ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERGOTERAPEUT OPTAGELSE 2014"

Transkript

1 ERGOTERAPEUT OPTAGELSE

2 VELKOMMEN Er du interesseret i en uddannelse, som er baseret på forskellige videnskabelige retninger, der omhandler både psyke, hjerne og krop? Og som udvikler dig til en stærk fagprofessionel med kompetencer indenfor kreativitet og innovation? Så er ergoterapeutuddannelsen noget for dig. Ergoterapeutuddannelsen varer 3½ år og veksler mellem teori og praksis. Efter afsluttet uddannelse er du professionsbachelor. Dette giver dig mulighed for at praktisere professionen og det er også muligt at læse videre på kandidat- og masterniveau, hvis du får lyst til det. Her kan du få information om, hvordan du søger om optagelse på ergoterapeutuddannelsen, og hvilke ting du skal være opmærksom på. Derfor er det en god ide at læse pjecen igennem, inden du laver din optagelsesansøgning. Du kan blandt andet fi nde ideer til at skrive en bedre ansøgning og læse om vurderingskriterierne. Du skal søge om optagelse via den koordinerede tilmelding (KOT) på Du kan uddanne dig til ergoterapeut i Esbjerg, Holstebro, København, Næstved, Odense, Aalborg og Aarhus, og du har mulighed for at søge om optagelse på alle syv ergoterapeutuddannelser. Husk at uddannelsesstederne skal have din ansøgning til kvote 1 inden 5. juli, hvis du udelukkende vil vurderes ud fra dit eksamensgennemsnit i gymnasiet eller fra en anden gymnasial eksamen. Hvis du søger ind via kvote 2, skal du søge inden 15. marts. Hvis du har fl ere spørgsmål end pjecen kan hjælpe med, så er du meget velkommen til at kontakte en studievejleder på et af uddannelsesstederne. At vælge studium er en vigtig beslutning. De præcise adresser på uddannelsesstederne kan du fi nde bag i pjecen. God fornøjelse. Ergoterapeutuddannelserne i Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen...2 Optagelseskriterier og adgangskrav...4 Ansøgerne deles i to kvoter...4 Ansøgere til kvote Ansøgere til kvote Motiveret ansøgning...5 Erhvervserfaring...5 Enkeltfag...5 Højskole...5 Udlandsophold...6 Andre studierelevante aktiviteter...6 Dokumentation...6 Ansøgning...6 Ansøgning i kvote Ansøgning i kvote Individuel kompetencevurdering...6 Ansøgere med kandidatuddannelse...7 Ansøgere med udenlandsk adgangsgivende eksamen...7 Prioritering af uddannelsesønsker...7 Standby...7 Fuldmagt...8 Den adgangsgivende eksamen...8 Flere adgangsgivende eksaminer...8 Sygdom og handicaps...8 Svar på ansøgningen...9 Optaget...9 Afslag hva så?...9 Overflytning til anden uddannelsesinstitution...10 Ergoterapeutuddannelser i Danmark Esbjerg Holstebro København Næstved Odense Aalborg Aarhus Åbent Hus - datoer...12 Studievalg i Danmark...13 Links...14 Husk...15 Ansøgningsfrister

3 OPTAGELSESKRITERIER OG ADGANGSKRAV OPTAGELSESKRITERIER OG ADGANGSKRAV Der er optagelse til ergoterapeutuddannelsen én gang om året, og studiestart to gange årligt (uge 36 og uge 6) på de fleste uddannelsesinstitutioner. Der kan kun søges digitalt, og du finder mere information om at søge digitalt på ANSØGERNE DELES I TO KVOTER Både i kvote 1 og 2 kræves der som udgangspunkt en adgangsgivende eksamen. En adgangsgivende eksamen bliver ikke forældet, men hvis du har en ældre eksamen, kan det være en god idé at opdatere den ved at tage nye fag eller forbedre karaktererne i fag, du allerede har. KVOTE 1: Kvote 1 udgør 65 % af uddannelsespladserne. Ansøgningsfristen er 5. juli 2014 kl ANSØGERE TIL KVOTE 1 Hvis du kun ønsker at blive vurderet på dit eksamensgennemsnit, skal du søge i kvote 1. Kvote 1-ansøgere optages efter faldende eksamenskvotient. En ansøger, der starter senest 2 år efter den adgangsgivende eksamen, får ganget sit oprindelige karaktergennemsnit med 1,08. Denne toårsfrist kan i særlige tilfælde forlænges. Du kan søge i kvote 1, når du har bestået en af de følgende adgangsgivende eksaminer: 1. Studentereksamen (stx). 2. Højere forberedelseseksamen (hf). 3. Højere handelseksamen (hhx). 4. Højere teknisk eksamen (htx). 5. Færøsk studentereksamen, færøsk højere handelseksamen, færøsk højere forberedelseseksamen, fær- øsk højere teknisk eksamen, Grønlands gymnasiale Uddannelse (GU-eksamen), den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen fra Grønland, den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere teknisk eksamen i Grønland, eksamen fra Duborgskolen og fra A.P. Møller Skolen. 6. Gymnasiale indslusningskurser for fremmedsprogede (GIF). KVOTE 2: Kvote 2 udgør 35 % af uddannelsespladserne. Ansøgningsfristen er den 15. marts 2014 kl ANSØGERE TIL KVOTE 2 I kvote 2 optages ansøgere som: opfylder adgangskravene til uddannelsen, men ikke har tilstrækkelig optagelseskvotient til at kunne optages i kvote 1 ønsker at blive vurderet på aktiviteter/færdigheder ud over den adgangsgivende eksamen har bestået Social- og sundhedsuddannelsen (trin 2) med dansk C, engelsk C og naturfag C har erhvervserfaring svarende til 9 måneders fuldtidsarbejde samt 4 enkeltfag med alle nedenstående nummererede krav: 1. Dansk A og Engelsk B 2. Bioteknologi A eller Biologi B eller Fysik B eller Kemi B eller Matematik B 3. Samfundsfag C eller Psykologi C har Dansk/FranskBaccalaréat (DBF), Europæisk Baccalauréat (EB), International Baccalauréat (IB) eller Option Internationale du Baccalauréat (OIB). har udenlandsk eksamen, som kan sidestilles med en dansk gymnasial eksamen, jf. og dermed kan omregnes til en optagelseskvotient. har en udenlandsk eksamen, uanset statsborgerskab, der ikke kan omregnes til en optagelseskvotient ikke opfylder adgangskravene, men som har kvalifikationer, der kan sidestilles hermed. I kvote 2 foretages en individuel bedømmelse og der lægges vægt på følgende: MOTIVERET ANSØGNING Nogle ergoterapeutuddannelser ønsker en motiveret ansøgning. Gå ind på den enkelte uddannelses hjemmeside for at finde ud af om den pågældende uddannelsesinstitution ønsker en motiveret ansøgning. ERHVERVSERFARING For at din erfaring fra erhvervsarbejde kan indgå i vurderingen i kvote 2, skal ansættelsen være dokumenteret og i øvrigt opfylde nedenstående betingelser: Erhvervsarbejde med mindst 28 timer ugentligt beregnes som fuldtidsarbejde. Erhvervsarbejde på deltid, dvs. fra timer ugentligt, beregnes med halvdelen af det antal måneder erhvervsarbejdet har varet. Det ugentlige timetal kan evt. beregnes som et gennemsnit over en periode på op til 4 uger. Erhvervsarbejdet skal være lønnet. Arbejde som selvstændig erhvervsdrivende kan medregnes. Aftjent værnepligt, optjent og afholdt ferie kan medregnes. Dokumentation tilføjes som bilag til din ansøgning om optagelse. Bemærk at der ikke vil blive lagt vægt på arbejde, som du har haft, mens du gik på din adgangsgivende uddannelse, f.eks. gymnasiet eller HF. ENKELTFAG Der lægges vægt på at du har færdigheder indenfor relevante fag såsom dansk, engelsk, biologi, samfundsfag og psykologi. Dokumentation tilføjes som bilag til din ansøgning om optagelse. HØJSKOLE Der lægges vægt på højskoleforløb af minimum 16 uger og på fuld tid. Dokumentation tilføjes som bilag til din ansøgning om optagelse. 4 5

4 ANSØGNING UDLANDSOPHOLD Der lægges vægt på min. 4 måneders udlandsophold i sammenhæng (arbejde, rejse, studieophold, udvekslingsstudent). Dokumentation tilføjes som bilag til din ansøgning om optagelse. din digitale ansøgning hurtigst muligt, dog senest 5. juli, hvis de skal tages i betragtning. Ergoterapeutuddannelserne kan forlange at få originale dokumenter forevist. ANDRE STUDIERELEVANTE AKTIVITETER Der lægges vægt på min. 10 måneders aktiviteter, f.eks. fritidsledervirksomhed, frivilligt socialt arbejde, foreningsarbejde. Dokumentation tilføjes som bilag til din ansøgning om optagelse. DOKUMENTATION Alle de aktiviteter, du vil have vurderet i forbindelse med din ansøgning om optagelse skal skrives på ansøgningsskemaet og være korrekt dokumenteret. Det er dine egne oplysninger på selve skemaet, der er grundlaget for vurderingen. Hvis du blot skriver se bilag, risikerer du, at nogle af dine kvalifikationer ikke bliver medtaget i vurderingen. Alle eksaminer, erhvervserfaringer og øvrige kvalifikationer, som du ønsker skal indgå i vurderingen af din ansøgning, skal dokumenteres. Den bedste dokumentation er præcis i sit indhold og læselig. Ved dokumentation af erhvervserfaring skal startdato, ugentlig timetal, ophørsdato samt arbejdets art fremgå. En ansættelseskontrakt er ikke tilstrækkelig dokumentation alene. Den skal suppleres med en arbejdsgivererklæring, lønsedler eller lignende. Hvis du i ansøgningsskemaet har oplyst aktiviteter, som du først forventer at afslutte efter ansøgningsfristen enkeltfag, højskoleophold, erhvervsarbejde eller lignende skal du huske at tilføje dokumentation for disse aktiviteter som bilag til ANSØGNING I KVOTE 1 Hvis du kun søger via kvote 1, skal ansøgningen ikke tilføjes anden dokumentation end dit eksamensbevis for den adgangsgivende eksamen. ANSØGNING I KVOTE 2 Til en god kvote 2-ansøgning skal du regne med at bruge tid på at fremskaffe dokumentation, og tid til at skrive en god motiveret ansøgning. INDIVIDUEL KOMPETENCEVURDERING Hvis du søger optagelse på et andet grundlag end de formelle adgangskrav, skal uddannelsesinstitutionen foretage en individuel vurdering af dine kompetencer. Denne vurdering bygges på oplysninger om din samlede viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor de er erhvervet. Du kan læse mere om Individuel kompetencevurdering på de enkelte uddannelsers hjemmesider. Man vurderer, om du har faglige kvalifikationer, der kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav og om du med disse kompetencer skønnes at kunne gennemføre uddannelsen. Den individuelle kompetencevurdering kan medføre: 1. Afslag på ansøgning om optagelse. Det betyder, at man vurderede, at dine faglige kvalifikationer ikke kunne sidestilles med de fastsatte adgangskrav og at du med disse ikke kunne gennemføre uddannelsen på nuværende tidspunkt, hvorfor du ikke kan optages. Du får tilbud om studievejledning med henblik på drøftelse af forbedring af dine muligheder for senere optagelse. Du får meddelelsen inden udgangen af juni måned. 2. Meddelelse om berettigelse til optagelse, hvorefter din ansøgning vurderes på lige fod med de øvrige kvote 2-ansøgninger. Du får meddelelsen inden udgangen af juni måned. ANSØGERE MED KANDIDATUDDANNELSE Du kan søge optagelse, men optages kun hvis der er ledige pladser. Hvis der foreligger usædvanlige forhold, kan der dog dispenseres for dette. Ved ansøgning om en sådan dispensation, opfordres du til at søge i god tid. ANSØGERE MED UDENLANDSK ADGANGSGIVENDE EKSAMEN Alle ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag skal have ansøgt senest den 15. marts kl Eksaminer, der kan omregnes til en dansk kvotient, vurderes i kvote 1 samt kvote 2. Eksaminer, der ikke kan omregnes, vurderes udelukkende i kvote 2. For at kunne gennemføre studiet er det nødvendigt at beherske dansk både skriftligt og mundtligt. Udenlandske ansøgere skal inden optagelsen bestå Studieprøven i dansk som andetsprog. Disse danskprøvekrav omfatter ikke ansøgere fra Sverige, Norge og Island. PRIORITERING AF UDDANNELSESØNSKER Når du udfylder ansøgningen, har du mulighed for at søge om optagelse på op til 8 forskellige uddannelser i prioriteret rækkefølge. Du kan derfor søge optagelse på alle 7 ergoterapeutuddannelser. Læs mere om prioritering på STANDBY Standby betyder at stå til rådighed. Hvis du søger og får en standby-plads, skal du stå til rådighed til eventuelle ledige pladser på et af de hold, den pågældende uddannelse starter det pågældende studieår. Der er på forhånd fastsat et antal standby-pladser på hver enkelt uddannelse. Det er muligt at søge standbypladser på alle ergoterapeutuddannelser. Når du har en standby-plads, bliver du ikke tilbudt plads på et andet studie som du har prioriteret lavere, selvom der er plads på det studie. Yderligere vejledning om standby-pladser findes på 6 7

5 SVAR PÅ ANSØGNINGEN FULDMAGT Der skal altid foreligge en fuldmagt, hvis andre skal have oplysninger om din ansøgning. Opholder du dig f.eks. i udlandet på ansøgningstidspunktet, kan du skrive en fuldmagt til en anden, som så kan udfylde og sende ansøgningen på dine vegne. Af fuldmagten skal det fremgå, hvilke uddannelser du søger ind på. Husk at sikre dig, at den, der skal udfylde din ansøgning, er grundigt informeret, så der ikke sker fejl i ansøgningsproceduren. Du kan ligeledes skrive en fuldmagt til en anden, som kan bekræfte en eventuel studieplads eller på anden vis handle på dine vegne i forbindelse med din ansøgning. FLERE ADGANGSGIVENDE EKSAMINER Ansøgere med fl ere adgangsgivende eksaminer skal søge optagelse på grundlag af den første eksamen. Den enkelte uddannelsesinstitution kan dispensere fra dette, hvis der foreligger usædvanlige forhold. Husk i givet fald, at tilføje dispensationsansøgning som bilag til din digitale ansøgning. SYGDOM OG HANDICAPS Hvis du har et handicap eller en sygdom, og er usikker på, om det vil påvirke din mulighed for at blive ergoterapeut, kan du kontakte et af uddannelsesstederne. Der fi ndes særlige muligheder i henhold til Bekendtgørelse om specialpædagogisk støtte (sps) ved videregående uddannelser. AFSLAG HVA SÅ? Hvis du har fået afslag på din ansøgning til ergoterapeutuddannelsen, er det ikke nødvendigvis ensbetybilag til din digitale ansøgning herom dokumenteret i form af lægeerklæring mv. Du anbefales at kontakte uddannelsens studievejleder, og at søge optagelse inden for kvote 2 fristen som er 15. marts kl Alle ansøgere får svar senest 30. juli. Ergoterapeutuddannelserne sender svar både til de ansøgere, der er optaget med studiestart uge 36 og uge 6, og til de, der har fået en standby-plads. KOT sender svar til de ansøgere, der får afslag. OPTAGET Modtager du et tilbud om en studieplads, skal du bekræfte, at du ønsker den tilbudte plads. Er du ikke hjemme sidst i juli måned, må du give fuldmagt til, at en anden på dine vegne, kan bekræfte at du ønsker at benytte studiepladsen. Du skal bekræfte studiepladsen inden en bestemt dato, fastsat af den enkelte uddannelsesinstitution - ofte i starten af august. Hvis du ikke bekræfter din optagelse inden for fristen, risikerer du at miste studiepladsen. Uddannelsesinstitutionerne fordeler tidspunkt for studiestart henholdsvis uge 6 og uge 36 ud fra lokalt beskrevne kriterier. dende med, at du ikke er kvalifi ceret til at gennemføre studiet. Nogle uddannelser har fl ere ansøgere end uddannelsespladser og må derfor hvert år afvise kvalifi cerede ansøgere. Du kan kontakte uddannelsesinstitutionen og bede om en forklaring på afslaget. Fortæl om dine planer mht. arbejde og uddannelse i øvrigt og bed om en vurdering af, om disse er hensigtsmæssige i forhold til uddannelsens kvote 2-kriterier og chancen for optagelse næste år. Overvej, om du stadig vil satse på at blive optaget på uddannelsen, evt. et andet sted i landet, hvor det er lettere at komme ind. På uddannelsesministeriets hjemmeside fi nder du efter 30. juli en liste over de uddannelser i Danmark hvor der er ledige pladser: ledige-pladser. Sæt dig grundigt ind i uddannelsens optagelseskrav. Opfylder du adgangskravene? Hvis ikke, hvordan kan du så supplere dem? Husk at få dokumentation for de aktiviteter, du gennemfører: Varighed, omfang, timetal, art osv. Der kan i forbindelse med ansøgning om optagelse tages hensyn til særlige forhold såsom sygdom, handicap mv. Hvis du ønsker, at der skal tages hensyn til sådanne forhold, skal du tilføje en ansøgning som 8 9

6 OVERFLYTNING TIL ANDEN UDDANNELSESINSTITUTION ERGOTERAPEUTUDDANNELSER I DANMARK Skift til samme uddannelse ved anden uddannelsesinstitution kan først ske efter 1. studieår og efter at 1. eksterne prøve er bestået. Uddannelsesinstitutionen 10 kan dispensere herfra, såfremt der foreligger usædvanlige forhold. ESBJERG University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Degnevej Esbjerg Ø Tlf.: Mail: 69 studiepladser, studiestart uge 36 og uge 6 HOLSTEBRO VIA University College Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro Tlf.: Sider/ErgoterapeutiHolstebro.aspx Mail: 72 studiepladser, studiestart uge 36 og uge 6 KØBENHAVN Professionshøjskolen Metropol Ergoterapeutuddannelsen i København Sigurdsgade 26, 2200 København N Tlf.: Mail: 144 studiepladser, studiestart uge 36 og uge 6 NÆSTVED University College Sjælland Ergoterapeutuddannelsen Parkvej 190, 4700 Næstved Tlf.: Mail: 72 studiepladser, studiestart uge 36 Uddannelsen udbydes henholdsvis som ordinært studie og e-læring ODENSE University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Blangstedgårdsvej Odense SØ Tlf.: Mail: 82 studiepladser, studiestart uge 36 og uge 6 AALBORG Professionshøjskolen University College Nordjylland Ergoterapeutuddannelsen Postboks 38 Selma Lagerløfsvej Aalborg Tlf Mail: 84 studiepladser, studiestart uge 36 og uge 6 AARHUS Via University College Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Hedeager Aarhus N Tlf.: Mail: 120 studiepladser, studiestart uge 36 og uge 6 11

7 ÅBENT HUS - DATOER Ergoterapeutuddannelsen i Esbjerg: Offentliggøres på Ergoterapeutuddannelsen i Holstebro: Offentliggøres på Ergoterapeutuddannelsen i København: Offentliggøres på Ergoterapeutuddannelsen i Odense: Offentliggøres på Ergoterapeutuddannelsen i Aalborg: Offentliggøres på Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus: Offentliggøres på Ergoterapeutuddannelsen i Næstved: Offentliggøres på STUDIEVALG I DANMARK Studievalg København Sigurdsgade København N Tlf.: Studievalg Sjælland Jernbanegade Næstved Tlf.: Studievalg Fyn Amfipladsen 4-8, 1 sal 5000 Odense Tlf.: Studievalg Midt- og Vestjylland Birk Centerpark Herning Tlf.: Studievalg Østjylland Vestergade Aarhus C Tlf.: Studievalg Nordjylland Slotsgade Aalborg Tlf.: Studievalg Sydjylland Dyrehavevej Kolding Tlf.:

8 HUSK Ansøgningsskema og vejledning fi ndes på LINKS (Studievalg) ANSØGNINGSFRISTER Kvote 1: 5. juli 2014 kl Kvote 2: 15. marts 2014 kl Alle ansøgere får svar 30. juli

9 VIA Sundhedsfaglig Højskole Isp

Videregående uddannelser. Du kan søge om optagelse. elektronisk på www.optagelse.dk. Ansøgningsskemaer og vejledning. Den Koordinerede Tilmelding

Videregående uddannelser. Du kan søge om optagelse. elektronisk på www.optagelse.dk. Ansøgningsskemaer og vejledning. Den Koordinerede Tilmelding Videregående uddannelser 2012 Du kan søge om optagelse elektronisk på www.optagelse.dk Ansøgningsskemaer og vejledning Den Koordinerede Tilmelding Indholdsfortegnelse Oplysning fra ministeriet 3 Hvor får

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om adgang ved Det Kgl. Danske Kunstakademis Arkitektskole og Arkitektskolen Aarhus BEK nr 159 af 21/02/2007 (Gældende) LOV Nr. 319 af 16/05/1990 LBK Nr. 889 af 21/09/2000 Lovgivning som

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning

Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning Søg videregående uddannelse på Optagelse.dk - KOT ansøgning Denne vejledning omhandler ansøgning til videregående uddannelser og beskriver, hvordan du skal udfylde felterne i din uddannelsesansøgning på

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden

bliv sygeplejerske Et naturligt valg University College Nordjylland Sygeplejerske i virkeligheden PROFESSIONSHØJSKOLEN University College Nordjylland Bistrupvej 3 9800 Hjørring Tlf. 9633 1500 www.ucn.dk Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst Tlf. 9633 1400 Et naturligt valg Jeg har orlov fra min stilling

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - O Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes i

Læs mere

Miniguide. - optagelse på videregående uddannelser 2012

Miniguide. - optagelse på videregående uddannelser 2012 Miniguide - optagelse på videregående uddannelser 2012 Adgangskvotient: Hvis en uddannelse får flere ansøgere, end der er pladser til, vil den få en adgangskvotient. Adgangskvotienten er det karaktergennemsnit,

Læs mere

Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet

Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet Udfyldningsvejledning til ansøgningsskemaet Dette er en vejledning i, hvordan du skal udfylde ansøgningsskemaet. Læs den grundigt, inden du udfylder skemaerne. Der er ansøgningsskemaer i hæftet, svarende

Læs mere

Bilag til afslagsbrev 2014 - udvælgelseskriterier i kvote 2

Bilag til afslagsbrev 2014 - udvælgelseskriterier i kvote 2 Den Koordinerede Tilmelding Styrelsen for Videregående Uddannelser Optagelse 2014 Bilag til afslagsbrev 2014 - udvælgelseskriterier i kvote 2 Indhold Indledning... 2 Ledige pladser... 2 Adgangskrav...

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 248 af 13/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. juni 2015 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

SYGEPLEJERSKE. Mennesker, mod og medfølelse

SYGEPLEJERSKE. Mennesker, mod og medfølelse SYGEPLEJERSKE Mennesker, mod og medfølelse HVORFOR SYGEPLEJERSKE? SYGEPLEJE ER ET FAG: Med ansvar, afveksling, udfordring og udvikling Hvor du kan hjælpe andre og gøre en forskel Som giver et hav af job-

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Særligt om krav til ansøgernes kundskaber i dansk og i engelsk... 2 Oversigt

Læs mere

BLIV SYGEPLEJERSKE. Holstebro Horsens Randers Silkeborg Thisted Viborg Århus. Bliv sygeplejerske 1 ı 1

BLIV SYGEPLEJERSKE. Holstebro Horsens Randers Silkeborg Thisted Viborg Århus. Bliv sygeplejerske 1 ı 1 BLIV SYGEPLEJERSKE Holstebro Horsens Randers Silkeborg Thisted Viborg Århus Bliv sygeplejerske 1 ı 1 Overrasket over faglige udfordringer Folk siger, at det er let at blive sygeplejerske. Det troede jeg

Læs mere

Indsend alle sæt ansøgningsmaterialer (jf. ovenfor) i en A4-kuvert mærket Ansøgning om optagelse på IT-Universitetet til:

Indsend alle sæt ansøgningsmaterialer (jf. ovenfor) i en A4-kuvert mærket Ansøgning om optagelse på IT-Universitetet til: Side 1 af 7 Sådan søger du Udfyld ansøgningsskemaet i overensstemmelse med nedenstående udfyldningsvejledning (side 3). Du kan printe ansøgningsskemaet ud og udfylde det i hånden eller på skrivemaskine,

Læs mere

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1 Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser... 3 3. Nye uddannelser... 4 4. Særlige karakterkrav

Læs mere

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser... 3 3. Nye uddannelser... 4 4. Særlige karakterkrav

Læs mere

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Særligt om krav til ansøgernes kundskaber i dansk og i engelsk... 2 Regler

Læs mere

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver.

Studiekatalog. administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Studiekatalog administrationsbachelor. bioanalytiker ergoterapeut. fysioterapeut. lærer. pædagog radiograf. socialrådgiver. sygeplejerske Udgivet af University College Lillebælt,

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og optagelse Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland 3.g / htx /hhx 2.g / htx /hhx Indkredsning 1.g / htx /hhx Information Studievalg og videregående uddannelse Inspiration Studievalgsprocessen

Læs mere

HÅNDBOG FOR HANDICAPPEDE STUDERENDE OG KANDIDATER

HÅNDBOG FOR HANDICAPPEDE STUDERENDE OG KANDIDATER HÅNDBOG FOR HANDICAPPEDE STUDERENDE OG KANDIDATER HANDICAPPEDE STUDERENDE & KANDIDATER - HSK Nedenstående personer har bidraget med indlæg til håndbogen: Studiekoordinator Willy Aastrup, Aarhus Universitet

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker

VoksenUddannelsescenter Frederiksberg. stribevis af muligheder. HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker VoksenUddannelsescenter Frederiksberg stribevis af muligheder HF-fag og stx-fag HF-eksamen HF-pakker og fagpakker Uddannelsesprogram 2013-2014 På sporet af din fremtid Studentereksamen HF- og STX-enkeltfag

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig

Dine muligheder som ledig. og det vi forventer af dig Dine muligheder som ledig og det vi forventer af dig Indhold Indledning 3 Hvem skal jeg kontakte? 4 Skal du ringe til din lokale HK-afdeling? 5 Hvornår har jeg ret til dagpenge? 7 Hvor længe kan jeg få

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Dimittend Guide 2007 Værd at vide i overgangen mellem uddannelse og job

Dimittend Guide 2007 Værd at vide i overgangen mellem uddannelse og job Dimittend Guide 2007 Værd at vide i overgangen mellem uddannelse og job INDHOLD Introduktion side 04-05 Jobsøgning side 06-08 Videreuddannelse side 09 I job side 10-11 Ledig side 12-13 Aktiv i DMA side

Læs mere