Landsmøde april Høje-Taastrup Gymnasium Et nyt Danmark, mens vi lever. Ændrings forslag til de politiske papirer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsmøde 2011 21.-24. april Høje-Taastrup Gymnasium Et nyt Danmark, mens vi lever. Ændrings forslag til de politiske papirer"

Transkript

1 Landsmøde april Høje-Taastrup Gymnasium Et nyt Danmark, mens vi lever Ændrings forslag til de politiske papirer

2

3 Ændringsforslagskompendium side 3 af 88 ÆNDRINGS- FORSLAGS- KOMPENDIUM INDHOLDSFORTEGNELSE Ændringsforslag til Politisk Program s. 5 Ukontroversielle forslag til indarbejdelse s. 18 Ændringsforslag til Perspektiv- og Handlingsprogrammet s. 27 Ukontroversielle forslag til indarbejdelse s. 39 Ændringsforslag til uddannelsespapiret s. 49 Ukontroversielle forslag til indarbejdelse s. 74 Ændringsforslag til vedtægterne s. 84

4 Landsmødekompendium side 4 af 88

5 Ændringsforslagskompendium side 5 af 88 Ændringsforslag til Politisk Program til behandling TEMA 1: INDLEDNING, VELFÆRD, PRIVATHOSPITALER ÆF 1 Linje t.o.m. sigte ændres til følgende: Derfor præsenterer vi i dette program 6 forslag for det danske velfærdssamfund, som skal igangsættes indenfor 5 til 10 år. Bortfalder hvis ÆF2 vedtages. Motivation 1: For det første synes jeg at vi skal skrive ""forslag"" istedet for ""Reformsdagsordner"", da vi skal skrive i et lettere forståeligt sprog. (Afakademisering). Desuden synes jeg at det er urealistisk at vi kan realisere de mål vi har indenfor 5-10 år. Derfor skal de igangsættes indenfor 5-10 år. Stillet af Morten Levinsky Thorsboe SFU Sorø, Ida Marie Erbou Severni SFU Sorø, Anna Rose Kristensen SFU Sorø, Mikkel Rønnow Mouritzen SFU Sorø. Motivation 2: Vi skal hellere fokusere på at stille mål som vi kan nå indenfor de 5 til 10 år. Stillere: Jannik Juul Johansen, Stine Liboriussen, Astrid Carøe (SFU-Slagelse), Morten Thorsboe, Mikkel Mouritzen, Ida Marie Serverini (SFU-Sorø), Anja Søndergaard, Lizette Olsen, Magnus Jensen, Mads C. Præstegaard (SFU-Roskilde), Andrea Barfod, Simone Sørensen, Morten Kristoffersen, Kristoffer Pedersen (SFU-Næstved), Lea Friedberg (SFU-Furesø). ÆF 2 Linje 5-15 slettes og erstattes af følgende: I SF Ungdom vil vi revolutionere Danmark. Den utøjlede kapitalisme undergraver fællesskabet, brutaliserer arbejdsmarkedet og truer klimaet. Vi drømmer om at udvikle vores samfund, ikke igennem kompromisløse idealer, men igennem konstruktiv samarbejde med alle partier i Folketinget. Vi drømmer om et moderne socialistisk Danmark. Vi SFU ere læner os ikke bare tilbage eller stiller os udenfor og kritisere. Vi stiller os i spidsen for udviklingen af et stærkt og moderne folkesocialistisk samfund. Vi bestræber os på at være dem der igennem konstruktive og progressive løsninger sætter dagsordnen og præmisserne for udviklingen af vores samfund.

6 Landsmødekompendium side 6 af 88 Derfor præsenterer vi i dette program 6 revolutionsdagsordner for det danske velfærdssamfund der har et 5- til 10-årigt sigte. Små revolutioner, der kan bevæge Danmark mod et mere solidarisk, demokratisk, humanistisk og bæredygtig samfund under overskrifterne: Motivation: Troen på gradvise forandringer og reformer er udtryk for en socialdemokratisk ideologi, mens vores socialistiske ideologi går videre og er knyttet til en mere visionær ambition om at revolutionere grundlæggende samfundsstrukturer i vores samfund. Der har for længe hersket en tendens i Danmark til at kæde revolution sammen med sovjetkommunisme. SFU bør gøre op med denne misvisende diskurs og hjælpe til at genindsætte revolutionsbegrebet som et positiv ord, der dækker over en drøm om at skabe en bedre verden. Stillet af Viktor Forchhammer, Karl Forchhammer og Dennis Forchhammer (SFU Vesterbro) ÆF 3 Ordet reformdagsordener ændres i linje 24 og 283 til "revolutionsdagsordner". Kommer kun til behandling, hvis ÆF 2 vedtages. Stillet af Viktor Forchhammer, Karl Forchhammer og Dennis Forchhammer (SFU Vesterbro) ÆF 4 I linje slettes følgende tekst: "at have forventninger og stille krav til mennesker er nemlig at tro på dem". Motivation: At have forventninger og stille krav til mennesker er ikke at tro på dem. Hvis man stiller krav til folk, er det fordi man ikke tror, de vil opfylde disse krav af sig selv. Det er en mærkelig formulering og det ændre ikke tekstes hensigt at skrive det ud. Stillet af Gitte Velling (SFU-Århus Nord), Christopher Ilfedt (SFU-Århus Vest) Amalie Lund (SFU Indre by) Frederik Østergaard (SFU-Århus Syd) Mads Sørensen (SFU-Århus Nord) ÆF 5 Linje 36 - Tilføje ny tekst: Velfærdsstaten må dog aldrig blive et mål i sig selv. Vores mål er ikke en stor stat for statens skyld - vores mål er et samfund, hvor folk får mulighed for at leve det liv, de ønsker i et stærkt fællesskab. Motivation: Afsnittet mangler at gøre det knivskarpt, at staten ikke er målet med vores politik - det er de folk, der udgør fællesskabet! Det er også relevant i denne sammenhæng at slå fast, at vi ikke

7 Ændringsforslagskompendium side 7 af 88 er socialdemokrater, der vil administrere velfærdsstaten, men at vi netop vil noget andet og mere, hvilket forslaget bidrager til. Stillet af Gry Möger Poulsen (SFU Frederiksberg), Christian Vedersø Østergaard (SFU Nørrebro), Maria Alina Wedø (SFU Amagerbro), Sofie Seidenfaden (SFU Nørrebro), Saila Stausholm (SFU Vesterbro), Therese Evald (SFU Aabenraa). ÆF 6 Linje 79 formuleringen overakademiseringen af uddannelsessystemet ændres til uligheden i uddannelsessystemet. Motivation: Der foregår ikke en overakademisering i uddannelsessystemet, men der er en stigende ulighed. Det er vores pligt som socialister og feminister at bekæmpe uligheden, så derfor er det et mere passende ordvalg. Stillet af Asker Bryld Staunæs (SFU Vesterbro), David Raffnsøe (SFU Vesterbro), Johannes Skov Andersen (SFU Vesterbro) og Lauge Kiel (SFU Vesterbro) ÆF 7 Linje 80 - teksten heldagsskoler og slettes. Motivation: Man bør hellere satse på frivillige lektiecafeer end tvang. Stillet af Jannik Juul Johansen (SFU Slagelse) ÆF 8 I linje 90 ændres nedsættes markant til fjernes. Bortfalder, hvis ÆF 11 vedtages. Motivation 1: Eftersom vi går ind for, at privathospitalerne skal afskaffes, og at sundhed aldrig må blive et produkt, er det åbenlyst, at taksterne til privathospitaler skal fjernes helt. Desuden er ingen tvivl om, at 10 år er rigeligt med tid til at få sundhedsvæsnet helt tilbage på fællesskabets hænder. Faktisk har Villy Søvndal for nyligt været ude og sige, at det er hans mål, at privathospitaler skal være helt afskaffet om ti år. Stillet af Carl Valentin, SFU Odense. Mads Hintze Dinesen, SFU Nordfyn. Christian Vedel, SFU Nyborg. Ditte Rasmussen, SFU Odense. Jesper Mark Hansen, SFU Odense. Nikolaj Kirchhübel Andersen, SFU Odense. Christine Pedersen, SFU Odense. Rasmus Skovdal, SFU Odense. Kevin List, SFU Odense. Maja Lyngbye, SFU Odense."

8 Landsmødekompendium side 8 af 88 Motivation 2: I SFU må vi gerne være ambitiøse, og dette forslag beskriver, hvad det ideologisk set er vi vil. Vi skal en helt ny vej for at nå vores opgør med privathospitalernes nye dominans på det nyetablerede sundhedsmarked. Stillere: Benjamin Bilde Boelsmand (Århus), Clara Karnøe Knudsen (Frederikshavn), Lærke Thrysøe Nielsen (Frederikshavn), Malte Lukas Flint (Hjørring), Christian Hindsholm (Nørresundby), Sophie Worrall (Aalborg), Kristian Klitgaard (Aalborg), Christian Winther (Aalborg) ÆF 9 Linje 93 - Tilføje ny tekst: For os er det også en målsætning, at flere sygehuse udfører akut behandling. Bortfalder, hvis ÆF 11 vedtages. Motivation: Sygehuslukninger betyder længere mellem sygehuse og dermed et større behov for at folk kan behandles akut, når det er nødvendigt. Det kan i dag tage op imod 4 timer at komme i kontakt med en læge, når man har et akut problem. Stillet af Melina Andersen, Clara Karnøe Knudsen og Lærke Thrysøe Nielsen (Frederikshavn), Malte Lukas Flint (Hjørring), Christian Hindsholm (Nørresundby), Sophie Worrall (Aalborg), Christian Winther (Aalborg). SIDEORDNET AFSTEMNING ÆF 10a Linje 93 slettes. Bortfalder, hvis ÆF 11 vedtages. Motivation: Vi mener ikke at man bør forbyde det private, men forbedre det offentlige sygehusvæsen og dermed udkonkurrerer de private hospitaler. Desuden lyder det underligt at vi kun vil forbyde handel med sundhed hvis vi ikke kan udkonkurrere de private hospitaler. Vi bør derfor kun fokusere på at nedsætte taksterne til privathospitalerne, og forbedre det offentlige, således at det offentlige sygehusvæsen bliver det bedste valg. Stillere: Jannik Juul Johansen, Stine Liboriussen, Astrid Carøe (Slagelse), Morten Thorsboe, Ida Maria Serverini (Sorø), Lea Friedberg (Furesø), Anja Søndergaard, Mads C. Præstegaard (Roskilde) & Kristoffer Pedersen, Andrea Barfod, Simone Sørensen (Næstved) Hvis ÆF 10a vedtages bortfalder UK7.

9 Ændringsforslagskompendium side 9 af 88 ÆF 10b I linje 93 ændres formuleringen kan det være til er det. Bortfalder, hvis ÆF 11 vedtages. Motivation: Af principielle årsager bør man ikke kunne handle med menneskers sundhed, det er simpelthen moralsk forkasteligt. Stillet af Morten Levinsky Thorsboe (SFU Sorø), Ida Marie Erbou Severni (SFU Sorø), Anna Rose Kristensen (SFU Sorø), Mikkel Rønnow Mouritzen (SFU Sorø). ÆF 10c Det oprindelige (bortfalder, hvis ÆF 11 vedtages). ÆF 11 I linje erstattes teksten fra Derfor skal vi underbygge det offentlige sundhedssystem til nødvendigt med at forbud mod handel med sundhed med følgende: Derfor skal det offentlige sygehusvæsen konsekvent styrkes, indtil ingen har behov for et privat alternativ. De private hospitaler skal afvikles uden økonomisk støtte, og arbejdsopgaverne skal naturligt overtages af de offentlige sygehuse i takt med at disse forbedres. Bemærk, at forslagene 8, 9, 10a og 10b bortfalder, hvis ÆF 11 vedtages. Motivation: Vi ved, at de private sygehuse vil blive ved med at være et problem, selvom vi forsøger at udkonkurrere dem ved at nedjustere deres tilskud. Da de, lige meget hvor meget vi forsøger at udkonkurrere dem, stadig tager længere væk fra det offentlige sygehusvæsen. Dette vil i sidste ende med den oprindelige ordlyd betyde, at vi vil forbyde dem. Det er bedre at arbejdsopgaverne naturligt bliver flyttet fra private sygehuse til de offentlige i en overgangsperiode Stillet af Gitte Velling (SFU Århus Nord), Christoffer Ilfeldt (SFU-Århus Vest) Kristian Klitgaard Nielsen (SFU Aalborg), Frederik Østergaard (SFU Århus Syd) Mads Sørensen (SFU Århus Nord) SIDEORDNET AFSTEMNING ÆF 12a Linjerne slettes og erstattes af følgende: Bolig: Vi vil mindske uligheden på boligområdet. Det kræver en samlet indsats, der både udbygger den almene boligsektor, styrker reguleringen på det frie lejemarked, igangsætter en aktiv bekæmpelse af ghettodannelse og ophæver skattestoppet på ejendomsværdibeskatning, der reelt

10 Landsmødekompendium side 10 af 88 betyder skattelettelser til boligejerne år efter år, samt indfører en beskatning på gevinster ved boligsalg. Motivation: Eftersom dette er et ideologisk papir, bør der ikke være populistiske prioriteringer i papiret, derfor skal dette afsnit slettes. Det bør ikke være SFU s politik de facto at bakke op om boligskatten om end dette så kun gælder fire år. Denne politik strider dels ideologisk imod vores ideal om større lighed i samfundet; dels imod sund økonomisk fornuft om, at statens økonomiske styring ikke bør være fastlåst af kontraktpolitik (lign. VKO s skattestop). Stillet af Viktor Forchhammer, Karl Forchhammer og Dennis Forchhammer (SFU Vesterbro) samt Morten Levinsky Thorsboe (SFU Sorø), Ida Marie Erbou Severni (SFU Sorø), Anna Rose Kristensen (SFU Sorø), Mikkel Rønnow Mouritzen (SFU Sorø). ÆF 12b Linje slettes og erstattes af følgende ordlyd: For at sikre danskerne tryghed om privatøkonomien i en krisetid, mener vi dog ikke, at man på nuværende tidspunkt skal hæve boligskatterne. Motivation: Hovedargumentet for ikke at hæve boligskatterne nu er ikke, at SF har lovet det i fair løsning, men at vi vil sikre det økonomiske fundament under familier, så de ikke bliver smidt på porten. Stillet af Gitte Velling (SFU-Århus Nord), Laila Lauridsen (SFU-Århus Midt), Mads Sørensen (SFU-Århus Nord) Christopher Ilfeldt (SFU Århus Vest) Amalie Lund (SFU indre by) Frederik Østergaard (SFU Århus Syd) Anders Wase Hansen (SFU Nyborg) ÆF 12c Det oprindelige. TEMA 2: DIVERSE NYE AFSNIT MV. ÆF 13 I linje 108 tilføjes ny tekst: 2. Et retfærdigt retssystem En del af et velfærdsamfund er et velfungerende retssystem og et retssystem som ikke rammer socialt skævt. Ligeså vel som vi ønsker at bryde den sociale arv på uddannelses, sundhed og bolig området, ønsker vi at bryde den sociale arv som hersker i vores fængsler. Lige nu er størstedelen af de mennesker som bliver straffet, enten fattige, psykisk syge eller misbrugere.

11 Ændringsforslagskompendium side 11 af 88 Det ønsker vi i SFU at gøre op med. Vores retssystem skal derfor forebygge kriminalitet. En forebyggelse som starter, fra den dag barnet bliver født. Ud over at forebygge, skal vi gøre mere for at resocialisere de mennesker som kommer i fængsel. Vi SFU ere ønsker derfor, at ændre vores fængselssystem til et resocialiseringssystem. Det væsentlige er altså ikke at frarøve den kriminelles frihed, men hvordan vi får integreret dette menneske i vores samfund. Vi skal sikre, at de, som forlader fængslet, har påbegyndt en uddannelse, har et sted at arbejde og tjene penge og sidst at de er klar til at flytte ind i en bolig, som de kan betale. Det første skridt på vejen, til et velfungerende liv, er altså at sikre en uddannelse. Der skal derfor skabes muligheder, for at de indsatte kan få en uddannelse, men ikke bare en hvilken som helst, det skal være en uddannelse, som passer til deres behov og kompetencer. Derfor er det vigtigt, at vores fængsler bliver bygget med uddannelses muligheder, både boglige men i særdeleshed også faglærte uddannelser. Skridt nummer to er at sikre arbejdspladser til alle, som kommer ud i samfundet. Det skal ske for bedre at integrere de mennesker, som kommer ud af fængslerne, og for at de kan få en stabil indtægtskilde. Sidste punkt er at vi skal sikre bolig for alle, så ingen skal bo på gaden. Disse punktere skitserer kort, hvordan man kan starte på at få et retfærdigt retssystem og sikre de indsatte et nyt liv, når de kommer ud i samfundet igen. Som konsekvens skrives overskriften også ind i oplistningen i linje 18. Samtidig ændres nummerrækkefølgen på de øvrige overskrifter så de passer med forslaget. Motivation: I et retssamfund er det essentielt at vi melder ud hvad vi ønsker loven skal bruges til, hvordan vi ønsker at ændre den og hvad der er vigtigst for os Stillet af Mikkel Rønnow Mouritzen ÆF 14 Linje fra ", og vi mener desuden..." slettes og erstattes af nedenstående: Herudover vil vi gøre op med de borgerlige, individualistiske styringsmetoder, der bruges i det offentlige i dag. Ledelsesteorier som New Public Management påbyder, at det offentlige ledes og drives som en privat virksomhed og ikke som en institution, der har som sit ypperste formål at gøre livet lettere for borgerne. Effektivitet i styringen er for os en klar målsætning, men det offentlige skal i højere grad tage hensyn til fællesskabet og ikke markedet i den måde, det grundlæggende fungerer på. Vi vil derfor sætte andre, mere medarbejderinddragende og fællesskabsorienterede mekanismer i stedet i styringen af det offentlige, ligesom velfærd ikke må tænkes som et produkt, der kan eller skal købes og sælges på et marked. Motivation: Markedet i staten er der desværre ikke ""kun"" i form af udliciteringer. Det der med et fint ord kaldes ""styringsparadigmerne"" i det offentlige er i høj grad gennemsyret af nyliberal,

12 Landsmødekompendium side 12 af 88 individualistisk logik og ideologi. Det handler om den måde, det offentlige grundlæggende fungerer og styres på. Dette skal vi ændre, så det offentlige i højere grad kommer til at fungere på baggrund af hensyntagen til fællesskabet og ikke markedet. Det er vigtigt at få skrevet ind, da en forudsætning for vores ændring af samfundet også er betinget af den måde, vi tænker og forvalter noget så centralt som vores fælles velfærd. Stillet af Christian Vedersø Østergaard (SFU Nørrebro) ÆF 15 Linje Tilføje ny tekst: efter virksomheder tilføjes og banker. Motivation: Vi ønsker denne udvidelse, for at sikre os imod fortsat aktiespekulation, finans-bobler og bonuschecks til bankchefer på bekostning af bankkunderne. Således vil vi også få en langt større indflydelse på samfundsøkonomien. Stillet af Clara Karnøe Knudsen (Frederikshavn), Lærke Thrysøe Nielsen (Frederikshavn), Malte Lukas Flint (Hjørring), Sophie Worrall (Aalborg), Christian Winther (Aalborg) Indarbejdes i ÆF 16, hvis begge vedtages. UK 9 bortfalder hvis ÆF 15 vedtages. ÆF 16 Linje fra "For at styrke..." til "... den private sektor" slettes og erstattes af følgende: Banksektoren er rygraden i den private produktion og bygger på de danske borgeres fælles indlån. Den bør naturligvis befinde sig på fællesskabets hænder. Derfor skal der oprettes en samfundsbank, dvs. en bank ejet og styret af det offentlige, der med krav om bæredygtighed, arbejdstagerrettigheder og holdbarhed i produktion kan tilbyde lån til virksomheder og iværksættere. På længere sigt skal samfundsbanken således køres i stilling til en egentlig nationalisering af den private banksektor, så vi kan sikre en banksektor, der har fællesskabets borgere for øje og ikke kyniske spekulanter. Motivation: I vores økonomiske papir, som blev vedtaget på LM 2009, står, at SFU ønsker en nationalisering af banksektoren. Formuleringen om en samfundsbank, som den står i udkastet til det politiske program nu, udvander ønsket om en udelukkende offentlig banksektor, fordi den blot foreslår en alternativ bank. Vi bør med det samme køre samfundsbanken i stilling til senere hen at skulle overtage helt for den private sektor, samtidig med at vi først blot lader den etablere sig. Stillet af Andreas Holck Høeg-Petersen og Benjamin Bilde Boelsmand, SFU-Aarhus Nord ÆF 15 indarbejdes i ÆF 16, hvis begge vedtages. UK 9 bortfalder hvis ÆF 16 vedtages.

13 Ændringsforslagskompendium side 13 af 88 ÆF 17 Linje Tilføje ny tekst: Et mere humanistisk Danmark Vi mener i SFU, at alle danskere uanset indkomst, religion eller etnisk baggrund skal bidrage til og føle sig inkluderet i det danske samfund et ideal, der bør afspejle sig i en mere humanistisk integrationspolitik. Afvisningen af de irakiske asylansøgere, starthjælpen, pointsystemet og de mange brud på FN s konventioner senest med afvisningen af de statsløse understreger med al tydelighed, at VKO ikke deler samme idealer. Vi har brug for et politisk kursskifte ledt af venstrefløjen. Denne nye kurs vil gøre op med den øgede stigmatisering og marginalisering af danskere med anden etnisk baggrund; og i stedet erstatte den med en progressiv indvandringspolitik, hvor indvandring bliver betragtet som en samfundsmæssig styrke og ikke en begrænsning. Motivation: SF vigtigste kamp har altid været kampen for de svageste i samfundet. Vi anser det derfor for bydende nødvendigt, at SFU i sit politiske program forholder sig til vor tids svageste gruppe, indvandrerne. SFU bør have det som mål at stille et revolutionerende alternativ til Søren Pinds assimilationspolitik. Stillet af Viktor Forchhammer, Karl Forchhammer og Dennis Forchhammer (SFU Vesterbro) ÆF 18 Linje Tilføje ny tekst: Bevar Christiania Christiania har igennem årtier været et udtryk for det danske samfunds tolerance og mangfoldighed og et eksperiment i en alternativ styreform. Siden den borgerlige regering kom til magten har Christiania været normaliseringstruet. SFU støtter Christianitterne i deres kamp mod normaliseringen. Derfor vil vi ved et eventuelt regeringsskift lægge pres på SF og Socialdemokratiet for at få stoppet den nuværende regeringens normaliseringsplaner. Motivation: Christiania er et eksperiment i demokrati og selvbestemmelse, der skal have lov til at forsætte. Stillet af Viktor Forchhammer, Karl Forchhammer og Dennis Forchhammer (SFU Vesterbro)

14 Landsmødekompendium side 14 af 88 ÆF 19 I linje ændres "menneskers" til både mennesker og dyrs Bortfalder, hvis ÆF 21 b vedtages. Motivation: Ved at nævne dyr gør vi også opmærksom på, at naturen ikke kun skal beskyttes for menneskernes skyld, men også for dyrenes. Stillet af Carl Valentin, SFU Odense. Mads Hintze Dinesen, SFU Nordfyn. Christian Vedel, SFU Nyborg. Ditte Rasmussen, SFU Odense. Nikolaj Kirchhübel Andersen, SFU Odense. Christine Pedersen, SFU Odense. Rasmus Skovdal, SFU Odense. Kevin List, SFU Odense. Maja Lyngbye, SFU Odense. ÆF 20 Linje , Slette sætningen: Fx ved at fremme økologi i den offentlige sektor. Bortfalder, hvis ÆF 21 b vedtages. Motivation: Når det offentlige ikke har så mange penge, skal det ikke gå foran i at købe økologi, det skal i stedet være et billige alternativ at købe økologisk, som vi senere i papiret skriver. Det skal netop være grunden til, at det offentlige skal købe økologisk. Ikke for at få foran og agere opdrager Stillet af Gitte Velling (SFU-Århus Nord) Amalie Lund (SFU indre by) Mads Sørensen (SFU-Århus Nord) SIDEORDNET AFSTEMNING ÆF 21a Tilføjes i 185: Samtidig står verdenssamfundet i den største økonomiske krise i mands minde. Det er derfor altafgørende at gennemføre en klima- og miljømæssigt bæredygtig omstilling, som også skaber ny vækst og bidrager til at løse den økonomiske krise. Tilføjes i 210: OMSTILLING SKAL BIDRAGE TIL FREMTIDENS VÆKST Der er forsvundet arbejdspladser fra Danmark under krisen. Lavkonjunkturen har presset virksomhederne til at flytte til lande med billigere arbejdskraft, og derfor er det en kæmpe udfordring for Danmark at skabe ny vækst og nye job.

15 Ændringsforslagskompendium side 15 af 88 Netop klima og miljø er områder, som også kan bidrage til at løse jobkrisen og vækstkrisen, hvis samfundet agerer klogt. På kort sigt skal vi sikre nye arbejdspladser ved at fremrykke offentlige investeringer i for eksempel at isolere offentlige bygninger bedre eller forbedre jernbanenettet, hvilket også vil bidrage til at løse klimakrisen. På lidt længere sigt skal vi have sat gang i ny, grøn vækst. Erhvervsstøtten skal omlægges, så vi ikke bruger penge på at holde liv i hendøende brancher men i stedet for satser benhårdt på nye vækstbrancher. Det kunne for eksempel være indenfor det energiteknologiske område, hvor Danmark jo allerede er godt med når det kommer til vindmøller, biogas, andengenerations bioethanol, affaldsforbrænding med mere. Stillet af Gry Möger Poulsen (SFU Frederiksberg), Pelle Dam (SFU Østerbro), Maria Alina Wedø (SFU Amagerbro), Sofie Seidenfaden (SFU Nordvest), Alexander Schwartz Thorvaldsen (SFU Silkeborg) og Christian V. Østergaard (Nørrebro). ÆF 21b Teksten fra linje 180 til linje 214 slettes og erstattes af nedenstående: 4. BÆREDYGTIG OMSTILLING HELE VEJEN RUNDT Det er afgørende, at Danmark mindsker sit aftryk sat på naturen, og tilbageerobrer den grønne førertrøje. Det er ikke for naturens egen skyld, men fordi en bæredygtig anvendelse af naturens ressourcer er et grundvilkår for menneskers levemuligheder. Vi kan ikke overlade det til markedet og den enkelte forbrugers gode samvittighed at sikre os mod klima og miljøforandringer - fælles problemer kræver fælles løsninger. Det er derfor nødvendigt, at samfundet griber ind overfor markedet for at sikre, at de grønne løsninger bliver de mest attraktive for det enkelte menneske. Derfor skal der gennemføres en grøn, men solidarisk, skattereform, der gør forurenende produkter dyrere og de grønne alternativer tilsvarende billigere. KLIMALØSNINGERNE LIGGER LIGE FOR Klimakrisen er en alvorlig udfordring i disse år. Vi skal starte omlægningen af vores energiproduktion, så vi senest i 2040 er totalt fri for fossile brændsler. På den måde mindsker vi vores egen klimapåvirkning, men bliver også uafhængige af fortsat dyrere - og tidsbegrænsede - energi fra udlandet. Derfor skal vi som samfund investere massivt i forskning, og udvikling af nye energiudvindingsteknologier der er vedvarende og CO2-neutrale. Dette vil i sidste ende være den ultimative løsning på forsyningsmæssige såvel som forureningsmæssige problemer. Plusenergibyggeri skal være normen, offentlige bygninger skal energirenoveres, ændrede afgifter skal gøre det mere rentabelt at investere i klimarigtige løsninger og der skal investeres i kollektiv trafik, så busser og toge er gode og til at betale for alle.

16 Landsmødekompendium side 16 af 88 MILJØBESKYTTELSE FOR SAMFUNDETS SKYLD Bæredygtighed skal tænkes ind overalt. Vi skal aktivt understøtte bæredygtige landbrug, fx ved at fremme bæredygtig i den offentlige sektor, vores fælles natur og især grundvandet skal sikres med nye langsigtede planer, og vi skal tænke grønnere i byplanlægning og ved nybyggeri. Tiltagene vil ikke sætte os tilbage i tiden. De vil ikke sænke vores levestandard, men vil i stedet betyde en omstilling til en grønnere livsstil for danskerne. Omvendt vil en fastholdelse af den nuværende kurs, hvor både lands- og kommunalpolitikere er i lommen på landmænd, som bevist ignorerer alle miljøundersøgelser, sætte os i en position, hvor adgang til uforstyrrede skove og rent drikkevand ikke længere er en selvfølgelighed. At satse massivt på klima- og miljøteknologi skal ikke ses som en uigenkaldelig omkostning, men som et uundværligt tiltag som sikrere arbejdspladser, bæredygtig omstilling og fremtidig vækst. Det er satsningen på et fremtidens samfund. Ikke gårsdagens. Motivation: Det oprindelige forslag var ikke gennemtænkt forstået på den måde, at det gentog sig selv, afsnittene stod rodet, og flere betegnelser var rent faglige forkerte. Dette er der nu rettet op på. Hvis SFU ville kalde sig selv et grønt parti, skal vi formulere vores holdning til klimaet og miljøet korrekt, sammenfattet og præcist. Stillet af Theis Bedsted (SFU-Odder) Bastian Donnerborg (SFU-Odder) Vedtages 21b indarbejdes UK 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 og 20 heri, mens UK 16 bortfalder. ÆF 21c Det oprindelige SIDEORDNET AFSTEMNING ÆF 22a Linje fra samtidig skal halvdelen slettes. Motivation: Der skal være mulighed for at tilpasse barslen til den enkelte families behov, derfor vil 50 % bunden til hver forælder skade frem for at styrke familien. Desuden mener vi ikke at det er rigtig ligestilling at tvinge mænd eller kvinder til at tage barsel. Det kan desuden skade familiens økonomi hvis den ene forælder bære den største del af indtægten. Stillere: Jannik Juul Johansen (SFU Slagelse), Lizette Olen, Mads C. Præstegaard (SFU-Roskilde) ÆF 22b Linje fra Samtidig skal halvdelen slettes og erstattes af: samtidig skal begge forældre være berettiget til halvdelen af barslen.

17 Ændringsforslagskompendium side 17 af 88 Motivation: Det lyder ikke som det budskab vi vil sælge, hvis vi binder folk til noget. Dette beskriver bedre hvad det er vi vil, nemlig give rettigheder til begge forældre. Stillere: Morten Thorsboe, Mikkel Mouritzen, Ida Marie Serverini (SFU-Sorø), Lea Friedberg (SFU-Furesø), Stine Liboriussen, Astrid Carøe (SFU-Slagelse), Anja Søndergaard, Magnus Jensen, Lizette Olsen, Mads C. Præstegaard (SFU-Roskilde), Andrea Barfod, Simone Sørensen, Kristoffer Pedersen (SFU-Næstved). ÆF 22c Det oprindelige ÆF 23 Nuværende linjer slettes og erstattes af følgende: Kun for medlemmer af fagforeninger og arbejdsgiverforeninger, der forhandler medlemmets overenskomst, skal medlemskontingentet være fradragsberettiget. Motivation: Vi vil gerne støtte fagforeninger, der bærer den vigtige samfundsopgave, at forhandle overenskomst. Derfor skal medlemskontingentet for medlemmer af de fagforeninger, der forhandler overenskomst i medlemmets branche, kunne trækkes fra i skat. Problemet med den nuværende formulering er, at medlemmer af en fagforening, der har en landsdækkende overenskomst for en anden branche end ens egen, vil være fradragsberettiget, selvom medlemmet ikke støtter den fagforening, der kæmper for medlemmets egne rettigheder og lønvilkår på arbejsmarkedet. Stillet af Simon Ørbæk (Nord-Vest), Emilie Dahler (Nørrebro), Thomas Juhl (Aarhus Vest), Benjamin Bilde (Aarhus Nord), Gry Möger Poulsen (Frederiksberg) ÆF 24 De nuværende linjer slettes og erstattes af følgende: Danmark har for længe bakket op om en forfejlet international politisk dagsorden, om at udbrede demokrati med militær magt. Vi skal fremover stadig have en aktivistisk udenrigspolitik, men med en helt anderledes linje. Vi skal kæmpe for et internationalt samfund baseret på respekt frem for junglelov. Danmark skal forsøge at slå bro mellem de vestlige lande og resten af verden, være en progressiv stemme for de svageste, og for dem der kæmper for deres rettigheder. Dette skal vi gøre ved brug af diplomati og udbredelse af velstand. Kun som sidste udvej i humanitære katastrofer skal vi gribe til militær magt. Motivation: Vi vil gerne præcisere hvad den forkerte side i udenrigspolitikken er; nemlig at forsøge at udbrede demokrati med militær magt. Samtidig vil vi gerne gøre det klart, at SFU ikke er pacifister, men at vi, som sidste udvej ved humanitære katastrofer, ikke er imod brugen af militær magt. Dette forslag er altså ikke modstridende med den oprindelige tekst, men forsøger at præcisere det to ovenfor nævnte punkter.

18 Landsmødekompendium side 18 af 88 Stillet af: Emilie Dahler (Nørrebro), Nicolaj Åbroe (Nord-Vest), Benjamin Bilde (Aarhus Nord), Thomas Juhl (Aarhus Vest), Ida Nielsen Langendorf (Furesø) Ukontroversielle forslag til indarbejdelse Disse forslag stemmes der samlet om, da det vurderes, at de ikke vil give anledning til uenighed. Ønskes et eller flere af disse forslag til realbehandling, dvs. debat og enkeltafstemning, skal dirigentbordet gøres opmærksom herpå inden behandlingen af ændringsforslagene til papiret påbegyndes i landsmødesalen. UK 1 SF Ungdom ændres igennem hele papiret til SFU. Bortfalder hvis vedtægtsændringsforslaget om at omdøbe SFU til SF Ungdom vedtages. Motivation: Konsekvensrettelse. Vi bliver nødt til at stå ved hvad vi hedder. Foreningen hedder Socialistisk Folkepartis Ungdom (SFU). På trods af det, står der mange steder i vores papirer et navn, som vi ikke hedder: SF Ungdom. Hvis man synes SF Ungdom er et bedre navn, kan vi jo ændre navnet:) Stillet af Gitte Velling (SFU Århus Nord) UK 2 Linje 5: "ungdom" ændres til "Ungdom". Motivation: Øget grammatisk rigtighed. Stillet af Christian Hindsholm SFU Nørresundby, Melina Andersen SFU Frederikshavn, Lærke Nielsen SFU Frederikshavn og Clara Knudsen SFU Frederikshavn UK 3 Linje slettes og erstattes af følgende tekst: Vi skal benytte borgernes penge bedre og smartere. Bureaukratiet skal drastisk slankes og vi skal gøre op med de mange håbløse kontrol- og dokumentationskrav. I stedet skal vi opstille mere fleksible rammer og høje krav til resultater, så der er rum for innovation og nye idéer.

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Årsmødehæfte foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Papirer til Enhedslistens årsmøde 1.-1. maj Dette indstik indeholder de første papirer til Enhedslistens

Læs mere

Disse forslag blev af PP konferencen 9. marts sendt videre til årsmødet:

Disse forslag blev af PP konferencen 9. marts sendt videre til årsmødet: Disse forslag blev af PP konferencen 9. marts sendt videre til årsmødet: 3.1.1 ÆF 3.1.7 ÆF 3.1.8 ÆF 3.1.11 ÆF 3.1.15 ÆF 3.1.16 ÆF 3.1.20 ÆF 3.1.22 ÆF 3.1.24 ÆF 3.1.28 ÆF 3.1.29 ÆF 3.1.30.a ÆF 3.1.32 ÆF

Læs mere

Temapolitisk program

Temapolitisk program Temapolitisk program Indhold Indledning 3 Den danske model 5 Regionalpolitik 8 Demokrati og foreningsliv 13 Miljø 18 Sundhed og forebyggelse 20 Prostitution 25 Medlemmerne af arbejdsprogramudvalget: Henrik

Læs mere

Samlet liste med ændringsforslag til politisk udtalelse

Samlet liste med ændringsforslag til politisk udtalelse Samlet liste med ændringsforslag til politisk udtalelse Nr.14 1) Linje 4 Indsættes som start til linje 4: Socialistisk Folkeparti baserer sin politik på demokratiske værdier og ønsker derfor løbende at

Læs mere

Principprogram. Hånden på hjertet.

Principprogram. Hånden på hjertet. Principprogram Hånden på hjertet. Indholdsfortegnelse Forord 3 Erobret land og nye horisonter 4 Socialdemokratiske værdier 5 Frihed 5 Lighed 6 Solidaritet 7 Demokrati betyder folkets styre 9 Alle har et

Læs mere

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 6 1. DANMARK DET BEDSTE LAND FOR VERDEN PRINCIPPROGRAM 8 1.1. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND 8 1.2.

Læs mere

Vi vælger fællesskabet

Vi vælger fællesskabet Folketingsvalg 2015: Vi vælger fællesskabet I Enhedslisten går vi til valg for at trække Danmark i en solidarisk og grøn retning. I dette valgnummer kan du læse om vores mærkesager, kandidater og alle

Læs mere

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

Danmark herfra til 2032. Vi bygger fremtidens Danmark. Danmark herfra til 2032 1

Danmark herfra til 2032. Vi bygger fremtidens Danmark. Danmark herfra til 2032 1 Vi bygger fremtidens Danmark 1 DANMARK HERFRA TIL 2032 Forord Hvordan skal Danmark se ud om 20 år i 2032 hvis det står til Socialdemokraterne? Hvordan løser vi vores samfunds langsigtede udfordringer?

Læs mere

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / uafhængighed / løsninger / holdninger / innovation / udfordring

idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / uafhængighed / løsninger / holdninger / innovation / udfordring VISION NR./ÅRG. 03/2010 idepolitik / debat / visioner / analyse / viden / handling / progressivitet / uafhængighed / løsninger / holdninger / innovation / udfordring POLITIKERNE ER BUNDET AF DERES EGEN

Læs mere

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer.

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Europæiske Sociale Forum ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Nr. 13 1. oktober 2008 Nye roller Hvad er Enhedslistens

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 36. møde Torsdag den 19. januar 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til transportministeren om betalingsringens konsekvenser.

Læs mere

SF s Landsmøde 2015 - Ændringsforslag til landsmødeudtalelsen SF vil investere i mennesket, fællesskabet og planeten

SF s Landsmøde 2015 - Ændringsforslag til landsmødeudtalelsen SF vil investere i mennesket, fællesskabet og planeten Ændringsforslag til landsmødeudtalelsen SF vil investere i mennesket, fællesskabet og 1. Overskrift: Planeten ændres til kloden Begrundelse: planeten lyder som en børneudsendelse 2. Overskrift ændres til:

Læs mere

STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE DEMO 17. JUNI FOR EN ANSTÆNDIG ASYLPOLITIK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK LUKKER GRÆKENLAND?

STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE DEMO 17. JUNI FOR EN ANSTÆNDIG ASYLPOLITIK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK LUKKER GRÆKENLAND? [Nummer 298. 2. juni, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE WWW.SOCIALISTER.DK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK Hvis ikke man er indstillet på at betale for kapitalismens

Læs mere

Fremtid i frihed og fællesskab

Fremtid i frihed og fællesskab Venstres Landsmøde 2006 Fremtid i frihed og fællesskab Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre Oktober 2006 Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre er sendt til: Venstres delegerede

Læs mere

Der er råd til velfærd

Der er råd til velfærd Årsmødehæfte 2 foto: istockphoto.com Der er råd til velfærd Enhedslistens toogtyvende årsmøde 2. hæfte 2. hæfte med årsmødepapirer Dette er 2. hæfte med årsmødepapirer frem mod Enhedslistens 22. årsmøde

Læs mere

ambitiøse Velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark

ambitiøse Velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark ambitiøse Velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark Det Radikale Venstres Folketingsgruppe 2006 2 Ambitiøse velfærdsreformer på vej mod det kreative Danmark Det Radikale Venstre er et ambitiøst

Læs mere

Kommunevalg 2013 TEMA

Kommunevalg 2013 TEMA september 2013 nr 49 Medlemsblad for Enhedslisten TEMA Kommunevalg 2013 Enhedslisten ser ud til at få sit helt store kommunale gennembrud, når danskerne går til valgurnerne i november. Rød+Grøn ser nærmere

Læs mere

Marxismens gode sider og kapitalismens værste

Marxismens gode sider og kapitalismens værste Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 204 Offentligt Fra: Niels Jørn Krog Organisation: Adresse: Svalerodsvej 5 Postnr: 9800 Hjørring EMail: svalerodsvej5@stofanet.dk Telefon: midl. 82432782-98902345 mob.61713146

Læs mere

Den politiske situation og vores opgaver Vedtaget af SAP s Landsmøde den 24.-25. November 2007

Den politiske situation og vores opgaver Vedtaget af SAP s Landsmøde den 24.-25. November 2007 Den politiske situation og vores opgaver Vedtaget af SAP s Landsmøde den 24.-25. November 2007 1. Indledning Vi lever også det kommende år i en periode med krige, statsapparater som styrker deres undertrykkelsesredskaber

Læs mere

Enhedslistens valgudspil. Et retfærdigt Danmark

Enhedslistens valgudspil. Et retfærdigt Danmark Enhedslistens valgudspil Et retfærdigt Danmark Et retfærdigt Danmark DANMARK VAR ENGANG KENDT FOR STÆRK VEL- FÆRD OG SOCIAL TRYGHED. Gennem hele sidste århundrede oplevede almindelige danskere fra generation

Læs mere

Vedtagelser. fra Årsmødet 2008 ÅRSMØDET 2008

Vedtagelser. fra Årsmødet 2008 ÅRSMØDET 2008 Vedtagelser fra Årsmødet 2008 Tillæg til RØD-GRØNNE LINJER Nr. 10 9. juni 2008 ÅRSMØDET 2008 Dette årsmøde var ventet med spænding. Efter er hårdt valgår var der ting der skulle afklares, og brug for retning

Læs mere

Enhedslisten og kampen mod volden

Enhedslisten og kampen mod volden Stil op til hovedbestyrelsen Enhedslisten skal bruge 25 brave mænd og kvinder til hovedbestyrelsen og søger derfor nu kandidater til opstilling. Deadline er 4. april, hvor landskontoret skal have et digitalt

Læs mere

Et demokratisk manifest

Et demokratisk manifest NOVEMBER 2011 Medlemsblad for Enhedslisten Farvel og tak, Line! Enhedslistens folketingsgruppe siger farvel til Borgens mest respekterede politiker Side 12-13 Et demokratisk manifest Principprogrammets

Læs mere

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge?

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge? Elektronisk reprint fra www.socialdemokratiet.dk Socialdemokratiet formand Helle Thorning-Schmidts 1. maj-tale 2005 Medmenneskelighed og solidaritet er drivkraften og den røde tråd i Socialdemokraternes

Læs mere

68. møde. Tirsdag den 6. april 2010 (D) 1. (Fremsættelse 18.11.2009).

68. møde. Tirsdag den 6. april 2010 (D) 1. (Fremsættelse 18.11.2009). Tirsdag den 6. april 2010 (D) 1 (Fremsættelse 18.11.2009). 68. møde Tirsdag den 6. april 2010 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget

Læs mere

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med.

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. Arbejdet skal gøres færdigt. DET DANMARK DU KENDER Socialdemokraterne

Læs mere

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med.

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. Arbejdet skal gøres færdigt. Niels Hougaard, Polfoto 2 DET DANMARK DU

Læs mere