Landsmøde april Høje-Taastrup Gymnasium Et nyt Danmark, mens vi lever. Ændrings forslag til de politiske papirer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsmøde 2011 21.-24. april Høje-Taastrup Gymnasium Et nyt Danmark, mens vi lever. Ændrings forslag til de politiske papirer"

Transkript

1 Landsmøde april Høje-Taastrup Gymnasium Et nyt Danmark, mens vi lever Ændrings forslag til de politiske papirer

2

3 Ændringsforslagskompendium side 3 af 88 ÆNDRINGS- FORSLAGS- KOMPENDIUM INDHOLDSFORTEGNELSE Ændringsforslag til Politisk Program s. 5 Ukontroversielle forslag til indarbejdelse s. 18 Ændringsforslag til Perspektiv- og Handlingsprogrammet s. 27 Ukontroversielle forslag til indarbejdelse s. 39 Ændringsforslag til uddannelsespapiret s. 49 Ukontroversielle forslag til indarbejdelse s. 74 Ændringsforslag til vedtægterne s. 84

4 Landsmødekompendium side 4 af 88

5 Ændringsforslagskompendium side 5 af 88 Ændringsforslag til Politisk Program til behandling TEMA 1: INDLEDNING, VELFÆRD, PRIVATHOSPITALER ÆF 1 Linje t.o.m. sigte ændres til følgende: Derfor præsenterer vi i dette program 6 forslag for det danske velfærdssamfund, som skal igangsættes indenfor 5 til 10 år. Bortfalder hvis ÆF2 vedtages. Motivation 1: For det første synes jeg at vi skal skrive ""forslag"" istedet for ""Reformsdagsordner"", da vi skal skrive i et lettere forståeligt sprog. (Afakademisering). Desuden synes jeg at det er urealistisk at vi kan realisere de mål vi har indenfor 5-10 år. Derfor skal de igangsættes indenfor 5-10 år. Stillet af Morten Levinsky Thorsboe SFU Sorø, Ida Marie Erbou Severni SFU Sorø, Anna Rose Kristensen SFU Sorø, Mikkel Rønnow Mouritzen SFU Sorø. Motivation 2: Vi skal hellere fokusere på at stille mål som vi kan nå indenfor de 5 til 10 år. Stillere: Jannik Juul Johansen, Stine Liboriussen, Astrid Carøe (SFU-Slagelse), Morten Thorsboe, Mikkel Mouritzen, Ida Marie Serverini (SFU-Sorø), Anja Søndergaard, Lizette Olsen, Magnus Jensen, Mads C. Præstegaard (SFU-Roskilde), Andrea Barfod, Simone Sørensen, Morten Kristoffersen, Kristoffer Pedersen (SFU-Næstved), Lea Friedberg (SFU-Furesø). ÆF 2 Linje 5-15 slettes og erstattes af følgende: I SF Ungdom vil vi revolutionere Danmark. Den utøjlede kapitalisme undergraver fællesskabet, brutaliserer arbejdsmarkedet og truer klimaet. Vi drømmer om at udvikle vores samfund, ikke igennem kompromisløse idealer, men igennem konstruktiv samarbejde med alle partier i Folketinget. Vi drømmer om et moderne socialistisk Danmark. Vi SFU ere læner os ikke bare tilbage eller stiller os udenfor og kritisere. Vi stiller os i spidsen for udviklingen af et stærkt og moderne folkesocialistisk samfund. Vi bestræber os på at være dem der igennem konstruktive og progressive løsninger sætter dagsordnen og præmisserne for udviklingen af vores samfund.

6 Landsmødekompendium side 6 af 88 Derfor præsenterer vi i dette program 6 revolutionsdagsordner for det danske velfærdssamfund der har et 5- til 10-årigt sigte. Små revolutioner, der kan bevæge Danmark mod et mere solidarisk, demokratisk, humanistisk og bæredygtig samfund under overskrifterne: Motivation: Troen på gradvise forandringer og reformer er udtryk for en socialdemokratisk ideologi, mens vores socialistiske ideologi går videre og er knyttet til en mere visionær ambition om at revolutionere grundlæggende samfundsstrukturer i vores samfund. Der har for længe hersket en tendens i Danmark til at kæde revolution sammen med sovjetkommunisme. SFU bør gøre op med denne misvisende diskurs og hjælpe til at genindsætte revolutionsbegrebet som et positiv ord, der dækker over en drøm om at skabe en bedre verden. Stillet af Viktor Forchhammer, Karl Forchhammer og Dennis Forchhammer (SFU Vesterbro) ÆF 3 Ordet reformdagsordener ændres i linje 24 og 283 til "revolutionsdagsordner". Kommer kun til behandling, hvis ÆF 2 vedtages. Stillet af Viktor Forchhammer, Karl Forchhammer og Dennis Forchhammer (SFU Vesterbro) ÆF 4 I linje slettes følgende tekst: "at have forventninger og stille krav til mennesker er nemlig at tro på dem". Motivation: At have forventninger og stille krav til mennesker er ikke at tro på dem. Hvis man stiller krav til folk, er det fordi man ikke tror, de vil opfylde disse krav af sig selv. Det er en mærkelig formulering og det ændre ikke tekstes hensigt at skrive det ud. Stillet af Gitte Velling (SFU-Århus Nord), Christopher Ilfedt (SFU-Århus Vest) Amalie Lund (SFU Indre by) Frederik Østergaard (SFU-Århus Syd) Mads Sørensen (SFU-Århus Nord) ÆF 5 Linje 36 - Tilføje ny tekst: Velfærdsstaten må dog aldrig blive et mål i sig selv. Vores mål er ikke en stor stat for statens skyld - vores mål er et samfund, hvor folk får mulighed for at leve det liv, de ønsker i et stærkt fællesskab. Motivation: Afsnittet mangler at gøre det knivskarpt, at staten ikke er målet med vores politik - det er de folk, der udgør fællesskabet! Det er også relevant i denne sammenhæng at slå fast, at vi ikke

7 Ændringsforslagskompendium side 7 af 88 er socialdemokrater, der vil administrere velfærdsstaten, men at vi netop vil noget andet og mere, hvilket forslaget bidrager til. Stillet af Gry Möger Poulsen (SFU Frederiksberg), Christian Vedersø Østergaard (SFU Nørrebro), Maria Alina Wedø (SFU Amagerbro), Sofie Seidenfaden (SFU Nørrebro), Saila Stausholm (SFU Vesterbro), Therese Evald (SFU Aabenraa). ÆF 6 Linje 79 formuleringen overakademiseringen af uddannelsessystemet ændres til uligheden i uddannelsessystemet. Motivation: Der foregår ikke en overakademisering i uddannelsessystemet, men der er en stigende ulighed. Det er vores pligt som socialister og feminister at bekæmpe uligheden, så derfor er det et mere passende ordvalg. Stillet af Asker Bryld Staunæs (SFU Vesterbro), David Raffnsøe (SFU Vesterbro), Johannes Skov Andersen (SFU Vesterbro) og Lauge Kiel (SFU Vesterbro) ÆF 7 Linje 80 - teksten heldagsskoler og slettes. Motivation: Man bør hellere satse på frivillige lektiecafeer end tvang. Stillet af Jannik Juul Johansen (SFU Slagelse) ÆF 8 I linje 90 ændres nedsættes markant til fjernes. Bortfalder, hvis ÆF 11 vedtages. Motivation 1: Eftersom vi går ind for, at privathospitalerne skal afskaffes, og at sundhed aldrig må blive et produkt, er det åbenlyst, at taksterne til privathospitaler skal fjernes helt. Desuden er ingen tvivl om, at 10 år er rigeligt med tid til at få sundhedsvæsnet helt tilbage på fællesskabets hænder. Faktisk har Villy Søvndal for nyligt været ude og sige, at det er hans mål, at privathospitaler skal være helt afskaffet om ti år. Stillet af Carl Valentin, SFU Odense. Mads Hintze Dinesen, SFU Nordfyn. Christian Vedel, SFU Nyborg. Ditte Rasmussen, SFU Odense. Jesper Mark Hansen, SFU Odense. Nikolaj Kirchhübel Andersen, SFU Odense. Christine Pedersen, SFU Odense. Rasmus Skovdal, SFU Odense. Kevin List, SFU Odense. Maja Lyngbye, SFU Odense."

8 Landsmødekompendium side 8 af 88 Motivation 2: I SFU må vi gerne være ambitiøse, og dette forslag beskriver, hvad det ideologisk set er vi vil. Vi skal en helt ny vej for at nå vores opgør med privathospitalernes nye dominans på det nyetablerede sundhedsmarked. Stillere: Benjamin Bilde Boelsmand (Århus), Clara Karnøe Knudsen (Frederikshavn), Lærke Thrysøe Nielsen (Frederikshavn), Malte Lukas Flint (Hjørring), Christian Hindsholm (Nørresundby), Sophie Worrall (Aalborg), Kristian Klitgaard (Aalborg), Christian Winther (Aalborg) ÆF 9 Linje 93 - Tilføje ny tekst: For os er det også en målsætning, at flere sygehuse udfører akut behandling. Bortfalder, hvis ÆF 11 vedtages. Motivation: Sygehuslukninger betyder længere mellem sygehuse og dermed et større behov for at folk kan behandles akut, når det er nødvendigt. Det kan i dag tage op imod 4 timer at komme i kontakt med en læge, når man har et akut problem. Stillet af Melina Andersen, Clara Karnøe Knudsen og Lærke Thrysøe Nielsen (Frederikshavn), Malte Lukas Flint (Hjørring), Christian Hindsholm (Nørresundby), Sophie Worrall (Aalborg), Christian Winther (Aalborg). SIDEORDNET AFSTEMNING ÆF 10a Linje 93 slettes. Bortfalder, hvis ÆF 11 vedtages. Motivation: Vi mener ikke at man bør forbyde det private, men forbedre det offentlige sygehusvæsen og dermed udkonkurrerer de private hospitaler. Desuden lyder det underligt at vi kun vil forbyde handel med sundhed hvis vi ikke kan udkonkurrere de private hospitaler. Vi bør derfor kun fokusere på at nedsætte taksterne til privathospitalerne, og forbedre det offentlige, således at det offentlige sygehusvæsen bliver det bedste valg. Stillere: Jannik Juul Johansen, Stine Liboriussen, Astrid Carøe (Slagelse), Morten Thorsboe, Ida Maria Serverini (Sorø), Lea Friedberg (Furesø), Anja Søndergaard, Mads C. Præstegaard (Roskilde) & Kristoffer Pedersen, Andrea Barfod, Simone Sørensen (Næstved) Hvis ÆF 10a vedtages bortfalder UK7.

9 Ændringsforslagskompendium side 9 af 88 ÆF 10b I linje 93 ændres formuleringen kan det være til er det. Bortfalder, hvis ÆF 11 vedtages. Motivation: Af principielle årsager bør man ikke kunne handle med menneskers sundhed, det er simpelthen moralsk forkasteligt. Stillet af Morten Levinsky Thorsboe (SFU Sorø), Ida Marie Erbou Severni (SFU Sorø), Anna Rose Kristensen (SFU Sorø), Mikkel Rønnow Mouritzen (SFU Sorø). ÆF 10c Det oprindelige (bortfalder, hvis ÆF 11 vedtages). ÆF 11 I linje erstattes teksten fra Derfor skal vi underbygge det offentlige sundhedssystem til nødvendigt med at forbud mod handel med sundhed med følgende: Derfor skal det offentlige sygehusvæsen konsekvent styrkes, indtil ingen har behov for et privat alternativ. De private hospitaler skal afvikles uden økonomisk støtte, og arbejdsopgaverne skal naturligt overtages af de offentlige sygehuse i takt med at disse forbedres. Bemærk, at forslagene 8, 9, 10a og 10b bortfalder, hvis ÆF 11 vedtages. Motivation: Vi ved, at de private sygehuse vil blive ved med at være et problem, selvom vi forsøger at udkonkurrere dem ved at nedjustere deres tilskud. Da de, lige meget hvor meget vi forsøger at udkonkurrere dem, stadig tager længere væk fra det offentlige sygehusvæsen. Dette vil i sidste ende med den oprindelige ordlyd betyde, at vi vil forbyde dem. Det er bedre at arbejdsopgaverne naturligt bliver flyttet fra private sygehuse til de offentlige i en overgangsperiode Stillet af Gitte Velling (SFU Århus Nord), Christoffer Ilfeldt (SFU-Århus Vest) Kristian Klitgaard Nielsen (SFU Aalborg), Frederik Østergaard (SFU Århus Syd) Mads Sørensen (SFU Århus Nord) SIDEORDNET AFSTEMNING ÆF 12a Linjerne slettes og erstattes af følgende: Bolig: Vi vil mindske uligheden på boligområdet. Det kræver en samlet indsats, der både udbygger den almene boligsektor, styrker reguleringen på det frie lejemarked, igangsætter en aktiv bekæmpelse af ghettodannelse og ophæver skattestoppet på ejendomsværdibeskatning, der reelt

10 Landsmødekompendium side 10 af 88 betyder skattelettelser til boligejerne år efter år, samt indfører en beskatning på gevinster ved boligsalg. Motivation: Eftersom dette er et ideologisk papir, bør der ikke være populistiske prioriteringer i papiret, derfor skal dette afsnit slettes. Det bør ikke være SFU s politik de facto at bakke op om boligskatten om end dette så kun gælder fire år. Denne politik strider dels ideologisk imod vores ideal om større lighed i samfundet; dels imod sund økonomisk fornuft om, at statens økonomiske styring ikke bør være fastlåst af kontraktpolitik (lign. VKO s skattestop). Stillet af Viktor Forchhammer, Karl Forchhammer og Dennis Forchhammer (SFU Vesterbro) samt Morten Levinsky Thorsboe (SFU Sorø), Ida Marie Erbou Severni (SFU Sorø), Anna Rose Kristensen (SFU Sorø), Mikkel Rønnow Mouritzen (SFU Sorø). ÆF 12b Linje slettes og erstattes af følgende ordlyd: For at sikre danskerne tryghed om privatøkonomien i en krisetid, mener vi dog ikke, at man på nuværende tidspunkt skal hæve boligskatterne. Motivation: Hovedargumentet for ikke at hæve boligskatterne nu er ikke, at SF har lovet det i fair løsning, men at vi vil sikre det økonomiske fundament under familier, så de ikke bliver smidt på porten. Stillet af Gitte Velling (SFU-Århus Nord), Laila Lauridsen (SFU-Århus Midt), Mads Sørensen (SFU-Århus Nord) Christopher Ilfeldt (SFU Århus Vest) Amalie Lund (SFU indre by) Frederik Østergaard (SFU Århus Syd) Anders Wase Hansen (SFU Nyborg) ÆF 12c Det oprindelige. TEMA 2: DIVERSE NYE AFSNIT MV. ÆF 13 I linje 108 tilføjes ny tekst: 2. Et retfærdigt retssystem En del af et velfærdsamfund er et velfungerende retssystem og et retssystem som ikke rammer socialt skævt. Ligeså vel som vi ønsker at bryde den sociale arv på uddannelses, sundhed og bolig området, ønsker vi at bryde den sociale arv som hersker i vores fængsler. Lige nu er størstedelen af de mennesker som bliver straffet, enten fattige, psykisk syge eller misbrugere.

11 Ændringsforslagskompendium side 11 af 88 Det ønsker vi i SFU at gøre op med. Vores retssystem skal derfor forebygge kriminalitet. En forebyggelse som starter, fra den dag barnet bliver født. Ud over at forebygge, skal vi gøre mere for at resocialisere de mennesker som kommer i fængsel. Vi SFU ere ønsker derfor, at ændre vores fængselssystem til et resocialiseringssystem. Det væsentlige er altså ikke at frarøve den kriminelles frihed, men hvordan vi får integreret dette menneske i vores samfund. Vi skal sikre, at de, som forlader fængslet, har påbegyndt en uddannelse, har et sted at arbejde og tjene penge og sidst at de er klar til at flytte ind i en bolig, som de kan betale. Det første skridt på vejen, til et velfungerende liv, er altså at sikre en uddannelse. Der skal derfor skabes muligheder, for at de indsatte kan få en uddannelse, men ikke bare en hvilken som helst, det skal være en uddannelse, som passer til deres behov og kompetencer. Derfor er det vigtigt, at vores fængsler bliver bygget med uddannelses muligheder, både boglige men i særdeleshed også faglærte uddannelser. Skridt nummer to er at sikre arbejdspladser til alle, som kommer ud i samfundet. Det skal ske for bedre at integrere de mennesker, som kommer ud af fængslerne, og for at de kan få en stabil indtægtskilde. Sidste punkt er at vi skal sikre bolig for alle, så ingen skal bo på gaden. Disse punktere skitserer kort, hvordan man kan starte på at få et retfærdigt retssystem og sikre de indsatte et nyt liv, når de kommer ud i samfundet igen. Som konsekvens skrives overskriften også ind i oplistningen i linje 18. Samtidig ændres nummerrækkefølgen på de øvrige overskrifter så de passer med forslaget. Motivation: I et retssamfund er det essentielt at vi melder ud hvad vi ønsker loven skal bruges til, hvordan vi ønsker at ændre den og hvad der er vigtigst for os Stillet af Mikkel Rønnow Mouritzen ÆF 14 Linje fra ", og vi mener desuden..." slettes og erstattes af nedenstående: Herudover vil vi gøre op med de borgerlige, individualistiske styringsmetoder, der bruges i det offentlige i dag. Ledelsesteorier som New Public Management påbyder, at det offentlige ledes og drives som en privat virksomhed og ikke som en institution, der har som sit ypperste formål at gøre livet lettere for borgerne. Effektivitet i styringen er for os en klar målsætning, men det offentlige skal i højere grad tage hensyn til fællesskabet og ikke markedet i den måde, det grundlæggende fungerer på. Vi vil derfor sætte andre, mere medarbejderinddragende og fællesskabsorienterede mekanismer i stedet i styringen af det offentlige, ligesom velfærd ikke må tænkes som et produkt, der kan eller skal købes og sælges på et marked. Motivation: Markedet i staten er der desværre ikke ""kun"" i form af udliciteringer. Det der med et fint ord kaldes ""styringsparadigmerne"" i det offentlige er i høj grad gennemsyret af nyliberal,

12 Landsmødekompendium side 12 af 88 individualistisk logik og ideologi. Det handler om den måde, det offentlige grundlæggende fungerer og styres på. Dette skal vi ændre, så det offentlige i højere grad kommer til at fungere på baggrund af hensyntagen til fællesskabet og ikke markedet. Det er vigtigt at få skrevet ind, da en forudsætning for vores ændring af samfundet også er betinget af den måde, vi tænker og forvalter noget så centralt som vores fælles velfærd. Stillet af Christian Vedersø Østergaard (SFU Nørrebro) ÆF 15 Linje Tilføje ny tekst: efter virksomheder tilføjes og banker. Motivation: Vi ønsker denne udvidelse, for at sikre os imod fortsat aktiespekulation, finans-bobler og bonuschecks til bankchefer på bekostning af bankkunderne. Således vil vi også få en langt større indflydelse på samfundsøkonomien. Stillet af Clara Karnøe Knudsen (Frederikshavn), Lærke Thrysøe Nielsen (Frederikshavn), Malte Lukas Flint (Hjørring), Sophie Worrall (Aalborg), Christian Winther (Aalborg) Indarbejdes i ÆF 16, hvis begge vedtages. UK 9 bortfalder hvis ÆF 15 vedtages. ÆF 16 Linje fra "For at styrke..." til "... den private sektor" slettes og erstattes af følgende: Banksektoren er rygraden i den private produktion og bygger på de danske borgeres fælles indlån. Den bør naturligvis befinde sig på fællesskabets hænder. Derfor skal der oprettes en samfundsbank, dvs. en bank ejet og styret af det offentlige, der med krav om bæredygtighed, arbejdstagerrettigheder og holdbarhed i produktion kan tilbyde lån til virksomheder og iværksættere. På længere sigt skal samfundsbanken således køres i stilling til en egentlig nationalisering af den private banksektor, så vi kan sikre en banksektor, der har fællesskabets borgere for øje og ikke kyniske spekulanter. Motivation: I vores økonomiske papir, som blev vedtaget på LM 2009, står, at SFU ønsker en nationalisering af banksektoren. Formuleringen om en samfundsbank, som den står i udkastet til det politiske program nu, udvander ønsket om en udelukkende offentlig banksektor, fordi den blot foreslår en alternativ bank. Vi bør med det samme køre samfundsbanken i stilling til senere hen at skulle overtage helt for den private sektor, samtidig med at vi først blot lader den etablere sig. Stillet af Andreas Holck Høeg-Petersen og Benjamin Bilde Boelsmand, SFU-Aarhus Nord ÆF 15 indarbejdes i ÆF 16, hvis begge vedtages. UK 9 bortfalder hvis ÆF 16 vedtages.

13 Ændringsforslagskompendium side 13 af 88 ÆF 17 Linje Tilføje ny tekst: Et mere humanistisk Danmark Vi mener i SFU, at alle danskere uanset indkomst, religion eller etnisk baggrund skal bidrage til og føle sig inkluderet i det danske samfund et ideal, der bør afspejle sig i en mere humanistisk integrationspolitik. Afvisningen af de irakiske asylansøgere, starthjælpen, pointsystemet og de mange brud på FN s konventioner senest med afvisningen af de statsløse understreger med al tydelighed, at VKO ikke deler samme idealer. Vi har brug for et politisk kursskifte ledt af venstrefløjen. Denne nye kurs vil gøre op med den øgede stigmatisering og marginalisering af danskere med anden etnisk baggrund; og i stedet erstatte den med en progressiv indvandringspolitik, hvor indvandring bliver betragtet som en samfundsmæssig styrke og ikke en begrænsning. Motivation: SF vigtigste kamp har altid været kampen for de svageste i samfundet. Vi anser det derfor for bydende nødvendigt, at SFU i sit politiske program forholder sig til vor tids svageste gruppe, indvandrerne. SFU bør have det som mål at stille et revolutionerende alternativ til Søren Pinds assimilationspolitik. Stillet af Viktor Forchhammer, Karl Forchhammer og Dennis Forchhammer (SFU Vesterbro) ÆF 18 Linje Tilføje ny tekst: Bevar Christiania Christiania har igennem årtier været et udtryk for det danske samfunds tolerance og mangfoldighed og et eksperiment i en alternativ styreform. Siden den borgerlige regering kom til magten har Christiania været normaliseringstruet. SFU støtter Christianitterne i deres kamp mod normaliseringen. Derfor vil vi ved et eventuelt regeringsskift lægge pres på SF og Socialdemokratiet for at få stoppet den nuværende regeringens normaliseringsplaner. Motivation: Christiania er et eksperiment i demokrati og selvbestemmelse, der skal have lov til at forsætte. Stillet af Viktor Forchhammer, Karl Forchhammer og Dennis Forchhammer (SFU Vesterbro)

14 Landsmødekompendium side 14 af 88 ÆF 19 I linje ændres "menneskers" til både mennesker og dyrs Bortfalder, hvis ÆF 21 b vedtages. Motivation: Ved at nævne dyr gør vi også opmærksom på, at naturen ikke kun skal beskyttes for menneskernes skyld, men også for dyrenes. Stillet af Carl Valentin, SFU Odense. Mads Hintze Dinesen, SFU Nordfyn. Christian Vedel, SFU Nyborg. Ditte Rasmussen, SFU Odense. Nikolaj Kirchhübel Andersen, SFU Odense. Christine Pedersen, SFU Odense. Rasmus Skovdal, SFU Odense. Kevin List, SFU Odense. Maja Lyngbye, SFU Odense. ÆF 20 Linje , Slette sætningen: Fx ved at fremme økologi i den offentlige sektor. Bortfalder, hvis ÆF 21 b vedtages. Motivation: Når det offentlige ikke har så mange penge, skal det ikke gå foran i at købe økologi, det skal i stedet være et billige alternativ at købe økologisk, som vi senere i papiret skriver. Det skal netop være grunden til, at det offentlige skal købe økologisk. Ikke for at få foran og agere opdrager Stillet af Gitte Velling (SFU-Århus Nord) Amalie Lund (SFU indre by) Mads Sørensen (SFU-Århus Nord) SIDEORDNET AFSTEMNING ÆF 21a Tilføjes i 185: Samtidig står verdenssamfundet i den største økonomiske krise i mands minde. Det er derfor altafgørende at gennemføre en klima- og miljømæssigt bæredygtig omstilling, som også skaber ny vækst og bidrager til at løse den økonomiske krise. Tilføjes i 210: OMSTILLING SKAL BIDRAGE TIL FREMTIDENS VÆKST Der er forsvundet arbejdspladser fra Danmark under krisen. Lavkonjunkturen har presset virksomhederne til at flytte til lande med billigere arbejdskraft, og derfor er det en kæmpe udfordring for Danmark at skabe ny vækst og nye job.

15 Ændringsforslagskompendium side 15 af 88 Netop klima og miljø er områder, som også kan bidrage til at løse jobkrisen og vækstkrisen, hvis samfundet agerer klogt. På kort sigt skal vi sikre nye arbejdspladser ved at fremrykke offentlige investeringer i for eksempel at isolere offentlige bygninger bedre eller forbedre jernbanenettet, hvilket også vil bidrage til at løse klimakrisen. På lidt længere sigt skal vi have sat gang i ny, grøn vækst. Erhvervsstøtten skal omlægges, så vi ikke bruger penge på at holde liv i hendøende brancher men i stedet for satser benhårdt på nye vækstbrancher. Det kunne for eksempel være indenfor det energiteknologiske område, hvor Danmark jo allerede er godt med når det kommer til vindmøller, biogas, andengenerations bioethanol, affaldsforbrænding med mere. Stillet af Gry Möger Poulsen (SFU Frederiksberg), Pelle Dam (SFU Østerbro), Maria Alina Wedø (SFU Amagerbro), Sofie Seidenfaden (SFU Nordvest), Alexander Schwartz Thorvaldsen (SFU Silkeborg) og Christian V. Østergaard (Nørrebro). ÆF 21b Teksten fra linje 180 til linje 214 slettes og erstattes af nedenstående: 4. BÆREDYGTIG OMSTILLING HELE VEJEN RUNDT Det er afgørende, at Danmark mindsker sit aftryk sat på naturen, og tilbageerobrer den grønne førertrøje. Det er ikke for naturens egen skyld, men fordi en bæredygtig anvendelse af naturens ressourcer er et grundvilkår for menneskers levemuligheder. Vi kan ikke overlade det til markedet og den enkelte forbrugers gode samvittighed at sikre os mod klima og miljøforandringer - fælles problemer kræver fælles løsninger. Det er derfor nødvendigt, at samfundet griber ind overfor markedet for at sikre, at de grønne løsninger bliver de mest attraktive for det enkelte menneske. Derfor skal der gennemføres en grøn, men solidarisk, skattereform, der gør forurenende produkter dyrere og de grønne alternativer tilsvarende billigere. KLIMALØSNINGERNE LIGGER LIGE FOR Klimakrisen er en alvorlig udfordring i disse år. Vi skal starte omlægningen af vores energiproduktion, så vi senest i 2040 er totalt fri for fossile brændsler. På den måde mindsker vi vores egen klimapåvirkning, men bliver også uafhængige af fortsat dyrere - og tidsbegrænsede - energi fra udlandet. Derfor skal vi som samfund investere massivt i forskning, og udvikling af nye energiudvindingsteknologier der er vedvarende og CO2-neutrale. Dette vil i sidste ende være den ultimative løsning på forsyningsmæssige såvel som forureningsmæssige problemer. Plusenergibyggeri skal være normen, offentlige bygninger skal energirenoveres, ændrede afgifter skal gøre det mere rentabelt at investere i klimarigtige løsninger og der skal investeres i kollektiv trafik, så busser og toge er gode og til at betale for alle.

16 Landsmødekompendium side 16 af 88 MILJØBESKYTTELSE FOR SAMFUNDETS SKYLD Bæredygtighed skal tænkes ind overalt. Vi skal aktivt understøtte bæredygtige landbrug, fx ved at fremme bæredygtig i den offentlige sektor, vores fælles natur og især grundvandet skal sikres med nye langsigtede planer, og vi skal tænke grønnere i byplanlægning og ved nybyggeri. Tiltagene vil ikke sætte os tilbage i tiden. De vil ikke sænke vores levestandard, men vil i stedet betyde en omstilling til en grønnere livsstil for danskerne. Omvendt vil en fastholdelse af den nuværende kurs, hvor både lands- og kommunalpolitikere er i lommen på landmænd, som bevist ignorerer alle miljøundersøgelser, sætte os i en position, hvor adgang til uforstyrrede skove og rent drikkevand ikke længere er en selvfølgelighed. At satse massivt på klima- og miljøteknologi skal ikke ses som en uigenkaldelig omkostning, men som et uundværligt tiltag som sikrere arbejdspladser, bæredygtig omstilling og fremtidig vækst. Det er satsningen på et fremtidens samfund. Ikke gårsdagens. Motivation: Det oprindelige forslag var ikke gennemtænkt forstået på den måde, at det gentog sig selv, afsnittene stod rodet, og flere betegnelser var rent faglige forkerte. Dette er der nu rettet op på. Hvis SFU ville kalde sig selv et grønt parti, skal vi formulere vores holdning til klimaet og miljøet korrekt, sammenfattet og præcist. Stillet af Theis Bedsted (SFU-Odder) Bastian Donnerborg (SFU-Odder) Vedtages 21b indarbejdes UK 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 og 20 heri, mens UK 16 bortfalder. ÆF 21c Det oprindelige SIDEORDNET AFSTEMNING ÆF 22a Linje fra samtidig skal halvdelen slettes. Motivation: Der skal være mulighed for at tilpasse barslen til den enkelte families behov, derfor vil 50 % bunden til hver forælder skade frem for at styrke familien. Desuden mener vi ikke at det er rigtig ligestilling at tvinge mænd eller kvinder til at tage barsel. Det kan desuden skade familiens økonomi hvis den ene forælder bære den største del af indtægten. Stillere: Jannik Juul Johansen (SFU Slagelse), Lizette Olen, Mads C. Præstegaard (SFU-Roskilde) ÆF 22b Linje fra Samtidig skal halvdelen slettes og erstattes af: samtidig skal begge forældre være berettiget til halvdelen af barslen.

17 Ændringsforslagskompendium side 17 af 88 Motivation: Det lyder ikke som det budskab vi vil sælge, hvis vi binder folk til noget. Dette beskriver bedre hvad det er vi vil, nemlig give rettigheder til begge forældre. Stillere: Morten Thorsboe, Mikkel Mouritzen, Ida Marie Serverini (SFU-Sorø), Lea Friedberg (SFU-Furesø), Stine Liboriussen, Astrid Carøe (SFU-Slagelse), Anja Søndergaard, Magnus Jensen, Lizette Olsen, Mads C. Præstegaard (SFU-Roskilde), Andrea Barfod, Simone Sørensen, Kristoffer Pedersen (SFU-Næstved). ÆF 22c Det oprindelige ÆF 23 Nuværende linjer slettes og erstattes af følgende: Kun for medlemmer af fagforeninger og arbejdsgiverforeninger, der forhandler medlemmets overenskomst, skal medlemskontingentet være fradragsberettiget. Motivation: Vi vil gerne støtte fagforeninger, der bærer den vigtige samfundsopgave, at forhandle overenskomst. Derfor skal medlemskontingentet for medlemmer af de fagforeninger, der forhandler overenskomst i medlemmets branche, kunne trækkes fra i skat. Problemet med den nuværende formulering er, at medlemmer af en fagforening, der har en landsdækkende overenskomst for en anden branche end ens egen, vil være fradragsberettiget, selvom medlemmet ikke støtter den fagforening, der kæmper for medlemmets egne rettigheder og lønvilkår på arbejsmarkedet. Stillet af Simon Ørbæk (Nord-Vest), Emilie Dahler (Nørrebro), Thomas Juhl (Aarhus Vest), Benjamin Bilde (Aarhus Nord), Gry Möger Poulsen (Frederiksberg) ÆF 24 De nuværende linjer slettes og erstattes af følgende: Danmark har for længe bakket op om en forfejlet international politisk dagsorden, om at udbrede demokrati med militær magt. Vi skal fremover stadig have en aktivistisk udenrigspolitik, men med en helt anderledes linje. Vi skal kæmpe for et internationalt samfund baseret på respekt frem for junglelov. Danmark skal forsøge at slå bro mellem de vestlige lande og resten af verden, være en progressiv stemme for de svageste, og for dem der kæmper for deres rettigheder. Dette skal vi gøre ved brug af diplomati og udbredelse af velstand. Kun som sidste udvej i humanitære katastrofer skal vi gribe til militær magt. Motivation: Vi vil gerne præcisere hvad den forkerte side i udenrigspolitikken er; nemlig at forsøge at udbrede demokrati med militær magt. Samtidig vil vi gerne gøre det klart, at SFU ikke er pacifister, men at vi, som sidste udvej ved humanitære katastrofer, ikke er imod brugen af militær magt. Dette forslag er altså ikke modstridende med den oprindelige tekst, men forsøger at præcisere det to ovenfor nævnte punkter.

18 Landsmødekompendium side 18 af 88 Stillet af: Emilie Dahler (Nørrebro), Nicolaj Åbroe (Nord-Vest), Benjamin Bilde (Aarhus Nord), Thomas Juhl (Aarhus Vest), Ida Nielsen Langendorf (Furesø) Ukontroversielle forslag til indarbejdelse Disse forslag stemmes der samlet om, da det vurderes, at de ikke vil give anledning til uenighed. Ønskes et eller flere af disse forslag til realbehandling, dvs. debat og enkeltafstemning, skal dirigentbordet gøres opmærksom herpå inden behandlingen af ændringsforslagene til papiret påbegyndes i landsmødesalen. UK 1 SF Ungdom ændres igennem hele papiret til SFU. Bortfalder hvis vedtægtsændringsforslaget om at omdøbe SFU til SF Ungdom vedtages. Motivation: Konsekvensrettelse. Vi bliver nødt til at stå ved hvad vi hedder. Foreningen hedder Socialistisk Folkepartis Ungdom (SFU). På trods af det, står der mange steder i vores papirer et navn, som vi ikke hedder: SF Ungdom. Hvis man synes SF Ungdom er et bedre navn, kan vi jo ændre navnet:) Stillet af Gitte Velling (SFU Århus Nord) UK 2 Linje 5: "ungdom" ændres til "Ungdom". Motivation: Øget grammatisk rigtighed. Stillet af Christian Hindsholm SFU Nørresundby, Melina Andersen SFU Frederikshavn, Lærke Nielsen SFU Frederikshavn og Clara Knudsen SFU Frederikshavn UK 3 Linje slettes og erstattes af følgende tekst: Vi skal benytte borgernes penge bedre og smartere. Bureaukratiet skal drastisk slankes og vi skal gøre op med de mange håbløse kontrol- og dokumentationskrav. I stedet skal vi opstille mere fleksible rammer og høje krav til resultater, så der er rum for innovation og nye idéer.

19 Ændringsforslagskompendium side 19 af 88 Motivation: Forslaget tydeliggør meningen med effektivisering og afbureaukratisering og leverer samtidig bud på, hvad alternativet skal være. Stillet af Sofie Seidenfaden (SFU Nordvest), Christian Vedersø Østergaard (SFU Nørrebro), Laila Lauridsen (SFU Århus Midt), Maria Alina Wedø (SFU Amagerbro), Mina Bernardini (SFU Østerbro), Gry Poulsen (SFU Frederiksberg), Alexander Schwartz Thorvaldsen (SFU Silkeborg), Sofie Tolstrup (SFU Amagerbro), Sofie Steen Bagger (SFU Valby), Nathalie Tobiesen Schmidt (SFU Gladsaxe), Saila Stausholm (SFU Vesterbro), Maria Stein Knudsen (SFU Favrskov), Nina Werge (SFU Amagerbro), Pelle Dam (SFU Østerbro). UK 4 Linje 71: sociale arv ændres til negative sociale arv. Motivation 1: Det er korrekt, at social arv ofte omtales som noget negativt, men det er det ikke nødvendigvis. Her er citeret fra Gyldendals Store Danske : Social arv: Et menneskes overtagelse af viden holdninger og personlighedstræk fra forældrene gennem opvæksten. At bryde den sociale arv, er derfor ikke altid at foretrække, da denne sagtens kan være positiv. Stillet af Carl Valentin, SFU Odense. Mads Hintze Dinesen, SFU Nordfyn. Christian Vedel, SFU Nyborg. Ditte Rasmussen, SFU Odense. Jesper Mark Hansen, SFU Odense. Nikolaj Kirchhübel Andersen, SFU Odense. Christine Pedersen, SFU Odense. Rasmus Skovdal, SFU Odense. Kevin List, SFU Odense. Maja Lyngbye, SFU Odense. Motivation 2: Afsnittet handler om negativ social arv. Stillet af Emil Åbroe Møller (SFU-Tønder) UK 5 I linje 76 og 78 erstattes karakterforskellen af forskellen i det faglige niveau Motivation: Det handler ikke kun om kartakterer, men grundlæggende om at skabe et samfund, hvor forskellen i de studerendes faglige niveau ikke er så stor, som den er i dag. Stillet af Carl Valentin, SFU Odense. Mads Hintze Dinesen, SFU Nordfyn. Christian Vedel, SFU Nyborg. Ditte Rasmussen, SFU Odense. Nikolaj Kirchhübel Andersen, SFU Odense. Christine Pedersen, SFU Odense. Rasmus Skovdal, SFU Odense. Kevin List, SFU Odense. Maja Lyngbye, SFU Odense.

20 Landsmødekompendium side 20 af 88 UK 6 Linje 82 - slette tekst: Mellem "for" og "faglærte" slettes "den". Motivation: Øget grammatisk korrekthed. Stillet af Christian Hindsholm SFU Nørresudby, Melina Andersen SFU Frederikshavn, Lærke Nielsen SFU Frederikshavn og Clara Knudsen SFU Frederikshavn. UK 7 Linje 93: "handel med sundhed" ændres til handel med hospitalsydelser. Motivation: Handel med sundhed er meget bredt og dækker vel for så vidt også privatpraktiserende læger, apoteker etc. det mener vi er uhensigtsmæssigt i et afsnit der kun omhandler hospitaler. Derfor den mere snævre stillingtagen til hospitalsydelser. Stillet af Laila Lauridsen (SFU-Århus Midt), Katrine Kaspersen (SFU-Århus Midt), Carl Valentin (SFU Odense) Bortfalder, hvis ÆF 10a eller ÆF 11 vedtages. UK 8 Linje Tilføje ny tekst:, beredskabet, Motivation: Beredskabet er i dag drevet af private selskaber, selvom det naturligt burde være en offentlig opgave af stå for f.eks. brandvæsen og ambulancekørsel. Selv i USA, hvor den offentlige sektor nærmest er ikke eksisterende, er alt beredskab på det offentliges hænder. Så hvis vi ønsker at udvide antallet af offentlige opgaver, ville beredskabet være et meget naturligt sted at starte. Stillet af Peter Stougaard Kroman(SFU-Amagerbro), Kristian Rasmussen(SFU-Indre By), Andreas Holck Høeg-Petersen(SFU-Helsingør), Ida Langendorf(SFU-Nordvest), Gry Möger (SFU- Frederiksberg), Maria Wedø (SFU-Amgerbro) UK 9 Første sætning i linje 143 slettes og erstattes af følgende: For at styrke bæredygtighed, arbejdstagerrettigheder, holdbarhed i produktionen samt progressive virksomheder og virksomheder i yderområdernes mulighed for at optage lån. Bortfalder, hvis ÆF 15 eller ÆF 16 vedtages.

POLITISK PROGRAM FOR SF UNGDOM

POLITISK PROGRAM FOR SF UNGDOM TIL SF UNGDOMS LANDSMØDE I PÅSKEN 2011 ET NYT DANMARK, MENS VI LEVER POLITISK PROGRAM FOR SF UNGDOM 5 10 15 20 25 30 35 40 45 I SF ungdom vil vi lave tingene om. Vi drømmer om og tror på forandring. Men

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering.

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering. SAMMEN OM DANMARK Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED

SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED Socialistisk Folkepartis Ungdom laver forandring i hverdagen. Vi gør det ikke i blinde, og vi gør det ikke for at bevare - vi gør det for at udvikle samfundet

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

VÆKST OG BÆREDYGTIGHED

VÆKST OG BÆREDYGTIGHED VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Dette papir skitserer SFU's holdninger til vækst og bæredygtighed. Papiret skal ses som en konkretisering af den bæredygtighedspolitik, som allerede er beskrevet i vores principprogram

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder?

Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? 1 Valg i Danmark den 8. februar! Hvem er hvem? Hvad vil de? Og hvem vinder? Her er formændene for 6 af de største danske partier. Hvem er hvem? 1. Bendt Bendtsen 2. Mogens Lykketoft 3. Pia Kjærsgaard 4.

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Fagbevægelsen og kampen mod krisen

Fagbevægelsen og kampen mod krisen Udsendt af Kommunistisk Parti Ryesgade 3F 2200 København N Telefon: 35 35 17 87 Mail: info@kommunister.dk Web: www.kommunister.dk Layout og tryk: Forlaget Arbejderen august 2009 Fagbevægelsen og kampen

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Skoleår 2013/2014 Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk Kontaktforældre

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Borgerløn/medborgarlön på den politiske dagsorden: Mellem inklusion og eksklusion

Borgerløn/medborgarlön på den politiske dagsorden: Mellem inklusion og eksklusion 1 Borgerløn/medborgarlön på den politiske dagsorden: Mellem inklusion og eksklusion Erik Christensen I Danmark har borgerløn/medborgarlön kun to gange været på den officielle politiske dagsorden, siden

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Interessen for frie markedskræfter stiger med

Interessen for frie markedskræfter stiger med KLASSEKAMP Opbakningen til den danske model skrider blandt de velstillede Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Fredag den 29. maj 2015, 05:00 Del: Sagen om Ryanair har placeret den danske model i valgkampen.

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL:

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: SIDE 2, SIDSTE AFSNIT Der står: Den globale opvarmning giver imidlertid også store muligheder. Jeg synes ikke DRV på nogen måde skal give udtryk for at den globale

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 74 Bilag 1 Offentligt 19. november 2014 J.nr. 13-5733898 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Hovedkonklusioner og anbefalinger Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik. Hovedkonklusioner og anbefalinger

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng

Grundlovstale 2014 Cafe Liv, Høng Jeg hedder Morten Løvschall, er formand for Handicaprådet i Holbæk, formand for LEV i Holbæk og sidder i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget for LEV på landsplan. Men vigtigst af alt er jeg far til

Læs mere

Fair Forandring. Derfor begrænser vi os til ændringer, der tjener et klart og nødvendigt formål.

Fair Forandring. Derfor begrænser vi os til ændringer, der tjener et klart og nødvendigt formål. Tryghed om skat og velfærd Socialdemokraterne og SF vil efter næste folketingsvalg sætte sig i spidsen for et nyt flertal, som tager ansvar for en ny prioritering af fællesskabets mål og midler. Det har

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012. Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti

Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012. Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012 SF er et folkeligt socialistisk parti med afsæt i den demokratiske venstrefløj, den danske arbejderbevægelse, selvforvaltningstraditionen

Læs mere

Aarhus lokalafdelings generalforsamling i loungen den 23. Oktober 2013.

Aarhus lokalafdelings generalforsamling i loungen den 23. Oktober 2013. Aarhus lokalafdelings generalforsamling i loungen den 23. Oktober 2013. Lokalformand Stine Frost Hedegaard åbner Aarhus Lokalafdelings ordinære generalforsamling 2013, kl. 19.00-20.30. Tilstedeværende:

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

Samfundsfag. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Juni 2014. Niveau D. Indhold:

Samfundsfag. De merkantile Erhvervsuddannelser. Casebaseret eksamen. Juni 2014. Niveau D. Indhold: De merkantile Erhvervsuddannelser Juni 2014 Casebaseret eksamen Samfundsfag Niveau D Indhold: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Samfundsøkonmi Arbejdsmarkedet Velfærdsstaten Miljø og

Læs mere

Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP

Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP Garanti for et rødt Glostrup GLOSTRUP glostrup.enhedslisten.dk Din garanti, for et rødt Glostrup Glostrup er en fantastisk by, en by hvor der skal være plads til alle - høj som lav, unge som gamle, danskere

Læs mere

Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg

Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg SF i Nordjylland har i indeværende periode taget medansvar for løsning af alle opgaver i regionen. Den psykiatriske skadestue er

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Er Folkemødet også for virksomheder?

Er Folkemødet også for virksomheder? Er Folkemødet også for virksomheder? Undersøgelse i Folketinget Undersøgelse foretaget november/december 2012 blandt Folketingets medlemmer. Knap en tredjedel (54 ud af 179) har besvaret spørgsmålene.

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

I dette nummer af nyhedsbrevet har vi tilbudt alle folketingskandidater at fortælle lidt om deres valgforberedelser.

I dette nummer af nyhedsbrevet har vi tilbudt alle folketingskandidater at fortælle lidt om deres valgforberedelser. 1. marts 2011 I dette nummer af nyhedsbrevet har vi tilbudt alle folketingskandidater at fortælle lidt om deres valgforberedelser. Længere nede kan du derfor møde nogle af Radikale Venstres jyske, fynske

Læs mere

Isen smelter Mennesker sulter Danmark er i krig Flygtninge diskrimineres EU begrænser strejkeretten Arbejdsløse og efterlønnere jages

Isen smelter Mennesker sulter Danmark er i krig Flygtninge diskrimineres EU begrænser strejkeretten Arbejdsløse og efterlønnere jages Isen smelter Mennesker sulter Danmark er i krig Flygtninge diskrimineres EU begrænser strejkeretten Arbejdsløse og efterlønnere jages... det er tid til forandring Foto: Niels Stoktoft Overgaard Chr. Juhl

Læs mere

Pengene eller livet? Kristendemokraterne

Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Kristendemokraterne Pengene eller livet? Naturligvis skal vi have styr på økonomien, men penge er ikke alt. Økonomien skal tjene det gode liv. Kristendemokraterne vender sig mod den

Læs mere

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND FællesListens ARBEJDSPROGRAM - din stemme FOLKESTYRETS VAGTHUND Fælleslistens ARBEJDS- PROGRAM De 10 punkter, som Fælleslisten offentliggjorde den 19. august er indarbejdet i Fælleslistens foreløbige arbejdsprogram

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder ***

Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Lars Løkke Rasmussen Venstres formand Landsmødetale lørdag den 19. november 2011 Det talte ord gælder *** Venstre havde et historisk godt valg. 947.725 danskere satte deres kryds ved Venstre og gav os

Læs mere

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken:

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Kære venner, Jeg vil gerne takke jer alle sammen, fordi I er kommet her i dag. Tak fordi I vil være med til at fejre fællesskabet. Vi vil kæmpe mod intolerance og

Læs mere

Nytårshilsen fra formanden

Nytårshilsen fra formanden december 2014 Nytårshilsen fra formanden Kære socialdemokrater Vi forlader snart 2014, og jeg vil derfor gerne sige jer alle tak for et godt år. Det har været et år, hvor en desværre decimeret S- gruppe

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Vedtaget på HK/Danmarks 30. ordinære kongres Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforbund og arbejdspladsens foretrukne

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Pelle Dam Septembertræf 2010

Pelle Dam Septembertræf 2010 Pelle Dam Septembertræf 2010 HVAD ER FOLKESOCIALISME? DISPOSITION 1. Vores ideologiske udgangspunkt 2. Vores politiske mål for forandring langt og kort sigt 3. Folkesocialismen imellem reformister og revolutionære

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer, professor Startseminar: Samarbejde om forebyggelse - i en forandringstid Torsdag den 10. maj 2012 Den danske model på arbejdsmarkedet En lang tradition

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00

GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds - UgebrevetA4.dk 17-06-2015 22:00:51 GRUPPEBILLEDE 8 fakta om dem, der kæmper om dit kryds Af Mia Fanefjord Pedersen Torsdag den 18. juni 2015, 05:00 Del: Der er

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 2012 Link til Helle Thorning-Schmidts tale (Det talte ord gælder) Historien om hvordan Danmark fik sin grundlov fortæller meget om os som nation. Det

Læs mere

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest.

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Denne weekend har bekræftet, hvad vi allerede vidste: Det er dejligt at være liberal! Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Men det vigtigste ved dette landsmøde er

Læs mere

Notat: 365 akademikere og én kloakmester

Notat: 365 akademikere og én kloakmester Notat: 365 akademikere og én kloakmester Ny undersøgelse fra Cevea viser, at de akademiske kandidater ved FT-valget 2011 havde dobbelt så stor chance for at bliver valgt ind i Folketinget. Af de opstillede

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012

POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 POLITISK ARBEJDSPLAN SF I RANDERS KOMMUNE 2011-2012 Kriserne raser! Fyresedler. Flere fattige. Familier, der går fra hus og hjem. Sådan mærker vi danskere sammen med resten af Verden den økonomiske krise.

Læs mere

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Punkt 7 Hovedbestyrelsesmøde d. 30. august 2014 Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Hvorfor denne diskussion i Hovedbestyrelsen? Ungdomsårgangene falder

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

RESSOURCER, ENERGI OG KLIMA

RESSOURCER, ENERGI OG KLIMA Forslag til ændring af energi/klimapolitik. Forslaget består af følgende dele, der kan stemmes om særskilt hvis ønsket: 1. Opsplitning af området så energi/klimapolitik får sit eget afsnit. I dag er miljø-politik

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18.

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18. Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

Vækstplan skaber beskæftigelse - nu og i fremtiden. 1. marts 2013

Vækstplan skaber beskæftigelse - nu og i fremtiden. 1. marts 2013 1. marts 2013 Regeringen har med uddannelsesminister Morten Østergaard i spidsen fremlagt sit bud på en ny SU-reform. Målet er at få de unge bedre gennem uddannelserne. Som en del af lanceringen stillede

Læs mere

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Klausuleret til torsdag den 6. oktober kl. 10.05. -------------------- DET TALTE ORD GÆLDER ----------------------

Læs mere

Bilag. Forslagsstillernes kommentarer

Bilag. Forslagsstillernes kommentarer Bilag. Forslagsstillernes kommentarer 44C-61C. Fordeling af samfunds indtægter (Morten Blaabjerg) Det er i debattens forløb kommet til at stå klart for undertegnede, at vi må lave en formulering af forslaget

Læs mere

V gør fattige børn fattigere

V gør fattige børn fattigere Marts 2015 V gør fattige børn fattigere f Sine Heltberg, folketingskandidat (S) Frederiksberg Venstre vil skære i forældres kontanthjælp, hvilket gør familien fattigere. Men sagen er åbenbart så vigtigt

Læs mere

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013.

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Strategi 2014-2018 Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Mission CONCITOs formål er at bidrage til (1) nedbringelse af drivhusgasudledninger og (2) reduktion af de skadelige

Læs mere

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom Lørdag d. 18. april kl. 8.00 - ca. 20.00. Der bydes velkommen i Badmintoncenteret kl. 8.00, og der er åbent i hallen 30 min. før Tidsplanen er KUN vejledende. Du skal være

Læs mere

FUNKTIONÆRERNES OG TJENESTEMÆNDENES FÆLLESRÅD. Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K

FUNKTIONÆRERNES OG TJENESTEMÆNDENES FÆLLESRÅD. Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K FUNKTIONÆRERNES OG TJENESTEMÆNDENES FÆLLESRÅD Niels Hemmingsens Gade 12 Postboks 1169 1010 København K Tlf. 33 36 88 00 Fax 33 36 88 80 Email: ftf@ftf.dk www.ftf.dk FTF OG VELFÆRDSSAMFUNDET FTF og velfærdssamfundet

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom - Odense bryder den negative sociale arv odense Baggrund Danmark er et rigt samfund, og alligevel har vi fattige. Odense Kommune bestilte i 2006 en fattigdomsundersøgelse,

Læs mere

Ti udfordringer for vækst:

Ti udfordringer for vækst: Ti udfordringer for vækst: Produktiviteten står i stampe Konkurrenceevnen er under pres Uddannelsesniveauet sakker efter de bedste lande Demografisk modvind Samlet arbejdsudbud kun gennemsnitligt i OECD

Læs mere