Siden har Isabella stemt dørklokker og kimet forskellige skoler ned. Men svaret er det samme. Der er ingen ledige pladser. Hverken på de offentlige eller private gymnasier. Isabella Pio fra Østerbro overvejer, om hun overhovedet skal tage studentereksamen, efter at hun er blevet optaget på Avedøre Gymnasium i stedet for sit ønskegymnasium, Aurehøj. Foto: Erik Refner Det stod næsten mejslet ind i stamtræet med bordeauxfarvede bogstaver.»jeg vidste ikke, at Avedøre fandtes. Jeg har selvfølgelig hørt om Hvidovre, men jeg har ikke hørt om Avedøre. Det var ikke det, jeg havde tænkt med min gymnasietid,«siger Isabella Pio.»Alle døre er bare lukkede. Allesammen,«siger Benedikte Pio, Isabellas mor. Med udsigt til Østerbrogade fra lejligheden har Isabella kunnet se hundredvis af glade studenter fejre deres studentereksamen fra ladet af baspumpende lastvogne. Et syn, der oftest afføder smil, men for Isabella er det nu blevet billedet af noget måske uopnåeligt.»planen er, at jeg starter på Avedøre til august - medmindre der sker et mirakel. Der er ikke andet jeg kan gøre. Og så må jeg jo finde ud af, om det er det, jeg har lyst til. Vil jeg gå i gymnasiet?,«siger Isabella Pio. Har kimet skoler ned Isabella har gode karakterer med fra grundskolen og er blevet erklæret egnet til gymnasiet. Hun føler sig klar og synes, at 10. klasse ville være spild af tid. Så nu er hun begyndt at tvivle på, om hun overhovedet skal have en studentereksamen. Hun er med egne ord frustreret og desperat. 11

12 Se de bedste og dårligste gymnasier (målt på karaktergennemsnit) I april 2011 offentliggjorde den daværende undervisningsminister Troels Lund Poulsen (V) listen over de bedst scorende uddannelsesinstitutioner i landet. Mange skoler og deres inspektører blev rasende over det, men undervisningsminister Troels Lund Poulsen mente, at det var en god idé, at man kunne se, hvor eleverne scorer de højeste karakterer i gennemsnit og de laveste. Listerne bliver ikke længere offentliggjort i rangeret form af Undervisningsministeriet. Men du kan se listen, der blev offentliggjort i 2011, nedenfor. Listen er et gennemsnit af 7- trinsskalaen Top 5. Gymnasier Aurehøj gymnasium 7,91 Sankt Annæ Gymnasium 7,89 Aarhus Katedralskole 7,87 Østre Borgerdyd Gymnasium 7.87 Ingrid Jespersens Gymnasieskole 7,82 Bund 5. Gymnasier Høng Gymnasium og HF 5,37 Københavns åbne Gymnasium 5,49 Herning HF og VUC 5,77 Brøndby Gymnasium 5.83 Tårnby Gymnasium 6,03 Top 5. HF: VUC Lyngby 7,06 Det frie Gymnasium 7,06 VUC Roskilde 6,97 Læreruddannelsen i Nørre Nissum - VIA UC 6,80 Th. Langs HF og VUC 6,78 Bund 5. HF: Nordsjællands Grundskole og Gymnasium & HF 4,07 Avedøre Gymnasium 4,82 Høng Gymnasium og HF 4,90 VUC Vestegnen 5,01 Brønderslev Gymnasium og HF 5,01 Top 5 HHX: Struer Statsgymnasium 7,37 Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium 6,66 Vestfyns Handelsskole 6,63 Campus Bornholm 6,60 Holstebro Handelsskole 6,59 Bund 5. HHX Lemvig Handelsskole - 5,37 Erhvervsskolen Nordsjælland - 5,53 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 5,65 Rybners HHX og HG 5,70 Zealand Business College, EUC Ringsted 5,72 12

13 Det er dog forskelligt, hvilke typer uddannelse studenterne kaster sig over. Ti år efter afsluttet gymnasial uddannelse har 37 procent af HHXstudenterne efterfølgende taget en erhvervsuddannelse, mens 43 procent har fuldført en videregående uddannelse på for eksempel et universitet. De fleste studenter uddanner sig Af Berlingske Nyhedsbureau Flere end halvdelen af Danmarks studenter bliver færdige med endnu en uddannelse ti år efter, at de er dimitteret. Ti år efter, at studenterhuen er blevet sat på hovedet, har langt de fleste af studenterne fra både det almene gymnasium (STX), handelsgymnasiet (HHX) og det tekniske gymnasium (HTX) taget en uddannelse. Op mod 80 procent af HHXerne har færdiggjort en uddannelse efter ti år, mens flere end 70 procent af de almene studenter og HTXerne er færdige med en uddannelse. Det viser tal fra Danmarks Statistik for den årgang, der blev studenter i Fra alle gymnasietyperne samlet set har 62 procent af studenterne fra 2001 efterfølgende fuldført en videregående uddannelse. For STX-studenterne er andelen 66 procent, mens tallene for HTXere er på 62 procent, HFere 53 procent og studenter fra studenterkurser 51 procent. Handelsgymnasiet har med sine 43 procent den laveste andel af studenter, som efter endt studentereksamen fuldfører en videregående uddannelse. Men samtidig har Handelsgymnasiet den største andel af studenter, som tager en erhvervsuddannelse. Det er i høj grad erhvervsuddannelserne inden for handel og kontor, som studenterne vælger. Af den andel af studenter fra 2001, som ti år senere havde fuldført en erhvervsuddannelse, havde 74 procent fuldført en uddannelse inden for handel og kontor. Det er dog anderledes for HTXerne. Her valgte kun 17 procent af de HTXere, der blev færdige i 2001 og 13

14 efterfølgende fuldførte en erhvervsuddannelse, en uddannelse inden for handel og kontor. Her er det i stedet fagområderne inden for jern og metal med en andel på 25 procent og bygge og anlæg med 24 procent, som ligger højest placeret. Lektiefrit gymnasium betyder bedre karakterer En hverdag uden lektier får karaktererne til at stige og pjækkeriet til at falde, viser erfaringer fra flere af landets gymnasier. Af Heidi Røndbjerg-Christensen, Berlingske Nyhedsbureau Det gavner både karakterbogen og mindsker fraværsprocenten, hvis gymnasieelever bruger skoletiden på at lave lektier i stedet for derhjemme. Det skriver Politiken tirsdag. Den erfaring har de blandt andet gjort sig på det tekniske gymnasium Cph West i Ishøj, hvor første del af 1.g. er lektiefri. Til gengæld har eleverne to timer ekstra på skemaet om ugen - Grundlæggende handler det om at skabe en lettere overgang fra folkeskolen til gymnasiet. Vi ved, at det første halve år kan være svært, og at det giver et vist frafald. Blandt andet fordi man starter et helt nyt sted, samtidig med at man får en masse lektier for. På htx er der mange store skriftlige opgaver, der tager meget tid, fortæller vicerektor Knud- Erik Krøjer Hansen til Politiken. Den lektiefri periode har betydet, at frafaldet er mindsket med 15 procent det første halve år af 1.g., mens fraværet er barberet ned med ti 14

15 procent. - Hvis man har mange lektier for og ikke når at lave dem, er der elever, der bliver væk, så de ikke bliver udstillet, hvis læreren spørger til lektierne. Men når eleverne laver deres lektier i skoletiden, har alle samme udgangspunkt, siger vicerektoren. Han mener ikke, at den lektiefri hverdag har betydet, at det faglige niveau er blevet lavere. På Tønder Gymnasium har hfeleverne ikke haft hjemmearbejde i de seneste tre år. Det har påvirket gennemførelsesprocenten positivt og fået karaktergennemsnittet til at stige 1,1 karakter på 7-trins skalaen.- Det er solidt, dokumenterbart og meget positivt, siger gymnasiets rektor, Jens Gade, der overvejer at overføre samme model til enkelte studieretninger på skolens almene gymnasielinje. Men gymnasierne bør ikke glemme, at de ikke kun skal lære eleverne noget fagligt, men også disciplinere dem til at læse hjemme. Det siger Noemi Katznelson, der er leder af Center for Ungdomsforskning på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole.- Lektier er ikke en naturlov. Men hvis gymnasiernes rolle er at gøre eleverne parate til uddannelser, hvor der er lektier for, er det uheldigt at fjerne lektierne. Jeg tror, at mange vil blive stødt over, at man fjerner lektierne, fordi det virker provokerende og er et relativt utraditionelt greb. Alkohol i gymnasiet Af Berlingske Nyhedsbureau Stod det til Sundhedsstyrelsen og Lægeforeningen, blev der ikke udskænket alkohol til elever under 18 år til fester på ungdomsuddannelserne. En rundspørge, som Politiken Research har foretaget blandt 97 uddannelsesledere, der repræsenterer 165 ungdomsuddannelser, viser dog, at kun et mindretal af uddannelserne følger anbefalingen. Syv ud af ti svarer, at de ikke har en aldersgrænse for, hvem der må købe alkohol, skriver Politiken. Specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen Kit Broholm vurderer, at unge bliver udsat for»et massivt drikkepres«:»vi skal have ungdomsuddannelserne som medspillere, for forældre tør ikke kræve af deres børn, at de ikke drikker alkohol, når de ved, at det vil være forventningen til fester på gymnasiet,«siger hun og støttes af Lægeforeningen. 15

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

STX og HF Udbud 2013-14

STX og HF Udbud 2013-14 STX og HF Udbud 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Gymnasiale uddannelser

Gymnasiale uddannelser Gymnasiale uddannelser Giver adgang til videregående uddannelse Stx Alment gymnasium Hf Højere forberedelseseksamen (2 år) Hhx Handelsgymnasium Htx Teknisk gymnasium Eks. 1, stx: Matematik Fysik Kemi Eks.

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2011-2012 Sagsfremstilling: Bestyrelsen

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk Velkommen til Nordfyns Gymnasium Gymnasiet STX Aftenens program 19.00 20.00 20.30 20.30 21.00 Velkomst, generel orientering 1. orientering om studieretninger 2. orientering om studieretninger Fagbasar

Læs mere

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 Med baggrund i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

A C? B Studieretninger 2015

A C? B Studieretninger 2015 A C? B tudieretninger 2015 Velkommen til kanderborg Gymnasium På de næste sider kan du se noget om de mange fag og de forskellige studieretninger som vi tilbyder på kanderborg Gymnasium. Du kan også se

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

aalborg katedralskole uddannelsestilbud

aalborg katedralskole uddannelsestilbud aalborg katedralskole uddannelsestilbud 2013 AALBORG KATEDRALSKOLE ER LAnDSDELEnS ÆLDSTE GYMnASiuM Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske dokumenter viser, at Frederik den

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2016-17

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2016-17 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2016-17 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en STX på 2 år. Vi starter 2-3 klasser hvert år i august. Da et almindeligt STX-forløb

Læs mere

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008 af Hanne ech Dette notat er en opdatering af notatet Studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser, da elevernes eksamensresultater nu er opdateret

Læs mere

Studieretninger 2013-2016

Studieretninger 2013-2016 Studieretninger 2013-2016 Studieretninger 2013 2016 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B.side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing...

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing... Studieretninger og valgfag Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006 Gymnasier og HF-kurser Side Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing.......................... 2 Herning Gymnasium......................................

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNSIET SORØ KDEMI 2013 Indhold Velkommen til Sorø kademi 2 Gymnasiet 2 Den overordnede struktur 3 Valg - hvor og hvornår 3 Grundforløbet 4 Valgfag 4 Studieretninger - generelt 5 Naturvidenskab 6 Samfundsfag

Læs mere

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk N GANG MULER ALTID MULER Her er plads til alle, der har evnerne og viljen Selvfølgelig

Læs mere

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Idræt-B studieretning Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk ÉN GANG

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Hf er en almen, gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. Hf giver dig en bred og alsidig viden, og du lærer

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Studieretninger 2016-2019

Studieretninger 2016-2019 Studieretninger 2016-2019 Studieretninger 2016 2019 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B..side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Studenters karakterer

Studenters karakterer Studenters karakterer Rapporterne præsenterer statistik over de karakterer som fremgår på studenternes eksamensbeviser på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse Et anderledes

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Af Susanne Irvang Nielsen og Simon Reusch 1. Indledning Fra den 15. februar til den 15. marts 2007 er der blevet indsamlet data for oprettede

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Af Susanne Irvang Nielsen Rapporten ser på hvilke studieretninger og studieretningsfag de elever, der påbegyndte gymnasiet (stx inkl. studenterkurser,

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt BUU d. 8. maj 2012 Opdrag: Teknisk gennemgang af gymnasiereformen BUU har særlig interesse for - hvad reformen indebar, herunder

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 3. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 6 i bundne prøvefag

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

A M G Y M D G GYMNASIUM G Y INFO 2015 N A S I U M S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M D G GYMNASIUM G Y INFO 2015 N A S I U M S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2015 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en TX på én og samme tid både

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

VÆLG DIN EGEN VEJ. start her >

VÆLG DIN EGEN VEJ. start her > 2011 VÆLG DIN EGEN VEJ start her > STX-Gymnasieuddannelsen indhold Praktiske oplysninger om Kolding Gymnasium... 4 Studentereksamen på Kolding Gymnasium... 5 Hvorfor vælge gymnasiet?... 6 Generelt om gymnasieuddannelsen...

