OpTIDRIVE E2. INSTAllATIONS- OG BRuGERGuIDE. FREKVENSOMFORMER 0,37 KW - 11 KW (0,5-15 Hp) FRA V. NEM INSTAllATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OpTIDRIVE E2. INSTAllATIONS- OG BRuGERGuIDE. FREKVENSOMFORMER 0,37 KW - 11 KW (0,5-15 Hp) FRA 200-480 V. NEM INSTAllATION"

Transkript

1 OpTIDRIVE E2 INSTAllATIONS- OG BRuGERGuIDE FREKVENSOMFORMER 0,37 KW - 11 KW (0,5-15 Hp) FRA V NEM INSTAllATION

2 OVERENSTEMMElSES ERKlæRING Invertek Drives Ltd erklærer hermed at Optidrive E2 produkter er CE mærket i henhold til lavspændings direktivet og er tilpasset til følgende harmoniserede Europæiske direktiver: EN : 2003 EN nd Ed: 2004 EN 55011: 2007 Elektriske motordrev med variabel hastighed. Sikkerhedskrav - elektriske, termiske og energimæssige Elektriske motordrev med variabel hastighed. EMCproduktstandard med specifi kke prøvningsmetoder. Industriel, videnskabeligt og medicinsk (ISM) radiofrekvensudstyr - elektromagnetisk forstyrrelseskarateristikker - grænser og målemetoder Alle rettigheder er forbeholdt. Ingen del i denne brugsvejledning må blive reproduceret, eller overført i hvilken som helst form eller i hvilken som helst hensigt, elektronisk eller mekanisk inklusiv fotokopiering, optagelser eller i hvilken som helst information oplagring eller generhvervelsessystem uden tilladelse i form af skrift fra forlæggeren SystemTeknik A/S. Copyright Invertek Drives Ltd 2007 Fabrikanten af produkterne yder ingen erstatningsansvar for alle konsekvenser i form af uhensigtsmæssige, forsømmelse eller ukorrekt installation, eller justering af de valgfrie operations parametre fra drevet eller fra forkert drev til den valgte motor. Indholdet i denne brugsvejledning er korrekt på tidspunktet som denne er blevet printet. Inverteks politik er forpligtelse til vedvarende forbedringer og er interesseret og politisk forpligtet til vedvarende forbedringer, derfor forbeholder fabrikanten sig retten til at ændre specifi kationen på produktet eller denne udførelse eller indholdet af denne brugsvejledning uden varsel. VIRKSOMHEDSINFORMATION Invertek Drives ltd. Offa s Dyke Business park Welshpool powys SY21 8JF united Kingdom Dansk forhandler: SystemTeknik A/S Assensvej Aalborg Ø Danmark Tlf

3 1. IntroduktIon Vigtigt sikkerhed information Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) generel InformatIon og kapaciteter Identifi cering af drevet med model nummer Drev model numre mekanisk InstallatIon Generelt Mekaniske dimensioner og montering Montering i kapsling elektrisk InstallatIon Jordforbindelse af drevet Retningslinjer for jordforbindelser Montage foranstaltninger Forbindelsesdiagram Drev og motor forbindelser Motor terminaler/klemboks signal tilslutninger Signal terminal tilslutninger RJ45 Data tilslutninger IdrIftsættelse parameter skift Geninstallering af fabrikindstillinger Terminal betjening (standard indstilling) Tastatur betjening parametre Standard parametre udvidede parametre p-00 parametre status i realtid (kun læsbar) parametergruppe 0 - adgang og navigation analog og digitale Input konfigurationer Terninal tilstand (p-12=0) Tastatur tilstand (p-12=1 eller 2) MODBuS tilstand (p12 = 3 eller 4) Bruger pi-tilstand (p-12 = 5 eller 6) problemløsning Fejlmeddelelser tekniske data Installationsomgivelser Dimensioneringstabel Maximum forsyningskapaciteter for ul overensstemmelse Betjening af tastatur

4 1. IntroduktIon 1.1. VIgtIg sikkerhedsinformation Dette variable hastigheds drev (Optidrive) er påtænkt for professionel anvendelse som enkelt komponent eller systemer. Hvis det installeres ukorrekt, kan der opstå fare for sikkerheden. Optidrive anvender højspænding og, som kan lagre store mængder af elektrisk energi, og anvendes til at kontrollere mekaniske maskiner, som kan medføre skader og kvæstelser. Fuld opmærksomhed er påkrævet til systemdesignet og den elektriske installation, for at undgå risiko, enten i normal anvendelse, eller hvis der opstår en fejlfunktion i udstyret. Systemdesign, installation, bestillinger og vedligeholdelse bør kun udføres af autoriserede el-installatører. Disse skal omhyggeligt læse sikkerhedsinformation og instruktioner i denne vejledning og følge alle informationer vedrørende transport, opbevaring, installation og brug af Optidrive, inklusiv de specificerede installationsomgivelser. Det henstilles til at læse nedenstående VIGTIGE SIKKER- HEDSINFORMATIONER, og alle advarsels- og forsigtighedsinformation, der ellers skulle være. WARNING CAUTION Indikerer en mulig farlig situation, hvilket hvis det ikke kan undgås, kan medføre kvæstelser eller død. Indikerer en mulig farlig situation, hvilket hvis det ikke kan undgås, kan medføre kvæstelser eller død. SIKKERHEDEN på MASKINER OG SIKKERHEDS- KRITISKE SITuATIONER Integrering af Optidrive kontrolfunktioner - fx stop/start, frem/bak og den højeste hastighed, er WARNING ikke tilstrækkelig nok til brug i sikkerhedskritiske situationer uden uafhængige beskyttelsesenheder. Alle situationer hvor funktionsfejl kan medføre kvæstelser eller livet skal udsættes for en risikobedømmelse og yderligere beskyttelse tilføres, hvor det behøves. I Eu skal alle maskiner, som dette produkt anvendes i, overholde direktivet 89/392/EEC Sikkerhed for maskiner. Især det elektriske udstyr skal overholde EN Optidrive bør kun installeres af autoriserede el-installatører, og i overensstemmelse med lokale og nationale regler og godt håndværksmæssig arbejde. Optidrive har en Ip20 tæthedsgrad. For at opnå en højere Ip grad anvendes en passende kapsling. Risiko og fare for elektrisk stød! Afbryd den elektriske forsyning til Optidrive inden forsøg på reparation. Der kan være høje spændinger ved terminalerne og inden i drevet i op til 10 min. efter afbrydelsen af forsyningen. I situationer hvor drevet er forsynet gennem et stik og stikkontakt, må dette ikke adskilles indtil 10 minutter efter, den elektriske forsyningen er afbrudt. Vær opmærksom på korrekt jordforbindelse. Jordkablet skal være tilstrækkelig dimensioneret for at kunne bære maksimum angivet fejl, som normalt vil være begrænset af sikringer eller MCB. STOp-funktionen fjerner ikke potentiel dødelig højspænding. Afbryd drevet ved hovedforsyningen og vent 10 minutter før påbegyndelse af reparation. p-01 kan blive sat til at motoren kører med op til rpm, brug denne parameter med forsigtighed! Hvis det er bestemt at køre med drevet, med hvilken som helst frekvens/hastighed over den normale hastighed (p-09/p-10) på motoren, konsulterer venligst fabrikanten af motoren og maskinen om den/de er velegnet til overhastighedskørsel. Ventilatoren (hvis den er monteret) indeni i Optidrive starter automatisk, når køleelementets temperatur når 45 C. Inspicer omhyggeligt Optidrive før installation for at sikre den er ubeskadiget inden montage og idriftsættelse. CAUTION Må kun anvendes til indendørs brug. Brandfarlige materialer bør ikke placeres tæt på drevet. Beskyt Optidrive for mulige indtrængende ledende eller brændbare fremmedlegemer. Relativ fugtighed skal være mindre end 95 % (ikke-kondenserende). Sikre at forsyningsspændinger, frekvenser og antal af faser (1. eller 3. faser) svarer overens med dataene på Optidrive. En afbryder bør installeres mellem forsyningen og drevet. Tilslut aldrig hovedforsyning til udgangsterminalerne u,v,w. passede sikringsstørrelser eller MCB bør anvendes i hovedforsyning til drevet. Installér under ingen omstændigheder nogen som helst typer af automatisk udstyr mellem drevet og motoren. Hvor signalkabler føres tæt på hovedskablet, anbefales en minimums adskillelse på 100mm. Krydses kablerne anbefales det, at det sker i en vinkel på 90. Den integrerede halvlederkortslutningssikring beskytter ikke forgrenede kredse. Forgrenede kredse skal sikres i overensstemmelse med de gældende nationale love og regler. 4

5 1.2. elektromagnetisk kompabilitet (emc) Optidrive er designet til de høje standarder i EMC-direktivet og er udstyret med EMC-filter. EMC-filteret er designet til at reducere støjemissionen tilbage til forsyningsnettet via kablerne i overensstemmelse med harmoniserede Europæiske standarder. Det er el-installatørens ansvar at sikre, at udstyret eller systemet, som produktet indgår i, er i overensstemmelse med det pågældendes lands EMC lovgivning. I Eu skal udstyret, hvori produktet indgår i, overholde 89/336/EEC, EMC. Ved benyttelse i det normale forsyningsnet skal der anvendes skærmede motorkabler. Skærmen skal afsluttes til jord i både motoren og drevet. Installationen skal udføres af autoriserede el-installatør, under observation af håndværksmæssig korrekt udførelse, således at forsyningskabler og signalkabler holdes adskilt samt korrekt skærmmontage for at minimere elektrisk støj. Når Optidrive installeres på denne måde og med det integrerede EMC-filter opnås lavere støjemission end de, der er defineret i EN kat. C2 for 1. klasses miljøbestemmelser for skærmede kabellængder op til 5 m. Ved kabellængde på over 5 m øges støjemissionen som defineret i EN kat. C2. I sådanne situationer findes der metoder (så som tilføjelser af eksternt filter Optifilter) som anbefales for at overholde kravene til støjemissionen. Ved anvendelse i industrielle installationer, klasse 2 miljø, skal installationen foretages af en autoriseret el-installatør under hensyntagen til godt håndværk, så som adskillelse af forsynings- og signalkabler og korrekt skærmning for at minimere støjemissionen. Støjemission s grænserne defineret i EN kat. C3 (andet miljøniveau) overholdes for skærmede kablerlængder op til 25 m. Kablernes skærm skal forbindes korrekt i begge ender. 2. generel InformatIon og tekniske data Dette kapitel indeholder information om Optidrive E2 inklusiv identifikation af drevet IdentIfIkatIon af model nummer. Hvert drev kan blive identificeret på modelnummeret, som vist i figur 1. Modelnummeret findes på emballagelabelen og på drevets mærkeplade. Modelnummeret inkluderer drevet samt mulige varianter. Elektriske data på Optidrive E2 findes i afsnit 10.2 MODElNuMMERGuIDE 5

6 2.2 modeller V ±10 % - 1-faset Indgang 3-faset 230V udgang (spændings dobler) kw model nummer hp model nummer kw med filter uden filter med filter uden filter V ±10 % - 1-faset Indgang kw model nummer hp model nummer kw med filter uden filter med filter uden filter hp afgiven (a) ODE H ODE H ODE H hp afgiven (a) ODE KB12 ODE K ODE HB12 ODE H ODE KB12 ODE K ODE HB12 ODE H ODE KB12 ODE K ODE HB12 ODE H ODE KB42 ODE K ODE HB42 ODE H ODE KB42 ODE K ODE HB42 ODE H V ±10 % - 3-faset Indgang kw model nummer hp model nummer kw med filter uden filter med filter uden filter hp afgiven (a) ODE K ODE H ODE K ODE H ODE K ODE H ODE KB42 ODE K ODE HB42 ODE H ODE KB42 ODE K ODE HB42 ODE H ODE KB42 ODE K ODE HB42 ODE H V ±10 % - 3-faset Indgang kw model nummer hp model nummer kw med filter uden filter med filter uden filter hp afgiven (a) ODE KA12 ODE K ODE HA12 ODE H ODE KA12 ODE K ODE HA12 ODE H ODE KA42 ODE K ODE HA42 ODE H ODE KA42 ODE K ODE HA42 ODE H ODE KA42 ODE K042 4 ODE HA42 ODE H ODE KA42 ODE K ODE HA42 ODE H ODE KA42 ODE K ODE HA42 ODE H ODE KA42 ODE K ODE HA42 ODE H byggestørrelse byggestørrelse byggestørrelse byggestørrelse 3. mekanisk InstallatIon 3.1. generelt Behold Optidrive i emballagen indtil brugen. lagringen bør være ren og tør og med en temperatur imellem -40 C til +60 C. Installer Optidrive på en flad, lodret, flamme-modstandsdygtigt, vibrationsfri overflade i en passende kapsling. Ifølge EN60529 skal den overholdes, hvis der kræves bestemt Ip-kapslingsklasse. Optidrive skal være installeret i et forureningsmiljø af 1. grad eller 2. grad. Byggestørrelse 1 & 2 er for DIN-skinne montage. Byggestørrelse er ikke for DIN-skinne montage. Vær sikker på at alle terminaler er spændt med det rette tilspændingsmoment. 6

7 3.2. mekaniske dimensioner og montering I J D B A C H G E H F Signal terminaler tilspændingsmoment 0,5 Nm (4,5 lb-in) Forsyningsterminaler tilspændingsmoment 1 Nm (9 lb-in) 3.3. kapslet montage Applikationer, som behøver en højere Ip-kapslingsklasse end Ip20 som standard drevet, skal monteres i en metal kapsling. Følgende vejledninger anbefales: Kapslingen skal være lavet af et varmeledende materiale. Anvendes en ventileret kapsling, skal der være ventiler øverst og nederst i kapslingen for at sikre god luftcirkulation. luften bør trækkes ind under drevet og afgivet til det ydre miljø over drevet. X Z Hvis det ydre miljø indeholder forureningspartikler (fx støv), så anbefales et filter samt forceret ventilation. Filteret skal vedligeholdes og rengøres omhyggeligt. Ved høj fugtighed, salt eller kemikalie indeholdende miljøer, bør der benyttes en passende (ikke ventilerende) kapsling. a b C d e f g h I J byggestr. mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in mm in byggestr. Z over / under Y begge sider Z imellem enheder mm in mm in mm in anbefalet lufttryk CFM (ft3/min) Y Y Note: Målet Z beskriver, at drevene er monteret side-vedside uden mellemrum. Typisk varmetab pr. drev er 3 % af driftbelastningen. Ovenstående er kun vejledning og den operationelle omgivelses temperatur af drevet SKAl være opretholdt på alle tidspunkter. X 7

8 4. forsyningstilslutning 4.1. JordforbIndelse af drevet Denne manual er påtænkt som en vejledning for korrekt installation. Invertek Drives ltd. kan ikke WARNING påtage sig ansvar for overholdelse, eller det ikke overholdte af hvilke som helst retningslinjer, national, lokal eller andet, for korrekt installation af dette drev eller udstyr. Faren for personlig skade og/eller på udstyr eksisterer, hvis disse retningslinjer er ignoreret under installationen. Drev med EMC-filter har i sagens natur en højere læk til jord. For situationer hvor udkobling indtræffer, kan EMCfilteret deaktiveres ved at fjerne EMC-skruen på siden af drevet. Remove screw completly to disconnect Dette drev indeholder store mængder af højspænding i kondensatorerne, som tager tid at WARNING aflade efter fjernelsen af hovedforsyningen. Før påbegyndt arbejde på drevet afbrydes hovedforsyningen. Vent 10 minutter for at kondensatorerne aflades til et sikkert spændingsniveau. Fejl eller manglende opmærksomhed af disse sikkerhedsforanstaltninger kan resultere i alvorlige kropsskader eller dødsfald. EMC VAR Kun autoriserede el-installatører som er personligt bekendt med konstruktionen og opsætningen WARNING af dette udstyr og farerne involveret i det, bør installere, justere, opsætte eller betjene dette udstyr. Gennemlæs og forstå denne manual og andre tilsvarende manualer i deres helhed før iværksættelse. Fejl eller manglende opmærksomhed af disse sikkerhedsforanstaltninger kan resultere i alvorlige kropsskader eller dødsfald. NOTE: Brug den dedikerede stelforbindelse til at jordforbinde drevet. Brug ikke fastgørelsesskruer/-bolte eller chassisskruer JordIngsanbefalInger Jordklemmen fra hver Optidrive bør være individuel forbundet DIREKTE til jordskinnen (via det eventuelle installerede filter). Optidrive s jordforbindelser bør ikke gå fra det ene drev til det andet. Heller ikke til eller fra forskelligt andet udstyr. Jordsløjfeimpedansen skal overholde de gældende sikkerhedsforskrifter. For at overholde ul-forskrifterne skal der anvendes ul-godkendte ringkabelsko til alle jordforbindelser. Drevets sikkerhedsjord skal være forbundet til et jordforbundet system. Jordimpedansen skal passe til de nationale og lokale industrielle sikkerhedsreglementer og/eller elektriske retningslinjer. Integriteten på alle jordforbundne forbindelser bør efterses periodisk. JORDFEJlS MONITORERING Hvis der anvendes en jordfejls monitor (fejlsrelæ), bør kun type B apparater bruges for at undgå utilsigtet udkobling. Alle Optidrive produkter har indbyggede komponenter, der undertrykker spændingsstød i forsyningsspændingen. ligeledes beskyttes kredsene mod spændingsspidser, der kan forekomme ved lynnedslag eller af andet udstyr i samme net. Hvis der udføres en højspændingstest af motorsystemet, kan ovenstående komponenter til undertrykkelse af spændingsstød få testen til at mislykkes. For at gennemføre højspændingstest skal VAR-skruen på siden af drevet skrues ud. Det deaktiverer de pågældende komponenter. Efter højspændingstesten skal VAR-skruen monteres igen, og gennemfør endnu en test. Nu skal testen mislykkes det betyder, at kredsen igen er beskyttet mod spændingsstød. SIKKER JORDFORBINDElSE Dette er den sikre jordforbindelse for drevet, som er krav i henhold til reglementet. Et af disse punkter skal være forbundet til jord. Dette kan ske fx ved tilstødende bygningsstål, som er jordforbundet eller en jordforbindelse gennem gulvet eller jordskinne. Jordforbindelsespunkterne skal efterkomme de nationale og lokale industrielle sikkerhedsreglementer og/eller elektriske lovgivninger. 8

9 MOTORJORDFORBINDElSE Motorjordforbindelsen skal forbindes til jordforbindelsesterminalerne på drevet. SKæRMET JORDFORBINDElSE (KABEl SKæRMEN) Jordforbindelsesterminalerne udgør et jordforbindelsespunkt for motorkablets skærm. Motorkablets skærm forbindes til denne terminal (i bunden af drevet) og bør også blive tilsluttet motorstellet. Brug en skærmet terminering eller EMI-klemme for at fastgøre til jordforbindelsesterminalen. Når der anvendes et skærmet kabel til signalledninger, bør skærmen kun jordforbindes ved energikilden og ikke i drevenden ledningsforbindelser Forbind drevet i følge forbindelsesdiagram fig. 4.3, og sikre at motorterminalerne er forbundet korrekt. Der er to generelle forbindelsesprincipper: Stjerne og trekant. Det er vigtigt, at motoren er forbundet i overensstemmelse med spændingerne, som den er stemplet med. For mere information, se motorklemmeforbindelserne i fig Anbefalet kabel- og ledningstværsnit, se afsnit 10.2 Elektriske data. Det anbefales at forsyningskablet bør være 3-ledet eller 4-ledet skærmet plast-isoleret kabel, fremført i overensstemmelse med lokale industrielle reglementer og håndværksmæssig praksis drev og motor forbindelser For 1-faset forsyning tilsluttes til l1/l, l2/n. For 3-faset forsyning tilsluttes til l1, l2, l3. Faseret forbindelser er ikke nødvendigt. Motoren skal være forbundet til u, V, W. For drev, som har en dynamisk bremsetransistor, vil der være behov for at tilslutte en ekstern bremsemodstand, som tilsluttes til +DC og BR. Bremsemodstandskredsen er termiskbeskyttet. Yderligere information kan findes i den udvidede brugervejledning. Terminalerne DC, +DC og BR er skjult bag plastik afdækning fra fabrikken. plastik afdækningen fjernes hvis/når det kræves. byggestørrelse 1- terminaler: byggestørrelse 2 og 3 - terminaler: -DC L1/L L2/N L3 L1/L L2/N L3 U V W +DC BR U V W 4.3 forbindelsesdiagram 9

10 4.5. motorklemboksterminaler De mest anvendte motorer er beregnet til dobbelt spænding forsyninger. Dette er indikeret på motorens mærkeskilt. Den operationelle spænding er normalt valgt ved installering af motoren, ved at vælge enten stjerne- eller trekantsforbindelsen. Stjerne angiver altid den højeste spænding af de to spændingsområder. Typiske spændinger: star 400V 690V delta 230V 400V 5. signaltilslutninger 5.1. signalterminaltilslutninger standardforbindelser terminalnr. signal beskrivelse 1 +24V output spænding +24V, 100mA. 2 Digital Input 1 Binærindgang 1, 2 og 3: positiv logik logisk 1 spændingområde: 8V 30VDC logisk 0 spændingsområde: 0V 2VDC 3 Digital Input 2 Digital: V 4 Digital Input 3 / Analog Input V output spænding 6 7 0V 8 9 0V Analog Input 1 / Digital Input 4 Analog Output / Digital Output 10 Relæ Common Analog: V, mA eller mA +10V, 10mA, 1kΩ minimum Analog: V, mA eller mA Digital: V 0V ved anvendelse af AI (pot.forsyning) (forbundet til 9) Analog: V, 20mA maximum, (10 bit) Digital: V, 20mA 0V ved anvendelse af AO (forbundet til 7) 11 Relæ NO Kontaktsæt 250VAC, 6A / 30VDC, 5A 5.2. rj45 datatilslutning FOR DREV MED SOFTWARE V1.00 & V No connection 2 No connection 3 0V 4 RS485 - / Optibus/MOSBuS 5 RS485 - / Optibus/MOSBuS 6 +45V for Optiport E2 only 7 No connection 8 No connection For Optibud and Modbus, data format is fixed as: 1 start bit, 8 data bits, 1 stop bit, no parity. Baudrate & address set in p-36 FOR DREV MED SOFTWARE V1.02 & SENERE 1 No connection 2 No connection 3 0V 4 RS485 - / Optibus 5 RS485 - / Optibus 6 +45V for Optiport E2 only 7 RS485 - / Modbus 8 RS485 - / Modbus For Optibud and Modbus, data format is fixed as: 1 start bit, 8 data bits, 1 stop bit, no parity. Baudrate & address set in p-36 For MODBuS RTu register information henvises til Optidrive E2 Advanced user Guide eller Application note AN-ODE-01. Ved anvendelse af MODBuS kan analoge og digitale inputs konfigureres som vist i afsnit 8.3 MODBuS styring (p12 = 3 eller 4) 10

11 6. IdrIftsættelse 6.1. betjening af tastatur Drevet konfigureres og driftstilstand vises via tastatur og display. naviger op ned reset/ stop start Anvendes til at vise realtidsinformationer, til adgang og afslutning af parameterredigering og til at gemme parameterændringer. Anvendes til at øge hastigheden i realtidstilstand eller til at forøge parameterværdierne i redigeringstilstand Anvendes til at reducere hastigheden i realtidstilstand eller til at formindske parameterværdierne i redigeringstilstand Anvendes til at genindkoble et trippet drev. I drift anvendes den til at stoppe et kørende drev. Anvendes til start af motor samt skift af omdrejningsretning, når bi-direktionaldrift med tastaturet er aktiveret redigering af parameter For at skifte en parameterværdi, hold denne tast nede i i>1sek., imens drevets display viser Stop. Displayet skifter nu til p-01, som angiver parameter 01. Tryk på tast igen og få vist værdierne af dette parameter. Skift den pågældende værdi ved at bruge og tasterne. Tryk på tast igen for at gemme ændringen. Tryk og hold tasten inde i >1sek. for at gå tilbage til realtidstilstand. Displayet viser Stop hvis drevet er stoppet eller den realtids information (fx hastighed), hvis drevet kører genindstilling af fabriksindstillinger For at geninstallere standardparametrene, tryk på, og i >2s. Displayet viser nu p-def. Tryk tasten for at bekræfte genindstilling af fabriksindstillingerne terminal styring Ved leveringen er Optidrive i fabriksindstillingstilstand, som betyder, at den er sat op til at arbejde med signal på terminaler og alle parametre (p-xx) har værdier, som også er angivet i afsnit 7 parametre. 1. Forbind motoren til drevet, tjek stjerne/trekant forbindelsen for det angivne spændingsniveau. 2. Indlæs motordata fra motorens mærkeskilt, p-07 = motor, p-09= motorfrekvens. 3. Forbind en signalkontakt til terminalerne 1 og 2 og sikre, at kontakten er åben, (drevet er sat ud af funktion). 4. Forbind et potentiometer (1kΩ min. til 10 kω max.) mellem terminal 5 og 7, og udtaget til terminal Med potentiometeret sat til 0 tilsluttes forsyningen til drevet. Displayet vil vise Stop. 6. Tænd signalkontakten i terminal 1 og 2. Drevet er nu indkoblet og frekvens/hastigheden er kontrolleret af potentiometeret. Displayet viser ingen hastighed i Hz (H 0.0), når potentiometeret er sat til minimum. 7. Drej potentiometeret til maximum. Motoren vil accelerere til 50Hz (værdien i p-01) afhængigt af accelerationsrampetid p-03. Displayet viser 50Hz (H 50.0), ved højeste hastighed. 8. For at vise motor (A), tryk kort på navigeringstasten. 9. Tryk igen på for at gå tilbage til hastigheden i displayet. 10. For at stoppe motoren,drejes potentiometeret tilbage til 0 eller afbryd for signalkontakten (terminal 1-2). Hvis signalkontakten afbrydes, vil drevet decelerere til stop på den tid som displayet viser. Hvis potentiometeret drejes til 0 med signalkontakten sluttet, vil displayet vise H 0.0 (0.0Hz), aktiveres drevet ikke inden 20 sekunder, vil drevet gå i standbytilstand, displayet viser Standby, som betyder at den venter på et hastighedssignal tastaturbetjening For at tillade at Optidrive bliver kontrolleret fra tastaturet i en fremadgående omdrejningsretning, indstil p-12=1 1. Forbind motoren som for terminal styring ovenover. 2. Tilslut drevet ved at slutte signalkontakten på terminalerne 1 & 2. Displayet vil vise Stop. 3. Tryk på tasten. Så viser displayet H

12 4. Tryk på for at øge hastigheden. 5. Drevet vil køre fremad med tiltagende hastighed indtil tryk på, som udløser drevet. CAUTION Vær opmærksom på at acceleration er styret af indstillingen i p-03, tjek venligst dette før start. 6. Tryk for at formindske hastigheden. Drevet vil formindske hastigheden indtil tryk på som udløser drevet. Deaccelerationen er styret af indstillingerne i p Tryk på tasten. Så vil drevet deaccelererer til værdien, som er indstillet i p Displayet vil endelig vise Stop, når drevet afbrudt. 9. For at forudindstille en setpunkts hastighed, tryk på tasten, mens drevet er stoppet. Displayet vil vise setpunkts hastigheden, brug & tasterne for at justere setpunktshastigheden, og tryk på tasten for at vende tilbage til displayet til Stop. 10. Tryk på tasten og drevet vil accelerere til setpunktshastigheden. For at tillade Optidrive at blive kontrolleret fra tastatur i en fremadgående og bagudgående omdrejningsretning, indstil p-12= Betjeningen er den samme som ved p-12=1 for start, stop og skift af hastighed (se ovenover). 12. Tryk på tasten. Displayet skifter til H Tryk på for at øge hastigheden. 14. Drevet vil køre fremad, og forøge hastigheden indtil slippes. Accelerationen er begrænset på samme måde som i p-03. Maximumhastigheden, er hastigheden, som er sat i p For at skifte omdrejningsretning på motoren, tryk på tasten igen. 7. parameter 7.1. standardparameter par. beskrivelse område stand ard forklaring p-01 Max. omdrejningstal p-02 to 5*p-09 (max 500Hz) 50Hz (60Hz) Maximal hastighedsbegrænsning Hz eller rpm. Se p-10 p-02 Min. omdrejningstal 0 to p-01 (max 500Hz) 0Hz Minimum hastighedsbegrænsning Hz eller rpm. Se p-10 p-03 Accelerationsrampetid 0 to 600s 5s Accelerationsrampetid fra 0 to basis hastighed (p-09) i sekunder p-04 Decelerationsrampetid 0 to 600s 5s p-05 Valg af stoptilstand p-06 Energioptimering p-07 Nom. motorspænding p-08 Nom. motor 0: Stop via rampe 1: langsom stop 2: Stop via rampe (hurtigt stop) 0: Deaktiveret 1: Aktiveret 0, 20V to 250V 0, 20V to 500V 25 % -100 % af nom. motor p-09 Nom. motorfrekvens 25Hz to 500Hz V 400V (460V) Motor 50Hz (60Hz) p-10 Nom. omdrejningstal 0 to rpm 0 p-11 Spændingsboost Str. 1: 0.0 til 20.0 % Str. 2: 0.0 til 15.0 % Str. 3: 0.0 til 10.0 % af max. udgangsspænding. Afhængig af motoreffekten Decelerationsrampetid fra basishastighed (p-09) til stilstand i sekunder. Når p-04=0, er decelerationsrampen fastsat af p-24. Ved at sætte p-04=0 aktiveres dynamisk rampekontrol, hvor rampetiden kan udvides automatisk for at modvirke 0-volt udfald. Ved afbrydelse af nettet og p-05=0 forsøger motoren at opretholde driften ved at reducere belastningshastigheden og udnytte belastningen som generator. Med p-05 = 2, kører motoren til stilstand via decelerationsrampe p-24 ved afbrydelse. Aktiverer også bremsetilstand ved kontinuerlig drift til normal nedbremsning. Reducerer automatisk den valgte motorspænding ved lave belastninger, når den er aktiveret. Minimumsværdien er 50 % af den nom. værdi. Motorspænding (se mærkeskilt) i volt. I lavspændingsmotorer er denne værdi begrænset til 250V. Med indstilling 0 er spændingskompensationen deaktiveret. Motor (se mærkeskilt) i ampere. Motorfrekvensen (se mærkeskilt) i herz. Med indstillinger, bortset fra 0, vises alle parametre, der er relateret til omdrejningstallet rpm. Øger udgangsspændingen med en justerbar værdi ved lave omdrejningstal for at lette løsrivelse af, belastning der sidder fast. I konstant drift med lave omdrejningstal skal der anvendes en motor med fremmed køling. 12

13 p-12 Valg af signal tilstand: Terminal /Tastatur / MODBuS /pi 0. Terminalstyring 1. Tastaturstyring - fremad 2. Tastaturstyring - baglæns 3. MODBuS netærksstyring med intern accel./decel. rampe 4. MODBuS netværksstyring med justerbar accel./decel. rampe. 5. Bruger pi-styring 6. Bruger pi-styring med analog og summere input 1 p-13 Fejl log Sidste 4 fejl gemmes 0 Kun læsbar p-14 udvidet menu adgang Kode 0 to primær STYRING AF DREVET 0. Terminalstyring 1. uni-directional tastaturstyring. Tastatur START tasten kan ikke anvendes til reversering. 2. Bi-directional tastaturstyring. Tastatur START tasten anvendes til skift af omdrejningsretning. 3. Styring via Modbus RTu (RS485) komm. benytter intern accel./decel. rampe 4. Styring via Modbus RTu (RS485) komm. benytter accel./decal. rampe opdateret via Modbus 5. Brugerens pi-styring med ekstern feedback signal 6. Brugerens pi-styring med ekstern feedback signal og summere analog input 1 Seneste 4 fejl gemmes i kronologisk rækkefølge hvor den seneste fejl vises først. Tryk Op eller NED tasterne for at navigere gennem de 4 fejl. Den nyeste fejl vises altid først. uv fejl gemmes kun en gang. Øvrig fejllogning af hændelser er tilgængelige i parameter gruppe 0. Adgangskode 101 (standard) for udvidet menu adgang. ændring af koden i p-39 for at undgå uvedkommende kan få adgang til det udvidede parametermenu. NOTE Standardparameter værdier for HK dimensionerede drev er vist i parentes. NOTE Standbytilstand aktiveres automatisk når, drevet står med 0-omdrejninger i > 20 sekunder udvidede parametre par. beskrivelse område standard forklaring p-15 Valg af digital input funktion p-16 Analog input format p-17 Effektiv switching frekvens p-18 Valg af relæ output p-19 p-20 p-21 p-22 p-23 Relæ output grænseværdi Forindstillet omdrejningstal 1 Forindstillet omdrejningstal 2 Forindstillet omdrejningstal 3 Forindstillet omdrejningstal 4 0 til V, b 0..10V, 0..20mA, t 4..20mA, r 4..20mA, t 20..4mA r 20..4mA 0..10V kHz 8 / 16kHz 0: Drevet aktiveret 1: Drevet OK 2: Motor kører med indstillet hastighed 3: Drevet er udkoblet 4: Motor omdrejningstal > = grænseværdi 5: Motor > = grænseværdi 6: Motor omdrejningstal < grænseværdi 7: Motor < grænseværdi 0.0 til 100 % for omdrejningstal 0.0 til 200 % for 1 Definerer funktionen af digitale inputs afhængig af styringstilstanden i p-12. Se afsnit 8 Analog og digital input konfiguration for yderligere information. Konfigurer analog input (/spænding) 0..10V: kan anvendes for unipolar input signal. b 0..10V: kan anvendes for bipolar input signal. 50 % offset kan anvendes til p-39 og 200 % skaléring i p-35 giver ± p-01 t indikerer at drevet udkobles, hvis signalet fjernes, når drevet er tilsluttet. r indikerer at drevet vil rampe til hastighed 1, hvis signalet fjernes, når drevet er tilsluttet. Indstilling af maks. udgangskoblingsfrekvens. Højere skiftefrekvens medfører mindre motorstøj, men også store tab fra sluttrinnet. Hvis red vises i displayet, er switching frekvensen blevet reduceret til et niveau i p00-14 pga. usædvanlig høj temperatur i kølelegemet. Definerer funktionen af relæet, når driftkonditionerne opnås. Deaktiveret: kontaktsæt åben, NO. Aktiveret: kontaktsæt lukket, NC. Mulighed 4 til 7: relæudgangen er aktiveret ved brugen af niveauerne i p % Fastlægger grænseværdien for p-18 og p-25. -p-01(min.) til p-01(max.) 0 Hz Bestemt jog / omdrejningstal 1. -p-01(min.) til p-01(max.) 0 Hz Bestemt jog / omdrejningstal 2. -p-01(min.) til p-01(max.) 0 Hz Bestemt jog / omdrejningstal 3. -p-01(min.) til p-01(max.) 0 Hz Bestemt jog / omdrejningstal 4. 13

14 p-24 p-25 p-26 Decel. rampetid 2 (Hurtigstop) Valg af analog output funktion udblænding af omdrejningstal s 0 DIGITAl OuTpuT TIlSTAND: 0: Motor frikoblet (digital) 1: Motor OK (digital) 2: Motor på indstillet omdrejningstal 3: Motoren deaktiveret (digital) 4: Motor omdrejningstal > = grænseværdi (digital) 5: Motor > = grænseværdi (digital) 6: Motor omdrejningstal < grænseværdi (digital) 7: Motorstøm < grænseværdi (digital) ANAlOG OuTpuT TIlSTAND: 8: Motor omdrejningstal (analog) 9: Motor (analog) 0 til p-01 0 Hz p-27 udblændingsmidte p-02 (min.) til p-01 (max.) 0 Hz p-28 p-29 p-30 u/f karakteristik justerbar spænding u/f karakteristik justerbar frekvens Valg af terminalgenstartsfunktion p-31 Valg af tastatur funktion p-32 Jævns-bremsning 0 til 25.0s p-33 Spin start (kun str. 2 & 3) Jævns-bremse ved start (str. 1) 0 p p Hz EdgE-r, Auto-0.. Auto-5 0: Minimum omdrejningstal 1: Forrige omdrejningstal 2: Minimum omdrejningstal (auto-run) 3: Forrige omdrejningstal (auto-run) 0: Deaktiveret 1: Aktiveret 8 Auto-0 1 Deceleration rampetid 2 fra basisomdrejningstal (p-09) til stilstand i sekunder. Valget af brugen af hurtigstopfunktion via digital input eller ved svigt iht. p-05. Ved valg af 0 vil motoren køre i friløb indtil STOp. DIGITAl OuTpuT TIlSTAND: Mulighed 0 til 7: Valg af digital spændingssignal Deaktiveret: 0V Aktiveret: +24V, (20mA grænseværdi) Mulighed 4 to 7: Digital output aktiveres med den værdi, der er indstillet i p-19 ANAlOG OuTpuT TIlSTAND: Mulighed 8: Motoromdrejningstalssignalområde: 0..10V = % af p-01 Mulighed 9: Motor signalområde: 0..10V = % af p-08 Omdrejningstallet bliver ved den øverste eller nederste skjulte frekvensgrænse, indtil den næste fade-frekvensgrænse ved indgangen er nået. Omdrejningstallet kører gennem fade-båndet efter en hastighed, der er indstillet i p-03 and p-04. Indstil p-09 inden justering foretages. Midten af fade-båndet. Tilpasser den aktuelle motorspænding til denne værdi med den frekvens, der er indstillet i p-29 Indstiller den frekvens, som den u/f-justerbare spænding, der er indstillet i p-28, oprettes med Edge-r: hvis drevet tilsluttes nettet med digital input 1 sluttet (aktiveret), vil motoren ikke køre. Kontakten skal åbnes og lukkes efter nettilslutning eller efter reset af udkobling for genstart. Auto-0: motoren vil køre når det digitale input 1 er sluttet (hvis ikke den er udkoblet). Auto-1..5: drevet vil foretage 1..5 opstartsforsøg for automatisk genstart efter en udkobling (25s mellem hvert forsøg). Hvis fejlen er elimineret, vil motoren genstarte. For at reset tælleren skal motoren afbrydes. Reset kan ske på tastatur eller genaktivering af motoren. Valg af 0 eller 2, vil motoren altid starte fra minimum omdrejningstallet. Valg af 1 eller 3, vil motoren rampe op til omdrejningstallet før sidste STOp kommando. Valg af 2 eller 3, status af digital input 1 styrer drevet til start eller stop. Start og stop tasten på drevet er funktionsløs i denne situation. I indstilling 0 eller 1 skal start tasten anvendes. I indstilling 2 eller 3 frikobles motoren, når dens hardware modtager frikoblingssignalet. Derefter kan omdrejningstallet ændres med tastaturet. 0 Når > 0, aktiveres jævnsbremsningen, så snart omdrejningstallet er nul, og der udsendes et stopsignal. Kun aktiv spærre (de-aktiveret) indstillet i (stop), ikke ved frikobling. Til dette anvendes den værdi, der er p Ved aktivering starter motoren fra det registrerede rotoromdrjningstal. Kort forsinkelse er mulig, hvis rotoren står stille. For drev i str. 1 kan jævnsbremsningen aktiveres ved frikobling med p-33 = 1. Varighed og niveau indstilles med p-32 og p

15 p-34 Bremsechopper aktivering (kun størrelse 1) 0: Deaktiveret 1: Aktiveret med software beskyttelse 2: Aktiveret uden software beskyttelse 0 Software beskyttelse for Invertek standard bremsemodstande (200W). For ikke Invertek testede modstande og kraftigere bremse applikationer vælg 2. p-35 Analog input skaléring % 100 % Skaléring af analog input, opløsning 0.1 %. p-36 Seriel kommunikation addresser MODBuS aktiveret/ baudrate valg Timeout Adr: 0 deaktiveret, Adr: entydig enhedsadresse til komm.netværket. Op-buS (fast kbps) 9.6k til 115.2kbps (Modbus) 0 (ingen fejl), t 30, 100, 1000, 3000 (ms) r 30, 100, 1000, 3000 (ms) 0p-buS t 3000 (3 sek. fejl) Ved anvend. af Op-buS er MODBuS deaktiveret. Komm. m/optistick, pda og Optiport E2 er muligt. Indstilling af baudrate aktiverer MODBuS og deaktiverer Op-buS. Tidsrummet før en deaktivering i tilfælde af komm. afbrydelse kan indstilles i millisekunder. Indstilling 0 deaktiverer komm. deaktivering. t indikerer, at der slukkes for drevet, når perioden overskrides. r indikerer, at motoren standses ved rampekørsel, når denne periode overskrides. p-37 Adgangskode definition 0 til Definerer adgangskode for udvidet parametersæt, p-14 p-38 parameter adgangsspærre 0: Alle parametre kan ændres, og de sikres aut. ved afbrydelse 0 1: læsbar og låst for ændring. p-39 Analog input offset % 0 % p-40 p-41 p-42 p-43 Displayomdrejningstals skalérings faktor Brugers pi (proportional bånd) Brugers pi (Integral tid) Valg af brugers pi drifts tilstand p-44 Brugers pi reference valg p-45 Brugers pi digitale reference p-46 Brugers pi feedback valg p-47 Format af analog input til Styrer brugeradgangen til parametrene. Når p-38 = 0, kan alle parameter ændres og vil blive gem aut. Når p-38 = 1, er alle parametrene låst og kan ikke ændres. Introducerer offset til analog input niveau med opløsning 0.1%. f.eks. 10% = 1V = 0Hz Skalérer omdrejningstallet med denne faktor. Hvis p-10 = 0, skaléres omdrej.tal i Hz med denne faktor. Hvis p-10 > 0, skaléres omdrej.tal i rpm. Vises i realtid på drevet og indikeret med c. Højere værdi anvendes for høj inerti. For høj værdi medfører ustabilitet. 0.0s s 1.0s Højere værdi giver langsommere og mere dæmpet respons. 0: Direkte 1: Inverteret 0: Digital 1: Analog 0 0 Hvis et stigende feedback signal vil kunne øge motorens omdrejningstal, indstil til Inverse. Valg af kilde for pi styringens reference signal. Hvis 1, anvendes analog input % 0.0 % Anvender forudindstillet reference når p-44 = 0. 0: analog input 2 (T4) 1: analog input 1 (T6) 2: motorlast 0..10V, 0..20mA, t 4..20mA, r 4..20mA, t 20..4mA r 20..4mA 0 Denne parameter vælger feedback signal V Valg af format for analog input 2. t indikerer, at motoren udkobler hvis signalet fjernes mens motoren er aktiveret. r indikerer, at motoren vil rampe til omdrejningstal 1, hvis signalet fjernes mens motoren er aktiveret. 15

16 JuSTERING AF SpæNDING / FREKVENS (V/F) KARAKTERISTIK Spænding- og frekvenskaraktererne er bestemt af mange parametre som vist her. Reducering af spændingen på en bestemt frekvens, reducerer men i motoren og heraf selvfølgelig momentet og effekten. u/f-kurven kan begrænses ved at bruge p-28 og p-29, hvor p-28 fastsætter procentvise stigning eller reduktion af spændingen som moteren anvender ved den specificerede frekvens i p-29. Dette kan være brugbart, hvis motor ustabilitet opstår ved forskellige frekvenser, dette kan medføre en tilfældig forøgelse eller reduktion af spændingen (p-28), som vil kunne medføre en hastighedsustabilitet (p-29). For applikationer som kræver energibesparelse, typisk HVAC og pumper, energioptimeringsparameteren (p-06) aktiveres. Dette medfører automatisk reduktion af den anvendte motorspænding ved en let belastning. p-00 parameter STATuS I REAlTID (KuN læsbar) beskrivelse display område forklaring p00-01 Værdi analog input % 100 % = max. input spænding p00-02 Værdi analog input % 100 % = max. input spænding p00-03 Omdrejningstals referenceinput -p1-01 p1-01 Med p-10 = 0, vises omdrejningstallet i Hz ellers i RpM p00-04 Digital input status Binær værdi Status digital input p00-05 Reserveret 0 Reserveret p00-06 Reserveret 0 Reserveret p00-07 Aktuel motorspænding 0 600VAC Effektiv spændingsværdi ved motoren p00-08 log f/mellemkredsspænding VDC Intern mellemkredsspænding p00-09 Intern kølelegeme temperatur C Temperatur i kølelegeme i C p00-10 Drifts-timetæller 0 til timer ændres ikke ved nulstilling til fabriksindstillingerne. p00-11 p00-12 Funktionstid siden seneste deaktivering (1) Funktionstid siden seneste deaktivering (2) 0 til timer 0 til timer p00-13 Funktionstid siden seneste spærre 0 til timer p00-14 Effektiv switching frekvens 4 til 32 khz Funktionstidsur stoppet med motorspærre (eller deaktivering), nulstilles kun ved deaktivering ved den næste frikobling. Nulstilles også ved den næste frikobling ved svigt. Funktionstidsur stoppet med regulatorspærre (eller deaktivering), nulstilles kun ved deaktivering ved den næste frikobling (underspænding gælder ikke som deaktivering). Nulstilles ikke ved udfald/ genaktivering af net, uden at der er sket en deaktivering før udfaldet. Nulstilles også med den næste frikobling ved svigt. Funktionstidsur stoppet med motorspærre, værdien nulstilles med næste frikobling. Aktuel effektiv udgangs switching frekvens. Denne værdi skal være under den værdi, der er indstillet i p-17, hvis frekvensomformeren drevet bliver for varm. Frekvensomformeren reducerer automatisk koblingsfrekvensen for at undgå en udkobling af overtemperatur og for at holde den i drift. p00-15 log for DC-bus spænding V De seneste 8 værdier før deaktivering, opdateret hver 250ms p00-16 log for temperaturføler C De seneste 8 værdier før deaktivering, opdateret hver 500ms p00-17 Motor 0 til 2 x nom. Strøm De seneste 8 værdier før deaktivering, opdateret hver 250ms p00-18 Software-ID, I/O & motor-styring Fx 1.00, 47AE p00-19 Drevets serienummer p00-20 Motormærkning Optagen effekt Versionsnummer og kontrolsum. 1 på venstre side indikerer I/O processor, 2 på venstre side indikerer motorstyring Entydig frekvemsomformer serienummer Fx / 32 / 005 Optagen effekt, driftstype Fx 0.37, 1 230,3p-out 16

17 adgang til parametergruppe nul og navigation Når p-14 = p-37 (fabriksindstilling 101) er alle p-00 parametre synlige. Når brugeren går til p-00, og trykker på, vil displayet vise p00-hh, hvor HH repræsenterer det sekundære nummer indenfor p-00. (dvs. 1 til 20). Tryk en gang mere, og så vil displayet vise værdien på denne parameter i nul-gruppen. Når der er parametre, som har flere værdier (fx software ID), trykkes på og tasterne for at vise de forskellige værdier i den pågældende parameter. Ved at trykke kortvarigt på vender du tilbage til parametergruppen oven over. Hvis der igen trykkes kortvarigt på (uden der trykkes på eller ), skiftes der til et højere parameterniveau (hovedparameterniveauet). Når der trykkes på eller på det nederste niveau (fx p00-05) for at ændre p-00 indekset, vises parameterværdien, når der trykkes kortvarig på. 8. analog og digital Input konfiguration 8.1. styring VIa terminalerne (p-12 =0) p-15 digital input 1 (t2) digital input 2 (t3) digital input 3 (t4) analog input (t6) bemærkninger åben åben : analog : analog omdrejningstals omdrej- 0 ref. ningstals ref. ningstal omdrejningstal 1 1 åben: stop (deaktiveret) åben : kørsel fremad Sluttet: kørsel (aktiveret) Sluttet : kørsel baglæns Sluttet Sluttet : : omdrej- Analog input 1 reference 1 2 åben: stop (deaktiveret) Sluttet: kørsel (aktiveret) åben: stop (deaktiveret) Sluttet: kørsel (aktiveret) 3 1) åben: stop (deaktiveret) Sluttet: kørsel (aktiveret) 4 5 åben: stop (deaktiveret) Sluttet: kørsel (aktiveret) åben: fremad stop Sluttet: fremad kørsel 6 1) åben: stop (deaktiveret) Sluttet: kørsel (aktiveret) 7 8 åben: stop (deaktiveret) Sluttet: fremad kørsel (aktiveret) åben: stop (deaktiveret) Sluttet: kørsel (aktiveret) åben: analog omdrejningstals ref. Sluttet: omdrejningstal 1 / 2 digital Input 2 åben Sluttet åben Sluttet digital Input 3 åben åben Sluttet Sluttet åben : analog omdrejningstal ref. Sluttet : omdrejningstal 1 åben : Analog input 1 Sluttet : Analog input 2 åben: baglæns stop Sluttet: baglæns kørsel åben: fremad Sluttet: baglæns åben: Stop (deaktiveret) Sluttet: Kørsel baglæns (aktiveret) åben : fremad Sluttet : baglæns åben: omdrejningstal 1 Sluttet: omdrejningstal 2 forudindstillet omdrejningstal omdrej.tal 1 omdrej.tal 2 omdrej.tal 3 omdrej.tal 4 Input ekstern trip: åben: deaktivering Sluttet: kørsel Analog input 2 reference åben: analog omdrejningstal ref. Sluttet: omdrejningstal 1 Input ekstern trip: åben: deaktivering Sluttet: motor kører Input ekstern trip: åben: deaktivering Sluttet: motor kører digital Input 3 åben Sluttet åben Sluttet analog Input 1 åben åben Sluttet Sluttet Analog input 1 reference åben: omdrejningstal 1-4 Sluttet: max. omdrejningstal (p-01) Analog input 1 reference Analog input 1 reference Analog input 1 reference Analog input 1 reference Analog input 1 reference omdrejningstal omdrej.tal 1 omdrej.tal 2 omdrej.tal 3 omdrej.tal 4 4 valgbare omdrejningstal. Analog input kan bruges som digital input, sluttet status: 8V < Vin < 30V Tilslut ekstern ptctemp.føler eller lign. til digital input 3 Skifter mellem analog input 1 og 2 Sluttes digital input 1 og 2 samtidig, aktiveres hurtig stop (p-24) Tilslut ekstern ptctemp.føler eller lign. til digital input 3 Sluttes digital input 1 og 2 samtidig, aktiveres hurtig stop (p-24) 17

18 digital Input 3 analog Input 1 omdrejningstal 9 åben: stop (deaktiveret) Sluttet: fremad kørsel (aktiveret) åben: stop (deaktiveret) Sluttet: baglæns kørsel (aktiveret) åben Sluttet åben åben omdrej.tal 1 omdrej.tal 2 Sluttes digital input 1 og 2 samtidig, aktiveres hurtig stop (p-24) åben Sluttet omdrej.tal 3 Sluttet Sluttet omdrej.tal 4 10 Normal åben (NO): sluttes kortvarigt ved start Normal sluttet (NC): åben kortvarigt ved stop åben : analog omdrejningstals ref. Sluttet: omdrejningstal 1 Analog input 1 reference 11 Normal åben (NO): sluttes kortvarigt ved fremad kørsel Normal sluttet (NC): åben kortvarigt ved stop Normal åben (NO): sluttet kortvarigt ved baglæns kørsel Analog input 1 reference Sluttes digital input 1 og 3 samtidig, aktiveres hurtig stop (p-24) 12 åben: stop (deaktiveret) Sluttet: kørsel (aktiveret) åben: hurtig stop (deaktiveret) Sluttet: kørsel (aktiveret) åben : analog omdrejningstal ref. Sluttet : forudindstillet omdrejningstal 1 Analog input 1 reference NOTE Negativ omdrejningstal inverteres, hvis der vælges baglæns kørsel. TYpISKE ApplIKATIONER Analog hastighed med 1 hastighed og frem/bak kontakt Analog hastighed med 2 forindstillede hastigheder 4 forindstillede hastigheder og switch for hastighed. Dvs. 5 forindstillede hastigheder Analog hastighed med 1 hastighed og motortermistor trip lokal eller fjernstyret analog hastighed (2 analog input) Trykknap frem/bak/stop med hurtig stop ved brug af 2. decelerationrampe 18

19 8.2. tastaturstyring (p-12 = 1 eller 2) p-15 digital input 1 (t2) digital input 2 (t3) digital input 3 (t4) analog input (t6) bemærkninger 0, 1, 5, åben: Stop (deaktiveret) lukket: Kør (aktiveret) åben: Stop (deaktiveret) lukket: Kør (aktiveret) 3 1) åben: Stop (deaktiveret) lukket: Kør (aktiveret) 4 åben: Stop (deaktiveret) lukket: Kør (aktiveret) 6 1) åben: Stop (deaktiveret) lukket: Kør (aktiveret) 7 åben: Fremad stop lukket: Fremad start lukket: Fjernbetjent Op tast lukket: Fjernbetjent Op tast lukket: Fjernbetjent Op tast lukket: Fjernbetjent Op tast åben: Kørsel fremad lukket: Kørsel baglæns åben: Baglæns stop lukket: Kørsel baglæns lukket: Fjernbetjent NED tast lukket: Fjernbetjent NED tast Input for ekstern udløser: åben: Deaktivering lukket: Motoren kører åben: Tastatur omdrejningstals ref. lukket: Analog input 1 Input for ekstern udløser: åben: Deaktivering lukket: Motoren kører Input for ekstern udløser: åben: Deaktivering lukket: Motoren kører åben: Fremad +24V: Baglæns åben: Tastatur omdrejningstals ref. +24V: omdrejningstal 1 lukket: forskudt NED tast Analog input 1 åben:tastatur omdrejningstals ref. +24V: omdrejningstal 1 åben: Tastatur omdrejningstals ref. +24V: Forindstillet omdrejningstal 1 Tilslut ekstern ptc-temp. føler eller lign. til digital input 3 Tilslut ekstern ptc-temp. føler eller lign. til digital input 3 Sluttes digital input 1 og 2 samtidig, aktiveres hurtig stop (p-24) ApplIKATIONSEKSEMplER Fjernbetjente taster. Tryk for hastighed med frem/bak. NOTE Som standard, hvis aktiveringssignalet er sat, vil motoren ikke køre, før der trykkes på START tasten. For automatisk at starte motoren, når aktiveringssignalet er sat, indstil p-31 = 2 eller 3. Denne funktion deaktiverer brugen af START & STOp tasterne. 19

20 8.3. modbusstyring (p12 = 3 eller 4) p-15 digital input 1 (t2) digital input 2 (t3) digital input 3 (t4) analog input (t6) bemærkninger 0..2, 4..5, åben: Stop (deaktiveret) lukket: Kør (aktiveret) 3 1) åben: Stop (deaktiveret) lukket: Kør (aktiveret) 6 1) åben: Stop (deaktiveret) lukket: Kør (aktiveret) 7 1) åben: Stop (deaktiveret) lukket: Kør (aktiveret) Ingen virkning Ingen virkning Ingen virkning åben: omdrejningstals ref. master lukket: omdrejningstal 1 åben: omdrejningstals ref. master lukket: analog input åben: omdrejningstals ref. master lukket: tastatur omdrejningstal ref. Input for ekstern udløser: åben: deaktivering lukket: Motoren kører Input for ekstern udløser: åben: deaktivering lukket: Motoren kører Input for ekstern udløser: åben: deaktivering lukket: Motoren kører Ingen virkning Analog input reference Ingen virkning Yderligere oplysninger findes i MODBuS RTu Register Map information and communication setup i den Advanced user Guide eller Application note AN-ODE-01. Start- og stop kommandoer gives via gateway. Digital input 1 skal være lukket for at motoren kan køre. Tilslut ekstern ptc-temp.føler eller lign. til digital input 3 Master omdrej.tals ref. START og STOp styres via gateway. Tastatur omdrej.tals ref. motoren kører automatisk, hvis digital input 1 er lukket, afhængig af indstilling i p bruger pi-styring (p-12 = 5 eller 6) p-15 digital input 1 (t2) digital input 2 (t3) digital input 3 (t4) analog input (t6) bemærkninger 0, 2, 4..5, åben: Stop (deaktiveret) lukket: Kør (aktiveret) åben: Stop (deaktiveret) lukket: Kør (aktiveret) 3, 6, åben: Stop (deaktiveret) 7 1) lukket: Kør (aktiveret) åben: pi -styring lukket: omdrejningstal 1 åben: pi -styring lukket: analog input 1 åben: pi -styring lukket: omdrejningstal 1 pi feedback: analog input pi feedback: analog input Input for ekstern udløser: åben: deaktivering lukket: Motoren kører Ingen virkning Analog input 1 pi feedback: analog input Tilslut ekstern ptc-temp.føler eller lign. til digital input 3 ApplIKATIONSEKSEMplER Fjernbetj. pi feedback styring (closed loop) med lokal omdrejningstal 1 Fjernbetj. pi feedback styring (closed loop) med lokal analog omdrejningstal input Fjernbetj. pi feedback styring (closed loop) med lokal omdrej.tal 1 og motor termistor trip NOTE Som standard er pi referencen beregnet for digital referenceniveau, indstillet i p-45. Når der benyttes analog referenceindstilling p-44 = 1 (analog) forbindes referencesignalet til analog input 1 (T6). Standardindstillinger for proportionalbånd (p-41), integraltid (p-42) og feedback tilstand (p-43) er brugbare for de fleste HVAC- og pumpeapplikationer. Den analogreference, anvendt for pi -styring, kan også benyttes som lokal omdrejningstalsreference, når p15 = 1. Yderligere oplysninger findes i konfiguration af pi-styring for typiske feedback applikationer i Advanced user Guide or Application note AN-ODE

Tilslutning- og programmeringseksempler

Tilslutning- og programmeringseksempler VLT MicroDrive FC 051 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Oversigt effekt og styre kreds VLT MicroDrive... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af motorbeskyttelse... 6 Start/stop med analog

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Initialisering af frekvensomformeren... 4 Tilslutning af motorbeskyttelse...6

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 1 Software version 5.0.3. PI-regulering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 1 Software version 5.0.3 PI-regulering Til parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse.

Læs mere

PID tilslutning og programmerings eksempler

PID tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC Drive FC100 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT HVAC drive FC100 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC202 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw)

KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER QUICK-GUIDE. F4-C VERSION (0,75 315 kw) KEB COMBIVERT FREKVENSOMFORMER ANTRIEBSTECHNIK QUICK-GUIDE F4-C VERSION (0,75 315 kw) REGAL A/S Industrivej 4, DK - 4000 Roskilde Tlf. 46 77 70 00 Fax 46 75 76 20 regal@regal.dk www.regal.dk Forord Denne

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. PID tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. PID tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 PID tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300. Tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord...3 Initialisering af frekvensomformeren...4 Tilslutning af motorbeskyttelse...5 Start/stop

Læs mere

MX2 Applikationsguide

MX2 Applikationsguide Applikationsguide v1.0 Applikationsguide Indholdsfortegnelse 1. PID REGULERING PÅ VENTILATION OG REN VANDSPUMPE... 4 1.1. VALG AF REGULERINGSMETODE (PARAMETERA044)...4 1.2. AKTIVERING AF PID REGULERING

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC200 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Tilslutning af

Læs mere

VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300

VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler. VLT AutomationDrive FC300 VLT AutomationDrive FC300 Basis tilslutning og programmerings eksempler VLT AutomationDrive FC300 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forbindelsesoversigt... 4 Initialisering af frekvensomformeren... 5 Start/stop

Læs mere

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer...3 2-20 Rekv. 0 Prod. 28-06-2006-08:33 Ordre 000 EFU Opgave 1 1 stk. VLT 2800 1 stk.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

KATSPIL 7.5 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF. 4550-1dk SIDE 1/7

KATSPIL 7.5 kw AC KRØLL CRANES A/S. INF. REF. 4550-1dk SIDE 1/7 KATSPIL 7.5 kw AC SIDE 1/7 MOTOR TEGNING SIDE 2/7 JUSTERINGSVEJLEDNING FOR AC KATSPIL FUNKTIONSBESKRIVELSE AF KATSPIL Katspillet er drevet af en kortslutningsmotor monteret med bremse. Fra frekvensomformer

Læs mere

Lavspændingsfrekvensomformere. ABB komponentfrekvensomformere ACS55 0,18 til 2,2 kw / 0,25 til 3 HP Katalog

Lavspændingsfrekvensomformere. ABB komponentfrekvensomformere ACS55 0,18 til 2,2 kw / 0,25 til 3 HP Katalog Lavspændingsfrekvensomformere ABB komponentfrekvensomformere ACS55 0,18 til 2,2 kw / 0,25 til 3 HP Katalog ABB komponentfrekvensomformere ABB komponentfrekvensomformere ABB komponentfrekvensomformere opfylder

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler

VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler VLT AQUA Drive FC200 Tilslutning og programmerings eksempler VLT Aqua Drive FC200 Indholdsfortegnelse Forord...3 Initialisering af frekvensomformeren...4 Tilslutning af motorbeskyttelse...5 Start/stop

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Brugervenlig og kommunikativ!

Brugervenlig og kommunikativ! Brugervenlig og kommunikativ! Altivar 312 Frekvensomformer til tre-faset asynkrone motorer, 0,18 til 2,2 kw en-faset 240V 0,18 til 15kW tre-faset 200-600V Specielle funktioner til alle typer af maskiner

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

HURTIG HJÆLP TIL VACON NX

HURTIG HJÆLP TIL VACON NX HURTIG HJÆLP TIL VACON NX Start op-guide Start op-guiden aktiveres, når der tændes for strømmen til motoren for første gang, eller hvis Start op-guiden aktiveres fra Systemmenuen (S6.5.3) OG der slukkes

Læs mere

... AFFINITY. Bygningsautomation HVAC/R drev Kom godt i gang 0474-0001-03DK. www.controltechniques.dk

... AFFINITY. Bygningsautomation HVAC/R drev Kom godt i gang 0474-0001-03DK. www.controltechniques.dk 474-1-3DK AFFINITY Bygningsautomation HVAC/R drev Kom godt i gang wwwcontroltechniquesdk! ADVARSEL: Dette er blot en kortfattet vejledning Den indeholder ikke information om sikkerhed Fejlagtig installation

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

Guide til idriftsættelse Teco EV frekvensomformere

Guide til idriftsættelse Teco EV frekvensomformere Guide til idriftsættelse Teco EV frekvensomformere juli 2008 Indholdsfortegnelse. Fortrådningsdiagram...3 Stærkstrøm....3 Svagstrøm...4 Digitale indgange...4 Analoge indgange...4 Potentiometer....4 Digitale

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag?

vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag? vacon 10 hvordan ønskes frekvensomformeren i dag? nem at tilpasse Vacon 10 er en ekstremt kompakt frekvensomformer til brug inden for maskinkonstruktion i effektområdet 0,25 kw til 5,5 kw. Vacon 10 er

Læs mere

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW)

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Quickguide KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Forord Denne quickguide er et supplement til manualer udgivet af KEB og kan således ikke erstatte KEBs manualer. Det er kun en lille del

Læs mere

NC_8_ Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_8_ Position Control via EtherCAT. Quick Guide

NC_8_ Quick Guide v1.0. CJ1W-NC_8_ Position Control via EtherCAT. Quick Guide Quick Guide v1.0 CJ1W- Position Control via EtherCAT Quick Guide Denne Quick Guide er ment som supplement til de respektive manualer for CJ1W- modulet og de installerede servodrev, frekvensomformere og

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

DC-Motor Controller. Brugermanual

DC-Motor Controller. Brugermanual Forside Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK DC-Motor Controller Brugermanual Firmware V4.00 Produkt indhold 1 styreboks til styring af 1 DC-motor. 1 strømforsyning 100 240 volt

Læs mere

Alle dip 1 7 sættes til On for at opnå stand-alone operation fra PC.

Alle dip 1 7 sættes til On for at opnå stand-alone operation fra PC. Hurtig opstart af Infranor CD1 p og pm: Dette er en enkelt og kortfattet vejledning i opsætningen af CD 1 p og pm driver til anvendelse i stand-alone mode. Ingen Profibus forbindelse. For senere opkobling

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik

111570DK-05 2015-11 CS60. Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik DK-0 0- CS0 Tilslutnings- og konfigurationsvejledning Styringsautomatik Tilslutning af CU0. Kredsløbslayout Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P P P Stik til styrepaneler Kontakt til

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax750 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

MX2 Quick Guide v1.0 MX2. Quick Guide

MX2 Quick Guide v1.0 MX2. Quick Guide Quick Guide v1.0 Quick Guide Indholdsfortegnelse 1. SPECIFIKATIONER...3 2. FORTRÅDNING...4 2.1. PNP / NPN...5 2.2. DIP SWITCHE...5 3. BRUG AF BETJENINGSPANEL...6 3.1. PARAMETERGRUPPER...7 3.2. INITIALISERING

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

CI-tronic Softstarter med bremse Type MCI 25B

CI-tronic Softstarter med bremse Type MCI 25B CI-tronic Softstarter med bremse Type MCI 25B Egenskaber Justerbar accelerationstid, 0-10 s Justerbart startmoment fra 0-85%, med eller uden kickstart Justerbart bremsemoment (bremsestrøm 0-50 A d.c.)

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2 1 13.04.2015 SSI 6000.0410 SSI 6000.0410 GSM PORT brugervejledning V1.2 Port / Dør åbner via telefon opkald eller SMS - op til 30 brugere SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

VIAC II. Frekvensomformer. ES 905 0,37 kw og 1,1 kw

VIAC II. Frekvensomformer. ES 905 0,37 kw og 1,1 kw VIAC II Frekvensomformer ES 905 0,37 kw og 1,1 kw Version 0.6 JEH Industrivej 12, Gelsted DK-4160 Herlufmagle Tlf. 5550 5550 Fax 5550 2265 www.lscontrol.dk lsc@lscontrol.dk Indhold Indhold... 2 1 Beskrivelse...

Læs mere

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd SERIE Z-20E.SN005 Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Straße 1 Telefon 07731

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. CI-tronic Softstarter. Type MCI 3, MCI 15, MCI 25, MCI 30 I-O, MCI 40-3D og MCI 50-3 I-O.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. CI-tronic Softstarter. Type MCI 3, MCI 15, MCI 25, MCI 30 I-O, MCI 40-3D og MCI 50-3 I-O. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE CI-tronic Softstarter Type MCI 3, MCI 15, MCI 25, MCI 30 I-O, MCI 40-3D og MCI 50-3 I-O Teknisk brochure Indhold Side Soft start motor controller, MCI 3, MCI 15, MCI 25, MCI

Læs mere

Betjeningsanvisning til model KCVR9NE Installationsanvisninger:

Betjeningsanvisning til model KCVR9NE Installationsanvisninger: Betjeningsanvisning til model Installationsanvisninger: Anvisninger til udtagelse af fedtfilter. Øverste udtagelige rude Nederste udtagelige rude 1) Faser til udtagning af øverste rude: NB: Gå frem på

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

AC Motor Frekvensomformer VF-S11 serie VF-PS1 serie 0,2 KW 630 KW

AC Motor Frekvensomformer VF-S11 serie VF-PS1 serie 0,2 KW 630 KW AC Motor Frekvensomformer VF-S11 serie VF-PS1 serie 0,2 KW 630 KW effekt størrelser - programmerbar I/O Opsætning af to forskellige motors parameter PI / PID funktion for pumper og ventilation Optil 15

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg 92/31 EØF og 93/68/EØF Producent Produkt Typebetegnelse EG-direktiv

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma 318 Mini automultimeter

Betjeningsvejledning Elma 318 Mini automultimeter Betjeningsvejledning Elma 318 Mini automultimeter El.nr. 63 98 910 288 BM318 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. SIKKERHED... 2 2. INTRODUKTION... 4 3. Beskrivelse... 5 3-1 Panel beskrivelse...

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic str. 04-80, RECOsorptic str. 04-40

Vejledning til varmevekslerstyring RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic str. 04-80, RECOsorptic str. 04-40 Vejledning til varmevekslerstyring RHX 2M SILVER C RX, RECOnomic str. 04-80, RECOsorptic str. 04-40 1. Generelt Varmevekslerstyring RHX2M er et styresystem til trinmotorer. Det er beregnet til nøjagtig

Læs mere