Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse"

Transkript

1 MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag Kl Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave, Hans Ole Sørensen, Lars Jørgensen 1 Godkendelse af referat Beslutning: referatet godkendt 2 Godkendelse af dagsorden Beslutning: Dagsorden godkendt Opfølgning Bestyrelsesref pdf 3 Meddelelser Bestyrelsesformand Bestyrelsesformand og rektor holder møde med Nakskov gymnasium fredag d Dagsorden til mødet udsendes sammen med dette referat Gymnasiebestyrelsesforeningen (GBF) har ansat Lisbeth Wissing som sekretariatschef GBF har fået udarbejdet en rapport om gymnasiernes økonomi. Der indbydes til medlemsmøde kl Rapporten udsendes sammen med dette referat Rektor Byggeudvalget arbejder videre med byggeplanerne. Næste skridt er undersøgelser om økonomien i byggeriet, hvorfor bestyrelsen skal inddrages snarligt. Der har været afholdt en række fælles arrangementer på skolen i starten af skoleåret 4 Budgetopfølgning Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse Kontoskema.docx Formanden indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning Hjemmeside: CVRnummer: EAN

2 Perioderegnskab pr Beslutning: Budgetopfølgningen tages til efterretning 5 Evaluering af skoleåret Der dimitterede 123 Studenter fra 3.g. På årgangen blev der 2008 optaget 147 elever. Gennemførselsprocent 83,7 % Karaktergennemsnittet er steget med 0,5 til 7,2 Følgende punkter har bl.a. været drøftet i de kollegiale organer Planlægning (udvalg nedsat) Attraktiv arbejdsplads (GLprojekt) Byggeri (udvalg) Jubilæum (udvalg) Der er gennemført APV (herunder trivselsundersøgelse) og undersøgelse af undervisningsmiljø. Formanden indstiller, at evalueringen tages til efterretning efter drøftelse i bestyrelsen Beslutning: Evalueringen tages til efterretning. Dog ønsker bestyrelsen, at byggeplanerne forelægges bestyrelsen til drøftelse kl. 1617, hvor der nedsættes en styregruppe for byggeriet og etableres et byggeudvalg. Til mødet vil såvel de kommende som de afgående elevrepræsentanter blive indbudt. 6 Skolestart 2011 Der blev optaget 144 elever i foråret inklusive elever fra orlov. Hertil er i august kommet 6 elever fra andre uddannelser. 6 elever er gået ud, alle til andre uddannelser. Hjemmeside: CVRnummer: EAN

3 Formanden indstiller at orienteringen af skolestarten tages til efterretning Beslutning: Orienteringen af skolestarten tages til efterretning. Bestyrelsen ønsker en statistik over frafaldet på årgangen mht. antal, studieretning, klassestørrelser, frafaldstidspunkt og genplacering. Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde 7 Visions og strategiplan MG udarbejdede i sidste skoleår et dynamisk papir med visioner og strategier. Formanden besøgte Pædagogisk råd i foråret og opfordrede til, at de ansatte jævnligt arbejdede videre med visioner og strategier. I lyset af den korte periode, som planen har virket i, ønskede PR dog ikke at tilføje yderligere til planen i indeværende skoleår. Elevrådet vil gerne arbejde videre med den del, der handler om undervisningsmiljø ud fra elevtilfredshedsundersøgelsen, som blev gennemført i foråret Skolens ansatte arbejder i SU videre med strategier til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø ud fra forårets trivselsundersøgelse. handlingsplan.pdf Visions og strategiplanen danner grundlag for udarbejdelsen af resultatlønskontrakterne Bestyrelsens bemærkninger indgår i den samlede, løbende drøftelse af visioner og strategier. Bestyrelsens forslag/bemærkninger til den gældende visions og strategiplan Visions og strategiplan for Maribo Gymnasium Beslutning: Der ønskes en årlig evaluering af visions og strategiplan efter drøftelse i PR og ER. Tages op til næste møde. 8 Resultatlønskontrakter Ministeriet skriver følgende på : Retningslinjer for brugen af resultatlønskontrakter blev udsendt 18. juni Disse gælder fortsat med visse ændringer. I december 2010 Underskrevet%20re sultatloenskontrakt%20lars.pdf Hjemmeside: CVRnummer: EAN

4 ændredes retningslinjerne på flere punkter, som følge af kendelse i voldgiftssagen angående Undervisningsministeriets retningslinjer for brugen af resultatlønskontrakter (FV ), afsagt i oktober Med nærværende meddelelse foretages yderligere ændringer. Midlertidige retningslinjer for brugen af resultatlønskontrakter Følgende retningslinjer blev gjort gældende med den midlertidige ordning fra december 2010: 1. Udgangspunktet er retningslinjerne for brugen af resultatløn af 18. juni Resultatlønskontrakterne er ikke obligatoriske at indgå. 3. Udbetaling af engangsvederlag er ikke betinget af, at der er indgået en resultatlønskontrakt med pågældende leder. 4. Bestyrelserne kan vælge at følge retningslinjerne af 18. juni 2010 eller bestyrelserne kan ansøge Undervisningsministeriet om konkret bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt, hvor ikke alle punkter i retningslinjerne af 18. juni 2010 er opfyldt. ( ) Med nærværende meddelelse tilføjes følgende til ovenstående pkt. 14: 4a ( ) 5. Bestyrelsen har mulighed for at lade kontraktsindgåelse afvente ministeriets nye retningslinjer. En kontrakt vil kunne indgås pr. 1. januar Kontrakten kan vare 7, 12 eller 19 måneder. Ved 19 måneders varighed skal kontrakten indeholde en afrapportering undervejs med tilhørende udbetaling. Vælges denne model bemyndiges bestyrelsen til at udbetale et engangsvederlag for en særlig indsats. For perioden 1. august til 31. december 2011 kan bestyrelsen beslutte et vederlag svarende til højst 5/12 af den maksimale resultatlønsramme, som beskrevet i retningslinjerne af 18. juni ( ) Afhænger af bestyrelsens beslutning om fremtidig brug af resultatlønskontrakter Indgåelse af resultatlønskontrakt med rektor for skoleåret og beslutning om fremtidig anvendelse af resultatlønskontrakter Formanden indstiller, at der indgås resultatlønkontrakt med rektor pr. 1. januar Udforningen afventer UVMs nye retningslinjer. Der træffes beslutning om indsatsområder på bestyrelsesmødet i december Rektors resultatlønskontrakt for skoleåret Hjemmeside: CVRnummer: EAN

5 Beslutning: Bestyrelsen følger formandens indstilling. Der indgås således resultatlønkontrakt med rektor pr. 1. januar Udformningen afventer UVMs nye retningslinjer. Der træffes beslutning om indsatsområder på bestyrelsesmødet i december Bestyrelsen besluttede, at der kan udbetales et engangsvederlag for særlig indsats for perioden med et max. svarende til 5/12dele af den udmeldte resultatlønramme. 9 Samarbejde med Lolland kommune Efter drøftelse med borgmester Stig Vestergaard og kommunaldirektør Thomas Knudsen, fremsendte MG to breve med anmodning om kommunens støtte til parkeringspladser samt anmodning om kommunens samarbejde om social og psykologisk rådgivning til vores elever. Vi rykkede for svar ultimo august og modtog følgende svar fra direktør Klaus Marius Hansen: I brev til kommunaldirektør Thomas Knudsen forespørger du om mulighederne at fortsætte et tværgående samarbejde om psykolog og socialrådgivning, som aktuelt financieres af SATSpuljemidler. Financieringen udløber Kommunaldirektøren har anmodet mig om at behandle din henvendelse. Lollland Kommunes indsatse på området "at medvirke til, at flest mulige af vore unge gennemfører en ungdomsuddannelse" er primært rettet mod erhvervsuddannelserne, hvor frafaldsproblemerne og årsagerne som bekendt er massive. Her financierer Lolland Kommune medarbejdere, som udenfor undervisningen, arbejder med hindre de unges frafald eller bringe frafaldne tilbage i uddannelse. Budgettet er disponeret, og derfor har vi ikke mulighed for at indtræde i den financieringsandel som bortfalder, når SATSpuljemidlerne ophører. MG Lolland komm psykosocial rådgivning.docx pakeringspladser anmodning om hjælp fra Lolland komm Der foreligger endnu ikke svar på vores henvendelse angående Ppladser. Parkeringen er stadig et uløst problem. Psykologordningen ophører pr Hvordan optimerer vi samarbejdet med Lolland kommune om de to sager? Formanden indstiller, at bestyrelsen rykker Lolland Kommune for en afklaring i sagen om flere Ppladser ved Maribo Gymnasium. MG Lolland komm psykosocial rådgivning Parkeringspladser anmodning om hjælp Hjemmeside: CVRnummer: EAN

6 Beslutning: Sagen om psykologordning drøftes med Nakskov Gymnasium med henblik på en fælles henvendelse til Lolland kommune Samarbejdet om socialrådgiver drøftes ligeledes med NG Angående Ppladser undersøger Hans Ole Sørensen sagsgangen i kommunen, inden vi foretager os yderligere. En mulig handling kunne være en henvendelse fra bestyrelsen til det politiske udvalg. 10 Kapacitet i skoleåret Det regionale udvalg tager primo december beslutning om uddannelsesinstitutionernes kapacitet for det kommende skoleår. Prognose over elevudvikling.docx Kapacitetsønsker indsendes til regionen ultimo november Hvor mange klasser vil vi satse på til august 2012? Formanden indstiller, at Maribo Gymnasium sikres en kapacitet på 16 klasser. Prognose for elevudvikling på MG Beslutning: Maribo Gymnasium søger regionen om en kapacitet på 16 klasser i skoleåret Eventuelt Vi besluttede før sommerferien at afholde møder 3.10., 9.12, og Holder datoerne stadig? Med en enkelt rettelse: JA Information fra bestyrelsesmødet Øget karaktergennemsnit Ingen dumpede til eksamen Hjemmeside: CVRnummer: EAN

Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.30-18.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød)

Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.30-18.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød) MG Maribo Gymnasium Bestyrelsesmøde 1.12.2010 kl. 16.3018.30 (Der bliver serveret et stykke smørrebrød) Afbud: Henrik Andreasen, Tine Clausen, Theis Jensen 2b Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Hans

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Mandag den 28. juni 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole tirsdag den 26. august 2014 kl. 15.30 18.00 i lok. C 38.

Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole tirsdag den 26. august 2014 kl. 15.30 18.00 i lok. C 38. Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole tirsdag den 26. august 2014 kl. 15.30 18.00 i lok. C 38. Til stede: Ingrid Fabricius (IF, formand), Ole Daneved (OD, rektor), Iben Gregers Jensen (IGJ), Thomas

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 25. SEPTEMBER 2014 Tidspunkt: kl. 12.00 16.00 Sted: Social- og Sundhedsskolen Thisted, Lerpyttervej 56 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller

Læs mere

Bestyrelsen. Referat: Mødedato: 8. september 2014 Tidspunkt: 16:00 18:00 Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Mødenr.: 36 Journalnr.

Bestyrelsen. Referat: Mødedato: 8. september 2014 Tidspunkt: 16:00 18:00 Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Mødenr.: 36 Journalnr. Bestyrelsen Referat Mødedato: 8. september 2014 Tidspunkt: 16:00 18:00 Sted: Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk Mødenr.: 36 Journalnr.: Bestyrelsen Medlemmer: Fra skolen: Afbud fra: Referent: Finn

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 7. september 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde D. 18. marts 2013 kl. 16.00 Til stede: Malene Brønd (MB), Frederik Cramer (FC), Marie Glud (MG), Tove Kruse (TK), Stig Bo Jensen (SBJ), Jan B. Larsen (JBL), Claus Niller Nielsen

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde mandag den 9. juni 2008 kl. 18.00 21.00 (Jette klargør lokalet) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen Liselotte Mathiesen Gert Nielsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00

Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00 Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 26. september kl. 9:00-13:00 Til stede: Hanne Baandrup, (HB, formand) Christina Bottke (CB) Niels Vangkilde (NV) Ronni Tønder (RT) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR,

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Fraværende: Social- og sundhedsassistentelev Eva Jørgensen, elevrepræsentant

Fraværende: Social- og sundhedsassistentelev Eva Jørgensen, elevrepræsentant Til bestyrelsen for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Ullasvej 6 3700 Rønne TLF.36982900 Fax 36982909 bhsund@bhsund.dk www.bhsund.dk CVR 29547807 Dato 30. aug.

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Auning Skole Sdr. Fælledvej 4 i Auning Dato: Onsdag den 25. marts 2015 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A)

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015 Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres særligt i rektors

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT REBILD KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup 17. januar 2007 Fraværende: Ingen Møde slut kl. Administrationsbygningen i Terndrup, mødelokale 2 REFERAT

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Paderup d. 3. november 2009. Indkaldelse til 15. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Mandag d. 9. november 2009 kl. 17.30 19.00. Forud for mødet er bestyrelsen inviteret til at deltage i 2. halvdel

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre

Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre Referat Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre Til stede: Bestyrelsen Henning Thomsen, formand, (HT) Eva Lund Bertelsen, næstformand, (ELB) Jens Skovholm (JS) Lise Søgaard Lund

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CRH, PL, HF, KVN, BB, TKS, TEF, EF, NSK, PB, ES, BKG og Klaus fra BDO Fraværende: PBB Referent: SUH 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00

28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00 28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 12. december 2011 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

tirsdag den 7. juni 2011 kl. 16.00 i konferencelokalet

tirsdag den 7. juni 2011 kl. 16.00 i konferencelokalet Referat af bestyrelsesmøde for Herning HF og VUC tirsdag den 7. juni 2011 kl. 16.00 i konferencelokalet I mødet deltog: Willy Grøn, Jonna Jensen, Christian Aagaard, Ulla Diderichsen, Torben Henriksen,

Læs mere

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. februar 2013 D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af fra møder i bestyrelsen den 30. oktober

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 12. september 2013 Til stede: Niels Chr. Sidenius, Flemming Knudsen, Poul Holst Jensen, Stefan Møller Christiansen, Bodil Primsø, Lis Vivi Fonnesbæk Hansen, Peder Filskov,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, KVN, PE, BB, KRH, TEF, NSK, PB, ES og Torben Eskildsen og Lars N. Kristensen fra Nykredit og Klaus Grønbæk Jacobsen

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag d. 22. september 2014 kl. 15.00. Mødet afholdes på Joan Jessens kontor

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag d. 22. september 2014 kl. 15.00. Mødet afholdes på Joan Jessens kontor Dagsorden Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag d. 22. september 2014 kl. 15.00 Mødet afholdes på Joan Jessens kontor Medlemmer: Formand Ebbe Lilliendal, Landsformand for de frie

Læs mere