MANUAL. El-unit Type 7000

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANUAL. El-unit Type 7000"

Transkript

1 MANUAL El-unit Type 7000

2 INDHOLD Transport 2 Placering 2 VVS montering 3 El montering 5 Brugervejledning 6 Vedligeholdelse 6 Overensstemmelses- 6 erklæring Fejlfinding 7 Garantibestemmelser 8 VVS MONTERING Til opvarmning af vandbåret opvarmingsanlæg METRO el-unit type 7000 er forsynet med et 7,5 kw varme legeme og kan bruges til opvarmning af et vandbåret varmeanlæg med radiatorer eller gulvvarmeslanger. Varmelegemet kan omkobles til 5 kw og 2,5 kw (Se side 5). El-unitten kan også bruges som supplering af et sol- eller varmepumpeanlæg eller bruges til opvarmning af svømmebassin hvis ph-værdierne er mellem 7 og 7,5. Hvis effekten på de 7,5 kw ikke er tilstrækkelig, kan flere el-units sammenkobles i serie. TRANSPORT Undersøg straks ved mod tagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes til transport firmaet. Principielt sker forsendelsen for kundens regning. PLACERING EL-UNIT a c c1 TP B Vandafgang 3/4" C Vandtilgang 3/4" M Overkogssikring N Termostat O Glimlampe Q El-tilslutning Unitten med tilhørende rør skal placeres frostfrit. Unitten skal monteres lodret. Ved placering af unitten skal der tages hensyn til, at der er plads til vedligeholdelse og service. 2

3 El-unitten må ikke bruges til at opvarme brugsvand! El-unitten er konstrueret som en beholder og emaljeret med EMAPAN-emalje. Beholderen er monteret i et vedligeholdelsesfrit plastkabinet og isoleret med 20 mm mineraluld. Termostaten kan reguleres trinløst fra 5 C til 75 C. Vandtilslutning skal foretages af autoriseret VVS installatør. El-unitten kan tilsluttes et åbent eller lukket anlæg, men skal altid være vandfyldt. Ved et lukket system skal anlægget altid være forsynet med en godkendt sikkerhedsventil, der mindst skal kunne afblæse elunittens effekt. Ved montering anbefales det at montere el-unitten med unioner, således at el-unitten kan demonteres under evt. service. El-unitten skal altid monteres lodret og monteres med pumpe. For at undgå at overkogssikringen slår fra, skal vandstrømmen være på mindst 5 liter i minuttet og den cirkulerende vandmængde på min. 25 liter. Hvis alle radiatorer i vandkredsen er forsynet med termostatventiler, skal det sikres, at radiatorkredsen altid er under cirkulation. Dette kan gøres med et omløb, fx med en Danfoss overstrømningsventil type AVDO. 5A. Sikkerhedsventil 2,5 Bar ( 1/2") 6. Termostatventil radiatorkreds 7A. Overstrømningsventil 8. Snavssamler 10. Termometer 12. Cirkulationspumpe 13. Udlufter 14. Ekspansionstank 15A. Aftapnings-/påfyldningsventil for radiatorkreds 16. Manometer. (Anlægstryk i radiatorkreds) 3

4 EL MONTERING El-tilslutning skal foretages af autoriseret el installatør. El-unitten tilsluttes 3 x 400 Volt og skal sikres med 3 x 16 Amp sikringer. El-unitten kræ- ver afbryder i den faste installation og skal ekstrabeskyttes i henhold til Stærkstrømsregulativet. Husk at el-unitten skal være vandfyldt og cirkulationspumpen i drift før strømmen sluttes. Hvis tilledningskabel beskadiges skal dette udskiftes. R R R W2 U2 V2 2,5 KW 4 U1 V1 W1 2,5 KW 5 2,5 KW S S T 3 R R R W2 U2 V2 Fjern en Plade 4 U1 V1 W Klemmerække kobles således til 5 KW. R R R Kobles i Stjerne W2 U1 V1 W1 4 L1 L2 L3 Klemmerække kobles således til 2,5 KW. G/GR S BR 1 INTERN EKSTERN 1 : Tilslutning til fast installation: Tilledning 400VN +J (L1, L2, L3, N) 2 : 3-Polet overkogssikring E.G.O 95 C 3 : 3-Polet driftstermostat E.G.O 75 C 4 : Klemrække til omkobling af effekt 5 : Rørvarmelegeme: kan kobles til 7, ,5 KW 6 : Glimlampe (lyser ved opvarmning) G/GR: Gul/Grøn BR: Brun : Blå R: Rød S: Sort H: Hvid TILSLUTNING I FAST INSTALLATION. 4

5 BRUGERVEJLEDNING El-unitten er forsynet med en termostat, der regulerer trinløst i området 5-75 C. Termostatknappen indstilles på den ønskede fremløbstemperartur. Husk at pumpen altid skal være i drift, når der er strøm til el-unitten. El-unitten er forsynet med overkogssikring, der udkobler ved 95 C. VEDLIGEHOLDELSE Kabinettet kan rengøres med almindeligt rengøringsmiddel. Man bør aldrig bruge skurende eller ætsende rengøringsmidler. Service skal foretages af en autoriseret installatør. OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Se overensstemmelseserklæring på vores hjemmeside: 5

6 FEJLFINDING Hvis el-unitten ikke varmer eller temperaturen ikke kan reguleres kan det skyldes en el-fejl eller at vandgennemstrømningen er blokeret af snavs. Kontrollér følgende, hvis el-unitten ikke varmer: 1. Er termostaten rigtigt indstillet? 2. Er pumpen stadig i drift? 3. Er overkogssikringen koblet ud? Ved gentagende udkobling af overkogssikringen, skal autoriseret installatør tilkaldes. TIL INSTALLATØREN: Genindkobling af overkogssikring Afbryd strømmen. Fjern stjerneskruen (se tegning side 2). Stik en tynd genstand ind og tryk til. Isæt stjerneskruen og tilslut strømmen. Kontrol af overkogssikring og termostat Afbryd el-forbindelsen. For at komme til overkogssikringen og termostaten skal bunddækslet skrues løs og fjernes. Kontrollér med et multimeter om der er gennemgang i overkogssikringen. Hvis overkogssikringen er defekt udskiftes den. Hvis temperaturen svinger, kan det skyldes at termostaten er defekt. Dette kontrolleres med et multimeter og termostaten udskiftes, hvis den er defekt. Kontrol af varmelegemet Hvis både overkogssikring og termostat er i orden, kan varmelegemet være defekt eller vandgennemstrømningen blokeret af urenheder i unitten. For at komme til at kontrollere varmelegemet, skal el-unitten adskilles. Afbryd el-forbindelsen og tøm anlægget for vand. El-unitten afmonteres. Beholderen med varmelegemet er monteret i det øverste plastrør. El-unitten adskilles ved over gangen mellem det øverste rør og bunden med termostat og overkogssikring. Samlingen er forsynet med en gummiring. Når unitten er adskilt, kan ledningerne afmonteres og varmelegemet kan serviceres. Hvis varmelegemet er defekt udskiftes det. Boltene løsnes og varmelegemet udskiftes. Ved adskillelse bør beholderen renses for snavs og urenheder. Isæt ny pakning når unitten genmonteres. 6

7 GARANTIBESTEMMELSER Til lykke med Deres nye METRO THERM produkt! Vi er sikre på, at De bliver glad for den. Vi har ihvertfald gjort os enhver tænkelig anstrengelse for at levere et godt og gennemkontrolleret dansk produkt. Skulle der mod forventning alligevel vise sig materiale- eller fabrikationsfejl, skal De vide: at De indenfor 24 måneder fra dokumenteret installations- eller købsdato, automatisk er dækket i henhold til købeloven. Henvend Dem blot med fakturaen til Deres leverandør, som da skal kontakte fabrikken. at METRO THERM herudover tilsikrer Dem yderligere 3 års holdbarhed på vandvarmerne for den indvendige beholder mod gennemtæring. I tilfælde af tæring foretager METRO THERM vederlagsfrit reparation af beholder på vor fabrik. at produktet skal være placeret således, at det kan serviceres uden hindringer. Er produktet placeret svært tilgængeligt frafalder METRO THERM sig enhver forpligtelse i forhold til ekstra udgift forbundet hermed. Der henvises iøvrigt til DS og 5.2. at produktet iøvrigt skal installeres i forhold til BR stk. 1, hvis garantien skal opretholdes. hvor reparation foretages på stedet leverer fabrikken nye dele til ombytning, men dækker ikke selve monteringsomkostningerne. Erstatning for andre ting, eller personskade, forårsaget af eventuelle defekter ved produktet, omfattes ikke af vor forpligtigelse, ligesom denne kun er gældende, såfremt: 1. METRO THERM er kontaktet inden reparation eller udskiftning blev påbegyndt, og der er truffet aftale om reparationens omfang. Vi dækker ikke forhøjede eller ekstra omkostninger i forbindelse med reparation eller udskiftning foretaget i weekender, helligdage eller uden for normal arbejdstid. 2. Fabrikationsnummer opgives ved henvendelse til os. 3. Kopi af faktura for køb eller installation og den defekte del indsendes til os gennem deres leverandør. 4. Reparation eller andre indgreb ikke er foretaget i produktet udover alm. forskriftsmæssig tilslutning. 5. Produktet ikke har været tilsluttet nogen anden temperatur, spænding eller tryk end den på mærkepladen anførte, og at installationen er udført i overensstemmelse med gældende regulativ. (Se iøvrigt ovenstående monterings- og brugsanvisning.) Frost,- lyn,- eller tørkogningsskader, eller ødelæggelse som følge af kedelstensafsætninger og overtryk erstattes ikke. OBS! Det påhviler installatøren at instruere forbrugeren om vandvarmerens funktion, pasning og bortskaffelse. Brugervejledningen skal, ifølge Arbejdstilsynet, opbevares ved vandvarmeren. Det udtjente produkt skal bortskaffes på den mest miljørigtige måde. Ved uregelmæssig drift tilkald installatøren! Fabrikationsnummer: Opsat og instruktion givet af installatør: (navn) Underskrift: Dato: Ret til ændringer i udførelse forbeholdes. Godtgørelse og garanti gælder for modtagelse i Danmark 7

8 METRO THERM A/S Rundinsvej Helsinge 08: Manual varenr

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211

EL VANDVARMER. Manual. 5 liter, type 50E og 55E 08:006-1211 EL VANDVARMER 08:006-1211 Manual 5 liter, type 50E og 55E 5 liter el-vandvarmer Type 50E METRO nummer: 111501009 VVS nummer: 345152330 Type 55E METRO nummer: 111551009 VVS nummer: 345153330 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

EL-VANDVARMERE. Manual. 15, 30 og 35 liter Type 611, 905, 906, 907, 908 og 910 08:008-1206

EL-VANDVARMERE. Manual. 15, 30 og 35 liter Type 611, 905, 906, 907, 908 og 910 08:008-1206 EL-VANDVARMERE 08:008-1206 Manual 15, 30 og 35 liter Type 611, 905, 906, 907, 908 og 910 Type 905 15 l rør ned METRO nummer: 119051004 VVS nummer: 345166200 Type 906 15 l rør op METRO nummer: 119061004

Læs mere

SOLVARME. Manual. Solvarmebeholdere 255 liter Type 2242 08:015-1212

SOLVARME. Manual. Solvarmebeholdere 255 liter Type 2242 08:015-1212 SOLVARME 08:015-1212 Manual Solvarmebeholdere 255 liter Type 2242 Solvarmebeholdere Type 2242 2 METRO nummer: 122421030 VVS nummer: 348862255 Type 2242 C2 METRO nummer: 142421033 VVS nummer: 348862256

Læs mere

METROMINI 4. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer

METROMINI 4. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer METROMINI 4 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 4 METRO nummer: 117041602 VVS nummer: 345141330 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 5 El montering 10 Brugervejledning

Læs mere

beholdere Buffer 110-160-200-300 - 450 liter

beholdere Buffer 110-160-200-300 - 450 liter beholdere Buffer 110-160-200-300 - 450 liter Creating hot water Bufferbeholdere METRO s bufferbeholdere er beregnet til akkumulering af varmteller koldt vand. Bufferbeholdere kan bruges til brugsvandsforsyningen

Læs mere

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208

METROMINI 11. Manual. El-gennemstrømningsvandvarmer 08:041-1208 METROMINI 11 08:041-1208 Manual El-gennemstrømningsvandvarmer 2 METROMINI 11 METRO nummer: 117111602 VVS nummer: 345141410 Indholdsfortegnelse Transport 4 Stregtegning 4 Placering 5 VVS montering 6 El

Læs mere

SPIRALBEHOLDERE. Manual. Fjernvarmebeholdere Type PLUS 70 og PLUS 100 08:023-1312

SPIRALBEHOLDERE. Manual. Fjernvarmebeholdere Type PLUS 70 og PLUS 100 08:023-1312 SPIRALBEHOLDERE 08:023-1312 Manual Fjernvarmebeholdere Type PLUS 70 og PLUS 100 Fjernvarmebeholder Type PLUS 70-70 liter METRO nummer: 120701090 VVS nummer: 371970070 Type PLUS 100-100 liter METRO nummer:

Læs mere

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder 08:135-1406

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder 08:135-1406 FJERNVARMEUNITS 08:135-1406 Manual Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder METRO system 3 unit METRO nummer: 128601601 VVS nummer: 375263100 METRO system 3 split unit METRO

Læs mere

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas

Block Gas Vent 17-24 Centralvarmekedel for gas Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Block Gas Vent 724 DK/3732/6/0507200 Side Block Gas Vent 724 Centralvarmekedel for gas Side Bruger og brugerens ansvar (39) Automatiseringsmuligheder (0) Installationsanvisninger

Læs mere

BLOCK OLIE SOL INSTRUKTION. Block Olie Sol. Side 1 DK/137307/2/23-05-2001. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato

BLOCK OLIE SOL INSTRUKTION. Block Olie Sol. Side 1 DK/137307/2/23-05-2001. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION DK/707//-05-00 Side BLOCK OLIE SOL Centralvarmekedel for olie + solvarmelagertank (unit for olie og solvarme for brugsvand) Block Olie Sol VX (unit for olie og

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O

BF-O INSTRUKTION. BF-O Side DK/137596/01/07-08-2006 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE BF-O Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137596/01/07-08-2006 1 VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI CENTRALVARME KEDEL TYPE Centralvarmekedel for olie Afsnit Bruger og brugerens ansvar.

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340

Din brugermanual ZANUSSI ZOU667QX http://da.yourpdfguides.com/dref/665340 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Din brugermanual NILFISK TRUCK BOOSTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3986172

Din brugermanual NILFISK TRUCK BOOSTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3986172 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NILFISK TRUCK BOOSTER i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

HPW Varmepumpen væske/vand

HPW Varmepumpen væske/vand HPW Varmepumpen væske/vand Sikkerhed. Sikkerhed Afbryd altid for strømforsyningen til varmepumpen hvis der forekommer fejl, som ikke kan udbedres via betjeningspanelet, og der er behov for at åbne styringen

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Brugermanual FS 180 A+

Brugermanual FS 180 A+ Brugermanual FS 180 A+ Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Montage og brugervejledning for:

Montage og brugervejledning for: Marts 2010 HJ Montage og brugervejledning for: 150/200/300 l beholder med 3m 2 solfangere SV30W Brugsvandsanlæg DTC 2100 styring 1 Denne installationsvejledning 1.1 Vejledningens omfang. (150-200-300 liter

Læs mere

Sikkerhedsforanstaltninger. Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse af emballage. Gamle vinkøleskabe. Teknisk sikkerhed

Sikkerhedsforanstaltninger. Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse af emballage. Gamle vinkøleskabe. Teknisk sikkerhed Br ugsanvi sni ng DK WKEes553 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforanstaltninger... 2 Bortskaffelse af emballage... 2 Gamle vinkøleskabe... 2 Teknisk sikkerhed... 2 Opstilling... 3 Tilslutning... 3 Klimaklasse...

Læs mere