Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installationsvejledning. deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning"

Transkript

1 DK Installationsvejledning deviflex varmekabel deviflex DSIG-20 en-leder kabel for is- og snesmeltning

2 Notater

3 deviflex DSIG-20 varmekabel deviflex DSIG-20 varmekabel er særlig velegnet til is og snesmeltning af udendørsarealer, samt til andre formål ved indstøbning i beton og lignende. Denne installationsvejledning omtaler installationer i udendørsarealer i forbindelse med is og sne smeltning. Ønskes yderligere information om andre anvendelsesområder kan vi henvise til Devi varmekabel kompendierne. Kabelspecifikationer Kabel Type Spænding Effekt Diameter Tilledning Lederisolering Yderkappe Max. temperatur Trækstyrke deviflex DSIG-20 En-leder kabel med skærm 400 V 20 W/m Ø 5,5 mm 2 x 2,5 m, 1,5 mm² + skærm PEX (Polyethylen) PVC 90ºC 65 C Max. 25 kg Tilslutning Fase 1 - Sort Fase 2 - Sort Jord - Skærm Anvendelsesområder Skemaet angiver en række mulige anvendelsesområder for is og sne-smeltningssystemer samt anbefalet installeret effekt: Anlægget skal være udkoblet ved temperaturer over + 10 C. Område Parkeringsanlæg Indkørsler Fortove Trapper, isoleret Ramper, isoleret Broer, isoleret Trapper, uisoleret Ramper, uisoleret Broer, uisoleret Tagflader Tagrender (W/m) Effekt W/m² OBS! - - Varmekablet må ikke afkortes eller udsættes for trækbelastninger ved tilslutningsmufferne. Tilslutning af varmekablet skal foretages af en aut. el-installatør.

4 Generel installation Ved installation af varmekablet skal følgende forhold iagtages: De viste konstruktionstegninger er kun retningsgivende, enhver gulvopbygning skal foretages i overenstemmelse med det til enhver tid gældende bygningreglement (p.t.byg200) 1. Varmekablet må kun benyttes fast oplagt og fast tilsluttet (ikke tilsluttet via stikkontakt). 2. Tilslutning af varmekablet skal foretages af en aut. el-installatør. 3. Varmekablet skal til enhver tid beskyttes mod fysisk overlast. 4. Underlaget skal være rengjort og fri for skarpe genstande. 5. Kablets bukkediameter må ikke være mindre end 6 x kablets diameter. 6. Varmekablets strenge må ikke ligge op til hinanden, ligesom de ikke må krydse hinanden. 7. Varmekablets skærm skal jordforbindes forskriftsmæssigt. 8. Varmekablet må ikke afkortes eller udsættes for træk ved tilslutningsmufferne (trækstyrke maks. 25 kg.). Fig. 1 Udlægning af et stk. én-leder varmekabel 9. Varmekablet skal fordeles jævnt over hele arealet. 10. Da DSIG-20 er et én-leder kabel, og begge ender af kablet derfor skal tilsluttes termostaten, er det nødvendigt ved udlægningen at tage hensyn til dette (se skitse). 11. Til sikring af en nøjagtig og nem udlægning anbefaler vi, at der benyttes devifast montage-skinner, der giver mulighed for en C-C afstand i spring af 2,5 cm. 12. Følerledninger skal monteres i et plastrør (16 mm), evt. rillerør med en indvendig diameter på min. 9 mm. Ved ledningsføler lukkes røret i enden, således at asfalt/beton eller lign. ikke kan trænge ind i røret. 13. Ved udlægning af asfalt/beton eller lign. skal det påses at varmekablet ikke beskadiges af f.eks. værktøj og arbejdsredskaber. 14. Før asfalt udlægges skal varmekablerne dækkes af et lag sand/-grus, for at beskytte dem mod den varme asfalt. Endvidere skal asfalten afkøles til ca C før udlægning. Varmekablerne kan modstå denne temperatur en kort periode. 15. Den pålægning der anvendes må ikke indeholde skarpe sten. 16. Da det hænder at kablet under udlægning eller senere under evt. ombygning bliver beskadiget, er det til stor nytte ved fejlfindingen at kunne lokaliserer samlemufferne. Det er derfor formålstjenligt at udfærdige en skitse, der viser, hvor disse er placeret. 17. Varmekablet og samlemufferne skal fuldstændig omsluttes af støbemateriale. Bliver varmekablet trykket ned i isoleringen, eller opstår der luftlommer omkring kablet, kan overfladetemperaturen blive for høj, hvilket kan forårsage en defekt på kablet.

5 DERFOR: VÆR OMHYGGELIG NÅR KABLET NEDLÆGGES! 18. Efter udlægning skal varmekablets modstand og isolationsmodstand kontrolleres, dette gælder både før og efter tildækning af kablet. Kablets modstandsværdi skal være som angivet på muffeskilt : %. 19. Varmekablet skal kunne afbrydes. Vi anbefaler at der benyttes en devireg termostat (se side 5). 20. Varmesystemet må ikke tilsluttes før end betonen/asfalten er udhærdet. For beton regnes med ca. 30 dage. 21. Hvis der benyttes strips ved fastgørelsen af varmekablet til underlaget, må disse ikke strammes til, så kablet deformeres. Sørg for at varmekablet har fri bevægelighed. 22. Ved lave temperaturer bliver varmekablet p.g.a. PVC-kappen stift og dermed vanskeligt at udlægge. Dette kan løses ved at sætte spænding på kablet i. Kablet skal da være helt udrullet! Det anbefales ikke at udlægge varmekablet ved lavere temperaturer end ca. -5ºC. Installation under... Asfalt Asfalt, et af flere lag, min. 5 cm. Sand eller stabil grus. deviflex varmekabel. devifast montagebånd Sand eller stabil grus, 3-4 cm. Stenlag. Fliser Betonfliser på 6-8 cm. 2-3 cm sand/grus. deviflex varmekabel. devifast montagebånd Sand eller stabil grus, 5-7 cm. Stenlag. Beton Betonlag på minimum 5 cm. deviflex varmekabel. devifast montagebånd Sand el.lign., 3-4 cm. Stenlag.

6 Beregning af C-C afstande C-C afstanden er afstanden mellem to kabelstrenge (C-C = center-center). Beregning af C-C afstand kan gøres på to måder, enten ud fra kablets længde eller ud fra de dimensionerede effekter: Styring og regulering deviflex varmekabler skal termostatstyres, og den mest optimale styring opnås med devireg elektroniske termostater, der giver en hurtig og effektiv styring som tager hensyn til både komfort og økonomi. C-C = Antal m² friareal x 100 Kabellængde Der findes et bredt udvalg af devireg termostater, der kan vælges ud fra krav og ønsker til den enkelte installation. eller C-C = målt i cm. Effekt pr. meter kabel x 100 Effekt pr. m² friareal devireg 850 har indbygget elektronisk detektor for is og sne. Følerkablet kan forlænges op 50 m med 0,75 mm² og op til 200 m med 1,50 mm² kabel. Termostater Serie Montering Temp. område Føler A Føler B Natsænkning Farve DIN-skinne DIN-skinne Udvendig stænktæt C C C Ledning Ledning Ledning 0-8 C Grå Grå Polar-hvid 850 DIN-skinne C Fugtføler Fugtføler Grå For valg af termostat - se produktkatalog! Følere og øvrige tilbehørsdele - Ledningsfølere 2,5, 6,0 og 10,0 m - Udeføler - Fugtfølere for grund- og tagmontering - devifast montageskinner, 5 og 25 m

7 Devi Garantien: De har købt et deviheat system, som vi er sikre på vil bidrage til at forbedre komforten og økonomien i Deres hjem. deviheat er en komplet varmeløsning med deviflex varmekabler eller devimat varmemåtter, devireg termostater samt devifast monteringslister. Skulle der mod forventning opstå et problem med Deres deviheat system, er vi hos Devi, med produktionsenheder i Danmark, og som leverandør indenfor den Europæiske Union, underlagt de almindelige regler om produktansvar som anført i EU-direktiv 85/374/CEE samt alle på området gældende lovgivningsbestemmelser i de enkelte lande, hvilket forudsætter at: Devi yder 10 års garanti på deviflex varmekabler og devimat varmemåtter og 2 års garanti mod materialefejl og produktionsfejl i forbindelse med alle øvrige Devi produkter. Garantien gælder kun, såfremt omstående GARANTIBEVIS udfyldes korrekt og i henhold til instruktionerne og kun såfremt fejlen inspiceres af eller præsenteres for Devi eller en autoriseret Deviforhandler. Devi forpligter sig til gratis at reparere eller levere en ny enhed til kunden. I tilfælde af fejlbehæftede devireg termostater forbeholder Devi sig retten til at reparere enheden gratis og uden urimelige forsinkelser for kunden. Devi Garantien gælder kun for tilslutninger, der er foretaget af autoriserede el-installatører samt installationer der er udført i overens-stemmelse med installations-vejledningen, og gælder ikke ved fejl, som skyldes andre leverandørers forkerte konstruktioner, misbrug, skade forårsaget af andre, eller ukorrekt installation eller sådanne andre følgeskader, som måtte opstå. Såfremt Devi anmodes om at inspicere eller reparere fejl, der er forårsaget af ovennævnte, faktureres arbejdet fuldt ud. Devi Garantien bortfalder i tilfælde af manglende betaling for udstyret. Devi vil til enhver tid reagere hurtigt, effektivt og ærligt på alle forespørgsler og rimelige krav fra vore kunder. Ovenstående garanti vedrører produktansvar, mens der ved køberet henvises til national lovgivning. Bemærk venligst, at GARANTIBEVISET skal være udformet på dansk, samt at ISO koden for Danmark, DK, er trykt i øverste venstre hjørne på forsiden af installationsvejledningen.

8 Navn: Garantibevis Der ydes hermed Devi Garanti til: Telefon: Adresse: Post nr./by: Bemærk venligst! Devi Garantien gælder kun, såfremt nedenstående omhyggeligt udfyldes. Se øvrige betingelser på bagsiden. Kabeludlægningsentreprenør: Elektriske installationer udført af: Dato for kabeludlægning: Dato for installation: Kabellængde: Lagerkode: Watt : Kabelkode: Kode på koblingsboks: Anvendelse: Beton Rør Jord Trægulv Tag og tagrender Leverandørens stempel: DEVI A/S Ulvehavevej 61 DK-7100 Vejle Tel Fax

Installationsvejledning

Installationsvejledning DK Installationsvejledning deviheat devimat - selvklæbende varmemåtter for tynde gulve www.devi.dk 1 Indhold Produktspecifikationer 2 Generelle installations forhold 3 Dimensionering 4 Installation 4 Styring/regulering

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed DK Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed 1 Indholdsfortegnelse 1: Brugermanual Brugermanual 2 System overblik 2 Generel anvendelse 4 Knapper 5 Display 5 Menu system 5 Mulige alarmer når

Læs mere

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com

Varenummer: 08090695 Version: 02.01. www.devi.com Varenummer: 08090695 Version: 02.01 www.devi.com Før du går i gang Tilslutning og grundopsætning af Devireg 550 termostater skal udføres af en autoriseret el-installatør. Ukorrekt installation og grundopsætning

Læs mere

Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning

Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning DK devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Anvendelse og funktion Devilink HR Devilink HR (indbygningsrelæ) er en enhed der tænder og slukker for varmeelementer

Læs mere

Gulvvarme kompendium del 1. www.devi.dk

Gulvvarme kompendium del 1. www.devi.dk Gulvvarme kompendium del 1 www.devi.dk 2 Et fremtidssikret varmesystem 3 God energiøkonomi til 4 gavn for miljøet Gulvopvarmning i 5-6 betongulve Gulvopvarmning i 7-8 trægulve Renovering af boliger 9-11

Læs mere

Installationsvejledning HeatBoard gulvvarmesystem. Indhold Installationsvejledning Tekniske data Garanti Certifikat

Installationsvejledning HeatBoard gulvvarmesystem. Indhold Installationsvejledning Tekniske data Garanti Certifikat Installationsvejledning HeatBoard gulvvarmesystem Indhold Installationsvejledning Tekniske data Garanti Certifikat Før installation Tak for valget af HANDYHEAT HeatBoard gulvvarme. Før du påbegynder installationen,

Læs mere

varmekabelkompendium 4. del: Specielle anvendelsesområder 2000

varmekabelkompendium 4. del: Specielle anvendelsesområder 2000 1 Ž varmekabelkompendium 4. del: Specielle anvendelsesområder 2000 Ž 2 3 Industriopvarmning Jordbundsoptøning Kirkevarme Permafrostsikring Kondenssikring Frostsikring Betonhærdning Opvarmning i landbruget

Læs mere

Junckers massive trægulve på gulvvarme. - et naturligt gulv med naturlig varme

Junckers massive trægulve på gulvvarme. - et naturligt gulv med naturlig varme Junckers massive trægulve på gulvvarme - et naturligt gulv med naturlig varme Førende varmeeksperter vælger Junckers massive trægulve på gulvvarme Gulvvarme er ikke længere kun en behagelig luksus på de

Læs mere

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5

MZC3 MZC3F MZC3F-2 MZC5 Installationsanvisning DK Glaskeramisk induktionskogeplade Multi-zones (S. 2-14) Installasjonsanvisning NO Keramisk induksjonsplatetopp Multi-zones (S. 15 30) Installationsanvisning SE Keramisk induktionshäll

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING

INSTALLATIONS - OG BRUGERVEJLEDNING INSTALLATIONS - OG RUGERVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN DUO HYDRO-AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II 1-ADVARSLER OG GARANTIETINGELSER...2 2-INSTALLATION OG

Læs mere

Brugermanual FS 180 A+

Brugermanual FS 180 A+ Brugermanual FS 180 A+ Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt

Læs mere

SOLVARME. Manual. Solvarmebeholdere 255 liter Type 2242 08:015-1212

SOLVARME. Manual. Solvarmebeholdere 255 liter Type 2242 08:015-1212 SOLVARME 08:015-1212 Manual Solvarmebeholdere 255 liter Type 2242 Solvarmebeholdere Type 2242 2 METRO nummer: 122421030 VVS nummer: 348862255 Type 2242 C2 METRO nummer: 142421033 VVS nummer: 348862256

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

EL-VANDVARMERE. Manual. 15, 30 og 35 liter Type 611, 905, 906, 907, 908 og 910 08:008-1206

EL-VANDVARMERE. Manual. 15, 30 og 35 liter Type 611, 905, 906, 907, 908 og 910 08:008-1206 EL-VANDVARMERE 08:008-1206 Manual 15, 30 og 35 liter Type 611, 905, 906, 907, 908 og 910 Type 905 15 l rør ned METRO nummer: 119051004 VVS nummer: 345166200 Type 906 15 l rør op METRO nummer: 119061004

Læs mere

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING DK BRUGSANVISNING Udpakning. Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. ECO pumpeserien er fremstillet på baggrund af den nyeste innovation og tekniske udvikling indenfor pumper, og

Læs mere

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme

Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme DVK-00150-001 DANSK VARMEKABEL A/S Bruksanvisning S ParkétVarme Lattialämmityssarjan ParkétVarme Manual ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Brugsanvisning ParkétVarme Dansk DVK-00150-001 Indhold Før

Læs mere

Din brugermanual SMEG CS120-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3519801

Din brugermanual SMEG CS120-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3519801 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsvejledning til GSD 24/26

Installationsvejledning til GSD 24/26 Installationsvejledning til GSD 24/26 For at opnå den bedst mulige ydelse og undgå skader på din båd skal du installere Garmin GSD 24/26-enheden i henhold til den følgende vejledning. Professionelt udført

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere