Langfristet gæld Kortfristet gæld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Langfristet gæld 41.374 29.155 0 0 Kortfristet gæld 46.921 45.354 39.447 28.540"

Transkript

1 Årsskrift 2012

2 Hovedog nøgletal VUC Storstrøm tilbyder undervisning inden for: Almen voksenuddannelse (AVU) Forberedende voksenundervisning (FVU) Gymnasiale suppleringskurser (GSK) Ordblindeundervisning (OBU) Studieforberedende enkeltfagsundervisning (hf) 2-årig hf Resultatopgørelse (t.kr.) Omsætning Omkostninger Resultat før finansielle og ekstraordinære poster Finansielle poster (1.073) (512) (227) 255 Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster 0 0 (1.893) 0 Årets resultat Balance (t.kr.) Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Balancesum Egenkapital ultimo Langfristet gæld Kortfristet gæld Årselever Almen voksenuddannelse (AVU) 448,0 441,2 455,5 343,1 Forberedende voksenundervisning (FVU) 92,3 62,9 44,2 66,6 Gymnasiale suppleringskurser (GSK) 12,0 15,3 7,9 10,6 Ordblindeundervisning (OBU) 11,1 7,9 8,3 8,4 Studieforberedende enkeltfagsundervisning (hf) 393,4 433,2 427,2 336,9 2-årig hf 278,2 257,6 197,0 135,7 Øvrige (IDV, pædagogikum, brobygning) 6,1 5,8 5,6 18,6 Årselever i alt 1.241, , ,7 919,9 VUC Storstrøm har haft en lille stigning i årseleverne fra til svarende til en vækst på 1,4 %. VUC Storstrøm har konsolideret sin økonomi ved et overskud på kr svarende til en overskudsgrad på 2,3 %. Pr. 31. december 2012 havde skolen en samlet egenkapital på kr og en soliditetsgrad på 10,9. Bestyrelsen har således sikret VUC Storstrøms økonomiske konsolidering ved vedvarende at holde et sikkert fokus på skolens økonomiske udvikling og styring. Udgivelse: VUC Storstrøm Tekst/layout: Susanne Lassen - Kristina Steenberg/Helle Kærgaard Larsen Oplag: Tryk: Jannerup Næstved Marts

3 Forord I julen 2012 fik jeg bøgerne Brobyggerne og Dandy af den svenske forfatter Jan Guillou. Bøgerne følger tre norske brødre, Lauritz, Oscar og Sverre, der som små mister deres far på havet. Godgørende kræfter i Bergen indser de tre drenges enestående talent og sætter penge i deres uddannelse som ingeniører. Alle tre drenge kvalificerer sig blandt deres årgangs bedste, og vi følger dem som unge mænd i deres stræben efter karriere og lykke i tilværelsen. Og hvorfor så denne beskrivelse af to, i øvrigt fremragende romaner, hvor historien udspiller sig tilbage i begyndelsen af forrige århundrede? Fordi de tre brødre i romanerne er gode billeder på, at uddannelse kan medvirke til at nedbryde barrierer, som ellers syntes uoverstigelige, og at uddannelse bidrager til at skabe det gode liv. Sagt kort - det kræver gode kompetencer at møde tidens udfordringer. I 2012 har ca unge, voksne og kortuddannede borgere på Lolland-Falster og Sydsjælland gjort brug af VUC Storstrøms uddannelsestilbud. Det har de gjort med henblik på at dygtiggøre sig, så de kan få deres ønskeuddannelse og ønskejob. I dag lever vi i en globaliseret verden, hvor det forventes, at vi kan relatere os til resten af verden. Og globaliseringen har også holdt sit indtog på VUC Storstrøm. Vores samarbejdsaftaler med skoler i Europa og Kina skal bidrage til, at vore studerende får lejlighed til at møde studerende fra andre lande. Mødet kan være fysisk i form af studierejser. Men det kan også være virtuelt ved anvendelse af VUC Storstrøms IT-baserede konferencesystem, Global Classroom, hvor klasserne kan mødes i cyberspace på tværs af landegrænser, lære hinandens hverdag at kende og diskutere relevante emner. Vi inddrager moderne informationsteknologi i undervisningen på alle niveauer. Vores mål er at være det digitaliserede VUC. Det giver store udfordringer for os alle, ny teknik kan jo ind imellem drille. Ny teknik forandrer også læringsrummet, og den traditionelle lærerrolle udfordres. Hvert år udarbejder VUC Storstrøm en årsrapport, der beskriver VUC Storstrøms økonomiske og faglige resultater i tal. Vi er imidlertid meget andet og mere end det. Vi er bl.a. arbejdsplads for ca. 200 medarbejdere, der hver dag gør deres yderste for at bidrage til, at vore kursister får en god uddannelse. Vi er en uddannelsesinstitution for ca kursister, der hver dag fylder bygningerne med liv og udfordrer hinanden og vore lærere med henblik på at dygtiggøre sig. Endelig er vi en vigtig samarbejdspartner for andre uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder. Kort sagt så er VUC Storstrøm en myretue af pædagogiske aktiviteter næsten hele døgnet rundt året rundt. God læselyst. Niels Henriksen Direktør 3

4 Hvem er VUC Storstrøm? Voksenuddannelsescentrene (VUC) rækker mere end 50 år tilbage i tiden, hvor de første tekniske forberedelseskurser blev etableret. Missionen var dengang at få de unge og voksne tilbage på skolebænken for at videreuddanne sig på de mellemtekniske uddannelser, som var stærkt efterspurgte i den ekspanderende industri. I dag er VUC en selvstændig og formel del af det offentlige voksenuddannelsessystem. VUC tegner sig for en betydelig del af voksenuddannelsen i Danmark med omkring studerende på årsbasis. VUC og 60-procentmålsætningen Det er regeringens målsætning, at 60 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse i VUC yder et væsentligt bidrag i forhold til regeringens målsætning, da VUC spiller en vigtig rolle som brobygger til de videregående uddannelser. Vidste du, at: VUC Storstrøm er den største udbyder af hf-undervisning i Region Sjælland. VUC Storstrøm tilbyder kompetencegivende undervisning til unge og voksne på alle niveauer fra grundlæggende undervisning i dansk og matematik til højeste gymnasiale niveau. VUC Storstrøm har hvert år ca kursister. VUC Storstrøm tilbyder undervisning fra 7 byer fordelt på Sjælland og Lolland-Falster: Faxe, Haslev, Maribo, Nakskov, Nykøbing F, Næstved og Vordingborg. VUC Storstrøm har ca. 200 medarbejdere, der alle står klar til at bidrage til, at VUC Storstrøms uddannelser afvikles på den bedst mulige måde. I 2011 konstaterede Konsulentfirmaet DAMVAD: Ca. hver femte af alle personer, som i perioden tog en videregående uddannelse, har modtaget undervisning på VUC, før de startede på en videregående uddannelse. I 2012 svarede 66% af deltagerne i VUC Storstrøms elevtrivselsundersøgelse, at de planer om at læse videre efter deres uddannelsesforløb på VUC Storstrøm. VUC Storstrøm blandt de bedste hf-udbydere i landet I januar 2013 udsendte Ministeriet for Børn og Undervisning en oversigt over karaktergennemsnittet på landets gymnasier og hf-uddannelser. På listen scorer VUC Storstrøm højt både i regionen og på landsplan. I 2012 havde VUC Storstrøm et karaktergennemsnit på 7,2 på hf enkeltfag. Det fører VUC Storstrøm ind på en førsteplads blandt VUC erne i Region Sjælland. Eksamensresultater på de gymnasiale udannelser i 2012: 2-årigt hf Hf-enkeltfag VUC Storstrøm 6,3 7,2 Region Sjælland 5,6 6,5 Landsplan 5,9 6,9 På den 2-årige hf, der udbydes af gymnasieskoler og VUC er, havde VUC Storstrøm et gennemsnit på 6,3. Resultatet ligger over landsgennemsnittet på 5,9. 4 4

5 Forberedende voksenundervisning (FVU) er grundlæggende undervisning i dansk og matematik. Formålet med FVU er at give voksne mulighed for at forbedre og supplere deres grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skriftlig fremstilling (FVU-dansk) samt talforståelse, regning og basale matematiske begreber (FVUmatematik). Der undervises på 4 trin i FVU-dansk og på 2 trin i FVU-matematik. Undervisningen tilrettelægges så den passer til kursisternes individuelle behov og stiler imod videre uddannelse samt at øge forudsætningerne for at medvirke aktivt i samfundet. Med fokus på det skrevne ord Et medarbejderkursus hos VUC Storstrøm i Nakskov åbnede nye døre for Bent Christensen I foråret 2012 satte Lolland Produktionsskole fokus på den skriftlige kommunikation referater, uddannelsesplaner, indberetninger m.m. skulle have et løft. VUC Storstrøm gennemførte en læsetest af samtlige medarbejdere og ledere på produktionsskolen. Det mundede ud i et efteruddannelsesforløb, hvor ca. 20 motiverede medarbejdere fra Nakskov og Maribo fik pudset deres dansk- og IT-kundskaber af. Til daglig er Bent Christensen ejendomskoordinator, eller pedel, som han selv kalder det, på Lolland Produktionsskole i Nakskov. Han underviser også et hold med unge, der dygtiggør sig inden for håndværksfag, vedligeholder skolens bygninger og udfører forskellige håndværksopgaver. Privat er han ham, der havde det svært i skolen. For selv om det kørte fint med de matematiske fag, gik det slet ikke, når det kom til dansk og retstavning. - Gennem min skolegang var jeg klassens klovn, ham der brugte timerne på at sidde og kaste med viskelæder. For selv om jeg kunne bogstaverne, var det fuldstændig umuligt for mig at danne ord og stavelser ud af dem. Ofte havde jeg alle bogstaverne rigtigt i et ord, men det var i den forkerte rækkefølge, forklarer Bent Christensen. På den baggrund var skoletiden ikke særlig sjov. Og selv om ordblindhed ind imellem var oppe at vende, fik han aldrig særlig undervisning, og efterhånden fandt han sine egne veje gennem skolesystemet. - Jeg lærte efterhånden mig selv nogle værktøjer, nogle huskeværktøjer. Og da jeg blev ældre, havde jeg stor glæde af at lave lektier med mine egne drenge og bruge deres lærebøger, forklarer han. Men da han sidste forår sammen med et hold kolleger deltog på et tremåneders FVU-kursus hos VUC Storstrøm i Nakskov, fik han et noget andet syn på sine manglende danskkundskaber. Forud for kurset blev deltagerne testet, så undervisningen kunne tilrettelægges individuelt. - Kurset omfattede en dags undervisning om ugen. Det var ret intensivt, og vi kunne lære dansk og it. Der var dog noget ved mine danskkundskaber, der fik VUC til også at tilbyde mig en ordblindetest. Og så blev jeg erklæret ordblind som 44-årig, fortæller Bent Christensen. Hans undervisning blev målrettet med fokus på dansk, og han fik derudover særlig ordblindeundervisning. VUC Storstrøm indgår i VEU Center Øst og Øerne, der har til formål at vejlede og rådgive om voksen og efteruddannelse i Region Sjælland. VEU er en forkortelse af voksen og efteruddannelse, som kan være forskellige former for offentlige og private kurser både faglige og almene. 5 5

6 En 2-årig hf er en gymnasial ungdomsuddannelse på linje med STX, HTX og HHX. På VUC Storstrøm er der mulighed for at tage en 2-årig hf i Faxe, Næstved og Nykøbing F. Formålet med en 2-årig hf er at forberede kursisterne til videregående uddannelse, og at de tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer gennem uddannelsesforløb. Som kursist på den 2-årige hf følger man den samme klasse i 2 år, men man har mulighed for at tone sin egen uddannelse via sine valgfag og gennem den større skriftlige opgave. Voksne strømmer til 2-årig hf VUC Storstrøm i Vordingborg oplever stor succes med sin 2-årige enkeltfags hf, der især tiltrækker de modne studerende VUC Storstrøm i Vordingborg oprettede i sensommeren 2012 for første gang et 2-årigt hf forløb sammensat af enkeltfag. Mens VUC Storstrøm venter på at få lov til at tilbyde 2-årige hf-klasser i Vordingborg, blev den kursistbetalte pakkeløsning med enkeltfag alternativet. Det var tænkt som et forsøg. Men behovet for et mere modent tilbud viste sig at være stort. Og med knap 30 kursister må initiativet siges at være en succes. Underviser og studievejleder hos VUC Storstrøm Vordingborg, Inge Lise Stysiek, siger: - Vi har ramt en målgruppe, som vi ellers har haft svært ved at lave tilbud til. Det er de unge voksne i aldersgruppen mellem 18 og 25 år, og der er også en del, som er ældre. Samtidig har vi rigtig mange mænd. Kønsfordelingen er faktisk nogenlunde ligelig, og det er første gang i min tid, jeg har oplevet det og jeg har været her siden En af de studerende, der har valgt VUC Storstrøms 2-årige enkeltfags hf er 32-årige Martin Henrioud. Efter 13 år i Forsvaret valgte han i sensommeren 2012 at tage uddannelsesorlov. Og han var ikke i tvivl om, at han var vokset fra gymnasiet. - På VUC Storstrøm kan jeg læse de fag, jeg skal bruge fremover til en videregående uddannelse og ikke alt muligt andet. Jeg har ikke brug fag som idræt og drama eller at danse lancier. I min alder har det heller ingen interesse at blive undervist sammen med årige. Samtidig er jeg virkelig blevet positivt overrasket over niveauet. Det er meget fagligt kompetente lærere, siger han. 6

7 Vordingborg VUC på Skiftesporet VUC Storstrøm i Vordingborg har til daglig lokaler på Næstvedvej, men gennem et samarbejde med Vordingborg Jobcenter underviser VUC Storstrøm også på Skiftesporet i Nørregade, hvor VUC Storstrøm underviser i FVU-dansk og FVU-matematik. Samarbejdet betyder, at mange kommer videre i uddannelsessystemet enten på VUC Storstrøm eller på andre uddannelsesinstitutioner. I sensommeren 2012 startede vi vores første toårige hf-enkeltfag i Vordingborg. Og det blev en succes, vi slet ikke kunne have forudset. Lige så overvældende var det, da vi mod årets slutning åbnede for tilmeldingerne til vores pædagogpakke, der køres som parallelundervisning mellem Vordingborg og Faxe. Vi fik langt flere tilmeldinger, end vi havde forventet. I det hele taget har vores fagpakker været meget efterspurgte. Det har bekræftet os i, at afdelingen i Vordingborg er både populær og væsentlig. Og opbakningen betyder, at vi kan tilbyde en bredere vifte af fag end tidligere blandt andet religion, som tidligere har haft for få ansøgere. Danmarksstafetten Afdelingsleder Søren Jensen Undervisere og kursister deltog i 2012 i Dan marksstafetten. VUC Storstrøm stillede med hold fra både Næstved og Vordingborg og havde en aktiv dag i den smukke natur omkring Herlufsholm. Parallelundervisning VUC Storstrøm i Vordingborg tilbyder nu sammen med afdelingerne i Næstved og Vordingborg parallelundervisning i Engelsk A, Matematik A og Fysik B. Underviserne er fra Faxe og har også selv været på skolebænken. For undervisning for åbent kamera er en helt anden måde at undervise på. 7

8 Jeg manglede bare dansk på A-niveau VUC Storstrøms fjernundervisning og en studietur til Tanzania blev springbræt til pædagogstudiet Mens det første spæde forår præger Danmark, sidder 20-årige Simone Uttenthal Christensen i Tanzania, hvor hun underviser afrikanske børn i engelsk og matematik. Hendes indsats er frivillig og et led i planerne om at søge ind på pædagogstudiet via kvote 2. For hendes fremtidsplaner har ændret sig meget de seneste år. - Jeg troede jo egentlig, at jeg skulle arbejde i butik. Derfor valgte jeg at læse HG. Men nu kan jeg mærke, at jeg meget hellere vil arbejde med børn og omsorg gerne for eksempel på et børnehjem, forklarer hun. Hf-enkeltfag Hf-enkeltfag er studieforberedende undervisning for voksne og omfatter de fag og niveauer, som indgår i en samlet højere forberedelseseksamen (hf). Formålet med hf-enkeltfag er at give voksne et grundlag for videregående uddannelse eller mulighed for at supplere tidligere uddannelse samt at forbedre deres muligheder på arbejdsmarkedet. Der undervises i 3 niveauer på hf: C-, B-, og A-niveau, og alle hf-fag kan afsluttes med en kompetencegivende eksamen. De fleste fag afsluttes efter ½ år, dog tilrettelægges nogle fag over 1 år, mens andre kan tages på 1½ år. Hf-enkeltfagene kan sammenstykkes til en hel hf-eksamen, der giver samme muligheder som en 2-årig hf. Derfor blev det pædagogstudiet frem for en butiksuddannelse, der nu er målet. Men det kunne hendes HG eksamen ikke umiddelbart bruges til. Der manglede lige dansk på højt niveau. Og med en travl hverdag, der var fyldt op med arbejde, var et gængs HF-forløb ikke en mulighed. Til gengæld opdagede Simone mulighederne ved fjernundervisning. - Fjernundervisning virkede optimalt, fordi det er så fleksibelt. Man får kode og brugernavn, når man tilmelder sig, og så finder man materiale og opgaver på internettet. For mig var det den mulighed, der var. Jeg arbejdede på Næstved Sygehus, og jeg var også kontorhjælp. Så hvis jeg ikke havde haft muligheden med fjernundervisning, så havde jeg været nødt til måske at bruge 2-3 år mere på for eksempel at læse en hel HF eller gå på gymnasiet. Men jeg er 20 år nu og vil egentlig bare gerne videre, så det her har været perfekt, siger hun. Nu bruger Simone så tiden frem til sensommeren på at samle point og forberede sig til pædagogstudiet. Blandt andet ved at undervise børn i Tanzania. - Jeg arbejder på to skoler, hvor jeg underviser børn fra 5 12 år. Det er helt basale skolefag som engelsk, matematik og lidt it. Og så håber jeg, at jeg kommer ind som pædagog til efteråret, siger hun. Gymnasial supplering VUC Storstrøm tilbyder gymnasiale suppleringskurser (GSK), der har til formål at give ansøgere med en gymnasial uddannelse eller anden tilsvarende gymnasial eksamen mulighed for at opfylde specifikke adgangskrav til videregående uddannelser. 8

9 Nakskov/Maribo Både Nakskov og Maribo har oplevet stor søgning i 2012, og vi kan glæde os over fremgang for både kursister og aktiviteter. I Maribo har vi set stor fremgang på AVUholdene, og vores fjernundervisning, som styres fra Nakskov, har virkelig boomet. En af grundene er de seneste års mange investeringer i it. Det har blandt andet muliggjort, at vores engelskhold har fået en venskabsklasse i Manchester, og fremadrettet vil vi også snart kunne koble os op på parallelundervisning og Global Classroom. Også på mange andre områder blev 2012 et år, hvor fundamentet blev lagt til mange aktiviteter, der peger fremad. Blandt andet fik vi et rigtig godt samarbejde med Jobcentret, hvor vi leverer korte undervisningsforløb til jobsøgende. Og vi har flere gode samarbejdsprojekter i støbeskeen. Afdelingsleder Carsten G. Sørensen Ny afdelingsleder Hen over sommeren valgte afdelingsleder gennem mange år Leo Rasmussen at overlade posten til nye kræfter. Leo Rasmussen ønskede at skrue ned for arbejdslivet og overlod stolen til Carsten G. Sørensen, der kom fra en stilling som forstander på Pederstrup Efterskole. Kold krig og kirkegård Både i Maribo og Nakskov har kursisterne været på studieture. Maribo tog til Stevnsfortet og Faxe kalkbrud, hvor temaet blandt andet stod på den kolde krig. Og Nakskov besøgte berømthederne på Assistens Kirkegård i København og nåede også en tur omkring Folketinget. Aktive kursistråd 2012 blev et rigtig godt år for studiemiljøet i både Maribo og Nakskov. Maribo fik sit første kursistråd og holdt for første gang i mange år en julefest. En gallafest fik de aktive kursistråd også stablet på benene, og efter sigende har de to kursistråd også spændende planer for

10 Flere unge årige i uddannelse I 2011 og 2012 gennemførte VUC Storstrøm og Center for Ungdomsforskning (CEFU) et forskningsprojekt i samarbejde med UU Sjælland Syd og Jobcenter Faxe. Gennem interviews, coaching og afprøvning af nye undervisningsmetoder var projektet Flere unge årige i uddannelse med til at give indsigt og nye tilgange til indlæring, der kan støtte unge arbejdsløse på vejen til uddannelse. Matematik fra en helt ny vinkel Casper Fjordager Kristensen deltog i et læringsprojekt for unge i Faxe Kommune Foto: Finn Frandsen Mange unge strander i uddannelsessystemet, fordi de ikke ved, hvad de gerne vil. Det vidste 23-årige Casper Fjordager Kristensen dog godt han ville være murer. Men efter 30 forgæves ansøgninger begyndte det at knibe lidt med motivationen. - Jeg havde gennemført et grundforløb på EUC, og så havde jeg forgæves søgt en masse lærepladser. Jeg fik lidt arbejde hos min far, der har et gulvfirma. Men da der ikke var mere at lave der, vidste jeg ikke, hvad jeg så skulle, så jeg gik op på kommunen, fortæller Casper Fjordager Kristensen. Og Faxe Kommune havde faktisk et godt tilbud til ham. I samarbejde med VUC Storstrøm i Faxe, var kommunen ved at starte et alternativt undervisningsprojekt, hvor kursisterne kunne lære gængse skolefag på nye måder. - Det var rigtig godt. Jeg har selv haft problemer med at regne. Men jeg lærte, at der er flere måder at regne på. Vi skulle for eksempel måle op til en køkkenhave, finde rumfanget på et drivhus og sådan noget, siger Casper Fjordager Kristensen. For det var ikke almindelig tavleundervisning, der ventede de unge i Faxe. I stedet blev de bl.a. sat i sving med at dyrke køkkenhave og lave mad i det fri. - Det var en rigtig populær måde at lære på, og underviserne havde en rigtig god måde at gøre tingene på, fortæller Casper Fjordager Kristensen. Alligevel gennemførte han ikke hele forløbet i Faxe. - Nej, der kom endelig en læreplads som murer. Det var det, jeg havde håbet på i over et år, og jeg er der endnu, fortæller han. 10

11 Faxe/Haslev I 2012 fik VUC Storstrøm i Faxe etableret sig på Campus Haslev. De første kursister kunne begynde efter efterårsferien, og vi kan nu tilbyde hold på både læringseksperimentariet og dansk som andetsprog, samt FVU- og ordblindeundervisning. Afdelingen i Haslev giver også mulighed for et godt samarbejde med de andre institutioner på stedet, fx EUC, HTX, 10. klassescentret osv. Også i Faxe har samarbejdet været i fokus i Vores parallelundervisning er virkelig kommet op at køre, og i slutningen af året oplevede vi en helt overvældende tilslutning til vores pædagogpakke med opstart i Hyggelig halloween Efteråret stod i (u)hyggens tegn ved den årlige halloweenfest. Både undervisere og kursister havde taget opgaven meget seriøst og mødte udklædte op til den traditionsrige aftenfest i Faxe. Fysik og kemi Afdelingsleder Søren Jensen I efteråret fik Faxe sit nye naturfagslokale. Naturfag som biologi, geografi og kemi har nogle meget store hold, og med det nye lokale kan VUC Storstrøm i Faxe nu tilbyde et lokale til de almene forsøg samt et laboratorium til de mere krævende kemiforsøg. Dansk som andetsprog på Campus Haslev Et af de nye uddannelsestilbud, som borgerne i Haslev og omegn har kunnet benytte sig af i 2012, er dansk som andetsprog. En mandag aften sidst i oktober trodsede 28 kursister med fremmedsproget baggrund regn og hagl, og mødte op på Campus Haslev til den første undervisningsdag i dansk som andetsprog. Kursisterne, der mødte op for at få løftet deres kompetencer i dansk hos VUC Storstrøm, kommer hovedsageligt fra Irak og Bhutan. 11

12 Ordblindeundervisning er støttende undervisning for voksne, der er ordblinde. Formålet er at afhjælpe eller begrænse kursisternes læse- og skrivevanskeligheder, samt at forbedre deres muligheder for at klare sig i sammenhænge, der kræver skriftlighed. Undervisningen skal ligeledes medvirke til at forbedre deltagernes mulighed for at fungere på arbejdsmarkedet, i en uddannelse, i samfundslivet og privat. Ordblindeundervisning foregår typisk på mindre hold med 4-6 deltagere, men kan dog også i visse tilfælde foregå som eneundervisning. 12-taller trods ordblindhed Med den rigtige hjælp fik Nadja Nielsen sat gang i sin uddannelse selv om hun er stærkt ordblind Bogstaverne flød sammen og ordene gav ingen mening. Sådan forløb det meste af 26-årige Nadja Nielsens tid i folkeskolen. Hun er stærkt ordblind og skolen magtede ikke at finde den rette hjælp til hende. Først da hun fik muligheden for at tage 9. og 10. klasse på efterskole, kom der skred i tingene. - Her lærte jeg at læse, og det var virkelig lykken. Min selvtillid fik også et ordentligt boost, fortæller hun. Siden kæmpede hun sig gennem en erhvervsuddannelse inden for lager og transport. Men ambitionerne rakte videre. - Da jeg stod med min uddannelse kom krisen, og det blev svært at finde arbejde. Og selv om undervisningen på efterskolen havde været god, fik jeg ingen eksamener. Derfor valgte jeg at begynde på en 10. klasse på VUC Storstrøm i Næstved et forløb, jeg kunne kombinere med VUC s OBU altså ordblindeundervisning, fortæller hun. For første gang stiftede hun bekendtskab med grammatik, og pludselig var der nogle brikker, der faldt på plads. - Jeg fik en dansklærer, der satte tingene op på en anden måde for mig. Og pludselig var det som om, min hjerne blev lukket op. Samtidig var det en stor motivation at gå i klasse med voksne, modne mennesker folk med et mål. Og så var der de særlige OBU-timer. Man bliver testet, så man kan se præcis, hvor ens svagheder ligger. Derfor kan der sættes ind ud fra den enkeltes behov, forklarer hun. Nadja Nielsen gennemførte sin 10. klasse med bl.a. tre 12-taller og tre 10-taller, heraf det ene i skriftlig dansk. Og hun fik så meget selvtillid, at hun nu er i gang med en hf-eksamen, der giver hende adgang til at bygge videre på sin erhvervsuddannelse. - Jeg skal stadig kæmpe mere end de fleste, og jeg har vænnet mig til, at hvis der er noget, jeg ikke kan læse, så må jeg lære det udenad. Men hos VUC Storstrøm har jeg fået rygklap gennem hele forløbet, og de lytter til en. Det er det, man har brug for. For jeg ved godt, hvad mit handicap er, siger hun. Almen Forberedelseseksamen I 2009 blev det muligt at slutte et AVU-forløb med en Almen Forberedelseseksamen (AFE). Det er en samlet eksamen, der svarer til en 10. klasses afgangseksamen fra folkeskolen og som giver adgang til ungdomsudannelserne. 12

13 Næstved Vi kan se tilbage på et år med udvikling og samarbejde i mange retninger. Et eksempel på dette er opgraderingen af vores lokaler til de kreative fag, billedkunst, drama og musik, der nu er samlet i én bygning, og dette samarbejde har bl.a. resulteret i en fælles kabaret. I 2012 fik vi også udbygget samarbejdet med erhvervslivet, Erhvervsuddannelsescentret og Jobcentret. Vi deltager i flere og flere AMU- og virksomhedsforløb med FVU/OBU, og har fået aftaler i stand med Jobcenter Næstved om bl.a. FVU-undervisning og Læringseksperimentarium. Endelig blev 2012 året, hvor VUC Storstrøm i Næstved fik en politisk afklaring på en ny placering i campusområde tæt ved stationen. En flytning ligger endnu flere år ude i fremtiden, men kimen er lagt der er ingen tvivl om, at et samlet uddannelsescenter vil skabe en god synergieffekt, og beliggenheden vil være med til at gøre vores tilbud langt mere synlige. Undervisere på skolebænken Mange af afdelingens undervisere har efteruddannet sig i 2012, og som et eksempel på et nyt tiltag har der været afviklet fyraftensmøder, hvor pædagogikumkandidater har stået for oplæg til pædagogiske debatter. Kreative fag under samme tag Drama, musik og billedkunst fik deres egen bygning i Tidligere lå fagene fordelt rundt omkring i flere bygninger, hvilket besværliggjorde samarbejdet. Nu har bofællesskabet skabt så gode rammer, at de kreative hold allerede få uger efter skolestart kunne optræde på Næstveds kulturnat samt lave en fælles kabaret på skolen. Afdelingsleder Per Mejer Larsen Fra jobcenter til eksperimentarium I efteråret 2012 gik starten for VUC Storstrøms læringseksperimentarium i Næstved. I samarbejde med Jobcenter Næstved fik kursisterne tilrettelagt et individuelt uddannelsesforløb under hensyntagen til forskellige indlæringsbehov og med tilknytning af en fast mentor. 13

14 Almen voksenuddannelse (AVU) svarer til folkeskolens 9. og 10. klassetrin. Formålet med AVU er at styrke voksnes muligheder for videre uddannelse og fremme deres interesse for at uddanne sig inden for en række almene fag. Der findes fem niveauer på AVU, og alle fag kan afsluttes med en kompetencegivende prøve. Der undervises både om dagen og om aftenen. AVU-fag kan også læses som en samlet almen forberedelseseksamen, der med den rette fagkombination giver direkte adgang til den 2-årige hf. Man kan altid blive klogere Et tilskud fra Kompetencefonden sikrer toptunede medarbejdere Til daglig monterer Lene Rosenbluuh bomme på produktionsvirksomheden Hardis gigantiske landbrugssprøjter. Og hun er temmelig erfaren, for hun har været ansat i 18 år i virksomheden. Alligevel takker hun gerne ja, når der er tilbud om efter- og videreuddannelse. - Man har godt af at lære noget nyt en gang imellem. Her på Hardi er det sådan, at vi har en højsæson, hvor vi har rigtig travlt, og så har vi lavsæson, typisk hen over sommeren, hvor der ikke er så meget at lave. I den periode har vi mulighed for at deltage på forskellige kurser, fortæller Lene Rosenbluuh. Gennem årene har det givet hende en del forskellige kompetencer. For eksempel har hun uddannet sig til industrioperatør, og hun deltager også gerne, når det er almene skolefag, der er på programmet. - I 2012 blev det til et 14-dages AVU-kursus i it og engelsk på VUC Storstrøm i Nykøbing F. Vi havde vores eget hold med 18 medarbejdere fra Hardi. Og eftersom vi var på meget forskelligt niveau, fik vi selv lov til at være med til at tilrettelægge undervisningen, så vi hver især kunne lære præcis det, vi gerne ville, siger hun. Lene Rosenbluuh og hendes kolleger uddannede sig med hjælp fra Kompetencefonden. De virksomheder, der er omfattet af Kompetencefonden, kan hvert år søge om 14 dages valgfri uddannelse til deres medarbejdere. Under forløbet modtager medarbejderne SVU (Statens VoksenUddannelsesstøtte), som næsten svarer til normal løn. - Alternativet var at gå og rydde op ude i hallerne eller måske gå derhjemme på dagpenge. Så synes jeg da, det her er et meget bedre tilbud, og jeg tager gerne mod det igen, siger Lene Rosenbluuh. - På Hardi har vi en lang tradition for efteruddannelse. Og gennem Industriens overenskomst er vi sikret nogle ugers selvvalgt uddannelse om året via Kompetencefonden. Det giver os mulighed for at have flere på uddannelse og sikrer de fleste stort set det samme i løn. Og eftersom det er selvvalgt uddannelse, kan man både dygtiggøre sig inden for sit nuværende arbejde eller måske lære noget, der giver en mulighed for ansættelse på en anden virksomhed. Allan Jakobsen, tillidsmand hos Hardi 14

15 2012 blev året, hvor vi kunne tage vores nye fløj i brug. Siden foråret har vi kunnet nyde de flotte lokaler, der har alle moderne hjælpemidler. Nykøbing F Vi kom også godt i gang med 2. hold af vores fleksible hf, hvor kursisterne kan deltage i undervisningen hjemmefra over web. Og i det hele taget har 2012 stået i elektronikkens tegn. Vi fik blandt andet præsenteret vores Global Classroom for folk fra 64 lande på en It og læring kongres i Firenze. Og fremadrettet vil vi snart kunne bruge Global Classroom for gæstelærere uanset om de er fra Tønder eller Tanger. Samtidig fik vi lavet vores præsentationsvideo, der kan ses på hjemmesiden. Præsidentvalg på VUC I november gik USA til valg. Det samme gjorde VUC Storstrøm i Nykøbing F., hvor kursisterne benyttede det amerikanske præsidentvalg til to temauger, hvor alt stod i valgets tegn. Temaugerne bød bl.a på et oplæg fra USA-eksperten Mads Fuglede, og der blev oprettet et election centre og afholdt prøvevalg. Hf ere til galla Afdelingsleder Jan Bodholdt Kursistrådet havde også et meget aktivt år, og sommeren bød på VUC Storstrøms første gallafest for kursister, der afsluttede en fuld hf. Det vil fremover blive en tradition, ligesom den fælles afslutning i maj, med grill på plænen foran skolen, også bliver gentaget. Dog helst i bedre vejr! Ny fløj bedre plads 3. februar 2012 kunne VUC Storstrøm i Nykøbing F. endelig tage den nye fløj i brug. Borgmester John Brædder klippede snoren, og de nye, moderne lokaler er siden blevet brugt flittigt. Samtidig gik et andet længe ventet ønske i opfyldelse flere p-pladser, både nord og syd for bygningen. 15

16 Det sværeste er manglen på øjenkontakt Det var ikke uden udfordringer, da en række af VUC Storstrøms undervisere overgik fra klasselærere til skærmtrolde Hvor er kameraet nu lige? - og kan folk overhovedet høre, hvad jeg siger? VUC Storstrøms webbaserede undervisningssystem Global Classroom stod for alvor sin prøve i 2012, hvilket bød på nye udfordringer for underviserne. Dansk- og samfundsfagslærer Camilla Hæstrup har været med fra begyndelsen. Og efter godt et år med undervisning på web, er hun ved at have vænnet sig til kameraerne. Men hun møder dog stadig daglige udfordringer. - Jeg skal stadig hele tiden huske mig selv på at være der, hvor kameraerne er. Og jeg synes, det kan være svært at få øjenkontakt med de kursister, der sidder hjemme. Samtidig skal jeg være meget opmærksom på ikke at glemme dem til fordel for dem, der er til stede i klassen, forklarer hun. Alligevel er hun overvejende positiv, for efter de første børnesygdomme er overvundet, er Global Classroom blevet et undervisningsværktøj, der åbner nye døre. Blandt andet at indfange og fastholde en gruppe kursister, der ellers ikke havde mange chancer for at få en uddannelse. - Det kan være folk med social angst, eller nogle, der ikke kan få logistikken til at gå op med børn og transport, siger Camilla Hæstrup. Og hun suppleres af kollegaen Ulla Mørk Hartmann, der underviser i religion og historie. - Muligheden for at følge undervisningen hjemmefra betyder for mange, at det bliver nemmere at komme op om morgenen. Man kan sove lidt længere og møde op hjemme foran computeren i stedet for for eksempel at skulle ud i dårligt vejr. Ulla Mørk Hartmann er først for nylig blevet koblet på Global Classroom, og som de øvrige undervisere har hun ofte følt, at hun skulle opfinde den dybe tallerken. Men fremtiden tilhører ikke kun kursisterne, mener hun. Samtidig kan hun dog også se svaghederne. - Det er et stærkt undervisningsværktøj. Men det stiller krav til kursisterne og forudsætter, at de er disciplinerede. Jeg oplever generelt at dem, der sidder hjemme ikke så ofte byder ind. Det kan godt blive lidt for nemt at gemme sig, hvis man ikke er forberedt, og vi skal passe på, at det ikke bliver en fribillet, siger hun. VUC Storstrøms kompetenceplan 2015 I 2012 udviklede VUC Storstrøm en kompetencestrategi og udviklingsplan for organisationens og medarbejdernes kompetenceudvikling frem til Kompetenceplanen skal sætte VUC Storstrøm i stand til at imødekomme organisationens væsentligste kompetenceudviklingsbehov, og er særlig målrettet medarbejdernes IKTkompetencer. 16

17 Global Classroom VUC Storstrøms fleksible hf er et led i det EU-støttede Global Classroom et videolæringskoncept, der er udviklet og anvendes af VUC Storstrøm og CELF. Ved at bruge avanceret videokonferenceudstyr og bærbare PC ere til kursisterne kombineres den almindelige klasseundervisning med virtuel undervisning. Kursisterne kan koble sig op på klassen og deltage aktivt i undervisningen hjemmefra. Webundervisning er en del af fremtiden Lars Stig Nielsen kombinerer timer i klasseværelset med undervisning via hjemmecomputer - Jeg ville nødigt undvære det sociale, så jeg ser ikke webundervisning som en erstatning, men som et godt supplement. Sådan siger Lars Stig Nielsen, der siden sensommeren 2012 har gået på VUC Storstrøms Global Classroom linje i Nykøbing F., den fleksible hf. Han er oprindeligt uddannet maler, men en rygskade tvang ham væk fra faget. Og nu uddanner han sig med henblik på at blive multimediedesigner. Pt. læser han på første år af den 2-årige hf, og han møder gerne op på uddannelsescentret. Men ind imellem er der det med ryggen. - Jeg har af og til ondt i ryggen og kan selvfølgelig også blive småsyg. Så er det rigtig godt at kunne sidde derhjemme uden samtidig at skulle undvære sin undervisning, siger han. Hjemmeundervisningen foregår via den bærbare computer, han har fået stillet til rådighed af VUC Storstrøm. Gennem et særligt program logger han sig ind på klasseværelset og kan hjemme ved spisebordet følge og deltage direkte i undervisningen eller se undervisningen på et senere tidspunkt. - Jeg synes, underviserne er blevet rigtig gode til at inddrage dem, der sidder derhjemme, og det føles meget naturligt. Jeg kan markere eller bryde ind, hvis jeg har spørgsmål, helt ligesom i klassen, og jeg kan deltage i diskussioner, forklarer Lars Stig Nielsen. Muligheden for hjemmeundervisning bruges meget forskelligt. En del møder stort set altid op i klassen, andre sidder stort set altid hjemme. Og så er der Lars, der høster det bedste fra begge verdener. - I fag som naturvidenskab, hvor vi for eksempel skal lave fysikforsøg, er det vigtigt at møde op i klassen. Og generelt møder jeg op, i det omfang jeg ikke har grund til at sidde hjemme. Men der er ingen tvivl om, at det her bliver en del af fremtiden. Det er også rigtig godt, at undervisningen kommer til at ligge på nettet. Det tror jeg, jeg vil benytte mig meget af, når jeg skal læse til eksamen, siger han. 17

18 VUC Storstrøm - samarbejdende og digitalt Af Niels Henriksen, Direktør VUC Storstrøms opgave er kort fortalt at bidrage til at forbedre det grundlæggende uddannelsesniveau blandt borgerne i vores område. Vi skal medvirke til at opkvalificere unges og voksnes almene kompetencer for at forberede dem til videre uddannelse og erhverv. Det er også en af VUC Storstrøms betydningsfulde opgaver at være brobygger mellem det grundlæggende uddannelsessystem og de videregående uddannelser. Uddannelse på VUC Storstrøm skal derfor oftest ses i større relationer, relationer til de videregående uddannelser eller arbejdsmarkedet. Det samarbejdende VUC En del af VUC Storstrøms ambition er således at være det samarbejdende VUC kun på den måde kan vi skabe merværdi for vore studerende, vort lokalområde og for vores institution. I denne artikel vil jeg lade Det samarbejdende VUC omhandle campusdannelse. Campus kan defineres på mindst fem måder: Et fællesskab mellem mindst to uddannelser som tidligere har fungeret separat fra hinanden. Et fællesskab mellem flere af samme type uddannelser eller flere forskellige typer uddannelser. Et geografisk afgrænset fællesskab, hvor hidtil separate uddannelser helt eller delvis deler bygninger. Et fællesskab, hvor man samarbejder på et eller flere niveauer, på ledelsesniveau omkring administrative opgaver, på lærerniveau omkring undervisning og på elevniveau omkring studiemiljø, indsatser for fastholdelse mm. Hybrider af ovenstående modeller. VUC Storstrøm er allerede i dag en del af en campus i Nakskov, Maribo, Nykøbing F., Næstved og Haslev. Der arbejdes alle steder på at videreudvikle ideen om campus, og hvert campus har sit specielle særpræg og sine udfordringer. For VUC Storstrøm åbner campus en lang række muligheder. Vores faglighed øges, og derved højnes uddannelsestilbuddets kvalitet, ved fx at få adgang til et øget udbud af valgfag. Vi kan kombinere fag fra forskellige uddannelser og derved skabe et øget uddannelsesudbud i vores lokalområder. Øget samarbejde på tværs af uddannelserne og lærerne imellem giver mulighed for opbygning af stærkere faglige miljøer med øget sparring og måske især inden for de mindre fag. Mere tværgående kompetenceudvikling og fælles efteruddannelse vil også være en mulighed. Sidst men ikke mindst kan andre uddannelser profitere af VUC Storstrøms udbud af ordblindeundervisning og forberedende voksenuddannelse. Et udvidet fagligt samarbejde uddannelserne imellem vil alt andet lige bidrage til at overgange mellem uddannelserne vil foregå lettere. Og på campus kan vi skabe et bedre studiemiljø, etablere flere sociale aktiviteter og opleve, at mange af vore studerende bliver tiltalte af ideen om at have fag sammen med studerende på andre uddannelser. Samtidig ligger der også en udfordring ved campus. For hvordan skabes et uddannelsesmiljø med plads til de uddannelsesmæssige forskelle, som er afgørende for identitet og faglighed, samtidig med at vi sikrer, at forskelsdyrkelsen ikke nedbryder fællesskabet på tværs af campus? For VUC Storstrøm er det betydningsfuldt, at vi i campus fastholder den særlige voksenpædagogiske profil, som kendetegner vort uddannelsesmiljø, og at vi også er i stand til at fastholde vore uddannelsers særlige faglige og pædagogiske profil. Det digitale VUC En anden del af VUC Storstrøms ambition er at være det digitale VUC. Indtil for få år siden blev it-kompetencer opfattet som et emne for selvstændig undervisning. I dag er it en almindelig del af vores hverdag, og kompetencerne kommer, efterhånden som vi anvender it i dagligdagen og som en integreret del af stort set alle fag i skolen. Vore studerende anvender de teknologiske platforme til at hente viden og underholdning og til at deltage i det sociale liv. Det er samtidig en del år siden, at skolen var den eneste kilde til viden. Og da de teknologiske faciliteter, der understøtter læring, ser ud til at følge samme eksponentielle udviklingslove som anden hardwareudvikling, er spørgsmålet, hvordan vi som uddannelsesinstitution også fremover kan være den væsentligste kilde til samfundets grundlæggende kompetenceudvikling? Kort sagt er udfordringen, at vi skal holde fast i kernen af vores uddannelsestilbud, det faglige, sociale og metodiske, og samtidig bidrage til udvikling af de studerendes anvendelsesorienterede teknologiske kompetencer. Lærerrollen og lærerens autoritet udfordres dramatisk i disse år og også i det digitale VUC. Faglige sandheder er tidsbestemte, og der er mange alternativer til lærerens faglighed i de fleste fag. Lærerne skal derfor have kompetencer og muligheder for at anvende it og medier i undervisningen på et niveau, så læreren får rollen som lederen af læringsprocessen frem for at være hende med den endegyldige sandhed. Det er ledelse af læringsprocesser, og det er det, vore studerende forventer af os. 18

19 Engelsk på english En klasse indfødte englændere gav helt ny motivation til engelskhold i Maribo Klokken er lidt i fire på en grå tirsdag eftermiddag på VUC Storstrøm i Maribo. I et klasselokale venter et engelskhold spændt med ansigterne rettet mod en storskærm. Og da et andet klasseværelse i næste nu toner frem på skærmen, bliver der vinket heftigt fra begge klasseværelser, mens venlige Hello how are you? krydser luftrummet mellem Maribo i Danmark og Northwich i England dagens engelskundervisning er i gang. Siden efteråret 2012 har de to klasser deltaget i et pilotprojekt, der i høj grad omfatter brug af web og internet. Mens de danske kursister lærer engelsk, lærer englænderne om brug af internet. Kursisterne har i første fase været forbundet gennem Facebook, hvor de har chattet og mailet sammen og delt interesser og dagligdag. Denne tirsdag skal de i stedet for første gang mødes face to face via cyperspace. Projektet er en del af VUC Storstrøms virtuelle læringsværktøj Global Classroom. Et internetbaseret kommunikationssystem, hvor elever kan koble sig direkte op på klasseundervisningen hjemmefra eller, som her, udveksle undervisning med hinanden uden hensyntagen til geografi og landegrænser. Og dagens undervisning er ventet med både spænding og lidt sommerfugle i maven. - Jeg var godt nok lidt nervøs i morges, for det er jo noget helt andet, når man kan se folk, og de ikke forstår dansk. Så får man virkelig udfordret sin frygt for at tale et fremmed sprog, forklarer kursist Jessica Nauta-Ridderstrøm. Hendes nervøsitet viser sig dog at være ubegrundet. Forud for mødet med englænderne har de danske kursister forberedt en del samtaleemner. Men efter den første generthed kører snakken sine helt egne veje og når omkring emner som både vejret, hunde, juletraditioner, modelbiler og ikke mindst en rensdyrjagt i Grønland. Bagefter er stemningen i klasselokalet nærmest euforisk, og kursisterne i Maribo er enige om, at det er en fantastisk måde at lære på. - Det har været en rigtig god oplevelse. Jeg blev overrasket over, hvor nemt det var at kommunikere med dem. De forstod jo alt, vi sagde, selv om det ikke var perfekt, siger Jessica Nauta-Ridderstrøm. Også Malene Dunbak syntes, hun fik meget ud af dagens undervisning. - Man lærer at tale på en helt anden måde. Og næsten alle i klassen fik sagt noget, selv om nogle havde sagt på forhånd, at de ikke ville, siger hun. Kontakten med den engelske klasse fortsætter hen over foråret 2013, hvor kursisterne flere gange kommer til at mødes online. Samarbejdsaftale med kinesisk uddannelsesinstitution I oktober 2012 indgik VUC Storstrøm en samarbejdsaftale med Hangzhou Community College i provinsen Zhejiang i Kina. Med samarbejdsaftalen er der åbnet en unik mulighed for VUC Storstrøms kursister og lærere for at stifte bekendtskab med et samfund præget af store kontraster og en rivende udvikling. Aftalen er et led i Region Sjællands overordnede samarbejdsaftale med provinsen Zhejiang. 19

20 VUC Storstrøm Nykøbing F Bispegade Nykøbing F Tlf.: VUC Storstrøm Vordingborg Næstvedvej Vordingborg Tlf.: VUC Storstrøm Næstved Birkebjerg Allé 1, Næstved Tlf.: VUC Storstrøm Faxe Undervisning: Campus Haslev Præstøvej 5 Skolegade Faxe 4690 Haslev Tlf VUC Storstrøm Nakskov Undervisning: Søvej 6 D C.E. Christiansens Vej Nakskov 4930 Maribo Tlf

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

CAMPUS VEJLE. FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning)

CAMPUS VEJLE. FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning) CAMPUS VEJLE FVU (Forberedende voksenundervisning) OBU (Ordblindeundervisning) FVU Forberedende voksenundervisning ASFALDT ELLER ASFALT? FVU-dansk......hvis du vil være bedre til at følge med i aviser,

Læs mere

AVU Almen Voksenuddannelse

AVU Almen Voksenuddannelse AVU Almen Voksenuddannelse campusvejle AVU er et tilbud til voksne over 18 år, som ønsker at forbedre deres kundskaber i et eller flere fag Fag på : Dansk Samfundsfag Dansk som andetsprog Tysk Engelsk

Læs mere

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning AVU FVU OBU Almen voksenuddannelse Forberedende Ordblindeundervisning voksenundervisning I dette program kan du læse om: AVU - Almen Voksenuddannelse Svarer i niveau til 9. og 10. klasse Læs mere på side

Læs mere

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016

AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 AVU-FVU-OBU Almen voksenuddannelse Forberedende voksenundervisning Ordblindeundervisning 2015-2016 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2015-2016 I dette program

Læs mere

vucstor.dk 2-årig hf

vucstor.dk 2-årig hf vucstor.dk 2-årig hf www.vucstor.dk Gode muligheder for at sammensætte din hf efter interesse Nye hf-toninger på VUC Storstrøm fra august 2016 Velkommen Den 2-årige hf er en kompetencegivende ungdomsuddannelse,

Læs mere

Uddannelseskonsulenten = jeres vejleder

Uddannelseskonsulenten = jeres vejleder 1 Uddannelseskonsulenten = jeres vejleder VUC Erhverv - orientering om og tilrettelæggelse af undervisning på virksomheder, institutioner, jobcentre og andet ud af huset. Læse- og matematikscreeninger.

Læs mere

VUC kursustilbud 2014

VUC kursustilbud 2014 VUC kursustilbud 2014 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som giver dig mulighed

Læs mere

Uddannelseskonsulent

Uddannelseskonsulent Uddannelseskonsulent VUC Erhverv - orientering om og tilrettelæggelse af undervisning på virksomheder, institutioner, jobcentre og andet ud af huset. Læse- og matematikscreeninger. Samarbejde med de øvrige

Læs mere

Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland

Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland Samlet vurdering af ansøgninger om at udbyde toårig hf i Region Sjælland Hf er en almen studieforberedende uddannelse. I den nye gymnasiereform er der lagt op til, at hf skal være moderne og mere praksisorienteret

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

CAMPUS VEJLE. 2-ÅRIG HF (Højere Forberedelseseksamen)

CAMPUS VEJLE. 2-ÅRIG HF (Højere Forberedelseseksamen) CAMPUS VEJLE 2-ÅRIG HF (Højere Forberedelseseksamen) HF på VUC åbner døren til din ønskeuddannelse Din vej videre mod en ny fremtid kan starte hos VUC, som tilbyder en bred vifte af muligheder blandt andre

Læs mere

VUC ROSKILDE UDDANNELSER, FACTS OG TAL

VUC ROSKILDE UDDANNELSER, FACTS OG TAL VUC ROSKILDE UDDANNELSER, FACTS OG TAL FAKTA OM VUC ROSKILDE Center for voksen- og efteruddannelse 3 adresser: Roskilde, Greve og Køge 4 uddannelser: HF, AVU, FVU, OBU 1250 årskursister (3800 sjæle) 185

Læs mere

Uddannelseskonsulent

Uddannelseskonsulent Uddannelseskonsulent VUC Erhverv - orientering om og tilrettelæggelse af undervisning på virksomheder, institutioner, jobcentre og andet ud af huset. Læse- og matematikscreeninger. Samarbejde med de øvrige

Læs mere

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning

AVU FVU OBU. Almen voksenuddannelse. voksenundervisning AVU FVU OBU Almen voksenuddannelse Forberedende Ordblindeundervisning voksenundervisning 2016-2017 VoksenUddannelsescenter Frederiksberg byder velkommen til undervisningsåret 2016-2017 I dette program

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov Du kan læse mere om uddannelsen i denne folder. Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man følger heltidsundervisning og efter 2 år har mulighed

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og På Brønderslev Gymnasium og er uddannelse aldrig en hyldevare.

Læs mere

Workshop 5: Et tilbud om kombineret ungdomsuddannelse

Workshop 5: Et tilbud om kombineret ungdomsuddannelse Workshop 5: Et tilbud om kombineret ungdomsuddannelse Forhistorie Fri Ungdomsuddannelse Fleksuddannelse Kombineret Ungdomsuddannelse Et Danmark, der står sammen Til unge, der ikke har forudsætninger for

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Hf er en almen, gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. Hf giver dig en bred og alsidig viden, og du lærer

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at Fælles fokus på læring HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse bedre job og højere livskvalitet Strategi 2016 2019 Med udgangspunkt i denne vision uddanner vi unge og voksne i et miljø,

Læs mere

HF Et aktivt valg! 1

HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! 1 HF Et aktivt valg! Kobling mellem teori og praksis VELKOMMEN TIL BRØNDERSLEV GYMNASIUM OG HF Brønderslev Gymnasium og HF lægger vægt på at flytte den enkelte elev mest muligt, skabe

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

KUU hverdag og praksis: Aktuelle uddannelsespolitiske initiativer Aarhus den 19. april 2016, ved chefkonsulent Per Bredholt Frederiksen

KUU hverdag og praksis: Aktuelle uddannelsespolitiske initiativer Aarhus den 19. april 2016, ved chefkonsulent Per Bredholt Frederiksen KUU hverdag og praksis: Aktuelle uddannelsespolitiske initiativer Aarhus den 19. april 2016, ved chefkonsulent Per Bredholt Frederiksen 21-04-2016 Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side

Læs mere

Forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Vi forbedrer livsgrundlaget ved livslang læring

Forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Vi forbedrer livsgrundlaget ved livslang læring Læring til tiden Forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Vi forbedrer livsgrundlaget ved livslang læring Læring til tiden forretningsgrundlag for VUC Storstrøm Forretningsgrundslaget for VUC Storstrøm Læring

Læs mere

Er Global Classroom løsningen, der for første gang i historien kan skabe geografisk ligevægt i. fra København og Århus til Gedser og Skagen?

Er Global Classroom løsningen, der for første gang i historien kan skabe geografisk ligevægt i. fra København og Århus til Gedser og Skagen? Er Global Classroom løsningen, der for første gang i historien kan skabe geografisk ligevægt i uddannelsestilbudene... fra København og Århus til Gedser og Skagen? Hør mere om Global Classroom og deltag

Læs mere

Efteruddannelse og opkvalificering

Efteruddannelse og opkvalificering Efteruddannelse og opkvalificering Hvem er VEU-Center Nordsjælland? VEU-sekretariatet Hvad laver vi? 700-800 virksomhedsbesøg årligt virksomheder, der selv henvender sig nye virksomheder Virksomheder,

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

VEU Center Fyn. Din guide til voksen- og efteruddannelse

VEU Center Fyn. Din guide til voksen- og efteruddannelse VEU Center Fyn Din guide til voksen- og efteruddannelse VEU Center Fyn Har til formål at vejlede og rådgive personer og virksomheder i forbindelse med voksen- og efteruddannelse Dækker følgende kommuner:

Læs mere

Det samlede resultat for 2016 forventes at medføre et overskud på kr ,- svarende til en overskudsgrad på 3,8%.

Det samlede resultat for 2016 forventes at medføre et overskud på kr ,- svarende til en overskudsgrad på 3,8%. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 14. december 2016 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. Tlf: 5488 1700 ivp@vucstor.dk www.vucstor.dk CVR: 29541868 22. december Deltagere: Per Skovgaard Andersen, Stina

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

Ta en 2-årig HF og kom videre

Ta en 2-årig HF og kom videre 2-årig HF Ta en 2-årig HF og kom videre Med en HF-eksamen kan du få adgang til din drømmeuddannelse Du kan få adgang til: Kortere videregående uddannelser som f.eks. laborant, farmakonom, logistikøkonom

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

FAGUDBUD 2015-2016. VUC Holstebro-Lemvig-Struer

FAGUDBUD 2015-2016. VUC Holstebro-Lemvig-Struer FAGUDBUD 2015-2016 VUC Holstebro-Lemvig-Struer MERE INFO DANSK ORDBLIND? Dansk Intro - Basis Dansk FE Dansk Intro - Basis Dansk G Dansk D Du kan være ordblind uden rigtig at vide det. Mange ordblinde lærer

Læs mere

Forslag til fornyelse, ændringer i lovgrundlag og finansiering mv.

Forslag til fornyelse, ændringer i lovgrundlag og finansiering mv. Forslag til fornyelse, ændringer i lovgrundlag og finansiering mv. Ca. 35.000 personer tog hf-undervisning på VUC i kursusåret 2006/07 Mellem 35.000 og 45.000 unge og voksne følger hvert år hf-undervisning

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. 1 Skolestart: August 2017 Indhold Målgruppe...

Læs mere

VUC kursustilbud 2015

VUC kursustilbud 2015 VUC kursustilbud 2015 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 velkommen til Herning HF & VUC Uddannelse skaber ny fremtid, og på Herning HF & VUC har du mulighed for at vælge de fag og niveauer,

Læs mere

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau

KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015.» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau KURSER PÅ VUC AARHUS 2014-2015» Fag og uddannelser fra 9.-10. klasse til højeste gymnasiale niveau Faglighed og fleksible uddannelser DIN VEJ VIDERE På VUC Aarhus tilbyder vi enkeltfag og uddannelser til

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

Almen voksenuddannelse (avu)

Almen voksenuddannelse (avu) 1 Almen voksenuddannelse (avu) Almen voksenuddannelse er et tilbud til voksne, som ønsker at forbedre deres almene kundskaber. Undervisningen i avu tilrettelægges som enkeltfagsundervisning, og det er

Læs mere

VUC KURSUSTILBUD 2016

VUC KURSUSTILBUD 2016 VUC KURSUSTILBUD 2016 Uddannelse skaber ny fremtid Herning HF & VUC 1 VELKOMMEN TIL HERNING HF & VUC Uddannelse skaber ny fremtid, og på Herning HF & VUC har du mulighed for at vælge de fag og niveauer,

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

10. KLASSE. For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø

10. KLASSE. For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø 10. KLASSE For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø 10. KLASSE PÅ ET SPÆNDENDE CAMPUS Et år hvor du får praktisk erfaring, mens du styrker din faglighed På Hotel- og Restaurantskolen

Læs mere

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre

Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre Ansøgningsskema vedr. pulje til etablering af unge-/uddannelsescentre 1) Placering på en uddannelsesinstitution a) Adresse for den nye enhed Ungecenter (arbejdstitel), Campus Haslev, Skolegade 21, 4690

Læs mere

HTX. Esnord.dk. Teknisk Gymnasium Hillerød din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HTX. Esnord.dk. Teknisk Gymnasium Hillerød din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX Teknisk Gymnasium Hillerød din uddannelse til fremtiden Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS HTX Tænk langt tænk selv Brænder du for naturvidenskab, og tænder du på at prøve dine ideer af i praksis?

Læs mere

Uddannelsesordningen

Uddannelsesordningen er dine dagpenge snart opbrugt? Denne folder er til dig, hvis dagpenge er opbrugt i perioden mellem den 30. december 2012 og den 30. juni 2013 Uddannelsesordningen styrker dine jobmuligheder Bliv gearet

Læs mere

Det forventes, at der kan ske optag fra skoleåret 2012/2013.

Det forventes, at der kan ske optag fra skoleåret 2012/2013. Analyse af mulighederne for udbud af HTX i Haslev EUC Sjælland har ansøgt om at reetablere HTX i Faxe Kommune, som har lavere HTX-frekvens end andre kommuner. Et nyt udbud kan evt. henvende sig til en

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

SPRINGBRÆT T IL FREMT IDEN ÅRSRAPPORT ET SPRINGBRÆT T IL FREMT IDEN

SPRINGBRÆT T IL FREMT IDEN ÅRSRAPPORT ET SPRINGBRÆT T IL FREMT IDEN 1 2 Forord VUC f var året, hvor effektiviseringerne på uddannelsesområdet for alvor blev sat i værk. VUC har i sparet 206 mio. kr. En besparelse, der som konsekvens har medført stramme økonomiske prioriteringer

Læs mere

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU TBF = tre bogstavs forkortelser EUC Erhvervs Uddannelses Center Syd Sønderborg - Tønder Haderslev Aabenraa 450 engagerede medarbejdere 75 lange og korte erhvervsuddannelser

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

FAGUDBUD VUC Holstebro-Lemvig-Struer

FAGUDBUD VUC Holstebro-Lemvig-Struer FAGUDBUD 2017-2018 MERE INFO AVU STRUER 2017-18 DANSK Dansk Intro - Basis Dansk G Dansk F Dansk E Dansk D ENGELSK Engelsk Intro - Basis Engelsk G Engelsk F Engesk E Engelsk D DSA - Dansk som andetsprog

Læs mere

Eksempler fra VUC Konsekvenser af besparelserne på SVU og øget deltagerbetaling

Eksempler fra VUC Konsekvenser af besparelserne på SVU og øget deltagerbetaling Uddannelsesudvalget 2009-10 L 223 Bilag 19 Offentligt Lederforeningen for VUC VUC Bestyrelsesforeningen : København den 11. juni 2010. Eksempler fra VUC Konsekvenser af besparelserne på SVU og øget deltagerbetaling

Læs mere

Hermed udsendes referat af bestyrelsesmødet den 15. september 2010 på VUC Sønderjylland, Nørregade 13, Haderslev.

Hermed udsendes referat af bestyrelsesmødet den 15. september 2010 på VUC Sønderjylland, Nørregade 13, Haderslev. Dato: 15. september 2010 Emne: 0.3.8.0 Ref: Margit Viig E-mail: hjh@vucsyd.dk Direkte telefon: 73613340 Til medlemmerne af bestyrelsen for VUC Sønderjylland Hermed udsendes referat af bestyrelsesmødet

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

FAGUDBUD VUC Holstebro-Lemvig-Struer

FAGUDBUD VUC Holstebro-Lemvig-Struer FAGUDBUD 2017-2018 AVU STRUER 2017-18 DANSK Dansk Intro - Basis Dansk G Dansk F Dansk E Dansk D Engelsk Intro - Basis Engelsk G Engelsk F Engesk E Engelsk D DSA - Dansk som andetsprog DSA Dansk Intro -

Læs mere

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem?

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Præsentation og debat af hovedresultater fra forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på eud v/ videnskabelig assistent Rikke Brown, Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING

BAGGRUND VISION MÅLSÆTNING CAMPUS NAKSKOV CAMPUS NAKSKOV BAGGRUND Lolland Kommune og uddannelsesinstitutionerne i Nakskov Uddannelsescenter står overfor tre store fælles udfordringer på uddannelsesområdet: 1. Befolkningens uddannelsesniveau

Læs mere

Samlet vurdering af ansøgning fra Nakskov Gymnasium og HF og Maribo Gymnasium om udbud af forlagt hf

Samlet vurdering af ansøgning fra Nakskov Gymnasium og HF og Maribo Gymnasium om udbud af forlagt hf Dato: 5. oktober 2015 Brevid: 2687205 Samlet vurdering af ansøgning fra Nakskov Gymnasium og HF og Maribo Gymnasium om udbud af forlagt hf Nakskov Gymnasium og HF og Maribo Gymnasium har d. 9 september

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Analyse af adgangskrav til de gymnasiale uddannelser April 2014

Analyse af adgangskrav til de gymnasiale uddannelser April 2014 Analyse af adgangskrav til de gymnasiale uddannelser April 2014 Det fremgår af Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Spørgeguide til FVU og OBU. Guide til tillidsrepræsentanter og ledelsespersoner i virksomheden TREKANTOMRÅDET

Spørgeguide til FVU og OBU. Guide til tillidsrepræsentanter og ledelsespersoner i virksomheden TREKANTOMRÅDET Spørgeguide til FVU og OBU Guide til tillidsrepræsentanter og ledelsespersoner i virksomheden TREKANTOMRÅDET FVU og ordblindeundervisning, trin for trin Forberedende voksenundervisning, FVU Ordblindeundervisning,

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør

Velkommen. En rundtur i det danske uddannelsessystem. Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Velkommen En rundtur i det danske uddannelsessystem Erhvervsskolen Nordsjælland Tina Steinbrenner Vicedirektør Erhvervsskolen Nordsjælland Milnersvej 48 3400 Hillerød telefon 4829 0000 info@esnord.dk www.esnord.dk

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister (holdkursister)

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister (holdkursister) FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2011 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

Det handler om dig...

Det handler om dig... Det handler om dig... Et stærkt tilbud med fokus på 10. klasse Åbent hus 16. januar 2017 www.fredensborgskole.dk fællesskab og faglighed Klar parat til start Kære studerende August 2017 åbner vi dørene

Læs mere

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune

Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune Uddannelsesstatistik Juni 2012 Slagelse Kommune UU s ledelsesinformation. Hermed månedens leverance af uddannelsesstatistik og uddannelsesniveau for Slagelse Kommune. Placeringsstatistikker: 15 17årige:

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

RIBE KATEDRALSKOLE. Skole siden 1145

RIBE KATEDRALSKOLE. Skole siden 1145 RIBE KATEDRALSKOLE Skole siden 1145 Som én af Danmarks ældste byer har Ribe naturligvis også en skole med en meget lang historie. Ribe Katedralskole har gennem århundreder været egnens videnscenter. Meget

Læs mere

Nytænkning af toårigt hf

Nytænkning af toårigt hf 18. januar 2016 Nytænkning af toårigt hf Hf-uddannelsens betydning i det danske uddannelsessystem kan ikke understreges stærkt nok. Efter Lederforeningen for VUC og VUC Bestyrelsesforeningens opfattelse

Læs mere

Myndighedskrav til opgørelse og indberetning af aktivitet på HFE, AVU, FVU, OBU og GSK

Myndighedskrav til opgørelse og indberetning af aktivitet på HFE, AVU, FVU, OBU og GSK Myndighedskrav til opgørelse og indberetning af aktivitet på HFE, AVU, FVU, OBU og GSK Dato 04-04-2014 Version Status 1.0 Gældende Ansvarlig Lars Andersen Side 2 af 24 Ændringshistorik Version Kapitel/afsnit

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole. Udviklingsplan

Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole. Udviklingsplan Udviklingsplan for Frederikssund Ungdomsskole Udviklingsplan 2014-2017 Ungdomsskolens formålsparagraf: Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre

Læs mere

10. KLASSE. For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø

10. KLASSE. For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø 10. KLASSE For dig som ønsker et anderledes skoleår i et gastronomisk miljø 10. KLASSE PÅ ET SPÆNDENDE CAMPUS Et år hvor du får praktisk erfaring, mens du styrker din faglighed På Hotel- og Restaurantskolen

Læs mere

HF PÅ VUC AARHUS.» Adgangsgivende uddannelser, fag og fagpakker

HF PÅ VUC AARHUS.» Adgangsgivende uddannelser, fag og fagpakker PÅ VUC AARHUS» Adgangsgivende uddannelser, fag og fagpakker To -spor på VUC Aarhus Hvis du vil studere på VUC Aarhus, skal du vælge ét af nedenstående to spor. Uanset hvilket spor du vælger, kan du få

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget.

24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget. 24-03-2014, 16:05:40 Louise: Ungdomsuddannelse 24-03-2014, 16:05:41 Vejleder : Velkommen til evejledning. Alle vejledere er optaget. 24-03-2014, 16:05:56 Vejleder : Alle vejledere er fortsat optaget. Du

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Ansøgning & Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF

Brønderslev Gymnasium og HF. Ansøgning & Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og HF Brønderslev Gymnasium og Islands Allé 20 Tlf.: 98 822 722 9700 Brønderslev post@brslev-gym.dk Følg os på Facebook Brønderslev Gymnasium og - Et aktivt valg! Kobling mellem teori og praksis På Brønderslev

Læs mere

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene.

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene. 1 HF HF-eksamen varer 2 år. Du får en bred faglig viden i løbet af uddannelsen, hvor der lægges vægt på anvendelsen i hverdagen og i studier. Flere fag er obligatoriske, men der er også mulighed for selv

Læs mere

Virksomhedsplan 2012

Virksomhedsplan 2012 Virksomhedsplan 2012 Virksomhedsplan 2012 Om IA Sprog 3 Områder med særligt fokus i 2012 Fortsat udbygning af IA Sprogs digitale læringstilbud 4 Ny kombination: Online undervisning og møder i den virkelige

Læs mere