Ulf Lindow. B.A. i samfundsfag, PD i karriereudvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ulf Lindow. B.A. i samfundsfag, PD i karriereudvikling"

Transkript

1

2 Ulf Lindow B.A. i samfundsfag, PD i karriereudvikling - Etnisk europæer af svensk og polsk afstamning, dansker, sjællænder, forbruger, ægtemand, far (to sønner på 19 og 37), farfar (til endnu to drenge), motions-cykelrytter, musikelsker, brigdespiller måske maskulinist? Indehaver af fa. Lindow Karriereudvikling Vejledningschef i UU Vestsjælland Erhvervsvejleder og Euroadviser Tidligere: Seminarielærer, sømand o.m.a.

3 Emnet i dag Den vertikale forskel i uddannelse mellem kønnene: Det ene køn uddannes mere og bedre end det andet Begrundelse for emnet: Den horisontale forskel (at piger bliver sygeplejersker og drenge bliver mekanikere) er af langt mindre samfundsmæssig betydning end manglen på højtuddannede mænd.

4 Summe-opgave Hvis drengene uddannede sig lige så meget som pigerne, hvor mange flere mennesker ville der så være med videregående uddannelse i den arbejdsduelige alder?

5 3 pointer: 1. Hvis drengene uddannede sig lige så meget som pigerne, ville der være flere på arbejdsmarkedet med videregående uddannelse 2. Det pædagogiske miljø har svært ved at se, det er et problem 3. Hankønnet er bærer af en særlig, negativ social arv

6 Workshoppens problemstilling Kan vi via vejledning gøre noget ved at så mange drenge uddanner sig for lidt? Hvis ja hvad? Det kan jeg ikke svare på, så det skal I

7 Kønsproblematikken i barndommen handler om drenge og piger, - ikke om mænd og kvinder Det mænd, der bliver topledere bliver professorer tjener kassen finder en yngre partner er vindere..?

8 Det er drenge, der Pjækker Forstyrrer og bliver smidt ud Får dårlige karakterer Får specialundervising Fjernes fra hjemmet Er kriminelle (ligesom mænd) Begår selvmord (ligesom mænd) er taberne (ligesom mænd)

9 Uddannelsesprofil års-profilen Gennemfører en ungdomsuddannelse: Piger Drenge 89,6 % 83,2 % Gennemfører en videregående uddannelse: Kvinder Mænd 57,0 % 42,0 %

10 Videregående uddannelse. Kønsfordeling over tid. Procent flere kvinder end mænd 1990: 20,2 % 1995: 23,4 % 2000: 36,5 % 2006: 41,6 % 2007: 45,2 % 2008: 43,7 % 2009: 35,7 %

11 Videregående uddannelse. Kønsfordeling over tid. Faktisk antal flere kvinder end mænd. 1990: : : : : : : 5.300

12 Videregående uddannelse. Kønsfordeling over tid. Faktisk antal flere kvinder end mænd.

13

14

15 Pointe 1. Hvis drengene havde uddannet sig lige så meget som pigerne, ville der lige nu være flere på arbejdsmarkedet med videregående uddannelse. - Produktivitet og BNP ville være i en højere klasse vi ville ikke være røget ned på en plads i verden fra vores plads for år siden

16 Sociologiske konsekvenser kommer oveni de arbejdsmarkeds- og vækstmæssige Kvinder bliver singler, mænd bliver ensomme

17 Det pædagogiske miljø: Lærerne kan godt bedømme ungerne! Karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøver er den vigtigste faktor at inddrage hvis man skal forudsige en persons højeste fuldførte uddannelse. Jo højere et gennemsnit, desto længere en uddannelse opnås der. (EVAlueringsinstituttet 2005)

18 Pigerne har signifikant højere gennemsnit end drenge til FSA. Alene derfor har pigerne større sandsynlighed for at uddanne sig længere Indtil 2005 havde kønnene nogenlunde samme gennemsnit i gymnasiet Nu er pigernes karakterer også bedre på gymnasialt niveau. NB: Spredningen i drengens karakterfordeling er klart størst. Mozart og Einstein i den ene ende, bænken i den anden.

19 Flere variable bestemmer karaktererne Køn: Piger har højere karaktergennemsnit end drenge Forældres uddannelse: Jo højere forældreuddannelsesniveau des højere gennemsnit Etnicitet: Etniske mindretal har lavere karaktergennemsnit Skoletype: Frie grundskoler ligger over folkeskolerne, som ligger over efterskolerne (EVA 2005)

20 Men kønnet slår hårdt igennem Piger fra etniske minoriteter klarer sig bedre i skolen end drenge fra etniske minoriteter. (Og nu også bedre end drenge med danske aner) Piger fra uddannelsesfremmede miljøer klarer sig bedre i skolen end drenge fra uddannelsesfremmede miljøer. Piger klarer sig bedre end drenge uanset skoletype (folke-, privat-, efterskole).

21 Kønssorteringen er stærkest i grundskolen, men også i gymnasiet får drengene nu dårligere karakterer. Studenterhuen er en damehat Tæt på 2/3 af studenterne (stx) er piger (57 % for de gymnasiale uddannelser i alt.) Sidste nyt: 37 % af drengene med hue er ikke i gang efter tre år, mod 29 % af pigerne Næsten 2/3 af restgruppen uden uddannelse er drenge.

22 Det pædagogiske miljø og køn 1 Allerede i 70 erne overbefolkede drengene OBS-klasser, specialundervisning, psykologkontorerne, hospitalerne og selvmordsstatistikkerne. Man vidste godt at drengene klarede sig dårligst. I var der (op mod den ny Folkeskolelov i 1975) 457 forsøg i skolerne, der handlede om at tage hensyn til køn. Samtlige forsøg gik ud på at skabe bedre forhold for pigerne..

23 Det pædagogiske miljø og køn, 2 * EVAlueringsinstituttes 2005-undersøgelse viste at pigerne klarede sig klart bedre end drengene i alle fag undtagen mat/fys, hvor pigerne kun havde lidt bedre karakterer. I 2006 foregik en ret markant markedsføring af undervisningsmaterialer, der skulle gøre mat/fys mere tilgængeligt for pigerne. Der findes intet materiale, der skal gøre det lettere for drengene i dansk, engelsk, tysk, historie eller noget andet fag. *)

24 Det pædagogiske miljø og køn, 3 Ligestillingsarbejdet i forhold til undervisning og vejledning af børn og unge fx på handler næsten udelukkende om de horisontale kønsforskelle i uddannelse og job altså at mænd bliver smede og piger bliver sygeplejersker og ikke om de vertikale kønsforskelle i uddannelseniveau.

25 Pointe 1. Hvis drengene uddannede sig lige så meget som pigerne, ville der være flere på arbejdsmarkedet med videregående uddannelse 2. Det pædagogiske miljø har svært ved at se, at den vertikale kønsforskel i uddannelsesvalg er et problem

26 Køn er mange ting ( Køn kan gøres på mange måder ) Biologisk køn (svært at gøre noget ved ): Udvikling, helbred, hjernen Psykologisk køn (svært at gøre om, når det er gjort): Kønsidentifikation, adfærd, motivation.. Processer, vi kan gøre noget ved: Socialt køn: Familien, de voksne, gruppen Kulturelt køn: Rollemodeller, medier, reklamer

27 Drenges rollemodeller er ikke fra skoleverdenen

28 Det handler om det sociale og kulturelle hankøn. Biologien skal vi kende og tage højde for, fx ved skolestart, hvor drengene er biologimodenhedsmæssigt bagud Men det hankøn, der uddanner sig langt mindre end hunkønnet, er det sociale hankøn, som er blevet til i den opvækst, forældre og samfund leverer. Ligesom det sociale hunkøn, der i sin tid tog pigeskoleeksamen og blev undervist i pigematematik (som ikke var sværere end at selv piger kunne lære det).

29 Begrebet social arv Generelt betyder begrebet som bekendt, at social status (uddannelse, job, indtægt etc.) smitter af på ens børn. Arven formidles via mekanismer i primærsocialiseringen i forskellige sociale lag og mekanismer i sekundærsocialiseringen i uddannelsessystemet og samfundet i øvrigt. Tilsvarende mekanismer i socialisering/opvækst giver kønnene forskellige forudsætninger. Det sociale køn er således en del af den sociale arv.

30 Udvalgte mekanismer i den sociale arv (udvalgt af Lindow Karriereudvikling ) 1: Opvækst, der giver dannelse det handler ikke kun om bøger i reolen og samtale under måltidet * Drenge fra de mest ressourcestærke miljøer ser ud til at klare sig lige så godt som piger i de videregående uddannelser.

31 * Udvalgte mekanismer i den sociale arv (udvalgt af Lindow Karriereudvikling ) 2: Mekanismen, der sætter én i stand til at cykle op ad et bjerg med en ballast af krav, forventninger og modstandskraft. Og psykisk råstyrke til at holde ud og til at gøre det, der skal til.

32 Udvalgte mekanismer i den sociale arv (udvalgt af Lindow Karriereudvikling ) * 3: Vores unger lever op til de forventninger og krav, de bliver mødt med. Drengene lever ned til dem!

33 Pointe 3 1. Hvis drengene uddannede sig lige så meget som pigerne, ville der være flere på arbejdsmarkedet med videregående uddannelse 2. Det pædagogiske miljø har svært ved at se, det er et problem 3. Hankønnet er bærer af en særlig, negativ social arv

34 At bryde hankønnets negative sociale arv (Det tog 30 år at bryde hunkønnets negative sociale arv, men det lykkedes. Til overmål!) * Ikke stille lavere krav vores drenge skal fandeme være dygtige. Men stille relevante og rettidige høje krav. *) Udvise omsorg for udvikling ikke bare for trivsel. Mobilisere fædrene en mandebevægelse? **) (Mødrene kan af freudianske årsager nok ikke bruge sig her.) Revolutionere det pædagogiske miljø? (Lidt af det samme mor-problem.)

35 Uddannelses- og * erhvervsvejledningen igenigen? Unges valgprocesser kan afhænge af hvordan de bliver støttet, opmuntret, udfordret, eller begrænset altså hvordan de bliver socialt genkendt Vejledningskonteksten gør ( ) køn til et kriterium for, hvilke uddannelsesvalg der er forbundet med social genkendelighed og hvilke der sætter den unge i farezonen for at indtage en afvigerposition (Sine Lehn-Christiansen: Køn og vejledning 2010)

36 Drengekultur hvordan gør drenge sig socialt genkendelige? I grundskolen: Det er yt at være dygtig som dreng Fuck skolen (Oversat til akademisk: Ignorer og modarbejd skolens definition af social kapital ) Dril dem, der svarer rigtigt I gymnasiet: Skjul, hvis du følger med i timerne Prøv ikke at hamle op med pigerne

37 Kan vi via vejledning få drengene til at turde mere, ville mere og kunne mere uden at gøre dem bange for ikke at være rigtige drenge (genkendelighed)? I valgvejledningen i grundskolen? I valg- og gennemførelsesvejledningen i de gymnasiale uddannelser? I gennemførelsesvejledningen på de videregående uddannelser? Er der regionale forskelle? Provins vs. storby? *) *

38

39

Social arv og uddannelse

Social arv og uddannelse 12.2 Social arv I Danmark er de fleste stolte af vores velfærdsstat. Det er gratis at tage en uddannelse, og dette skulle gerne sikre, at alle har lige muligheder for at få et godt job og dermed en rimelig

Læs mere

Minianalyse: De ufokuserede studenter

Minianalyse: De ufokuserede studenter Minianalyse: De ufokuserede studenter En regional analyse af unge uden job og viste sidste år, at der i regionen er 4.100 unge mellem 22 og 30 år, der ikke har fået sig en erhvervskompetencegivende efter

Læs mere

Forundersøgelsen til Young Skills

Forundersøgelsen til Young Skills Forundersøgelsen til Young Skills Center for Strategisk Uddannelsesforskning, Aarhus Universitet, 2013 Troels Barkholt-Spangsbo og Niels Egelund UDDANNELSESCENTER KØBENHAVN WEST Indhold Indledning og baggrund

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

Et frit valg? Unges overgang fra grundskolen til ungdomsuddannelserne om danske unge og unge fra etniske minoriteter

Et frit valg? Unges overgang fra grundskolen til ungdomsuddannelserne om danske unge og unge fra etniske minoriteter Et frit valg? Unges overgang fra grundskolen til ungdomsuddannelserne om danske unge og unge fra etniske minoriteter af Jill Mehlbye Pauline Hagensen Tue Halgreen AKF Forlaget August 2000 1 2 Forord Formålet

Læs mere

Hvor blev drengene af?

Hvor blev drengene af? Hvor blev drengene af? køn og uddannelsesvalg efter gymnasiet Camilla Hutters og Rikke Brown Hvor blev drengene af? Hvor blev drengene af? - køn og uddannelsesvalg efter gymnasiet Af Camilla Hutters og

Læs mere

Niende klasse og hvad så?

Niende klasse og hvad så? Mette Pless og Noemi Katznelson Niende klasse og hvad så? - en midtvejsrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2005 Forord

Læs mere

FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN

FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN Region Hovedstaden // Marts 2013 FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN DREAM TEAMETS FORSLAG TIL TILTAG, DER KAN STYRKE VEJLEDNINGEN I GRUNDSKOLEN REGION HOVEDSTADENS DREAM TEAM Region Hovedstadens

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

Unges valgprocesser, vejledning og motivation for læring

Unges valgprocesser, vejledning og motivation for læring Unges valgprocesser, vejledning og motivation for læring Mette Pless, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, København mep@learning.aau.dk 1 Empirisk grundlag Undersøgelse om unges uddannelsesvalg

Læs mere

Unge drenge med etnisk minoritets baggrund og uddannelse Young people from a minority ethnic background and education

Unge drenge med etnisk minoritets baggrund og uddannelse Young people from a minority ethnic background and education Unge drenge med etnisk minoritets baggrund og uddannelse Young people from a minority ethnic background and education University College Lillebælt, Odense Socialrådgiveruddannelsen 7. Semester. December

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Kapitel 5. Noget om arbejde

Kapitel 5. Noget om arbejde Kapitel 5 Noget om arbejde 1 19 Gravid maler Anna Er der noget, der er farligt, altså i dit arbejde sådan i miljøet, du arbejder i? Det kan der godt være, men vi prøver så vidt muligt, ikke at bruge opløsningsmidler,

Læs mere

Hjælp forældrene med at skabe lærende hjem

Hjælp forældrene med at skabe lærende hjem Hjælp forældrene med at skabe lærende hjem Af Ingegerd Jenner Løth, lærer Dansk forskning har i 40 år igen og igen slået fast, at det især er hjemmets lærende miljø, som er afgørende for, hvordan man klarer

Læs mere

Hvor gik det galt? Indhold. af Ulla Højmark Jensen og Torben Pilegaard Jensen, AKF. Arbejdspapir 6 Vidensopsamlingen om social arv 2003

Hvor gik det galt? Indhold. af Ulla Højmark Jensen og Torben Pilegaard Jensen, AKF. Arbejdspapir 6 Vidensopsamlingen om social arv 2003 Hvor gik det galt? Hvem er de unge, der ikke har en ungdomsuddannelse, og hvilke muligheder og barrierer er der for, at de kan komme i uddannelse eller få en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet? af

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Bilag 1: Interviews og kodningsudtræk

Bilag 1: Interviews og kodningsudtræk Bilag 1: Interviews og kodningsudtræk Anthony Ansell -Henry Ungdoms- og Uddannelsesvejleder 18.04.2005. Har du et bud på hvornår man er vellykket integreret? Jeg har ikke stødt på sådan en entydig politik

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

Unge og rusmidler. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec

Unge og rusmidler. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 10 Unge og rusmidler Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 171 1. Indledning Dette kapitel belyser unges brug af rusmidler. Vi beskæftiger os således med et område af ungdomslivet,

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere