konklusioner borgerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "konklusioner borgerne"

Transkript

1 Borgerne Dette afsnit beskriver borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Borgernes karakteristika påvirker i væsentlig grad hvilke services, kommunen skal levere. Derudover sætter borgerne i høj grad rammerne for livet i kommunen. Viden om borgernes karakteristika er derfor et vigtigt parameter, når der skal gives et billede af hvilke muligheder, udfordringer, styrker og trusler Faaborg-Midtfyn Kommune står overfor i år 2014 og i den nærmeste fremtid.

2 konklusioner borgerne I fremtiden bliver der flere ældre i hele kommunen og særligt i den sydlige del. Lavere personlige indkomster De personlige indkomster er generelt lavere i Faaborg-Midtfyn Kommune end landsgennemsnittet, og forskellen mellem dem er vokset i de senere år. De personlige indkomster er generelt stigende i hele landet også i Faaborg-Midtfyn Kommune, men det ligger lavere end landsgennemsnittet og i sammenligningskommunerne. (Kommuner der ligger tæt på større vækstbyer og har samme bystruktur som Faaborg-Midtfyn). Mange har en erhvervsfaglig uddannelse Kommunens generelle uddannelsesniveau adskiller sig markant fra landsgennemsnittet. Faaborg-Midtfyn Kommune har flere med kun en grunduddannelse, og så har 40% af arbejdsstyrken en erhvervsfaglig uddannelse mod 34% i landsgennemsnittet. Tilsvarende har Faaborg-Midtfyn Kommune færre med en lang videregående uddannelse. Disse forhold afspejler sig også i indkomstniveauet. For få unge tager en ungdomsuddannelse - men flere gennemfører den For få unge i Faaborg-Midtfyn Kommune tager en ungdomsuddannelse. Pigerne tager i højere grad en ungdomsuddannelse end drengene. Andelen af piger der gør det, ligger fortsat under landsgennemsnittet, hvorimod drengenes andel svarer til landsgennemsnittet. Meget tyder på, at færrere piger i fremtiden vil tage en videregående uddannelse, hvorimod andelen af drenge der gør det stiger. Andelen af drenge der gør det, vil dog i 2036 fortsat ligge under andelen af piger. Det er imidlertid kendetegnende for de unge i Faaborg-Midtfyn Kommune at de er bedre til at gennemføre en ungdomsuddannelse end regions- og landsgennemsnittet. Flere friskoleelever end på landsplan I Faaborg-Midtfyn Kommune (27%) er der markant flere børn og unge, der går på friskole end på landsplan (15%). Samtidig er der ikke en store forskel på, hvordan eleverne fra henholdsvis friskolerne og folkeskolerne klarer afgangseksamen. Faaborg-Midtfyn Kommune et trygt sted at bo Faaborg-Midtfyn Kommunen har ikke markant flere med sociale problemer end i resten af landet, men har markant færre voldseller seksualforbrydelser, eller røverier og brandstiftelser end i resten af landet og i Region Syddanmark ud fra en gennemsnitsbetragtning. Samtidig ligger ledigheden nogenlunde på niveau med resten af landet og bedre end resten af fynsgennemsnittet. Faaborg-Midtfyn Kommune har mistet en del arbejdspladser Faaborg-Midtfyn Kommune har inden for 3 år ( ) mistet ca arbejdspladser svarende til ca. 13% af arbejdspladserne. Der er i vidt omfang tale om arbejdspladser indenfor industrien, landbrug og bygge og anlægsbranchen og industriarbejdspladser. Senest er der oveni kommet meldingen om at Faaborg slagteri med ca. 500 arbejdspladser lukker inden for et par år. Så det ser ud til at tendensen fortsætter, en tendens der i øvrigt er kendetegnende for resten af Syddanmark jf. side 23. Lav mobilitet - få pendler mere end 30 km Over halvdelen af kommunens pendlere har mindre end 10 km til arbejde og mindre end 10% har mere end 30 km til arbejde, men der kan spores en svag tendens til at flere pendler længere. Den lave mobilitet siger noget om arbejdspladsernes betydning for bosætningen, og at transporttid til og fra arbejde er et væsentlig parameter i bosætningen. God tilgængelighed til arbejdspladser i nord Internt i kommunen er der stor forskel på tilgængeligheden til antallet af arbejdspladser, jo tættere på Odense jo større arbejdsmarkedsopland, og dermed større antal arbejdspladser er der adgang til inden for henholdsvis en halv og hel times pendlingsafstand. I den sydlige del er der inden for en halv time adgang til arbejdspladser, og fra den nordlige del (Årslev) ca arbejdspladser, hvilket er væsentligt større end eksempelvis Esbjergs, Sønderborgs m.fl. adgang til arbejdspladser inden for en halv time. Dårlig tilgængelighed til erhvervsuddannelser I Faaborg-Midtfyn Kommune har vi to STX gymnasier samt HF, og det giver en forholdsvis god tilgængelighed til disse ungdomsuddannelser. Derimod har kommunen ingen erhvervsfaglige ungdomsuddannelser, og taget i betragtning af de mange, som har forældre med en erhvervsfaglig baggrund vurderes det, at mange vil være motiveret for at tage netop sådan en uddannelse. Imidlertid viser analysen, at transporttiden til disse uddannelser i store dele af kommunen er på over 90 minutter. Sammenlignes det med den transporttid forældre bruger for at komme på arbejde, så er der en markant forskel. 8

3 Befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune Befolkningstal Fra 2013 er der beregnet en prognose på befolkningsudviklingen. Befolkningsprognosen udregnes på baggrund af kommunens folketal, boligprogram, fødsler, dødsfald samt til- og fraflytning. Kilde: Faaborg-Midtfyn Kommune Befolkningsudvikling i Danmark og sammenligningskommuner Assens Faaborg-Midtfyn Skanderborg Ikast-Brande Gennemsnitsbefolkningstal for en kommuneplan på landsplan Gennemsnitsbefolkningstal for en kommune i Region Syddanmark Befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune er stagnerende, mens udviklingen på landsplan er stigende. Kilde: Faaborg-Midtfyn Kommune 9

4 Befolkningsudvikling i kommunens egne Det maritime Sydfyn Skov og bakkelandet Forstadsbåndet Knudepunktet Motorvejsbåndet Det maritime sydfyn går fra Haastrup i den sydvestlige del af kommunen til Vester Aaby i den sydøstlige del af kommunen. Skov og bakkelandet går fra Korinth og strækker sig videre nordpå til området omkring Vester Hæsinge, Brobyværk og Nørre Broby. Knudepunktet består af de centralt beliggende landsbyer i kommunen fra Krarup i den sydcentrale del af kommunen til Gislev i den vestlige del af kommunen til Heden Vantinge i den nordcentrale del i kommunen. Motorvejsbåndet består af de centralt beliggende byer i kommunen, der har Svendborgmotorvej tilknyttet. Det går fra Ringe i nord over Ryslinge til Kværndrup i syd. Forstadsbåndet strækker sig langs kommunegrænsen til Odense og går fra Allested-Vejle i øst til Rolfsted-Ferritslev i vest. Fra 2013 er der beregnet en prognose på befolkningsudviklingen. Befolkningsprognosen udregnes på baggrund af kommunens folketal, boligprogram, fødsler, dødsfald samt til- og fraflytning. Kilde: Faaborg-Midtfyn Kommune 10

5 alder Aldersudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune frem til år Der bliver flere ældre og færre unge i Faaborg-Midtfyn Kommune. Kilde: Faaborg-Midtfyn Kommune Andel af 65+-årige 24,00% 22,00% 20,00% 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% Assens Faaborg-Midtfyn Skanderborg Ikast-Brande Udviklingen i antallet af ældre stiger i alle kommuner. Faaborg-Midtfyn Kommune har flere ældre, end de kommuner vi sammenligner os med. 11

6 alder Gennemsnitsalder i byer med over 1000 indbyggere Gennemsnitalder stiger i alle områder. De yngste bor i den nordlige del af kommunen og i landområderne. Kilde: Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg 47,77 52,00 V. Aaby 47,3 50,45 Brobyværk 45,11 50,56 Ferritslev/Rolfsted 44,9 49,29 Gislev 44,33 48,00 Korinth 43,82 47,12 Nørre Broby 43,44 46,33 Ryslinge 43,41 46,39 Ringe 43,09 46,22 Allested-Vejle 42,67 46,49 Kværndrup 41,94 46,35 Årslev 40,8 42,7 Nr. Lyndelse 40,35 46,17 Landområder 40,00 43,00 Aldersfordeling på byer under/over 500 indbyggere Hele kommunen 20,07% (10.318) 8,63% (4439) 42,72% (21.961) 28,58% (14.694) Byer ,97 % (4318) 8,87% (1827) 45,25% (9319) 24,91% (5129) Byer ,47% (6000) 8,48% (2612) 41,02% (12.642) 31,04% (9565) Der er sat en grænse på 500 indbyggere, da landsbyer med under 500 indbyggere som regel ikke har de samme faciliteter som byer med over 500 indbyggere. Det er derfor interessant at se, om det har nogen indflydelse på aldersfordeling i de enkelte landsbyer. Tallene i parentes angiver antal indbyggere. Kilde: Faaborg-Midtfyn Kommune 12

7 alder aldersfordeling på byer under/over 2500 indbyggere Hele kommunen 20,07% (10.318) 8,63% (4439) 42,72% (21.961) 25,58% (14.694) Byer ,61% (6742) 8,70% (2845) 43,96% (14.382) 26,74% (8749) Byer ,13% (3576) 8,53% (1594) 40,54% (7579) 31,80% (5945) Kilde: Faaborg-Midtfyn Kommune Difference i personlig indkomst mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og landsgennemsnit økonomi -kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Difference Forskellen mellem den gennemsnitlige personlige indkomst pr. indbygger på landsplan og i Faaborg-Midtfyn Kommune er voksende. 13

8 økonomi Gennemsnitlig personlig indkomst kr kr kr kr kr kr kr Assens Faaborg-Midtfyn Skanderborg Ikast-Brande Hele landet Forskellen mellem den gennemsnitlige personlige indkomst pr. indbygger er også stigende set i forhold til sammenligningskommunerne. Personlig indkomst er defineret af Danmarks Statistik som værende løn, renteindtægt, øvrig formueindkomst, virksomhedsoverskud, overførselsindkomst og anden personlig indkomst. 14

9 uddannelsesniveau Uddannelsesniveau Faaborg-Midtfyn Kommune og landsgennemsnit 40,00% 33,97% 29,73% 33,89% 14,12% 15,93% 3,46% 7,69% 4,83% 3,62% 4,68% 8,08% Faaborg-Midtfyn Kommune grundskole erhvervsuddannelser MeLLeMLAnge VIDeregÅenDe UDDAnneLSer Hele landet ALMengYMnASIAL UDDAnneLSer KorTe VIDeregÅenDe UDDAnneLSer LAnge VIDeregÅenDe UDDAnneLSer På trods af at kommunen ikke har nogen erhvervsuddannelsesinstitutioner, har markant flere borgere i Faaborg- Midtfyn Kommune en erhvervsuddannelse end landsgennemsnittet. Markant færre borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune har en lang videregående uddannelse end landsgennemsnittet. Andel af en skoleårgang med mindst en ungdomsuddannelse om 25 år 94% 92% 90% 88% 86% 84% 82% Drenge FMK Piger FMK Piger hele landet Drenge hele landet Figuren viser det forventede uddannelsesniveau om 25 år hos de drenge og piger, som forlod 9. klasse i 2009, 2010 og Tallene er baseret på en fremskrivning fra Undervisningsministeriets profilmodel. Kilde: Kontur og Undervisningsministeriet 15

10 uddannelsesniveau Andel af en skoleårgang med en videregående uddannelse om 25 år 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% Drenge FMK Piger FMK Piger hele landet Drenge hele landet Figuren viser det forventede uddannelsesniveau om 25 år hos de drenge og piger, som forlod 9. klasse i 2009, 2010 og Tallene er baseret på en fremskrivning fra Undervisningsministeriets profilmodel. Kilde: Kontur og Undervisningsministeriet Frafald på uddannelser i Faaborg-Midtfyn Kommune Frafald på gymnasiale uddannelser Faaborg-Midtfyn Kommune Region Syddanmark Danmark 10 % 11 % 12 % Frafald på erhvevsuddannelser Faaborg-Midtfyn Kommune Region Syddanmark Danmark 36 % 40 % 40 % De unge i Faaborg-Midtfyn Kommune er bedre til at gennemføre en ungdomsuddannelse end region- og landsgennemsnittet. Kilde: Kontur 16

11 uddannelsesniveau Unge der påbegynder en gymnasial uddannelse set i forhold til 2006 niveau 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% Faaborg Gymnasium Midtfyns Gymnasium Hele landet 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Offentlige skoler Skole Bruttodrift 2012 Elevtal 2012 Bruttodrift pr. elev 2012 Karaktergns Brahetrolle Skole kr kr ,4 Tre Ege Skole kr kr ,8 Faaborg Sundskole kr kr ,0 Tingagerskolen kr kr ,0 Brobyskolerne kr kr ,4 Svanninge Skole kr kr ,6 Carl Nielsen Skolen kr kr ,7 Toftegårdskolen kr kr ,5 Horne Skole kr kr ,2 Nordagerskolen kr kr ,0 Broskolen kr kr ,9 Bøgebjergskolen kr kr Espe Skole kr kr Total kr kr ,31 Karaktergennemsnittet er for folkeskolens bundne prøvefag: Dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk og naturfag. Kilde: Faaborg-Midtfyn Kommune og Undervisningsministeriet 17

12 uddannelsesniveau Skoletyper og karakterer Skoletype 2013 Karakter landsplan Karakter Faaborg-Midtfyn Kommune Folkeskoler 6,7 6,31 * Frie grundskoler 7,5 6,51 * Efterskoler 6,4 6,92 * I alt 6,87 6,58 * * Ringe Kostskole er ikke taget med i udregning af karaktergennemsnittet, da skolen ikke opererer med karaktergivning. Kilde: Kontur og Undervisningsministeriet Antallet af elever fordelt på skoletyper Faaborg-Midtfyn Kommune Danmark efterskoler 4% friskoler og private grundskoler 27% efterskoler 14% friskoler og private grundskoler 15% folkeskoler 59% folkeskoler 81% Der er markant flere børn i Faaborg-Midtfyn Kommune, der går i friskoler end landsgennemsnittet. Kilde: Undervisningsministeriet Takster for børnepasning Ydelse Placering ud af 98 kommuner Kr. om året Dagpleje Vuggestue Børnehave SFO Gennemsnit ,50 Faaborg-Midtfyn Kommune har i gennemsnit landets 13. laveste takster for børnepasning. Man skal dog være opmærksom på, at der ved denne sammenligning ikke tages højde for forældrenes indkomst, søskenderabatter, og om institutionerne har madordninger. 18

13 Socialt set Andel personer der har modtaget sociale ydelser i form af lov om aktiv socialpolitik (i pct. af antal årige) 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune Lignende kommuner Region Syddanmark Hele landet Kontanthjælp mv. 4,5 4,4 5,4 5,4 Kontanthjælp til forsørgere mv. 2,2 2,0 2,5 2,3 Kontanthjælp til ikke-forsørgere mv. 1,5 1,3 1,8 2,0 Kontant- og starthjælp til unge 1,1 1,2 1,4 1,4 Revalidering i alt 0,3 0,5 0,5 0,4 Hjælp til aktiverede kontanthjælpsmodtager 2,9 3,1 3,5 3,7 Introduktionsydelse 0,3 0,3 0,2 0,2 Ledighedsydelse 0,9 1,1 1,1 0,8 Hjælp i alt (netto) 6,3 6,7 7,4 7,1 Hjælp i særlige tilfælde 2,5 3,0 2,4 2,6 Hjælp i alt inkl. særlige tilfælde 8,9 9,7 9,9 9,7 Kilde: ECO Nøgletal Udvikling i modtagere efter lov om aktiv social politik 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5, Faaborg-Midtfyn Kommune Lignende kommuner Regionen Hele landet Kilde: ECO Nøgletal 19

14 Socialt set Udvikling i andel af førtidspensionister af de årige 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6, Faaborg-Midtfyn Kommune Lignende kommuner Regionen Hele landet Kilde: ECO Nøgletal Modtagere af varig hjemmehjælp 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune Region Syddanmark Hele landet Andel 65+ årige, der modtager hjemmehjælp 13,9 13,0 14,2 Visiterede timer pr. uge 2,7 3,5 3,6 Kilde: ECO Nøgletal Udviklingen i andel af 65+ årige der modtager af varig hjemmehjælp 19,0 18,0 17,0 16,0 15,0 14,0 13,0 12, Faaborg-Midtfyn Kommune Lignende kommuner Regionen Hele landet Kilde: ECO Nøgletal 20

15 Socialt set Nettodriftsudgifter pr. borger Assens Faaborg-Midtfyn Skanderborg Ikast-Brande Landsgennemsnit Kilde: ECO Nøgletal Vold eller seksualforbrydelser pr indbyggere kriminalitet 4,3 4,1 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 2, Faaborg-Midtfyn Kommune Hele landet Region Syddanmark Figuren viser, at der var 3 vold- eller seksualforbrydelser per 1000 indbyggere i 2012 i Faaborg-Midtfyn Kommune mod 3,3 i landsgennemsnit. 21

16 kriminalitet Ejendomsforbrydelser (indbrud, hærværk og brandstiftelse) Faaborg-Midtfyn Kommune Hele landet Region Syddanmark Figuren viser, at der var 45 anmeldte ejendomsforbrydelser pr indbyggere i Faaborg-Midtfyn Kommune i Ledighed i procent af arbejdsstyrken beskæftigelse K1-K2 Hele landet Landsdel Fyn Region Syddanmark Faaborg-Midtfyn Kommune Der er færre ledige i Faaborg-Midtfyn Kommune end fynsgennemsnittet, men flere i forhold til regions- og landsgennemsnittet. 22

17 beskæftigelse Ledighed i procent af arbejdsstyrken fordelt efter køn Mænd Faaborg-Midtfyn Kvinder hele landet Kvinder Faaborg-Midtfyn Mænd hele landet Der er en stigende tendens til, at ledigheden for kvinder stiger, og at ledigheden for mænd falder. Udvikling i arbejdspladser Udvikling i arbejdspladser Relativ Absolut Billund 2,53 % 425 Fanø 2,33 % 24 Esbjerg -4,86 % Odense -5,15 % Ærø -5,30 % -136 Middelfart -6,56 % Nyborg -7,55 % -913 Svendborg -7,74 % Nordfyns -8,00 % -856 Assens -8,99 % Faaborg-Midtfyn -12,81 % Langeland -13,60 % -721 Kerteminde -24,99 % Syddanmark -7,25 % Hele landet -5,12 % Faaborg-Midtfyn Kommune har mistet 2784 arbejdspladser på tre år svarende til 12,81% af arbejdspladserne i kommunen. 23

18 pendling Udpendling Kommune/Landsdel Andel 2012 Udvikling Faaborg-Midtfyn ,25 % Odense ,53 % -77 Svendborg ,08 % -73 Assens ,39 % -100 Nyborg ,71 % 23 Sydjylland ,14 % 14 Kerteminde ,51 % -137 København ,75 % -73 Østjylland ,74 % -20 Vest- og Sydsjælland ,44 % -11 Andre kommuner ,46 % -29 Total ,00 % Tabellen viser, hvor befolkningen i Faaborg-Midtfyn Kommune pendler til, når de skal på arbejde. Lidt under 50% pendler ud af kommunen heraf flest til Odense og Svendborg. Siden år 2009 er antallet af pendlere dalet. Dette hænger sammen med, at der siden 2009 er færre i beskæftigelse som følge af arbejdsløshed eller, at de er gået på pension eller efterløn. Udpendling i kilometer Pendling Ændring siden 2010 Ingen pendling Indtil 5 km km km km km km

19 beskæftigelse pendling Udpendling i kilometer Faaborg-Midfyn Kommune km 6% km 2% over 50 km 3% ingen pendling 12% km 17% indtil 5 km 25% Danmark km 21% 5-10 km 14% km 5% km 3% over 50 km 7% Ingen pendling 7% km 10% indtil 5 km 31% km 19% 5-10 km 18% Kun 11% af borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune pendler mere end 30 km til deres arbejdsplads. Over 50% af borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune pendler mellem 0-10 km for at komme på arbejde. Dette understreger betydningen af arbejdspladsernes placering i forhold til bosætningen. 25

20 pendling Årsværk i bil fra kommunens største by Kommune Antal beskæftigede borgere Antal årsværk inden for 30 min. fra den største by i kommunen Antal årsværk inden for 60 min. fra den største by i kommunen Vejle Fredericia Middelfart Kolding Vejen Billund Haderslev Nyborg Odense Assens Nordfyn Varde Kerteminde Esbjerg Aabenraa Svendborg Faaborg Langeland Sønderborg Fanø Tønder Ærø Inden for en halv og en hel times kørsel er Faaborgs arbejdsmarkedsopland begrænset sammenlignet med trekantsområdets. Kilde: Kontur

21 pendling Afstand i bil i minutter fra Faaborg og Ringe 2013 Fra Faaborg by i bil på 0-30 min min. Fra Ringe by i bil på 0-30 min min. Kilde: Kontur

22 Søndersø Kert borgerne pendling Odense Afstand til erhvervsuddannelser med kollektiv transport 2013 Aarup hvor langt er de Ny Kortet viser, hvor lang tid de unge s rejse med kollektiv trafik for at komme til nærmeste: hvor langt er der Til ungdo Tarm Glamsbjerg Alment gymnasium (STX) Handelsgymnasium (HHX) Teknisk Kortet viser, hvor lang tid de unge skalgymnasium (HTX) Højere forberedelseseksamen ( rejse med kollektiv trafik for at komme til nærmeste: Rejsetider: Alment gymnasium (STX) 0-30 min. Handelsgymnasium (HHX)30-60 min. Teknisk gymnasium (HTX) min. Over(HF) 90 min. Højere forberedelseseksamen Ringe sens Rejsetider: 0-30 min min min. Over 90 min. Varde Esbjerg Bram Kortet viser den samlede tid, det ta tetid indtil undervisningen starter. F på 16 km/t (anslået cykelhastighed) O Kilde: Region Syddanmark og Rejseplane Faaborg Kortet viser den samlede tid, det tager at rejse med kollektiv t tetid indtil undervisningen starter. For rejser med under 5 km på 16 km/t (anslået cykelhastighed). Data er indsamlet i foråre Svendborg hvor langt er de Kilde: Region Syddanmark og Rejseplanen.dk Kortet viser, hvor lang tid de unge s rejse med kollektiv trafik for at komme til nærmeste: hvor langt er der Til ungdo EUD - Teknik EUD - Merkantil EUDskal - Øvrig Kortet viser, hvor lang tid de unge Kortet viser afstanden til uddannelsesinstitutionerne i minutter. Ved de grå områder tager det over 90 minutter at komme til uddannelsesinstitutionerne. Fra store dele af kommunen tager det over 60 minutter at komme til en erhvervsuddannelse. Kilde: Kontur rejse med kollektiv trafik for at komme til nærmeste: Rejsetider: 0-30 min. EUD - Teknik min. EUD - Merkantil min. EUD - Øvrig Over 90 min. Tarm Varde Rudkøb Rejsetider: 0-30 min min min. Over 90 min. Esbjerg Bram Kortet viser den samlede tid, det ta

23 Odense Ker borgerne pendling Afstand til gymnasiale uddannelser med kollektiv transport 2013 Aarup N Glamsbjerg Ringe sens Faaborg Svendborg hvor langt er der Kortet viser, hvor lang tid de unge skal rejse med kollektiv trafik for at komme til nærmeste: hvor langt er der Til ungdom Tarm Alment gymnasium (STX) Handelsgymnasium (HHX) Teknisk Kortet viser, hvor lang tid de unge skalgymnasium (HTX) Højere forberedelseseksamen (HF) rejse med kollektiv trafik Kortet viser afstanden til uddannelsesinstitutionerne i minutter. Ved de grå områder tager det over 90 minutter at komme til uddannelsesinstitutionerne. Fra store dele af kommunen tager det over 60 minutter at komme til et gymnasium. Kilde: Kontur 2013 for at komme til nærmeste: Rejsetider: Alment gymnasium (STX) 0-30 min. Handelsgymnasium (HHX)30-60 min. Teknisk gymnasium (HTX) min. Over(HF) 90 min. Højere forberedelseseksamen Varde Esbjerg Rudkø Rejsetider: 0-30 min min min. Over 90 min. Brammin Rib Kortet viser den samlede tid, det29 tager tetid indtil undervisningen starter. For rt

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse

INDLEDNING. Regionaløkonomisk redegørelse Demografi Redegørelse ny regional vækst- og udviklingsstrategi Regionshuset Viborg Regional Udvikling Indledning INDLEDNING I forbindelse med den kommende vækst- og udviklingsstrategi er der udarbejdet

Læs mere

Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune 8. APRIL 2014 BOSÆTNING I FAABORG MIDTFYN KOMMUNE

Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune 8. APRIL 2014 BOSÆTNING I FAABORG MIDTFYN KOMMUNE Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune 1 BOSÆTNING I FAABORG MIDTFYN KOMMUNE Bosætning i Faaborg Midtfyn Kommune Befolkningsudviklingens Danmarkskort Befolkningsudvikling 2008-2010 Befolkningsprognose 2013-2023

Læs mere

Globaliseringsudfordringer. Faaborgmidtfyn. Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning. viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn

Globaliseringsudfordringer. Faaborgmidtfyn. Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning. viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn Globaliseringsudfordringer Faaborgmidtfyn Erhvervsforhold Arbejdsmarked Uddannelse Bosætning viden til handling Ny beskæftigelse og job på Fyn Viden til vækst og til handling Efter flere år med først lavkonjunktur

Læs mere

Flyttemønstre og boligmarkedet

Flyttemønstre og boligmarkedet og boligmarkedet Dette tema beskriver befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune. Befolkningsudvikling er vigtigt viden for kommunen, da befolkningstallet udgør grundlaget for en væsentlig del af kommunens

Læs mere

STATUS PÅ KØBENHAVN FOR KØBENHAVN 2015

STATUS PÅ KØBENHAVN FOR KØBENHAVN 2015 STATUS PÅ KØBENHAVN NØGLETAL FOR KØBENHAVN 215 INDHOLD Status på København fortæller en samlet historie om Københavns styrker og udfordringer. Rapporten inde holder nøgletal om Københavns Kommune og dens

Læs mere

Ærø KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark

Ærø KOMMUNE 2009. www.regionsyddanmark.dk/kontur. Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 13903 Kontur 2009.indb 1 KOMMUNE 2009 www.regionsyddanmark.dk/kontur Kommunale nøgletal for udvikling i Region Syddanmark 05-11-2009 14:33:16 INTRO Tal til strategien Indhold Strategier og planer for fremtiden

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark Beskæftigelsesregion Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I FAABORG-MIDTFYN FREM MOD 213 Marts 212 Forord Dette debatoplæg er udarbejdet med henblik på at understøtte planlægningen

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK ANALYSERAPPORT FOR SYDDANMARK December 212 Forord Det Regionale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen i Syddanmark udarbejder hvert år en analyserapport, der redegør

Læs mere

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013

Beskæftigelsesregion. Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 2013 Beskæftigelsesregion Syddanmark DEBATOPLÆG: BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER I MIDDELFART FREM MOD 213 Marts 212 Forord Dette debatoplæg er udarbejdet med henblik på at understøtte planlægningen og

Læs mere

i syddanmark www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/byanalyse BYANALYSE

i syddanmark www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/byanalyse BYANALYSE DE MINDRE BYER i syddanmark www.detgodeliv.regionsyddanmark.dk/byanalyse BYANALYSE INTRO Forord Indhold En række af Region Syddanmarks mindre byer står i disse år i en situation, hvor der er behov for

Læs mere

DEMOGRAFI, BOSÆTNING, MOBILITET & UDDANNELSE i Region Sjælland Hovedrapport 2014

DEMOGRAFI, BOSÆTNING, MOBILITET & UDDANNELSE i Region Sjælland Hovedrapport 2014 DEMOGRAFI, BOSÆTNING, MOBILITET & UDDANNELSE i Sjælland Hovedrapport 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD INDHOLD Som grundlag for den kommende regionale vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTS- POLITISK REDEGØRELSE 2013

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTS- POLITISK REDEGØRELSE 2013 REGIONAL- OG LANDDISTRIKTS- POLITISK REDEGØRELSE 2013 Regeringens redegørelse til Folketinget Landdistrikter Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2013 Regeringens redegørelse til Folketinget

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi

Lokal udviklingsstrategi Den Lokale AktionsGruppe for Syd-, Øst- og Midtfyn (LAG SØM) Lokal udviklingsstrategi under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 November 2014 Side 1 af 44 Indhold A. Navn og adresse... 4 B.

Læs mere

Fyn i tal. Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop

Fyn i tal. Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop Fyn i tal Odense Sport & Event, partner-tur 24.-27. marts 2011, facts til workshop Data i denne rapport er udklip fra Danmarks Statistik og fra Business Fyn-rapporten Fyns Tilstand. 1 Management Summary

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Planredegørelse Kommuneplan 2014 1 DEL

Planredegørelse Kommuneplan 2014 1 DEL Planredegørelse Kommuneplan 2014 1 DEL 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1.1 Lovgivning og overordnede rammer for planredegørelsen... 4 1.2 Kommunens økonomiske planlægning... 4 1.2 Den generelle økonomiske

Læs mere

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune

Koldings attraktivitet som bosætningssted. Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune Koldings attraktivitet som bosætningssted Kommunal attraktivitets- og bosætningsanalyse udarbejdet af DAMVAD til Kolding Kommune November 2011 For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REDEGØRELSE Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget Udgivet

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Favrskov Hedensted Horsens Norddjurs Odder Randers Samsø Silkeborg Skanderborg Syddjurs Aarhus INTRO business region aarhus Indhold Denne rapport er lavet for Business Region Aarhus,

Læs mere

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet KVI NDEROGMÆND PÅARBEJ DSMARKEDET 2013 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2013 Indhold 1 Sammenfatning... 5 2 Deltagelse på arbejdsmarkedet... 7 2.1 Befolkningsudvikling... 7 2.2 Arbejdsstyrkens sammensætning...

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune 2 FORORD BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune har i de seneste år oplevet en tilbagegang

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

Ledige unge på Lolland

Ledige unge på Lolland Jobcenter Lolland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Ledige unge på Lolland Maj 2010 Lolland COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Jobcenter

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Fattigdom mærker børns fremtid

Fattigdom mærker børns fremtid Fattigdom mærker børns fremtid Fordeling & Levevilkår 214 Fattigdom mærker børns fremtid Fordeling & Levevilkår 214 Fordeling & Levevilkår 214 Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade

Læs mere