Orientering om ungdomsuddannelserne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering om ungdomsuddannelserne"

Transkript

1 Orientering om ungdomsuddannelserne

2 Program Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser 10. klasse Uddannelsesparathed Optagelse Nyttige links Mulighed for uddybende/afklarende spørgsmål

3 Ungdomsuddannelser Job eller uddannelse Erhvervsudd. (1½ - 5 år) Teknisk skole (+EUX) Handelsskole SOSU-udd. Landbrugsog Søfartsudd. Gymnasiale udd. (3 år) Stx Hhx Htx Hf (2 år) IB Eux Flere muligheder (op til 2 år) Produktionsskole Erhvervsgrundudd. (EGU) 9. eller 10. klasse 9. eller 10. klasse 3

4 Erhvervsuddannelserne HANSENBERG IBC Kolding (International Business College) Social- og Sundhedsskolen (fra jan på IBC i Kolding)

5 12 indgange til erhvervsuddannelserne Dyr, planter og natur Produktion og udvikling Strøm, styring og it Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Bygnings- og brugerservice Transport og logistik Merkantil Medieproduktion Mad til mennesker Sundhed, omsorg og pædagogik Krop og stil

6 Uddannelsesmodel Teknisk Skole Hovedforløb skift ml. skoleperioder og praktik 1½ - 4½ år Uddannelsesaftale Grundforløb uger Grundforløb uger Praktik + evt. Praktik 3-6 mdr. supplerende skole 1 år Ny mesterlære Praktikvejen Skolevejen Uddannelsesaftale 9./10. klasse Uddannelsesaftale 6

7 Det fleksible grundforløb For unge mellem 16 og 25 år, der har brug for at få afklaret deres personlige og almene kompetencer i en faglig sammenhæng Op til 20 uger Der arbejdes gradvist mere og mere med fagets mål ud fra en praktisk tilgang, hvorefter eleverne går videre i et obligatorisk grundforløb Relationer er bærende Tæt kontakt til hver enkelt elev Stabile sociale rammer

8 Ungdomsuddannelser Job eller uddannelse Erhvervsudd. (1½ - 5 år) Teknisk skole (+EUX) Handelsskole SOSU-udd. Landbrugsog Søfartsudd. Gymnasiale udd. (3 år) Stx Hhx Htx Hf (2 år) IB Eux Flere muligheder (op til 2 år) Produktionsskole Erhvervsgrundudd. (EGU) 9. eller 10. klasse 9. eller 10. klasse 8

9 EUX EUX giver dig mulighed for at opnå gymnasialt niveau i forbindelse med din erhvervsuddannelse. Med andre ord er du ligestillet med personer, der har en gymnasial eksamen, hvis du gennemfører EUX. Du tager EUX i forbindelse med, at du tager din erhvervsuddannelse.

10 EUX På HANSENBERG i Kolding tilbydes fra august 2014 EUX på følgende uddannelser: Dyrepasser og landbrugsuddannelsen Personvognsmekaniker Datatekniker Tømrer Mediegrafiker Der tilbydes også EUX på uddannelser i Vejle, Fredericia og Odense

11 EUX Optagelseskriterier EUX: Afsluttet 9. eller 10. klasse med bestået eksamen i alle relevante fag Erklæret uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse

12 Optagelseskriterier: HANSENBERG 9. klasse og erklæret uddannelsesparat Elever på Praktikvejen og i Ny Mesterlære skal selv have en uddannelsesaftale i hus før skolestart Der er adgangsbegrænsning på frisør, mediegrafiker, veterinærsygeplejerske og fitnessinstruktør. Disse uddannelser kræver en uddannelsesaftale før grundforløbet eller optagelse på en kvoteplads

13 IBC Butik, handel og kontor 4-årig hg (Handelsskolernes Grunduddannelse) Hg-praktik Butiksmedhjælper Korte erhvervsuddannelser

14 IBC 4-årig hg vælg blandt flg. profiler: Almen Iværksætteri Internationalisering Mac-klassen Hg-ekstra 4-årig hg består af 2 år på skolen efterfulgt af 2 år i praktik i en virksomhed Optagelseskriterier: 9. klasse og erklæret uddannelsesparat

15 IBC Hg-Praktik & Ny mesterlære: 4-årige vekseluddannelser, hvor eleven skifter mellem at være i virksomheden og på skolen. Forskellen på de to uddannelser er, at IBC har det fulde ansvar for elevens grundforløbsundervisning på HG-Praktik, mens undervisningen på Ny mesterlære sker i samarbejde med arbejdsgiveren Optagelseskriterier: 9. klasse samt en uddannelsesaftale i en virksomhed

16 IBC Hvilke typer jobs: Administration Revision Spedition og Shipping Økonomi Salgsassistent Butiksmedhjælper Salg og indkøb

17 Social- og sundhedsuddannelserne Grundforløbet Social- og sundhedshjælper Social- og sundhedsassistent

18 Social- og sundhedsuddannelserne Grundforløbet: Varer 20 uger (kan forlænges til 40 uger) For elever direkte fra 9. eller 10. klasse Starter både januar og juli Efter grundforløbet kan man søge ind på SSH eller PAU

19 Social- og sundhedsuddannelserne Social- og Sundhedshjælper (SSH): Varer 1 år og 2 måneder 24 ugers skolegang og 32 ugers praktik i hjemmeplejen og på plejehjem. Man kan begynde udd. med praktik frem for på skole Kræver en elevplads i en kommune. Bliver man optaget, følger elevpladsen med Starter januar, april og september Optagelseskriterier: 9. klasse + Grundforløbet eller mindst et års uddannelse eller et års arbejde

20 Social- og sundhedsuddannelserne Social- og Sundhedsassistent (SSA): Varer 1 år og 8 måneder 32 ugers skolegang og 48 ugers praktik på sygehus/i psykiatrien/i hjemmeplejen og på plejehjem. Kræver en elevplads i en kommune. Bliver man optaget, følger elevpladsen med Starter marts, juli og november Optagelseskriterier: SSH eller anden uddannelse/erhvervserfaring i mindst 1 år og 2 måneder

21 Pædagogisk Assistent (PAU) En erhvervsuddannelse under indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik Varer 2 år og 9½ måned (inkl. grundforløbet på 20 uger) Hovedforløbet består af 54 ugers skolegang og to praktikperioder à 26 uger i daginstitution/ døgninstitution/dagpleje. Skolerne sørger for praktikpladserne Optagelseskriterier: 9. klasse + Grundforløbet på Social- og Sundhedsskolen eller mindst et års uddannelse eller arbejde

22 EGU Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) er en 2-årig praktisk uddannelse (ikke erhvervskompetence-givende). Uddannelsen forløber som en kombination mellem praktik og kursus - med vægt på det praktiske. Uddannelsen starter med et introduktionsforløb, før man kommer i praktik, og der skrives uddannelseskontrakt med en arbejdsgiver. Optagelseskriterier: Alder: år, brancheafklaret

23 Vejledende kompetencekrav til erhvervsuddannelser

24 Ungdomsuddannelser Job eller uddannelse Erhvervsudd. (1½ - 5 år) Teknisk skole (+EUX) Handelsskole SOSU-udd. Landbrugsog Søfartsudd. Gymnasiale udd. (3 år) Stx Hhx Htx Hf (2 år) IB Eux Flere muligheder (op til 2 år) Produktionsskole Erhvervsgrundudd. (EGU) 9. eller 10. klasse 9. eller 10. klasse 24

25 Niveauer der undervises på i ungdomsuddannelserne Niveau A Fag på gymnasialt højeste niveau Niveau B Fag på gymnasialt mellemniveau Niveau C Fag på gymnasialt laveste niveau Niveau D Over FS10 Niveau E Folkeskolens 10. klasse prøve Niveau F Mellem FSA og FS10 Niveau G Folkeskolens afgangsprøve (FSA) Grundfag inden for en erhvervsuddannelse går fra niveau F til C. Gymnasiale fag går fra niveau C til A.

26 Gymnasiale uddannelser STX Almen studentereksamen Kolding Gymnasium Munkensdam Gymnasium HHX Højere handelseksamen IBC Kolding HTX Højere teknisk eksamen HANSENBERG GYMNASIUM HF Højere forberedelseseksamen Kolding Gymnasium Kolding HF & VUC IB International Bacalaureate Kolding Gymnasium

27 STX: Dansk A + Historie A Fokuserer på en bred indføring i de humanistiske, naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige fagområder. Obligatoriske fag: Matematik C, Fysik C, Engelsk B, Religion C Idræt C, Oldtidskundskab C, Samfundsfag C Biologi/Kemi/Naturgeografi C Kunstnerisk fag C : Musik, billedkunst, drama, film-medie 2. fremmedsprog: Tysk Fortsætter B/Fransk-Spansk begyndersprog A

28 HHX: Dansk A + Engelsk A Fokuserer på virksomheds- og samfundsøkonomi, handel, marketing og iværksætteri. Obligatoriske fag: Afsætning B, International økonomi B Erhvervsret C, Virksomhedsøkonomi B Samfundsfag C, Samtidshistorie B, Matematik C 2. Fremmedsprog B/A (Fortsætter B/begyndersprog A)

29 HTX: Dansk A + Teknikfag* A Fokuserer på teknologi, it og naturvidenskab Obligatoriske fag: Matematik B, Kemi B, Fysik B Engelsk B, Biologi C, Teknologi B Kommunikation/IT C, Teknologihistorie C Teknikfag A*: Byggeri og energi/design og produktion/ Proces, levnedsmiddel og sundhed

30 Fælles for de gymnasiale uddannelser Strukturen for STX, HHX og HTX: Grundforløb på ½ år Studieretningsforløb på 2½ år Fag på A, B- og C-niveau Afsluttes med studentereksamen HF er 2 årig (kræver en 10. klasse)

31 STX, HHX og HTX Studieretningsforløbet Undervisning i obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag Et studieretningsprojekt I valg af studieretning fastlægger eleven en profil af sin gymnasiale uddannelse Studieretningen vælges som en pakke, der normalt indeholder 3 fag

32 Optagelseskriterier STX, HHX og HTX Afsluttet 9. klasse i folkeskolen Erklæret uddannelsesparat Fulgt undervisningen i 2. fremmedsprog (tysk el. fransk) Aflægge folkeskolens afgangsprøve i de bundne prøvefag, samt de fag som Undervisningsministeriet udtrækker Vælger eleven at tage 10. klasse, skal der være aflagt prøve efter 9. klasse i de bundne og udtrukne fag. Derudover skal der efter 10. klasse aflægges enten 10. klasses prøve eller folkeskolens afgangsprøve i dansk, engelsk og matematik.

33 HF Obligatoriske fag (dansk A, engelsk B, matematik C, idræt C, praktisk/musik fag C) Naturvidenskabelig faggruppe (biologi C, geografi C og kemi C). 1. år Kultur- og samfundsfagsgruppe (historie B, samfundsfag C og religion C) år Praktisk/musisk fag (musik, billedkunst el. design) 2-3 valgfag 4-ugers introduktionskursus Værkstedsundervisning (studieteknik, metodisk arbejde) Bemærk: der er ikke mulighed for skift mellem HF og de treårige gymnasiale ungdomsuddannelser

34 Optagelseskriterier HF Afsluttet 10. klasse i folkeskolen Erklæret uddannelsesparat 10. klasses prøve (mundtlig og skriftlig) i fagene dansk, engelsk og matematik Du skal herudover have aflagt prøve efter 9. eller 10. klasse i fysik/kemi samt tysk/fransk (såfremt det blev udtrukket)

35 International studentereksamen IB Undervisningen foregår på engelsk Giver adgang til universiteter i udlandet og anerkendes i DK som alm. STX Pre-IB (1 år. Efterårssemesteret svarer til grundforløbet på stx og forårssemesteret er en forberedelse til det egentlige Diploma Programme) Diploma Programme (2 år. Eleverne vælger fag fra 6 faggrupper enten på standard level eller higher level. Obligatorisk indgår desuden en større skriftlig opgave, videnskabsteori og kreative aktiviteter)

36 Optagelseskriterier IB Som på STX Man kan blive optaget på Pre-IB, hvis man har 9. eller 10 klasse fra en dansk eller udenlandsk skole. Man kan søge om optagelse på IB, hvis man har gennemført Pre-IB, 1.g. eller 10./11. klasse på en udenlandsk skole.

37 Gymnasiale uddannelser Giver adgang til videregående uddannelser på universiteter, seminarier osv. Vær opmærksom på krav om niveau og karaktergennemsnit.

38 10. klasse Brændkjærskolen IBC HANSENBERG Kolding Realskole Sct. Michaels Skole Efterskole Se 10. kl. hæfte for de konkrete tilbud på de enkelte skoler (uddeles til elever i 9. kl. og ligger på UU-center Koldings hjemmeside)

39 10. klasse 10. klasse målrettes elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse For at der kan tages hånd om de elever, der falder fra en erhvervsrettet eller gymnasial ungdomsuddannelse, skal der være mulighed for løbende at stige på undervisningsforløbet i 10. klasse Obligatorisk brobygning 1 uge

40 Efterskole Mange muligheder

41 Uddannelsesparat Elever, der forlader 9. eller 10. klasse og søger optagelse på en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse, skal have deres uddannelsesparathed vurderet Vurderingen foretages af UU i samarbejde med skolen - eller af efterskolen, hvis eleven går på efterskole. Elev/forældre kan forlange UU s vurdering efterprøvet af en ungdomsuddannelsesinstitution (den såkaldte optagelsesprøve). Ungdomsuddannelsesinstitutionens vurdering er endelig.

42 Uddannelsesparat Der vurderes på følgende forudsætninger: Faglige forudsætninger Personlige forudsætninger Sociale forudsætninger Vurderingen baseres på en anerkendelse af den unges potentialer og muligheder. Der tages udgangspunkt i en generel og samlet vurdering af den unges muligheder for at kunne påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er en generel helhedsvurdering differentieret i forhold til erhvervs - eller gymnasiale uddannelser.

43 Hvordan søger jeg ind?

44 Find info om alle uddannelser på

45 - blandt andet med nyttige links Find os på Facebook

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse inden år 2015.

95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse inden år 2015. P R O G R A M Hvorfor uddannelse? Optagelse og muligheder på EUD Optagelse og muligheder på gymnasiet Optagelse på 10. klasse Forældrestøtte under uddannelse Økonomi under uddannelse Vejledning på ungdomsuddannelserne

Læs mere

Uddannelsesaften 8. klasse 2013

Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program Oplæg: Ungdomsuddannelser Vejledning

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nordjylland

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nordjylland Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2014 UU-Centrene i Region Nordjylland Indhold 2 3 Information om uddannelsesvalg Hvad kan du læse om i dette hæfte? En ungdomsuddannelse giver dig muligheder Før du vælger

Læs mere

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hareskov Skole 24. Oktober 2013 Marianne Bostrøm Ungdommens Uddannelsesvejledning i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal Aftenens program

Læs mere

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU-Sjælsø Ungdommens Uddannelsesvejledning Aftenens program Om UU-Sjælsø Yderligere informationsmuligheder om uddannelse Uddannelsessystemet Vejledningsforløbet Parathedsvurdering Uddannelsesmuligheder efter 9. klasse/10. klasse Ansøgning til ungdomsuddannelse

Læs mere

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nord

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nord Ungdomsuddannelser i Nordjylland UU-Centrene i Region Nord 2012 Indhold 2 3 Uddannelsesvalg og information Et regionalt uddannelseshæfte Uddannelse til alle unge Før du vælger uddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf. 96 28 75 30. Hjemmeside: www.uu-herning.dk

Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf. 96 28 75 30. Hjemmeside: www.uu-herning.dk Efter 9. klasse hva så? Ungdommens Uddannelsesvejledning Skolegade 12 Tlf. 96 28 75 30. Hjemmeside: www.uu-herning.dk At vælge valgkompetence At vælge forkert kan føles som nederlag At skulle vælge kan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre...

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre... SØNDERBORG Indholdsfortegnelse Et lokalt vejledningsmateriale Et lokalt vejledningsmateriale....3 Inden du beslutter dig....4 Til forældre....5 Erhvervsuddannelse generelt....6 Særligt om EUX/EUX Business....9

Læs mere

inspiration til uddannelse i Region Hovedstaden

inspiration til uddannelse i Region Hovedstaden Genvej 09 G inspiration til uddannelse i Region Hovedstaden www.genvej.nu Få check på de ungdomsuddannelser, som du kan vælge efter 9. og 10. klasse eller senere Uddannelse for alle Uddannelse for alle

Læs mere

Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2013. UU-Centrene i Region Nord

Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2013. UU-Centrene i Region Nord Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2013 UU-Centrene i Region Nord Indhold Information om uddannelsesvalg 2 3 Information om uddannelsesvalg Et regionalt Erhvervsarbejde/Videreuddannelse Et regionalt uddannelseshæfte

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Uddannelsesorientering

Uddannelsesorientering Uddannelsesorientering Kirsten Thyregod, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 30 76 36 79 E-mail: kt@uu-herning.dk Aftenens program 1. Oplæg vedrørende: Generelle overvejelser Ungdomsuddannelser

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund Uddannelser på Bornholm Uden vand intet liv Uden viden intet samfund 2 0 1 3 Indhold Uddannelse og vejledning på Bornholm Uddannelsessystemet 4 Om optagelse og økonomi 5 Gode links 6 Vejledning hos Ungdommens

Læs mere

Genvej. Få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2011

Genvej. Få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2011 t i d l i t Genvej g l a v s e s l e n n a udd Få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2011 Udgivet af: i samarbejde med UU-centrene og ungdomsinstitutionerne Redaktion: Tekst: Mahtab

Læs mere

Genvej 10 få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden

Genvej 10 få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden 2010 Genvej 10 få overblik over ungdomsuddannelserne i Region Hovedstaden Intro S. 5 Erhvervsuddannelser S. 6 21 Mere end 110 uddannelser med fokus på praktisk arbejde, konkrete metoder og faglig teori

Læs mere

Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm

Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Ungdomsuddannelserne 2012 Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Indholdsfortegnelse indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm

Ungdomsuddannelserne. Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Ungdomsuddannelserne 2013 Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2012 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2013 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm

Ungdomsuddannelserne. Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Ungdomsuddannelserne 2014 Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2014 2015 I Sct. Jørgens Skole Vinderup Realskole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2014 kan du læse om

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2014 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere