Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 2010 Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D"

Transkript

1 Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse Tørring Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

2 Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undersøgelsen på Tørring Gymnasium Der har deltaget i alt elever ud af 4 mulige. Det giver en samlet svarprocent på 9,. Samlet har undersøgelsen derfor en høj grad af troværdighed i forhold til at måle elevernes synspunkter. Sådan læses tabellerne Jeg har relevant undervisningsmateriale fx bøger og notater med til timerne Jeg kommer til tiden Jeg afleverer mine opgaver til tiden Helt enig 4 8 Delvis enig Delvis uenig Helt uenig 48 % 9 8 De fleste tabeller indeholder flere underspørgsmål indenfor samme emneområde. I disse tilfælde skal hver enkelt linje i tabellen læses for sig. kolonnen til venstre viser, hvor mange, der har svaret på lige netop dette spørgsmål i undersøgelsen (basen). Andelen af ubesvarede er af hensyn til overskueligheden ikke vist i tabellerne, og de indgår heller ikke i procentberegningerne. Læseren kan alligevel indirekte få oplyst, hvor mange elever, der har svaret på hvert spørgsmål ved at sammenligne basen (antallet af besvarelser) med antallet af mulige besvarelser, nemlig. Visse spørgsmål har en væsentlig mindre base, nemlig i de tilfælde, hvor et spørgsmål er stillet betinget af et tidligere svar. Man kan diskutere, hvornår et svar er tilfredsstillende, og hvornår det ikke er det. I sidste ende er vurderingen afhængig af indholdet i det enkelte spørgsmål og spørgsmålets vigtighed, set fra skolens side etc. Et sæt retningslinjer der oftest bliver brugt til fortolkning af resultater er den såkaldte 5/5 regel. Denne regel siger, at to krav skal være opfyldt, før man kan kalde et forhold tilfredsstillende:. Mindst 5 af svarpersonerne skal svare positivt. Højst af svarpersonerne må svare negativt Bemærk, at denne regel kun skal betragtes som det den er, nemlig en tommelfingerregel. Det er op til skolen selv at anlægge sine egne højere eller lavere kvalitetsvurderinger. Tabeller er nummereret efter deres oprindelige placering i spørgeskemaet. Derfor findes der visse steder spring i nummerrækkefølgen, idet der naturligvis ikke findes tabeller på åbne spørgsmål eller spørgsmål, der alene indeholdt instruktioner, men som ikke krævede svar. Udarbejdet af ASPEKT R&D Side af 8

3 Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Obligatorisk del Baggrundsspørgsmål Tabel : Hvilken klasse går du i?. årgang 4, a 5,8% b 8,% c, d 9 8, e 9 8,. årgang 8 5,% a, b, c 4, d, e 8,%. årgang,8% a 4,% b 5,8% c 9 5, d 5,8% e,% Tabel : Har du gået i denne klasse fra begyndelsen? Ja 48 9 Nej 5 Udarbejdet af ASPEKT R&D Side af 8

4 Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Tabel : Hvilken stx studieretning går du på? Kunstnerisk 45 Naturvidenskabelig 89 Samfundsvidenskabelig 4 4 Sproglig 9 Andet Ved ikke/endnu ikke valgt Tabel 4: Hvad er dine forældres uddannelsesmæssige baggrund? Vælg den forælder med højst fuldførte uddannelse. Grundskole/folkeskole Faglig uddannelse fx tømrer, social- og sundhedsudd., landbrugsudd. 9 Gymnasial uddannelse fx gymnasiet, hf, hh, hhx 9 % Videregående uddannelse fx markedsøkonom, sygeplejerske, læge, jurist, ingeniør Ved ikke 8 Tabel 5: Er du kvinde eller mand? Kvinde 5 Mand 8 Tabel : Hvis du tænker tilbage dag for dag, hvor meget erhvervsarbejde har du så haft den seneste uge? Base 59 Angiv ca. antal timer 5,9 Udarbejdet af ASPEKT R&D Side 4 af 8

5 Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Tabel : Hvordan oplever du dit faglige niveau i klassen? 59 Jeg er en af de bedste 49 Der er nogle få, der er bedre end mig 4 Der er mange, der er bedre end mig 44 4 Udarbejdet af ASPEKT R&D Side 5 af 8

6 Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Overordnede vurderinger Tabel 8: På en skala fra til, hvor er dårligst og er bedst, hvilken karakter vil du give Tørring Gymnasium som helhed? Karakter: -trins skala Mean Dårligst Bedst % % , Tabel 9: På en skala fra til, hvor er mindst og er mest, i hvilken grad lever uddannelsen op til dine forventninger? Karakter: 58 -trins skala Mean Mindst Mest 9 8% 8% 85, Tabel : I hvilken grad anbefaler du Tørring Gymnasium til andre? Brug en skala fra til, hvor er "kan slet ikke anbefale" og er "kan fuldt ud anbefale". Karakter: -trins skala Mean Slet ikke Fuldt ud 5 9 8% 48 % 8 4 8,9 Udarbejdet af ASPEKT R&D Side af 8

7 Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Elevernes motivation Tabel : På en skala fra til, hvor er dårligst og er bedst, hvilken karakter vil du give... -trins skala Mean Dårligst Bedst... din egen indsats i undervisningen? 8 4 8% 89,... din motivation til at lære nyt? 8 5 % %, Tabel : Hvor enig eller uenig er du alt i alt med følgende udsagn? Jeg har relevant undervisningsmateriale fx bøger og notater med til timerne Jeg kommer til tiden Jeg afleverer mine opgaver til tiden Jeg overholder aftaler med lærerne Jeg er med til at skabe arbejdsro 58 Helt enig % 8 Delvis enig Delvis uenig Helt uenig 48 % % 54 Tabel 4: Hvor meget tid bruger du i gennemsnit på forberedelse og afleveringer pr. uge? Base 59 Angiv ca. antal timer 9,4 Udarbejdet af ASPEKT R&D Side af 8

8 Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Lærere Tabel 5: På en skala fra til, hvor er dårligst og er bedst, hvilken karakter vil du give -trins skala Mean Dårligst Bedst... lærernes faglige dygtighed? ,... lærernes engagement i undervisningen?... lærernes evne til at formidle stoffet? % 44 % 8% ,, Tabel : Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Lærerne er godt forberedte Lærerne anvender opdateret viden og materialer Lærerne motiverer mig Lærerne giver ofte tilbagemeldinger på mine præstationer og min arbejdsindsats Lærerne overholder aftaler Lærerne kommer til tiden Lærerne giver plads til humor i undervisningen Helt enig 9 4 8% 5 5% 4 Delvis enig Delvis uenig Helt uenig 8 5 8% 4 48% % % 9 % % 5 5 Udarbejdet af ASPEKT R&D Side 8 af 8

9 Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Undervisning Tabel : På en skala fra til, hvor er dårligst og er bedst, hvilken karakter vil du give... -trins skala Mean Dårligst Bedst... den undervisning du modtager? % 9 8% %,... variationen i de undervisningsformer du modtager? 8 8% 5 8 % %,5 Tabel 8: Hvor enig eller uenig er du alt i alt med følgende udsagn? Jeg oplever sammenhæng mellem fagene i min uddannelse Vi har indflydelse på undervisningen 58 Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse 59 Der er arbejdsro i undervisningen 5 Undervisningen forbereder mig til at læse videre 59 Helt enig 8 % % % Delvis enig Delvis uenig Helt uenig % % % Tabel 9: Hvor ofte oplever du følgende? Lærerne koordinerer tidspunkter for opgaveafleveringer Vi drøfter resultaterne af undervisningsevalueringer i klassen Vi bruger skolens læringsplatform Lectio i forbindelse med undervisningen Jeg bliver forstyrret, når andre elever bruger bærbar pc i timerne Altid Ofte Sjældent Aldrig % % % 44 8 % % Udarbejdet af ASPEKT R&D Side 9 af 8

10 Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Frafald Tabel : Har du pjækket fra undervisningen inden for den seneste måned? Nej, slet ikke 4 Ja, nogle få timer 9 Ja, - dage 4 Ja, 4 dage eller mere Tabel : Har du undladt at aflevere obligatoriske opgaver indenfor den seneste måned? 58 Nej 4 % Ja, en enkelt gang 9 Ja, flere gange 5 Tabel : Har du i dette skoleår seriøst overvejet at droppe ud af skolen? Ja 5 Nej 9 8 Tabel : Hvordan oplever du sværhedsgraden i din uddannelse? For svært 9 Svært, men jeg klarer mig 5 Passende 8% For let 5 Udarbejdet af ASPEKT R&D Side af 8

11 Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Socialt miljø Tabel 4: På en skala fra til, hvor er dårligst og er bedst, hvilken karakter vil du give -trins skala Mean Dårligst Bedst... skolens sociale miljø? 4 8% 95 8,4... det sociale sammenhold i klassen? % 8 49 % 9 8%,9 Tabel 5: Hvor enig eller uenig er du alt i alt med følgende udsagn? Skolen er et rart sted at være 5 Skolen gjorde meget for at vi skulle føle os godt 59 tilpas, da vi startede på uddannelsen Jeg føler mig tryg i min klasse 59 Stemningen i min klasse er præget af tolerance og 58 respekt for hinanden Jeg kan få hjælp og støtte fra mine 55 klassekammerater Skolen laver gode arrangementer fx fester, café, 5 frivillig idræt eller andet uden for skoletiden Jeg har god kontakt med elever fra andre klasser 59 Helt enig % 8 5 % 5% 9 Delvis enig Delvis uenig Helt uenig % 9 % 5 4 % 4 45 % % 4 8 Udarbejdet af ASPEKT R&D Side af 8

12 Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Planlægning og kommunikation Tabel : På en skala fra til, hvor er dårligst og er bedst, hvilken karakter vil du give -trins skala Mean Dårligst Bedst... kontoret? , 8% 8%... inspektorer og rektor? , % % % % %... skolens skemaplanlægning? ,5 %... studievejledningen? , % 8% 8% %... kantinen? % 8,5... elevrådsarbejdet? % % 58 % 4 9,8 Tabel : Hvor enig eller uenig er du alt i alt med følgende udsagn? Jeg kan selv finde de informationer om uddannelsen, jeg har brug for 5 Jeg får god information om aflysninger og 58 ændringer af undervisningen Ledelsen på uddannelsen tager forslag fra eleverne 5 seriøst Skolen er konsekvent overfor useriøse elever 5 Jeg har adgang til det nødvendige it-udstyr, når jeg 58 har brug for det Skolens it-udstyr fungerer godt 58 Helt enig 8 % 5 4% 9 % 5 8% 5 Delvis enig Delvis uenig Helt uenig % % 5 8% % Udarbejdet af ASPEKT R&D Side af 8

13 Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Fysisk/ æstetisk miljø Tabel 8: På en skala fra til, hvor er dårligst og er bedst, hvilken karakter vil du give skolens... fysiske undervisningsforhold 58 (bord, stole, klasselokaler, m.m.)?... vedligeholdelse og rengøring? indretning og udseende? 5 -trins skala Mean Dårligst Bedst % 8 9 % % 4 % 49 8% 4 % % %, 8,, Udarbejdet af ASPEKT R&D Side af 8

14 Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Skolens egne spørgsmål Tabel : Kører du normalt med bus til og fra skole? 59 Ja 5 Nej 8 Tabel : På en skala fra til, hvor er dårligst og er bedst, hvor tilfreds eller utilfreds er du med busforbindelser til og fra skolen? 4 -trins skala Mean Meget tilfreds Meget utilfreds 4 5 8% 4 8 % 4 % % 4, Udarbejdet af ASPEKT R&D Side 4 af 8

15 Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Valgfrie moduler Udvidet it Tabel : Hvor tit bruger du computeren til... at tage noter i undervisningen? 5... underholdning i timerne, fx chat, Facebook, film, 5 mv.?... informationssøgning? 5... individuelt arbejde? 5... gruppearbejde? 5 Altid Ofte Sjældent Aldrig % % 8 % 4 9 % Tabel 4: Hvor enig eller uenig er du alt i alt med følgende udsagn? Brug af computere og internettet i undervisningen forbedrer mig fagligt Lærerne er gode til at bruge computere og teknologi i undervisningen Lærerne er gode til at afgøre, hvornår vi skal bruge computere og internettet i undervisningen Det er vigtigt for mig at kunne chatte, maile m.m. med mine venner/skolekammerater, når jeg er i skole Der er hurtig hjælp ved problemer med skolens it-udstyr Helt enig 9 48 % % 4 9 Delvis enig Delvis uenig Helt uenig % 5 8% Udarbejdet af ASPEKT R&D Side 5 af 8

16 Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Fremtidsplaner Tabel 5: Hvad er dine planer efter afslutningen af dit nuværende uddannelsesforløb på skolen? 5 Læse videre 8 Få en uddannelsesaftale Få en læreplads 5 Tage et arbejde 9 Tage sabbatår 4 Andet Ved endnu ikke % Tabel : Hvilket af disse uddannelsesforløb har du overvejet at vælge? 8 Korte videregående uddannelser, KVU (f. eks. erhvervsakademier) Mellemlange videregående uddannelser, MVU (f. eks. seminarier, tekniske højskoler, bacheloruddannelser) Lange videregående uddannelser, LVU (f. eks. universitet og handelshøjskoler, kandidat og 5 masteruddannelser) Andet Udarbejdet af ASPEKT R&D Side af 8

17 Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Skolevalg Tabel : Sæt kryds ud for de 5 nedenstående punkter, som har haft størst betydning for dit valg af Tørring Gymnasium (kun. års elever)... Skolen har ry for at have et godt socialt miljø 9 89, Skolen havde den bedste beliggenhed i forhold til mit hjem 95, Skolens udbud af linjer/studieretninger 5 4, Skolen har ry for at have et højt fagligt niveau 5 4, Uddannelsen på skolen passer til, hvad jeg vil i fremtiden 49,8% Der er gode muligheder for videreuddannelse 44, Andet 4, Brobygningskurser,% Mine kammerater skulle også begynde/gik på skolen 5 8,8% Der er gode muligheder for senere beskæftigelse 5 8,8% Der er tradition i min familie for at gå på gymnasium (stx, hhx, htx, hf), Godt åbent hus-arrangement og informationsmateriale 5,8% Mine forældre anbefalede mig skolen, Ungdomsuddannelses-vejlederen anbefalede mig skolen 9, Præsentationskurser 4, Skolens hjemmeside,% Udarbejdet af ASPEKT R&D Side af 8

18 Tørring Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse - Datarapportering Udvidet erhvervsarbejde Tabel 8: I hvor høj grad er dit erhvervsarbejde studierelevant?... fleksibelt i forhold til skolen?... med til at strukturere din tid bedre? 9... positivt for din samarbejdsevne? 9... med til at øge dit fravær på skolen?... med til at påvirke dine karakterer negativt? I høj grad 8 4 4% 5 I nogen grad 8 % 85 8% 48% 99 4 Slet ikke 54 8% 95 88% 5 Ved ikke 9 % Tabel 9: Hvordan indvirker dit erhvervsarbejde på din uddannelse? Stimulerende/udviklende 49 Ingen indvirkning 4 Belastende/hæmmende Udarbejdet af ASPEKT R&D Side 8 af 8

Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF

Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF 2013 Elevtrivselsundersøgelse STX, HHX, HTX, HF 1. Sådan besvarer du spørgeskemaet Inden du besvarer et spørgsmål bedes du læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. Det er vigtigt, at du svarer på

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU

Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Spørgeskema Uddannelsesmiljø i TAMU Tilrettet af TAMU på baggrund af Spørgeskema fra Dansk Center for Undervisningsmiljø Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Det frie Gymnasium 2014/15 Bruger: CM Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger

Læs mere

ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015

ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015 ETU 2014 Elevtrivselsundersøgelse Januar 2015 Benchmarkingrapport for EUD Ekskl. SOSU Rapporten er baseret på 258 svar Indhold Indhold Del I Datagrundlag Del II Resultater for Elevtrivsel på institutionsniveau

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Side 1 af 14 Brøndby Gymnasium 2013/14 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Side 1 af 14 Brøndby Gymnasium 2013/14 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium

Rapportering (undersøgelsens resultater) - Lectio - Brøndby Gymnasium Side 1 af 14 Brøndby Gymnasium 2013/14 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2013

Elevtrivselsundersøgelse 2013 Elevtrivselsundersøgelse 2013 STX Campus Bornholm Svarprocent: 90% (610 besvarelser ud af 675 mulige) Åbne kommentarer-rapport (Bilag til Skolerapporten) Er der noget på uddannelsen, der er bedre eller

Læs mere

Opfølgning på uddannelsesbenchmark.dk 2014/15 Team-niveau

Opfølgning på uddannelsesbenchmark.dk 2014/15 Team-niveau Opfølgning på uddannelsesbenchmark.dk 2014/15 Team-niveau Klasse: HG11 Teammedlemmer: CHN, LCH, CS, EH, HEI Udfyldt d.: 29. november 2014 Lærergruppen skal som 44.4 80 Lærerne har inden for de udgangspunkt

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 13 - April 13 Svarprocent: 82% (1813/2222) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet 3. Overordnede fokusområder

Læs mere

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7 Tillæg til Odder Avis d. 1. februar 2012. På Odder Gymnasium lærer man noget og bliver til noget. Læs side 2 Skolen er et rart sted at være. Læs side 3 Undervisning er i top tre i en landsdækkende undersøgelse.

Læs mere

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse

ETU 2009 Elevtilfredshedsundersøgelse ETU 9 Elevtilfredshedsundersøgelse Randers Tekniske Skole Svarprocent: 76% (568 besvarelser ud af 752 mulige) Skolerapport Introduktion Indhold Indledning 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed og

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Ejer Anna Højgaard Andersen (AA) Udløbsdato 20-05-10 16:00 1 Undervisningsmiljø på Helsingør Gymnasium Dette spørgeskema handler om det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø.

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Torben Pilegaard Jensen og Britt Østergaard Larsen. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet Værdier, interesser og holdninger.

Torben Pilegaard Jensen og Britt Østergaard Larsen. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet Værdier, interesser og holdninger. Torben Pilegaard Jensen og Britt Østergaard Larsen Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet Værdier, interesser og holdninger Bilag Publikationen Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet:

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE

AALBORG KATEDRALSKOLE AALBORG KATEDRALSKOLE KVALITETSRAPPORT 2008/2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 AALBORG KATEDRALSKOLES MÅLSÆTNING 2008-2012 Side 3 SAMMENFATNING Side 4 MÅLSÆTNING 1: At fastholde et ansøgertal,

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

EUD/HTX/HHX / samlet. Svarprocent: 70% (26.343 besvarelser ud af 37.505 mulige) Netværksrapport

EUD/HTX/HHX / samlet. Svarprocent: 70% (26.343 besvarelser ud af 37.505 mulige) Netværksrapport ETU 8 Elevtilfredshedsundersøgelse EUD/HTX/HHX / samlet Svarprocent: 7% (26.343 besvarelser ud af 37.55 mulige) Netværksrapport Introduktion Indhold Indledning Formål 1. Indledning og Konklusion 2. Tilfredshed

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Naboskabsundersøgelse for Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011 Afsluttet oktober 2011 Hovedrapport Valgte undersøgelser: Naboskabsundersøgelse for AAAB afd. 17 Damms Teglgård 2011

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

Strategier til at øge gennemførelse i gymnasierne Århus Købmandsskolen. Rapport. Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet

Strategier til at øge gennemførelse i gymnasierne Århus Købmandsskolen. Rapport. Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet Rapport Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet Delprojektet er udarbejdet af Morten Haase 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning 3 1.1 Men hvordan skal disse brobygningskurser opbygges? 3 1.2 Hvilke

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE

AALBORG KATEDRALSKOLE AALBORG KATEDRALSKOLE KVALITETSRAPPORT 2009/2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 AALBORG KATEDRALSKOLES MÅLSÆTNING 2008-2012 Side 3 MÅLSÆTNING 1: At fastholde et ansøgertal, der sikrer at

Læs mere

ETU 2005. Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet. Elevtilfredshedsanalyse

ETU 2005. Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet. Elevtilfredshedsanalyse ETU 05 Elevtilfredshedsanalyse Benchmarkingrapporten: Erhvervsskolerne samlet Rapporten er baseret på 14.3 besvarelser ud af 23.923 mulige. Svarprocenten er %. Indledning Information om undersøgelsen Formålet

Læs mere