KIRK 4020 og KIRK Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRK 4020 og KIRK Brugervejledning"

Transkript

1 ed4.qxp 18/03/05 8:34 Side 1 (Sort/Process Black plade) HD, ED3. R&T KIRK telecom A/S Langmarksvej 34 DK-8700 Horsens Tel Fax KIRK 4020 og KIRK 4040 Brugervejledning

2 ed4.qxp 18/03/05 8:34 Side 2 (Sort/Process Black plade) Tillykke med dit nye KIRK håndsæt KIRK håndsættet vil give dig mere fleksibilitet og mobilitet i hverdagen på grund af den store batterikapacitet, det funktionelle design og den praktiske størrelse og vægt. Indhold: 1. Telefonens indretning Isætning af batteri Opladning Tænd/Sluk LED Opringning Modtage opringning Under samtale Tasternes funktion Menusystemet Det alfanumeriske tastatur Brug af tasterne Profilindstillinger Profilfunktioner Menuen Login Tilslut håndsæt Login Auto login Fjern håndsæt Ændring af starttekst Batteri Gentagekald Telefonbogen Ext. Service Tekstfunktioner Mail/Tekstbesked Menuen Sprog Genveje Information Fejlretning Garanti Teknisk information...41

3 ed4.qxp 18/03/05 8:34 Side 3 (Sort/Process Black plade) 1.Telefonens indretning taste 4 Display med baggr. lys LED Interne opkald (Bruges ikke til KIRK Wireless Server 1500) medhør (kun KIRK 4040) Tastaturlås (Menu ) * BESKED taste Pil til venstre GENTAGEKALD menu fra stand-by position Alarm knap Pil til højre, gem telefonnr. Telefonbogsmenu fra stand-by position. TAVS (Menu #) AFLØFTET/LAGT PÅ taste - Også TÆND taste BEKRÆFT taste Slår RINGER FRA under ringning. Langt tastetryk slukker håndsættet. Volume op/ned 2. Isætning af batteri Batteriet er tilsluttet håndsættet fra fabrikken. For at skifte batteriet skal pladen på bagsiden af håndsættet skrues af. Brug en normal skruetrækker til at fjerne batteridækslet. Indsæt skruetrækkeren i den lille revne bag pladen og bræk forsigtigt batteridækslet af. 5

4 ed4.qxp 18/03/05 8:34 Side 4 (Sort/Process Black plade) 6 3. Opladning Det tager ca. 3 1/2 time at oplade håndsættet fra helt fladt til fuldt opladet. Under opladningen vises håndsættets tilstand i displayet. Opladningen bør foregå ved en temperatur på mellem 0 C og 25 C, og håndsættet bør derfor ikke placeres i direkte sollys. Håndsættet har en indbygget varmesensor, som vil afbryde opladningen hvis batteriet bliver for varmt. Håndsættet skal genoplades når displayet viser OPLAD BAT, eller hvis det ikke er muligt at tænde håndsættet. LED indikatoren blinker ved lav frekvens under opladningen og lyser konstant når opladningen er afsluttet. Displayet skifter herefter til normal tilstand. KIRK telecom.... Når håndsættet er placeret i laderen vibrerer det ikke, og AUTO-SVAR funktionen er inaktiv. Hvis batteriet er helt afladt, kan der gå op til 10 min. inden opladningen starter (displayet tænder). Når opladningen starter vises status for opladningen i 3. linie i displayet og lysdioden blinker langsomt. 4. TÆND / SLUK TÆND: Tryk på tasten i 1/2 sekund. Når håndsættet er tændt vises i nederste venstre hjørne af displayet, såfremt håndsættet er tilmeldt et system. (For tilmelding se afsnit 8.5.1). Håndsættet slukkes ved at holde tasten nede i 3 sekunder. Vær opmærksom på, at når håndsættet har været udenfor dækningsområdet kan det tage op til 30 sekunder før håndsættet er tilbage på systemet efter at være kommet tilbage i dækningsområdet. 7

5 ed4.qxp 18/03/05 8:34 Side 5 (Sort/Process Black plade) 5. LED Indikatoren 8 Lysindikatoren reagerer forskelligt ved forskellige funktioner: - Ved tilringning blinker lysindikatoren hurtigt - Ved ubesvaret opkald blinker lysindikatoren langsomt - Ved opladning blinker lysindikatoren langsomt - Når opladningen er afsluttet lyser lysindikatoren konstant 6. Opringning For at kunne foretage/modtage opringninger skal håndsættet være tilmeldt et system ( vises i displayet) (se afsnit 8.5.2) Opringning med afløftet rør: Tryk på -tasten, symbolet i displayet blinker Indtast det ønskede telefonnummer. Når der er forbindelse er symbolet stabilt. Opringning med pålagt rør: Indtast det ønskede telefonnummer (et langt tryk på «tasten vil, om nødvendigt, indkode en pause)»* Tryk på -tasten, -symbolet vil blinke indtil der er forbindelse. Telefonbog: Tast > (book-tast) for at komme ind i telefonbogen Søg efter det ønskede nummer enten ved brug af piletasterne eller ved at taste det første bogstav i nummerindehaverens navn ved hjælp af tasterne 1-9 (se afsnit 8.2). Tryk på -tasten, -symbolet vil blinke indtil der er forbindelse. 9

6 ed4.qxp 18/03/05 8:34 Side 6 (Sort/Process Black plade) 10 Gentagekald / Opkaldsnummervisning: Tryk på < -tasten (Gentagekald-tasten) for at komme til genkald-listen. Søg efter numre med piletasterne. Gentagekald er markeret med Gentagekald eller navn; opkaldsnumre er markeret enten med CLIP eller navnet på den person, som har ringet. Tryk på -tasten, -symbolet vil blinke indtil der er forbindelse. Internt med røret lagt på: Tast nummeret på et andet håndsæt på systemet. Tryk på INT-tasten, -symbolet vil blinke indtil der er forbindelse Modtage opringning Når telefonen ringer kan man svare ved at trykke på -tasten. Lysindikatoren blinker hurtigt, og i displayet vises opkaldnummeret. Er opringningen ekstern eller kan systemet ikke vise opkaldsnummeret viser displayet OPKALD! Det er muligt at stoppe ringningen uden at besvare opkaldet. Tryk på MUTE ( ) for at de-aktivere ringesignalet. I displayet vises RINGER FRA. Hvis håndsættet står i laderen, når der ringes til det, løfter det automatisk af, når det tages ud af laderen. Når håndsættet placeres i laderen igen, vil det automatisk lægge på igen. 11

7 ed4.qxp 18/03/05 8:34 Side 7 (Sort/Process Black plade) 6.2 Under samtale Regulering af volumen: Benyt de to små taster på højre side af håndsættet for at regulere volumen. Mikrofon fra: Tryk -tast (mute-tast), MIK. FRA vises i displayet. Tryk -tast (mute-tast) for at tilslutte mikrofonen igen. Viderestilling af samtale til et andet håndsæt: Tryk R og tast nummeret på det andet håndsæt. 12 Tryk -tasten og samtalen bliver viderestillet til det andet håndsæt. 7. Tasternes funktion Håndsættet har 21 taster: To taster er placeret øverst på højre side til kontrol af volumen. - Går ind i eller ud af menuen (escape eller ryd). <, REDIAL - Menu: til venstre, venstre cursor, efter et tastetryk: Slet sidste tastetryk. Hold nede: Slet alt. Fra standby tekst: Menu Gentagekald. >, BOOK - Menu: til højre, højre cursor, efter et tastetryk: Gem i telefonbog. Fra standby tekst: Læs i telefonbogen., MUTE - Godkend eller gå til næste menupunkt. Ved afløftet rør: Mute. Menu: ja. Holdes tasten nede i 3 sekunder slukkes håndsættet. 13

8 ed4.qxp 18/03/05 8:34 Side 8 (Sort/Process Black plade) 14 INT - Slår medhør funktionen til/fra under samtale (kun KIRK 4040) R - Ved afløftet rør: Gentagekald. Ved pålagt rør: BESKED menu. Læs og skriv tekstmeddelelser. - Pålagt/afløftet rør og tænd telefonen. - * (Skifter tilstand fra puls til DTMF på KIRK Wireless Server), langt tastetryk = pause (-), * holdes tasten nede skiftes tilstand fra puls til DTMF (et T ses i displayet, GAP standard) Cifre eller bogstaver (alfanumerisk, til navne og beskeder). # - #, valg af store eller små alfanumeriske bogstaver. 8. Menusystemet Ved tryk på tasten, går man enten ind i eller forlader menusystemet. bruges når NEJ eller RYD ønskes i menusystemet. Ved at trykke på -tasten, går man et niveau ned i menusystemet. På laveste niveau bruges -tasten til at godkende en indstilling og springe videre til menupunktet til højre. -tasten skal bruges når man ønsker at godkende et valg eller svare ja. KIRK LOGIN TEKST FUNKTION PROFIL OPSffiTNING EXT. SERVICE BATTERI TLF. BOG GENTAGEKALD MAIL Telefonbog, gentagekald og besked menuerne kan nås direkte: Telefonbogen ved at trykke > (book-tasten), gentagekaldmenuen ved at trykke < (redial-tasten) og beskedmenuen ved at trykke på R (besked-tasten) når røret er lagt på. 15

9 ed4.qxp 18/03/05 8:34 Side 9 (Sort/Process Black plade) 8.1 Det alfanumeriske tastatur 16 Tasterne (0-9) bruges også til at skrive navne og beskeder. Tryk et antal gange for at få det ønskede bogstav frem i displayet (c = 3 tryk på tast 2). Tryk på 0-tasten når der ønskes mellemrum. Tasten # skifter mellem store og små bogstaver. Brug piletasterne til at flytte cursoren. < - tasten bruges også til at slette (langt tastetryk (1sekund.)) = slet. Nye bogstaver kan indtastes. Cursoren flyttes automatisk til næste position, når der holdes pauser i indtastningen på mere end 1 sekund. 8.2 Brug af tasterne Tast Store bogstaver Små bogstaver 1?! * / = & ( ) %?! * / = & ( ) % 2 A B C 2 Ä Å À Á Ã Æ Ç a b c 2 ä å à á ã æ ç 3 D E F 3 È É Ê Ë d e f 3 è é ê ë 4 G H I 4 Ì Í Î Ï g h i 4 ì í î ï 5 J K L 5 j k l 5 6 M N O 6 Ñ Ö Ò Ó Ô Õ Ø m n o 6 ñ ö ò ó ô õ ø 7 P Q R S 7 ß p q r s 7 ß 8 T U V 8 Ü Ù Ú Û t u v 8 ü ù ú û 9 W X Y Z 9 w x y z 9 0 [Mellemrum],. 0 : ; _ ˆ [Mellemrum],. 0 : ; _ ˆ A a A a # E $ < > { } [ \ ] E $ < > { } [ \ ] * 17

10 ed4.qxp 18/03/05 8:34 Side 10 (Sort/Process Black plade) 8.3 Profilindstillinger 18 For at indstille håndsættet tryk på tasten. Det er her muligt at skifte imellem forskellige indstillinger. Indstil håndsættet til det ønskede og bekræft med -tasten. Tryk igen for at afslutte indstillingerne. Profilopsætning (fig) KIRK PROFIL OPSffiTNING SffiT PROFIL BAGGR. LYS SffiT PROFIL RINGETONE SffiT PROFIL RINGE STYRKE SffiT PROFIL TASTE KLIK SffiT PROFIL VIBRATOR SffiT PROFIL AUTO SVAR SffiT PROFIL START VOL. SffiT PROFIL INTET NET SffiT PROFIL AUT.TAST.LÅS SffiT PROFIL SPROG BAGGR. LYS TIL/FRA RINGETONE 1,2... RINGE STYRKE TASTE KLIK --- VIBRATOR TIL/FRA AUTO SVAR TIL/FRA START VOL INTET NET TIL/FRA AUT.TAST.LÅS TIL/FRA VffiLG SPROG ENGELSK 19

11 ed4.qxp 18/03/05 8:34 Side 11 (Sort/Process Black plade) Profilfunktioner BAGGRUNDSLYS: Aktiveres/deaktiveres med > og <. Bekræft med. RINGETONE: Benyt > og < til at finde den ønskede tone blandt de 9 muligheder. Bekræft med. RINGE STYRKE: Brug > og < til at finde den ønskede ringestyrke. Bekræft med. TASTE KLIK: Brug > og < til at finde den ønskede lydstyrke. Bekræft med. VIBRATOR: Aktiveres/deaktiveres med > og <. Bekræft med. (Vibratoren virker kun på KIRK 4040) AUTO SVAR: Aktiveres/deaktiveres med > og <. Bekræft med.når funktionen er aktiveret løfter håndsættet automatisk af ved tilringning. Hvis håndsættet er tilmeldt en KIRK løsning lægges automatisk på når samtalen afsluttes. START VOL.: Brug > og < til at finde den ønskede start volumen. Bekræft med. INTET NET: Intet net lyden kan aktiveres/deaktiveres med > og <. Bekræft med. Når funktionen er aktiv vil en fejltone indikere når håndsættet er ved at forlade dækningsområdet. AUTOMATISK TASTATURLÅS: Aktiveres/deaktiveres med > og <. Bekræft med. Når automatisk tastaturlås er aktiveret vil håndsættet låse tasterne efter 60 sekunder. Tast menu for igen at aktivere tasterne. SPROG: Se side 37. * 8.5 Menuen Login HÅNDSffiT FJERN LOGIN FJERN? PASSWORD _ Password er som standard sat til 0000 VffiLG LOGIN HÅNDSffiT TILSLUT HÅNDSffiT FJERN HÅNDSffiT FJERN LOGIN SYSTEM1* TILSLUT SØGER ID: FJERN SYSTEM 1 FJERN SYSTEM FJERN SYSTEM 1* FJERN SYSTEM FJERN SYSTEM

12 ed4.qxp 18/03/05 8:34 Side 12 (Sort/Process Black plade) Tilslut håndsæt For at kunne tilmelde håndsæt til systemet, skal dette tillade tilmeldingen. Nogle systemer kræver Access Code (AC). Hvis det kan lade sig gøre at tilmelde håndsæt til mere end 1 system, er det nødvendigt at kende systemets ID. En Access Code og Systemets ID fås ved henvendelse til systemadministratoren. Vælg HÅNDSÆT TILSLUT menu for at tilmelde håndsættet til et nyt system. Under tilmeldingen vil håndsættet lede efter frie positioner og tilmelding vil ske på den første ledige position. En alternativ position kan vælges ved at bruge < eller >. Indtast AC koden hvis nødvendigt ved at bruge tastaturet og derefter taste. Hvis tilmeldingen lykkedes vil startupteksten blive erstattet med startupteksten fra systemet og antennesymbol vises I displayet. Hvis dette ikke lykkedes, er tilmeldingen fejlet og proceduren skal gentages. Hvis håndsættet allerede er tilmeldt til 10 systemer, er det nødvendigt at slette en tilmelding før der kan oprettes en ny tilmelding Login Håndsættet kan være registreret på 10 forskellige systemer på samme tid. Det valgte system (login) er markeret med en. Brug < eller > for at skifte til et andet system og bekræft med ( ) Kun systemer * som håndsættet er tilmeldt vil blive vist. Frie positioner vises ikke. Såfremt håndsættet allerede er tilmeldt 10 systemer, er det nødvendigt at fjerne en tilmelding før en ny laves. (se 8.5.4). 1. Vælg TILSLUT HÅNDSÆT menuen for at tilmelde håndsættet til et nyt system. 2. Benyt < og > for at se ID på de systemer som er tilstede. 3. Vælg det system, som håndsættet ønskes tilmeldt og tryk ( ). 4. Tilmeld håndsættet ved brug af < eller > og evt. Access Code og bekræft med ( ). Hvis tilmeldingen lykkedes står stand-by teksten og nu i displayet. 23

13 ed4.qxp 18/03/05 8:34 Side 13 (Sort/Process Black plade) Auto login Håndsættet kan tilmeldes 10 forskellige systemer. Vælges auto login, logger håndsættet automatisk på det nærmeste system. Det valgte system er markeret med et A. VffiLG LOGIN HÅNDSffiT TILSLUT HÅNDSffiT FJERN VffiLG LOGIN SYSTEM VffiLG LOGIN SYSTEM 2A VffiLG LOGIN SYSTEM VffiLG LOGIN SYSTEM VffiLG LOGIN AUTO Bemærkning: Auto login bør kun bruges på separate systemer, der ikke har overlapning Fjern håndsæt Håndsæt kan fjernes fra det benyttede system eller fra de 9 andre systemer. At fjerne et håndsæt kræver et password. Password et er fra fabrikken sat til Hvis det valgte system fjernes, er det nødvendigt enten at vælge et af de andre systemer eller at tilmelde håndsættet et nyt. Hvis et af de systemer, som ikke er valgt fjernes, vil håndsættet blive ved med at være tilmeldt det valgte system Ændring af starttekst Startteksten er predefineret til f.eks. KIRK telecom. Denne tekst kan ændres ved følgende procedure: Tast, BOOK,, indtast den nye start tekst og afslut med. Det er muligt at indtaste op til 24 tegn. **** 25

14 ed4.qxp 18/03/05 8:34 Side 14 (Sort/Process Black plade) Batteri I batteri menuen er det muligt at se, hvor megen ledig kapacitet, der er tilbage i batteriet. Tryk Menu og benyt > eller < for at gå ind i batterimenuen og tryk. Her vises batteriets tilstand. Tryk for at gå tilbage til menuen eller tryk Menu for at afslutte. KIRK BATTERI BATTERI KAPACITET 8.7 Gentagekald Håndsættet har 10 gentagekald og 10 opkaldsnumre placeret i samme stak. Hvert nummer er kun repræsenteret 1 gang. Tryk < (Redial) fra standby for at komme ind i gentagekald menuen. Gentagne tryk på < tasten bladrer baglæns i de opkaldte numre og CLIP numrene (fra de nyeste til de ældste). > tasten bladrer i modsat retning. Det er også muligt at gå ind i Gentagekald menuen fra hovedmenuen. Gentagekald numre er altid markeret med Gentagekald og CLIP er markeret med CLIP eller med navnet. Lysindikatoren blinker langsomt, når et nyt nummer (ubesvaret opkald) er blevet tilføjet CLIP-stakken. Hvis der ikke er nogen nummeridentifikation (ingen CLIP) vil lysindikatoren alligevel blinke. Ønskes et CLIP eller et Gentagekald slettet, bladres frem til det ønskede navn/nummer med piletasterne, hvorefter der tastes to gange. Hvis nummeret er gemt, vil det blive kopieret til telefonbogen. Det er muligt at redigere I clip eller gentage numrene. Find det nummer der ønskes redigeret og tast det nummer der ønskes som prefiks f.eks

15 ed4.qxp 18/03/05 8:34 Side 15 (Sort/Process Black plade) Gentagekald og CLIP menu (fig) 28 KIRK < GENTAGEKALD CLIP BILL GATES SLET? 899 GEM NR.? 899 SLET ALT? NAVN: 8.8 Telefonbogen Telefonbogen indeholder op til 80 telefonnumre. For at gemme et telefonnummer i telefonbogen (ved pålagt rør) indtastes telefonnummeret og > tasten efterfulgt af et tryk på tasten. Herefter indkodes navnet og bekræftes. Herefter går telefonen tilbage til Standby tilstand. Hvis displayet viser Lager Fuld, er det nødvendigt at slette et eller flere numre fra bogen. KIRK TELECOM GEM NR.? BOOK > REDIGER NAVN KIRK TELECOM 29

16 ed4.qxp 18/03/05 8:34 Side 16 (Sort/Process Black plade) 30 Telefonnumrene findes ved at trykke på > (book) fra standby eller fra Menu. Hurtigsøgning: Tast det første bogstav i navnet (taster 1-9). Ring op til det i displayet angivne nummer ved tryk på -tasten. Telefonbogen kan også nås fra hovedmenuen. Der kan bladres I telefonbogen under samtale. KIRK TELECOM BOOK > BILL JENSEN 899 CARL NIELSEN 7561XXXX PHILIP HANSEN 8614XXXX CLAUS PEDERSEN 134 SLETTE? 7561XXXX REDIGER NR. 7561XXXX REDIGER NAVN CARL NIELSEN 8.9 Ext. service Ext. service er en facilitet, som er placeret i systemenheden, og er kun til rådighed, såfremt håndsættet er tilmeldt en KIRK løsning. Under EXT SERVICE kan følgende menuer findes: Clip stack, delete clip stack og local phone book. 31

17 ed4.qxp 18/03/05 8:34 Side 17 (Sort/Process Black plade) 8.10 Tekstfunktioner 32 Tekstfunktioner er specielle funktioner, som er baseret på MSF (Message Service Functions). Disse funktioner kræver installation af speciel software i systemenheden Mail/Tekstbesked Tilgængelig i systemer konfigureret med muligheden for at sende tekstbeskeder. Ved modtagelsen af en mail vil der vises en i displayet. Kuverten indikerer en eller flere ulæste mails. Tekstbeskeden vil blive vist i displayet og når mailen er læst vil kuverten i displayet forsvinde. Hvis mailen indeholder afsendernummer vil dette blive vist på den nederste linie i displayet. Så længe afsendernummeret befinder sig i displayet vil det være muligt at ringe op til nummeret ved at taste. Første bogstav i displayet foran datoen viser besked status: læst ( R ), ulæst (N) eller låst (L). Mails kan maximalt indeholde 72 bogstaver eller tegn (2 displayskærme af hver 36). Tilbagekald nr. er max 24 tegn. 14 mails kan gemmes i håndsættet. Ved modtagelsen af en ny mail vil den ældste ulåste mail blive slettet. Låste mails vil ikke automatisk blive overskrevet, men kan slettes manuelt. Max 7 mails kan låses. 33

18 ed4.qxp 18/03/05 8:34 Side 18 (Sort/Process Black plade) 34 Læs en mail Tast R (MAIL) efterfulgt af -tasten eller gå ind i menuen mail (i pålagt tilstand). Hvis mailen indeholder mere end 36 bogstaver eller tegn vil mailen vises af 2 gange i displayet. Brug >-tasten til at bladre. For at se afsenderen af mailen tryk -tasten. For at forlade mailen tryk. Besvar en mail Åben mailen ved at trykke R tasten efterfulgt af -tasten. Tast endnu engang -tasten og brug < >-tasterne til at finde funktionen besvar, tast -tasten og du kan nu besvare din mail. Efter du har besvaret taster du for at bekræfte. Videresendelse af en mail Åben mailen ved at trykke på R tasten efterfulgt af -tasten, tast -tasten igen og brug < >-tasterne til at finde funktionen videresend. Tast - tasten 2 gange og du er nu istand til at skrive nummeret på modtageren. Bekræft med -tasten. Slet en mail Åben mailen ved at trykke på R tasten efterfulgt af -tasten, tast -tasten igen og brug < >-tasterne til at finde slette funktionen. Tast og mailen er slettet. Slet alle mail? Åben mailen ved at trykke på R tasten efterfulgt af -tasten, tast -tasten igen og brug < eller > tasterne til at finde Slet alle mails funktionen. Tast -tasten for at slette alle mails. Lås / lås en mail op Åben mailen ved at trykke på R tasten efterfulgt af -tasten, tast -tasten igen og brug < >-tasterne til at finde låse funktionen. Tast og mailen er låst / låst op. Skriv ny mail For at skrive en ny mail tast R tasten, bekræft med -tasten og skriv din besked. For at sende mailen tast - tasten, efterfulgt af nummeret på modtageren. Til sidst bekræftes med -tasten. Hvis en eller flere mails er gemt, gøres som følger: Tast R tasten efterfulgt af > tasten, bekræft med -tasten og skriv din besked. Tast - tasten, nummeret på modtageren og bekræft med -tasten. Mailen er hermed sendt. Bemærk I tilfælde af, at en besked ikke er modtaget, vil afsenderen få en besked i displayet. 35

19 ed4.qxp 18/03/05 8:34 Side 19 (Sort/Process Black plade) 36 Menuen Mail (fig) MAIL KIRK telecom N L N SKRIV NY N MAIL? Temp 45.. Hej det er mig... BRAND ALARM Jeg arbejder. Ring til mig Mød mig kl Hej det er mig. hvis du vil Du kan møde mig kl SLET ALLE SLET AFSENDER: LÅS BESVAR VIDERESEND MAIL? MAIL? MAIL? MAIL? MAIL? TELEFONNR: Menuen Sprog Der er 6 predefinerede sprog I håndsættet: Engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk og hollandsk. Vælg det ønskede sprog ved at bladre i menuen med < eller >. Vælg det ønskede sprog ved at taste -tasten. Hvis et 7. sprog er tilgængeligt vælg så menuen ÅBEN. Det 7. sprog er forhandler specifikt og programmeret fra fabrikken. KIRK PROFIL OPSffiTNING SffiT PROFIL SPROG VffiLG SPROG ENGELSK VffiLG SPROG TYSK VffiLG SPROG FRANSK VffiLG SPROG ITALIENSK VffiLG SPROG SPANSK VffiLG SPROG HOLLANDSK VffiLG SPROG ÅBEN 37

20 ed4.qxp 18/03/05 8:34 Side 20 (Sort/Process Black plade) 9. Genveje TAVS : Tryk: #. (Ingen lyd). (Displayet viser TAVS) TASTATURLÅS : Tryk:. (Displayet viser TAST. LÅST) TELEFONBOG : Tast > (BOOK) * tast fra standby position. Søg efter navn i telefonbog: Indtast det første bogstav. Gem et telefonnummer: Tryk > (BOOK) efter telefonnummeret (ved pålagt rør). GENTAGEKALD og CLIP : Tryk < (REDIAL) tasten fra standby position. BESKED : Tryk R (MAIL) tasten ved pålagt rør. Slå ringer fra (midlertidigt): Tryk (MUTE) når telefonen ringer. Slå mikrofonen fra: Tryk (MUTE) når telefonrøret er afløftet. GENKALD: Tryk på INT tasten ved residentialsystemer, ellers tastes R. Pause (-): Hold nede 1 sekund. Skift fra puls til * DTMF(T): Hold nede 2 sekunder. * Information 10.1 Fejlretning Problem Check Telefonen fryser. Fjern og geninstaller batteriet. Tryk på -tasten for at tænde telefonen. Telefonen ringer ikke Telefonen kan ikke finde system ID under Håndsæt tilslut. Håndsættet kan ikke tilmeldes selv om system ID er fundet Telefonen kan ikke tændes Håndsættet slukker under tilringning når der modtages et kald og der afløftes. Undersøg om telefonen står i TAVS mode eller om RINGE STYRKE er slået fra Undersøg om systemet tillader tilmeldinger Undersøg om det er nødvendigt med en Access Code Undersøg om batteriet er tilsluttet. Hvis ja, oplad da batteriet Oplad batteriet, hvis det ikke hjælper skift da batteriet. 39

21 ed4.qxp 18/03/05 8:34 Side 21 (Sort/Process Black plade) Garanti Håndsættet er dækket af den normale garanti, heraf dog undtaget batteriet. Levetiden på batteriet afhænger af brugen af håndsættet. Håndsættet dækkes ikke af den normale garanti hvis: Håndsættet har været udsat for vand eller metalstøv (kun KIRK 4020) Håndsættet er blevet mishandlet Håndsættet har været udsat for uautoriserede reparationer Teknisk information Godkendelser Akkustisk: TBR 10 Elektrisk: TBR 6 (DECT RF) Tilslutning: TBR 22 (GAP) EMC: ETS (CE mærkning) Størrelse og vægt Størrelse: 149 x 50 x 28 mm Vægt: 123 g inklusive batteri ± 10 g Kapacitet Taletid: Stand-by tid: 15 timer 150 timer 41

22 ed4.qxp 18/03/05 8:34 Side 22 (Sort/Process Black plade) 42 43

1408 8710-ed6:1408 8710-ed6 16-06-2008 11:21 Side 1 POLYCOM KIRK 4020 / 4040. Brugervejledning

1408 8710-ed6:1408 8710-ed6 16-06-2008 11:21 Side 1 POLYCOM KIRK 4020 / 4040. Brugervejledning 1408 8710-ed6:1408 8710-ed6 16-06-2008 11:21 Side 1 POLYCOM KIRK 4020 / 4040 Brugervejledning 1408 8710-ed6:1408 8710-ed6 16-06-2008 11:21 Side 2 Tillykke med dit nye KIRK håndsæt KIRK håndsættet vil give

Læs mere

KIRK 4020 og KIRK 4040. Brugervejledning

KIRK 4020 og KIRK 4040. Brugervejledning 1408-8710-HD, ED5. Prinfo Kolding 75 5014 77 KIRK telecom A/S Langmarksvej 34 DK-8700 Horsens Tel. +45 7560 2850 Fax +45 7560 2851 www.kirktelecom.com kirk@kirktelecom.com KIRK 4020 og KIRK 4040 Brugervejledning

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

Butterfly Brugervejledning D3030B

Butterfly Brugervejledning D3030B Butterfly Brugervejledning D3030B Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

RX900B. Brugervejledning for DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X

RX900B. Brugervejledning for DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X Brugervejledning for RX900B KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

HABIMAT.DK ApS Karetmagervej 19 7100 Vejle Tlf.. +45 70 22 36 38 Fax +45 75 85 45 31 1

HABIMAT.DK ApS Karetmagervej 19 7100 Vejle Tlf.. +45 70 22 36 38 Fax +45 75 85 45 31 1 NRX EVO 450 B R U G E R M A N U A L: INDHOLD: 1. INSTALLATION Telefonopsætning 2. BETJENING Opringning Volumen kontrol Ringetoner Memory knapper Telefonbog Vis-nr. funktion Mute knap Genkald/Automatisk

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

Kundesupport Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom a/s. Kundesupport 96 84 44 01. besøg vores hjemmeside på www.bang-olufsen.

Kundesupport Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer. Bang & Olufsen Telecom a/s. Kundesupport 96 84 44 01. besøg vores hjemmeside på www.bang-olufsen. Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye BeoCom 2100 fra Bang & Olufsen og anbefaler at du læser vejledningen før du tager telefonen i brug. BeoCom 2100 er en fleksibel telefon med Direkte-taster

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang BeoCom 2 Kom hurtigt i gang Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks.

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

RX900A. Brugervejledning for DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X

RX900A. Brugervejledning for DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X Brugervejledning for RX900A KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20 7600 Struer Mail: knop@knop.dk Web: www.knop.dk Tlf.: 9784 0444 Fax.: 9784 0666 Indhold

Læs mere

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning

TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning TM-02V Bordtelefon Bruger vejledning 1. Oversigt 1) NEW, blinker ved ubesvaret kald 2) IN USE, lyser når telefonen er i brug 3) LCD, skærm 4) OUT/X, udgående kald, vælge melodi på musik på hold 5) DEL,

Læs mere

NRX EVO 500EH B R U G E R M A N U A L: INDHOLD: 1. INSTALLATION 1.1 Telefonopsætning 1.2 Tilslutning af trådløst headset

NRX EVO 500EH B R U G E R M A N U A L: INDHOLD: 1. INSTALLATION 1.1 Telefonopsætning 1.2 Tilslutning af trådløst headset NRX EVO 500EH B R U G E R M A N U A L: INDHOLD: 1. INSTALLATION 1.1 Telefonopsætning 1.2 Tilslutning af trådløst headset 2. BETJENING 2.1 Opringning 2.2 Volumen kontrol 2.3 Ringetoner 2.4 Memory knapper

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

KIRK Delta 942 DK ed5 14/09/00 11:03 Side 1 KIRK DELTA 942

KIRK Delta 942 DK ed5 14/09/00 11:03 Side 1 KIRK DELTA 942 KIRK Delta 942 DK-1325 1100 ed5 14/09/00 11:03 Side 1 KIRK DELTA 942 KIRK Delta 942 DK-1325 1100 ed5 14/09/00 11:03 Side 2 Tillykke med Deres nye KIRK DELTA 942 Med sin avancerede teknik overskrider KIRK

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Vejledningen indeholder instruktioner i, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine PSTN, BeoLine ISDN eller BeoCom 6000. Den

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer

Kære bruger! Skriv venligst til: Bang & Olufsen Telecom a/s Kundeservice Kjeldsmarkvej 1 7600 Struer BeoTalk 1200 2 Kære bruger! Vi håber, du får glæde af din nye Beo- Talk 1200 fra Bang & Olufsen og anbefaler, at du læser vejledningen, før du tager telefonsvareren i brug. Vi vil meget gerne høre om dine

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten.

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten. Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner på SNOM 300 telefonen. På den sidste side er der svar på de spørgsmål vi oftest er stødt på. De viderestillingsfunktionaliteter

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D4550 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(da-da).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 10:57 AM Kort vejledning Regelmæssig vedligeholdelse L Brug en tør blød klud til at rengøre produktet. Produktets overflade kan blive ridset, hvis

Læs mere

DENVER DDP DECT

DENVER DDP DECT DENVER DDP - 100 DECT BRUGSANVISNING UDPAKNING I æsken med telefonen skal der være følgende dele: Base Håndsæt (1 eller flere) Strømforsyning(er) Opladeenhed (gælder kun hvis flere håndsæt) INPUT: AC230V,

Læs mere

Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ

Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ Betjeningsvejledning Kirk Lotus TDQ Håndfri og medhør - display - 30 nummerhukommelser - genkald Bemærk, at denne vejledning kun gælder for modellen TDQ. Andre modeller, f. eks. T, TD og TDA har andre

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs DECT-telefon GDC-450H. Til LG-ERICSSON-omstillingsanlæg LDK-24/-50/-100

Brugervejledning. Trådløs DECT-telefon GDC-450H. Til LG-ERICSSON-omstillingsanlæg LDK-24/-50/-100 Brugervejledning Trådløs DECT-telefon GDC-450H Til LG-ERICSSON-omstillingsanlæg LDK-24/-50/-100 Indholdsfortegnelse Generel beskrivelse... 4 Håndsættets opbygning og funktioner... 5 Montering af batterier...

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D400 D405 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste

Læs mere

Fjernstyring m. Alarm funktion INSTALLATIONS & BRUGERVEJLEDNING

Fjernstyring m. Alarm funktion INSTALLATIONS & BRUGERVEJLEDNING Inden du tager din fjernstyring i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. Fjernstyring m. Alarm funktion INSTALLATIONS & BRUGERVEJLEDNING Tak fordi du valgte Andes

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3. Front-page to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA S3 Front-page to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. AmpliPower 40

Geemarc BRUGERVEJLEDNING. AmpliPower 40 Geemarc DK BRUGERVEJLEDNING AmpliPower 40 Brugermanual - læs omhyggeligt før brugen! VÆR FORSIGTIG: Denne telefon er specielt designet til folk med høreproblemer og er forsynet med en volumenkontrol i

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

SPECIELLE FORHOLD FOR DIN BEOCOM 1600

SPECIELLE FORHOLD FOR DIN BEOCOM 1600 BeoCom 1600 SPECIELLE FORHOLD FOR DIN BEOCOM 1600 BeoCom 1600 er beregnet til brug på det offentlige analoge telefonnet. Telefonen kan kun forventes at fungere optimalt i det land, som den er produceret

Læs mere

BeoCom Vejledning

BeoCom Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

PRÆSENTATION. Display. Tast til telefonsvarer. Tast til nummerfortegnelse. Linietast. Tast til genopringning (Bis)

PRÆSENTATION. Display. Tast til telefonsvarer. Tast til nummerfortegnelse. Linietast. Tast til genopringning (Bis) PRÆSENTATION Hørerør Display Tast til nummerfortegnelse Linietast Tastatur til opringning Tast til telefonsvarer Tast til genopringning (Bis) Tast interkommunikation/ venteposition med musik Program og

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

DELTA S1. Brugervejledning

DELTA S1. Brugervejledning DELTA S1 Brugervejledning DELTA S1 BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af ur 7 2

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808

Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808 Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808 Håndsæt funktioner : 1. Antenne. 2. LCD Display, viser aktuel kanal, og andre aktuelle funktioner. 3. Monitor, M knap, holdes inde for at fange signal ved svag dækning.

Læs mere

Kort betjeningsvejledning

Kort betjeningsvejledning Digital trådløs telefon Digital trådløs telefon med telefonsvarer SE240 SE245 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE240/SE245 håndsæt SE240 eller SE245

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

BeoCom Vejledning

BeoCom Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 6000 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks.

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

Digital Trådløs Telefon (DECT) med Vis Nummer & Håndfri Betjening DDP-300 BETJENINGSVEJLEDNING. Bør læses før brugen og gemmes

Digital Trådløs Telefon (DECT) med Vis Nummer & Håndfri Betjening DDP-300 BETJENINGSVEJLEDNING. Bør læses før brugen og gemmes Digital Trådløs Telefon (DECT) med Vis Nummer & Håndfri Betjening DDP-300 BETJENINGSVEJLEDNING Bør læses før brugen og gemmes Før brug Nærmere oplysninger findes i afsnittet om opsætning. Vigtigt - alarmopkald

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

BeoCom 5. Vejledning

BeoCom 5. Vejledning BeoCom 5 Vejledning Før du starter 3 Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af håndsættet med en BeoLine 2 base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, som f.eks. en BeoLine

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til iphone 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

BeoCom 3. Vejledning

BeoCom 3. Vejledning BeoCom 3 Vejledning BeoCom 3 Med BeoCom 3 kan du holde styr på dine samtaler via telefonens display. Displayet leder dig igennem brugen af telefonen, når du skal ringe op, besvare opkald og indstille

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D230 D235 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste

Læs mere

Jabra. Talk 5. Brugervejledning

Jabra. Talk 5. Brugervejledning Jabra Talk 5 Brugervejledning 1 INDHOLDSFORTEGNELSE TAK...2 OM JABRA TALK 5...2 HEADSETFUNKTIONER...2 KOM I GANG...3 OPLADNING AF HEADSETTET...4 TÆND/SLUK HEADSETTET...4 PARRING MED DIN TELEFON...5 BÆR

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300IP

Quick-guide til Konftel 300IP Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 300IP DANSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferencetelefon til IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finder du en håndbog med en mere udførlig

Læs mere

DPP-700 INDHOLDSFORTEGNELSE

DPP-700 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE DPP-700 i ET HURTIGT OVERBLIK en kort gennemgang af knapper og kontroller på håndsættet og baseenheden samt meddelelserne på håndsættets display Håndsættet 1 Håndsættets display 2 Baseenheden

Læs mere

BeoCom 3. Vejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoCom 3. Vejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoCom 3 Vejledning BeoCom 3 Med BeoCom 3 kan du holde styr på dine samtaler via telefonens display. Displayet leder dig igennem brugen af telefonen, når du skal ringe op, besvare opkald og indstille

Læs mere

Dansk 1 Mikrofon 2 Svarknap 3 Lydstyrkeregulering 4 Mikrofonafbryder 5 Tonekontrol

Dansk 1 Mikrofon 2 Svarknap 3 Lydstyrkeregulering 4 Mikrofonafbryder 5 Tonekontrol COMWAY MWC01 1 2 4 3 5 7 6 8 9 10 11 12 Dansk 1 Mikrofon 2 Svarknap 3 Lydstyrkeregulering 4 Mikrofonafbryder 5 Tonekontrol 6 Søgetast 7 Afbryd samtale 8 Tilslutning, netdel 9 Tilslutning, telefonrør 10

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere