Dansk referat. Dansk Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk referat. Dansk Referat"

Transkript

1 Dansk referat Stjerner fødes når store skyer af støv og gas begynder at trække sig sammen som resultat af deres egen tyngdekraft (øverste venstre panel af Fig. 6.7). Denne sammentrækning fører til dannelsen af en central protostjerne omgivet af ind-faldende materiale (øverste højre panel i Fig. 6.7). Under sammentrækningen roterer skyen hvilket fører til dannelsen af en skive omkring protostjernen. Sådan en skive af støv og gas, som befinder sig omkring nydannede stjerner kaldes for en protoplanetarisk skive, da det er her planeter forventes at kunne dannes (nederste venstre panel i Fig. 6.7). I den nuværende forståelse af planetdannelse, forventes støvkorn i mikrometer størrelse at vokse via koagulation eller ustabilitet til planetesimaler af kilometer størrelse, hvilket via kollisioner kan føre til dannelse af protoplaneter med diametre på et par tusinde kilometer. Figure 6.7 Oversigt over de forskellige stadier i stjerne dannelse (Shu et al. 1987). Når en planet er til stede i en protoplanetarisk skive, forventes dynamiske effekter at føre til gradvis udtømning af materiale fra planetens bane, hvilket leder til huller og mellemrum i skiven. Andre processer kan også føre til dannelse af huller og mellemrum, såsom vækst af støvkorn og foto-fordampning 3. Fotofordampning fjerner små støv korn og gas samtidig, hvorimod vækst af støvkorn kun fjerner støv (gassen kan blive påvirket indirekte på grund af ændringer i beholdningen af støv). I tilfælde af planetdannelse er det endnu uklart, om gassen i skiven ligesom støvet bliver fjernet, eller om det bliver tilbage i de støv-frie huller. Netop derfor kan observationer af gas, der kan afsløre indholdet/geometrien af gassen i disse støv huller (f.eks nær infrarøde spektre af de ro- vibrationelle overgange af carbonmonoxid molekylet), være meget lærerig for vores forståelse for 3 Foto-fordampning er en proces, hvor et molekyle eller en partikel, som følge af tilført energi fra en foton, når undvigelseshastigheden fra systemet og derved "fordamper" ud i rummet. 252

2 tilstedeværelsen af huller og forbindelsen til planet dannelse. I protoplanetariske skiver, strækker temperaturer og densiteter sig over meget brede intervaller. I den indre skive tæt på stjernen, er materialet varmt og tæt (>1000 K og >10 14 cm 2 ). Langt væk fra stjernen i den ydre skive, er materialet koldere og mere sparsomt (<50 K og <10 4 cm 2 ). Molekyler eller atomer i en skive kan, på grund af tilført energi (stråling) fra stjernen, bliver exiteret til en højere energitilstand. Denne overskydende energi bliver derefter udsendt fra molekylet og kan observeres som molekylære emissionslinier set ved en bestemt bølgelængde defineret af størelsen på energien. Forskellige molekylære overgange har forskellige energier og sandsynligheder og de kan derfor knyttes til et bestemte områder i skiven. Dette betyder, at man ved at observere forskellige molekyler, kan se emission fra forskellige områder i skiven. I denne afhandling studere jeg de ro-vibrationelle overgange udsendt af CO (carbonmonoxid) molekylet, det andet mest forekommende molekyle i universet. Disse CO ro-vibrationnelle emissionslinier bliver udsendt fra områder i protoplanetariske skiver, hvor vi typisk forventer at finde huller skabt af planetdannelse, og observationer af disse kunne derved være med til at afklare gas indholdet/geometrien i disse områder. I teorien ses emissionslinier i et spektrum som ganske smalle linier ved den karakteristiske bølgelængde for det relevante atom eller molekyle. Når det emitterende objekt bevæger sig, forskydes linien til en anden bølgelængde på grund af Doppler-effekten. Når disse linier kommer fra en roterende skive (set på skrå), vil dele af det emitterende materiale bevæge sig mod os, mens andre dele vil bevæge sig væk fra os (hvis skiven ikke ses på skrå men lige på, vil materialet ikke have nogen hastighed mod eller væk fra iagttageren i forhold til den centrale stjerne). På grund af de mange forskellige hastigheder set i en roterende vinklet skive, ses emissionen ikke som en linje ved en bølgelængde, men i stedet spredt ud over flere bølgelængder. Disse forskydninger i bølgelængde kan oversættes til hastigheder i skiven ved brug af Doppler ligning. Fig. 6.8 viser en skitse som forbinder områder i en roterende vinklet skive til dele af den observeret linie-profil (til sammenligning er dette også vist for en skive set lige på). Eftersom hastigheden af det roterende materiale i skiven afhænger af materialets afstand til stjernen, kan bredden og det generelle udseende af linie profilen bruges til at bestemme hvor i skiven, den pågældende linie er udsendt fra. Derfor kan detaljerede studier af gas emissions linie-profiler føre til vigtige oplysninger om geometrien af den gas som udsender emissionen. Dette kan sammenholdes med oplysninger fra støv observationer eller anvendes alene til at udlede tilstedeværelsen (eller manglen) på huller muligvis forbundet med planetdannelse. Ved brug af nær-infrarøde observationer af protoplanetariske skiver ved høj opløsning, og detaljerede computermodeller der beskriver fysikken, kemien og geometrien i disse skiver, har jeg udforsket i hvilket omfang CO ro-vibrationalle emissionslinjer kan afsløre tilstedeværelsen af huller eller mellemrum i de indre områder af observerede protoplanetariske skiver. En god forståelse af denne sammenhæng kunne tilføje yderligere brikker til puslespillet om, hvordan planeter 253

3 Inclined disc Face on disc v [km/s] v [km/s] Figure 6.8 Skitse som forbinder radiale placeringer i en skive set på skrå (venstre) til relevante hastigheder i linie profilen. I en skive set lige på (til højre) har materialet ingen hastighed imod eller væk fra iagttageren (i forhold til den centrale stjerne), og dermed forekommer ingen Doppler forskydning. 254

4 dannes. I kapitel 2, har jeg sammenlignet CO ro-vibrationelle linjer fra observationer og fra en model af en velundersøgt skive med kendt geometri, HD Dette tillod mig at teste modellen og udvikle de teknikker, der anvendes i resten af afhandlingen. Ydermere, har jeg for første gang identificeret og eksemplificeret flux tab i et spektrum. Dette forekommer når nærliggende protoplanetariske skiver bliver observeret gennem en smal spalte (typisk brugt til at observere CO rovibrationelle linier fra protoplanetarsiske skiver). Disse observationelle effekter kan skabe tilsvarende variationer i linie profilerne som også ses fra fysiske effekter som f.eks skive vinde, molekylære udstrømninger eller forstyrrelser i gasdynamikken forårsaget af planeter. I kapitel 3, har jeg studeret CO ro-vibrationelle linjer fra en gruppe af observerede skiver. Ved brug af disse nye observationer og tidligere observationer fra litteraturen, har jeg søgt at drage generelle konklusioner om de målbare størrelser for den observerede CO ro-vibrationelle emission. Jeg har identificeret to modsatte opførsler for de forskellige undersøgte objekter: 1) Alle CO ro-vibrationelle linier fra en skive har samme bredde. 2) Linier fra en skive bliver gradvist bredere for linier af højere excitation energier. Skiver med konstant linie bredde kan muligvis forklares som skiver med huller, der afgrænser alle linier til det samme indsnævrede emissions område. Skiver med tiltagende linie bredde kan være eksempler på skiver uden huller. I en håndfuld observerede skiver, antyder de CO ro- vibrationelle emission linier at gassen befinder sig tæt på stjernen, alt imens støv observationer indikerer, at et støv hul eller mellemrum er til stede i disse indre regioner. Dette antyder, at gas undertiden kan forblive i et område, hvor støv er blevet fjernet. I kapitel 4, har jeg sammenlignet CO ro-vibrationelle linjer fra observationer og fra en model af en anden velundersøgt skive med kendt geometri, HD I dette tilfælde er de CO ro- vibrationelle emissionslinier fra denne skive også blevet observeret med et andet instrument 10 år tidligere. Sammenligningen med de tidligere observationer viser, at de CO ro-vibrationelle linier har ændret sig med tiden. Min analyse peger på at en del af emissionen ikke kommer fra den roterende skive, men muligvis fra roden af en molekylær udstrømning. I dette kapitel, har jeg også testet en hyppigt anvendt analysemetode til at estimere gas temperaturer: Analyse af hældningen i Boltzmann diagrammer. I tilfælde med store usikkerhedder eller når emissionen kommer fra et vidstrakt område med varieret temperatur, vil temperatur estimaterne fra denne metode ofte være upålidelige. I kapitel 5, har jeg skabt en samling af 20 protoplanetariske skive modeller med forskellige geometri (Fig. 6.9 viser skitser af udvalgte modeller), f.eks store støv huller (model A7), små støv huller (model A6), støv mellemrum (model A8), eller ingen huller (model #0), for at undersøge hvilke ændringer dette medfører i de CO ro-vibrationelle linje profiler. Fra denne samling modeller, har jeg fundet flere generelle tendenser der kan bruges som selvstændige geometriske indikatorer i fremtidige studier af CO ro-vibrationelle linier fra protoplanetariske skiver, ikke 255

5 Figure 6.9 Skitse der viser gas og støv geometrien i udvalgte modeller fra samlingen. Model #0 - basis modellen, A6 - et stort støv hul, A7 - et lille støv hul, A8 - et støv mellemrum, B3 - et stort støv og gas hul, C4 - en flad skive, AC2 - en flad skive med et stort støv hul. 256

6 kun for gassen, men også til dels for støvet. I opsummering, kan observationer af CO ro-vibrationelle emissionslinier indeholder afgørende information om tilstedeværelsen af huller i både gassen og i støvet i protoplanetariske skiver. Geometrier af den indre skive kan ofte tolkes tvetydigt fra støv observationer alene. Denne tvetydighed kan ophæves ved også at analysere CO ro-vibrationelle line profiler. I næsten alle tilfælde af CO rovibrationelle linier, kan instrumentet CRIRES (CRyogenic high-resolution Infra- Red Echelle Spectrograph) på VLT (Very Large Telescope) (med højt signal til støj styrke) opløse alle detaljer i disse linier. CRIRES/VLT er i øjeblikket ikke til rådighed, og den anden bedste opløsning, der tilbydes ved denne bølgelængde er fra NIRSPEC (Near-Infrared Spectrograph) på Keck teleskopet. Den noget lavere opløsning, som dette instrument yder betyder, at nogle detaljer i linierne kan gå tabt. Det er derfor essentielt for fremtidige detaljerede undersøgelser af CO rovibrationelle linie profiler at et instrument med en spektral opløsning sammenlignelig med CRIRES/VLT er tilgængeligt. 257

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Fra Støv til Liv Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Observationer af universet peger på, at det er i konstant forandring. Alle galakserne fjerner

Læs mere

EKSPERIMENTELLE BEVISER

EKSPERIMENTELLE BEVISER kapitel 4 EKSPERIMENTELLE BEVISER Der er et væld af, hvad man kunne kalde eksperimentelle beviser for, at relativitetsteorien er korrekt. Når jeg skriver beviser i anførelsestegn, er det i tråd med den

Læs mere

LED-tEknoLogi En introduktion

LED-tEknoLogi En introduktion DEL 2 undervisningsmateriale til ELEvEn undervisningsforløb til fysik b (og A) LED-tEknoLogi En introduktion niels iver Winstrup nielsen & Jens Jacob thomsen indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1 Hvorfor

Læs mere

En stjernes fødsel påvirkes af noget så småt som strukturen af overfl aden på mikroskopiske støvkorn. Nye laboratorieeksperimenter viser hvordan.

En stjernes fødsel påvirkes af noget så småt som strukturen af overfl aden på mikroskopiske støvkorn. Nye laboratorieeksperimenter viser hvordan. 4 A k t u e l N a t u r v i d e n s k a b 3 2 0 0 5 Støvkorn påvirker stjernefødsler En stjernes fødsel påvirkes af noget så småt som strukturen af overfl aden på mikroskopiske støvkorn. Nye laboratorieeksperimenter

Læs mere

Mellem stjerner og planeter

Mellem stjerner og planeter Mellem stjerner og planeter Et undervisningmateriale for gymnasieklasser om begrebet parallakse og statistik. Titelbladet fra Tycho Brahes bog De Nova Stella, udgivet i 1573. Oversat fra latin står der

Læs mere

Et tidsmikroskop. - oplev verden på et nanosekund. Når man kigger på verden, opdager man noget

Et tidsmikroskop. - oplev verden på et nanosekund. Når man kigger på verden, opdager man noget 14 TEMA: TRE TIGERSPRING FOR MATERIALEFORSKNINGEN Hvis man skal forstå forskellen på en glas og en væske er det ikke nok at vide, hvordan atomerne sidder placeret, man skal også vide hvordan de bevæger

Læs mere

Introduktion til den specielle relativitetsteori

Introduktion til den specielle relativitetsteori Introduktion til den specielle relativitetsteori Mogens Dam Niels Bohr Institutet 18. september 2007 7. udgave Denne tekst søger for at dokumentet printer som tiltænkt Forord Denne indføring i den specielle

Læs mere

Skolemateriale til udstillingen. Det Aktive UNIVERS

Skolemateriale til udstillingen. Det Aktive UNIVERS Skolemateriale til udstillingen Det Aktive UNIVERS Skolematerialet Skolematerialet til Det Aktive Univers er inddelt i emner, der relaterer sig til zonerne i udstillingen. Til indskolingen (bh-2. klasse)

Læs mere

Introduktion til teknikken bag MR-skanning

Introduktion til teknikken bag MR-skanning Introduktion til teknikken bag MR-skanning Lars G. Hanson, larsh@drcmr.dk MR-afdelingen, Hvidovre Hospital, DRCMR For seneste dokumentversion, se http://www.drcmr.dk/ English version: An introduction to

Læs mere

Modul 11-13: Afstande i Universet

Modul 11-13: Afstande i Universet Modul 11-13 Modul 11-13: Afstande i Universet Rumstationen ISS Billedet her viser Den Internationale Rumstation (ISS) i sin bane rundt om Jorden, idet den passerer Gibraltar-strædet med Spanien på højre

Læs mere

Se nanomaterialer blive til

Se nanomaterialer blive til 26 Se nanomaterialer blive til - in situ krystallografi Med en vifte af teknikker, der anvender røntgen- og neutronstråling, er det muligt reelt at observere, hvordan nanopartikler fødes og vokser på tværs

Læs mere

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi...

1. Bevægelse... 3 2. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 12 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... Indholdsfortegnelse 1. Bevægelse... 3. Det frie fald... 6 3. Kræfter... 8 4. Newtons love... 9 5. Gnidningskræfter... 1 6. Arbejde... 13 7. Mekanisk energi... 19 Opgaver... 5 1. Bevægelse En vigtig del

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER 05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 05-2013 CYKLISTFORBUNDET

Læs mere

Tillæg til partikelfysik

Tillæg til partikelfysik Tillæg til partikelfysik Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 015 Forsidebillede er fra CERN s Photo Service og viser CMS detektoren hos CERN. CMS står for Compact

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Technicolor ved LHC. Mads T. Frandsen

Technicolor ved LHC. Mads T. Frandsen Technicolor ved LHC Af er ph.d.-studerende ved Niels Bohr Institutet og High Energy Physics Center, Syddansk Universitet. E-mail:toudal@ nbi. dk Resumé I denne artikel vil jeg beskrive Technicolor som

Læs mere

Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op?

Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op? Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op? Kasper Bjering Søby Jensen, ph.d. studerende i matematikkens didaktik ved Roskilde Universitet I LMFK bladet 2/2012 bragtes artiklen Anvendelse og modellering

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

TSUNAMI Risikovurdering for danske, færøske og grønlandske farvande

TSUNAMI Risikovurdering for danske, færøske og grønlandske farvande TSUNAMI Risikovurdering for danske, færøske og grønlandske farvande DMI - Teknisk Rapport no. 05-08 Erik Buch, DMI Jesper Batholdy, Geografisk Institut, KU, Søren Gregersen, GEUS, Marianne Grauert, Geografisk

Læs mere

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet Erkendelsens betydning for skolen og samfundet - brudstykker til en forståelse Speciale ved kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Af Niels Jakob Pasgaard Vejleder: Thomas Aastrup Rømer Skriftligt speciale,

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Frafald på professionsbacheloruddannelserne Kræn Blume Jensen, Christophe Kolodziejczyk og Torben Pilegaard Jensen Frafald på professionsbacheloruddannelserne Hvordan klarer uddannelsesinstitutionerne sig? Publikationen Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer Notecentralen Mekanik - Indledende niveau - Uden differentialregning Ole Trinhammer. udgave af første 3 kapitler af Amtrup og Trinhammer Obligatorisk Fysik, Gyldendal Indhold Forord 1 Gode råd til eleven

Læs mere

Afstande Afstande i universet

Afstande Afstande i universet Side 1 Til læreren i universet Her får man en fornemmelse af rummeligheden i universet at stjernerne ikke, som antaget i Middelalderen, sidder på indersiden af en kugleflade, men i stedet er spredt i rummet

Læs mere

Hvordan Kepler fandt sine love

Hvordan Kepler fandt sine love Hvordan Kepler fandt sine love stronomerne forstod ikke at overmande denne krigsgud (Mars). Men den fortræffelige hærfører Tycho har under 0 års nattevågen udforsket al hans krigslist; og jeg omgik ved

Læs mere