Elektriske Varmeflader type EL-G

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elektriske Varmeflader type EL-G"

Transkript

1 Brugsanvisning 1(7)

2 INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7)

3 VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet ikke har transportskader. I tilfælde af skade bedes det medfølgende fragtbrev påført notat om dette. Giv afsender besked omgående. Hvis batterierne er pakket ind eller inspektion ved modtagelsen er vanskelig, bemærk venligst, at transportskader, som opdages under emballagen, skal meldes inden en uge efter modtagelse af varen. TRANSPORT- OG LØFTEANVISNING Batteriets ramme er udført i pladematerialer med skarpe kanter. Håndtering og flytning af batteriet bør derfor kun ske med brug af handsker. Batteriet skal endvidere installeres på en måde, som forhindrer, at uvedkommende kan komme i kontakt med de skarpe kanter. Batterier, som ikke kan løftes med håndkraft, er udstyret med løfteøje. Meget store batterier kan være leveret uden løfteøjer, og skal da løftes med strop og evt. løfteåg. Undgå stød under løft og ved placering af batteriet. Høje batterier bør lægges ned under oplagring. Hvis dette ikke er muligt, skal de understøttes, så de ikke kan vælte. NB: BATTERIET HAR SKARPE KANTER - BRUG HANDSKER! 3(7)

4 MONTAGE Fejl ved montering reducerer batteriets ydeevne og driftsforstyrelser i anlægget kan opstå. Montering må kun udføres af kompetent personale, alt elektrisk tilslutning til forsyningsnet skal udføres af autoriseret el-installatør. 1. Koblingsskema findes på indersiden af låget til klemkassen. 2. Følg nøje pilene for luftretning og montering. 3. El-varmefladerne må aldrig monteres med varmestavene i lodret position. 4. Varmebatteriet skal monteres således, at det er lettilgængeligt for udskiftning og vedligehold. 5. Hvor varmefladen er indbygget, skal kanaldelen isoleres og være beklædt med varmebestandigt materiale. Afstanden til brandbare bygningsdele skal være mindst 10 cm, således at disse ved normal drift under ugunstige driftsforhold ikke kan opvarmes til mere end 80 o C. 6. Ved valg af sikringer for varmebatteri må der tages hensyn til kortslutningsstrømmen på stedet, således at sikringer eller værn springer, før der opstår skade på hovedledningerne 7. Overophedningstermostat og brandtermostat skal kobles i serie med kontaktorstyringen. 8. Ved funktionstest af termostater skal ventilatoren startes hurtigst muligt, efter at termostaten er koblet ud for at fjerne opmagasineret varme og undgå for høje overfladetemperaturer på rørene. 9. Efter indkøring af anlægget skal samtlige klemrækker efterspændes. 10. Varmeelementerne må kun kunne være indkoblet, når ventilatormotoren er i drift. 11. Ved frakobling af varmeelementerne skal ventilatormotoren indrettes med tidsforsinket frakobling. Den forsinkede frakobling skal sikre, at overhedningstermostaten ikke kobler fra. 12. Ventilatormotorens placering i forhold til el-varmefladen må være i henhold til det pågældende lands forskrifter. 13. Kontroller at luftmængden er rigtig, og at den er jævnt fordelt over lamelfladen. 14. Luftfilteret skal have en indikator for tilstopning. 15. Luftfilteret skal placeres i så god afstand fra varmeelementerne, at de ikke kan antændes. Minimum afstand mellem filteret og elementerne skal være 25 cm. under normal drift 16. En flerpolet afbryder, dimensioneret efter påstemplet effekt og spænding, skal indsættes i den faste installation. 17. Ved store/tunge batterier, følg løfteanvisningen 4(7)

5 TERMOSTATER Overophedningstermostat (automatisk). Justerbar: o C. Brandtermostat (m/reset). Fast indstillet: 130 o C. Termostaterne monteres i elkassens øverste del med resetknap på ydersiden af elkassen. Termostaterne er kompakte og består af: En overophednings- og brandsikringsdel med mulighed for tilslutning af advarselslampe på overophednings- og/eller brandsikringsdelen. Overophednings- og brandsikringsdelen har hver sine følere monteret øverst på batteriet. Komponenterne kan ikke bruges som driftstermostater. Indstilling/regulering Overophedningstermostaten vil være forudindstillet fra fabrikken. Vi anbefaler imidlertid, at den skrues så langt ned som muligt (ved maks. belastning på batteriet) indtil den kobler ud, hvorefter den justeres 5-10 o C derover. På denne måde vil termostaten slå hurtigt fra ved unormale temperaturer. Overophedning Når temperaturen når de indstillede grader (regulerbar mellem o C) kobler termostaten fra klemme nr. 2 til nr. 3. Genindkobling sker automatisk, når temperaturen på føleren er faldet ca. 15 o under den indstillede temperatur. Brandsikring Når temperaturen når 130 o C (fast indstillet), kobler termostaten fra klemme nr. 5 til nr. 6., samtidig udløses reset. Genindkobling sker manuelt ved, at man trykker på resetknappen. Forudsætningen for genindkobling er, at temperaturen på føleren er lavere end ca. 100 o C. 5(7)

6 DRIFT OG VEDLIGEHOLD Det er vigtigt, at varmefladerne jævnligt efterses for eventuelle skader eller driftsforstyrrelser. I tilfælde af skade, kontakt straks installatør og udfør ingen reparationer uden anvisning. Varmebatteriets ydelse er afhængig af at de oplyste temperatur og luftforhold er tilstede. (Værdier for lufttilgangstemperatur og påkrævede luftmængder fremgår af det tekniske beregningsgrundlag) Varmluftsaggregater og deres omgivelser skal altid holdes rene. VED EFTERSYN, kontroller nøje for: - Korrosionsskader på kapsling - Støvafsætning på varmefladen - Brændte eller beskadigede kabler - Løse klemskruer 1. Korrosionsskader på kapsling kan tyde på fugtighed eller ætsende stoffer i luften. Årsagen må klarlægges og udbedres. 2. Støv på ramme/rør. Selvom luftfiltret bliver tilfredsstillende rengjort, vil en del støv passere og lægge sig på varmefladen. Dette vil øge brandfaren. Rengøring af varmefladen foretages med trykluft, helst i modsat retning af ventilatorens udblæsning. Rengøring med væske og mekaniske redskaber må ikke finde sted. 3. Brændte kabler tyder på unormale driftsforhold og skader på komponenter eller anlæg. Strømmen skal hurtigst muligt kobles fra (flerpolet afbryder) og autoriseret servicepersonale tilkaldes. 4. Klemskruerne kan løsne sig. Hvis dette skulle ske, vil stærk varme udvikles og skader kan opstå. Kontroller derfor jævnligt, at alle klemskruerne er spændt fast. Kold varmeflade Hvis varmefladen har reduceret eller ingen effekt (varme), kontroller følgende: 1. Er sikringerne i orden? 2. Er termostaten rigtigt indstillet og i funktion?. 3. Er termostatudløser (brandsikring) for varmefladen koblet fra? manuel reset er monteret på koblingskassen og kan tilkobles, når temperaturen bliver lavere end ca. 75 o C. Hvis brandsikringen er koblet ud, kan årsagen være for lidt, ingen eller ujævnt fordelt luftmængde, og dette kan skyldes ventilatorstop, tilstoppet luftfilter eller fejlmontering. Er der andre årsager til, at varmefladen ikke afgiver effekt eller giver reduceret effekt, må installatør eller vor serviceafdeling tilkaldes for måling og kontrol af varmeelementer og termostater. 6(7)

7 SIKKERHEDSFORSKRIFT Der kan være alvorlig fare forbundet med ukyndig håndtering af elektrisk udstyr. For at reducere risikoen er det absolut nødvendigt, at alle forskrifter vedrørende sikkerhed, installation, drift og vedligehold overholdes. Af sikkerhedshensyn må kun personale med den relevante tekniske kompetence udføre installationer og driftsmæssigt vedligehold på produktet. Alt installationsarbejde skal udføres i henhold til forskrifterne, før varmeelementet sættes i drift. Elementet skal være jordforbundet efter forskrifterne og der må ikke udføres vedligeholdelsesarbejde, før elementet er slået fra og kontrolanordningerne er isoleret fra strømtilførslen. Ved tvivlsspørgsmål angående forskrifterne, er det af yderste vigtighed, at man rådfører sig med eller vores agent/distributør. 7(7)

Greenfire Betjeningsvejledning

Greenfire Betjeningsvejledning Greenfire Betjeningsvejledning Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion www.heta.d k dk Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleovnen SARA Brugsanvisning og vedligeholdelse Indledning Bemærk: Vi råder Dem til at gennemlæse denne manual omhyggeligt, da den omhandler den nødvendige fremgangsmåde, for at Deres pilleovn SARA kan

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 IV. INSTALLATION... 133 1. GENERELLE OPLYSNINGER... 133 2. TRASPORT, FLYTNING OG

Læs mere

Pilleoven MONICA. Pilleoven MONICA. www.ecoteck.dk. Brugsanvisning og vedligeholdelse. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleoven MONICA. Pilleoven MONICA. www.ecoteck.dk. Brugsanvisning og vedligeholdelse. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleoven MONICA www.ecoteck.dk Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleoven MONICA www.ecoteck.dk Brugsanvisning og vedligeholdelse MANUAL MONICA MAINTENANCE DATE TECNICAL OPERATION MANUAL MONICA MAINTENANCE

Læs mere

Brugermanual FS 180 A+

Brugermanual FS 180 A+ Brugermanual FS 180 A+ Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100 Instruktionsmanual Manual 10661/2009-Nrev1/ska RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks. åndemiddelluft),

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

FLEXIT L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R

FLEXIT L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R FLEXIT L14 R L20 R L30 R L40 R L60 R Drifts- og monteringsvejledning Luftbehandlingsaggregat - Loft/Rotor 94253DK-08 2011-10 På grund af forskellige automatikmuligheder indeholder vejledningen ikke nogen

Læs mere

CTC EcoAir 105 I 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 161 503 18-1 2011-03-08 Installation og vedligeholdelse CTC EcoAir 105 I 107 I 110 Luft/vand Varmepumpe Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Checkliste 3-4 Introduktion 5 Tilkoplingsalternativer

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: 2 Emballage og indhold 3 Information omkring installationen 4 Instruktion

Læs mere

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine Original brugsanvisning TET-107 Elektrisk hæftemaskine Art. Art.No. xxx60xx ETM6016 II/02/2011 1 7 4 6 Fig.1 2 3 5 Fig.2 Fig.3 Fig.4 2 Topcraft Elektrisk hæftemaskine DK Numrene i den nedenstående tekst

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforanstaltninger. Brugsanvisning: Bortskaffelse af emballage. Gamle vinkøleskabe. Installationsanvisning:

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforanstaltninger. Brugsanvisning: Bortskaffelse af emballage. Gamle vinkøleskabe. Installationsanvisning: Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforanstaltninger Brugsanvisning: Oversigt over skabet... 1 Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Bortskaffelse af emballage... 1 Gamle vinkøleskabe... 1 Teknisk sikkerhed... 1 Opstilling...

Læs mere

Brugsanvisning for varmekanon

Brugsanvisning for varmekanon Ed. 10-2009-V2 Brugsanvisning for varmekanon Type : SE/ SD - FI / FD - EC / GE - PH DENNE BRUGSANVISNING SKAL LÆSES FØR OPSTART AF VARMEKANON (For teknisk anvisning se tillige original engelsksproget teknisk

Læs mere

GE ENERGY 1 / 2 / 3 GES ENERGY 1

GE ENERGY 1 / 2 / 3 GES ENERGY 1 GE ENERGY / / GES ENERGY PASSIV VENTILATION MED EL-DIAGRAM FOR OPTIMA 00 OG OPTIMA 50 INSTALLATIONSVEJLEDNING DK / Version.08.0 Genvex A/S Sverigesvej 6 DK-600 Haderslev Tel.: +5 7 5 7 00 salg@genvex.dk

Læs mere

Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer. Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01

Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer. Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01 Premium og Smart sikkerhedssystem for komfurer Brugs- og monteringsvejledning Version 3.01 Dansk Indhold 1. Indledning... 4 2. Advarsler... 5 3. Beskrivelse af sikkerhedssystemet til komfurer... 7 4.

Læs mere

Roterende elektriske maskiner lavspænding. Instruktion for betjening og vedligehold

Roterende elektriske maskiner lavspænding. Instruktion for betjening og vedligehold Roterende elektriske maskiner lavspænding Instruktion for betjening og vedligehold Atav Les Ateliers de l Avre is a Cemp trademark INDHOLD Side Forord........................ 4 Bemærkning vedrørende elektromagnetisk

Læs mere

OPVASKEMASKINE DW 6814

OPVASKEMASKINE DW 6814 OPVASKEMASKINE DW 6814 152988 36/0 BRUGSANVISNING DK Indholdsfortegnelse For brugeren Vigtig sikkerhedsinformation 3 Beskrivelse af maskinen 4 Betjeningspanel 5 Før brug 6 Indstilling af vandblødgøringsanlægget

Læs mere

Brugsanvisning NKI. Air Handling Unit

Brugsanvisning NKI. Air Handling Unit Wichmandsgade 19 Boks 199 5100 Odense C DK Telefon 66 14 15 36 Telefax 66 14 14 73 www.nki.dk email@nki.dk SE nr. 13 39 41 05 Brugsanvisning NKI Air Handling Unit Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Komponenterklæring

Læs mere