qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui"

Transkript

1 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Den lokale undervisningsplan for uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Handelsgymnasiet Silkeborg Business College opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop August 2012 asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas Lise Møller Madsen dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

2 1 Den lokale undervisningsplan for handelsgymnasiet august 2012 Indhold Side: Indledning-undervisningsplan 2 Indsatsområder 2 Lovgrundlag 3 Om Handelsgymnasiet Silkeborg o Uddannelsens værdigrundlag o Et gymnasium med en særlig profil Strategi 5 o For undervisere o For elever Uddannelsens struktur 6 o Studieretningsforløbet o Grundforløbet Målsætning for studieområdet 8 Undervisningens tilrettelæggelse 8 o Faglig ansvar og progression o Kompetencemål for den samlede uddannelse o Merit o Virksomhedskontakt o Århus Universitet Lærerroller og opgaver 10 o Kompetenceudvikling af lærere o Kontaktlærerfunktionen o Klasseteams o Årgangskoordinatorer Studievejledning 10 Kvalitetsplan og evaluering 10 o Lov om gennemsigtighed og åbenhed i unddomsuddannelserne o Mål for Handelsgymnasiet Silkeborg o Formålet med evalueringer o Der foretages følgende evalueringer o Skoleevaluering o Faglig evaluering o Evaluering af studieplaner Studie-og eksamenshåndbogen 13

3 2 Indledning - Undervisningsplan Med gymnasiereformen, som trådte kraft pr er de gymnasiale uddannelser karakteriseret ved at være mål og rammestyrede. Dette har betydning for den pædagogik, der anvendes i gennemførelsen af uddannelsen og for de faciliteter og fysiske rammer, der skal anvendes til gennemførelsen af undervisningen. For den enkelte elev betyder det, at der er afsat en timeramme indenfor hvilken eleven skal opnå bestemte faglige mål og tilegne sig personlige kvalifikationer og kompetencer. Der er angivet et timetal til fagene, men det er op til den enkelte skole at fordele fagenes uddannelsestid over de 3 år. Dog skal A- fag afsluttes på 3. år. Der er derfor forskel på, hvilke fag de enkelte skoler udbyder og på tidspunktet hvorpå faget afsluttes. Måden, vi gør det på fremgår af studie og- eksamenshåndbogen for Handelsgymnasiet Silkeborg. (se link sidste side) Handelsgymnasiet i Silkeborg har som ét mål at skabe et studiemiljø, der medvirker til at kvalificere den enkelte studerende til et godt voksenliv som borger i et demokratisk samfund. Den lokale undervisningsplan beskriver hvorledes vi på hhx-afdelingen vil udmønte den aktuelle bekendtgørelse i praksis og hvorledes skolens strategi indgår i denne plan. Indsatsområder i Skolens overordnede strategi for den pågældende periode har 4 fokusområder: IT Indsigt (kvalitet) Innovation Internatioalisering Og disse indsatsområder er styrende for de strategiske indsatsområder i afdelingen. De tiltag, der igangsættes af de enkelte teams har fokus på ovenstående. I skoleåret 2012/2013 koncentrerer vi os endvidere om at justere gymnasiereformen og udvikle de pædagogiske tiltag, som den lægger op til: - indførelse af selvforvaltende lærerteams - gennemføre nye flerfaglige opgaver - styrkelse af anvendelsen af it i og omkring undervisningen - styrke årgangssammenholdet blandt eleverne - implementere ny strategi baseret blandt andet på fokus på skolemiljø Alle indsatsområder vil blive iværksat i et tæt samarbejde mellem de involverede parter. Det er ligeledes afdelingens politik, at underviserne konstant er i gang med at forbedre deres kompetencer. Derfor afsættes der hvert år betydelige midler til efteruddannelse. Det er skolens mål at være kendt som en god og dynamisk arbejdsplads for såvel ansatte som brugere. Derfor vil den lokale undervisningsplan blive revideret løbende og mindst en gang om året. Revisionen vil finde sted i samarbejde med de involverede parter. Med venlig hilsen HANDELSGYMNASIET SILKEBORG Lise Møller-Madsen Rektor

4 3 Lovgrundlag: Lov nr 96 - af LBK nr 861 af 05/07/2010 Gældende BEK nr 1222 af 04/12/2006 Gældende BEK nr 1018 af 25/08/2010 Gældende BEK nr 23 af 11/01/2005 Gældende vejl. 121 af UBK nr 691 af 23/06/2010 (om udd) UBK nr 475 af 17/06/2008 (om pæd.) UBK nr 174 af 28/02/2012 (om optagelse) UBK nr 130 af 21/02/2011 (om merit) UBK nr 1222 af 04/12/2006 (Studie og ordensregler) UBK nr 323 af 10/04/2012 (Deltager.) UBK nr 1018 af 25/08/2010 (om eksamen) UBK nr 874 af 07/07/2012 (om uddannelsesparathed)

5 4 Om Handelsgymnasiet Silkeborg Handelsskolen Silkeborg er en selvejende institution med hjemsted på Markedsgade i Silkeborg kommune. Skolens formål er at tilbyde undervisning inden for erhvervsuddannelserne, gymnasiale uddannelser og tilgrænsende uddannelses- og kursusvirksomhed i overensstemmelse med lovgivningen herom. Handelsgymnasiet i Silkeborg udbyder og gennemfører i skoleåret 2012/2013 følgende: * 8 klasser på 1. årgang * 8 klasser på 2. årgang * 8 klasser på 3. årgang Fordelingen indenfor de overordnede studieretninger er som følger: 5 klasser indenfor marketing (heraf 1 sportscollege samt global business) 2 klasser indenfor økonomi (heraf en finanslinje) 1 klasse indenfor international studies Uddannelsens værdigrundlag - det er et hovedformål, at uddannelsen giver grundlag for videregående uddannelse - gennem pædagogisk progression skal eleverne udvikle faglig indsigt og kompetence - uddannelsen har et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes udvikling af personlig myndighed - undervisningen og hele dagliglivet bygger på åndsfrihed, ligeværd og demokrati Et gymnasium med en særlig profil Betegnelsen Handelsgymnasium bruges i daglig tale samt i alle relevante sammenhænge i øvrigt, herunder også i forbindelse med en decideret markedsføring. Hhx er en 3-årig gymnasial uddannelse, som man oftest begynder på efter 9. eller 10. klasse. På handelsgymnasiet beskæftiger man sig med virksomheds- og samfundsøkonomiske forhold, sprog, kultur og andre almene fag. Uddannelsen er sammensat af et ½ års indledende grundforløb og 2 ½ års studieretningsforløb. En hhx uddannelse giver adgang til at læse videre på handelshøjskoler, universiteter, seminarier m. v. Uddannelsen peger bredt ud mod såvel privat som offentlig beskæftigelse inden for salg, markedsføring, økonomi, sprog, informationsteknologi, jura, m.m. Uddannelsen giver ligeledes mulighed for at søge en toårig praktikplads inden for de brancher, der hører handelsskolen til, dvs. butik, kontor, engroshandel og finansielle virksomheder. Endvidere er der mulighed for at gennemføre den 2 årige praktik i en udenlandsk virksomhed, gennem PIU ordningen. Skolen bestyrer denne ordning. Derudover giver handelsgymnasiet en god ballast, hvis man en gang ønsker at etablere egen virksomhed, da områder som innovation og iværksætteri indgår som en del af uddannelsen.

6 5 Strategi For underviserne - Det tilstræbes inden for de givne rammer at lave en arbejdstidsaftale, der bedst muligt tilfredsstiller alle parter. - Strategien udvikles løbende i overensstemmelse med skolens strategi. - Der er en føl-ordning for nyansatte. - Nuværende klasseteams udvikles frem mod selvstyrende teams. - Der indføres minimumskrav til underviserenes anvendelse af IT i undervisningen. defineres - Der indføres en fælles mødedag for hele afdelingen. For er det onsdage fra Der pågår en udvikling af studieretninger, hvor trædestenene er universitet og jobmuligheder. - I alle fag og er der fokus på globalisering. Med den politiske målsætning at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, med indførelse af et færdiggørelsestaxameter og med gymnasiereformens skærpede krav til fremmøde, er vi også nødt til at skærpe kravene til hvad eleverne skal møde til. Der skal derfor opstilles tydelige mål for, hvad eleverne skal opnå ved at deltage i et givent undervisningsforløb. I praksis kan vi kun kontrollere det ved at følge den enkelte elev tættere og ved hjælp af et tættere og mere formaliseret samarbejde mellem undervisere omkring en klasse. Til det formål har vi iværksat følgende: For elever: - Der arrangeres hyttetur for alle 1. årgange. - Der arrangeres studieture på alle 3 uddannelsesår: 1. år: København 2. år: Hovedstæder i Europa, sprogskole i Malaga 3. år: større rejsemål der kobles op på studieretningsprojektet Dog således at der skal vælges mellem rejserne på 1. og 2. år. Enten København eller hovedstad. - Eleverne har adgang til skolens studiecenter fra hver dag. - Afdelingens studievejledere har et tæt samarbejde med Studievalg Østjylland - Der sættes fokus på læsesvage elever. - Der er etableret lektiecafe - Der er oprettes særlige tilbud for elever, der gerne vil lære mere (talentakademi, talentudvikling) - Der skal ydes en indsats for at flere gennemfører uddannelsen. - Eleverne skal have mulighed for at stifte bekendtskab med flere af de længerevarende uddannelser de kan fortsætte med efter afsluttet HHX-uddannelse. - Elever skal have mulighed for at gennemføre 6 A-fag.

7 6 Uddannelsens struktur Studieretninger Skolen tilbyder 3 overordnede linjer, sportscollege, finanslinjen og global business. Det er et mål at den samme lærergruppe så vidt muligt underviser klasser indenfor den samme studieretning, således at man indbyrdes kan koordinere arbejdet. Link til hjemmeside. I samarbejde med lokale sportsklubber i Silkeborg indenfor sportsgrenene fodbold, håndbold og cykling har vi tilrettelagt et specielt forløb for elever, der er udpeget af deres sportsgren til at kunne gennemføre en gymnasial uddannelse samtidig med de dyrker deres sport på højt niveau. link til hjemmeside Studieretningsforløbet En studieretning består normalt af 3 fag, studieretningsfagene, som er nærmere beskrevet under de enkelte studieretninger. Disse fag udgør tilsammen studieretningen og der vil gennem uddannelsesforløbet være særlige forløb, der især fokuserer på disse fagområder. Uanset hvilken studieretning man følger, skal man have nedenstående obligatoriske fag. Disse obligatoriske fag udgør tilsammen studieområdet: - Dansk A - Engelsk A - Matematik C - 2. fremmedsprog på B- eller A-niveau. Vær opmærksom på, at vælges et begyndersprog (fransk eller spansk), skal eleven have sproget alle 3 år - Virksomhedsøkonomi B - Afsætning B - International Økonomi B - Samtidshistorie B - Erhvervsret C - Samfundsfag C I løbet af uddannelsen skal man vælge valgfag, antallet afhænger af, hvor mange timer studieretningsfagene indeholder. De fleste elever vil dog typisk skulle have mindst 2 valgfag. I løbet af uddannelsen skal man have mindst 4 A-niveau fag, mindst 3 fag på B-niveau og 4-8 fag på C-niveau. Uddannelsen løber over tre år og er normeret til et omfang af 2470 elevtimer samt hvad der svarer til 510 elevtimer til skriftligt arbejde. På Handelsgymnasiet Silkeborg gennemføres det meste af undervisningen som fagmoduler af 60 minutter.

8 7 Grundforløbet Uddannelsens første år består af et grundforløb og et studieretningsforløb. Undervisningen i grundforløbet består af faglig undervisning og af projektundervisning. I løbet af det første år undervises i 3 projekter med hver deres profil: - Optimeringsprojektet, som peger imod studieretningen økonomi - Sprog og kulturprojektet, som peger mod den internationale studieretning - Samfundsfagligt projekt, som peger mod det matematisk- afsætningsøkonomiske område Herudover vil der i løbet af alle tre år blive indlagt projektperioder. Første gang i uge 39, som er rejseugen for 3. årgang. For de øvrige årgange vil undervisningen bestå af blokdage, hvor der på 1. årgang vil blive afholdt kurser i studieteknik, præsentationsteknik og læseteknik. Desuden vil der være temadag med arrangement fra det rullende universitet.

9 8 Målsætning for studieområdet: Fra folkeskolelev til gymnasieelev Optimeringsprojektet: Hovedområder: Afsætning, VØ Pædagogisk ramme *Indsamle viden(empiri) *Udvikle kritisk sans *Præsentation og redegørelse Andre deltagende fag Danskfagets skriftlige discipliner Sprog og Kulturprojektet: Hovedområder: Kultur, historie, dansk, fremmedsprog Det samfundsfaglige projekt: Hovedområder: Samfundsfag og matematik Kompetencemål: *Fra folkeskoleelev til gymnasieelev Der er fokus på progression i de tre projekter. *Sikre studiemæssige færdigheder som samarbejde og faglig indsigt Kompetencemål: *Fra folkeskoleelev til gymnasieelev *Anvende forskellige arbejdsformer. *Arbejde med generelle flerfaglige tilgange til analyse, fortolkning af information, argumentation Kompetencemål: *Gymnasieelev *Emneafgrænsning *Problemformuleringsmetode *At kunne spørge ind til et emne, se problemstillinger (på tværs) og afgrænse stof Undervisningens tilrettelæggelse Fagligt ansvar og progression Undervisningen planlægges progressivt med det mål at den enkelte elev kan udvikle sig fagligt og personligt fra at være elev til at være studerende. Dette gennemføres bl.a. gennem tværfaglige projekter og undervisningsforløb, der er koordineret af et lærerteam.

10 9 Der er opstillet følgende kompetencemål for den samlede uddannelse: En elev, som har gennemført højere handelseksamen på Handelsgymnasiet i Silkeborg skal: - Besidde faglig indsigt og kompetencer i overensstemmelse med målene for de enkelte fag - Erhverve sig evnen til at kombinere viden fra de enkelte fag - Kunne arbejde kreativt, innovativt og udvise kritisk sans - Kunne arbejde selvstændigt, systematisk og målrettet på et højt fagligt niveau - Være i besiddelse af gode studieteknikker. - Være velfunderet i såvel økonomiske som kulturelle vidensområder. Merit Højere Handelseksamen består af en række fag på C-B og A niveau. Det er muligt at få overført fag fra en anden gymnasial uddannelse til eksamensbeviset. Ligeledes er det muligt at få afkortet uddannelsestiden/få merit fra fag i den gymnasiale fagrække, som man allerede har gennemført på f.eks. C- niveau i en tidligere uddannelse (f.eks. HG). Det er ligeledes muligt at flytte fra én gymnasiel uddannelse til en anden i umiddelbar forlængelse af grundforløbet. Virksomhedskontakt på handelsgymnasiet På alle årgange er der indlagt ekskursioner med obligatoriske virksomhedsbesøg. Gennem det særlige PIU-sekretariat formidler skolen praktikpladser i Tyskland og i England. Det er planen, at hver af de overordnede studieretninger skal have tilknytning til en virksomhed. Samarbejde med Århus Universitet Handelsgymnasiet sigter blandt andet mod videregående studier. For at fremme dette sigte har vi indgået en samarbejdsaftale med Århus Universitets afdeling i Herning. Aftalen indebærer blandt andet, at eleverne får mulighed for at få gæstelærere fra de videregående studier samt modtage forlagt undervisning i relevante fag. link til aftale Kompetenceudvikling af lærere Rektor gennemfører hvert år en medarbejdersamtale med samtlige undervisere. Ved samtalen drøftes arbejdsplanen for det kommende skoleår samt medarbejderens ønsker og behov for efter/videreuddannelse. - For skoleåret 2012/2013 har samtalerne koncentreret sig om ETU og MTU. - Studieretningsgymnasiet nye tiltag er sat i værk - Efteruddannelsesbehov i forhold til nye pædagogiske krav - Flerfaglige skriftlige opgaver - Temadage - Teamstruktur

