AALBORG KATEDRALSKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AALBORG KATEDRALSKOLE"

Transkript

1 AALBORG KATEDRALSKOLE KVALITETSRAPPORT 2012/2013

2 Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskole vil være en skole, der: forener tradition og dannelse med innovation og kreativitet i et moderne undervisningsmiljø udvikler elevernes personlige og studierelaterede kompetencer med udgangspunkt i et højt fagligt niveau giver rige muligheder for intellektuelle, kreative og fysiske udfordringer såvel i undervisningen som efter skoletid udbygger samarbejdet med byens kultur- og erhvervsliv og videreudvikler samarbejdsrelationer nationalt og internationalt er en åben og attraktiv arbejdsplads for elever, kursister og medarbejdere Aalborg Katedralskoles vision bygger på skolens værdier, som er: Kreativitet, Seriøsitet, Tolerance, Åbenhed og Demokrati.

3 Aalborg Katedralskole vil være en skole, der forener tradition og dannelse med innovation og kreativitet i et moderne undervisningsmiljø Fokus på skolens historie og traditioner I skoleåret 2012/2013 er arbejdet med at formidle skolens historiske arv og traditioner fortsat. Aalborg Katedralskole har en unik historie, og denne fortælling er et væsentligt element i dannelsen af en fælles skoleidentitet for elever og medarbejdere. For at styrke den historiske bevidsthed på skolen har vi i 2011 oprettet en ny funktion som skolehistoriker, hvor Dorte Christensen som en del af arbejdstiden har en funktion som skolens historiker og historiefortæller. Skolens historie er blevet formidlet på forskelligvis i Som led i introduktionsforløbet har alle nye elever fået en historisk rundvisning på skolen I forbindelse med orienteringsaften og andre arrangementer på skolen har der været arrangeret historiske udstillinger til formidling af skolens historie. Skolehistorikeren har udarbejdet en ny udstilling med studentermode gennem tiderne som tema med udgangspunkt i skolens mange studenterbilleder. Udstillingen har været vist ved forårsudstilling og i kantinen i forbindelse med de afsluttende eksamener Skolen har med stor succes inviteret omegnens griundskoleklasser til foredrag om Churchillklubben eller rundvisninger i Churchill-klubbens fodspor. Der har været meget stor efterspørgsel efter disse rundvisninger. Skolehistorikeren har i løbet af skoleåret interviewet Helge Milo fra Churchillklubben for at dokumentere den del af skolens historie. Interviewet blev optaget på video af nogle af skolens mediefagselever. I løbet af skoleåret har billedkunststudieeretningsklasserne malet en frise på Frihedens Plads i midtbyen med Churchill-klubben som tema. Ved afsløringen af frisen var de to tilbageværende medlemmer af Churchill-klubben inviteret til at stå for afsløringen og tale ved begivenheden.

4

5 Øvrige talere var Rådmand Anne Dorte Krog og direktør i Calum (tidligere sundhedsminister) Jacob Axel Nielsen. De historiske arrangementer har betydet større kendskab til skolens historie både på og udenfor skolen. Det bidrager til skolens identitet, og gør elever og medarbejder lidt mere stolte af skolen. Fokus på den moderne skole I skoleåret 2012/2013 har 1x og 2x været en såkaldt digital klasse. Klasserne er så vidt muligt bogfri, og anvender i så høj grad som muligt og fornuftigt computere i undervisningen. Eleverne har evalueret forsøget positivt. Den nye 1x klasse årgang 2013 er ligeledes en digital klasse, og det er forventningen, at forsøget gradvist udbredes til hele skolen. I løbet af skoleåret har Michael Paulsen, som forsker i IT-anvendelse i undervisningen, fungere som konsulent for de to digitale klassers lærere. I forhold til IT-anvendelsen har det ligeledes haft betydning, at alle 1g og 2g-elever i skoleåret 2012/2013 har været forpligtede til at medbringe computere i undervisningen. I skoleåret har alle gymnasieelever egne computere med i undervisningen. Tidligere har eleverne være forpligtede til at købe lommeregnere (1500 kr.) og ordbøger (ca kr). Kravet er nu at eleverne medbringer computer. Eleverne får i forbindelse med undervisningen installeret skolens avancerede regneprogram (Mapple) og samtidig får eleverne gratis adgang til Gyldendals digitale ordbøger. For eleverne betyder det reelt en besparelse, da mange elever i forvejen har en bærbar computer og for skolen betyder det nem adgang til computere i undervisningen. I løbet af efteråret 2012 afholdt skolen en fællestime med Dorte Aagaard fra Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier på Århus Universitet. Fællestimens tema var Digitale medier og læringsadfærd, og fællestimen blev fulgt op af drøftelser i klasserne omkring hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig anvendelse af IT i undervisningen. Alle lærere har tilbud om skriveplader til digital opgaveretning og software til digital opgaveretning. Flere lærere retter i dag opgaver ved at optage både skriftlige og mundtlige kommenterer til eleverne i digital form. Hovedparten af opgaverne afleveres i dag digitalt og en stor

6 del kommer aldrig på papirform, men rettes og tilbageleveres digitalt. Lærerne har alle fået tilbudt ipad og/eller iphone, som anvendes flittigt i undervisningen. Gennem de seneste 2 år har skolen deltaget i et forsøg med at udbyde faget Informationsteknologi på C-niveau. At sætte fokus på innovation og kreativitet I 2012/2013 har første årgang af billedkunstklassen med billedkunst og design som studieretningsfag gennemført uddannelsen. Det er landets eneste studieretning med billedkunst og design. Studieretningen har deltaget i en række kreative aktiviteter, og er med til at skabe et kreativt miljø på skolen. Studieretningens klasser har bl.a. udstillet i foyen på Kunsten og skolen har fået en fast aftale med Kunsten om en årlig udstilling. De to første årgange har desuden udført en stor udsmykningsopgave på Frihedens Plads i midtbyen. Temaet var, som ovenfor beskrevet, Churchill-klubben.

7 Skolen har ligeledes fået Undervisningsministeriets godkendelse af en studieretning med mediefag og drama som studieretningsfag sammen med engelsk A og samfundsfag B. Studieretningen har i skoleåret gennemført 1g, og der i august 2013 starter et nyt studieretningshold med mediefag og drama. Skolen har i foråret ansat en drama-lærer. Den første årgang for studieretningen med bioteknologi blev studenter i Studieretningen er under fortsat udvikling, men søgningen til studieretningen har været stødt stigende, og de seneste to år har der været søgning til en fuld klasse med bioteknologi som studieretningsfag. Gennem de seneste år har skolen arbejdet med at få innovation ind i undervisningen. I forlængelse af et innovationsforløb om madspild i samfundsfag vandt Emil, Joachim og Kristoffer fra 2k FDB s grønne Idépris med en idé til en familie-app, der kan hjælpe med at begrænse madspildet. Et andet innovationsprojekt var udvikling af et samfundsfagsspil Vejen til DC med det Amerikanske præsidentvalg som tema. Forløbet blev gennemført for en række af skolens klasser med pressedækning fra TV-Nord. Skolen har i løbet af året deltaget i Undervisningsministeriets forsøg med innovation som en del af Almen Studieforberedelse.

8 Skolen har ligeledes deltaget i gymnasiernes innovationsforløb finansieret af Region Nordjylland, og deltaget i konkurrencen Nordjyske nyskabere. En af skolens lærere er i færd med efteruddannelse med henblik på at opnå undervisningskompetence i faget innovation. Aalborg Katedralskole er godt i gang med innovation, men der skal fortsat arbejdes med innovation i de kommende år. udvikler elevernes personlige og studierelaterede kompetencer med udgangspunkt i et højt fagligt niveau Udvikle personlige og studierelaterede kompetencer Gennem de seneste 2 år har k-klassen årgang 2011 været forsøgsklasse, hvor lærerne alle har søgt at anvende principper fra Cooperative Learning (CL) som det gennemgående pædagogiske princip i undervisningen. Målet har været at undersøge effekten af (CL) i forhold til både elevernes læring og klassens trivsel. I skoleåret 2012/2013 har 1a ligeledes været forsøgsklasse. Det er svært præcist at angive effekten, men 1k er blevet et meget velfungerende klasse med et højt læringsniveau, og eleverne har responderet overvejende positivt på CL. De har i perioder følt sig lidt overdocerede, men alle bortset fra 1 elev har ved evalueringen opfordret til at der oprettes en ny CL-klasse i det nye skoleår.1a har været en mindre velfungerende klasse, så nogen entydig konklusion giver forsøget ikke. At sætte fokus på elever med særlige behov I skoleåret er forsøget med en hf-klasse for unge med Autismespektrumforstyrrelser videreført. I løbet af skoleåret har vi sammen med andre forsøgsskoler været indkaldt til møde i Ministeriet for Børn og Unge omkring muligheden for at lave en permanent ordning.

9 Det er endnu ikke truffet politisk beslutning om at gøre forsøgene med ASF-klasser permanente, men det indgår i den nye finanslovsforslag for Indtil videre fortsætter vi med klassen på forsøgsbasis. Eleverne har igen i år klaret sig langt over forventninger. Frafaldet, som var stort på det første hold, har stabiliseret sig. Vi har de seneste 2 år optaget elever samtidigt med de øvrige optag (15. marts), selvom vi på dette tidspunkt ikke har fået en bevilling endnu. Det har betydet bedre søgning til ASF-klassen. Søgningen til klassen har i år været overvældende med 18 ansøgere til 12 pladser. Aalborg Katedralskole deltager fortsat i projekt uddannelsesløft for uddannelsesfremmede unge og unge af anden etnisk herkomst. Projektet har været en stor succes, og videreføres de næste 2 år. Der har i skoleåret været arbejde med at udvikle skrivefængsel, lektielæsningstimer med mødepligt og andre initiativer, der kan støtte elevernes forberedelse og deltagelse i timerne. Der er på hf gennemført forsøg med obligatoriske lektielæsningstimer i skemaet, og der er i enkelte fag gennemført forsøg med obligatoriske timer til skriftligt arbejde med vejledning i skriveprocessen. I løbet af skoleåret er der blevet arbejdet med indsatsen i forbindelse med frafaldstruede elever. I samarbejde med studievejlederne er der formuleret en nogle retningslinjer for studievejledernes arbejde med frafaldstruede elever, og mentorordningen er lagt ind under studievejledningen for at gøre arbejdet i forhold til frafaldstruede elever mere enstrenget og effektivt. Studievejlederne har i år skullet være på skolen samtlige studievejledningstimer, og studievejlederkontoret har været bemandet far 8.15 til hver dag. med udgangspunkt i et højt fagligt niveau Eksamenskarakterer Karaktererne, som eleverne opnår ved eksamen på Aalborg Katedralskole, ligger i top 20 på landsplan. Eksamenskaraktergennemsnittet for 5-årsperioden ligger på 7,1, og er blandt landets 20 højeste

10 Eksamenskaraktegennemsnit Sankt Annæ Gymnasium 8,1 Rysensteen Gymnasium 7,9 Aurehøj Gymnasium 7,8 Aarhus Katedralskole 7,8 Ingrid Jespersens Gymnasieskole 7,5 Virum Gymnasium 7,5 Det Kristne Gymnasium 7,4 Deutsches Gymnasium Für Nordschleswig 7,4 Nærum Gymnasium 7,4 Birkerød Gymnasium HF IB & Kostskole 7,3 Egå Gymnasium 7,3 Horsens Statsskole - Gymnasium og HF- Kursus 7,3 Allerød Gymnasium 7,2 Marie Kruses Skole 7,2 Odder Gymnasium 7,2 Silkeborg Gymnasium 7,2 Aalborg Katedralskole + 13 andre skoler 7,1 115 skoler <7,1 Eksamenskaraktergennemsnittet er stigende. I 2012 var eksamenskaraktergennemsnittet 7,2. Ved seneste eksamenstermin i sommeren 2013 var eksamenskaraktergennemsnittet på 7.3. Skriftlig eksamen De skriftlige eksamenskarakterer ligger i top 20. De skriftlige opgaver bedømmes af 2 eksterne censorer fra et landsdækkende censorkorps, og dermed uafhængig af regionale og lokale karaktergivningstraditioner. Skriftlig eksamen Aarhus Katedralskole 7,3 Sankt Annæ Gymnasium 7,2 Rysensteen Gymnasium 7,1 Aurehøj Gymnasium 6,9 Det Kristne Gymnasium 6,9 Horsens Statsskole - Gymnasium og HF- Kursus 6,9 Egå Gymnasium 6,7

11 Ingrid Jespersens Gymnasieskole 6,7 Odder Gymnasium 6,7 Deutsches Gymnasium Für Nordschleswig 6,6 Herning Gymnasium 6,6 Ringkjøbing Gymnasium 6,6 Silkeborg Gymnasium 6,6 Virum Gymnasium 6,6 Birkerød Gymnasium HF IB & Kostskole 6,5 Viborg Katedralskole 6,5 Aalborg Katedralskole + 10 gymnasier 6,4 118 gymnasier <6,4 Mundtlig eksamen De mundtlige eksamenskarakterer ligger i top 25. De mundtlige karakterer bliver givet af eksaminator (elevens lærer) og en eksterne censorer (ofte fra lokalområdet). Mundtlig eksamen Sankt Annæ Gymnasium 8,4 Aurehøj Gymnasium 8,3 Rysensteen Gymnasium 8,3 Deutsches Gymnasium Für Nordschleswig 7,9 Ingrid Jespersens Gymnasieskole 7,9 Aarhus Katedralskole 7,9 Nærum Gymnasium 7,8 Virum Gymnasium 7,8 Birkerød Gymnasium HF IB & Kostskole 7,7 Det Kristne Gymnasium 7,7 Ordrup Gymnasium 7,7 Christianshavns Gymnasium 7,6 Egå Gymnasium 7,6 Frederiksborg Gymnasium og HF 7,6 Herlufsholm Skole og Gods 7,6 Marie Kruses Skole 7,6 Allerød Gymnasium 7,5 Det frie Gymnasium 7,5 Favrskov Gymnasium 7,5 Horsens Statsskole - Gymnasium og HF- Kursus 7,5 Marselisborg Gymnasium 7,5

12 Silkeborg Gymnasium 7,5 Aalborg Katedralskole + 13 gymnasier 7,4 109 gymnasier 7,4 Alt i alt meget tilfredsstillende resultater opnået ved eksamen. Årskarakterer De gode eksamenskarakterer afspejler sig ikke altid i årskaraktererne. I 2012 var eksamenskaraktererne på Aalborg Katedralskole blandt de 20 højeste i landet. Sammenligner man årskaraktererne placerer Aalborg Katedralskole sig samme år som nr. 70. Gennemsnittet for årskaraktererne lå i 2012 på 6,9. Sammenligner man eksamenskaraktererne med de karakterer eleverne får i årskarakterer stilles der store krav til eleverne på Aalborg Katedralskole for at opnå de høje karakterer. På landsplan fik eleverne i 2012 et årskaraktergennemsnit, der lå 0,2 over eksamenskaraktergennemsnit. På Aalborg Katedralskole var det omvendt. Her lå eksamenskaraktererne i 2012 på 7,2 medens årskaraktererne på 6,9 lå 0,3 under eksamenskaraktererne. Aalborg Katedralskole var i 2012 blandt de 6 skoler i landet, hvor eleverne fik laveste årskarakterer sammenlignet med hvad de opnåede til eksamen. Tendensen er generel. Sammenligner man årskarakterer med eksamenskarakterer for perioden ligger Aalborg Katedralskole blandt de 15 skoler, der trækker elevernes karaktergennemsnit mest ned pga. lave årskarakterer sammenlignet med de karakterer eleverne opnår til eksamen. Nedenstående tabel viser hvor store udsving, der er mellem årskarakterer og eksamenskarakterer opgjort efter antal skoler i perioden Årskarakterer MINUS Eksamenskarakterer ,5 1 skole 1,3 1 skole 1 1 skole 0,9 1 skole 0,8 2 skoler 0,7 2 skoler 0,6 4 skoler 0,5 8 skoler 0,4 13 skoler

13 0,3 24 skoler 0,2 27 skoler (gennemsnit) 0,1 23 skoler 0 19 skoler -0,1 11 skoler (Aalborg Katedralskole) -0,2 6 skoler -0,3 1 skole -0,4 1 skole Ser vi på de 4 Aalborg-gymnasier, så var årskaraktererne højest på Nørresundby og Hasseris, men eksamenskaraktererne var højest på Aalborg Katedralskole Eksamensresultat Eksamenskarakterer Årskarakterer Aalborg Katedralskole 7,2 7,2 6,9 Hasseris Gymnasium Aalborghus Gymnasium 6,8 6,7 6,8 Nørresundby Gymnasium 6,8 6,5 7 Landsresultat 7 6,8 7 Der er ingen formelle regler for, hvad den rigtige årskarakter er, og der er store forskelle på karaktergivningstraditioner mellem de enkelte gymnasier, landsdele og mellem de enkelte lærere. Der er et behov for en intern drøftelse af, hvilke principper vi anvender på Aalborg Katedralskole, når vi giver eleverne årskarakterer og standpunktskarakterer. I løbet af skoleåret vil principper for karaktergivning være et tema på et Pædagogisk Råds-møde eller i andet møderegi. Eksamensresultater Eksamensresultatet på elevernes eksamensbevis er sammensat af elevernes eksamenskarakterer og elevernes årskarakterer. Da kun et mindre antal fag udtrækkes til eksamen tæller årskaraktererne 2/3 og eksamenskaraktererne 1/3 i det samlede eksamensresultat. Hvis eleven har 5 A-niveauer multipliceres eksamensresultatet med 1,03. Årskaraktererne gives af lærerne alene. De mundtlige eksamenskarakterer og karakteren for studieretningsprojektet gives af lærer og censor i fællesskab.

14 De skriftlige eksamenskarakterer gives af to eksterne censorer, og er derfor uafhængig af lokale og regionale karaktergivningsprincipper. Eksamensresultatgennemsnittet for ligger med 7,2 som nr. 21 i landet. Resultatet trækkes op af gode eksamenskarakterer og ned af lave årskarakterer. I gennemsnit trækker årkaraktererne eksamensresultatet ned med 0,2, da de ligger 0,3 lavere end forventet ud fra eksamenskaraktererne. Eksamensresultat Sankt Annæ Gymnasium 8,1 Rysensteen Gymnasium 7,9 Aurehøj Gymnasium 7,8 Aarhus Katedralskole 7,8 Deutsches Gymnasium Für Nordschleswig 7,6 Ingrid Jespersens Gymnasieskole 7,6 Det Kristne Gymnasium 7,6 Nærum Gymnasium 7,6 Virum Gymnasium 7,5 Birkerød Gymnasium HF IB & Kostskole 7,5 Marie Kruses Skole 7,5 Ordrup Gymnasium 7,4 Egå Gymnasium 7,3 Marselisborg Gymnasium 7,3 Allerød Gymnasium 7,3 Frederiksborg Gymnasium og HF 7,3 Århus Statsgymnasium 7,3 Christianshavns Gymnasium 7,3 N. Zahles Gymnasieskole 7,3 Århus Akademi 7,3 Aalborg Katedralskole + 6 gymnasier 7,2 119 gymnasier < 7,2 Sammenligner man eksamensresultatet med de socioøkonomiske forventninger, så ligger karakteren 0,3 under det forventede. Årsagen er relativt lave årskarakterer. De opnåede eksamenskarakterer lever op til de socioøkonomiske forventninger, men årskaraktererne trækker karaktergennemsnittet ned.

15 Eksamensresultatet for 2013 lå på 7,4. Årskarakterniveauet ligger stadig 0,1 under eksamenskarakterniveauet. Med et årskarakterniveau som på et gennemsnitsgymnasium ville eksamensresultatet være 7,6. HF HF-kursisterne får kun eksamenskarakterer. Karaktergennemsnittet for 2012 ligger på gennemsnittet. I 2013 var karaktergennemsnittet på 5,8. Eksamensgennemsnittet ligger på niveau med de øvrige hf-kurser i Nordjylland. VUC ligger dog med et gennemsnit på 7,0 i 2012 væsentligt over de øvrige hf-kurser. Aldersprofilen er dog væsentligt anderledes, da de fleste hf-kursister på VUC er væsentligt ældre end vore kursister. Eksamensresultat HF Total Brønderslev Gymnasium og HF 5 5,9 5 5,4 5,9 5,5 Frederikshavn Gymnasium og HF- Kursus 5,5 4,8 5,5 5,8 5,4 5,4 Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 5,6 5,1 5,5 5,4 5,7 5,4 Mariagerfjord Gymnasium 5,4 5,4 5,2 5 5,6 5,4 Nørresundby Gymnasium og HF 5,8 5,5 5,8 5 5,5 5,5 Thisted Gymnasium og HF-Kursus 5,8 5,8 6,1 5,8 5,3 5,7 Thy-Mors HF & VUC 5,9 5,4 5,4 7 5,8 5,9 Vesthimmerlands Gymnasium og HF 6,4 6,2 6,2 6,1 5,6 6,1 VUC&hf Nordjylland 6,1 6 6,1 6,1 7 6,2 Aalborg Katedralskole 5,6 5,4 5,4 5,8 5,6 5,6 Aalborghus Gymnasium 5,9 5,8 5,6 5,5 5,6 5,6 Total 5,8 5,6 5,6 5,6 5,7 5,7

16 giver rige muligheder for intellektuelle, kreative og fysiske udfordringer såvel i undervisningen som efter skoletid At sætte fokus på elever med særlige interesser Aalborg Katedralskole arbejder løbende med at udvikle aktiviteter for særligt interesserede elever. I løbet af skoleåret er der gennemført en række aktiviteter: Masterclass i matematik Masterclass i fysik Masterclass i filosofi (Kierkegaard) Masterclass i spansk Deltagelse i geografiolympiade Deltagelse i sprogcamp Lego Robotværksted Klassisk aften Udveksling med tysk gymnasiebigband fra Bernsdorffgymnasium Satrup Nat-klub -Naturvidenskabelig klub, der arrangerer foredrag og ekskursioner Skriveklubben Ordgeist Lyrik-arrangement for Ordgeist med Mette Moestrup Nobelpris-arrangement i Århus for Schrödingers KAT (skolen fysikklub) Bandaften Vinder af FDBs grønne idepris Uddannelsesprisen Emil, Joachim og Kristoffer fra 2k Perojekt forskerspire Naturvidenskabelige valgaktiviteter Deltagelse i europæisk oversættelseskonkurrence Juvenes Translatores Masterclass i samfundsfag Vinder af Fransk sprograp og 2. plads i tysk sprograp ved den europæiske sprogdag.

17 Førstehjælpskursus for elever Frivillig billedkunst Aalborg Katedralskoles Bigband o Deltagelse i en række koncertarrangementer Discoband Kammerkor Kammerorkester Deltagelse i sportsarrangementer Nedenfor er et udpluk af øvrige særlige aktiviteter i skoleåret<. J-aften (for J-klasserne på tværs af årgange) My-Myself and I (udstilling på Kunsten) Praktikforløb HF Studieretningsdag Cheminova Franskaften Udsmykning af Frihedens Plads heldagsbesøg af Antonia Ordóñez. Antonia er fra Chile Fællestime med Peter Lund Madsen Besøg af Kulturministeren Kulturcaravanen Fællestime for de naturvidenskabelige klasser med lyrikeren Mette Moestrup At opleve renæssancen Fællestime med Cand. Mag. Dorte Aagaard Digitale medier og læringsadfærd Operaforløb i samarbejde med Aalborg Kongres og Kulturcenter Deltagelse i historiekonkurrence Besøg af sprogofficer besøg fra Estelle Le Bonnec Besøg af Aalborg Symfoniorkester Foredrag om jordskælv og landbrug Fokus på elevstyrede aktiviteter

18 Elevinitiativer i forhold til frivillige aktiviteter understøttes i så høj grad som muligt. Eleverne har stort set selvstændigt planlagt og gennemført Døgnbrænderen en fredag aften/nat med kreative aktiviteter på skolen fra kl til 8.00 lørdag morgen. Deltagerantallet var på ca 250 kreative elever. Et flot arrangement, som eleverne kan være stolte af. Et nyt initiativ fra elevrådets side har været, at skolen sender elever til Rødding-døgnet, for at drøfte løsninger på nutidens store samfundsproblemer. Eleverne har ligeledes taget initiativ til og gennemført en flot og gennemarbejdet revy. Forestillingen har 100% været en elevstyret forestilling. Skolen har et meget aktivt elevråd, der gennem hele året gjort en stor indsats for at skabe en god stemning og nogle gode aktiviteter på skolen.

19 udbygger samarbejdet med byens kultur- og erhvervsliv og videreudvikler samarbejdsrelationer nationalt og internationalt udbygger samarbejdet med byens kultur- og erhvervsliv I skoleåret 2012/2013 har der været arbejdet med at finde finansiering for KatedralHuset. COWI har udarbejdet et samlet prospekt til brug i forhold til fondsansøgninger. Der har været kontakt til en lang række fonde, men prospektet her hidtil ikke givet resultater. Aalborg Katedralskole har i forbindelse med KatedralHuset sat nyinvesteringer i bygninger på standby. Det er ikke holdbart. Der er derfor sat sidste frist for at skaffe finansiering til KatedralHuset i efteråret KatedralHuset forudsætter en ny lokalplan for området. Der er i løbet af skoleåret udarbejdet et udkast til ny lokalplan, som kan vedtages i løbet af efteråret. Lokalplanforslaget forudsætter, at parkeringspladserne mellem Huset og Aalborg Katedralskole skal erstattes, hvis Katedralhuset bygges. Det betyder, at der ud over finansieringen af KatedralsHuset skal der findes en løsning på parkeringspladserne, før KatedralHuset kan bygges. Samarbejdet med Kunsten er blevet formaliseret, således at skolens billedkunststudieretning hvert år har en udstilling på Kunsten. Skolen har indledt et samarbejde med de tre privatskoler i området omkring talentarbejde for grundskolens afgangsklasser. Der er ligeledes taget initiativ til et samarbejde med Universitetet med henblik på at udvikle en talentcamp for skriveglade dansk-elever. I januar var Kulturministeren på besøg med kulturcampingvognen. Bigbandet spillede til arrangementet, og elevrepræsentanter fik mulighed for at drøfte kulturpolitik med ministeren. Bigbandet spillede til arrangementet. Det faldt i ministerens smag. Bandet er siden blevet inviteret

20 til at spille ved et af kulturministeriets arrangementer i København, desværre i den uge, hvor eleverne var på studietur, så vi desværre måtte takke nej til tilbuddet. Der er fremadrettet behov for at nye initiativer, der kan styrke samarbejdet med byens kultur- og erhvervsliv. Internationalisering Aalborg Katedralskole har som målsætning at kunne oprette studieretninger i alle tre hovedsprog (tysk, spansk, fransk) i kombination med engelsk. De sproglige studieretninger står stærkt på Aalborg Katedralskole, og skolen er eneste gymnasium i Aalborg, der opretter studieretninger inden for alle tre sprog. Blandt ansøgerne til start sommeren 2013 var ligeledes sprogansøgere nok til at etablere en spanskstudieretning, en fransk studieretning og en tysk studieretning. De seneste to år er det lykkedes, at oprette en studieretning med tre sprog (Engelsk, Spansk og enten tysk eller fransk).

21 I løbet af året er sprogstudieretningerne søgt styrkes gennem fokus på sprogaktiviteter indenfor og uden for skolens rammer. Der har været afholdt sprogdag med SprogZone og skolen har med succes deltaget i den nordjyske sprogcamp. Eleverne har desuden deltaget i en række sprogkonkurrencer. I forbindelse med den europæiske sprogdag deltog to hold i sprog-rap-konkurrencen, som blev afholdt i Århus. Franskeleverne fik førstepladsen og spansk-eleverne, der vandt sidste år, måtte nøjes med 2. pladsen. I løbet af året er der afholdt sprogaftener for både fransk, spansk og tysk. For at styrke den internationale dimension har spansk-studieretningsklassen fået mulighed for at rejse til udlandet to gange i løbet af gymnasieforløbet. Det er ikke lykkedes at lave udvekslingsrejse i 2012/2013, men nu er der købt billetter til en udvekslingsrejse til Spanien i 2013/2014. Skolens bigband har desuden en fast udvekslingsaftale med et tysk gymnasium. Aalborg Katedralskole har gennem det seneste år haft 3 udvekslingsstudenter.

22 Der skal fremadrettes arbejdes yderligere med at styrke internationaliseringen på Aalborg Katedralskole. er en åben og attraktiv arbejdsplads for elever, kursister og medarbejdere Elevsøgning Hovedindikatorer for om Aalborg Katedralskole er en åben og attraktiv arbejdsplads for elever og kursister er søgning til skolen og elevtilfredsheden. Søgningen til Aalborg Katedralskole har gennem de seneste år ligget på et meget højt niveau var et rekordår, og søgningen i 2013 har vist en lille tilbagegang i forhold til den høje søgning i Der er oprettet 11 1g-klasser, 2 hf-klasser og 1 aspergerklasse. Søgetallene på hf er generelt meget svingende, men der er behov for opmærksomhed på det store fald i søgningen til hf. En del af årsagen skal formodentligt findes i Aalborg Kommunes nye 10-klassesstruktur, som har betydet, at langt færre elever går i 10- klasse. År Gymnasium HF I alt gym+hf ?? ??

23 (18) 390 Elevtrivsel Elevernes elevtrivselsundersøgelse viser at eleverne trives godt på skolen. Elevvurderingerne i forhold til de overordnede spørgsmål fordeler sig således på gymnasiet: STX: Vurderet på en skala fra 1 til Hvilken karakter vil du give Aalborg Katedralskole som helhed? 7,5 7,9 8,0 I hvilken grad lever uddannelsen op til dine forventninger? 7,5 7,6 7,7 I hvilken grad kan du anbefale Aalborg Katedralskole til andre? 8,4 8,7 8,9

24 Hvilken karakter vil du give den undervisning du modtager? 7,4 7,6 7,8 Vurderingerne ligger på et pænt niveau, og niveauet er steget stødt fra 2010 til På HF viser undersøgelsen samme mønster: HF : Vurderet på en skala fra 1 til Hvilken karakter vil du give Aalborg Katedralskole som helhed? 6,4 7,0 7,4 I hvilken grad lever uddannelsen op til dine forventninger? 6,9 7,3 7,6 I hvilken grad kan du anbefale Aalborg Katedralskole til andre? 7,4 7,9 8,4 Hvilken karakter vil du give den undervisning du modtager? 6,6 7,5 7,4 Elevfravær Målsætningen for elevfravær er at ligge 10 % under landsgennemsnittet både på gymnasiet og hf. Fraværet faldet i 2g, men steget i 1g og 3g. Fraværet er steget på hf. Aalborg Katedralskole Landsgennemsnit Alm fravær Fraværs% 1.g 6,2 6,2 6,7 7,4 5,8 6,8 6,6 Fraværs% 2.g 8.0 7,9 7,8 7,9 8,3 8,1 8,9 Fraværs% 3.g 7,6 9,0 8,5 9,5 8,4 9,2 10,2

25 Fraværs% gym 7.2 7,6 7,6 8,2 7,4 7,9 Fraværs% 1.hf ,1 13,7 12,9 12,4 14,4 13,1 Fraværs% 2.hf 9,5 14,0 17,7 16,7 13,4 15,9 16,1 Gennem de seneste par år har der været et særligt fokus på det skriftlige fravær. Den digitale registrering af elevernes afleveringer betyder, at der i dag er bedre overblik over elevernes afleveringer og det skriftlige fravær har derfor især det seneste år været et fokuspunkt. Indsatsen i forhold til det skriftlige fravær har båret frugt. Det skriftlige fravær er faldet betydeligt de seneste år. I skoleåret 2012/2013 er det skriftlige fravær steget bortset fra 2g, hvor fraværet er faldet. Skriftligt fravær Fraværs% 1.g 8,4 8,8 5,7 7,3 Fraværs% 2.g 11,1 9,5 9,2 7,5 Fraværs% 3.g 15,9 13,5 10,8 12,6 Fraværs% 1.hf 24,0 19,7 14,8 22,6 Fraværs% 2.hf 24,6 29,4 24,6 27,9 Der er fortsat behov for stor fokus på såvel det skriftlige som det almindelige fravær på skolen. Fortsat udbygning af skolens fysiske rammer får både elever og lærere. I sommeren 2012 blev administrationsbygningen færdigrenoveret, og i sommeren 2013 foretages udvendig renovering af hovedbygningen. Gennem de seneste 10 år har skolens bygninger gennemgået en massiv renoveringsproces, så næsten hele skole i dag fremtræder nyrenoveret.

AALBORG KATEDRALSKOLE

AALBORG KATEDRALSKOLE AALBORG KATEDRALSKOLE KVALITETSRAPPORT 2009/2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 AALBORG KATEDRALSKOLES MÅLSÆTNING 2008-2012 Side 3 MÅLSÆTNING 1: At fastholde et ansøgertal, der sikrer at

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE

AALBORG KATEDRALSKOLE AALBORG KATEDRALSKOLE KVALITETSRAPPORT 2008/2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 AALBORG KATEDRALSKOLES MÅLSÆTNING 2008-2012 Side 3 SAMMENFATNING Side 4 MÅLSÆTNING 1: At fastholde et ansøgertal,

Læs mere

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole Uddannelse i centrum Aalborg Katedralskole Uddannelsestilbud 2014 Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole er landsdelens ældste gymnasium. Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske

Læs mere

Silkeborg Gymnasium. Mål og strategi 2010 2013

Silkeborg Gymnasium. Mål og strategi 2010 2013 Silkeborg Gymnasium Mål og strategi 2010 2013 Status 2012 2013 Billeder fra HAIR opført april 2012 Om billedsiden En række billeder i dette hæfte er fra årets musical Hair, og der er Street-art fra Paris,

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

1) KVALITET I UNDERVISNINGEN

1) KVALITET I UNDERVISNINGEN Rapport for Resultatlønskontrakten 2012 2013 Her følger en beskrivelse af de fem indsatsområder for skoleåret 2012-13, som bestyrelsen valgte, samt en vurdering af i hvilken udstrækning kontraktens mål

Læs mere

Mål og strategi Planer 2014-2015

Mål og strategi Planer 2014-2015 Mål og strategi Planer 2014-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Profil, værdier, uddannelsestilbud... 3 1.1 Identitet og profil... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 1.3 Gymnasiets opgave... 4 1.4 Uddannelsestilbud...

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

VELKOMMEN TIL FREDERIKSHAVN GYMNASIUM & HF-KURSUS

VELKOMMEN TIL FREDERIKSHAVN GYMNASIUM & HF-KURSUS Indhold Velkomst ved rektor... 2 Velkomst ved elevrådsformanden... 3 Værd at vide... 4 Kort over skolen...14 Gymnasiet...15 HF...19 HF Søfart...20 HF-eksaminer...21 Udbud af uddannelser...22 Skriftlige

Læs mere

Handlingsplan 2014-15

Handlingsplan 2014-15 Handlingsplan 2014-15 Endelig version vedtaget af bestyrelsen 140325 (efter høring i PR og SU) 1 Indholdsfortegnelse Strategi for Tårnby Gymnasium & HF... 4 Høj faglighed - levende demokrati og mangfoldighed

Læs mere

Mål og strategi Status 2013-2014

Mål og strategi Status 2013-2014 Mål og strategi Status 2013-2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Intro til Mål og strategi - status 2013-2014... 3 2. Indsatsområder... 4 2.1 Videreudvikling af studieretningsgymnasiet... 4 2.2 Undervisningsmiljø...

Læs mere

Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole

Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole 2014 2 velkommen Moderne undervisningsmiljø. Jeg er glad for at kunne byde velkommen til Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole (BG). BG er stærkt forankret lokalt,

Læs mere

Ressourceregnskab 2013-2014

Ressourceregnskab 2013-2014 Nørre Gymnasium Ressourceregnskab 2013-2014 1.august 2013 31. juli 2014 August 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens profil 1.1 Mission 1.2 Vision 1.3 Værdigrundlag 2. Årsrapport for resultatlønskontrakt

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

Frederiksborg Gymnasium og HF

Frederiksborg Gymnasium og HF Frederiksborg Gymnasium og HF Ressourceregnskab 2011 uduuuuuu0u pr. 23.9.2008 Maj 2012 Lars Kirdan/Peter Kuhlman 1 Indholdsfortegnelse I. Skolens profil og særlige mål for året Faglig profil Mission Vision

Læs mere

Forår. Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2014-15 Inklusiv Handleplaner

Forår. Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2014-15 Inklusiv Handleplaner Forår 15 Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2014-15 Inklusiv Handleplaner Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2014 2015 Som en del af skolens kvalitetspolitik skal ledelsen efter hvert skoleår

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016 Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 VG - Studiehæfte STX 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30 Kære kommende elev Det er altid vigtigt at træffe det rigtige valg især når det handler om fremtiden det vil vi godt hjælpe dig med i denne folder. På de næste sider kan du læse om, hvad der er særligt

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

Rysensteen Gymnasium en skole med en international profil

Rysensteen Gymnasium en skole med en international profil Rysensteen Gymnasium 2015 1 Rysensteen Gymnasium en skole med en international profil Denne folder er den korte fortælling om Rysensteen Gymnasium. Her kan man læse om skolens kultur og om de studieretninger

Læs mere

Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus 2015 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus INDHOLD Velkommen ved rektor... 2 Velkommen ved elevrådsformanden.... 3 Værd at vide.... 4 Find rundt...14 Gymnasiet....15 HF... 19 HF Søfart... 20 HF-eksaminer...21

Læs mere

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER 1 INFORMATION TIL NYE ELEVER AALBORG KATEDRALSKOLE 2015 2 Udgiver Aalborg Katedralskole Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg Tlf. 96 31 37 70, kl. 8.15-14.00 Fax: 98 13 08 77 e-mail: adm@aalkat-gym.dk www.aalkat-gym.dk

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune

Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune BØRN & KULTUR 1 Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Kvalitetsrapport 2010 for skolevæsenet i Fredensborg Kommune Skoleafdelingen

Læs mere

ØSTERHØJ SKOLEN KVALITETS RAPPORT JANUAR 2015

ØSTERHØJ SKOLEN KVALITETS RAPPORT JANUAR 2015 ØSTERHØJ SKOLEN KVALITETS RAPPORT 2014 JANUAR 2015 INDHOLD 3 3 5 6 7 7 11 16 18 21 21 23 24 25 25 26 27 28 28 29 INDLEDNING Opbygning af kvalitetsrapporten PRÆSENTATION AF SKOLEN OG SKOLEÅRET 2013/14 Opfølgning

Læs mere

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016 1 s og læ Scan m dine å eo mer heder p g n i mul rikshav e e d l e Fr sko dels n a H Frederikshavn Skoleåret 2015-2016 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder

Læs mere

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Tal og ord 2013 I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 3 Uddannelserne... 3 Lock-out... 3 Organiseringen af arbejdet... 3 Samarbejde med

Læs mere

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 1 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 2. SKOLENS VÆRDIER... 7 3. SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION... 8 4. SKOLEBETJENTE:... 9 5. MØDETIDER... 9 6. SKEMAER... 9 7. HANDELSGYMNASIET

Læs mere

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2013 STUDIERETNINGER

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2013 STUDIERETNINGER ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2013 STUDIERETNINGER INDHOLD Rektors velkomst 1 Elevinitiativer 2 Den overordnede struktur i gymnasiet 4 Studieretninger 6 Naturvidenskabelig studieretning: 1. - Naturvidenskab

Læs mere