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab.

STUDIERETNINGER SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB. Faglighed, fornyelse og fællesskab. STUDIERETNINGER 2017-2020 SPROG KUNST SAMFUNDSFAG NATURVIDENSKAB www.gladgym.dk Faglighed, fornyelse og fællesskab Valg af studieretning Kære 1g elev og dine forældre På Gladsaxe gymnasium tilbyder vi

Læs mere

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene.

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene. 1 HF HF-eksamen varer 2 år. Du får en bred faglig viden i løbet af uddannelsen, hvor der lægges vægt på anvendelsen i hverdagen og i studier. Flere fag er obligatoriske, men der er også mulighed for selv

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven)

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven) LBK nr 766 af 09/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 152.68M.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU 101108 Akademisk Studenterkursus Studenterkursus 76 101115 Rysensteen Gymnasium 756 101117 Sankt Annæ Gymnasium 377 101118 Christianshavns Gymnasium 542 101120

Læs mere

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hareskov Skole 24. Oktober 2013 Marianne Bostrøm Ungdommens Uddannelsesvejledning i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal Aftenens program

Læs mere

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 2. fremmedsprog og kunstneriske fag har betydning for dine muligheder for valg af studieretninger. I skemaet nedenfor kan du ved at vælge

Læs mere

Forældremøde i 10.klasse 2015-16

Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Forældremøde i 10.klasse 2015-16 Vejlederen har ordet Samarbejde Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar)

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Rektors velkomst Vi glæder os til at se dig på Katedralskolen, der som landsdelens største gymnasium og hf giver dig mange

Læs mere

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd.

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Af Malene Rode Larsen Tabel 1 Totalliste over eksamensresultater 2010, STX* Institution Eks.res., gns. (7 tr.) 2 dec. Aurehøj

Læs mere

Præsentation af uddannelsessystemet

Præsentation af uddannelsessystemet Præsentation af uddannelsessystemet På vej mod uddannelse Fra grundskolen til ungdomsuddannelse I løbet af din skoletid kommer der vigtige valg! Det første vigtige valg er : Tilvalg af 2. fremmedsprog

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning Aftenens program Om UU-Sjælsø Yderligere informationsmuligheder om uddannelse Uddannelsessystemet Vejledningsforløbet Parathedsvurdering Uddannelsesmuligheder efter 9. klasse/10. klasse Ansøgning til ungdomsuddannelse

Læs mere

UU vejleder på besøg

UU vejleder på besøg UU vejleder på besøg Tidsforbrug 2 lektioner - forslag Check in ca. 10 minutter (Computere, netværk, intro) Oplæg fra UU vejleder 1. del ca 20 minutter Hands on på ug.dk søgefunktion / uddannelsesvælgeren

Læs mere

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium:

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium: Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser 8. juni 2007 Rapport nr. 4 til Undervisningsministeren fra Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser Følgegruppen har på sit 6. møde

Læs mere

- Tættere på virkeligheden!

- Tættere på virkeligheden! - Tættere på virkeligheden! Mission Grundskolen Erhvervsuddannelser HG/EUX (Handelsskole) EUD/EUX (Teknisk skole) Social og sundhedsuddannelser (SOSU) Landbrugsuddannelser Søfartsuddannelser Varighed:

Læs mere

Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr. institution og uddannelse

Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr. institution og uddannelse Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr institution og uddannelse 2014 Struer Statsgymnasium Fag Evalueringsform Karaktertype stx hf hhx Afsætning A Mundtlig Eksamenskarakter,4 (,)

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017

STØVRING GYMNASIUM. Studieretningsønske 2017 STØVRING GYMNASIUM Studieretningsønske 2017 Studieretningsønske 2017 I skal angive ønske om studieretning i lectio senest d. 11.10 kl. 22.00. I skal besvare et spørgeskema om studieretninger, 2. fremmedsprog

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Joan Gjerlev Eriksen, uddannelsesleder - hf Pernille Dahl, uddannelsesleder - stx

Brønderslev Gymnasium og HF. Joan Gjerlev Eriksen, uddannelsesleder - hf Pernille Dahl, uddannelsesleder - stx Brønderslev Gymnasium og HF Joan Gjerlev Eriksen, uddannelsesleder - hf Pernille Dahl, uddannelsesleder - stx Hvad er vigtigt? Dine interesser hvilke fag kan du få? Dine fremtidsdrømme og muligheder Hvad

Læs mere

HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Student 2016 HVAD GIVER STX DIG? FAGLIG UDVIKLING BREDESTE ADGANG TIL DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ALMEN UDVIKLING PERSONLIG UDVIKLING SOCIAL UDVIKLING OPTAGELSE: KRAV PÅ OPTAGELSE 9. kl ELLER 10 kl. AFGANGSPRØVE

Læs mere

STUDIERETNINGER

STUDIERETNINGER STUDIERETNINGER 2017-2018 Naturvidenskabelige studieretninger På de naturvidenskabelige studieretninger har du mulighed for at specialisere dig indenfor fag som fysik, kemi og biologi. Du vil i høj grad

Læs mere

Ungdomsuddannelse og elitesport 2015/2016. Aalborg 23. november Herning 24. november. Aarhus 25. november Odense 26. november. Roskilde 2.

Ungdomsuddannelse og elitesport 2015/2016. Aalborg 23. november Herning 24. november. Aarhus 25. november Odense 26. november. Roskilde 2. Ungdomsuddannelse og elitesport 2015/2016 Aalborg 23. november Herning 24. november Aarhus 25. november Odense 26. november Roskilde 2. december Et af livets store valg TITEL / 27. november 2015 VI KÆMPER

Læs mere

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgetallene Som tidligere år har GL søgt at indsamle alle søgetallene for de gymnasiale uddannelser for skolestart i 2015. Søgetallene er indhentet hos regioner

Læs mere

Ungdomsuddannelse hvad vælger DU?

Ungdomsuddannelse hvad vælger DU? Ungdomsuddannelse hvad vælger DU? Program UU-vejledning 10. klasse Erhvervsuddannelser EUX Gymnasiale uddannelser Andre og individuelle udd. Afrunding Mulighed for uddybende/afklarende spørgsmål Uddannelsesvejledning

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2014-15

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2014-15 ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2014-15 ? Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 45 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal

Læs mere

- Samfundsfag A, Matematik A samt et tredje relevant fag. Det tredje fag kunne fx være Erhvervsøkonomi

- Samfundsfag A, Matematik A samt et tredje relevant fag. Det tredje fag kunne fx være Erhvervsøkonomi 23.02.2015. NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMFUNDSFAG NYHEDSBREV NR. 27 - om regeringens gymnasieudspil og samfundsfag Af Bent Fischer-Nielsen Regeringens udspil Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2017-18 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er ét af bare seks steder i Danmark, hvor du kan tage en STX på 2 år. Århus Akademi er det tredje ældste gymnasium i Aarhus og har

Læs mere

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Institutions nr. Skole 101108 Akademisk Studenterkursus 101115 Rysensteen Gynasium 101117 Sankt Annæ Gymnasium 101118 Christianshavns Gymnasium

Læs mere

2016-2017. Handelsgymnasiet

2016-2017. Handelsgymnasiet 2016-2017 Handelsgymnasiet Handelsgymnasiet - hhx? Studentereksamen Giver adgang til de videregående uddannelser Kontakt til erhvervslivet Fokus på samfund, sprog, økonomi, marketing Kikki Student (Marketing)

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2010 / 2011 GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2010 / 2011 GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 1. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 2 i både dansk

Læs mere

Handelsgymnasiet HHX. Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Klar til livet. Velkommen til

Handelsgymnasiet HHX. Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Klar til livet. Velkommen til Handelsgymnasiet HHX Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Klar til livet Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Handelsgymnasiet HHX Velkommen på handelsgymnasiet HHX Tættere på virkeligheden

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2018-19 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er ét af bare seks steder i Danmark, hvor du kan tage en STX på 2 år. Århus Akademi er det tredje ældste gymnasium i Aarhus og har

Læs mere