11 10 Lærerroller og opgaver Kontaktlærerfunktionen Hver klasse har en kontaktlærer, som koordinerer arbejdet omkring den enkelte klasse. På 1. årgang har hver klasse 2 kontaktlærere, der er her fokus på frafaldstruede elever samt klassens trivsel og miljø. (link til kontaktlærerfunktionen). Kontaktlæreren tager initiativ til: - Klassemøder - Gennemførelse af intro forløb for 1. årgang - Sociale arrangementer i samarbejde med eventmakers - Gennemførelse af ressourcesamtaler med elever efter behov - Informationer til eleverne - Evaluering Klasseteams Klasseteams afholder min. 2 klassemøder om året. Den enkelte underviser er forpligtet til at deltage i klassemøderne samt at klæde kontaktlæren på således at frafaldstruede elever kan identificeres så der efterfølgende kan laves en handlingsplan for disse elever. Ligeledes skal klasseteamet visitere de elever der skal henvises til lektiecafe. Årgangskoordinatorer: Årgangskoordinatorer udarbejder fraværsstatestik for den enkelte elev. Link til funktionsbeskrivelse for årgangskoordinatorer. Studievejledning Hele vejledningsområdet er tilrettelagt således, at hvert gymnasium foruden egne vejledere er tilknyttet et vejledningscenter. Handelsgymnasiet i Silkeborg er tilknyttet studievalg Østjylland og det har været et mål siden 2005 at etablere et godt samarbejde til dette center. Rent fysisk har vi stillet en arbejdsplads til rådighed for den vejleder, der kommer udefra én gang om måneden. Lokalt har vi ansat 1 studievejleder samt 3 årgangskoordinatorer med hvert deres hovedansvarsområde indenfor gennemførelsesvejledningen: - fravær og opfølgning på dette - orientering omkring uddannelsen og dens indhold. Endvidere har Silkeborg Kommune et skolesamarbejde på tværs af hele uddannelsesområdet kaldet Garantiskolesamarbejdet. Målet med dette samarbejde er, at ingen ung person får lov at sejle i egen sø. Dropper man ud af en uddannelse tilbydes man noget andet. Kvalitetsplan og evaluering Lov om gennemsigtighed og åbenhed i ungdomsuddannelserne Ifølge lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. (lov nr. 414 af 6. juni 2002) har alle skoler og uddannelsesinstitutioner pligt til at offentliggøre deres karaktergivning og evalueringer på Internettet.

12 11 De oplysninger, som skolerne i denne forbindelse skal offentliggøre, omfatter bl.a. karaktergennemsnit, fordelt på uddannelsesniveauer og fag. Hertil kommer oplysninger om antallet af elever, som har indgået i den aktuelle bedømmelse. Endvidere definerer ministeriet hvert år en række områder, som skolen skal synliggøre og kvalitetsudvikle. Disse oplysninger skal ligeledes fremgå af skolens hjemmeside. Emnerne er f.eks.: - Ungdomsuddannelser generelt - Kompetenceudvikling - Meritmuligheder - frafald og gennemførelse - skoleevaluering (hvert 3. år) - pædagogisk grundlag - virksomhedskontakt - kvalitetsplan og opfølgningsplan (følger nedenfor) Som en udmøntning af loven om gennemsigtighed har ministeriet udformet en bekendtgørelse, som opstiller retningslinjer for indholdet i den enkelte institutions kvalitetsplan. På baggrund af ovenstående bekendtgørelse har Handelsgymnasiet Silkeborg opstillet en kvalitetsplan. Planen beskriver dels afdelingens mål og dels definerer den hvilke områder, der er genstand for kvalitetsmålinger Sidst i denne plan er angivet nogle konkrete handlingsanvisninger og modeller for, hvordan målingerne udføres og hvorledes der følges op på disse målinger. Mål for handelsgymnasiet i Silkeborg: Det overordnede mål for handelsgymnasiet i Silkeborg er at 70% af samtlige dimittender fortsætter på en eller form for videregående uddannelse Det er samtidig et mål, at skolen er kendt for at være et sted, hvor man kan opnå en solid uddannelse og at skolen er kendt for at være et godt lærested såvel som et godt værested for såvel elever som personale. Miljøet er præget af respekt, åbenhed, omstillingsparathed og engagement. Midlerne til at opnå disse mål er bl.a. at: - undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer - al undervisning er præget af aktualitet og høj faglig standard - den enkelte underviser er ansvarlig i forhold til sin faggruppe og i forhold til klasseteamet - undervisningen er tilrettelagt således, at den rækker ud over det enkeltfaglige - klasseteamet diskuterer forskellige pædagogiske strategier i forhold til enkeltelever - eleverne inddrages i evalueringen af undervisningen

13 12 - eleverne inddrages i evalueringen af skolemiljøet - der foretages opfølgning på enhver evaluering Formålet med evalueringerne er bl.a. at: - styrke elevernes tilknytningsforhold til skolen, således at de tager ansvar for såvel rammerne om som indholdet i egen uddannelse - styrke dialogen mellem elever, lærere og skolens ledelse - styrke dialogen og samarbejdet mellem lærerne - øge elevernes muligheder for indflydelse på egen uddannelse Der foretages følgende evalueringer på handelsgymnasiet - Skoleevaluering (skal indeholde såvel fysisk som psykisk arbejdsmiljø) og foretages mindst hvert 3. år (ETU) - Faglig evaluering - Evaluering af studieplaner - Evaluering af konkrete aktiviteter o Evaluering af klassemøder o Evaluering af større undervisningsforløb o Evaluering af projekter o Evaluering af temadag og blokdage o Evaluering af introforløb og sociale arrangementer o Evaluering af studierejser og ekskursioner o Evaluering af åbent hus o Andet o Evaluering af konkrete aktiviteter foretages senest en uge efter aktiviteten er foregået. Skoleevaluering: Denne generelle evaluering af tværgående kvalitetsindikatorer består bl.a. af: - Det fysiske undervisningsmiljø - Biblioteksfaciliteter - Kantineforhold - Det æstetiske undervisningsmiljø - Det psykiske undervisningsmiljø Ledelsen sikrer, at undersøgelsen igangsættes og har ansvaret for, at der udarbejdes en handlingsplan. ETU en gennemføres igen i Faglig evaluering Denne evaluering foretages som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse og den har som formål at kortlægge, hvordan eleverne opfatter undervisningen, underviseren og sig selv. Alle fag evalueres. Selve evalueringen foregår via elevintra/elevplan. Den enkelte underviser og afdelingslederen har adgang til disse evalueringer. På skolens hjemmeside offentliggøres den samlede elevevaluering af de enkelte fag.

14 13 Evaluering af studieplaner: Undervisningen har siden 2000 reformen bevæget sig væk fra rammestyring mod målstyring, hvorfor ovenstående evaluering er helt central i skolens kvalitetskontrol. Evalueringen skal sikre, at de overordnede studieplaner opfylder samtlige målkriterier i forhold til det givne uddannelsesniveau og skal samtidig danne baggrunden for, at det enkelte klasseteam og den enkelte underviser løbende kan justere sin undervisning. Målepunkter kunne være: - elevernes trivsel i klassen - elevernes kompetencer målt i forhold til givne generelle kompetencemål i studieplanen - elevernes konkrete faglige kompetencer målt i forhold til målene i studieplanene for de enkelte fag - elevernes oplevelse af anvendelsen af forskellige pædagogiske metoder - elevens oplevelse af egen indsats og udbytte i forhold målene i studieplanen Evalueringerne er gensidigt forpligtende, og elevernes ansvarlighed skal tydeliggøres, så de aktivt bidrager til at skabe et godt være- såvel som læremiljø. Den generelle måling på elevernes trivsel i klassen samt anvendelsen af forskellige pædagogiske metoder samt egen indsats foregår via et spørgeskema. Formen hvorpå evalueringen af de faglige kompetencer skal foregå aftales i klasseteamet Klasseteamet er ansvarlige for den generelle evaluering efter grundforløbet og ved afslutningen af hvert skoleår. Evalueringen af undervisningen foregår mellem faglærer og klassen, når et forløb er afsluttet. Hvert år foretager faglæreren en form for statusevaluering, som indtastes og bearbejdes. Dette skema medbringes ved den årlige personalesamtale. Studie- og eksamenshåndbogen se vedhæftede link link til hjemmesiden

Den lokale Uddannelsesplan Handelsgymnasiet Silkeborg SILKEBORG BUSINESS COLLEGE

Den lokale Uddannelsesplan Handelsgymnasiet Silkeborg SILKEBORG BUSINESS COLLEGE Den lokale Uddannelsesplan Handelsgymnasiet Silkeborg 2016-2017 SILKEBORG BUSINESS COLLEGE Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Indsatsområder i 2016 2017... 3 Uddannelsesudbud... 5 Lovgrundlag:... 5 Om

Læs mere

Den lokale undervisningsplan for handelsgymnasiet juni 2009

Den lokale undervisningsplan for handelsgymnasiet juni 2009 Den lokale undervisningsplan handelsgymnasiet Silkeborg 19-06-2009 Side 1 af 16 Den lokale undervisningsplan for handelsgymnasiet juni 2009 Lokal undervisningsplan for handelsgymnasiet i Silkeborg indhold

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3C. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3C. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3C IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Undervisningsforløb 4 2. Pædagogiske fokuspunkter 5 3. Tilrettelæggelse af undervisningen 6 4. Løbende evaluering 6 2 Indledning

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Linie: Global økonomi Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Innovation C På linjen arbejdes der især med virksomhedens økonomiske

Læs mere

Studieplan for HHX Medier & Kommunikation

Studieplan for HHX Medier & Kommunikation Studieplan for HHX Medier & Kommunikation HHX Medier & Kommunikation giver dig værktøjer til at håndtere de store mængder af information og den mediejungle, du dagligt møder både i virksomheden og i verden

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

Studieplan Virksomhedsøkonomisk studieretning Grenaa Handelsskole

Studieplan Virksomhedsøkonomisk studieretning Grenaa Handelsskole Virksomhedsøkonomisk studieretning Grenaa Handelsskole 2008-2011 1 Indledning Denne studieplan er den overordnede plan for undervisningen i 2. til 6. semester i din klasse (fra afslutningen af grundforløbet

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

Indholdsfortegnelse: BHES STUDIEPLAN FOR ERHVERVSGYMNASIET/31.aug.2007

Indholdsfortegnelse: BHES STUDIEPLAN FOR ERHVERVSGYMNASIET/31.aug.2007 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Skolens mål, værdier og udvikling 3. Organisering af lærerteam og samarbejde 4. Uddannelsestid og elevtid 5. Grundforløbet 6. Obligatoriske fag, studieretningsfag

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2009-2012, studieretningsforløbet Linie: Økonomisk orienteret linie Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Finansiering C eller Statistik C På linien arbejdes

Læs mere

Handelsgymnasiet - hhx

Handelsgymnasiet - hhx Handelsgymnasiet - hhx En gymnasial uddannelse Især for dig, der har lyst til at tage en videregående uddannelse Økonomi, salg, sprog og kultur, kommunikation, reklame eksport, markedsføring, ledelse,

Læs mere

Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C

Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C Studieplan Marketing studieretningen Grenaa Handelsskole H2C Indledning Studieplanen for Marketing studieretningen skal være medvirkende til, at der er sammenhæng og kontinuitet i undervisningen samt sikre,

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og innovation Studieplan Har du interesse for innovative processer og iværksætteri, er Marketing og innovation sikkert studieretningen for dig. Her sætter

Læs mere

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg)

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Skolens bedømmelsesplan De merkantile erhvervsuddannelser Tradium Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Nedenstående bedømmelsesplan gælder for grundforløbet på Tradium (hg) 2014 og 15. Bedømmelsesplanen

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet Aabenraa. Studieplan 1. år. Skoleåret 2016/17 1b. Team 1

IBC Handelsgymnasiet Aabenraa. Studieplan 1. år. Skoleåret 2016/17 1b. Team 1 Studieplan 1. år Skoleåret 2016/17 1b Indholdsfortegnelse 1. Klassen 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet 4 3. Pædagogiske fokuspunkter i grundforløbet 5 4. Tilrettelæggelse

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013

Kvalitetssikringssystem. Kvalitetssikringssystem. Sønderborg Statsskole. Aug. 2013 Kvalitetssikringssystem Sønderborg Statsskole Aug. 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sønderborg Statsskole - profil... 3 2.1 Organisering af skolen...4 3. Skoleevaluering...5 3.1. Gennemgående

Læs mere

Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium. Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium

Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium. Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium Eksamensbevis Afsluttet 9. / 10. klasse Hvad skal du så?? HG HHX Praktik 4. år Praktik 3. år HH 3.år HG 2. år HH 2. år HG1. år HH 1. år HG uddannelsen HG HG 2.

Læs mere

MIO-møde tirsdag

MIO-møde tirsdag MIO-møde tirsdag 19.1.2016 Kvalitet / Tilsyn Projekter Internationalisering 18-02-2016 Finn Arvid Olsson Stabschef 1 Kvalitetstilsyn og Ministeriet Hjemmel i Love og bekendtgørelser Hjemmel i regeringsgrundlaget

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt BUU d. 8. maj 2012 Opdrag: Teknisk gennemgang af gymnasiereformen BUU har særlig interesse for - hvad reformen indebar, herunder

Læs mere

Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 For hh1c Team 1

Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 For hh1c Team 1 Studieplan 1. år Skoleåret 2014/15 For hh1c Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter i grundforløbet... 5

Læs mere

Studieplan 1. år Skoleåret 2015/16 For HH1A

Studieplan 1. år Skoleåret 2015/16 For HH1A Studieplan 1. år Skoleåret 2015/16 For HH1A Indholdsfortegnelse 1. Klassen..3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet 4 3. Pædagogiske fokuspunkter i grundforløbet.5 4. Tilrettelæggelse

Læs mere

System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering

System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering System til Kvalitetsudvikling og Resultatvurdering Baggrund og overordnet formål: Systemet er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 23 af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Læs mere

Gymnasiale uddannelser

Gymnasiale uddannelser Gymnasiale uddannelser Giver adgang til videregående uddannelse Stx Alment gymnasium Hf Højere forberedelseseksamen (2 år) Hhx Handelsgymnasium Htx Teknisk gymnasium Eks. 1, stx: Matematik Fysik Kemi Eks.

Læs mere

HHX fyr op under ambitionerne

HHX fyr op under ambitionerne IBC Handelsgymnasiet 2016 fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, sprog, kultur og det internationale. IBC Handelsgymnasiet Man bliver forberedt til den

Læs mere

Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2013-2014

Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2013-2014 Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2013-2014 HG generelt side 2 HG Basis 1. år side 3 HG Basis 2. år side 4 HG Uniform side 5 HG Digital Handel side 6 HG Fashion & Fitness side 7 HG Festival

Læs mere

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E Forventninger Undervisning med udfordringer Aarhus Universitet-HIH Leadership Eksamensbevis med muligheder

Læs mere

Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2014-2015

Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2014-2015 Den lokale undervisningsplan Uddannelsesniveau 2014-2015 HG generelt side 2 HG Basis 1. år side 3 HG Basis 2. år side 4 HG Uniform side 5 HG Fashion & Fitness side 6 HG Flex side 7 HG Business 1. år side

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne 2014 fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, sprog, kultur og det internationale. Man bliver forberedt til den virkelige verden Skolens store idrætsdag

Læs mere

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 s. 1 Tænk langt tænk selv Brænder du for samfundsvidenskab,

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2016/17 for HH3a Team 3

Studieplan 3. år Skoleåret 2016/17 for HH3a Team 3 Studieplan 3. år Skoleåret 2016/17 for HH3a Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 3 3. Pædagogiske fokuspunkter 5 4. Klassens studiemiljø og

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne 2015 fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, sprog, kultur og det internationale. Man bliver forberedt til den virkelige verden Der blev gået og løbet

Læs mere

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS

HHX. Esnord.dk. Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden EUD EUX HG HHX HTX 10 KURSUS Handelsgymnasium Helsingør - din uddannelse til fremtiden På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 Esnord.dk EUD EUX HG HHX HTX 10

Læs mere

Studieplan. Forårssemesteret 2014. For hh1a IBC Handelsgymnasiet Aabenraa

Studieplan. Forårssemesteret 2014. For hh1a IBC Handelsgymnasiet Aabenraa Studieplan Forårssemesteret 2014 For hh1a IBC Handelsgymnasiet Aabenraa Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Undervisningsforløb... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 5 4. Tilrettelæggelse af undervisningen...

Læs mere

HHX fyr op under. ambitionerne. En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale.

HHX fyr op under. ambitionerne. En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. fyr op under 09102014 ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. 2 Velkommen til IBC Handels- gymnasiet Fredericia/Middelfart IBC HANDELSGYMNASIET

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

Studieplan HHX1.Cg/ Grundforløb. Markedsorienteret studieretning. Business.

Studieplan HHX1.Cg/ Grundforløb. Markedsorienteret studieretning. Business. Studieplan HHX1.Cg/ 2013 16. Grundforløbet. Markedsorienteret studieretning. Business. Markedsorienteret Mål Grundforløb Fagligt og pædagogisk arbejdes der med at etablere og udvikle kompetencer i de enkelte

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord

Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord Kvalitetssystem for de gymnasiale uddannelser på EUC Nord Formålet med kvalitetssystemet er at undersøge, hvorledes skolens interessenter på og udenfor skolen har det med skolen. Kvalitetsvurderinger skal

Læs mere

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C

Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015. HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Linie Global markedsføring, januar 2013 juni 2015 HH1F (HH2F og HH3F) Studieretning Generel introduktion Afsætning A, International økonomi A og Kinesisk områdestudium C Studieretningsforløbet består af

Læs mere

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg zbc.dk Brobygning Vordingborg Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære brobygningselev ZBC har både et handelsgymnasium

Læs mere

Kvalitetsplan. EUC Syd

Kvalitetsplan. EUC Syd Kvalitetsplan EUC Syd Marts 2013 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsplanens opbygning... 3 Trivsels- og tilfredshedsmålinger... 3 2 års model... 3 Elevtrivselsundersøgelse (ETU)... 4 Undervisningsmiljøvurdering

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2E

Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2E Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2E Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2016/17 for HH3C Team 1

Studieplan 3. år Skoleåret 2016/17 for HH3C Team 1 Studieplan 3. år Skoleåret 2016/17 for HH3C Marketing & Innovation Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 7

Læs mere

HHX International (290 VSO)

HHX International (290 VSO) HHX International (290 VSO) Handleplan til forbedring af elevernes trivsel: Ønsket mål Hvordan vil vi nå målet? (Hvilke tiltag og opgaver skal sættes i gang for at nå målet) Start /slut Ansvarlig Eleverne

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2A

Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2A Studieplan 2. år Skoleåret 2015/16 for HH2A Indholdsfortegnelse 1. Klassen......3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år........4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 For hh3e Team 1

Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 For hh3e Team 1 Studieplan 3. år Skoleåret 2014/15 For hh3e Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 5 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

- Tættere på virkeligheden!

- Tættere på virkeligheden! - Tættere på virkeligheden! Mission Grundskolen Erhvervsuddannelser HG/EUX (Handelsskole) EUD/EUX (Teknisk skole) Social og sundhedsuddannelser (SOSU) Landbrugsuddannelser Søfartsuddannelser Varighed:

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien skal understøtte skolens arbejde med at opnå de retningsgivende mål jf. gældende love og bekendtgørelser samt

Læs mere

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i handel,

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for 3C

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for 3C Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for 3C Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 7 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Studieplan For H1B GHS 2010/11

Studieplan For H1B GHS 2010/11 Studieplan For H1B GHS 2010/11 1 2010/11 H1B Indledning Denne studieplan er den overordnede plan for undervisningen i H1B. Den indeholder elementer, som rækker længere frem end til afslutningen af grundforløbet,

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for HH3a

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for HH3a Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for HH3a Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 3 3. Pædagogiske fokuspunkter 5 4. Klassens studiemiljø og

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 For HH3.b

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 For HH3.b Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 For HH3.b Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Scan og læs mere om dine muligheder på Frederikshavn Handelsskole. 1 Frederikshavn Handelsskole

Scan og læs mere om dine muligheder på Frederikshavn Handelsskole. 1 Frederikshavn Handelsskole Scan og læs mere om dine muligheder på Frederikshavn 1 Frederikshavn Skoleåret 2016-2017 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder for de fleste mange tanker og

Læs mere

HANDELSSKOLEN EUS DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET

HANDELSSKOLEN EUS DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET HANDELSSKOLEN EUS DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i kontor, handel, forretningsservice, it, administration - eller måske

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH2I. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH2I. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH2I IBC Handelsgymnasiet Indledning Denne studieplan beskriver den overordnede plan for undervisningen i din klasse med den studieretning du og dine klassekammerater har valgt. Studieplanen

Læs mere

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium

Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium 1. Organisering af Silkeborg Gymnasium Skolens ledelse består af rektor og fem uddannelseschefer. Rektor varetager den overordnede ledelse og er ansvarlig

Læs mere

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse

Opfølgningsplan. hhx. Frafald Overgang til videregående uddannelse Opfølgningsplan hhx Frafald Overgang til videregående uddannelse 2015 Opfølgningsplan Analyse Frafald Skolen har konstateret, at der har været et stort frafald for de seneste 3 årgange af HHX-elever. Der

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 For 2b Team 2

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 For 2b Team 2 Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 For 2b Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Marketing og kommunikation

Marketing og kommunikation IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og kommunikation Studieplan Ønsker du at være en del af den internationale verden, hvor man arbejder med kommunikation, reklame og markedsføring, vil

Læs mere

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet

Studieplan 2013/14 HH3I. IBC Handelsgymnasiet Studieplan 2013/14 HH3I IBC Handelsgymnasiet Indholdsfortegnelse Indledning 3 Undervisningsforløb 4 5. og 6 semester. Studieretningsforløb 4 5. og 6. semester illustreret på en tidslinje 5 Studieturen

Læs mere

Handelsgymnasiet HHX. Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Klar til livet. Velkommen til

Handelsgymnasiet HHX. Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Klar til livet. Velkommen til Handelsgymnasiet HHX Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Klar til livet Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Handelsgymnasiet HHX Velkommen på handelsgymnasiet HHX Tættere på virkeligheden

Læs mere

Studieplan 1. år Skoleåret 2016/17 For HH1d Team 3

Studieplan 1. år Skoleåret 2016/17 For HH1d Team 3 Studieplan 1. år Skoleåret 2016/17 For HH1d Indholdsfortegnelse 1. Klassen..Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning i grundforløbet 4 3. Pædagogiske fokuspunkter

Læs mere

Indberetning af GUX studieretninger - retningslinjer

Indberetning af GUX studieretninger - retningslinjer Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Indberetning af GUX studieretninger - retningslinjer

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige [Bilag 2] Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige fagområder

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2E Team 2

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2E Team 2 Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 for HH2E Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år.4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø og

Læs mere

Handelsgymnasiet 2012-2013. Handelsgymnasiet. Skoleåret 2012-2013

Handelsgymnasiet 2012-2013. Handelsgymnasiet. Skoleåret 2012-2013 Handelsgymnasiet 2012-2013 Handelsgymnasiet 1 Skoleåret 2012-2013 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder for de fleste mange tanker og overvejelser. Inden du

Læs mere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport lærere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport lærere Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet Tabelrapport lærere Dette bilag til EVA s evaluering af teamorganisering i gymnasiet, indeholder i tabelform resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse EVA gennemførte

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Global Studies. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Global Studies. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Global Studies Studieplan Dyrk hele verden som din arbejdsplads! Lær at kommunikere på tværs af landegrænser, få indblik i andre kulturer, og arbejd med værdinormer,

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Man bliver forberedt til den virkelige verden En lille pause på skolens store idrætsdag.

Læs mere

Opfølgningsplan. [hhx]

Opfølgningsplan. [hhx] Opfølgningsplan [hhx] [ På Handelsgymnasiet i Ballerup, ligger elevernes frafald på hhx, et år efter de har påbegyndt deres uddannelse, blandt de højeste 10 pct. på landsplan målt som et gennemsnit i perioden

Læs mere

Handelsgymnasiet HHX

Handelsgymnasiet HHX Handelsgymnasiet HHX CECILIE LARSEN, HHX I HILLERØD: Jeg valgte HHX på grund af fagene matematik og økonomi. Jeg vil gerne læse jura og være advokat, og faget erhvervsjura på tredje år giver mig et lille

Læs mere

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 Med baggrund i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

DEN MERKANTILE STUDENTEREKSAMEN HHX STUDIEPLAN

DEN MERKANTILE STUDENTEREKSAMEN HHX STUDIEPLAN DEN MERKANTILE STUDENTEREKSAMEN HHX STUDIEPLAN 2017-2020 Indhold 1. HHX struktur... 2 2. HHX fag... 4 3. Fag fordelt på årgange... 6 4. Studieområdet... 8 5. Øvrige flerfaglige opgaver... 10 6. Progression

Læs mere

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016 1 s og læ Scan m dine å eo mer heder p g n i mul rikshav e e d l e Fr sko dels n a H Frederikshavn Skoleåret 2015-2016 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder

Læs mere

EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE

EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE EU STUDENT (EUS) FOR DIG, DER HAR EN GYMNASIAL UDDANNELSE HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i kontor, handel, forretningsservice, it, administration - eller måske egen virksomhed? Handelsskolen

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Økonomi og matematik. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Økonomi og matematik. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Økonomi og matematik Studieplan Elsker du tal? Kunne du tænke dig at blive bedre til matematik? Blive bedre til at tænke logisk og analytisk? Og lyder økonomi

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er en erhvervsuddannelse, hvor du afslutter fagene på gymnasialt niveau. EUX Business

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011

Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Resultatlønskontrakt for rektor Mogens Hansen Rungsted Gymnasium 2011 Indstilling I henhold til Undervisningsministeriets brev af 10. juni 2010 (bilag 3.3.1) bemyndiges bestyrelsen til at indgå en resultatlønskontrakt

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2016-17

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2016-17 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2016-17 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en STX på 2 år. Vi starter 2-3 klasser hvert år i august. Da et almindeligt STX-forløb

Læs mere