OpTIDRIVE E2. INSTAllATIONS- OG BRuGERGuIDE. FREKVENSOMFORMER 0,37 KW - 11 KW (0,5-15 Hp) FRA V. NEM INSTAllATION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OpTIDRIVE E2. INSTAllATIONS- OG BRuGERGuIDE. FREKVENSOMFORMER 0,37 KW - 11 KW (0,5-15 Hp) FRA 200-480 V. NEM INSTAllATION"

Transkript

1 OpTIDRIVE E2 INSTAllATIONS- OG BRuGERGuIDE FREKVENSOMFORMER 0,37 KW - 11 KW (0,5-15 Hp) FRA V NEM INSTAllATION

2 OVERENSTEMMElSES ERKlæRING Invertek Drives Ltd erklærer hermed at Optidrive E2 produkter er CE mærket i henhold til lavspændings direktivet og er tilpasset til følgende harmoniserede Europæiske direktiver: EN : 2003 EN nd Ed: 2004 EN 55011: 2007 Elektriske motordrev med variabel hastighed. Sikkerhedskrav - elektriske, termiske og energimæssige Elektriske motordrev med variabel hastighed. EMCproduktstandard med specifi kke prøvningsmetoder. Industriel, videnskabeligt og medicinsk (ISM) radiofrekvensudstyr - elektromagnetisk forstyrrelseskarateristikker - grænser og målemetoder Alle rettigheder er forbeholdt. Ingen del i denne brugsvejledning må blive reproduceret, eller overført i hvilken som helst form eller i hvilken som helst hensigt, elektronisk eller mekanisk inklusiv fotokopiering, optagelser eller i hvilken som helst information oplagring eller generhvervelsessystem uden tilladelse i form af skrift fra forlæggeren SystemTeknik A/S. Copyright Invertek Drives Ltd 2007 Fabrikanten af produkterne yder ingen erstatningsansvar for alle konsekvenser i form af uhensigtsmæssige, forsømmelse eller ukorrekt installation, eller justering af de valgfrie operations parametre fra drevet eller fra forkert drev til den valgte motor. Indholdet i denne brugsvejledning er korrekt på tidspunktet som denne er blevet printet. Inverteks politik er forpligtelse til vedvarende forbedringer og er interesseret og politisk forpligtet til vedvarende forbedringer, derfor forbeholder fabrikanten sig retten til at ændre specifi kationen på produktet eller denne udførelse eller indholdet af denne brugsvejledning uden varsel. VIRKSOMHEDSINFORMATION Invertek Drives ltd. Offa s Dyke Business park Welshpool powys SY21 8JF united Kingdom Dansk forhandler: SystemTeknik A/S Assensvej Aalborg Ø Danmark Tlf

3 1. IntroduktIon Vigtigt sikkerhed information Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) generel InformatIon og kapaciteter Identifi cering af drevet med model nummer Drev model numre mekanisk InstallatIon Generelt Mekaniske dimensioner og montering Montering i kapsling elektrisk InstallatIon Jordforbindelse af drevet Retningslinjer for jordforbindelser Montage foranstaltninger Forbindelsesdiagram Drev og motor forbindelser Motor terminaler/klemboks signal tilslutninger Signal terminal tilslutninger RJ45 Data tilslutninger IdrIftsættelse parameter skift Geninstallering af fabrikindstillinger Terminal betjening (standard indstilling) Tastatur betjening parametre Standard parametre udvidede parametre p-00 parametre status i realtid (kun læsbar) parametergruppe 0 - adgang og navigation analog og digitale Input konfigurationer Terninal tilstand (p-12=0) Tastatur tilstand (p-12=1 eller 2) MODBuS tilstand (p12 = 3 eller 4) Bruger pi-tilstand (p-12 = 5 eller 6) problemløsning Fejlmeddelelser tekniske data Installationsomgivelser Dimensioneringstabel Maximum forsyningskapaciteter for ul overensstemmelse Betjening af tastatur

4 1. IntroduktIon 1.1. VIgtIg sikkerhedsinformation Dette variable hastigheds drev (Optidrive) er påtænkt for professionel anvendelse som enkelt komponent eller systemer. Hvis det installeres ukorrekt, kan der opstå fare for sikkerheden. Optidrive anvender højspænding og, som kan lagre store mængder af elektrisk energi, og anvendes til at kontrollere mekaniske maskiner, som kan medføre skader og kvæstelser. Fuld opmærksomhed er påkrævet til systemdesignet og den elektriske installation, for at undgå risiko, enten i normal anvendelse, eller hvis der opstår en fejlfunktion i udstyret. Systemdesign, installation, bestillinger og vedligeholdelse bør kun udføres af autoriserede el-installatører. Disse skal omhyggeligt læse sikkerhedsinformation og instruktioner i denne vejledning og følge alle informationer vedrørende transport, opbevaring, installation og brug af Optidrive, inklusiv de specificerede installationsomgivelser. Det henstilles til at læse nedenstående VIGTIGE SIKKER- HEDSINFORMATIONER, og alle advarsels- og forsigtighedsinformation, der ellers skulle være. WARNING CAUTION Indikerer en mulig farlig situation, hvilket hvis det ikke kan undgås, kan medføre kvæstelser eller død. Indikerer en mulig farlig situation, hvilket hvis det ikke kan undgås, kan medføre kvæstelser eller død. SIKKERHEDEN på MASKINER OG SIKKERHEDS- KRITISKE SITuATIONER Integrering af Optidrive kontrolfunktioner - fx stop/start, frem/bak og den højeste hastighed, er WARNING ikke tilstrækkelig nok til brug i sikkerhedskritiske situationer uden uafhængige beskyttelsesenheder. Alle situationer hvor funktionsfejl kan medføre kvæstelser eller livet skal udsættes for en risikobedømmelse og yderligere beskyttelse tilføres, hvor det behøves. I Eu skal alle maskiner, som dette produkt anvendes i, overholde direktivet 89/392/EEC Sikkerhed for maskiner. Især det elektriske udstyr skal overholde EN Optidrive bør kun installeres af autoriserede el-installatører, og i overensstemmelse med lokale og nationale regler og godt håndværksmæssig arbejde. Optidrive har en Ip20 tæthedsgrad. For at opnå en højere Ip grad anvendes en passende kapsling. Risiko og fare for elektrisk stød! Afbryd den elektriske forsyning til Optidrive inden forsøg på reparation. Der kan være høje spændinger ved terminalerne og inden i drevet i op til 10 min. efter afbrydelsen af forsyningen. I situationer hvor drevet er forsynet gennem et stik og stikkontakt, må dette ikke adskilles indtil 10 minutter efter, den elektriske forsyningen er afbrudt. Vær opmærksom på korrekt jordforbindelse. Jordkablet skal være tilstrækkelig dimensioneret for at kunne bære maksimum angivet fejl, som normalt vil være begrænset af sikringer eller MCB. STOp-funktionen fjerner ikke potentiel dødelig højspænding. Afbryd drevet ved hovedforsyningen og vent 10 minutter før påbegyndelse af reparation. p-01 kan blive sat til at motoren kører med op til rpm, brug denne parameter med forsigtighed! Hvis det er bestemt at køre med drevet, med hvilken som helst frekvens/hastighed over den normale hastighed (p-09/p-10) på motoren, konsulterer venligst fabrikanten af motoren og maskinen om den/de er velegnet til overhastighedskørsel. Ventilatoren (hvis den er monteret) indeni i Optidrive starter automatisk, når køleelementets temperatur når 45 C. Inspicer omhyggeligt Optidrive før installation for at sikre den er ubeskadiget inden montage og idriftsættelse. CAUTION Må kun anvendes til indendørs brug. Brandfarlige materialer bør ikke placeres tæt på drevet. Beskyt Optidrive for mulige indtrængende ledende eller brændbare fremmedlegemer. Relativ fugtighed skal være mindre end 95 % (ikke-kondenserende). Sikre at forsyningsspændinger, frekvenser og antal af faser (1. eller 3. faser) svarer overens med dataene på Optidrive. En afbryder bør installeres mellem forsyningen og drevet. Tilslut aldrig hovedforsyning til udgangsterminalerne u,v,w. passede sikringsstørrelser eller MCB bør anvendes i hovedforsyning til drevet. Installér under ingen omstændigheder nogen som helst typer af automatisk udstyr mellem drevet og motoren. Hvor signalkabler føres tæt på hovedskablet, anbefales en minimums adskillelse på 100mm. Krydses kablerne anbefales det, at det sker i en vinkel på 90. Den integrerede halvlederkortslutningssikring beskytter ikke forgrenede kredse. Forgrenede kredse skal sikres i overensstemmelse med de gældende nationale love og regler. 4

5 1.2. elektromagnetisk kompabilitet (emc) Optidrive er designet til de høje standarder i EMC-direktivet og er udstyret med EMC-filter. EMC-filteret er designet til at reducere støjemissionen tilbage til forsyningsnettet via kablerne i overensstemmelse med harmoniserede Europæiske standarder. Det er el-installatørens ansvar at sikre, at udstyret eller systemet, som produktet indgår i, er i overensstemmelse med det pågældendes lands EMC lovgivning. I Eu skal udstyret, hvori produktet indgår i, overholde 89/336/EEC, EMC. Ved benyttelse i det normale forsyningsnet skal der anvendes skærmede motorkabler. Skærmen skal afsluttes til jord i både motoren og drevet. Installationen skal udføres af autoriserede el-installatør, under observation af håndværksmæssig korrekt udførelse, således at forsyningskabler og signalkabler holdes adskilt samt korrekt skærmmontage for at minimere elektrisk støj. Når Optidrive installeres på denne måde og med det integrerede EMC-filter opnås lavere støjemission end de, der er defineret i EN kat. C2 for 1. klasses miljøbestemmelser for skærmede kabellængder op til 5 m. Ved kabellængde på over 5 m øges støjemissionen som defineret i EN kat. C2. I sådanne situationer findes der metoder (så som tilføjelser af eksternt filter Optifilter) som anbefales for at overholde kravene til støjemissionen. Ved anvendelse i industrielle installationer, klasse 2 miljø, skal installationen foretages af en autoriseret el-installatør under hensyntagen til godt håndværk, så som adskillelse af forsynings- og signalkabler og korrekt skærmning for at minimere støjemissionen. Støjemission s grænserne defineret i EN kat. C3 (andet miljøniveau) overholdes for skærmede kablerlængder op til 25 m. Kablernes skærm skal forbindes korrekt i begge ender. 2. generel InformatIon og tekniske data Dette kapitel indeholder information om Optidrive E2 inklusiv identifikation af drevet IdentIfIkatIon af model nummer. Hvert drev kan blive identificeret på modelnummeret, som vist i figur 1. Modelnummeret findes på emballagelabelen og på drevets mærkeplade. Modelnummeret inkluderer drevet samt mulige varianter. Elektriske data på Optidrive E2 findes i afsnit 10.2 MODElNuMMERGuIDE 5

6 2.2 modeller V ±10 % - 1-faset Indgang 3-faset 230V udgang (spændings dobler) kw model nummer hp model nummer kw med filter uden filter med filter uden filter V ±10 % - 1-faset Indgang kw model nummer hp model nummer kw med filter uden filter med filter uden filter hp afgiven (a) ODE H ODE H ODE H hp afgiven (a) ODE KB12 ODE K ODE HB12 ODE H ODE KB12 ODE K ODE HB12 ODE H ODE KB12 ODE K ODE HB12 ODE H ODE KB42 ODE K ODE HB42 ODE H ODE KB42 ODE K ODE HB42 ODE H V ±10 % - 3-faset Indgang kw model nummer hp model nummer kw med filter uden filter med filter uden filter hp afgiven (a) ODE K ODE H ODE K ODE H ODE K ODE H ODE KB42 ODE K ODE HB42 ODE H ODE KB42 ODE K ODE HB42 ODE H ODE KB42 ODE K ODE HB42 ODE H V ±10 % - 3-faset Indgang kw model nummer hp model nummer kw med filter uden filter med filter uden filter hp afgiven (a) ODE KA12 ODE K ODE HA12 ODE H ODE KA12 ODE K ODE HA12 ODE H ODE KA42 ODE K ODE HA42 ODE H ODE KA42 ODE K ODE HA42 ODE H ODE KA42 ODE K042 4 ODE HA42 ODE H ODE KA42 ODE K ODE HA42 ODE H ODE KA42 ODE K ODE HA42 ODE H ODE KA42 ODE K ODE HA42 ODE H byggestørrelse byggestørrelse byggestørrelse byggestørrelse 3. mekanisk InstallatIon 3.1. generelt Behold Optidrive i emballagen indtil brugen. lagringen bør være ren og tør og med en temperatur imellem -40 C til +60 C. Installer Optidrive på en flad, lodret, flamme-modstandsdygtigt, vibrationsfri overflade i en passende kapsling. Ifølge EN60529 skal den overholdes, hvis der kræves bestemt Ip-kapslingsklasse. Optidrive skal være installeret i et forureningsmiljø af 1. grad eller 2. grad. Byggestørrelse 1 & 2 er for DIN-skinne montage. Byggestørrelse er ikke for DIN-skinne montage. Vær sikker på at alle terminaler er spændt med det rette tilspændingsmoment. 6

7 3.2. mekaniske dimensioner og montering I J D B A C H G E H F Signal terminaler tilspændingsmoment 0,5 Nm (4,5 lb-in) Forsyningsterminaler tilspændingsmoment 1 Nm (9 lb-in) 3.3. kapslet montage Applikationer, som behøver en højere Ip-kapslingsklasse end Ip20 som standard drevet, skal monteres i en metal kapsling. Følgende vejledninger anbefales: Kapslingen skal være lavet af et varmeledende materiale. Anvendes en ventileret kapsling, skal der være ventiler øverst og nederst i kapslingen for at sikre god luftcirkulation. luften bør trækkes ind under drevet og afgivet til det ydre miljø over drevet. X Z Hvis det ydre miljø indeholder forureningspartikler (fx støv), så anbefales et filter samt forceret ventilation. Filteret skal vedligeholdes og rengøres omhyggeligt. Ved høj fugtighed, salt eller kemikalie indeholdende miljøer, bør der benyttes en passende (ikke ventilerende) kapsling. a b C d e f g h I J byggestr. mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in byggestr. Z over / under Y begge sider Z imellem enheder mm in mm in mm in anbefalet lufttryk CFM (ft3/min) Y Y Note: Målet Z beskriver, at drevene er monteret side-vedside uden mellemrum. Typisk varmetab pr. drev er 3 % af driftbelastningen. Ovenstående er kun vejledning og den operationelle omgivelses temperatur af drevet SKAl være opretholdt på alle tidspunkter. X 7

8 4. forsyningstilslutning 4.1. JordforbIndelse af drevet Denne manual er påtænkt som en vejledning for korrekt installation. Invertek Drives ltd. kan ikke WARNING påtage sig ansvar for overholdelse, eller det ikke overholdte af hvilke som helst retningslinjer, national, lokal eller andet, for korrekt installation af dette drev eller udstyr. Faren for personlig skade og/eller på udstyr eksisterer, hvis disse retningslinjer er ignoreret under installationen. Drev med EMC-filter har i sagens natur en højere læk til jord. For situationer hvor udkobling indtræffer, kan EMCfilteret deaktiveres ved at fjerne EMC-skruen på siden af drevet. Remove screw completly to disconnect Dette drev indeholder store mængder af højspænding i kondensatorerne, som tager tid at WARNING aflade efter fjernelsen af hovedforsyningen. Før påbegyndt arbejde på drevet afbrydes hovedforsyningen. Vent 10 minutter for at kondensatorerne aflades til et sikkert spændingsniveau. Fejl eller manglende opmærksomhed af disse sikkerhedsforanstaltninger kan resultere i alvorlige kropsskader eller dødsfald. EMC VAR Kun autoriserede el-installatører som er personligt bekendt med konstruktionen og opsætningen WARNING af dette udstyr og farerne involveret i det, bør installere, justere, opsætte eller betjene dette udstyr. Gennemlæs og forstå denne manual og andre tilsvarende manualer i deres helhed før iværksættelse. Fejl eller manglende opmærksomhed af disse sikkerhedsforanstaltninger kan resultere i alvorlige kropsskader eller dødsfald. NOTE: Brug den dedikerede stelforbindelse til at jordforbinde drevet. Brug ikke fastgørelsesskruer/-bolte eller chassisskruer JordIngsanbefalInger Jordklemmen fra hver Optidrive bør være individuel forbundet DIREKTE til jordskinnen (via det eventuelle installerede filter). Optidrive s jordforbindelser bør ikke gå fra det ene drev til det andet. Heller ikke til eller fra forskelligt andet udstyr. Jordsløjfeimpedansen skal overholde de gældende sikkerhedsforskrifter. For at overholde ul-forskrifterne skal der anvendes ul-godkendte ringkabelsko til alle jordforbindelser. Drevets sikkerhedsjord skal være forbundet til et jordforbundet system. Jordimpedansen skal passe til de nationale og lokale industrielle sikkerhedsreglementer og/eller elektriske retningslinjer. Integriteten på alle jordforbundne forbindelser bør efterses periodisk. JORDFEJlS MONITORERING Hvis der anvendes en jordfejls monitor (fejlsrelæ), bør kun type B apparater bruges for at undgå utilsigtet udkobling. Alle Optidrive produkter har indbyggede komponenter, der undertrykker spændingsstød i forsyningsspændingen. ligeledes beskyttes kredsene mod spændingsspidser, der kan forekomme ved lynnedslag eller af andet udstyr i samme net. Hvis der udføres en højspændingstest af motorsystemet, kan ovenstående komponenter til undertrykkelse af spændingsstød få testen til at mislykkes. For at gennemføre højspændingstest skal VAR-skruen på siden af drevet skrues ud. Det deaktiverer de pågældende komponenter. Efter højspændingstesten skal VAR-skruen monteres igen, og gennemfør endnu en test. Nu skal testen mislykkes det betyder, at kredsen igen er beskyttet mod spændingsstød. SIKKER JORDFORBINDElSE Dette er den sikre jordforbindelse for drevet, som er krav i henhold til reglementet. Et af disse punkter skal være forbundet til jord. Dette kan ske fx ved tilstødende bygningsstål, som er jordforbundet eller en jordforbindelse gennem gulvet eller jordskinne. Jordforbindelsespunkterne skal efterkomme de nationale og lokale industrielle sikkerhedsreglementer og/eller elektriske lovgivninger. 8

9 MOTORJORDFORBINDElSE Motorjordforbindelsen skal forbindes til jordforbindelsesterminalerne på drevet. SKæRMET JORDFORBINDElSE (KABEl SKæRMEN) Jordforbindelsesterminalerne udgør et jordforbindelsespunkt for motorkablets skærm. Motorkablets skærm forbindes til denne terminal (i bunden af drevet) og bør også blive tilsluttet motorstellet. Brug en skærmet terminering eller EMI-klemme for at fastgøre til jordforbindelsesterminalen. Når der anvendes et skærmet kabel til signalledninger, bør skærmen kun jordforbindes ved energikilden og ikke i drevenden ledningsforbindelser Forbind drevet i følge forbindelsesdiagram fig. 4.3, og sikre at motorterminalerne er forbundet korrekt. Der er to generelle forbindelsesprincipper: Stjerne og trekant. Det er vigtigt, at motoren er forbundet i overensstemmelse med spændingerne, som den er stemplet med. For mere information, se motorklemmeforbindelserne i fig Anbefalet kabel- og ledningstværsnit, se afsnit 10.2 Elektriske data. Det anbefales at forsyningskablet bør være 3-ledet eller 4-ledet skærmet plast-isoleret kabel, fremført i overensstemmelse med lokale industrielle reglementer og håndværksmæssig praksis drev og motor forbindelser For 1-faset forsyning tilsluttes til l1/l, l2/n. For 3-faset forsyning tilsluttes til l1, l2, l3. Faseret forbindelser er ikke nødvendigt. Motoren skal være forbundet til u, V, W. For drev, som har en dynamisk bremsetransistor, vil der være behov for at tilslutte en ekstern bremsemodstand, som tilsluttes til +DC og BR. Bremsemodstandskredsen er termiskbeskyttet. Yderligere information kan findes i den udvidede brugervejledning. Terminalerne DC, +DC og BR er skjult bag plastik afdækning fra fabrikken. plastik afdækningen fjernes hvis/når det kræves. byggestørrelse 1- terminaler: byggestørrelse 2 og 3 - terminaler: -DC L1/L L2/N L3 L1/L L2/N L3 U V W +DC BR U V W 4.3 forbindelsesdiagram 9

10 4.5. motorklemboksterminaler De mest anvendte motorer er beregnet til dobbelt spænding forsyninger. Dette er indikeret på motorens mærkeskilt. Den operationelle spænding er normalt valgt ved installering af motoren, ved at vælge enten stjerne- eller trekantsforbindelsen. Stjerne angiver altid den højeste spænding af de to spændingsområder. Typiske spændinger: star 400V 690V delta 230V 400V 5. signaltilslutninger 5.1. signalterminaltilslutninger standardforbindelser terminalnr. signal beskrivelse 1 +24V output spænding +24V, 100mA. 2 Digital Input 1 Binærindgang 1, 2 og 3: positiv logik logisk 1 spændingområde: 8V 30VDC logisk 0 spændingsområde: 0V 2VDC 3 Digital Input 2 Digital: V 4 Digital Input 3 / Analog Input V output spænding 6 7 0V 8 9 0V Analog Input 1 / Digital Input 4 Analog Output / Digital Output 10 Relæ Common Analog: V, mA eller mA +10V, 10mA, 1kΩ minimum Analog: V, mA eller mA Digital: V 0V ved anvendelse af AI (pot.forsyning) (forbundet til 9) Analog: V, 20mA maximum, (10 bit) Digital: V, 20mA 0V ved anvendelse af AO (forbundet til 7) 11 Relæ NO Kontaktsæt 250VAC, 6A / 30VDC, 5A 5.2. rj45 datatilslutning FOR DREV MED SOFTWARE V1.00 & V No connection 2 No connection 3 0V 4 RS485 - / Optibus/MOSBuS 5 RS485 - / Optibus/MOSBuS 6 +45V for Optiport E2 only 7 No connection 8 No connection For Optibud and Modbus, data format is fixed as: 1 start bit, 8 data bits, 1 stop bit, no parity. Baudrate & address set in p-36 FOR DREV MED SOFTWARE V1.02 & SENERE 1 No connection 2 No connection 3 0V 4 RS485 - / Optibus 5 RS485 - / Optibus 6 +45V for Optiport E2 only 7 RS485 - / Modbus 8 RS485 - / Modbus For Optibud and Modbus, data format is fixed as: 1 start bit, 8 data bits, 1 stop bit, no parity. Baudrate & address set in p-36 For MODBuS RTu register information henvises til Optidrive E2 Advanced user Guide eller Application note AN-ODE-01. Ved anvendelse af MODBuS kan analoge og digitale inputs konfigureres som vist i afsnit 8.3 MODBuS styring (p12 = 3 eller 4) 10

11 6. IdrIftsættelse 6.1. betjening af tastatur Drevet konfigureres og driftstilstand vises via tastatur og display. naviger op ned reset/ stop start Anvendes til at vise realtidsinformationer, til adgang og afslutning af parameterredigering og til at gemme parameterændringer. Anvendes til at øge hastigheden i realtidstilstand eller til at forøge parameterværdierne i redigeringstilstand Anvendes til at reducere hastigheden i realtidstilstand eller til at formindske parameterværdierne i redigeringstilstand Anvendes til at genindkoble et trippet drev. I drift anvendes den til at stoppe et kørende drev. Anvendes til start af motor samt skift af omdrejningsretning, når bi-direktionaldrift med tastaturet er aktiveret redigering af parameter For at skifte en parameterværdi, hold denne tast nede i i>1sek., imens drevets display viser Stop. Displayet skifter nu til p-01, som angiver parameter 01. Tryk på tast igen og få vist værdierne af dette parameter. Skift den pågældende værdi ved at bruge og tasterne. Tryk på tast igen for at gemme ændringen. Tryk og hold tasten inde i >1sek. for at gå tilbage til realtidstilstand. Displayet viser Stop hvis drevet er stoppet eller den realtids information (fx hastighed), hvis drevet kører genindstilling af fabriksindstillinger For at geninstallere standardparametrene, tryk på, og i >2s. Displayet viser nu p-def. Tryk tasten for at bekræfte genindstilling af fabriksindstillingerne terminal styring Ved leveringen er Optidrive i fabriksindstillingstilstand, som betyder, at den er sat op til at arbejde med signal på terminaler og alle parametre (p-xx) har værdier, som også er angivet i afsnit 7 parametre. 1. Forbind motoren til drevet, tjek stjerne/trekant forbindelsen for det angivne spændingsniveau. 2. Indlæs motordata fra motorens mærkeskilt, p-07 = motor, p-09= motorfrekvens. 3. Forbind en signalkontakt til terminalerne 1 og 2 og sikre, at kontakten er åben, (drevet er sat ud af funktion). 4. Forbind et potentiometer (1kΩ min. til 10 kω max.) mellem terminal 5 og 7, og udtaget til terminal Med potentiometeret sat til 0 tilsluttes forsyningen til drevet. Displayet vil vise Stop. 6. Tænd signalkontakten i terminal 1 og 2. Drevet er nu indkoblet og frekvens/hastigheden er kontrolleret af potentiometeret. Displayet viser ingen hastighed i Hz (H 0.0), når potentiometeret er sat til minimum. 7. Drej potentiometeret til maximum. Motoren vil accelerere til 50Hz (værdien i p-01) afhængigt af accelerationsrampetid p-03. Displayet viser 50Hz (H 50.0), ved højeste hastighed. 8. For at vise motor (A), tryk kort på navigeringstasten. 9. Tryk igen på for at gå tilbage til hastigheden i displayet. 10. For at stoppe motoren,drejes potentiometeret tilbage til 0 eller afbryd for signalkontakten (terminal 1-2). Hvis signalkontakten afbrydes, vil drevet decelerere til stop på den tid som displayet viser. Hvis potentiometeret drejes til 0 med signalkontakten sluttet, vil displayet vise H 0.0 (0.0Hz), aktiveres drevet ikke inden 20 sekunder, vil drevet gå i standbytilstand, displayet viser Standby, som betyder at den venter på et hastighedssignal tastaturbetjening For at tillade at Optidrive bliver kontrolleret fra tastaturet i en fremadgående omdrejningsretning, indstil p-12=1 1. Forbind motoren som for terminal styring ovenover. 2. Tilslut drevet ved at slutte signalkontakten på terminalerne 1 & 2. Displayet vil vise Stop. 3. Tryk på tasten. Så viser displayet H

12 4. Tryk på for at øge hastigheden. 5. Drevet vil køre fremad med tiltagende hastighed indtil tryk på, som udløser drevet. CAUTION Vær opmærksom på at acceleration er styret af indstillingen i p-03, tjek venligst dette før start. 6. Tryk for at formindske hastigheden. Drevet vil formindske hastigheden indtil tryk på som udløser drevet. Deaccelerationen er styret af indstillingerne i p Tryk på tasten. Så vil drevet deaccelererer til værdien, som er indstillet i p Displayet vil endelig vise Stop, når drevet afbrudt. 9. For at forudindstille en setpunkts hastighed, tryk på tasten, mens drevet er stoppet. Displayet vil vise setpunkts hastigheden, brug & tasterne for at justere setpunktshastigheden, og tryk på tasten for at vende tilbage til displayet til Stop. 10. Tryk på tasten og drevet vil accelerere til setpunktshastigheden. For at tillade Optidrive at blive kontrolleret fra tastatur i en fremadgående og bagudgående omdrejningsretning, indstil p-12= Betjeningen er den samme som ved p-12=1 for start, stop og skift af hastighed (se ovenover). 12. Tryk på tasten. Displayet skifter til H Tryk på for at øge hastigheden. 14. Drevet vil køre fremad, og forøge hastigheden indtil slippes. Accelerationen er begrænset på samme måde som i p-03. Maximumhastigheden, er hastigheden, som er sat i p For at skifte omdrejningsretning på motoren, tryk på tasten igen. 7. parameter 7.1. standardparameter par. beskrivelse område stand ard forklaring p-01 Max. omdrejningstal p-02 to 5*p-09 (max 500Hz) 50Hz (60Hz) Maximal hastighedsbegrænsning Hz eller rpm. Se p-10 p-02 Min. omdrejningstal 0 to p-01 (max 500Hz) 0Hz Minimum hastighedsbegrænsning Hz eller rpm. Se p-10 p-03 Accelerationsrampetid 0 to 600s 5s Accelerationsrampetid fra 0 to basis hastighed (p-09) i sekunder p-04 Decelerationsrampetid 0 to 600s 5s p-05 Valg af stoptilstand p-06 Energioptimering p-07 Nom. motorspænding p-08 Nom. motor 0: Stop via rampe 1: langsom stop 2: Stop via rampe (hurtigt stop) 0: Deaktiveret 1: Aktiveret 0, 20V to 250V 0, 20V to 500V 25 % -100 % af nom. motor p-09 Nom. motorfrekvens 25Hz to 500Hz V 400V (460V) Motor 50Hz (60Hz) p-10 Nom. omdrejningstal 0 to rpm 0 p-11 Spændingsboost Str. 1: 0.0 til 20.0 % Str. 2: 0.0 til 15.0 % Str. 3: 0.0 til 10.0 % af max. udgangsspænding. Afhængig af motoreffekten Decelerationsrampetid fra basishastighed (p-09) til stilstand i sekunder. Når p-04=0, er decelerationsrampen fastsat af p-24. Ved at sætte p-04=0 aktiveres dynamisk rampekontrol, hvor rampetiden kan udvides automatisk for at modvirke 0-volt udfald. Ved afbrydelse af nettet og p-05=0 forsøger motoren at opretholde driften ved at reducere belastningshastigheden og udnytte belastningen som generator. Med p-05 = 2, kører motoren til stilstand via decelerationsrampe p-24 ved afbrydelse. Aktiverer også bremsetilstand ved kontinuerlig drift til normal nedbremsning. Reducerer automatisk den valgte motorspænding ved lave belastninger, når den er aktiveret. Minimumsværdien er 50 % af den nom. værdi. Motorspænding (se mærkeskilt) i volt. I lavspændingsmotorer er denne værdi begrænset til 250V. Med indstilling 0 er spændingskompensationen deaktiveret. Motor (se mærkeskilt) i ampere. Motorfrekvensen (se mærkeskilt) i herz. Med indstillinger, bortset fra 0, vises alle parametre, der er relateret til omdrejningstallet rpm. Øger udgangsspændingen med en justerbar værdi ved lave omdrejningstal for at lette løsrivelse af, belastning der sidder fast. I konstant drift med lave omdrejningstal skal der anvendes en motor med fremmed køling. 12

13 p-12 Valg af signal tilstand: Terminal /Tastatur / MODBuS /pi 0. Terminalstyring 1. Tastaturstyring - fremad 2. Tastaturstyring - baglæns 3. MODBuS netærksstyring med intern accel./decel. rampe 4. MODBuS netværksstyring med justerbar accel./decel. rampe. 5. Bruger pi-styring 6. Bruger pi-styring med analog og summere input 1 p-13 Fejl log Sidste 4 fejl gemmes 0 Kun læsbar p-14 udvidet menu adgang Kode 0 to primær STYRING AF DREVET 0. Terminalstyring 1. uni-directional tastaturstyring. Tastatur START tasten kan ikke anvendes til reversering. 2. Bi-directional tastaturstyring. Tastatur START tasten anvendes til skift af omdrejningsretning. 3. Styring via Modbus RTu (RS485) komm. benytter intern accel./decel. rampe 4. Styring via Modbus RTu (RS485) komm. benytter accel./decal. rampe opdateret via Modbus 5. Brugerens pi-styring med ekstern feedback signal 6. Brugerens pi-styring med ekstern feedback signal og summere analog input 1 Seneste 4 fejl gemmes i kronologisk rækkefølge hvor den seneste fejl vises først. Tryk Op eller NED tasterne for at navigere gennem de 4 fejl. Den nyeste fejl vises altid først. uv fejl gemmes kun en gang. Øvrig fejllogning af hændelser er tilgængelige i parameter gruppe 0. Adgangskode 101 (standard) for udvidet menu adgang. ændring af koden i p-39 for at undgå uvedkommende kan få adgang til det udvidede parametermenu. NOTE Standardparameter værdier for HK dimensionerede drev er vist i parentes. NOTE Standbytilstand aktiveres automatisk når, drevet står med 0-omdrejninger i > 20 sekunder udvidede parametre par. beskrivelse område standard forklaring p-15 Valg af digital input funktion p-16 Analog input format p-17 Effektiv switching frekvens p-18 Valg af relæ output p-19 p-20 p-21 p-22 p-23 Relæ output grænseværdi Forindstillet omdrejningstal 1 Forindstillet omdrejningstal 2 Forindstillet omdrejningstal 3 Forindstillet omdrejningstal 4 0 til V, b 0..10V, 0..20mA, t 4..20mA, r 4..20mA, t 20..4mA r 20..4mA 0..10V kHz 8 / 16kHz 0: Drevet aktiveret 1: Drevet OK 2: Motor kører med indstillet hastighed 3: Drevet er udkoblet 4: Motor omdrejningstal > = grænseværdi 5: Motor > = grænseværdi 6: Motor omdrejningstal < grænseværdi 7: Motor < grænseværdi 0.0 til 100 % for omdrejningstal 0.0 til 200 % for 1 Definerer funktionen af digitale inputs afhængig af styringstilstanden i p-12. Se afsnit 8 Analog og digital input konfiguration for yderligere information. Konfigurer analog input (/spænding) 0..10V: kan anvendes for unipolar input signal. b 0..10V: kan anvendes for bipolar input signal. 50 % offset kan anvendes til p-39 og 200 % skaléring i p-35 giver ± p-01 t indikerer at drevet udkobles, hvis signalet fjernes, når drevet er tilsluttet. r indikerer at drevet vil rampe til hastighed 1, hvis signalet fjernes, når drevet er tilsluttet. Indstilling af maks. udgangskoblingsfrekvens. Højere skiftefrekvens medfører mindre motorstøj, men også store tab fra sluttrinnet. Hvis red vises i displayet, er switching frekvensen blevet reduceret til et niveau i p00-14 pga. usædvanlig høj temperatur i kølelegemet. Definerer funktionen af relæet, når driftkonditionerne opnås. Deaktiveret: kontaktsæt åben, NO. Aktiveret: kontaktsæt lukket, NC. Mulighed 4 til 7: relæudgangen er aktiveret ved brugen af niveauerne i p % Fastlægger grænseværdien for p-18 og p-25. -p-01(min.) til p-01(max.) 0 Hz Bestemt jog / omdrejningstal 1. -p-01(min.) til p-01(max.) 0 Hz Bestemt jog / omdrejningstal 2. -p-01(min.) til p-01(max.) 0 Hz Bestemt jog / omdrejningstal 3. -p-01(min.) til p-01(max.) 0 Hz Bestemt jog / omdrejningstal 4. 13

14 p-24 p-25 p-26 Decel. rampetid 2 (Hurtigstop) Valg af analog output funktion udblænding af omdrejningstal s 0 DIGITAl OuTpuT TIlSTAND: 0: Motor frikoblet (digital) 1: Motor OK (digital) 2: Motor på indstillet omdrejningstal 3: Motoren deaktiveret (digital) 4: Motor omdrejningstal > = grænseværdi (digital) 5: Motor > = grænseværdi (digital) 6: Motor omdrejningstal < grænseværdi (digital) 7: Motorstøm < grænseværdi (digital) ANAlOG OuTpuT TIlSTAND: 8: Motor omdrejningstal (analog) 9: Motor (analog) 0 til p-01 0 Hz p-27 udblændingsmidte p-02 (min.) til p-01 (max.) 0 Hz p-28 p-29 p-30 u/f karakteristik justerbar spænding u/f karakteristik justerbar frekvens Valg af terminalgenstartsfunktion p-31 Valg af tastatur funktion p-32 Jævns-bremsning 0 til 25.0s p-33 Spin start (kun str. 2 & 3) Jævns-bremse ved start (str. 1) 0 p p Hz EdgE-r, Auto-0.. Auto-5 0: Minimum omdrejningstal 1: Forrige omdrejningstal 2: Minimum omdrejningstal (auto-run) 3: Forrige omdrejningstal (auto-run) 0: Deaktiveret 1: Aktiveret 8 Auto-0 1 Deceleration rampetid 2 fra basisomdrejningstal (p-09) til stilstand i sekunder. Valget af brugen af hurtigstopfunktion via digital input eller ved svigt iht. p-05. Ved valg af 0 vil motoren køre i friløb indtil STOp. DIGITAl OuTpuT TIlSTAND: Mulighed 0 til 7: Valg af digital spændingssignal Deaktiveret: 0V Aktiveret: +24V, (20mA grænseværdi) Mulighed 4 to 7: Digital output aktiveres med den værdi, der er indstillet i p-19 ANAlOG OuTpuT TIlSTAND: Mulighed 8: Motoromdrejningstalssignalområde: 0..10V = % af p-01 Mulighed 9: Motor signalområde: 0..10V = % af p-08 Omdrejningstallet bliver ved den øverste eller nederste skjulte frekvensgrænse, indtil den næste fade-frekvensgrænse ved indgangen er nået. Omdrejningstallet kører gennem fade-båndet efter en hastighed, der er indstillet i p-03 and p-04. Indstil p-09 inden justering foretages. Midten af fade-båndet. Tilpasser den aktuelle motorspænding til denne værdi med den frekvens, der er indstillet i p-29 Indstiller den frekvens, som den u/f-justerbare spænding, der er indstillet i p-28, oprettes med Edge-r: hvis drevet tilsluttes nettet med digital input 1 sluttet (aktiveret), vil motoren ikke køre. Kontakten skal åbnes og lukkes efter nettilslutning eller efter reset af udkobling for genstart. Auto-0: motoren vil køre når det digitale input 1 er sluttet (hvis ikke den er udkoblet). Auto-1..5: drevet vil foretage 1..5 opstartsforsøg for automatisk genstart efter en udkobling (25s mellem hvert forsøg). Hvis fejlen er elimineret, vil motoren genstarte. For at reset tælleren skal motoren afbrydes. Reset kan ske på tastatur eller genaktivering af motoren. Valg af 0 eller 2, vil motoren altid starte fra minimum omdrejningstallet. Valg af 1 eller 3, vil motoren rampe op til omdrejningstallet før sidste STOp kommando. Valg af 2 eller 3, status af digital input 1 styrer drevet til start eller stop. Start og stop tasten på drevet er funktionsløs i denne situation. I indstilling 0 eller 1 skal start tasten anvendes. I indstilling 2 eller 3 frikobles motoren, når dens hardware modtager frikoblingssignalet. Derefter kan omdrejningstallet ændres med tastaturet. 0 Når > 0, aktiveres jævnsbremsningen, så snart omdrejningstallet er nul, og der udsendes et stopsignal. Kun aktiv spærre (de-aktiveret) indstillet i (stop), ikke ved frikobling. Til dette anvendes den værdi, der er p Ved aktivering starter motoren fra det registrerede rotoromdrjningstal. Kort forsinkelse er mulig, hvis rotoren står stille. For drev i str. 1 kan jævnsbremsningen aktiveres ved frikobling med p-33 = 1. Varighed og niveau indstilles med p-32 og p

15 p-34 Bremsechopper aktivering (kun størrelse 1) 0: Deaktiveret 1: Aktiveret med software beskyttelse 2: Aktiveret uden software beskyttelse 0 Software beskyttelse for Invertek standard bremsemodstande (200W). For ikke Invertek testede modstande og kraftigere bremse applikationer vælg 2. p-35 Analog input skaléring % 100 % Skaléring af analog input, opløsning 0.1 %. p-36 Seriel kommunikation addresser MODBuS aktiveret/ baudrate valg Timeout Adr: 0 deaktiveret, Adr: entydig enhedsadresse til komm.netværket. Op-buS (fast kbps) 9.6k til 115.2kbps (Modbus) 0 (ingen fejl), t 30, 100, 1000, 3000 (ms) r 30, 100, 1000, 3000 (ms) 0p-buS t 3000 (3 sek. fejl) Ved anvend. af Op-buS er MODBuS deaktiveret. Komm. m/optistick, pda og Optiport E2 er muligt. Indstilling af baudrate aktiverer MODBuS og deaktiverer Op-buS. Tidsrummet før en deaktivering i tilfælde af komm. afbrydelse kan indstilles i millisekunder. Indstilling 0 deaktiverer komm. deaktivering. t indikerer, at der slukkes for drevet, når perioden overskrides. r indikerer, at motoren standses ved rampekørsel, når denne periode overskrides. p-37 Adgangskode definition 0 til Definerer adgangskode for udvidet parametersæt, p-14 p-38 parameter adgangsspærre 0: Alle parametre kan ændres, og de sikres aut. ved afbrydelse 0 1: læsbar og låst for ændring. p-39 Analog input offset % 0 % p-40 p-41 p-42 p-43 Displayomdrejningstals skalérings faktor Brugers pi (proportional bånd) Brugers pi (Integral tid) Valg af brugers pi drifts tilstand p-44 Brugers pi reference valg p-45 Brugers pi digitale reference p-46 Brugers pi feedback valg p-47 Format af analog input til Styrer brugeradgangen til parametrene. Når p-38 = 0, kan alle parameter ændres og vil blive gem aut. Når p-38 = 1, er alle parametrene låst og kan ikke ændres. Introducerer offset til analog input niveau med opløsning 0.1%. f.eks. 10% = 1V = 0Hz Skalérer omdrejningstallet med denne faktor. Hvis p-10 = 0, skaléres omdrej.tal i Hz med denne faktor. Hvis p-10 > 0, skaléres omdrej.tal i rpm. Vises i realtid på drevet og indikeret med c. Højere værdi anvendes for høj inerti. For høj værdi medfører ustabilitet. 0.0s s 1.0s Højere værdi giver langsommere og mere dæmpet respons. 0: Direkte 1: Inverteret 0: Digital 1: Analog 0 0 Hvis et stigende feedback signal vil kunne øge motorens omdrejningstal, indstil til Inverse. Valg af kilde for pi styringens reference signal. Hvis 1, anvendes analog input % 0.0 % Anvender forudindstillet reference når p-44 = 0. 0: analog input 2 (T4) 1: analog input 1 (T6) 2: motorlast 0..10V, 0..20mA, t 4..20mA, r 4..20mA, t 20..4mA r 20..4mA 0 Denne parameter vælger feedback signal V Valg af format for analog input 2. t indikerer, at motoren udkobler hvis signalet fjernes mens motoren er aktiveret. r indikerer, at motoren vil rampe til omdrejningstal 1, hvis signalet fjernes mens motoren er aktiveret. 15

16 JuSTERING AF SpæNDING / FREKVENS (V/F) KARAKTERISTIK Spænding- og frekvenskaraktererne er bestemt af mange parametre som vist her. Reducering af spændingen på en bestemt frekvens, reducerer men i motoren og heraf selvfølgelig momentet og effekten. u/f-kurven kan begrænses ved at bruge p-28 og p-29, hvor p-28 fastsætter procentvise stigning eller reduktion af spændingen som moteren anvender ved den specificerede frekvens i p-29. Dette kan være brugbart, hvis motor ustabilitet opstår ved forskellige frekvenser, dette kan medføre en tilfældig forøgelse eller reduktion af spændingen (p-28), som vil kunne medføre en hastighedsustabilitet (p-29). For applikationer som kræver energibesparelse, typisk HVAC og pumper, energioptimeringsparameteren (p-06) aktiveres. Dette medfører automatisk reduktion af den anvendte motorspænding ved en let belastning. p-00 parameter STATuS I REAlTID (KuN læsbar) beskrivelse display område forklaring p00-01 Værdi analog input % 100 % = max. input spænding p00-02 Værdi analog input % 100 % = max. input spænding p00-03 Omdrejningstals referenceinput -p1-01 p1-01 Med p-10 = 0, vises omdrejningstallet i Hz ellers i RpM p00-04 Digital input status Binær værdi Status digital input p00-05 Reserveret 0 Reserveret p00-06 Reserveret 0 Reserveret p00-07 Aktuel motorspænding 0 600VAC Effektiv spændingsværdi ved motoren p00-08 log f/mellemkredsspænding VDC Intern mellemkredsspænding p00-09 Intern kølelegeme temperatur C Temperatur i kølelegeme i C p00-10 Drifts-timetæller 0 til timer ændres ikke ved nulstilling til fabriksindstillingerne. p00-11 p00-12 Funktionstid siden seneste deaktivering (1) Funktionstid siden seneste deaktivering (2) 0 til timer 0 til timer p00-13 Funktionstid siden seneste spærre 0 til timer p00-14 Effektiv switching frekvens 4 til 32 khz Funktionstidsur stoppet med motorspærre (eller deaktivering), nulstilles kun ved deaktivering ved den næste frikobling. Nulstilles også ved den næste frikobling ved svigt. Funktionstidsur stoppet med regulatorspærre (eller deaktivering), nulstilles kun ved deaktivering ved den næste frikobling (underspænding gælder ikke som deaktivering). Nulstilles ikke ved udfald/ genaktivering af net, uden at der er sket en deaktivering før udfaldet. Nulstilles også med den næste frikobling ved svigt. Funktionstidsur stoppet med motorspærre, værdien nulstilles med næste frikobling. Aktuel effektiv udgangs switching frekvens. Denne værdi skal være under den værdi, der er indstillet i p-17, hvis frekvensomformeren drevet bliver for varm. Frekvensomformeren reducerer automatisk koblingsfrekvensen for at undgå en udkobling af overtemperatur og for at holde den i drift. p00-15 log for DC-bus spænding V De seneste 8 værdier før deaktivering, opdateret hver 250ms p00-16 log for temperaturføler C De seneste 8 værdier før deaktivering, opdateret hver 500ms p00-17 Motor 0 til 2 x nom. Strøm De seneste 8 værdier før deaktivering, opdateret hver 250ms p00-18 Software-ID, I/O & motor-styring Fx 1.00, 47AE p00-19 Drevets serienummer p00-20 Motormærkning Optagen effekt Versionsnummer og kontrolsum. 1 på venstre side indikerer I/O processor, 2 på venstre side indikerer motorstyring Entydig frekvemsomformer serienummer Fx / 32 / 005 Optagen effekt, driftstype Fx 0.37, 1 230,3p-out 16

17 adgang til parametergruppe nul og navigation Når p-14 = p-37 (fabriksindstilling 101) er alle p-00 parametre synlige. Når brugeren går til p-00, og trykker på, vil displayet vise p00-hh, hvor HH repræsenterer det sekundære nummer indenfor p-00. (dvs. 1 til 20). Tryk en gang mere, og så vil displayet vise værdien på denne parameter i nul-gruppen. Når der er parametre, som har flere værdier (fx software ID), trykkes på og tasterne for at vise de forskellige værdier i den pågældende parameter. Ved at trykke kortvarigt på vender du tilbage til parametergruppen oven over. Hvis der igen trykkes kortvarigt på (uden der trykkes på eller ), skiftes der til et højere parameterniveau (hovedparameterniveauet). Når der trykkes på eller på det nederste niveau (fx p00-05) for at ændre p-00 indekset, vises parameterværdien, når der trykkes kortvarig på. 8. analog og digital Input konfiguration 8.1. styring VIa terminalerne (p-12 =0) p-15 digital input 1 (t2) digital input 2 (t3) digital input 3 (t4) analog input (t6) bemærkninger åben åben : analog : analog omdrejningstals omdrej- 0 ref. ningstals ref. ningstal omdrejningstal 1 1 åben: stop (deaktiveret) åben : kørsel fremad Sluttet: kørsel (aktiveret) Sluttet : kørsel baglæns Sluttet Sluttet : : omdrej- Analog input 1 reference 1 2 åben: stop (deaktiveret) Sluttet: kørsel (aktiveret) åben: stop (deaktiveret) Sluttet: kørsel (aktiveret) 3 1) åben: stop (deaktiveret) Sluttet: kørsel (aktiveret) 4 5 åben: stop (deaktiveret) Sluttet: kørsel (aktiveret) åben: fremad stop Sluttet: fremad kørsel 6 1) åben: stop (deaktiveret) Sluttet: kørsel (aktiveret) 7 8 åben: stop (deaktiveret) Sluttet: fremad kørsel (aktiveret) åben: stop (deaktiveret) Sluttet: kørsel (aktiveret) åben: analog omdrejningstals ref. Sluttet: omdrejningstal 1 / 2 digital Input 2 åben Sluttet åben Sluttet digital Input 3 åben åben Sluttet Sluttet åben : analog omdrejningstal ref. Sluttet : omdrejningstal 1 åben : Analog input 1 Sluttet : Analog input 2 åben: baglæns stop Sluttet: baglæns kørsel åben: fremad Sluttet: baglæns åben: Stop (deaktiveret) Sluttet: Kørsel baglæns (aktiveret) åben : fremad Sluttet : baglæns åben: omdrejningstal 1 Sluttet: omdrejningstal 2 forudindstillet omdrejningstal omdrej.tal 1 omdrej.tal 2 omdrej.tal 3 omdrej.tal 4 Input ekstern trip: åben: deaktivering Sluttet: kørsel Analog input 2 reference åben: analog omdrejningstal ref. Sluttet: omdrejningstal 1 Input ekstern trip: åben: deaktivering Sluttet: motor kører Input ekstern trip: åben: deaktivering Sluttet: motor kører digital Input 3 åben Sluttet åben Sluttet analog Input 1 åben åben Sluttet Sluttet Analog input 1 reference åben: omdrejningstal 1-4 Sluttet: max. omdrejningstal (p-01) Analog input 1 reference Analog input 1 reference Analog input 1 reference Analog input 1 reference Analog input 1 reference omdrejningstal omdrej.tal 1 omdrej.tal 2 omdrej.tal 3 omdrej.tal 4 4 valgbare omdrejningstal. Analog input kan bruges som digital input, sluttet status: 8V < Vin < 30V Tilslut ekstern ptctemp.føler eller lign. til digital input 3 Skifter mellem analog input 1 og 2 Sluttes digital input 1 og 2 samtidig, aktiveres hurtig stop (p-24) Tilslut ekstern ptctemp.føler eller lign. til digital input 3 Sluttes digital input 1 og 2 samtidig, aktiveres hurtig stop (p-24) 17

18 digital Input 3 analog Input 1 omdrejningstal 9 åben: stop (deaktiveret) Sluttet: fremad kørsel (aktiveret) åben: stop (deaktiveret) Sluttet: baglæns kørsel (aktiveret) åben Sluttet åben åben omdrej.tal 1 omdrej.tal 2 Sluttes digital input 1 og 2 samtidig, aktiveres hurtig stop (p-24) åben Sluttet omdrej.tal 3 Sluttet Sluttet omdrej.tal 4 10 Normal åben (NO): sluttes kortvarigt ved start Normal sluttet (NC): åben kortvarigt ved stop åben : analog omdrejningstals ref. Sluttet: omdrejningstal 1 Analog input 1 reference 11 Normal åben (NO): sluttes kortvarigt ved fremad kørsel Normal sluttet (NC): åben kortvarigt ved stop Normal åben (NO): sluttet kortvarigt ved baglæns kørsel Analog input 1 reference Sluttes digital input 1 og 3 samtidig, aktiveres hurtig stop (p-24) 12 åben: stop (deaktiveret) Sluttet: kørsel (aktiveret) åben: hurtig stop (deaktiveret) Sluttet: kørsel (aktiveret) åben : analog omdrejningstal ref. Sluttet : forudindstillet omdrejningstal 1 Analog input 1 reference NOTE Negativ omdrejningstal inverteres, hvis der vælges baglæns kørsel. TYpISKE ApplIKATIONER Analog hastighed med 1 hastighed og frem/bak kontakt Analog hastighed med 2 forindstillede hastigheder 4 forindstillede hastigheder og switch for hastighed. Dvs. 5 forindstillede hastigheder Analog hastighed med 1 hastighed og motortermistor trip lokal eller fjernstyret analog hastighed (2 analog input) Trykknap frem/bak/stop med hurtig stop ved brug af 2. decelerationrampe 18

19 8.2. tastaturstyring (p-12 = 1 eller 2) p-15 digital input 1 (t2) digital input 2 (t3) digital input 3 (t4) analog input (t6) bemærkninger 0, 1, 5, åben: Stop (deaktiveret) lukket: Kør (aktiveret) åben: Stop (deaktiveret) lukket: Kør (aktiveret) 3 1) åben: Stop (deaktiveret) lukket: Kør (aktiveret) 4 åben: Stop (deaktiveret) lukket: Kør (aktiveret) 6 1) åben: Stop (deaktiveret) lukket: Kør (aktiveret) 7 åben: Fremad stop lukket: Fremad start lukket: Fjernbetjent Op tast lukket: Fjernbetjent Op tast lukket: Fjernbetjent Op tast lukket: Fjernbetjent Op tast åben: Kørsel fremad lukket: Kørsel baglæns åben: Baglæns stop lukket: Kørsel baglæns lukket: Fjernbetjent NED tast lukket: Fjernbetjent NED tast Input for ekstern udløser: åben: Deaktivering lukket: Motoren kører åben: Tastatur omdrejningstals ref. lukket: Analog input 1 Input for ekstern udløser: åben: Deaktivering lukket: Motoren kører Input for ekstern udløser: åben: Deaktivering lukket: Motoren kører åben: Fremad +24V: Baglæns åben: Tastatur omdrejningstals ref. +24V: omdrejningstal 1 lukket: forskudt NED tast Analog input 1 åben:tastatur omdrejningstals ref. +24V: omdrejningstal 1 åben: Tastatur omdrejningstals ref. +24V: Forindstillet omdrejningstal 1 Tilslut ekstern ptc-temp. føler eller lign. til digital input 3 Tilslut ekstern ptc-temp. føler eller lign. til digital input 3 Sluttes digital input 1 og 2 samtidig, aktiveres hurtig stop (p-24) ApplIKATIONSEKSEMplER Fjernbetjente taster. Tryk for hastighed med frem/bak. NOTE Som standard, hvis aktiveringssignalet er sat, vil motoren ikke køre, før der trykkes på START tasten. For automatisk at starte motoren, når aktiveringssignalet er sat, indstil p-31 = 2 eller 3. Denne funktion deaktiverer brugen af START & STOp tasterne. 19

20 8.3. modbusstyring (p12 = 3 eller 4) p-15 digital input 1 (t2) digital input 2 (t3) digital input 3 (t4) analog input (t6) bemærkninger 0..2, 4..5, åben: Stop (deaktiveret) lukket: Kør (aktiveret) 3 1) åben: Stop (deaktiveret) lukket: Kør (aktiveret) 6 1) åben: Stop (deaktiveret) lukket: Kør (aktiveret) 7 1) åben: Stop (deaktiveret) lukket: Kør (aktiveret) Ingen virkning Ingen virkning Ingen virkning åben: omdrejningstals ref. master lukket: omdrejningstal 1 åben: omdrejningstals ref. master lukket: analog input åben: omdrejningstals ref. master lukket: tastatur omdrejningstal ref. Input for ekstern udløser: åben: deaktivering lukket: Motoren kører Input for ekstern udløser: åben: deaktivering lukket: Motoren kører Input for ekstern udløser: åben: deaktivering lukket: Motoren kører Ingen virkning Analog input reference Ingen virkning Yderligere oplysninger findes i MODBuS RTu Register Map information and communication setup i den Advanced user Guide eller Application note AN-ODE-01. Start- og stop kommandoer gives via gateway. Digital input 1 skal være lukket for at motoren kan køre. Tilslut ekstern ptc-temp.føler eller lign. til digital input 3 Master omdrej.tals ref. START og STOp styres via gateway. Tastatur omdrej.tals ref. motoren kører automatisk, hvis digital input 1 er lukket, afhængig af indstilling i p bruger pi-styring (p-12 = 5 eller 6) p-15 digital input 1 (t2) digital input 2 (t3) digital input 3 (t4) analog input (t6) bemærkninger 0, 2, 4..5, åben: Stop (deaktiveret) lukket: Kør (aktiveret) åben: Stop (deaktiveret) lukket: Kør (aktiveret) 3, 6, åben: Stop (deaktiveret) 7 1) lukket: Kør (aktiveret) åben: pi -styring lukket: omdrejningstal 1 åben: pi -styring lukket: analog input 1 åben: pi -styring lukket: omdrejningstal 1 pi feedback: analog input pi feedback: analog input Input for ekstern udløser: åben: deaktivering lukket: Motoren kører Ingen virkning Analog input 1 pi feedback: analog input Tilslut ekstern ptc-temp.føler eller lign. til digital input 3 ApplIKATIONSEKSEMplER Fjernbetj. pi feedback styring (closed loop) med lokal omdrejningstal 1 Fjernbetj. pi feedback styring (closed loop) med lokal analog omdrejningstal input Fjernbetj. pi feedback styring (closed loop) med lokal omdrej.tal 1 og motor termistor trip NOTE Som standard er pi referencen beregnet for digital referenceniveau, indstillet i p-45. Når der benyttes analog referenceindstilling p-44 = 1 (analog) forbindes referencesignalet til analog input 1 (T6). Standardindstillinger for proportionalbånd (p-41), integraltid (p-42) og feedback tilstand (p-43) er brugbare for de fleste HVAC- og pumpeapplikationer. Den analogreference, anvendt for pi -styring, kan også benyttes som lokal omdrejningstalsreference, når p15 = 1. Yderligere oplysninger findes i konfiguration af pi-styring for typiske feedback applikationer i Advanced user Guide or Application note AN-ODE

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag?

vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag? vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag? nem at tilpasse Vacon 10 er en ekstremt kompakt frekvensomformer til brug inden for maskinkonstruktion i effektområdet 0,25 kw til 5,5 kw. Vacon 10 er

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

65.00 ELEKTRONISK MOTORSTYRING! SOFTSTARTERE OG FREKVENSOMFORMERE SOFTSTARTERE OG FREKVENSOMFORMERE. 65.00 Elektronisk motorstyring

65.00 ELEKTRONISK MOTORSTYRING! SOFTSTARTERE OG FREKVENSOMFORMERE SOFTSTARTERE OG FREKVENSOMFORMERE. 65.00 Elektronisk motorstyring 65.00 ELEKTRONISK MOTORSTYRING! SOFTSTARTERE OG FREKVENSOMFORMERE SOFTSTARTERE OG FREKVENSOMFORMERE 65.00 Elektronisk motorstyring 1 SOFTSTARTERE Fairford softstartere 2-faset indbygget bypass, TYPE: PFE

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Lenze Global Drive 8200 vector / motec vector

Lenze Global Drive 8200 vector / motec vector vector 1 System oversigt 8200 vector Parametrerings og idriftsættelsessoftware Funktionsmodul (kan integreres): Standard-I/O Applikations-I/O LECOM-B (RS485) INTERBUS PROFIBUS Systembus (CAN) DeviceNet

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Diskret i størrelse, men stor i præstationsevne!

Diskret i størrelse, men stor i præstationsevne! Diskret i størrelse, men stor i præstationsevne! Altivar 12 Frekvensomformer til tre-faset asynkrone motorer, 0,18 til 0,75 kw, 120 V en-faset strømforsyning 0,18 til 2,2 kw, 240 V en-faset strømforsyning

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Harmonisk- Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri

Harmonisk- Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri Harmonisk- forvrængning Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri Faldgrupper med frekvensomformer Højfrekvent støj EMC-filter (øger lækstrøm) Skærmetkabel (øger lækstrøm) Switch frekvens (Akustisk

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere

Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Guide til indbygget PLC Teco 7300 CV frekvensomformere Juni 2005 Indholdsfortegnelse. Interface...3 Installering af PC-program...3 Forbindelse til frekvensomformer...4 Gem parameteropsætning / PLC-program...7

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler

Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Elektriske data for kontakter og ind- og udkoblingsspoler Maksimalafbryderens signalkontakter betegnelse type standard, minimum strøm 100 ma 24 V lavt niveau, minimum strøm 2 ma 15 V OF ON/OFF kontakt

Læs mere

IC200CX-serien. Hurtig vejledning

IC200CX-serien. Hurtig vejledning IC200CX-serien Hurtig vejledning 1 BRUGERFLADE 1.1 KONFIGURATION AF DISPLAYET Hoveddisplay Nederste display 1.2 SYMBOLERNES BETYDNING Symbol C - F BAR-PSI Forklaring / Funktion Lyser, når displayet viser

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Drivteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ Service. MOVITRAC LT E (version B) Driftsvejledning. Udgave 01/2008 11670290 / DA

Drivteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ Service. MOVITRAC LT E (version B) Driftsvejledning. Udgave 01/2008 11670290 / DA Drivteknik \ Automatisering af drivstationer \ Systemintegration \ MOVITRAC LT E (version B) Udgave 01/2008 11670290 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige anvisninger... 4 1.1

Læs mere

GSM CallStarter Type TC202

GSM CallStarter Type TC202 Introduktion GSM Callstarter er lavet til fjernbetjent start af bil og bådvarmer via SMS eller direkte opkald fra en telefon, mobil eller fastnet. Enheden er baseret på brug af GSM nettet, og skal derfor

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414

Axel Kiers Vej 32 8270 Højbjerg Tlf.: 8736 0414 Mobil: 2046 0414 CorrigoE og ETool ETool:...2 Opdatering af regulator...2 Første gang:...2 E-Cable-USB...2 ETool Programmet...3 Kommunikations indstilling...3 Regulator søgning...5 Log On / Off...6 Downloade...7 Konfigurering

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b

teknisk standard 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Ensrettere, konvertere og vekselrettere ETS-52-04-03 Rev. 0b teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 44917/10 Version Forfatter Dokument status/ændring

Læs mere

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE

Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem EKO-TME/TSE Trådløst automatiksystem Det trådløse automatiksystem EKO-TME/TSE anvendes til automatisk overvågning og funktionskontrol af forskellige brandspjæld og trykaflastningsspjæld

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1

Brugervejledning & instruktion MTW 12/1. Varenr. 572096 MTW 12/2. Varenr. 572099 MTW12/1101-1 Brugervejledning & instruktion MTW 12/1 Varenr. 572096 MTW 12/2 Varenr. 572099 MTW12/1101-1 INDHOLD 1.0 Beskrivelse 2.0 Installation 3.0 Programmering 4.0 Termostat / P.I.D. funktion 4.1 MTW 12/1 termostat

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

MCE9637 DeviceNet Modul

MCE9637 DeviceNet Modul Kokkedal Industripark 4 DK-2980 Kokkedal DANMARK Tlf: +45 49 18 01 00 Fax: +45 49 18 02 00 MCE9637 DeviceNet Modul MCE9637 til overførsel af status og vægt for digitale vejeceller Gælder for: PIC nr.:

Læs mere

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Rev. 5 01.01.03 Indhold 1. SYSTEMETS ANVENDELSE...3 2. FUNKTION...3 2.1

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish

LEC. LEC startprocedure. Temperaturregulator. Grundlæggende drift / Avanceret indstilling / Fejlfinding C K. Version 1.0 Danish LEC startprocedure Tør værktøjet, påfør fuld lukkekraft, - gange (klem evt. kabler fast før drift). Stil strømafbryderen på Til. automatisk indstillingsværdi. zone, zone eller begge. Indtast automatisk

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet.

Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. ALARM OVERSIGT Nedenstående oversigt henviser til alle alarmtyper og -tekster der kan forekomme i under driften af AIRTS aggregatet. Den enkelte alarm har et nummer der sammen med alarmteksten registreres

Læs mere

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A

EX-EC ikke tilsluttet bus i FanIO stik B, Fejl i buskabel, Buskabel i EX-EC monteret i stik B i stedet for A forsink grænse stop WEB text Pop-up text 1 A 3 N/A Brand alarm Brandalarm 1 Brand alarm udløst. 2 A 3 N/A X Ekstern brandtermostat alarm Ekstern Brandtermostat 2 Ekstern brandtermostat 3 A 3 N/A X Intern

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere