konklusioner borgerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "konklusioner borgerne"

Transkript

1 Borgerne Dette afsnit beskriver borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Borgernes karakteristika påvirker i væsentlig grad hvilke services, kommunen skal levere. Derudover sætter borgerne i høj grad rammerne for livet i kommunen. Viden om borgernes karakteristika er derfor et vigtigt parameter, når der skal gives et billede af hvilke muligheder, udfordringer, styrker og trusler Faaborg-Midtfyn Kommune står overfor i år 2014 og i den nærmeste fremtid.

2 konklusioner borgerne I fremtiden bliver der flere ældre i hele kommunen og særligt i den sydlige del. Lavere personlige indkomster De personlige indkomster er generelt lavere i Faaborg-Midtfyn Kommune end landsgennemsnittet, og forskellen mellem dem er vokset i de senere år. De personlige indkomster er generelt stigende i hele landet også i Faaborg-Midtfyn Kommune, men det ligger lavere end landsgennemsnittet og i sammenligningskommunerne. (Kommuner der ligger tæt på større vækstbyer og har samme bystruktur som Faaborg-Midtfyn). Mange har en erhvervsfaglig uddannelse Kommunens generelle uddannelsesniveau adskiller sig markant fra landsgennemsnittet. Faaborg-Midtfyn Kommune har flere med kun en grunduddannelse, og så har 40% af arbejdsstyrken en erhvervsfaglig uddannelse mod 34% i landsgennemsnittet. Tilsvarende har Faaborg-Midtfyn Kommune færre med en lang videregående uddannelse. Disse forhold afspejler sig også i indkomstniveauet. For få unge tager en ungdomsuddannelse - men flere gennemfører den For få unge i Faaborg-Midtfyn Kommune tager en ungdomsuddannelse. Pigerne tager i højere grad en ungdomsuddannelse end drengene. Andelen af piger der gør det, ligger fortsat under landsgennemsnittet, hvorimod drengenes andel svarer til landsgennemsnittet. Meget tyder på, at færrere piger i fremtiden vil tage en videregående uddannelse, hvorimod andelen af drenge der gør det stiger. Andelen af drenge der gør det, vil dog i 2036 fortsat ligge under andelen af piger. Det er imidlertid kendetegnende for de unge i Faaborg-Midtfyn Kommune at de er bedre til at gennemføre en ungdomsuddannelse end regions- og landsgennemsnittet. Flere friskoleelever end på landsplan I Faaborg-Midtfyn Kommune (27%) er der markant flere børn og unge, der går på friskole end på landsplan (15%). Samtidig er der ikke en store forskel på, hvordan eleverne fra henholdsvis friskolerne og folkeskolerne klarer afgangseksamen. Faaborg-Midtfyn Kommune et trygt sted at bo Faaborg-Midtfyn Kommunen har ikke markant flere med sociale problemer end i resten af landet, men har markant færre voldseller seksualforbrydelser, eller røverier og brandstiftelser end i resten af landet og i Region Syddanmark ud fra en gennemsnitsbetragtning. Samtidig ligger ledigheden nogenlunde på niveau med resten af landet og bedre end resten af fynsgennemsnittet. Faaborg-Midtfyn Kommune har mistet en del arbejdspladser Faaborg-Midtfyn Kommune har inden for 3 år ( ) mistet ca arbejdspladser svarende til ca. 13% af arbejdspladserne. Der er i vidt omfang tale om arbejdspladser indenfor industrien, landbrug og bygge og anlægsbranchen og industriarbejdspladser. Senest er der oveni kommet meldingen om at Faaborg slagteri med ca. 500 arbejdspladser lukker inden for et par år. Så det ser ud til at tendensen fortsætter, en tendens der i øvrigt er kendetegnende for resten af Syddanmark jf. side 23. Lav mobilitet - få pendler mere end 30 km Over halvdelen af kommunens pendlere har mindre end 10 km til arbejde og mindre end 10% har mere end 30 km til arbejde, men der kan spores en svag tendens til at flere pendler længere. Den lave mobilitet siger noget om arbejdspladsernes betydning for bosætningen, og at transporttid til og fra arbejde er et væsentlig parameter i bosætningen. God tilgængelighed til arbejdspladser i nord Internt i kommunen er der stor forskel på tilgængeligheden til antallet af arbejdspladser, jo tættere på Odense jo større arbejdsmarkedsopland, og dermed større antal arbejdspladser er der adgang til inden for henholdsvis en halv og hel times pendlingsafstand. I den sydlige del er der inden for en halv time adgang til arbejdspladser, og fra den nordlige del (Årslev) ca arbejdspladser, hvilket er væsentligt større end eksempelvis Esbjergs, Sønderborgs m.fl. adgang til arbejdspladser inden for en halv time. Dårlig tilgængelighed til erhvervsuddannelser I Faaborg-Midtfyn Kommune har vi to STX gymnasier samt HF, og det giver en forholdsvis god tilgængelighed til disse ungdomsuddannelser. Derimod har kommunen ingen erhvervsfaglige ungdomsuddannelser, og taget i betragtning af de mange, som har forældre med en erhvervsfaglig baggrund vurderes det, at mange vil være motiveret for at tage netop sådan en uddannelse. Imidlertid viser analysen, at transporttiden til disse uddannelser i store dele af kommunen er på over 90 minutter. Sammenlignes det med den transporttid forældre bruger for at komme på arbejde, så er der en markant forskel. 8

3 Befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune Befolkningstal Fra 2013 er der beregnet en prognose på befolkningsudviklingen. Befolkningsprognosen udregnes på baggrund af kommunens folketal, boligprogram, fødsler, dødsfald samt til- og fraflytning. Kilde: Faaborg-Midtfyn Kommune Befolkningsudvikling i Danmark og sammenligningskommuner Assens Faaborg-Midtfyn Skanderborg Ikast-Brande Gennemsnitsbefolkningstal for en kommuneplan på landsplan Gennemsnitsbefolkningstal for en kommune i Region Syddanmark Befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune er stagnerende, mens udviklingen på landsplan er stigende. Kilde: Faaborg-Midtfyn Kommune 9

4 Befolkningsudvikling i kommunens egne Det maritime Sydfyn Skov og bakkelandet Forstadsbåndet Knudepunktet Motorvejsbåndet Det maritime sydfyn går fra Haastrup i den sydvestlige del af kommunen til Vester Aaby i den sydøstlige del af kommunen. Skov og bakkelandet går fra Korinth og strækker sig videre nordpå til området omkring Vester Hæsinge, Brobyværk og Nørre Broby. Knudepunktet består af de centralt beliggende landsbyer i kommunen fra Krarup i den sydcentrale del af kommunen til Gislev i den vestlige del af kommunen til Heden Vantinge i den nordcentrale del i kommunen. Motorvejsbåndet består af de centralt beliggende byer i kommunen, der har Svendborgmotorvej tilknyttet. Det går fra Ringe i nord over Ryslinge til Kværndrup i syd. Forstadsbåndet strækker sig langs kommunegrænsen til Odense og går fra Allested-Vejle i øst til Rolfsted-Ferritslev i vest. Fra 2013 er der beregnet en prognose på befolkningsudviklingen. Befolkningsprognosen udregnes på baggrund af kommunens folketal, boligprogram, fødsler, dødsfald samt til- og fraflytning. Kilde: Faaborg-Midtfyn Kommune 10

5 alder Aldersudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune frem til år Der bliver flere ældre og færre unge i Faaborg-Midtfyn Kommune. Kilde: Faaborg-Midtfyn Kommune Andel af 65+-årige 24,00% 22,00% 20,00% 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% Assens Faaborg-Midtfyn Skanderborg Ikast-Brande Udviklingen i antallet af ældre stiger i alle kommuner. Faaborg-Midtfyn Kommune har flere ældre, end de kommuner vi sammenligner os med. 11

6 alder Gennemsnitsalder i byer med over 1000 indbyggere Gennemsnitalder stiger i alle områder. De yngste bor i den nordlige del af kommunen og i landområderne. Kilde: Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg 47,77 52,00 V. Aaby 47,3 50,45 Brobyværk 45,11 50,56 Ferritslev/Rolfsted 44,9 49,29 Gislev 44,33 48,00 Korinth 43,82 47,12 Nørre Broby 43,44 46,33 Ryslinge 43,41 46,39 Ringe 43,09 46,22 Allested-Vejle 42,67 46,49 Kværndrup 41,94 46,35 Årslev 40,8 42,7 Nr. Lyndelse 40,35 46,17 Landområder 40,00 43,00 Aldersfordeling på byer under/over 500 indbyggere Hele kommunen 20,07% (10.318) 8,63% (4439) 42,72% (21.961) 28,58% (14.694) Byer ,97 % (4318) 8,87% (1827) 45,25% (9319) 24,91% (5129) Byer ,47% (6000) 8,48% (2612) 41,02% (12.642) 31,04% (9565) Der er sat en grænse på 500 indbyggere, da landsbyer med under 500 indbyggere som regel ikke har de samme faciliteter som byer med over 500 indbyggere. Det er derfor interessant at se, om det har nogen indflydelse på aldersfordeling i de enkelte landsbyer. Tallene i parentes angiver antal indbyggere. Kilde: Faaborg-Midtfyn Kommune 12

7 alder aldersfordeling på byer under/over 2500 indbyggere Hele kommunen 20,07% (10.318) 8,63% (4439) 42,72% (21.961) 25,58% (14.694) Byer ,61% (6742) 8,70% (2845) 43,96% (14.382) 26,74% (8749) Byer ,13% (3576) 8,53% (1594) 40,54% (7579) 31,80% (5945) Kilde: Faaborg-Midtfyn Kommune Difference i personlig indkomst mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og landsgennemsnit økonomi -kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Difference Forskellen mellem den gennemsnitlige personlige indkomst pr. indbygger på landsplan og i Faaborg-Midtfyn Kommune er voksende. 13

8 økonomi Gennemsnitlig personlig indkomst kr kr kr kr kr kr kr Assens Faaborg-Midtfyn Skanderborg Ikast-Brande Hele landet Forskellen mellem den gennemsnitlige personlige indkomst pr. indbygger er også stigende set i forhold til sammenligningskommunerne. Personlig indkomst er defineret af Danmarks Statistik som værende løn, renteindtægt, øvrig formueindkomst, virksomhedsoverskud, overførselsindkomst og anden personlig indkomst. 14

9 uddannelsesniveau Uddannelsesniveau Faaborg-Midtfyn Kommune og landsgennemsnit 40,00% 33,97% 29,73% 33,89% 14,12% 15,93% 3,46% 7,69% 4,83% 3,62% 4,68% 8,08% Faaborg-Midtfyn Kommune grundskole erhvervsuddannelser MeLLeMLAnge VIDeregÅenDe UDDAnneLSer Hele landet ALMengYMnASIAL UDDAnneLSer KorTe VIDeregÅenDe UDDAnneLSer LAnge VIDeregÅenDe UDDAnneLSer På trods af at kommunen ikke har nogen erhvervsuddannelsesinstitutioner, har markant flere borgere i Faaborg- Midtfyn Kommune en erhvervsuddannelse end landsgennemsnittet. Markant færre borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune har en lang videregående uddannelse end landsgennemsnittet. Andel af en skoleårgang med mindst en ungdomsuddannelse om 25 år 94% 92% 90% 88% 86% 84% 82% Drenge FMK Piger FMK Piger hele landet Drenge hele landet Figuren viser det forventede uddannelsesniveau om 25 år hos de drenge og piger, som forlod 9. klasse i 2009, 2010 og Tallene er baseret på en fremskrivning fra Undervisningsministeriets profilmodel. Kilde: Kontur og Undervisningsministeriet 15

10 uddannelsesniveau Andel af en skoleårgang med en videregående uddannelse om 25 år 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% Drenge FMK Piger FMK Piger hele landet Drenge hele landet Figuren viser det forventede uddannelsesniveau om 25 år hos de drenge og piger, som forlod 9. klasse i 2009, 2010 og Tallene er baseret på en fremskrivning fra Undervisningsministeriets profilmodel. Kilde: Kontur og Undervisningsministeriet Frafald på uddannelser i Faaborg-Midtfyn Kommune Frafald på gymnasiale uddannelser Faaborg-Midtfyn Kommune Region Syddanmark Danmark 10 % 11 % 12 % Frafald på erhvevsuddannelser Faaborg-Midtfyn Kommune Region Syddanmark Danmark 36 % 40 % 40 % De unge i Faaborg-Midtfyn Kommune er bedre til at gennemføre en ungdomsuddannelse end region- og landsgennemsnittet. Kilde: Kontur 16

11 uddannelsesniveau Unge der påbegynder en gymnasial uddannelse set i forhold til 2006 niveau 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% Faaborg Gymnasium Midtfyns Gymnasium Hele landet 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Offentlige skoler Skole Bruttodrift 2012 Elevtal 2012 Bruttodrift pr. elev 2012 Karaktergns Brahetrolle Skole kr kr ,4 Tre Ege Skole kr kr ,8 Faaborg Sundskole kr kr ,0 Tingagerskolen kr kr ,0 Brobyskolerne kr kr ,4 Svanninge Skole kr kr ,6 Carl Nielsen Skolen kr kr ,7 Toftegårdskolen kr kr ,5 Horne Skole kr kr ,2 Nordagerskolen kr kr ,0 Broskolen kr kr ,9 Bøgebjergskolen kr kr Espe Skole kr kr Total kr kr ,31 Karaktergennemsnittet er for folkeskolens bundne prøvefag: Dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk og naturfag. Kilde: Faaborg-Midtfyn Kommune og Undervisningsministeriet 17

12 uddannelsesniveau Skoletyper og karakterer Skoletype 2013 Karakter landsplan Karakter Faaborg-Midtfyn Kommune Folkeskoler 6,7 6,31 * Frie grundskoler 7,5 6,51 * Efterskoler 6,4 6,92 * I alt 6,87 6,58 * * Ringe Kostskole er ikke taget med i udregning af karaktergennemsnittet, da skolen ikke opererer med karaktergivning. Kilde: Kontur og Undervisningsministeriet Antallet af elever fordelt på skoletyper Faaborg-Midtfyn Kommune Danmark efterskoler 4% friskoler og private grundskoler 27% efterskoler 14% friskoler og private grundskoler 15% folkeskoler 59% folkeskoler 81% Der er markant flere børn i Faaborg-Midtfyn Kommune, der går i friskoler end landsgennemsnittet. Kilde: Undervisningsministeriet Takster for børnepasning Ydelse Placering ud af 98 kommuner Kr. om året Dagpleje Vuggestue Børnehave SFO Gennemsnit ,50 Faaborg-Midtfyn Kommune har i gennemsnit landets 13. laveste takster for børnepasning. Man skal dog være opmærksom på, at der ved denne sammenligning ikke tages højde for forældrenes indkomst, søskenderabatter, og om institutionerne har madordninger. 18

13 Socialt set Andel personer der har modtaget sociale ydelser i form af lov om aktiv socialpolitik (i pct. af antal årige) 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune Lignende kommuner Region Syddanmark Hele landet Kontanthjælp mv. 4,5 4,4 5,4 5,4 Kontanthjælp til forsørgere mv. 2,2 2,0 2,5 2,3 Kontanthjælp til ikke-forsørgere mv. 1,5 1,3 1,8 2,0 Kontant- og starthjælp til unge 1,1 1,2 1,4 1,4 Revalidering i alt 0,3 0,5 0,5 0,4 Hjælp til aktiverede kontanthjælpsmodtager 2,9 3,1 3,5 3,7 Introduktionsydelse 0,3 0,3 0,2 0,2 Ledighedsydelse 0,9 1,1 1,1 0,8 Hjælp i alt (netto) 6,3 6,7 7,4 7,1 Hjælp i særlige tilfælde 2,5 3,0 2,4 2,6 Hjælp i alt inkl. særlige tilfælde 8,9 9,7 9,9 9,7 Kilde: ECO Nøgletal Udvikling i modtagere efter lov om aktiv social politik 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5, Faaborg-Midtfyn Kommune Lignende kommuner Regionen Hele landet Kilde: ECO Nøgletal 19

14 Socialt set Udvikling i andel af førtidspensionister af de årige 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6, Faaborg-Midtfyn Kommune Lignende kommuner Regionen Hele landet Kilde: ECO Nøgletal Modtagere af varig hjemmehjælp 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune Region Syddanmark Hele landet Andel 65+ årige, der modtager hjemmehjælp 13,9 13,0 14,2 Visiterede timer pr. uge 2,7 3,5 3,6 Kilde: ECO Nøgletal Udviklingen i andel af 65+ årige der modtager af varig hjemmehjælp 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12, Faaborg-Midtfyn Kommune Lignende kommuner Regionen Hele landet Kilde: ECO Nøgletal 20

15 Socialt set Nettodriftsudgifter pr. borger Assens Faaborg-Midtfyn Skanderborg Ikast-Brande Landsgennemsnit Kilde: ECO Nøgletal Vold eller seksualforbrydelser pr indbyggere kriminalitet 4,3 4,1 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 2, Faaborg-Midtfyn Kommune Hele landet Region Syddanmark Figuren viser, at der var 3 vold- eller seksualforbrydelser per 1000 indbyggere i 2012 i Faaborg-Midtfyn Kommune mod 3,3 i landsgennemsnit. 21

16 kriminalitet Ejendomsforbrydelser (indbrud, hærværk og brandstiftelse) Faaborg-Midtfyn Kommune Hele landet Region Syddanmark Figuren viser, at der var 45 anmeldte ejendomsforbrydelser pr indbyggere i Faaborg-Midtfyn Kommune i Ledighed i procent af arbejdsstyrken beskæftigelse K1-K2 Hele landet Landsdel Fyn Region Syddanmark Faaborg-Midtfyn Kommune Der er færre ledige i Faaborg-Midtfyn Kommune end fynsgennemsnittet, men flere i forhold til regions- og landsgennemsnittet. 22

17 beskæftigelse Ledighed i procent af arbejdsstyrken fordelt efter køn Mænd Faaborg-Midtfyn Kvinder hele landet Kvinder Faaborg-Midtfyn Mænd hele landet Der er en stigende tendens til, at ledigheden for kvinder stiger, og at ledigheden for mænd falder. Udvikling i arbejdspladser Udvikling i arbejdspladser Relativ Absolut Billund 2,53 % 425 Fanø 2,33 % 24 Esbjerg -4,86 % Odense -5,15 % Ærø -5,30 % -136 Middelfart -6,56 % Nyborg -7,55 % -913 Svendborg -7,74 % Nordfyns -8,00 % -856 Assens -8,99 % Faaborg-Midtfyn -12,81 % Langeland -13,60 % -721 Kerteminde -24,99 % Syddanmark -7,25 % Hele landet -5,12 % Faaborg-Midtfyn Kommune har mistet 2784 arbejdspladser på tre år svarende til 12,81% af arbejdspladserne i kommunen. 23

18 pendling Udpendling Kommune/Landsdel Andel 2012 Udvikling Faaborg-Midtfyn ,25 % Odense ,53 % -77 Svendborg ,08 % -73 Assens ,39 % -100 Nyborg ,71 % 23 Sydjylland ,14 % 14 Kerteminde ,51 % -137 København ,75 % -73 Østjylland ,74 % -20 Vest- og Sydsjælland ,44 % -11 Andre kommuner ,46 % -29 Total ,00 % Tabellen viser, hvor befolkningen i Faaborg-Midtfyn Kommune pendler til, når de skal på arbejde. Lidt under 50% pendler ud af kommunen heraf flest til Odense og Svendborg. Siden år 2009 er antallet af pendlere dalet. Dette hænger sammen med, at der siden 2009 er færre i beskæftigelse som følge af arbejdsløshed eller, at de er gået på pension eller efterløn. Udpendling i kilometer Pendling Ændring siden 2010 Ingen pendling Indtil 5 km km km km km km

19 beskæftigelse pendling Udpendling i kilometer Faaborg-Midfyn Kommune km 6% km 2% over 50 km 3% ingen pendling 12% km 17% indtil 5 km 25% Danmark km 21% 5-10 km 14% km 5% km 3% over 50 km 7% Ingen pendling 7% km 10% indtil 5 km 31% km 19% 5-10 km 18% Kun 11% af borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune pendler mere end 30 km til deres arbejdsplads. Over 50% af borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune pendler mellem 0-10 km for at komme på arbejde. Dette understreger betydningen af arbejdspladsernes placering i forhold til bosætningen. 25

20 pendling Årsværk i bil fra kommunens største by Kommune Antal beskæftigede borgere Antal årsværk inden for 30 min. fra den største by i kommunen Antal årsværk inden for 60 min. fra den største by i kommunen Vejle Fredericia Middelfart Kolding Vejen Billund Haderslev Nyborg Odense Assens Nordfyn Varde Kerteminde Esbjerg Aabenraa Svendborg Faaborg Langeland Sønderborg Fanø Tønder Ærø Inden for en halv og en hel times kørsel er Faaborgs arbejdsmarkedsopland begrænset sammenlignet med trekantsområdets. Kilde: Kontur

21 pendling Afstand i bil i minutter fra Faaborg og Ringe 2013 Fra Faaborg by i bil på 0-30 min min. Fra Ringe by i bil på 0-30 min min. Kilde: Kontur

22 Søndersø Kert borgerne pendling Odense Afstand til erhvervsuddannelser med kollektiv transport 2013 Aarup hvor langt er de Ny Kortet viser, hvor lang tid de unge s rejse med kollektiv trafik for at komme til nærmeste: hvor langt er der Til ungdo Tarm Glamsbjerg Alment gymnasium (STX) Handelsgymnasium (HHX) Teknisk Kortet viser, hvor lang tid de unge skalgymnasium (HTX) Højere forberedelseseksamen ( rejse med kollektiv trafik for at komme til nærmeste: Rejsetider: Alment gymnasium (STX) 0-30 min. Handelsgymnasium (HHX)30-60 min. Teknisk gymnasium (HTX) min. Over(HF) 90 min. Højere forberedelseseksamen Ringe sens Rejsetider: 0-30 min min min. Over 90 min. Varde Esbjerg Bram Kortet viser den samlede tid, det ta tetid indtil undervisningen starter. F på 16 km/t (anslået cykelhastighed) O Kilde: Region Syddanmark og Rejseplane Faaborg Kortet viser den samlede tid, det tager at rejse med kollektiv t tetid indtil undervisningen starter. For rejser med under 5 km på 16 km/t (anslået cykelhastighed). Data er indsamlet i foråre Svendborg hvor langt er de Kilde: Region Syddanmark og Rejseplanen.dk Kortet viser, hvor lang tid de unge s rejse med kollektiv trafik for at komme til nærmeste: hvor langt er der Til ungdo EUD - Teknik EUD - Merkantil EUDskal - Øvrig Kortet viser, hvor lang tid de unge Kortet viser afstanden til uddannelsesinstitutionerne i minutter. Ved de grå områder tager det over 90 minutter at komme til uddannelsesinstitutionerne. Fra store dele af kommunen tager det over 60 minutter at komme til en erhvervsuddannelse. Kilde: Kontur rejse med kollektiv trafik for at komme til nærmeste: Rejsetider: 0-30 min. EUD - Teknik min. EUD - Merkantil min. EUD - Øvrig Over 90 min. Tarm Varde Rudkøb Rejsetider: 0-30 min min min. Over 90 min. Esbjerg Bram Kortet viser den samlede tid, det ta

23 Odense Ker borgerne pendling Afstand til gymnasiale uddannelser med kollektiv transport 2013 Aarup N Glamsbjerg Ringe sens Faaborg Svendborg hvor langt er der Kortet viser, hvor lang tid de unge skal rejse med kollektiv trafik for at komme til nærmeste: hvor langt er der Til ungdom Tarm Alment gymnasium (STX) Handelsgymnasium (HHX) Teknisk Kortet viser, hvor lang tid de unge skalgymnasium (HTX) Højere forberedelseseksamen (HF) rejse med kollektiv trafik Kortet viser afstanden til uddannelsesinstitutionerne i minutter. Ved de grå områder tager det over 90 minutter at komme til uddannelsesinstitutionerne. Fra store dele af kommunen tager det over 60 minutter at komme til et gymnasium. Kilde: Kontur 2013 for at komme til nærmeste: Rejsetider: Alment gymnasium (STX) 0-30 min. Handelsgymnasium (HHX)30-60 min. Teknisk gymnasium (HTX) min. Over(HF) 90 min. Højere forberedelseseksamen Varde Esbjerg Rudkø Rejsetider: 0-30 min min min. Over 90 min. Brammin Rib Kortet viser den samlede tid, det29 tager tetid indtil undervisningen starter. For rt

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Flyttemønstre og boligmarkedet

Flyttemønstre og boligmarkedet og boligmarkedet Dette tema beskriver befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune. Befolkningsudvikling er vigtigt viden for kommunen, da befolkningstallet udgør grundlaget for en væsentlig del af kommunens

Læs mere

Søgningen til ungdomsuddannelserne siden 1999 fra folkeskolerne i kommunerne i Region Syddanmark

Søgningen til ungdomsuddannelserne siden 1999 fra folkeskolerne i kommunerne i Region Syddanmark Region Syddanmark Uddannelse & Strukturfonde Uddannelsesgruppen 27. juli 2007 Carsten Ulstrup Søgningen til ungdomsuddannelserne siden 1999 fra folkeskolerne i kommunerne i Region Syddanmark 1. Indledning

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Bilag til Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Chefanalytiker Carsten Ulstrup Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ

Læs mere

Sådan går det i. faaborg-midtfyn. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. faaborg-midtfyn. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i faaborg-midtfyn Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Faaborg-Midtfyn Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Sådan går det i. Assens. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. Assens. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i Assens Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Assens Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Assens Kommune. Den handler

Læs mere

Sådan går det i. ærø. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. ærø. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i ærø Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Ærø Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Ærø Kommune. Den handler blandt

Læs mere

Sådan går det i. nordfyns. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. nordfyns. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i nordfyns Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Nordfyns Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Nordfyns Kommune. Den

Læs mere

Sådan går det i. tønder. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. tønder. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i tønder Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Tønder Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Tønder Kommune. Den handler

Læs mere

Sådan går det i. middelfart. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. middelfart. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i middelfart Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Middelfart Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Middelfart Kommune.

Læs mere

Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere

Uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere Notat Nærværende notat besvarer Udvalget for Arbejdsmarked og Integrations forespørgsel omhandlende en nærmere afdækning af de 18-29-årige uddannelseshjælpsmodtagere, herunder dels effekten af jobcentrets

Læs mere

Uddannelsesniveauet, 2006, i de 5 regioner samt kommunerne i Region Syddanmark

Uddannelsesniveauet, 2006, i de 5 regioner samt kommunerne i Region Syddanmark Uddannelse & Strukturfonde Uddannelsesgruppen 22. august 27 Carsten Ulstrup Uddannelsesniveauet, 26, i de 5 regioner samt kommunerne i Hensigten i dette notat er på et overordnet niveau at lave en kort

Læs mere

Sådan går det i. fanø. Kommune. beskæftigelsesregion syddanmark

Sådan går det i. fanø. Kommune. beskæftigelsesregion syddanmark Sådan går det i fanø Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Fanø Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Fanø Kommune. Den handler blandt

Læs mere

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. svendborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i svendborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Svendborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Svendborg Kommune.

Læs mere

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur. Esbjerg Kommune Region Syddanmark Strategi og analyse. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Esbjerg Kommune 2008 1 Region Syddanmark Strategi og analyse Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har

Læs mere

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion

Sådan går det i. sønderborg. Kommune. beskæftigelsesregion Sådan går det i sønderborg Kommune beskæftigelsesregion syddanmark Kære kommunalpolitiker i Sønderborg Kommune Denne pjece giver et overblik over forskellige aspekter af udviklingen i Sønderborg Kommune.

Læs mere

Uddannelser i verdensklasse. Uddannelsesbarometer REGION SYDDANMARK

Uddannelser i verdensklasse. Uddannelsesbarometer REGION SYDDANMARK Uddannelser i verdensklasse Uddannelsesbarometer 2015 REGION SYDDANMARK Uddannelsesbarometeret 2015 Uddannelsesniveauet i Syddanmark skal styrkes. Det er nødvendigt, hvis vi i fremtiden vil have en region

Læs mere

t ftlund Potentiale til vækst I hjertet af Sønderjylland En ny fremtid vind i sejlene Fælles indsats om fælles udfordringer

t ftlund Potentiale til vækst I hjertet af Sønderjylland En ny fremtid vind i sejlene Fælles indsats om fælles udfordringer t ftlund En ny fremtid vind i sejlene I hjertet af Sønderjylland Potentiale til vækst Fælles indsats om fælles udfordringer analyse: Vi mangler de unge børnefamilier Viden til vækst og til handling Med

Læs mere

Nøgletal for region Syddanmark

Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark - - Forord Nøgletal for region Syddanmark Nøgletal for region Syddanmark er udarbejdet i et samarbejde mellem AF-regionerne Fyn, Ribe, Sønderjylland og Vejle. Baggrunden

Læs mere

Fyn. Ændring i forhold til samme måned i Ændring i forhold til samme måned i 2015 i % A-kassegrupper og a-kasser Juli Antal fuldtidsledige

Fyn. Ændring i forhold til samme måned i Ændring i forhold til samme måned i 2015 i % A-kassegrupper og a-kasser Juli Antal fuldtidsledige A-kassegrupper og a-kasser Juli 2016 Vælg kommune/område: Fyn til samme måned i 2015 til samme måned i 2015 i % Ledighedsproce nt Forsikrede i alt 7.504-995 -11,7 4,1 Selvstændige 427-95 -18,2 2,7 DANA

Læs mere

Hvem er den rigeste procent i Danmark?

Hvem er den rigeste procent i Danmark? Hvem er den rigeste procent i Danmark? Ny kortlægning fra AE viser, at den rigeste procent også kaldet den gyldne procent - hovedsagligt udgøres af mænd i 40 erne og 50 erne med lange videregående uddannelse,

Læs mere

Samlet bilagsmateriale til. Kommunal Rekruttering i Syddanmark

Samlet bilagsmateriale til. Kommunal Rekruttering i Syddanmark Samlet bilagsmateriale til Kommunal Rekruttering i Syddanmark Indhold Assens - - - - - - - - - - - 1 Nordfyn - - - - - - - - - - - 14 Billund - - - - - - - - - - - 2 Region Syddanmark - - 15 Esbjerg -

Læs mere

effektmodel 2012 uddannelser i verdensklasse

effektmodel 2012 uddannelser i verdensklasse uddannelser i verdensklasse Syddansk Uddannelsesaftales effektmodel 2012 Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne Landbrugsskolerne

Læs mere

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014

Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og tiende klasse 2014 Niende og tiende klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og tiende klasse 14 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og tiende klasse, som eleverne i niende og tiende klasse har

Læs mere

www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv

www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 16:23:38

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 15:06:11

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds december 2008 i % Ledighed i

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og 1. klasse mv. 216 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsuddannelserne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse

Syddanmarks unge. Hjerner tur/retur. på kanten af fremtiden. NO.07 baggrund og analyse Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.07 baggrund og analyse Hjerner tur/retur I Syddanmark ser det ikke for godt ud med at lokke folk hjem igen.

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013 Kapitel 9: Uddannelsessituationen i kommunerne - en sammenfatning

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013 Kapitel 9: Uddannelsessituationen i kommunerne - en sammenfatning Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler, 2013 Kapitel 9: Uddannelsessituationen i kommunerne - en sammenfatning Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Uddannelse er et

Læs mere

Halvårsstatistik for UU-Center Sydfyn

Halvårsstatistik for UU-Center Sydfyn Halvårsstatistik for UU-Center Sydfyn Tallene er trukket ud af UU-Center Sydfyns egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg, Langeland, Ærø og Faaborg-Midtfyn Kommuner. Indhold Status på elever

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 16:31:24

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler. Regional udvikling Strategi og Analyse Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Regional udvikling Strategi og Analyse Indledning Hovedformålet med rapporten er at give en kvantitativ beskrivelse af uddannelsesniveauet

Læs mere

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler

Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Uddannelse i Region Syddanmark - kommunale uddannelsesprofiler Kapitel 5: Uddannelsesprofiler. Når regionen og kommunerne de overordnede uddannelsespolitiske målsætninger i 2015? Chefanalytiker Carsten

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds maj 2013 i % Ledighed i alt

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 20 20 i 20 i % Ledighed

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Udfordringer og muligheder

Udfordringer og muligheder Udfordringer og muligheder Unge temadag 24/6 2013 Karl Schmidt 24.000 unge på offentlig forsørgelse i Syddanmark Antal unge (16-29 år) på offentlig forsørgelse i Syddanmark eks. fleksjob 30.000 Over halvdelen

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028

BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028 BEFOLKNINGSPROGNOSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2016-2028 INDHOLD 1 Prognosens hovedresultater 1 2 Indledning 3 3 Overordnede forudsætninger 4 4 Beregningsmetode 10 5 Befolkningsprognosens resultater 11 Boligbyggeri

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 15:38:19

Læs mere

SYDDAnSk UDDAnnElSES- AftAlES EffEktmoDEl

SYDDAnSk UDDAnnElSES- AftAlES EffEktmoDEl uddannelser i verdensklasse SYDDAnSk UDDAnnElSES- AftAlES EffEktmoDEl Aftalens parter Region Syddanmark Kommunerne i Syddanmark Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskolerne Landbrugsskolerne De

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

de mindre byer i varde k o mmune

de mindre byer i varde k o mmune de mindre byer i varde k o mmune Én kommune Forskellige byer En by er ikke bare en by udnyt forskellene Fælles indsats om fælles udfordringer Hver by har sine styrker og udfordringer Viden til vækst og

Læs mere

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark

Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark Befolkningen i de arbejdsdygtige aldre falder markant i udkantsdanmark I løbet af de næste 25 år forventes befolkningen i de arbejdsdygtige aldre at falde i fire ud af fem kommuner i Danmark. Udfordringen

Læs mere

Miljø, Teknik og Plan

Miljø, Teknik og Plan Miljø, Teknik og Plan Bustrafik af regional betydning Region Syddanmark Regional udvikling Damhaven 12 7100 Vejle regional.udvikling@regionsyddanmark.dk Bemærkninger til forslag om principper for bustrafik

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Syddanmark Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Regional udvikling i beskæftigelsen

Regional udvikling i beskæftigelsen Regional udvikling i beskæftigelsen af Forskningschef Mikkel Baadsgaard og stud.polit Mikkel Høst Gandil 12. juni 2013 Kontakt Forskningschef Mikkel Baadsgaard Tlf. 33 55 77 27 Mobil 25 48 72 25 mb@ae.dk

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK

Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK Beskæftigelsesregion Syddanmark ERHVERVSSTRUKTUREN I SYDDANMARK April 2014 Erhvervsstrukturen i Syddanmark Indledning Analysen om erhvervsstrukturen i Syddanmark giver et overblik over den aktuelle erhvervs-

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned i Ledigheds september 2008 2007 2007 i %

Læs mere

En fagligt stærk folkeskole - for alle. Faktaark om fagligheden

En fagligt stærk folkeskole - for alle. Faktaark om fagligheden En fagligt stærk folkeskole - for alle Faktaark om fagligheden 1. Det grundlæggende niveau for læse- og matematikkompetencer er for lavt 15,2 procent af de danske elever har ifølge PISA 2009-undersøgelsen

Læs mere

Halvårsstatistik for UU-Center Sydfyn

Halvårsstatistik for UU-Center Sydfyn Halvårsstatistik for UU-Center Sydfyn Tallene er trukket ud af UU-Center Sydfyns egen database over de unge, der har bopæl i Svendborg, Langeland, Ærø og Faaborg-Midtfyn Kommuner. Indhold Status på elever

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 011 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Ændringsforslag til Forslag til råstofindvindingsplan 2008-2020 for Region Syddanmark

Ændringsforslag til Forslag til råstofindvindingsplan 2008-2020 for Region Syddanmark Ændringsforslag til Forslag til råstofindvindingsplan 2008-2020 for Region Syddanmark Kortbilag 3 med det samlede nye forslag Graveområder og interesseområder er vist på oversigtskort over kommuner eller

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

fyn 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

fyn 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur FYN 2012.indb 1 fyn 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 01-03-2013 14:02:07 INTRO Tal til strategien Indhold I den regionale udviklingsplan

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 9.1 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Fyn Bilag til pkt. 9.1 Juni 2015 1 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted) på Fyn Fig. 2. Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

Pendling mellem danske kommuner

Pendling mellem danske kommuner A N A LY S E Pendling mellem danske kommuner Af Jonas Korsgaard Christiansen Formålet med analysen er at beskrive pendlingsstrukturen i mellem de danske kommuner. Der er særligt fokus på pendling mellem

Læs mere

Region syddanmark Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Region syddanmark Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Region syddanmark 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden kræver viden; viden om

Læs mere

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark Pressemeddelelse: 1.juni Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i april måned var på 3,5% af arbejdsstyrken.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Notat om uddannelsesinstitutioner med faldende elevantal

Notat om uddannelsesinstitutioner med faldende elevantal Notat om uddannelsesinstitutioner med faldende elevantal Indledning Foranlediget af lukningen af Skårup Seminarium har Regionsrådet ønsket at få en beskrivelse af ansøgnings- og optagelsesmønsteret til

Læs mere

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Fredericia Kommune 2008 regionsyddanmark.dk Forord I arbejdet med Den Regionale Udviklingsplan og visionen om Det gode liv har mange efterspurgt

Læs mere

KOMMUNE 2012 www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark Bosætning by & land erhvervsforhold uddannelse Klima Book_KONTUR_2012_redigeret.indb 1 10-10-2013 14:57:56

Læs mere

Ledigheden opdelt på kommuner i Syddanmark

Ledigheden opdelt på kommuner i Syddanmark Ledigheden opdelt på kommuner i Syddanmark samme måned i 2006 samme måned i 2006 i % Ledigheds i forhold til arbejdsstyrken Assens 666-240 -26,5% 3,3% Faaborg-Midtfyn 616-376 -37,9% 2,5% Kerteminde 338-102

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2008 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds oktober 2012 i i % Ledighed i

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds februar 2013 i i % Ledighed i

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 25.404-4.952-16,3%

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 26.175-4.239-13,9%

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 23.136-4.548-16,4%

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Maj 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Region Syddanmark og 22 kommuner, 211-24 Indhold Forekomst af demens hos ældre i Danmark... 3 Region Syddanmark... 5 Assens Kommune...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER SØNDERBORG 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 25 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HEDENSTED

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HEDENSTED BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HEDENSTED 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 20 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER KERTEMINDE

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER KERTEMINDE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER KERTEMINDE 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 27 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Høring - praksisplan for fysioterapi

Høring - praksisplan for fysioterapi Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Sundhedsområdet Dette udkast sendes nu i høring hos de 22 kommuner, Sundhedsstyrelsen, Region Syddanmark, Kiropraktorkredsforeningen, Danske Patienter og samtlige

Læs mere

Befolkningsprognose. Aabenraa Kommune 2012-2024

Befolkningsprognose. Aabenraa Kommune 2012-2024 Befolkningsprognose Aabenraa Kommune 2012-2024 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 1971 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HERNING

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HERNING BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HERNING 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 22 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark

Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilag til Erhvervsstrukturen i Syddanmark Bilagsdelen: Udviklingen i antallet af arbejdspladser på brancher og sektorer i Syddanmark, Fyn Sydjylland og de syddanske kommuner fra 2001-2011 Fremskrivning

Læs mere

Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasieuddannelser

Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasieuddannelser Konsekvenser for kommuner, hvis der indføres karakterkrav på 4 til gymnasier - Undersøgelse af betydningen for kommuner af karakterkrav til almene gymnasier og hf-kurser En tidligere analyse foretaget

Læs mere

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse

De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse De jyske kommuner er bedst til at give unge en erhvervsuddannelse Det seneste år har flere unge fået en ungdomsuddannelse end tidligere. Ser man på de unge 10 år efter 9. klasse, hvor de fleste vil være

Læs mere

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark. Odense, den 8. marts 2007

Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark. Odense, den 8. marts 2007 Pressemeddelelse: Fortsat stort ledighedsfald i Syddanmark Odense, den 8. marts 2007 De netop offentliggjorte ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark i januar måned 2007 var

Læs mere

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen

Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen Fagligt svage unge har svært ved at få en uddannelse efter grundskolen 22 procent af alle 25-årige har ikke fuldført en uddannelse udover grundskolen. For børn af ufaglærte er andelen mere end dobbelt

Læs mere

Uddannelsestal Middelfart Kommune

Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelsestal Middelfart Kommune Uddannelse til alle II Redigeret og publiceret af Ungdommens Uddannelsesvejledning Lillebælt April 2009 Indhold Uddannelsestal Middelfart Kommune... Uddannelse til alle

Læs mere

Formålet med det lokale trafiksystem i Faaborg-Midtfyn kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole.

Formålet med det lokale trafiksystem i Faaborg-Midtfyn kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. : Kollektiv trafik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2014-2015 Indledning Formålet med det lokale trafiksystem i Faaborg-Midtfyn kommune er primært at befordre skoleelever til og fra skole. Systemet har gennemgået

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

21. april Temadrøftelse om uddannelsesinstitutioner med faldende elevtal

21. april Temadrøftelse om uddannelsesinstitutioner med faldende elevtal 21. april 2010 Temadrøftelse om uddannelsesinstitutioner med faldende elevtal Uddannelsesinstitutionerne i Region Syddanmark Udfordring: Eleverne søger generelt til de større byer og væk fra de små byer

Læs mere

Ungdomsledighed rammer skævt i landet

Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledighed rammer skævt i landet Ungdomsledigheden er tredoblet siden krisens udbrud. I september 01 var således ca. 13 pct. af de unge mellem 1-9 år arbejdsløse, mens det før krisen kun var, pct.

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark KKR oplæg om FØP/Fleks reformen og unge 06. oktober 2012 Antal personer Flere på varig forsørgelse end forventet 48.700 flere end forventet! = + 8,6 mia. kr. i ekstra udgifter 180.000 160.000 140.000 +

Læs mere

2. Uddannelse i Danmark

2. Uddannelse i Danmark 2. Uddannelse i Danmark 2.1. Uddannelsessystemet i Danmark Danmark har et parallelt uddannelsessystem, jvf. fig. 2.1 1 : - det ordinære uddannelsessystem - voksen- og efteruddannelsessystemet Disse vil

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i februar-måned Antal gns. ledige. Ændring i forhold til samme måned i 2006.

Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i februar-måned Antal gns. ledige. Ændring i forhold til samme måned i 2006. Ledigheden i Syddanmark fordelt på kommuner i februar-måned 2007 Kommuner i Syddanmark feb-07 gns. 2006 Ændring i forhold til 2006 i Ledigheds Assens 941-283 -23,1 4,6 Billund 461-111 -19,4 3,4 Esbjerg

Læs mere