Bilag 5: Gymnasielærerinterview Informant: Gymnasielærer (GL) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Alexander (AL) Tid: 29:47

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 5: Gymnasielærerinterview Informant: Gymnasielærer (GL) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Alexander (AL) Tid: 29:47"

Transkript

1 Bilag 5: Gymnasielærerinterview Informant: Gymnasielærer (GL) Interviewer: Louise (LO) Interviewer 2: Alexander (AL) Tid: 29:47 LO: Det er så en 3.G klasse dem vi tager udgangspunkt i. Synes du de går meget op i deres karakter og karaktergivning i det hele taget? GL: Ja de går ekstremt højt op i karakter. Det er faktisk ligegyldigt om de er svage eller stærke fagligt. For alle betyder karaktererne noget. Det er helt vildt faktisk. Det er overraskende, for man kan nogen gange tro, at hvis man ikke går så meget op i skolearbejde, at man så går så meget op i karakterer. Men med det samme de skal måles og vejes, så er de i hvert fald.. LO: Det fylder meget for dem? GL: Ja, og det er også noget som.. Jeg tager altid sådan nogle enkeltevalueringer med dem bagefter, for det har de brug for. Det er ofte at det er med tårer - også selvom jeg siger: 'Du kan nok se, at det er de faglige mål, og du kender jo din egen indsats'. Det gør de fint, det kan de sagtens se - men de forstår alligevel ikke karakteren. Eller det gør de måske nok, men det betyder bare noget for dem.. Nej der er faktisk mange der ikke forstår det til trods.. LO: Tror du, at det er fordi de slår sig selv lidt i hovedet bagefter og at de bliver sure på sig selv, fordi de ikke har gjort det godt nok? GL: Jeg tror meget det handler om omverdenen snarere - at du skal ud og sige det til dine kammerater bagefter.. Det er også en ting. Når de kommer ind, skal alle spørge: 'Hvad fik du?'. Det er meget skægt. Udover det, så.. (taber tråden) LO: Det leder mig hen på næste spørgsmål: Om de sammenligner meget indbyrdes, når de får karakterer? GL: Helt klart. Det bruger de også som argumenter, når man så sidder i evalueringen efter - 'han fik jo..' og 'han siger jo ikke ligeså meget som mig'. Så må man jo sige: 'Jo, men der er også forskel på det indhold du siger - at man konstant spørger, er ikke ens betydende med, at du får en høj karakter. Fordi du konstant er aktiv, er det ikke ens betydende med at du får en høj karakter'. Sådan er det

2 også.. Idræt er et godt eksempel - hvis du bliver ved med at løbe i fodbold, er det godt at du kæmper, men det betyder ikke, at du er god til at spille fodbold, og det er det, du får din karakter ud fra. Det er meget skægt. LO: Så de måler og vejer meget sig selv i forhold til de andre? GL: Konstant. Det tror jeg meget. Det tror jeg virkelig er et indentitetsprojekt - hvordan er jeg? Det er meget sjovt fordi, det harmonerer ikke med den indsats de gør. Hvis der var den samtidig. Det er paradoksalt faktisk. De er fuldstændig optagede af det med at blive karaktergivet, men ikke optaget af indsatsen op til. Det er et paradoks for mig. LO: Når du tager de der samtaler med dem, efter karaktergivning, hvad vil de så gerne have af vide, hvad går de meget op i? GL: Hvorfor? Og så kommer de altid med argumenter for, hvordan de selv ligesom synes 'jeg gjorde jo det her sidste gang, det så du vel'. 'Jojo, det så jeg'. Og så også en tredjepart, hiver man typisk med ind i sin argumentation. Så på den måde bliver det meget relativt. Man skal vurderes relativt, og ikke som dig. Det har de svært ved at se. Det er også min fornemmelse: der er ikke nogen der kender de der faglige mål, til trods for at man præsenterer dem for det. Når jeg laver forløber, så laver jeg forløb, hvor de får 'her har du de næste 15 gange. Det er det vi skal, og her øverst, står de faglige mål'. Det med, at de skal honorere dem, det kan jeg godt være (utydeligt) LO: Det forstår de ikke? GL: Nej, og det er meget den logik. 'Det forstår jeg ikke'. Samtidig synes jeg også, når vi sidder og taler, at jeg tegner et helt forkert billede af dem. Men det er kun på det her parameter, at de er sådan her. Det er ikke sådan de er eller. Det er ikke sådan, at man tænker, at de ikke laver noget ellers. Men de svage elever kan have vanskeligt ved at forstå, at de er svage, og at der er nogle helt klare beskrivelser af, hvad du skal kunne. LO: Hvad tror du, at det bunder i for dem, at de så går så meget op i, at de skal have karakterer. At de gerne vil have høje karakterer, selvom de måske godt ved.. GL: Det ved jeg faktisk ikke. De går bare meget op i slutresultatet og meget lidt op i processen. Det er meget karakteristisk for generationen - det betyder noget at have mange penge, men at arbejde sig hen mod det, det er de ikke interesserede i. Det betyder noget at få høje karakterer, men når man siger at vejen derhen er hårdt arbejde, så gider de ikke.. Nogen af dem gør ikke, der er også nogen der arbejde hårdt. Nu taler vi om dem, der er svage elever i virkeligheden, gør vi ikke? Eller er det generelt? LO: Ikke nødvendigvis.

3 GL: I hvert fald.. Dem der er svage og får dårlige karakterer, og som typisk bunder i, at man ikke arbejder. (utydeligt) Men sådan er det faktisk ikke. Jeg synes faktisk meget gymnasiet, og heldigvis, handler det ikke om talent, men om at arbejde hårdt. Hvis du arbejder rigtig hårdt hen dertil, så går det der også godt. Det er min oplevelse, tror jeg. Hvis man læser sine ting, og forstår dem, så tror jeg også, at man kan honorere de faglige mål. Jeg ved det ikke.. AL: Du siger, at de hiver en tredjepart ind, når de snakker. Det er primært det med, at de sammenligner hinanden rigtig meget? GL: Det er korrekt. Alt er relativt for dem. Det er i forhold til hinanden. Det er også fair. Det er ikke sådan, at argumentet ikke er fair. Men nogen gange sidder jeg med en faglig indsigt, som de ikke sidder med og som også kan være vanskelig. Derfor argumenterer jeg ikke med en tredjepart, men med de faglige mål. LO: Til de standpunktssamtaler, vil de så også tale om, hvad de gerne vil bagefter? Hvorfor at det er så vigtigt, at de skal have deres karakter. Er der nogen der har klare mål for, at det er vigtigt for dem, at de har et højt snit, fordi ellers kan de ikke det og det.. GL: Det har de, men det bruger de typisk som argumentation for, at jeg skal sætte karakteren op. Det er meget sådan 'nu kan jeg jo ikke komme ind på lægestudiet'? LO: Men det er argumentationen engang imellem. At du skal give højere karakterer, fordi ellers har det en konsekvens i deres fremtid? Og det fylder meget? GL: Det betyder noget for nogen, og det har jeg også oplevet til fester efterfølgende.. Så kommer de lige over 'jeg synes stadig at det er uretfærdigt' og 'så betyder det jo at..'. Ja det er jo mit arbejde. Jeg ved at der er en vis grad af subjektivitet i en karaktergivning, det er klart. Men jeg vil alligevel forbeholde mig retten til at sige, at den usikkerhed, den ser jeg som meget lille for mig.. Det lyder ekstremt selvfedt, og jeg håber ikke jeg skal høre det her selv. Men det er faktisk sådan, jeg ser det. Jeg er sjældent i tvivl om hvad de skal have. Det kan godt være, at de ligger på vippen til noget - så lader jeg det som regel komme dem til gode, hvis det er årskarakteren.. Eller det gør jeg. Men hvis det ikke er årskarakteren, kan jeg godt finde på at give det som den lavere karakter, og sige 'du er lige ved at være der'. Det er også pædagogisk, fordi jeg er bange for, at de falder af på den. Ikke dermed sagt at jeg giver pædagogiske karakterer, men hvis der er nogen der ligger på vippen.. Hvis der er nogen som ligger til ti, så får de ti. Så giver jeg dem ikke syv, for så kan det være de arbejder hårdere, og så får de tolv næste gang. Det gør jeg ikke. LO: Men det er meget styrende for dem, det der ligger i fremtiden?

4 GL: Ja.. Og tallet er meget.. Det er også det, de kun hører til samtalen. De hører meget sjældent det jeg ligesom siger, når de kommer tilbage og genfortæller det for deres venner. Det oplever jeg. LO: Det ved jeg ikke om de taler med dig om.. Men i forhold til hvad de gerne vil læse, føler du så, at de også tænker meget op arbejdet, i forhold til hvad de gerne vil.. GL: Det synes jeg ikke umiddelbart. Jeg synes ikke det er så langsigtet, det de tænker på. Som vel også hænger sammen med, at de svage elever ikke forstår, at de får lave karakterer. Eller de stærke elever hver gang tror, at de skal have tolv. Jeg synes ikke det er en generation af langsigtet tankegang. Det synes jeg ikke, snarere tvært imod faktisk. Lige præcis det de skal måles på, lige her og nu, det er det der betyder noget, fordi jeg skal vise det til mine forældre og mine venner, og hvis jeg får den karakter, betyder det, i forhold.. osv, hvad ved jeg. Det tror jeg, at den er mere kortsigtet i virkeligheden. Hvis jeg snakker med dem om fremtiden, hvilket jeg også gør engang imellem, især når jeg skal tale (uklart) - nu skal i også, fordi et eller andet.. Så har man ikke andet instrument end truslen. Det er det eneste redskab man har, så tænker jeg mere, i hvert fald i 3.G, at der godt kan komme en frustration og en stressethed. Igen skelner vi mellem elevtyperne her - de rigtig dygtige, og dem der er ambitiøse, har meget fokus på det langsigtede, og bliver meget nemt stressede. Jeg havde min 2.G idag i samfundsfag på A-niveau, som virkelig er nogle ambitiøse piger.. De var helt ude af den, fordi de ikke forstod forskellen på terrorbalance og magtbalance i politik. Det var ikke så vigtigt. Det bliver meget atomisk - at de skal forstå det der, i stedet for at forstå hvad det betyder for den danske udenrigspolitik i det hele taget. Det er meget sådan de reagerer. LO: Vi skal skifte mere over til din placering i det - om du har en interesse i, at de får gode karakterer. Hvad tænker du om det? GL: For mig personligt, er det både ja og nej. Jeg er sindssygt stolt, når eleverne klarer sig godt. Jeg bliver lykkelig. Men jeg synes eleverne skal have den rigtige karakter, det synes jeg også inden eksamen. Hvis de ligger på syv og censor synes de skal have ti, vil jeg sige: 'jeg ligger på syv' - og så må vi snakke os frem til, om han har mere ret end jeg. Det synes jeg fordi, når man bliver student fra Greve, så er man i konkurrence med dem fra Slagelse og Aalborg om de samme pladser, og derfor skal de have de rigtige karakterer. Det er meget vigtigt, synes jeg. Så det betyder noget for mig hvis de klarer sig godt - så bliver jeg stolt. Og jeg bliver også ked af det hvis de ikke klarer sig godt. Men når jeg reflekterer rigtigt over det, er det en dobbelthed, der er i det - så betyder det ikke noget, det er ikke vigtigt for mig.

5 Der har været de her gennemsnit fra de her skoler. Der kan jeg huske, at der var på et tidspunkt, at der var en mor der skrev til Greve Gymnasium, at det ikke kunne passe, at vi lå så lavt. Hvorpå at rektor responderede fantastisk synes jeg: Hvis du med et kan hæve uddannelsesniveauet hos forældrene, hvilket klart er afgørende for hvor høje karakterer man får, hvilket er klart afgørende for hvor høje karakter man får, så be my guest. Så får vi også høje karakterer i Greve. Det er sådan, det er. På den måde er jeg meget strukturtænkende. Æblet faldet ikke langt fra stammen i den forstand. Det er ikke ens betydende med, at man ikke kan rykke sig, men man kender jo statistikken - 9 ud af 10 rykker sig ikke. Der er nogen der rykker sig, og det er jo dejligt.. Så mit spørgsmål er ja og nej. Jeg bliver stolt og glad når det går dem godt, og jeg ser det som et skulderklap for mig selv. Men jeg er heller ikke mere blåøjet end jeg godt ved.. Altså jeg føler mig ikke som en dårligere lærer end dem fra Rungsted, fordi de får en højere karakter. Det gør jeg overhovedet ikke. Nogengange snarere tværtimod. Men jeg bliver stolt når en særlig studieretning - vi har jo studieretinger - der kan man til dels se de ambitiøse studieretninger og de mindre ambitiøse studieretninger. Hvis det går godt for en mindre ambitiøs studeretning, så bliver jeg glad. En HF-klasse hvor 28 elever kommer igennem, og der starter 29 - det bliver jeg stolt af. Det gør jeg faktisk. LO: Hvad tænker du er de mindre ambitiøse studieretninger? GL: Det er forkert at sige, men alligevel ikke. Vi har jo de naturvidenskabelige studieretninger, de humanistiske og de samfundsfaglige studieretninger. Nogle af de humanistiske studieretninger - engelsk, spansk og psykologi på B-niveau - den kombination er typisk.. (eksempler i talesprog). Det er sjældent, at det rigtig lykkedes, for at være helt ærligt. Det er også lidt forkert, fordi nogengange så skifter det. Nogengange er de super gode, de studieretninger. Det er også meget forskelligt. Fordi på den naturvidenskabelige afdeling har man typisk en meget stor top og en meget stor bund, så har man ingen imellem. Der har de bare tydeligvis valgt forkert, fordi de har fået af vide, at de skal være tandlæger, læger og alt muligt andet. Så vælger de den studieretning - det var bare ikke dem. De har måske spillet meget computer og så er de gode til engelsk. Så skulle de måske have valgt en studieretning med engelsk.. Eller de læser sindssygt mange bøger, hvad ved jeg.. Men fordi der er indlejret noget hos dem der, at der skal man gøre et eller andet.. Så hvis man var smart gymnasieelev.. Og der er også flere der tænker i det - der er jo mange der begynder at droppe ud lige før 3.G. Jeg har en rigtig god kollega på Gammel Hellerup, som siger, at de dropper ud, og så sørger de for at stykke en studentereksamen sammen på HF eller enkeltfag på HX og så supplerer de bare med nogle andre fag.. På den måde, så det som de er dårlige til - lad os sige matematik - så supplerer de

6 bare det, og spå sørger de for at få en høj karakter på en anden.. Det er jo også en forkert tankegang. Omvendt er studentereksamen også bare låsende.. Den fastgør dem. Fordi når du først har taget den, så kan du ikke gøre noget - det er bare point of no return. Det er det snit du har. Så kan du supplere fra nu og til juleaften og få tolv i alle fag - det er fuldstændig ligegyldigt. Det er det der tæller. Det er også noget forkert i. Det synes jeg godt man kan sige, at hvis man læser det fag, kan det måske afløse den karakter, så du kan søge ind.. For det er jo rent faktisk det snit du har fået. Også fordi man skærer vanvittigt ned på kvote to. I min forstand er det helt sort. Jeg er også en venstreorienteret hippie. LO: Du var lidt inde på hvordan man har lister, ranglister for gymnasierne og deres gennemsnit. Det er noget der fylder meget. Føler du noget pres fra din ledelse, om at der er et krav til, at din klasse skal have den karakter, fordi ellers ser det ikke godt ud for skolen? GL: Nej tværtimod. Det er vores ledelses styrke. De er den vildeste (uklart). Det er også ligesom, apropos det brev fra før, han går direkte ind og så svarer han bare. Om man så tager højde for socioøkonomiske faktorer eller hvad man gør.. Så er det stadig svært at rate. Hvad så når de søger ind? Skulle man så tage det på samme måde? Skulle man så også tage højde for socioøkonomiske faktorer? Hvis man tror på en form for lighedstankegang, kunne det godt være en mulighed. Det er jo også en dårlig ide, men det er bare.. Så til dit spørgsmål et klart nej - jeg har intet pres overhovedet. Heldigvis.. Ellers kunne jeg ikke være i det. Men jeg ved fra nogle gymnasier, at det er sådan. LO: Tror du.. Er det ikke lidt det eleverne gør ved hinanden på en måde - at de benchmarker eller sådan prøver at rangere sig på en liste? GL: Præcis. De har jo ratet hinanden (uklart). Det er meget den tankegang der er. Der er meget en 'ratingtendens'. Det vil man jo rigtig gerne. Karaktergive alt. LO: Hvor tror du, det kommer fra, hvis det ikke kommer her fra skolen - hvis det ikke kommer fra ledelsen? GL: Det er lidt svært, fordi det er lidt en diskurs. Hvor stammer den diskurs fra? Er det politikerne der skaber den? Det bliver rigtig svært. Men ikke desto mindre, så.. Det er jo globalt? det er. Selv universiteterne bliver rated. Så er det fordi du har et godt?. CBS er super godt rated, fordi de har et godt fitnesscenter, og hvis man har været nede i det fitnesscenter, så er der to håndvægte, og det er det. Det bliver så.. helt ærligt. Hvad er det for nogle kriterier. Hvis alt skal måles og vejes på den måde, så synes jeg, det er lidt ærgerligt. Det er også derfor, jeg er på gymnasiet.. Hvis man kigger

7 på Greve Gymnasium, så er fællesskab en del af visionen, og det synes jeg mindst ligeså vigtigt. Men det tror jeg ikke du får mange politikere til at sige. LO: Det er også det der er, når det er sådan en rammelovgivning.. Så er det også forskelligt fra gymnasium til gymnasium, hvordan man implementerer reformen. GL: Helt klart. Jeg kommer til at sidde her og lyde som en rigtig gammel mand, som bare sidder her og brokker mig - og som ikke engang har oplevet den tidligere reform fra jeg blev jo færdig i Så det er ikke fordi, at det er.. Men jeg synes der er noget grundlæggende galt med, at man skal måle og veje alting. Fordi hvordan vejer man livskvalitet og hvordan måler og vejer man unge mennesker? Hvad er det for et samfund de gerne vil have? Det er det samme som med den der vækstdiskurs. Vækste i forhold til hvad? LO: Hvis vi går tilbage til eleverne, så må de gange deres gennemsnit, hvis de starter to år efter de bliver studenter. Har du nogen fornemmelse af om det fylder noget hos dem? At de tænker over, at de skal begynde hurtigt. GL: Ja det tror jeg bare det gør i det hele taget, helt klart. Jo hurtigere jo bedre, det er jo mantraet - hvis det går hurtigt, er det godt. Hvis det er effektiviseret er det godt. Det gør det da. De vil gerne hurtigt igennem. Det er et pres de får. De har jo også haft held til den diskurs. Humanister er de dovne - det at du tager lang tid om dit studie - ergo er du doven. Det er ikke ergo er du grundig, dygtig, oprigtigt interesseret - nej nej, ergo så er du doven. Jeg var et år forsinket med mit eget studie, og det var lige før jeg skammede mig over at skulle sige det. Det er jo også surt. (grinepause) LO: Nu har du ikke undervist på den gamle reform, men den der er nu.. studiereformen.. Man vil jo gerne have, at den skal være forberedende - at det er derfor man selv kan designe den så meget. Tror du det er godt eller skidt? Tror du det har nogen effekt? GL: Apropos det med jeg sagde før, det venstreorienterede.. Jeg synes ikke altid det gamle er det gode - det var der også noget galt med.. Selvfølgelig skal vi udvikle os og gøre os bedre etc. Eksempelvis har vi almen studieforberedelse. Det er jeg selv i styregruppe for, og jeg synes det er skide spændende, og jeg synes kun det er godt. Jeg synes tværfaglighed er godt, og jeg synes det er helt tåbeligt at vi har været sådan nogle isolerede øer, som det har været tidligere. Det vi gør her på stedet, er jo meget at? de her studieretninger. Hvis man fx har samfundsvidenskabelig retning sammen med dansk, så laver man sådan noget med identitetsdannelse i litteraturen, så man hele tiden på den måde toner tingene. Hvad ved jeg.. Så man hele tiden sørger for der er koblinger mellem det - det tænker jeg, er fedt. Så på den måde er jeg ikke, måske fordi jeg ikke har prøvet det

8 andet, men jeg har hørt det fra mine kollegaer.. Man kan jo høre, at de lyder som nogle gamle.. 'Dengang var de også meget dygtigere' og den slags ting - det tror jeg ikke på. Det er jo ligesom med sprogudviklingen.. Der siger man jo 'åh de taler så grimt nu til dags' - men det gjorde de jo også for tyve år siden. Det gjorde de også for tredive år siden, så udvikling skal der til. Så kritisk overfor reformen er jeg ikke. Jeg synes egentlig det er en meget god ide. Der skal bare ikke hele tiden sørges for, at der skal komprimeres. Fordi man laver noget om, at man så komprimerer det hele. Det ved jeg faktisk ikke, om man har gjort. Men jeg husker det som om på den gamle reform, at vi havde flere dansktimer, men jeg ved det ikke. LO: Nu nævner du, at nogen af retningerne kan ses som værende mindre ambitiøse end andre. Det tror du ikke er et produkt af den nye studiereform. At hvis man er en 'svag' elev, så kan man måske designe sin egen udvej.. GL: Nej fordi de vælger ikke sådan.. Apropos struktur er det meget mere Bordieausk i virkeligheden. Jeg tror mere, at de.. Jeg tror det er helt indlejret i dem. Den ambition de ligesom har.. Hvis de er dårlige til tysk, så tager de spansk. De tænker det ikke, fordi det er smart.. De tænker det, fordi det er en udvej. De tænker meget i udveje. Tror jeg. AL: Tror du ikke de vælger - altså de stærke - deres fag efter at de skal ind og læse statskundskab eller til læge, fordi de ved at der er god fremtid i det? (taler i munden på hinanden) GL: Jo, bare netop at det er så indlejret hos dem. At de vil vælge sådan fordi.. Der er jo mange af dem som ikke tænker deres gymnasiestarttid som hvad de skal bagefter.. De skal bare i gymnasiet nu.. Det er meget kortsigtethed. Jeg tror også det er det der kendetegner socialgrupper, hvis i spørger mig, det er netop forskellen på at tænke kort og langt. Der er acceptcard nu hvor jeg kan låne penge, og så er der den anden mulighed. Jeg tror meget det er sådan. Så svaret på dit spørgsmål.. Hvorvidt de tænkte i det - altså hvorvidt de stærke elever tænker i det.. AL: Ja eller bare nogen elever tænker i.. at de fag.. det tror du ikke? GL: Nej, og de tænker faktisk heller ikke på deres medstuderende. De tænker ikke, at hvis man vælger den her studieretning, så får man dårligere medstuderende. Det tænker de ikke overhovedet. På den måde er de meget? (uklart ord) - og heldigvis, for jeg tror heller ikke på tankegangen om de der elitegymnasier. Men det er jo også et produkt af, at man vil rate ting og lave sådan et udskillelsesforløb - det er jo egentlig meget liberalt.. tankegangen - at udvælgelse er godt. LO: Men du tænker, at de er præget af den der kortsigtethed, og det er godt at tingene går hurtigt og effektivt.. At de skal have et højt karaktergennemsnit og skal starte hurtigt på deres uddannelse, så de kan være hurtigt færdige?

9 GL: Ja det er der nogen grupper af elever der tænker således.. Men det er ikke alle. Elevtyperne er meget forskellige, og derfor er det meget forskelligt hvad de tænker. Oplever i ikke det fra jeres egen tid i gymnasiet? LO: Jo klart.. (alle svarer) GL: Det er da helt vildt ikke.. Der kunne man jo for alvor se et helt? (uklart ord) AL: Nej jeg er måske ikke et så godt eksempel på den type vi snakker om.. Eller måske ikke type, men jeg tror det er meget forskelligt med hver elev. LO: Det er sikker også mere differentieret i dag. Før var det sværere at komme ind på gymnasiet, og nu er det lettere.. Måske er det sværere måske at komme ind på det, der er i den anden ende, men det er lettere at komme ind på gymnasiet idag. Så det er nok også derfor, der er så store udsvingninger i deres.. GL: Ja det er rigtigt. Det er jo nærmest umuligt at dumpe idag. Før, hvis du fik den næst laveste karakter som var 03 - så for at bestå til en eksamen skulle du have et 10-tal til eksamen for opveje den eksamen. Idag skal du have et 4-tal. For at have et gennemsnit på 2, hvis du får 00. Det er en stor forskel. Så der er ingen tvivl om, at karakterskalaen har gjort, at barren er sat lavere - eller ikke at den er sat lavere, men det er i hvert fald nemmere at komme igennem. Der er mange af mine gamle kollegaer som mener, at barren er sat lavere. Det kan man jo diskutere. Så handler det vel et sted også om undervisningsdifferentiering. (uklart) Men så alligevel.. Niveauet om ikke andet er nogenlunde det samme. Jeg tror det stiller meget større krav til de enkelte lærere, netop om undervisningsdifferentiering.. Men det gør det vel.. Der tror jeg også det er den andel del af det - netop at gymnasiet handler om meget mere end faglighed. Det handler også om social forståelse.. Hvis man laver et elitegymnasium - det er derfor min datter går i folkeskole, jeg ku jo godt sende hende på privatskole - men gør jeg det, møder hun jo ingen andre end de typer der sender deres børn på privatskoler. Så bliver det en omgang akademikerfamilier man kommer hjem og besøger. Det er vigtigt at man kender alle mulige mennesker. Det er det også i gymnasiet - det er vigtigt, at der er alle mulige slags mennesker. Det bliver sådan helt (uklart) LO: Var det det vi havde på hjerte? Vi er nået meget godt rundt.. (siger tak og afslutter)

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

30-01-2014, 10:14:53 : Linda Videregående uddannelse 30-01-2014, 10:14:54 Vejleder : Velkommen til evejledning. 30-01-2014, 10:15:31 Vejleder Vibeke:

30-01-2014, 10:14:53 : Linda Videregående uddannelse 30-01-2014, 10:14:54 Vejleder : Velkommen til evejledning. 30-01-2014, 10:15:31 Vejleder Vibeke: 30-01-2014, 10:14:53 : Linda Videregående uddannelse 30-01-2014, 10:14:54 Vejleder : Velkommen til evejledning. 30-01-2014, 10:15:31 Vejleder Vibeke: er nu klar til at chatte med dig. 30-01-2014, 10:15:37

Læs mere

HF Et aktivt valg! 1

HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! Kobling mellem teori og praksis VELKOMMEN TIL BRØNDERSLEV GYMNASIUM OG HF Brønderslev Gymnasium og HF lægger vægt på at flytte den enkelte elev mest muligt, skabe

Læs mere

Fakta og myter om stx

Fakta og myter om stx Fakta og myter om stx Fakta og myter om stx Hvordan kan det være et problem, at omkring 30 procent af en ungdomsårgang får en studentereksamen (stx), når regeringens målsætning om, at 95 procent af en

Læs mere

De grønlandske gymnasiale uddannelser EN SUCCESHISTORIE

De grønlandske gymnasiale uddannelser EN SUCCESHISTORIE De grønlandske gymnasiale uddannelser EN SUCCESHISTORIE GUX Nuuk 53 lærere 10 spor i 2014 21 klasser 487 elever pr. 1. august 2014 GUX Aasiaat 35 lærere 9 spor i 2014 20 klasser 425 elever pr. 1. august

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Ejer Anna Højgaard Andersen (AA) Udløbsdato 20-05-10 16:00 1 Undervisningsmiljø på Helsingør Gymnasium Dette spørgeskema handler om det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø.

Læs mere

www.eva.dk Karakterer og optagelse.

www.eva.dk Karakterer og optagelse. www.eva.dk Karakterer og optagelse. Mikkel Haarder, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), 17. marts 2015 Kort om EVA Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) er en selvstændig statslig organisation. EVA s formål

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf 1. Højreklik et sted i det grå 2. Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf Hanne Kær Pedersen / Bente Hansen Vælg "Gitter og 3. Vælg "Vis hjælpelinjer på Side 1 1. Højreklik et sted i det grå 2.

Læs mere

Minianalyse: De ufokuserede studenter

Minianalyse: De ufokuserede studenter Minianalyse: De ufokuserede studenter En regional analyse af unge uden job og viste sidste år, at der i regionen er 4.100 unge mellem 22 og 30 år, der ikke har fået sig en erhvervskompetencegivende efter

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Sebastian. www.genvej.nu

Sebastian. www.genvej.nu Sebastian Sebastian er 16 år går i 9. klasse og interesserer sig for håndværk. Han vil gerne lave noget med byggeri og træ. Han ønsker at tage en uddannelse, der kræver en del praktisk arbejde en erhvervsuddannelse.

Læs mere

Baggrund og formål for projektet

Baggrund og formål for projektet Baggrund og formål for projektet Løfteevnen på Høje-Taastrup Gymnasium er generelt god, men skolen har nogle udfordringer i forhold til løfteevnen i eksamenskaraktererne i de udtrukne skriftlige fag. Udfordringerne

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

Jeg er den, der får alle vinkler med

Jeg er den, der får alle vinkler med Eva Lunding Olsen Jeg er den, der får alle vinkler med OK Lederforum 2013 Navn Efternavn side 2 Eva Lunding Olsen Eva startede i OK-Fonden i 2002 og har været direktør siden 2007. Jeg elsker at gå på arbejde,

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning. afskaffelse af bonus A-fag

Forslag til folketingsbeslutning. afskaffelse af bonus A-fag Beslutningsforslag nr. B 19 Folketinget 2012-13 Fremsat den 1. november 2012 af Rosa Lund (EL), Lars Dohn (EL) og Pernille Skipper (EL) Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af bonus A-fag Folketinget

Læs mere

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Nøgleområder vedr. undervisningsevaluering for skoleåret 13/14: 1. Studieaktivitet a. skriftligt b. mundtligt 2. IT i undervisningen (fortsat

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater

Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater 17. december 2013 Baggrundsnotat: Lærernes gymnasiekarakterer og elevernes eksamensresultater Dette notat redegør for den økonometriske analyse af betydningen af grundskolelæreres gennemsnit fra gymnasiet

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus HF SØFART Scan & tjek WEB APP StudiePlanner HF HF SØFART 2014 2013 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Min onkel har også sejlet med Skoleskibet Danmark, - og nu går jeg i hans fodspor. Jeg vil gerne uddanne mig

Læs mere

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasiejobbet Ansættelsesmuligheder Kompetencekrav Pædagogikum Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil ansættes i gymnasiet?

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011 Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet Konference 14. december 2011 Hvem er vi? Dorthe Jensen Lundqvist Rektor Handelsgymnasiet i Ballerup (hhx) Fransk og retorik Mette Andersen Rektor Handelsgymnasiet

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

Velkommen til AG Master Class 2015 Sprog & Naturvidenskab. din fremtid starter her

Velkommen til AG Master Class 2015 Sprog & Naturvidenskab. din fremtid starter her Velkommen til AG Master Class 2015 Sprog & Naturvidenskab din fremtid starter her Kære elev i folkeskolen AG Master Class er for dig, der er dygtig, ambitiøs og har en særlig interesse for at lære mere

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Evaluering af grundforløbet 2006-12-29

Evaluering af grundforløbet 2006-12-29 Evaluering af grundforløbet -1- Eleverne i grundforløbet har besvaret et elektronisk spørgeskema i dagene lige før juleferien. Besvarelserne er sket tidsmæssigt umiddelbart efter prøverne i NV og AP. Det

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Gymnasiekultur og elevdeltagelse. Hvad betyder gymnasiets kultur for forskellige elevers deltagelse og motivation?

Gymnasiekultur og elevdeltagelse. Hvad betyder gymnasiets kultur for forskellige elevers deltagelse og motivation? Gymnasiekultur og elevdeltagelse. Hvad betyder gymnasiets kultur for forskellige elevers deltagelse og motivation? Startkonference Klasserumsledelse og elevinddragelse sept. 2013 Susanne Murning, ph.d.,

Læs mere

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at Interview nr. 4 Bilag 11: Transskription af interview ung pige, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung pige, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

GIV EN TIME TIL AT NEDBRINGE FRAVÆRET

GIV EN TIME TIL AT NEDBRINGE FRAVÆRET GIV EN TIME TIL AT NEDBRINGE FRAVÆRET Vi har samlet en række cases, artikler og indslag, som kan benyttes samlet og enkeltvis. Materialet kan både bruges forebyggende ift. at skabe en god dialog med de

Læs mere

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013 Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Hvorfor leder? Vi gør en forskel! Vi har stort ansvar og indflydelse! Vi kan blive ved

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

Gymnasier får øjnene op for evidens

Gymnasier får øjnene op for evidens 26 Gymnasier får øjnene op for evidens Hvad er den vigtigste faktor for elevers læring? Den evidensbaserede forskning giver svar, der kan styrke gymnasielæreres undervisning, lyder det fra professor Lars

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Studieretninger 2016-2017

Studieretninger 2016-2017 Studieretninger 2016-2017 Orienteringsaften for kommende elever og deres forældre onsdag den 13. januar 2016 kl. 19.00 Studieretninger Uanset hvilken studieretning og hvilke valgfag, du vælger, så skal

Læs mere

Tradium Teknisk Gymnasium

Tradium Teknisk Gymnasium 2013-2014 it dna kreativitet teknologi kommunikation naturvidenskab fremtid Tradium Teknisk Gymnasium htx - viden, videre, verden 2 htx - viden, videre, verden Vil du vide mere? Om verden og virkeligheden.

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

Ungdomskultur vs. uddannelsesstruktur

Ungdomskultur vs. uddannelsesstruktur Ungdomskultur vs. uddannelsesstruktur - Unges tilgange til valg af videregående uddannelse Lektor og udviklingsleder Camilla Hutters Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus universitet www.cefu.dk Rationalet

Læs mere

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER

RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE 2015/2016 SKOLEN - VALGFAG - STUDIERETNINGER RØDKILDE GYMNASIUM HVAD SKAL VI GØRE DIG TIL? Her på Rødkilde Gymnasium er det vores mission at give dig de bedste forudsætninger med på vejen og gøre

Læs mere

RØDKILDE 2012. Skolen Valgfag Studieretninger

RØDKILDE 2012. Skolen Valgfag Studieretninger RØDKILDE 2012 Skolen Valgfag Studieretninger 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Vi bruger fjorden meget i undervisningen og hjælper bl.a. Miljøcentret Hvert 3. år opfører vi et stort teaterstykke, som spilles for ca.

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Om forfatteren 8 Kig nogle af de bedste svømmere i verden over skuldrene 10 Forord 12. KAPITEL 1 Du skal træne for at lave en god eksamen 14

Om forfatteren 8 Kig nogle af de bedste svømmere i verden over skuldrene 10 Forord 12. KAPITEL 1 Du skal træne for at lave en god eksamen 14 Indholdsfortegnelse Om forfatteren 8 Kig nogle af de bedste svømmere i verden over skuldrene 10 Forord 12 KAPITEL 1 Du skal træne for at lave en god eksamen 14 Sådan bruger du bogen 14 KAPITEL 2 Sådan

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark

Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Bilag 6: Fokusgruppeinterview om Primark Introduktion: Hej og velkommen til mit fokusgruppeinterview. Fokusgruppeinterviewet handler om, hvilket kendskab respondenterne, altså jer har til tøjkæden Primark.

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014.

Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Samlet Evaluering af modul 5 Hold Feb. 2014. Kan indgå i tværprofessionelt samarbejde med respekt for og anerkendelse af egen professions ansvar og kompetence såvel som øvrige sundhedsprofessioners og

Læs mere

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol

Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Tillidsstigen når unge og forældre kommunikerer om risiko og alkohol Formidlingsdag, Center for Rusmiddelforskning Jakob Demant (jd@cf.au.dk) Signe Ravn (sr@crf.au.dk) Projekt Unge og alkohol (PUNA) December

Læs mere

Undersøgelse om studiekultur. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse om studiekultur. Sammenfatningsrapport Undersøgelse om studiekultur Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 97% (N=393)Spørgsmålstype: Vælg en Mand 94 Kvinde 299 Svar i alt 393 35 Er du: 3 25 2 15 299 1 5 94 Mand Kvinde Hvor gammel er du?

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523

EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 EVALUERING FRA BESØGENDE ANTAL BESØGENDE 8.406 ANTAL BESVARELSER 3.523 ALLE BESØGENDE TOTAL : 8.406 4% 3% 13% 38% Økonomi, revision, business & marketing Jura, Politik & Samfund 30% 21% Studerende på 1.

Læs mere