Velkommen som elev på Svendborg Gymnasium og HF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen som elev på Svendborg Gymnasium og HF"

Transkript

1 Velkommen som elev på Svendborg Gymnasium og HF Kære nye elever! Vi byder dig velkommen til en skole som først og fremmest skal være et godt sted at lære og at være. Du vil tilegne dig ny viden på en anden måde, og i de enkelte fag og på tværs af fagene vil du opnå kompetencer, der giver dig et godt afsæt til de videregående uddannelser. Men du er medansvarlig, man har et ansvar, når man er elev i klasseundervisningen, man har et ansvar, når man arbejder i grupper og i projektarbejder - endda et større ansvar. Det gælder om at engagere sig for at få et godt resultat. Du vil opnå en række personlige kompetencer ved arbejdet på skolen som f.eks. kreativitet, samarbejdsevne, selvstændighed og ansvarlighed, men livet på skolen omfatter andet end undervisningen. Det handler også om kammeratskab, fælles oplevelser, fester og de mange kreative og sociale aktiviteter, som finder sted på skolen. Det er vigtigt - ikke kun for skolens liv men også for din egen skyld - at du bakker op om disse aktiviteter, idet du også her vil få mulighed for at udvikle dig i fællesskab med de mange andre unge, der går på skolen. Vi håber, du får nogle spændende og inspirerende år her på skolen. Velkommen! Jesper Vildbrad Rektor

2 Kontakt Fra bestyrelsen Web Kontoret (åbent man-tors kl , fre kl )... tlf , fax Rektor privat... tlf Lærerværelset... tlf Biblioteket... tlf Pedelkontoret... tlf Pedel privat... tlf Kantinen... tlf Studievejledningen (HF)... tlf Studievejledningen (gym)... tlf Studievejledningen ... Lærernes (xx- lærerens initialer)... Bestyrelsen Formand Prof. Poul Erik Mouritzen, SDU Medlemmer Kommunaldirektør Erik Meldgård Bendorf (bestyrelsen) Regnskabskonsulent Lise-Lotte Tilsted (Svendborg Kommune) Fabrikschef Jens Ole Rosenlund Petersen Svendborg Brakes (DI) Skoleinspektør Birthe Christensen (skolelederforeningen i Svendborg) Lektor Jannie Wilsted Svendborg Gymnasium og HF (personalet) HK-assistent Dorthe Gerster Poulsen Svendborg Gymnasium og HF (personalet) Elever Frederik Madsen, 2. u og Lasse Christiansen, 3. n (elevrådet) Tilforordnet Rektor Jesper Vildbrad Af bestyrelsesformand Poul Erik Mouritzen Velkommen kære elever! I starter nu på Svendborg Gymnasium & HF. Et gymnasium i rivende udvikling. I er således en del af den største årgang nogensinde på gymnasiet med ca elever fordelt på 35 stxklasser og 4 hf-klasser. I er samtidig det»råstof«fremtidens samfund skal leve af. Det er Jeres viden og idérigdom, som skal medvirke til at skabe fremtidens Danmark. Og det er den viden og idérigdom som 2-3 år på Svendborg Gymnasium & HF forhåbentlig kan udbygge. Gymnasiet er Jer! Gymnasiet er også lærerne, administrationen, kantinen, ledelsen osv. Men først og fremmest er det eleverne. Det viser I tydeligst i forbindelse med arrangementer som forårskoncerten, dramaaftener, korkoncerter og musicalen. Sikke oplevelser! Det er de oplevelser, hvor bestyrelsen og forældrene også får mulighed for at stifte bekendtskab med hvor dygtige gymnasiets elever er. Idérigdom, nysgerrighed, energi og høj faglighed lyser ud af Jer ved disse begivenheder. Det er bestyrelsens opgave at skabe rammerne for en undervisning, der kan dygtiggøre Jer og fastholde den energi og nysgerrighed I møder op med fra første dag i starten af august. Og det er derfor en glæde at opleve hvorledes I udfylder disse rammer. 2 3

3 Gymnasiet og HF-kurset I skoleåret 2008/9 har vi følgende klasser 1. g 12 klasser 2. g 12 klasser med 9 studieretninger 3. g 11 klasser med 9 studieretninger 1. HF 2 klasser 2. HF 2 klasser Uddannelsens faglige indhold Gymnasiets formål og profil Gymnasiets formål er at give en uddannelse, der både er studieforberedende og almendannende. Studentereksamen er adgangsgivende til en meget bred vifte af videregående uddannelser. Gymnasiet kombinerer solid basisorientering i en lang række fagområder med grundigere studier af udvalgte områder på højt fagligt niveau. Dette kvalificerer eleverne til det senere videregående uddannelsesforløb. Samtidig lægger vi vægt på, at eleverne udvikler sig personligt, og at deres lyst og evne til saglig og selvstændig stillingtagen styrkes. Vores overordnede mål er med andre ord, at vores elever udvikler sig fra at være elever til at blive studerende. Gymnasiets profil kan skitseres således Det er en bred og dybtgående uddannelse inden for 4

4 Gymnasiets opbygning Forløbet til studentereksamen strækker sig over 3 år. Du begynder på et GRUNDFORLØB (½ år). Derefter fortsætter du på STUDIERETNINGSFORLØBET (2½ år). Studieretningsforløb 2½ år Grundforløb ½ år Almen studieforberedelse Obligatoriske fag Obligatoriske fag fag To af fagene videnskabeligt fag To eller tre studieretningsfag Naturvidenskabeligt grundforløb Valgfag Almen sprogforståelse Naturvidenskabeligt grundforløb sammenhænge, som er centrale for forståelsen af fagområderne. Almen sprogforståelse skal sikre Studieretninger Studieretningerne er fordelt på følgende hovedområder: Grundforløbet rummer Studieretningsforløbet rummer Studieretning Ønsker du et fag på et bestemt niveau, som du ikke kan få i en studieretning - måske fordi denne ikke bliver oprettet - kan du evt. få dit fagønske opfyldt i form af valgfag. Du vil få vejledning af gymnasiets studievejledere i forbindelse med disse valg. Tværfaglige forløb For at øge samspillet mellem fagene er nedenstående tre tværfaglige forløb obligatoriske i samtlige studieretninger. Almen studieforberedelse Svendborg Gymnasium tilbyder forskellige studieretninger Når du vælger studieretning, skal du tænke på dine interesser og evner. Er du specielt fascineret af sprog og kultur? Synes du, at naturvidenskaberne er spændende? Har politik og samfundsspørgsmål din interesse? Er du glad for at udfolde dig kreativt? Du bør i den forbindelse naturligvis også medtænke eventuelle fremtidsplaner 6 7

5 HF s formål og profil (uddannelse og arbejde). Der er mange kombinationsmuligheder. Men husk dog, dit gymnasieskema rummer meget andet end din studieretning. De obligatoriske fag og dine valgfag er en mindst lige så vigtig del af dit skoleforløb. Valgfag på Svendborg Gymnasium og HF Astronomi Billedkunst Biologi Datalogi Design Drama Engelsk Erhvervsøkonomi Filosofi Fransk beg. Fransk fort. Fysik Græsk Idræt Kemi Latin Matematik Musik Naturgeografi Psykologi Religion Russisk Samfundsfag Spansk Tysk fort. Valgfagene kan være på A, B eller C-niveau. Det kan være fag, man har i forvejen, men ønsker at hæve til et højere niveau. Det kan også være helt nye fag. Det afhænger af dit valg af studieretning og 2. fremmedsprog, om du kan vælge et eller flere (eller evt. intet) valgfag. Hvad opnår man? Med en studentereksamen opnår du minimum Dette nås ved en kombination af obligatoriske fag, studieretnings- og valgfag. Du kan evt. løfte et fag til et højere niveau. HF (højere forberedelseseksamen) er en 2-årig gymnasial uddannelse, der er almendannende, dvs. at uddannelsen giver dig indblik i forskellige områder af vores historie, sprog, kultur, natur og samfund. Tværfagligt samarbejde er obligatorisk. Hertil kommer et 4 ugers introduktionskursus samt studieværkstedstimer. Til hver kursist knyttes også en tutor, en faglig vejleder, som skal følge dig tæt og hjælpe dig med at tackle studiemæssige problemer. Målet er, at den enkelte udvikler sig fra at være kursist til at være studerende. En HF-eksamen giver dig adgang til en videregående uddannelse; det forventes at være dit mål med uddannelsen. De fleste HF ere sigter mod en mellemlang videregående uddannelse. Fagene på HF En samlet højere forberedelseseksamen består af de obligatoriske fag, 2-3 valgfag, en større skriftlig opgave og et eksamensprojekt. Inden start skal du vælge mellem billedkunst og musik. Krav Du skal have 2 valgfag på B-niveau eller 1 valgfag på B-niveau og 2 valgfag på C-niveau. Se detaljeret beskrivelse af HF-uddannelsen i skolens orienteringspjece på skolens hjemmeside. HF struktur 1. år ca. 840 timer 2. år ca. 785 timer Introforløbet Værksted Værksted Projekter Projekter Dansk Dansk Engelsk Engelsk Kultur og samfund Kultur og samfund Musik/billedkunst Naturvidenskab Større skriftlig opgave Matematik 2-3 valgfag Idræt Eksamensprojektet 8 9

6 Obligatoriske fag FAG NIVEAU UDD S TID MDTL. EX SKR. EX Dansk A 240 t X X Engelsk B 210 t X X Matematik C 125 t X X Billedkunst/musik C 75 t X Idræt C 75 t Kultur- og samfundsfaggruppe - Historie - Religion - Samfundsfag Naturvidenskabelig faggruppe - Biologi - Geografi - Kemi B C C C C C 300 t 150 t 75 t 75 t Valgfag (krav 2-3 fag) FAG NIVEAU UDD S TID MDTL. EX SKR. EX Astronomi C 75 t X Billedkunst B 200 t X Biologi B 200 t X Datalogi C 75 t X Design C 75 t X Drama C 75 t X Erhvervsøkonomi C 75 t X Filosofi C 75 t X Fysik C 75 t X Idræt B 125 t X Kemi B 200 t X Matematik B 250 t X X Musik B 200 t X Naturgeografi B 200 t X Oldtidskundskab C 75 t X Psykologi C 75 t X Samfundsfag B 200 t X Tysk C 75 t X 225 t 75 t 75 t 75 t X X Udvikling af den naturvidenskabelig faggruppe på HF Den naturvidenskabelige faggruppe (NF) blev indført med den nye HF-reform, og indeholder fagene kemi, naturgeografi og biologi. I forbindelse med NF deltager Svendborg Gymnasium og HF sammen med 5 andre HF-kurser i et udviklingsprojekt støttet af UVM. Vi udveksler gensidige erfaringer og idéer for derigennem at forbedre indholdet i og undervisningsmaterialet til naturfags-undervisningen. Målet med udviklingsprojektet er at skabe en naturvidenskabelig fagpakke, der dels inddrager vedkommende og anvendelsesorienterede temaer, hvor de tre indgående fag samarbejder om den faglige forståelse, men som samtidig tilgodeser de 3 fags særfaglighed, således at naturfags-pakken giver et brugbart afsæt til naturfag på B-nivaeu. Nye tiltag i HF I det kommende skoleår vil der være øget fokus på HF. HF-reformen har indført nye fag, nye fagkombinationer, nye eksamensformer og nye lærerroller. Der er nok at tage fat på. Efter tre år med reformen ved vi nu mere om, hvor skoen trykker. Vi starter med et komprimeret introduktionsforløb på 4 uger. Her vil læsevejlederne som et forsøg afvikle et 7 modulers læsetræningskursus. For at indarbejde hensigtsmæssige arbejdsvaner og gøre hjemmearbejdet lettere indføres to ugentlige moduler med lektieværksted i hele efterårssemesteret og en del af foråret. To af klassens tutorer vil være til stede. Fagene dansk og historie indgår i et samarbejde om en studietur til København i september måned i forbindelse med Golden Days Festivalen, der i år har mellemkrigstiden som tema. Dette skal følges op af en tværfaglig projektopgave i dansk-historie. I ugen før påske er 1. HF-klasserne på studietur til Berlin. Endnu en nyskabelse er et forsøg med studiepraktik, indledningvist i den ene HF-klasse. SG har etableret et samarbejde med nogle uddannelsesinstitutioner, der typisk ligger i forlængelse af HF`ernes uddannelsesdrømme: seminariet, (som både giver mulighed for læreruddannelse og pædagoguddannelse), sygeplejeskolen, radiograf og ergo- og fysioterapeutuddannelsen samt en idrætshøjskole. Kursisterne skal så efter eget valg følge undervisningen i en uge og være ude i praktik med de studerende, som får rollen som mentorer for vores kursister. I forbindelse med NF (den naturvidenskabelige faggruppe med kemi, naturgeografi og biologi på c- niveau) deltager Svendborg Gymnasium og HF sammen med fem andre HF-kurser i et udviklingsprojekt støttet af Undervisningsministeriet. Målet med udviklings-projektet er at skabe en naturvidenskabelig fagpakke, hvor undervisningen centreres omkring aktuelle temaer, som belyses gennem nært samarbejde mellem de tre indgående fag. Men sideløbende hermed vil vi også tilgodese de tre fags særfaglighed, således at vores kursister via NF opnår et brugbart afsæt til naturvidenskabelige fag på B-niveau

7 Studievalg Fyn Vejledning om valg af videregående uddannelse og fremtidig karriere tilbydes her på skolen af Anette Nibe fra Studievalg Fyn. Hun besøger skolen løbende igennem skoleåret, hvor hun holder forskellige oplæg, og hvor der også er mulighed for at få individuel vejledning. Disse vejledningsarrangementer og træffetider annonceres på skolens intranet samt på Anette kan kontaktes på - og Studievalg Fyn tilbyder også vejledning på Messenger. Du kan evt. aktivere på din MSN-Messenger-liste. Studievejledningen Der er seks studievejledere på Svendborg Gymnasium og HF, som skal støtte den unge gennem gymnasie- og HF-forløbet. Den enkelte klasses studievejleder underviser klassen et antal moduler i løbet af uddannelsesforløbet om bl.a. studiemetodik, valgfag, eksamen m.m.. Studievejlederne deltager altid i skolens orienteringsaftener, forældremøder med valgfags- og studieretningsorientering samt ved forældrekonsultationer. Eleverne kan altid opsøge deres studievejleder for at få en personlig samtale. Se studievejlederens kontortider på døre og opslagstavler på skolen og på studievejledernes hjemmeside. Det er også muligt telefonisk at komme i kontakt med en studievejleder på hverdage mellem på et af følgende telefonnumre / Studievejlederen har tavshedspligt. Anette Nibe Vejleder, Studievalg Fyn Albanigade 30 Telfon Bibliotek I skoleåret har gymnasiet indgået en samarbejdsaftale med Svendborg Bibliotek. I de uger hvor der arbejdes med AT-forløb, historie-danskopgaven, studieretningsopgaven, studieretningsprojektet, større skriftlig opgave og eksamensprojektet vil bibliotekar Tina Mortensen være tilknyttet undervisningen, specielt i fagrelateret informationssøgning og som konsulent i forbindelse med oparbejdelse af ressourcerum. Tina Mortensen 12 13

8 Fællesudvalget Fællesudvalget er et kontaktorgan mellem rektor, pædagogisk råd og elevrådet. En af udvalgets væsentligste opgaver er at fremme samarbejdet mellem lærere og elever. Fællesudvalgets planlægger bl.a. fællesarrangementerne. Vocal Line på SG Af lektor Janne Olrik Onsdag den 24. oktober 2007 bød på et fællestimearrangement af usædvanlig højt musikalsk niveau. Et af landets bedste rytmiske kor, Vocal Line fra Århus, optrådte under ledelse af Jens Johansen med en perlerække af velklingende og inciterende vokalarrangementer. Der var numre af bl.a. Peter Gabriel, Prince og Bobby McFerrin, og ikke mindst Leonard Cohens Hallelujah fik et begejstret publikum op på mærkerne med stående klapsalver. Det var fantastisk og meget inspirerende at høre, hvordan rytmisk kor kan lyde, når det er allerbedst! Det var tredje gang, koret gæstede skolen, og forhåbentlig er det blevet en tradition, der vil fortsætte fremover

9 Et vidne fra den nazistiske udryddelseslejr Auschwitz Frans Füchsel & Asmaa på SG Af lektor Elias Ole tettens Lund Af Michael Munkholm Af Signe Neldeborg og Nanna Parsdal 3.a Aulaen var fyldt op til sidste plads en formiddag i februar En lille spinkel kvinde trådte hen til mikrofonen og begyndte at tale om sine oplevelser i udryddelseslejren Auschwitz. Arlette Andersen taler hurtigt og klart, med en smule fransk accent. Efter et langt liv med bitre minder, blev kun opmærksom på, at der var mennesker, som hævdede, at jødeudryddelserne i Auschwitz aldrig havde fundet sted. Disse påstande tog til i styrke. Så hun følte, at hun ikke længere kunne tie stille med sine oplevelser. Arlette Andersen fortæller sin historie: Det første var at få tatoveret et nummer på armen, og det har jeg endnu: nummer siger hun og viser det frem. Så var hun lidt naiv og spurgte om nogen havde set hendes kusine, der var kommet til Auschwitz nogle uger før, men fik kun et hånligt svar hvad tror du? hun er død - hvad tror du vi er her for? for at dø. Bunker af nøgne døde kvinder lå foran husene hver morgen. Det er grænseoverskridende at opleve en fortæller, der har været igennem Auschwitz og som med almindelige ord kan fortælle om sine oplevelser. Historielærere fortæller, at flere og flere unge ikke helt tror på, at holocaust fandt sted. I en tv-reportage fra aulaen sagde Sebastian 3c, at man ved en simpel googlesøgning kan finde mange sider, som virker troværdige, men lyver én op i hovedet. Det er forbandet farligt, sagde han. Nadja 3c sagde, at det er nemt at blive vildledt. Især når det er noget med statistikker og tabeller, så er man fristet til at tro på det, når man ikke selv har en særlig stor viden. Arlette Andersens beretning står stærkt i erindringen med sin saglige og klare stil. Muhammedtegneren Franz Füchsel gæstede i februar Svendborg Gymnasium for at redegøre for sin oplevelse af karikaturkrisen og den polemik de satiriske tegninger medførte. Hans fortælling var både tankevækkende og interessant, ligesom den var en kærkommen afveksling i debatten. I sit foredrag om kønsroller tog Asmaa Abdol Hamid udgangspunkt i sit eget liv og fortalte om det at være kvinde med anden etnisk baggrund i et multikulturelt samfund. Asmaa talte om kulturelle stereotyper, mændenes dominans og hendes kamp for at starte kvindernes engagement i de ellers traditionelle mandepligter. Hun stiftede flere foreninger for kvinder, for at vække deres interesser og deres samfundsmæssige engagement bl.a.»pigernes aktivitetsforening«i 2000, og»det grønne slør«en feministisk muslimsk bevægelse. Hun blev formand for sit boligfællesskab, hvilket mange mænd havde svært ved at acceptere, da det ikke var»ai«, altså passende. Hun mener, at mænds stolthed skal konfronteres og på den måde blødes op. Asmaa opfordrede til at stille spørgsmålstegn ved alt, f.eks. religion, traditioner, løsninger på problemstillinger og hverdagens konflikter. Man skal tænke nyt og videre for at bryde med gamle vaner og traditioner. Asmaa demonstrerede vigtigheden i at tænke nyt og anderledes ved at vise, at en papirflyver lige så godt kan være en papirkugle som den ellers traditionelle papirflyver vi alle lavede i folkeskolen. Papirkuglen er ikke den traditionelle løsning, men det var trods alt den, der fløj længst

10 Undervisningen og kulturen på SG & HF Musik uden for skemaet Af adjunkt Ida Linding Kristensen Skolen har haft et rigtig godt kor i , som gav koncert i Sct. Nicolai Kirke og var på turné i Tyskland. Korprøverne foregik dels i musikhuset, dels i Sct. Nicolai Kirke i samarbejde med kirkens organist, Tore Bjørn Lund. Koncerten fandt sted i Sct. Nicolai Kirke tirsdag d. 29. januar, på plakaten var Gabriel Faurés Requiem og to rytmiske satser af Jens Johansen,»Hallelujah«og»Bridge over Troubled Water«. Dirigenterne var de tre musiklærere Janne Olrik, Ane Schaarup og Ida Linding Kristensen, og både nuværende og gamle elever fungerede som solister, som blæsere og som rytmegruppe. Et par dage efter koncerten, fra torsdag d. 31. januar til lørdag d. 2. februar om natten, gik turen i bus til Hildesheim, hvor kor, dirigenter, organist, solister og rytmegruppe blev indkvarteret på vandrerhjem. Fredag aften gav SG s kor sammen med kor og orkester fra Waldorfschule koncert i Pauluskirche Himmelsthür med efterfølgende fest for alle aktører. Lørdag formiddag var den smukke gamle St. Lamberti-Kirche rammen om turens sidste koncert. Onsdag d. 21. maj var der forårskoncert, hvor klasser, bands og solister optrådte. I skoleåret er det planen, at der skal sættes en musical op

11 Frivillig billedkunst Af lektor Elias Ole tettens Lund En gang om ugen åbnes billedkunstværkstedet for interesserede, der vil kunne arbejde selvstændigt med frit valgte teknikker indenfor tegning, maleri, keramik, skulptur eller blandformer. Der vil være en af billedkunstlærerne til stede, der kan give råd og vejledning om hvad de forskellige materialer og værktøjer egner sig til. Sæsonstart omkring 1. september vil blive annonceret på plakater og til en morgensamling. Frivillig billedkunst ligger efter skoletid. Frivillig idræt Af Idrætslærerne Udover den skemalagte undervisning foregår der en lang række frivillige idrætsaktiviteter efter skoletid. I år bl.a. klatring i hallen,»åben hal«, ultimate og en lang række boldspil, som foruden træningen har inkluderet deltagelse i både interne og eksterne gymnasieturneringer. Alle disse tiltag bliver bekendtgjort på idræt s opslagstavle i centralgarderoben, på intranettet og på den ugentlige morgensamling. I skoleåret deltog SG i flere turneringer. I håndbold, hvor vi har stolte traditioner, lykkedes det ved regionalstævnet at komme i finalen mod Oure Idrætsgymnasium. Til trods for flere skadede spillere blev SG s drenge fynsmestre med en overbevisende finalesejr på Ved det efterfølgende finalestævne (DM) var drengene ude i nogle tætte indledende puljekampe, men nåede desværre ikke videre. I volleyball er SG også rigtig godt kørende for tiden. Det blev ved fynsstævnet til en 1. plads til både 1. g, 2. g og 3. g-drenge. Kun de sidste kunne gå videre til DM, hvor de fik en flot 5. plads. Ved den interne turnering på SG vandt lærerholdet i en meget spændende kamp over 2. v. Som sædvanligt havde SG tilmeldt sig den landsdækkende gymnasieturnering i fodbold. Pigerne nåede til finalen ved fynsstævnet, men tabte desværre. For drengenes vedkommende blev det indledende stævne afholdt i Svendborg, hvor Odense Katedralskole og Nyborg kom på besøg. Vi lagde ud mod Katedralskolen, men desværre var de stået tidligere op end os, og vi måtte indkassere et 2-0 nederlag. Da Nyborg tabte den næste kamp mod Katedralen var løbet kørt, men vi sluttede af med stil, idet Nyborg blev sendt hjem med en sæk på 5-1. Vi prøver, om ikke vi kan få et bedre resultat næste år. Indefodboldturneringen er kommet til verdenen efter at vi i 2006 fik vores nye hal. Til denne turnering kan elever (og lærere) frit danne hold på tværs af klasserne i hhv. en A-række og en B-række. I A-rækken kårer man så årets SG mestre. I år havde i alt 30 hold tilmeldt sig, og selv om man spiller for at vinde, bliver der udvist stor fair-play. I A-rækken blev det lærerholdet (Rollator Boys) der trak det længste strå, mens Emils disciple (kaptajn Emil Laursen 3. v), Kræs for kendere (kaptajn Rasmus Fredholm 3. v) og Sølvholdet (kaptajn Jeppe Nylander 1.d) tog sig af de næste placeringer. Emil Laursen blev kåret til finalerundens bedste spiller. Stævnet gentages til næste skoleår. Men husk at frivillig idræt ikke kun er konkurrenceidræt og turneringer. Vi vil også i det kommende år tilbyde en lang række motionsaktiviteter, hvor alle er velkomne! 21

12 Kortur til Hildesheim 08 Af Anne Mette Holmboe og Johanne Eliasson 3.g»Har alle Deres pas?«40 unge mennesker, 3 lærere, en organist og Simon-tenor på plads I bussen på vej til Hildesheim, Tyskland Sad vi bænket på rækkerne, desværre uden genstand(e) Thomas og Rune var buschaufførernes navne Reguleringen af bussens varme kommer vi ikke til at savne.»puuuh Thomas! Skru lige ned for den varme!!prrrrrrr Thomas! Skru lige op for den varme!!«sådan lød det i kor Fra alter, basser, sopraner og Simon-tenor. Udsigten til social hygge, korprøver og det tyske sprog Satte hele bussens humør i kog! Egne smurte madpakker og tysk kultur Resulterede i en skide hyggelig bustur I 5. modul hver eneste tirsdag Var der blevet sunget Requiem, Bridge og halleluja Siden august havde koret fået lov at larme Til den svære klassiske musik, dirigeret af Jannes arme Flere mistede modet undervejs Men Janne, Ida og Ane fik opretholdt en vis gejst Nu skulle prøven bestås i det store udland Byen Hildesheim skulle erobres i Tyskland Skepsis over for det klassiske musik i programmet Udløste fnisen og grin, der var ganske uforskammet Men Tysklandsturen blev korets gulerod Hvor det skulle vise sig, at vi prøven bestod Fredagens koncert blev det helt store kick Da koret endelig det længe ventede sammenhold fik Stående applaus og tårer i øjet Fik koret til at blive åh! Så fornøjet Den førnævnte skepsis for den klassiske musik Blev forvandlet til begejstring med et klik Aldrig havde vi troet, vi kunne synge så godt Ane, Janne og Ida I gjorde det flot!! Derefter stod den på fest og tysk øl Hvilket viste sig at give Janne et føl, Da vores stemmer dagen efter var forsvundet, og lørdagens koncert blev lidt dårligt afrundet Så denne, lørdagens knap så fantastiske koncert, Undskylder vi med, at Requiemmet var så svært Og i stedet mindes vi fredag aftens lykke Med Retrobar, dans og hygge Trods krydsning af årgange og klasser Af sjov og ballade var der masser Nye bekendtskaber vi alle skabte Og ingen sad tilbage alene og gabte Gennem korturen, sang og musik En fællesskabsfølelse vi alle fik»lykken er at være med i SG s kor«lyder det fra alter, basser, sopraner og Simon-tenor

13 Forskerspirer Af adjunkt Uffe Nielsen Svendborg Gymnasium og HF deltager aktivt i forskellige projekter organiseret af de videregående uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet.»projekt forskerspirer«henvender sig til elever i 2. g og 1. HF. Det er et forløb over et helt kalenderår hvor elever, der allerede har en idé om hvad de vil studere/forske, bliver sat i forbindelse med de institutioner/forskere der har viden på området. Rigtig mange har gennem tiden tyvstartet deres uddannelse gennem dette projekt, og forsker den dag i dag sammen med deres vejledere fra tiden som forskerspirer. Nogle er sågar så heldige at modtage en pris på kroner til deres forskning. Forskerspirerprojektet erstatter et ATforløb. Projektet henvender sig til samtlige fag, og kun fantasien sætter grænser. Forskerspirerne udplukkes efter indstilling fra klassens lærere, men skulle du føle dig overset i den forbindelse, kan du også af egen vilje kontakte undertegnede

14 Pan European Educational Project i Athen Par ting Pan European Educational Project er et sammarbejde mellem skoler i 13 europeiske lande, hvis hovedformål er at fremme integration og dybere forståelse balndt lærere og elever. Af Emina 2.C, Morten 2.U, Katrine 2.D, Fredrik og Mia, 2.X Der stod vi så kl. 3 om natten, klar til afgang. Vi var 5 elever fra 1.g der havde fået muligheden for at rejse en uge til Athen, og vi var spændte. Det var organisationen P.E.E.P. (Pan European Educational Project) der havde arrangeret denne uddannelsesrejse med i alt fem deltagende nationer: Grækenland, Ungarn, Holland, Rusland og Danmark. I Athen blev vi hver især indkvarteret hos en græsk familie, og dette blev starten på et spændende og helt enestående møde med fremmede kulturer. I løbet af ugen deltog vi i en række spændende aktiviteter og ekskursioner. Flotte græske bygningsværker som f.eks. Akropolis og Epidaurus Teatret var nogle af de udflugtsmål vores græske værter viste frem, og vi fulgte med, glade for denne chance for at opleve Grækenland på en lidt anderledes måde. Det var dog ikke blot den græske kultur der gjorde indtryk, for de græske elevers utrolige charme og høje humør imponerede i lige så høj grad. Dette undgik ikke at smitte af på resten af eleverne, der deltog i programmet, og vi havde et fantastisk sammenhold og tilbragte mange sjove timer i hinandens selskab - også når vi var færdige med dagens program. Et andet formål med turen var at udveksle viden omkring emnet»science«altså naturvidenskab. Hjemmefra havde hver nation forberedt en halv times oplæg om vedvarende energi, der blev fremlagt i stor stil for de knapt 40 elever. Vi havde som det danske indslag valgt emnerne»det danske vindmølleeventyr«og»brintsamfundet«som vi fremlagde ved hjælp af en power-pointpræsentation og et forsøg med en brintbil. Overordnet fortalte vi om de historiske årsager til Danmarks førende rolle indenfor vindenergi og beskrev hvordan Danmark er med til at udvikle fremtidens mulige energilagringssystem, der benytter sig af brint. Alt i alt må det siges at have været en ikke mindre end fantastisk tur, en uge som har givet os minder, og ikke mindst måske venner for livet. Foruden flere hundrede skøre fotos og mange løfter om gensyn har vi fem elever fået en helt unik oplevelse, og stod det til os, burde alle have chancen for at prøve noget tilsvarende. I skoleåret har SG i øvrigt også deltaget i følgende andre PEEP-programmer: ungdomskultur i den globaliserede verden. Forfatter Jesper Wung-Sung, student fra Svendborg Gymnasium i 1992, var på besøg den 4.marts og læste op fra sin novellesamling»mænd er fra Marstal«. Her kommer der et uddrag fra bogen. Af Jesper Wung-Sung Aflyttet gennem og nedskrevet på tynd lejlighedsvæg mellem Ingerslevsgade tv og Ingerslevsgade th, Vesterbro, København. Morgen.»Dine bukser hænger.«[pause.]»tak.«[hurtige skridt frem og tilbage. Evt. mellem et sove- og badeværelse. En mand der rejser sig fra noget, evt. en seng, og nærmer sig en kvinde.]»slap aaaf. Jeg mente jo ikke noget med det.«[evt. Han står lænet mod en dørkarm med armene over kors foran brystet. Hun med ansigtet tæt ind mod et spejl. Evt. øjenvipper der bliver iklædt sort.]»det eneste jeg sagde var, at dine bukser hang lidt.«[evt. eyeliner der peger på ham.]»det er typisk! Ty-pisk! Brok og ævl, kritisere her og der! Men kan du sige noget pænt til mig: nej, fandeme nej!jamen det var jo ikke dig jeg kritiserede det var bukserne.«[pause. Evt. himmelvendte øjne og et kast med hovedet.] 26 27

15 »Jamen du ved da jeg synes du er dejlig...hvornår har du sidst sagt det! Hvornår har du sidst sagt:»jeg elsker dig«? Hvar?Ja, det... ja det ved jeg sgu da ikke så nøjagtigt. Vil du ha jeg skal kunne huske det med dato, på klokkeslæt, dutdut og det hele! Skal jeg måske til at skrive det ned, hver gang jeg siger det?«[pause. Et fnys. Pause.]»Men det har jeg da sagt masser af gange. Men det har du åbenbart glemt. Så betyder det jo nok ikke så meget, og desuden, hvis jeg løb rundt dagen lang og råbte»jeg elsker digjeg elsker dig«, så ville det være fuldstændig ligegyldigt. Det ville også bare lyde som om jeg havde pissedårlig samvittighed over et sidespring eller et eller andet.«[endnu et fnys. Måske mindre overbevist.]»men du ved det jo godt. Og det jeg sagde, var jo bare, at dine bukser hang lidt løst. Det har jo slet ikke noget med dig at gøre! Og desuden, siger du ikke altid at vi skal sige det, hvis der er noget, som den anden ikke kan se. Har du ikke altid sagt, at jeg skulle sige til med det samme, hvis du begyndte at ligne Signe!Siger du jeg er lige så tyk som Signe!Det har jeg overhovedet ikke sagt. Jeg siger bare, at det du altid har sagt er, at vi skulle sige sådan noget til hinanden. Du siger selv, at du simpelthen ikke kan forstå hvorfor Signe lader Martin gå til fest i den dér røde skjorte med surferne. Det har du selv sagt! Og det jeg så bare siger er, at bagfra, set bagfra, der hænger dine bukser lidt. Det er det. Det har ikke noget med noget at gøre.«[et stamp i gulvet. Lang pause.]»er jeg tyk?nej, du er ikke tyk.er jeg tynd?nej, du er ikke for tynd.er jeg slank?... Du er lige som du skal være.hvordan er det?det er fint! Jeg kan li dig som du er.men jeg er ikke slank?men jeg er ligeglad om du er slank eller tyk!du er ligeglad!nej jeg er ikke ligeglad, men for min skyld må du gerne veje hundrede kilo.tak. Mange tak, siger jeg bare.«[pause. Evt. en sammensnerpet mund der pålægges læbestift. Evt. en hånd som en klud ned over ansigtet; fingre der piller ved det ubarberede adamsæble. En indånding.]»hvad jeg mener er bare, at jeg ville holde af dig alligevel.men jeg må godt tabe mig.det må du selv om.men det gjorde ingenting hvis jeg tabte mig.«[et suk.]»nej!løgner! Jeg gider altså ikke rende rundt og ligne en af de der modeller. Det er jo rene skeletter! De har anoreksi alle sammen. Er det det du vil ha?nu er man jo ikke enten radmager eller smækfed!så jeg kan sagtens tabe mig?ja!løgner.«[et bank. Evt. en pande mod dørkarm. En dyb mandlig indånding.]»du har selv sagt vi skal være ærlige over for hinanden. Hvis jeg sagde du var slank nu, og så du tog tredive kilo på, og så jeg stadig sagde»ih ja skat, du er slank som en ål!«, hvordan ville det være! Er det dét du vil ha?hvor meget skal jeg tabe mig?det ved jeg da ikke.jo hvor meget?det ved jeg da ikke, måske en seks, syv kilo.«[pause. Evt. øjne der bliver hårde. Pause. Evt. øjne der mønstrer ham hånligt fra top til tå.]»hør dig selv. Se på dig selv. Står dér med maven hængende ud over underbukserne.«[evt. Hun vender siden afvisende til. Han ser ned ad sig selv og så på hende igen.]»det kan da godt være jeg ikke har en krop som Schwarzenegger, men nu har du jo heller ikke liigefrem en som Pamela Anderson.Hvorfor sætter du dig så ikke hen på lokummet og river den af ud over et af dine klamme blade!det gør jeg også lige så snart du er færdig med din krigsmaling!du er simpelthen for ulækker!«[hårde skridt mod gulv. Evt. hun farer forbi ham i døren. Han træder ind og låser efter sig. Der lyder skridt i entreen. Han banker tandpastaen ind i tandkruset.]»åååh, ååh, Pamela, åhh, Pamela, yes, yes, åhhh!«[hoveddøren smækker med et brag der evt. får spejlet til at dirre. En stribe tandpasta skyder op og lægger sig på det.] [Evt. Han bliver stående længe foran spejlet. Betragter sig selv. Øjnene med de grå hængekøjer under. Løfter et par hårtotter til side for at se den hvide hovedbund. Tager fat i en delle ved hoften. Han vurderer sin egen pris på markedet. Så holder han venstre hånd om højre håndled og spænder overarmen. Sådan står han. Klippefast. Og et øjeblik, et ganske kort øjeblik, er han en af surferne på Martins skjorte.] 28 29

16 Elevstyrede aktiviteter Elevrådets formænd Lasse Christiansen, 3. n og Emil Blædel Nygaard, 3. z Fredagscafe Er du nogensinde blevet væk til en duskfest? Har du prøvet at lede efter dine venner en hel aften? Leder du efter et mindre stressende alternativ? Så prøv fredagscaféen! En hyggelig eftermiddag sammen med resten af skolen. Vi mødes i kantinen en halv snes gange om året i 5. modul. Der er stearinlys, sjove temaer, glade mennesker og måske en enkelt øl. Ønsker du god stemning, nye venner og andre gode oplevelser? Så er fredagscaféen lige noget for dig. DUSK Festudvalget på SG afholder årligt 4-5 fester. Der er ca. 25 medlemmer i festudvalget, og der er altid brug for flere. Det er hyggeligt og sjovt, men til tider også hårdt at planlægge og afholde festerne. Vi bestræber os på hele tiden at skabe nye temaer og finde nye bands for at festerne kan blive varierende. Operation Dagsværk Af Charlie Emil Krautwald I disse tider hvor kløften mellem mennesker bliver dybere og bredere, og hvor den sociale følelse gradvist omsættes til et spørgsmål om den enkeltes moral, er der små lyspunkter i mørket. Operation Dagsværk er et af dem. Operation Dagsværk er elevernes egen oplysnings- og solidaritetsorganisation, der siden 1965, under mottoet oplysning stillingtagen handling, har arbejdet aktivt for at oplyse danskerne om forholdene for forarmede og undertrykte unge i den tredje verden. Via den årlige Dagsværkdag er det også OD s mål at aktivere eleverne på ungdomsuddannelserne i solidaritetsarbejdet. Én dag om året sælger tusindvis af elever nogle få timers arbejde for at tjene penge til konkrete uddannelsesprojekter i den tredje verden for derved at hjælpe andre, og mindre velfærdsramte unge med at få bedre forhold. Gennem årene har danske elever samlet ca. 80 mio. ind gennem OD. I 2007 gik pengene fra dagsværkdagen til et Ibis-projekt i Bolivia. Pengene skal hjælpe 6000 unge guaraniindianere med at få en ordentlig uddannelse for derved at skaffe dem ud af det økonomiske slaveri, som de og deres familier lever i. Eleverne på Svendborg Gymnasium samlede ca kr. ind til guarani-indianerne. Operation Dagsværks mål er at få danske unge til at diskutere og tage stilling til globale problemer. Derved kan afstanden mellem verdens folk måske gøres lidt mindre. Udvekslingselever Af lektor Lise Dengsø Svendborg Gymnasium optager ca. 10 udvekslingselever om året. Udvekslingseleverne kommer fra mange verdensdele ligesom vi i Danmark også tilbyder danske unge udvekslingsprogrammer verden over. Denne internationale ungdomsudveksling har et interkulturelt formål: at unge mennesker lærer hinanden at kende på tværs af landegrænser og dermed på tværs af kulturelle, religiøse, racemæssige, sproglige, politiske og økonomiske skel. Som udvekslingselev i Danmark bor man et år i en dansk familie og indgår i familielivet på linje med værtssøskende, man integreres i en klasse på én af byens ungdomsuddannelser og deltager i det sociale liv i og uden for skolen. 1. række, fra venstre: Wai Ying Cheng»Christel«, Hong Kong, Phawin Phiophang»Pang«, Thailand, Siri Burke, Australia 2. række: Sophie Stone, Australia, Karolina Wasiniewska, USA, Kyla May Stehouwer, Australia, Marja Noot, Estonia, Yin Lam Cheng»Carol«, Hong Kong, Muhan Chen»Moon«, China, 3. række: Rianna Bird, USA, Fernando Caprino from Brasil. Ikke på billedet: Uras Buyukyilmaz, Turkey 30 31

17 Destination: Firenze Turen går til Kina Af Kamma Dahl Nørregaard, 3.y De sprøde toner fra aftenens Gym Prix-vinder genlød stadig i mit hoved, da jeg lørdag d. 8. marts 2008 atter befandt mig på Svendborg Gymnasiums parkeringsplads. Ikke, som enkelte kunne fristes til at tro, i min søgen efter gemte skatte i de tornede buske, der omringer dette der fortjener betegnelsen»mit andet hjem«, men med mit liv for en hel uge monteret på ryggen i kingsize sportstaske. Allerførste skoledag virkede ikke længere som et fjernt minde, da flokken af ængstelige forældre fortsatte med at vokse sig større som klokken nærmede sig 9:00, og den blandede følelse af forventning og lettelse blandt eleverne stadig tog til. Afskeder blev taget og bussen indtaget, kortspil pakket ud, og farverige poser med lutter energi til en køretur på et døgn hevet af af taskerne. 2.y, til daglig bosat på Svendborg Gymnasium en sammensat flok af bekendte, beskedne og bevidste unge på vej mod Støvlelandet, hjem for pizzaen, mafiaen og umanérligt store drinks. Matematiske klasser har et ry. Ikke nødvendigvis et farverigt ét, men det sjove ved matematik på højt niveau er, at det automatisk gør computeren til ens bedste ven, og blyanten til et overflødigt værktøj. En sådan klasse sluppet løs i en historisk toskansk by uden internetadgang i en hel uge, tvinger eleverne til at finde på beskæftigelser på egen hånd. Dette havde nyttige sociale virkninger men ledte også til at termen»undervisningsklar«blev vendt og diskuteret morgen efter morgen, da det florentinske natteliv blev udforsket med stor iver og hidtil uset entusiasme fra 2.ys elever. I forberedelsen op til afgang havde et helt AT-forløb været dedikeret til studering og granskning af Firenzes arkitektur, personligheder og historie. Dette udmundede i mundtlige fremlæggelser på stedet, hvor emnerne var alt fra det gyldne snit til Gallileo Galileis observationer og opfindelser. Også køreture ud blandt olivenlunde og stendiger fyldte skemaet et par af dagene, hvor blandt andet landsbyen Vinci, hjem for kunstneren og opfinderen Leonardo da Vinci, i tråd med studieretningen i 2.y blev indtaget af, om end trætte, men nysgerrige matematiske studerende. Meget kan siges om den toskanske by Firenze med dens mageløse marmorstrukturer og udadvendte indbyggere, men sjældent har udforskningen af en europæisk bys kirker været et så omfattende projekt som det i Firenze er tilfældet. Op og ned ad bakker, gennem smalle stræder til afkroge af byen, hvor turister sjældent færdes, gik turen i jagten på Firenzes skjulte renæssancearkitektoniske skatte. Udsigten ud over byens tegltage blev i løbet af ugen der gik i den italienske sol, betragtet fra mange vinkler, mange kirketårne. Efter godt fem dage i herligt italiensk selskab var det fredag d. 14. marts en flok trætte men oplevelsesmætte og sammenknyttede elever, der igen befandt sig på SGs parkeringsplads. Beretningerne fra de varme lande lever stadig i bedste velgående og vil bestå, i hvert fald for mig, mange år endnu. Af Sif Bruun Nielsen og Sofie Tofting Schaarup, 3.d Smoggen lå over de høje huse som en bestandig tåge. Støjen fra menneskemylderet og de mange biler blandede sig med en ubeskrivelig duft af noget ukendt. De brede gågader var pinligt rene og for hver 10. skridt så man endnu en gadefejer. På Snakestreet fandt vi slangekød, kanin, skorpion, blæksprutte, levende biller og desperate gadesælgere. Liv, kaos, orden, citylife, overvældelse - Vi var kommet til Beijing! Den første dag i riget i midten oplevede vi et af de 7 vidundere, den kinesiske mur. Solen bagte fra en skyfri himmel, og vi ønskede vores medbragte skiundertøj (+ huer, handsker og striktrøjer!) langt væk. Da vi nåede toppen var det som havde vi besteget hele verden! Maden i sig selv var en oplevelse. Andetunger med gummilignende bruskkonsistens blandet med smagen af blod og bræk gav anledning til et enkelt besøg eller to på McDonalds. Kineserne var utroligt ydmyge, og vi fik en kongelig behandling hvorend vi befandt os. Intensiteten af oplevelser var overvælende, alt vi så var anderledes og spændende fyldt med kontraster. Fra det smukke sommerpalads til højteknologiske blinkende kæmpescreens. Vi har haft en helt fremragende tur med uforglemmelige oplevelser, fantastisk fællesskab og rigtig gode lærere! 32 33

18 Studietur til Frankrig og Spanien Skrevet af Rasmus Thomsen, 2.b. Den 10. marts 2008 satte 24 forventningsfulde elever og 3 lige så spændte lærere kurs mod sydens sol og middelhavets behagelige klima; nærmere betegnet Cataloniens hovedstad Barcelona og senere den sydfranske by, Perpignan. Og ja, det blev en fantastisk tur, som ingen vil glemme fremover. Med flyselskabet Ryan Air ankom vi til Girona, Spanien om formiddagen, men det var ikke lige sydens varme der først mødte os, derimod grader og overskyet vejr. Vi skulle køre i omkring en time for at nå fra Girona til Barcelona, og stemningen i bussen steg betydeligt i takt med, at udendørstemperaturen gjorde det samme. Efter at have tjekket ind på hotellet i Barcelona havde vi lidt tid at få noget at spise, inden vi skulle ud og se La Sagrada Familla, også kendt som»den ufuldendte kirke«. Udsigten over Barcelona fra toppen af kirken var slående, og de mange minutters venten på elevatoren føltes pludselig givet godt ud. Senere på aftenen var nogle af os ude at studere catalansk kultur, der også tog sig prægtigt ud i mørke. Om tirsdag besøgte den spansktalende del af klassen en spansk skole i den nærliggende by, Cerdanyola del Valle. Besøget var en blanding af undervisning og kulturudveksling, men først og fremmest var besøget kontaktskabende, og flere kunne ud på eftermiddagen udveksle adresser og kindkys. I mellemtiden fortsatte den fransktalende del af klasen i den katalonske arkitekt, Gaudís fodspor og besøgte den smukke og usædvanlige Park Güell, der bestemt er et besøg værd, som den ligger der med udsigt over hele Barcelona. Om eftermiddagen mødtes hele klassen igen på tur rundt i den gamle bydel, også kaldet»det gotiske kvarter«, hvor vi blandt andet var omkring domkirken. Onsdag formiddag tog vi afsked med Barcelona for at sætte kursen mod Frankrig i en lejet bus. På vejen derop nappede vi en rask vandretur på 10 kilometer rundt om nogle vulkaner i et bakket terræn også kendt som Pyrenærene. De fleste sov, da vi kl ankom til Perpignan. Her var der knapt så mange mennesker som i Barcelona, men dog ganske hyggeligt og tæt på strand. Den aften var vi trætte, og magtede kun lige at slæbe os af sted til det nærmeste pizzaria, cirka 25 m. fra hotellet, inden vi faldt i søvn igen. Torsdag morgen blev vi hentet af en anden lejet bus, der førte os til kirke, kunstmuseum og vingård i nævnte rækkefølge. Aftenen blev sluttet af med en hyggelig tur på stranden. Fredag kørte vi langt op i bjergene for at besøge et kloster. Her fik vi en fin og meget venlig rundvisning af én af stedets nonner. Om eftermiddagen spiste vi frokost i en smuk middelalderby, inden vi sluttede dagen af med en drypstenshule. Lørdag morgen var der afgang tilbage til Girona, hvor vi rundede turen af. Om aftenen spiste vi sammen på restaurant. Her underholdt Hanne, Bent og Kristina med sang for både os og restaurantens øvrige gæster. Den sidste aften tilbragte vi sammen, indtil vi gik tilbage til det vandrehjem, hvor vi var blevet indkvarteret, og hvor vi lige fik sovet i 3 timer, inden vi skulle op og med flyet kl 6.30 ( DAMN thats early!!!). Hjem til Danmark og 2 grader celsius. Tilbage står vi med mindet om den bedste studietur en klasse nogensinde kunne ønske sig. Tak til alle for det

19 36 37

20 Støt»SG s Venner«Som navnet siger, er der på Svendborg Gymnasium en venneforening. Den har eksisteret siden 1952 stiftet af en kreds af forældre med det formål at yde økonomisk støtte til aktiviteter på gymnasiet. Foreningen eksisterer stadig og er med til at støtte bl.a. idrætsdage, studierejser, faglige ekskursioner og kunst til skolen. Foreningen har gennem årene medvirket til at gøre mange aktiviteter mulige til stor gavn for alle. Uden foreningens støtte ville livet være lidt kedeligere på SG, så derfor: Støt foreningen med et medlemskab. Du støtter en vigtig sag. Livsvarigt medlemskab Ordinært medlemskab pr. år 300 kr 200 kr. Indmeldelse sker nemt og hurtigt ved at indsætte et beløb til Den Danske Bank, Reg. 3224, Kontonr Bibi Bechmann Formand for Vennerne Legatuddeling på Svendborg Gymnasium Juni 2008 Det Schrumske Mindelegat (7.000 kr.) 3/5 til den højeste studentereksamen (5.000 kr.) tildeles: Johanne Eliasson, Jægermarken 38, st. th., med et gennemsnit på 10,9 Helene Christensen, Strandvej 66, 5762 Vester Skerninge med et gennemsnit på 10,9 2/5 til den højeste HF-eksamen (2.000 kr.) tildeles: Eskil Bjerre Mikkelsen, Åkildevej 29, 5762 Vester Skerninge med et gennemsnit på 11,2 Svendborg Kommunes legat (5.000 kr.) Tildeles til en student, bosiddende i kommunen og som skal påbegynde en videregående uddannelse. Kathrine Pedersbæk Hansen, 3.x, Hallingskovvej 70, Svendborg Amtsråds legat (2 legater á kr.) Tildeles til en student, som skal påbegynde en videreuddannelse på højere læreanstalt. Legatet udgår Sune Møller Jeppesen, 3.z, Bjernemarksvej 33, Anna Hecht Nielsen, 3.z, Bergmannsvej 49, Svendborg Gymnasiums Venner legat (2 legater á kr.) Tildeles til studenter eller HF-studerende, der har ydet en særlig indsats for fællesskabet på skolen. Lærke Lindemann, 3u, Marievej 17, Charlie Krautwald, 3a, Glentevej 4,1 tv, Civiling. Kaj Ørnfeldt Clausen og hustru Lisbet Clausens legat (2 legater á kr.) Gives til»en naturvidenskabelig student, som allerede i gymnasietiden har vist evner og interesse for at omsætte teorier til praktisk brugbare processer til gavn for menneskeheden«. Johan Lasthein Andersen, 3y, Strandhuse 45, Nikolaj Bjerring Jensen, 3x, Skårup Vestergade 32, 5881 Skårup SydbankFondens Rejselegat ( kr.) Tildeles: Julie Friis Wittrock, 3a, Gåsestræde 9,3 th, Svendborg Sparekasses legat (5.000 kr.) Tildeles en elev, som ved sin personlighed, sin sociale indstilling samt kammeratlige adfærd har været et forbillede og måske et samlingspunkt i dagligdagen på institutionen til støtte for Svendborg Gymnasiums»indre liv«. Lea Kjærsgaard Tinning, 3c, Østervangen 25A, 5883 Oure 38 39

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hasseris Gymnasium Hasserisvej 300 9000 Aalborg. Tlf.: 96 32 71 10 Email: hg@hasseris-gym.dk Hjemmeside: www.hasseris-gym.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hasseris Gymnasium Hasserisvej 300 9000 Aalborg. Tlf.: 96 32 71 10 Email: hg@hasseris-gym.dk Hjemmeside: www.hasseris-gym. Velkommen til Hasseris Gymnasium 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Gymnasiet udbyder i 2015................. s. 3 Velkommen....................... s. 4 Kort om Hasseris Gymnasium............ s. 6 Introduktionsforløbet

Læs mere

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2008 Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk E-mail: eg-gym@egadm.dk Kontortid Mandag-fredag

Læs mere

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2007 Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk E-mail: eg-gym@egadm.dk Kontortid Mandag-fredag

Læs mere

GYMNASIUM I KLASSISKE RAMMER

GYMNASIUM I KLASSISKE RAMMER VIBORG KATEDRALSKOLE GYMNASIUM I KLASSISKE RAMMER Årsskrift 2013 Translokation og dimission afholdes fredag den 28. juni 2013 kl. 10.00 i skolegården. Dimittendernes familie samt venner af skolen er velkomne.

Læs mere

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2006 Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk E-mail: eg-gym@egadm.dk Kontortid Mandag-fredag

Læs mere

Silkeborg Gymnasium. www.silkeborg-gym.dk

Silkeborg Gymnasium. www.silkeborg-gym.dk Silkeborg Gymnasium 2014 n Indholdsfortegnelse n Rektors velkomst Rektors velkomst... Udfordringer, oplevelser og viden for livet!... Naturvidenskab... Humaniora... Samfundsvidenskab...... Udsyn mod verden...

Læs mere

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Nr. 97 - Juni 2015 Indhold Hvorfor dog betale kontingent? Indhold... 2 Hvorfor dog betale kontingent?... 3 Generalforsamling 2015... 4 Formandens beretning... 5 Dimissionstale

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016 Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 VG - Studiehæfte STX 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK

Læs mere

Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk

Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk Gymnasievej 2, 3060 Espergærde Kontoret: 49 13 42 22 Telefax: 49 13 57 23 Lærerværelset: 49 13 57 68 Hjemmeside: www.eg-gym.dk E-mail: eg-gym@edu.fa.dk Kontortid Mandag-fredag 9.30-14.00 Rektor Jens Per

Læs mere

Studieretningerne. Kunstneriske studieretninger Musik A, Matematik A, Fysik B... Musik A, Engelsk A, Biologi B... Musik A, Engelsk A, Dramatik B...

Studieretningerne. Kunstneriske studieretninger Musik A, Matematik A, Fysik B... Musik A, Engelsk A, Biologi B... Musik A, Engelsk A, Dramatik B... Studieretninger 15 Indhold Velkommen til SG Velkommen til SG... SG åbner verden... En verden af muligheder... Naturvidenskab... Humaniora... Samfundsvidenskab... Sprog... Udsyn mod verden... De kunstneriske

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium 1 Vi rummer mere... 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK 4. BIOLOGI - IDRÆT

Læs mere

VESTHIMMERLANDS GYMNASIUM OG HF 10/11

VESTHIMMERLANDS GYMNASIUM OG HF 10/11 VESTHIMMERLANDS GYMNASIUM OG HF 10/11 VESTHIMMERLANDS GYMNASIUM OG HF 2010-2011 2010-2011 Indhold Forord...side 3 Velkommen til VHG...side 4 Elevrådet...side 5 Introtur til Livø...side 6 Aktivitetsdag...side

Læs mere

Støvring Gymnasium 2012

Støvring Gymnasium 2012 Støvring Gymnasium 2012 Årsskrift 2012 STØVRING GYMNASIUM Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring sgy@sgy.dk www.sgy.dk Ledelse og administration Rektor Vicerektor Økonomichef Inspektor Sekretær

Læs mere

VELKOMMEN TIL FREDERIKSHAVN GYMNASIUM & HF-KURSUS

VELKOMMEN TIL FREDERIKSHAVN GYMNASIUM & HF-KURSUS Indhold Velkomst ved rektor... 2 Velkomst ved elevrådsformanden... 3 Værd at vide... 4 Kort over skolen...14 Gymnasiet...15 HF...19 HF Søfart...20 HF-eksaminer...21 Udbud af uddannelser...22 Skriftlige

Læs mere

NYT ÅRGANG 20, NR. 1 OKTOBER 2014. Folkedans i solnedgang ved Introfesten. VGV nyt årgang 20, nr. 1 OKTOBER 2014

NYT ÅRGANG 20, NR. 1 OKTOBER 2014. Folkedans i solnedgang ved Introfesten. VGV nyt årgang 20, nr. 1 OKTOBER 2014 NYT ÅRGANG 20, NR. 1 Folkedans i solnedgang ved Introfesten 1 Nyt fra bestyrelsen Vi har i løbet af de sidste måneder haft fornøjelsen af at støtte flere nuværende elever med at komme på studieture. Det

Læs mere

Indhold. 2 Velkommen 4 Fart på Kina

Indhold. 2 Velkommen 4 Fart på Kina Viby Gymnasium & Hf Søndervangs Allé 45 8260 Viby J www.vibygym.dk Rektor Åge Weigelt: Tlf: 87 348015 aaw@viby-gym.dk Vicerektor Kim Kjærgaard Tlf: 87 348018 kk@viby-gym.dk Uddannelsesleder Tine Ørum Secher

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus 2012 Indhold Forsidebillede: Laura Amalie Kusk, 1.d Velkomst ved rektor... 2 Velkomst ved elevrådsformanden... 3 Værd at vide... 4 Kort over skolen...16 Udbud af uddannelser...17

Læs mere

MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE ÅRSSKRIFT 007/008 Henvendelser: Skolens adresse: Skt. Hans Plads 3-5 5000 Odense C Telefon: 66 46 7 66 0 74 (Fax) 63 6 98 Skolefritidsordningen, mobil: 60 8 46 7 E-mail:

Læs mere

MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE

MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE MARIE JØRGENSENS SKOLE ODENSE ÅRSSKRIFT 008/009 Henvendelser: Skolens adresse: Skt. Hans Plads 3-5 5000 Odense C Telefon: 66 46 7 66 0 74 (Fax) 63 6 98 Skolefritidsordningen E-mail: kontor@mariej.dk Hjemmeside:

Læs mere

EngelsborgNyt. Fremtidens skole

EngelsborgNyt. Fremtidens skole EngelsborgNyt Fremtidens Skole i Lyngby-Taarbæk Kommune - og på Engelsborgskolen Af Liselotte Bendixen, lærer og tovholder på Fremtidens skole, inklusion Lyngby-Taarbæk Kommune er godt i gang med et stort

Læs mere

Glimt fra forårskoncerten 2008

Glimt fra forårskoncerten 2008 Glimt fra forårskoncerten 2008 Indhold Velkommen til skoleåret 2008/2009 2 Introduktion for 1.g'ere 3 Skolens ABC 4 Gymnasiets fag og opbygning 10 Gymnasiets organisation 12 Undervisning og andre aktiviteter

Læs mere

Niels Steensens Gymnasium Studieretninger 2015.... dit valg, dit liv

Niels Steensens Gymnasium Studieretninger 2015.... dit valg, dit liv Niels Steensens Gymnasium Studieretninger 2015... dit valg, dit liv Kom og vær med Bliv en del af vores fællesskab! Velkommen til Niels Steensens Gymnasium Denne folder vil give dig et overblik over, hvordan

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus 2015 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus INDHOLD Velkommen ved rektor... 2 Velkommen ved elevrådsformanden.... 3 Værd at vide.... 4 Find rundt...14 Gymnasiet....15 HF... 19 HF Søfart... 20 HF-eksaminer...21

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

Årsskrift 2012-2013 REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE

Årsskrift 2012-2013 REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE Årsskrift 2012-2013 GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE Indholdsfortegnelse Kolofon...4 Om Giersings Realskole...6 En byskole i udvikling...8 HVAD ER VIGTIGT?...10 Årets gang i

Læs mere

Elevskrift Nr. 1-2008

Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG Elevskrift Nr. 1-2008 IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Efterårsopholdet 2007 Indholdsfortegnelse Formandsord forår 2008................................................................

Læs mere

VESTHIMMERLANDS GYMNASIUM OG HF 2006-2007 VESTHIMMERLANDS GYMNASIUM OG HF

VESTHIMMERLANDS GYMNASIUM OG HF 2006-2007 VESTHIMMERLANDS GYMNASIUM OG HF VESTHIMMERLANDS GYMNASIUM OG HF 2006-2007 VESTHIMMERLANDS GYMNASIUM OG HF 06/07 VESTHIMMERLANDS GYMNASIUM OG HF 2006-2007 2006/2007 Indholdsfortegnelse Forord/Til de nye elever.............................

Læs mere

VESTHIMMERLANDS GYMNASIUM OG HF 11/12

VESTHIMMERLANDS GYMNASIUM OG HF 11/12 VESTHIMMERLANDS GYMNASIUM OG HF 11/12 VESTHIMMERLANDS GYMNASIUM OG HF 2011-2012 2011-2012 Indhold Forord...side 3 Velkommen til VHG...side 3 Street art...side 4 Introtur til Livø...side 6 Aktivitetsdag...side

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

Schola Cathedralis Alaburgensis

Schola Cathedralis Alaburgensis Schola Cathedralis Alaburgensis 1 2. september 1538 udsendtes kirkeordinansen. Heri bestemmes: Udi hver Købstad skal være en Latin Skole. 26. august 1540 nævnes skolen første gang. 1553 bliver Aalborg

Læs mere