AALBORG KATEDRALSKOLE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AALBORG KATEDRALSKOLE"

Transkript

1 AALBORG KATEDRALSKOLE KVALITETSRAPPORT 2012/2013

2 Aalborg Katedralskoles vision Aalborg Katedralskole vil være en skole, der: forener tradition og dannelse med innovation og kreativitet i et moderne undervisningsmiljø udvikler elevernes personlige og studierelaterede kompetencer med udgangspunkt i et højt fagligt niveau giver rige muligheder for intellektuelle, kreative og fysiske udfordringer såvel i undervisningen som efter skoletid udbygger samarbejdet med byens kultur- og erhvervsliv og videreudvikler samarbejdsrelationer nationalt og internationalt er en åben og attraktiv arbejdsplads for elever, kursister og medarbejdere Aalborg Katedralskoles vision bygger på skolens værdier, som er: Kreativitet, Seriøsitet, Tolerance, Åbenhed og Demokrati.

3 Aalborg Katedralskole vil være en skole, der forener tradition og dannelse med innovation og kreativitet i et moderne undervisningsmiljø Fokus på skolens historie og traditioner I skoleåret 2012/2013 er arbejdet med at formidle skolens historiske arv og traditioner fortsat. Aalborg Katedralskole har en unik historie, og denne fortælling er et væsentligt element i dannelsen af en fælles skoleidentitet for elever og medarbejdere. For at styrke den historiske bevidsthed på skolen har vi i 2011 oprettet en ny funktion som skolehistoriker, hvor Dorte Christensen som en del af arbejdstiden har en funktion som skolens historiker og historiefortæller. Skolens historie er blevet formidlet på forskelligvis i Som led i introduktionsforløbet har alle nye elever fået en historisk rundvisning på skolen I forbindelse med orienteringsaften og andre arrangementer på skolen har der været arrangeret historiske udstillinger til formidling af skolens historie. Skolehistorikeren har udarbejdet en ny udstilling med studentermode gennem tiderne som tema med udgangspunkt i skolens mange studenterbilleder. Udstillingen har været vist ved forårsudstilling og i kantinen i forbindelse med de afsluttende eksamener Skolen har med stor succes inviteret omegnens griundskoleklasser til foredrag om Churchillklubben eller rundvisninger i Churchill-klubbens fodspor. Der har været meget stor efterspørgsel efter disse rundvisninger. Skolehistorikeren har i løbet af skoleåret interviewet Helge Milo fra Churchillklubben for at dokumentere den del af skolens historie. Interviewet blev optaget på video af nogle af skolens mediefagselever. I løbet af skoleåret har billedkunststudieeretningsklasserne malet en frise på Frihedens Plads i midtbyen med Churchill-klubben som tema. Ved afsløringen af frisen var de to tilbageværende medlemmer af Churchill-klubben inviteret til at stå for afsløringen og tale ved begivenheden.

4

5 Øvrige talere var Rådmand Anne Dorte Krog og direktør i Calum (tidligere sundhedsminister) Jacob Axel Nielsen. De historiske arrangementer har betydet større kendskab til skolens historie både på og udenfor skolen. Det bidrager til skolens identitet, og gør elever og medarbejder lidt mere stolte af skolen. Fokus på den moderne skole I skoleåret 2012/2013 har 1x og 2x været en såkaldt digital klasse. Klasserne er så vidt muligt bogfri, og anvender i så høj grad som muligt og fornuftigt computere i undervisningen. Eleverne har evalueret forsøget positivt. Den nye 1x klasse årgang 2013 er ligeledes en digital klasse, og det er forventningen, at forsøget gradvist udbredes til hele skolen. I løbet af skoleåret har Michael Paulsen, som forsker i IT-anvendelse i undervisningen, fungere som konsulent for de to digitale klassers lærere. I forhold til IT-anvendelsen har det ligeledes haft betydning, at alle 1g og 2g-elever i skoleåret 2012/2013 har været forpligtede til at medbringe computere i undervisningen. I skoleåret har alle gymnasieelever egne computere med i undervisningen. Tidligere har eleverne være forpligtede til at købe lommeregnere (1500 kr.) og ordbøger (ca kr). Kravet er nu at eleverne medbringer computer. Eleverne får i forbindelse med undervisningen installeret skolens avancerede regneprogram (Mapple) og samtidig får eleverne gratis adgang til Gyldendals digitale ordbøger. For eleverne betyder det reelt en besparelse, da mange elever i forvejen har en bærbar computer og for skolen betyder det nem adgang til computere i undervisningen. I løbet af efteråret 2012 afholdt skolen en fællestime med Dorte Aagaard fra Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier på Århus Universitet. Fællestimens tema var Digitale medier og læringsadfærd, og fællestimen blev fulgt op af drøftelser i klasserne omkring hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig anvendelse af IT i undervisningen. Alle lærere har tilbud om skriveplader til digital opgaveretning og software til digital opgaveretning. Flere lærere retter i dag opgaver ved at optage både skriftlige og mundtlige kommenterer til eleverne i digital form. Hovedparten af opgaverne afleveres i dag digitalt og en stor

6 del kommer aldrig på papirform, men rettes og tilbageleveres digitalt. Lærerne har alle fået tilbudt ipad og/eller iphone, som anvendes flittigt i undervisningen. Gennem de seneste 2 år har skolen deltaget i et forsøg med at udbyde faget Informationsteknologi på C-niveau. At sætte fokus på innovation og kreativitet I 2012/2013 har første årgang af billedkunstklassen med billedkunst og design som studieretningsfag gennemført uddannelsen. Det er landets eneste studieretning med billedkunst og design. Studieretningen har deltaget i en række kreative aktiviteter, og er med til at skabe et kreativt miljø på skolen. Studieretningens klasser har bl.a. udstillet i foyen på Kunsten og skolen har fået en fast aftale med Kunsten om en årlig udstilling. De to første årgange har desuden udført en stor udsmykningsopgave på Frihedens Plads i midtbyen. Temaet var, som ovenfor beskrevet, Churchill-klubben.

7 Skolen har ligeledes fået Undervisningsministeriets godkendelse af en studieretning med mediefag og drama som studieretningsfag sammen med engelsk A og samfundsfag B. Studieretningen har i skoleåret gennemført 1g, og der i august 2013 starter et nyt studieretningshold med mediefag og drama. Skolen har i foråret ansat en drama-lærer. Den første årgang for studieretningen med bioteknologi blev studenter i Studieretningen er under fortsat udvikling, men søgningen til studieretningen har været stødt stigende, og de seneste to år har der været søgning til en fuld klasse med bioteknologi som studieretningsfag. Gennem de seneste år har skolen arbejdet med at få innovation ind i undervisningen. I forlængelse af et innovationsforløb om madspild i samfundsfag vandt Emil, Joachim og Kristoffer fra 2k FDB s grønne Idépris med en idé til en familie-app, der kan hjælpe med at begrænse madspildet. Et andet innovationsprojekt var udvikling af et samfundsfagsspil Vejen til DC med det Amerikanske præsidentvalg som tema. Forløbet blev gennemført for en række af skolens klasser med pressedækning fra TV-Nord. Skolen har i løbet af året deltaget i Undervisningsministeriets forsøg med innovation som en del af Almen Studieforberedelse.

8 Skolen har ligeledes deltaget i gymnasiernes innovationsforløb finansieret af Region Nordjylland, og deltaget i konkurrencen Nordjyske nyskabere. En af skolens lærere er i færd med efteruddannelse med henblik på at opnå undervisningskompetence i faget innovation. Aalborg Katedralskole er godt i gang med innovation, men der skal fortsat arbejdes med innovation i de kommende år. udvikler elevernes personlige og studierelaterede kompetencer med udgangspunkt i et højt fagligt niveau Udvikle personlige og studierelaterede kompetencer Gennem de seneste 2 år har k-klassen årgang 2011 været forsøgsklasse, hvor lærerne alle har søgt at anvende principper fra Cooperative Learning (CL) som det gennemgående pædagogiske princip i undervisningen. Målet har været at undersøge effekten af (CL) i forhold til både elevernes læring og klassens trivsel. I skoleåret 2012/2013 har 1a ligeledes været forsøgsklasse. Det er svært præcist at angive effekten, men 1k er blevet et meget velfungerende klasse med et højt læringsniveau, og eleverne har responderet overvejende positivt på CL. De har i perioder følt sig lidt overdocerede, men alle bortset fra 1 elev har ved evalueringen opfordret til at der oprettes en ny CL-klasse i det nye skoleår.1a har været en mindre velfungerende klasse, så nogen entydig konklusion giver forsøget ikke. At sætte fokus på elever med særlige behov I skoleåret er forsøget med en hf-klasse for unge med Autismespektrumforstyrrelser videreført. I løbet af skoleåret har vi sammen med andre forsøgsskoler været indkaldt til møde i Ministeriet for Børn og Unge omkring muligheden for at lave en permanent ordning.

9 Det er endnu ikke truffet politisk beslutning om at gøre forsøgene med ASF-klasser permanente, men det indgår i den nye finanslovsforslag for Indtil videre fortsætter vi med klassen på forsøgsbasis. Eleverne har igen i år klaret sig langt over forventninger. Frafaldet, som var stort på det første hold, har stabiliseret sig. Vi har de seneste 2 år optaget elever samtidigt med de øvrige optag (15. marts), selvom vi på dette tidspunkt ikke har fået en bevilling endnu. Det har betydet bedre søgning til ASF-klassen. Søgningen til klassen har i år været overvældende med 18 ansøgere til 12 pladser. Aalborg Katedralskole deltager fortsat i projekt uddannelsesløft for uddannelsesfremmede unge og unge af anden etnisk herkomst. Projektet har været en stor succes, og videreføres de næste 2 år. Der har i skoleåret været arbejde med at udvikle skrivefængsel, lektielæsningstimer med mødepligt og andre initiativer, der kan støtte elevernes forberedelse og deltagelse i timerne. Der er på hf gennemført forsøg med obligatoriske lektielæsningstimer i skemaet, og der er i enkelte fag gennemført forsøg med obligatoriske timer til skriftligt arbejde med vejledning i skriveprocessen. I løbet af skoleåret er der blevet arbejdet med indsatsen i forbindelse med frafaldstruede elever. I samarbejde med studievejlederne er der formuleret en nogle retningslinjer for studievejledernes arbejde med frafaldstruede elever, og mentorordningen er lagt ind under studievejledningen for at gøre arbejdet i forhold til frafaldstruede elever mere enstrenget og effektivt. Studievejlederne har i år skullet være på skolen samtlige studievejledningstimer, og studievejlederkontoret har været bemandet far 8.15 til hver dag. med udgangspunkt i et højt fagligt niveau Eksamenskarakterer Karaktererne, som eleverne opnår ved eksamen på Aalborg Katedralskole, ligger i top 20 på landsplan. Eksamenskaraktergennemsnittet for 5-årsperioden ligger på 7,1, og er blandt landets 20 højeste

10 Eksamenskaraktegennemsnit Sankt Annæ Gymnasium 8,1 Rysensteen Gymnasium 7,9 Aurehøj Gymnasium 7,8 Aarhus Katedralskole 7,8 Ingrid Jespersens Gymnasieskole 7,5 Virum Gymnasium 7,5 Det Kristne Gymnasium 7,4 Deutsches Gymnasium Für Nordschleswig 7,4 Nærum Gymnasium 7,4 Birkerød Gymnasium HF IB & Kostskole 7,3 Egå Gymnasium 7,3 Horsens Statsskole - Gymnasium og HF- Kursus 7,3 Allerød Gymnasium 7,2 Marie Kruses Skole 7,2 Odder Gymnasium 7,2 Silkeborg Gymnasium 7,2 Aalborg Katedralskole + 13 andre skoler 7,1 115 skoler <7,1 Eksamenskaraktergennemsnittet er stigende. I 2012 var eksamenskaraktergennemsnittet 7,2. Ved seneste eksamenstermin i sommeren 2013 var eksamenskaraktergennemsnittet på 7.3. Skriftlig eksamen De skriftlige eksamenskarakterer ligger i top 20. De skriftlige opgaver bedømmes af 2 eksterne censorer fra et landsdækkende censorkorps, og dermed uafhængig af regionale og lokale karaktergivningstraditioner. Skriftlig eksamen Aarhus Katedralskole 7,3 Sankt Annæ Gymnasium 7,2 Rysensteen Gymnasium 7,1 Aurehøj Gymnasium 6,9 Det Kristne Gymnasium 6,9 Horsens Statsskole - Gymnasium og HF- Kursus 6,9 Egå Gymnasium 6,7

11 Ingrid Jespersens Gymnasieskole 6,7 Odder Gymnasium 6,7 Deutsches Gymnasium Für Nordschleswig 6,6 Herning Gymnasium 6,6 Ringkjøbing Gymnasium 6,6 Silkeborg Gymnasium 6,6 Virum Gymnasium 6,6 Birkerød Gymnasium HF IB & Kostskole 6,5 Viborg Katedralskole 6,5 Aalborg Katedralskole + 10 gymnasier 6,4 118 gymnasier <6,4 Mundtlig eksamen De mundtlige eksamenskarakterer ligger i top 25. De mundtlige karakterer bliver givet af eksaminator (elevens lærer) og en eksterne censorer (ofte fra lokalområdet). Mundtlig eksamen Sankt Annæ Gymnasium 8,4 Aurehøj Gymnasium 8,3 Rysensteen Gymnasium 8,3 Deutsches Gymnasium Für Nordschleswig 7,9 Ingrid Jespersens Gymnasieskole 7,9 Aarhus Katedralskole 7,9 Nærum Gymnasium 7,8 Virum Gymnasium 7,8 Birkerød Gymnasium HF IB & Kostskole 7,7 Det Kristne Gymnasium 7,7 Ordrup Gymnasium 7,7 Christianshavns Gymnasium 7,6 Egå Gymnasium 7,6 Frederiksborg Gymnasium og HF 7,6 Herlufsholm Skole og Gods 7,6 Marie Kruses Skole 7,6 Allerød Gymnasium 7,5 Det frie Gymnasium 7,5 Favrskov Gymnasium 7,5 Horsens Statsskole - Gymnasium og HF- Kursus 7,5 Marselisborg Gymnasium 7,5

12 Silkeborg Gymnasium 7,5 Aalborg Katedralskole + 13 gymnasier 7,4 109 gymnasier 7,4 Alt i alt meget tilfredsstillende resultater opnået ved eksamen. Årskarakterer De gode eksamenskarakterer afspejler sig ikke altid i årskaraktererne. I 2012 var eksamenskaraktererne på Aalborg Katedralskole blandt de 20 højeste i landet. Sammenligner man årskaraktererne placerer Aalborg Katedralskole sig samme år som nr. 70. Gennemsnittet for årskaraktererne lå i 2012 på 6,9. Sammenligner man eksamenskaraktererne med de karakterer eleverne får i årskarakterer stilles der store krav til eleverne på Aalborg Katedralskole for at opnå de høje karakterer. På landsplan fik eleverne i 2012 et årskaraktergennemsnit, der lå 0,2 over eksamenskaraktergennemsnit. På Aalborg Katedralskole var det omvendt. Her lå eksamenskaraktererne i 2012 på 7,2 medens årskaraktererne på 6,9 lå 0,3 under eksamenskaraktererne. Aalborg Katedralskole var i 2012 blandt de 6 skoler i landet, hvor eleverne fik laveste årskarakterer sammenlignet med hvad de opnåede til eksamen. Tendensen er generel. Sammenligner man årskarakterer med eksamenskarakterer for perioden ligger Aalborg Katedralskole blandt de 15 skoler, der trækker elevernes karaktergennemsnit mest ned pga. lave årskarakterer sammenlignet med de karakterer eleverne opnår til eksamen. Nedenstående tabel viser hvor store udsving, der er mellem årskarakterer og eksamenskarakterer opgjort efter antal skoler i perioden Årskarakterer MINUS Eksamenskarakterer ,5 1 skole 1,3 1 skole 1 1 skole 0,9 1 skole 0,8 2 skoler 0,7 2 skoler 0,6 4 skoler 0,5 8 skoler 0,4 13 skoler

13 0,3 24 skoler 0,2 27 skoler (gennemsnit) 0,1 23 skoler 0 19 skoler -0,1 11 skoler (Aalborg Katedralskole) -0,2 6 skoler -0,3 1 skole -0,4 1 skole Ser vi på de 4 Aalborg-gymnasier, så var årskaraktererne højest på Nørresundby og Hasseris, men eksamenskaraktererne var højest på Aalborg Katedralskole Eksamensresultat Eksamenskarakterer Årskarakterer Aalborg Katedralskole 7,2 7,2 6,9 Hasseris Gymnasium Aalborghus Gymnasium 6,8 6,7 6,8 Nørresundby Gymnasium 6,8 6,5 7 Landsresultat 7 6,8 7 Der er ingen formelle regler for, hvad den rigtige årskarakter er, og der er store forskelle på karaktergivningstraditioner mellem de enkelte gymnasier, landsdele og mellem de enkelte lærere. Der er et behov for en intern drøftelse af, hvilke principper vi anvender på Aalborg Katedralskole, når vi giver eleverne årskarakterer og standpunktskarakterer. I løbet af skoleåret vil principper for karaktergivning være et tema på et Pædagogisk Råds-møde eller i andet møderegi. Eksamensresultater Eksamensresultatet på elevernes eksamensbevis er sammensat af elevernes eksamenskarakterer og elevernes årskarakterer. Da kun et mindre antal fag udtrækkes til eksamen tæller årskaraktererne 2/3 og eksamenskaraktererne 1/3 i det samlede eksamensresultat. Hvis eleven har 5 A-niveauer multipliceres eksamensresultatet med 1,03. Årskaraktererne gives af lærerne alene. De mundtlige eksamenskarakterer og karakteren for studieretningsprojektet gives af lærer og censor i fællesskab.

14 De skriftlige eksamenskarakterer gives af to eksterne censorer, og er derfor uafhængig af lokale og regionale karaktergivningsprincipper. Eksamensresultatgennemsnittet for ligger med 7,2 som nr. 21 i landet. Resultatet trækkes op af gode eksamenskarakterer og ned af lave årskarakterer. I gennemsnit trækker årkaraktererne eksamensresultatet ned med 0,2, da de ligger 0,3 lavere end forventet ud fra eksamenskaraktererne. Eksamensresultat Sankt Annæ Gymnasium 8,1 Rysensteen Gymnasium 7,9 Aurehøj Gymnasium 7,8 Aarhus Katedralskole 7,8 Deutsches Gymnasium Für Nordschleswig 7,6 Ingrid Jespersens Gymnasieskole 7,6 Det Kristne Gymnasium 7,6 Nærum Gymnasium 7,6 Virum Gymnasium 7,5 Birkerød Gymnasium HF IB & Kostskole 7,5 Marie Kruses Skole 7,5 Ordrup Gymnasium 7,4 Egå Gymnasium 7,3 Marselisborg Gymnasium 7,3 Allerød Gymnasium 7,3 Frederiksborg Gymnasium og HF 7,3 Århus Statsgymnasium 7,3 Christianshavns Gymnasium 7,3 N. Zahles Gymnasieskole 7,3 Århus Akademi 7,3 Aalborg Katedralskole + 6 gymnasier 7,2 119 gymnasier < 7,2 Sammenligner man eksamensresultatet med de socioøkonomiske forventninger, så ligger karakteren 0,3 under det forventede. Årsagen er relativt lave årskarakterer. De opnåede eksamenskarakterer lever op til de socioøkonomiske forventninger, men årskaraktererne trækker karaktergennemsnittet ned.

15 Eksamensresultatet for 2013 lå på 7,4. Årskarakterniveauet ligger stadig 0,1 under eksamenskarakterniveauet. Med et årskarakterniveau som på et gennemsnitsgymnasium ville eksamensresultatet være 7,6. HF HF-kursisterne får kun eksamenskarakterer. Karaktergennemsnittet for 2012 ligger på gennemsnittet. I 2013 var karaktergennemsnittet på 5,8. Eksamensgennemsnittet ligger på niveau med de øvrige hf-kurser i Nordjylland. VUC ligger dog med et gennemsnit på 7,0 i 2012 væsentligt over de øvrige hf-kurser. Aldersprofilen er dog væsentligt anderledes, da de fleste hf-kursister på VUC er væsentligt ældre end vore kursister. Eksamensresultat HF Total Brønderslev Gymnasium og HF 5 5,9 5 5,4 5,9 5,5 Frederikshavn Gymnasium og HF- Kursus 5,5 4,8 5,5 5,8 5,4 5,4 Hjørring Gymnasium og HF-Kursus 5,6 5,1 5,5 5,4 5,7 5,4 Mariagerfjord Gymnasium 5,4 5,4 5,2 5 5,6 5,4 Nørresundby Gymnasium og HF 5,8 5,5 5,8 5 5,5 5,5 Thisted Gymnasium og HF-Kursus 5,8 5,8 6,1 5,8 5,3 5,7 Thy-Mors HF & VUC 5,9 5,4 5,4 7 5,8 5,9 Vesthimmerlands Gymnasium og HF 6,4 6,2 6,2 6,1 5,6 6,1 VUC&hf Nordjylland 6,1 6 6,1 6,1 7 6,2 Aalborg Katedralskole 5,6 5,4 5,4 5,8 5,6 5,6 Aalborghus Gymnasium 5,9 5,8 5,6 5,5 5,6 5,6 Total 5,8 5,6 5,6 5,6 5,7 5,7

16 giver rige muligheder for intellektuelle, kreative og fysiske udfordringer såvel i undervisningen som efter skoletid At sætte fokus på elever med særlige interesser Aalborg Katedralskole arbejder løbende med at udvikle aktiviteter for særligt interesserede elever. I løbet af skoleåret er der gennemført en række aktiviteter: Masterclass i matematik Masterclass i fysik Masterclass i filosofi (Kierkegaard) Masterclass i spansk Deltagelse i geografiolympiade Deltagelse i sprogcamp Lego Robotværksted Klassisk aften Udveksling med tysk gymnasiebigband fra Bernsdorffgymnasium Satrup Nat-klub -Naturvidenskabelig klub, der arrangerer foredrag og ekskursioner Skriveklubben Ordgeist Lyrik-arrangement for Ordgeist med Mette Moestrup Nobelpris-arrangement i Århus for Schrödingers KAT (skolen fysikklub) Bandaften Vinder af FDBs grønne idepris Uddannelsesprisen Emil, Joachim og Kristoffer fra 2k Perojekt forskerspire Naturvidenskabelige valgaktiviteter Deltagelse i europæisk oversættelseskonkurrence Juvenes Translatores Masterclass i samfundsfag Vinder af Fransk sprograp og 2. plads i tysk sprograp ved den europæiske sprogdag.

17 Førstehjælpskursus for elever Frivillig billedkunst Aalborg Katedralskoles Bigband o Deltagelse i en række koncertarrangementer Discoband Kammerkor Kammerorkester Deltagelse i sportsarrangementer Nedenfor er et udpluk af øvrige særlige aktiviteter i skoleåret<. J-aften (for J-klasserne på tværs af årgange) My-Myself and I (udstilling på Kunsten) Praktikforløb HF Studieretningsdag Cheminova Franskaften Udsmykning af Frihedens Plads heldagsbesøg af Antonia Ordóñez. Antonia er fra Chile Fællestime med Peter Lund Madsen Besøg af Kulturministeren Kulturcaravanen Fællestime for de naturvidenskabelige klasser med lyrikeren Mette Moestrup At opleve renæssancen Fællestime med Cand. Mag. Dorte Aagaard Digitale medier og læringsadfærd Operaforløb i samarbejde med Aalborg Kongres og Kulturcenter Deltagelse i historiekonkurrence Besøg af sprogofficer besøg fra Estelle Le Bonnec Besøg af Aalborg Symfoniorkester Foredrag om jordskælv og landbrug Fokus på elevstyrede aktiviteter

18 Elevinitiativer i forhold til frivillige aktiviteter understøttes i så høj grad som muligt. Eleverne har stort set selvstændigt planlagt og gennemført Døgnbrænderen en fredag aften/nat med kreative aktiviteter på skolen fra kl til 8.00 lørdag morgen. Deltagerantallet var på ca 250 kreative elever. Et flot arrangement, som eleverne kan være stolte af. Et nyt initiativ fra elevrådets side har været, at skolen sender elever til Rødding-døgnet, for at drøfte løsninger på nutidens store samfundsproblemer. Eleverne har ligeledes taget initiativ til og gennemført en flot og gennemarbejdet revy. Forestillingen har 100% været en elevstyret forestilling. Skolen har et meget aktivt elevråd, der gennem hele året gjort en stor indsats for at skabe en god stemning og nogle gode aktiviteter på skolen.

19 udbygger samarbejdet med byens kultur- og erhvervsliv og videreudvikler samarbejdsrelationer nationalt og internationalt udbygger samarbejdet med byens kultur- og erhvervsliv I skoleåret 2012/2013 har der været arbejdet med at finde finansiering for KatedralHuset. COWI har udarbejdet et samlet prospekt til brug i forhold til fondsansøgninger. Der har været kontakt til en lang række fonde, men prospektet her hidtil ikke givet resultater. Aalborg Katedralskole har i forbindelse med KatedralHuset sat nyinvesteringer i bygninger på standby. Det er ikke holdbart. Der er derfor sat sidste frist for at skaffe finansiering til KatedralHuset i efteråret KatedralHuset forudsætter en ny lokalplan for området. Der er i løbet af skoleåret udarbejdet et udkast til ny lokalplan, som kan vedtages i løbet af efteråret. Lokalplanforslaget forudsætter, at parkeringspladserne mellem Huset og Aalborg Katedralskole skal erstattes, hvis Katedralhuset bygges. Det betyder, at der ud over finansieringen af KatedralsHuset skal der findes en løsning på parkeringspladserne, før KatedralHuset kan bygges. Samarbejdet med Kunsten er blevet formaliseret, således at skolens billedkunststudieretning hvert år har en udstilling på Kunsten. Skolen har indledt et samarbejde med de tre privatskoler i området omkring talentarbejde for grundskolens afgangsklasser. Der er ligeledes taget initiativ til et samarbejde med Universitetet med henblik på at udvikle en talentcamp for skriveglade dansk-elever. I januar var Kulturministeren på besøg med kulturcampingvognen. Bigbandet spillede til arrangementet, og elevrepræsentanter fik mulighed for at drøfte kulturpolitik med ministeren. Bigbandet spillede til arrangementet. Det faldt i ministerens smag. Bandet er siden blevet inviteret

20 til at spille ved et af kulturministeriets arrangementer i København, desværre i den uge, hvor eleverne var på studietur, så vi desværre måtte takke nej til tilbuddet. Der er fremadrettet behov for at nye initiativer, der kan styrke samarbejdet med byens kultur- og erhvervsliv. Internationalisering Aalborg Katedralskole har som målsætning at kunne oprette studieretninger i alle tre hovedsprog (tysk, spansk, fransk) i kombination med engelsk. De sproglige studieretninger står stærkt på Aalborg Katedralskole, og skolen er eneste gymnasium i Aalborg, der opretter studieretninger inden for alle tre sprog. Blandt ansøgerne til start sommeren 2013 var ligeledes sprogansøgere nok til at etablere en spanskstudieretning, en fransk studieretning og en tysk studieretning. De seneste to år er det lykkedes, at oprette en studieretning med tre sprog (Engelsk, Spansk og enten tysk eller fransk).

21 I løbet af året er sprogstudieretningerne søgt styrkes gennem fokus på sprogaktiviteter indenfor og uden for skolens rammer. Der har været afholdt sprogdag med SprogZone og skolen har med succes deltaget i den nordjyske sprogcamp. Eleverne har desuden deltaget i en række sprogkonkurrencer. I forbindelse med den europæiske sprogdag deltog to hold i sprog-rap-konkurrencen, som blev afholdt i Århus. Franskeleverne fik førstepladsen og spansk-eleverne, der vandt sidste år, måtte nøjes med 2. pladsen. I løbet af året er der afholdt sprogaftener for både fransk, spansk og tysk. For at styrke den internationale dimension har spansk-studieretningsklassen fået mulighed for at rejse til udlandet to gange i løbet af gymnasieforløbet. Det er ikke lykkedes at lave udvekslingsrejse i 2012/2013, men nu er der købt billetter til en udvekslingsrejse til Spanien i 2013/2014. Skolens bigband har desuden en fast udvekslingsaftale med et tysk gymnasium. Aalborg Katedralskole har gennem det seneste år haft 3 udvekslingsstudenter.

22 Der skal fremadrettes arbejdes yderligere med at styrke internationaliseringen på Aalborg Katedralskole. er en åben og attraktiv arbejdsplads for elever, kursister og medarbejdere Elevsøgning Hovedindikatorer for om Aalborg Katedralskole er en åben og attraktiv arbejdsplads for elever og kursister er søgning til skolen og elevtilfredsheden. Søgningen til Aalborg Katedralskole har gennem de seneste år ligget på et meget højt niveau var et rekordår, og søgningen i 2013 har vist en lille tilbagegang i forhold til den høje søgning i Der er oprettet 11 1g-klasser, 2 hf-klasser og 1 aspergerklasse. Søgetallene på hf er generelt meget svingende, men der er behov for opmærksomhed på det store fald i søgningen til hf. En del af årsagen skal formodentligt findes i Aalborg Kommunes nye 10-klassesstruktur, som har betydet, at langt færre elever går i 10- klasse. År Gymnasium HF I alt gym+hf ?? ??

23 (18) 390 Elevtrivsel Elevernes elevtrivselsundersøgelse viser at eleverne trives godt på skolen. Elevvurderingerne i forhold til de overordnede spørgsmål fordeler sig således på gymnasiet: STX: Vurderet på en skala fra 1 til Hvilken karakter vil du give Aalborg Katedralskole som helhed? 7,5 7,9 8,0 I hvilken grad lever uddannelsen op til dine forventninger? 7,5 7,6 7,7 I hvilken grad kan du anbefale Aalborg Katedralskole til andre? 8,4 8,7 8,9

24 Hvilken karakter vil du give den undervisning du modtager? 7,4 7,6 7,8 Vurderingerne ligger på et pænt niveau, og niveauet er steget stødt fra 2010 til På HF viser undersøgelsen samme mønster: HF : Vurderet på en skala fra 1 til Hvilken karakter vil du give Aalborg Katedralskole som helhed? 6,4 7,0 7,4 I hvilken grad lever uddannelsen op til dine forventninger? 6,9 7,3 7,6 I hvilken grad kan du anbefale Aalborg Katedralskole til andre? 7,4 7,9 8,4 Hvilken karakter vil du give den undervisning du modtager? 6,6 7,5 7,4 Elevfravær Målsætningen for elevfravær er at ligge 10 % under landsgennemsnittet både på gymnasiet og hf. Fraværet faldet i 2g, men steget i 1g og 3g. Fraværet er steget på hf. Aalborg Katedralskole Landsgennemsnit Alm fravær Fraværs% 1.g 6,2 6,2 6,7 7,4 5,8 6,8 6,6 Fraværs% 2.g 8.0 7,9 7,8 7,9 8,3 8,1 8,9 Fraværs% 3.g 7,6 9,0 8,5 9,5 8,4 9,2 10,2

25 Fraværs% gym 7.2 7,6 7,6 8,2 7,4 7,9 Fraværs% 1.hf ,1 13,7 12,9 12,4 14,4 13,1 Fraværs% 2.hf 9,5 14,0 17,7 16,7 13,4 15,9 16,1 Gennem de seneste par år har der været et særligt fokus på det skriftlige fravær. Den digitale registrering af elevernes afleveringer betyder, at der i dag er bedre overblik over elevernes afleveringer og det skriftlige fravær har derfor især det seneste år været et fokuspunkt. Indsatsen i forhold til det skriftlige fravær har båret frugt. Det skriftlige fravær er faldet betydeligt de seneste år. I skoleåret 2012/2013 er det skriftlige fravær steget bortset fra 2g, hvor fraværet er faldet. Skriftligt fravær Fraværs% 1.g 8,4 8,8 5,7 7,3 Fraværs% 2.g 11,1 9,5 9,2 7,5 Fraværs% 3.g 15,9 13,5 10,8 12,6 Fraværs% 1.hf 24,0 19,7 14,8 22,6 Fraværs% 2.hf 24,6 29,4 24,6 27,9 Der er fortsat behov for stor fokus på såvel det skriftlige som det almindelige fravær på skolen. Fortsat udbygning af skolens fysiske rammer får både elever og lærere. I sommeren 2012 blev administrationsbygningen færdigrenoveret, og i sommeren 2013 foretages udvendig renovering af hovedbygningen. Gennem de seneste 10 år har skolens bygninger gennemgået en massiv renoveringsproces, så næsten hele skole i dag fremtræder nyrenoveret.

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd.

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Af Malene Rode Larsen Tabel 1 Totalliste over eksamensresultater 2010, STX* Institution Eks.res., gns. (7 tr.) 2 dec. Aurehøj

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE

AALBORG KATEDRALSKOLE AALBORG KATEDRALSKOLE KVALITETSRAPPORT 2008/2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 AALBORG KATEDRALSKOLES MÅLSÆTNING 2008-2012 Side 3 SAMMENFATNING Side 4 MÅLSÆTNING 1: At fastholde et ansøgertal,

Læs mere

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole

Uddannelse i centrum. Aalborg Katedralskole Uddannelse i centrum Aalborg Katedralskole Uddannelsestilbud 2014 Aalborg Katedralskole Aalborg Katedralskole er landsdelens ældste gymnasium. Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske

Læs mere

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg SKOLE I ALT: Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg Gymnasium og HF 131 Stenhus Gymnasium og HF

Læs mere

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014 Søgetallene til gymnasieuddannelserne 2014 De samlede søgetal for 2014 viser, at der samlet er 55.478 unge, der har søgt en gymnasieuddannelse. Det er et fald på 1.336 elever, svarende til 2,4 pct. Da

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse

ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse ETU 2010 Elevtrivselsundersøgelse Benchmarkingrapport for de Almene Gymnasier Svarprocent: % (488/5) Indhold Indhold Del I Velkommen til trivselsundersøgelsen, sammenfatning af undersøgelsens resultater

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 10. september 2014 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Vibeke Verwohlt,

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Ledelsesrapport 2009-10

Ledelsesrapport 2009-10 Århus Statsgymnasium Ledelsesrapport 2009-10 Keld Larsen 2!! " $% & ' ' ''() * + % ', & -). ' / *. +01+ ' ')' *. 2 3 4% 5, ) *5 3 2% 66 430 62 " 21 10 + ' 3 " 7 5 8 09 : 4 ; 2 Frafald på Århus Statsgymnasium

Læs mere

Gymnasiernes regnskaber 2010

Gymnasiernes regnskaber 2010 Gymnasiernes regnskaber 2010 Indhold Indledning... 2 Økonomien for udbydere af gymnasiale uddannelser... 2 1. VUC... 2 2. Erhvervsskolerne... 4 3. De almene gymnasier... 6 Bilag 1: Resultater for almene

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE

AALBORG KATEDRALSKOLE AALBORG KATEDRALSKOLE KVALITETSRAPPORT 2009/2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 AALBORG KATEDRALSKOLES MÅLSÆTNING 2008-2012 Side 3 MÅLSÆTNING 1: At fastholde et ansøgertal, der sikrer at

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil 2010 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

Årsrapport for Viby Gymnasium

Årsrapport for Viby Gymnasium Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2013 2014 Som en del af skolens kvalitetspolitik skal ledelsen efter hvert skoleår give bestyrelsen en kort status over, hvordan skolen i det forgangne skoleår har

Læs mere

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit

Opfølgningsplan. Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF s karaktergennemsnit på stx 2015 Baggrund: Opfølgningsplan Nakskov Gymnasium og HF har efter drøftelser med to af Undervisningsministeriets læringskonsulenter gennemført

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 Skoleprofil Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 1. Et godt studie- og arbejdsmiljø Det primære formål er at give eleverne en god uddannelse. En væsentlig forudsætning herfor er et godt studie-

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing...

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing... Studieretninger og valgfag Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006 Gymnasier og HF-kurser Side Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing.......................... 2 Herning Gymnasium......................................

Læs mere

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Hvor mange prøver skal jeg op til? Skal man altid op i alle skriftlige fag? Hvad skal jeg helt sikkert op i? Behøver jeg dukke op til en terminsprøve? Hvornår skal

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer Odense Tekniske Gymnasium Prøver og eksamen Vejledning og reglementer Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Love, bekendtgørelser og reglementer hvor finder du dem? 2 Eksamensindstilling 2 Eksamensudtræk 3

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilagsfigur 1 Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus blandt studenterne fra hf* 2013 ndel studenter i pct. Note *: Hf er her inkl. hf ere,

Læs mere

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf

Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf Undersøgelse af klassestørrelser i de gymnasiale uddannelser 2010 - for 1g/1hf Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 2 2. Undersøgelse af klassestørrelser... 4 Udbydere af stx (jf. bilag 1)... 4 Udbydere

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Baggrund og formål for projektet

Baggrund og formål for projektet Baggrund og formål for projektet Løfteevnen på Høje-Taastrup Gymnasium er generelt god, men skolen har nogle udfordringer i forhold til løfteevnen i eksamenskaraktererne i de udtrukne skriftlige fag. Udfordringerne

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

STX Udbud 2014-15 STX

STX Udbud 2014-15 STX 1 STX Udbud 2014-15 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013 Bestyrelsesmøde den 4. december 2012 Dagsordenens pkt. 4, bilag 3 27. september 2012 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2012 2013 1. Formål med og gyldighedsperiode for

Læs mere

Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole

Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole Sct. Knuds Gymnasium På vej mod en endnu bedre skole Tiltag i 2013-14 Det sociale miljø Resonans For at få det største udbytte af undervisning er det vigtigt, at man trives. Det er vigtigt for læring,

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

Skolerne har tilpasset økonomien før tid

Skolerne har tilpasset økonomien før tid http://www.gl.org/uddannelse/institutioner/skoleregnskaber/sider/skoleregnskaber2011.aspx Skolerne har tilpasset økonomien før tid Ved finanslovsforhandlingerne i henholdsvis 2010 og 2011 er det besluttet,

Læs mere

1. november 2007 Carl P. Knudsen Deltagere! Region Hovedstaden " Allerød Gymnasium " Helsingør Gymnasium " Gl. Hellerup Gymnasium " Nærum Gymnasium " Rungsted Gymnasium " Rysensteen Gymnasium " Teknisk

Læs mere

www.gl.org Skoleregnskaber 2013 - for udbyderne af gymnasiale uddannelser

www.gl.org Skoleregnskaber 2013 - for udbyderne af gymnasiale uddannelser www.gl.org Skoleregnskaber 2013 - for udbyderne af gymnasiale uddannelser September 2014 Skoleregnskaber 2013... 3 Udbyderne af gymnasiale uddannelser... 3 Det samlede resultat... 4 Gymnasialt undervisningsresultat...

Læs mere

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium

Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Evalueringspraksis på Langkaer Gymnasium Det er målet for denne evalueringsplan at beskrive Langkaer Gymnasiums evalueringspraksis. På Langkaer Gymnasium tænker vi evaluering i et udviklingsperspektiv,

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ? Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-kursus. Her går hvert år ca. 750 HF-elever, der har det sjovt sammen

Læs mere

Resultatlønsaftale 2010-11

Resultatlønsaftale 2010-11 Resultatlønsaftale 2010-11 Obligatoriske indsatsområder 1) Fælles skoleprojekt mere fleksibel anvendelse af kompetencerne på skolen. Det store generationsskifte i personalegruppen samt flere store udefra

Læs mere

HF Uddannelsen 2015. Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid

HF Uddannelsen 2015. Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid HF Uddannelsen 2015 Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid OM Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015 NYKØBING KATEDRALSKOLE Katedralskolen i Tal 2015 Lars Erik Petersen 01-07-2015 0 Indhold Antal elever der er startet på Katedralskolen... 2 Rekrutteringsgrundlag for STX... 3 Folkeskolens afgangselever

Læs mere

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasiejobbet Ansættelsesmuligheder Kompetencekrav Pædagogikum Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil ansættes i gymnasiet?

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5 POSTBOKS 556 9100 AALBORG TELEFON 9631 3770 TELEFAX 9813 0877 Bestyrelsesmøde onsdag d. 12. december 2012 kl. 16.30 19.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup,

Læs mere

Kvalitetsudvikling på Handelsgymnasiet, Århus Købmandsskole

Kvalitetsudvikling på Handelsgymnasiet, Århus Købmandsskole Kvalitetsudvikling på Handelsgymnasiet, Århus Købmandsskole Skoleudvikling i Praksis SIP4 December 2014 1 AL(-U-V-A1 Kort om gymnasiet I alt ca. 1.785 elever i 67 klasser Ét handelsgymnasium i Aarhus tre

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen som omfatter mindst 8 prøver og et studieretningsprojekt. Fagene bestemmes ved udtrækning af Undervisningsministeriet

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14 ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus 2013-14 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du Hvad er studenterkursus? Den 2-årige studentereksamen

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

Ansvarsområder for ledelse og PAM

Ansvarsområder for ledelse og PAM A A L B O R G K A T E D R A L S K O L E Ansvarsområder for ledelse og PAM Rektor Christian Warming Ansvarsområder: Overordnet ansvar for pædagogisk og administrativ ledelse Vision, målsætning og strategi

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) i engelsk på hf Engelskfaget udvikler sig i disse år som konsekvens af sprogets stadig større udbredelse som lingua franca i den digitaliserede og globaliserede

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Handelsgymnasiet - hhx

Handelsgymnasiet - hhx Handelsgymnasiet - hhx En gymnasial uddannelse Især for dig, der har lyst til at tage en videregående uddannelse Økonomi, salg, sprog og kultur, kommunikation, reklame eksport, markedsføring, ledelse,

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

Mentorordning 2014. Bestyrelsesformænd

Mentorordning 2014. Bestyrelsesformænd Mentorordning 2014 Rektorer Marianne Zibrandtsen Rektor på Aurehøj Gymnasium Antal år: siden 1993 Telefon: 3965 4545 Email: mz@aurehoej.dk Aurehøj er et klassisk, halvstort forstadsgymnasium med en stærk

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen, for nuværende 2.g og 3.g elever omfatter den mindst 10 prøver og et studieretningsprojekt, og for

Læs mere

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov

vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov vucstor.dk Tag en hf på 2 år på VUC Storstrøm Nakskov Du kan læse mere om uddannelsen i denne folder. Velkommen til VUC Storstrøm Mange kender den 2-årige hf-uddannelse fra ungdomsuddannelserne, hvor man

Læs mere

Regionsrådets møde den 16. december 2008. Sag nr. 13. Emne: 4. Økonomirapport 2008. Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse

Regionsrådets møde den 16. december 2008. Sag nr. 13. Emne: 4. Økonomirapport 2008. Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 16. december 2008 Sag nr. 13 Emne: 4. Økonomirapport 2008 Bilag 2 - Status udviklingsmidler til uddannelse Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014 2. oktober 2013 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2013 2014 Formål med og gyldighedsperiode for aftalen Der indgås en resultatlønsaftale mellem bestyrelsen for Ordrup

Læs mere

Det Tekniske Gymnasium

Det Tekniske Gymnasium Bliv godt rustet til både erhvervslivet og en videregående uddannelse på det innovative gymnasium: Det Tekniske Det Tekniske Det Tekniske er opbygget på samme måde som det almene gymnasium og handelsgymnasiet.

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne

GRINDSTED. L a n d b r u g s s k o l e. EUX Landbrug. Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne GRINDSTED L a n d b r u g s s k o l e EUX Landbrug Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne Et unikt samarbejde mellem Grindsted Landbrugsskole og Grindsted Gymnasium & HF Tronsø

Læs mere

Mål for Christianshavns Gymnasium i 2014-15

Mål for Christianshavns Gymnasium i 2014-15 Mål for Christianshavns Gymnasium i 2014-15 I skoleåret 2014-15 fokuseres på følgende mål: Frafald, Løfteevne, Organisering af pædagogisk ledelse, Udvikling af undervisnings- & læringsformer, Trivsel.

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt

Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Baggrundsnotat om 10. klasse: Søgemønstre, elevsammensætning og effekt Side 1 af 11 I dette baggrundsnotat præsenteres et uddrag af analyser og fakta for 10. klasse i Aarhus Kommune: Udviklingen i søgningen

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

www.eva.dk Karakterer og optagelse.

www.eva.dk Karakterer og optagelse. www.eva.dk Karakterer og optagelse. Mikkel Haarder, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), 17. marts 2015 Kort om EVA Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) er en selvstændig statslig organisation. EVA s formål

Læs mere

Det bør du vide, inden dit barn begynder i gymnasiet

Det bør du vide, inden dit barn begynder i gymnasiet Det bør du vide, inden dit barn begynder i gymnasiet Hos mange unge er overgangen til ungdomsuddannelse en proces, der giver både inspiration og udfordringer. Nye lærere og klassekammerater, andre undervisningsformer,

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf

Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Invitation til Faglig udvikling I Praksis (FIP) - i dansk på hf Alle elever har dansk på A-niveau i de gymnasiale uddannelser. Det er et af de fag, der siden 2005 har gennemgået nogle af de største forandringer.

Læs mere

Fakta-ark vedrørende Svendborg HandelsGymnasium

Fakta-ark vedrørende Svendborg HandelsGymnasium Fakta-ark vedrørende Svendborg HandelsGymnasium Det er en helt central ambition på Svendborg HandelsGymnasium og Svendborg Erhvervsskole i øvrigt - at hver enkelt elev skal lære så meget som overhovedet

Læs mere

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf

Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf 1. Højreklik et sted i det grå 2. Rektormøde 2014 Status på engelsk og tysk stx/hf Hanne Kær Pedersen / Bente Hansen Vælg "Gitter og 3. Vælg "Vis hjælpelinjer på Side 1 1. Højreklik et sted i det grå 2.

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere