LUXOMAT Planlægningseksempler for el-installatører, elektrikere og rådgivende ingeniører

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LUXOMAT Planlægningseksempler for el-installatører, elektrikere og rådgivende ingeniører"

Transkript

1 B.E.G. LUXOMAT LUXOMAT for el-installatører, elektrikere og rådgivende ingeniører Indeks Udnyt B.E.G. e erfaringer for en succesfuld planlægning og en fejlfri anvendelse af LUXOMAT - bevægelsessensorer. Vi hjælper dig ved valget af det rigtige produkt og ved udvælgelse af det bedste sted til installation. Indsend dine planer pr. fax eller . Resten klarer vi, selvfølgelig gratis. Korridor Stort kontor Trappeopgang Side Mødelokale 2-4 Lille kontor 5 Garage 6-8 Toiletter 9-20 Sportshal 2 Lager med høje reoler 22 Klasseværelse Boutique 26 Husindgang 27 Komfortabel og sikker planlægning med B.E.G. Foruden en række af nyttige og praktiske tips såvel som anvisninger vedrørende udbedring af fejl kan du i dette kapitel finde mange planlægningseksempler på forskellige anvendelser af bevægelses- og tilstedeværelsessensorer i kontorer, korridorer, parkeringskældre etc.

2 Planlægningsanvisning m 2,50 m m 6 m 0 m Frontal bevægelse mod sensoren Bevægelse på tværs af sensoren Siddende handling / Mindre bevægelser Det optimale monteringssted Området, som skal overvåges, skal falde fuldstændigt inden for sensorens detekteringsområde. Der skal tages hensyn til forskellige rækkevidder for siddende handling, direkte bevægelser henimod sensoren og bevægelse på tværs af sensoren. Når det er muligt, skal sensoren altid monteres på tværs af personernes og køretøjernes bevægelsesretning. Sørg for frit udsyn: Glas, vinduer, skillevægge, møbler, planter, sænkede lamper eller installationer begrænser sensorens detekteringsområde. Vær opmærksom på interferenskilder i detekteringsområdet: Træer, buske, tændende og slukkende varmeblæsere, ventilatorer og alle apparater, som afgiver varmestråling etc. (følgende apparater er ikke en interferenskilde: Radiatorer, computere, overflader med solskin, ventilationsanlæg). Minimumsafstanden til tændte lamper på meter skal overholdes. Den tændte lampe må ikke befinde sig i sensorens detekteringsområde (f.eks. en lampe under sensoren), og indirekte lamper må ikke lyse direkte på sensoren. Når det er muligt, skal den anbefalede monteringshøjde på 2,50 til 3,00 meter overholdes (DM-vægafbryder,0 til 2,20 meter, GH-sensor (til store monteringshøjder på op til 0,00 meter)). Den korrekte tilslutning Der må ikke tilsluttes flere end fem apparater parallelt. Jo flere sensorer, som tilsluttes parallelt, desto større og mere uoverskuelig bliver detekteringsområdet, hvorved en eventuel fejlsøgning bliver mere besværlig. Ved mange parallelt tilsluttede bevægelsessensorer slukkes de tilsluttede sensorer delvist ikke (kan normalt udbedres ved anvendelse af et RC-dæmperled). Master-tilstedeværelsessensor må ikke tilsluttes parallelt. Der kan fås slave-apparater til udvidelse af detekteringsområdet (se de tilsvarende ledningsdiagrammer). Den rigtige indstilling Lysstyrkeværdi Gennemgangsområder 300 Lux Arbejdsområder (kontorer, mødelokaler etc.) 600 Lux Synsintensive handlinger 000 Lux Måling af lysstyrke deaktiveret (symbol Solskin ) for områder uden dagslys eller ved dag-/natdrift Efterløbstid for lysstyring Gennemgangsområder ca. 5 min. Arbejdsområder ca. 5 min. Impulsdrift (sek.) for styring af trappeopgangsautomater eller bygningsledesystemer Efterløbstid for apparatstyring Alt efter type af tilsluttet forbruger 5-20 min. Impulsdrift til styring af bygningsledesystemer Alarmimpuls til forhindring af forkert tænding 2

3 Planlægningseksempel : Korridor med Indoor 80 og PD2 4,00 m 5,00 m Master 3 5,00 m 2,00 m Master Slave Slave Slave 2 Slave 2 Master 4 8,00 m Master 2 Slave 40,00 m Indoor 80 Gruppe PD2 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Sensorindsats til Indoor 80-M-2C-DM Indoor 80-M-2C, komplet monteret renhvid, RAL Sensorindsats til Indoor 80-S-DM Indoor 80-S, komplet monteret renhvid, RAL PD2-M-2C-P hvid PD2-M-2C-i hvid PD2-M-2C-DM hvid PD2-S-P hvid PD2-S-i hvid PD2-S-DM hvid I en korridor på en kontoretage skal der installeres en automatisk belysningsstyring med vægafbrydere som tilstedeværelsessensorer. Der skal oprettes fire lysgrupper og de skal kunne tændes hver for sig: Forrummet til personaleelevatorerne, et modtagelsesområde såvel som to separate delområder af korridoren. Bemærkninger: Speciel opmærksomhed skal rettes mod adgangszonerne. Døde zoner i korridorafsnittene skal undgås. I modsat fald skal efterløbstiden øges. Ved direkte (radiale) bevægelser henimod sensoren skal der tages ubetinget hensyn til de specielt betegnede rækkevidder i kataloget for bevægelser henimod sensoren (radiale bevægelser). Korridorer kan ideelt overvåges med PD4-korridorsensoren såvel som med vægafbryderen Indoor 80. Type: korridor uden dagslys Bygningsdimensioner: L 40,00 x B 5,00 m Rumhøjde: 2,70 m (belyst højde) 4 adskilte lysgrupper med EVG 4 stk. LUXOMAT Indoor 80-Slave 2 stk. LUXOMAT Indoor 80-Master stk. LUXOMAT PD2-Slave 2 stk. LUXOMAT PD2-Master Master-apparat indstilling PD2 / Indoor 80: Efterløbstid R: > 5 min. Lysstyrkeværdi R: 500 Lux eller individuelt med fjernbetjening Efterløbstid R2: valgfri - Masterdrift i modtagelsesområdet og i forrum til elevator - Master-/Slave-tænding i gennemgangsområdet - Master-apparatet skal altid monteres på stedet med det mindste dagslys. 3

4 Planlægningseksempel 2: Korridor med PD3N eller PD3N-Micro 3 20,00 m 2,00 m 2 8,00 m Bewegungsachse 40,00 m Gruppe Gruppe 2 Gruppe 3 PD3N PD3N-C-P hvid PD3N-C-i hvid PD3N-C-DM hvid PD3N-C-P Micro hvid PD3N-C-i Micro hvid Korridor i et sportsanlæg med tre lysgrupper: Forrum til personaleelevatorer (gul), korridorområde (rød), trappeopgangsområde (blå) Bemærkninger: Speciel opmærksomhed skal rettes mod adgangszonerne. Døde zoner i korridorafsnittene skal undgås. I modsat fald skal efterløbstiden øges. Ved direkte (radiale) bevægelser henimod sensoren skal der tages ubetinget hensyn til de specielt betegnede rækkevidder i kataloget for bevægelser henimod sensoren (radiale bevægelser). 7 stk. LUXOMAT PD3N-P/i/DM Indstillinger af apparater PD3N: Efterløbstid: > 5 min. Lysstyrke: Dag/Nat (symbol Solskin ) - Paralleldrift i korridorområde - Standarddrift i elevatorrum og trappeopgangsområde Type: korridor uden dagslys Bygningsdimensioner: L 40,00 x B 5,00 m Rumhøjde: 2,70 m (belyst højde) 3 adskilte lysgrupper med EVG 4

5 Planlægningseksempel 3: Korridor med PD4-Master-2C-K (Korridor) og PD4-Master-2C 4,00 m 5,00 m Master 3 5,00 m 2,00 m Master Slave Slave 8,00 m Master 2 Master 40,00 m PD4-Korridor Gruppe PD4 Gruppe 2 Gruppe 3 PD4-M-2C-K-P hvid PD4-M-2C-K-i hvid PD4-M-2C-K-DM hvid PD4-S-K-P hvid PD4-S-K-i hvid PD4-S-K-DM hvid PD4-M-2C-P hvid PD4-M-2C-i hvid PD4-M-2C-DM hvid Korridor i en kontoretage med tre lysgrupper: Forrum til personaleelevatorer (gul), korridorområde (rød), trappeopgangsområde (blå) Bemærkninger: Speciel opmærksomhed skal rettes mod adgangszonerne. Døde zoner i korridorafsnittene skal undgås. I modsat fald skal efterløbstiden øges. Ved direkte (radiale) bevægelser henimod sensoren skal der tages ubetinget hensyn til de specielt betegnede rækkevidder i kataloget for bevægelser henimod sensoren (radiale bevægelser), for korridorsensoren 0 m radius. Den store frontale følsomhed ligger kun i korridoraksen (80 ). På tværs +90 gælder den frontale følsomhed for standard-pd4. Type: korridor uden dagslys Rumhøjde: 2,70 m 3 adskilte lysgrupper med EVG stk. LUXOMAT PD4-Master-K (korridor-bevægelsessensor) 2 stk. LUXOMAT PD4-Slave-K (korridor-bevægelsessensor) 4 stk. LUXOMAT PD4-Master-P/DM/i Indstillinger af apparater PD4: Efterløbstid: ca. 5 min. Lysstyrke: Dag/Nat (symbol Solskin ) - Master-/Slave-drift i korridorområde - Standarddrift i elevatorrum og trappeopgangsområde 5

6 Planlægningseksempel 4: Stort kontor med PD2 Master 2 Master 3 Master 4 Master 5 Master 6 Master 7 Master 8 Master Slave Slave Master 9 6,00 m 8,00 m Master Slave Slave Master 0 34,00 m Gruppe Gruppe 2 - Detekteringsområde siddende handling PD2 PD2-M-2C-P hvid PD2-M-2C-i hvid PD2-M-2C-DM hvid PD2-S-P hvid PD2-S-i hvid PD2-S-DM hvid I et stort kontor skal der installeres en automatisk belysningsstyring med bevægelsessensorer. Dobbelt- og enkeltarbejdspladserne, modtagelsesområdet såvel som forrum til elevatorerne skal kunne tændes hver for sig. Hele gennemgangsområdet skal overvåges. Type: stort kontor med dagslys Dimensioner: L 34,00 x B 6,00 m Rumhøjde: 2,70 m (belyst højde) Indstillinger af apparater PD2-Master: Efterløbstid R: 5 min. Lysstyrkeværdi R: 300 Lux eller individuelt med fjernbetjening Efterløbstid R2: valgfri Masterdrift på arbejdspladser og i modtagelsesområdet, Master-/ Slave-tænding i gennemgangsområdet. Master-apparatet skal altid monteres på stedet med det mindste dagslys. Belysning: adskilte lysgrupper med EVG 4 stk. LUXOMAT PD2-Slave stk. LUXOMAT PD2-Master 6

7 Planlægningseksempel 5: Trappeopgang med PD3N PD3N 7,00 m 0,80 m 2,50 m 7,00 m Gruppe Detekteringsområde på tværs PD3N-C-P hvid PD3N-C-i hvid PD3N-C-DM hvid I trappeopgangen i et flerfamiliehus skal belysningen styres automatisk med fire tilstedeværelsessensorer. Tilstedeværelsessensorerne skal monteres i loftet. Type: trappeopgang med 3 etager og en kælder uden dagslys Dimensioner: L 7,00 x B 2,50 m Etagehøjde: 2,70 m (belyst højde) lysgruppe med EVG 4 stk. LUXOMAT PD3N Efterløbstid: 5 min. Lysstyrkeværdi: Symbol Solskin Paralleldrift Alternativer: Planlægningseksempel nr. 6: Trappeopgang med LUXOMAT PD2-tilstedeværelsessensorer Planlægningseksempel nr. 7: Trappeopgang med LUXOMAT Indoor 80-R-bevægelsessensorer i 3-leder-teknik Planlægningseksempel nr. 8: Trappeopgang med LUXOMAT Indoor 80-TR-bevægelsessensorer i 2-leder-impuls-teknik Planlægningseksempel nr. 9: Trappeopgang med bevægelsessensorer LUXOMAT RC-plus next 7

8 Planlægningseksempel 6: Trappeopgang med PD2 Slave Slave PD2 7,00 m 0,80 m Master 2,50 m Master 2 7,00 m Gruppe Gruppe 2 PD2-M-2C-P hvid PD2-M-2C-i hvid PD2-M-2C-DM hvid PD2-S-P hvid PD2-S-i hvid PD2-S-DM hvid I trappeopgangen i et flerfamiliehus skal to belysningsgrupper (boligetager/kælder) styres automatisk med bevægelsessensorer. Apparaterne skal monteres i loftet. Master-/Slave-tænding med valgfri taststyring i boligetager. Master-apparatet skal altid monteres på stedet med det mindste dagslys. Masterdrift med valgfri taststyring i kælder. Type: trappeopgang med 3 etager og en kælder uden dagslys Dimensioner: L 7,00 x B 2,50 m Etagehøjde: 2,70 m (belyst højde) 2 lysgrupper med EVG (kælder uden dagslys, boligetager) 2 stk. LUXOMAT PD2-Slave 2 stk. LUXOMAT PD2-Master Indstillinger af apparater PD2-Master: Efterløbstid R: 5 min. Lysstyrkeværdi R: 300 Lux Efterløbstid R2: valgfri Alternativer: Planlægningseksempel nr. 5: Trappeopgang med LUXOMAT PD3N-bevægelsessensorer Planlægningseksempel nr. 7: Trappeopgang med LUXOMAT Indoor 80-R-bevægelsessensorer i 3-leder-teknik Planlægningseksempel nr. 8: Trappeopgang med LUXOMAT Indoor 80-TR-bevægelsessensorer i 2-leder-impuls-teknik Planlægningseksempel nr. 9: Trappeopgang med bevægelsessensorer LUXOMAT RC-plus next 8

9 Planlægningseksempel 7: Trappeopgang med Indoor 80-R i 3-leder-teknik 0,80 m 7,00 m 2 Indoor 80-R 3 2,50 m 4 7,00 m Gruppe Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Detekteringsområde på tværs Sensorindsats til Indoor 80-R-DM Indoor 80-R, komplet monteret renhvid, RAL I trappeopgangen i et flerfamiliehus skal belysningen i hver etage styres automatisk med bevægelsessensorer. Bevægelsessensorerne skal monteres som vægafbrydere. Type: trappeopgang med 3 etager og en kælder uden dagslys Dimensioner: L 7,00 x B 2,50 m Etagehøjde: 2,70 m (belyst højde) 4 adskilte lysgrupper 4 stk. LUXOMAT Indoor 80-R Standarddrift (etagevis, valgfri taststyring med åbningstast) Alternativer: Planlægningseksempel nr. 5: Trappeopgang med LUXOMAT PD3N-bevægelsessensorer Planlægningseksempel nr. 6: Trappeopgang med LUXOMAT PD2-tilstedeværelsessensorer Planlægningseksempel nr. 8: Trappeopgang med LUXOMAT Indoor 80-TR-bevægelsessensorer i 2-leder-impuls-teknik Planlægningseksempel nr. 9: Trappeopgang med bevægelsessensorer LUXOMAT RC-plus next Efterløbstid: 5 min. Lysstyrkeværdi: Dag/Nat (symbol Solskin ) 9

10 Planlægningseksempel 8: Trappeopgang med Indoor 80-TR i 2-leder-teknik 7,00 m 0,80 m Indoor 80-TR 2,50 m 7,00 m Gruppe Sensorindsats til Indoor 80-TR-DM Indoor 80-TR, komplet monteret renhvid, RAL I trappeopgangen i et flerfamiliehus skal belysningen i hver etage styres automatisk med bevægelsessensorer. Bevægelsessensorerne skal monteres som vægafbrydere. Efterløbstid: om muligt den samme efterløbstid, som for trappelysautomaten Lysstyrkeværdi: Dag/Nat (symbol Solskin ) Type: trappeopgang med 3 etager og en kælder uden dagslys Dimensioner: L 7,00 x B 2,50 m Etagehøjde: 2,70 m (belyst højde) lysgruppe med trappelysautomat 4 stk. LUXOMAT Indoor 80-TR Paralleldrift Alternativer: Planlægningseksempel nr. 5: Trappeopgang med LUXOMAT PD3N-bevægelsessensorer Planlægningseksempel nr. 6: Trappeopgang med LUXOMAT PD2-tilstedeværelsessensorer Planlægningseksempel nr. 7: Trappeopgang med LUXOMAT Indoor 80-R-bevægelsessensorer i 3-leder-teknik Planlægningseksempel nr. 9: Trappeopgang med bevægelsessensorer LUXOMAT RC-plus next 0

11 Planlægningseksempel 9: Trappeopgang med RC-plus next ,00 m 0,80 m 3 RC-plus next 2,50 m 4 7,00 m Gruppe Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Krybezone Detekteringsområde på tværs RC-plus next 30 hvid RC-plus next 30 brun RC-plus next 30 sort I trappeopgangen i et flerfamiliehus skal belysningen i hver etage styres automatisk med bevægelsessensorer. Bevægelsessensorerne skal monteres i loftet. Type: trappeopgang med 3 etager og en kælder uden dagslys Dimensioner: L 7,20 x B 2,50 m Etagehøjde: 2,70 m (belyst højde) 4 adskilte lysgrupper 4 stk. LUXOMAT RC-plus next 30 Standarddrift (etagevis, valgfri taststyring med åbningstast) Alternativer: Planlægningseksempel nr. 5: Trappeopgang med LUXOMAT PD3N-bevægelsessensorer Planlægningseksempel nr. 6: Trappeopgang med LUXOMAT PD2-tilstedeværelsessensorer Planlægningseksempel nr. 7: Trappeopgang med LUXOMAT Indoor 80-R-bevægelsessensorer i 3-leder-teknik Planlægningseksempel nr. 8: Trappeopgang med LUXOMAT Indoor 80-TR-bevægelsessensorer i 2-leder-impuls-teknikk Indstillinger af apparater RC-plus next: Efterløbstid: 4 min. Lysstyrkeværdi: Dag/Nat (symbol Solskin )

12 Planlægningseksempel 0: Mødelokale A med PD2 ca. 5,80 m Slave PD2 Master 7,80 m Gruppe Detekteringsområde siddende handling PD2-M-2C-P hvid PD2-M-2C-i hvid PD2-M-2C-DM hvid PD2-S-P hvid PD2-S-i hvid PD2-S-DM hvid I et mødelokale skal belysningen styres afhængig af tilstedeværelse og dagslys. På trods af den automatiske styring skal det være muligt, at indvirke manuelt på den aktuelle belysningstilstand med en tast eller en fjernbetjening. Bevægelsessensorerne skal monteres i loftet. Type: mødelokale med dagslys Dimensioner: L 7,80 x B 5,80 m Rumhøjde: 2,70 m (belyst højde) lysgruppe med EVG Efterløbstid R: mindst 5 min. Lysstyrkeværdi R: 300 Lux Efterløbstid R2: valgfri Master-/Slave-tænding med valgfri taststyring. Master-apparatet skal altid monteres på stedet med det mindste dagslys. Alternativer: Planlægningseksempel nr. : Mødelokale B Planlægningseksempel nr. 2: Mødelokale C stk. LUXOMAT PD2-Slave stk. LUXOMAT PD2-Master 2

13 Planlægningseksempel : Mødelokale B med Indoor 80 og PD2-slave ca. 5,80 m Slave PD2 Master Indoor 80 7,80 m Gruppe Detekteringsområde siddende handling Sensorindsats til Indoor 80-M-2C-DM Indoor 80-M-2C, komplet monteret renhvid, RAL PD2-S-P hvid PD2-S-i hvid PD2-S-DM hvid I et mødelokale skal belysningen styres afhængig af tilstedeværelse og dagslys. På trods af den automatiske styring skal det være muligt, at indvirke manuelt på den aktuelle belysningstilstand med en tast eller en fjernbetjening. Bevægelsessensorerne skal monteres på væggen og i loftet. Type: mødelokale med dagslys Dimensioner: L 7,80 x B 5,80 m Rumhøjde: 2,70 m (belyst højde) lysgruppe med EVG Indstillinger af apparater Indoor 80-Master: Efterløbstid R: mindst 5 min. Lysstyrkeværdi R: 300 Lux Efterløbstid R2: valgfri Master-/Slave-tænding med valgfri taststyring. Master-apparatet skal altid monteres på stedet med det mindste dagslys. Alternativer: Planlægningseksempel nr. 0: Mødelokale A Planlægningseksempel nr. 2: Mødelokale C stk. LUXOMAT PD2-Slave stk. LUXOMAT Indoor 80-Master 3

14 Planlægningseksempel 2: Mødelokale c med Indoor 80-M-2C og PDN-Slave ca. 5,80 m Slave PDN Master Indoor 80 7,80 m Gruppe Detekteringsområde siddende handling Sensorindsats til Indoor 80-M-2C-DM Indoor 80-M-2C, komplet monteret renhvid, RAL PDN-S-P hvid PDN-S-i hvid PDN-S-DM hvid I et mødelokale skal belysningen styres afhængig af tilstedeværelse og dagslys. På trods af den automatiske styring skal det være muligt, at indvirke manuelt på den aktuelle belysningstilstand med en tast eller en fjernbetjening. Bevægelsessensorerne skal monteres på væggen og i loftet. Type: mødelokale med dagslys Dimensioner: L 7,80 x B 5,80 m Rumhøjde: 2,70 m (belyst højde) lysgruppe med EVG Indstillinger af apparater Indoor 80-Master: Efterløbstid R: mindst 5 min. Lysstyrkeværdi R: 300 Lux Efterløbstid R2: valgfri Master-/Slave-tænding med valgfri taststyring. Master-apparatet skal altid monteres på stedet med det mindste dagslys. Alternativer: Planlægningseksempel nr. 0: Mødelokale A Planlægningseksempel nr. : Mødelokale B stk. LUXOMAT PDN-Slave stk. LUXOMAT Indoor 80-Master 4

15 Planlægningseksempel 3: Enkeltkontor med PD2 ca. 4,00 m Master PD2 5,00 m I et enkeltkontor skal belysningen styres afhængig af tilstedeværelse og dagslys. På trods af den automatiske styring skal det være muligt, at indvirke manuelt på den aktuelle belysningstilstand med en tast eller en fjernbetjening. Bevægelsessensorerne skal monteres i loftet. Type: enkeltkontor med dagslys Dimensioner: 4,00 x 5,00 m Efterløbstid R: 0 min. Lysstyrkeværdi R: 300 Lux eller individuelt med fjernbetjening Efterløbstid R2: valgfri Masterdrift med valgfri taststyring lysgruppe med EVG stk. LUXOMAT PD2-Master Gruppe Detekteringsområde siddende handling PD2-M-2C-P hvid PD2-M-2C-i hvid PD2-M-2C-DM hvid

16 Planlægningseksempel 4: Parkeringskælder med PD4N-C 2 35,00 m ,00 m Gruppe Gruppe 2 PD4N-C PD4N-C-P hvid PD4N-C-i hvid PD4N-C-DM hvid I en parkeringskælder skal der med så få bevægelsessensorer som muligt opnås den bedst mulige overvågning af indgangsområderne til parkeringskælderen såvel som hovedgennemgangsområderne. Døde vinkler i visse delområder af garagen skal afhjælpes med en tilpasset efterløbstid. Belysningen skal opdeles i to adskilte lysgrupper (mod porten og mod væggen). Bevægelsessensorerne skal udelukkende monteres i loftet. Variant A) Efterløbstid: 8 min., Lysstyrkeværdi: Dag/Nat (symbol Solskin ) Variant B) Efterløbstid: Impuls, Lysstyrkeværdi: Dag/Nat (symbol Solskin ) Parallelkobling pr. lysgruppe Type: parkeringskælder uden dagslys Dimensioner: L 77,00 x B 35,00 m Rumhøjde: 3,00 m 2 adskilte lysgrupper med EVG Variant A) tænding direkte med bevægelsessensor Variant B) tænding med ekstern timer 6 stk. LUXOMAT PD4N-C Bemærkninger: Sørg for, at monteringen af bevægelsessensorerne altid udføres på tværs af bevægelses- henholdsvis kørselsretningen af personer eller køretøjer. Hvis man går direkte henimod sensoren, nedsættes rækkevidden betydeligt. Alternativer: Planlægningseksempel nr. 5: Parkeringskælder med bevægelsessensorer LUXOMAT RC-plus next 6

17 Planlægningseksempel 5: Parkeringskælder med RC-plus next 35,00 m ,00 m RC-plus next 230 RC-plus next 30 RC-plus next 30 Gruppe Gruppe 2 Krybezone RC-plus next 30 hvid RC-plus next 30 brun RC-plus next 30 sort RC-plus next 230 hvid RC-plus next 230 brun RC-plus next 230 sort RC-plus next 230 sølv I en parkeringskælder skal der med så få bevægelsessensorer som muligt opnås den bedst mulige overvågning af indgangsområderne til parkeringskælderen såvel som hovedgennemgangsområderne. Døde vinkler i visse delområder af garagen skal afhjælpes med en tilpasset efterløbstid. Belysningen skal opdeles i to adskilte lysgrupper (mod porten og mod væggen). Bevægelsessensorerne skal enten monteres på væggen eller i loftet. Type: parkeringskælder uden dagslys Dimensioner: L 77,00 x B 35,00 m Rumhøjde: 3,00 m 2 adskilte lysgrupper med EVG Variant A) tænding direkte med bevægelsessensor Variant B) tænding med ekstern timer 6 stk. LUXOMAT RC-plus next stk. LUXOMAT RC-plus next 30 Variant A) Efterløbstid: 8 min., Lysstyrkeværdi: Dag/Nat (symbol Solskin ) Variant B) Efterløbstid: Impuls, Lysstyrkeværdi: Dag/Nat (symbol Solskin ) Parallelkobling pr. lysgruppe Bemærkninger: Sørg for, at monteringen af bevægelsessensorerne altid udføres på tværs af bevægelses- henholdsvis kørselsretningen af personer eller køretøjer. Hvis man går direkte henimod sensoren, nedsættes rækkevidden betydeligt. 7

18 Planlægningseksempel 6: Privatgarage med PD3N 5,00 m 8,00 m I en privatgarage skal belysningen styres automatisk med bevægelsessensorer. Bevægelsessensorerne skal monteres i loftet. Type: privatgarage uden dagslys Dimensioner: L 5,00 x B 8,00 m Rumhøjde: 2,0 m Efterløbstid: 4 min. Lysstyrkeværdi: Dag/Nat (symbol Solskin ) Standarddrift lysgruppe med EVG stk. LUXOMAT PD3N-P/i/DM PD3N Gruppe PD3N-C-P hvid PD3N-C-i hvid PD3N-C-DM hvid

19 Planlægningseksempel 7: Toiletter med Indoor 80-R 5,00 m 9,00 m Indoor 80-R Gruppe Offentlige toiletter med aflåselige WC-kabiner, vægmontering af bevægelses-/lydsensor. Der skal anvendes kombinerede bevægelses-/ lydsensorer, hvormed også døde vinkler, som f.eks. toiletkabiner, kan overvåges afhængig af lyd. Bemærkninger: Toiletgæsterne skal gøres opmærksom på lydfølsomheden, f.eks. med et opslag inde i kabinen. Type: offentligt toilet uden dagslys Rumhøjde: 2,70 m 2 stk. LUXOMAT Indoor 80-R Efterløbstid: 0 min. Lysstyrke: Dag/Nat (symbol Solskin ) Lydfølsomhed: den optimale følsomhed skal findes ved test Standarddrift med lydfølsomhed Alternativer: Planlægningseksempel 8: med LUXOMAT PD3N eller PD3N-Micro lysgruppe med EVG pr. rum Døde vinkler skal nås med lydfølsomhed Sensorindsats til Indoor 80-R-DM Indoor 80-R, komplet monteret renhvid, RAL

20 Planlægningseksempel 8: Toiletter med PD3N eller PD3N-Micro 5,00 m Offentlige toiletter med aflåselige WC-kabiner. Type: offentligt toilet uden dagslys Rumhøjde: 2,70m Paralleldrift pr. rum Alternativer: Planlægningseksempel 7: med LUXOMAT Indoor 80-R lysgruppe med EVG pr. rum 7 stk. LUXOMAT PD3N-P/DM/i eller PD3N-Micro Efterløbstid: 0 min. Lysstyrke: Dag/Nat (symbol Solskin ) 9,00 m PD3N Gruppe Detekteringsområde siddende handling PD3N-C-P hvid PD3N-C-i hvid PD3N-C-DM hvid PD3N-C-P Micro hvid PD3N-C-i Micro hvid

21 Planlægningseksempel 9: Trefelts-sportshal med PD4-Master 40,00 m 8,00 m Master Master 2 Master 3 Gruppe Gruppe 2 Gruppe 3 PD4 PD4-M-2C-P hvid PD4-M-2C-i hvid PD4-M-2C-DM hvid I en trefelts-sportshal skal der installeres en automatisk belysningsstyring med bevægelsessensorer. Der skal dannes en lysgruppe, som kan tændes individuelt, for hver af de tre halområder. På trods af den automatiske styring skal det være muligt, at indvirke manuelt på den aktuelle belysningstilstand med en tast eller en fjernbetjening. Type: sportshal med dagslys Dimensioner: L 40,00 x B 8,00m Rumhøjde: 8,00 til 0,00 m (belyst højde) Efterløbstid R: > 5 min. Lysstyrkeværdi: 500 Lux eller individuelt med fjernbetjening Efterløbstid R2: valgfri Masterdrift ved alle tre lysgrupper; Master-/Slave-drift er også mulig. Master-apparatet skal altid monteres på stedet med det mindste dagslys. lysgruppe med EVG pr. halområde 3 stk. LUXOMAT PD4-Master 2

22 Planlægningseksempel 20: Lager med høje reoler med PD4N-C og PD4-M-C-GH Grupperne -3 Grupperne 4-8 Grupperne Master 4 Detekteringsområde på tværs Master 5 Master 6 37,00 m PD4N-C PD4-M-C-GH 40,00 m I et lager skal de forskellige områder overvåges med bevægelsessensorer og lyset skal tændes automatisk. Lageret opdeles i følgende områder: 5 korridorer (rød), begyndelse af korridoren, slutning af korridoren (grøn), lagerindgang, elevatorzone, rampe (blå). Hvert delområde skal kunne overvåges og tændes individuelt. Bevægelsessensorerne skal monteres i loftet. Type: lager med høje reoler med dagslys Dimensioner: L 40,00 x B 37,00 m Rumhøjde: 0,00 m 3 stk. LUXOMAT PD4N-P/i/DM 7 stk. LUXOMAT PD4-M-GH-P Efterløbstid R: > 5 min. Lysstyrkeværdi: 500 Lux eller individuelt med fjernbetjening Efterløbstid R2: valgfri Masterdrift ved alle lysgrupper 0 lysgrupper med EVG Master 7 Master 9 Master 0 Master 8 PD4N-C-P hvid PD4N-C-i hvid PD4N-C-DM hvid PD4-M-C-GH-P hvid

23 Planlægningseksempel 2: Klasseværelse med PDN-Master-2C og Slave 6,00 m Master Slave PDN 0,00 m Gruppe Detekteringsområde siddende handling PDN-M-2C-P hvid PDN-M-2C-i hvid PDN-M-2C-DM hvid PDN-S-P hvid PDN-S-i hvid PDN-S-DM hvid I et klasseværelse skal belysningen styres afhængig af tilstedeværelse og dagslys. På trods af den automatiske styring skal det være muligt, at indvirke manuelt på den aktuelle belysningstilstand med en tast eller en fjernbetjening. Tilstedeværelsessensorerne skal monteres i loftet. Type: klasseværelse med dagslys Dimensioner: L 0,00 x B 6,00 m Etagehøjde: 2,70 m (belyst højde) lysgruppe med EVG Indstillinger af apparater PDN-Master: Efterløbstid R: mindst 5 min. Lysstyrkeværdi R: 300 Lux Efterløbstid R2: valgfri Master-/Slave-tænding med valgfri taststyring. Master-apparatet skal altid monteres på stedet med det mindste dagslys. Bemærk: En ideel overvågning er også mulig med en enkelt PD4-DUO-bevægelsessensor. stk. LUXOMAT PDN-Slave stk. LUXOMAT PDN-Master 23

24 Planlægningseksempel 22: Klasseværelse med PD4-M-2C-DUO eller PD4-M-DUO-DIM 6,00 m Master PD4-M-DUO-DIM 0,00 m Gruppe -2 Zone : Belysningskilde i nærheden af vindue Zone 2: Belysningskilde væk fra vindue Detekteringsområde siddende handling PD4-M-2C-DUO-P hvid PD4-M-2C-DUO-i hvid PD4-M-2C-DUO-DM hvid PD4-M-DUO-DIM-P hvid PD4-M-DUO-DIM-i hvid PD4-M-DUO-DIM-DM hvid I et klasseværelse skal belysningen styres afhængig af tilstedeværelse og dagslys og opdeles og styres adskilt i et lampebånd i nærheden af vinduerne og væk fra vinduerne. På trods af den automatiske styring skal det være muligt, at indvirke manuelt på den aktuelle belysningstilstand med en tast eller en fjernbetjening. Bevægelsessensoren skal monteres i loftet. Efterløbstid R: > 5 min. Lysstyrkeværdi R: 300 Lux eller individuelt med fjernbetjening Efterløbstid R2: valgfri Standarddrift Type: klasseværelse med dagslys Dimensioner: L 0,00 x B 6,00 m Rumhøjde: 2,70 m (belyst højde) 2 lysgrupper med EVG stk. LUXOMAT PD4-DUO eller stk. LUXOMAT PD4-DUO-DIM 24

25 Planlægningseksempel 23: Klasseværelse med PD4-M-3C-TRIO eller PD4-M-TRIO-DIM 6,00 m Master PD4-M-3C-TRIO 0,00 m Gruppe -3 Zone : Belysningskilde i nærheden af vindue Zone 2: Belysningskilde væk fra vindue Zone 3: Styring af tavlebelysning Detekteringsområde siddende handling PD4-M-3C-TRIO-i hvid PD4-M-3C-TRIO-P hvid PD4-M-TRIO-DIM-i hvid PD4-M-TRIO-DIM-P hvid I et klasseværelse skal belysningen styres afhængig af tilstedeværelse og dagslys og opdeles og styres adskilt i et lampebånd i nærheden af vinduerne og væk fra vinduerne. Herudover skal der anvendes en tavlebelysning, som kan tændes separat. På trods af den automatiske styring skal det være muligt, at indvirke manuelt på den aktuelle belysningstilstand med en tast eller en fjernbetjening. Bevægelsessensoren skal monteres i loftet. Type: klasseværelse med dagslys Dimensioner: L 0,00 x B 6,00 m Rumhøjde: 2,70 m (belyst højde) stk. LUXOMAT PD4-TRIO eller stk. LUXOMAT PD4-TRIO-DIM Efterløbstid R: > 5 min. Lysstyrkeværdi R: 300 Lux eller individuelt med fjernbetjening Efterløbstid R2: valgfri Standarddrift 2 lysgrupper med EVG Tavlebelysning 25

26 Planlægningseksempel 24: Boutique med RC-plus next 230 Gong RC-plus next 230 4,00 m 6,70 m Gruppe RC-plus next 230 hvid RC-plus next 230 brun RC-plus next 230 sort RC-plus next 230 sølv I en butik skal tilstedeværelse af kunder meldes en dørklokke. Bevægelsessensoren skal monteres ved indgangen. Standarddrift med tilslutte dørklokke Type: forretning med dagslys Rumhøjde: 2,70 m LUXOMAT RC-plus next 230 I dette tilfælde aktiveres kun dørklokken, intet lys Impulstilstand Lysstyrke: Dag/Nat (symbol Solskin ) 26

ÅRS GARANTI. Innovation 2014. Sensorkatalog COM 1 COM 2 DALI KNX DIM TILSTEDEVÆRELSESSENSORER - BEVÆGELSESSENSORER

ÅRS GARANTI. Innovation 2014. Sensorkatalog COM 1 COM 2 DALI KNX DIM TILSTEDEVÆRELSESSENSORER - BEVÆGELSESSENSORER 5 ÅRS GARANTI Innovation 2014 Sensorkatalog COM 1 COM 2 DALI KNX DIM TILSTEDEVÆRELSESSENSORER - BEVÆGELSESSENSORER Sensorteknik Højfrekvens (HF) Indendørs HF-sensorer udsender signaler med frekvensen 5,8

Læs mere

LUXOMAT ledningsdiagrammer for el-installatører, elektrikere og rådgivende ingeniører

LUXOMAT ledningsdiagrammer for el-installatører, elektrikere og rådgivende ingeniører B.E.G. UXOMAT UXOMAT ledningsdiagrammer for el-installatører, elektrikere og rådgivende ingeniører Indeks Side Udendørs- og lofts-bevægelsessensor 2 Væg-bevægelsessensor 3 Udendørs-, væg- og lofts-bevægelsessensor

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

LK PIR-guide. Find den bedste PIR til formålet!

LK PIR-guide. Find den bedste PIR til formålet! LK PIR-guide Find den bedste PIR til formålet! Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Introduktion...side 3 Vælg PIR...side 4 PIR-produkter LK FUGA PIR 10 A...side 6 LK FUGA

Læs mere

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp KNX løsninger til Erhvervsbygninger KNX Automatisk dagslysregulering og manuel dæmp Tekniske specifikationer Funktioner KNX Automatisk dagslysregulering Styringen tager udgangspunkt i et stort lokale (A

Læs mere

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Intelligent bolig uden besvær økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Få en mere komfortabel og sikker bolig med et lavere elforbrug zensehome er fremtidens bygningsinstallation i diskret og tidløst design

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

NYHEDER 1/2014 NYHEDER

NYHEDER 1/2014 NYHEDER NYHEDER 1/2014 DK NYHEDER 1/2014 AUTOMATION BELYSNING SIKKERHED INNOVATIV OG MADE IN GERMANY 2 FORORD SMART PRODUCTS FOR SMART BUILDINGS Med denne nyhedsbrochure lancerer vi nye produkter inden for LED-belysning

Læs mere

TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER DK KNX TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER KNX

TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER DK KNX TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER KNX TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER DK KNX TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER KNX SKÆRPEDE SANSER GIVER BEDRE PRÆSTATION: DE NYE KNX-SENSORER FRA ESYLUX HØJTYDENDE SANSER TIL KNX-BUSSEN I BETRAGTNING

Læs mere

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga BOLIGEN Opholdsrum Gulve Vægge Lofter Indvendige døre Skydedøre Dørgreb Fodlister, gerigter Stikkontakter Massiv egeparket Vægge med glasfilt, malerbehandlet hvide Lofter med glasfilt, malerbehandlet hvide.

Læs mere

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER 113 Screeningsredskabet HOUSING ENABLER Kortlægningsskema Dato. Navn Boligens adresse...... Identifikationskode 114 Housing Enabler BOLIGENS STANDARD (ifølge Boverket, 2008) FØLGENDE NØDVENDIGE BOLIGFUNKTIONER

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Park Master monteringstip AM0258 til bagkofanger

Park Master monteringstip AM0258 til bagkofanger 911410 Park Master monteringstip Denne nye udgave af Parkmaster har en reduceret udvendig sensordiameter i forhold til den tidligere udgave AM0158. 22 mm i forhold til 25 mm, som giver en endnu bedre finish

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Almegårds Kaserne. Bygninger

Almegårds Kaserne. Bygninger Almegårds Kaserne Bygninger Samlet bygningsmasse for depot. Generel renovering af depots bygninger er tiltrængt (nødvendig) (utætte Bygninger). (utætte vægge, døre, vinduer og tage) (undgå svamp/skimmel)

Læs mere

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Fig. 2-2 /3 plans beboelse Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Vi takker Dem for købet af denne røgalarm, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. Værelse

Læs mere

Søndervangsskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Søndervangsskolen. Projektkatalog. Answers for energy Søndervangsskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3

Læs mere

Al vores bordbelysning til køkken er designet med indbygget LED, der bruger op til 85% mindre energi og holder 20 gange længere end glødepærer.

Al vores bordbelysning til køkken er designet med indbygget LED, der bruger op til 85% mindre energi og holder 20 gange længere end glødepærer. 31_015 Produktguide Køkkenbelysning Arbejdet i køkkenet bliver nemmere, sjovere og mere sikkert, når du har et godt og ensartet lys på hele bordpladen. Monter skabsbelysning oven på vægskabene, så du kan

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

Comadan a/s tlf: 8644 7877 - fax: 8644 7850 - email: salg@comadan.dk

Comadan a/s tlf: 8644 7877 - fax: 8644 7850 - email: salg@comadan.dk Fotek fotoceller DC-typer med indbygget følsomhedsjustering giver optimal funktionssikkerhed DC-typer er forsynet med både NPN- og PNP-udgang DC-typer er polaritets- og overbelastningsbeskyttet. AC-typer

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF NR. BROBY SKOLE TIL JOB & AKTIV DATO 15.12.2011 NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING ARKITEKTFIRMAET TKT A/S ENGLANDSGADE 25, 1 POSTBOKS 40 DK-5100 ODENSE C www.tkt.dk

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Rivers. Belysningsfamilien der skiller sig ud fra mængden

Rivers. Belysningsfamilien der skiller sig ud fra mængden Rivers Belysningsfamilien der skiller sig ud fra mængden AMAZON THAMES SEINE DANUBE LOIRE Rivers 02 Rivers er en familie, bestående af fem medlemmer, der tilgodeser høje krav til funktion og design. De

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhvervsbygninger Program 10.0.0.0.3.0 Kontinuert dagslysregulering via DALI og PIR i Lysreguleringsfunktioner Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af folks bevægelser

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning

MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB NMEA-0183 multiplexer Betjeningsvejledning MiniPlex-41USB, V1.1 Firmware V1.20 SeaTech, 2002 Indledning: MiniPlex-41USB er en 4-kanals data multiplexer, som giver mulighed for tilslutning

Læs mere

Spar energi i dit parkeringshus

Spar energi i dit parkeringshus Spar energi i dit parkeringshus - Helhedsløsning, hurtig opgradering eller Long Life løsning? Tre måder at spare energi i dit parkeringshus Nedenfor præsenterer vi tre af vores mest energieffektive løsninger

Læs mere

1. Programmering af markiser

1. Programmering af markiser 1. Programmering af markiser Programmering af markisemotorer: Ved levering: begynd med at kontrollere motorens programmerings-status. Tryk kort bag på den leverede senders programmeringsknap: 1. Svarer

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Brugerinformation vedr. elinstallationer. 2624 Nyboder BAP 298 Restaurering og modernisering af De gule Stokke - Pilotprojekt

Brugerinformation vedr. elinstallationer. 2624 Nyboder BAP 298 Restaurering og modernisering af De gule Stokke - Pilotprojekt Brugerinformation vedr. elinstallationer 2624 Nyboder BAP 298 Restaurering og modernisering af De gule Stokke - Pilotprojekt Udarbejdet af Gert Carstensen A/S 2013-09-24 Brugerinformation vedr. elinstallationer

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

LK IHC Plejebolig. Velfærdsteknologi - en hjælp i dagligdagen

LK IHC Plejebolig. Velfærdsteknologi - en hjælp i dagligdagen LK IHC Plejebolig Velfærdsteknologi - en hjælp i dagligdagen LK IHC Plejebolig Intelligente installationer, der hjælper mennesker Mennesker er ikke ens. Vi er vidt forskellige, vi kan forskellige ting,

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format

Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format Uhlenbrock 75 900 funktionsdekoder (1) Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format Tænder og slukker for ekstrafunktioner som horn, fløjte, lys og røg. Egenskaber 75 900 Funktionsdekoderen kan anvendes

Læs mere

Installationsmanual Flydekontakt

Installationsmanual Flydekontakt Flydekontakt Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 2 VEDLIGEHOLDELSE... 3 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 3 BORTSKAFFELSE... 3 AKTIVERING OG TEST I ALARMSYSTEMET... 3 Side 1

Læs mere

Gira Tastsensor 3 Styring af Gira KNX / EIB-elektroinstallation

Gira Tastsensor 3 Styring af Gira KNX / EIB-elektroinstallation Styrer og kontrollerer de forskellige busfunktioner i Gira KNX / EIBsystemet som f.eks. lysscener, persienner og markiser, panikafbryder, en central-slukprogrammering eller en behovsorienteret enkeltrumstemperaturstyring

Læs mere

Checkliste for nye bygninger BR10

Checkliste for nye bygninger BR10 Checkliste for nye bygninger Bygningens tæthed. Krav til bygningens tæthed i rum opvarmet > 15 C. Hvis der ikke foreligger prøveresultater for prøvning af luftskiftet anvendes 1,5 l/s pr. m² ved 50 Pa.

Læs mere

MISTRAL MAX R1. BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual

MISTRAL MAX R1. BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual MISTRAL MAX R1 BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual DK Bil alarm system Bruger og installations manual DK SYSTEM FUNKTIONER Hopping kode Armering / desarmering Lydløs armering / desarmering

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

ES 400. Vibrationsdetektor. Installationsvejledning

ES 400. Vibrationsdetektor. Installationsvejledning ES 400 Vibrationsdetektor Installationsvejledning Side 2 ES 400 Vibrationsdetektor Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...3 2. Placering...4 2.1 Størrelsen af det overvågede område...4 2.2 Dækningsradier

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 TILSLUTNING TIL ALARMSYSTEM... 3 TILSLUTNING TIL SENSORER OG EKSTERNE ENHEDER... 4 12V TILSLUTNING...

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser.

Til brug for min opfølgningsrapport (nr. 1) modtog jeg herefter amtets og sygehusets udtalelser. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. august 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 13. juni 2003 af Sygehus Vestsjælland, Ringsted Sygehus. I rapporten bad jeg amtet om udtalelser og om underretning

Læs mere

Lær dit inklimeter at kende

Lær dit inklimeter at kende Lær dit inklimeter at kende OPSTARTS- MANUAL Indholdsfortegnelse Lær dit inklimeter at kende...2 Hvad er et inklimeter?...2 Hvordan vurderes indeklimaet?...2 Anvisninger for ophængning...2 Montering...2

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port 2 2650 Hvidovre Tlf.: 35816055

Elinstallationsrapport for ejendommen. ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port 2 2650 Hvidovre Tlf.: 35816055 for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Anders & Pia Bruun Trouvillevej 1a 3100 Hornbæk Dato 14.07.2014 Udløbsdato 14.07.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed ThoMa-El ApS Hammerholmen 9-13, port

Læs mere

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX

Bredbånd. Installationsvejledning - WGW BOX Bredbånd Installationsvejledning - WGW BOX Introduktion og din ordre WGW Box ADSL stik og lamper Denne vejledning hjælper dig med at installere din bredbåndsforbindelse Tændt/ slukket DSL Internet Telefon

Læs mere

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af radiatoranlæg til eksisterende byggeri Denne rapport er en undersøgelse for mulighed for realisering af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende

Læs mere

Automatisk satellit overvågning af

Automatisk satellit overvågning af Automatisk satellit overvågning af dine ejendele InteT abonnement eller gebyr Få adgang til al information direkte via mobiltelefon eller Internet Bevægelses sensor - autosporing samt aflytning Markedets

Læs mere

LK FUGA. Kontakt til det enkle og tidløse

LK FUGA. Kontakt til det enkle og tidløse LK FUGA Kontakt til det enkle og tidløse Det enkle design LK FUGA er et komplet afbryder- og stikkontakt-program med et enkelt og tidløst design, der forener funktion, æstetik og en høj brugervenlighed.

Læs mere

Oversigt over klagepunkter: 8164. Stikkontakt ved dør virker ikke.

Oversigt over klagepunkter: 8164. Stikkontakt ved dør virker ikke. Oversigt over klagepunkter: 8164 1. Kælder 2. Bryggers 3. Udhus 4. Terrasse 5. Tag 6. Køkken 7. Bad 8. Trappeopgang 9. Stue 10. Vindfang 11. HFI relæ Klagers påstand: 1. Kælder: Lysinstallationen fungerer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Birgit & Peter Finn Giødesen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej 107 5260 Odense S Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Birgit & Peter Finn Giødesen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej 107 5260 Odense S Tlf. for ejendommen Sælger Birgit & Peter Finn Giødesen Adresse Fjordvej 70 Postnr. og by 6000 Kolding Dato 17.08.2015 Udløbsdato 17.08.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut. Elinstallatør Kai Hansen

Læs mere

Dagslysstyret LED-belysning

Dagslysstyret LED-belysning Dagslysstyret LED-belysning Om dagslysstyret LED-belysning Resultater Tekniske løsninger Forsøgslokaler Fremtidens lys Målinger og test Kontakter Et lyskoncept til daglysstyret LED-belysning til skoler

Læs mere

Schneider Electric KNX. Produkt- og funktionsoversigt DIN skinne komponenter og PIR

Schneider Electric KNX. Produkt- og funktionsoversigt DIN skinne komponenter og PIR Schneider Electric KNX Produkt- og funktionsoversigt DIN skinne komponenter og PIR Teknisk information Schneider Electric KNX Oversigt DIN monteret enheder relæ udgange Relæ udgang DIN8x2306 Relæ udgang

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159

Elinstallationsrapport for ejendommen. Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.: 24224159 for ejendommen Sælger Erik Christensen Adresse Frederiksberg Bakke 5 Postnr. og by 8830 Tjele Dato 07.08.2014 Udløbsdato 07.08.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Visu-El ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg

Læs mere

AUTOXENON.COM Kvalitets xenonkits

AUTOXENON.COM Kvalitets xenonkits AUTOXENON.COM Kvalitets xenonkits Introduktion HID er forkortelsen af High Intensity Discharge Lamp, og er et revolutionerende teknologisk produkt. Xenon-gas bliver i en quartz-tube udsat for 23000V frembragt

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren. DK installations- & konfigurationsguide

Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren. DK installations- & konfigurationsguide 911413 Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren DK installations- & konfigurationsguide Indholdsfortegnelse 1. Installationsværktøj.... 2. Kit indhold... 3. Sensor lakering... 4.

Læs mere

Brugervejledning for Røgalarm SD900

Brugervejledning for Røgalarm SD900 Brugervejledning for Røgalarm SD900 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold: Tilsigtet anvendelse af SD900 side 3 Eksempler

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej 107 5260 Odense S Tlf.: 66 19 45 00

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej 107 5260 Odense S Tlf.: 66 19 45 00 for ejendommen Sælger Lene Rønnow Trankjær Adresse Kalørvej 19 Postnr. og by 5491 Blommenslyst Dato 14.05.2014 Udløbsdato 14.05.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aut. Elinstallatør Kai Hansen Odensevej

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg

El-projektering Mekanisk ABV-anlæg El-projektering Mekanisk ABV-anlæg safelight.dk El-projektering - Mekanisk ABV-anlæg Erstatningsluft Udsugning Flowretning Porte til erstatningsluft. Note 2 Brandventilator Note 15 Spjæld Note 16 Ventilationssystemer

Læs mere

Antenneguiden. Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed. Daimler Mobile Partner ApS

Antenneguiden. Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed. Daimler Mobile Partner ApS Antenneguiden Anvendelse af ekstern antenne giver højere datatransmissionshastighed og et mere stabilt signal. Daimler Mobile Partner ApS Uanset om man anvender 2G/GSM (også kaldet GPRS), 3G/UMTS eller

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering

VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering GE Security VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering - viser årsagen, når alarmen går Hvad kan VVMIQ gør for dig? VVMIQ tilfører ekstra værdi til sikkerhedsløsninger, fordi den viser årsagen,

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Elektriske installationer på et helt nyt niveau. KNX Roombox Alt-i-én-løsning til zonestyring i nybyggeri og renovering

Elektriske installationer på et helt nyt niveau. KNX Roombox Alt-i-én-løsning til zonestyring i nybyggeri og renovering Elektriske installationer på et helt nyt niveau KNX Roombox Alt-i-én-løsning til zonestyring i nybyggeri og renovering KNX Roombox Zonestyring, forsyning, beskyttelse og energimåling i én enkelt boks Velkommen

Læs mere

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m² opv

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Boveskovgård. Hareskov Elektric A/S Kirke Værløsevej 20 Box 262 3500 Værløse Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Naturstyrelsen Boveskovgård. Hareskov Elektric A/S Kirke Værløsevej 20 Box 262 3500 Værløse Tlf. for ejendommen Sælger Naturstyrelsen Boveskovgård Adresse Folehavevej 6 Postnr. og by 2970 Hørsholm Dato 18.03.2015 Udløbsdato 18.03.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Hareskov Elektric A/S Kirke

Læs mere

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser :7 LRMCHIP-LÆSER Installationsguide til alarmchip-læser Med denne guide kan du nemt tilslutte alarmchip-læseren til dit GS Everhome trådløse alarmsystem. Det er en god idé at læse den igennem, før du går

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING DK1.1 PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed Velkommen Tak fordi du har valgt SkyEye GPS sporing med en Lommy Blue GPS-enhed. Din nye GPS sporings-enhed

Læs mere

SIKOM SikkerDanmark Samsøvej 17 DK-8382 Hinnerup Tlf. 8764 6000 www.sikom-as.dk. Bi-Way billetluge anlæg

SIKOM SikkerDanmark Samsøvej 17 DK-8382 Hinnerup Tlf. 8764 6000 www.sikom-as.dk. Bi-Way billetluge anlæg SIKOM SikkerDanmark Samsøvej 17 DK-8382 Hinnerup Tlf. 8764 6000 www.sikom-as.dk Bi-Way billetluge anlæg Introduktion Bi-Way billetluge anlægget er designet til effektiv kommunikation mellem billetluge

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Triomont fra Gustavsberg

Triomont fra Gustavsberg Triomont fra Gustavsberg Der skal kun 14 cm til Der kan opsættes et væghængt toilet på de fleste baderum. Triomont XS fra Gustavsberg er et smalt og fleksibelt installationssystem, der kun er 14 cm dybt.

Læs mere

Energieffektivitet. ...på hoteller 10 I 2008. Hotelgæster kan godt lide komfort.

Energieffektivitet. ...på hoteller 10 I 2008. Hotelgæster kan godt lide komfort. Energieffektivitet Hannes Lütz Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 0 I 2008 Hotelgæster kan godt lide komfort. De betaler jo til syvende og sidst for deres værelse. Til gengæld forventer de varmt

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lars og Thilde Henrichsen. Mer-El ApS Bondehøjvej 3 2630 Taastrup Tlf.: 40526751

Elinstallationsrapport for ejendommen. Lars og Thilde Henrichsen. Mer-El ApS Bondehøjvej 3 2630 Taastrup Tlf.: 40526751 for ejendommen Sælger Adresse Postnr. og by Lars og Thilde Henrichsen Daltoftevej 10A 2860 Søborg Dato 30.08.2015 Udløbsdato 30.08.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Mer-El ApS Bondehøjvej 3 2630

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner

Viessmann 5231 Sporskifte Decoder. Dansk Brugervejledning. Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner Viessmann 5231 Sporskifte Decoder Dansk Brugervejledning Sporskifte-Decoder for Marklin/Trix C-Skinner (Til montage under Marklin / Trix C-Skinne) Digital 2 Motorola DCC Side 1. Vigtige Henvisninger 2

Læs mere