GÅR DINE KUNDER GLIP AF TILSKUDSKRONER?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GÅR DINE KUNDER GLIP AF TILSKUDSKRONER?"

Transkript

1 GÅR DINE KUNDER GLIP AF TILSKUDSKRONER? Giv markedets højeste energisparetilskud til jeres kunder Viegand Maagøe rådgiver om energi og klima for offentlige og private virksomheder og har de senere år været en af markedets største uvildige formidler at energiselskabernes energisparetilskud. Samarbejdet med Viegand Maagøe sikrer gennemsigtighed i hele forløbet og gør det enkelt at tilbyde dine kunder et af markedets højeste tilskud til energibesparelser pt. op til 38 øre/kwh. Tilskuddet kan bruges både til eksisterende bygninger/anlæg og ved nybyggeri. Viegand Maagøe tilbyder flere løsninger. Særligt én, Pakke 2, er velegnet til rådgivere, der gerne vil finde det bedste tilskud til deres kunder, men ikke selv ønsker at have kontakten til et energiselskab og håndtere de krav, der stilles til dokumentation og kvalitetssikringssystem. Ved at samarbejde med Viegand Maagøe sikrer I jer, at dokumentationen altid lever op til gældende regler, og at tilskuddet er blandt markedets bedste. Overordnet findes der 3 løsninger i samarbejde med Viegand Maagøe: Særligt egnet til rådgivere Pakke 1: Vi tager os af det hele Pakke 2: Vi tjekker Pakke 3: Vi formidler tilskuddet Kontakt til slutbruger FRI medlem FRI medlem FRI medlem Dokumentation Viegand Maagøe FRI medlem FRI medlem - Kvalitetskontrol Viegand Maagøe Viegand Maagøe FRI medlem Administration Viegand Maagøe Viegand Maagøe Viegand Maagøe Vigtigt at sikre aftaleforløbet, og at dokumentationen er tilskudsberettiget For at sikre, at energibesparelserne er indberetningsberettigede over for Energistyrelsen, stilles der særlige krav til projektforløbet og dokumentationen af besparelsen. Det er vigtigt, at der laves en aftale mellem slutbrugeren og energiselskabet (via Viegand Maagøe), inden projektet går i gang dvs. når kunden accepterer ordren. For at yde den bedste rådgivning til slutbrugeren er det vigtigt, at den estimerede besparelse og dermed tilskudsstørrelse er nogenlunde retvisende. Under visse forhold kan der ikke ydes tilskud til energibesparelsesprojekter, og under andre gælder der særlige regler for brug af faktorer til at op- eller nedjustere størrelsen på den tilskudsberettigede besparelse. Derfor er det vigtigt at få afklaret en række forhold omkring projektet, inden I stiller slutbrugeren et tilskud i vente. Ved at samarbejde med Viegand Maagøe sikrer I, at disse forhold bliver holdt op imod aktuelle regler og retningslinjer før projektet går i gang. Kom i gang med at tilbyde tilskud Kontakt Julie Strandesen eller Christian Risborg , hvis I har spørgsmål eller er klar til at lave en aftale med en potentiel kunde, som ønsker tilskud. Viegand Maagøe er en del af Energistyrelsens kwh verifikationsenhed (DAKVE) og tilbyder gennem denne forhåndsgodkendelse af store projekter. På denne måde kan projektets gyldighed i forhold til Energistyrelsens regler garanteres på forhånd, hvilket er en ekstra sikkerhed når tilskud på større millionbeløb skal formidles. Tilskud til energibesparelser Viegand Maagøe 1

2 Typer af projekter: Store og små specifikke og standardværdier Energibesparelsesprojekter kommer i mange typer og deles overordnet op i 4 kategorier: Store standardværdiprojekter > 100 Opgøres i VM-paradigme og skal gennemgå individuel kontrol. Store specifikke projekter > 100 Opgøres i VM-paradigme og skal gennemgå individuel kontrol. Små standardværdiprojekter < 100 Disse projekter behandles i puljer, så der kun foretages stikprøvekontrol på en samlet leverance. Små specifikke projekter < 50 Umiddelbart for omkostningstunge at dokumentere, da tilskuddet forsvinder, hvis det skal dække rådgiveromkostninger. Store standardværdiprojekter Typisk i boligforeninger eller renovering af klimaskærm for erhverv eller offentlig. Besparelsen f.eks. efterisolering findes i standardværdikataloget og skal derfor opgøres efter denne metode. Projektet skal opgøres i Viegand Maagøes fulde paradigme. Små standardværdiprojekter Typisk hos private boligejere. Besparelsen f.eks. udskiftning af vinduer eller konvertering af oliefyr til fjernvarme findes i standardværdikataloget og skal derfor opgøres efter denne metode. Projekterne er så små, at de ikke kan dokumenteres i Viegand Maagøes fulde paradigme. Disse skal opgøres efter Energistyrelsens minimumskrav til denne type projekter. Store specifikke projekter Typisk i industrien eller på større offentlige institutioner. Besparelsen f.eks. uskiftning af ventilationssystem eller optimering af procesforhold findes ikke i standardværdikataloget og skal derfor leve op til yderligere krav til dokumentation. Projektet skal opgøres i Viegand Maagøes fulde paradigme. Små specifikke projekter Typisk i mindre virksomheder eller offentlige institutioner. Besparelsen f.eks. udskiftning af dampkedelanlæg findes ikke i standardværdikataloget og skal derfor leve op til yderligere krav til dokumentation. Da tilskudsbeløbet for disse projekter typisk er under kr., er der ikke meget tilbage til slutbrugeren, hvis en rådgiver skal bruge tid på at udarbejde dokumentation og kvalitetssikre og have dækket administrationsomkostningerne for at formidle tilskuddet. Tilskud til energibesparelser Viegand Maagøe 2

3 Skalering af pris Prisen for Viegand Maagøes ydelser afhænger af, hvilken løsning I ønsker, og ligger typisk på 2-6 øre/kwh. Der vil altid være et administrationsgebyr for projekter formidlet via Viegand Maagøe. For projekter op til er gebyret 2 øre/kwh. For større projekter skaleres dette efter specifik aftale. Tilskudsstørrelsen til slutbrugeren varierer løbende i takt med forhandling med energiselskaberne om tilskudspris og som funktion af projektets størrelse. < > Tilskud til slutbruger pr. kwh - 5 øre Dagspris - administrationsgebyr - dokumentationsomk. + 0,5 øre + 2 øre > 3 øre Et eksempel med et projekt på kwh opgjort efter specifik metode og dagspris den 1/1/14: Pakke 1 Pakke 2 Pakke 3 Tilskud fra energiselskab / dagspris 38 øre/kwh 38 øre/kwh 38 øre/kwh Administrationsgebyr - 2 øre/kwh - 2 øre/kwh - 2 øre/kwh Dokumentationsomkostninger - 6 øre/kwh - 3 øre/kwh 0 øre/kwh Endeligt tilskud til slutbruger 30 øre/kwh 33 øre/kwh 36 øre/kwh Tilskud til energibesparelser Viegand Maagøe 3

4 Typisk forløb: Pakke 2 store projekter Nedenfor er forløbet gennemgået for energibesparelsesprojekter over 100, både ved standardværdi og specifikt opgjorte projekter. For at sikre kunden udbetaling af det berettigede tilskud er det vigtigt, at nedenstående forløb overholdes. Forløbet ved salg af energibesparelser 9 Energiselskab 8 10 Kunde 3 7 Viegand Maagøe Rådgiver Dialog med kunden Første del af et energibesparelsesprojekt forløber oftest som en dialog mellem en rådgiver og dennes kunde. Der er i dette skridt udelukkende tale om screening og projektmuligheder. 2. Kontaktformidling og kontrakt Hvis dialogen i punkt 1 udvikler sig til et konkret projekt, formidler rådgiveren kontakten mellem Viegand Maagøe og kunden. Ved rådgiverens første henvendelse til Viegand Maagøe fastlægges bestemmelserne for samarbejdet i en kontrakt. Kontrakten er en rammeaftale, hvor der opsættes vilkår for en række af kunder/projekter. Kontrakten beskriver bl.a. krav til dokumentation og administrationshonorar. 3. Aftaleseddel overdragelse af rettigheder Inden kunden må afgive ordren til rådgiveren, SKAL kunden overdrage rettighederne for det konkrete energiprojekt til Viegand Maagøe. Rettighederne overdrages vha. en aftaleseddel. Aftalesedlen fastlægger projektets art, den forventede besparelse pr. brændsler og det forventede tilskud. 4. Ordreafgivelse og realisering af projektet Efter rettighederne til energibesparelsen er overdraget, kan kunden og rådgiveren aftale de nærmere omstændigheder vedr. projekt og honorar (ordreafgivelse). Projektet kan efterfølgende gennemføres og realiseres. 5. Dokumentation Efter realiseringen af energiprojektet dokumenterer rådgiveren den realiserede energibesparelse i Viegand Maagøes rapportskabelon. 6. Kvalitetskontrol/godkendelse Dokumentationen af energibesparelsen sendes til Viegand Maagøe, som forestår en kvalitetskontrol og godkendelse af projekt og dokumentation. Tilskud til energibesparelser Viegand Maagøe 4

5 7. Aftaleseddel bekræftelse af realisering Når Viegand Maagøe har godkendt energibesparelsen, skal kunden bekræfte projektets realisering og energibesparelsens størrelse vha. en aftaleseddel. 8. Indberetning/faktura Når Viegand Maagøe har godkendt dokumentationen, og kunden har bekræftet realiseringen af projektet, indberetter Viegand Maagøe energibesparelsen til energiselskabet og fakturerer samtidig rådgiveren for administrationsgebyr og evt. honorar. Rådgiverens viderefakturering til kunden følger bestemmelserne i aftalen/ordren mellem kunden og rådgiveren. 9. Fakturering til energiselskabet For at få tilskuddet udbetalt skal kunden fakturere energiselskabet for det dokumenterede tilskud. 10. Udbetaling af tilskud Energiselskabet udbetaler det berettigede energitilskud direkte til kunden. Tilskud til energibesparelser Viegand Maagøe 5

Energiselskabernes energispareindsats

Energiselskabernes energispareindsats . Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt

Alm Brand Bank. Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Alm Brand Bank Tag os med på råd, når du skal bygge nyt Overvejer du at bygge ny bolig eller bygge om eller til, kan du i folderen her læse om nogle af de ting, du skal være opmærksom på i forbindelse

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Godt i gang med e-fakturering

Godt i gang med e-fakturering Godt i gang med e-fakturering sådan sender du regninger til det offentlige Indhold Godt i gang med e-fakturering 3 Hvilke oplysninger skal med på e-fakturaen? 4 Sådan sender du en e-faktura 6 Hvem vælger

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Rapport om Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners Brædstrup Fjernvarme Insero Energi for Energistyrelsen

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

Rejsende lønmodtagere 2014

Rejsende lønmodtagere 2014 Rejsende lønmodtagere 2014 2 Rejsende lønmodtagere Redaktion: Søren Erenbjerg, ser@pwc.dk og Lone Bak, lnb@pwc.dk Til forsiden Fradrag på medarbejderens Rejsende lønmodtagere 3 Indhold Reglerne om skattefri

Læs mere

Notat. IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers

Notat. IFRS 15, Revenue from Contracts with Customers AuditBusinessSolutions Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Notat g Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

god udbudskultur udbud med omtanke

god udbudskultur udbud med omtanke god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN: 978-87-7029-510-9 ISBN:

Læs mere

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg VE-anlæg Sagsnr. 11/8 Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 2 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning...3 1.2. Læsevejledning...3 1.3.

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Energiforbedring af den almene Energirenovering og ESCO i den almene sektor boligsektor med effekt i afdelingerne AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 edning apport 6 C 3 Forslag til udviklingsprogram med

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser.

ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser. ENERGIEN ER JERES OK - meget mere end et lille olieselskab med billige benzinpriser. Energien er jeres Vi har udviklet os gennem de sidste 100 år fra at være et kulselskab, til et benzin- og olieselskab

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere