I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW 5-17 kw. Installationsvejledning (2014/04)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6 720 807 773-00.1I 230V 1N~ / 400V 3N~ Compress 6000 AW 5-17 kw. Installationsvejledning 6 720 810 840 (2014/04)"

Transkript

1 I 230V 1N~ / 400V 3N~ 5-17 kw Installationsvejledning

2 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 12 Montering af varmekabel (ekstraudstyr) Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger Symbolforklaring Generelle sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang Generelt Information om varmepumpen Bestemmelsesmæssig anvendelse Varmesystemets mindste volumen og udførelse Typeskilt Transport og opbevaring Monteringsprincip Tvangsafrimning Tekniske data faset varmepumpe faset varmepumpe Kølekreds Varmepumpens komponenter Mål, placeringsafstand og rørtilslutninger Varmepumpens mål model 5, 7, Varmepumpens mål model 13, Opstillingssted/Placering Rørtilslutninger Forskrifter Installation Opstilling Checkliste Vandkvalitet Gennemskylning af varmesystemet Tilslutning af varmepumpen Påfyldning af varmesystemet Elektrisk tilslutning CAN-BUS Håndtering af printkort Tilslutning af varmepumpen Strømdiagram Inverter 1/3-faset Strømdiagram I/O-modul printkort Montering af sideplader og toppen på varmepumpen Miljøbeskyttelse Eftersyn Fordamper

3 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 3 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1.1 Symbolforklaring Advarselshenvisninger Følgende signalord er definerede og kan anvendes i det foreliggende dokument: BEMÆRK betyder, at der kan opstå materielle skader. FORSIGTIG betyder, at der kan opstå personskader af lettere til middel grad. ADVARSEL betyder, at der kan opstå alvorlige og endog livsfarlige personskader. FARE betyder, at der kan opstå alvorlige og endog livsfarlige personskader. Vigtige informationer Øvrige symboler Advarselshenvisninger i teksten markeres med en advarselstrekant. Endvidere markerer signalordene konsekvensernes type og alvor, hvis aktiviteterne for forebyggelse af faren ikke følges. Vigtige informationer uden fare for mennesker eller materiale markeres med det viste symbol. Symbol Betydning Handlingstrin Henvisning til andre steder i dokumentet Angivelse/listeindhold Opremsning/listeindhold (2. niveau) Tab Generelle sikkerhedsanvisninger Denne installatørvejledning er beregnet til El-Installatører, VVS-Installatører samt kølefirmaer. Læs hele installatørvejledningen grundigt før installationen påbegyndes. Bemærk sikkerhedsanvisninger og advarsler. Alle nationale og regionale bestemmelser, tekniske regelsæt og retningslinjer skal overholdes. Sørg for at dokumentere alt udført arbejde. Regler for brug Denne varmepumpe er beregnet til brug i lukkede varmesystemer i private husstande. Enhver anden brug anses som forkert. Der fraskrives ansvar for eventuelle skader, der måtte opstå som følge af forkert brug. Installation, idriftsættelse og service Installation, idriftsættelse og service af varmepumpen må kun udføres af en uddannet installatør. Der må kun bruges originale reservedele. Elarbejde Elarbejde må kun udføres af autoriserede elektrikere. Før elarbejdet: skal spændingen afbrydes (på alle poler) og sikres, så den ikke kan igangsættes utilsigtet. Kontrollér, at anlægget er spændingsløst. Vær endvidere opmærksom på tilslutningsdiagrammerne til andre anlægsdele. Overdragelse til brugeren Brugeren skal instrueres i brug af og driftsbetingelserne for varmeanlægget ved overdragelse. Forklar, hvordan anlægget skal anvendes, og informer frem for alt om alle sikkerhedsmæssige foranstaltninger. Det skal oplyses, at ombygning og reparation kun må udføres af uddannede installatører. Det skal desuden oplyses, at eftersynsyn og vedligeholdelse er nødvendigt for fejlfri og miljøvenlig drift. Udlever installations- og vedligeholdelsesvejledningen til brugeren.

4 4 Leveringsomfang 2 Leveringsomfang I Fig. 1 Leveringsomfang [1] Varmepumpe [2] Justeringsfødder [3] Top og sideplader 3 Generelt Den oprindelige vejledning er på svensk, andre sprog er en oversættelse af den oprindelige vejledning. Installationen må kun udføres af fagmand. Installatøren skal følge gældende lokale love, regler og forskrifter samt oplysningerne i installations- og brugsvejledningen. 3.1 Information om varmepumpen er varmepumper, der er beregnet til at placere udendørs, og som sammenkobles med varmepumpemodul AWM/AWMS eller AWB/AWE indendørs. Der er mulighed for følgende kombinationer: Varmepumpemodul Varmepumpe AWM/S eller AWB/AWE AWM/S eller AWB/AWE AWM/S eller AWB/AWE AWM/S eller AWB/AWE AWM/S eller AWB/AWE Tab. 2 AWM/S 5-17har indbygget el-tilskud. AWE 5-17 har indbygget el-tilskud. AWB 5-17 er beregnet til shuntet tilskud med el-patron, olie- eller gasfyr. 3.2 Bestemmelsesmæssig anvendelse Varmepumpen må kun installeres i lukkede varmtvands- varmesystemer efter EN Al anden anvendelse er ikke bestemmelsesmæssig. Skader, som opstår i forbindelse med forkert anvendelse, er udelukket fra garantien. 3.3 Varmesystemets mindste volumen og udførelse For at undgå mange start/stop cyklusser, ufuldstændig afrimning eller unødig alarm kræves en tilstrækkelig mængde energi lagret i systemet. Energien lagres dels i varmesystemets vandmængde, dels i systemets komponenter (radiatorer) samt i betondæk (gulvvarme). Eftersom kravene til forskellige varmepumpeinstallationer og varmesystemer varierer meget, angives ingen generel mindste volumen. I stedet gælder følgende forudsætninger for alle varmepumpestørrelser: Gulvvarmesystem uden buffer tank For at sikre at der er tilstrækkelig energi til rådighed for afrimning, skal det største rum ikke være udstyret med rumtermostater. I stedet for skal rumenheden anvendes. Mindst 30 m 2 gulvareal skal reguleres med rumenhed, for så vil varmepumpen også automatisk tilpasse fremløbstemperaturen.

5 Generelt 5 Radiatorsystem uden buffer tank For at sikre at der er tilstrækkelig energi til rådighed for afrimning, skal der være mindst 4 vandbårende radiatorer på 500 W hver i et ushuntet system. Rumenhed anbefales, for så vil varmepumpen også automatisk tilpasse fremløbstemperaturen. Radiator- og gulvvarmesystem på separate kredse uden buffer tank For at sikre at der er tilstrækkelig energi til rådighed for afrimning, skal der være mindst 4 vandbårende radiatorer på 500 W hver i den ushuntede kreds. Der kræves ingen mindste gulvareal for den shuntede gulvvarmekreds. Rumenhed anbefales, for så vil varmepumpen også automatisk tilpasse fremløbstemperaturen. Kun shuntede kredse For at sikre at der er tilstrækkelig energi til rådighed for afrimning, kræves en buffer tank på mindst 50 liter til størrelse 5-9 og 100 liter til størrelse Blæserelement For at sikre at der er tilstrækkelig energi til rådighed for afrimning, kræves en buffer tank på mindst 10 liter. 3.4 Typeskilt Typeskiltet er placeret bag på varmepumpen. Her finder du oplysninger om varmepumpens effekt, varenummer, serienummer og produktionsdato. 3.5 Transport og opbevaring Varmepumpen skal altid transporteres og opbevares i opretstående stilling. Varmepumpen skal dog holdes skråt midlertidigt, men ikke lægges ned. Varmepumpen må ikke opbevares ved temperaturer under 20 C. Varmepumpen kan bæres i håndtagene på remmene. 3.6 Monteringsprincip Princippet bygger på flydende kondensering og integreret/eksternt tilskud fra varmepumpemodulet. Styringen regulerer varmepumpen i henhold til indstillet varmekurve. Når varmepumpen ikke selv kan klare at opvarme huset, starter varmepumpemodulet automatisk tilskuddet og giver sammen med varmepumpen den ønskede temperatur i huset. Varme- og varmtvandsdrift ved varmepumpe i dvale: Ved udetemperaturer under ca. -20 C standser varmepumpen automatisk og kan så ikke producere varme eller varmt vand. Tilskuddet i varmepumpemodulet overtager automatisk både varmedriften og varmtvandsproduktionen. 3.7 Tvangsafrimning Afrimningen udføres på forskellige vis, afhængig af forudsætningerne. Hvis udendørstemperaturen er over +5 C vil blæseren i varmepumpen køre på maks. omdr.tal, mens kompressorens hastighed reduceres indtil afrimningen er klar. Dette giver mulighed for fortsat varmeproduktion under afrimningen (SSD). Hvis udendørstemperaturen er under +5 C overgår afrimningen i varmepumpen til hotgasafrimning. Det betyder, at kølemediekredsen vender retning under afrimningen via en 4-vejsventil. Under hotgasafrimning ledes den komprimerede gas fra kompressoren ind i fordamperen og får isen til at smelte. Under forløbet køles varmesystemet noget. Længden af afrimningen bestemmes af, hvor stor tilrimningen er, samt den aktuelle udendørstemperatur.

6 6 Tekniske data 4 Tekniske data Arbejdsområde for luft/vand varmepumpen uden tilskud T1( C) T2 ( C) I Fig. 2 Varmepumpe uden tilskud [T1] Maks. fremløbstemperatur [T2] Udetemperatur faset varmepumpe 1-faset Enhed Drift luft/vand Afgivet effekt ved A2/W351) dellast kw 2,94 3,90 5,11 COP ved A2/W35 1) 4,02 4,13 4,22 Afgivet effekt ved A7/W35 1) dellast kw 2,15 2,96 3,43 COP ved A7/W35 1) 4,88 4,84 5,06 Afgivet effekt ved A-7/W35 1) maks. kw 4,57 6,18 8,43 COP ved A-7/W35 1) 2,89 2,82 2,92 Elektriske data Strømforsyning Kapslingsklasse Sikringsstørrelse hvis varmepumpen måles direkte fra eltavle 2) 1) Effektoplysningerne er angivet i henhold til EN ) Sikringskarakteristik gl / C 230V 1N AC 50Hz IP X4 A Maks. tilført effekt kw 2,3 3,2 3,6 Varmesystem Nominelt flow l/s 0,32 0,33 0,43 Internt trykfald kpa 9,7 7,8 10,5 Luft- og lyddata Blæsermotor (DC-Inverter) maks. effekt W 180 Maksimalt luftflow m 3 /time 4500 Lydtryksniveau på 1 m afstand db(a) 40 Lydeffekt 3) db(a) 53 Generelle oplysninger Kølemedie 4) Kølemediemængde kg 1,7 1,75 2,35 Maks. temperatur på fremløb, kun varmepumpe C 62 3) Lydeffektniveau iht. EN (A7/W35) 4) GWP 100 = 1980 R410A Mål (BxHxD) mm 930x1370x440 Vægt kg Tab. 3 Varmepumpe

7 Tekniske data faset varmepumpe 3-faset Enhed Drift luft/vand Afgivet effekt ved A2/W35 1) dellast 1) Effektoplysningerne er angivet i henhold til EN kw 7,11 7,40 COP ved A2/W35 1) 4,05 4,03 Afgivet effekt ved A7/W35 1) dellast kw 5,11 5,20 COP ved A7/W35 1) 4,90 4,99 Afgivet effekt ved A-7/W35 1) maks. kw 10,99 12,45 COP ved A-7/W35 1) 2,85 2,55 Elektriske data Strømforsyning Kapslingsklasse Sikringsstørrelse 2) 2) Sikringskarakteristik gl / C 400V 3N AC 50Hz IP X4 A Maks. tilført effekt kw 7,2 7,2 Varmesystem Nominelt flow l/s 0,62 0,81 Internt trykfald kpa 15,8 22,9 Luft- og lyddata Blæsermotor (DC-Inverter) maks. effekt W 280 Maksimalt luftflow m 3 /time 7300 Lydtryksniveau på 1 m afstand db(a) 40 Lydeffekt 3) db(a) 53 Generelle oplysninger Kølemedie 4) Kølemediemængde kg 3,3 4,0 Maks. temperatur på fremløb, kun varmepumpe C 62 Mål (BxHxD) mm 1200x1680x580 Vægt kg Tab. 4 Varmepumpe 3) Lydeffektniveau iht. EN (A7/W35) 4) GWP 100 = 1980 R410A

8 8 Tekniske data 4.3 Kølekreds EL1 TT TR1 TR6 TT MR1 PS JR1 PT EC1 TC3 TT ER1 PL3 TR5 TT JR0 PT M VR4 TL2 TT TR4 TT VR1 M VR0 M TR3 TT TA4 TT I Fig. 3 Kølekreds [EC1] Varmeveksler (kondensator) [EL1] Fordamper [ER1] Kompressor [JR0] Lavtrykssensor [JR1] Højtrykssensor [MR1] Højtrykspressostat [PL3] Blæser [TA4] Temperaturføler drypbakke [TC3] Temperaturføler varmebærer ud [TL2] Temperaturføler, luftindtag [TR1] Temperaturføler, kompressor [TR3] Temperaturføler, kondensator retur (væske) varmedrift [TR4] Temperaturføler, fordamper retur (væske) køledrift [TR5] Temperaturføler, sugegas [TR6] Temperaturføler, varmgas [VR0] Elektronisk ekspansionsventil 1 (kondensator) [VR1] Elektronisk ekspansionsventil 2 (fordamper) [VR4] 4-vejsventil

9 Tekniske data Varmepumpens komponenter I Fig. 4 Varmepumpens komponenter [1] Elektronisk ekspansionsventil VR0 [2] Elektronisk ekspansionsventil VR1 [3] 4-vejsventil [4] Trykkontrol/tryksensor [5] Kompressor [6] Inverter Beskrivelsen gælder alle størrelser.

10 10 Mål, placeringsafstand og rørtilslutninger 5 Mål, placeringsafstand og rørtilslutninger 5.1 Varmepumpens mål model 5, 7, I Fig. 5 Varmepumpens mål (mm) og tilslutninger, bagside 5-9

11 Mål, placeringsafstand og rørtilslutninger , , I Fig. 6 Varmepumpens mål (mm), ovenfra 5-9

12 12 Mål, placeringsafstand og rørtilslutninger 5.2 Varmepumpens mål model 13, I Fig. 7 Varmepumpens mål (mm) og tilslutninger, bagside 13-17

13 Mål, placeringsafstand og rørtilslutninger ,6 10, I Fig. 8 Varmepumpens mål (mm), ovenfra Opstillingssted/Placering Varmepumpen placeres udendørs på et plant og stabilt underlag. Varmepumpen skal stå vandret, før pladerne monteres. Varmepumpen skal forankres, så den ikke kan vælte ( Billede 9). Ved placering skal der tages hensyn til varmepumpens lydniveau, så f.eks. naboer ikke udsættes for unødig støj. Undgå at placere varmepumpen uden for lydfølsomme rum. Varmepumpen må ikke installeres i en krog omgivet af vægge på 3 sider ( Billede 10). Varmepumpen skal stå frit, så luftstrømmen kan passere uhindret igennem fordamperen ( Billede 11). Varmepumpen må ikke placeres, således at der kan opstå cirkulation af kold luft. Undgå placering som indebærer, at varmepumpen udsættes for direkte vind forfra. Kondensvand skal ledes væk fra varmepumpen via frostsikkert afløb, eventuelt udstyret med varmekabel. Afløbet skal have tilstrækkeligt fald, så vandet ikke forbliver i røret. Varmepumpen må ikke placeres, hvor der er risiko for sneskred og tagdryp. Kan sådan placering ikke undgås, skal der monteres beskyttelsestag. BEMÆRK: Risiko for funktionsfejl ved skråt underlag! Kondensafløbet og varmepumpens funktion forværres, hvis den ikke står vandret. Kontroller, at varmepumpen ikke står mere end 1 % ude af vatter, begge veje. FORSIGTIG: Risiko for ødelæggende skader! Varmepumpen kan vælte, hvis den ikke er korrekt forankret. Sørg for at forankre varmepumpens fødder i underlaget med bolte, der er beregnet til det pågældende underlag. Hvis beskyttelsestag monteres over varmepumpen, skal der tages hensyn til, at varmepumpens isoleringsmateriale skal kunne løftes opad. Monter taget mindst 500 mm over varmepumpe model 5-9. Monter taget mindst 600 mm over varmepumpe model Hvis taget er aftageligt, er den laveste højde 400 mm over varmepumpen uanset model. Placering i krog eller med omsluttende vægge kan medføre øget støjniveau og unormal meget belægning på fordamperen ( Billede 10). Ved fritstående (ikke i nærheden af boligen) varmepumpe: Installer ikke varmepumpen, så blæsersiden vender direkte mod syd.

14 14 Mål, placeringsafstand og rørtilslutninger A A B B B I Fig. 9 Mål i mm [A] 4 stk. M10 X 120 mm (medfølger ikke) [B] Bæredygtigt og jævnt underlag, f.eks. stolpebæringer/store fliser Fig I Undgå placering i aflukkede områder, dårlig luftcirkulation H Fig. 11 Mindste afstand til varmepumpe - omgivelser (mm) I

15 Mål, placeringsafstand og rørtilslutninger Rørtilslutninger BEMÆRK: Risiko for driftsforstyrrelse på grund af urenheder i rør/varmeanlæg! Eventuelle urenheder i rør/varmeanlæg ødelægger varmeveksleren (kondensatoren) i varmepumpen. Undgå samlingner på varmebærerrørene for at minimere trykfald. Brug PEX-rør hele vejen ubrudt mellem varmepumpe og varmepumpemodul. 1 1 BEMÆRK: Risiko for driftsforstyrrelse på grund af urenheder i rør! Hvis andet materiale end PEX anvendes, kræves: montering af et partikelfilter beregnet til udendørsbrug på returledningen til varmepumpen, direkte på varmeveksleren ( [2], Billede 13). isolering af partikelfilteret på samme måde som øvrige tilslutninger. vibresionsdæmpning af varmepumpen, brug en slange beregnet til udendørsbrug, denne skal også isoleres min. 90 cm BEMÆRK: Tingskade på grund af frysningsskader og UV-stråling! Ved længere tids strømafbrydelse kan vandet i rørledningerne fryse til. UV-stråling kan gøre isoleringen porøs, så den med tiden går i stykker. Brug isolering, der er UV-bestandig, og som ikke absorberer fugt. Anvend mindst 19 mm isolering til rørledninger, tilslutninger og eventuelle samlinger udendørs. Brug mindst 12 mm isolering til rørledninger, tilslutninger og eventuelle samlinger indendørs. Monter aftapningsvenstiler, så både ind- og udgående rør til varmepumpen kan tømmes for vand ved længere tids stilstand. Ellers er der mulighed for at varmepumpen kan frostsprænge I Fig. 12 Afløb til kondensvand til faskine [1] Stolpebæringer [2] Granitsskærver mm [3] Kondensafløbsrør 40 mm [4] Faskine Kondensvandet kan enten ledes ned til en faskine eller et afløb Billede 12) eller til et afløb ( Kapitel 12). Skade på grund af frostrisiko! Fordamperen kan blive beskadiget, hvis kondensvandet fryser og ikke kan ledes væk fra varmpepumpen. Det er altid en god idé at installere varmekabel. Installer varmekabel i kondensafløbsrøret, hvis der er risiko for isdannelse. Installer altid varmekabel i kondensvandrøret, hvis afløbet ledes til afløb/faskine. Brug kun materialer (rør og fittings) fra samme PEX-leverandør for at undgå lækage. Færdigisolerede AluPEX-rør anbefales, da de er nemmere at installere, og sprækker i isoleringen undgås. PEXeller AluPEX-rør fungerer også som vibrationsdæmpning og dæmper overførsel af støj til varmesystemet. Se i installatørvejledningen til varmepumpemodulet omkring rørvalg imellem varmesystem, varmepumpe og varmepumpemodul. Alle varmebærende ledninger skal forsynes med varmeisolering iht. gældende normer. Kondensisoler tilslutninger og rør, hvis køledrift anvendes.

16 <50V 230V / 400V 16 Forskrifter Anbefalet placering af varmebærerrør: Dimensioner rørene som anvist installationsvejledningen til varmepumpemodulet). Træk ubrudte AluPEX-rør hele vejen fra varmepumpe til varmepumpemodul. Isoler rørene indendørs med 12 mm isolering. Isoler rørene udendørs og gennem væg med 19 mm isolering. Rørgennemføring i væg skal tætnes. 6 Forskrifter Følgende forskrifter skal overholdes ved installation: Det ansvarlige elforsyningsselskabs, lokale bestemmelser og forskrifter med tilhørende specialregler Nationale byggeregulativer EN (Spændingen egenskaber i elnet til almindelig distribution) EN (Varmesystemer i bygninger - Udførelse og installation af vandbårne varmesystemer) BR 10 (Myndighedernes byggeregler) EN 1717 (Vandforsyning - Beskyttelse mod drikkevandsforurening). 7 Installation Installation må kun udføres af en autoriseret installatør. Installatøren skal overholde alle gældende regler samt forskrifter og bestemmelser i installations- og betjeningsvejledningen. Tillige skal nationale krav overholdes. 7.1 Opstilling Fjern emballagen som vist på emballagen. Tag medfølgende ekstraudstyr ud. 7.4 Gennemskylning af varmesystemet BEMÆRK: Skade på anlægget på grund af fremmedlegemer i rørene! Fremmedlegemer og partikler i varmesystemet reducerer flowet og medfører driftsforstyrrelser. Skyl derfor varmesystemet igennem for at fjerne restprodukter inden opstart. Varmepumpen er en del af varmesystemet. Der kan opstå fejl i varmepumpen på grund af dårlig vandkvalitet i varmesystemet eller på grund af kontinuerlig tilførsel af ilt. På grund af ilt danner der sig korrosionsprodukter i form af magnetit og aflejringer. Magnetit har en slibeeffekt, som kan opstå i pumper, ventiler og komponenter med turbulente strømningsforhold som f.eks. i kondensatoren. Ved varmesystemer, som skal fyldes regelmæssigt, eller hvis brugsvand ikke indeholder rent vand ved udtagning af vandprøver, skal der træffes særlige foranstaltninger før installation af varmepumpen, f.eks. skal der installeres filtre og udluftere. 7.5 Tilslutning af varmepumpen BEMÆRK: Skade på grund af for hårdt spændte rør! Der kan ske skade på varmeveksleren, hvis der spændes for hårdt i rørene. Spænd med et moment på maks. 150 Nm ved montering af rør-tilslutningerne. Korte rørtræk udendørs reducerer varmetabet. Færdigisolerede rør anbefales. 7.2 Checkliste Hver installation er unik. Følgende tjekliste giver en generel beskrivelse af, hvordan installationen bør foregå. 1. Placer varmepumpen på et fast underlag ( Kapitel 5.3) og sørg for at forankre den. 2. Monter varmepumpens indkommende og udgående rør ( Kapitel 7.5). 3. Monter varmepumpens kondensafløbsrør og eventuelt varmekabel ( Kapitel 12). 4. Kobl varmepumpe og varmepumpemodul sammen ( Installationsvejledningen til varmepumpemodulet). 5. Tilslut CAN-BUS-ledning mellem varmepumpe og varmepumpemodul ( Kapitel 8.1). 6. Tilslut indgående elektricitet til varmepumpen ( Kapitel 8). 7. Monter sideplader og top på varmepumpen ( Kapitel 9) Vandkvalitet Varmepumper arbejder med lavere temperaturer end andre varmesystemer, hvilket indebærer, at den termiske afgasning ikke er lige så effektiv, og iltindholdet bliver aldrig så lavt som ved et system med olie/ gaskedler. Det indebærer, at varmesystemet bliver mere rustfølsomt ved hårdt vand. Anvend ikke tilsætningsstoffer i vandet ud over ph-forøgelsesmiddel, og hold vandet rent. Anbefalet ph-værdi er 7, I Fig. 13 Tilslutning af varmepumpebeskrivelsen gælder alle størrelser. [1] Tilslutning af kondensafløbsrør [2] Varmebærere indløb (returledning fra varmepumpemodul) DN25 [3] Varmebærere ud (indløb til varmepumpemodul) DN25

17 <50V 230V / 400V Elektrisk tilslutning 17 I varmepumpen udføres følgende tilslutninger: Brug rør i henhold til Kapitel 5.4. Træk 32 mm plastrør fra kondensafløbstilslutning til et afløb. Til varmekabel Kapitel 12. Tilslut rør til varmebærer ind fra varmepumpemodulet ( [2], billede 13). Tilslut rør til varmebærer ud til varmepumpemodulet ( [3], billede 13). Spænd tilslutningerne til varmebærerrørene med et moment på 120 Nm. Spænd røret nedad, som vist på Billede 14 for at undgå at ødelægge kondensatorens studs. BEMÆRK: Hvis anlægget spændingssættes uden vand, vil vil anlægget tage skade. Komponenterne i varmeanlægget kan overophedes, hvis strømmen tilsluttes, før der er fyldt vand på. Fyld og tryksæt varmtvandsbeholderen og varmesystemet, inden anlægget tilsluttes strømmen. Varmepumpens elektriske tilslutning skal kunne afbrydes på en sikker måde. Installer en separat sikkerhedsafbryder, som afbryder alt strøm til varmepumpen, hvis den ikke forsynes via varmepumpemodulet. Ved separat elforsyning kræves en sikkerhedsafbryder for hver forsyning. Vælg kabelområde og -type svarende til aktuel afsikring og placeringsmåde. Tilslut varmepumpen i henhold til strømdiagram. Yderligere elektriske forbrugere må ikke tilsluttes. Hvis varmepumpen skal tilsluttes via HFI-relæ, skal separat HFI-relæ til varmepumpen anvendes. Følg gældende forskrifter. Hold øje med farvekoden ved skift af printplader. 8.1 CAN-BUS Fig. 14 Tilslutninger, varmepumpe tilspænding. Hvis samlingen ikke er helt tæt, kan røret spændes med et moment på maks. 150 Nm. Hvis samlingen stadig ikke er helt tæt, kan det være tegn på skade på pakning eller tilslutningsrør. 7.6 Påfyldning af varmesystemet Gennemskyl først varmesystemet Hvis varmtvandsbeholderen er tilsluttet til systemet, skal denne fyldes med vand. Derefter fyldes varmesystemet. For komplet påfyldningsinstruktion, se installatørvejledningen til varmepumpemodulet. 8 Elektrisk tilslutning I FARE: Risiko for elektrisk stød! Komponenterne i varmepumpen er strømførende og kondensatoren i varmepumpen skal aflades, når strømforsyningen er afbrudt. Afbryd hovedstrømmen. Vent mindst fem minutter, før arbejdet på den elektriske del udføres. BEMÆRK: Funktionsfejl på grund af forstyrrelser! Stærkstrømsledninger (230/400V) i nærheden af kommunikationsledning kan forårsage funktionsfejl i varmepumpemodulet. Placer afskærmet CAN-BUS-ledning separat fra netkabel. (minimum 100mm) Minimumsafstand 100 mm. CAN-BUS må lægges sammen med følerkabler. BEMÆRK: Printpladerne bliver ødelagt hvis 12V- og CAN-BUS-tilslutningerne monteres forkert! Kommunikationskredsene er ikke konstrueret til at håndtere 12V konstant spænding. Kontrollér, at de fire kabler er monteret korrekt på printpladerne, i begge ender! Som beskrevet i installationsvejledning. Varmepumpen og varmepumpemodulet forbindes med en kommunikationsledning, CAN-BUS. Passende kabel til ekstern placering er ledning Belden *2*0,6 AWG 22, eller lignende. Alternativt kabel skal have et tværsnit på mindst 0,75 mm 2, samt være parsnoet, afskærmet og godkendt til udendørsbrug. Afskærmningen skal kun jordes i den ene ende og til stel. Maksimal ledningslængde er 30 m. Forbindelsen mellem printkortene etableres via fire ledere, som også forbinder 12-V-spændingen mellem printkortene. På printkortene er der både en markering for 12-V- og CAN-BUS-tilslutningerne. Omkobleren Term bruges til at markere begyndelsen og slutningen af en CANbus-serie. I/O-modul printet i varmepumpen skal være termineret.

18 18 Elektrisk tilslutning Monteret fra fabrik Monteres ved installation/ekstraudstyr I Fig. 15 Terminering af CAN-BUS 8.2 Håndtering af printkort Printplader med styreelektronik er meget følsomme over for elektrostatiske afladninger (ESD ElectroStatic Discharge). Derfor skal der udvises særlig forsigtighed, så skader på komponenterne undgås. FORSIGTIG: Skade på grund af statisk elektricitet! Bær jordet håndledsbånd ved håndtering af ukapslet printkort I Fig. 17 Kabelkanaler, bag varmepumpe [1] Kabelkanal, strømforsyning [2] Kabelkanal CAN-BUS Fig. 16 Håndledsbånd Skaderne er for det meste skjulte. Printpladen kan fungere perfekt ved opstarten, og problemerne opstår først senere. Opladede genstande er kun et problem i nærheden af elektronikken. Overhold en sikkerhedsafstand på mindst en meter til skumgummi, beskyttelsesfolier og andre emballeringsmaterialer, beklædning af kunstfibre, (f.eks. fleece-pullover) og lignende, før du begynder på arbejdet. Et armbånd, der er sluttet til en jordforbindelse, giver god ESD-beskyttelse ved arbejde med elektronikken. Dette armbånd skal bæres, før den afskærmede metalpose/-emballering åbnes, eller før den monterede printplade lægges fri. Armbåndet skal bæres, indtil printpladen lægges i den afskærmede emballage igen eller sluttes til i det lukkede kontaktskab. Udskiftede printplader, som returneres, skal også behandles på denne måde. 8.3 Tilslutning af varmepumpen I Mellem varmepumpemodulet og varmepumpen placeres et CAN-BUS signalkabel på mindst 4 x 0,75 mm 2 og maksimumlængde på 30 m. Løsn remmen (velcro). Fjern låget på sikringsskabet. Før tilslutningskablerne gennem kabelkanalerne ( [1] og [2], billede 17 og 18). Benyt trækfjeder efter behov. Tilslut kablerne i henhold til strømdiagram Efterspænd samtlige terminaler efter behov. Sæt låget tilbage på plads på sikringsskabet. Sæt remmen tilbage på plads.

19 Elektrisk tilslutning 19 A 1 2 B I Fig. 18 Kabelkanaler, sikringsskab varmepumpe [1] Kabelkanal CAN-BUS [2] Kabelkanal, strømforsyning [A] 3-faset [B] 1-faset

20 20 Elektrisk tilslutning 8.4 Strømdiagram Inverter 1/3-faset I Fig. 19 Strømforsyning Inverter [1] Strømforsyning 230 V ~1N (5-13 kw) [2] Inverter [3] MODbus til I/O-modul printkort ([2] Billede 20) [4] Elmåling til I/O-modul printkort ([1] Billede 20) [5] Strømforsyning 400 V ~3N (13-17 kw) [ER1] Kompressor [MR1]Højttrykspressostat

21 Elektrisk tilslutning Strømdiagram I/O-modul printkort I Fig. 20 Strømdiagram I/O-modul printkort [JR0] Trykføler Lav [JR1] Trykføler Høj [PL3] Blæser, PWM-signal [TA4] Temperaturføler, drypbakke [TC3] Temperaturføler, varmebærer ud [TL2] Temperaturføler, luftindtag [TR1] Temperaturføler, kompressor [TR3] Temperaturføler, kondensator retur [TR4] Temperatursensor, fordamper retur (køledrift) [TR5] Temperaturføler, sugegas [TR6] Temperaturføler, hotgas [VR0] Elektronisk ekspansionsventil 1 [VR1] Elektronisk ekspansionsventil 2 [EA0] Drypbakkevarmekabel [EA1] Varmekabel (ekstraudstyr) [F50] Sikring 6,3 A [PL3] Blæser [SSM]Motorværn i blæser [VR4] 4-vejs ventil [1] 230V~ driftspænding ([4] Billede 19) [2] MODbus fra Inverter ([3] Billede 19) [3] CANbus fra Inst.-modul kort i varmepumpemodul

22 22 Montering af sideplader og toppen på varmepumpen 9 Montering af sideplader og toppen på varmepumpen Skruerne til sidepladerne og toppen skrues manuelt. Brug ikke skruetrækker! A 3B I Fig. 21 Monter sideplader og top

23 Miljøbeskyttelse Miljøbeskyttelse Miljøbeskyttelse er en af grundpillerne i Bosch-gruppen. Resultatkvalitet, lønsomhed og miljøbeskyttelse er tre mål, som er meget vigtige for os. Regler og forskrifter for miljøbeskyttelse følges nøje. For at beskytte miljøet benytter vi, med hensyn til lønsomheden, den bedst mulige teknologi og de bedste materialer. Emballage Emballagen er forsynet med landespecifikke oplysninger vedr. affaldshåndtering for optimal genanvinding. Alt emballage er miljøvenligt og genanvindeligt. Udtjente produkter Udtjente produkter indeholder genanvindeligt materiale, der skal affaldssorteres. Komponenterne er lette at skille ad, og plastmateriale er mærket. Dermed kan de forskellige komponenter sorteres og genanvindes, forbrændes eller affaldshåndteres på anden vis. 11 Eftersyn FARE: Risiko for elektrisk stød! Komponenterne i varmepumpen er strømførende og kondensatoren i varmepumpen skal aflades, når strømforsyningen er afbrudt. Afbryd hovedstrømmen. Vent mindst fem minutter, før arbejdet på den elektriske del udføres. FARE: Risiko for lækage af giftgasser! Kølemiddelkredsen indeholder emner, der kan omdannes til giftgasser ved kontakt med luft eller åben ild. Allerede lave koncentrationer af disse gasser kan medføre vejrtrækningsbesvær. Ved lækage i kølemiddelkredsen skal rummet straks forlades og luftes grundigt ud. BEMÆRK: Funktionsfejl på grund af skade! De elektroniske ekspansionsventiler er meget følsomme overfor stød. Slå eller bank aldrig på en ekspansionsventil. BEMÆRK: Funktionsfejl på grund af skade! De elektroniske ekspansionsventiler er følsomme overfor magnetisme. Anvend kun den manuelle magnetspole (ekstraudstyr) ved kontrol af ekspansionsventilerne til at åbne/lukke for ventilerne. BEMÆRK: Risiko for deformation på grund af varme! Isoleringsmaterialet (EPP) i varmepumpen deformeres, hvis det udsættes for høje temperaturer. Fjern så meget af isoleringen som muligt (EPP) inden loddearbejde. Anvend brandtæppe eller våde klude til beskyttelse af isoleringsmaterialet ved loddearbejde på varmepumpemodulet. Indgreb i kølemiddelkredsen må kun udføres af en autoriseret fagmand Fig. 22 Manuel magnetspole Anvend kun originale reservedele! Bestil reservedele ved hjælp af reservedelslisten. Alle demonterede pakninger og O-ringe kontroleres og skiftes efter behov. Ved eftersyn skal de efterfølgende beskrevne kontroller udføres. Vis aktiverede alarmer Kontroller alarmloggen. Funktionskontrol Udfør funktionskontrol ( Installatørvejledningen til Varmepumpemodulet). Trækning af elkabel Kontroller, om elkablet har mekanisk skade. Udskift ødelagte kabler. Måleværdien for temperaturfølere Temperaturfølere i, eller tilsluttet til, varmepumpen (TA4, TC3, TL2, TR1, TR3, TR4, TR5, TR6) har samme måleværdi som fremgår af tabellen 5 7. C T... C T... C T Tab. 5 Følere TA4, TL2, TR4, TR5 C C C C Tab. 6 Følere TC3, TR I

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Compress 6000 AW B E AWB 5-17 AWE 5-17

Compress 6000 AW B E AWB 5-17 AWE 5-17 6 70 80 35-00.I 400V 3N~ Compress 6000 AW B E AWB 5-7 AWE 5-7 Installationsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.............. 3. Symbolforklaring................................

Læs mere

6 720 810 350-00.1I 230V 1N~ 400V 3N~ Compress 6000 AW M AWM 5-17 AWMS 5-17. Installationsvejledning 6 720 810 839 (2014/04)

6 720 810 350-00.1I 230V 1N~ 400V 3N~ Compress 6000 AW M AWM 5-17 AWMS 5-17. Installationsvejledning 6 720 810 839 (2014/04) 6 70 810 350-00.1I 30V 1N~ 400V 3N~ AWM 5-17 AWMS 5-17 Installationsvejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.............. 3 1.1 Symbolforklaring................................

Læs mere

6 720 801 078-00.1I. Multi Module. Installatørvejledning. 6 720 807 279 (2013/03) da

6 720 801 078-00.1I. Multi Module. Installatørvejledning. 6 720 807 279 (2013/03) da 6 720 801 078-00.1I Multi Module Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.............. 2 1.1 Symbolforklaring................................

Læs mere

6 720 642 472-01.1I. Bosch Mixing Module. Installatørvejledning 6 720 643 519 (2010/03)

6 720 642 472-01.1I. Bosch Mixing Module. Installatørvejledning 6 720 643 519 (2010/03) 6 720 642 472-01.1I Bosch Mixing Module Installatørvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring..................... 3

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A

Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Spar op til 70% om året på varmekontoen... - og få samtidig et perfekt indeklima! Inverter R-410A Luft til Vand Varmepumpe Energiklasse A Høj effekt, høj kvalitet og lavt energiforbrug - det bedste valg

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING Danfoss Varmepumpe DHP-R VUBME101 VUBME101 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information... 4 1.1 Sikkerhedsforskrifter...4 1.2 Beskyttelse...4 2 Om din varmepumpe... 5 2.1 Produktbeskrivelse...5

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55%

Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Ta hånd om varmeforbruget - spar 55% Investeringen i en Danfoss varmepumpe er typisk tilbagebetalt på kun 4-8 år Fordele ved at købe en jordvarmepumpe: Dækker dit totale varmebehov

Læs mere

Opvarmning med naturlig varme

Opvarmning med naturlig varme VARMEPUMPER Opvarmning med naturlig varme www.hstarm.dk Kom i kredsløb med jorden Jorden omkring din bolig gemmer på masser af energi. Faktisk skal du ikke længere end 1 til 1,5 meter ned under overfladen

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM

AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM NYHED AQUAREA LUFT/VAND-VARMEPUMPE EFFEKTIV OPVARMNING AF DIT HJEM Panasonic s nye AQUAREA luft/vand-system er omkostningseffektivt og miljøvenligt og giver altid maksimal effektivitet selv ved lave temperaturer.

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED BEHOVSSTYREDE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Octopus for en holdbar fremtid

Octopus for en holdbar fremtid EN MILJØRIGTIG VARMEPUMP FOR I DAG OG I MORGEN Octopus har udviklet og fabrikeret varmepumper siden 1981 og har gennem flere års udvikling nået frem til det bedste for miljøet og kunden. Det seneste produkt

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk

DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DHP-AQ luft/vand varmepumpe Skyhøje besparelser til dine kunder. Indtjening til dig. www.varmepumper.danfoss.dk Fejlfri ydelse er lig med penge i banken Vi introducerer DHP-AQ

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

6 720 646 834-01.1I. Varmepumpemodulet. Bosch CM 200/300. Installatørvejledning. 6 720 646 978 (2010/11) da

6 720 646 834-01.1I. Varmepumpemodulet. Bosch CM 200/300. Installatørvejledning. 6 720 646 978 (2010/11) da 6 720 646 834-01.1I Varmepumpemodulet Bosch CM 200/300 Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

MANUAL. El-unit Type 7000

MANUAL. El-unit Type 7000 MANUAL El-unit Type 7000 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse

Afsnit 9. Vandkøleanlæg, varmepumper og kondenseringsaggregater. Beskrivelse Afsnit Beskrivelse Side IDRA RSA, luftkølede chillere med aksiale ventilatorer 140-144 EGEA RMA, luftkølede chillere og varmepumper samt kondenseringsaggregater 145+147 IDRA RSC, luftkølede chillere og

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211 EL VANDVARMER 08:006-1211 Manual 5 liter, type 50E og 55E 5 liter el-vandvarmer Type 50E METRO nummer: 111501009 VVS nummer: 345152330 Type 55E METRO nummer: 111551009 VVS nummer: 345153330 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse

EPE-seriens betjeningspaneler. Installation, drift og vedligeholdelse EPE-seriens betjeningspaneler Installation, drift og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...2 Forord... 2 Generelt...2 Installation... 3... 3 Elektrisk installation...3

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Splitunits udedel Installation af udedel Står den rigtigt Er der god

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem

Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Få mere energi til dit hjem 2 Luft/vand varmepumpe Compress 6000 AW Nedsæt din varmeregning og nyd godt af naturens gratis energi Compress 6000 AW er en luft/vand

Læs mere

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s

luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s luft/vand varmepumpe vedvarende energi - fra naturen dansk varmepumpe InduStrI a/s Derfor bør du vælge en DVI energi varmepumpe DVI energi er blandt de få som har fremstillet Alle komponenter er fabriksmonteret

Læs mere

Luft/vand varmepumper (6 kw til 36 kw) DHP-AQ (udedel)...6, 9, 11, 13, 16, 18 kw...69

Luft/vand varmepumper (6 kw til 36 kw) DHP-AQ (udedel)...6, 9, 11, 13, 16, 18 kw...69 Varmepumper 10 Afsnit 10 Beskrivelse Type Side Væske/vand varmepumper (4 kw til 17 kw) DHP-H OPTI...4, 6, 8, 10, 12 kw...68 DHP-L OPTI...4, 6, 8, 10, 12, 16 kw...68 DHP-H OPTI PRO +...................

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Teknisk beskrivelse DHP-M. www.heating.danfoss.com MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse www.heating.danfoss.com Danfoss A/S er ikke ansvarlig eller bundet af garantien, hvis disse instruktionsvejledninger ikke overholdes under installation

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Teknisk beskrivelse DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro+ DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro+ www.heating.danfoss.com Danfoss

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

PRODUKTKATALOG VARMEPUMPER

PRODUKTKATALOG VARMEPUMPER PRODUKTKATALOG VARMEPUMPER Nevica - svensk kvalitet Om Nevica Nevica Varmepumper er en svensk leverandør af energibesparende produkter. Vi tilbyder smarte, økonomiske og innovative løsninger, som gør energibesparelse

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

6 720 649 029-00.1I. Compress AWO 9-13 CMO 200-300. Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (2011/06)

6 720 649 029-00.1I. Compress AWO 9-13 CMO 200-300. Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (2011/06) 6 720 649 029-00.I Compress AWO 9-3 CMO 200-300 Installatørvejledning 6 720 648 427 DA (20/06) 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 4. Symbolforklaring

Læs mere

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING

Nilan VP 18 Compact. Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING Totalløsningen til ventilation og opvarmning i boliger MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Indbyggede filtre Filterskuffe til pollenfilter

Læs mere

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug

Luft/vand. Varmepumpe LV DC. - endnu lavere energiforbrug Luft/vand Varmepumpe LV DC - endnu lavere energiforbrug Vælg en unik varmepumpe INDEDEL VARMEPUMPE Solfanger UDEDEL 2 3 80 C 6 7 Varmt vand 1 4 8 45 C VARMT VAND Udedel Gulvvarme / radiator 5 Varmepumpe

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5

Indhold. I. Anvendelse... 2. II. Produktfordele... 2. III. Tekniske parametre... 3. IV. Mål... 4. V. Monteringsvejledning... 5 Heat Pump til svømmebassin. Vertikal model. Horisontal model. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Manual nr. 03-110002. Udgave 1.0 09 2012. Dansk. Indhold I. Anvendelse...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Gulvvarmefordeler. Alle typerne er med flowmeter, så man nem kan indregulerer gulvvarmesystemet. Gulvvarmesystemet bør indreguleres efter anvisningen.

Gulvvarmefordeler. Alle typerne er med flowmeter, så man nem kan indregulerer gulvvarmesystemet. Gulvvarmesystemet bør indreguleres efter anvisningen. Gulvvarmefordeler 1. Indledning Ifølge DS 469 (Normen for varmeanlæg med vand som varmebærende medium), skal der være en brugervejledning for styringen og regulering af det termiske indeklima. Brugervejledningen

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi

KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE. Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi KIRIGAMINE LUFTVARMEPUMPE Med ny og unik Hyper Heating-teknik til optimal varmeøkonomi En varmepumpe helt tilpasset til dine behov Vores nye varmepumpe Kirigamine er udstyret med en række unikke funktioner

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper

God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper God Energirådgivning Modul M5 : Varmepumper Svend Pedersen Center for Køle- og Varmepumpeteknik God energirådgivning - Varmepumper 1 Indhold Hvilke typer varmepumper findes der I hvilke situationer er

Læs mere

N I L A N V G U 2 5 0 E K

N I L A N V G U 2 5 0 E K N I L A N V G U 2 5 0 E K Totalløsningen. Ventilation, opvarmning og varmt brugsvand på mindre end 0,5 m 2 installationsplads VGU 250 EK repræsenterer totalløsningen, når det drejer sig om ventilation

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4

Hybrid varmepumpesystem. Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe. geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem Hvorfor Vaillant? For at spare på energien med den intelligente hybrid varmepumpe geotherm VWL 35/4 S geotherm VWS 36/4 Hybrid varmepumpesystem - den til din Vaillant gaskedel Bevidsthed

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Produktkatalog Varmepumper

Produktkatalog Varmepumper Produktkatalog Varmepumper Om Nevica Nevica Varmepumper er svensk leverandør af energibesparende produkter. Vi tilbyder smarte, økonomiske og innovative løsninger, som gør energibesparelse mulig for en

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk

Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe. www.mitsubishi-varmepumper.dk Ecodan Next Generation Luft-vand varmepumpe www.mitsubishi-varmepumper.dk Derfor er Ecodan Next Generation den perfekte opvarmningsform til dit hus Egenudviklet udedel, varmtvandsbeholder og styring. Indedelen

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/9 2001. Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/9 2001 Hjørring Varmeforsyning TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING AF FJERNVARMETILSLUTNING

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning 6302 7408 01/2002 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Gaskedel Logano plus SB615 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere