qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui"

Transkript

1 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Den lokale undervisningsplan for uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Handelsgymnasiet Silkeborg Business College opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop August 2012 asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas Lise Møller Madsen dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

2 1 Den lokale undervisningsplan for handelsgymnasiet august 2012 Indhold Side: Indledning-undervisningsplan 2 Indsatsområder 2 Lovgrundlag 3 Om Handelsgymnasiet Silkeborg o Uddannelsens værdigrundlag o Et gymnasium med en særlig profil Strategi 5 o For undervisere o For elever Uddannelsens struktur 6 o Studieretningsforløbet o Grundforløbet Målsætning for studieområdet 8 Undervisningens tilrettelæggelse 8 o Faglig ansvar og progression o Kompetencemål for den samlede uddannelse o Merit o Virksomhedskontakt o Århus Universitet Lærerroller og opgaver 10 o Kompetenceudvikling af lærere o Kontaktlærerfunktionen o Klasseteams o Årgangskoordinatorer Studievejledning 10 Kvalitetsplan og evaluering 10 o Lov om gennemsigtighed og åbenhed i unddomsuddannelserne o Mål for Handelsgymnasiet Silkeborg o Formålet med evalueringer o Der foretages følgende evalueringer o Skoleevaluering o Faglig evaluering o Evaluering af studieplaner Studie-og eksamenshåndbogen 13

3 2 Indledning - Undervisningsplan Med gymnasiereformen, som trådte kraft pr er de gymnasiale uddannelser karakteriseret ved at være mål og rammestyrede. Dette har betydning for den pædagogik, der anvendes i gennemførelsen af uddannelsen og for de faciliteter og fysiske rammer, der skal anvendes til gennemførelsen af undervisningen. For den enkelte elev betyder det, at der er afsat en timeramme indenfor hvilken eleven skal opnå bestemte faglige mål og tilegne sig personlige kvalifikationer og kompetencer. Der er angivet et timetal til fagene, men det er op til den enkelte skole at fordele fagenes uddannelsestid over de 3 år. Dog skal A- fag afsluttes på 3. år. Der er derfor forskel på, hvilke fag de enkelte skoler udbyder og på tidspunktet hvorpå faget afsluttes. Måden, vi gør det på fremgår af studie og- eksamenshåndbogen for Handelsgymnasiet Silkeborg. (se link sidste side) Handelsgymnasiet i Silkeborg har som ét mål at skabe et studiemiljø, der medvirker til at kvalificere den enkelte studerende til et godt voksenliv som borger i et demokratisk samfund. Den lokale undervisningsplan beskriver hvorledes vi på hhx-afdelingen vil udmønte den aktuelle bekendtgørelse i praksis og hvorledes skolens strategi indgår i denne plan. Indsatsområder i Skolens overordnede strategi for den pågældende periode har 4 fokusområder: IT Indsigt (kvalitet) Innovation Internatioalisering Og disse indsatsområder er styrende for de strategiske indsatsområder i afdelingen. De tiltag, der igangsættes af de enkelte teams har fokus på ovenstående. I skoleåret 2012/2013 koncentrerer vi os endvidere om at justere gymnasiereformen og udvikle de pædagogiske tiltag, som den lægger op til: - indførelse af selvforvaltende lærerteams - gennemføre nye flerfaglige opgaver - styrkelse af anvendelsen af it i og omkring undervisningen - styrke årgangssammenholdet blandt eleverne - implementere ny strategi baseret blandt andet på fokus på skolemiljø Alle indsatsområder vil blive iværksat i et tæt samarbejde mellem de involverede parter. Det er ligeledes afdelingens politik, at underviserne konstant er i gang med at forbedre deres kompetencer. Derfor afsættes der hvert år betydelige midler til efteruddannelse. Det er skolens mål at være kendt som en god og dynamisk arbejdsplads for såvel ansatte som brugere. Derfor vil den lokale undervisningsplan blive revideret løbende og mindst en gang om året. Revisionen vil finde sted i samarbejde med de involverede parter. Med venlig hilsen HANDELSGYMNASIET SILKEBORG Lise Møller-Madsen Rektor

4 3 Lovgrundlag: Lov nr 96 - af LBK nr 861 af 05/07/2010 Gældende BEK nr 1222 af 04/12/2006 Gældende BEK nr 1018 af 25/08/2010 Gældende BEK nr 23 af 11/01/2005 Gældende vejl. 121 af UBK nr 691 af 23/06/2010 (om udd) UBK nr 475 af 17/06/2008 (om pæd.) UBK nr 174 af 28/02/2012 (om optagelse) UBK nr 130 af 21/02/2011 (om merit) UBK nr 1222 af 04/12/2006 (Studie og ordensregler) UBK nr 323 af 10/04/2012 (Deltager.) UBK nr 1018 af 25/08/2010 (om eksamen) UBK nr 874 af 07/07/2012 (om uddannelsesparathed)

5 4 Om Handelsgymnasiet Silkeborg Handelsskolen Silkeborg er en selvejende institution med hjemsted på Markedsgade i Silkeborg kommune. Skolens formål er at tilbyde undervisning inden for erhvervsuddannelserne, gymnasiale uddannelser og tilgrænsende uddannelses- og kursusvirksomhed i overensstemmelse med lovgivningen herom. Handelsgymnasiet i Silkeborg udbyder og gennemfører i skoleåret 2012/2013 følgende: * 8 klasser på 1. årgang * 8 klasser på 2. årgang * 8 klasser på 3. årgang Fordelingen indenfor de overordnede studieretninger er som følger: 5 klasser indenfor marketing (heraf 1 sportscollege samt global business) 2 klasser indenfor økonomi (heraf en finanslinje) 1 klasse indenfor international studies Uddannelsens værdigrundlag - det er et hovedformål, at uddannelsen giver grundlag for videregående uddannelse - gennem pædagogisk progression skal eleverne udvikle faglig indsigt og kompetence - uddannelsen har et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes udvikling af personlig myndighed - undervisningen og hele dagliglivet bygger på åndsfrihed, ligeværd og demokrati Et gymnasium med en særlig profil Betegnelsen Handelsgymnasium bruges i daglig tale samt i alle relevante sammenhænge i øvrigt, herunder også i forbindelse med en decideret markedsføring. Hhx er en 3-årig gymnasial uddannelse, som man oftest begynder på efter 9. eller 10. klasse. På handelsgymnasiet beskæftiger man sig med virksomheds- og samfundsøkonomiske forhold, sprog, kultur og andre almene fag. Uddannelsen er sammensat af et ½ års indledende grundforløb og 2 ½ års studieretningsforløb. En hhx uddannelse giver adgang til at læse videre på handelshøjskoler, universiteter, seminarier m. v. Uddannelsen peger bredt ud mod såvel privat som offentlig beskæftigelse inden for salg, markedsføring, økonomi, sprog, informationsteknologi, jura, m.m. Uddannelsen giver ligeledes mulighed for at søge en toårig praktikplads inden for de brancher, der hører handelsskolen til, dvs. butik, kontor, engroshandel og finansielle virksomheder. Endvidere er der mulighed for at gennemføre den 2 årige praktik i en udenlandsk virksomhed, gennem PIU ordningen. Skolen bestyrer denne ordning. Derudover giver handelsgymnasiet en god ballast, hvis man en gang ønsker at etablere egen virksomhed, da områder som innovation og iværksætteri indgår som en del af uddannelsen.

6 5 Strategi For underviserne - Det tilstræbes inden for de givne rammer at lave en arbejdstidsaftale, der bedst muligt tilfredsstiller alle parter. - Strategien udvikles løbende i overensstemmelse med skolens strategi. - Der er en føl-ordning for nyansatte. - Nuværende klasseteams udvikles frem mod selvstyrende teams. - Der indføres minimumskrav til underviserenes anvendelse af IT i undervisningen. defineres - Der indføres en fælles mødedag for hele afdelingen. For er det onsdage fra Der pågår en udvikling af studieretninger, hvor trædestenene er universitet og jobmuligheder. - I alle fag og er der fokus på globalisering. Med den politiske målsætning at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, med indførelse af et færdiggørelsestaxameter og med gymnasiereformens skærpede krav til fremmøde, er vi også nødt til at skærpe kravene til hvad eleverne skal møde til. Der skal derfor opstilles tydelige mål for, hvad eleverne skal opnå ved at deltage i et givent undervisningsforløb. I praksis kan vi kun kontrollere det ved at følge den enkelte elev tættere og ved hjælp af et tættere og mere formaliseret samarbejde mellem undervisere omkring en klasse. Til det formål har vi iværksat følgende: For elever: - Der arrangeres hyttetur for alle 1. årgange. - Der arrangeres studieture på alle 3 uddannelsesår: 1. år: København 2. år: Hovedstæder i Europa, sprogskole i Malaga 3. år: større rejsemål der kobles op på studieretningsprojektet Dog således at der skal vælges mellem rejserne på 1. og 2. år. Enten København eller hovedstad. - Eleverne har adgang til skolens studiecenter fra hver dag. - Afdelingens studievejledere har et tæt samarbejde med Studievalg Østjylland - Der sættes fokus på læsesvage elever. - Der er etableret lektiecafe - Der er oprettes særlige tilbud for elever, der gerne vil lære mere (talentakademi, talentudvikling) - Der skal ydes en indsats for at flere gennemfører uddannelsen. - Eleverne skal have mulighed for at stifte bekendtskab med flere af de længerevarende uddannelser de kan fortsætte med efter afsluttet HHX-uddannelse. - Elever skal have mulighed for at gennemføre 6 A-fag.

7 6 Uddannelsens struktur Studieretninger Skolen tilbyder 3 overordnede linjer, sportscollege, finanslinjen og global business. Det er et mål at den samme lærergruppe så vidt muligt underviser klasser indenfor den samme studieretning, således at man indbyrdes kan koordinere arbejdet. Link til hjemmeside. I samarbejde med lokale sportsklubber i Silkeborg indenfor sportsgrenene fodbold, håndbold og cykling har vi tilrettelagt et specielt forløb for elever, der er udpeget af deres sportsgren til at kunne gennemføre en gymnasial uddannelse samtidig med de dyrker deres sport på højt niveau. link til hjemmeside Studieretningsforløbet En studieretning består normalt af 3 fag, studieretningsfagene, som er nærmere beskrevet under de enkelte studieretninger. Disse fag udgør tilsammen studieretningen og der vil gennem uddannelsesforløbet være særlige forløb, der især fokuserer på disse fagområder. Uanset hvilken studieretning man følger, skal man have nedenstående obligatoriske fag. Disse obligatoriske fag udgør tilsammen studieområdet: - Dansk A - Engelsk A - Matematik C - 2. fremmedsprog på B- eller A-niveau. Vær opmærksom på, at vælges et begyndersprog (fransk eller spansk), skal eleven have sproget alle 3 år - Virksomhedsøkonomi B - Afsætning B - International Økonomi B - Samtidshistorie B - Erhvervsret C - Samfundsfag C I løbet af uddannelsen skal man vælge valgfag, antallet afhænger af, hvor mange timer studieretningsfagene indeholder. De fleste elever vil dog typisk skulle have mindst 2 valgfag. I løbet af uddannelsen skal man have mindst 4 A-niveau fag, mindst 3 fag på B-niveau og 4-8 fag på C-niveau. Uddannelsen løber over tre år og er normeret til et omfang af 2470 elevtimer samt hvad der svarer til 510 elevtimer til skriftligt arbejde. På Handelsgymnasiet Silkeborg gennemføres det meste af undervisningen som fagmoduler af 60 minutter.

8 7 Grundforløbet Uddannelsens første år består af et grundforløb og et studieretningsforløb. Undervisningen i grundforløbet består af faglig undervisning og af projektundervisning. I løbet af det første år undervises i 3 projekter med hver deres profil: - Optimeringsprojektet, som peger imod studieretningen økonomi - Sprog og kulturprojektet, som peger mod den internationale studieretning - Samfundsfagligt projekt, som peger mod det matematisk- afsætningsøkonomiske område Herudover vil der i løbet af alle tre år blive indlagt projektperioder. Første gang i uge 39, som er rejseugen for 3. årgang. For de øvrige årgange vil undervisningen bestå af blokdage, hvor der på 1. årgang vil blive afholdt kurser i studieteknik, præsentationsteknik og læseteknik. Desuden vil der være temadag med arrangement fra det rullende universitet.

9 8 Målsætning for studieområdet: Fra folkeskolelev til gymnasieelev Optimeringsprojektet: Hovedområder: Afsætning, VØ Pædagogisk ramme *Indsamle viden(empiri) *Udvikle kritisk sans *Præsentation og redegørelse Andre deltagende fag Danskfagets skriftlige discipliner Sprog og Kulturprojektet: Hovedområder: Kultur, historie, dansk, fremmedsprog Det samfundsfaglige projekt: Hovedområder: Samfundsfag og matematik Kompetencemål: *Fra folkeskoleelev til gymnasieelev Der er fokus på progression i de tre projekter. *Sikre studiemæssige færdigheder som samarbejde og faglig indsigt Kompetencemål: *Fra folkeskoleelev til gymnasieelev *Anvende forskellige arbejdsformer. *Arbejde med generelle flerfaglige tilgange til analyse, fortolkning af information, argumentation Kompetencemål: *Gymnasieelev *Emneafgrænsning *Problemformuleringsmetode *At kunne spørge ind til et emne, se problemstillinger (på tværs) og afgrænse stof Undervisningens tilrettelæggelse Fagligt ansvar og progression Undervisningen planlægges progressivt med det mål at den enkelte elev kan udvikle sig fagligt og personligt fra at være elev til at være studerende. Dette gennemføres bl.a. gennem tværfaglige projekter og undervisningsforløb, der er koordineret af et lærerteam.

10 9 Der er opstillet følgende kompetencemål for den samlede uddannelse: En elev, som har gennemført højere handelseksamen på Handelsgymnasiet i Silkeborg skal: - Besidde faglig indsigt og kompetencer i overensstemmelse med målene for de enkelte fag - Erhverve sig evnen til at kombinere viden fra de enkelte fag - Kunne arbejde kreativt, innovativt og udvise kritisk sans - Kunne arbejde selvstændigt, systematisk og målrettet på et højt fagligt niveau - Være i besiddelse af gode studieteknikker. - Være velfunderet i såvel økonomiske som kulturelle vidensområder. Merit Højere Handelseksamen består af en række fag på C-B og A niveau. Det er muligt at få overført fag fra en anden gymnasial uddannelse til eksamensbeviset. Ligeledes er det muligt at få afkortet uddannelsestiden/få merit fra fag i den gymnasiale fagrække, som man allerede har gennemført på f.eks. C- niveau i en tidligere uddannelse (f.eks. HG). Det er ligeledes muligt at flytte fra én gymnasiel uddannelse til en anden i umiddelbar forlængelse af grundforløbet. Virksomhedskontakt på handelsgymnasiet På alle årgange er der indlagt ekskursioner med obligatoriske virksomhedsbesøg. Gennem det særlige PIU-sekretariat formidler skolen praktikpladser i Tyskland og i England. Det er planen, at hver af de overordnede studieretninger skal have tilknytning til en virksomhed. Samarbejde med Århus Universitet Handelsgymnasiet sigter blandt andet mod videregående studier. For at fremme dette sigte har vi indgået en samarbejdsaftale med Århus Universitets afdeling i Herning. Aftalen indebærer blandt andet, at eleverne får mulighed for at få gæstelærere fra de videregående studier samt modtage forlagt undervisning i relevante fag. link til aftale Kompetenceudvikling af lærere Rektor gennemfører hvert år en medarbejdersamtale med samtlige undervisere. Ved samtalen drøftes arbejdsplanen for det kommende skoleår samt medarbejderens ønsker og behov for efter/videreuddannelse. - For skoleåret 2012/2013 har samtalerne koncentreret sig om ETU og MTU. - Studieretningsgymnasiet nye tiltag er sat i værk - Efteruddannelsesbehov i forhold til nye pædagogiske krav - Flerfaglige skriftlige opgaver - Temadage - Teamstruktur

11 10 Lærerroller og opgaver Kontaktlærerfunktionen Hver klasse har en kontaktlærer, som koordinerer arbejdet omkring den enkelte klasse. På 1. årgang har hver klasse 2 kontaktlærere, der er her fokus på frafaldstruede elever samt klassens trivsel og miljø. (link til kontaktlærerfunktionen). Kontaktlæreren tager initiativ til: - Klassemøder - Gennemførelse af intro forløb for 1. årgang - Sociale arrangementer i samarbejde med eventmakers - Gennemførelse af ressourcesamtaler med elever efter behov - Informationer til eleverne - Evaluering Klasseteams Klasseteams afholder min. 2 klassemøder om året. Den enkelte underviser er forpligtet til at deltage i klassemøderne samt at klæde kontaktlæren på således at frafaldstruede elever kan identificeres så der efterfølgende kan laves en handlingsplan for disse elever. Ligeledes skal klasseteamet visitere de elever der skal henvises til lektiecafe. Årgangskoordinatorer: Årgangskoordinatorer udarbejder fraværsstatestik for den enkelte elev. Link til funktionsbeskrivelse for årgangskoordinatorer. Studievejledning Hele vejledningsområdet er tilrettelagt således, at hvert gymnasium foruden egne vejledere er tilknyttet et vejledningscenter. Handelsgymnasiet i Silkeborg er tilknyttet studievalg Østjylland og det har været et mål siden 2005 at etablere et godt samarbejde til dette center. Rent fysisk har vi stillet en arbejdsplads til rådighed for den vejleder, der kommer udefra én gang om måneden. Lokalt har vi ansat 1 studievejleder samt 3 årgangskoordinatorer med hvert deres hovedansvarsområde indenfor gennemførelsesvejledningen: - fravær og opfølgning på dette - orientering omkring uddannelsen og dens indhold. Endvidere har Silkeborg Kommune et skolesamarbejde på tværs af hele uddannelsesområdet kaldet Garantiskolesamarbejdet. Målet med dette samarbejde er, at ingen ung person får lov at sejle i egen sø. Dropper man ud af en uddannelse tilbydes man noget andet. Kvalitetsplan og evaluering Lov om gennemsigtighed og åbenhed i ungdomsuddannelserne Ifølge lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. (lov nr. 414 af 6. juni 2002) har alle skoler og uddannelsesinstitutioner pligt til at offentliggøre deres karaktergivning og evalueringer på Internettet.

12 11 De oplysninger, som skolerne i denne forbindelse skal offentliggøre, omfatter bl.a. karaktergennemsnit, fordelt på uddannelsesniveauer og fag. Hertil kommer oplysninger om antallet af elever, som har indgået i den aktuelle bedømmelse. Endvidere definerer ministeriet hvert år en række områder, som skolen skal synliggøre og kvalitetsudvikle. Disse oplysninger skal ligeledes fremgå af skolens hjemmeside. Emnerne er f.eks.: - Ungdomsuddannelser generelt - Kompetenceudvikling - Meritmuligheder - frafald og gennemførelse - skoleevaluering (hvert 3. år) - pædagogisk grundlag - virksomhedskontakt - kvalitetsplan og opfølgningsplan (følger nedenfor) Som en udmøntning af loven om gennemsigtighed har ministeriet udformet en bekendtgørelse, som opstiller retningslinjer for indholdet i den enkelte institutions kvalitetsplan. På baggrund af ovenstående bekendtgørelse har Handelsgymnasiet Silkeborg opstillet en kvalitetsplan. Planen beskriver dels afdelingens mål og dels definerer den hvilke områder, der er genstand for kvalitetsmålinger Sidst i denne plan er angivet nogle konkrete handlingsanvisninger og modeller for, hvordan målingerne udføres og hvorledes der følges op på disse målinger. Mål for handelsgymnasiet i Silkeborg: Det overordnede mål for handelsgymnasiet i Silkeborg er at 70% af samtlige dimittender fortsætter på en eller form for videregående uddannelse Det er samtidig et mål, at skolen er kendt for at være et sted, hvor man kan opnå en solid uddannelse og at skolen er kendt for at være et godt lærested såvel som et godt værested for såvel elever som personale. Miljøet er præget af respekt, åbenhed, omstillingsparathed og engagement. Midlerne til at opnå disse mål er bl.a. at: - undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer - al undervisning er præget af aktualitet og høj faglig standard - den enkelte underviser er ansvarlig i forhold til sin faggruppe og i forhold til klasseteamet - undervisningen er tilrettelagt således, at den rækker ud over det enkeltfaglige - klasseteamet diskuterer forskellige pædagogiske strategier i forhold til enkeltelever - eleverne inddrages i evalueringen af undervisningen

13 12 - eleverne inddrages i evalueringen af skolemiljøet - der foretages opfølgning på enhver evaluering Formålet med evalueringerne er bl.a. at: - styrke elevernes tilknytningsforhold til skolen, således at de tager ansvar for såvel rammerne om som indholdet i egen uddannelse - styrke dialogen mellem elever, lærere og skolens ledelse - styrke dialogen og samarbejdet mellem lærerne - øge elevernes muligheder for indflydelse på egen uddannelse Der foretages følgende evalueringer på handelsgymnasiet - Skoleevaluering (skal indeholde såvel fysisk som psykisk arbejdsmiljø) og foretages mindst hvert 3. år (ETU) - Faglig evaluering - Evaluering af studieplaner - Evaluering af konkrete aktiviteter o Evaluering af klassemøder o Evaluering af større undervisningsforløb o Evaluering af projekter o Evaluering af temadag og blokdage o Evaluering af introforløb og sociale arrangementer o Evaluering af studierejser og ekskursioner o Evaluering af åbent hus o Andet o Evaluering af konkrete aktiviteter foretages senest en uge efter aktiviteten er foregået. Skoleevaluering: Denne generelle evaluering af tværgående kvalitetsindikatorer består bl.a. af: - Det fysiske undervisningsmiljø - Biblioteksfaciliteter - Kantineforhold - Det æstetiske undervisningsmiljø - Det psykiske undervisningsmiljø Ledelsen sikrer, at undersøgelsen igangsættes og har ansvaret for, at der udarbejdes en handlingsplan. ETU en gennemføres igen i Faglig evaluering Denne evaluering foretages som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse og den har som formål at kortlægge, hvordan eleverne opfatter undervisningen, underviseren og sig selv. Alle fag evalueres. Selve evalueringen foregår via elevintra/elevplan. Den enkelte underviser og afdelingslederen har adgang til disse evalueringer. På skolens hjemmeside offentliggøres den samlede elevevaluering af de enkelte fag.

14 13 Evaluering af studieplaner: Undervisningen har siden 2000 reformen bevæget sig væk fra rammestyring mod målstyring, hvorfor ovenstående evaluering er helt central i skolens kvalitetskontrol. Evalueringen skal sikre, at de overordnede studieplaner opfylder samtlige målkriterier i forhold til det givne uddannelsesniveau og skal samtidig danne baggrunden for, at det enkelte klasseteam og den enkelte underviser løbende kan justere sin undervisning. Målepunkter kunne være: - elevernes trivsel i klassen - elevernes kompetencer målt i forhold til givne generelle kompetencemål i studieplanen - elevernes konkrete faglige kompetencer målt i forhold til målene i studieplanene for de enkelte fag - elevernes oplevelse af anvendelsen af forskellige pædagogiske metoder - elevens oplevelse af egen indsats og udbytte i forhold målene i studieplanen Evalueringerne er gensidigt forpligtende, og elevernes ansvarlighed skal tydeliggøres, så de aktivt bidrager til at skabe et godt være- såvel som læremiljø. Den generelle måling på elevernes trivsel i klassen samt anvendelsen af forskellige pædagogiske metoder samt egen indsats foregår via et spørgeskema. Formen hvorpå evalueringen af de faglige kompetencer skal foregå aftales i klasseteamet Klasseteamet er ansvarlige for den generelle evaluering efter grundforløbet og ved afslutningen af hvert skoleår. Evalueringen af undervisningen foregår mellem faglærer og klassen, når et forløb er afsluttet. Hvert år foretager faglæreren en form for statusevaluering, som indtastes og bearbejdes. Dette skema medbringes ved den årlige personalesamtale. Studie- og eksamenshåndbogen se vedhæftede link link til hjemmesiden

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og innovation Studieplan Har du interesse for innovative processer og iværksætteri, er Marketing og innovation sikkert studieretningen for dig. Her sætter

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium. Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium

Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium. Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium Eksamensbevis Afsluttet 9. / 10. klasse Hvad skal du så?? HG HHX Praktik 4. år Praktik 3. år HH 3.år HG 2. år HH 2. år HG1. år HH 1. år HG uddannelsen HG HG 2.

Læs mere

Handelsgymnasiet - hhx

Handelsgymnasiet - hhx Handelsgymnasiet - hhx En gymnasial uddannelse Især for dig, der har lyst til at tage en videregående uddannelse Økonomi, salg, sprog og kultur, kommunikation, reklame eksport, markedsføring, ledelse,

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg zbc.dk Brobygning Vordingborg Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære brobygningselev ZBC har både et handelsgymnasium

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord

Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord Formålet med kvalitetssystemet er at undersøge, hvorledes skolens interessenter på og udenfor skolen har det med skolen. Kvalitetsvurderinger skal

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E Forventninger Undervisning med udfordringer Aarhus Universitet-HIH Leadership Eksamensbevis med muligheder

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Økonomi og matematik. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Økonomi og matematik. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Økonomi og matematik Studieplan Elsker du tal? Kunne du tænke dig at blive bedre til matematik? Blive bedre til at tænke logisk og analytisk? Og lyder økonomi

Læs mere

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015 HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Generel introduktion Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Studieretningsforløbet består af

Læs mere

HHX - Studieretninger 2013-16

HHX - Studieretninger 2013-16 zbc.dk HHX - Studieretninger 2013-16 Næstved Tre spændende år med oplevelser for livet zealand business college Handelsskolevej 3 4700 Næstved Tlf. 5578 8888 Fra studietur til Argentina Det er spændende

Læs mere

Handelsgymnasiet 2014-2015. Handelsgymnasiet. Scan og læs mere om dine muligheder på. Frederikshavn Handelsskole

Handelsgymnasiet 2014-2015. Handelsgymnasiet. Scan og læs mere om dine muligheder på. Frederikshavn Handelsskole Handelsgymnasiet Scan og læs mere om dine muligheder på Frederikshavn Handelsskole Skoleåret 2014-2015 1 Velkommen Indhold At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder for de

Læs mere

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016 1 s og læ Scan m dine å eo mer heder p g n i mul rikshav e e d l e Fr sko dels n a H Frederikshavn Skoleåret 2015-2016 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder

Læs mere

Studieplan for studieretningsforløbet

Studieplan for studieretningsforløbet Erhvervsgymnasiet Studieplan for studieretningsforløbet Overordnet struktur og indhold Årgang 2005-2008 Indhold Side 1. Studieretningsforløbets overordnede struktur og indhold 2 2. Studieområdet i studieretningsforløbet

Læs mere

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011 Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet Konference 14. december 2011 Hvem er vi? Dorthe Jensen Lundqvist Rektor Handelsgymnasiet i Ballerup (hhx) Fransk og retorik Mette Andersen Rektor Handelsgymnasiet

Læs mere

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium 1. Organisering af Silkeborg Gymnasium Skolens ledelse består af rektor og fem uddannelseschefer. Rektor varetager den overordnede ledelse og er ansvarlig

Læs mere

8 studieretninger KHS.DK

8 studieretninger KHS.DK Handelsgymnasiet HHX 8 studieretninger KHS.DK LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK 8 Stærke studieretninger på Køge Handelsgymnasium På Køge Handelsgymnasium kan du vælge mellem 8 studieretninger,

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i handel,

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

tønder handelsgymnasium & handelsskole

tønder handelsgymnasium & handelsskole tønder handelsgymnasium & handelsskole information om HHX & HG UDDANNELSERNE kære kommende elev Snart skal du træffe et valg - hvilken ungdomsuddannelse skal vælges? Det kan være et vanskeligt valg, som

Læs mere

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11

Skoleprofil. Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 Skoleprofil Mål og handleplaner for skoleårene 2008/09 2010/11 1. Et godt studie- og arbejdsmiljø Det primære formål er at give eleverne en god uddannelse. En væsentlig forudsætning herfor er et godt studie-

Læs mere

Bliv student fra Handelsgymnasiet

Bliv student fra Handelsgymnasiet Årgang 2010 Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Aftenens program Præsentation af skolen og uddannelsen v. Marianne Munch Svendsen, uddannelseschef Præsentation af pc-ordningen v. Rune Zimmermann, konstitueret

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 2.1. SRP - Studieretningsprojektet... 4 2.2. Studietur

Læs mere

HHX fyr op under ambitionerne

HHX fyr op under ambitionerne IBC Handelsgymnasiet fyr op under ambitionerne Vi går ud over kanten Vi dyrker skæve vinkler Vi udfordrer fremtidsbilleder Vi bringer potentialer i spil IBC Handelsgymnasiet Velkommen til IBC Handelsgymnasiet

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016 STUDIERETNINGER HNDELSGYMNSIET HHX vi giver dig nye muligheder 2015-2016 VELKOMMEN TIL HNDELSGYMNSIET HHX HHX-UDDNNELSEN HNDELSGYMNSIET ER ET GODT VLG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med fokus

Læs mere

2015-2016. Tradium Handelsgymnasiet

2015-2016. Tradium Handelsgymnasiet 2015-2016 Tradium Handelsgymnasiet Hhx, fremtidens gymnasium - tættere på virkeligheden Hvad kunne du tænke dig at blive? Det spørgsmål har dine forældre eller bedsteforældre måske stillet dig. Du har

Læs mere

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet

Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Fastholdelsesarbejdet på Campus Vejle Handelsgymnasiet Indhold 1. Optagelse på handelsgymnasiet 2. Introduktionsforløb på handelsgymnasiet 3. Kontaktlærerfunktion 4. Fastholdelsesvejledning a. Generelt

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Indsats mod fravær og frafald

Indsats mod fravær og frafald Indsats mod fravær og frafald A: Baggrunden: 1. Påskeforliget 2009, hvor forligskredsen bag Gymnasiereformen fulgte op på Rambøll rapporten om fravær og samtidig bebudede en skærpet indsats mod (stigende)

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Evalueringsplan for hhx- og htx-uddannelserne Grindsted Erhvervsskole

Evalueringsplan for hhx- og htx-uddannelserne Grindsted Erhvervsskole Evalueringsplan for hhx- og htx-uddannelserne Grindsted Erhvervsskole Nærværende evalueringsplan er udarbejdet med udgangspunkt i Bekendtgørelse nr. 1346 af 15. december 2004 om uddannelsen til højere

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC.

Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Strategi for fastholdelse af kursister ved Nordvestsjællands HF og VUC. Nordvestsjællands HF og VUC er i den samme situation som en række andre uddannelsesinstitutioner, nemlig at tilmeldingstallene ser

Læs mere

Konference om fremmedsprog på hhx 31.10.12

Konference om fremmedsprog på hhx 31.10.12 Konference om fremmedsprog på hhx 31.10.12 Workshop 2: Internationale studieretninger på hhx Dansk Industri Mere end sprog sprogundersøgelse fra DI - http://www.jatilsprog.dk/node/22 Oprettet 26/10/2009

Læs mere

Økonomilinjen - Businessklassen

Økonomilinjen - Businessklassen Økonomilinjen - Businessklassen Økonomilinjen - Businessklassen Virksomhedsøkonomi A Matematik B International økonomi A Du er lidt af en børshaj og interesserer dig for økonomi både i virksomheden og

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 For HH2D Team 3

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 For HH2D Team 3 Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 For HH2D Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Orientering om ungdomsuddannelserne

Orientering om ungdomsuddannelserne Orientering om ungdomsuddannelserne Program Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser 10. klasse Uddannelsesparathed Optagelse Nyttige links Mulighed for uddybende/afklarende spørgsmål Ungdomsuddannelser

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

Handelsskolens Grundforløb, hg

Handelsskolens Grundforløb, hg 2014-2015 Handelsskolens Grundforløb, hg handel butik kontor finans hg, viden der virker 2 Dekoratør Butiksbestyrer Hvad vil du være? Sælger Sundhedsservice Indkøbsassistent Kommunikation Advokatsekretær

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647 Page 1 of 152 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 692 af 23/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2010 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Uddannelsens formål Kapitel 2 Uddannelsens

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

Forældremøde 9.kl. 2015

Forældremøde 9.kl. 2015 Forældremøde 9.kl. 2015 Program Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar) Almen information og nyttige links

Læs mere

tønder handelsgymnasium & handelsskole information om

tønder handelsgymnasium & handelsskole information om tønder handelsgymnasium & handelsskole information om HHX & HG UDDANNELSERNE kære kommende elev Snart skal du træffe et valg - hvilken ungdomsuddannelse skal vælges? Det kan være et vanskeligt valg, som

Læs mere

Udkast til studieprojekter. studieretningen for Handel og Økonomi. Version 2.1. Ved Claus Bonde CAMPUS KUJALLEQ

Udkast til studieprojekter. studieretningen for Handel og Økonomi. Version 2.1. Ved Claus Bonde CAMPUS KUJALLEQ Udkast til studieprojekter vedr studieretningen for Handel og Økonomi. Ved Claus Bonde CAMPUS KUJALLEQ Flerfaglige forløbsplaner - Studieprojekter I forbindelse med gymnasiereformen og kravene vedr. toning

Læs mere

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU)

Kvalitetssikring. Rapporter og opfølgningsplaner. Evalueringsområder 2010 2011. Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Kvalitetssikring Rapporter og opfølgningsplaner Evalueringsområder 2010 2011 Nøgleområde 1/10 11: Strategi proces Nøgleområde 2/10 11: Undervisningsmiljøundersøgelse (ETU) Nøgleområde 3/10 11: Klasseteam

Læs mere

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013

Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor. på Ordrup Gymnasium 2012 2013 Bestyrelsesmøde den 4. december 2012 Dagsordenens pkt. 4, bilag 3 27. september 2012 Resultatlønsaftale mellem bestyrelsen og rektor på Ordrup Gymnasium 2012 2013 1. Formål med og gyldighedsperiode for

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Thisted Gymnasium og HF-Kursus

Thisted Gymnasium og HF-Kursus Thisted Gymnasium og HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted, tlf. 97 92 34 88, e-mail: ugtly@vibamt.dk, skolenr. 787023, ean-nr. 5798003038605 Elev Undervisning Ny elev Studiecenter Tidligere elever Praktisk

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus 2013-14 ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus 2013-14 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du Hvad er studenterkursus? Den 2-årige studentereksamen

Læs mere

Informationsmøde kommende elever 2013

Informationsmøde kommende elever 2013 Informationsmøde kommende elever 2013 Informationsmøde kommende elever 2013 06.06.2013 Årgang 2013 Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole 2 Aftenens program Præsentation af skolen og uddannelsen v. Per

Læs mere

Manual for team og klasseforum

Manual for team og klasseforum Manual for team og klasseforum Målsætning, sammensætning, opgaver og kvalitet Roskilde Katedralskole 1. Målsætning for samarbejdet i team og klasseforum Overordnet mål: Vi vil sikre vores elever den bedst

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte 1 Forord Kære klasselærer. UURS ( UU Region Sjælland) har udarbejdet et materiale til dig og din klasse.

Læs mere

Studieplan hf. 1hf. Fag og timetal

Studieplan hf. 1hf. Fag og timetal Studieplan hf Fag og timetal Årsnorm 1hf Nettotimetal 1hf 1 Årsnorm 2hf Nettotimetal 2hf 2 (moduler à 90 min) Dansk 80 74 80 74 Engelsk B 68 63 72 67 Matematik C 83 77 Idræt C 50 47 Praktisk/musisk 50

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Præsentation af uddannelsessystemet

Præsentation af uddannelsessystemet Præsentation af uddannelsessystemet På vej mod uddannelse Fra grundskolen til ungdomsuddannelse I løbet af din skoletid kommer der vigtige valg! Det første vigtige valg er : Tilvalg af 2. fremmedsprog

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Studie-og ordensregler uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Handelsgymnasiet Silkeborg opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Team 2

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Team 2 Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem 1

Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård, 8 København K Telefon 9 - Fax 6 65 Dato:. januar 6 Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem.

Læs mere

Studieretninger 2014-2017

Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014-2017 Studieretninger 2014 2017 Naturvidenskabelige studieretninger: Matematik A Fysik B Kemi B.. side 2-3 Biologi A Idræt B Kemi B Matematik B... side 4-5 Samfundsvidenskabelig studieretning:

Læs mere

Tradium Handelsgymnasiet

Tradium Handelsgymnasiet Tradium Handelsgymnasiet økonomi marketing international hhx - fremtidens gymnasium 2 3 hhx - fremtidens gymnasium Du har måske allerede gjort dig tanker om din fremtid? Måske kunne du tænke dig at arbejde

Læs mere

- når du vil tæt på erhvervslivet

- når du vil tæt på erhvervslivet - når du vil tæt på erhvervslivet Kirkegade 9 boks 718 9900 Frederikshavn tlf. 9620 5500 fax 9620 5530 adm@fhavnhs.dk Indhold Velkommen på HG 3 Grundforløb 4 Grundforløbspakker 5 Internationalt udsyn 6

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Evalueringsstrategi TIETGEN HANDELSGYMNASIUM

Evalueringsstrategi TIETGEN HANDELSGYMNASIUM TIETGEN HANDELSGYMNASIUM Evalueringsstrategi Indhold 1. Evalueringer generelt... 1 2. Procesevaluering... 1 3. Elevtrivselsundersøgelsen... 4 4. Evaluering af enkeltstående begivenheder/arrangementer...

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014

Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplan for Høng Gymnasium og HF 2014 Kvalitetsplanen er udarbejdet foråret 2014. Den er resultatet af det kontinuerlige arbejde, der foregår på skolen med henblik på optimering og udvikling af væsentlige

Læs mere

Resultatlønsaftale 2010-11

Resultatlønsaftale 2010-11 Resultatlønsaftale 2010-11 Obligatoriske indsatsområder 1) Fælles skoleprojekt mere fleksibel anvendelse af kompetencerne på skolen. Det store generationsskifte i personalegruppen samt flere store udefra

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011

A M G Y M GYMNASIUM INFO 2013 N A S I S I U M MUNKENSDAM STUDENTEREKSAMEN (STX) INFORMATIONSHÆFTE 2010-2011 FORTOHÆFT 2010-2011 Y FO 2013 Y Y Y TTR (TX) unkensdam ymnasium TX-gymnasiet i olding 2 Hvorfor vælge det almene gymnasium og tage en studentereksamen (TX)? varet er: fordi en studentereksamen på én og

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Det økonomiske fagområde på hhx. Evaluering af fagområder 2008

Det økonomiske fagområde på hhx. Evaluering af fagområder 2008 Det økonomiske fagområde på hhx Evaluering af fagområder 2008 Det økonomiske fagområde på hhx Evaluering af fagområder 2008 2009 Det økonomiske fagområde på hhx 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk Gør tanke til handling VIA University College Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med

Læs mere

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde

Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Nyt om uddannelsessystemet.1. runde Aalborghus Gymnasium & HF Onsdag den 8. april 2015 Vita Schou, Vejleder Studievalg Nordjylland vas@studievalg.dk Emner Adgangskrav til videregående uddannelser Adgangsbegrænsning

Læs mere