I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW 5-17 kw. Installationsvejledning (2014/04)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW 5-17 kw. Installationsvejledning 6 720 810 840 (2014/04)"

Transkript

1 I 230V 1N~ / 400V 3N~ 5-17 kw Installationsvejledning

2 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 12 Montering af varmekabel (ekstraudstyr) Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger Symbolforklaring Generelle sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang Generelt Information om varmepumpen Bestemmelsesmæssig anvendelse Varmesystemets mindste volumen og udførelse Typeskilt Transport og opbevaring Monteringsprincip Tvangsafrimning Tekniske data faset varmepumpe faset varmepumpe Kølekreds Varmepumpens komponenter Mål, placeringsafstand og rørtilslutninger Varmepumpens mål model 5, 7, Varmepumpens mål model 13, Opstillingssted/Placering Rørtilslutninger Forskrifter Installation Opstilling Checkliste Vandkvalitet Gennemskylning af varmesystemet Tilslutning af varmepumpen Påfyldning af varmesystemet Elektrisk tilslutning CAN-BUS Håndtering af printkort Tilslutning af varmepumpen Strømdiagram Inverter 1/3-faset Strømdiagram I/O-modul printkort Montering af sideplader og toppen på varmepumpen Miljøbeskyttelse Eftersyn Fordamper

3 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 3 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1.1 Symbolforklaring Advarselshenvisninger Følgende signalord er definerede og kan anvendes i det foreliggende dokument: BEMÆRK betyder, at der kan opstå materielle skader. FORSIGTIG betyder, at der kan opstå personskader af lettere til middel grad. ADVARSEL betyder, at der kan opstå alvorlige og endog livsfarlige personskader. FARE betyder, at der kan opstå alvorlige og endog livsfarlige personskader. Vigtige informationer Øvrige symboler Advarselshenvisninger i teksten markeres med en advarselstrekant. Endvidere markerer signalordene konsekvensernes type og alvor, hvis aktiviteterne for forebyggelse af faren ikke følges. Vigtige informationer uden fare for mennesker eller materiale markeres med det viste symbol. Symbol Betydning Handlingstrin Henvisning til andre steder i dokumentet Angivelse/listeindhold Opremsning/listeindhold (2. niveau) Tab Generelle sikkerhedsanvisninger Denne installatørvejledning er beregnet til El-Installatører, VVS-Installatører samt kølefirmaer. Læs hele installatørvejledningen grundigt før installationen påbegyndes. Bemærk sikkerhedsanvisninger og advarsler. Alle nationale og regionale bestemmelser, tekniske regelsæt og retningslinjer skal overholdes. Sørg for at dokumentere alt udført arbejde. Regler for brug Denne varmepumpe er beregnet til brug i lukkede varmesystemer i private husstande. Enhver anden brug anses som forkert. Der fraskrives ansvar for eventuelle skader, der måtte opstå som følge af forkert brug. Installation, idriftsættelse og service Installation, idriftsættelse og service af varmepumpen må kun udføres af en uddannet installatør. Der må kun bruges originale reservedele. Elarbejde Elarbejde må kun udføres af autoriserede elektrikere. Før elarbejdet: skal spændingen afbrydes (på alle poler) og sikres, så den ikke kan igangsættes utilsigtet. Kontrollér, at anlægget er spændingsløst. Vær endvidere opmærksom på tilslutningsdiagrammerne til andre anlægsdele. Overdragelse til brugeren Brugeren skal instrueres i brug af og driftsbetingelserne for varmeanlægget ved overdragelse. Forklar, hvordan anlægget skal anvendes, og informer frem for alt om alle sikkerhedsmæssige foranstaltninger. Det skal oplyses, at ombygning og reparation kun må udføres af uddannede installatører. Det skal desuden oplyses, at eftersynsyn og vedligeholdelse er nødvendigt for fejlfri og miljøvenlig drift. Udlever installations- og vedligeholdelsesvejledningen til brugeren.

4 4 Leveringsomfang 2 Leveringsomfang I Fig. 1 Leveringsomfang [1] Varmepumpe [2] Justeringsfødder [3] Top og sideplader 3 Generelt Den oprindelige vejledning er på svensk, andre sprog er en oversættelse af den oprindelige vejledning. Installationen må kun udføres af fagmand. Installatøren skal følge gældende lokale love, regler og forskrifter samt oplysningerne i installations- og brugsvejledningen. 3.1 Information om varmepumpen er varmepumper, der er beregnet til at placere udendørs, og som sammenkobles med varmepumpemodul AWM/AWMS eller AWB/AWE indendørs. Der er mulighed for følgende kombinationer: Varmepumpemodul Varmepumpe AWM/S eller AWB/AWE AWM/S eller AWB/AWE AWM/S eller AWB/AWE AWM/S eller AWB/AWE AWM/S eller AWB/AWE Tab. 2 AWM/S 5-17har indbygget el-tilskud. AWE 5-17 har indbygget el-tilskud. AWB 5-17 er beregnet til shuntet tilskud med el-patron, olie- eller gasfyr. 3.2 Bestemmelsesmæssig anvendelse Varmepumpen må kun installeres i lukkede varmtvands- varmesystemer efter EN Al anden anvendelse er ikke bestemmelsesmæssig. Skader, som opstår i forbindelse med forkert anvendelse, er udelukket fra garantien. 3.3 Varmesystemets mindste volumen og udførelse For at undgå mange start/stop cyklusser, ufuldstændig afrimning eller unødig alarm kræves en tilstrækkelig mængde energi lagret i systemet. Energien lagres dels i varmesystemets vandmængde, dels i systemets komponenter (radiatorer) samt i betondæk (gulvvarme). Eftersom kravene til forskellige varmepumpeinstallationer og varmesystemer varierer meget, angives ingen generel mindste volumen. I stedet gælder følgende forudsætninger for alle varmepumpestørrelser: Gulvvarmesystem uden buffer tank For at sikre at der er tilstrækkelig energi til rådighed for afrimning, skal det største rum ikke være udstyret med rumtermostater. I stedet for skal rumenheden anvendes. Mindst 30 m 2 gulvareal skal reguleres med rumenhed, for så vil varmepumpen også automatisk tilpasse fremløbstemperaturen.

5 Generelt 5 Radiatorsystem uden buffer tank For at sikre at der er tilstrækkelig energi til rådighed for afrimning, skal der være mindst 4 vandbårende radiatorer på 500 W hver i et ushuntet system. Rumenhed anbefales, for så vil varmepumpen også automatisk tilpasse fremløbstemperaturen. Radiator- og gulvvarmesystem på separate kredse uden buffer tank For at sikre at der er tilstrækkelig energi til rådighed for afrimning, skal der være mindst 4 vandbårende radiatorer på 500 W hver i den ushuntede kreds. Der kræves ingen mindste gulvareal for den shuntede gulvvarmekreds. Rumenhed anbefales, for så vil varmepumpen også automatisk tilpasse fremløbstemperaturen. Kun shuntede kredse For at sikre at der er tilstrækkelig energi til rådighed for afrimning, kræves en buffer tank på mindst 50 liter til størrelse 5-9 og 100 liter til størrelse Blæserelement For at sikre at der er tilstrækkelig energi til rådighed for afrimning, kræves en buffer tank på mindst 10 liter. 3.4 Typeskilt Typeskiltet er placeret bag på varmepumpen. Her finder du oplysninger om varmepumpens effekt, varenummer, serienummer og produktionsdato. 3.5 Transport og opbevaring Varmepumpen skal altid transporteres og opbevares i opretstående stilling. Varmepumpen skal dog holdes skråt midlertidigt, men ikke lægges ned. Varmepumpen må ikke opbevares ved temperaturer under 20 C. Varmepumpen kan bæres i håndtagene på remmene. 3.6 Monteringsprincip Princippet bygger på flydende kondensering og integreret/eksternt tilskud fra varmepumpemodulet. Styringen regulerer varmepumpen i henhold til indstillet varmekurve. Når varmepumpen ikke selv kan klare at opvarme huset, starter varmepumpemodulet automatisk tilskuddet og giver sammen med varmepumpen den ønskede temperatur i huset. Varme- og varmtvandsdrift ved varmepumpe i dvale: Ved udetemperaturer under ca. -20 C standser varmepumpen automatisk og kan så ikke producere varme eller varmt vand. Tilskuddet i varmepumpemodulet overtager automatisk både varmedriften og varmtvandsproduktionen. 3.7 Tvangsafrimning Afrimningen udføres på forskellige vis, afhængig af forudsætningerne. Hvis udendørstemperaturen er over +5 C vil blæseren i varmepumpen køre på maks. omdr.tal, mens kompressorens hastighed reduceres indtil afrimningen er klar. Dette giver mulighed for fortsat varmeproduktion under afrimningen (SSD). Hvis udendørstemperaturen er under +5 C overgår afrimningen i varmepumpen til hotgasafrimning. Det betyder, at kølemediekredsen vender retning under afrimningen via en 4-vejsventil. Under hotgasafrimning ledes den komprimerede gas fra kompressoren ind i fordamperen og får isen til at smelte. Under forløbet køles varmesystemet noget. Længden af afrimningen bestemmes af, hvor stor tilrimningen er, samt den aktuelle udendørstemperatur.

6 6 Tekniske data 4 Tekniske data Arbejdsområde for luft/vand varmepumpen uden tilskud T1( C) T2 ( C) I Fig. 2 Varmepumpe uden tilskud [T1] Maks. fremløbstemperatur [T2] Udetemperatur faset varmepumpe 1-faset Enhed Drift luft/vand Afgivet effekt ved A2/W351) dellast kw 2,94 3,90 5,11 COP ved A2/W35 1) 4,02 4,13 4,22 Afgivet effekt ved A7/W35 1) dellast kw 2,15 2,96 3,43 COP ved A7/W35 1) 4,88 4,84 5,06 Afgivet effekt ved A-7/W35 1) maks. kw 4,57 6,18 8,43 COP ved A-7/W35 1) 2,89 2,82 2,92 Elektriske data Strømforsyning Kapslingsklasse Sikringsstørrelse hvis varmepumpen måles direkte fra eltavle 2) 1) Effektoplysningerne er angivet i henhold til EN ) Sikringskarakteristik gl / C 230V 1N AC 50Hz IP X4 A Maks. tilført effekt kw 2,3 3,2 3,6 Varmesystem Nominelt flow l/s 0,32 0,33 0,43 Internt trykfald kpa 9,7 7,8 10,5 Luft- og lyddata Blæsermotor (DC-Inverter) maks. effekt W 180 Maksimalt luftflow m 3 /time 4500 Lydtryksniveau på 1 m afstand db(a) 40 Lydeffekt 3) db(a) 53 Generelle oplysninger Kølemedie 4) Kølemediemængde kg 1,7 1,75 2,35 Maks. temperatur på fremløb, kun varmepumpe C 62 3) Lydeffektniveau iht. EN (A7/W35) 4) GWP 100 = 1980 R410A Mål (BxHxD) mm 930x1370x440 Vægt kg Tab. 3 Varmepumpe

7 Tekniske data faset varmepumpe 3-faset Enhed Drift luft/vand Afgivet effekt ved A2/W35 1) dellast 1) Effektoplysningerne er angivet i henhold til EN kw 7,11 7,40 COP ved A2/W35 1) 4,05 4,03 Afgivet effekt ved A7/W35 1) dellast kw 5,11 5,20 COP ved A7/W35 1) 4,90 4,99 Afgivet effekt ved A-7/W35 1) maks. kw 10,99 12,45 COP ved A-7/W35 1) 2,85 2,55 Elektriske data Strømforsyning Kapslingsklasse Sikringsstørrelse 2) 2) Sikringskarakteristik gl / C 400V 3N AC 50Hz IP X4 A Maks. tilført effekt kw 7,2 7,2 Varmesystem Nominelt flow l/s 0,62 0,81 Internt trykfald kpa 15,8 22,9 Luft- og lyddata Blæsermotor (DC-Inverter) maks. effekt W 280 Maksimalt luftflow m 3 /time 7300 Lydtryksniveau på 1 m afstand db(a) 40 Lydeffekt 3) db(a) 53 Generelle oplysninger Kølemedie 4) Kølemediemængde kg 3,3 4,0 Maks. temperatur på fremløb, kun varmepumpe C 62 Mål (BxHxD) mm 1200x1680x580 Vægt kg Tab. 4 Varmepumpe 3) Lydeffektniveau iht. EN (A7/W35) 4) GWP 100 = 1980 R410A

8 8 Tekniske data 4.3 Kølekreds EL1 TT TR1 TR6 TT MR1 PS JR1 PT EC1 TC3 TT ER1 PL3 TR5 TT JR0 PT M VR4 TL2 TT TR4 TT VR1 M VR0 M TR3 TT TA4 TT I Fig. 3 Kølekreds [EC1] Varmeveksler (kondensator) [EL1] Fordamper [ER1] Kompressor [JR0] Lavtrykssensor [JR1] Højtrykssensor [MR1] Højtrykspressostat [PL3] Blæser [TA4] Temperaturføler drypbakke [TC3] Temperaturføler varmebærer ud [TL2] Temperaturføler, luftindtag [TR1] Temperaturføler, kompressor [TR3] Temperaturføler, kondensator retur (væske) varmedrift [TR4] Temperaturføler, fordamper retur (væske) køledrift [TR5] Temperaturføler, sugegas [TR6] Temperaturføler, varmgas [VR0] Elektronisk ekspansionsventil 1 (kondensator) [VR1] Elektronisk ekspansionsventil 2 (fordamper) [VR4] 4-vejsventil

9 Tekniske data Varmepumpens komponenter I Fig. 4 Varmepumpens komponenter [1] Elektronisk ekspansionsventil VR0 [2] Elektronisk ekspansionsventil VR1 [3] 4-vejsventil [4] Trykkontrol/tryksensor [5] Kompressor [6] Inverter Beskrivelsen gælder alle størrelser.

10 10 Mål, placeringsafstand og rørtilslutninger 5 Mål, placeringsafstand og rørtilslutninger 5.1 Varmepumpens mål model 5, 7, I Fig. 5 Varmepumpens mål (mm) og tilslutninger, bagside 5-9

11 Mål, placeringsafstand og rørtilslutninger , , I Fig. 6 Varmepumpens mål (mm), ovenfra 5-9

12 12 Mål, placeringsafstand og rørtilslutninger 5.2 Varmepumpens mål model 13, I Fig. 7 Varmepumpens mål (mm) og tilslutninger, bagside 13-17

13 Mål, placeringsafstand og rørtilslutninger ,6 10, I Fig. 8 Varmepumpens mål (mm), ovenfra Opstillingssted/Placering Varmepumpen placeres udendørs på et plant og stabilt underlag. Varmepumpen skal stå vandret, før pladerne monteres. Varmepumpen skal forankres, så den ikke kan vælte ( Billede 9). Ved placering skal der tages hensyn til varmepumpens lydniveau, så f.eks. naboer ikke udsættes for unødig støj. Undgå at placere varmepumpen uden for lydfølsomme rum. Varmepumpen må ikke installeres i en krog omgivet af vægge på 3 sider ( Billede 10). Varmepumpen skal stå frit, så luftstrømmen kan passere uhindret igennem fordamperen ( Billede 11). Varmepumpen må ikke placeres, således at der kan opstå cirkulation af kold luft. Undgå placering som indebærer, at varmepumpen udsættes for direkte vind forfra. Kondensvand skal ledes væk fra varmepumpen via frostsikkert afløb, eventuelt udstyret med varmekabel. Afløbet skal have tilstrækkeligt fald, så vandet ikke forbliver i røret. Varmepumpen må ikke placeres, hvor der er risiko for sneskred og tagdryp. Kan sådan placering ikke undgås, skal der monteres beskyttelsestag. BEMÆRK: Risiko for funktionsfejl ved skråt underlag! Kondensafløbet og varmepumpens funktion forværres, hvis den ikke står vandret. Kontroller, at varmepumpen ikke står mere end 1 % ude af vatter, begge veje. FORSIGTIG: Risiko for ødelæggende skader! Varmepumpen kan vælte, hvis den ikke er korrekt forankret. Sørg for at forankre varmepumpens fødder i underlaget med bolte, der er beregnet til det pågældende underlag. Hvis beskyttelsestag monteres over varmepumpen, skal der tages hensyn til, at varmepumpens isoleringsmateriale skal kunne løftes opad. Monter taget mindst 500 mm over varmepumpe model 5-9. Monter taget mindst 600 mm over varmepumpe model Hvis taget er aftageligt, er den laveste højde 400 mm over varmepumpen uanset model. Placering i krog eller med omsluttende vægge kan medføre øget støjniveau og unormal meget belægning på fordamperen ( Billede 10). Ved fritstående (ikke i nærheden af boligen) varmepumpe: Installer ikke varmepumpen, så blæsersiden vender direkte mod syd.

14 14 Mål, placeringsafstand og rørtilslutninger A A B B B I Fig. 9 Mål i mm [A] 4 stk. M10 X 120 mm (medfølger ikke) [B] Bæredygtigt og jævnt underlag, f.eks. stolpebæringer/store fliser Fig I Undgå placering i aflukkede områder, dårlig luftcirkulation H Fig. 11 Mindste afstand til varmepumpe - omgivelser (mm) I

15 Mål, placeringsafstand og rørtilslutninger Rørtilslutninger BEMÆRK: Risiko for driftsforstyrrelse på grund af urenheder i rør/varmeanlæg! Eventuelle urenheder i rør/varmeanlæg ødelægger varmeveksleren (kondensatoren) i varmepumpen. Undgå samlingner på varmebærerrørene for at minimere trykfald. Brug PEX-rør hele vejen ubrudt mellem varmepumpe og varmepumpemodul. 1 1 BEMÆRK: Risiko for driftsforstyrrelse på grund af urenheder i rør! Hvis andet materiale end PEX anvendes, kræves: montering af et partikelfilter beregnet til udendørsbrug på returledningen til varmepumpen, direkte på varmeveksleren ( [2], Billede 13). isolering af partikelfilteret på samme måde som øvrige tilslutninger. vibresionsdæmpning af varmepumpen, brug en slange beregnet til udendørsbrug, denne skal også isoleres min. 90 cm BEMÆRK: Tingskade på grund af frysningsskader og UV-stråling! Ved længere tids strømafbrydelse kan vandet i rørledningerne fryse til. UV-stråling kan gøre isoleringen porøs, så den med tiden går i stykker. Brug isolering, der er UV-bestandig, og som ikke absorberer fugt. Anvend mindst 19 mm isolering til rørledninger, tilslutninger og eventuelle samlinger udendørs. Brug mindst 12 mm isolering til rørledninger, tilslutninger og eventuelle samlinger indendørs. Monter aftapningsvenstiler, så både ind- og udgående rør til varmepumpen kan tømmes for vand ved længere tids stilstand. Ellers er der mulighed for at varmepumpen kan frostsprænge I Fig. 12 Afløb til kondensvand til faskine [1] Stolpebæringer [2] Granitsskærver mm [3] Kondensafløbsrør 40 mm [4] Faskine Kondensvandet kan enten ledes ned til en faskine eller et afløb Billede 12) eller til et afløb ( Kapitel 12). Skade på grund af frostrisiko! Fordamperen kan blive beskadiget, hvis kondensvandet fryser og ikke kan ledes væk fra varmpepumpen. Det er altid en god idé at installere varmekabel. Installer varmekabel i kondensafløbsrøret, hvis der er risiko for isdannelse. Installer altid varmekabel i kondensvandrøret, hvis afløbet ledes til afløb/faskine. Brug kun materialer (rør og fittings) fra samme PEX-leverandør for at undgå lækage. Færdigisolerede AluPEX-rør anbefales, da de er nemmere at installere, og sprækker i isoleringen undgås. PEXeller AluPEX-rør fungerer også som vibrationsdæmpning og dæmper overførsel af støj til varmesystemet. Se i installatørvejledningen til varmepumpemodulet omkring rørvalg imellem varmesystem, varmepumpe og varmepumpemodul. Alle varmebærende ledninger skal forsynes med varmeisolering iht. gældende normer. Kondensisoler tilslutninger og rør, hvis køledrift anvendes.

16 <50V 230V / 400V 16 Forskrifter Anbefalet placering af varmebærerrør: Dimensioner rørene som anvist installationsvejledningen til varmepumpemodulet). Træk ubrudte AluPEX-rør hele vejen fra varmepumpe til varmepumpemodul. Isoler rørene indendørs med 12 mm isolering. Isoler rørene udendørs og gennem væg med 19 mm isolering. Rørgennemføring i væg skal tætnes. 6 Forskrifter Følgende forskrifter skal overholdes ved installation: Det ansvarlige elforsyningsselskabs, lokale bestemmelser og forskrifter med tilhørende specialregler Nationale byggeregulativer EN (Spændingen egenskaber i elnet til almindelig distribution) EN (Varmesystemer i bygninger - Udførelse og installation af vandbårne varmesystemer) BR 10 (Myndighedernes byggeregler) EN 1717 (Vandforsyning - Beskyttelse mod drikkevandsforurening). 7 Installation Installation må kun udføres af en autoriseret installatør. Installatøren skal overholde alle gældende regler samt forskrifter og bestemmelser i installations- og betjeningsvejledningen. Tillige skal nationale krav overholdes. 7.1 Opstilling Fjern emballagen som vist på emballagen. Tag medfølgende ekstraudstyr ud. 7.4 Gennemskylning af varmesystemet BEMÆRK: Skade på anlægget på grund af fremmedlegemer i rørene! Fremmedlegemer og partikler i varmesystemet reducerer flowet og medfører driftsforstyrrelser. Skyl derfor varmesystemet igennem for at fjerne restprodukter inden opstart. Varmepumpen er en del af varmesystemet. Der kan opstå fejl i varmepumpen på grund af dårlig vandkvalitet i varmesystemet eller på grund af kontinuerlig tilførsel af ilt. På grund af ilt danner der sig korrosionsprodukter i form af magnetit og aflejringer. Magnetit har en slibeeffekt, som kan opstå i pumper, ventiler og komponenter med turbulente strømningsforhold som f.eks. i kondensatoren. Ved varmesystemer, som skal fyldes regelmæssigt, eller hvis brugsvand ikke indeholder rent vand ved udtagning af vandprøver, skal der træffes særlige foranstaltninger før installation af varmepumpen, f.eks. skal der installeres filtre og udluftere. 7.5 Tilslutning af varmepumpen BEMÆRK: Skade på grund af for hårdt spændte rør! Der kan ske skade på varmeveksleren, hvis der spændes for hårdt i rørene. Spænd med et moment på maks. 150 Nm ved montering af rør-tilslutningerne. Korte rørtræk udendørs reducerer varmetabet. Færdigisolerede rør anbefales. 7.2 Checkliste Hver installation er unik. Følgende tjekliste giver en generel beskrivelse af, hvordan installationen bør foregå. 1. Placer varmepumpen på et fast underlag ( Kapitel 5.3) og sørg for at forankre den. 2. Monter varmepumpens indkommende og udgående rør ( Kapitel 7.5). 3. Monter varmepumpens kondensafløbsrør og eventuelt varmekabel ( Kapitel 12). 4. Kobl varmepumpe og varmepumpemodul sammen ( Installationsvejledningen til varmepumpemodulet). 5. Tilslut CAN-BUS-ledning mellem varmepumpe og varmepumpemodul ( Kapitel 8.1). 6. Tilslut indgående elektricitet til varmepumpen ( Kapitel 8). 7. Monter sideplader og top på varmepumpen ( Kapitel 9) Vandkvalitet Varmepumper arbejder med lavere temperaturer end andre varmesystemer, hvilket indebærer, at den termiske afgasning ikke er lige så effektiv, og iltindholdet bliver aldrig så lavt som ved et system med olie/ gaskedler. Det indebærer, at varmesystemet bliver mere rustfølsomt ved hårdt vand. Anvend ikke tilsætningsstoffer i vandet ud over ph-forøgelsesmiddel, og hold vandet rent. Anbefalet ph-værdi er 7, I Fig. 13 Tilslutning af varmepumpebeskrivelsen gælder alle størrelser. [1] Tilslutning af kondensafløbsrør [2] Varmebærere indløb (returledning fra varmepumpemodul) DN25 [3] Varmebærere ud (indløb til varmepumpemodul) DN25

17 <50V 230V / 400V Elektrisk tilslutning 17 I varmepumpen udføres følgende tilslutninger: Brug rør i henhold til Kapitel 5.4. Træk 32 mm plastrør fra kondensafløbstilslutning til et afløb. Til varmekabel Kapitel 12. Tilslut rør til varmebærer ind fra varmepumpemodulet ( [2], billede 13). Tilslut rør til varmebærer ud til varmepumpemodulet ( [3], billede 13). Spænd tilslutningerne til varmebærerrørene med et moment på 120 Nm. Spænd røret nedad, som vist på Billede 14 for at undgå at ødelægge kondensatorens studs. BEMÆRK: Hvis anlægget spændingssættes uden vand, vil vil anlægget tage skade. Komponenterne i varmeanlægget kan overophedes, hvis strømmen tilsluttes, før der er fyldt vand på. Fyld og tryksæt varmtvandsbeholderen og varmesystemet, inden anlægget tilsluttes strømmen. Varmepumpens elektriske tilslutning skal kunne afbrydes på en sikker måde. Installer en separat sikkerhedsafbryder, som afbryder alt strøm til varmepumpen, hvis den ikke forsynes via varmepumpemodulet. Ved separat elforsyning kræves en sikkerhedsafbryder for hver forsyning. Vælg kabelområde og -type svarende til aktuel afsikring og placeringsmåde. Tilslut varmepumpen i henhold til strømdiagram. Yderligere elektriske forbrugere må ikke tilsluttes. Hvis varmepumpen skal tilsluttes via HFI-relæ, skal separat HFI-relæ til varmepumpen anvendes. Følg gældende forskrifter. Hold øje med farvekoden ved skift af printplader. 8.1 CAN-BUS Fig. 14 Tilslutninger, varmepumpe tilspænding. Hvis samlingen ikke er helt tæt, kan røret spændes med et moment på maks. 150 Nm. Hvis samlingen stadig ikke er helt tæt, kan det være tegn på skade på pakning eller tilslutningsrør. 7.6 Påfyldning af varmesystemet Gennemskyl først varmesystemet Hvis varmtvandsbeholderen er tilsluttet til systemet, skal denne fyldes med vand. Derefter fyldes varmesystemet. For komplet påfyldningsinstruktion, se installatørvejledningen til varmepumpemodulet. 8 Elektrisk tilslutning I FARE: Risiko for elektrisk stød! Komponenterne i varmepumpen er strømførende og kondensatoren i varmepumpen skal aflades, når strømforsyningen er afbrudt. Afbryd hovedstrømmen. Vent mindst fem minutter, før arbejdet på den elektriske del udføres. BEMÆRK: Funktionsfejl på grund af forstyrrelser! Stærkstrømsledninger (230/400V) i nærheden af kommunikationsledning kan forårsage funktionsfejl i varmepumpemodulet. Placer afskærmet CAN-BUS-ledning separat fra netkabel. (minimum 100mm) Minimumsafstand 100 mm. CAN-BUS må lægges sammen med følerkabler. BEMÆRK: Printpladerne bliver ødelagt hvis 12V- og CAN-BUS-tilslutningerne monteres forkert! Kommunikationskredsene er ikke konstrueret til at håndtere 12V konstant spænding. Kontrollér, at de fire kabler er monteret korrekt på printpladerne, i begge ender! Som beskrevet i installationsvejledning. Varmepumpen og varmepumpemodulet forbindes med en kommunikationsledning, CAN-BUS. Passende kabel til ekstern placering er ledning Belden *2*0,6 AWG 22, eller lignende. Alternativt kabel skal have et tværsnit på mindst 0,75 mm 2, samt være parsnoet, afskærmet og godkendt til udendørsbrug. Afskærmningen skal kun jordes i den ene ende og til stel. Maksimal ledningslængde er 30 m. Forbindelsen mellem printkortene etableres via fire ledere, som også forbinder 12-V-spændingen mellem printkortene. På printkortene er der både en markering for 12-V- og CAN-BUS-tilslutningerne. Omkobleren Term bruges til at markere begyndelsen og slutningen af en CANbus-serie. I/O-modul printet i varmepumpen skal være termineret.

18 18 Elektrisk tilslutning Monteret fra fabrik Monteres ved installation/ekstraudstyr I Fig. 15 Terminering af CAN-BUS 8.2 Håndtering af printkort Printplader med styreelektronik er meget følsomme over for elektrostatiske afladninger (ESD ElectroStatic Discharge). Derfor skal der udvises særlig forsigtighed, så skader på komponenterne undgås. FORSIGTIG: Skade på grund af statisk elektricitet! Bær jordet håndledsbånd ved håndtering af ukapslet printkort I Fig. 17 Kabelkanaler, bag varmepumpe [1] Kabelkanal, strømforsyning [2] Kabelkanal CAN-BUS Fig. 16 Håndledsbånd Skaderne er for det meste skjulte. Printpladen kan fungere perfekt ved opstarten, og problemerne opstår først senere. Opladede genstande er kun et problem i nærheden af elektronikken. Overhold en sikkerhedsafstand på mindst en meter til skumgummi, beskyttelsesfolier og andre emballeringsmaterialer, beklædning af kunstfibre, (f.eks. fleece-pullover) og lignende, før du begynder på arbejdet. Et armbånd, der er sluttet til en jordforbindelse, giver god ESD-beskyttelse ved arbejde med elektronikken. Dette armbånd skal bæres, før den afskærmede metalpose/-emballering åbnes, eller før den monterede printplade lægges fri. Armbåndet skal bæres, indtil printpladen lægges i den afskærmede emballage igen eller sluttes til i det lukkede kontaktskab. Udskiftede printplader, som returneres, skal også behandles på denne måde. 8.3 Tilslutning af varmepumpen I Mellem varmepumpemodulet og varmepumpen placeres et CAN-BUS signalkabel på mindst 4 x 0,75 mm 2 og maksimumlængde på 30 m. Løsn remmen (velcro). Fjern låget på sikringsskabet. Før tilslutningskablerne gennem kabelkanalerne ( [1] og [2], billede 17 og 18). Benyt trækfjeder efter behov. Tilslut kablerne i henhold til strømdiagram Efterspænd samtlige terminaler efter behov. Sæt låget tilbage på plads på sikringsskabet. Sæt remmen tilbage på plads.

19 Elektrisk tilslutning 19 A 1 2 B I Fig. 18 Kabelkanaler, sikringsskab varmepumpe [1] Kabelkanal CAN-BUS [2] Kabelkanal, strømforsyning [A] 3-faset [B] 1-faset

20 20 Elektrisk tilslutning 8.4 Strømdiagram Inverter 1/3-faset I Fig. 19 Strømforsyning Inverter [1] Strømforsyning 230 V ~1N (5-13 kw) [2] Inverter [3] MODbus til I/O-modul printkort ([2] Billede 20) [4] Elmåling til I/O-modul printkort ([1] Billede 20) [5] Strømforsyning 400 V ~3N (13-17 kw) [ER1] Kompressor [MR1]Højttrykspressostat

21 Elektrisk tilslutning Strømdiagram I/O-modul printkort I Fig. 20 Strømdiagram I/O-modul printkort [JR0] Trykføler Lav [JR1] Trykføler Høj [PL3] Blæser, PWM-signal [TA4] Temperaturføler, drypbakke [TC3] Temperaturføler, varmebærer ud [TL2] Temperaturføler, luftindtag [TR1] Temperaturføler, kompressor [TR3] Temperaturføler, kondensator retur [TR4] Temperatursensor, fordamper retur (køledrift) [TR5] Temperaturføler, sugegas [TR6] Temperaturføler, hotgas [VR0] Elektronisk ekspansionsventil 1 [VR1] Elektronisk ekspansionsventil 2 [EA0] Drypbakkevarmekabel [EA1] Varmekabel (ekstraudstyr) [F50] Sikring 6,3 A [PL3] Blæser [SSM]Motorværn i blæser [VR4] 4-vejs ventil [1] 230V~ driftspænding ([4] Billede 19) [2] MODbus fra Inverter ([3] Billede 19) [3] CANbus fra Inst.-modul kort i varmepumpemodul

22 22 Montering af sideplader og toppen på varmepumpen 9 Montering af sideplader og toppen på varmepumpen Skruerne til sidepladerne og toppen skrues manuelt. Brug ikke skruetrækker! A 3B I Fig. 21 Monter sideplader og top

23 Miljøbeskyttelse Miljøbeskyttelse Miljøbeskyttelse er en af grundpillerne i Bosch-gruppen. Resultatkvalitet, lønsomhed og miljøbeskyttelse er tre mål, som er meget vigtige for os. Regler og forskrifter for miljøbeskyttelse følges nøje. For at beskytte miljøet benytter vi, med hensyn til lønsomheden, den bedst mulige teknologi og de bedste materialer. Emballage Emballagen er forsynet med landespecifikke oplysninger vedr. affaldshåndtering for optimal genanvinding. Alt emballage er miljøvenligt og genanvindeligt. Udtjente produkter Udtjente produkter indeholder genanvindeligt materiale, der skal affaldssorteres. Komponenterne er lette at skille ad, og plastmateriale er mærket. Dermed kan de forskellige komponenter sorteres og genanvindes, forbrændes eller affaldshåndteres på anden vis. 11 Eftersyn FARE: Risiko for elektrisk stød! Komponenterne i varmepumpen er strømførende og kondensatoren i varmepumpen skal aflades, når strømforsyningen er afbrudt. Afbryd hovedstrømmen. Vent mindst fem minutter, før arbejdet på den elektriske del udføres. FARE: Risiko for lækage af giftgasser! Kølemiddelkredsen indeholder emner, der kan omdannes til giftgasser ved kontakt med luft eller åben ild. Allerede lave koncentrationer af disse gasser kan medføre vejrtrækningsbesvær. Ved lækage i kølemiddelkredsen skal rummet straks forlades og luftes grundigt ud. BEMÆRK: Funktionsfejl på grund af skade! De elektroniske ekspansionsventiler er meget følsomme overfor stød. Slå eller bank aldrig på en ekspansionsventil. BEMÆRK: Funktionsfejl på grund af skade! De elektroniske ekspansionsventiler er følsomme overfor magnetisme. Anvend kun den manuelle magnetspole (ekstraudstyr) ved kontrol af ekspansionsventilerne til at åbne/lukke for ventilerne. BEMÆRK: Risiko for deformation på grund af varme! Isoleringsmaterialet (EPP) i varmepumpen deformeres, hvis det udsættes for høje temperaturer. Fjern så meget af isoleringen som muligt (EPP) inden loddearbejde. Anvend brandtæppe eller våde klude til beskyttelse af isoleringsmaterialet ved loddearbejde på varmepumpemodulet. Indgreb i kølemiddelkredsen må kun udføres af en autoriseret fagmand Fig. 22 Manuel magnetspole Anvend kun originale reservedele! Bestil reservedele ved hjælp af reservedelslisten. Alle demonterede pakninger og O-ringe kontroleres og skiftes efter behov. Ved eftersyn skal de efterfølgende beskrevne kontroller udføres. Vis aktiverede alarmer Kontroller alarmloggen. Funktionskontrol Udfør funktionskontrol ( Installatørvejledningen til Varmepumpemodulet). Trækning af elkabel Kontroller, om elkablet har mekanisk skade. Udskift ødelagte kabler. Måleværdien for temperaturfølere Temperaturfølere i, eller tilsluttet til, varmepumpen (TA4, TC3, TL2, TR1, TR3, TR4, TR5, TR6) har samme måleværdi som fremgår af tabellen 5 7. C T... C T... C T Tab. 5 Følere TA4, TL2, TR4, TR5 C C C C Tab. 6 Følere TC3, TR I

I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 7000iAW 5-17 OR-S/T. Installationsvejledning (2016/08)

I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 7000iAW 5-17 OR-S/T. Installationsvejledning (2016/08) 6 720 809 169-00.2I 230V 1N~ / 400V 3N~ 5-17 OR-S/T Installationsvejledning 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 12 Montering af varmekabel (ekstraudstyr)............... 25 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

Kaskadekobling Installatørvejledning

Kaskadekobling Installatørvejledning 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Installatørvejledning dk 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....

Læs mere

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Brugervejledning. 6 720 813 697 (2015/10) da 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Brugervejledning 6 720 813 697 (2015/10) da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...... 2 1.1 Symbolforklaring........................

Læs mere

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Installationsvejledning til installatøren Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1.1 Symbolforklaring

Læs mere

Compress 6000 AW B E AWB 5-17 AWE 5-17

Compress 6000 AW B E AWB 5-17 AWE 5-17 6 70 80 35-00.I 400V 3N~ Compress 6000 AW B E AWB 5-7 AWE 5-7 Installationsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.............. 3. Symbolforklaring................................

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

6 720 801 078-00.1I. Multi Module. Installatørvejledning. 6 720 807 279 (2013/03) da

6 720 801 078-00.1I. Multi Module. Installatørvejledning. 6 720 807 279 (2013/03) da 6 720 801 078-00.1I Multi Module Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.............. 2 1.1 Symbolforklaring................................

Læs mere

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor

KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor 1371141-01 KICKSPACE 500, 600 og 600-12V Ventilatorkonvektor Instruktion for installation, vedligeholdelse og brugervejledning. Tekniske data Læs vejledningen grundigt igennem inden installationens påbegyndelse.

Læs mere

6 720 810 350-00.1I 230V 1N~ 400V 3N~ Compress 6000 AW M AWM 5-17 AWMS 5-17. Installationsvejledning 6 720 810 839 (2014/04)

6 720 810 350-00.1I 230V 1N~ 400V 3N~ Compress 6000 AW M AWM 5-17 AWMS 5-17. Installationsvejledning 6 720 810 839 (2014/04) 6 70 810 350-00.1I 30V 1N~ 400V 3N~ AWM 5-17 AWMS 5-17 Installationsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.............. 3 1.1 Symbolforklaring................................

Læs mere

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02)

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02) Drifts- og installationsvejledning Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 7 719 003 363 7 719 003 364 6 720 617 369 (2009/02) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

6 720 649 559-00.2I. Multi Module. Installatørvejledning 6 720 801 098 DA(2011/11)

6 720 649 559-00.2I. Multi Module. Installatørvejledning 6 720 801 098 DA(2011/11) 6 720 649 559-00.2I Multi Module Installatørvejledning 6 720 801 098 DA(2011/11) 2 Indholdsfortegnelse DE Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

6 720 642 472-01.1I. Bosch Mixing Module. Installatørvejledning 6 720 643 519 (2010/03)

6 720 642 472-01.1I. Bosch Mixing Module. Installatørvejledning 6 720 643 519 (2010/03) 6 720 642 472-01.1I Bosch Mixing Module Installatørvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring..................... 3

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da

6 720 643 475-01.1I. Combi Cylinder. 200-300 LW/LW Cu. Vejledning. 6 720 643 517 2010/05 da 0-0.I Combi Cylinder 00-00 LW/LW Cu Vejledning 0 00/0 da Tilhørende dele Service og vedligeholdelse b 9 a 8 0 Afmontering af fronten Ved service og vedligeholdelsesarbejde skal frontpladen afmonteres som

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

Wo. Bufferbeholder. Logalux P50 W. Installations- og vedligeholdelsesvejledning (2013/01) DK

Wo. Bufferbeholder. Logalux P50 W. Installations- og vedligeholdelsesvejledning (2013/01) DK 6720803559-00.1Wo Bufferbeholder Installations- og vedligeholdelsesvejledning DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring.............. 2 1.1 Symbolforklaring................................

Læs mere

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BUFFERBEHOLDER» SBP 200 E» SBP 400 E» SBP 700 E» SBP 700 E SOL» SBP 200 E cool» SBP 400 E cool BETJENING GENEREL VEJLEDNING BETJENING 2 1. Generel vejledning 2 1.1 Henvisning

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Installationsveiledning WT-T 300 WT-T 500

Installationsveiledning WT-T 300 WT-T 500 Installationsveiledning WT-T 300 WT-T 500 Danfoss A/S (Dept./Init.), 2014-05 VIILC101 1 Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT DK.TBPA5.111 INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/SILVER C/COMPACT 1. Generelt Når der benyttes varmebatterier uden frostsprængningsbeskyttelse, skal man have en cirkulationspumpe i batterikredsen

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

Bosch Passive Cooling Station

Bosch Passive Cooling Station 6 720 642 471-04.1I Passiv kølestation Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 11 Idriftsættelsesprotokol.... 23 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.............. 2 1.1

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12 Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 08 2006 509 Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme i enkeltrum Uponor Push 12/Uponor ElPush 12 er specielt udviklet til tilslutning

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Octopus for en holdbar fremtid

Octopus for en holdbar fremtid EN MILJØRIGTIG VARMEPUMP FOR I DAG OG I MORGEN Octopus har udviklet og fabrikeret varmepumper siden 1981 og har gennem flere års udvikling nået frem til det bedste for miljøet og kunden. Det seneste produkt

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

Bosch Passive Cooling Station

Bosch Passive Cooling Station 6 720 642 471-04.1I Bosch Passive Cooling Station Passiv kølestation Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

INSTRUKTIONS MANUAL. Vandbaseret Kalorifere TYPE WWH

INSTRUKTIONS MANUAL. Vandbaseret Kalorifere TYPE WWH INSTRUKTIONS MANUAL Vandbaseret Kalorifere TYPE WWH DENNE DOKUMENTATION SKAL LÆSES INDEN PÅBEGYNDELSE AF INSTALLATIONEN. INSTRUER BRUGER OG EFTERLAD DETTE DOKUMENT VED WWH KALORIFEREN FOR REFERENCE. Indholdsfortegnelse

Læs mere

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++

KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ KUMMEFRYSER MODEL NO: SB 153 A++ SPECIFIKATIONER A+ Nettoliter frys 98 ltr. Kurve 1 Lås Nej Indfrysningskapacitet pr. 5,0 kg Energiforbrug pr. år 168 kw Energiforbrug pr. 0,46 kw Energiklasse A+ Produktmål

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Betjeningsvejledning. unistor. Betjeningsvejledning. Til ejeren. Varmtvandsbeholder. Udgiver/producent Vaillant GmbH

Betjeningsvejledning. unistor. Betjeningsvejledning. Til ejeren. Varmtvandsbeholder. Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning unistor Varmtvandsbeholder DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler

Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler Vedligeholdelsesmanual Tørretumbler T5190LE Type N1190.. Original vejledning 438 9098-10/DK 2015.09.11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symboler...5 2 Generelt...5 3 Vedligeholdelse...6 3.1 Rengør

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelt 66 1.1 Anvendelse 66 1.2 Driftsområde 66 1.3 Lydtryksniveau 67 2. El-tilslutning 67 2.1 Kontrol af omdrejningsretning 67 3. Installation 67 3.1 Tilslutning 67 3.2 Placering

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

6 720 640 719-00.1I. Luft-/vand-varmepumpe EHP 6 AW-2-15 AW-2 400V 3N~ Installationsvejledning 6 720 640 720 (2010/01)

6 720 640 719-00.1I. Luft-/vand-varmepumpe EHP 6 AW-2-15 AW-2 400V 3N~ Installationsvejledning 6 720 640 720 (2010/01) 6 720 640 719-00.1I Luft-/vand-varmepumpe EHP 6 AW-2-15 AW-2 400V 3N~ Installationsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Samle- og installationsvejledning

Samle- og installationsvejledning Samle- og installationsvejledning Alaska Udendørs hot tub 1 Indhold Indhold... 2 Oversigt... 3 Montage... 4 Brugsvejledning... Vedlligeholdelse... Eventuelle mangler eller reklamationer... Service og rådgivning...

Læs mere

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55 DK Montagevejledning Solvarmebeholder Side 49-55 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. 0049 8751/74-0 Fax 0049 8751/741 600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Vare-nr. 754 Der tages forbehold for

Læs mere

NORDIC INVERTER PRODUKTFAKTA LUFT/LUFT MODEL 12 FR-N

NORDIC INVERTER PRODUKTFAKTA LUFT/LUFT MODEL 12 FR-N PRODUKTFAKTA NORDIC INVERTER MODEL 12 FR-N LUFT/LUFT Den nyeste generation af luft/luft varmepumper. Topresultat i forbrugertest 2006. Effektiv og nyt slankt design. P-mærket. Vælg kvalitet der er gennemtestet

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD TERMIX Compact 20 VMTD er en komplet unit til styring af husets fjernvarmeinstallation. Brugsvandsopvarmningen foregår gennem en gennemstrømningsvandvarmer og radiatorkredsen

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bord køler Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Super Lider II Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering... 3 Udpakning... 3 Opbevaring ubrugt... 3 Opstillingssted... 4 Håndtering... 4 Elektriske

Læs mere

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/COMPACT

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/COMPACT INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/COMPACT 1. Generelt Når der benyttes varmebatterier uden frostsprængningsbeskyttelse, skal man have en cirkulationspumpe i batterikredsen (sekundærsiden) for at

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Jordvarme Væske/Vand DVI VV45/60/85 kw - endnu lavere energiforbrug DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Intelligent & fleksibelt system Kaskadekobling Produktserien VV45-85 er udviklet med henblik på kaskadekoblig

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303

Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning til cirkulerende system type 303 Monteringsvejledning type 303: Anlæget skal monteres vandret og fastgøres med 4 skruer. Rørene til cirkulation skal vær min. ½ og max. ¾ og skal monteres

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Elektricitet. Spænding - fase - Cyklus. Vandtemperatur Vandtryk Ismaskinemontering 10 C min. 1

Elektricitet. Spænding - fase - Cyklus. Vandtemperatur Vandtryk Ismaskinemontering 10 C min. 1 QM20 Ismaskine Installation Ismaskine placering Den udvalgte placering af ismaskinen skal leve op til følgende kriterier. Hvis nogen af kriterierne er umulige at leve op til, vælges en anden placering.

Læs mere