EL INSTALLATION. GAIA kw HUSSTANDSVINDMØLLE EL INSTALLATIONSARBEJDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EL INSTALLATION. GAIA 133 10 kw HUSSTANDSVINDMØLLE EL INSTALLATIONSARBEJDET"

Transkript

1 EL INSTALLATION GAIA kw HUSSTANDSVINDMØLLE BESKRIVELSE: BESKRIVELSE AF EL INSTALLATIONSARBEJDET DATO OG INITIALER: / JNI

2 1 Indholdsfortegnelse 1. Sikkerheds information Gyldighedsområde Nedgravning af kabel Jordforbindelse El-installationsvejledning Teknisk info om net tilslutning Checkliste: kunde & installatør... 8 Bilag 1: Hoveddiagram for net tilslutning Bilag 2: El diagram for tilslutning i egen installation Bilag 3: Projektforløb installation af husstandsvindmølle Bilag 4: Stamdata blanket... 12

3 2 1. Sikkerheds information Læs instruktionerne grundigt igennem inden arbejdet påbegyndes. Det er essentielt at de sammen med de andre vigtige sikkerhedsinformationer i resten af manualen efterleves. Forsøg ikke på at installere og støbe fundamentet såfremt procedurerne i denne manual ikke forstås. Det er obligatorisk at alle involverede i arbejdet bærer passende personligt beskyttelses udstyr hele tiden, inklusive, men ikke begrænset til, en selvlysende vest, sikkerheds hjelm og sikkerhedssko. Før påbegyndelse af arbejdet skal alle involverede i arbejdet grundigt sættes ind i arbejdsgangen, og der skal laves en risikovurdering. Eksisterende faktorer på siten så som el kabler i jorden. Midlertidige skilte, bemærkninger og barrierer bør opstilles. Den strukturelle og mekaniske installation skal aktivt supervises af en kompetent og tilpas rutineret person.

4 3 2. Gyldighedsområde Denne manual beskriver de generelle omstændigheder vedrørende elinstallationen af Gaia- Wind kw vindmølle. Oplysninger og data i manualen er kun retningsgivende. Installationen skal altid foretages af en autoriseret installatør i overensstemmelse med Stærkstrømsbekendtgørelsen samt lokalt net selskabs krav og lokale forhold. I Bilag 1 ses et eksempel på et projektforløb for udførelse af elinstallationen på en Gaia-Wind 10kW husstandsvindmølle. Det er bl.a. kundens valgte el-installatørs ansvar i samråd med anlægsejer at anmelde installationen til lokalt net virksomhed og bestille købs/salgs-måler samt at få lavet jordforbindelsen, lagt forsyningskablet ned og montere kortslutnings-/overbelastningsbeskyttelse til møllen. Elinstallationen afsluttes i et 32A CEE udtag placeret et passende stykke over jorden på den nedstøbte stander for styreskabet (se Figur 1). Installations-dagen planlægges efter hvornår elinstallationen er afsluttet. Når møllen er sat i drift påhviler det anlægsejer sammen med elinstallatør hurtigst muligt at indsende udfyldt dokumentation i form af Bilag 1 fra Teknisk Forskrift til net virksomheden: Se eksempel på udfyldelse af dokumentet i Bilag 3 i denne manual. Figur 1: Placering af CEE udtag på stander

5 4 3. Nedgravning af kabel Fundamentets hullet graves 5,4 m x 5,4 m x 1 m. Bunden nivelleres. Der må ikke være overmål, da det kræver ekstra beton. Husk at hullet SKAL placeres, der hvor byggetilladelsen er givet. Renden graves 75 cm dyb, og der lægges et 5 cm bundlag af sand. Derpå nedlægges installationskablet samt kabel for pc og eventuelt varmestyring. Der dækkes med et 20 cm dæk lag af sand. Oven på dæklaget lægges et gult dækbånd for at beskytte kablet mod overgravning. Til sidst fyldes renden med det opgravede jord. Figur 2: Nedgravning af kabler.

6 5 4. Jordforbindelse Følgende forslag til jordingsanlæg er kun vejledende. Blandt andet af hensyn til lynbeskyttelse skal vindmøllen jordes forskriftsmæssig, dvs. en overgangsmodstand pa højst 10 Ω (SB kap.4). Jorden forbindes til mølletårn og eventuelt styring (jvf. SB, Kap. 4 afsnit behøver generatoren ingen separat jordforbindelse), med 25 mm² kobbertråd. Hvis styringen ikke jordforbindes direkte, husk kabel med jordleder fra styring til tavle i hus. Der placeres 4 stk. jordspyd á ca. 2,2 m. i bunden af fundaments hullet. Jordspyddene forbindes indbyrdes med jordledning, der fæstes med ledningsdåse beregnet for montage under jord og tildækkes med ca mm. jord, således at den ikke bliver indstøbt nar betonen fyldes i hullet. Spyd, jordledning og ledningsdåse skal være efter forskrifterne. Jordspyddene slås ned i bunden af hullet, således at toppen af jordspyddet flugter med bunden af hullet. Der fæstes en ekstra jordledning (ca. 5 m) til jordspyddet nærmest stander, der skal forbindes til nedstøbningsben (min. 50 mm fra svejsning) og CEE-stikdase pa standeren. Evt. jordledning fra nedstøbningsben til CEE-stikdase skal være 6 mm 2. CEE-stik fra styring forbinder jord til styreskab og generator.

7 6 5. El-installationsvejledning Inden installationen påbegyndes er det tilrådeligt, at installatøren vurderer tilstanden af resten af installationen med hensyn til belastningen af faserne, komponenternes tilstand/alder, korrekte kabeldimensioner osv. Desuden bør det vurderes, hvor tæt installationen er på forsyningstransformeren, og om der er større maskiner som fx malkemaskiner på samme net, der starter og stopper, hvilket erfaringsmæssigt kan skabe spændingsfald med unødige driftsforstyrrelser til følge. I forbindelse med kundens eksisterende el-tavle monteres en 32 A sikringsgruppe samt en 40 A fejlstrømsafbryder som vist på Bilag 2: El diagram for tilslutning i egen installation.. Desuden monteres en købs/salgsmåler, der opfylder den lokale netvirksomheds krav. Ved stort elforbrug kan det anbefales at skifte til 50 A mastesikringer, hvis resten af installationen er dimensioneret til det, idet møllen ved opstart kan bruge op til ca. 30 A pr. fase. I tabellen herunder ses vejledende dimensioner på kobberkabler ved forskellige længder kabeltræk. Kabel navn Kabel type Kabellængder Forsikring 0 70 m m Installation 3p+N 4x10 mm² 4x16 mm² 35 A Evt. installations kabel 3p+N+jord 5G10 mm² 5G16 mm² 35 A Hvis el-installatøren vurderer, at der skal anvendes kabler større end 10 mm² tværsnit, kan det anbefales at afslutte installationen i et 63 A CEE udtag idet et kabel større end 10 mm² er vanskeligt at montere i et 32 A CEE udtag. Leverancen fra Gaia er som standard med en 32 A stikprop der skal sluttes til udtaget på standeren.

8 7 6. Teknisk info om net tilslutning Mølle Fabrikant Gaia-Wind Type Gaia-Wind kw Effekt regulering Stall regulering Max. effekt 10 kw Generator Fabrikant WEG Type L special motor Omdr./min. generator 965 o/min. Mærkespænding 400V Mærkestrøm 22A Mærkeeffekt 10 kw Fasekompensering Fabrikant Schneider Type VAR plus Forbrug tomgang 10,05KVAr Forbrug fuldlast 10,91KVAr Mærke spænding 400V Mærkeeffekt 10KVAr Styring Fabrikant Mita-teknik Type IC 1100 Soft-starter Fabrikant IC electronic Type P-Line SMC 3DA 4025

9 8 7. Checkliste: kunde & installatør Checkliste for installation af vindmølle, efter man har fået tilbud fra elinstallatører. 1. Anmelde installation ved net virksomhed og bestille elmålere. 2. Fundamentets hul og kabel rende graves. Kabel renden laves som vist under afsnit 2. Fundamentets hullet skal være (5 m x 5 m x 1 m.). Bunden skal nivelleres (i vater) og bæredygtighed af bund kontrolleres. (Er bunden blød bør den vibreres). For at fundamentet kan anvendes, skal jordbunden, hvor fundamentet placeres, opfylde Følgende betingelser: Fundering på sand : ϕ> 300 Fundering på ler : Cv> 80 kn/m² Effektiv rumvægt af tilfyldningsjord : Y> 18 kn/m3 Højeste grundvandsspejl er forudsat at stå i terræn. 3. Bestille kabler. Se vejledende dimensioneringstabel afs Jording foretages, iht. afs.4 5. Nedlægning af kabler og tildækning. Se afs Installation af el i hus og ved mølle. Se afs Evt. Installation af varmestyring. Se afs Idriftsættelse af mølle. 9. Indsendelse af dokumentation til net virksomhed.

10 9 Bilag 1: Hoveddiagram for net tilslutning.

11 10 Bilag 2: El diagram for tilslutning i egen installation.

12 11 Bilag 3: Projektforløb installation af husstandsvindmølle.

13 Bilag 4: Stamdata blanket Denne blanket skal sendes til anlægsejerens netvirksomhed Net virksomhederne er forpligtet til at indsamle stamdata om el-producerende anlæg, der er tilsluttet det kollektive elforsyningsnet. Netvirksomhederne skal registrere stamdata i Energinet.dk stamdataregister. Registrering af stamdata er en forudsætning for at opnå nettoafregning. Følgende information bedes oplyst ved installation af Gaia-Wind kw Stjernemarkerede felter (*) er obligatoriske ved oprettelse i stamdataregistret. Resterende felter er ønskværdige. Anlægsadresse: Kontaktperson (teknisk): * Vej: * Husnummer: * Bogstav: Etage: Side: Post nr.: * By: Tlf. nr.: Anlægsejer (disponent): CVR eller CPR nr.: Virksomhedsnavn/ejernavn: * Kontaktperson (administrativ): Vej: * Husnummer: * Bogstav: Etage: Side: Post nr.: * By: Tlf. nr.: Fortsættes på næste side

14 Denne blanket skal sendes til anlægsejerens netvirksomhed Net virksomhederne er forpligtet til at indsamle stamdata om el-producerende anlæg, der er tilsluttet det kollektive elforsyningsnet. Netvirksomhederne skal registrere stamdata i Energinet.dk stamdataregister. Registrering af stamdata er en forudsætning for at opnå nettoafregning. Følgende information bedes oplyst ved installation af Gaia-Wind kw Stjernemarkerede felter (*) er obligatoriske ved oprettelse i stamdataregistret. Resterende felter er ønskværdige. Tekniske data for vindmølle: Mølle navn: * Planlagt i drift: * Idriftsat dato, første producerede kwh: Installeret kw: * Mærkeplade kva: * Typegodkendelse: * Godkendelsesorgan: * Roterdiameter (m): * Navhøjde (m): * Fabrikat: Model: Tilslutningspunkt: * Spændingsniveau: * UTM X koordinat: * UTM Y koordinat: * UTM præcision: * Meter over havet: Matrikel nr.: * Matrikel ejerlav: * GW133 10kW 10 kw 10,4 KVA Risø DTU TC Risø DTU 13m 18,2 m Gaia-Wind GW133 10kW 230V (System = UTM Zone 32/EUREF89) (System = UTM Zone 32/EUREF89) (System = UTM Zone 32/EUREF89)

Projekt 4. A Solcelleanlæg

Projekt 4. A Solcelleanlæg Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland Projekt 4. A Solcelleanlæg Fordybelses projekt med solcelleanlæg Jacob Jensen, Kim Meldgaard og Rune Naundrup Dahl 17 06 2013 Titelblad Denne rapport er

Læs mere

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg VE-anlæg Sagsnr. 11/8 Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 2 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning...3 1.2. Læsevejledning...3 1.3.

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Brugervejledning til DONG Energy s elektroniske installationsblanket

Brugervejledning til DONG Energy s elektroniske installationsblanket Brugervejledning til DONG Energy s elektroniske installationsblanket Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Velkommen til vejledning i ISB... 3 1.2 Procesoverblik... 4 1.3 Grundlæggende navigation...

Læs mere

Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 20

Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 20 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Forretningsgang... 3 3. Gennerelle bestemmelser... 3 3.1. Leveringsbestemmelser... 3 3.2. Tilslutningspris... 3 3.3. Tilslutning af energiproducerende anlæg... 3 3.4.

Læs mere

Fællesregulativet 2007

Fællesregulativet 2007 Fællesregulativet 2007 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Fællesregulativet Stk. INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning Generelt 3 3 Formål 3 Gyldighedsområde 3 Definitioner 4 DEL

Læs mere

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse

Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Sorø Kommune Nedsivning af tagvand fra parcelhuse Vejledning til grundejere Maj 2009 Udgivelsesdato 13.maj 2009 Hvorfor nedsive tagvand? Der er af mange gode grunde til at nedsive tagvand lokalt, hvor

Læs mere

Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 21

Indhold. SE Edison park 1 6715 Esbjerg N Tlf. 7011 5000 E-mail: se@se.dk www.se.dk Side 1 af 21 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Forretningsgang... 3 3. Gennerelle bestemmelser... 3 3.1. Leveringsbestemmelser... 3 3.2. Tilslutningspris... 3 3.3. Tilslutning af energiproducerende anlæg... 3 3.4.

Læs mere

gør det rigtigt guide

gør det rigtigt guide gør det rigtigt guide Vordroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 33 29 70 00 www.def.dk Paul Bergsøesvej 6 2600 Glostrup Tlf. 43 43 60 00 www.tekniq.dk gør det rigtigt guide Tekst Dansk El-Forbund og TEKNIQ

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Rapport over Standen. En rapport over URO-delens forløb på elektrikeruddannelsen.

Rapport over Standen. En rapport over URO-delens forløb på elektrikeruddannelsen. En rapport over URO-delens forløb på elektrikeruddannelsen. En rapport af Rune Zaar Østergaard 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Formål...3 2.0 Indledning...3 3.0 Problemdefinition...3 4.0 Metodevalg...3 5.0

Læs mere

HPW Varmepumpen væske/vand

HPW Varmepumpen væske/vand HPW Varmepumpen væske/vand Sikkerhed. Sikkerhed Afbryd altid for strømforsyningen til varmepumpen hvis der forekommer fejl, som ikke kan udbedres via betjeningspanelet, og der er behov for at åbne styringen

Læs mere

Mars 3000 INSTALLATIONSVEJLEDNING. Entreprenører og kloakmestre

Mars 3000 INSTALLATIONSVEJLEDNING. Entreprenører og kloakmestre Mars 3000 INSTALLATIONSVEJLEDNING Entreprenører og kloakmestre INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle forhold i forbindelse med installation af Biokube Mars.... 3 Ins 1 - Modtagekontrol... 4 Ins 2 - Placering af

Læs mere

SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG

SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG SOLCELLEANLÆG RANTZAUSMINDE SKOLE SVENDBORG Beskrivelse - Solcelleanlæg Kapitel: 1.1 Kap.-side: 1.1-1 Dato: 23.05.2014 Arbejdsbeskrivelse for Solcelle-arbejdet:... 2 2. Omfang... 3 2.2. Bygningsdele...

Læs mere

Vejledning om solcelleanlæg. sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning

Vejledning om solcelleanlæg. sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning DS-hæfte 39:2013 Vejledning om solcelleanlæg sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning Vejledning om solcelleanlæg

Læs mere

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus

Figur 1. Opbygning af en plastkassette faskine ved et parcelhus Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker og ikke mindst vandløb

Læs mere

Montage og brugervejledning for:

Montage og brugervejledning for: Marts 2010 HJ Montage og brugervejledning for: 150/200/300 l beholder med 3m 2 solfangere SV30W Brugsvandsanlæg DTC 2100 styring 1 Denne installationsvejledning 1.1 Vejledningens omfang. (150-200-300 liter

Læs mere

Fællesregulativet 2014. Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande

Fællesregulativet 2014. Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Fællesregulativet 2014 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Stk. Fællesregulativet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Generelt 3 Formål 3 Gyldighedsområde 3 Definitioner 4 DEL A ADMINISTRATIVE

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

VENUS 2200 INSTALLATIONSVEJLEDNING

VENUS 2200 INSTALLATIONSVEJLEDNING VENUS 2200 INSTALLATIONSVEJLEDNING Entreprenører og kloakmestre INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle forhold i forbindelse med installation af BioKube Venus 2200.... 3 Ins 1 - Modtagekontrol... 4 Ins 2 - Placering

Læs mere

Instruktion i udfyldelse og brug af www.installationsblanket.dk

Instruktion i udfyldelse og brug af www.installationsblanket.dk Instruktion i udfyldelse og brug af www.installationsblanket.dk Roberto Bentsen Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Spørgsmål og svar... 3 Hvem er vi... 3 Korrespondance mellem installatør

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

Sikre installationer ved solcelleanlæg

Sikre installationer ved solcelleanlæg Sikre installationer ved solcelleanlæg Tjekliste for professionelle Tjekpunkter med beskrivelse og billedeksempler Sikkerhedsstyrelsen Maj 2013 www.sik.dk Indhold Vejledning til tjekskema... 3 Billedeksempler

Læs mere

Øresundsvej 130G 2300 København S

Øresundsvej 130G 2300 København S Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: 24 29 74 95 Mail: knaested@hotmail.com E.ON Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere

Fællesregulativet 2011. Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande

Fællesregulativet 2011. Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Fællesregulativet 2011 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Stk. Fællesregulativet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Generelt 3 Formål 3 Gyldighedsområde 3 Definitioner 4 DEL A ADMINISTRATIVE

Læs mere

Træder i kraft den 1.10.2015

Træder i kraft den 1.10.2015 Forskrift I: Stamdata Høringsversion maj 2014 Version 2.6 Træder i kraft den 1.10.2015 Mar. 2014 Apr. 2014 Apr. 2014 DATE USS PHQ SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED REVIEWED APPROVED 14/12903-6 Revisionsoversigt

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S . Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4 kv målt... 5 B-kunder

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere