LUXOMAT Planlægningseksempler for el-installatører, elektrikere og rådgivende ingeniører

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LUXOMAT Planlægningseksempler for el-installatører, elektrikere og rådgivende ingeniører"

Transkript

1 B.E.G. LUXOMAT LUXOMAT for el-installatører, elektrikere og rådgivende ingeniører Indeks Udnyt B.E.G. e erfaringer for en succesfuld planlægning og en fejlfri anvendelse af LUXOMAT - bevægelsessensorer. Vi hjælper dig ved valget af det rigtige produkt og ved udvælgelse af det bedste sted til installation. Indsend dine planer pr. fax eller . Resten klarer vi, selvfølgelig gratis. Korridor Stort kontor Trappeopgang Side Mødelokale 2-4 Lille kontor 5 Garage 6-8 Toiletter 9-20 Sportshal 2 Lager med høje reoler 22 Klasseværelse Boutique 26 Husindgang 27 Komfortabel og sikker planlægning med B.E.G. Foruden en række af nyttige og praktiske tips såvel som anvisninger vedrørende udbedring af fejl kan du i dette kapitel finde mange planlægningseksempler på forskellige anvendelser af bevægelses- og tilstedeværelsessensorer i kontorer, korridorer, parkeringskældre etc.

2 Planlægningsanvisning m 2,50 m m 6 m 0 m Frontal bevægelse mod sensoren Bevægelse på tværs af sensoren Siddende handling / Mindre bevægelser Det optimale monteringssted Området, som skal overvåges, skal falde fuldstændigt inden for sensorens detekteringsområde. Der skal tages hensyn til forskellige rækkevidder for siddende handling, direkte bevægelser henimod sensoren og bevægelse på tværs af sensoren. Når det er muligt, skal sensoren altid monteres på tværs af personernes og køretøjernes bevægelsesretning. Sørg for frit udsyn: Glas, vinduer, skillevægge, møbler, planter, sænkede lamper eller installationer begrænser sensorens detekteringsområde. Vær opmærksom på interferenskilder i detekteringsområdet: Træer, buske, tændende og slukkende varmeblæsere, ventilatorer og alle apparater, som afgiver varmestråling etc. (følgende apparater er ikke en interferenskilde: Radiatorer, computere, overflader med solskin, ventilationsanlæg). Minimumsafstanden til tændte lamper på meter skal overholdes. Den tændte lampe må ikke befinde sig i sensorens detekteringsområde (f.eks. en lampe under sensoren), og indirekte lamper må ikke lyse direkte på sensoren. Når det er muligt, skal den anbefalede monteringshøjde på 2,50 til 3,00 meter overholdes (DM-vægafbryder,0 til 2,20 meter, GH-sensor (til store monteringshøjder på op til 0,00 meter)). Den korrekte tilslutning Der må ikke tilsluttes flere end fem apparater parallelt. Jo flere sensorer, som tilsluttes parallelt, desto større og mere uoverskuelig bliver detekteringsområdet, hvorved en eventuel fejlsøgning bliver mere besværlig. Ved mange parallelt tilsluttede bevægelsessensorer slukkes de tilsluttede sensorer delvist ikke (kan normalt udbedres ved anvendelse af et RC-dæmperled). Master-tilstedeværelsessensor må ikke tilsluttes parallelt. Der kan fås slave-apparater til udvidelse af detekteringsområdet (se de tilsvarende ledningsdiagrammer). Den rigtige indstilling Lysstyrkeværdi Gennemgangsområder 300 Lux Arbejdsområder (kontorer, mødelokaler etc.) 600 Lux Synsintensive handlinger 000 Lux Måling af lysstyrke deaktiveret (symbol Solskin ) for områder uden dagslys eller ved dag-/natdrift Efterløbstid for lysstyring Gennemgangsområder ca. 5 min. Arbejdsområder ca. 5 min. Impulsdrift (sek.) for styring af trappeopgangsautomater eller bygningsledesystemer Efterløbstid for apparatstyring Alt efter type af tilsluttet forbruger 5-20 min. Impulsdrift til styring af bygningsledesystemer Alarmimpuls til forhindring af forkert tænding 2

3 Planlægningseksempel : Korridor med Indoor 80 og PD2 4,00 m 5,00 m Master 3 5,00 m 2,00 m Master Slave Slave Slave 2 Slave 2 Master 4 8,00 m Master 2 Slave 40,00 m Indoor 80 Gruppe PD2 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Sensorindsats til Indoor 80-M-2C-DM Indoor 80-M-2C, komplet monteret renhvid, RAL Sensorindsats til Indoor 80-S-DM Indoor 80-S, komplet monteret renhvid, RAL PD2-M-2C-P hvid PD2-M-2C-i hvid PD2-M-2C-DM hvid PD2-S-P hvid PD2-S-i hvid PD2-S-DM hvid I en korridor på en kontoretage skal der installeres en automatisk belysningsstyring med vægafbrydere som tilstedeværelsessensorer. Der skal oprettes fire lysgrupper og de skal kunne tændes hver for sig: Forrummet til personaleelevatorerne, et modtagelsesområde såvel som to separate delområder af korridoren. Bemærkninger: Speciel opmærksomhed skal rettes mod adgangszonerne. Døde zoner i korridorafsnittene skal undgås. I modsat fald skal efterløbstiden øges. Ved direkte (radiale) bevægelser henimod sensoren skal der tages ubetinget hensyn til de specielt betegnede rækkevidder i kataloget for bevægelser henimod sensoren (radiale bevægelser). Korridorer kan ideelt overvåges med PD4-korridorsensoren såvel som med vægafbryderen Indoor 80. Type: korridor uden dagslys Bygningsdimensioner: L 40,00 x B 5,00 m Rumhøjde: 2,70 m (belyst højde) 4 adskilte lysgrupper med EVG 4 stk. LUXOMAT Indoor 80-Slave 2 stk. LUXOMAT Indoor 80-Master stk. LUXOMAT PD2-Slave 2 stk. LUXOMAT PD2-Master Master-apparat indstilling PD2 / Indoor 80: Efterløbstid R: > 5 min. Lysstyrkeværdi R: 500 Lux eller individuelt med fjernbetjening Efterløbstid R2: valgfri - Masterdrift i modtagelsesområdet og i forrum til elevator - Master-/Slave-tænding i gennemgangsområdet - Master-apparatet skal altid monteres på stedet med det mindste dagslys. 3

4 Planlægningseksempel 2: Korridor med PD3N eller PD3N-Micro 3 20,00 m 2,00 m 2 8,00 m Bewegungsachse 40,00 m Gruppe Gruppe 2 Gruppe 3 PD3N PD3N-C-P hvid PD3N-C-i hvid PD3N-C-DM hvid PD3N-C-P Micro hvid PD3N-C-i Micro hvid Korridor i et sportsanlæg med tre lysgrupper: Forrum til personaleelevatorer (gul), korridorområde (rød), trappeopgangsområde (blå) Bemærkninger: Speciel opmærksomhed skal rettes mod adgangszonerne. Døde zoner i korridorafsnittene skal undgås. I modsat fald skal efterløbstiden øges. Ved direkte (radiale) bevægelser henimod sensoren skal der tages ubetinget hensyn til de specielt betegnede rækkevidder i kataloget for bevægelser henimod sensoren (radiale bevægelser). 7 stk. LUXOMAT PD3N-P/i/DM Indstillinger af apparater PD3N: Efterløbstid: > 5 min. Lysstyrke: Dag/Nat (symbol Solskin ) - Paralleldrift i korridorområde - Standarddrift i elevatorrum og trappeopgangsområde Type: korridor uden dagslys Bygningsdimensioner: L 40,00 x B 5,00 m Rumhøjde: 2,70 m (belyst højde) 3 adskilte lysgrupper med EVG 4

5 Planlægningseksempel 3: Korridor med PD4-Master-2C-K (Korridor) og PD4-Master-2C 4,00 m 5,00 m Master 3 5,00 m 2,00 m Master Slave Slave 8,00 m Master 2 Master 40,00 m PD4-Korridor Gruppe PD4 Gruppe 2 Gruppe 3 PD4-M-2C-K-P hvid PD4-M-2C-K-i hvid PD4-M-2C-K-DM hvid PD4-S-K-P hvid PD4-S-K-i hvid PD4-S-K-DM hvid PD4-M-2C-P hvid PD4-M-2C-i hvid PD4-M-2C-DM hvid Korridor i en kontoretage med tre lysgrupper: Forrum til personaleelevatorer (gul), korridorområde (rød), trappeopgangsområde (blå) Bemærkninger: Speciel opmærksomhed skal rettes mod adgangszonerne. Døde zoner i korridorafsnittene skal undgås. I modsat fald skal efterløbstiden øges. Ved direkte (radiale) bevægelser henimod sensoren skal der tages ubetinget hensyn til de specielt betegnede rækkevidder i kataloget for bevægelser henimod sensoren (radiale bevægelser), for korridorsensoren 0 m radius. Den store frontale følsomhed ligger kun i korridoraksen (80 ). På tværs +90 gælder den frontale følsomhed for standard-pd4. Type: korridor uden dagslys Rumhøjde: 2,70 m 3 adskilte lysgrupper med EVG stk. LUXOMAT PD4-Master-K (korridor-bevægelsessensor) 2 stk. LUXOMAT PD4-Slave-K (korridor-bevægelsessensor) 4 stk. LUXOMAT PD4-Master-P/DM/i Indstillinger af apparater PD4: Efterløbstid: ca. 5 min. Lysstyrke: Dag/Nat (symbol Solskin ) - Master-/Slave-drift i korridorområde - Standarddrift i elevatorrum og trappeopgangsområde 5

6 Planlægningseksempel 4: Stort kontor med PD2 Master 2 Master 3 Master 4 Master 5 Master 6 Master 7 Master 8 Master Slave Slave Master 9 6,00 m 8,00 m Master Slave Slave Master 0 34,00 m Gruppe Gruppe 2 - Detekteringsområde siddende handling PD2 PD2-M-2C-P hvid PD2-M-2C-i hvid PD2-M-2C-DM hvid PD2-S-P hvid PD2-S-i hvid PD2-S-DM hvid I et stort kontor skal der installeres en automatisk belysningsstyring med bevægelsessensorer. Dobbelt- og enkeltarbejdspladserne, modtagelsesområdet såvel som forrum til elevatorerne skal kunne tændes hver for sig. Hele gennemgangsområdet skal overvåges. Type: stort kontor med dagslys Dimensioner: L 34,00 x B 6,00 m Rumhøjde: 2,70 m (belyst højde) Indstillinger af apparater PD2-Master: Efterløbstid R: 5 min. Lysstyrkeværdi R: 300 Lux eller individuelt med fjernbetjening Efterløbstid R2: valgfri Masterdrift på arbejdspladser og i modtagelsesområdet, Master-/ Slave-tænding i gennemgangsområdet. Master-apparatet skal altid monteres på stedet med det mindste dagslys. Belysning: adskilte lysgrupper med EVG 4 stk. LUXOMAT PD2-Slave stk. LUXOMAT PD2-Master 6

7 Planlægningseksempel 5: Trappeopgang med PD3N PD3N 7,00 m 0,80 m 2,50 m 7,00 m Gruppe Detekteringsområde på tværs PD3N-C-P hvid PD3N-C-i hvid PD3N-C-DM hvid I trappeopgangen i et flerfamiliehus skal belysningen styres automatisk med fire tilstedeværelsessensorer. Tilstedeværelsessensorerne skal monteres i loftet. Type: trappeopgang med 3 etager og en kælder uden dagslys Dimensioner: L 7,00 x B 2,50 m Etagehøjde: 2,70 m (belyst højde) lysgruppe med EVG 4 stk. LUXOMAT PD3N Efterløbstid: 5 min. Lysstyrkeværdi: Symbol Solskin Paralleldrift Alternativer: Planlægningseksempel nr. 6: Trappeopgang med LUXOMAT PD2-tilstedeværelsessensorer Planlægningseksempel nr. 7: Trappeopgang med LUXOMAT Indoor 80-R-bevægelsessensorer i 3-leder-teknik Planlægningseksempel nr. 8: Trappeopgang med LUXOMAT Indoor 80-TR-bevægelsessensorer i 2-leder-impuls-teknik Planlægningseksempel nr. 9: Trappeopgang med bevægelsessensorer LUXOMAT RC-plus next 7

8 Planlægningseksempel 6: Trappeopgang med PD2 Slave Slave PD2 7,00 m 0,80 m Master 2,50 m Master 2 7,00 m Gruppe Gruppe 2 PD2-M-2C-P hvid PD2-M-2C-i hvid PD2-M-2C-DM hvid PD2-S-P hvid PD2-S-i hvid PD2-S-DM hvid I trappeopgangen i et flerfamiliehus skal to belysningsgrupper (boligetager/kælder) styres automatisk med bevægelsessensorer. Apparaterne skal monteres i loftet. Master-/Slave-tænding med valgfri taststyring i boligetager. Master-apparatet skal altid monteres på stedet med det mindste dagslys. Masterdrift med valgfri taststyring i kælder. Type: trappeopgang med 3 etager og en kælder uden dagslys Dimensioner: L 7,00 x B 2,50 m Etagehøjde: 2,70 m (belyst højde) 2 lysgrupper med EVG (kælder uden dagslys, boligetager) 2 stk. LUXOMAT PD2-Slave 2 stk. LUXOMAT PD2-Master Indstillinger af apparater PD2-Master: Efterløbstid R: 5 min. Lysstyrkeværdi R: 300 Lux Efterløbstid R2: valgfri Alternativer: Planlægningseksempel nr. 5: Trappeopgang med LUXOMAT PD3N-bevægelsessensorer Planlægningseksempel nr. 7: Trappeopgang med LUXOMAT Indoor 80-R-bevægelsessensorer i 3-leder-teknik Planlægningseksempel nr. 8: Trappeopgang med LUXOMAT Indoor 80-TR-bevægelsessensorer i 2-leder-impuls-teknik Planlægningseksempel nr. 9: Trappeopgang med bevægelsessensorer LUXOMAT RC-plus next 8

9 Planlægningseksempel 7: Trappeopgang med Indoor 80-R i 3-leder-teknik 0,80 m 7,00 m 2 Indoor 80-R 3 2,50 m 4 7,00 m Gruppe Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Detekteringsområde på tværs Sensorindsats til Indoor 80-R-DM Indoor 80-R, komplet monteret renhvid, RAL I trappeopgangen i et flerfamiliehus skal belysningen i hver etage styres automatisk med bevægelsessensorer. Bevægelsessensorerne skal monteres som vægafbrydere. Type: trappeopgang med 3 etager og en kælder uden dagslys Dimensioner: L 7,00 x B 2,50 m Etagehøjde: 2,70 m (belyst højde) 4 adskilte lysgrupper 4 stk. LUXOMAT Indoor 80-R Standarddrift (etagevis, valgfri taststyring med åbningstast) Alternativer: Planlægningseksempel nr. 5: Trappeopgang med LUXOMAT PD3N-bevægelsessensorer Planlægningseksempel nr. 6: Trappeopgang med LUXOMAT PD2-tilstedeværelsessensorer Planlægningseksempel nr. 8: Trappeopgang med LUXOMAT Indoor 80-TR-bevægelsessensorer i 2-leder-impuls-teknik Planlægningseksempel nr. 9: Trappeopgang med bevægelsessensorer LUXOMAT RC-plus next Efterløbstid: 5 min. Lysstyrkeværdi: Dag/Nat (symbol Solskin ) 9

10 Planlægningseksempel 8: Trappeopgang med Indoor 80-TR i 2-leder-teknik 7,00 m 0,80 m Indoor 80-TR 2,50 m 7,00 m Gruppe Sensorindsats til Indoor 80-TR-DM Indoor 80-TR, komplet monteret renhvid, RAL I trappeopgangen i et flerfamiliehus skal belysningen i hver etage styres automatisk med bevægelsessensorer. Bevægelsessensorerne skal monteres som vægafbrydere. Efterløbstid: om muligt den samme efterløbstid, som for trappelysautomaten Lysstyrkeværdi: Dag/Nat (symbol Solskin ) Type: trappeopgang med 3 etager og en kælder uden dagslys Dimensioner: L 7,00 x B 2,50 m Etagehøjde: 2,70 m (belyst højde) lysgruppe med trappelysautomat 4 stk. LUXOMAT Indoor 80-TR Paralleldrift Alternativer: Planlægningseksempel nr. 5: Trappeopgang med LUXOMAT PD3N-bevægelsessensorer Planlægningseksempel nr. 6: Trappeopgang med LUXOMAT PD2-tilstedeværelsessensorer Planlægningseksempel nr. 7: Trappeopgang med LUXOMAT Indoor 80-R-bevægelsessensorer i 3-leder-teknik Planlægningseksempel nr. 9: Trappeopgang med bevægelsessensorer LUXOMAT RC-plus next 0

11 Planlægningseksempel 9: Trappeopgang med RC-plus next ,00 m 0,80 m 3 RC-plus next 2,50 m 4 7,00 m Gruppe Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Krybezone Detekteringsområde på tværs RC-plus next 30 hvid RC-plus next 30 brun RC-plus next 30 sort I trappeopgangen i et flerfamiliehus skal belysningen i hver etage styres automatisk med bevægelsessensorer. Bevægelsessensorerne skal monteres i loftet. Type: trappeopgang med 3 etager og en kælder uden dagslys Dimensioner: L 7,20 x B 2,50 m Etagehøjde: 2,70 m (belyst højde) 4 adskilte lysgrupper 4 stk. LUXOMAT RC-plus next 30 Standarddrift (etagevis, valgfri taststyring med åbningstast) Alternativer: Planlægningseksempel nr. 5: Trappeopgang med LUXOMAT PD3N-bevægelsessensorer Planlægningseksempel nr. 6: Trappeopgang med LUXOMAT PD2-tilstedeværelsessensorer Planlægningseksempel nr. 7: Trappeopgang med LUXOMAT Indoor 80-R-bevægelsessensorer i 3-leder-teknik Planlægningseksempel nr. 8: Trappeopgang med LUXOMAT Indoor 80-TR-bevægelsessensorer i 2-leder-impuls-teknikk Indstillinger af apparater RC-plus next: Efterløbstid: 4 min. Lysstyrkeværdi: Dag/Nat (symbol Solskin )

12 Planlægningseksempel 0: Mødelokale A med PD2 ca. 5,80 m Slave PD2 Master 7,80 m Gruppe Detekteringsområde siddende handling PD2-M-2C-P hvid PD2-M-2C-i hvid PD2-M-2C-DM hvid PD2-S-P hvid PD2-S-i hvid PD2-S-DM hvid I et mødelokale skal belysningen styres afhængig af tilstedeværelse og dagslys. På trods af den automatiske styring skal det være muligt, at indvirke manuelt på den aktuelle belysningstilstand med en tast eller en fjernbetjening. Bevægelsessensorerne skal monteres i loftet. Type: mødelokale med dagslys Dimensioner: L 7,80 x B 5,80 m Rumhøjde: 2,70 m (belyst højde) lysgruppe med EVG Efterløbstid R: mindst 5 min. Lysstyrkeværdi R: 300 Lux Efterløbstid R2: valgfri Master-/Slave-tænding med valgfri taststyring. Master-apparatet skal altid monteres på stedet med det mindste dagslys. Alternativer: Planlægningseksempel nr. : Mødelokale B Planlægningseksempel nr. 2: Mødelokale C stk. LUXOMAT PD2-Slave stk. LUXOMAT PD2-Master 2

13 Planlægningseksempel : Mødelokale B med Indoor 80 og PD2-slave ca. 5,80 m Slave PD2 Master Indoor 80 7,80 m Gruppe Detekteringsområde siddende handling Sensorindsats til Indoor 80-M-2C-DM Indoor 80-M-2C, komplet monteret renhvid, RAL PD2-S-P hvid PD2-S-i hvid PD2-S-DM hvid I et mødelokale skal belysningen styres afhængig af tilstedeværelse og dagslys. På trods af den automatiske styring skal det være muligt, at indvirke manuelt på den aktuelle belysningstilstand med en tast eller en fjernbetjening. Bevægelsessensorerne skal monteres på væggen og i loftet. Type: mødelokale med dagslys Dimensioner: L 7,80 x B 5,80 m Rumhøjde: 2,70 m (belyst højde) lysgruppe med EVG Indstillinger af apparater Indoor 80-Master: Efterløbstid R: mindst 5 min. Lysstyrkeværdi R: 300 Lux Efterløbstid R2: valgfri Master-/Slave-tænding med valgfri taststyring. Master-apparatet skal altid monteres på stedet med det mindste dagslys. Alternativer: Planlægningseksempel nr. 0: Mødelokale A Planlægningseksempel nr. 2: Mødelokale C stk. LUXOMAT PD2-Slave stk. LUXOMAT Indoor 80-Master 3

14 Planlægningseksempel 2: Mødelokale c med Indoor 80-M-2C og PDN-Slave ca. 5,80 m Slave PDN Master Indoor 80 7,80 m Gruppe Detekteringsområde siddende handling Sensorindsats til Indoor 80-M-2C-DM Indoor 80-M-2C, komplet monteret renhvid, RAL PDN-S-P hvid PDN-S-i hvid PDN-S-DM hvid I et mødelokale skal belysningen styres afhængig af tilstedeværelse og dagslys. På trods af den automatiske styring skal det være muligt, at indvirke manuelt på den aktuelle belysningstilstand med en tast eller en fjernbetjening. Bevægelsessensorerne skal monteres på væggen og i loftet. Type: mødelokale med dagslys Dimensioner: L 7,80 x B 5,80 m Rumhøjde: 2,70 m (belyst højde) lysgruppe med EVG Indstillinger af apparater Indoor 80-Master: Efterløbstid R: mindst 5 min. Lysstyrkeværdi R: 300 Lux Efterløbstid R2: valgfri Master-/Slave-tænding med valgfri taststyring. Master-apparatet skal altid monteres på stedet med det mindste dagslys. Alternativer: Planlægningseksempel nr. 0: Mødelokale A Planlægningseksempel nr. : Mødelokale B stk. LUXOMAT PDN-Slave stk. LUXOMAT Indoor 80-Master 4

15 Planlægningseksempel 3: Enkeltkontor med PD2 ca. 4,00 m Master PD2 5,00 m I et enkeltkontor skal belysningen styres afhængig af tilstedeværelse og dagslys. På trods af den automatiske styring skal det være muligt, at indvirke manuelt på den aktuelle belysningstilstand med en tast eller en fjernbetjening. Bevægelsessensorerne skal monteres i loftet. Type: enkeltkontor med dagslys Dimensioner: 4,00 x 5,00 m Efterløbstid R: 0 min. Lysstyrkeværdi R: 300 Lux eller individuelt med fjernbetjening Efterløbstid R2: valgfri Masterdrift med valgfri taststyring lysgruppe med EVG stk. LUXOMAT PD2-Master Gruppe Detekteringsområde siddende handling PD2-M-2C-P hvid PD2-M-2C-i hvid PD2-M-2C-DM hvid

16 Planlægningseksempel 4: Parkeringskælder med PD4N-C 2 35,00 m ,00 m Gruppe Gruppe 2 PD4N-C PD4N-C-P hvid PD4N-C-i hvid PD4N-C-DM hvid I en parkeringskælder skal der med så få bevægelsessensorer som muligt opnås den bedst mulige overvågning af indgangsområderne til parkeringskælderen såvel som hovedgennemgangsområderne. Døde vinkler i visse delområder af garagen skal afhjælpes med en tilpasset efterløbstid. Belysningen skal opdeles i to adskilte lysgrupper (mod porten og mod væggen). Bevægelsessensorerne skal udelukkende monteres i loftet. Variant A) Efterløbstid: 8 min., Lysstyrkeværdi: Dag/Nat (symbol Solskin ) Variant B) Efterløbstid: Impuls, Lysstyrkeværdi: Dag/Nat (symbol Solskin ) Parallelkobling pr. lysgruppe Type: parkeringskælder uden dagslys Dimensioner: L 77,00 x B 35,00 m Rumhøjde: 3,00 m 2 adskilte lysgrupper med EVG Variant A) tænding direkte med bevægelsessensor Variant B) tænding med ekstern timer 6 stk. LUXOMAT PD4N-C Bemærkninger: Sørg for, at monteringen af bevægelsessensorerne altid udføres på tværs af bevægelses- henholdsvis kørselsretningen af personer eller køretøjer. Hvis man går direkte henimod sensoren, nedsættes rækkevidden betydeligt. Alternativer: Planlægningseksempel nr. 5: Parkeringskælder med bevægelsessensorer LUXOMAT RC-plus next 6

17 Planlægningseksempel 5: Parkeringskælder med RC-plus next 35,00 m ,00 m RC-plus next 230 RC-plus next 30 RC-plus next 30 Gruppe Gruppe 2 Krybezone RC-plus next 30 hvid RC-plus next 30 brun RC-plus next 30 sort RC-plus next 230 hvid RC-plus next 230 brun RC-plus next 230 sort RC-plus next 230 sølv I en parkeringskælder skal der med så få bevægelsessensorer som muligt opnås den bedst mulige overvågning af indgangsområderne til parkeringskælderen såvel som hovedgennemgangsområderne. Døde vinkler i visse delområder af garagen skal afhjælpes med en tilpasset efterløbstid. Belysningen skal opdeles i to adskilte lysgrupper (mod porten og mod væggen). Bevægelsessensorerne skal enten monteres på væggen eller i loftet. Type: parkeringskælder uden dagslys Dimensioner: L 77,00 x B 35,00 m Rumhøjde: 3,00 m 2 adskilte lysgrupper med EVG Variant A) tænding direkte med bevægelsessensor Variant B) tænding med ekstern timer 6 stk. LUXOMAT RC-plus next stk. LUXOMAT RC-plus next 30 Variant A) Efterløbstid: 8 min., Lysstyrkeværdi: Dag/Nat (symbol Solskin ) Variant B) Efterløbstid: Impuls, Lysstyrkeværdi: Dag/Nat (symbol Solskin ) Parallelkobling pr. lysgruppe Bemærkninger: Sørg for, at monteringen af bevægelsessensorerne altid udføres på tværs af bevægelses- henholdsvis kørselsretningen af personer eller køretøjer. Hvis man går direkte henimod sensoren, nedsættes rækkevidden betydeligt. 7

18 Planlægningseksempel 6: Privatgarage med PD3N 5,00 m 8,00 m I en privatgarage skal belysningen styres automatisk med bevægelsessensorer. Bevægelsessensorerne skal monteres i loftet. Type: privatgarage uden dagslys Dimensioner: L 5,00 x B 8,00 m Rumhøjde: 2,0 m Efterløbstid: 4 min. Lysstyrkeværdi: Dag/Nat (symbol Solskin ) Standarddrift lysgruppe med EVG stk. LUXOMAT PD3N-P/i/DM PD3N Gruppe PD3N-C-P hvid PD3N-C-i hvid PD3N-C-DM hvid

19 Planlægningseksempel 7: Toiletter med Indoor 80-R 5,00 m 9,00 m Indoor 80-R Gruppe Offentlige toiletter med aflåselige WC-kabiner, vægmontering af bevægelses-/lydsensor. Der skal anvendes kombinerede bevægelses-/ lydsensorer, hvormed også døde vinkler, som f.eks. toiletkabiner, kan overvåges afhængig af lyd. Bemærkninger: Toiletgæsterne skal gøres opmærksom på lydfølsomheden, f.eks. med et opslag inde i kabinen. Type: offentligt toilet uden dagslys Rumhøjde: 2,70 m 2 stk. LUXOMAT Indoor 80-R Efterløbstid: 0 min. Lysstyrke: Dag/Nat (symbol Solskin ) Lydfølsomhed: den optimale følsomhed skal findes ved test Standarddrift med lydfølsomhed Alternativer: Planlægningseksempel 8: med LUXOMAT PD3N eller PD3N-Micro lysgruppe med EVG pr. rum Døde vinkler skal nås med lydfølsomhed Sensorindsats til Indoor 80-R-DM Indoor 80-R, komplet monteret renhvid, RAL

20 Planlægningseksempel 8: Toiletter med PD3N eller PD3N-Micro 5,00 m Offentlige toiletter med aflåselige WC-kabiner. Type: offentligt toilet uden dagslys Rumhøjde: 2,70m Paralleldrift pr. rum Alternativer: Planlægningseksempel 7: med LUXOMAT Indoor 80-R lysgruppe med EVG pr. rum 7 stk. LUXOMAT PD3N-P/DM/i eller PD3N-Micro Efterløbstid: 0 min. Lysstyrke: Dag/Nat (symbol Solskin ) 9,00 m PD3N Gruppe Detekteringsområde siddende handling PD3N-C-P hvid PD3N-C-i hvid PD3N-C-DM hvid PD3N-C-P Micro hvid PD3N-C-i Micro hvid

21 Planlægningseksempel 9: Trefelts-sportshal med PD4-Master 40,00 m 8,00 m Master Master 2 Master 3 Gruppe Gruppe 2 Gruppe 3 PD4 PD4-M-2C-P hvid PD4-M-2C-i hvid PD4-M-2C-DM hvid I en trefelts-sportshal skal der installeres en automatisk belysningsstyring med bevægelsessensorer. Der skal dannes en lysgruppe, som kan tændes individuelt, for hver af de tre halområder. På trods af den automatiske styring skal det være muligt, at indvirke manuelt på den aktuelle belysningstilstand med en tast eller en fjernbetjening. Type: sportshal med dagslys Dimensioner: L 40,00 x B 8,00m Rumhøjde: 8,00 til 0,00 m (belyst højde) Efterløbstid R: > 5 min. Lysstyrkeværdi: 500 Lux eller individuelt med fjernbetjening Efterløbstid R2: valgfri Masterdrift ved alle tre lysgrupper; Master-/Slave-drift er også mulig. Master-apparatet skal altid monteres på stedet med det mindste dagslys. lysgruppe med EVG pr. halområde 3 stk. LUXOMAT PD4-Master 2

22 Planlægningseksempel 20: Lager med høje reoler med PD4N-C og PD4-M-C-GH Grupperne -3 Grupperne 4-8 Grupperne Master 4 Detekteringsområde på tværs Master 5 Master 6 37,00 m PD4N-C PD4-M-C-GH 40,00 m I et lager skal de forskellige områder overvåges med bevægelsessensorer og lyset skal tændes automatisk. Lageret opdeles i følgende områder: 5 korridorer (rød), begyndelse af korridoren, slutning af korridoren (grøn), lagerindgang, elevatorzone, rampe (blå). Hvert delområde skal kunne overvåges og tændes individuelt. Bevægelsessensorerne skal monteres i loftet. Type: lager med høje reoler med dagslys Dimensioner: L 40,00 x B 37,00 m Rumhøjde: 0,00 m 3 stk. LUXOMAT PD4N-P/i/DM 7 stk. LUXOMAT PD4-M-GH-P Efterløbstid R: > 5 min. Lysstyrkeværdi: 500 Lux eller individuelt med fjernbetjening Efterløbstid R2: valgfri Masterdrift ved alle lysgrupper 0 lysgrupper med EVG Master 7 Master 9 Master 0 Master 8 PD4N-C-P hvid PD4N-C-i hvid PD4N-C-DM hvid PD4-M-C-GH-P hvid

23 Planlægningseksempel 2: Klasseværelse med PDN-Master-2C og Slave 6,00 m Master Slave PDN 0,00 m Gruppe Detekteringsområde siddende handling PDN-M-2C-P hvid PDN-M-2C-i hvid PDN-M-2C-DM hvid PDN-S-P hvid PDN-S-i hvid PDN-S-DM hvid I et klasseværelse skal belysningen styres afhængig af tilstedeværelse og dagslys. På trods af den automatiske styring skal det være muligt, at indvirke manuelt på den aktuelle belysningstilstand med en tast eller en fjernbetjening. Tilstedeværelsessensorerne skal monteres i loftet. Type: klasseværelse med dagslys Dimensioner: L 0,00 x B 6,00 m Etagehøjde: 2,70 m (belyst højde) lysgruppe med EVG Indstillinger af apparater PDN-Master: Efterløbstid R: mindst 5 min. Lysstyrkeværdi R: 300 Lux Efterløbstid R2: valgfri Master-/Slave-tænding med valgfri taststyring. Master-apparatet skal altid monteres på stedet med det mindste dagslys. Bemærk: En ideel overvågning er også mulig med en enkelt PD4-DUO-bevægelsessensor. stk. LUXOMAT PDN-Slave stk. LUXOMAT PDN-Master 23

24 Planlægningseksempel 22: Klasseværelse med PD4-M-2C-DUO eller PD4-M-DUO-DIM 6,00 m Master PD4-M-DUO-DIM 0,00 m Gruppe -2 Zone : Belysningskilde i nærheden af vindue Zone 2: Belysningskilde væk fra vindue Detekteringsområde siddende handling PD4-M-2C-DUO-P hvid PD4-M-2C-DUO-i hvid PD4-M-2C-DUO-DM hvid PD4-M-DUO-DIM-P hvid PD4-M-DUO-DIM-i hvid PD4-M-DUO-DIM-DM hvid I et klasseværelse skal belysningen styres afhængig af tilstedeværelse og dagslys og opdeles og styres adskilt i et lampebånd i nærheden af vinduerne og væk fra vinduerne. På trods af den automatiske styring skal det være muligt, at indvirke manuelt på den aktuelle belysningstilstand med en tast eller en fjernbetjening. Bevægelsessensoren skal monteres i loftet. Efterløbstid R: > 5 min. Lysstyrkeværdi R: 300 Lux eller individuelt med fjernbetjening Efterløbstid R2: valgfri Standarddrift Type: klasseværelse med dagslys Dimensioner: L 0,00 x B 6,00 m Rumhøjde: 2,70 m (belyst højde) 2 lysgrupper med EVG stk. LUXOMAT PD4-DUO eller stk. LUXOMAT PD4-DUO-DIM 24

25 Planlægningseksempel 23: Klasseværelse med PD4-M-3C-TRIO eller PD4-M-TRIO-DIM 6,00 m Master PD4-M-3C-TRIO 0,00 m Gruppe -3 Zone : Belysningskilde i nærheden af vindue Zone 2: Belysningskilde væk fra vindue Zone 3: Styring af tavlebelysning Detekteringsområde siddende handling PD4-M-3C-TRIO-i hvid PD4-M-3C-TRIO-P hvid PD4-M-TRIO-DIM-i hvid PD4-M-TRIO-DIM-P hvid I et klasseværelse skal belysningen styres afhængig af tilstedeværelse og dagslys og opdeles og styres adskilt i et lampebånd i nærheden af vinduerne og væk fra vinduerne. Herudover skal der anvendes en tavlebelysning, som kan tændes separat. På trods af den automatiske styring skal det være muligt, at indvirke manuelt på den aktuelle belysningstilstand med en tast eller en fjernbetjening. Bevægelsessensoren skal monteres i loftet. Type: klasseværelse med dagslys Dimensioner: L 0,00 x B 6,00 m Rumhøjde: 2,70 m (belyst højde) stk. LUXOMAT PD4-TRIO eller stk. LUXOMAT PD4-TRIO-DIM Efterløbstid R: > 5 min. Lysstyrkeværdi R: 300 Lux eller individuelt med fjernbetjening Efterløbstid R2: valgfri Standarddrift 2 lysgrupper med EVG Tavlebelysning 25

26 Planlægningseksempel 24: Boutique med RC-plus next 230 Gong RC-plus next 230 4,00 m 6,70 m Gruppe RC-plus next 230 hvid RC-plus next 230 brun RC-plus next 230 sort RC-plus next 230 sølv I en butik skal tilstedeværelse af kunder meldes en dørklokke. Bevægelsessensoren skal monteres ved indgangen. Standarddrift med tilslutte dørklokke Type: forretning med dagslys Rumhøjde: 2,70 m LUXOMAT RC-plus next 230 I dette tilfælde aktiveres kun dørklokken, intet lys Impulstilstand Lysstyrke: Dag/Nat (symbol Solskin ) 26

Tilstedeværelses- og bevægelsessensorer DK

Tilstedeværelses- og bevægelsessensorer DK Tilstedeværelses- og bevægelsessensorer DK PD-CE- OG MD-CE-SERIEN TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER PD-CE- OG MD-CE-SERIEN DE NYE SENSORER TIL INDBYGNING I LOFT PD-CE OG MD-CE: TOPPRÆSTATION I DISKRET

Læs mere

Højdepunkter. PD4-M-TRIO-DIM og PD4-M-TRIO-DALI 2012/1. www.beg-luxomat.com. Bevægelses- og tilstedeværelsessensorer. Lamper og skumringsrelæer

Højdepunkter. PD4-M-TRIO-DIM og PD4-M-TRIO-DALI 2012/1. www.beg-luxomat.com. Bevægelses- og tilstedeværelsessensorer. Lamper og skumringsrelæer Højdepunkter 2012/1 www.beg-luxomat.com Bevægelses- og tilstedeværelsessensorer PD4-M-TRIO-DIM og PD4-M-TRIO-DAI amper og skumringsrelæer V-bokse SMARTHOME KNX Kontakture SAFETYUX Side 4-5 Helt bekvemt

Læs mere

Højdepunkter. KNX leverer det perfekte homemanagment 2012/2. www.beg-luxomat.com. Bevægelses- og tilstedeværelsessensorer. Lamper og skumringsrelæer

Højdepunkter. KNX leverer det perfekte homemanagment 2012/2. www.beg-luxomat.com. Bevægelses- og tilstedeværelsessensorer. Lamper og skumringsrelæer Højdepunkter 2012/2 www.beg-luxomat.com Bevægelses- og tilstedeværelsessensorer KNX leverer det perfekte homemanagment Lamper og skumringsrelæer V-bokse SMARTHOME KNX Kontakture SAFETYLUX Side 6-7 Nyhed

Læs mere

LUXOMAT ledningsdiagrammer for el-installatører, elektrikere og rådgivende ingeniører

LUXOMAT ledningsdiagrammer for el-installatører, elektrikere og rådgivende ingeniører B.E.G. UXOMAT UXOMAT ledningsdiagrammer for el-installatører, elektrikere og rådgivende ingeniører Indeks Side Udendørs- og lofts-bevægelsessensor 2 Væg-bevægelsessensor 3 Udendørs-, væg- og lofts-bevægelsessensor

Læs mere

ÅRS GARANTI. Innovation 2014. Sensorkatalog COM 1 COM 2 DALI KNX DIM TILSTEDEVÆRELSESSENSORER - BEVÆGELSESSENSORER

ÅRS GARANTI. Innovation 2014. Sensorkatalog COM 1 COM 2 DALI KNX DIM TILSTEDEVÆRELSESSENSORER - BEVÆGELSESSENSORER 5 ÅRS GARANTI Innovation 2014 Sensorkatalog COM 1 COM 2 DALI KNX DIM TILSTEDEVÆRELSESSENSORER - BEVÆGELSESSENSORER Sensorteknik Højfrekvens (HF) Indendørs HF-sensorer udsender signaler med frekvensen 5,8

Læs mere

LED ARMATUR MED RF-SENSOR. Med Master-Master trådløs forbindelse. Bestillingsnr. 441515

LED ARMATUR MED RF-SENSOR. Med Master-Master trådløs forbindelse. Bestillingsnr. 441515 LED ARMATUR MED RF-SENSOR Med Master-Master trådløs forbindelse Bestillingsnr. 441515 Dette armatur er ideelt at bruge til trappeopgange, gangarealer m.m. Armaturet har et højt lysudbytte, og giver et

Læs mere

RS PRO - The Interior Sensor System

RS PRO - The Interior Sensor System RS PRO 500 RS PRO 1000 RS PRO SYSTEM - vores højfrekvens-teknologi, er konsekvent udviklet til professionelle krav RS PRO SYSTEM lys når der er brug for det, decentrale lysstyring nyeste højfrekvens teknologi

Læs mere

B.E.G. LUXOMAT BEDRE!

B.E.G. LUXOMAT BEDRE! B.E.G. LUXOMAT SI M PE LT H E N E N D N U BEDRE! E nerg i er liv Klodens fremtid B.E.G. Polkapperne smelter, havoverfladen stiger, hyppigere og mere intensivt uvejr alt er en følge af stigende CO 2 -udslip.

Læs mere

TILSTEDEVÆRELSESSENSOR PD-C360i/24 DUODIMplus

TILSTEDEVÆRELSESSENSOR PD-C360i/24 DUODIMplus TILSTEDEVÆRELSESSENSOR DK PD-C360i/24 DUODIMplus TILSTEDEVÆRELSESSENSOR PD-C360i/24 DUODIMplus TRE ZONER, TO REGULERINGER, ÈN LØSNING: DUODIMplus ENERGIEFFEKTIVITET A-PLUS DUODIMplus FRA ESYLUX RUMMER

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. PD-C180i KNX ECO PD-C180i KNX ECO DK PD-C180i KNX ECO CH. 1 /6 OPERATING INSTRUCTIONS

BETJENINGSVEJLEDNING. PD-C180i KNX ECO PD-C180i KNX ECO DK PD-C180i KNX ECO CH.   1 /6 OPERATING INSTRUCTIONS 4 IBRUGTAGNING Alle parametre indstilles ved hjælp af ETS (Engineering- Tool-Software). Ved berøring af den sænkede knap forneden til højre ved siden af linsen med fingeren aktiveres programmeringsfunktionen

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 7.0.0.0.0.3 Kontinuert dagslysregulering med PIR - enkelt rums løsning Lysstyringsfunktioner Lyset tændes automatisk, når en person går ind i rummet,

Læs mere

NYHEDER 1/2012 NYHEDER

NYHEDER 1/2012 NYHEDER NYHEDER 1/2012 DK NYHEDER 1/2012 LIVET ER INDVIKLET NOK I FORVEJEN. DERFOR SØGER VI I ESYLUX EFTER LØSNINGER, DER GØR DET LIDT NEMMERE. VORES KONSTANTE STRÆBEN EFTER OPTIMERING OG FORENKLING KALDER VI

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 10.0.0.0.0.3 Kontinuert dagslysregulering med PIR i master/slave funktion Lysreguleringsfunktioner Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af folks

Læs mere

LYSSENSOR PAM42-3. HN 1406 og HN 3300. Brugervejledning

LYSSENSOR PAM42-3. HN 1406 og HN 3300. Brugervejledning LYSSENSOR PAM42-3 HN 1406 og HN 3300 Brugervejledning PIR (Bevægelsessensor) PIR linse INTRODUKTION Denne bevægelsessensor kontrollerer automatisk sikkerheds-/behagelighedslys med en effekt på op til 1000W.

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

Brugsvejledning. Intelligent LED loftslampe IP20. www.green- id.dk Side 1

Brugsvejledning. Intelligent LED loftslampe IP20. www.green- id.dk Side 1 Brugsvejledning Intelligent LED loftslampe IP20 www.green- id.dk Side 1 Brug Denne lampe er en indendørslampe til brug i fx: Huse Kontorer Butikker Skoler Hoteller Hospitaler Tekniske data Input: AC 220-240V,

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Der er god økonomi og sund fornuft i at vælge energibesparende løsninger i det moderne kontorbyggeri.

Der er god økonomi og sund fornuft i at vælge energibesparende løsninger i det moderne kontorbyggeri. Løsninger til energibeelse i erhvervs- og administrationsbyggeri 50% 70% 60% Der er god økonomi og sund fornuft i at vælge energibeende løsninger i det moderne kontorbyggeri. Denne brochure giver eksempler

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - løsninger til Erhversbygninger Program 9.0.0.0.0.3 Dagslysstyring tænd/sluk med PIR i master/slave funktion Lysstyringsfunktioner Master-tilstedeværelsesdetektoren måler den aktuelle lysstyrke

Læs mere

Højdepunkter B.E.G. SMARTHOME 2013/1. Bevægelses- og tilstedeværelsessensorer. Lamper og skumringsrelæer. V-bokse SMARTHOME KNX

Højdepunkter B.E.G. SMARTHOME 2013/1.  Bevægelses- og tilstedeværelsessensorer. Lamper og skumringsrelæer. V-bokse SMARTHOME KNX Højdepunkter 2013/1 www.beg-luxomat.com Bevægelses- og tilstedeværelsessensorer B.E.G. SMARTHOME Lamper og skumringsrelæer V-bokse SMARTHOME KNX Kontaktur SAFETYLUX Side 6-7 Endnu flere muligheder Lille

Læs mere

LK Teklon Inspiration til erhvervsrenovering og -byggeri

LK Teklon Inspiration til erhvervsrenovering og -byggeri LK Teklon Inspiration til erhvervsrenovering og -byggeri Intelligente funktioner på tværs Når en erhvervsbygning skal renoveres eller bygges, er der gennem de seneste år kommet nye punkter på ønskesedlen.

Læs mere

7RWDO IULKHG WLO NRQWURO DI ODPSHU RJ WHNQLVNH DSSDUDWHU 2YHUUDVNHQGH Q\WWLJ /HW DW LQVWDO

7RWDO IULKHG WLO NRQWURO DI ODPSHU RJ WHNQLVNH DSSDUDWHU 2YHUUDVNHQGH Q\WWLJ /HW DW LQVWDO rådløs t e ådløs teknik i hus og have øvfri kan monteres uden særligt forhåndskundskab. Blandt det store produktudvalg kan du vælge en sender og modtager som passer til nøjagtigt dit behov. Senderen giver

Læs mere

ARGUS 360 loft PIR. Produktoversigt og datablade. Scan koden eller gå ind på vores hjemmeside www.schneider-electric.com/argus360/dk og læs mere

ARGUS 360 loft PIR. Produktoversigt og datablade. Scan koden eller gå ind på vores hjemmeside www.schneider-electric.com/argus360/dk og læs mere RGUS 360 loft PIR Produktoversigt og datablade y RGUS 360 loft PIR legant design som dækker mange installationsbehov RGUS 360 loft PIR er en serie til styring af lys fra Schneider lectric. De nye produkter

Læs mere

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt

Intelligent. bolig uden besvær. økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Intelligent bolig uden besvær økonomisk komfortabelt sikkert enkelt Få en mere komfortabel og sikker bolig med et lavere elforbrug zensehome er fremtidens bygningsinstallation i diskret og tidløst design

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. PD-C180i KNX PD-C180i KNX DK PD-C180i KNX CH. www.esylux.com. www.esylux.com 1/10 BETJENINGSVEJLEDNING 4 IBRUGTAGNING

BETJENINGSVEJLEDNING. PD-C180i KNX PD-C180i KNX DK PD-C180i KNX CH. www.esylux.com. www.esylux.com 1/10 BETJENINGSVEJLEDNING 4 IBRUGTAGNING DK 4 IBRUGTAGNING Alle parametre indstilles ved hjælp af ETS (Engineering- Tool-Software). Ved berøring af den sænkede knap forneden til højre ved siden af linsen med fingeren aktiveres programmeringsfunktionen

Læs mere

LK PIR-guide. Find den bedste PIR til formålet!

LK PIR-guide. Find den bedste PIR til formålet! LK PIR-guide Find den bedste PIR til formålet! Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Introduktion...side 3 Vælg PIR...side 4 PIR-produkter LK FUGA PIR 10 A...side 6 LK FUGA

Læs mere

SunFlux Varenr.: 03104

SunFlux Varenr.: 03104 SunFlux Varenr.: 03104 Guide og specifikationer for SunFlux Master Sensor LED loftlampe m. RF mikrobølge sensor & Master-Master trådløst netværk SunFlux Master Sensor Lampe V.2. er fjerde generations mikrobølgesensor

Læs mere

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp

KNX løsninger til. Erhvervsbygninger. KNX Automatisk dagslysregulering med foldedørsstyring og manuel dæmp KNX løsninger til Erhvervsbygninger KNX Automatisk dagslysregulering og manuel dæmp Tekniske specifikationer Funktioner KNX Automatisk dagslysregulering Styringen tager udgangspunkt i et stort lokale (A

Læs mere

Kontor. Kontorbelysning. Kombiner et LED-armatur med et intelligent lysstyringssystem for at opnå størst mulig effektivitet og besparelse

Kontor. Kontorbelysning. Kombiner et LED-armatur med et intelligent lysstyringssystem for at opnå størst mulig effektivitet og besparelse er Kontor Kombiner et LED-armatur med et intelligent lysstyringssystem for at opnå størst mulig effektivitet og besparelse Energibesparelser på op til 65% til kontorbelysning: CoreLine Recessed LED34S

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

IKEA Smart belysning TRÅDFRI, FLOALT, JORMLIEN, SURTE

IKEA Smart belysning TRÅDFRI, FLOALT, JORMLIEN, SURTE Produktguide IKEA Smart belysning, FLOALT, JORMLIEN, SURTE 07_018 GODT AT VIDE Dette symbol findes på emballagen på alle de produkter, der indgår i IKEA Smart belysning. En bedre hverdag derhjemme med

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

INTERN FÆRDSEL INDENDØRS

INTERN FÆRDSEL INDENDØRS Kødindustriens Arbejdsmiljøudvalg INTERN FÆRDSEL INDENDØRS Oktober 2010 Katalog over løsninger ved intern færdsel Kataloget over løsninger er tænkt som inspiration til virksomheder, der står overfor igangsætning

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

NETLON. KV2_2b beskrivelse. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en KV2 klasseværelsesstyring fra Netlon.

NETLON. KV2_2b beskrivelse. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en KV2 klasseværelsesstyring fra Netlon. KV2_2b beskrivelse Dette dokument indeholder en beskrivelse af en KV2 klasseværelsesstyring fra Netlon. 1 Kortbeskrivelse... 4 1.1 Anvendelse... 4 1.2 Lys1 og 2med dagslysstyring 1-10 volt... 4 1.3 Lys3

Læs mere

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Fig. 2-2 /3 plans beboelse Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Vi takker Dem for købet af denne røgalarm, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. Værelse

Læs mere

discovery evo Alsidighedens mester

discovery evo Alsidighedens mester discovery evo Alsidighedens mester Der findes en Discovery Evo til ethvert formål. Da vi lancerede Discovery, var tanken helt ny. Et skarpt, enkelt og brugervenligt koncept, hvor et enkelt armatur opfylder

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 8.0.0.0.0.3 Kontinuert dagsregulering med PIR og manuel dæmp/ betjening Lysreguleringsfunktioner Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af folks

Læs mere

RS4 beskrivelse NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en RS4 rumstyring fra Netlon.

RS4 beskrivelse NETLON NETLON. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en RS4 rumstyring fra Netlon. NETLON Dette dokument indeholder en beskrivelse af en RS4 rumstyring fra Netlon. Kort beskrivelse... 3 Funktionsbeskrivelse... 4 1.1 Lystænding... 4 1.2 Varmestyring... 4 1.3 Spjældstyring... 4 Plugin...

Læs mere

Installationskanal. indebærer betydeligt mindre dimensioner, hurtig installation og stor fleksibilitet installation.

Installationskanal. indebærer betydeligt mindre dimensioner, hurtig installation og stor fleksibilitet installation. Installationskanal MAXCOMBI MAXCOMBI er baseret på 45 mm systemet og har et komplet sortiment af installation komponenter. Kanal systemet giver hurtig installation af både stærk og svage strøm. Systemet

Læs mere

Intelligent bolig uden besvær

Intelligent bolig uden besvær Energistyring Større komfort Større sikkerhed Helt enkelt Intelligent bolig uden besvær Få en mere komfortabel og sikker bolig med et lavere elforbrug zensehome er fremtidens bygningsinstallation i diskret

Læs mere

INSTALLATIONS manual. inteo Soliris Sensor RTS

INSTALLATIONS manual. inteo Soliris Sensor RTS Ref. 070402 _dk.pdf INSTALLATIONS manual DK Art.nr. 9000830 inteo er en sol- & vindføler til Somfy Altus RTS og Orea RTS motorer med indbygget sol- & vindautomatik. Information om gældende sol- & vindforhold

Læs mere

Comadan a/s tlf: 8644 7877 - fax: 8644 7850 - email: salg@comadan.dk

Comadan a/s tlf: 8644 7877 - fax: 8644 7850 - email: salg@comadan.dk Fotek fotoceller DC-typer med indbygget følsomhedsjustering giver optimal funktionssikkerhed DC-typer er forsynet med både NPN- og PNP-udgang DC-typer er polaritets- og overbelastningsbeskyttet. AC-typer

Læs mere

Brugervejledning. Tilstedeværelsessensor 2-kanal, 41-721. Ordliste. Anvendelse. Indstilling. Installation

Brugervejledning. Tilstedeværelsessensor 2-kanal, 41-721. Ordliste. Anvendelse. Indstilling. Installation Brugervejledning Tilstedeværelsessensor 2-kanal, 41-721 41Y721_03_R0_130619KOE DK Tilslutning: Tilstedeværelsessensoren må først tilsluttes spænding, når alle ledningsforbindelser er tilsluttet. Efter

Læs mere

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER 113 Screeningsredskabet HOUSING ENABLER Kortlægningsskema Dato. Navn Boligens adresse...... Identifikationskode 114 Housing Enabler BOLIGENS STANDARD (ifølge Boverket, 2008) FØLGENDE NØDVENDIGE BOLIGFUNKTIONER

Læs mere

Alabu Bolig, afd. 10 PRÆKVALIFIKATION. X3_1_950 - Armaturliste. Renovering og ombygning af boliger Peter Freuchens Vej 1 39.

Alabu Bolig, afd. 10 PRÆKVALIFIKATION. X3_1_950 - Armaturliste. Renovering og ombygning af boliger Peter Freuchens Vej 1 39. Alabu Bolig, afd. 10 Renovering og ombygning af boliger Peter Freuchens Vej 1 39. PRÆKVALIFIKATION X3_1_950 - Armaturliste Dato: 18.11.2016 Dato rev: Arkitektfirmaet NORD as Kjellerupsgade 22 9000 Aalborg

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhversbygninger Program 8.0.0.0.0.3 Kontinuert dagsregulering med PIR og manuel betjening - enkelt Lysreguleringsfunktioner Lyset tændes og slukkes automatisk afhængigt af

Læs mere

Al vores bordbelysning til køkken er designet med indbygget LED, der bruger op til 85% mindre energi og holder 20 gange længere end glødepærer.

Al vores bordbelysning til køkken er designet med indbygget LED, der bruger op til 85% mindre energi og holder 20 gange længere end glødepærer. 31_015 Produktguide Køkkenbelysning Arbejdet i køkkenet bliver nemmere, sjovere og mere sikkert, når du har et godt og ensartet lys på hele bordpladen. Monter skabsbelysning oven på vægskabene, så du kan

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Belysning 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1. Belysning 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE EL 0 1 Belysning 0 1 EL BELYSNING Registrering Der foretages en entydig registrering af: anlægsbeskrivelse af belysningsanlæg zone areal almen belysning, installeret effekt i brugstiden,

Læs mere

LRM1070/00, LRM1080/00 Occuswitch tilstedeværelsessensor

LRM1070/00, LRM1080/00 Occuswitch tilstedeværelsessensor 1/7 Generel beskrivelse Occuswitch er en tilstedeværelsessensor med en indbygget 230V relæ. Den tænder og slukker automatisk lyset ved persontilstedeværelse og sparer således op til 30 % på energi. Occuswitch

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - KNX løsninger til Erhvervsbygninger Program 6.0.0.0.0.3 Dagslysstyring tænd/sluk med PIR og manuel betjening - Lysstyringsfunktioner Løsningen kombinerer to moduser: automatisk og manuel Ved

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Park Master monteringstip AM0258 til bagkofanger

Park Master monteringstip AM0258 til bagkofanger 911410 Park Master monteringstip Denne nye udgave af Parkmaster har en reduceret udvendig sensordiameter i forhold til den tidligere udgave AM0158. 22 mm i forhold til 25 mm, som giver en endnu bedre finish

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - løsninger til Erhvervsbygninger Program 2.0.0.0.0.3 Dagslysstyring tænd/sluk med PIR og manuel betjening Lysstyringsfunktioner Løsningen kombinerer to moduser: automatisk og manuel Ved automatisk

Læs mere

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga

BØLGEN STANDARD VALGMULIGHEDER MERPRIS. Stikkontakter i henhold til gældende lovgivning som i kvalitet som LK Fuga BOLIGEN Opholdsrum Gulve Vægge Lofter Indvendige døre Skydedøre Dørgreb Fodlister, gerigter Stikkontakter Massiv egeparket Vægge med glasfilt, malerbehandlet hvide Lofter med glasfilt, malerbehandlet hvide.

Læs mere

VI GI R DIG. Installations guide Air 4920 Trådløst access point

VI GI R DIG. Installations guide Air 4920 Trådløst access point VI GI R DIG Installations guide Air 4920 Trådløst access point Indhold Medfølgende udstyr 04 Gode råd til opsætning 05 Internet Opsætning af trådløst internet 06 Ændre netværksnavn og adgangskode 08 Tilføj

Læs mere

NYHEDER 1/2014 NYHEDER

NYHEDER 1/2014 NYHEDER NYHEDER 1/2014 DK NYHEDER 1/2014 AUTOMATION BELYSNING SIKKERHED INNOVATIV OG MADE IN GERMANY 2 FORORD SMART PRODUCTS FOR SMART BUILDINGS Med denne nyhedsbrochure lancerer vi nye produkter inden for LED-belysning

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Almegårds Kaserne. Bygninger

Almegårds Kaserne. Bygninger Almegårds Kaserne Bygninger Samlet bygningsmasse for depot. Generel renovering af depots bygninger er tiltrængt (nødvendig) (utætte Bygninger). (utætte vægge, døre, vinduer og tage) (undgå svamp/skimmel)

Læs mere

IKEA Smart belysning TRÅDFRI, FLOALT, JORMLIEN, SURTE

IKEA Smart belysning TRÅDFRI, FLOALT, JORMLIEN, SURTE Produktguide IKEA Smart belysning, FLOALT, JORMLIEN, SURTE 36_017 GODT AT VIDE Dette symbol findes på emballagen på alle de produkter, der indgår i IKEA Smart belysning. En bedre hverdag derhjemme med

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

1. Bestemmelsesmæssig brug

1. Bestemmelsesmæssig brug 310 248 LUNA 129 star-time Dämmerungsschalter Twilight switch Commutateur pénombre Schemerschakelaar Interruttori crepusculari Interruptor crepuscular Instruções de utilização Skumringsrelæ Bruksanvisning

Læs mere

312-6 112010 Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved

312-6 112010 Schneider Electric Danmark A/S - All rights reserved FUGA er dansk kvalitetsdesign og du kan få yderligere oplysninger om FUGA og vores andre design-serier hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. 312-6 112010 Schneider Electric Danmark A/S - All

Læs mere

LED LAMPER TIL LOFT & VÆG LED LAMPER

LED LAMPER TIL LOFT & VÆG LED LAMPER LED LAMPER TIL LOFT & VÆG LED LAMPER LED LAMPE SERIE TIL LOFT & VÆG Eshi LED Model Circle Step Funktionalitets -20-70 Dæmpbar Indbrygget driver IP44 Ø200x36mm Ø200x360mm 18W 2700K - 7000K 1080 Lm 1200

Læs mere

LK FUGA. Kontakt til det enkle og tidløse

LK FUGA. Kontakt til det enkle og tidløse LK FUGA Kontakt til det enkle og tidløse Det enkle design LK FUGA er et komplet afbryder- og stikkontakt-program med et enkelt og tidløst design, der forener funktion, æstetik og en høj brugervenlighed.

Læs mere

VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering

VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering GE Security VVMIQ Indbrudsalarm med Intelligent videoverificering - viser årsagen, når alarmen går Hvad kan VVMIQ gør for dig? VVMIQ tilfører ekstra værdi til sikkerhedsløsninger, fordi den viser årsagen,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. fra version D. PD-C360i/8 mini KNX PD-C360i/12 mini KNX. 1/12 BETJENINGSVEJLEDNING 4 IBRUGTAGNING

BETJENINGSVEJLEDNING. fra version D. PD-C360i/8 mini KNX PD-C360i/12 mini KNX.   1/12 BETJENINGSVEJLEDNING 4 IBRUGTAGNING 4 IBRUGTAGNING Alle parametre indstilles ved hjælp af ETS (Engineering- Tool-Software). Programmeringsstatussen for den fysiske adresse aktiveres ved hjælp af de medfølgende magneter ved PD-C360i/8 eller

Læs mere

TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER DK KNX TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER KNX

TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER DK KNX TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER KNX TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER DK KNX TILSTEDEVÆRELSES- OG BEVÆGELSESSENSORER KNX SKÆRPEDE SANSER GIVER BEDRE PRÆSTATION: DE NYE KNX-SENSORER FRA ESYLUX HØJTYDENDE SANSER TIL KNX-BUSSEN I BETRAGTNING

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

1. Programmering af markiser

1. Programmering af markiser 1. Programmering af markiser Programmering af markisemotorer: Ved levering: begynd med at kontrollere motorens programmerings-status. Tryk kort bag på den leverede senders programmeringsknap: 1. Svarer

Læs mere

Installationsmanual Flydekontakt

Installationsmanual Flydekontakt Flydekontakt Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 2 VEDLIGEHOLDELSE... 3 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 3 BORTSKAFFELSE... 3 AKTIVERING OG TEST I ALARMSYSTEMET... 3 Side 1

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Avancerede funktioner i elegant dansk design. KNX-koncept

Avancerede funktioner i elegant dansk design. KNX-koncept Avancerede funktioner i elegant dansk design KNX-koncept Velkommen til Schneider Electric s komplette KNX-koncept Vores produkter og løsninger er ikke blot udviklet med fokus på høj funktionalitet. De

Læs mere

Brugervejledning for Røgalarm SD900

Brugervejledning for Røgalarm SD900 Brugervejledning for Røgalarm SD900 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold: Tilsigtet anvendelse af SD900 side 3 Eksempler

Læs mere

Betjeningsvejledning. Farvekamera til indbygningsdørstation 1265..

Betjeningsvejledning. Farvekamera til indbygningsdørstation 1265.. Betjeningsvejledning Farvekamera til indbygningsdørstation 1265.. Produktbeskrivelse Farvekameraet er en del af Giras dørkommunikationssystem og anvendes til udvidelse af indbygningsdørstationen. Farvekameraet

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Funktionsløsning. KNX DALI-gateway. Det effektive interface til styring af belysning

Funktionsløsning. KNX DALI-gateway. Det effektive interface til styring af belysning Funktionsløsning Det effektive interface til styring af belysning Effektiv og praktisk styring af belysning KNX-systemer kombinerer fleksibilitet, komfortabel betjening og energieffektivitet i avanceret

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

VANPÉE & WESTERBERG PIR-sensoReR

VANPÉE & WESTERBERG PIR-sensoReR PIR-sensorer VANPÉE & WESTERBERG On/Off sensorer 230V El-nummer EAN-nummer Detektor teknologi 48803 48805 48806 48807 39 24 488 035 3245060488031 360 o PIR - aut. tænd/sluk 39 24 488 051 3245060488055

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Schindler Kabinemodernisering En indbydende kabine Lysere, flottere og venligere

Schindler Kabinemodernisering En indbydende kabine Lysere, flottere og venligere En indbydende kabine Lysere, flottere og venligere Schindler Modernisering En kabine - så god som ny. Lige så individuel som din bygning. Lysere, flottere og mere indbydende Med Schindlers kabineindretning

Læs mere

SeeTool - KNX løsninger til

SeeTool - KNX løsninger til SeeTool - løsninger til Erhvervsbygninger Program 3.0.0.0.0.3 Dagslysstyring tænd/sluk med PIR -2 rums løsning Lysstyringsfunktioner Lyset tændes automatisk, når en person går ind i rummet, og lysstyrken

Læs mere

Installationsguide til Waoo! trådløst tv AirTies 4641 DUO/UNO

Installationsguide til Waoo! trådløst tv AirTies 4641 DUO/UNO Installationsguide til Waoo! trådløst tv AirTies 4641 DUO/UNO August 2014 02 03 Velkommen Tillykke med din trådløse tv-løsning fra Waoo! Denne vejledning guider dig igennem opsætning af enten dit DUO-sæt

Læs mere

Produktguide INTEGRERET KØKKENBELYSNING

Produktguide INTEGRERET KØKKENBELYSNING Produktguide INTEGRERET KØKKENBELYSNING 31_017 God funktionsbelysning Belysning er vigtig i alle køkkener både når det gælder sikkerhed og udseende. Et godt og ensartet lys på hele bordpladen gør madlavningen

Læs mere

Glasbrudsdetektorer. GD 330 / GD 330-6 og GD 335 / GD 335-6

Glasbrudsdetektorer. GD 330 / GD 330-6 og GD 335 / GD 335-6 Glasbrudsdetektorer GD 330 / GD 330-6 og GD 335 / GD 335-6 samt limsæt GDK 100 Installationsvejledning Side 2 Glasbrudsdetektorer og tilbehør Generelt Glasbrudsdetektorerne fra Alarmcom er udstyrede med

Læs mere

Tjekliste for Klima+ virksomheder

Tjekliste for Klima+ virksomheder Tjekliste for Klima+ virksomheder Denne tjekliste skal hjælpe dig på vejen til at få et lavere energiforbrug, og derved nedsætte dit CO 2 udslip til gavn for miljøet og din forretning/virksomhed. Listen

Læs mere

Undervisningslokale med PIR-sensor

Undervisningslokale med PIR-sensor Undervisningslokale med PIR-sensor To belysningsgrupper, dæmpbare eller ikke-dæmpbare forkoblinger 3A Lokalet Styresystemet En god tommelfingerregel er ikke at lære eleverne, at I undervisningslokaler

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere