Bilag 5: Gymnasielærerinterview Informant: Gymnasielærer (GL) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Alexander (AL) Tid: 29:47

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 5: Gymnasielærerinterview Informant: Gymnasielærer (GL) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Alexander (AL) Tid: 29:47"

Transkript

1 Bilag 5: Gymnasielærerinterview Informant: Gymnasielærer (GL) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Alexander (AL) Tid: 29:47 LO: Det er så en 3.G klasse dem vi tager udgangspunkt i. Synes du de går meget op i deres karakter og karaktergivning i det hele taget? GL: Ja de går ekstremt højt op i karakter. Det er faktisk ligegyldigt om de er svage eller stærke fagligt. For alle betyder karaktererne noget. Det er helt vildt faktisk. Det er overraskende, for man kan nogen gange tro, at hvis man ikke går så meget op i skolearbejde, at man så går så meget op i karakterer. Men med det samme de skal måles og vejes, så er de i hvert fald.. LO: Det fylder meget for dem? GL: Ja, og det er også noget som.. Jeg tager altid sådan nogle enkeltevalueringer med dem bagefter, for det har de brug for. Det er ofte at det er med tårer - også selvom jeg siger: 'Du kan nok se, at det er de faglige mål, og du kender jo din egen indsats'. Det gør de fint, det kan de sagtens se - men de forstår alligevel ikke karakteren. Eller det gør de måske nok, men det betyder bare noget for dem.. Nej der er faktisk mange der ikke forstår det til trods.. LO: Tror du, at det er fordi de slår sig selv lidt i hovedet bagefter og at de bliver sure på sig selv, fordi de ikke har gjort det godt nok? GL: Jeg tror meget det handler om omverdenen snarere - at du skal ud og sige det til dine kammerater bagefter.. Det er også en ting. Når de kommer ind, skal alle spørge: 'Hvad fik du?'. Det er meget skægt. Udover det, så.. (taber tråden) LO: Det leder mig hen på næste spørgsmål: Om de sammenligner meget indbyrdes, når de får karakterer? GL: Helt klart. Det bruger de også som argumenter, når man så sidder i evalueringen efter - 'han fik jo..' og 'han siger jo ikke ligeså meget som mig'. Så må man jo sige: 'Jo, men der er også forskel på det indhold du siger - at man konstant spørger, er ikke ens betydende med, at du får en høj karakter. Fordi du konstant er aktiv, er det ikke ens betydende med at du får en høj karakter'. Sådan er det

2 også.. Idræt er et godt eksempel - hvis du bliver ved med at løbe i fodbold, er det godt at du kæmper, men det betyder ikke, at du er god til at spille fodbold, og det er det, du får din karakter ud fra. Det er meget skægt. LO: Så de måler og vejer meget sig selv i forhold til de andre? GL: Konstant. Det tror jeg meget. Det tror jeg virkelig er et indentitetsprojekt - hvordan er jeg? Det er meget sjovt fordi, det harmonerer ikke med den indsats de gør. Hvis der var den samtidig. Det er paradoksalt faktisk. De er fuldstændig optagede af det med at blive karaktergivet, men ikke optaget af indsatsen op til. Det er et paradoks for mig. LO: Når du tager de der samtaler med dem, efter karaktergivning, hvad vil de så gerne have af vide, hvad går de meget op i? GL: Hvorfor? Og så kommer de altid med argumenter for, hvordan de selv ligesom synes 'jeg gjorde jo det her sidste gang, det så du vel'. 'Jojo, det så jeg'. Og så også en tredjepart, hiver man typisk med ind i sin argumentation. Så på den måde bliver det meget relativt. Man skal vurderes relativt, og ikke som dig. Det har de svært ved at se. Det er også min fornemmelse: der er ikke nogen der kender de der faglige mål, til trods for at man præsenterer dem for det. Når jeg laver forløber, så laver jeg forløb, hvor de får 'her har du de næste 15 gange. Det er det vi skal, og her øverst, står de faglige mål'. Det med, at de skal honorere dem, det kan jeg godt være (utydeligt) LO: Det forstår de ikke? GL: Nej, og det er meget den logik. 'Det forstår jeg ikke'. Samtidig synes jeg også, når vi sidder og taler, at jeg tegner et helt forkert billede af dem. Men det er kun på det her parameter, at de er sådan her. Det er ikke sådan de er eller. Det er ikke sådan, at man tænker, at de ikke laver noget ellers. Men de svage elever kan have vanskeligt ved at forstå, at de er svage, og at der er nogle helt klare beskrivelser af, hvad du skal kunne. LO: Hvad tror du, at det bunder i for dem, at de så går så meget op i, at de skal have karakterer. At de gerne vil have høje karakterer, selvom de måske godt ved.. GL: Det ved jeg faktisk ikke. De går bare meget op i slutresultatet og meget lidt op i processen. Det er meget karakteristisk for generationen - det betyder noget at have mange penge, men at arbejde sig hen mod det, det er de ikke interesserede i. Det betyder noget at få høje karakterer, men når man siger at vejen derhen er hårdt arbejde, så gider de ikke.. Nogen af dem gør ikke, der er også nogen der arbejde hårdt. Nu taler vi om dem, der er svage elever i virkeligheden, gør vi ikke? Eller er det generelt? LO: Ikke nødvendigvis.

3 GL: I hvert fald.. Dem der er svage og får dårlige karakterer, og som typisk bunder i, at man ikke arbejder. (utydeligt) Men sådan er det faktisk ikke. Jeg synes faktisk meget gymnasiet, og heldigvis, handler det ikke om talent, men om at arbejde hårdt. Hvis du arbejder rigtig hårdt hen dertil, så går det der også godt. Det er min oplevelse, tror jeg. Hvis man læser sine ting, og forstår dem, så tror jeg også, at man kan honorere de faglige mål. Jeg ved det ikke.. AL: Du siger, at de hiver en tredjepart ind, når de snakker. Det er primært det med, at de sammenligner hinanden rigtig meget? GL: Det er korrekt. Alt er relativt for dem. Det er i forhold til hinanden. Det er også fair. Det er ikke sådan, at argumentet ikke er fair. Men nogen gange sidder jeg med en faglig indsigt, som de ikke sidder med og som også kan være vanskelig. Derfor argumenterer jeg ikke med en tredjepart, men med de faglige mål. LO: Til de standpunktssamtaler, vil de så også tale om, hvad de gerne vil bagefter? Hvorfor at det er så vigtigt, at de skal have deres karakter. Er der nogen der har klare mål for, at det er vigtigt for dem, at de har et højt snit, fordi ellers kan de ikke det og det.. GL: Det har de, men det bruger de typisk som argumentation for, at jeg skal sætte karakteren op. Det er meget sådan 'nu kan jeg jo ikke komme ind på lægestudiet'? LO: Men det er argumentationen engang imellem. At du skal give højere karakterer, fordi ellers har det en konsekvens i deres fremtid? Og det fylder meget? GL: Det betyder noget for nogen, og det har jeg også oplevet til fester efterfølgende.. Så kommer de lige over 'jeg synes stadig at det er uretfærdigt' og 'så betyder det jo at..'. Ja det er jo mit arbejde. Jeg ved at der er en vis grad af subjektivitet i en karaktergivning, det er klart. Men jeg vil alligevel forbeholde mig retten til at sige, at den usikkerhed, den ser jeg som meget lille for mig.. Det lyder ekstremt selvfedt, og jeg håber ikke jeg skal høre det her selv. Men det er faktisk sådan, jeg ser det. Jeg er sjældent i tvivl om hvad de skal have. Det kan godt være, at de ligger på vippen til noget - så lader jeg det som regel komme dem til gode, hvis det er årskarakteren.. Eller det gør jeg. Men hvis det ikke er årskarakteren, kan jeg godt finde på at give det som den lavere karakter, og sige 'du er lige ved at være der'. Det er også pædagogisk, fordi jeg er bange for, at de falder af på den. Ikke dermed sagt at jeg giver pædagogiske karakterer, men hvis der er nogen der ligger på vippen.. Hvis der er nogen som ligger til ti, så får de ti. Så giver jeg dem ikke syv, for så kan det være de arbejder hårdere, og så får de tolv næste gang. Det gør jeg ikke. LO: Men det er meget styrende for dem, det der ligger i fremtiden?

4 GL: Ja.. Og tallet er meget.. Det er også det, de kun hører til samtalen. De hører meget sjældent det jeg ligesom siger, når de kommer tilbage og genfortæller det for deres venner. Det oplever jeg. LO: Det ved jeg ikke om de taler med dig om.. Men i forhold til hvad de gerne vil læse, føler du så, at de også tænker meget op arbejdet, i forhold til hvad de gerne vil.. GL: Det synes jeg ikke umiddelbart. Jeg synes ikke det er så langsigtet, det de tænker på. Som vel også hænger sammen med, at de svage elever ikke forstår, at de får lave karakterer. Eller de stærke elever hver gang tror, at de skal have tolv. Jeg synes ikke det er en generation af langsigtet tankegang. Det synes jeg ikke, snarere tvært imod faktisk. Lige præcis det de skal måles på, lige her og nu, det er det der betyder noget, fordi jeg skal vise det til mine forældre og mine venner, og hvis jeg får den karakter, betyder det, i forhold.. osv, hvad ved jeg. Det tror jeg, at den er mere kortsigtet i virkeligheden. Hvis jeg snakker med dem om fremtiden, hvilket jeg også gør engang imellem, især når jeg skal tale (uklart) - nu skal i også, fordi et eller andet.. Så har man ikke andet instrument end truslen. Det er det eneste redskab man har, så tænker jeg mere, i hvert fald i 3.G, at der godt kan komme en frustration og en stressethed. Igen skelner vi mellem elevtyperne her - de rigtig dygtige, og dem der er ambitiøse, har meget fokus på det langsigtede, og bliver meget nemt stressede. Jeg havde min 2.G idag i samfundsfag på A-niveau, som virkelig er nogle ambitiøse piger.. De var helt ude af den, fordi de ikke forstod forskellen på terrorbalance og magtbalance i politik. Det var ikke så vigtigt. Det bliver meget atomisk - at de skal forstå det der, i stedet for at forstå hvad det betyder for den danske udenrigspolitik i det hele taget. Det er meget sådan de reagerer. LO: Vi skal skifte mere over til din placering i det - om du har en interesse i, at de får gode karakterer. Hvad tænker du om det? GL: For mig personligt, er det både ja og nej. Jeg er sindssygt stolt, når eleverne klarer sig godt. Jeg bliver lykkelig. Men jeg synes eleverne skal have den rigtige karakter, det synes jeg også inden eksamen. Hvis de ligger på syv og censor synes de skal have ti, vil jeg sige: 'jeg ligger på syv' - og så må vi snakke os frem til, om han har mere ret end jeg. Det synes jeg fordi, når man bliver student fra Greve, så er man i konkurrence med dem fra Slagelse og Aalborg om de samme pladser, og derfor skal de have de rigtige karakterer. Det er meget vigtigt, synes jeg. Så det betyder noget for mig hvis de klarer sig godt - så bliver jeg stolt. Og jeg bliver også ked af det hvis de ikke klarer sig godt. Men når jeg reflekterer rigtigt over det, er det en dobbelthed, der er i det - så betyder det ikke noget, det er ikke vigtigt for mig.

5 Der har været de her gennemsnit fra de her skoler. Der kan jeg huske, at der var på et tidspunkt, at der var en mor der skrev til Greve Gymnasium, at det ikke kunne passe, at vi lå så lavt. Hvorpå at rektor responderede fantastisk synes jeg: Hvis du med et kan hæve uddannelsesniveauet hos forældrene, hvilket klart er afgørende for hvor høje karakterer man får, hvilket er klart afgørende for hvor høje karakter man får, så be my guest. Så får vi også høje karakterer i Greve. Det er sådan, det er. På den måde er jeg meget strukturtænkende. Æblet faldet ikke langt fra stammen i den forstand. Det er ikke ens betydende med, at man ikke kan rykke sig, men man kender jo statistikken - 9 ud af 10 rykker sig ikke. Der er nogen der rykker sig, og det er jo dejligt.. Så mit spørgsmål er ja og nej. Jeg bliver stolt og glad når det går dem godt, og jeg ser det som et skulderklap for mig selv. Men jeg er heller ikke mere blåøjet end jeg godt ved.. Altså jeg føler mig ikke som en dårligere lærer end dem fra Rungsted, fordi de får en højere karakter. Det gør jeg overhovedet ikke. Nogengange snarere tværtimod. Men jeg bliver stolt når en særlig studieretning - vi har jo studieretinger - der kan man til dels se de ambitiøse studieretninger og de mindre ambitiøse studieretninger. Hvis det går godt for en mindre ambitiøs studeretning, så bliver jeg glad. En HF-klasse hvor 28 elever kommer igennem, og der starter 29 - det bliver jeg stolt af. Det gør jeg faktisk. LO: Hvad tænker du er de mindre ambitiøse studieretninger? GL: Det er forkert at sige, men alligevel ikke. Vi har jo de naturvidenskabelige studieretninger, de humanistiske og de samfundsfaglige studieretninger. Nogle af de humanistiske studieretninger - engelsk, spansk og psykologi på B-niveau - den kombination er typisk.. (eksempler i talesprog). Det er sjældent, at det rigtig lykkedes, for at være helt ærligt. Det er også lidt forkert, fordi nogengange så skifter det. Nogengange er de super gode, de studieretninger. Det er også meget forskelligt. Fordi på den naturvidenskabelige afdeling har man typisk en meget stor top og en meget stor bund, så har man ingen imellem. Der har de bare tydeligvis valgt forkert, fordi de har fået af vide, at de skal være tandlæger, læger og alt muligt andet. Så vælger de den studieretning - det var bare ikke dem. De har måske spillet meget computer og så er de gode til engelsk. Så skulle de måske have valgt en studieretning med engelsk.. Eller de læser sindssygt mange bøger, hvad ved jeg.. Men fordi der er indlejret noget hos dem der, at der skal man gøre et eller andet.. Så hvis man var smart gymnasieelev.. Og der er også flere der tænker i det - der er jo mange der begynder at droppe ud lige før 3.G. Jeg har en rigtig god kollega på Gammel Hellerup, som siger, at de dropper ud, og så sørger de for at stykke en studentereksamen sammen på HF eller enkeltfag på HX og så supplerer de bare med nogle andre fag.. På den måde, så det som de er dårlige til - lad os sige matematik - så supplerer de

6 bare det, og spå sørger de for at få en høj karakter på en anden.. Det er jo også en forkert tankegang. Omvendt er studentereksamen også bare låsende.. Den fastgør dem. Fordi når du først har taget den, så kan du ikke gøre noget - det er bare point of no return. Det er det snit du har. Så kan du supplere fra nu og til juleaften og få tolv i alle fag - det er fuldstændig ligegyldigt. Det er det der tæller. Det er også noget forkert i. Det synes jeg godt man kan sige, at hvis man læser det fag, kan det måske afløse den karakter, så du kan søge ind.. For det er jo rent faktisk det snit du har fået. Også fordi man skærer vanvittigt ned på kvote to. I min forstand er det helt sort. Jeg er også en venstreorienteret hippie. LO: Du var lidt inde på hvordan man har lister, ranglister for gymnasierne og deres gennemsnit. Det er noget der fylder meget. Føler du noget pres fra din ledelse, om at der er et krav til, at din klasse skal have den karakter, fordi ellers ser det ikke godt ud for skolen? GL: Nej tværtimod. Det er vores ledelses styrke. De er den vildeste (uklart). Det er også ligesom, apropos det brev fra før, han går direkte ind og så svarer han bare. Om man så tager højde for socioøkonomiske faktorer eller hvad man gør.. Så er det stadig svært at rate. Hvad så når de søger ind? Skulle man så tage det på samme måde? Skulle man så også tage højde for socioøkonomiske faktorer? Hvis man tror på en form for lighedstankegang, kunne det godt være en mulighed. Det er jo også en dårlig ide, men det er bare.. Så til dit spørgsmål et klart nej - jeg har intet pres overhovedet. Heldigvis.. Ellers kunne jeg ikke være i det. Men jeg ved fra nogle gymnasier, at det er sådan. LO: Tror du.. Er det ikke lidt det eleverne gør ved hinanden på en måde - at de benchmarker eller sådan prøver at rangere sig på en liste? GL: Præcis. De har jo ratet hinanden (uklart). Det er meget den tankegang der er. Der er meget en 'ratingtendens'. Det vil man jo rigtig gerne. Karaktergive alt. LO: Hvor tror du, det kommer fra, hvis det ikke kommer her fra skolen - hvis det ikke kommer fra ledelsen? GL: Det er lidt svært, fordi det er lidt en diskurs. Hvor stammer den diskurs fra? Er det politikerne der skaber den? Det bliver rigtig svært. Men ikke desto mindre, så.. Det er jo globalt? det er. Selv universiteterne bliver rated. Så er det fordi du har et godt?. CBS er super godt rated, fordi de har et godt fitnesscenter, og hvis man har været nede i det fitnesscenter, så er der to håndvægte, og det er det. Det bliver så.. helt ærligt. Hvad er det for nogle kriterier. Hvis alt skal måles og vejes på den måde, så synes jeg, det er lidt ærgerligt. Det er også derfor, jeg er på gymnasiet.. Hvis man kigger

7 på Greve Gymnasium, så er fællesskab en del af visionen, og det synes jeg mindst ligeså vigtigt. Men det tror jeg ikke du får mange politikere til at sige. LO: Det er også det der er, når det er sådan en rammelovgivning.. Så er det også forskelligt fra gymnasium til gymnasium, hvordan man implementerer reformen. GL: Helt klart. Jeg kommer til at sidde her og lyde som en rigtig gammel mand, som bare sidder her og brokker mig - og som ikke engang har oplevet den tidligere reform fra jeg blev jo færdig i Så det er ikke fordi, at det er.. Men jeg synes der er noget grundlæggende galt med, at man skal måle og veje alting. Fordi hvordan vejer man livskvalitet og hvordan måler og vejer man unge mennesker? Hvad er det for et samfund de gerne vil have? Det er det samme som med den der vækstdiskurs. Vækste i forhold til hvad? LO: Hvis vi går tilbage til eleverne, så må de gange deres gennemsnit, hvis de starter to år efter de bliver studenter. Har du nogen fornemmelse af om det fylder noget hos dem? At de tænker over, at de skal begynde hurtigt. GL: Ja det tror jeg bare det gør i det hele taget, helt klart. Jo hurtigere jo bedre, det er jo mantraet - hvis det går hurtigt, er det godt. Hvis det er effektiviseret er det godt. Det gør det da. De vil gerne hurtigt igennem. Det er et pres de får. De har jo også haft held til den diskurs. Humanister er de dovne - det at du tager lang tid om dit studie - ergo er du doven. Det er ikke ergo er du grundig, dygtig, oprigtigt interesseret - nej nej, ergo så er du doven. Jeg var et år forsinket med mit eget studie, og det var lige før jeg skammede mig over at skulle sige det. Det er jo også surt. (grinepause) LO: Nu har du ikke undervist på den gamle reform, men den der er nu.. studiereformen.. Man vil jo gerne have, at den skal være forberedende - at det er derfor man selv kan designe den så meget. Tror du det er godt eller skidt? Tror du det har nogen effekt? GL: Apropos det med jeg sagde før, det venstreorienterede.. Jeg synes ikke altid det gamle er det gode - det var der også noget galt med.. Selvfølgelig skal vi udvikle os og gøre os bedre etc. Eksempelvis har vi almen studieforberedelse. Det er jeg selv i styregruppe for, og jeg synes det er skide spændende, og jeg synes kun det er godt. Jeg synes tværfaglighed er godt, og jeg synes det er helt tåbeligt at vi har været sådan nogle isolerede øer, som det har været tidligere. Det vi gør her på stedet, er jo meget at? de her studieretninger. Hvis man fx har samfundsvidenskabelig retning sammen med dansk, så laver man sådan noget med identitetsdannelse i litteraturen, så man hele tiden på den måde toner tingene. Hvad ved jeg.. Så man hele tiden sørger for der er koblinger mellem det - det tænker jeg, er fedt. Så på den måde er jeg ikke, måske fordi jeg ikke har prøvet det

8 andet, men jeg har hørt det fra mine kollegaer.. Man kan jo høre, at de lyder som nogle gamle.. 'Dengang var de også meget dygtigere' og den slags ting - det tror jeg ikke på. Det er jo ligesom med sprogudviklingen.. Der siger man jo 'åh de taler så grimt nu til dags' - men det gjorde de jo også for tyve år siden. Det gjorde de også for tredive år siden, så udvikling skal der til. Så kritisk overfor reformen er jeg ikke. Jeg synes egentlig det er en meget god ide. Der skal bare ikke hele tiden sørges for, at der skal komprimeres. Fordi man laver noget om, at man så komprimerer det hele. Det ved jeg faktisk ikke, om man har gjort. Men jeg husker det som om på den gamle reform, at vi havde flere dansktimer, men jeg ved det ikke. LO: Nu nævner du, at nogen af retningerne kan ses som værende mindre ambitiøse end andre. Det tror du ikke er et produkt af den nye studiereform. At hvis man er en 'svag' elev, så kan man måske designe sin egen udvej.. GL: Nej fordi de vælger ikke sådan.. Apropos struktur er det meget mere Bordieausk i virkeligheden. Jeg tror mere, at de.. Jeg tror det er helt indlejret i dem. Den ambition de ligesom har.. Hvis de er dårlige til tysk, så tager de spansk. De tænker det ikke, fordi det er smart.. De tænker det, fordi det er en udvej. De tænker meget i udveje. Tror jeg. AL: Tror du ikke de vælger - altså de stærke - deres fag efter at de skal ind og læse statskundskab eller til læge, fordi de ved at der er god fremtid i det? (taler i munden på hinanden) GL: Jo, bare netop at det er så indlejret hos dem. At de vil vælge sådan fordi.. Der er jo mange af dem som ikke tænker deres gymnasiestarttid som hvad de skal bagefter.. De skal bare i gymnasiet nu.. Det er meget kortsigtethed. Jeg tror også det er det der kendetegner socialgrupper, hvis i spørger mig, det er netop forskellen på at tænke kort og langt. Der er acceptcard nu hvor jeg kan låne penge, og så er der den anden mulighed. Jeg tror meget det er sådan. Så svaret på dit spørgsmål.. Hvorvidt de tænkte i det - altså hvorvidt de stærke elever tænker i det.. AL: Ja eller bare nogen elever tænker i.. at de fag.. det tror du ikke? GL: Nej, og de tænker faktisk heller ikke på deres medstuderende. De tænker ikke, at hvis man vælger den her studieretning, så får man dårligere medstuderende. Det tænker de ikke overhovedet. På den måde er de meget? (uklart ord) - og heldigvis, for jeg tror heller ikke på tankegangen om de der elitegymnasier. Men det er jo også et produkt af, at man vil rate ting og lave sådan et udskillelsesforløb - det er jo egentlig meget liberalt.. tankegangen - at udvælgelse er godt. LO: Men du tænker, at de er præget af den der kortsigtethed, og det er godt at tingene går hurtigt og effektivt.. At de skal have et højt karaktergennemsnit og skal starte hurtigt på deres uddannelse, så de kan være hurtigt færdige?

9 GL: Ja det er der nogen grupper af elever der tænker således.. Men det er ikke alle. Elevtyperne er meget forskellige, og derfor er det meget forskelligt hvad de tænker. Oplever i ikke det fra jeres egen tid i gymnasiet? LO: Jo klart.. (alle svarer) GL: Det er da helt vildt ikke.. Der kunne man jo for alvor se et helt? (uklart ord) AL: Nej jeg er måske ikke et så godt eksempel på den type vi snakker om.. Eller måske ikke type, men jeg tror det er meget forskelligt med hver elev. LO: Det er sikker også mere differentieret i dag. Før var det sværere at komme ind på gymnasiet, og nu er det lettere.. Måske er det sværere måske at komme ind på det, der er i den anden ende, men det er lettere at komme ind på gymnasiet idag. Så det er nok også derfor, der er så store udsvingninger i deres.. GL: Ja det er rigtigt. Det er jo nærmest umuligt at dumpe idag. Før, hvis du fik den næst laveste karakter som var 03 - så for at bestå til en eksamen skulle du have et 10-tal til eksamen for opveje den eksamen. Idag skal du have et 4-tal. For at have et gennemsnit på 2, hvis du får 00. Det er en stor forskel. Så der er ingen tvivl om, at karakterskalaen har gjort, at barren er sat lavere - eller ikke at den er sat lavere, men det er i hvert fald nemmere at komme igennem. Der er mange af mine gamle kollegaer som mener, at barren er sat lavere. Det kan man jo diskutere. Så handler det vel et sted også om undervisningsdifferentiering. (uklart) Men så alligevel.. Niveauet om ikke andet er nogenlunde det samme. Jeg tror det stiller meget større krav til de enkelte lærere, netop om undervisningsdifferentiering.. Men det gør det vel.. Der tror jeg også det er den andel del af det - netop at gymnasiet handler om meget mere end faglighed. Det handler også om social forståelse.. Hvis man laver et elitegymnasium - det er derfor min datter går i folkeskole, jeg ku jo godt sende hende på privatskole - men gør jeg det, møder hun jo ingen andre end de typer der sender deres børn på privatskoler. Så bliver det en omgang akademikerfamilier man kommer hjem og besøger. Det er vigtigt at man kender alle mulige mennesker. Det er det også i gymnasiet - det er vigtigt, at der er alle mulige slags mennesker. Det bliver sådan helt (uklart) LO: Var det det vi havde på hjerte? Vi er nået meget godt rundt.. (siger tak og afslutter)

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Steffen: Nå ja, jeg tror, at vi skal sige, at vi selvfølgelig optager, og at du kan, du kan trække det tilbage til en enhver tid, hvis du føler, at

Steffen: Nå ja, jeg tror, at vi skal sige, at vi selvfølgelig optager, og at du kan, du kan trække det tilbage til en enhver tid, hvis du føler, at 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Steffen: Nå ja, jeg tror, at vi skal sige, at vi selvfølgelig optager, og at du kan, du kan trække

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time

Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time 1 Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time Vil du starte med at introducere hvad du hedder og hvilket studium du går på? Jeg hedder Erik og jeg læser Jura, er lige blevet færdig med 3. Semester

Læs mere

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at Interview nr. 4 Bilag 11: Transskription af interview ung pige, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung pige, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Bilag 1: Interviews og kodningsudtræk

Bilag 1: Interviews og kodningsudtræk Bilag 1: Interviews og kodningsudtræk Anthony Ansell -Henry Ungdoms- og Uddannelsesvejleder 18.04.2005. Har du et bud på hvornår man er vellykket integreret? Jeg har ikke stødt på sådan en entydig politik

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende

Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Bilag 5 Interview og user tests med tre studerende Vi interviewer tre studerende den 22. og 23. april 2014 efter aftale. Vores formål er efter user tests med hver af de studerende at få kendskab til deres

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

30-01-2014, 10:14:53 : Linda Videregående uddannelse 30-01-2014, 10:14:54 Vejleder : Velkommen til evejledning. 30-01-2014, 10:15:31 Vejleder Vibeke:

30-01-2014, 10:14:53 : Linda Videregående uddannelse 30-01-2014, 10:14:54 Vejleder : Velkommen til evejledning. 30-01-2014, 10:15:31 Vejleder Vibeke: 30-01-2014, 10:14:53 : Linda Videregående uddannelse 30-01-2014, 10:14:54 Vejleder : Velkommen til evejledning. 30-01-2014, 10:15:31 Vejleder Vibeke: er nu klar til at chatte med dig. 30-01-2014, 10:15:37

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2013

Elevtrivselsundersøgelse 2013 Elevtrivselsundersøgelse 2013 STX Campus Bornholm Svarprocent: 90% (610 besvarelser ud af 675 mulige) Åbne kommentarer-rapport (Bilag til Skolerapporten) Er der noget på uddannelsen, der er bedre eller

Læs mere

Den anden samtale - Sebastian

Den anden samtale - Sebastian Den anden samtale - Sebastian [00:46:44.02] Ri: Hej! (Se: hej) (rejser sig) [00:46:46.01] Se: Hej, Sebastian (giver hånden til Thomas) [00:46:47.14] Th: Thomas [00:46:47.10] Se: Sebastian (giver (vidst

Læs mere

Bilag 3, Interview med Heike Hoffmann, Håndværksrådet

Bilag 3, Interview med Heike Hoffmann, Håndværksrådet Bilag 3, Interview med Heike Hoffmann, Håndværksrådet IW: = Interviewer IP: Ja = Interviewperson, Heike Hoffmann IW: Til at starte med vil vi gerne høre om, hvad det er, du sidder og beskæftiger dig med?

Læs mere

Samlet bilag. Logbog observationer. Matematik v/britt. Matematik v/britt. Idræt v/henrik. Observationer af Mathias. Observationer af Aisha

Samlet bilag. Logbog observationer. Matematik v/britt. Matematik v/britt. Idræt v/henrik. Observationer af Mathias. Observationer af Aisha Samlet bilag Logbog observationer Matematik v/britt Dato og tidspunkt: d. 7/10 2013, kl. 12:00-12:45 Observationer af Mathias Siger ikke så meget. Sidder stille og arbejder med sin siddemand. Skriver ned,

Læs mere

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Informant: Kjeld Bruun-Jensen I: Først vil vi høre lidt om din baggrund, vi kunne godt tænke os at

Læs mere

Interview med konsulent og coachingunderviser i FOA SOSU København. I: Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi startede med at du fortalte lidt

Interview med konsulent og coachingunderviser i FOA SOSU København. I: Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi startede med at du fortalte lidt Bilag 1 Interview med konsulent og coachingunderviser i FOA SOSU København d./ 00 I: Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi startede med at du fortalte lidt om dig selv R: Ok. Min baggrund for, at jeg

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere

Bilag 1: Interview med Kristina Dienhart

Bilag 1: Interview med Kristina Dienhart Bilag 1: Interview med Kristina Dienhart Interviewer (I): Milica Interviewperson (IP): Kristina Suppleant (S): Jannie I: Ja, altså. Du har altså hørt om hvad vores projekt handler lidt om. Vi er lidt inspireret

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole

Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole Bilag: Kritik i forandring en undersøgelse af kritik i interpersonel kommunikation på en folkeskole Indholdsfortegnelse for bilag 2-13 Bilag 2 Interviewguide for interviews med lærere... 2 Bilag 3 Interviewguide

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Lav en blog PRÆSENTERER ------------------------- KOM BEDST I GANG MED AT BLOGGE. En e-bog af Celia Schow

Lav en blog PRÆSENTERER ------------------------- KOM BEDST I GANG MED AT BLOGGE. En e-bog af Celia Schow Lav en blog PRÆSENTERER ------------------------- KOM BEDST I GANG MED AT BLOGGE En e-bog af Celia Schow Kapitel 1 ------------------------- Sådan blev jeg blogger I dette kapitel fortæller jeg, hvordan

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere