LUXOMAT Planlægningseksempler for el-installatører, elektrikere og rådgivende ingeniører

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LUXOMAT Planlægningseksempler for el-installatører, elektrikere og rådgivende ingeniører"

Transkript

1 B.E.G. LUXOMAT LUXOMAT for el-installatører, elektrikere og rådgivende ingeniører Indeks Udnyt B.E.G. e erfaringer for en succesfuld planlægning og en fejlfri anvendelse af LUXOMAT - bevægelsessensorer. Vi hjælper dig ved valget af det rigtige produkt og ved udvælgelse af det bedste sted til installation. Indsend dine planer pr. fax eller . Resten klarer vi, selvfølgelig gratis. Korridor Stort kontor Trappeopgang Side Mødelokale 2-4 Lille kontor 5 Garage 6-8 Toiletter 9-20 Sportshal 2 Lager med høje reoler 22 Klasseværelse Boutique 26 Husindgang 27 Komfortabel og sikker planlægning med B.E.G. Foruden en række af nyttige og praktiske tips såvel som anvisninger vedrørende udbedring af fejl kan du i dette kapitel finde mange planlægningseksempler på forskellige anvendelser af bevægelses- og tilstedeværelsessensorer i kontorer, korridorer, parkeringskældre etc.

2 Planlægningsanvisning m 2,50 m m 6 m 0 m Frontal bevægelse mod sensoren Bevægelse på tværs af sensoren Siddende handling / Mindre bevægelser Det optimale monteringssted Området, som skal overvåges, skal falde fuldstændigt inden for sensorens detekteringsområde. Der skal tages hensyn til forskellige rækkevidder for siddende handling, direkte bevægelser henimod sensoren og bevægelse på tværs af sensoren. Når det er muligt, skal sensoren altid monteres på tværs af personernes og køretøjernes bevægelsesretning. Sørg for frit udsyn: Glas, vinduer, skillevægge, møbler, planter, sænkede lamper eller installationer begrænser sensorens detekteringsområde. Vær opmærksom på interferenskilder i detekteringsområdet: Træer, buske, tændende og slukkende varmeblæsere, ventilatorer og alle apparater, som afgiver varmestråling etc. (følgende apparater er ikke en interferenskilde: Radiatorer, computere, overflader med solskin, ventilationsanlæg). Minimumsafstanden til tændte lamper på meter skal overholdes. Den tændte lampe må ikke befinde sig i sensorens detekteringsområde (f.eks. en lampe under sensoren), og indirekte lamper må ikke lyse direkte på sensoren. Når det er muligt, skal den anbefalede monteringshøjde på 2,50 til 3,00 meter overholdes (DM-vægafbryder,0 til 2,20 meter, GH-sensor (til store monteringshøjder på op til 0,00 meter)). Den korrekte tilslutning Der må ikke tilsluttes flere end fem apparater parallelt. Jo flere sensorer, som tilsluttes parallelt, desto større og mere uoverskuelig bliver detekteringsområdet, hvorved en eventuel fejlsøgning bliver mere besværlig. Ved mange parallelt tilsluttede bevægelsessensorer slukkes de tilsluttede sensorer delvist ikke (kan normalt udbedres ved anvendelse af et RC-dæmperled). Master-tilstedeværelsessensor må ikke tilsluttes parallelt. Der kan fås slave-apparater til udvidelse af detekteringsområdet (se de tilsvarende ledningsdiagrammer). Den rigtige indstilling Lysstyrkeværdi Gennemgangsområder 300 Lux Arbejdsområder (kontorer, mødelokaler etc.) 600 Lux Synsintensive handlinger 000 Lux Måling af lysstyrke deaktiveret (symbol Solskin ) for områder uden dagslys eller ved dag-/natdrift Efterløbstid for lysstyring Gennemgangsområder ca. 5 min. Arbejdsområder ca. 5 min. Impulsdrift (sek.) for styring af trappeopgangsautomater eller bygningsledesystemer Efterløbstid for apparatstyring Alt efter type af tilsluttet forbruger 5-20 min. Impulsdrift til styring af bygningsledesystemer Alarmimpuls til forhindring af forkert tænding 2

3 Planlægningseksempel : Korridor med Indoor 80 og PD2 4,00 m 5,00 m Master 3 5,00 m 2,00 m Master Slave Slave Slave 2 Slave 2 Master 4 8,00 m Master 2 Slave 40,00 m Indoor 80 Gruppe PD2 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Sensorindsats til Indoor 80-M-2C-DM Indoor 80-M-2C, komplet monteret renhvid, RAL Sensorindsats til Indoor 80-S-DM Indoor 80-S, komplet monteret renhvid, RAL PD2-M-2C-P hvid PD2-M-2C-i hvid PD2-M-2C-DM hvid PD2-S-P hvid PD2-S-i hvid PD2-S-DM hvid I en korridor på en kontoretage skal der installeres en automatisk belysningsstyring med vægafbrydere som tilstedeværelsessensorer. Der skal oprettes fire lysgrupper og de skal kunne tændes hver for sig: Forrummet til personaleelevatorerne, et modtagelsesområde såvel som to separate delområder af korridoren. Bemærkninger: Speciel opmærksomhed skal rettes mod adgangszonerne. Døde zoner i korridorafsnittene skal undgås. I modsat fald skal efterløbstiden øges. Ved direkte (radiale) bevægelser henimod sensoren skal der tages ubetinget hensyn til de specielt betegnede rækkevidder i kataloget for bevægelser henimod sensoren (radiale bevægelser). Korridorer kan ideelt overvåges med PD4-korridorsensoren såvel som med vægafbryderen Indoor 80. Type: korridor uden dagslys Bygningsdimensioner: L 40,00 x B 5,00 m Rumhøjde: 2,70 m (belyst højde) 4 adskilte lysgrupper med EVG 4 stk. LUXOMAT Indoor 80-Slave 2 stk. LUXOMAT Indoor 80-Master stk. LUXOMAT PD2-Slave 2 stk. LUXOMAT PD2-Master Master-apparat indstilling PD2 / Indoor 80: Efterløbstid R: > 5 min. Lysstyrkeværdi R: 500 Lux eller individuelt med fjernbetjening Efterløbstid R2: valgfri - Masterdrift i modtagelsesområdet og i forrum til elevator - Master-/Slave-tænding i gennemgangsområdet - Master-apparatet skal altid monteres på stedet med det mindste dagslys. 3

4 Planlægningseksempel 2: Korridor med PD3N eller PD3N-Micro 3 20,00 m 2,00 m 2 8,00 m Bewegungsachse 40,00 m Gruppe Gruppe 2 Gruppe 3 PD3N PD3N-C-P hvid PD3N-C-i hvid PD3N-C-DM hvid PD3N-C-P Micro hvid PD3N-C-i Micro hvid Korridor i et sportsanlæg med tre lysgrupper: Forrum til personaleelevatorer (gul), korridorområde (rød), trappeopgangsområde (blå) Bemærkninger: Speciel opmærksomhed skal rettes mod adgangszonerne. Døde zoner i korridorafsnittene skal undgås. I modsat fald skal efterløbstiden øges. Ved direkte (radiale) bevægelser henimod sensoren skal der tages ubetinget hensyn til de specielt betegnede rækkevidder i kataloget for bevægelser henimod sensoren (radiale bevægelser). 7 stk. LUXOMAT PD3N-P/i/DM Indstillinger af apparater PD3N: Efterløbstid: > 5 min. Lysstyrke: Dag/Nat (symbol Solskin ) - Paralleldrift i korridorområde - Standarddrift i elevatorrum og trappeopgangsområde Type: korridor uden dagslys Bygningsdimensioner: L 40,00 x B 5,00 m Rumhøjde: 2,70 m (belyst højde) 3 adskilte lysgrupper med EVG 4

5 Planlægningseksempel 3: Korridor med PD4-Master-2C-K (Korridor) og PD4-Master-2C 4,00 m 5,00 m Master 3 5,00 m 2,00 m Master Slave Slave 8,00 m Master 2 Master 40,00 m PD4-Korridor Gruppe PD4 Gruppe 2 Gruppe 3 PD4-M-2C-K-P hvid PD4-M-2C-K-i hvid PD4-M-2C-K-DM hvid PD4-S-K-P hvid PD4-S-K-i hvid PD4-S-K-DM hvid PD4-M-2C-P hvid PD4-M-2C-i hvid PD4-M-2C-DM hvid Korridor i en kontoretage med tre lysgrupper: Forrum til personaleelevatorer (gul), korridorområde (rød), trappeopgangsområde (blå) Bemærkninger: Speciel opmærksomhed skal rettes mod adgangszonerne. Døde zoner i korridorafsnittene skal undgås. I modsat fald skal efterløbstiden øges. Ved direkte (radiale) bevægelser henimod sensoren skal der tages ubetinget hensyn til de specielt betegnede rækkevidder i kataloget for bevægelser henimod sensoren (radiale bevægelser), for korridorsensoren 0 m radius. Den store frontale følsomhed ligger kun i korridoraksen (80 ). På tværs +90 gælder den frontale følsomhed for standard-pd4. Type: korridor uden dagslys Rumhøjde: 2,70 m 3 adskilte lysgrupper med EVG stk. LUXOMAT PD4-Master-K (korridor-bevægelsessensor) 2 stk. LUXOMAT PD4-Slave-K (korridor-bevægelsessensor) 4 stk. LUXOMAT PD4-Master-P/DM/i Indstillinger af apparater PD4: Efterløbstid: ca. 5 min. Lysstyrke: Dag/Nat (symbol Solskin ) - Master-/Slave-drift i korridorområde - Standarddrift i elevatorrum og trappeopgangsområde 5

6 Planlægningseksempel 4: Stort kontor med PD2 Master 2 Master 3 Master 4 Master 5 Master 6 Master 7 Master 8 Master Slave Slave Master 9 6,00 m 8,00 m Master Slave Slave Master 0 34,00 m Gruppe Gruppe 2 - Detekteringsområde siddende handling PD2 PD2-M-2C-P hvid PD2-M-2C-i hvid PD2-M-2C-DM hvid PD2-S-P hvid PD2-S-i hvid PD2-S-DM hvid I et stort kontor skal der installeres en automatisk belysningsstyring med bevægelsessensorer. Dobbelt- og enkeltarbejdspladserne, modtagelsesområdet såvel som forrum til elevatorerne skal kunne tændes hver for sig. Hele gennemgangsområdet skal overvåges. Type: stort kontor med dagslys Dimensioner: L 34,00 x B 6,00 m Rumhøjde: 2,70 m (belyst højde) Indstillinger af apparater PD2-Master: Efterløbstid R: 5 min. Lysstyrkeværdi R: 300 Lux eller individuelt med fjernbetjening Efterløbstid R2: valgfri Masterdrift på arbejdspladser og i modtagelsesområdet, Master-/ Slave-tænding i gennemgangsområdet. Master-apparatet skal altid monteres på stedet med det mindste dagslys. Belysning: adskilte lysgrupper med EVG 4 stk. LUXOMAT PD2-Slave stk. LUXOMAT PD2-Master 6

7 Planlægningseksempel 5: Trappeopgang med PD3N PD3N 7,00 m 0,80 m 2,50 m 7,00 m Gruppe Detekteringsområde på tværs PD3N-C-P hvid PD3N-C-i hvid PD3N-C-DM hvid I trappeopgangen i et flerfamiliehus skal belysningen styres automatisk med fire tilstedeværelsessensorer. Tilstedeværelsessensorerne skal monteres i loftet. Type: trappeopgang med 3 etager og en kælder uden dagslys Dimensioner: L 7,00 x B 2,50 m Etagehøjde: 2,70 m (belyst højde) lysgruppe med EVG 4 stk. LUXOMAT PD3N Efterløbstid: 5 min. Lysstyrkeværdi: Symbol Solskin Paralleldrift Alternativer: Planlægningseksempel nr. 6: Trappeopgang med LUXOMAT PD2-tilstedeværelsessensorer Planlægningseksempel nr. 7: Trappeopgang med LUXOMAT Indoor 80-R-bevægelsessensorer i 3-leder-teknik Planlægningseksempel nr. 8: Trappeopgang med LUXOMAT Indoor 80-TR-bevægelsessensorer i 2-leder-impuls-teknik Planlægningseksempel nr. 9: Trappeopgang med bevægelsessensorer LUXOMAT RC-plus next 7

8 Planlægningseksempel 6: Trappeopgang med PD2 Slave Slave PD2 7,00 m 0,80 m Master 2,50 m Master 2 7,00 m Gruppe Gruppe 2 PD2-M-2C-P hvid PD2-M-2C-i hvid PD2-M-2C-DM hvid PD2-S-P hvid PD2-S-i hvid PD2-S-DM hvid I trappeopgangen i et flerfamiliehus skal to belysningsgrupper (boligetager/kælder) styres automatisk med bevægelsessensorer. Apparaterne skal monteres i loftet. Master-/Slave-tænding med valgfri taststyring i boligetager. Master-apparatet skal altid monteres på stedet med det mindste dagslys. Masterdrift med valgfri taststyring i kælder. Type: trappeopgang med 3 etager og en kælder uden dagslys Dimensioner: L 7,00 x B 2,50 m Etagehøjde: 2,70 m (belyst højde) 2 lysgrupper med EVG (kælder uden dagslys, boligetager) 2 stk. LUXOMAT PD2-Slave 2 stk. LUXOMAT PD2-Master Indstillinger af apparater PD2-Master: Efterløbstid R: 5 min. Lysstyrkeværdi R: 300 Lux Efterløbstid R2: valgfri Alternativer: Planlægningseksempel nr. 5: Trappeopgang med LUXOMAT PD3N-bevægelsessensorer Planlægningseksempel nr. 7: Trappeopgang med LUXOMAT Indoor 80-R-bevægelsessensorer i 3-leder-teknik Planlægningseksempel nr. 8: Trappeopgang med LUXOMAT Indoor 80-TR-bevægelsessensorer i 2-leder-impuls-teknik Planlægningseksempel nr. 9: Trappeopgang med bevægelsessensorer LUXOMAT RC-plus next 8

9 Planlægningseksempel 7: Trappeopgang med Indoor 80-R i 3-leder-teknik 0,80 m 7,00 m 2 Indoor 80-R 3 2,50 m 4 7,00 m Gruppe Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Detekteringsområde på tværs Sensorindsats til Indoor 80-R-DM Indoor 80-R, komplet monteret renhvid, RAL I trappeopgangen i et flerfamiliehus skal belysningen i hver etage styres automatisk med bevægelsessensorer. Bevægelsessensorerne skal monteres som vægafbrydere. Type: trappeopgang med 3 etager og en kælder uden dagslys Dimensioner: L 7,00 x B 2,50 m Etagehøjde: 2,70 m (belyst højde) 4 adskilte lysgrupper 4 stk. LUXOMAT Indoor 80-R Standarddrift (etagevis, valgfri taststyring med åbningstast) Alternativer: Planlægningseksempel nr. 5: Trappeopgang med LUXOMAT PD3N-bevægelsessensorer Planlægningseksempel nr. 6: Trappeopgang med LUXOMAT PD2-tilstedeværelsessensorer Planlægningseksempel nr. 8: Trappeopgang med LUXOMAT Indoor 80-TR-bevægelsessensorer i 2-leder-impuls-teknik Planlægningseksempel nr. 9: Trappeopgang med bevægelsessensorer LUXOMAT RC-plus next Efterløbstid: 5 min. Lysstyrkeværdi: Dag/Nat (symbol Solskin ) 9

10 Planlægningseksempel 8: Trappeopgang med Indoor 80-TR i 2-leder-teknik 7,00 m 0,80 m Indoor 80-TR 2,50 m 7,00 m Gruppe Sensorindsats til Indoor 80-TR-DM Indoor 80-TR, komplet monteret renhvid, RAL I trappeopgangen i et flerfamiliehus skal belysningen i hver etage styres automatisk med bevægelsessensorer. Bevægelsessensorerne skal monteres som vægafbrydere. Efterløbstid: om muligt den samme efterløbstid, som for trappelysautomaten Lysstyrkeværdi: Dag/Nat (symbol Solskin ) Type: trappeopgang med 3 etager og en kælder uden dagslys Dimensioner: L 7,00 x B 2,50 m Etagehøjde: 2,70 m (belyst højde) lysgruppe med trappelysautomat 4 stk. LUXOMAT Indoor 80-TR Paralleldrift Alternativer: Planlægningseksempel nr. 5: Trappeopgang med LUXOMAT PD3N-bevægelsessensorer Planlægningseksempel nr. 6: Trappeopgang med LUXOMAT PD2-tilstedeværelsessensorer Planlægningseksempel nr. 7: Trappeopgang med LUXOMAT Indoor 80-R-bevægelsessensorer i 3-leder-teknik Planlægningseksempel nr. 9: Trappeopgang med bevægelsessensorer LUXOMAT RC-plus next 0

11 Planlægningseksempel 9: Trappeopgang med RC-plus next ,00 m 0,80 m 3 RC-plus next 2,50 m 4 7,00 m Gruppe Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Krybezone Detekteringsområde på tværs RC-plus next 30 hvid RC-plus next 30 brun RC-plus next 30 sort I trappeopgangen i et flerfamiliehus skal belysningen i hver etage styres automatisk med bevægelsessensorer. Bevægelsessensorerne skal monteres i loftet. Type: trappeopgang med 3 etager og en kælder uden dagslys Dimensioner: L 7,20 x B 2,50 m Etagehøjde: 2,70 m (belyst højde) 4 adskilte lysgrupper 4 stk. LUXOMAT RC-plus next 30 Standarddrift (etagevis, valgfri taststyring med åbningstast) Alternativer: Planlægningseksempel nr. 5: Trappeopgang med LUXOMAT PD3N-bevægelsessensorer Planlægningseksempel nr. 6: Trappeopgang med LUXOMAT PD2-tilstedeværelsessensorer Planlægningseksempel nr. 7: Trappeopgang med LUXOMAT Indoor 80-R-bevægelsessensorer i 3-leder-teknik Planlægningseksempel nr. 8: Trappeopgang med LUXOMAT Indoor 80-TR-bevægelsessensorer i 2-leder-impuls-teknikk Indstillinger af apparater RC-plus next: Efterløbstid: 4 min. Lysstyrkeværdi: Dag/Nat (symbol Solskin )

12 Planlægningseksempel 0: Mødelokale A med PD2 ca. 5,80 m Slave PD2 Master 7,80 m Gruppe Detekteringsområde siddende handling PD2-M-2C-P hvid PD2-M-2C-i hvid PD2-M-2C-DM hvid PD2-S-P hvid PD2-S-i hvid PD2-S-DM hvid I et mødelokale skal belysningen styres afhængig af tilstedeværelse og dagslys. På trods af den automatiske styring skal det være muligt, at indvirke manuelt på den aktuelle belysningstilstand med en tast eller en fjernbetjening. Bevægelsessensorerne skal monteres i loftet. Type: mødelokale med dagslys Dimensioner: L 7,80 x B 5,80 m Rumhøjde: 2,70 m (belyst højde) lysgruppe med EVG Efterløbstid R: mindst 5 min. Lysstyrkeværdi R: 300 Lux Efterløbstid R2: valgfri Master-/Slave-tænding med valgfri taststyring. Master-apparatet skal altid monteres på stedet med det mindste dagslys. Alternativer: Planlægningseksempel nr. : Mødelokale B Planlægningseksempel nr. 2: Mødelokale C stk. LUXOMAT PD2-Slave stk. LUXOMAT PD2-Master 2

13 Planlægningseksempel : Mødelokale B med Indoor 80 og PD2-slave ca. 5,80 m Slave PD2 Master Indoor 80 7,80 m Gruppe Detekteringsområde siddende handling Sensorindsats til Indoor 80-M-2C-DM Indoor 80-M-2C, komplet monteret renhvid, RAL PD2-S-P hvid PD2-S-i hvid PD2-S-DM hvid I et mødelokale skal belysningen styres afhængig af tilstedeværelse og dagslys. På trods af den automatiske styring skal det være muligt, at indvirke manuelt på den aktuelle belysningstilstand med en tast eller en fjernbetjening. Bevægelsessensorerne skal monteres på væggen og i loftet. Type: mødelokale med dagslys Dimensioner: L 7,80 x B 5,80 m Rumhøjde: 2,70 m (belyst højde) lysgruppe med EVG Indstillinger af apparater Indoor 80-Master: Efterløbstid R: mindst 5 min. Lysstyrkeværdi R: 300 Lux Efterløbstid R2: valgfri Master-/Slave-tænding med valgfri taststyring. Master-apparatet skal altid monteres på stedet med det mindste dagslys. Alternativer: Planlægningseksempel nr. 0: Mødelokale A Planlægningseksempel nr. 2: Mødelokale C stk. LUXOMAT PD2-Slave stk. LUXOMAT Indoor 80-Master 3

14 Planlægningseksempel 2: Mødelokale c med Indoor 80-M-2C og PDN-Slave ca. 5,80 m Slave PDN Master Indoor 80 7,80 m Gruppe Detekteringsområde siddende handling Sensorindsats til Indoor 80-M-2C-DM Indoor 80-M-2C, komplet monteret renhvid, RAL PDN-S-P hvid PDN-S-i hvid PDN-S-DM hvid I et mødelokale skal belysningen styres afhængig af tilstedeværelse og dagslys. På trods af den automatiske styring skal det være muligt, at indvirke manuelt på den aktuelle belysningstilstand med en tast eller en fjernbetjening. Bevægelsessensorerne skal monteres på væggen og i loftet. Type: mødelokale med dagslys Dimensioner: L 7,80 x B 5,80 m Rumhøjde: 2,70 m (belyst højde) lysgruppe med EVG Indstillinger af apparater Indoor 80-Master: Efterløbstid R: mindst 5 min. Lysstyrkeværdi R: 300 Lux Efterløbstid R2: valgfri Master-/Slave-tænding med valgfri taststyring. Master-apparatet skal altid monteres på stedet med det mindste dagslys. Alternativer: Planlægningseksempel nr. 0: Mødelokale A Planlægningseksempel nr. : Mødelokale B stk. LUXOMAT PDN-Slave stk. LUXOMAT Indoor 80-Master 4

15 Planlægningseksempel 3: Enkeltkontor med PD2 ca. 4,00 m Master PD2 5,00 m I et enkeltkontor skal belysningen styres afhængig af tilstedeværelse og dagslys. På trods af den automatiske styring skal det være muligt, at indvirke manuelt på den aktuelle belysningstilstand med en tast eller en fjernbetjening. Bevægelsessensorerne skal monteres i loftet. Type: enkeltkontor med dagslys Dimensioner: 4,00 x 5,00 m Efterløbstid R: 0 min. Lysstyrkeværdi R: 300 Lux eller individuelt med fjernbetjening Efterløbstid R2: valgfri Masterdrift med valgfri taststyring lysgruppe med EVG stk. LUXOMAT PD2-Master Gruppe Detekteringsområde siddende handling PD2-M-2C-P hvid PD2-M-2C-i hvid PD2-M-2C-DM hvid

16 Planlægningseksempel 4: Parkeringskælder med PD4N-C 2 35,00 m ,00 m Gruppe Gruppe 2 PD4N-C PD4N-C-P hvid PD4N-C-i hvid PD4N-C-DM hvid I en parkeringskælder skal der med så få bevægelsessensorer som muligt opnås den bedst mulige overvågning af indgangsområderne til parkeringskælderen såvel som hovedgennemgangsområderne. Døde vinkler i visse delområder af garagen skal afhjælpes med en tilpasset efterløbstid. Belysningen skal opdeles i to adskilte lysgrupper (mod porten og mod væggen). Bevægelsessensorerne skal udelukkende monteres i loftet. Variant A) Efterløbstid: 8 min., Lysstyrkeværdi: Dag/Nat (symbol Solskin ) Variant B) Efterløbstid: Impuls, Lysstyrkeværdi: Dag/Nat (symbol Solskin ) Parallelkobling pr. lysgruppe Type: parkeringskælder uden dagslys Dimensioner: L 77,00 x B 35,00 m Rumhøjde: 3,00 m 2 adskilte lysgrupper med EVG Variant A) tænding direkte med bevægelsessensor Variant B) tænding med ekstern timer 6 stk. LUXOMAT PD4N-C Bemærkninger: Sørg for, at monteringen af bevægelsessensorerne altid udføres på tværs af bevægelses- henholdsvis kørselsretningen af personer eller køretøjer. Hvis man går direkte henimod sensoren, nedsættes rækkevidden betydeligt. Alternativer: Planlægningseksempel nr. 5: Parkeringskælder med bevægelsessensorer LUXOMAT RC-plus next 6

17 Planlægningseksempel 5: Parkeringskælder med RC-plus next 35,00 m ,00 m RC-plus next 230 RC-plus next 30 RC-plus next 30 Gruppe Gruppe 2 Krybezone RC-plus next 30 hvid RC-plus next 30 brun RC-plus next 30 sort RC-plus next 230 hvid RC-plus next 230 brun RC-plus next 230 sort RC-plus next 230 sølv I en parkeringskælder skal der med så få bevægelsessensorer som muligt opnås den bedst mulige overvågning af indgangsområderne til parkeringskælderen såvel som hovedgennemgangsområderne. Døde vinkler i visse delområder af garagen skal afhjælpes med en tilpasset efterløbstid. Belysningen skal opdeles i to adskilte lysgrupper (mod porten og mod væggen). Bevægelsessensorerne skal enten monteres på væggen eller i loftet. Type: parkeringskælder uden dagslys Dimensioner: L 77,00 x B 35,00 m Rumhøjde: 3,00 m 2 adskilte lysgrupper med EVG Variant A) tænding direkte med bevægelsessensor Variant B) tænding med ekstern timer 6 stk. LUXOMAT RC-plus next stk. LUXOMAT RC-plus next 30 Variant A) Efterløbstid: 8 min., Lysstyrkeværdi: Dag/Nat (symbol Solskin ) Variant B) Efterløbstid: Impuls, Lysstyrkeværdi: Dag/Nat (symbol Solskin ) Parallelkobling pr. lysgruppe Bemærkninger: Sørg for, at monteringen af bevægelsessensorerne altid udføres på tværs af bevægelses- henholdsvis kørselsretningen af personer eller køretøjer. Hvis man går direkte henimod sensoren, nedsættes rækkevidden betydeligt. 7

18 Planlægningseksempel 6: Privatgarage med PD3N 5,00 m 8,00 m I en privatgarage skal belysningen styres automatisk med bevægelsessensorer. Bevægelsessensorerne skal monteres i loftet. Type: privatgarage uden dagslys Dimensioner: L 5,00 x B 8,00 m Rumhøjde: 2,0 m Efterløbstid: 4 min. Lysstyrkeværdi: Dag/Nat (symbol Solskin ) Standarddrift lysgruppe med EVG stk. LUXOMAT PD3N-P/i/DM PD3N Gruppe PD3N-C-P hvid PD3N-C-i hvid PD3N-C-DM hvid

19 Planlægningseksempel 7: Toiletter med Indoor 80-R 5,00 m 9,00 m Indoor 80-R Gruppe Offentlige toiletter med aflåselige WC-kabiner, vægmontering af bevægelses-/lydsensor. Der skal anvendes kombinerede bevægelses-/ lydsensorer, hvormed også døde vinkler, som f.eks. toiletkabiner, kan overvåges afhængig af lyd. Bemærkninger: Toiletgæsterne skal gøres opmærksom på lydfølsomheden, f.eks. med et opslag inde i kabinen. Type: offentligt toilet uden dagslys Rumhøjde: 2,70 m 2 stk. LUXOMAT Indoor 80-R Efterløbstid: 0 min. Lysstyrke: Dag/Nat (symbol Solskin ) Lydfølsomhed: den optimale følsomhed skal findes ved test Standarddrift med lydfølsomhed Alternativer: Planlægningseksempel 8: med LUXOMAT PD3N eller PD3N-Micro lysgruppe med EVG pr. rum Døde vinkler skal nås med lydfølsomhed Sensorindsats til Indoor 80-R-DM Indoor 80-R, komplet monteret renhvid, RAL

20 Planlægningseksempel 8: Toiletter med PD3N eller PD3N-Micro 5,00 m Offentlige toiletter med aflåselige WC-kabiner. Type: offentligt toilet uden dagslys Rumhøjde: 2,70m Paralleldrift pr. rum Alternativer: Planlægningseksempel 7: med LUXOMAT Indoor 80-R lysgruppe med EVG pr. rum 7 stk. LUXOMAT PD3N-P/DM/i eller PD3N-Micro Efterløbstid: 0 min. Lysstyrke: Dag/Nat (symbol Solskin ) 9,00 m PD3N Gruppe Detekteringsområde siddende handling PD3N-C-P hvid PD3N-C-i hvid PD3N-C-DM hvid PD3N-C-P Micro hvid PD3N-C-i Micro hvid

21 Planlægningseksempel 9: Trefelts-sportshal med PD4-Master 40,00 m 8,00 m Master Master 2 Master 3 Gruppe Gruppe 2 Gruppe 3 PD4 PD4-M-2C-P hvid PD4-M-2C-i hvid PD4-M-2C-DM hvid I en trefelts-sportshal skal der installeres en automatisk belysningsstyring med bevægelsessensorer. Der skal dannes en lysgruppe, som kan tændes individuelt, for hver af de tre halområder. På trods af den automatiske styring skal det være muligt, at indvirke manuelt på den aktuelle belysningstilstand med en tast eller en fjernbetjening. Type: sportshal med dagslys Dimensioner: L 40,00 x B 8,00m Rumhøjde: 8,00 til 0,00 m (belyst højde) Efterløbstid R: > 5 min. Lysstyrkeværdi: 500 Lux eller individuelt med fjernbetjening Efterløbstid R2: valgfri Masterdrift ved alle tre lysgrupper; Master-/Slave-drift er også mulig. Master-apparatet skal altid monteres på stedet med det mindste dagslys. lysgruppe med EVG pr. halområde 3 stk. LUXOMAT PD4-Master 2

22 Planlægningseksempel 20: Lager med høje reoler med PD4N-C og PD4-M-C-GH Grupperne -3 Grupperne 4-8 Grupperne Master 4 Detekteringsområde på tværs Master 5 Master 6 37,00 m PD4N-C PD4-M-C-GH 40,00 m I et lager skal de forskellige områder overvåges med bevægelsessensorer og lyset skal tændes automatisk. Lageret opdeles i følgende områder: 5 korridorer (rød), begyndelse af korridoren, slutning af korridoren (grøn), lagerindgang, elevatorzone, rampe (blå). Hvert delområde skal kunne overvåges og tændes individuelt. Bevægelsessensorerne skal monteres i loftet. Type: lager med høje reoler med dagslys Dimensioner: L 40,00 x B 37,00 m Rumhøjde: 0,00 m 3 stk. LUXOMAT PD4N-P/i/DM 7 stk. LUXOMAT PD4-M-GH-P Efterløbstid R: > 5 min. Lysstyrkeværdi: 500 Lux eller individuelt med fjernbetjening Efterløbstid R2: valgfri Masterdrift ved alle lysgrupper 0 lysgrupper med EVG Master 7 Master 9 Master 0 Master 8 PD4N-C-P hvid PD4N-C-i hvid PD4N-C-DM hvid PD4-M-C-GH-P hvid

23 Planlægningseksempel 2: Klasseværelse med PDN-Master-2C og Slave 6,00 m Master Slave PDN 0,00 m Gruppe Detekteringsområde siddende handling PDN-M-2C-P hvid PDN-M-2C-i hvid PDN-M-2C-DM hvid PDN-S-P hvid PDN-S-i hvid PDN-S-DM hvid I et klasseværelse skal belysningen styres afhængig af tilstedeværelse og dagslys. På trods af den automatiske styring skal det være muligt, at indvirke manuelt på den aktuelle belysningstilstand med en tast eller en fjernbetjening. Tilstedeværelsessensorerne skal monteres i loftet. Type: klasseværelse med dagslys Dimensioner: L 0,00 x B 6,00 m Etagehøjde: 2,70 m (belyst højde) lysgruppe med EVG Indstillinger af apparater PDN-Master: Efterløbstid R: mindst 5 min. Lysstyrkeværdi R: 300 Lux Efterløbstid R2: valgfri Master-/Slave-tænding med valgfri taststyring. Master-apparatet skal altid monteres på stedet med det mindste dagslys. Bemærk: En ideel overvågning er også mulig med en enkelt PD4-DUO-bevægelsessensor. stk. LUXOMAT PDN-Slave stk. LUXOMAT PDN-Master 23

24 Planlægningseksempel 22: Klasseværelse med PD4-M-2C-DUO eller PD4-M-DUO-DIM 6,00 m Master PD4-M-DUO-DIM 0,00 m Gruppe -2 Zone : Belysningskilde i nærheden af vindue Zone 2: Belysningskilde væk fra vindue Detekteringsområde siddende handling PD4-M-2C-DUO-P hvid PD4-M-2C-DUO-i hvid PD4-M-2C-DUO-DM hvid PD4-M-DUO-DIM-P hvid PD4-M-DUO-DIM-i hvid PD4-M-DUO-DIM-DM hvid I et klasseværelse skal belysningen styres afhængig af tilstedeværelse og dagslys og opdeles og styres adskilt i et lampebånd i nærheden af vinduerne og væk fra vinduerne. På trods af den automatiske styring skal det være muligt, at indvirke manuelt på den aktuelle belysningstilstand med en tast eller en fjernbetjening. Bevægelsessensoren skal monteres i loftet. Efterløbstid R: > 5 min. Lysstyrkeværdi R: 300 Lux eller individuelt med fjernbetjening Efterløbstid R2: valgfri Standarddrift Type: klasseværelse med dagslys Dimensioner: L 0,00 x B 6,00 m Rumhøjde: 2,70 m (belyst højde) 2 lysgrupper med EVG stk. LUXOMAT PD4-DUO eller stk. LUXOMAT PD4-DUO-DIM 24

25 Planlægningseksempel 23: Klasseværelse med PD4-M-3C-TRIO eller PD4-M-TRIO-DIM 6,00 m Master PD4-M-3C-TRIO 0,00 m Gruppe -3 Zone : Belysningskilde i nærheden af vindue Zone 2: Belysningskilde væk fra vindue Zone 3: Styring af tavlebelysning Detekteringsområde siddende handling PD4-M-3C-TRIO-i hvid PD4-M-3C-TRIO-P hvid PD4-M-TRIO-DIM-i hvid PD4-M-TRIO-DIM-P hvid I et klasseværelse skal belysningen styres afhængig af tilstedeværelse og dagslys og opdeles og styres adskilt i et lampebånd i nærheden af vinduerne og væk fra vinduerne. Herudover skal der anvendes en tavlebelysning, som kan tændes separat. På trods af den automatiske styring skal det være muligt, at indvirke manuelt på den aktuelle belysningstilstand med en tast eller en fjernbetjening. Bevægelsessensoren skal monteres i loftet. Type: klasseværelse med dagslys Dimensioner: L 0,00 x B 6,00 m Rumhøjde: 2,70 m (belyst højde) stk. LUXOMAT PD4-TRIO eller stk. LUXOMAT PD4-TRIO-DIM Efterløbstid R: > 5 min. Lysstyrkeværdi R: 300 Lux eller individuelt med fjernbetjening Efterløbstid R2: valgfri Standarddrift 2 lysgrupper med EVG Tavlebelysning 25

26 Planlægningseksempel 24: Boutique med RC-plus next 230 Gong RC-plus next 230 4,00 m 6,70 m Gruppe RC-plus next 230 hvid RC-plus next 230 brun RC-plus next 230 sort RC-plus next 230 sølv I en butik skal tilstedeværelse af kunder meldes en dørklokke. Bevægelsessensoren skal monteres ved indgangen. Standarddrift med tilslutte dørklokke Type: forretning med dagslys Rumhøjde: 2,70 m LUXOMAT RC-plus next 230 I dette tilfælde aktiveres kun dørklokken, intet lys Impulstilstand Lysstyrke: Dag/Nat (symbol Solskin ) 26

LK PIR-guide. Find den bedste PIR til formålet!

LK PIR-guide. Find den bedste PIR til formålet! LK PIR-guide Find den bedste PIR til formålet! Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Introduktion...side 3 Vælg PIR...side 4 PIR-produkter LK FUGA PIR 10 A...side 6 LK FUGA

Læs mere

NYHEDER 1/2014 NYHEDER

NYHEDER 1/2014 NYHEDER NYHEDER 1/2014 DK NYHEDER 1/2014 AUTOMATION BELYSNING SIKKERHED INNOVATIV OG MADE IN GERMANY 2 FORORD SMART PRODUCTS FOR SMART BUILDINGS Med denne nyhedsbrochure lancerer vi nye produkter inden for LED-belysning

Læs mere

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk GSM ALARM CAMERA Brugervejledning dansk Tekniske data GSM enhed: Strømforbrug statisk:20 ma Arbejdsspænding: 9 12VDC Arbejdstemperatur: 20 C til + 85 C GSM 900 / 1800 / 1900 bånd Frekvens: 433 MHZ Trådløs

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

B.E.G. LuXOmAT Smarthome

B.E.G. LuXOmAT Smarthome B.E.G. LuXOmAT Smarthome Den komplette løsning for bygningsautomation Energibesparelse med B.E.G. Nedsættelse af omkostninger + bevarelse af miljøet B.E.G.-Intelligent stikkontakt Smarthome Den komplette

Læs mere

Gira Funk-Bussystem Intelligente funktioner til renovering og nybygning

Gira Funk-Bussystem Intelligente funktioner til renovering og nybygning Gira Funk-Bussystem Enkelt med radiobølger: Lys- og lysscenestyring Persienne- og markisestyring Rumtemperaturregulering Sikkerhed Bygningsstyring Sammenkobling af mange funktioner Gira Funk-Bussystem

Læs mere

Januar 2011. IHC Control Manual. Lauritz Knudsen 019D8770_44

Januar 2011. IHC Control Manual. Lauritz Knudsen 019D8770_44 Januar 2011 IHC Control Manual Lauritz Knudsen 019D8770_44 Indholdsfortegnelse Introduktion...5 IHC Control - Højdepunkter... 5 Hvad kan man med IHC Control?... 5 Hvorfor vælge IHC Control?... 6 Sådan

Læs mere

Trådløs Alarm System WS500S

Trådløs Alarm System WS500S DK - Brugsanvisning Trådløs Alarm System WS500S WS500S Indholdsfortegnelse 1. Godt i gang...4 Advarsel! 4 1.1 Introduktion til Systemet 4 1.2 Enheder inkluderet i systemet 4 1.3 Introduktion til Smart

Læs mere

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem

GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem V110809 GRIPO 6820 2-zoners trådløst alarmsystem Vejledning Dette GRIPO Alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO Kontrolpanel 1 stk GRIPO Trådløs fjernbetjening 1 stk GRIPO Trådløs rumføler 1 stk GRIPO

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

LK IHC Control. Sikkerhed og komfort i din hverdag. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation.

LK IHC Control. Sikkerhed og komfort i din hverdag. Traditionelt el-materiel. Intelligente systemer. Data og kommunikation. LK IHC Control Sikkerhed og komfort i din hverdag Traditionelt el-materiel Intelligente systemer Data og kommunikation Belysning IHC den fleksible totalløsning LK IHC er den intelligente løsning til boligen

Læs mere

INTELLIGENTE STYRESYSTEMER INTRODUKTION. Afsnit 9 Side 470. Intelligente styresystemer. Inden for intelligente styresystemer leverer vi følgende:

INTELLIGENTE STYRESYSTEMER INTRODUKTION. Afsnit 9 Side 470. Intelligente styresystemer. Inden for intelligente styresystemer leverer vi følgende: Afsnit Side 470 Intelligente styresystemer Inden for intelligente styresystemer leverer vi følgende: LK IHC Control Et styresystem til mindre og mellemstore installationer (også omfattende IHC Control

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhvervsbygninger Roombox Program 8.3.1.0.1.1 Kontinuert daglyssregulering via DALI, PIR, manual betjening, temperatur kontrol (varme med KNX ventilmotor og køling med termoelektrisk

Læs mere

INDLEDNING TRUEGUARD PRÆSENTATION TRUECOM TRUEGUARD SAMMENLIGNING

INDLEDNING TRUEGUARD PRÆSENTATION TRUECOM TRUEGUARD SAMMENLIGNING TILBEHØRSKATALOG INDLEDNING TRUEGUARD PRÆSENTATION TRUECOM TRUEGUARD SAMMENLIGNING TRUEGUARD ALARMPANELER SMART GSM VARENR.: CTC- 21 SMART IP VARENR.: CTC- 115 PRO+ VARENR.: CTC- 252 SENSORER ALMINDELIGE

Læs mere

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION AF TEKNOLOGISKE HJÆLPEMIDLER BRUGERVEJLEDNING

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION AF TEKNOLOGISKE HJÆLPEMIDLER BRUGERVEJLEDNING Wespot SecNurse EN NY GENERATION AF TEKNOLOGISKE HJÆLPEMIDLER BRUGERVEJLEDNING DA Denne brugervejledning er udgivet af Optex, uden garanti. Forbedringer og ændringer i denne brugervejledning nødvendiggjort

Læs mere

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning

SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning SG550M Vildtkamera / fotoalarm med mms brugsanvisning 28.12.2011 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1.1 Generel beskrivelse af SG550M Digital Jagtkamera SG550 M

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER DK KNX TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER KNX

TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER DK KNX TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER KNX TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER DK KNX TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER KNX SKÆRPEDE SANSER GIVER BEDRE PRÆSTATION: DE NYE KNX-SENSORER FRA ESYLUX HØJTYDENDE SANSER TIL KNX-BUSSEN I BETRAGTNING

Læs mere

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual www.houseguard.dk Side 0 af 39 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER...

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

El- Matic IP- alarm Dansk manual

El- Matic IP- alarm Dansk manual El- Matic IP- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 TRIN 1: REGISTRERING OG AKTIVERING... 6 TRIN 2: TILFØJELSE AF SENSORER MV.... 8 ZONETYPER...

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Fig. 2-2 /3 plans beboelse Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Vi takker Dem for købet af denne røgalarm, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. Værelse

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

Lysbue relæ system NYT LYSBUERELÆSYSTEM FRA CAMTO LYSBUERELÆ FOR DC 601D0100. Januar 2003

Lysbue relæ system NYT LYSBUERELÆSYSTEM FRA CAMTO LYSBUERELÆ FOR DC 601D0100. Januar 2003 NYT LYSBUERELÆSYSTEM FRA CAMTO På basis af erfaringer med lysbuebeskyttelse siden 1962 er der udviklet et nyt. Systemets enheder er indbygget i kasser, som alle passer til en 35mm DIN- skinne. Alle forpladerne

Læs mere

Dobbelt sikkerhed ved måling af både varme- og røgudvikling

Dobbelt sikkerhed ved måling af både varme- og røgudvikling Gira røgalarm Dual / VdS Den første røgalarm til private hjem med dobbelt sikkerhed med to registreringsfunktioner i et produkt: røgregistrering og varmemåling Gira røgalarm Dual / VdS Dobbelt sikkerhed

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

DA Dansk. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås.

DA Dansk. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås. DA Dansk Oversættelse af den tyske originale betjeningsvejledning Generelle sikkerhedshenvisninger Garageportmotoren må udelukkende anvendes i overensstemmelse med betingelserne, der er angivet i denne

Læs mere