qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui"

Transkript

1 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Den lokale undervisningsplan for uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Handelsgymnasiet Silkeborg Business College opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop August 2012 asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas Lise Møller Madsen dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

2 1 Den lokale undervisningsplan for handelsgymnasiet august 2012 Indhold Side: Indledning-undervisningsplan 2 Indsatsområder 2 Lovgrundlag 3 Om Handelsgymnasiet Silkeborg o Uddannelsens værdigrundlag o Et gymnasium med en særlig profil Strategi 5 o For undervisere o For elever Uddannelsens struktur 6 o Studieretningsforløbet o Grundforløbet Målsætning for studieområdet 8 Undervisningens tilrettelæggelse 8 o Faglig ansvar og progression o Kompetencemål for den samlede uddannelse o Merit o Virksomhedskontakt o Århus Universitet Lærerroller og opgaver 10 o Kompetenceudvikling af lærere o Kontaktlærerfunktionen o Klasseteams o Årgangskoordinatorer Studievejledning 10 Kvalitetsplan og evaluering 10 o Lov om gennemsigtighed og åbenhed i unddomsuddannelserne o Mål for Handelsgymnasiet Silkeborg o Formålet med evalueringer o Der foretages følgende evalueringer o Skoleevaluering o Faglig evaluering o Evaluering af studieplaner Studie-og eksamenshåndbogen 13

3 2 Indledning - Undervisningsplan Med gymnasiereformen, som trådte kraft pr er de gymnasiale uddannelser karakteriseret ved at være mål og rammestyrede. Dette har betydning for den pædagogik, der anvendes i gennemførelsen af uddannelsen og for de faciliteter og fysiske rammer, der skal anvendes til gennemførelsen af undervisningen. For den enkelte elev betyder det, at der er afsat en timeramme indenfor hvilken eleven skal opnå bestemte faglige mål og tilegne sig personlige kvalifikationer og kompetencer. Der er angivet et timetal til fagene, men det er op til den enkelte skole at fordele fagenes uddannelsestid over de 3 år. Dog skal A- fag afsluttes på 3. år. Der er derfor forskel på, hvilke fag de enkelte skoler udbyder og på tidspunktet hvorpå faget afsluttes. Måden, vi gør det på fremgår af studie og- eksamenshåndbogen for Handelsgymnasiet Silkeborg. (se link sidste side) Handelsgymnasiet i Silkeborg har som ét mål at skabe et studiemiljø, der medvirker til at kvalificere den enkelte studerende til et godt voksenliv som borger i et demokratisk samfund. Den lokale undervisningsplan beskriver hvorledes vi på hhx-afdelingen vil udmønte den aktuelle bekendtgørelse i praksis og hvorledes skolens strategi indgår i denne plan. Indsatsområder i Skolens overordnede strategi for den pågældende periode har 4 fokusområder: IT Indsigt (kvalitet) Innovation Internatioalisering Og disse indsatsområder er styrende for de strategiske indsatsområder i afdelingen. De tiltag, der igangsættes af de enkelte teams har fokus på ovenstående. I skoleåret 2012/2013 koncentrerer vi os endvidere om at justere gymnasiereformen og udvikle de pædagogiske tiltag, som den lægger op til: - indførelse af selvforvaltende lærerteams - gennemføre nye flerfaglige opgaver - styrkelse af anvendelsen af it i og omkring undervisningen - styrke årgangssammenholdet blandt eleverne - implementere ny strategi baseret blandt andet på fokus på skolemiljø Alle indsatsområder vil blive iværksat i et tæt samarbejde mellem de involverede parter. Det er ligeledes afdelingens politik, at underviserne konstant er i gang med at forbedre deres kompetencer. Derfor afsættes der hvert år betydelige midler til efteruddannelse. Det er skolens mål at være kendt som en god og dynamisk arbejdsplads for såvel ansatte som brugere. Derfor vil den lokale undervisningsplan blive revideret løbende og mindst en gang om året. Revisionen vil finde sted i samarbejde med de involverede parter. Med venlig hilsen HANDELSGYMNASIET SILKEBORG Lise Møller-Madsen Rektor

4 3 Lovgrundlag: Lov nr 96 - af LBK nr 861 af 05/07/2010 Gældende BEK nr 1222 af 04/12/2006 Gældende BEK nr 1018 af 25/08/2010 Gældende BEK nr 23 af 11/01/2005 Gældende vejl. 121 af UBK nr 691 af 23/06/2010 (om udd) UBK nr 475 af 17/06/2008 (om pæd.) UBK nr 174 af 28/02/2012 (om optagelse) UBK nr 130 af 21/02/2011 (om merit) UBK nr 1222 af 04/12/2006 (Studie og ordensregler) UBK nr 323 af 10/04/2012 (Deltager.) UBK nr 1018 af 25/08/2010 (om eksamen) UBK nr 874 af 07/07/2012 (om uddannelsesparathed)

5 4 Om Handelsgymnasiet Silkeborg Handelsskolen Silkeborg er en selvejende institution med hjemsted på Markedsgade i Silkeborg kommune. Skolens formål er at tilbyde undervisning inden for erhvervsuddannelserne, gymnasiale uddannelser og tilgrænsende uddannelses- og kursusvirksomhed i overensstemmelse med lovgivningen herom. Handelsgymnasiet i Silkeborg udbyder og gennemfører i skoleåret 2012/2013 følgende: * 8 klasser på 1. årgang * 8 klasser på 2. årgang * 8 klasser på 3. årgang Fordelingen indenfor de overordnede studieretninger er som følger: 5 klasser indenfor marketing (heraf 1 sportscollege samt global business) 2 klasser indenfor økonomi (heraf en finanslinje) 1 klasse indenfor international studies Uddannelsens værdigrundlag - det er et hovedformål, at uddannelsen giver grundlag for videregående uddannelse - gennem pædagogisk progression skal eleverne udvikle faglig indsigt og kompetence - uddannelsen har et dannelsesperspektiv med vægt på elevernes udvikling af personlig myndighed - undervisningen og hele dagliglivet bygger på åndsfrihed, ligeværd og demokrati Et gymnasium med en særlig profil Betegnelsen Handelsgymnasium bruges i daglig tale samt i alle relevante sammenhænge i øvrigt, herunder også i forbindelse med en decideret markedsføring. Hhx er en 3-årig gymnasial uddannelse, som man oftest begynder på efter 9. eller 10. klasse. På handelsgymnasiet beskæftiger man sig med virksomheds- og samfundsøkonomiske forhold, sprog, kultur og andre almene fag. Uddannelsen er sammensat af et ½ års indledende grundforløb og 2 ½ års studieretningsforløb. En hhx uddannelse giver adgang til at læse videre på handelshøjskoler, universiteter, seminarier m. v. Uddannelsen peger bredt ud mod såvel privat som offentlig beskæftigelse inden for salg, markedsføring, økonomi, sprog, informationsteknologi, jura, m.m. Uddannelsen giver ligeledes mulighed for at søge en toårig praktikplads inden for de brancher, der hører handelsskolen til, dvs. butik, kontor, engroshandel og finansielle virksomheder. Endvidere er der mulighed for at gennemføre den 2 årige praktik i en udenlandsk virksomhed, gennem PIU ordningen. Skolen bestyrer denne ordning. Derudover giver handelsgymnasiet en god ballast, hvis man en gang ønsker at etablere egen virksomhed, da områder som innovation og iværksætteri indgår som en del af uddannelsen.

6 5 Strategi For underviserne - Det tilstræbes inden for de givne rammer at lave en arbejdstidsaftale, der bedst muligt tilfredsstiller alle parter. - Strategien udvikles løbende i overensstemmelse med skolens strategi. - Der er en føl-ordning for nyansatte. - Nuværende klasseteams udvikles frem mod selvstyrende teams. - Der indføres minimumskrav til underviserenes anvendelse af IT i undervisningen. defineres - Der indføres en fælles mødedag for hele afdelingen. For er det onsdage fra Der pågår en udvikling af studieretninger, hvor trædestenene er universitet og jobmuligheder. - I alle fag og er der fokus på globalisering. Med den politiske målsætning at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse, med indførelse af et færdiggørelsestaxameter og med gymnasiereformens skærpede krav til fremmøde, er vi også nødt til at skærpe kravene til hvad eleverne skal møde til. Der skal derfor opstilles tydelige mål for, hvad eleverne skal opnå ved at deltage i et givent undervisningsforløb. I praksis kan vi kun kontrollere det ved at følge den enkelte elev tættere og ved hjælp af et tættere og mere formaliseret samarbejde mellem undervisere omkring en klasse. Til det formål har vi iværksat følgende: For elever: - Der arrangeres hyttetur for alle 1. årgange. - Der arrangeres studieture på alle 3 uddannelsesår: 1. år: København 2. år: Hovedstæder i Europa, sprogskole i Malaga 3. år: større rejsemål der kobles op på studieretningsprojektet Dog således at der skal vælges mellem rejserne på 1. og 2. år. Enten København eller hovedstad. - Eleverne har adgang til skolens studiecenter fra hver dag. - Afdelingens studievejledere har et tæt samarbejde med Studievalg Østjylland - Der sættes fokus på læsesvage elever. - Der er etableret lektiecafe - Der er oprettes særlige tilbud for elever, der gerne vil lære mere (talentakademi, talentudvikling) - Der skal ydes en indsats for at flere gennemfører uddannelsen. - Eleverne skal have mulighed for at stifte bekendtskab med flere af de længerevarende uddannelser de kan fortsætte med efter afsluttet HHX-uddannelse. - Elever skal have mulighed for at gennemføre 6 A-fag.

7 6 Uddannelsens struktur Studieretninger Skolen tilbyder 3 overordnede linjer, sportscollege, finanslinjen og global business. Det er et mål at den samme lærergruppe så vidt muligt underviser klasser indenfor den samme studieretning, således at man indbyrdes kan koordinere arbejdet. Link til hjemmeside. I samarbejde med lokale sportsklubber i Silkeborg indenfor sportsgrenene fodbold, håndbold og cykling har vi tilrettelagt et specielt forløb for elever, der er udpeget af deres sportsgren til at kunne gennemføre en gymnasial uddannelse samtidig med de dyrker deres sport på højt niveau. link til hjemmeside Studieretningsforløbet En studieretning består normalt af 3 fag, studieretningsfagene, som er nærmere beskrevet under de enkelte studieretninger. Disse fag udgør tilsammen studieretningen og der vil gennem uddannelsesforløbet være særlige forløb, der især fokuserer på disse fagområder. Uanset hvilken studieretning man følger, skal man have nedenstående obligatoriske fag. Disse obligatoriske fag udgør tilsammen studieområdet: - Dansk A - Engelsk A - Matematik C - 2. fremmedsprog på B- eller A-niveau. Vær opmærksom på, at vælges et begyndersprog (fransk eller spansk), skal eleven have sproget alle 3 år - Virksomhedsøkonomi B - Afsætning B - International Økonomi B - Samtidshistorie B - Erhvervsret C - Samfundsfag C I løbet af uddannelsen skal man vælge valgfag, antallet afhænger af, hvor mange timer studieretningsfagene indeholder. De fleste elever vil dog typisk skulle have mindst 2 valgfag. I løbet af uddannelsen skal man have mindst 4 A-niveau fag, mindst 3 fag på B-niveau og 4-8 fag på C-niveau. Uddannelsen løber over tre år og er normeret til et omfang af 2470 elevtimer samt hvad der svarer til 510 elevtimer til skriftligt arbejde. På Handelsgymnasiet Silkeborg gennemføres det meste af undervisningen som fagmoduler af 60 minutter.

8 7 Grundforløbet Uddannelsens første år består af et grundforløb og et studieretningsforløb. Undervisningen i grundforløbet består af faglig undervisning og af projektundervisning. I løbet af det første år undervises i 3 projekter med hver deres profil: - Optimeringsprojektet, som peger imod studieretningen økonomi - Sprog og kulturprojektet, som peger mod den internationale studieretning - Samfundsfagligt projekt, som peger mod det matematisk- afsætningsøkonomiske område Herudover vil der i løbet af alle tre år blive indlagt projektperioder. Første gang i uge 39, som er rejseugen for 3. årgang. For de øvrige årgange vil undervisningen bestå af blokdage, hvor der på 1. årgang vil blive afholdt kurser i studieteknik, præsentationsteknik og læseteknik. Desuden vil der være temadag med arrangement fra det rullende universitet.

9 8 Målsætning for studieområdet: Fra folkeskolelev til gymnasieelev Optimeringsprojektet: Hovedområder: Afsætning, VØ Pædagogisk ramme *Indsamle viden(empiri) *Udvikle kritisk sans *Præsentation og redegørelse Andre deltagende fag Danskfagets skriftlige discipliner Sprog og Kulturprojektet: Hovedområder: Kultur, historie, dansk, fremmedsprog Det samfundsfaglige projekt: Hovedområder: Samfundsfag og matematik Kompetencemål: *Fra folkeskoleelev til gymnasieelev Der er fokus på progression i de tre projekter. *Sikre studiemæssige færdigheder som samarbejde og faglig indsigt Kompetencemål: *Fra folkeskoleelev til gymnasieelev *Anvende forskellige arbejdsformer. *Arbejde med generelle flerfaglige tilgange til analyse, fortolkning af information, argumentation Kompetencemål: *Gymnasieelev *Emneafgrænsning *Problemformuleringsmetode *At kunne spørge ind til et emne, se problemstillinger (på tværs) og afgrænse stof Undervisningens tilrettelæggelse Fagligt ansvar og progression Undervisningen planlægges progressivt med det mål at den enkelte elev kan udvikle sig fagligt og personligt fra at være elev til at være studerende. Dette gennemføres bl.a. gennem tværfaglige projekter og undervisningsforløb, der er koordineret af et lærerteam.

10 9 Der er opstillet følgende kompetencemål for den samlede uddannelse: En elev, som har gennemført højere handelseksamen på Handelsgymnasiet i Silkeborg skal: - Besidde faglig indsigt og kompetencer i overensstemmelse med målene for de enkelte fag - Erhverve sig evnen til at kombinere viden fra de enkelte fag - Kunne arbejde kreativt, innovativt og udvise kritisk sans - Kunne arbejde selvstændigt, systematisk og målrettet på et højt fagligt niveau - Være i besiddelse af gode studieteknikker. - Være velfunderet i såvel økonomiske som kulturelle vidensområder. Merit Højere Handelseksamen består af en række fag på C-B og A niveau. Det er muligt at få overført fag fra en anden gymnasial uddannelse til eksamensbeviset. Ligeledes er det muligt at få afkortet uddannelsestiden/få merit fra fag i den gymnasiale fagrække, som man allerede har gennemført på f.eks. C- niveau i en tidligere uddannelse (f.eks. HG). Det er ligeledes muligt at flytte fra én gymnasiel uddannelse til en anden i umiddelbar forlængelse af grundforløbet. Virksomhedskontakt på handelsgymnasiet På alle årgange er der indlagt ekskursioner med obligatoriske virksomhedsbesøg. Gennem det særlige PIU-sekretariat formidler skolen praktikpladser i Tyskland og i England. Det er planen, at hver af de overordnede studieretninger skal have tilknytning til en virksomhed. Samarbejde med Århus Universitet Handelsgymnasiet sigter blandt andet mod videregående studier. For at fremme dette sigte har vi indgået en samarbejdsaftale med Århus Universitets afdeling i Herning. Aftalen indebærer blandt andet, at eleverne får mulighed for at få gæstelærere fra de videregående studier samt modtage forlagt undervisning i relevante fag. link til aftale Kompetenceudvikling af lærere Rektor gennemfører hvert år en medarbejdersamtale med samtlige undervisere. Ved samtalen drøftes arbejdsplanen for det kommende skoleår samt medarbejderens ønsker og behov for efter/videreuddannelse. - For skoleåret 2012/2013 har samtalerne koncentreret sig om ETU og MTU. - Studieretningsgymnasiet nye tiltag er sat i værk - Efteruddannelsesbehov i forhold til nye pædagogiske krav - Flerfaglige skriftlige opgaver - Temadage - Teamstruktur

11 10 Lærerroller og opgaver Kontaktlærerfunktionen Hver klasse har en kontaktlærer, som koordinerer arbejdet omkring den enkelte klasse. På 1. årgang har hver klasse 2 kontaktlærere, der er her fokus på frafaldstruede elever samt klassens trivsel og miljø. (link til kontaktlærerfunktionen). Kontaktlæreren tager initiativ til: - Klassemøder - Gennemførelse af intro forløb for 1. årgang - Sociale arrangementer i samarbejde med eventmakers - Gennemførelse af ressourcesamtaler med elever efter behov - Informationer til eleverne - Evaluering Klasseteams Klasseteams afholder min. 2 klassemøder om året. Den enkelte underviser er forpligtet til at deltage i klassemøderne samt at klæde kontaktlæren på således at frafaldstruede elever kan identificeres så der efterfølgende kan laves en handlingsplan for disse elever. Ligeledes skal klasseteamet visitere de elever der skal henvises til lektiecafe. Årgangskoordinatorer: Årgangskoordinatorer udarbejder fraværsstatestik for den enkelte elev. Link til funktionsbeskrivelse for årgangskoordinatorer. Studievejledning Hele vejledningsområdet er tilrettelagt således, at hvert gymnasium foruden egne vejledere er tilknyttet et vejledningscenter. Handelsgymnasiet i Silkeborg er tilknyttet studievalg Østjylland og det har været et mål siden 2005 at etablere et godt samarbejde til dette center. Rent fysisk har vi stillet en arbejdsplads til rådighed for den vejleder, der kommer udefra én gang om måneden. Lokalt har vi ansat 1 studievejleder samt 3 årgangskoordinatorer med hvert deres hovedansvarsområde indenfor gennemførelsesvejledningen: - fravær og opfølgning på dette - orientering omkring uddannelsen og dens indhold. Endvidere har Silkeborg Kommune et skolesamarbejde på tværs af hele uddannelsesområdet kaldet Garantiskolesamarbejdet. Målet med dette samarbejde er, at ingen ung person får lov at sejle i egen sø. Dropper man ud af en uddannelse tilbydes man noget andet. Kvalitetsplan og evaluering Lov om gennemsigtighed og åbenhed i ungdomsuddannelserne Ifølge lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. (lov nr. 414 af 6. juni 2002) har alle skoler og uddannelsesinstitutioner pligt til at offentliggøre deres karaktergivning og evalueringer på Internettet.

12 11 De oplysninger, som skolerne i denne forbindelse skal offentliggøre, omfatter bl.a. karaktergennemsnit, fordelt på uddannelsesniveauer og fag. Hertil kommer oplysninger om antallet af elever, som har indgået i den aktuelle bedømmelse. Endvidere definerer ministeriet hvert år en række områder, som skolen skal synliggøre og kvalitetsudvikle. Disse oplysninger skal ligeledes fremgå af skolens hjemmeside. Emnerne er f.eks.: - Ungdomsuddannelser generelt - Kompetenceudvikling - Meritmuligheder - frafald og gennemførelse - skoleevaluering (hvert 3. år) - pædagogisk grundlag - virksomhedskontakt - kvalitetsplan og opfølgningsplan (følger nedenfor) Som en udmøntning af loven om gennemsigtighed har ministeriet udformet en bekendtgørelse, som opstiller retningslinjer for indholdet i den enkelte institutions kvalitetsplan. På baggrund af ovenstående bekendtgørelse har Handelsgymnasiet Silkeborg opstillet en kvalitetsplan. Planen beskriver dels afdelingens mål og dels definerer den hvilke områder, der er genstand for kvalitetsmålinger Sidst i denne plan er angivet nogle konkrete handlingsanvisninger og modeller for, hvordan målingerne udføres og hvorledes der følges op på disse målinger. Mål for handelsgymnasiet i Silkeborg: Det overordnede mål for handelsgymnasiet i Silkeborg er at 70% af samtlige dimittender fortsætter på en eller form for videregående uddannelse Det er samtidig et mål, at skolen er kendt for at være et sted, hvor man kan opnå en solid uddannelse og at skolen er kendt for at være et godt lærested såvel som et godt værested for såvel elever som personale. Miljøet er præget af respekt, åbenhed, omstillingsparathed og engagement. Midlerne til at opnå disse mål er bl.a. at: - undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer - al undervisning er præget af aktualitet og høj faglig standard - den enkelte underviser er ansvarlig i forhold til sin faggruppe og i forhold til klasseteamet - undervisningen er tilrettelagt således, at den rækker ud over det enkeltfaglige - klasseteamet diskuterer forskellige pædagogiske strategier i forhold til enkeltelever - eleverne inddrages i evalueringen af undervisningen

13 12 - eleverne inddrages i evalueringen af skolemiljøet - der foretages opfølgning på enhver evaluering Formålet med evalueringerne er bl.a. at: - styrke elevernes tilknytningsforhold til skolen, således at de tager ansvar for såvel rammerne om som indholdet i egen uddannelse - styrke dialogen mellem elever, lærere og skolens ledelse - styrke dialogen og samarbejdet mellem lærerne - øge elevernes muligheder for indflydelse på egen uddannelse Der foretages følgende evalueringer på handelsgymnasiet - Skoleevaluering (skal indeholde såvel fysisk som psykisk arbejdsmiljø) og foretages mindst hvert 3. år (ETU) - Faglig evaluering - Evaluering af studieplaner - Evaluering af konkrete aktiviteter o Evaluering af klassemøder o Evaluering af større undervisningsforløb o Evaluering af projekter o Evaluering af temadag og blokdage o Evaluering af introforløb og sociale arrangementer o Evaluering af studierejser og ekskursioner o Evaluering af åbent hus o Andet o Evaluering af konkrete aktiviteter foretages senest en uge efter aktiviteten er foregået. Skoleevaluering: Denne generelle evaluering af tværgående kvalitetsindikatorer består bl.a. af: - Det fysiske undervisningsmiljø - Biblioteksfaciliteter - Kantineforhold - Det æstetiske undervisningsmiljø - Det psykiske undervisningsmiljø Ledelsen sikrer, at undersøgelsen igangsættes og har ansvaret for, at der udarbejdes en handlingsplan. ETU en gennemføres igen i Faglig evaluering Denne evaluering foretages som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse og den har som formål at kortlægge, hvordan eleverne opfatter undervisningen, underviseren og sig selv. Alle fag evalueres. Selve evalueringen foregår via elevintra/elevplan. Den enkelte underviser og afdelingslederen har adgang til disse evalueringer. På skolens hjemmeside offentliggøres den samlede elevevaluering af de enkelte fag.

14 13 Evaluering af studieplaner: Undervisningen har siden 2000 reformen bevæget sig væk fra rammestyring mod målstyring, hvorfor ovenstående evaluering er helt central i skolens kvalitetskontrol. Evalueringen skal sikre, at de overordnede studieplaner opfylder samtlige målkriterier i forhold til det givne uddannelsesniveau og skal samtidig danne baggrunden for, at det enkelte klasseteam og den enkelte underviser løbende kan justere sin undervisning. Målepunkter kunne være: - elevernes trivsel i klassen - elevernes kompetencer målt i forhold til givne generelle kompetencemål i studieplanen - elevernes konkrete faglige kompetencer målt i forhold til målene i studieplanene for de enkelte fag - elevernes oplevelse af anvendelsen af forskellige pædagogiske metoder - elevens oplevelse af egen indsats og udbytte i forhold målene i studieplanen Evalueringerne er gensidigt forpligtende, og elevernes ansvarlighed skal tydeliggøres, så de aktivt bidrager til at skabe et godt være- såvel som læremiljø. Den generelle måling på elevernes trivsel i klassen samt anvendelsen af forskellige pædagogiske metoder samt egen indsats foregår via et spørgeskema. Formen hvorpå evalueringen af de faglige kompetencer skal foregå aftales i klasseteamet Klasseteamet er ansvarlige for den generelle evaluering efter grundforløbet og ved afslutningen af hvert skoleår. Evalueringen af undervisningen foregår mellem faglærer og klassen, når et forløb er afsluttet. Hvert år foretager faglæreren en form for statusevaluering, som indtastes og bearbejdes. Dette skema medbringes ved den årlige personalesamtale. Studie- og eksamenshåndbogen se vedhæftede link link til hjemmesiden

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=132647 Page 1 of 152 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 692 af 23/06/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 25-06-2010 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Uddannelsens formål Kapitel 2 Uddannelsens

Læs mere

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016 1 s og læ Scan m dine å eo mer heder p g n i mul rikshav e e d l e Fr sko dels n a H Frederikshavn Skoleåret 2015-2016 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder

Læs mere

Kvalitetssystemet for Rysensteen Gymnasium - en rapport udfærdiget af kvalitetsgruppen og rektor

Kvalitetssystemet for Rysensteen Gymnasium - en rapport udfærdiget af kvalitetsgruppen og rektor Kvalitetssystemet for Rysensteen Gymnasium - en rapport udfærdiget af kvalitetsgruppen og rektor 1 1. LOVGRUNDLAGET 3 2. SAMMENHÆNG MELLEM SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG OG DEN VALGTE STRATEGI FOR SELVEVALUERING

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Marketing og innovation. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Marketing og innovation Studieplan Har du interesse for innovative processer og iværksætteri, er Marketing og innovation sikkert studieretningen for dig. Her sætter

Læs mere

System for kvalitetssikring og resultatvurdering N. Zahles Gymnasieskole

System for kvalitetssikring og resultatvurdering N. Zahles Gymnasieskole Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 2 Kvalitetssystemet... 2 Gymnasiets organisering... 2 Sammenhæng mellem skolens værdigrundlag og den valgte strategi for selvevaluering... 2 Strategi for selvevaluering

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN FOR ERHVERVS- UDDANNELSERNE VED SKIVE HANDELSSKOLE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 2 1.2 SKOLENS VÆRDISYN... 2 1.3 AFDELINGENS OVERORDNEDE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Studieplan for studieretningsforløbet

Studieplan for studieretningsforløbet Erhvervsgymnasiet Studieplan for studieretningsforløbet Overordnet struktur og indhold Årgang 2005-2008 Indhold Side 1. Studieretningsforløbets overordnede struktur og indhold 2 2. Studieområdet i studieretningsforløbet

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering...

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering... Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Forord... 2 Hvad er en studieordning?... 3 Visioner, formål og mål... 4 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 4 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Mål og strategi Planer 2014-2015

Mål og strategi Planer 2014-2015 Mål og strategi Planer 2014-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Profil, værdier, uddannelsestilbud... 3 1.1 Identitet og profil... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 1.3 Gymnasiets opgave... 4 1.4 Uddannelsestilbud...

Læs mere

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 1 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 2. SKOLENS VÆRDIER... 7 3. SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION... 8 4. SKOLEBETJENTE:... 9 5. MØDETIDER... 9 6. SKEMAER... 9 7. HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nord

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nord Ungdomsuddannelser i Nordjylland UU-Centrene i Region Nord 2012 Indhold 2 3 Uddannelsesvalg og information Et regionalt uddannelseshæfte Uddannelse til alle unge Før du vælger uddannelse Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Økonomi og matematik. Studieplan

IBC Handelsgymnasiet. Handelsgymnasiet HHX HHX. Fredericia Middelfart. Fredericia Middelfart. Økonomi og matematik. Studieplan IBC Handelsgymnasiet IBC Handelsgymnasiet Økonomi og matematik Studieplan Elsker du tal? Kunne du tænke dig at blive bedre til matematik? Blive bedre til at tænke logisk og analytisk? Og lyder økonomi

Læs mere

Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang:

Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang: 1) Detailhandelsuddannelse med specialer 2) Finansuddannelsen (EUX) 3) Handelsuddannelse med specialer 4) Kontoruddannelse med specialer (EUX)

Læs mere

Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14. (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012)

Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14. (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012) Lokal undervisningsplan Fællesindgangen Merkantil Vejen Business College 2013-14 (Gælder for elever startet efter 1.7. 2012) Senest revideret marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0. Generelt om Vejen Business

Læs mere

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål, afgrænsninger

Læs mere

ELITEIDRÆTSUDØVERE PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE

ELITEIDRÆTSUDØVERE PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE juni 2011 www.kum.dk Rapport om ELITEIDRÆTSUDØVERE PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE RAPPORT OM ELITEIDRÆTSUDØVERE PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE Udarbejdet af: Arbejdsgruppen om eliteidræt i ungdomsuddannelser Juni 2011

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

Øverst ansvarlig for skolens praktikpladskontor er Claus Øgendahl.

Øverst ansvarlig for skolens praktikpladskontor er Claus Øgendahl. Skolens navn: Indgang: TietgenSkolen Tietgen HG Lerchesgade 29 5000 Odense C Tlf. 65 45 26 00 E-mail: hg@tietgen.dk Hjemmeside: www.tietgen.dk Den merkantile indgang Medarbejdere Øverst ansvarlige for

Læs mere

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Januar 2014 LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014 Almen studieordningen for /Silkeborg 2014 Indhold Forord... 3 Hvad er studieordningen?... 4 Uddannelsesdidaktiske principper... 5 Formål og mål med læreruddannelsen... 6 Indhold... 7 Lærerens grundfaglighed...

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Frisør GF2 Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN (SEKTION

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Fagretning Hår, Krop og Sundhed Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE

Læs mere

Virksomhedsplan 2007

Virksomhedsplan 2007 Virksomhedsplan 2007 Forord Virksomhedsplanen skal ses som et resultat af initiativer, iværksat og gennemført i 2006. Der er foretaget forskellige undersøgelser, såsom: Elevtilfredshedsundersøgelse Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14

Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Unge-strategi for Aalborg Kommune 2013-14 Aalborg Kommune 28.01.2013 2 Indhold Indledning... 3 1. Fundamentet for vores arbejde... 4 2. Målet er flest mulige får en uddannelse... 5 3. Flest mulige unge

Læs mere