BRANCHEANALYSE. håndværkere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANCHEANALYSE. håndværkere"

Transkript

1 BRANCHEANALYSE håndværkere

2

3 indhold Kapitel 1 - Indledning... 5 Kapitel 2 - Branchesammenligninger... 9 Kapitel 3 - Tømrere Kapitel 4 - El-installatører Kapitel 5 - Malere Kapitel 6 - VVS ere Kapitel 7 - Murere Kapitel 8 - Datagrundlaget for analysen

4 Ønsker du at få udarbejdet en regnskabsanalyse, hvor vi matcher din virksomheds tal med branchen, står vores revisorer gerne til rådighed. Du kan booke et møde på

5 kapitel 1 indledning BDO s brancheanalyse af håndværkere Brancheanalysen af håndværkere er udarbejdet på baggrund af en systematisk analyse af alle vores håndværkerkunder i hele landet i perioden 2006 til I BDO har vi specialiseret os i mindre og mellemstore virksomheder - også kaldet SMV erne. Vi udarbejder regnskaber, reviderer og rådgiver generelt SMV erne om økonomi. Det er den viden, der danner udgangspunkt for denne analyse. Vi er landets fjerde største revisionsvirksomhed, og vi har en væsentlig andel af de danske håndværkere i vores kundeportefølje. Vi kan på den baggrund give et godt billede af, hvordan økonomien for håndværkerne i Danmark hænger sammen samt hvilke parametre, der påvirker resultatet for den enkelte håndværker. Vi har lavet analysen, så den giver et billede af udviklingen og tilstanden for håndværkere i Danmark generelt. Vi kigger endvidere på branchekarakteristika samt de regionale forskelle. Fokus på de klassiske fag I analysen har vi valgt at fokusere på de fem klassiske håndværksfag: murere, tømrere, el-installatører, VVS ere og malere. Vi håber, analysen kan være med til at give en dybere forståelse af håndværkerne i Danmark - denne unikke gruppe af virksomheder, der har så afgørende effekt på den private jobskabelse - og samtidig være en inspirationskilde for nuværende og kommende håndværkere. Hvad gør de bedste? Håndværkerne er særligt konjunkturfølsomme, men vi har via vores analyser identificeret, at der er stor forskel på, hvor gode de enkelte brancher er til at reagere på konjunkturudsving. Nogle tilpasser sig hurtigt og klarer sig igennem med et fornuftigt resultat, mens andre er længere om at tilpasse sig og rammes hårdt af faldende konjunkturer. 5

6

7 På vej mod bedre tider og med stabil omsæning Man kan roligt sige, at håndværkerne har været igennem en turbulent periode med store udsving. Som det ser ud, er håndværkerne nu på vej mod bedre tider, omsætningen har stabiliseret sig, og virksomheden har tilpasset sig aktivitetsniveauet. Overordnet fulgte alle håndværkerne den samme tendens og øgede omsætningen i takt med byggeboomet frem til Ikke alle brancher formåede dog at forplante dette til bundlinjen, hvilket vi kommer nærmere ind på i de efterfølgende analyser. Efter 2008 har håndværkerne haft udfordringen at tilpasse aktivitetsniveauet til den nye markedssituation, hvilket lykkedes godt for nogle brancher og mindre godt for andre brancher. Overordnet kan vi sige, at god styring af mandskab, indkøb og øvrige omkostninger er det, der kendetegner de bedste i branchen. I enkelte brancher er der markante og tankevækkende forskelle mellem de bedste og resten af branchen, hvorved de opnår et bedre resultat. Spørgsmål? Har du spørgsmål eller kommentarer til analysen af generel karakter, er du velkommen til at kontakte din lokale revisor. Ønsker du at få udarbejdet en regnskabsanalyse, hvor vi matcher din virksomheds tal med branchen, står vores revisorer gerne til rådighed. Du kan booke et møde på Venlig hilsen BDO Vi har i analysen sammenlignet branchens bedste med det samlede gennemsnit for branchen. Her kan vi blandt andet se, hvilke fokuspunkter de bedste i branchen har, og hvad der gør, at de klarer sig bedre end de øvrige. 7

8

9 kapitel 2 Branchesammenligninger Byggeboomet løftede omsætningen, men hvad nu? Omsætningsindekset toppede for de fleste håndværkerbrancher i forbindelse med byggeboomet i perioden , hvorefter omsætningen faldt og landede på et lavere niveau end i Gennemsnitsindekset fulgte en kurve, der toppede i 2008 på indeks 127 og sluttede med en omsætning i 2010 under niveauet for Omsætningsindekset viser, at håndværkere, hvor omsætningen i særlig grad er afhængig af nybyggeriet, har været hårdest ramt af finanskrisen. El-installatørerne afviger, som den eneste branche, fra den generelle tendens og toppede først i Det betyder samtidigt, at de landede på et højere niveau end de øvrige i Malerbranchen har været mindst påvirket af byggeboomet og har ikke den samme variation på omsætningen som de øvrige brancher. Største stigning i omsætning - og største fald - har murerne haft, da de i 2008 toppede med indeks 133 og i 2010 sluttede på indeks 80. Tømrere og murere fløj højt, men ramte bunden Når vi ser på, hvor de enkelte brancher ligger i 2010, er der to brancher, der ligger under de øvrige: tømrere og murere. I forbindelse med byggeri, er det typisk disse to brancher, der har det mest omfattende arbejde, og de bliver derfor mere følsomme, når konjunkturerne falder, og byggeintensiteten går ned. De er begge involverede fra starten af et byggeprojekt, og de har derfor kortere reaktionstid ved vigende konjunkturer. Omsætning for tømrere og murere adskiller sig ved, at de har de største udsving i indekset for omsætning. I 2008 var det disse to brancher, der lå over de øvrige, hvorefter de fulgtes i et samlet fald frem mod 2010, hvor de landede som de to nederste. 9

10 Kap 2 Branchesammenligninger Omsætningsindex over tid Kap Branchesammenligninger Omsætningsindex Økonomisk udvikling over tid indeks2006 indeks2007 indeks2008 indeks2009 indeks2010 Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed Tømrere El-installation VVS- og blikkenslagerforretninger El-installatører indeks2006 indeks2007 indeks2008 indeks2009 indeks2010 Malere Malerforretninger Indeks byggeri under opførelse (m2) VVS ere Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed Murere Murere Indeks byggeri under opførelse (m 2 ) El-installation Malerforretninger Murere VVS- og blikkenslagerforretninger Indeks byggeri under opførelse (m2) Alle håndværkere Tømrere Murere El-installatører VVS ere Malere Indeks byggeri under opførelse (m 2 )

11 Dette skyldes primært, at disse to brancher oftest forestår hovedentreprisen på nybyggerier, hvor muligheden for store opgaver er, og hvor der kan sælges mange timer på én opgave. Når opgaverne ikke er der længere, har det derfor også en større negativ effekt, og brancherne oplever store fald i omsætningen. Sammenhængen til m 2 under opførelse er meget markant for disse to brancher, hvor de i hele perioden følger indekset med en maksimal afvigelse på 8 point. El-installatører og malere klarer skærene To brancher slutter markant over de øvrige i 2010: malere og el-installatører. Malere og el-installatører baserer i højere grad deres omsætning på servicearbejder som renovering og vedligeholdelse, og i mindre grad på nye byggerier. Deres afhængighed af og sammenhæng med m 2 under opførelse er derfor ikke så markant. Disse to brancher er relativt set ikke så følsomme over for konjunkturerne. De er oftest det sidste hold håndværkere på nybyggerier, og de har derfor en længere reaktionstid i forhold til faldende konjekturer, hvor de kan tilpasse virksomheden og fokusere på andre opgaver. Udsvingene i omsætningen kommer udelukkende som en effekt af de øgede byggeaktiviteter, hvor også VVS ere har en rolle. Entreprisen for VVS ere ved et nybyggeri er dog noget mindre end for tømrere og murere, og det kommer derfor aldrig til at udgøre den største del af forretningen. Indekset for omsætning følger indekset for m 2 under opførelse Sammenligner vi håndværkernes omsætningsindeks med indekset for m 2 under opførelse, fremgår det, at der er en sammenhæng mellem håndværkernes omsætning og det antal m 2, der er under opførelse (nybyggerier). Vi vil efterfølgende analysere dybere på den enkelte branches nøgletal og blandt andet kigge på, i hvor høj grad branchen er afhængig af antal m 2 under opførelse. I 2006 var der i Danmark m 2 under opførelse iflg. Danmarks Statistik, mens det i 2010 var faldet til m 2. Altså et fald på godt 2 mio. m 2 under opførelse svarende til et fald på 16 %. Som de eneste formåede disse to brancher at have en omsætning i 2010 højere end omsætningen i VVS ere følger gennemsnittet VVS ere følger gennemsnittet for alle håndværkere. De var med i toppen i 2008 og placerede sig i midten i Servicearbejder er basisforretningen for den typiske VVS- og blikkenslagerforretning, og de har altid det at falde tilbage på. 11

12 Omsætningsudvikling Omsætningsindeks Vareforbrug indeks DG1 indeks Lønindeks Omsætning Vareforbrug Lønninger 2010 Dækningsbidrag Omsætningsindeks Vareforbrug indeks DG1 indeks Lønindeks Omsætningsindeks Vareforbrug indeks DG1 indeks Omsætningsindeks DG1 indeks Lønindeks Vareforbrug indeks Lønindeks Omsætning Vareforbrug Lønninger Dækningsbidrag

13 Prisindeks M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M11 Prisindeks, vareforsyning (Kilde: Danmarks Statistik) Serie1 Leverandører og medarbejdere 125 tjente pengene under byggeboomet mestrene gjorde ikke 115 For 110 alle brancher gælder, at indekset for vareforbrug 105 i 2010 er lavere end indekset for omsætning i Vareforbruget faldt altså kraftigere end omsætningen Vi kan alle huske de lange leveringstider, der var på 90 byggematerialer, da byggeaktiviteterne var på sit højeste. Pressen var fyldt af det, og håndværkerne var i høj grad ramt af det. 2006M M M M M M M M M M M M M M M09 Serie1 Forlængede leveringstider gjorde det vanskeligt for håndværkerne at planlægge opgaverne optimalt. Håndværkerbranchen er i forvejen en branche, hvor vejrliget kan påvirke planlægningen og rentabiliteten på den enkelte opgave, og oven i det oplevede håndværkerne i perioden, at forsyningen af materialer var ustabil, hvilket gjorde det endnu vanskeligere at planlægge. Håndværkerne var i perioden generelt gode til at tilpasse deres priser til de stigende priser på varer. Efter 2008, hvor priserne på byggematerialer er faldet, har håndværkerne generelt kunnet bruge de faldende materialepriser til at fastholde dækningsgraden på deres opgaver. Dækningsgraden har derfor ikke samme udsving som omsætningen og vareforbruget. Fordelingen mellem omkostninger til vareforbrug og omkostninger til lønninger varierer fra branche til branche. Samtidig er brancherne ikke i samme grad afhængige af vejrliget. Selv om håndværkerne overordnet følger de samme tendenser, er der store forskelle på, hvor fokus skal holdes, og på hvordan de enkelte nøgletal påvirker hinanden i perioden. Det vil vi komme nærmere ind på i de efterfølgende kapitler, hvor vi kigger på den enkelte branches nøgletal samt på hvad branchen skal være særligt opmærksom på. Som en naturlig effekt af den øgede efterspørgsel, steg prisen på varer tilsvarende. Da konjunkturerne vendte, og efterspørgslen på varer blev mindre, faldt også priserne på varerne dramatisk i sidste halvdel af

14 Omsætningsudvikling, regionalt Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland Det - er også de københavnere, Midtjylland, Sjælland og Hovedstaden skiller sig der har haft så travlt ud ved at have et højere aktivitetsniveau i perioden Herefter landede de på samme Ja, de havde en god omsætningsstigning i Hovedstadsregionen under byggeboomet, men to Nordjylland. niveau som de to øvrige regioner - Syddanmark og 1081 Region Nordjylland 1082 Region Midtjylland 1083 Region Syddanmark andre regioner 1084 kunne Region også Hovedstaden være med: Sjælland 1085 og Region Sjælland Midtjylland. Syddanmark og Nordjylland fulgtes ad i perioden. De toppede ligeledes i 2008; dog ikke på samme Når vi ser på håndværkerne regionalt, og på hvordan deres omsætning har udviklet sig i perioden, niveau som de tre øvrige regioner. ser vi, at alle regioner følger den samme tendens: Omsætningen toppede i 2008, og 2010 landede en smule under omsætningen i Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Hovedstaden Region Sjælland

15 Resultat før renter, regnskabstal Hvem tjener penge? Set på tværs af landet og på tværs af brancher er der en klar tendens, der viser, hvilke karakteristika håndværkerne skal have for at tjene penge. I ovenstående graf har vi opstillet sammenhængen mellem antal ansatte og resultatet før renter for regnskabsåret Vi har ligeledes analyseret de øvrige regnskabsår, og her tegner sig samme tendens. Grafen viser - ikke overraskende - at der er en sammenhæng mellem, hvor mange ansatte man har, og hvor mange penge man tjener. Det interessante er, at det dog ikke er en direkte lineær sammenhæng. Den typiske håndværker kan håndtere at lede op til 8-10 ansatte. Når man når denne grænse, opstår behovet for at ansætte folk til ledelse, som ikke deltager direkte i produktionen. Af grafen kan aflæses, at denne ekstra administrative ledelsesressource påvirker resultatet negativt, frem til de igen har ansatte nok til at forrente den ekstra ledelsesressource. Håndværkere skal altså være ekstra opmærksomme, når de når tidspunkterne, hvor ekstra ledelseskræfter skal sættes ind. I nogle tilfælde kan det være en overvejelse værd, om man skal undlade yderligere ansættelser. Vores anbefaling er, at man har en strategi for fremtiden, herunder i hvilken takt og retning ens virksomhed skal udvikle sig. Som vi kan se på grafen, klarer håndværkerne sig fint til de har 7-10 ansatte. Herefter er der et fald i resultatet, når de når ansatte, hvorefter resultatet stiger igen. 15

16 Tømrere har været gode til at udnytte omsætningspotentialet - men har ikke styr på de faste omkostninger.

17 kapitel 3 Tømrere Omsætningspotentialet udnyttes godt Branchen var som helhed god til at følge byggeboomet under højkonjunkturerne. Omsætningen toppede i en smule bedre end gennemsnittet for alle håndværkerne. Materialepriser styrer dækningsgraden Tømrere har et højt vareforbrug set i forhold til de øvrige brancher i analysen. Dette gør dem ekstra følsomme over for ændringer i materialepriserne. Generelt har tømrerne haft et godt fokus på dette, og udviklingen for omsætning og vareforbrug følges parallelt i hele perioden. Branchen er altså god til at tilpasse priserne til de svingende varepriser. Indeks for vareforbrug, omsætning og lønninger følger hinanden frem til 2008, hvorefter indekset for lønninger ikke taber så meget i indeks som vareforbrug og omsætning. Mens det er lettere løbende at tilpasse materialeforbruget efter aktivitetsniveauet, er det straks sværere at tilpasse omkostningerne til lønninger. Omkostninger til lønninger styres af det generelle lønniveau samt af hvordan bemandingen er tilpasset det generelle aktivitetsniveau. Indekset for lønninger følger indekset for omsætningen frem til 2008, og det indikerer, at branchen formår at tilpasse priserne efter skiftende lønniveau. Når omkostningerne til lønninger ikke faldt i samme takt efter 2008, betyder det, at branchen ikke var hurtig nok til at tilpasse bemandingen til aktivitetsniveauet, og at omkostningerne til løn derfor blev forholdsvist større. Manglende styring på de faste omkostninger Som den eneste af de brancher, vi har analyseret, ligger indekset for dækningsgrad højere for tømrerne i 2010 end i Den store stigning i indekset for dækningsgrad for tømrer- og bygningssnedkervirksomheder skete i 2007 (+18) og 2008 (+16), og det var disse stigninger, der sikrede, 17

18 Kap 3 Tømrer & Bygningssnedkere Økonomisk udvikling Omsætning Vareforbrug Lønninger Dækningsbidrag resultat før afskrivninger og renter Omsætning Vareforbrug Lønninger DG1 Resultat før renter at tømrerne i dag har en større dækningsgrad end under højkonjunkturerne i Tømrerne havde altså muligheder for en højere indtjening, men formåede ikke at få dette til at afspejle sig i bundlinjen. Den vigende bundlinje skyldes de øvrige omkostninger, som tømrere ikke har kunnet tilpasse i samme grad som materialer og antallet af ansatte. Som en samlet betragtning endte tømrerne derfor med et mindre positivt resultat i Markedet har ændret sig I 2006 lå andelen af vareforbrug på 66 % af omsætningen, mens den i 2010 faldt til 48 % (-18 %). Faldet skyldes primært, at branchens marked har ændret sig i perioden. Under højkonjunkturerne - med mange m 2 under opførelse - kom den største del af omsætningen via nybyggerier. Nybyggerier for branchen er karakteriseret ved en høj materialeandel i forhold til de timer, der anvendes på byggerierne. Efter antallet af m 2 under opførelse er faldet, fylder dette en mindre del af den samlede omsætning. En større del af omsætningen i dag kommer fra servicearbejder, såsom renoverings- og vedligeholdelsesopgaver. Renoverings- og vedligeholdelsesopgaver er karakteriseret ved, at materialeandelen er mindre, mens der bruges flere timer på projekterne forholdsmæssigt. I samme periode steg andelen af lønninger fra 20 % i 2006 til 33 % i 2010, hvilket yderligere underbygger dette. Andelen af øvrige omkostninger fordoblet Når vi sammenligner, hvor meget de øvrige omkostninger udgør af det samlede resultat, er der sket en fordobling siden Der er vidt forskellige fokuspunkter, når man driver en håndværksvirksomhed under højkonjunkturer sammenlignet med at drive en virksomhed under lavkonjunkturer. Under højkonjunkturer kommer man lettere til salget, mens produktionsapparatet og ressourcer er den knappe faktor. Biler, lokaler, medarbejdere og materialer er begrænsningen for, hvor meget man kan vækste virksomheden og hvor mange opgaver, man kan tage ind. 18

19 tømrere Top 25 (2010) Omsætning 100% 100% 100% 100% 100% 100% Vareforbrug -66% -61% -58% -58% -48% -41% Fremmed arbejde -4% -6% -5% -5% -8% -8% Bruttoavance 30% 33% 37% 37% 44% 51% Lønninger -20% -21% -24% -24% -33% -25% Dækningsgrad 10% 12% 14% 13% 11% 25% Øvrige omkostninger -4% -5% -6% -6% -10% -12% Resultat før afskrivninger og renter 6% 7% 8% 6% 1% 13% Når konjunkturerne vender, vender også fokuspunkterne. Nu er salget den knappe faktor, mens produktionsapparatet er overgearet, og der er rigeligt adgang til ressourcer. Det vanskelige er, når konjunkturerne skifter, især når det skifter fra høj- til lavkonjunktur. Man kommer fra en periode, hvor man har ansat alle de medarbejdere, man kunne få fat i og har sørget for, at der var biler og lokaler til rådighed, så det ikke skulle begrænse væksten. Nu har man så et kapacitetsoverskud, og kapaciteten skal tilpasses, så den svarer til den nye markedssituation. Tømrere har generelt ikke tilpasset hurtigt nok, hvilket kan aflæses i resultatet før afskrivninger og renter. Mens materialeforbruget har tilpasset sig, har branchen ikke tilpasset antallet af medarbejdere og har heller ikke tilpasset de øvrige omkostninger i rette tid. 19 godt begyndt er halvt fuldendt.

20 Gennemsnit 10% 1% 33% 48% Vareforbrug Fremmed arbejde Lønninger Øvrige omkostninger Resultat før afskrivninger og renter 8% Top 25 13% 12% 25% 9% 41% Vareforbrug Fremmed arbejde Lønninger Øvrige omkostninger Resultat før afskrivninger og renter Vareforbrug Fremmed arbejde Lønninger Øvrige omkostninger resultat før afskrivninger og renter 20

21 HVAD GØR DE BEDSTE BEDRE? Top 25 er bedre til at regne den ud Kigger vi på, hvordan de 25 % bedste virksomheder (top 25) klarede sig i 2010 i forhold til gennemsnittet af alle tømrere, ser vi nogle markante forskelle. Top 25 har både lavere vareforbrug og lavere lønforbrug. Forskellen skal således ikke findes i, at Top 25 har en større andel af servicearbejder end de øvrige i branchen. En af forskellene kan være, at top 25 i højere grad fokuserer på planlægning og styring af forretningen. De har ofte større lønomkostninger til administration og ledelse, hvilket kan være givet godt ud. En god byggeleder, der er i stand til at sikre udnyttelse af kapaciteten og opnå de rigtige opgaver, vil ofte være et godt valg. Det gamle mundheld; Godt begyndt er halvt fuldendt kommer til sin ret, når vi kigger på tømrerne. Tømrerne, der bruger ekstra tid og energi på at kalkulere og planlægge projekterne, før det reelle arbejde begynder, er også de tømrere, der i sidste ende tjener flest penge. Forventninger til fremtiden Vi forventer, at tømrerne fastholder omsætningen samtidig med de forbedrer deres resultat. De bør fortsat være fokuseret på planlægning og udnyttelsen af ressourcerne. 21

22 fortsat høj dækningsgrad, men det kniber med resultatet.

23 kapitel 4 El-installatører El-installatører tager prisen for materialeforbrug El-installatører fulgte resten af håndværkerne på omsætningsbølgen frem til Vareforbrug fulgte omsætningen parallelt, dog i hele perioden under omsætningsindeks. To parametre påvirker indekset for vareforbruget: De generelle indkøbspriser, og hvor meget der skal købes ind. De er begge direkte knyttet til aktivitetsniveauet. Når indeks for vareforbrug og omsætning er parallel, betyder det, at el-installatørerne i perioden har været gode til at lade de svingende priser afspejle sig i de priser, de har tilbudt kunderne, eller har været gode til at aftale priser med leverandører i forbindelse med større opgaver og projektsalg. Dækningsgraden fortsat høj El-installatører havde det højeste dækningsbidrag i 2008, og på trods af et stort dyk i 2009, formåede de stort set at fastholde dækningsgraden på niveau med Det kniber med resultatet Mens el-installatørerne har materialepriserne fuldstændigt under kontrol, er det noget andet med lønomkostningerne og de øvrige omkostninger. Indekset for lønninger tog et stort spring i 2007 og sluttede også på et højt niveau i El-installatører er, i højere grad end de øvrige brancher, afhængige af faglært arbejdskraft, da deres arbejde typisk ikke må udføres af en ufaglært. Det betyder, at under højkonjunkturer bliver den faglærte arbejdskraft en knaphedsfaktor, der gør, at lønniveauet vokser uforholdsmæssigt meget. Meget lig de øvrige brancher har el-installatørerne haft vanskeligt ved at tilpasse de øvrige omkostninger efter det ændrede aktivitetsniveau. Et år bagud Umiddelbart følger el-installatørerne tendenserne for de øvrige brancher, men de er et år senere. Det vil sige, at elinstallatørerne kan lære af de øvrige brancher og reagere anderledes, end de andre har gjort. 23

24 Økonomisk udvikling Kap 4 El-installatører Omsætning Vareforbrug Lønninger Dækningsbidrag resultat før afskrivninger og renter Omsætningsindeks Indeks lønninger Resultat før renter Vareforbrug og fremmed arbejde indeks Indeks DG1 Faldende materialepriser og faldende vareforbrug Vareforbruget faldt i hele perioden til trods for de udsving på materialepriser, som også el-installatørerne blev ramt af. El-installatørerne var bedre end de øvrige brancher til at tilpasse salgspriser til de skiftende materialepriser. Også ved el-installatørerne var de øvrige omkostninger steget. Det kan være vanskeligt at tilpasse de øvrige omkostninger, hvis man er forpligtet af længerevarende leasingaftaler, lejemål og lignende. Problematisk at styre lønomkostningerne Til trods for det stigende lønniveau i perioden , formåede el-installatørerne at holde lønnen i forhold til omsætningen konstant. Der var et højt aktivitetsniveau, hvor de fik solgt de nødvendige timer på de ansatte. Anderledes ser det ud i perioden efter 2008, hvor andelen af lønninger var stigende. Når aktivitetsniveauet falder, er det vigtigt at se på, hvordan omkostningsstrukturen hænger sammen. El-installatører har typisk ikke de store værdier bundet i varelagre, og de kan hurtigt tilpasse vareforbruget til det aktuelle aktivitetsniveau, da de oftest køber ind til ordren. Anderledes så det ud med lønninger. Den klassiske fejl er ikke at reagere hurtigt på ændringer i aktivitetsniveauet, men i stedet lige at ville se tiden an. Ulempen ved dette er, at organisationen hurtigt tilpasser sig det nye aktivitetsniveau, og så er det svært at få effektiviteten hævet igen. El-installatørerne kom fra en periode, hvor det var svært at finde kvalificeret arbejdskraft, hvilket jo er en nødvendighed for, at de kan udføre deres arbejde. Derfor er det forståeligt, at man holder på de gode medarbejdere, man har, selvom aktivitetsniveauet er faldet. Desværre kan dette aflæses direkte af nøgletallene. Lønomkostninger i forhold til omsætningen stiger markant, når man ikke længere sælger de samme timer per medarbejder. 24

25 el-installatører Top 25 (2010) Omsætning 100% 100% 100% 100% 100% 100% Vareforbrug -46% -45% -43% -43% -42% -31% Fremmed arbejde -1% -1% -1% -1% -1% -2% Bruttoavance 54% 54% 56% 56% 57% 67% Lønninger -33% -33% -32% -35% -37% -38% Dækningsgrad 20% 21% 23% 21% 20% 29% Øvrige omkostninger -8% -9% -9% -11% -12% -12% Resultat før afskrivninger og renter 12% 12% 14% 10% 8% 17% en egenskab, der kendetegner de dygtigste el-installatører, er, at de er gode købmænd. 25

26 Gennemsnit 8% 12% 42% Vareforbrug Fremmed arbejde Lønninger Øvrige omkostninger Resultat før afskrivninger og renter 37% 1% Top 25 17% 31% 12% 2% Vareforbrug Fremmed arbejde Lønninger Øvrige omkostninger Resultat før afskrivninger og renter Vareforbrug Fremmed arbejde Lønninger Øvrige omkostninger resultat før afskrivninger og renter 38% 26

27 HVAD GØR DE BEDSTE BEDRE? De bedste er bedre købmænd Ser vi på, hvordan de 25 % bedste virksomheder (top 25) klarede sig i 2010 i forhold til gennemsnittet af alle el-installatører, ser vi, at den store forskel ligger på andelen af vareforbrug, og denne forskel forplanter sig hele vejen ned i nøgletallene. Kigger vi på 2010, er bruttoavancen for Top % højere end det gennemsnitlige for branchen. De har 1 % større andel af lønninger og afskrivninger, og ender med et resultat før renter, der er 8 % højere end det gennemsnitlige for branchen. Top 25 er ikke bedre til at tilpasse organisationen end resten af branchen, men de er bedre til at styre vareforbruget. Når vareforbruget er så markant lavere for Top 25, betyder det ikke, at de anvender færre materialer, men at de er bedre til at indkøbe de rigtige materialer - til den rigtige pris. Man skal være en multikunster for at lede en håndværkervirksomhed: Man skal være en dygtig håndværker, kunne lede medarbejdere og holde styr på økonomien. En anden egenskab, der kendetegner Top 25 ved el-installatørerne, er, at de også er gode købmænd. En forklaring kan dog også være det mix af opgaver, som den enkelte el-installatør har. Hvis en el-installatør har mange opgaver for private, kan der opnås en god indtjening, hvis effektivitetsprocenten er høj, mens en el-installatør på større entreprisesager ikke tjener så meget pr. time. Her er det i stedet mængden af timer, der gør en god forretning. De bedste indtjeninger ser vi dog på specialopgaver. De el-installatører, der har specialiseret sig - enten i typen af arbejde eller nicher, vil alt andet lige også kunne opnå større indtjening. Forventninger til fremtiden El-installatørerne er ikke branchen med de største stigninger og fald. Vi er af den opfattelse, at el-installatørerne vil opnå en forbedret indtjening, da mange har haft fokus på omkostninger og effektiviseringer. Omsætningen forventes let stigende, og de dygtigste el-installatører vil kunne opnå en god indtjening. 27

28 malerne er ikke fulgt med så langt op som de øvrige, og de er heller ikke faldet så dybt.

29 kapitel 5 Malere Malerne fastholder omsætningsniveauet Malerne har været forholdsvist upåvirket af konjunkturerne ogfastholdte i 2010 omsætningen på niveau med Opsvinget og byggeboomet har primært været på nybyggerier, og her er malernes engagement begrænset i forhold til de øvrige brancher. De er ikke fulgt med så langt op som de øvrige brancher, og de er heller ikke faldet så dybt. Dækningsgrad fastholdes Såvel lønninger som vareforbrug udviklede sig uafhængigt af omsætningen i perioden. Som ved alle andre håndværkere toppede omsætningen i 2008, hvorefter den faldt. Da materialepriserne og derved vareforbruget igen steg i 2010, tilpassede malerne organisationerne efter aktivitetsniveauet, og de formåede at forbedre dækningsgraden yderligere. Store udsving i resultatet - men aldrig dårligt Ser vi på kurven for resultatet før renter, er der store udsving i perioden. Resultatet kom dog aldrig under niveauet for 2006, hvilket er meget usædvanligt i forhold til de øvrige håndværkere i analysen. Malerne har været dygtige i perioden til at reagere på de forskellige påvirkninger udefra. Det er derfor ikke en faktor, der entydigt påvirker malernes resultat, men en dygtig balancegang mellem de forskellige faktorer. Dækningsgraden er over årene fastholdt på samme niveau. Lønningerne er steget en smule, men dette er opvejet af lavere vareforbrug. 29

30 Økonomisk udvikling Kap 5 Malerne Omsætning Vareforbrug Lønninger Dækningsbidrag resultat før afskrivninger og renter Omsætningsindeks Indeks lønninger Resultat før renter Vareforbrug og fremmed arbejde indeks Indeks DG1 Små udsving i fordelingen Andelen af vareforbruget er en lille del af en malers samlede omkostninger, og der er heller ikke de store udsving i andelen. De faldende priser generelt i 2009 kom malerne til gode, dog marginalt i forhold til de øvrige brancher. malerne har været gode til at tilpasse virksomhederne til det skiftende aktivitetsniveau. Lønninger udgjorde den største del af malernes omkostninger, men heller ikke her er der de store udsving. Andelen af de samlede omkostninger gør dog, at selv små udsving kan aflæses på resultatet, og det er her malerne skal have størst opmærksomhed. Der var et lille opsving i andelen i 2009, hvor også malerne skulle tilpasse sig de nye tider, men opsvinget er minimalt sammenlignet med andre brancher, og allerede i 2010 var malerne tilbage på sporet. Generelt må siges, at malerne har været gode til at tilpasse virksomhederne det skiftende aktivitetsniveau. På øvrige omkostninger oplevede malerne også et opsving i andelen i Niveauet var uændret i 2010, så malerne formåede ikke at tilpasse øvrige omkostninger i samme takt som de øvrige omkostninger. Opsvinget var dog minimalt og belastede ikke malernes resultat nævneværdigt. 30

BRANCHEANALYSE MALERE

BRANCHEANALYSE MALERE BRANCHEANALYSE MALERE Vi er konservative. Vi tjener pengene, inden vi bruger dem, og vi har ingen lån eller kassekredit. Citat fra en BDO-kunde 3 BRANCHEANALYSE MALERE Malerne fastholder omsætningsniveauet

Læs mere

BRANCHEANALYSE MALERE

BRANCHEANALYSE MALERE BRANCHEANALYSE MALERE Vi er konservative. Vi tjener pengene, inden vi bruger dem, og vi har ingen lån eller kassekredit. Citat fra en BDO-kunde 3 BRANCHEANALYSE MALERE Malerne fastholder omsætningsniveauet

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

BRANCHEANALYSE. it-branchen

BRANCHEANALYSE. it-branchen BRANCHEANALYSE it-branchen Brancheanalyse - It-branchen 3 indhold Kapitel 1 - Indledning... 5 Kapitel 2 - Det generelle billede af it-branchen... 9 Kapitel 3 - It-virksomheder, der udelukkende sælger

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Dansk Jobindex. Rekordhøjt antal nye jobannoncer. 35000 Årsvækst i antallet af jobannoncer >> 30000 -20. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -40

Dansk Jobindex. Rekordhøjt antal nye jobannoncer. 35000 Årsvækst i antallet af jobannoncer >> 30000 -20. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -40 Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 09.11. For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked

Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked Investment Research General Market Conditions 28. april 1 Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked Dansk Jobindex er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer

Læs mere

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Rekordmange

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Overvægten af virksomheder, der mener, at Danmarks økonomiske situation er værre. på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste

Overvægten af virksomheder, der mener, at Danmarks økonomiske situation er værre. på nuværende tidspunkt sammenlignet med samme tidspunkt sidste Forårsfornemmelser hos små og mellemstore virksomheder Efter et kvartal, hvor humøret hos de små og mellemstore virksomheder var i frit fald, begynder forårsoptimismen så småt at spire ude hos landets

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015

Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 Øjebliksbillede 3. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2015 Introduktion Generelt må konklusionen være, at det meget omtalte opsving endnu ikke er kommet i gear. Både væksten i BNP, privat-

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE

VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE VENTETID PÅ HÅNDVÆRKERE Igennem den seneste tid har kunderne måttet vente længe på at få en håndværker. Ventetiderne har her over i sommeren 2007 stadig været lange men tendensen er ved at vende, og i

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

september 2016 Økonomien i det danske erhvervsliv

september 2016 Økonomien i det danske erhvervsliv september 2016 Økonomien i det danske erhvervsliv Analysedata Analysen af økonomien i det danske erhvervsliv er baseret på økonomiske informationer fra regnskabspligtige virksomheder, som har indleveret

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Små og mellemstore virksomheder i venteposition

Små og mellemstore virksomheder i venteposition Små og mellemstore virksomheder i venteposition Dansk økonomi mangler tempo, og det rammer selvfølgelig også små og mellemstore virksomheder. I modsætning til de sidste to kvartaler, hvor der var fremgang

Læs mere

ANALYSE RENHOLDELSESUDGIFTER I DE ALMENE AFDELINGER

ANALYSE RENHOLDELSESUDGIFTER I DE ALMENE AFDELINGER ANALYSE RENHOLDELSESUDGIFTER I DE ALMENE AFDELINGER FORORD Landsbyggefonden kan hermed præsentere resultaterne af fondens analyse af renholdelsesudgifterne i de almene afdelinger. Analysen er udtryk for,

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten

IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten Særligt it-konsulenter og iværksættere skal tilskrives æren for, at hele it-sektorens fuldtidsbeskæftigelse er i fremgang ovenpå

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

PLO Analyse Goodwill i almen praksis i 2016

PLO Analyse Goodwill i almen praksis i 2016 PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 3. april 2017 Sagsnr. 2017-2372 PLO Analyse Goodwill i almen praksis i 2016 Aktid. 507161 Hovedbudskaber Antallet af praksishandler er faldet svagt i 2016, men ligger

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Beregning af solcelleanlæg

Beregning af solcelleanlæg Forside Beregning af solcelleanlæg Navn: Email: hans@mail.dk Bemærkninger: Renesola 6 KW - 89.995 kr. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning.

Læs mere

Beregning af solcelleanlæg

Beregning af solcelleanlæg Forside Beregning af solcelleanlæg Navn: Email: hans@mail.dk Bemærkninger: Isofoton 6 KW - 14.995 kr. Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning.

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Et rødglødende arbejdsmarked. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Et rødglødende arbejdsmarked København den 10.07.2006 For yderligere information: Mikkel Høegh, Danske Bank 33 44 18 77 mheg@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet er i hopla København den 24.01.2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

SMV-Konjunkturvurdering april 2008

SMV-Konjunkturvurdering april 2008 SMV-Konjunkturvurdering april 2008 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi tager os af små og mellemstore

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Februar 2016 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

ANALYSE. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli Side 1 af 9.

ANALYSE. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli Side 1 af 9. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S 2014 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte

Læs mere

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Om statistikken Kilder Statistikken er udarbejdet på baggrund af data fra henholdsvis Danmarks Statistik og Experian. Kilden fremgår ved hver figur. Definitioner

Læs mere

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhederne: Vi mangler kvalificeret arbejdskraft. 11. juni 2015

Økonomisk analyse. Fødevarevirksomhederne: Vi mangler kvalificeret arbejdskraft. 11. juni 2015 Økonomisk analyse 11. juni 215 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Fødevarevirksomhederne: Vi mangler kvalificeret arbejdskraft Mere end hver fjerde

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 4. kvartal 2014 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Januar 2015 www.fsr.dk Side 1 af 8 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte

Læs mere

Analyse 15. juli 2014

Analyse 15. juli 2014 15. juli 14 Kvinder er mere veluddannede end deres partner, men tjener mindre Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Gennem de senere årtier er der sket et markant løft i kvinders sniveau i

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 1. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S April 2015 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015.

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Oktober 2015 Side 1 af 11 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter byggebeskæftigelsen i Aalborg siden har været stigende. Udvikling i

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Februar Med kilde i Danmarks Statistik. Konjunkturbarometer for bygge- og anlæg januar 2011

Februar Med kilde i Danmarks Statistik. Konjunkturbarometer for bygge- og anlæg januar 2011 Februar 2 Med kilde i Danmarks Statistik Konjunkturbarometer for bygge- og anlæg januar 2 Byggeriets forventninger forbliver på samme niveau. Den sammensatte konjunkturindikator er -33 i januar mod -32

Læs mere

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007

HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 SMV-KONJUNKTURVURDERING JANUAR 2007 HÅNDVÆRKSRÅDETS SMV-KONJUNKTURVURDERING, JANUAR 2007 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for

Læs mere

Trods udsigt til vækstpakke er SMV ernes forårshumør i kulkælderen

Trods udsigt til vækstpakke er SMV ernes forårshumør i kulkælderen Trods udsigt til vækstpakke er SMV ernes forårshumør i kulkælderen Mens vækstpakken og dermed udsigten til genindførelse af håndværkerfradraget har præget dagsordenen i marts, holder landets små og mellemstore

Læs mere

Økonomisk analyse. Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien

Økonomisk analyse. Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien Økonomisk analyse 7. december 14 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Faldende efterspørgsel rammer agroindustrien Agroindustriens forventninger til

Læs mere

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0 Medlemsanalyse Af Jonas Kjær & Benedikte Rosenbrinck TEMA: Branchens forventninger til 2009 og 2010 HORESTA har valgt gennem i alt fire analyser at sætte fokus på den aktuelle økonomiske afmatning og konsekvenserne

Læs mere

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008

AMU aktiviteter i Region Midtjylland 2004-2008 AMU aktiviteter i Region Midtjylland Resume 2004-2008 Formålet med dette notat er at undersøge baggrunden for udviklingen i AMU aktiviteten i Region Midtjylland i perioden 2004-2008, hvor der generelt

Læs mere

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning

Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning 18. februar 14 Mange andelsboligforeninger med lav gældssætning Historier om andelsboligforeninger i økonomiske problemer har igennem efterhånden flere år domineret nyhedsbilledet på andelsboligmarkedet.

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

antal % antal % antal % Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark

antal % antal % antal % Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 4. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk Revisorbranchen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk. OM FSR ANALYSE

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Økonomisk analyse. Positive produktionsforventninger i Danmark Mangel på arbejdskraft en udfordring for hver femte agrovirksomhed

Økonomisk analyse. Positive produktionsforventninger i Danmark Mangel på arbejdskraft en udfordring for hver femte agrovirksomhed Økonomisk analyse. september 14 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Positive produktionsforventninger i Danmark Mangel på arbejdskraft en udfordring

Læs mere

Særligt ufaglærte mister dagpengene

Særligt ufaglærte mister dagpengene Særligt ufaglærte mister dagpengene Hver fjerde der mistede dagpengeretten i 2013 var 3F er. 3F ere er dermed mere end dobbelt så udsatte som andre stillingsgrupper. Krisen har kostet mange jobs, og særligt

Læs mere

Analyse: Byggesektoren fordobler indtjeningen

Analyse: Byggesektoren fordobler indtjeningen Pressemeddelelse 13. juli 213 Analyse: Byggesektoren fordobler indtjeningen En aktuel analyse af de første 7.5 212-regnskaber fra danske byggevirksomheder viser en markant indtjeningsfremgang på næsten

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI Side 1 af 9.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI Side 1 af 9. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI 2014 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Kommunenotat. Hedensted Kommune

Kommunenotat. Hedensted Kommune Kommunenotat Hedensted Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Hedensted Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen,

Læs mere

Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016

Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016 Notat Februar 2016 Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016 En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at de positive takter med at sænke og afskaffe dækningsafgiften i kommunerne næsten er gået i stå

Læs mere

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter I finanskrisens første år tabte bygge- og anlægsbranchen hver femte fuldtidsstilling, mens den private sektor kun mistede hver tiende. I bygge-

Læs mere

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20

Dansk Jobindex. Stadig flere jobannoncer på nettet. Årsvækst i antallet af jobannoncer >> Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) -10 -20 Dansk Jobindex Stadig flere jobannoncer på nettet København den 26..2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2011

Status på udvalgte nøgletal maj 2011 Status på udvalgte nøgletal maj 211 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Uændret ledighed Den sæsonkorrigerede bruttoledighed lå i marts på 162.4, svarende til 5,9 pct. af arbejdsstyrken.

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013?

Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? Hvad kan vi lære af online julehandlen 2013? December måned, online butikkernes travleste tid, er forbi, og derfor har vi hos webbureauet webdanmark.com analyseret på tallene og identificeret 5 vigtige

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Økonomisk analyse. Tegn på bedring for agroindustrien. - Konjunkturbarometrets glidende gennemsnit stiger for første gang i fem. 17.

Økonomisk analyse. Tegn på bedring for agroindustrien. - Konjunkturbarometrets glidende gennemsnit stiger for første gang i fem. 17. Økonomisk analyse 17. december 1 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Tegn på bedring for agroindustrien Forventningerne fra agroindustriens virksomheder

Læs mere

kraghinvest.dk Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat set nærmere på udviklingen i beskæftigelsen i den private- og offentlige sektor, og fandt i den forbindelse

Læs mere

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli 2015.

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli 2015. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Juli 2015 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og

Læs mere

SMV-Konjunkturvurdering Februar 2008

SMV-Konjunkturvurdering Februar 2008 SMV-Konjunkturvurdering Februar 2008 OM HÅNDVÆRKSRÅDET Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi tager os af små og mellemstore

Læs mere

Velkommen til verdens højeste beskatning

Velkommen til verdens højeste beskatning N O T A T Velkommen til verdens højeste beskatning 27. november 8 Danmark har en kedelig verdensrekord i beskatning. Intet andet sted i verden er det samlede skattetryk så højt som i Danmark. Danmark ligger

Læs mere

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT i:\maj-2001\oek-b-05-01.doc Af Lise Nielsen 14.maj 2001 ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT Erhvervenes produktivitet afhænger af, hvordan de bruger kapital og arbejdskraft i produktionen. Danmarks

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 2015 87 23 VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen

Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen N O T A T Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen Med introduktionen af den nye boligmarkedsstatistik fra Realkreditforeningen og tre andre organisationer er en række interessante tal blevet

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

Kommunenotat. Herning Kommune

Kommunenotat. Herning Kommune Kommunenotat Herning Kommune 2015 Befolkning og arbejdsmarked Herning Kommune blev, som det også var tilfældet i resten af landet, hårdt ramt af den økonomiske krise i 2008. Følgelig faldt beskæftigelsen

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

Mere salg i slankere videnerhverv

Mere salg i slankere videnerhverv Mere salg i slankere videnerhverv INDLEDNING De videntunge erhverv udgør en væsentlig del af økonomien og beskæftigelsen. Både i sin egen voksende størrelse, men især som en afgørende katalysator for innovation

Læs mere

Botilbudsområdet kort fortalt

Botilbudsområdet kort fortalt Botilbudsområdet kort fortalt Hovedresultater i de tre første analyserapporter i KREVIs undersøgelsesrække om botilbud og støtte til voksne handicappede og sindslidende Juni 2012 Flere end 70 pct. af alle

Læs mere

Økonomisk analyse. Det globale opsving skaber positive forventninger i agroindustrien

Økonomisk analyse. Det globale opsving skaber positive forventninger i agroindustrien Økonomisk analyse 21. december 17 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Det globale opsving skaber positive forventninger i agroindustrien Virksomhedernes

Læs mere