AALBORG KATEDRALSKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AALBORG KATEDRALSKOLE"

Transkript

1 AALBORG KATEDRALSKOLE KVALITETSRAPPORT 2012/2013

2 Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskole vil være en skole, der: forener tradition og dannelse med innovation og kreativitet i et moderne undervisningsmiljø udvikler elevernes personlige og studierelaterede kompetencer med udgangspunkt i et højt fagligt niveau giver rige muligheder for intellektuelle, kreative og fysiske udfordringer såvel i undervisningen som efter skoletid udbygger samarbejdet med byens kultur- og erhvervsliv og videreudvikler samarbejdsrelationer nationalt og internationalt er en åben og attraktiv arbejdsplads for elever, kursister og medarbejdere Aalborg Katedralskoles vision bygger på skolens værdier, som er: Kreativitet, Seriøsitet, Tolerance, Åbenhed og Demokrati.

3 Aalborg Katedralskole vil være en skole, der forener tradition og dannelse med innovation og kreativitet i et moderne undervisningsmiljø Fokus på skolens historie og traditioner I skoleåret 2012/2013 er arbejdet med at formidle skolens historiske arv og traditioner fortsat. Aalborg Katedralskole har en unik historie, og denne fortælling er et væsentligt element i dannelsen af en fælles skoleidentitet for elever og medarbejdere. For at styrke den historiske bevidsthed på skolen har vi i 2011 oprettet en ny funktion som skolehistoriker, hvor Dorte Christensen som en del af arbejdstiden har en funktion som skolens historiker og historiefortæller. Skolens historie er blevet formidlet på forskelligvis i Som led i introduktionsforløbet har alle nye elever fået en historisk rundvisning på skolen I forbindelse med orienteringsaften og andre arrangementer på skolen har der været arrangeret historiske udstillinger til formidling af skolens historie. Skolehistorikeren har udarbejdet en ny udstilling med studentermode gennem tiderne som tema med udgangspunkt i skolens mange studenterbilleder. Udstillingen har været vist ved forårsudstilling og i kantinen i forbindelse med de afsluttende eksamener Skolen har med stor succes inviteret omegnens griundskoleklasser til foredrag om Churchillklubben eller rundvisninger i Churchill-klubbens fodspor. Der har været meget stor efterspørgsel efter disse rundvisninger. Skolehistorikeren har i løbet af skoleåret interviewet Helge Milo fra Churchillklubben for at dokumentere den del af skolens historie. Interviewet blev optaget på video af nogle af skolens mediefagselever. I løbet af skoleåret har billedkunststudieeretningsklasserne malet en frise på Frihedens Plads i midtbyen med Churchill-klubben som tema. Ved afsløringen af frisen var de to tilbageværende medlemmer af Churchill-klubben inviteret til at stå for afsløringen og tale ved begivenheden.

4

5 Øvrige talere var Rådmand Anne Dorte Krog og direktør i Calum (tidligere sundhedsminister) Jacob Axel Nielsen. De historiske arrangementer har betydet større kendskab til skolens historie både på og udenfor skolen. Det bidrager til skolens identitet, og gør elever og medarbejder lidt mere stolte af skolen. Fokus på den moderne skole I skoleåret 2012/2013 har 1x og 2x været en såkaldt digital klasse. Klasserne er så vidt muligt bogfri, og anvender i så høj grad som muligt og fornuftigt computere i undervisningen. Eleverne har evalueret forsøget positivt. Den nye 1x klasse årgang 2013 er ligeledes en digital klasse, og det er forventningen, at forsøget gradvist udbredes til hele skolen. I løbet af skoleåret har Michael Paulsen, som forsker i IT-anvendelse i undervisningen, fungere som konsulent for de to digitale klassers lærere. I forhold til IT-anvendelsen har det ligeledes haft betydning, at alle 1g og 2g-elever i skoleåret 2012/2013 har været forpligtede til at medbringe computere i undervisningen. I skoleåret har alle gymnasieelever egne computere med i undervisningen. Tidligere har eleverne være forpligtede til at købe lommeregnere (1500 kr.) og ordbøger (ca kr). Kravet er nu at eleverne medbringer computer. Eleverne får i forbindelse med undervisningen installeret skolens avancerede regneprogram (Mapple) og samtidig får eleverne gratis adgang til Gyldendals digitale ordbøger. For eleverne betyder det reelt en besparelse, da mange elever i forvejen har en bærbar computer og for skolen betyder det nem adgang til computere i undervisningen. I løbet af efteråret 2012 afholdt skolen en fællestime med Dorte Aagaard fra Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier på Århus Universitet. Fællestimens tema var Digitale medier og læringsadfærd, og fællestimen blev fulgt op af drøftelser i klasserne omkring hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig anvendelse af IT i undervisningen. Alle lærere har tilbud om skriveplader til digital opgaveretning og software til digital opgaveretning. Flere lærere retter i dag opgaver ved at optage både skriftlige og mundtlige kommenterer til eleverne i digital form. Hovedparten af opgaverne afleveres i dag digitalt og en stor

6 del kommer aldrig på papirform, men rettes og tilbageleveres digitalt. Lærerne har alle fået tilbudt ipad og/eller iphone, som anvendes flittigt i undervisningen. Gennem de seneste 2 år har skolen deltaget i et forsøg med at udbyde faget Informationsteknologi på C-niveau. At sætte fokus på innovation og kreativitet I 2012/2013 har første årgang af billedkunstklassen med billedkunst og design som studieretningsfag gennemført uddannelsen. Det er landets eneste studieretning med billedkunst og design. Studieretningen har deltaget i en række kreative aktiviteter, og er med til at skabe et kreativt miljø på skolen. Studieretningens klasser har bl.a. udstillet i foyen på Kunsten og skolen har fået en fast aftale med Kunsten om en årlig udstilling. De to første årgange har desuden udført en stor udsmykningsopgave på Frihedens Plads i midtbyen. Temaet var, som ovenfor beskrevet, Churchill-klubben.

7 Skolen har ligeledes fået Undervisningsministeriets godkendelse af en studieretning med mediefag og drama som studieretningsfag sammen med engelsk A og samfundsfag B. Studieretningen har i skoleåret gennemført 1g, og der i august 2013 starter et nyt studieretningshold med mediefag og drama. Skolen har i foråret ansat en drama-lærer. Den første årgang for studieretningen med bioteknologi blev studenter i Studieretningen er under fortsat udvikling, men søgningen til studieretningen har været stødt stigende, og de seneste to år har der været søgning til en fuld klasse med bioteknologi som studieretningsfag. Gennem de seneste år har skolen arbejdet med at få innovation ind i undervisningen. I forlængelse af et innovationsforløb om madspild i samfundsfag vandt Emil, Joachim og Kristoffer fra 2k FDB s grønne Idépris med en idé til en familie-app, der kan hjælpe med at begrænse madspildet. Et andet innovationsprojekt var udvikling af et samfundsfagsspil Vejen til DC med det Amerikanske præsidentvalg som tema. Forløbet blev gennemført for en række af skolens klasser med pressedækning fra TV-Nord. Skolen har i løbet af året deltaget i Undervisningsministeriets forsøg med innovation som en del af Almen Studieforberedelse.

8 Skolen har ligeledes deltaget i gymnasiernes innovationsforløb finansieret af Region Nordjylland, og deltaget i konkurrencen Nordjyske nyskabere. En af skolens lærere er i færd med efteruddannelse med henblik på at opnå undervisningskompetence i faget innovation. Aalborg Katedralskole er godt i gang med innovation, men der skal fortsat arbejdes med innovation i de kommende år. udvikler elevernes personlige og studierelaterede kompetencer med udgangspunkt i et højt fagligt niveau Udvikle personlige og studierelaterede kompetencer Gennem de seneste 2 år har k-klassen årgang 2011 været forsøgsklasse, hvor lærerne alle har søgt at anvende principper fra Cooperative Learning (CL) som det gennemgående pædagogiske princip i undervisningen. Målet har været at undersøge effekten af (CL) i forhold til både elevernes læring og klassens trivsel. I skoleåret 2012/2013 har 1a ligeledes været forsøgsklasse. Det er svært præcist at angive effekten, men 1k er blevet et meget velfungerende klasse med et højt læringsniveau, og eleverne har responderet overvejende positivt på CL. De har i perioder følt sig lidt overdocerede, men alle bortset fra 1 elev har ved evalueringen opfordret til at der oprettes en ny CL-klasse i det nye skoleår.1a har været en mindre velfungerende klasse, så nogen entydig konklusion giver forsøget ikke. At sætte fokus på elever med særlige behov I skoleåret er forsøget med en hf-klasse for unge med Autismespektrumforstyrrelser videreført. I løbet af skoleåret har vi sammen med andre forsøgsskoler været indkaldt til møde i Ministeriet for Børn og Unge omkring muligheden for at lave en permanent ordning.

9 Det er endnu ikke truffet politisk beslutning om at gøre forsøgene med ASF-klasser permanente, men det indgår i den nye finanslovsforslag for Indtil videre fortsætter vi med klassen på forsøgsbasis. Eleverne har igen i år klaret sig langt over forventninger. Frafaldet, som var stort på det første hold, har stabiliseret sig. Vi har de seneste 2 år optaget elever samtidigt med de øvrige optag (15. marts), selvom vi på dette tidspunkt ikke har fået en bevilling endnu. Det har betydet bedre søgning til ASF-klassen. Søgningen til klassen har i år været overvældende med 18 ansøgere til 12 pladser. Aalborg Katedralskole deltager fortsat i projekt uddannelsesløft for uddannelsesfremmede unge og unge af anden etnisk herkomst. Projektet har været en stor succes, og videreføres de næste 2 år. Der har i skoleåret været arbejde med at udvikle skrivefængsel, lektielæsningstimer med mødepligt og andre initiativer, der kan støtte elevernes forberedelse og deltagelse i timerne. Der er på hf gennemført forsøg med obligatoriske lektielæsningstimer i skemaet, og der er i enkelte fag gennemført forsøg med obligatoriske timer til skriftligt arbejde med vejledning i skriveprocessen. I løbet af skoleåret er der blevet arbejdet med indsatsen i forbindelse med frafaldstruede elever. I samarbejde med studievejlederne er der formuleret en nogle retningslinjer for studievejledernes arbejde med frafaldstruede elever, og mentorordningen er lagt ind under studievejledningen for at gøre arbejdet i forhold til frafaldstruede elever mere enstrenget og effektivt. Studievejlederne har i år skullet være på skolen samtlige studievejledningstimer, og studievejlederkontoret har været bemandet far 8.15 til hver dag. med udgangspunkt i et højt fagligt niveau Eksamenskarakterer Karaktererne, som eleverne opnår ved eksamen på Aalborg Katedralskole, ligger i top 20 på landsplan. Eksamenskaraktergennemsnittet for 5-årsperioden ligger på 7,1, og er blandt landets 20 højeste

10 Eksamenskaraktegennemsnit Sankt Annæ Gymnasium 8,1 Rysensteen Gymnasium 7,9 Aurehøj Gymnasium 7,8 Aarhus Katedralskole 7,8 Ingrid Jespersens Gymnasieskole 7,5 Virum Gymnasium 7,5 Det Kristne Gymnasium 7,4 Deutsches Gymnasium Für Nordschleswig 7,4 Nærum Gymnasium 7,4 Birkerød Gymnasium HF IB & Kostskole 7,3 Egå Gymnasium 7,3 Horsens Statsskole - Gymnasium og HF- Kursus 7,3 Allerød Gymnasium 7,2 Marie Kruses Skole 7,2 Odder Gymnasium 7,2 Silkeborg Gymnasium 7,2 Aalborg Katedralskole + 13 andre skoler 7,1 115 skoler <7,1 Eksamenskaraktergennemsnittet er stigende. I 2012 var eksamenskaraktergennemsnittet 7,2. Ved seneste eksamenstermin i sommeren 2013 var eksamenskaraktergennemsnittet på 7.3. Skriftlig eksamen De skriftlige eksamenskarakterer ligger i top 20. De skriftlige opgaver bedømmes af 2 eksterne censorer fra et landsdækkende censorkorps, og dermed uafhængig af regionale og lokale karaktergivningstraditioner. Skriftlig eksamen Aarhus Katedralskole 7,3 Sankt Annæ Gymnasium 7,2 Rysensteen Gymnasium 7,1 Aurehøj Gymnasium 6,9 Det Kristne Gymnasium 6,9 Horsens Statsskole - Gymnasium og HF- Kursus 6,9 Egå Gymnasium 6,7

11 Ingrid Jespersens Gymnasieskole 6,7 Odder Gymnasium 6,7 Deutsches Gymnasium Für Nordschleswig 6,6 Herning Gymnasium 6,6 Ringkjøbing Gymnasium 6,6 Silkeborg Gymnasium 6,6 Virum Gymnasium 6,6 Birkerød Gymnasium HF IB & Kostskole 6,5 Viborg Katedralskole 6,5 Aalborg Katedralskole + 10 gymnasier 6,4 118 gymnasier <6,4 Mundtlig eksamen De mundtlige eksamenskarakterer ligger i top 25. De mundtlige karakterer bliver givet af eksaminator (elevens lærer) og en eksterne censorer (ofte fra lokalområdet). Mundtlig eksamen Sankt Annæ Gymnasium 8,4 Aurehøj Gymnasium 8,3 Rysensteen Gymnasium 8,3 Deutsches Gymnasium Für Nordschleswig 7,9 Ingrid Jespersens Gymnasieskole 7,9 Aarhus Katedralskole 7,9 Nærum Gymnasium 7,8 Virum Gymnasium 7,8 Birkerød Gymnasium HF IB & Kostskole 7,7 Det Kristne Gymnasium 7,7 Ordrup Gymnasium 7,7 Christianshavns Gymnasium 7,6 Egå Gymnasium 7,6 Frederiksborg Gymnasium og HF 7,6 Herlufsholm Skole og Gods 7,6 Marie Kruses Skole 7,6 Allerød Gymnasium 7,5 Det frie Gymnasium 7,5 Favrskov Gymnasium 7,5 Horsens Statsskole - Gymnasium og HF- Kursus 7,5 Marselisborg Gymnasium 7,5

12 Silkeborg Gymnasium 7,5 Aalborg Katedralskole + 13 gymnasier 7,4 109 gymnasier 7,4 Alt i alt meget tilfredsstillende resultater opnået ved eksamen. Årskarakterer De gode eksamenskarakterer afspejler sig ikke altid i årskaraktererne. I 2012 var eksamenskaraktererne på Aalborg Katedralskole blandt de 20 højeste i landet. Sammenligner man årskaraktererne placerer Aalborg Katedralskole sig samme år som nr. 70. Gennemsnittet for årskaraktererne lå i 2012 på 6,9. Sammenligner man eksamenskaraktererne med de karakterer eleverne får i årskarakterer stilles der store krav til eleverne på Aalborg Katedralskole for at opnå de høje karakterer. På landsplan fik eleverne i 2012 et årskaraktergennemsnit, der lå 0,2 over eksamenskaraktergennemsnit. På Aalborg Katedralskole var det omvendt. Her lå eksamenskaraktererne i 2012 på 7,2 medens årskaraktererne på 6,9 lå 0,3 under eksamenskaraktererne. Aalborg Katedralskole var i 2012 blandt de 6 skoler i landet, hvor eleverne fik laveste årskarakterer sammenlignet med hvad de opnåede til eksamen. Tendensen er generel. Sammenligner man årskarakterer med eksamenskarakterer for perioden ligger Aalborg Katedralskole blandt de 15 skoler, der trækker elevernes karaktergennemsnit mest ned pga. lave årskarakterer sammenlignet med de karakterer eleverne opnår til eksamen. Nedenstående tabel viser hvor store udsving, der er mellem årskarakterer og eksamenskarakterer opgjort efter antal skoler i perioden Årskarakterer MINUS Eksamenskarakterer ,5 1 skole 1,3 1 skole 1 1 skole 0,9 1 skole 0,8 2 skoler 0,7 2 skoler 0,6 4 skoler 0,5 8 skoler 0,4 13 skoler

13 0,3 24 skoler 0,2 27 skoler (gennemsnit) 0,1 23 skoler 0 19 skoler -0,1 11 skoler (Aalborg Katedralskole) -0,2 6 skoler -0,3 1 skole -0,4 1 skole Ser vi på de 4 Aalborg-gymnasier, så var årskaraktererne højest på Nørresundby og Hasseris, men eksamenskaraktererne var højest på Aalborg Katedralskole Eksamensresultat Eksamenskarakterer Årskarakterer Aalborg Katedralskole 7,2 7,2 6,9 Hasseris Gymnasium Aalborghus Gymnasium 6,8 6,7 6,8 Nørresundby Gymnasium 6,8 6,5 7 Landsresultat 7 6,8 7 Der er ingen formelle regler for, hvad den rigtige årskarakter er, og der er store forskelle på karaktergivningstraditioner mellem de enkelte gymnasier, landsdele og mellem de enkelte lærere. Der er et behov for en intern drøftelse af, hvilke principper vi anvender på Aalborg Katedralskole, når vi giver eleverne årskarakterer og standpunktskarakterer. I løbet af skoleåret vil principper for karaktergivning være et tema på et Pædagogisk Råds-møde eller i andet møderegi. Eksamensresultater Eksamensresultatet på elevernes eksamensbevis er sammensat af elevernes eksamenskarakterer og elevernes årskarakterer. Da kun et mindre antal fag udtrækkes til eksamen tæller årskaraktererne 2/3 og eksamenskaraktererne 1/3 i det samlede eksamensresultat. Hvis eleven har 5 A-niveauer multipliceres eksamensresultatet med 1,03. Årskaraktererne gives af lærerne alene. De mundtlige eksamenskarakterer og karakteren for studieretningsprojektet gives af lærer og censor i fællesskab.

14 De skriftlige eksamenskarakterer gives af to eksterne censorer, og er derfor uafhængig af lokale og regionale karaktergivningsprincipper. Eksamensresultatgennemsnittet for ligger med 7,2 som nr. 21 i landet. Resultatet trækkes op af gode eksamenskarakterer og ned af lave årskarakterer. I gennemsnit trækker årkaraktererne eksamensresultatet ned med 0,2, da de ligger 0,3 lavere end forventet ud fra eksamenskaraktererne. Eksamensresultat Sankt Annæ Gymnasium 8,1 Rysensteen Gymnasium 7,9 Aurehøj Gymnasium 7,8 Aarhus Katedralskole 7,8 Deutsches Gymnasium Für Nordschleswig 7,6 Ingrid Jespersens Gymnasieskole 7,6 Det Kristne Gymnasium 7,6 Nærum Gymnasium 7,6 Virum Gymnasium 7,5 Birkerød Gymnasium HF IB & Kostskole 7,5 Marie Kruses Skole 7,5 Ordrup Gymnasium 7,4 Egå Gymnasium 7,3 Marselisborg Gymnasium 7,3 Allerød Gymnasium 7,3 Frederiksborg Gymnasium og HF 7,3 Århus Statsgymnasium 7,3 Christianshavns Gymnasium 7,3 N. Zahles Gymnasieskole 7,3 Århus Akademi 7,3 Aalborg Katedralskole + 6 gymnasier 7,2 119 gymnasier < 7,2 Sammenligner man eksamensresultatet med de socioøkonomiske forventninger, så ligger karakteren 0,3 under det forventede. Årsagen er relativt lave årskarakterer. De opnåede eksamenskarakterer lever op til de socioøkonomiske forventninger, men årskaraktererne trækker karaktergennemsnittet ned.

15 Eksamensresultatet for 2013 lå på 7,4. Årskarakterniveauet ligger stadig 0,1 under eksamenskarakterniveauet. Med et årskarakterniveau som på et gennemsnitsgymnasium ville eksamensresultatet være 7,6. HF HF-kursisterne får kun eksamenskarakterer. Karaktergennemsnittet for 2012 ligger på gennemsnittet. I 2013 var karaktergennemsnittet på 5,8. Eksamensgennemsnittet ligger på niveau med de øvrige hf-kurser i Nordjylland. VUC ligger dog med et gennemsnit på 7,0 i 2012 væsentligt over de øvrige hf-kurser. Aldersprofilen er dog væsentligt anderledes, da de fleste hf-kursister på VUC er væsentligt ældre end vore kursister. Eksamensresultat HF Total Brønderslev Gymnasium og HF 5 5,9 5 5,4 5,9 5,5 Frederikshavn Gymnasium og HF- Kursus 5,5 4,8 5,5 5,8 5,4 5,4 Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 5,6 5,1 5,5 5,4 5,7 5,4 Mariagerfjord Gymnasium 5,4 5,4 5,2 5 5,6 5,4 Nørresundby Gymnasium og HF 5,8 5,5 5,8 5 5,5 5,5 Thisted Gymnasium og HF-Kursus 5,8 5,8 6,1 5,8 5,3 5,7 Thy-Mors HF & VUC 5,9 5,4 5,4 7 5,8 5,9 Vesthimmerlands Gymnasium og HF 6,4 6,2 6,2 6,1 5,6 6,1 VUC&hf Nordjylland 6,1 6 6,1 6,1 7 6,2 Aalborg Katedralskole 5,6 5,4 5,4 5,8 5,6 5,6 Aalborghus Gymnasium 5,9 5,8 5,6 5,5 5,6 5,6 Total 5,8 5,6 5,6 5,6 5,7 5,7

16 giver rige muligheder for intellektuelle, kreative og fysiske udfordringer såvel i undervisningen som efter skoletid At sætte fokus på elever med særlige interesser Aalborg Katedralskole arbejder løbende med at udvikle aktiviteter for særligt interesserede elever. I løbet af skoleåret er der gennemført en række aktiviteter: Masterclass i matematik Masterclass i fysik Masterclass i filosofi (Kierkegaard) Masterclass i spansk Deltagelse i geografiolympiade Deltagelse i sprogcamp Lego Robotværksted Klassisk aften Udveksling med tysk gymnasiebigband fra Bernsdorffgymnasium Satrup Nat-klub -Naturvidenskabelig klub, der arrangerer foredrag og ekskursioner Skriveklubben Ordgeist Lyrik-arrangement for Ordgeist med Mette Moestrup Nobelpris-arrangement i Århus for Schrödingers KAT (skolen fysikklub) Bandaften Vinder af FDBs grønne idepris Uddannelsesprisen Emil, Joachim og Kristoffer fra 2k Perojekt forskerspire Naturvidenskabelige valgaktiviteter Deltagelse i europæisk oversættelseskonkurrence Juvenes Translatores Masterclass i samfundsfag Vinder af Fransk sprograp og 2. plads i tysk sprograp ved den europæiske sprogdag.

17 Førstehjælpskursus for elever Frivillig billedkunst Aalborg Katedralskoles Bigband o Deltagelse i en række koncertarrangementer Discoband Kammerkor Kammerorkester Deltagelse i sportsarrangementer Nedenfor er et udpluk af øvrige særlige aktiviteter i skoleåret<. J-aften (for J-klasserne på tværs af årgange) My-Myself and I (udstilling på Kunsten) Praktikforløb HF Studieretningsdag Cheminova Franskaften Udsmykning af Frihedens Plads heldagsbesøg af Antonia Ordóñez. Antonia er fra Chile Fællestime med Peter Lund Madsen Besøg af Kulturministeren Kulturcaravanen Fællestime for de naturvidenskabelige klasser med lyrikeren Mette Moestrup At opleve renæssancen Fællestime med Cand. Mag. Dorte Aagaard Digitale medier og læringsadfærd Operaforløb i samarbejde med Aalborg Kongres og Kulturcenter Deltagelse i historiekonkurrence Besøg af sprogofficer besøg fra Estelle Le Bonnec Besøg af Aalborg Symfoniorkester Foredrag om jordskælv og landbrug Fokus på elevstyrede aktiviteter

18 Elevinitiativer i forhold til frivillige aktiviteter understøttes i så høj grad som muligt. Eleverne har stort set selvstændigt planlagt og gennemført Døgnbrænderen en fredag aften/nat med kreative aktiviteter på skolen fra kl til 8.00 lørdag morgen. Deltagerantallet var på ca 250 kreative elever. Et flot arrangement, som eleverne kan være stolte af. Et nyt initiativ fra elevrådets side har været, at skolen sender elever til Rødding-døgnet, for at drøfte løsninger på nutidens store samfundsproblemer. Eleverne har ligeledes taget initiativ til og gennemført en flot og gennemarbejdet revy. Forestillingen har 100% været en elevstyret forestilling. Skolen har et meget aktivt elevråd, der gennem hele året gjort en stor indsats for at skabe en god stemning og nogle gode aktiviteter på skolen.

19 udbygger samarbejdet med byens kultur- og erhvervsliv og videreudvikler samarbejdsrelationer nationalt og internationalt udbygger samarbejdet med byens kultur- og erhvervsliv I skoleåret 2012/2013 har der været arbejdet med at finde finansiering for KatedralHuset. COWI har udarbejdet et samlet prospekt til brug i forhold til fondsansøgninger. Der har været kontakt til en lang række fonde, men prospektet her hidtil ikke givet resultater. Aalborg Katedralskole har i forbindelse med KatedralHuset sat nyinvesteringer i bygninger på standby. Det er ikke holdbart. Der er derfor sat sidste frist for at skaffe finansiering til KatedralHuset i efteråret KatedralHuset forudsætter en ny lokalplan for området. Der er i løbet af skoleåret udarbejdet et udkast til ny lokalplan, som kan vedtages i løbet af efteråret. Lokalplanforslaget forudsætter, at parkeringspladserne mellem Huset og Aalborg Katedralskole skal erstattes, hvis Katedralhuset bygges. Det betyder, at der ud over finansieringen af KatedralsHuset skal der findes en løsning på parkeringspladserne, før KatedralHuset kan bygges. Samarbejdet med Kunsten er blevet formaliseret, således at skolens billedkunststudieretning hvert år har en udstilling på Kunsten. Skolen har indledt et samarbejde med de tre privatskoler i området omkring talentarbejde for grundskolens afgangsklasser. Der er ligeledes taget initiativ til et samarbejde med Universitetet med henblik på at udvikle en talentcamp for skriveglade dansk-elever. I januar var Kulturministeren på besøg med kulturcampingvognen. Bigbandet spillede til arrangementet, og elevrepræsentanter fik mulighed for at drøfte kulturpolitik med ministeren. Bigbandet spillede til arrangementet. Det faldt i ministerens smag. Bandet er siden blevet inviteret

20 til at spille ved et af kulturministeriets arrangementer i København, desværre i den uge, hvor eleverne var på studietur, så vi desværre måtte takke nej til tilbuddet. Der er fremadrettet behov for at nye initiativer, der kan styrke samarbejdet med byens kultur- og erhvervsliv. Internationalisering Aalborg Katedralskole har som målsætning at kunne oprette studieretninger i alle tre hovedsprog (tysk, spansk, fransk) i kombination med engelsk. De sproglige studieretninger står stærkt på Aalborg Katedralskole, og skolen er eneste gymnasium i Aalborg, der opretter studieretninger inden for alle tre sprog. Blandt ansøgerne til start sommeren 2013 var ligeledes sprogansøgere nok til at etablere en spanskstudieretning, en fransk studieretning og en tysk studieretning. De seneste to år er det lykkedes, at oprette en studieretning med tre sprog (Engelsk, Spansk og enten tysk eller fransk).

21 I løbet af året er sprogstudieretningerne søgt styrkes gennem fokus på sprogaktiviteter indenfor og uden for skolens rammer. Der har været afholdt sprogdag med SprogZone og skolen har med succes deltaget i den nordjyske sprogcamp. Eleverne har desuden deltaget i en række sprogkonkurrencer. I forbindelse med den europæiske sprogdag deltog to hold i sprog-rap-konkurrencen, som blev afholdt i Århus. Franskeleverne fik førstepladsen og spansk-eleverne, der vandt sidste år, måtte nøjes med 2. pladsen. I løbet af året er der afholdt sprogaftener for både fransk, spansk og tysk. For at styrke den internationale dimension har spansk-studieretningsklassen fået mulighed for at rejse til udlandet to gange i løbet af gymnasieforløbet. Det er ikke lykkedes at lave udvekslingsrejse i 2012/2013, men nu er der købt billetter til en udvekslingsrejse til Spanien i 2013/2014. Skolens bigband har desuden en fast udvekslingsaftale med et tysk gymnasium. Aalborg Katedralskole har gennem det seneste år haft 3 udvekslingsstudenter.

22 Der skal fremadrettes arbejdes yderligere med at styrke internationaliseringen på Aalborg Katedralskole. er en åben og attraktiv arbejdsplads for elever, kursister og medarbejdere Elevsøgning Hovedindikatorer for om Aalborg Katedralskole er en åben og attraktiv arbejdsplads for elever og kursister er søgning til skolen og elevtilfredsheden. Søgningen til Aalborg Katedralskole har gennem de seneste år ligget på et meget højt niveau var et rekordår, og søgningen i 2013 har vist en lille tilbagegang i forhold til den høje søgning i Der er oprettet 11 1g-klasser, 2 hf-klasser og 1 aspergerklasse. Søgetallene på hf er generelt meget svingende, men der er behov for opmærksomhed på det store fald i søgningen til hf. En del af årsagen skal formodentligt findes i Aalborg Kommunes nye 10-klassesstruktur, som har betydet, at langt færre elever går i 10- klasse. År Gymnasium HF I alt gym+hf ?? ??

23 (18) 390 Elevtrivsel Elevernes elevtrivselsundersøgelse viser at eleverne trives godt på skolen. Elevvurderingerne i forhold til de overordnede spørgsmål fordeler sig således på gymnasiet: STX: Vurderet på en skala fra 1 til Hvilken karakter vil du give Aalborg Katedralskole som helhed? 7,5 7,9 8,0 I hvilken grad lever uddannelsen op til dine forventninger? 7,5 7,6 7,7 I hvilken grad kan du anbefale Aalborg Katedralskole til andre? 8,4 8,7 8,9

24 Hvilken karakter vil du give den undervisning du modtager? 7,4 7,6 7,8 Vurderingerne ligger på et pænt niveau, og niveauet er steget stødt fra 2010 til På HF viser undersøgelsen samme mønster: HF : Vurderet på en skala fra 1 til Hvilken karakter vil du give Aalborg Katedralskole som helhed? 6,4 7,0 7,4 I hvilken grad lever uddannelsen op til dine forventninger? 6,9 7,3 7,6 I hvilken grad kan du anbefale Aalborg Katedralskole til andre? 7,4 7,9 8,4 Hvilken karakter vil du give den undervisning du modtager? 6,6 7,5 7,4 Elevfravær Målsætningen for elevfravær er at ligge 10 % under landsgennemsnittet både på gymnasiet og hf. Fraværet faldet i 2g, men steget i 1g og 3g. Fraværet er steget på hf. Aalborg Katedralskole Landsgennemsnit Alm fravær Fraværs% 1.g 6,2 6,2 6,7 7,4 5,8 6,8 6,6 Fraværs% 2.g 8.0 7,9 7,8 7,9 8,3 8,1 8,9 Fraværs% 3.g 7,6 9,0 8,5 9,5 8,4 9,2 10,2

25 Fraværs% gym 7.2 7,6 7,6 8,2 7,4 7,9 Fraværs% 1.hf ,1 13,7 12,9 12,4 14,4 13,1 Fraværs% 2.hf 9,5 14,0 17,7 16,7 13,4 15,9 16,1 Gennem de seneste par år har der været et særligt fokus på det skriftlige fravær. Den digitale registrering af elevernes afleveringer betyder, at der i dag er bedre overblik over elevernes afleveringer og det skriftlige fravær har derfor især det seneste år været et fokuspunkt. Indsatsen i forhold til det skriftlige fravær har båret frugt. Det skriftlige fravær er faldet betydeligt de seneste år. I skoleåret 2012/2013 er det skriftlige fravær steget bortset fra 2g, hvor fraværet er faldet. Skriftligt fravær Fraværs% 1.g 8,4 8,8 5,7 7,3 Fraværs% 2.g 11,1 9,5 9,2 7,5 Fraværs% 3.g 15,9 13,5 10,8 12,6 Fraværs% 1.hf 24,0 19,7 14,8 22,6 Fraværs% 2.hf 24,6 29,4 24,6 27,9 Der er fortsat behov for stor fokus på såvel det skriftlige som det almindelige fravær på skolen. Fortsat udbygning af skolens fysiske rammer får både elever og lærere. I sommeren 2012 blev administrationsbygningen færdigrenoveret, og i sommeren 2013 foretages udvendig renovering af hovedbygningen. Gennem de seneste 10 år har skolens bygninger gennemgået en massiv renoveringsproces, så næsten hele skole i dag fremtræder nyrenoveret.

AALBORG KATEDRALSKOLE

AALBORG KATEDRALSKOLE AALBORG KATEDRALSKOLE KVALITETSRAPPORT 2011/2012 Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskole vil være en skole, der: forener tradition og dannelse med innovation og kreativitet i et moderne undervisningsmiljø

Læs mere

Målsætning for

Målsætning for Målsætning for 2012-2013 Målsætningen for 2012-2013 bygger på Aalborg Katedralskoles vision for perioden 2008 2012. Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskole vil være en skole, der forener tradition

Læs mere

Målsætning for 2013-2014

Målsætning for 2013-2014 Målsætning for 2013-2014 Målsætningen for 2013-2014 bygger på Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskole vil være en skole, der forener tradition og dannelse med

Læs mere

Målsætning for 2014-2015

Målsætning for 2014-2015 Målsætning for 2014-2015 Målsætningen for 2014-2015 bygger på Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskole vil være en skole, der forener tradition og dannelse med

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE

AALBORG KATEDRALSKOLE AALBORG KATEDRALSKOLE KVALITETSRAPPORT 2013/2014 Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskole vil være en skole, der: forener tradition og dannelse med innovation og kreativitet i et moderne undervisningsmiljø

Læs mere

N OTAT. Eksamenskarakterer almene gymnasier (Stx)

N OTAT. Eksamenskarakterer almene gymnasier (Stx) N OTAT Eksamenskarakterer almene gymnasier (Stx) I dette analysenotat analyseres forskellene på eksamens- og årskarakterer på de almene gymnasier (Stx) for de elever, der blev studenter i årene 2012-2014.

Læs mere

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012

Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2012 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Frederiksberg Gymnasium 20. september 002 Avedøre Gymnasium Frederiksberg Gymnasium

Læs mere

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen

Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Liste med institutioner som indgår i censorudligningsordningen Institutions nr. Skole 101108 Akademisk Studenterkursus 101115 Rysensteen Gynasium 101117 Sankt Annæ Gymnasium 101118 Christianshavns Gymnasium

Læs mere

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009

Sagsnr.: 040.87D.021. Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Deltagelse i konferencerne om almen studieforberedelse september 2009 Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium 29. september 002 Avedøre Gymnasium Høje Tåstrup Gymnasium

Læs mere

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet

Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Deltagelse i september-oktoberkonferencerne om studieretningsprojektet Skolenr. Skolenavn Sted Tid 001 Aurehøj Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober 002 Avedøre Gymnasium Kongsholm Gymnasium 6. oktober

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE

AALBORG KATEDRALSKOLE AALBORG KATEDRALSKOLE KVALITETSRAPPORT 2014/15 Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskole vil være en skole, der: forener tradition og dannelse med innovation og kreativitet i et moderne undervisningsmiljø

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015

Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgningen til gymnasieuddannelserne 2015 Søgetallene Som tidligere år har GL søgt at indsamle alle søgetallene for de gymnasiale uddannelser for skolestart i 2015. Søgetallene er indhentet hos regioner

Læs mere

1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium 143 289 49 Sjælland 4

1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium 143 289 49 Sjælland 4 NR ANTAL ANTAL PROCENT STUDENTER STUDENTER I STUDENTE SKOLE TIL KU ALT, 2014 R TIL KU REGION 1 Niels Steensens Gymnasium 16 25 64 Sjælland 2 Christianshavns Gymnasium 103 207 50 Sjælland 3 Rysensteen Gymnasium

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 3. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 6 i bundne prøvefag

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU 101108 Akademisk Studenterkursus Studenterkursus 76 101115 Rysensteen Gymnasium 756 101117 Sankt Annæ Gymnasium 377 101118 Christianshavns Gymnasium 542 101120

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Bilag til svar på UDU alm. Del. Spørgsmål 207 Tællingsår-kvartal-måned 2008 Uddannelse.1 Hovedområde Gymnasiale uddannelser Uddannelse.4

Læs mere

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk Velkommen til Nordfyns Gymnasium Gymnasiet STX Aftenens program 19.00 20.00 20.30 20.30 21.00 Velkomst, generel orientering 1. orientering om studieretninger 2. orientering om studieretninger Fagbasar

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 173 Offentligt Svar på spørgsmål 172. Bilag 1. Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 2 i både dansk

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Til censorer ved de skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser. Kære censor

Til censorer ved de skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser. Kære censor Til censorer ved de skriftlige prøver i de gymnasiale uddannelser Kære censor Censorkorpset spiller en helt central rolle i det danske eksamenssystem. Derfor vil jeg indledningsvis benytte lejligheden

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

aalborg katedralskole uddannelsestilbud

aalborg katedralskole uddannelsestilbud aalborg katedralskole uddannelsestilbud 2013 AALBORG KATEDRALSKOLE ER LAnDSDELEnS ÆLDSTE GYMnASiuM Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske dokumenter viser, at Frederik den

Læs mere

Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016

Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016 24.8.2016 Institutionsgruppe 1 - Netprøver.dk Institutioner der benyttede Netprøver.dk ved sommerterminen 2016 Allerød Gymnasium Alssundgymnasiet Sønderborg Birkerød Gymnasium, HF, IB og Kostskole Borupgaard

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Bilagstabel 1 i alt på stx der har ligget til grund for tilskudsudbetalingen til den enkelte institution. For 2. halvår

Læs mere

Studenters karakterer

Studenters karakterer Studenters karakterer Rapporterne præsenterer statistik over de karakterer som fremgår på studenternes eksamensbeviser på de gymnasiale uddannelser. Bemærk, at denne rapport opgør data på baggrund af bevisår

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 96 Offentligt BILAG 1: Andel og antal elever, som ikke opfylder adgangskrav på mindst 4 i dansk og matematik fordelt på

Læs mere

ANTAL: FAKULTET: SKOLE: 1 SAMF Akademisk Studenterkursus 7 SUND Akademisk Studenterkursus 4 HUM Akademisk Studenterkursus 4 NAT Akademisk

ANTAL: FAKULTET: SKOLE: 1 SAMF Akademisk Studenterkursus 7 SUND Akademisk Studenterkursus 4 HUM Akademisk Studenterkursus 4 NAT Akademisk ANTAL: FAKULTET: SKOLE: I ALT: 1 SAMF Akademisk Studenterkursus 7 SUND Akademisk Studenterkursus 4 HUM Akademisk Studenterkursus 4 NAT Akademisk Studenterkursus 2 JUR Akademisk Studenterkursus 18 13 SAMF

Læs mere

Resultatløn 2014/2015 en afrapportering i forhold til resultatmålene

Resultatløn 2014/2015 en afrapportering i forhold til resultatmålene Resultatløn 2014/2015 en afrapportering i forhold til resultatmålene Basisrammen: 1. Masterclass vægt 10% Det igangværende talentarbejde (Forskerspirer og Talentelever på ATU) suppleres med et tilbud om

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg SKOLE I ALT: Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg Gymnasium og HF 131 Stenhus Gymnasium og HF

Læs mere

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd.

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Af Malene Rode Larsen Tabel 1 Totalliste over eksamensresultater 2010, STX* Institution Eks.res., gns. (7 tr.) 2 dec. Aurehøj

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE

AALBORG KATEDRALSKOLE AALBORG KATEDRALSKOLE KVALITETSRAPPORT 2008/2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 AALBORG KATEDRALSKOLES MÅLSÆTNING 2008-2012 Side 3 SAMMENFATNING Side 4 MÅLSÆTNING 1: At fastholde et ansøgertal,

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser

Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser Mindre stigning i søgningen til de gymnasiale uddannelser De overordnede tal Søgetallene er indhentet hos Danske Regioner og Danske Erhvervsskoler, og de er sammenholdt med tal fra Gymnasieskolernes Rektorforening.

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 1 2. Undersøgelse af klassestørrelsen... 2 3. Bilag... 5 Bilag 1 Stx offentlige udbydere... 5 Bilag

Læs mere

De første spørgsmål drejer sig om den ledelsesstil, som rektoren på dit gymnasium har.

De første spørgsmål drejer sig om den ledelsesstil, som rektoren på dit gymnasium har. Kære deltager, Velkommen til spørgeskemaet! Tusind tak, fordi du tager dig tid til at besvare spørgsmålene. Det betyder meget for mig og mit speciale. Jeg vil i spørgeskemaet spørge ind til din oplevelse

Læs mere

Studieplan for HHX Medier & Kommunikation

Studieplan for HHX Medier & Kommunikation Studieplan for HHX Medier & Kommunikation HHX Medier & Kommunikation giver dig værktøjer til at håndtere de store mængder af information og den mediejungle, du dagligt møder både i virksomheden og i verden

Læs mere

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole Uddannelse i centrum Aalborg Katedralskole Uddannelsestilbud 2014 Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole er landsdelens ældste gymnasium. Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014 Søgetallene til gymnasieuddannelserne 2014 De samlede søgetal for 2014 viser, at der samlet er 55.478 unge, der har søgt en gymnasieuddannelse. Det er et fald på 1.336 elever, svarende til 2,4 pct. Da

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr. institution og uddannelse

Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr. institution og uddannelse Eksamenskarakterer, Årskarakterer, fag og evalueringsform pr institution og uddannelse 2014 Struer Statsgymnasium Fag Evalueringsform Karaktertype stx hf hhx Afsætning A Mundtlig Eksamenskarakter,4 (,)

Læs mere

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport for de Almene Gymnasier Svarprocent: % (488/5) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser for 1g/1hf

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser for 1g/1hf Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2009 - for 1g/1hf Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 2 2. Undersøgelse af klassestørrelsen... 4 Udbydere af stx (jf. bilag 1)... 4 Udbydere

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 23 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 23 Offentligt Undervisningsudvalget 2017-18 UNU Alm.del foreløbigt svar på spørgsmål 23 Offentligt Bilag 1 Oversigt over zone 4 rejser fordelt på samt lærernes andel af zone 4 rejser fordelt på Tabel 1 Oversigt over

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Resultatmål 2015/ 16

Resultatmål 2015/ 16 Resultatmål 2015/ 16 Basisrammen Indikator 1: Studenternes resultater. Der foretages en sammenligning af eksamensgennemsnittet generelt, gennemsnittet for de skriftlige eksaminer, for studieretningsprojektet

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig

Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Orientering om udmøntning af midler til Projekt Frivillig Regeringen har som led i Kvalitetsreformen besluttet, at alle, der tager en ungdomsuddannelse, fra februar 2010 vil få mulighed for at deltage

Læs mere

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet

F A GL IGHE DL'A MOUR MÖGLICHKEITENSJÆL VIBORG KATEDRALSKOLE. Kollegiet. Optagelse i gymnasiet. Valg før starten på gymnasiet Kollegiet har været mit hjem de sidste to år, og jeg har oplevet et fantastisk sammenhold mellem os kollegianere. (Charlotte 3.g) flotte bygninger og det gode sociale liv. (Jeppe 2.g) have modtaget undervisning

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

2.0: Undervisningen giver den enkelte de rigtige udfordringer på de rigtige tidspunkter, så denne efterspørges i erhvervslivet.

2.0: Undervisningen giver den enkelte de rigtige udfordringer på de rigtige tidspunkter, så denne efterspørges i erhvervslivet. 2.0: Undervisningen giver den enkelte de rigtige udfordringer på de rigtige tidspunkter, så denne efterspørges i erhvervslivet. Bilag 2i: Kvalitetshjul for hhx og htx elevers studieparathed Kvalitetshjulet

Læs mere

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet

Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Skolenavn Ansatte Stemt Procent A.P. Møller Skolen 26 19 73,1 Akademisk Studenterkursus 18 4 22,2 Allerød Gymnasium 64 24 37,5 Alssundgymnasiet Sønderborg 51 31 60,8 Aurehøj Gymnasium 70 49 70 Bagsværd

Læs mere

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 2. fremmedsprog og kunstneriske fag har betydning for dine muligheder for valg af studieretninger. I skemaet nedenfor kan du ved at vælge

Læs mere

Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Rektors velkomst Vi glæder os til at se dig på Katedralskolen, der som landsdelens største gymnasium og hf giver dig mange

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

Bilag 8b Status på rektors resultatkontrakt for skoleåret 2011-12

Bilag 8b Status på rektors resultatkontrakt for skoleåret 2011-12 Bilag 8b Status på rektors resultatkontrakt for skoleåret 2011-12 Hovedemner Kategori Emner Talent a. Måling a. Mindst 20 elever deltager i skoleåret i talentakademi eller i et andet talentudviklingsprojekt.

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 10. september 2014 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Vibeke Verwohlt,

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Gammel Hellerup Gymnasium (06) 2. marts 2016 Silkeborg Gymnasium (07) 11. marts 2016

Gammel Hellerup Gymnasium (06) 2. marts 2016 Silkeborg Gymnasium (07) 11. marts 2016 faglig udvikling i praksis (FIP16) biologi Gammel Hellerup Gymnasium (06) 2. marts 2016 Silkeborg Gymnasium (07) 11. marts 2016 Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 1 FIP-kursets

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

2.0: Uddannelsesparate unge og voksne undervises med fokus på den enkeltes faglige, sociale og personlige udvikling så denne.

2.0: Uddannelsesparate unge og voksne undervises med fokus på den enkeltes faglige, sociale og personlige udvikling så denne. 2.0: Uddannelsesparate unge og voksne undervises med fokus på den enkeltes faglige, sociale og personlige udvikling så denne Bilag 2i: Kvalitetshjul for hhx og htx elevers studieparathed Kvalitetshjulet

Læs mere

Ledelsesrapport 2009-10

Ledelsesrapport 2009-10 Århus Statsgymnasium Ledelsesrapport 2009-10 Keld Larsen 2!! " $% & ' ' ''() * + % ', & -). ' / *. +01+ ' ')' *. 2 3 4% 5, ) *5 3 2% 66 430 62 " 21 10 + ' 3 " 7 5 8 09 : 4 ; 2 Frafald på Århus Statsgymnasium

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2016-17

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2016-17 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2016-17 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en STX på 2 år. Vi starter 2-3 klasser hvert år i august. Da et almindeligt STX-forløb

Læs mere

STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER

STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER STUDENTERS OVERGANG TIL INGENIØR- OG NATURVIDENSKABELIGE UDDANNELSER Analysen er udarbejdet af og for Studenters overgang til ingeniør- og naturvidenskabelige uddannelser AE har undersøgt, hvor mange studenter,

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret

Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret Rapport over målopfyldelsen af resultatlønskontrakt for skoleåret 2011-2012 Studieparathed. Indikatorer for dette resultatmål er gennemførselsprocenter og karakterer som indberettes til UVM. Da Odder Gymnasium

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 1. oktober 2015 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2015-2016 Basisrammen Indsatsområde A: Studieparathed med 10 % Mål: der er gjort en indsats for, at den generelle studieparathed

Læs mere

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009 2 årig HF uddannelse Efterår 2009 OPTAGELSESKRAV til HF Direkte fra 10. klasse: Du skal have fulgt undervisningen i 10. klasse og aflagt 10. klasse prøver i dansk, matematik, engelsk Folkeskolens afgangsprøve

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Hf er en almen, gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. Hf giver dig en bred og alsidig viden, og du lærer

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG

STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & VALGFAG 3-ÅRIG STX / 2-ÅRIG HF STUDIERETNINGER, FAGPAKKER & SOLRØD GYMNASIUM INDHOLDSFORTEGNELSE STX Glæd dig til gymnasiet / Optagelse... side 2 Matematik A - Bioteknologi A - Fysik B... side 3 Matematik A -

Læs mere

STX og HF Udbud 2013-14

STX og HF Udbud 2013-14 STX og HF Udbud 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 12. juni 2013 kl. 16.30 19.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Britta Magnussen, Helle Lundgreen,

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer Metodenotat

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer Metodenotat De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2017 Metodenotat Indhold Sammenfatning... 5 Baggrund... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable...

Læs mere

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Hvor mange prøver skal jeg op til? Skal man altid op i alle skriftlige fag? Hvad skal jeg helt sikkert op i? Behøver jeg dukke op til en terminsprøve? Hvornår skal

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse

Elevtrivselsundersøgelse Elevtrivselsundersøgelse Gymnasieuddannelserne 2012 Gymnasieskolernes Lærerforening, maj 2013 Opsummering Overordnet er elevernes vurderinger af de gymnasiale uddannelser høje. Alt vurderes over middel

Læs mere

Årsrapport for Viby Gymnasium

Årsrapport for Viby Gymnasium Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2013 2014 Som en del af skolens kvalitetspolitik skal ledelsen efter hvert skoleår give bestyrelsen en kort status over, hvordan skolen i det forgangne skoleår har

Læs mere

Evaluering af Fokuspunkter skoleåret 2015/16 Ingrid Jespersens Gymnasieskole

Evaluering af Fokuspunkter skoleåret 2015/16 Ingrid Jespersens Gymnasieskole af Fokuspunkter skoleåret 2015/16 Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter: Fælles for grundskole og gymnasium 1) Internationalt samarbejde et er at styrke skolens internationale profil samt at videreføre

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE

AALBORG KATEDRALSKOLE AALBORG KATEDRALSKOLE KVALITETSRAPPORT 2009/2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 AALBORG KATEDRALSKOLES MÅLSÆTNING 2008-2012 Side 3 MÅLSÆTNING 1: At fastholde et ansøgertal, der sikrer at

Læs mere

Grundforløbet på STX. Uddannelseschef Mette Pryds. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har prøvet

Grundforløbet på STX. Uddannelseschef Mette Pryds. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har prøvet Grundforløbet på STX Uddannelseschef Mette Pryds Hvad er grundforløbet? Afklaringsforløb frem mod elevernes endelige valg af studieretning Hvordan afklares vores elever? Skriftlig info-folder Eleverne

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer Bilagsfigur Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus A blandt studenterne fra hf*, Gns.inkl. bonus A:,,,,,,,,, 3, 3,,, 5, 5,,, 7,,, 9, 9,,,,, Note

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2011-2012 Sagsfremstilling: Bestyrelsen

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 11. september 2013 kl. 16.30 19.00 Til stede: Britta Magnussen, Per Lyngberg-Andersen, Lars Christian

Læs mere