OpTIDRIVE E2. INSTAllATIONS- OG BRuGERGuIDE. FREKVENSOMFORMER 0,37 KW - 11 KW (0,5-15 Hp) FRA V. NEM INSTAllATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OpTIDRIVE E2. INSTAllATIONS- OG BRuGERGuIDE. FREKVENSOMFORMER 0,37 KW - 11 KW (0,5-15 Hp) FRA 200-480 V. NEM INSTAllATION"

Transkript

1 OpTIDRIVE E2 INSTAllATIONS- OG BRuGERGuIDE FREKVENSOMFORMER 0,37 KW - 11 KW (0,5-15 Hp) FRA V NEM INSTAllATION

2 OVERENSTEMMElSES ERKlæRING Invertek Drives Ltd erklærer hermed at Optidrive E2 produkter er CE mærket i henhold til lavspændings direktivet og er tilpasset til følgende harmoniserede Europæiske direktiver: EN : 2003 EN nd Ed: 2004 EN 55011: 2007 Elektriske motordrev med variabel hastighed. Sikkerhedskrav - elektriske, termiske og energimæssige Elektriske motordrev med variabel hastighed. EMCproduktstandard med specifi kke prøvningsmetoder. Industriel, videnskabeligt og medicinsk (ISM) radiofrekvensudstyr - elektromagnetisk forstyrrelseskarateristikker - grænser og målemetoder Alle rettigheder er forbeholdt. Ingen del i denne brugsvejledning må blive reproduceret, eller overført i hvilken som helst form eller i hvilken som helst hensigt, elektronisk eller mekanisk inklusiv fotokopiering, optagelser eller i hvilken som helst information oplagring eller generhvervelsessystem uden tilladelse i form af skrift fra forlæggeren SystemTeknik A/S. Copyright Invertek Drives Ltd 2007 Fabrikanten af produkterne yder ingen erstatningsansvar for alle konsekvenser i form af uhensigtsmæssige, forsømmelse eller ukorrekt installation, eller justering af de valgfrie operations parametre fra drevet eller fra forkert drev til den valgte motor. Indholdet i denne brugsvejledning er korrekt på tidspunktet som denne er blevet printet. Inverteks politik er forpligtelse til vedvarende forbedringer og er interesseret og politisk forpligtet til vedvarende forbedringer, derfor forbeholder fabrikanten sig retten til at ændre specifi kationen på produktet eller denne udførelse eller indholdet af denne brugsvejledning uden varsel. VIRKSOMHEDSINFORMATION Invertek Drives ltd. Offa s Dyke Business park Welshpool powys SY21 8JF united Kingdom Dansk forhandler: SystemTeknik A/S Assensvej Aalborg Ø Danmark Tlf

3 1. IntroduktIon Vigtigt sikkerhed information Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) generel InformatIon og kapaciteter Identifi cering af drevet med model nummer Drev model numre mekanisk InstallatIon Generelt Mekaniske dimensioner og montering Montering i kapsling elektrisk InstallatIon Jordforbindelse af drevet Retningslinjer for jordforbindelser Montage foranstaltninger Forbindelsesdiagram Drev og motor forbindelser Motor terminaler/klemboks signal tilslutninger Signal terminal tilslutninger RJ45 Data tilslutninger IdrIftsættelse parameter skift Geninstallering af fabrikindstillinger Terminal betjening (standard indstilling) Tastatur betjening parametre Standard parametre udvidede parametre p-00 parametre status i realtid (kun læsbar) parametergruppe 0 - adgang og navigation analog og digitale Input konfigurationer Terninal tilstand (p-12=0) Tastatur tilstand (p-12=1 eller 2) MODBuS tilstand (p12 = 3 eller 4) Bruger pi-tilstand (p-12 = 5 eller 6) problemløsning Fejlmeddelelser tekniske data Installationsomgivelser Dimensioneringstabel Maximum forsyningskapaciteter for ul overensstemmelse Betjening af tastatur

4 1. IntroduktIon 1.1. VIgtIg sikkerhedsinformation Dette variable hastigheds drev (Optidrive) er påtænkt for professionel anvendelse som enkelt komponent eller systemer. Hvis det installeres ukorrekt, kan der opstå fare for sikkerheden. Optidrive anvender højspænding og, som kan lagre store mængder af elektrisk energi, og anvendes til at kontrollere mekaniske maskiner, som kan medføre skader og kvæstelser. Fuld opmærksomhed er påkrævet til systemdesignet og den elektriske installation, for at undgå risiko, enten i normal anvendelse, eller hvis der opstår en fejlfunktion i udstyret. Systemdesign, installation, bestillinger og vedligeholdelse bør kun udføres af autoriserede el-installatører. Disse skal omhyggeligt læse sikkerhedsinformation og instruktioner i denne vejledning og følge alle informationer vedrørende transport, opbevaring, installation og brug af Optidrive, inklusiv de specificerede installationsomgivelser. Det henstilles til at læse nedenstående VIGTIGE SIKKER- HEDSINFORMATIONER, og alle advarsels- og forsigtighedsinformation, der ellers skulle være. WARNING CAUTION Indikerer en mulig farlig situation, hvilket hvis det ikke kan undgås, kan medføre kvæstelser eller død. Indikerer en mulig farlig situation, hvilket hvis det ikke kan undgås, kan medføre kvæstelser eller død. SIKKERHEDEN på MASKINER OG SIKKERHEDS- KRITISKE SITuATIONER Integrering af Optidrive kontrolfunktioner - fx stop/start, frem/bak og den højeste hastighed, er WARNING ikke tilstrækkelig nok til brug i sikkerhedskritiske situationer uden uafhængige beskyttelsesenheder. Alle situationer hvor funktionsfejl kan medføre kvæstelser eller livet skal udsættes for en risikobedømmelse og yderligere beskyttelse tilføres, hvor det behøves. I Eu skal alle maskiner, som dette produkt anvendes i, overholde direktivet 89/392/EEC Sikkerhed for maskiner. Især det elektriske udstyr skal overholde EN Optidrive bør kun installeres af autoriserede el-installatører, og i overensstemmelse med lokale og nationale regler og godt håndværksmæssig arbejde. Optidrive har en Ip20 tæthedsgrad. For at opnå en højere Ip grad anvendes en passende kapsling. Risiko og fare for elektrisk stød! Afbryd den elektriske forsyning til Optidrive inden forsøg på reparation. Der kan være høje spændinger ved terminalerne og inden i drevet i op til 10 min. efter afbrydelsen af forsyningen. I situationer hvor drevet er forsynet gennem et stik og stikkontakt, må dette ikke adskilles indtil 10 minutter efter, den elektriske forsyningen er afbrudt. Vær opmærksom på korrekt jordforbindelse. Jordkablet skal være tilstrækkelig dimensioneret for at kunne bære maksimum angivet fejl, som normalt vil være begrænset af sikringer eller MCB. STOp-funktionen fjerner ikke potentiel dødelig højspænding. Afbryd drevet ved hovedforsyningen og vent 10 minutter før påbegyndelse af reparation. p-01 kan blive sat til at motoren kører med op til rpm, brug denne parameter med forsigtighed! Hvis det er bestemt at køre med drevet, med hvilken som helst frekvens/hastighed over den normale hastighed (p-09/p-10) på motoren, konsulterer venligst fabrikanten af motoren og maskinen om den/de er velegnet til overhastighedskørsel. Ventilatoren (hvis den er monteret) indeni i Optidrive starter automatisk, når køleelementets temperatur når 45 C. Inspicer omhyggeligt Optidrive før installation for at sikre den er ubeskadiget inden montage og idriftsættelse. CAUTION Må kun anvendes til indendørs brug. Brandfarlige materialer bør ikke placeres tæt på drevet. Beskyt Optidrive for mulige indtrængende ledende eller brændbare fremmedlegemer. Relativ fugtighed skal være mindre end 95 % (ikke-kondenserende). Sikre at forsyningsspændinger, frekvenser og antal af faser (1. eller 3. faser) svarer overens med dataene på Optidrive. En afbryder bør installeres mellem forsyningen og drevet. Tilslut aldrig hovedforsyning til udgangsterminalerne u,v,w. passede sikringsstørrelser eller MCB bør anvendes i hovedforsyning til drevet. Installér under ingen omstændigheder nogen som helst typer af automatisk udstyr mellem drevet og motoren. Hvor signalkabler føres tæt på hovedskablet, anbefales en minimums adskillelse på 100mm. Krydses kablerne anbefales det, at det sker i en vinkel på 90. Den integrerede halvlederkortslutningssikring beskytter ikke forgrenede kredse. Forgrenede kredse skal sikres i overensstemmelse med de gældende nationale love og regler. 4

5 1.2. elektromagnetisk kompabilitet (emc) Optidrive er designet til de høje standarder i EMC-direktivet og er udstyret med EMC-filter. EMC-filteret er designet til at reducere støjemissionen tilbage til forsyningsnettet via kablerne i overensstemmelse med harmoniserede Europæiske standarder. Det er el-installatørens ansvar at sikre, at udstyret eller systemet, som produktet indgår i, er i overensstemmelse med det pågældendes lands EMC lovgivning. I Eu skal udstyret, hvori produktet indgår i, overholde 89/336/EEC, EMC. Ved benyttelse i det normale forsyningsnet skal der anvendes skærmede motorkabler. Skærmen skal afsluttes til jord i både motoren og drevet. Installationen skal udføres af autoriserede el-installatør, under observation af håndværksmæssig korrekt udførelse, således at forsyningskabler og signalkabler holdes adskilt samt korrekt skærmmontage for at minimere elektrisk støj. Når Optidrive installeres på denne måde og med det integrerede EMC-filter opnås lavere støjemission end de, der er defineret i EN kat. C2 for 1. klasses miljøbestemmelser for skærmede kabellængder op til 5 m. Ved kabellængde på over 5 m øges støjemissionen som defineret i EN kat. C2. I sådanne situationer findes der metoder (så som tilføjelser af eksternt filter Optifilter) som anbefales for at overholde kravene til støjemissionen. Ved anvendelse i industrielle installationer, klasse 2 miljø, skal installationen foretages af en autoriseret el-installatør under hensyntagen til godt håndværk, så som adskillelse af forsynings- og signalkabler og korrekt skærmning for at minimere støjemissionen. Støjemission s grænserne defineret i EN kat. C3 (andet miljøniveau) overholdes for skærmede kablerlængder op til 25 m. Kablernes skærm skal forbindes korrekt i begge ender. 2. generel InformatIon og tekniske data Dette kapitel indeholder information om Optidrive E2 inklusiv identifikation af drevet IdentIfIkatIon af model nummer. Hvert drev kan blive identificeret på modelnummeret, som vist i figur 1. Modelnummeret findes på emballagelabelen og på drevets mærkeplade. Modelnummeret inkluderer drevet samt mulige varianter. Elektriske data på Optidrive E2 findes i afsnit 10.2 MODElNuMMERGuIDE 5

6 2.2 modeller V ±10 % - 1-faset Indgang 3-faset 230V udgang (spændings dobler) kw model nummer hp model nummer kw med filter uden filter med filter uden filter V ±10 % - 1-faset Indgang kw model nummer hp model nummer kw med filter uden filter med filter uden filter hp afgiven (a) ODE H ODE H ODE H hp afgiven (a) ODE KB12 ODE K ODE HB12 ODE H ODE KB12 ODE K ODE HB12 ODE H ODE KB12 ODE K ODE HB12 ODE H ODE KB42 ODE K ODE HB42 ODE H ODE KB42 ODE K ODE HB42 ODE H V ±10 % - 3-faset Indgang kw model nummer hp model nummer kw med filter uden filter med filter uden filter hp afgiven (a) ODE K ODE H ODE K ODE H ODE K ODE H ODE KB42 ODE K ODE HB42 ODE H ODE KB42 ODE K ODE HB42 ODE H ODE KB42 ODE K ODE HB42 ODE H V ±10 % - 3-faset Indgang kw model nummer hp model nummer kw med filter uden filter med filter uden filter hp afgiven (a) ODE KA12 ODE K ODE HA12 ODE H ODE KA12 ODE K ODE HA12 ODE H ODE KA42 ODE K ODE HA42 ODE H ODE KA42 ODE K ODE HA42 ODE H ODE KA42 ODE K042 4 ODE HA42 ODE H ODE KA42 ODE K ODE HA42 ODE H ODE KA42 ODE K ODE HA42 ODE H ODE KA42 ODE K ODE HA42 ODE H byggestørrelse byggestørrelse byggestørrelse byggestørrelse 3. mekanisk InstallatIon 3.1. generelt Behold Optidrive i emballagen indtil brugen. lagringen bør være ren og tør og med en temperatur imellem -40 C til +60 C. Installer Optidrive på en flad, lodret, flamme-modstandsdygtigt, vibrationsfri overflade i en passende kapsling. Ifølge EN60529 skal den overholdes, hvis der kræves bestemt Ip-kapslingsklasse. Optidrive skal være installeret i et forureningsmiljø af 1. grad eller 2. grad. Byggestørrelse 1 & 2 er for DIN-skinne montage. Byggestørrelse er ikke for DIN-skinne montage. Vær sikker på at alle terminaler er spændt med det rette tilspændingsmoment. 6

7 3.2. mekaniske dimensioner og montering I J D B A C H G E H F Signal terminaler tilspændingsmoment 0,5 Nm (4,5 lb-in) Forsyningsterminaler tilspændingsmoment 1 Nm (9 lb-in) 3.3. kapslet montage Applikationer, som behøver en højere Ip-kapslingsklasse end Ip20 som standard drevet, skal monteres i en metal kapsling. Følgende vejledninger anbefales: Kapslingen skal være lavet af et varmeledende materiale. Anvendes en ventileret kapsling, skal der være ventiler øverst og nederst i kapslingen for at sikre god luftcirkulation. luften bør trækkes ind under drevet og afgivet til det ydre miljø over drevet. X Z Hvis det ydre miljø indeholder forureningspartikler (fx støv), så anbefales et filter samt forceret ventilation. Filteret skal vedligeholdes og rengøres omhyggeligt. Ved høj fugtighed, salt eller kemikalie indeholdende miljøer, bør der benyttes en passende (ikke ventilerende) kapsling. a b C d e f g h I J byggestr. mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in byggestr. Z over / under Y begge sider Z imellem enheder mm in mm in mm in anbefalet lufttryk CFM (ft3/min) Y Y Note: Målet Z beskriver, at drevene er monteret side-vedside uden mellemrum. Typisk varmetab pr. drev er 3 % af driftbelastningen. Ovenstående er kun vejledning og den operationelle omgivelses temperatur af drevet SKAl være opretholdt på alle tidspunkter. X 7

8 4. forsyningstilslutning 4.1. JordforbIndelse af drevet Denne manual er påtænkt som en vejledning for korrekt installation. Invertek Drives ltd. kan ikke WARNING påtage sig ansvar for overholdelse, eller det ikke overholdte af hvilke som helst retningslinjer, national, lokal eller andet, for korrekt installation af dette drev eller udstyr. Faren for personlig skade og/eller på udstyr eksisterer, hvis disse retningslinjer er ignoreret under installationen. Drev med EMC-filter har i sagens natur en højere læk til jord. For situationer hvor udkobling indtræffer, kan EMCfilteret deaktiveres ved at fjerne EMC-skruen på siden af drevet. Remove screw completly to disconnect Dette drev indeholder store mængder af højspænding i kondensatorerne, som tager tid at WARNING aflade efter fjernelsen af hovedforsyningen. Før påbegyndt arbejde på drevet afbrydes hovedforsyningen. Vent 10 minutter for at kondensatorerne aflades til et sikkert spændingsniveau. Fejl eller manglende opmærksomhed af disse sikkerhedsforanstaltninger kan resultere i alvorlige kropsskader eller dødsfald. EMC VAR Kun autoriserede el-installatører som er personligt bekendt med konstruktionen og opsætningen WARNING af dette udstyr og farerne involveret i det, bør installere, justere, opsætte eller betjene dette udstyr. Gennemlæs og forstå denne manual og andre tilsvarende manualer i deres helhed før iværksættelse. Fejl eller manglende opmærksomhed af disse sikkerhedsforanstaltninger kan resultere i alvorlige kropsskader eller dødsfald. NOTE: Brug den dedikerede stelforbindelse til at jordforbinde drevet. Brug ikke fastgørelsesskruer/-bolte eller chassisskruer JordIngsanbefalInger Jordklemmen fra hver Optidrive bør være individuel forbundet DIREKTE til jordskinnen (via det eventuelle installerede filter). Optidrive s jordforbindelser bør ikke gå fra det ene drev til det andet. Heller ikke til eller fra forskelligt andet udstyr. Jordsløjfeimpedansen skal overholde de gældende sikkerhedsforskrifter. For at overholde ul-forskrifterne skal der anvendes ul-godkendte ringkabelsko til alle jordforbindelser. Drevets sikkerhedsjord skal være forbundet til et jordforbundet system. Jordimpedansen skal passe til de nationale og lokale industrielle sikkerhedsreglementer og/eller elektriske retningslinjer. Integriteten på alle jordforbundne forbindelser bør efterses periodisk. JORDFEJlS MONITORERING Hvis der anvendes en jordfejls monitor (fejlsrelæ), bør kun type B apparater bruges for at undgå utilsigtet udkobling. Alle Optidrive produkter har indbyggede komponenter, der undertrykker spændingsstød i forsyningsspændingen. ligeledes beskyttes kredsene mod spændingsspidser, der kan forekomme ved lynnedslag eller af andet udstyr i samme net. Hvis der udføres en højspændingstest af motorsystemet, kan ovenstående komponenter til undertrykkelse af spændingsstød få testen til at mislykkes. For at gennemføre højspændingstest skal VAR-skruen på siden af drevet skrues ud. Det deaktiverer de pågældende komponenter. Efter højspændingstesten skal VAR-skruen monteres igen, og gennemfør endnu en test. Nu skal testen mislykkes det betyder, at kredsen igen er beskyttet mod spændingsstød. SIKKER JORDFORBINDElSE Dette er den sikre jordforbindelse for drevet, som er krav i henhold til reglementet. Et af disse punkter skal være forbundet til jord. Dette kan ske fx ved tilstødende bygningsstål, som er jordforbundet eller en jordforbindelse gennem gulvet eller jordskinne. Jordforbindelsespunkterne skal efterkomme de nationale og lokale industrielle sikkerhedsreglementer og/eller elektriske lovgivninger. 8

9 MOTORJORDFORBINDElSE Motorjordforbindelsen skal forbindes til jordforbindelsesterminalerne på drevet. SKæRMET JORDFORBINDElSE (KABEl SKæRMEN) Jordforbindelsesterminalerne udgør et jordforbindelsespunkt for motorkablets skærm. Motorkablets skærm forbindes til denne terminal (i bunden af drevet) og bør også blive tilsluttet motorstellet. Brug en skærmet terminering eller EMI-klemme for at fastgøre til jordforbindelsesterminalen. Når der anvendes et skærmet kabel til signalledninger, bør skærmen kun jordforbindes ved energikilden og ikke i drevenden ledningsforbindelser Forbind drevet i følge forbindelsesdiagram fig. 4.3, og sikre at motorterminalerne er forbundet korrekt. Der er to generelle forbindelsesprincipper: Stjerne og trekant. Det er vigtigt, at motoren er forbundet i overensstemmelse med spændingerne, som den er stemplet med. For mere information, se motorklemmeforbindelserne i fig Anbefalet kabel- og ledningstværsnit, se afsnit 10.2 Elektriske data. Det anbefales at forsyningskablet bør være 3-ledet eller 4-ledet skærmet plast-isoleret kabel, fremført i overensstemmelse med lokale industrielle reglementer og håndværksmæssig praksis drev og motor forbindelser For 1-faset forsyning tilsluttes til l1/l, l2/n. For 3-faset forsyning tilsluttes til l1, l2, l3. Faseret forbindelser er ikke nødvendigt. Motoren skal være forbundet til u, V, W. For drev, som har en dynamisk bremsetransistor, vil der være behov for at tilslutte en ekstern bremsemodstand, som tilsluttes til +DC og BR. Bremsemodstandskredsen er termiskbeskyttet. Yderligere information kan findes i den udvidede brugervejledning. Terminalerne DC, +DC og BR er skjult bag plastik afdækning fra fabrikken. plastik afdækningen fjernes hvis/når det kræves. byggestørrelse 1- terminaler: byggestørrelse 2 og 3 - terminaler: -DC L1/L L2/N L3 L1/L L2/N L3 U V W +DC BR U V W 4.3 forbindelsesdiagram 9

10 4.5. motorklemboksterminaler De mest anvendte motorer er beregnet til dobbelt spænding forsyninger. Dette er indikeret på motorens mærkeskilt. Den operationelle spænding er normalt valgt ved installering af motoren, ved at vælge enten stjerne- eller trekantsforbindelsen. Stjerne angiver altid den højeste spænding af de to spændingsområder. Typiske spændinger: star 400V 690V delta 230V 400V 5. signaltilslutninger 5.1. signalterminaltilslutninger standardforbindelser terminalnr. signal beskrivelse 1 +24V output spænding +24V, 100mA. 2 Digital Input 1 Binærindgang 1, 2 og 3: positiv logik logisk 1 spændingområde: 8V 30VDC logisk 0 spændingsområde: 0V 2VDC 3 Digital Input 2 Digital: V 4 Digital Input 3 / Analog Input V output spænding 6 7 0V 8 9 0V Analog Input 1 / Digital Input 4 Analog Output / Digital Output 10 Relæ Common Analog: V, mA eller mA +10V, 10mA, 1kΩ minimum Analog: V, mA eller mA Digital: V 0V ved anvendelse af AI (pot.forsyning) (forbundet til 9) Analog: V, 20mA maximum, (10 bit) Digital: V, 20mA 0V ved anvendelse af AO (forbundet til 7) 11 Relæ NO Kontaktsæt 250VAC, 6A / 30VDC, 5A 5.2. rj45 datatilslutning FOR DREV MED SOFTWARE V1.00 & V No connection 2 No connection 3 0V 4 RS485 - / Optibus/MOSBuS 5 RS485 - / Optibus/MOSBuS 6 +45V for Optiport E2 only 7 No connection 8 No connection For Optibud and Modbus, data format is fixed as: 1 start bit, 8 data bits, 1 stop bit, no parity. Baudrate & address set in p-36 FOR DREV MED SOFTWARE V1.02 & SENERE 1 No connection 2 No connection 3 0V 4 RS485 - / Optibus 5 RS485 - / Optibus 6 +45V for Optiport E2 only 7 RS485 - / Modbus 8 RS485 - / Modbus For Optibud and Modbus, data format is fixed as: 1 start bit, 8 data bits, 1 stop bit, no parity. Baudrate & address set in p-36 For MODBuS RTu register information henvises til Optidrive E2 Advanced user Guide eller Application note AN-ODE-01. Ved anvendelse af MODBuS kan analoge og digitale inputs konfigureres som vist i afsnit 8.3 MODBuS styring (p12 = 3 eller 4) 10

11 6. IdrIftsættelse 6.1. betjening af tastatur Drevet konfigureres og driftstilstand vises via tastatur og display. naviger op ned reset/ stop start Anvendes til at vise realtidsinformationer, til adgang og afslutning af parameterredigering og til at gemme parameterændringer. Anvendes til at øge hastigheden i realtidstilstand eller til at forøge parameterværdierne i redigeringstilstand Anvendes til at reducere hastigheden i realtidstilstand eller til at formindske parameterværdierne i redigeringstilstand Anvendes til at genindkoble et trippet drev. I drift anvendes den til at stoppe et kørende drev. Anvendes til start af motor samt skift af omdrejningsretning, når bi-direktionaldrift med tastaturet er aktiveret redigering af parameter For at skifte en parameterværdi, hold denne tast nede i i>1sek., imens drevets display viser Stop. Displayet skifter nu til p-01, som angiver parameter 01. Tryk på tast igen og få vist værdierne af dette parameter. Skift den pågældende værdi ved at bruge og tasterne. Tryk på tast igen for at gemme ændringen. Tryk og hold tasten inde i >1sek. for at gå tilbage til realtidstilstand. Displayet viser Stop hvis drevet er stoppet eller den realtids information (fx hastighed), hvis drevet kører genindstilling af fabriksindstillinger For at geninstallere standardparametrene, tryk på, og i >2s. Displayet viser nu p-def. Tryk tasten for at bekræfte genindstilling af fabriksindstillingerne terminal styring Ved leveringen er Optidrive i fabriksindstillingstilstand, som betyder, at den er sat op til at arbejde med signal på terminaler og alle parametre (p-xx) har værdier, som også er angivet i afsnit 7 parametre. 1. Forbind motoren til drevet, tjek stjerne/trekant forbindelsen for det angivne spændingsniveau. 2. Indlæs motordata fra motorens mærkeskilt, p-07 = motor, p-09= motorfrekvens. 3. Forbind en signalkontakt til terminalerne 1 og 2 og sikre, at kontakten er åben, (drevet er sat ud af funktion). 4. Forbind et potentiometer (1kΩ min. til 10 kω max.) mellem terminal 5 og 7, og udtaget til terminal Med potentiometeret sat til 0 tilsluttes forsyningen til drevet. Displayet vil vise Stop. 6. Tænd signalkontakten i terminal 1 og 2. Drevet er nu indkoblet og frekvens/hastigheden er kontrolleret af potentiometeret. Displayet viser ingen hastighed i Hz (H 0.0), når potentiometeret er sat til minimum. 7. Drej potentiometeret til maximum. Motoren vil accelerere til 50Hz (værdien i p-01) afhængigt af accelerationsrampetid p-03. Displayet viser 50Hz (H 50.0), ved højeste hastighed. 8. For at vise motor (A), tryk kort på navigeringstasten. 9. Tryk igen på for at gå tilbage til hastigheden i displayet. 10. For at stoppe motoren,drejes potentiometeret tilbage til 0 eller afbryd for signalkontakten (terminal 1-2). Hvis signalkontakten afbrydes, vil drevet decelerere til stop på den tid som displayet viser. Hvis potentiometeret drejes til 0 med signalkontakten sluttet, vil displayet vise H 0.0 (0.0Hz), aktiveres drevet ikke inden 20 sekunder, vil drevet gå i standbytilstand, displayet viser Standby, som betyder at den venter på et hastighedssignal tastaturbetjening For at tillade at Optidrive bliver kontrolleret fra tastaturet i en fremadgående omdrejningsretning, indstil p-12=1 1. Forbind motoren som for terminal styring ovenover. 2. Tilslut drevet ved at slutte signalkontakten på terminalerne 1 & 2. Displayet vil vise Stop. 3. Tryk på tasten. Så viser displayet H

12 4. Tryk på for at øge hastigheden. 5. Drevet vil køre fremad med tiltagende hastighed indtil tryk på, som udløser drevet. CAUTION Vær opmærksom på at acceleration er styret af indstillingen i p-03, tjek venligst dette før start. 6. Tryk for at formindske hastigheden. Drevet vil formindske hastigheden indtil tryk på som udløser drevet. Deaccelerationen er styret af indstillingerne i p Tryk på tasten. Så vil drevet deaccelererer til værdien, som er indstillet i p Displayet vil endelig vise Stop, når drevet afbrudt. 9. For at forudindstille en setpunkts hastighed, tryk på tasten, mens drevet er stoppet. Displayet vil vise setpunkts hastigheden, brug & tasterne for at justere setpunktshastigheden, og tryk på tasten for at vende tilbage til displayet til Stop. 10. Tryk på tasten og drevet vil accelerere til setpunktshastigheden. For at tillade Optidrive at blive kontrolleret fra tastatur i en fremadgående og bagudgående omdrejningsretning, indstil p-12= Betjeningen er den samme som ved p-12=1 for start, stop og skift af hastighed (se ovenover). 12. Tryk på tasten. Displayet skifter til H Tryk på for at øge hastigheden. 14. Drevet vil køre fremad, og forøge hastigheden indtil slippes. Accelerationen er begrænset på samme måde som i p-03. Maximumhastigheden, er hastigheden, som er sat i p For at skifte omdrejningsretning på motoren, tryk på tasten igen. 7. parameter 7.1. standardparameter par. beskrivelse område stand ard forklaring p-01 Max. omdrejningstal p-02 to 5*p-09 (max 500Hz) 50Hz (60Hz) Maximal hastighedsbegrænsning Hz eller rpm. Se p-10 p-02 Min. omdrejningstal 0 to p-01 (max 500Hz) 0Hz Minimum hastighedsbegrænsning Hz eller rpm. Se p-10 p-03 Accelerationsrampetid 0 to 600s 5s Accelerationsrampetid fra 0 to basis hastighed (p-09) i sekunder p-04 Decelerationsrampetid 0 to 600s 5s p-05 Valg af stoptilstand p-06 Energioptimering p-07 Nom. motorspænding p-08 Nom. motor 0: Stop via rampe 1: langsom stop 2: Stop via rampe (hurtigt stop) 0: Deaktiveret 1: Aktiveret 0, 20V to 250V 0, 20V to 500V 25 % -100 % af nom. motor p-09 Nom. motorfrekvens 25Hz to 500Hz V 400V (460V) Motor 50Hz (60Hz) p-10 Nom. omdrejningstal 0 to rpm 0 p-11 Spændingsboost Str. 1: 0.0 til 20.0 % Str. 2: 0.0 til 15.0 % Str. 3: 0.0 til 10.0 % af max. udgangsspænding. Afhængig af motoreffekten Decelerationsrampetid fra basishastighed (p-09) til stilstand i sekunder. Når p-04=0, er decelerationsrampen fastsat af p-24. Ved at sætte p-04=0 aktiveres dynamisk rampekontrol, hvor rampetiden kan udvides automatisk for at modvirke 0-volt udfald. Ved afbrydelse af nettet og p-05=0 forsøger motoren at opretholde driften ved at reducere belastningshastigheden og udnytte belastningen som generator. Med p-05 = 2, kører motoren til stilstand via decelerationsrampe p-24 ved afbrydelse. Aktiverer også bremsetilstand ved kontinuerlig drift til normal nedbremsning. Reducerer automatisk den valgte motorspænding ved lave belastninger, når den er aktiveret. Minimumsværdien er 50 % af den nom. værdi. Motorspænding (se mærkeskilt) i volt. I lavspændingsmotorer er denne værdi begrænset til 250V. Med indstilling 0 er spændingskompensationen deaktiveret. Motor (se mærkeskilt) i ampere. Motorfrekvensen (se mærkeskilt) i herz. Med indstillinger, bortset fra 0, vises alle parametre, der er relateret til omdrejningstallet rpm. Øger udgangsspændingen med en justerbar værdi ved lave omdrejningstal for at lette løsrivelse af, belastning der sidder fast. I konstant drift med lave omdrejningstal skal der anvendes en motor med fremmed køling. 12

13 p-12 Valg af signal tilstand: Terminal /Tastatur / MODBuS /pi 0. Terminalstyring 1. Tastaturstyring - fremad 2. Tastaturstyring - baglæns 3. MODBuS netærksstyring med intern accel./decel. rampe 4. MODBuS netværksstyring med justerbar accel./decel. rampe. 5. Bruger pi-styring 6. Bruger pi-styring med analog og summere input 1 p-13 Fejl log Sidste 4 fejl gemmes 0 Kun læsbar p-14 udvidet menu adgang Kode 0 to primær STYRING AF DREVET 0. Terminalstyring 1. uni-directional tastaturstyring. Tastatur START tasten kan ikke anvendes til reversering. 2. Bi-directional tastaturstyring. Tastatur START tasten anvendes til skift af omdrejningsretning. 3. Styring via Modbus RTu (RS485) komm. benytter intern accel./decel. rampe 4. Styring via Modbus RTu (RS485) komm. benytter accel./decal. rampe opdateret via Modbus 5. Brugerens pi-styring med ekstern feedback signal 6. Brugerens pi-styring med ekstern feedback signal og summere analog input 1 Seneste 4 fejl gemmes i kronologisk rækkefølge hvor den seneste fejl vises først. Tryk Op eller NED tasterne for at navigere gennem de 4 fejl. Den nyeste fejl vises altid først. uv fejl gemmes kun en gang. Øvrig fejllogning af hændelser er tilgængelige i parameter gruppe 0. Adgangskode 101 (standard) for udvidet menu adgang. ændring af koden i p-39 for at undgå uvedkommende kan få adgang til det udvidede parametermenu. NOTE Standardparameter værdier for HK dimensionerede drev er vist i parentes. NOTE Standbytilstand aktiveres automatisk når, drevet står med 0-omdrejninger i > 20 sekunder udvidede parametre par. beskrivelse område standard forklaring p-15 Valg af digital input funktion p-16 Analog input format p-17 Effektiv switching frekvens p-18 Valg af relæ output p-19 p-20 p-21 p-22 p-23 Relæ output grænseværdi Forindstillet omdrejningstal 1 Forindstillet omdrejningstal 2 Forindstillet omdrejningstal 3 Forindstillet omdrejningstal 4 0 til V, b 0..10V, 0..20mA, t 4..20mA, r 4..20mA, t 20..4mA r 20..4mA 0..10V kHz 8 / 16kHz 0: Drevet aktiveret 1: Drevet OK 2: Motor kører med indstillet hastighed 3: Drevet er udkoblet 4: Motor omdrejningstal > = grænseværdi 5: Motor > = grænseværdi 6: Motor omdrejningstal < grænseværdi 7: Motor < grænseværdi 0.0 til 100 % for omdrejningstal 0.0 til 200 % for 1 Definerer funktionen af digitale inputs afhængig af styringstilstanden i p-12. Se afsnit 8 Analog og digital input konfiguration for yderligere information. Konfigurer analog input (/spænding) 0..10V: kan anvendes for unipolar input signal. b 0..10V: kan anvendes for bipolar input signal. 50 % offset kan anvendes til p-39 og 200 % skaléring i p-35 giver ± p-01 t indikerer at drevet udkobles, hvis signalet fjernes, når drevet er tilsluttet. r indikerer at drevet vil rampe til hastighed 1, hvis signalet fjernes, når drevet er tilsluttet. Indstilling af maks. udgangskoblingsfrekvens. Højere skiftefrekvens medfører mindre motorstøj, men også store tab fra sluttrinnet. Hvis red vises i displayet, er switching frekvensen blevet reduceret til et niveau i p00-14 pga. usædvanlig høj temperatur i kølelegemet. Definerer funktionen af relæet, når driftkonditionerne opnås. Deaktiveret: kontaktsæt åben, NO. Aktiveret: kontaktsæt lukket, NC. Mulighed 4 til 7: relæudgangen er aktiveret ved brugen af niveauerne i p % Fastlægger grænseværdien for p-18 og p-25. -p-01(min.) til p-01(max.) 0 Hz Bestemt jog / omdrejningstal 1. -p-01(min.) til p-01(max.) 0 Hz Bestemt jog / omdrejningstal 2. -p-01(min.) til p-01(max.) 0 Hz Bestemt jog / omdrejningstal 3. -p-01(min.) til p-01(max.) 0 Hz Bestemt jog / omdrejningstal 4. 13

14 p-24 p-25 p-26 Decel. rampetid 2 (Hurtigstop) Valg af analog output funktion udblænding af omdrejningstal s 0 DIGITAl OuTpuT TIlSTAND: 0: Motor frikoblet (digital) 1: Motor OK (digital) 2: Motor på indstillet omdrejningstal 3: Motoren deaktiveret (digital) 4: Motor omdrejningstal > = grænseværdi (digital) 5: Motor > = grænseværdi (digital) 6: Motor omdrejningstal < grænseværdi (digital) 7: Motorstøm < grænseværdi (digital) ANAlOG OuTpuT TIlSTAND: 8: Motor omdrejningstal (analog) 9: Motor (analog) 0 til p-01 0 Hz p-27 udblændingsmidte p-02 (min.) til p-01 (max.) 0 Hz p-28 p-29 p-30 u/f karakteristik justerbar spænding u/f karakteristik justerbar frekvens Valg af terminalgenstartsfunktion p-31 Valg af tastatur funktion p-32 Jævns-bremsning 0 til 25.0s p-33 Spin start (kun str. 2 & 3) Jævns-bremse ved start (str. 1) 0 p p Hz EdgE-r, Auto-0.. Auto-5 0: Minimum omdrejningstal 1: Forrige omdrejningstal 2: Minimum omdrejningstal (auto-run) 3: Forrige omdrejningstal (auto-run) 0: Deaktiveret 1: Aktiveret 8 Auto-0 1 Deceleration rampetid 2 fra basisomdrejningstal (p-09) til stilstand i sekunder. Valget af brugen af hurtigstopfunktion via digital input eller ved svigt iht. p-05. Ved valg af 0 vil motoren køre i friløb indtil STOp. DIGITAl OuTpuT TIlSTAND: Mulighed 0 til 7: Valg af digital spændingssignal Deaktiveret: 0V Aktiveret: +24V, (20mA grænseværdi) Mulighed 4 to 7: Digital output aktiveres med den værdi, der er indstillet i p-19 ANAlOG OuTpuT TIlSTAND: Mulighed 8: Motoromdrejningstalssignalområde: 0..10V = % af p-01 Mulighed 9: Motor signalområde: 0..10V = % af p-08 Omdrejningstallet bliver ved den øverste eller nederste skjulte frekvensgrænse, indtil den næste fade-frekvensgrænse ved indgangen er nået. Omdrejningstallet kører gennem fade-båndet efter en hastighed, der er indstillet i p-03 and p-04. Indstil p-09 inden justering foretages. Midten af fade-båndet. Tilpasser den aktuelle motorspænding til denne værdi med den frekvens, der er indstillet i p-29 Indstiller den frekvens, som den u/f-justerbare spænding, der er indstillet i p-28, oprettes med Edge-r: hvis drevet tilsluttes nettet med digital input 1 sluttet (aktiveret), vil motoren ikke køre. Kontakten skal åbnes og lukkes efter nettilslutning eller efter reset af udkobling for genstart. Auto-0: motoren vil køre når det digitale input 1 er sluttet (hvis ikke den er udkoblet). Auto-1..5: drevet vil foretage 1..5 opstartsforsøg for automatisk genstart efter en udkobling (25s mellem hvert forsøg). Hvis fejlen er elimineret, vil motoren genstarte. For at reset tælleren skal motoren afbrydes. Reset kan ske på tastatur eller genaktivering af motoren. Valg af 0 eller 2, vil motoren altid starte fra minimum omdrejningstallet. Valg af 1 eller 3, vil motoren rampe op til omdrejningstallet før sidste STOp kommando. Valg af 2 eller 3, status af digital input 1 styrer drevet til start eller stop. Start og stop tasten på drevet er funktionsløs i denne situation. I indstilling 0 eller 1 skal start tasten anvendes. I indstilling 2 eller 3 frikobles motoren, når dens hardware modtager frikoblingssignalet. Derefter kan omdrejningstallet ændres med tastaturet. 0 Når > 0, aktiveres jævnsbremsningen, så snart omdrejningstallet er nul, og der udsendes et stopsignal. Kun aktiv spærre (de-aktiveret) indstillet i (stop), ikke ved frikobling. Til dette anvendes den værdi, der er p Ved aktivering starter motoren fra det registrerede rotoromdrjningstal. Kort forsinkelse er mulig, hvis rotoren står stille. For drev i str. 1 kan jævnsbremsningen aktiveres ved frikobling med p-33 = 1. Varighed og niveau indstilles med p-32 og p

15 p-34 Bremsechopper aktivering (kun størrelse 1) 0: Deaktiveret 1: Aktiveret med software beskyttelse 2: Aktiveret uden software beskyttelse 0 Software beskyttelse for Invertek standard bremsemodstande (200W). For ikke Invertek testede modstande og kraftigere bremse applikationer vælg 2. p-35 Analog input skaléring % 100 % Skaléring af analog input, opløsning 0.1 %. p-36 Seriel kommunikation addresser MODBuS aktiveret/ baudrate valg Timeout Adr: 0 deaktiveret, Adr: entydig enhedsadresse til komm.netværket. Op-buS (fast kbps) 9.6k til 115.2kbps (Modbus) 0 (ingen fejl), t 30, 100, 1000, 3000 (ms) r 30, 100, 1000, 3000 (ms) 0p-buS t 3000 (3 sek. fejl) Ved anvend. af Op-buS er MODBuS deaktiveret. Komm. m/optistick, pda og Optiport E2 er muligt. Indstilling af baudrate aktiverer MODBuS og deaktiverer Op-buS. Tidsrummet før en deaktivering i tilfælde af komm. afbrydelse kan indstilles i millisekunder. Indstilling 0 deaktiverer komm. deaktivering. t indikerer, at der slukkes for drevet, når perioden overskrides. r indikerer, at motoren standses ved rampekørsel, når denne periode overskrides. p-37 Adgangskode definition 0 til Definerer adgangskode for udvidet parametersæt, p-14 p-38 parameter adgangsspærre 0: Alle parametre kan ændres, og de sikres aut. ved afbrydelse 0 1: læsbar og låst for ændring. p-39 Analog input offset % 0 % p-40 p-41 p-42 p-43 Displayomdrejningstals skalérings faktor Brugers pi (proportional bånd) Brugers pi (Integral tid) Valg af brugers pi drifts tilstand p-44 Brugers pi reference valg p-45 Brugers pi digitale reference p-46 Brugers pi feedback valg p-47 Format af analog input til Styrer brugeradgangen til parametrene. Når p-38 = 0, kan alle parameter ændres og vil blive gem aut. Når p-38 = 1, er alle parametrene låst og kan ikke ændres. Introducerer offset til analog input niveau med opløsning 0.1%. f.eks. 10% = 1V = 0Hz Skalérer omdrejningstallet med denne faktor. Hvis p-10 = 0, skaléres omdrej.tal i Hz med denne faktor. Hvis p-10 > 0, skaléres omdrej.tal i rpm. Vises i realtid på drevet og indikeret med c. Højere værdi anvendes for høj inerti. For høj værdi medfører ustabilitet. 0.0s s 1.0s Højere værdi giver langsommere og mere dæmpet respons. 0: Direkte 1: Inverteret 0: Digital 1: Analog 0 0 Hvis et stigende feedback signal vil kunne øge motorens omdrejningstal, indstil til Inverse. Valg af kilde for pi styringens reference signal. Hvis 1, anvendes analog input % 0.0 % Anvender forudindstillet reference når p-44 = 0. 0: analog input 2 (T4) 1: analog input 1 (T6) 2: motorlast 0..10V, 0..20mA, t 4..20mA, r 4..20mA, t 20..4mA r 20..4mA 0 Denne parameter vælger feedback signal V Valg af format for analog input 2. t indikerer, at motoren udkobler hvis signalet fjernes mens motoren er aktiveret. r indikerer, at motoren vil rampe til omdrejningstal 1, hvis signalet fjernes mens motoren er aktiveret. 15

16 JuSTERING AF SpæNDING / FREKVENS (V/F) KARAKTERISTIK Spænding- og frekvenskaraktererne er bestemt af mange parametre som vist her. Reducering af spændingen på en bestemt frekvens, reducerer men i motoren og heraf selvfølgelig momentet og effekten. u/f-kurven kan begrænses ved at bruge p-28 og p-29, hvor p-28 fastsætter procentvise stigning eller reduktion af spændingen som moteren anvender ved den specificerede frekvens i p-29. Dette kan være brugbart, hvis motor ustabilitet opstår ved forskellige frekvenser, dette kan medføre en tilfældig forøgelse eller reduktion af spændingen (p-28), som vil kunne medføre en hastighedsustabilitet (p-29). For applikationer som kræver energibesparelse, typisk HVAC og pumper, energioptimeringsparameteren (p-06) aktiveres. Dette medfører automatisk reduktion af den anvendte motorspænding ved en let belastning. p-00 parameter STATuS I REAlTID (KuN læsbar) beskrivelse display område forklaring p00-01 Værdi analog input % 100 % = max. input spænding p00-02 Værdi analog input % 100 % = max. input spænding p00-03 Omdrejningstals referenceinput -p1-01 p1-01 Med p-10 = 0, vises omdrejningstallet i Hz ellers i RpM p00-04 Digital input status Binær værdi Status digital input p00-05 Reserveret 0 Reserveret p00-06 Reserveret 0 Reserveret p00-07 Aktuel motorspænding 0 600VAC Effektiv spændingsværdi ved motoren p00-08 log f/mellemkredsspænding VDC Intern mellemkredsspænding p00-09 Intern kølelegeme temperatur C Temperatur i kølelegeme i C p00-10 Drifts-timetæller 0 til timer ændres ikke ved nulstilling til fabriksindstillingerne. p00-11 p00-12 Funktionstid siden seneste deaktivering (1) Funktionstid siden seneste deaktivering (2) 0 til timer 0 til timer p00-13 Funktionstid siden seneste spærre 0 til timer p00-14 Effektiv switching frekvens 4 til 32 khz Funktionstidsur stoppet med motorspærre (eller deaktivering), nulstilles kun ved deaktivering ved den næste frikobling. Nulstilles også ved den næste frikobling ved svigt. Funktionstidsur stoppet med regulatorspærre (eller deaktivering), nulstilles kun ved deaktivering ved den næste frikobling (underspænding gælder ikke som deaktivering). Nulstilles ikke ved udfald/ genaktivering af net, uden at der er sket en deaktivering før udfaldet. Nulstilles også med den næste frikobling ved svigt. Funktionstidsur stoppet med motorspærre, værdien nulstilles med næste frikobling. Aktuel effektiv udgangs switching frekvens. Denne værdi skal være under den værdi, der er indstillet i p-17, hvis frekvensomformeren drevet bliver for varm. Frekvensomformeren reducerer automatisk koblingsfrekvensen for at undgå en udkobling af overtemperatur og for at holde den i drift. p00-15 log for DC-bus spænding V De seneste 8 værdier før deaktivering, opdateret hver 250ms p00-16 log for temperaturføler C De seneste 8 værdier før deaktivering, opdateret hver 500ms p00-17 Motor 0 til 2 x nom. Strøm De seneste 8 værdier før deaktivering, opdateret hver 250ms p00-18 Software-ID, I/O & motor-styring Fx 1.00, 47AE p00-19 Drevets serienummer p00-20 Motormærkning Optagen effekt Versionsnummer og kontrolsum. 1 på venstre side indikerer I/O processor, 2 på venstre side indikerer motorstyring Entydig frekvemsomformer serienummer Fx / 32 / 005 Optagen effekt, driftstype Fx 0.37, 1 230,3p-out 16

17 adgang til parametergruppe nul og navigation Når p-14 = p-37 (fabriksindstilling 101) er alle p-00 parametre synlige. Når brugeren går til p-00, og trykker på, vil displayet vise p00-hh, hvor HH repræsenterer det sekundære nummer indenfor p-00. (dvs. 1 til 20). Tryk en gang mere, og så vil displayet vise værdien på denne parameter i nul-gruppen. Når der er parametre, som har flere værdier (fx software ID), trykkes på og tasterne for at vise de forskellige værdier i den pågældende parameter. Ved at trykke kortvarigt på vender du tilbage til parametergruppen oven over. Hvis der igen trykkes kortvarigt på (uden der trykkes på eller ), skiftes der til et højere parameterniveau (hovedparameterniveauet). Når der trykkes på eller på det nederste niveau (fx p00-05) for at ændre p-00 indekset, vises parameterværdien, når der trykkes kortvarig på. 8. analog og digital Input konfiguration 8.1. styring VIa terminalerne (p-12 =0) p-15 digital input 1 (t2) digital input 2 (t3) digital input 3 (t4) analog input (t6) bemærkninger åben åben : analog : analog omdrejningstals omdrej- 0 ref. ningstals ref. ningstal omdrejningstal 1 1 åben: stop (deaktiveret) åben : kørsel fremad Sluttet: kørsel (aktiveret) Sluttet : kørsel baglæns Sluttet Sluttet : : omdrej- Analog input 1 reference 1 2 åben: stop (deaktiveret) Sluttet: kørsel (aktiveret) åben: stop (deaktiveret) Sluttet: kørsel (aktiveret) 3 1) åben: stop (deaktiveret) Sluttet: kørsel (aktiveret) 4 5 åben: stop (deaktiveret) Sluttet: kørsel (aktiveret) åben: fremad stop Sluttet: fremad kørsel 6 1) åben: stop (deaktiveret) Sluttet: kørsel (aktiveret) 7 8 åben: stop (deaktiveret) Sluttet: fremad kørsel (aktiveret) åben: stop (deaktiveret) Sluttet: kørsel (aktiveret) åben: analog omdrejningstals ref. Sluttet: omdrejningstal 1 / 2 digital Input 2 åben Sluttet åben Sluttet digital Input 3 åben åben Sluttet Sluttet åben : analog omdrejningstal ref. Sluttet : omdrejningstal 1 åben : Analog input 1 Sluttet : Analog input 2 åben: baglæns stop Sluttet: baglæns kørsel åben: fremad Sluttet: baglæns åben: Stop (deaktiveret) Sluttet: Kørsel baglæns (aktiveret) åben : fremad Sluttet : baglæns åben: omdrejningstal 1 Sluttet: omdrejningstal 2 forudindstillet omdrejningstal omdrej.tal 1 omdrej.tal 2 omdrej.tal 3 omdrej.tal 4 Input ekstern trip: åben: deaktivering Sluttet: kørsel Analog input 2 reference åben: analog omdrejningstal ref. Sluttet: omdrejningstal 1 Input ekstern trip: åben: deaktivering Sluttet: motor kører Input ekstern trip: åben: deaktivering Sluttet: motor kører digital Input 3 åben Sluttet åben Sluttet analog Input 1 åben åben Sluttet Sluttet Analog input 1 reference åben: omdrejningstal 1-4 Sluttet: max. omdrejningstal (p-01) Analog input 1 reference Analog input 1 reference Analog input 1 reference Analog input 1 reference Analog input 1 reference omdrejningstal omdrej.tal 1 omdrej.tal 2 omdrej.tal 3 omdrej.tal 4 4 valgbare omdrejningstal. Analog input kan bruges som digital input, sluttet status: 8V < Vin < 30V Tilslut ekstern ptctemp.føler eller lign. til digital input 3 Skifter mellem analog input 1 og 2 Sluttes digital input 1 og 2 samtidig, aktiveres hurtig stop (p-24) Tilslut ekstern ptctemp.føler eller lign. til digital input 3 Sluttes digital input 1 og 2 samtidig, aktiveres hurtig stop (p-24) 17

18 digital Input 3 analog Input 1 omdrejningstal 9 åben: stop (deaktiveret) Sluttet: fremad kørsel (aktiveret) åben: stop (deaktiveret) Sluttet: baglæns kørsel (aktiveret) åben Sluttet åben åben omdrej.tal 1 omdrej.tal 2 Sluttes digital input 1 og 2 samtidig, aktiveres hurtig stop (p-24) åben Sluttet omdrej.tal 3 Sluttet Sluttet omdrej.tal 4 10 Normal åben (NO): sluttes kortvarigt ved start Normal sluttet (NC): åben kortvarigt ved stop åben : analog omdrejningstals ref. Sluttet: omdrejningstal 1 Analog input 1 reference 11 Normal åben (NO): sluttes kortvarigt ved fremad kørsel Normal sluttet (NC): åben kortvarigt ved stop Normal åben (NO): sluttet kortvarigt ved baglæns kørsel Analog input 1 reference Sluttes digital input 1 og 3 samtidig, aktiveres hurtig stop (p-24) 12 åben: stop (deaktiveret) Sluttet: kørsel (aktiveret) åben: hurtig stop (deaktiveret) Sluttet: kørsel (aktiveret) åben : analog omdrejningstal ref. Sluttet : forudindstillet omdrejningstal 1 Analog input 1 reference NOTE Negativ omdrejningstal inverteres, hvis der vælges baglæns kørsel. TYpISKE ApplIKATIONER Analog hastighed med 1 hastighed og frem/bak kontakt Analog hastighed med 2 forindstillede hastigheder 4 forindstillede hastigheder og switch for hastighed. Dvs. 5 forindstillede hastigheder Analog hastighed med 1 hastighed og motortermistor trip lokal eller fjernstyret analog hastighed (2 analog input) Trykknap frem/bak/stop med hurtig stop ved brug af 2. decelerationrampe 18

19 8.2. tastaturstyring (p-12 = 1 eller 2) p-15 digital input 1 (t2) digital input 2 (t3) digital input 3 (t4) analog input (t6) bemærkninger 0, 1, 5, åben: Stop (deaktiveret) lukket: Kør (aktiveret) åben: Stop (deaktiveret) lukket: Kør (aktiveret) 3 1) åben: Stop (deaktiveret) lukket: Kør (aktiveret) 4 åben: Stop (deaktiveret) lukket: Kør (aktiveret) 6 1) åben: Stop (deaktiveret) lukket: Kør (aktiveret) 7 åben: Fremad stop lukket: Fremad start lukket: Fjernbetjent Op tast lukket: Fjernbetjent Op tast lukket: Fjernbetjent Op tast lukket: Fjernbetjent Op tast åben: Kørsel fremad lukket: Kørsel baglæns åben: Baglæns stop lukket: Kørsel baglæns lukket: Fjernbetjent NED tast lukket: Fjernbetjent NED tast Input for ekstern udløser: åben: Deaktivering lukket: Motoren kører åben: Tastatur omdrejningstals ref. lukket: Analog input 1 Input for ekstern udløser: åben: Deaktivering lukket: Motoren kører Input for ekstern udløser: åben: Deaktivering lukket: Motoren kører åben: Fremad +24V: Baglæns åben: Tastatur omdrejningstals ref. +24V: omdrejningstal 1 lukket: forskudt NED tast Analog input 1 åben:tastatur omdrejningstals ref. +24V: omdrejningstal 1 åben: Tastatur omdrejningstals ref. +24V: Forindstillet omdrejningstal 1 Tilslut ekstern ptc-temp. føler eller lign. til digital input 3 Tilslut ekstern ptc-temp. føler eller lign. til digital input 3 Sluttes digital input 1 og 2 samtidig, aktiveres hurtig stop (p-24) ApplIKATIONSEKSEMplER Fjernbetjente taster. Tryk for hastighed med frem/bak. NOTE Som standard, hvis aktiveringssignalet er sat, vil motoren ikke køre, før der trykkes på START tasten. For automatisk at starte motoren, når aktiveringssignalet er sat, indstil p-31 = 2 eller 3. Denne funktion deaktiverer brugen af START & STOp tasterne. 19

20 8.3. modbusstyring (p12 = 3 eller 4) p-15 digital input 1 (t2) digital input 2 (t3) digital input 3 (t4) analog input (t6) bemærkninger 0..2, 4..5, åben: Stop (deaktiveret) lukket: Kør (aktiveret) 3 1) åben: Stop (deaktiveret) lukket: Kør (aktiveret) 6 1) åben: Stop (deaktiveret) lukket: Kør (aktiveret) 7 1) åben: Stop (deaktiveret) lukket: Kør (aktiveret) Ingen virkning Ingen virkning Ingen virkning åben: omdrejningstals ref. master lukket: omdrejningstal 1 åben: omdrejningstals ref. master lukket: analog input åben: omdrejningstals ref. master lukket: tastatur omdrejningstal ref. Input for ekstern udløser: åben: deaktivering lukket: Motoren kører Input for ekstern udløser: åben: deaktivering lukket: Motoren kører Input for ekstern udløser: åben: deaktivering lukket: Motoren kører Ingen virkning Analog input reference Ingen virkning Yderligere oplysninger findes i MODBuS RTu Register Map information and communication setup i den Advanced user Guide eller Application note AN-ODE-01. Start- og stop kommandoer gives via gateway. Digital input 1 skal være lukket for at motoren kan køre. Tilslut ekstern ptc-temp.føler eller lign. til digital input 3 Master omdrej.tals ref. START og STOp styres via gateway. Tastatur omdrej.tals ref. motoren kører automatisk, hvis digital input 1 er lukket, afhængig af indstilling i p bruger pi-styring (p-12 = 5 eller 6) p-15 digital input 1 (t2) digital input 2 (t3) digital input 3 (t4) analog input (t6) bemærkninger 0, 2, 4..5, åben: Stop (deaktiveret) lukket: Kør (aktiveret) åben: Stop (deaktiveret) lukket: Kør (aktiveret) 3, 6, åben: Stop (deaktiveret) 7 1) lukket: Kør (aktiveret) åben: pi -styring lukket: omdrejningstal 1 åben: pi -styring lukket: analog input 1 åben: pi -styring lukket: omdrejningstal 1 pi feedback: analog input pi feedback: analog input Input for ekstern udløser: åben: deaktivering lukket: Motoren kører Ingen virkning Analog input 1 pi feedback: analog input Tilslut ekstern ptc-temp.føler eller lign. til digital input 3 ApplIKATIONSEKSEMplER Fjernbetj. pi feedback styring (closed loop) med lokal omdrejningstal 1 Fjernbetj. pi feedback styring (closed loop) med lokal analog omdrejningstal input Fjernbetj. pi feedback styring (closed loop) med lokal omdrej.tal 1 og motor termistor trip NOTE Som standard er pi referencen beregnet for digital referenceniveau, indstillet i p-45. Når der benyttes analog referenceindstilling p-44 = 1 (analog) forbindes referencesignalet til analog input 1 (T6). Standardindstillinger for proportionalbånd (p-41), integraltid (p-42) og feedback tilstand (p-43) er brugbare for de fleste HVAC- og pumpeapplikationer. Den analogreference, anvendt for pi -styring, kan også benyttes som lokal omdrejningstalsreference, når p15 = 1. Yderligere oplysninger findes i konfiguration af pi-styring for typiske feedback applikationer i Advanced user Guide or Application note AN-ODE

Drivteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ Service. MOVITRAC LT E (version B) Driftsvejledning. Udgave 01/2008 11670290 / DA

Drivteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ Service. MOVITRAC LT E (version B) Driftsvejledning. Udgave 01/2008 11670290 / DA Drivteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ MOVITRAC LT E (version B) Udgave 01/2008 11670290 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige anvisninger... 4 1.1

Læs mere

Design Guide VLT HVAC Drive FC 102

Design Guide VLT HVAC Drive FC 102 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE VLT HVAC Drive FC 102 1,1-90 kw www.danfoss.com/drives Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sådan læses denne 6 2 Introduktion til VLT HVAC Drive 11 2.1 Sikkerhed 11

Læs mere

Dokumentkode: DPD00064A Sidst redigeret: 20.3.2008

Dokumentkode: DPD00064A Sidst redigeret: 20.3.2008 Dokumentkode: DPD00064A Sidst redigeret: 20.3.2008 1. Sikkerhed 3 1.1 Advarsler 3 1.2 Sikkerhedsinstruktioner 5 1.3 Jordforbindelse og jordfejlsbeskyttelse 5 1.4 Før motoren startes 6 2. Modtagelse af

Læs mere

Kompakt driftsvejledning

Kompakt driftsvejledning Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt driftsvejledning MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DRS/DRE/DRP Udgave 01/2011 17068495 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Danfoss påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i kataloger, brochurer og andet trykt

Læs mere

PUMPESTYRING OG SRO ENHED - MANUAL MANUAL DA CONNECT MANUAL 1212

PUMPESTYRING OG SRO ENHED - MANUAL MANUAL DA CONNECT MANUAL 1212 PUMPESTYRING OG SRO ENHED - MANUAL MANUAL Indholdsfortegnelse Indledning 5 Konformitetserklæring... 6 Specifikationer & ordrenumre Ordrenumre Tilbehør Dimensioner......... 10 Elektrisk og mekanisk tilslutning

Læs mere

GSM port styring for 400 brugere

GSM port styring for 400 brugere 1 29-1-2015 GSM port styring for 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere kan modtage alarm beskeder via SMS Bruger / Installations vejledning for 6000.0170 Program version GSM

Læs mere

Design Guide VLT HVAC Basic Drive FC 101

Design Guide VLT HVAC Basic Drive FC 101 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Design Guide VLT HVAC Basic Drive FC 101 www.danfoss.com/drives Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 5 1.1 Formålet med betjeningsvejledningen 5 1.2 Dokument-

Læs mere

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER Indholdsfortegnelse OVERSIGT... 3 INSTALLATION... 5 KONTROLPANELSFUNKTIONER... 12 INVERTER START-UP OG DRIFT... 15 KOMMUNIKATION... 16 VEDLIGEHOLDELSE...

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

lindab vi forenkler b y ggeriet Lindab Hurtigporte 1439.03

lindab vi forenkler b y ggeriet Lindab Hurtigporte 1439.03 lindab vi forenkler b y ggeriet Lindab Hurtigporte 439.03 Montagevejledning April 05 INDHOLDSFORTEGNELSE afsnit side. GENERELLE SIKKERHEDSBESTEMMELSER 3. TEKNSIKE SPECIFIKATIONER 3 3. MEKANISK SEKTION

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

SPEED COMMANDER. FREKVENSOMFORMER Universal AC motor controller

SPEED COMMANDER. FREKVENSOMFORMER Universal AC motor controller www.speed-tech.dk FREKVENSOMFORMER Universal AC motor controller Denne vejledning skal altid følge frekvensomformeren, og skal efter ibrugtagning være placeret i umiddelbar nærhed af denne. SPEED-COMMANDER

Læs mere

PumpSmart. Control Solutions PS200 v5. Konfigurations- og betjeningsvejledning

PumpSmart. Control Solutions PS200 v5. Konfigurations- og betjeningsvejledning PumpSmart Control Solutions PS200 v5 Konfigurations- og betjeningsvejledning VIGTIG SIKKERHEDSPÅMINDELSE Til vores nøglekunder Produkter fremstillet og leveret af ITT Monitoring and Control er sikre og

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4.

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4. NetPro Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA General Electric Company Telephone +41 (0)91 / 850 51 51 CH 6595 Riazzino (Locarno) Fax +41 (0)91 / 850 51 44 Switzerland Website www.gedigitalenergy.com

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Danfoss kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale.

Læs mere

UR-6-85-5-A Brugermanual

UR-6-85-5-A Brugermanual UR-6-85-5-A Brugermanual Version 1.3, November 2010 2 UR-6-85-5-A Indhold 1 Kom godt i gang 7 1.1 Introduktion.................................. 7 1.1.1 Robotten................................ 8 1.1.2

Læs mere

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste Brugermanual Brandsikringsautomatik NY Betjeningspanel og menustruktur Side 14 Quickguides Er tænkt som en huskeliste Standard spjældsystem Side 2 Standard røgventileret Side 10 Stand alone kontroller

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

Brugermanual PVI10KTL/PVI12KTL/PVI17KTL

Brugermanual PVI10KTL/PVI12KTL/PVI17KTL Brugermanual PVI10KTL/PVI12KTL/PVI17KTL Indhold Erklæring om ophavsret... 3 1. Indledning... 4 1.1. Introduktion... 4 1.2. Sådan bruges manualen... 4 1.3. Anvendte betegnelser (Advarsel, Bemærkning, Note)...

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67 Brugermanual Robot: UR5 Euromap67 2 UR5 Indhold 1 Kom godt i gang 5 1.1 Introduktion.................................. 5 1.1.1 Robotten................................ 6 1.1.2 Programmer..............................

Læs mere

FGC 313/323. Brugermanual

FGC 313/323. Brugermanual FGC 313/323 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Læs dette kapitel før brug...3 Indledning... 3 Sikkerhedsregler for ejeren/operatøren... 3 Garanti... 3 Denne manual...3 Kort vejledning...

Læs mere

vacon 100 hvac frekvensomformere applikationsmanual

vacon 100 hvac frekvensomformere applikationsmanual vacon 100 hvac frekvensomformere applikationsmanual vacon 0 INDHOLDSFORTEGNELSE Dokument-ID: DPD00550H Bestillingskode: DOC-APP02456+DLUK Rev. H Udgivelsesdato for version: 21.8.1 Svarer til applikationspakke

Læs mere

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual

Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Manual Overvågningsenhed med alarmfunktion og dataopsamling AK-SM 350 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Manual Introduktion AK-SM 350 er en kombineret dataopsamlingsenhed og overvågningsenhed til anvendelse

Læs mere

DORMA ED 100/250 ED 100 ED 250. Montagevejledning

DORMA ED 100/250 ED 100 ED 250. Montagevejledning ED 100 ED 250 Montagevejledning Indhold Side 1. Sikkerhedsinformation 3 2. Planlægning før installation 4 3. Tekniske specifikationer 4-6 4. Opbygning 7 5. Tilbehør 7 6. Montage-tegning af glideskinne

Læs mere

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed

Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed DK Installation og bruger manual Devireg 850 styreenhed 1 Indholdsfortegnelse 1: Brugermanual Brugermanual 2 System overblik 2 Generel anvendelse 4 Knapper 5 Display 5 Menu system 5 Mulige alarmer når

Læs mere

COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed. Brugervejledning 47.5 50.8. ABB Instrumentation

COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed. Brugervejledning 47.5 50.8. ABB Instrumentation COMMANDER 50 Regulator/alarmenhed Brugervejledning 47.5 50.8 ABB Instrumentation Brug af vejledningen Advarsel. En vejledning, der gør opmærksom på en risiko for kvæstelse eller død. Forsigtighed. En vejledning,

Læs mere