TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER"

Transkript

1 TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren vil tage i lyset af faldet i antallet af praktikpladser på erhvervsuddannelserne, jf. nye tal fra Undervisningsministeriet som viser, at færre unge i forhold til samme periode sidste år har fået en praktikplads, samt at Dansk Byggeri kan dokumentere et fald på 20 procent i antallet af lærepladser i bygge- og anlægsbranchen i 2008 i forhold til 2006, hvor lærlingeindtaget toppede. Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Folketingets Uddannelsesudvalg samt offentligheden Folketingets Uddannelsesudvalg Ca. 10 minutter Den 13. januar 2009 i Folketingets Uddannelsesudvalg, Christiansborg. Mødet i udvalget begynder kl

2 Disposition 1. Indledning 2. Praktikpladsudviklingen 3. Skolepraktik er en nødløsning 4. Virksomhederne må udvise rettidig omhu 5. Eleverne skal være mobile og skolerne skal støtte elever og virksomheder 6. Afslutning 1. Indledning Udvalget har stillet mig følgende spørgsmål: Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren vil tage i lyset af faldet i antallet af praktikpladser på erhvervsuddannelserne, jf. nye tal fra Undervisningsministeriet som viser, at færre unge i forhold til samme periode sidste år har fået en praktikplads, samt at Dansk Byggeri kan dokumentere et fald på 20 procent i antallet af lærepladser i bygge- og anlægsbranchen i 2008 i forhold til 2006, hvor lærlingeindtaget toppede. 2. Praktikpladsudviklingen Spørgsmålet bygger på Undervisningsministeriets månedlige praktikpladsstatistik, der blandt andet sammenholder overordnede nøgletal for praktikpladssituationen ved månedens udgang med de tilsvarende nøgletal fra året før. Der er tale om tallene for september, der blev offentliggjort ultimo november sidste år. Det er vigtigt for at få det rette perspektiv, at vi også ser på praktikpladsudviklingen over en længere periode. Derfor indeholder den månedlige statistikinformation også bevægelserne på udvalgte skæringstidspunkter siden januar Og når vi skal vurdere bevægelserne fra et overordnet perspektiv, er det nyttigt at inddrage et endnu længere åremål. Helt tilbage i 1995 blev der indgået knap uddannelsesaftaler årligt. Det antal faldt jævnt i årene frem til 2003, hvor der blev indgået godt uddannelsesaftaler. I perioden frem til 2007 oplevede vi en stor vækst og nåede 2

3 op på ca indgåede aftaler årligt. I mange brancher var der ligefrem mangel på elever, og derfor faldt antallet af praktikpladssøgende elever fra mere end til godt Min pointe er, at faldet vi oplever i øjeblikket, sker fra et højt niveau for antal indgåede uddannelsesaftaler. Jeg kan tilføje, at Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser på et møde i december drøftede den aktuelle praktikpladssituation. Drøftelserne skete på baggrund af en årsstatistik, som redegør for udviklingen fra 2003 til Rådet udtrykte i den sammenhæng bekymring over udviklingen i den seneste tid og vil nu følge praktikpladsområdet tæt. Den beslutning er jeg meget tilfreds med. 3. Skolepraktik er en nødløsning Vi skal holde fast i, at eleverne skal i praktik i en virksomhed. Når de danske erhvervsuddannelser bliver rost i udlandet og kaldt for verdens bedste, så er det især på grund af vekseluddannelsesprincippet altså at elever både lærer noget på skolen og ude i virksomhederne. Det giver tilpasningsdygtige uddannelser og særdeles gode beskæftigelsesmuligheder for de færdiguddannede elever. Jeg nævner dette, fordi spørgerens partifæller i et debatindlæg for nylig har givet udtryk for, at skolepraktik skal have en stærkere placering i uddannelsesgarantien. Regeringen mener derimod, at skolepraktik er en nødløsning. Om end desværre en nødvendig nødløsning som kan bringes i anvendelse som den allersidste udvej, når det gælder den såkaldte uddannelsesgaranti altså løftet om, at alle, der er optaget på et grundforløb, og som gennemfører dette grundforløb, har sikkerhed for at få mulighed for at afslutte en erhvervsuddannelse inden for den pågældende fællesindgang. At det bør være den sidste udvej, og at det faktisk er en dårlig nødløsning, det kan jeg underbygge med disse tal: UNI-C har fulgt elever, som i 2006 er begyndt med henholdsvis en uddannelsesaftale med en virksomhed og i skolepraktik. 12 måneder efter at eleverne havde indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed, var 83 pct. af eleverne forsat i gang. Det tilsvarende tal for elever i skolepraktik var kun 40 pct. 3

4 Det hører også med til billedet, at elever, der er færdiguddannet i skolepraktik, har dårligere beskæftigelsesudsigter end elever, der er færdiguddannet i en virksomhed. Vi kan ikke give en praktikpladsgaranti, men som sagt kan vi give de unge en uddannelsesgaranti. Det er lovfæstet som følge af Velfærdsaftalen. Garantien omfatter elever, der har gennemført et adgangsgivende grundforløb med tilfredsstillende resultat. En sådan elev kan indgå en uddannelsesaftale med en virksomhed efter eget valg. Sådan går det for langt de fleste. Hvis det ikke lykkes at finde en praktikplads, betyder garantien, at eleven skal have tilbud om at indgå en uddannelsesaftale i en af de andre uddannelser, som er placeret i den indgang, som elevens oprindeligt ønskede uddannelse er placeret i. Eventuelt efter en passende faglig supplering på skole. Hvis det heller ikke kan lade sig gøre at finde en uddannelsesaftale på denne måde, skal eleven have tilbud om at blive optaget i skolepraktik i en af de uddannelser, der er placeret i indgangen, eller have tilbud om at blive optaget i en uddannelse, som gennemføres uden praktik i en virksomhed. Selvfølgelig under forudsætning af, at eleven opfylder kravene om EMMA mv. Hvis eleven ikke tager imod en af disse muligheder kan eleven til syvende og sidst vælge et andet grundforløb, som kan give adgang til en uddannelse med praktikpladsmuligheder. Eleven vil få fuld merit for sin hidtidige uddannelse. 4. Virksomhederne må udvise rettidig omhu Regeringen indførte i 2005 indenfor rammerne af AER-ordningen - en præmieringsordning, der giver virksomhederne en kontant belønning for at tage flere elever. Denne ordning giver virksomhederne et kontant incitament, men det er i sidste ende arbejdsgiverne selv, der har ansvaret for, at der oprettes det nødvendige antal uddannelsesaftaler. Det vil regeringen holde arbejdsgiverne fast på. Det er også i deres egen interesse, hvis de skal være sikre på i fremtiden at have det nødvendige udbud af kvalificeret arbejdskraft. Det er derfor glædeligt, at arbejdsgiverne selv har taget initiativer. For eksempel har Dansk Byggeri for nyligt iværksat en lærlingekampagne, hvor formanden har opfordret alle medlemsvirksomheder til at tage elever. Kampagnen løber frem til juni

5 Jeg er underrettet om, at TEKNIQ her i begyndelsen af de nye år vil tage initiativ til, at el-installatører og vvs-installatører tager flere elever. Og jeg har også hørt, at DI vil sætte initiativer i gang for at sikre tilgangen af elever. Undervisningsministeriet gennemfører i samarbejde med skolelederforeningen Danske Erhvervsskoler kampagnen Flere fagfolk, tak. Kampagnen begyndte medio november sidste år og sigter mod at skabe flere praktikpladser samtidig med at erhvervsuddannelsernes image forbedres, og flere elever søger uddannelserne. Kampagnen består fx af tv- og radiospots og en hjemmeside. Der er altså allerede stor opmærksomhed og aktivitet på området. 5. Eleverne skal være mobile og skolerne skal støtte elever og virksomheder Når jeg siger, at arbejdsgiverne skal sikre, at eleverne kan indgå de nødvendige uddannelsesaftaler, så mener jeg, at alle elever skal kunne få en uddannelsesaftale. Men det kan nødvendigvis ikke blive inden for drømmeuddannelsen. Vi er stadig i en situation, hvor for mange elever søger populære uddannelser som fx frisør og dyrepasser, mens for få søger uddannelsesaftaler inden for fx metalindustrien, slagteruddannelserne, bagerfaget samt dele af butiksområdet. Undervisningsministeriet relancerer her i januar web-portalen Praktikpladsen.dk, så dette site bidrager til at gøre praktikpladsmarkedet mere gennemsigtigt for skoler, elever og arbejdsgivere. For eleverne vil sitet bl.a. indeholde statistik og oplysninger fra de faglige udvalg, som illustrerer mulighederne for at indgå en uddannelsesaftale. Eleverne kan på den måde i højere grad tage denne dimension med i overvejelserne, når de vælger uddannelse. Endelig vil jeg nævne, at skolerne har vigtige opgaver i forhold til at skabe praktikpladser. Skolerne skal opsøge og hjælpe virksomhederne med at oprette pladser og skolerne skal vejlede og støtte eleverne. Skolerne skal tage udfordringen op, at praktikpladserne i en periode ikke vil hænge lige så lavt på træerne, som de har gjort de seneste år. Det føler jeg mig overbevist om, at skolerne er parate til, dels fordi erfaringerne viser, at skolernes arbejde på dette område kan være en afgørende forskel, dels fordi skolerne på denne måde bidrager til at styrke uddannelsernes image, hvad der ligger skolerne meget på sinde. 6. Afslutning Som det fremgår, er der allerede nu taget en række initiativer, bl.a. fra arbejdsgiverside, for at fastholde de gode takter på praktikpladsområdet. Vi bør aner- 5

6 kende arbejdsgivernes indsats, da arbejdsgiverne har nøglen til at sikre praktikpladserne. Jeg kan tilføje, at der som led i Velfærdsaftalen i 2007 blev gennemført et udvalgsarbejde om behovet for at ændre AER-ordningen, så den bedre kan understøtte oprettelse af det nødvendige antal praktikpladser. Det er aftalt med forligspartierne, at rapporten skal drøftes til efteråret, når der er større klarhed om AER s økonomi. Foreløbig vil jeg afvente disse drøftelser, og indtil da følger jeg praktikpladsudviklingen meget nøje. Lige her og nu mener jeg ikke, der er behov for yderligere initiativer fra regeringens side. Og jeg er meget tilfreds med, at Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser følger udviklingen nøje blandt andet for at kunne yde mig rådgivning i overensstemmelse med lovgivningen herom. Det er af afgørende betydning for vekseluddannelsesprincippets overlevelse, at arbejdsmarkedets parter påtager sig hovedansvaret for praktikpladsområdet, således som det er fastsat i erhvervsuddannelsesloven. 6

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse.

Erhvervsuddannelserne (eud) er en del af ungdomsuddannelserne; knap 20% af en ungdomsårgang vælger eud i forlængelse af grundskolen eller 10. klasse. Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 285 Offentligt Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk

Læs mere

Forfatter: Microsof Sidst gemt: 14-09-2010 13:40:00 Sidst udskrevet: 14-09-2010 13:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3070 Analyse af

Forfatter: Microsof Sidst gemt: 14-09-2010 13:40:00 Sidst udskrevet: 14-09-2010 13:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3070 Analyse af Forfatter: Microsof Sidst gemt: 14-09-2010 13:40:00 Sidst udskrevet: 14-09-2010 13:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3070 Analyse af vekseluddannelsessystemet\rapport\internationale udfordringer

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Det Faglige Udvalg for Beklædningshåndværker 20. september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Verdens bedste erhvervsuddannelser

Verdens bedste erhvervsuddannelser Verdens bedste erhvervsuddannelser Indhold Forord 1 1 Elevernes valg af uddannelse 2 Garanti for at kunne fuldføre den ønskede uddannelse 2 Tættere samarbejde mellem erhvervsskoler, produktionsskoler og

Læs mere

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende.

Det store fald i indgåede uddannelsesaftaler får om 4 til 4½ år stor betydning for elbranchen, når antallet af nye svende vil falde tilsvarende. Til de lokale uddannelsesudvalgsmedlemmer for elektrikeruddannelsen August 2009 Debatoplæg Flere praktikpladser i elbranchen Det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen ønsker, at det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS AFBRUD FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS 2012 RAPPORTEN OMFATTER PERIODEN 1.8. 2011 31.7. 2012. JOB&UDDANNELSE, UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING, JOBCENTER AARHUS. APRIL 2013. 1 Forord: Denne rapport beskæftiger

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Udviklingsredegørelser for 2015

Udviklingsredegørelser for 2015 Udviklingsredegørelser for 2015 DFFU Det faglige Fællesudvalg for Bager-, Konditor-, Møller- og Sukkervarefagene 11-08-2014 Udviklingsredegørelse for 2015 for erhvervsuddannelsen til Bager & Konditor Nøgletal

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

24. møde. Tirsdag den 1. december 2009 (D) 1. i skattefritagne dødsboer samt tekniske justeringer af forårspakke

24. møde. Tirsdag den 1. december 2009 (D) 1. i skattefritagne dødsboer samt tekniske justeringer af forårspakke Tirsdag den 1. december 2009 (D) 1 24. møde Tirsdag den 1. december 2009 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget Charlotte

Læs mere

52. møde. Onsdag den 10. februar 2010 (D) 1

52. møde. Onsdag den 10. februar 2010 (D) 1 Onsdag den 10. februar 2010 (D) 1 52. møde Onsdag den 10. februar 2010 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). Undervisningsministeren og transportministeren

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning

Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning Deltagelse i og afbud til mødet fremgår af vedhæftede afkrydsningsliste. Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre

erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser som vækstforstærker 6 forslag til bedre erhvervsuddannelser Indhold 2 Forord 7 Godt udgangspunkt 13 Forslag 1: Bedre og mere relevant undervisning kernen 17 Forslag 2: Bedre alternativer

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

7. møde. Tirsdag den 26. oktober 2010 (D) 1

7. møde. Tirsdag den 26. oktober 2010 (D) 1 Tirsdag den 26. oktober 2010 (D) 1 7. møde Tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 3: Forespørgsel til indenrigs- og sundhedsministeren om svangreomsorg.

Læs mere

Derfor bruger Dansk Byggeri meget energi på at få sat en række nødvendige fodaftryk i den offentlige debat.

Derfor bruger Dansk Byggeri meget energi på at få sat en række nødvendige fodaftryk i den offentlige debat. 1 Formandens beretning 2010, Kloaksektionen. Velkommen. 2009 var et barsk år for branchen. Her ved indgangen til 10 erne ser vi nogle spæde positive tegn, men de er usikre, og konjunkturerne vender sandsynligvis

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Det Faglige Udvalg for Ejendomsservice D. 16.september 2013 Udviklingsredegørelse for 2014 for erhvervsuddannelsen til Ejendomsservicetekniker Nøgletal 2010 2011 2012 Igangværende uddannelsesaftaler pr.

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

Dansk Byggeri, Bornholm

Dansk Byggeri, Bornholm Bygge- og anlægsbranchen på Bornholm Resume og anbefalinger: Struktur og udviklingstendenser med fokus på beskæftigelse, uddannelse og generationsskifte Dansk Byggeri, Bornholm Titel: Bygge- og anlægsbranchen

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015

Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2015 Institutionens navn: Erhvervsskolen Nordsjælland Institutionsnummer:219411 Journalnr.: 089.74K.391 Dato Underskrift: (bestyrelsesformanden)

Læs mere

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, 27-11-2013 Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. november 2013 Mødested: KompetenceCenter

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere