konklusioner borgerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "konklusioner borgerne"

Transkript

1 Borgerne Dette afsnit beskriver borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Borgernes karakteristika påvirker i væsentlig grad hvilke services, kommunen skal levere. Derudover sætter borgerne i høj grad rammerne for livet i kommunen. Viden om borgernes karakteristika er derfor et vigtigt parameter, når der skal gives et billede af hvilke muligheder, udfordringer, styrker og trusler Faaborg-Midtfyn Kommune står overfor i år 2014 og i den nærmeste fremtid.

2 konklusioner borgerne I fremtiden bliver der flere ældre i hele kommunen og særligt i den sydlige del. Lavere personlige indkomster De personlige indkomster er generelt lavere i Faaborg-Midtfyn Kommune end landsgennemsnittet, og forskellen mellem dem er vokset i de senere år. De personlige indkomster er generelt stigende i hele landet også i Faaborg-Midtfyn Kommune, men det ligger lavere end landsgennemsnittet og i sammenligningskommunerne. (Kommuner der ligger tæt på større vækstbyer og har samme bystruktur som Faaborg-Midtfyn). Mange har en erhvervsfaglig uddannelse Kommunens generelle uddannelsesniveau adskiller sig markant fra landsgennemsnittet. Faaborg-Midtfyn Kommune har flere med kun en grunduddannelse, og så har 40% af arbejdsstyrken en erhvervsfaglig uddannelse mod 34% i landsgennemsnittet. Tilsvarende har Faaborg-Midtfyn Kommune færre med en lang videregående uddannelse. Disse forhold afspejler sig også i indkomstniveauet. For få unge tager en ungdomsuddannelse - men flere gennemfører den For få unge i Faaborg-Midtfyn Kommune tager en ungdomsuddannelse. Pigerne tager i højere grad en ungdomsuddannelse end drengene. Andelen af piger der gør det, ligger fortsat under landsgennemsnittet, hvorimod drengenes andel svarer til landsgennemsnittet. Meget tyder på, at færrere piger i fremtiden vil tage en videregående uddannelse, hvorimod andelen af drenge der gør det stiger. Andelen af drenge der gør det, vil dog i 2036 fortsat ligge under andelen af piger. Det er imidlertid kendetegnende for de unge i Faaborg-Midtfyn Kommune at de er bedre til at gennemføre en ungdomsuddannelse end regions- og landsgennemsnittet. Flere friskoleelever end på landsplan I Faaborg-Midtfyn Kommune (27%) er der markant flere børn og unge, der går på friskole end på landsplan (15%). Samtidig er der ikke en store forskel på, hvordan eleverne fra henholdsvis friskolerne og folkeskolerne klarer afgangseksamen. Faaborg-Midtfyn Kommune et trygt sted at bo Faaborg-Midtfyn Kommunen har ikke markant flere med sociale problemer end i resten af landet, men har markant færre voldseller seksualforbrydelser, eller røverier og brandstiftelser end i resten af landet og i Region Syddanmark ud fra en gennemsnitsbetragtning. Samtidig ligger ledigheden nogenlunde på niveau med resten af landet og bedre end resten af fynsgennemsnittet. Faaborg-Midtfyn Kommune har mistet en del arbejdspladser Faaborg-Midtfyn Kommune har inden for 3 år ( ) mistet ca arbejdspladser svarende til ca. 13% af arbejdspladserne. Der er i vidt omfang tale om arbejdspladser indenfor industrien, landbrug og bygge og anlægsbranchen og industriarbejdspladser. Senest er der oveni kommet meldingen om at Faaborg slagteri med ca. 500 arbejdspladser lukker inden for et par år. Så det ser ud til at tendensen fortsætter, en tendens der i øvrigt er kendetegnende for resten af Syddanmark jf. side 23. Lav mobilitet - få pendler mere end 30 km Over halvdelen af kommunens pendlere har mindre end 10 km til arbejde og mindre end 10% har mere end 30 km til arbejde, men der kan spores en svag tendens til at flere pendler længere. Den lave mobilitet siger noget om arbejdspladsernes betydning for bosætningen, og at transporttid til og fra arbejde er et væsentlig parameter i bosætningen. God tilgængelighed til arbejdspladser i nord Internt i kommunen er der stor forskel på tilgængeligheden til antallet af arbejdspladser, jo tættere på Odense jo større arbejdsmarkedsopland, og dermed større antal arbejdspladser er der adgang til inden for henholdsvis en halv og hel times pendlingsafstand. I den sydlige del er der inden for en halv time adgang til arbejdspladser, og fra den nordlige del (Årslev) ca arbejdspladser, hvilket er væsentligt større end eksempelvis Esbjergs, Sønderborgs m.fl. adgang til arbejdspladser inden for en halv time. Dårlig tilgængelighed til erhvervsuddannelser I Faaborg-Midtfyn Kommune har vi to STX gymnasier samt HF, og det giver en forholdsvis god tilgængelighed til disse ungdomsuddannelser. Derimod har kommunen ingen erhvervsfaglige ungdomsuddannelser, og taget i betragtning af de mange, som har forældre med en erhvervsfaglig baggrund vurderes det, at mange vil være motiveret for at tage netop sådan en uddannelse. Imidlertid viser analysen, at transporttiden til disse uddannelser i store dele af kommunen er på over 90 minutter. Sammenlignes det med den transporttid forældre bruger for at komme på arbejde, så er der en markant forskel. 8

3 Befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune Befolkningstal Fra 2013 er der beregnet en prognose på befolkningsudviklingen. Befolkningsprognosen udregnes på baggrund af kommunens folketal, boligprogram, fødsler, dødsfald samt til- og fraflytning. Kilde: Faaborg-Midtfyn Kommune Befolkningsudvikling i Danmark og sammenligningskommuner Assens Faaborg-Midtfyn Skanderborg Ikast-Brande Gennemsnitsbefolkningstal for en kommuneplan på landsplan Gennemsnitsbefolkningstal for en kommune i Region Syddanmark Befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune er stagnerende, mens udviklingen på landsplan er stigende. Kilde: Faaborg-Midtfyn Kommune 9

4 Befolkningsudvikling i kommunens egne Det maritime Sydfyn Skov og bakkelandet Forstadsbåndet Knudepunktet Motorvejsbåndet Det maritime sydfyn går fra Haastrup i den sydvestlige del af kommunen til Vester Aaby i den sydøstlige del af kommunen. Skov og bakkelandet går fra Korinth og strækker sig videre nordpå til området omkring Vester Hæsinge, Brobyværk og Nørre Broby. Knudepunktet består af de centralt beliggende landsbyer i kommunen fra Krarup i den sydcentrale del af kommunen til Gislev i den vestlige del af kommunen til Heden Vantinge i den nordcentrale del i kommunen. Motorvejsbåndet består af de centralt beliggende byer i kommunen, der har Svendborgmotorvej tilknyttet. Det går fra Ringe i nord over Ryslinge til Kværndrup i syd. Forstadsbåndet strækker sig langs kommunegrænsen til Odense og går fra Allested-Vejle i øst til Rolfsted-Ferritslev i vest. Fra 2013 er der beregnet en prognose på befolkningsudviklingen. Befolkningsprognosen udregnes på baggrund af kommunens folketal, boligprogram, fødsler, dødsfald samt til- og fraflytning. Kilde: Faaborg-Midtfyn Kommune 10

5 alder Aldersudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune frem til år Der bliver flere ældre og færre unge i Faaborg-Midtfyn Kommune. Kilde: Faaborg-Midtfyn Kommune Andel af 65+-årige 24,00% 22,00% 20,00% 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% Assens Faaborg-Midtfyn Skanderborg Ikast-Brande Udviklingen i antallet af ældre stiger i alle kommuner. Faaborg-Midtfyn Kommune har flere ældre, end de kommuner vi sammenligner os med. 11

6 alder Gennemsnitsalder i byer med over 1000 indbyggere Gennemsnitalder stiger i alle områder. De yngste bor i den nordlige del af kommunen og i landområderne. Kilde: Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg 47,77 52,00 V. Aaby 47,3 50,45 Brobyværk 45,11 50,56 Ferritslev/Rolfsted 44,9 49,29 Gislev 44,33 48,00 Korinth 43,82 47,12 Nørre Broby 43,44 46,33 Ryslinge 43,41 46,39 Ringe 43,09 46,22 Allested-Vejle 42,67 46,49 Kværndrup 41,94 46,35 Årslev 40,8 42,7 Nr. Lyndelse 40,35 46,17 Landområder 40,00 43,00 Aldersfordeling på byer under/over 500 indbyggere Hele kommunen 20,07% (10.318) 8,63% (4439) 42,72% (21.961) 28,58% (14.694) Byer ,97 % (4318) 8,87% (1827) 45,25% (9319) 24,91% (5129) Byer ,47% (6000) 8,48% (2612) 41,02% (12.642) 31,04% (9565) Der er sat en grænse på 500 indbyggere, da landsbyer med under 500 indbyggere som regel ikke har de samme faciliteter som byer med over 500 indbyggere. Det er derfor interessant at se, om det har nogen indflydelse på aldersfordeling i de enkelte landsbyer. Tallene i parentes angiver antal indbyggere. Kilde: Faaborg-Midtfyn Kommune 12

7 alder aldersfordeling på byer under/over 2500 indbyggere Hele kommunen 20,07% (10.318) 8,63% (4439) 42,72% (21.961) 25,58% (14.694) Byer ,61% (6742) 8,70% (2845) 43,96% (14.382) 26,74% (8749) Byer ,13% (3576) 8,53% (1594) 40,54% (7579) 31,80% (5945) Kilde: Faaborg-Midtfyn Kommune Difference i personlig indkomst mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og landsgennemsnit økonomi -kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Difference Forskellen mellem den gennemsnitlige personlige indkomst pr. indbygger på landsplan og i Faaborg-Midtfyn Kommune er voksende. 13

8 økonomi Gennemsnitlig personlig indkomst kr kr kr kr kr kr kr Assens Faaborg-Midtfyn Skanderborg Ikast-Brande Hele landet Forskellen mellem den gennemsnitlige personlige indkomst pr. indbygger er også stigende set i forhold til sammenligningskommunerne. Personlig indkomst er defineret af Danmarks Statistik som værende løn, renteindtægt, øvrig formueindkomst, virksomhedsoverskud, overførselsindkomst og anden personlig indkomst. 14

9 uddannelsesniveau Uddannelsesniveau Faaborg-Midtfyn Kommune og landsgennemsnit 40,00% 33,97% 29,73% 33,89% 14,12% 15,93% 3,46% 7,69% 4,83% 3,62% 4,68% 8,08% Faaborg-Midtfyn Kommune grundskole erhvervsuddannelser MeLLeMLAnge VIDeregÅenDe UDDAnneLSer Hele landet ALMengYMnASIAL UDDAnneLSer KorTe VIDeregÅenDe UDDAnneLSer LAnge VIDeregÅenDe UDDAnneLSer På trods af at kommunen ikke har nogen erhvervsuddannelsesinstitutioner, har markant flere borgere i Faaborg- Midtfyn Kommune en erhvervsuddannelse end landsgennemsnittet. Markant færre borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune har en lang videregående uddannelse end landsgennemsnittet. Andel af en skoleårgang med mindst en ungdomsuddannelse om 25 år 94% 92% 90% 88% 86% 84% 82% Drenge FMK Piger FMK Piger hele landet Drenge hele landet Figuren viser det forventede uddannelsesniveau om 25 år hos de drenge og piger, som forlod 9. klasse i 2009, 2010 og Tallene er baseret på en fremskrivning fra Undervisningsministeriets profilmodel. Kilde: Kontur og Undervisningsministeriet 15

10 uddannelsesniveau Andel af en skoleårgang med en videregående uddannelse om 25 år 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% Drenge FMK Piger FMK Piger hele landet Drenge hele landet Figuren viser det forventede uddannelsesniveau om 25 år hos de drenge og piger, som forlod 9. klasse i 2009, 2010 og Tallene er baseret på en fremskrivning fra Undervisningsministeriets profilmodel. Kilde: Kontur og Undervisningsministeriet Frafald på uddannelser i Faaborg-Midtfyn Kommune Frafald på gymnasiale uddannelser Faaborg-Midtfyn Kommune Region Syddanmark Danmark 10 % 11 % 12 % Frafald på erhvevsuddannelser Faaborg-Midtfyn Kommune Region Syddanmark Danmark 36 % 40 % 40 % De unge i Faaborg-Midtfyn Kommune er bedre til at gennemføre en ungdomsuddannelse end region- og landsgennemsnittet. Kilde: Kontur 16

11 uddannelsesniveau Unge der påbegynder en gymnasial uddannelse set i forhold til 2006 niveau 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% Faaborg Gymnasium Midtfyns Gymnasium Hele landet 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Offentlige skoler Skole Bruttodrift 2012 Elevtal 2012 Bruttodrift pr. elev 2012 Karaktergns Brahetrolle Skole kr kr ,4 Tre Ege Skole kr kr ,8 Faaborg Sundskole kr kr ,0 Tingagerskolen kr kr ,0 Brobyskolerne kr kr ,4 Svanninge Skole kr kr ,6 Carl Nielsen Skolen kr kr ,7 Toftegårdskolen kr kr ,5 Horne Skole kr kr ,2 Nordagerskolen kr kr ,0 Broskolen kr kr ,9 Bøgebjergskolen kr kr Espe Skole kr kr Total kr kr ,31 Karaktergennemsnittet er for folkeskolens bundne prøvefag: Dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk og naturfag. Kilde: Faaborg-Midtfyn Kommune og Undervisningsministeriet 17

12 uddannelsesniveau Skoletyper og karakterer Skoletype 2013 Karakter landsplan Karakter Faaborg-Midtfyn Kommune Folkeskoler 6,7 6,31 * Frie grundskoler 7,5 6,51 * Efterskoler 6,4 6,92 * I alt 6,87 6,58 * * Ringe Kostskole er ikke taget med i udregning af karaktergennemsnittet, da skolen ikke opererer med karaktergivning. Kilde: Kontur og Undervisningsministeriet Antallet af elever fordelt på skoletyper Faaborg-Midtfyn Kommune Danmark efterskoler 4% friskoler og private grundskoler 27% efterskoler 14% friskoler og private grundskoler 15% folkeskoler 59% folkeskoler 81% Der er markant flere børn i Faaborg-Midtfyn Kommune, der går i friskoler end landsgennemsnittet. Kilde: Undervisningsministeriet Takster for børnepasning Ydelse Placering ud af 98 kommuner Kr. om året Dagpleje Vuggestue Børnehave SFO Gennemsnit ,50 Faaborg-Midtfyn Kommune har i gennemsnit landets 13. laveste takster for børnepasning. Man skal dog være opmærksom på, at der ved denne sammenligning ikke tages højde for forældrenes indkomst, søskenderabatter, og om institutionerne har madordninger. 18

13 Socialt set Andel personer der har modtaget sociale ydelser i form af lov om aktiv socialpolitik (i pct. af antal årige) 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune Lignende kommuner Region Syddanmark Hele landet Kontanthjælp mv. 4,5 4,4 5,4 5,4 Kontanthjælp til forsørgere mv. 2,2 2,0 2,5 2,3 Kontanthjælp til ikke-forsørgere mv. 1,5 1,3 1,8 2,0 Kontant- og starthjælp til unge 1,1 1,2 1,4 1,4 Revalidering i alt 0,3 0,5 0,5 0,4 Hjælp til aktiverede kontanthjælpsmodtager 2,9 3,1 3,5 3,7 Introduktionsydelse 0,3 0,3 0,2 0,2 Ledighedsydelse 0,9 1,1 1,1 0,8 Hjælp i alt (netto) 6,3 6,7 7,4 7,1 Hjælp i særlige tilfælde 2,5 3,0 2,4 2,6 Hjælp i alt inkl. særlige tilfælde 8,9 9,7 9,9 9,7 Kilde: ECO Nøgletal Udvikling i modtagere efter lov om aktiv social politik 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5, Faaborg-Midtfyn Kommune Lignende kommuner Regionen Hele landet Kilde: ECO Nøgletal 19

14 Socialt set Udvikling i andel af førtidspensionister af de årige 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6, Faaborg-Midtfyn Kommune Lignende kommuner Regionen Hele landet Kilde: ECO Nøgletal Modtagere af varig hjemmehjælp 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune Region Syddanmark Hele landet Andel 65+ årige, der modtager hjemmehjælp 13,9 13,0 14,2 Visiterede timer pr. uge 2,7 3,5 3,6 Kilde: ECO Nøgletal Udviklingen i andel af 65+ årige der modtager af varig hjemmehjælp 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12, Faaborg-Midtfyn Kommune Lignende kommuner Regionen Hele landet Kilde: ECO Nøgletal 20

15 Socialt set Nettodriftsudgifter pr. borger Assens Faaborg-Midtfyn Skanderborg Ikast-Brande Landsgennemsnit Kilde: ECO Nøgletal Vold eller seksualforbrydelser pr indbyggere kriminalitet 4,3 4,1 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 2, Faaborg-Midtfyn Kommune Hele landet Region Syddanmark Figuren viser, at der var 3 vold- eller seksualforbrydelser per 1000 indbyggere i 2012 i Faaborg-Midtfyn Kommune mod 3,3 i landsgennemsnit. 21

16 kriminalitet Ejendomsforbrydelser (indbrud, hærværk og brandstiftelse) Faaborg-Midtfyn Kommune Hele landet Region Syddanmark Figuren viser, at der var 45 anmeldte ejendomsforbrydelser pr indbyggere i Faaborg-Midtfyn Kommune i Ledighed i procent af arbejdsstyrken beskæftigelse K1-K2 Hele landet Landsdel Fyn Region Syddanmark Faaborg-Midtfyn Kommune Der er færre ledige i Faaborg-Midtfyn Kommune end fynsgennemsnittet, men flere i forhold til regions- og landsgennemsnittet. 22

17 beskæftigelse Ledighed i procent af arbejdsstyrken fordelt efter køn Mænd Faaborg-Midtfyn Kvinder hele landet Kvinder Faaborg-Midtfyn Mænd hele landet Der er en stigende tendens til, at ledigheden for kvinder stiger, og at ledigheden for mænd falder. Udvikling i arbejdspladser Udvikling i arbejdspladser Relativ Absolut Billund 2,53 % 425 Fanø 2,33 % 24 Esbjerg -4,86 % Odense -5,15 % Ærø -5,30 % -136 Middelfart -6,56 % Nyborg -7,55 % -913 Svendborg -7,74 % Nordfyns -8,00 % -856 Assens -8,99 % Faaborg-Midtfyn -12,81 % Langeland -13,60 % -721 Kerteminde -24,99 % Syddanmark -7,25 % Hele landet -5,12 % Faaborg-Midtfyn Kommune har mistet 2784 arbejdspladser på tre år svarende til 12,81% af arbejdspladserne i kommunen. 23

18 pendling Udpendling Kommune/Landsdel Andel 2012 Udvikling Faaborg-Midtfyn ,25 % Odense ,53 % -77 Svendborg ,08 % -73 Assens ,39 % -100 Nyborg ,71 % 23 Sydjylland ,14 % 14 Kerteminde ,51 % -137 København ,75 % -73 Østjylland ,74 % -20 Vest- og Sydsjælland ,44 % -11 Andre kommuner ,46 % -29 Total ,00 % Tabellen viser, hvor befolkningen i Faaborg-Midtfyn Kommune pendler til, når de skal på arbejde. Lidt under 50% pendler ud af kommunen heraf flest til Odense og Svendborg. Siden år 2009 er antallet af pendlere dalet. Dette hænger sammen med, at der siden 2009 er færre i beskæftigelse som følge af arbejdsløshed eller, at de er gået på pension eller efterløn. Udpendling i kilometer Pendling Ændring siden 2010 Ingen pendling Indtil 5 km km km km km km

19 beskæftigelse pendling Udpendling i kilometer Faaborg-Midfyn Kommune km 6% km 2% over 50 km 3% ingen pendling 12% km 17% indtil 5 km 25% Danmark km 21% 5-10 km 14% km 5% km 3% over 50 km 7% Ingen pendling 7% km 10% indtil 5 km 31% km 19% 5-10 km 18% Kun 11% af borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune pendler mere end 30 km til deres arbejdsplads. Over 50% af borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune pendler mellem 0-10 km for at komme på arbejde. Dette understreger betydningen af arbejdspladsernes placering i forhold til bosætningen. 25

20 pendling Årsværk i bil fra kommunens største by Kommune Antal beskæftigede borgere Antal årsværk inden for 30 min. fra den største by i kommunen Antal årsværk inden for 60 min. fra den største by i kommunen Vejle Fredericia Middelfart Kolding Vejen Billund Haderslev Nyborg Odense Assens Nordfyn Varde Kerteminde Esbjerg Aabenraa Svendborg Faaborg Langeland Sønderborg Fanø Tønder Ærø Inden for en halv og en hel times kørsel er Faaborgs arbejdsmarkedsopland begrænset sammenlignet med trekantsområdets. Kilde: Kontur

21 pendling Afstand i bil i minutter fra Faaborg og Ringe 2013 Fra Faaborg by i bil på 0-30 min min. Fra Ringe by i bil på 0-30 min min. Kilde: Kontur

22 Søndersø Kert borgerne pendling Odense Afstand til erhvervsuddannelser med kollektiv transport 2013 Aarup hvor langt er de Ny Kortet viser, hvor lang tid de unge s rejse med kollektiv trafik for at komme til nærmeste: hvor langt er der Til ungdo Tarm Glamsbjerg Alment gymnasium (STX) Handelsgymnasium (HHX) Teknisk Kortet viser, hvor lang tid de unge skalgymnasium (HTX) Højere forberedelseseksamen ( rejse med kollektiv trafik for at komme til nærmeste: Rejsetider: Alment gymnasium (STX) 0-30 min. Handelsgymnasium (HHX)30-60 min. Teknisk gymnasium (HTX) min. Over(HF) 90 min. Højere forberedelseseksamen Ringe sens Rejsetider: 0-30 min min min. Over 90 min. Varde Esbjerg Bram Kortet viser den samlede tid, det ta tetid indtil undervisningen starter. F på 16 km/t (anslået cykelhastighed) O Kilde: Region Syddanmark og Rejseplane Faaborg Kortet viser den samlede tid, det tager at rejse med kollektiv t tetid indtil undervisningen starter. For rejser med under 5 km på 16 km/t (anslået cykelhastighed). Data er indsamlet i foråre Svendborg hvor langt er de Kilde: Region Syddanmark og Rejseplanen.dk Kortet viser, hvor lang tid de unge s rejse med kollektiv trafik for at komme til nærmeste: hvor langt er der Til ungdo EUD - Teknik EUD - Merkantil EUDskal - Øvrig Kortet viser, hvor lang tid de unge Kortet viser afstanden til uddannelsesinstitutionerne i minutter. Ved de grå områder tager det over 90 minutter at komme til uddannelsesinstitutionerne. Fra store dele af kommunen tager det over 60 minutter at komme til en erhvervsuddannelse. Kilde: Kontur rejse med kollektiv trafik for at komme til nærmeste: Rejsetider: 0-30 min. EUD - Teknik min. EUD - Merkantil min. EUD - Øvrig Over 90 min. Tarm Varde Rudkøb Rejsetider: 0-30 min min min. Over 90 min. Esbjerg Bram Kortet viser den samlede tid, det ta

23 Odense Ker borgerne pendling Afstand til gymnasiale uddannelser med kollektiv transport 2013 Aarup N Glamsbjerg Ringe sens Faaborg Svendborg hvor langt er der Kortet viser, hvor lang tid de unge skal rejse med kollektiv trafik for at komme til nærmeste: hvor langt er der Til ungdom Tarm Alment gymnasium (STX) Handelsgymnasium (HHX) Teknisk Kortet viser, hvor lang tid de unge skalgymnasium (HTX) Højere forberedelseseksamen (HF) rejse med kollektiv trafik Kortet viser afstanden til uddannelsesinstitutionerne i minutter. Ved de grå områder tager det over 90 minutter at komme til uddannelsesinstitutionerne. Fra store dele af kommunen tager det over 60 minutter at komme til et gymnasium. Kilde: Kontur 2013 for at komme til nærmeste: Rejsetider: Alment gymnasium (STX) 0-30 min. Handelsgymnasium (HHX)30-60 min. Teknisk gymnasium (HTX) min. Over(HF) 90 min. Højere forberedelseseksamen Varde Esbjerg Rudkø Rejsetider: 0-30 min min min. Over 90 min. Brammin Rib Kortet viser den samlede tid, det29 tager tetid indtil undervisningen starter. For rt

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Flyttemønstre og boligmarkedet

Flyttemønstre og boligmarkedet og boligmarkedet Dette tema beskriver befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune. Befolkningsudvikling er vigtigt viden for kommunen, da befolkningstallet udgør grundlaget for en væsentlig del af kommunens

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

effektmodel 2012 uddannelser i verdensklasse

effektmodel 2012 uddannelser i verdensklasse uddannelser i verdensklasse Syddansk Uddannelsesaftales effektmodel 2012 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne Landbrugsskolerne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 2012 i i % Ledighed i

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 25.404-4.952-16,3%

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 26.175-4.239-13,9%

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark KKR oplæg om FØP/Fleks reformen og unge 06. oktober 2012 Antal personer Flere på varig forsørgelse end forventet 48.700 flere end forventet! = + 8,6 mia. kr. i ekstra udgifter 180.000 160.000 140.000 +

Læs mere

Globaliseringsudfordringer. Faaborgmidtfyn. Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning. viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn

Globaliseringsudfordringer. Faaborgmidtfyn. Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning. viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn Globaliseringsudfordringer Faaborgmidtfyn Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn Viden til vækst og til handling Efter flere år med først lavkonjunktur

Læs mere

Uddannelsestal Middelfart Kommune

Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelse til alle II Redigeret og publiceret af Ungdommens Uddannelsesvejledning Lillebælt April 2009 Indhold Uddannelsestal Middelfart Kommune... Uddannelse til alle

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe,

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Antal Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtidsledige til samme måned i til samme måned Ledighedsprocent februar 2011 ledige i i % Ledighed

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne 9. og 10. klasseelevernes tilmelding til ungdomsuddannelserne Af Susanne Irvang Nielsen De uddannelsesvalg, eleverne i 9. og 10. klasse har foretaget pr. 15. marts, viser, at de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Vordingborg August 2015 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2015-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Det syddanske udbud af feriehuse og deres omgivelser

Det syddanske udbud af feriehuse og deres omgivelser Det syddanske udbud af feriee og deres omgivelser Udarbejdet af Carl Henrik Marcussen, Center for Regional- og Turismeforskning for Region Syddanmark August 203 Titel: Det syddanske udbud af feriee og

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Midt i statistikken. Randers Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling

Midt i statistikken. Randers Kommune. Region Midtjylland. Regional Udvikling Midt i statistikken Randers Kommune 2013 Region Midtjylland Regional Udvikling Midt i statistikken for Randers Kommune 2013 Maj 2013 Region Midtjylland Fotos: Niels Aage Skovbo Kontakt: Jan.Christensen@ru.rm.dk

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

Vejle KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Vejle KOMMUNE 2010. www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur 2010.indb 1 KOMMUNE 2010 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-02-2011 11:31:20 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Minianalyse: De ufokuserede studenter

Minianalyse: De ufokuserede studenter Minianalyse: De ufokuserede studenter En regional analyse af unge uden job og viste sidste år, at der i regionen er 4.100 unge mellem 22 og 30 år, der ikke har fået sig en erhvervskompetencegivende efter

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024:

Befolkning. Befolkningsudvikling i procent. Herunder præsenteres to diagrammer og en tabel, der viser befolkningens relative størrelse frem til 2024: Befolkning Udviklingen i både antallet af borgere og borgerens aldersfordeling den demografiske udvikling har stor betydning for hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Favrskov Hedensted Horsens Norddjurs Odder Randers Samsø Silkeborg Skanderborg Syddjurs Aarhus INTRO business region aarhus Indhold Denne rapport er lavet for Business Region Aarhus,

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004

NYHED S BREV. Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2003. Nr. 1 marts 2004 NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Erhvervs- og Planlægningskontoret Resume Pr. 1.1. 24 var der over 5. indbyggere i Odense Kommune Folketallets bevægelser i Odense Kommune i 2. Nr. 1

Læs mere

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed?

SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? SundhedsMax Kan det betale sig at investere i sundhed? Side 1 Vejle Kommune Sundhedsøkonom Hans Jørn Refsgaard Staben Økonomi Vejle Kommune Vi er 104.933 indbyggere opgjort pr. jan. 2008. Kommunen er landets

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune

NOTAT. Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune NOTAT Dato: 6. juni 2014 Uddannelses- og beskæftigelsesstatistik for unge 15-24- årige i Ringsted kommune Det skal indledningsvist nævnes, at notatet er struktureret omkring først at se på de 15-17-årige

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister (holdkursister)

Tabel 1: Sidste års mål for FVU indsatsen og sidste års faktiske aktivitetsniveau i alt, målt som antal FVU-kursister (holdkursister) FVU-plan På baggrund af Region Syddanmarks oplæg til indhold og form til FVU-planerne, og den efterfølgende drøftelse heraf med voksenuddannelsescentrene og deres uddannelsesudvalg den 27. november 2007,

Læs mere

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser

REGIONAL UDVIKLING. Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser REGIONAL UDVIKLING Analyse af elevoptaget for de gymnasiale uddannelser i Nordjylland Indhold Indledning.............................................................................. 3 Kampen om de unge......................................................................

Læs mere

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune

Tværfaglighed i et ungeperspektiv. Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune Tværfaglighed i et ungeperspektiv Uddannelsesparathed og frafald i Middelfart Kommune UU-Lillebælt, sept. 2012 Indledning På de følgende par sider kan du læse om uddannelsesparathedsvurderingerne i 2012,

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune 8. APRIL 2014 BOSÆTNING I FAABORG MIDTFYN KOMMUNE

Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune 8. APRIL 2014 BOSÆTNING I FAABORG MIDTFYN KOMMUNE Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune 1 BOSÆTNING I FAABORG MIDTFYN KOMMUNE Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune Befolkningsudviklingens Danmarkskort Befolkningsudvikling 2008-2010 Befolkningsprognose 2013-2023

Læs mere

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet.

Overordnet set skelnes der mellem to former for mobilitet: Geografisk og faglig mobilitet. Geografisk mobilitet 1. Indledning En mobil arbejdsstyrke er afgørende for et velfungerende arbejdsmarked. Mobilitet viser sig ved, at den enkelte lønmodtager er villig og i stand til at søge beskæftigelse

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

Pendlingsanalyse for Bornholm

Pendlingsanalyse for Bornholm Pendlingsanalyse for Bornholm November 2012 1 Pendlingsanalyse for Bornholm Udarbejdet for Bornholms Regionskommune Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm af Anders Hedetoft og Carl Henrik Marcussen

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM

Arbejdsmarkedsprognoser Vækstudvalg 18.03.2014 S&A/JEM Data og arbejdsmarkedsprognoser Indhold Data og arbejdsmarkedsprognoser... 1 Om modellen - SAM/K-Line... 2 Befolkningsudvikling... 2 Holbæk Kommune... 3 Holbæk Kommune og resten af landet... 3 Befolkningsudvikling

Læs mere

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8 Alle 9'ere Hele UU Faxe Næstved Vordingborg 10. skoleår 44,7 48,3 36,8 55,7 EUD 10,6 11,5 11,7 7,8 Gymnasiale 39,9 35,9 46,4 31,6 STU/EGU 0,4 0,2 0,3 0,6 Andet 4,5 4,1 4,8 4,4 Alle 10'ere 10./11. skoleår

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighed er mange ting, men ofte når emnet diskuteres er fokus på den socioøkonomiske ulighed. Mest grundlæggende er den økonomiske ulighed. Den måles

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Regnskab for AA Region Syd

Regnskab for AA Region Syd Regnskab for AA Region Syd 2014 Indtægter: Hattepenge... 146.435,60 Indtægter i alt... 146.435,60 Udgifter: Hoved Service Kontoret (HSK)... 98.000,00 Servicekonference... 13.080,00 Møder... 2.281,00 Syder

Læs mere

Hoved- og nøgletal. Årsregnskab 2013. I dette dokument gengives hoved- og nøgletal for FynBus årsregnskab 2013.

Hoved- og nøgletal. Årsregnskab 2013. I dette dokument gengives hoved- og nøgletal for FynBus årsregnskab 2013. Hoved- og nøgletal Årsregnskab I dette dokument gengives hoved- og nøgletal for FynBus årsregnskab. Indholdsfortegnelse: FynBus niveau oversigt over regnskabs- og budgetresultater 2 Side Ejerniveau Region

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Arbejdsmarkeds uddannelsesudfordringer i Region Sjælland v/ Regionsdirektør Jan Hendeliowitz Ledighedsprocent Ledighedsudvikling (sæsonkorrigeret) i Region Sjælland

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE 2009

SVENDBORG KOMMUNE 2009 13903 Kontur 2009.indb 1 SVENDBORG KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-02-2010 14:03:29 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer

Læs mere

Befolkning i Slagelse Kommune

Befolkning i Slagelse Kommune Befolkning i Slagelse Kommune Befolkningsudviklingen har stor betydning for, hvordan kommunen skal udvikle og drive de kommunale servicetilbud, samt hvordan udgifterne må forventes at udvikle sig i de

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold

Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold ANALYSE Analyse af sammenhæng mellem tandlægebesøg og demografiske og socioøkonomiske forhold Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at undersøge forskelle i hvor mange borgere, der går

Læs mere

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn

FYNS TILSTAND. Udvikling Fyn FYNS TILSTAND Udvikling Væksten og produktiviteten på er lav. Hvilke vækstkilder halter og hvad kræves for at få tilbage på vækstsporet? Det ser vi nærmere på i denne rapport. dfdfdf INDLEDNING s tilstand

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

konklusioner det gode liv

konklusioner det gode liv Analysen har indtil nu haft fokus på kommunen, dens borgere og dens erhvervsliv. I dette afsnit fokuseres der igen på borgeren. Dette afsnit er dog anderledes, da det viser hvorvidt man som borger i Kommune

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere