K.K. Consult Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K.K. Consult Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik"

Transkript

1 ontage- og betjeningsanvisning Udgave: DK3 Gældende fra: K.K. Consult Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Spindelmotor 3/230/...-G500:250N/LA/V2.0 Beregnet til facadevinduer, oven- og rytterlys ontage og installation kun for faguddannet og sikkerhedsbevidste elinstallatører. Læs og følg anvisningen i denne montageanvisning. Gem anvisningen for senere brug, fx. ved vedligehold. Skitse / måltegning , ,2 20 Øjeskrue Spindelrør Endestykke Anvendelsesområde Oven- eller rytterlys fx.: Ovenlysvinduer, udadgående foroven eller forneden Lodrette facadevinduer fx.: Klapvinduer, udadgående forneden Længde = slaglængde + ca. 133mm, dog er mindstelængde 433mm 6,1 Tilslutningsledning Endestykke Kendetegn - Forsænkede side- og bundstyr i hele motorhusets længde giver fleksibel og enkel montage. - Kompakt firkantprofil i aluminium N trykkraft - Afbryder automatisk i endepositionerne. - ed indbygget elektronisk endestop, ormed vinduet altid lukker tæt uden ekstra justeringer. - Vedligeholdelsesfri. - Støv- og stænktæt - kapslingsklasse IP54 - Profilender lukket med kunststof endestykker. - Korrosionsbestandig. - Potentialfri kontakt for position åben ,5 Filnavn: TI-3-A-DK ed forbehold for tekniske ændringer.

2 2 Sikkerhedsanvisninger Vær opmærksom på følgende sikkerhedsanvisninger: Bemærk følgende advarselstegn: Forsigtig / Advarsel Personfare, elektrisk strøm Forsigtig / Advarsel Fejlhåndtering kan føre til ødelæggelse af materiel Forsigtig / Advarsel Personfare ved bevægelige dele, klemrisiko Vær opmærksom på følgende ved montage og betjening: Vinduet lukker automatisk. Ved åbning og lukning stopper motoren v.h.a. endestoppet. otorens trykkraft fremgår af de tekniske data. Denne kraft kan medføre klemskader på fx. fingre. Ved montage og betjening hold da aldrig i vinduesrammen eller på spindelstangen - klemrisiko for fingre! INFO Betjeningsanvisning ontage, idriftsætning og vedligehold bør kun foretages af faguddannet og sikkerhedsbevidste elektroinstallatører eller personale med tilsvarende kvalifikationer. Læs og overhold anvisningerne i denne betjeningsanvisning og overhold de angivne rækkefølger. Gem denne betjeningsanvisning til senere brug / vedligehold. En pålidelig drift uden skader og risici opnås kun ved omhyggelig montage og indstilling efter denne anvisning. Vær opmærksom på motorens anvendelsesområde og dens min- og maksimale ydelsesevner (se de tekniske data). Anvendelsesområde: Udelukkende til automatisk åbning og lukning af vinduer som de viste eksempler. Ved anden anvendelse spørg først forhandleren. Det vil være ud over denne anvisnings rammer, at opliste alle gældende bestemmelser og lovkrav. Sikre Dem altid at Deres anlæg er i overensstemmelse med gældende bestemmelser. Særligt skal iagttages: Åbningsareal af oplukket, åbningstid og hastighed, temperaturmodstandsdygtighed af kabel og materiel, kabeltværsnit i forhold til længde og strømbelastning. Befæstningsmateriel skal vælges i overensstemmelse med fundamentet og den påførte belastning, og om nødvendigt forstærkes. Vedligeholdelsesarbejde Dette produkt skal mindst en gang årligt afprøves og kontrolleres og om nødvendigt fejludbedring. Fjern evt. smuds fra motoren. Kontroller at befæstningsmateriel og klemskruer er fastspændt. Afprøv motoren ved prøvekørsel. otoren er vedligeholdelsesfri. Defekte produkter bør kun repareres via forhandleren. Der må kun anvendes originale reservedele. Funktionsdueligheden bør regelmæssigt afprøves. Anbefalelsesværdig er en serviceaftale. Fabrikanterklæring Dette produkt er fremstillet og kontrolleret i overenstemmelse med EUlovgivning, orpå der foreligger en fabrikanterklæring. Produktet bør kun tages i anvendelse når der foreligger en overensstemmelseserklæring for hele anlægget ori det indgår. Kabeltyper og forlægning samt nettilslutning skal være i overensstemmelse med kravene i Stærkstrømsbekendtgørelsen. Fleksible kabler må ikke indmures. Frithængende tilledninger skal forsynes med trækaflastning. Kablerne skal forlægges således at de under drift ikke drejer eller knækker. Dropdåser skal være tilgængelige for reparation. Før ener reparation eller ombygning skal netspændingen fuldstændigt afbrydes - anlægget skal sikres mod uforsættelig genindkobling. Kabeltype, -længde og -kvadrat skal følge de tekniske anvisninger. Efter installation og ved ener ændring af anlægget skal alle funktioner afprøves. Under montage og betjening vær da opmærksom på at vinduerne lukker automatisk. Områder med risici for klem- og skæreskader der er placeret under 2,5m højde, som fx. imellem vinduesrammer og -karm samt imellem ovenlyskupler og bundramme, skal sikres via sikkerhedsanordning der ved personberøring standser den automatiske bevægelse (der henvises til gældende lovgivning). Advarsel! Spindelmotoren er bygget for 230V! Personfare! Ved anvendelse på kipvinduer: Ved kipvinduer kræves et kip-sikringsbeslag. Dette skal forhindre at vinduet - ved uheld - falder ind i rummet. Vær opmærksom på at sikringsbeslagets maksimale åbning er i overenstemmelse med motorens maksimale åbning. Vær opmærksom på gældende regler for automatiske døre og vinduer. otorer skal beskyttes mod vedvarende smuds og vand. Advarsel: Spindelmotoren må kun anvendes med styringer af samme fabrikat som motoren. Hvis motoren anvendes på en styring af andet fabrikat bortfalder garantien. ontage og idriftsætning skal ske forsvarligt i forhold til sikkerhedshensyn og efter denne anvisning. Ved ener udskiftning eller udbygning anvend da kun originale reservedele. Ved automatiske styringer (naturlig- komfortventilation) skal levetiden på slag/cyklus tages i betragtning. Fabrikant: STG-Beikirch GmbH & Co. KG. D Lemgo-Lieme. Autoriseret forhandler: K.K. Consult ApS. DK-8700 Horsens. Tlf fax Kabeltrækning og elektrisk tilslutning skal foretages af autoriseret elinstallatører. Ved installation vær da opmærksom på kravene i følgende: - Svagstrømsinstallationer DS Stærkstrømsbekendtgørelsen. K.K. Consult ApS Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik DK-8700 Horsens Tlf fax ed forbehold for tekniske ændringer.

3 Anvendelse og eksempler 3 Rytterlys, udadgående Klapvindue tophængt i lodret facade Eksempler: FB9/A FB9/G for ovenlyskuppel Ovenlys, udadgående i vandret tagflade med specialklemskruer til de to sidestyr K28/B Ovenlyskuppel på vandret tagflade Anvendes op til slaglængde 500mm i hele motorens længde. Over 500mm slaglængde kun i motorhusets første trediedel K29/B Skyde-klap-konsol for motorhusets underste føringsspor Anvendes i hele motorhusets længde K27/B otoren må uden sikkerhedsanordning kun anvendes i en højde over 2,5m jf. gældende regler. Specielle anvendelser på forespørgsel

4 4 Tekniske data Forsyningsspænding Effektforbrug ax. tryk- /trækkraft Slaglængde Elektronisk endestop Tilslutningsledning Indkoblingsvarighed Hastighed Omgivelsestemperatur Kapslingsklasse Isolationsklasse otorhus, materiale Dimensioner Farve Potentialfri kontakt 230V AC / 50Hz 30VA 500N / 250N 80, 300, 500 og 750mm, speciallængder på forespørgsel elektronisk endestop, indbygget 5 x 0,75², længde ca. 1,6m, grå S3 30% ED, (3 min. ON / 7 min. OFF) ca. 10s per 100mm -10 til +50 C IP54 efter DIN Klasse II efter DIN Aluminium firkantprofil 41 (B) x 82,5 (H) x længde = slaglængde + ca.133mm, dog mindstelængde 433mm EV1/natureloxeret. RAL-farver på forespørgsel Grå kunststofendestykker Signal "Ikke lukket", 230V AC / max. 1,0A Endestoppets funktion Denne motor fungerer med indbygget elektronisk endestop, og behøver ingen yderligere endestop. Interne mekaniske anlæg stopper uden generende tilbageløb præcist spindelen. Når disse interne anlæg nåes slår det interne elektroniske endestop automatisk fra grundet den stigende motorstrøm. Da motorstrømmen er direkte proportional med tryk- og trækkraften slår endestoppet præcist fra ved den definerede kraft. Advarsel : Tilslut aldrig spindelmotorer uden et elektronisk endestop. Tilslut udelukkende spindelmotorer til 230V vekselpænding - otorbeskadigelse -. ontage Karm Vinduesramme Sikringsstift Spindelrør med øjeskrue Svingakse Vinduesramme Sikringsstift Karm Spindelrør med øjeskrue Svingakse * Specialklemskruer * Specialklemskruer Bemærk! * markeringerne på specialklemskruerne skal flugte parallelt med motorhuset.

5 ontage fortsat 5 Afmonter håndgrebet på vinduet. len monteres på midten af vinduesrammen. Rammekonsollen monteres i flugt med vindueskonsollen på vindueskarmen, væggen eller tilsvarende bygningsdel. Sikker en solid befæstigelse, da spindelmotoren trykker og trækker med den på typeskiltet angivne kraft. ed lukket vindue og helt indtrukket spindel skydes motoren ind i rammekonsollen. Øjeskruen monteres i vindueskonsollen. Spindelmotorens angrebsvinkel skal være vinkelret på vinduet. De to specialklemskruer på siderne drejes 90 med uret i føringssporerne og umbracoskruerne tilspændes. ontage: * Special-klemskruer forsænkede sidestyr klemflader Bemærk: * arkeringerne på specialklemskruerne skal løbe parallelt med motorhuset. Befæstigelsen af specialklemskruerne skal efter montagen efterprøves så det sikres at motoren ikke kan glide. Tip: Spindelmotoren svinger under drift omkring sit befæstigelsespunkt. Hvis der er usikkerhed omkring svingbevægelsen og mulige kollisionspunkter, kør da spindelstangen helt ud og efterprøv at svingbevægelsen kan foregå kollisionsfrit. Tilledningen forbindes til dropdåsen. Vær opmærksom på at tilledningen uhindret kan følge motorens svingbevægelse uden at udsættes for træk, vrid eller klem. indføring af klemskruer... Klemskrue drejet 90! * Special-klemskruer kant motorhus Finindstilling af lukkepositionen For ikke unødigt at belaste tætningslister og befæstigelse bør der foretages en finindstilling af lukkepositionen. Hvis spindlen ikke når sit interne mekaniske endestop slår det elektroniske endestop fra på dets definerede kraft. Det interne mekaniske endestop er den position or spindelen er fuldstændigt kørt ind. Er tætningslisterne særligt svage bliver de måske fuldstændigt sammentrykkede. Dette kan undgås på følgende måde: ed fuldstændigt lukket vindue løsnes klemskruerne og spindelen køres helt ind. Der or det ønskede træk er opnået spændes klemskruerne. otoren vil fremover stoppe ved denne lukkeposition. Kontroller montagen ved to prøvekørsler. Se side 6. Sikkerhedsanvisning: Ved kipvinduer anvend kip-sikringsbeslag. Se side 2.

6 6 Elektrisk tilslutning Kabeltrækning og elektrisk tilslutning skal udføres af autoriseret el-installatør. Tilledningen må ikke belastes ved træk, drej eller knæk. For gældende bestemmelser se side 2. Enkeltinstallation: 1 motor Et eller flere komforttryk Potentialfri kontakt for lampe "ikke lukket". so bl br 1 230V AC / max. 1,0A N so bl br L1 Komforttryk med gensidig spærring L1 Gruppeinstallation: til max. 10 motorer Et eller flere komforttryk 10 so bl br so bl br so bl br N L1 Komforttryk med gensidig spærring For yderligere tilslutningsinformationer se diagrammer for styrecentralen. Efter udført montage: Gennemfør to prøvekørsler. ontagekontrol / Funktionstest Prøvekørsel: Kør spindelen ud i begge sine endepositioner: Under kørslen holdes omhyggeligt øje med motor og vindue. otoren skal forblive retvinklet på vinduet. otoren må ikke på noget tidspunkt slå imod andre bygningsdele. Vedligeholdelse otorerne skal mindst en gang årligt kontrolleres og funktionsprøves, og udbedring skal ske, ifald defekt er opstået. otorerne rengøres for smuds. Spindelen køres ca. 5 cm ud og spindelen samt endestykket aftørres med en klud. Det efterses at befæstigelsesmateriel, konsoller og klemskruer er fastspændte og uden defekt. otorerne afprøves ved en prøvekørsel. otorerne er vedligeholdelsesfri. Defekte motorer bør kun repareres via autoriseret forhandler. Der må kun anvendes originale reservedele. Der bør regelmæssigt foretages en funktionsafprøvning. Det anbefales at sikre korrekt funktion ved at tegne en servicekontrakt. De viste montageeksempler er kun vejledende. Denne vejledning er gældende fra udgivelsesdatoen til ny udgave foreligger. ed forbehold for tekniske ændringer. Udgave juli 2003/DK

K.K. Consult Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik

K.K. Consult Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik Montage - og betjeningsanvisning Udgave: DK1 Gældende fra: 15.06.2002 K.K. Consult Brand- & komfortventilation Vinduesautomatik BK2... -G300-230V AC For komfortventilation Montage og installation kun for

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

DA Dansk. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås.

DA Dansk. Fjernbetjeninger og/eller andre styringer skal opbevares utilgængeligt for børn, så en utilsigtet betjening af garageportmotoren undgås. DA Dansk Oversættelse af den tyske originale betjeningsvejledning Generelle sikkerhedshenvisninger Garageportmotoren må udelukkende anvendes i overensstemmelse med betingelserne, der er angivet i denne

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

Leica DM750 P Manual

Leica DM750 P Manual Leica DM750 P Manual Kapitel overblik Sikkerhedsforskrifter 4 Leica DM750 P 15 Klar! 18 Parat! 25 Start! 36 Pleje af mikroskopet 38 Dimensioner 42 Leica DM 750P Brugsanvisning 2 Indhold Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Specifikation. Stand: 06.10.2010. Version: Spez KR C2 ed05 V5 da

Controller. KUKA Roboter GmbH. KR C2 edition2005. Specifikation. Stand: 06.10.2010. Version: Spez KR C2 ed05 V5 da Controller KUKA Roboter GmbH KR C2 edition2005 Specifikation Stand: 06.10.2010 Version: Spez KR C2 ed05 V5 da Copyright 2010 KUKA Roboter GmbH Zugspitzstraße 140 D-86165 Augsburg Tyskland Denne dokumentation

Læs mere

Betjeningsvejledning BAIER. Diamantfræser BDN 463. BAIER Scandinavia Aps. Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH. Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød

Betjeningsvejledning BAIER. Diamantfræser BDN 463. BAIER Scandinavia Aps. Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH. Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød Betjeningsvejledning BAIER Diamantfræser BDN 463 BAIER Scandinavia Aps Hammerbakken 12 14 DK-3460 Birkerød Tlf. 45 94 22 00 Fax 45 94 22 02 baier@baier.dk www.baier.dk Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH Heckenwiesen

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Wilo-Control SC-Fire Jockey

Wilo-Control SC-Fire Jockey Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Jockey da Monterings- og driftsvejledning 2 539 953-Ed.01 / 2014-02-Wilo Fig. 1: I ON 0 OFF Monterings- 1 Generelt og driftsvejledning 1.1 Om dette dokument Den

Læs mere

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise

Læs mere

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine Original brugsanvisning TET-107 Elektrisk hæftemaskine Art. Art.No. xxx60xx ETM6016 II/02/2011 1 7 4 6 Fig.1 2 3 5 Fig.2 Fig.3 Fig.4 2 Topcraft Elektrisk hæftemaskine DK Numrene i den nedenstående tekst

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

Montagevejledning. FKA Højvandslukker

Montagevejledning. FKA Højvandslukker Montagevejledning PE brønd Ø1000 til udbygning med Staufix FKA Til fækalieholdigt spildevand Læs denne vejledning grundigt før påbegyndelse af montering. GARANTI NR.: GODKENDT DIN EN 12056 DIN EN 13564

Læs mere

OPVASKEMASKINE DW 6814

OPVASKEMASKINE DW 6814 OPVASKEMASKINE DW 6814 152988 36/0 BRUGSANVISNING DK Indholdsfortegnelse For brugeren Vigtig sikkerhedsinformation 3 Beskrivelse af maskinen 4 Betjeningspanel 5 Før brug 6 Indstilling af vandblødgøringsanlægget

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR INDEHOLDER FULD KOMPONENTOVERSIGT OG TEGNING OVERSÆTTELSE AF ORIGINAL MANUAL HÅNDHOLDT KERNEBOREMASKINE RH151 Læs og følg denne vejledning omhyggeligt, før betjening begyndes.

Læs mere

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Artikelnummer:

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA

TTV 4500 S BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA TTV 4500 S DA BETJENINGSVEJLEDNING AKSIALVENTILATOR TRT-BA-TTV4500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen...g - 1 Sikkerhed...G - 2 Oplysninger om instrumentet...g

Læs mere

Brugsanvisning. Keramisk kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsanvisning. Keramisk kogeplade. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning Keramisk kogeplade Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. KRO 642 D Z KRO 742 DO Z INDHOLDSFORTEGNELSE Installation 2 Opstilling Indbygning Ventilation Fastgørelse Elinstallation

Læs mere

DORMA ED 100/250 ED 100 ED 250. Montagevejledning

DORMA ED 100/250 ED 100 ED 250. Montagevejledning ED 100 ED 250 Montagevejledning Indhold Side 1. Sikkerhedsinformation 3 2. Planlægning før installation 4 3. Tekniske specifikationer 4-6 4. Opbygning 7 5. Tilbehør 7 6. Montage-tegning af glideskinne

Læs mere

%HWHJQHOVH %HVNDIIHQKHG (JHQVNDE Punktlinse Gennemsigtigt glas 15 rund stråleform Spotlinse Kornrasterglas 19 rund, let diffus stråleform

%HWHJQHOVH %HVNDIIHQKHG (JHQVNDE Punktlinse Gennemsigtigt glas 15 rund stråleform Spotlinse Kornrasterglas 19 rund, let diffus stråleform ULTRAPAR UP1000 Kort vejledning Version 1.0 juli 2003 DANSK SIKKERHEDSHENVISNINGER BEMÆRK! ADVARSEL: For at udelukke personfare som følge af elektrisk stød skal projektøren før rengøring eller vedligeholdelse

Læs mere

Sikkerhedshåndbog Systembeskrivelse

Sikkerhedshåndbog Systembeskrivelse Systembeskrivelse Vægsavning Udgave: 29.8.06 10983333 da / 29.8.06 Producentadresse TYROLIT Hydrostress AG Witzbergstrasse 18 CH-8330 Pfäffikon Schweiz Telefon +41 (0) 44 / 952 18 18 Telefax +41 (0) 44

Læs mere

Elektriske multiturn-aktuatorer

Elektriske multiturn-aktuatorer Elektriske multiturn-aktuatorer SA071 SA301 SAR 071 SAR 301 med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM 021 Zertifikat-Registrier-Nr 12 100/1044269 Driftsvejledning med aktuatorstyring AUMA MATIC AM 011/AM

Læs mere