^'!'?i5i?????'l' ffr>>>^^

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "^'!'?i5i?????'l' ffr>>>^^"

Transkript

1 ^'!'?i5i?????'l' ffr>>>^^ 25 LIV SOM DØR. ET NØDROP. Skog Og fjeld med glitrende bræer, sildrende bækker og vindens monotone sus i trækronene er det den hele natur for vore hjemlige turister? Er det alt, som gjør os glade tilsinds, naar vi færdes i. det land, som vi kalder vort fædreland? Nei og atter nei! Over fjeldviddene bævrer en vemodsfyldt tone; uten den er fjeldet ikke vort eget. Fjeldet er ikke sig selv uten heiloen. Saalænge den er der sammen med alle de andre dyr, som hører fjeldet til, saa længe er fjeldet ikke dødt. Men naturen dør, naar dens børn ryddes bort, og for alle, som elsker naturen, vil glæden dø med de naturens børn, som nu trues med undergang. Og de er mange. Det var med henbhk paa lignende forhold i plantenes verden, planteelskere fik drevet igjennem den lov, som sætter en stopper for den rovdyragtige indsamling av sjeldne planter, som saa mange utenlandske «turister* har drevet paa med her hos os. Vore botanisk eiendommelige strækninger oppe ved Dovre holdt paa at bli berøvet sine særegenheter. Kasse paa kasse fulde av sjeldenheter ekspedertes av «turistene» til hjemlandets naturaliehandlere. Norske»naturelskere» hjalp til ved at rykke de levende planter op med roten og sende dem samme veien, eller ved at fælde de naturmerkværdigheter, som staar land og strand rundt i form av forunderlig avvikende individer, kjæmpemæssige trær, som har set generationer fødes og dø gjennem aarhundreder, eller trær, som staar som de ytterste forposter mot nord fra et varmere eller mot syd fra et arktisk plantesamfund. Den lov, som satte en stopper for dette uvæsen, er 3v ganske ny dato, og ikke stort ældre er den, som satte en stopper for den falbyden av vore historiske mindesmerker, som blev drevet i stor skala der, hvor utlandets turiststrøm vælter frem gjennem dalførene. De to lovpaabud er glædelige tegn paa, at mange nu endelig har faat øinene op for, at det ikke er nok at snakke store ord om vore nationale herligheter. Vi maa værne om dem og sætte en stopper for den uthøkring av vore nationalt værdifulde eiendommehgheter i form av historiske eller naturlige mindesmerker, som desværre ogsaa nu drives i stor skala av folk, for hvem kjærligheten til naturen er proportional med, hvad de pekuniært kan kryste ut av de enkelte faktorer, som samlet og hver for sig sætter sit særegne præg paa den norske natur. Vi har endelig sørget for værn om vore gravhaugers fred. Vi har fredet om de fattige valmuer og alperoser, som trives paa det nøkne fjeld i næsten utilgjængelige kløfter. Men endnu har rovfangeren lov til at streife frit om og utrydde vore karakterdyr, og dræpe og avhænde de naturens børn, som i likhet med heiloen er uundværlige i vor natur, om den i den hjemlige turist og naturelskers mening skal vedbli at være norsk. Utlændingene farer paa harelab gjennem Norge; de titter paa en fjeldtop hei- eller en fos der; de snuser paa den»grossartige«fjeldluft idag og spiser sin traditionelle laks paa kystdamperen imorgen. For utlændingen er vor intimere natur likegyldig. Men den norske turist søker hvile i naturen og fordyper sig i den, saa han lever og aander med alt, som har liv. For ham dør skjærgaarden, naar kjeldens eller ternens skrik bhr borte; vestlandsfjeldene taper sin karakter, naar en ørn ikke længer seiler frem opunder

2 26 de næsten utilgjængelige tinder, fjeldet bhr ødslig og knugende, naar de smaa vaderes klagende toner forsvinder, euer musvaaken ikke længer kredser om toppene. Naturen vil tape sin likevægt og ikke længer gi den styrkende hvile, som den hidtil har ødslet i rikt mon paa vor hjemlige turist. Det bhr kanske snart paa tide at ta skridtet helt ut som i det denationaliserte Schweiz og lægge makelige tandstangbaner til stinkende ølkneiper paa Troldheimens fjeldtopper hvis vi da ikke nu i ellevte time vil ta vore meget skarpe forholdsregler for at bevare vor naturs mest karakteristiske indvaanere av alle klasser. Det er mange, som, bevidst eller ubevidst, søker at denationalisere vor natur. Men det gjælder at der sættes et kraftig og maalbevidst arbeide ind av dem, som forstaar, hvilken ulykke det vil være for vor nation, om disse nedbrytende kræfter faar lov til at omdanne vort lands natur til en livløs ørken. Utlændingene har forlængst forstaat det og sluttet sig sammen til vern om sine nationale eiendommeligheter; men vi, som taler store ord om nationalfølelse, vi glemmer at verne og bevare livet i det hjem, vi kalder vort eget. Hos os faar eggsamlerne lov til at ta eggene fra redene, særlig naar de finder en meget sjelden fugl. Mange fugler forsvinder shk. Her i Trøndelagen f eks. lever en sjelden liten snfeppe inde i fjeldet paa steder omkring Storvand i Meråker, hvor hele dalgryten minder om et efterglemt, arktisk stenlandskap. Kommer vi der ind, saa hænder det kanske, vi kan faa se den vakre, liue fugl trippe avsted mellem slenene og berike hele det øde steds stemning med sin lille fløitestemme. Men selv her er dens reder bht røvet, fordi dens egg betales høit av utlandets naturaliehandlere, og nu er det uvisst, om een længer vil findes der. Den øde egn har sandsynligvis tapt sin poesifyldte lille beboer for stedse. Samme vei gaar det med saa mange andre, store og smaa 27 fugler, og om det saa er den mægtige konge blandt fuglene, ørnen, saa ligger den under for eggrøverne paa flere steder. Vi har vært vant til at betragte den som symbolet paa den suveræne frihet og uavhængighet, som den seiler saa stou avsted paa sine mægtige vinger. Nu er den sna]-t en saga her i Trøndelagen, takket være det store rovdyr i menneskeskikkelse, som sælger skallene av dens egg til utenlandske høkere for en lumpen skilling, eller som lægger bakhold for den og piner den ihjel i en svigagtig saks, fordi den i hkhet med os selv spiser hare og fugl. For ogsaa de blodtørstende sakseriddere hjælper til i kampen for at denationalisere vor natur. Enhver som er glad i naturen, er glad i de vakre rovdyr, samtidig som han nyter rypenes kaglen eller barfuglens kjærlighetsspil. Likesaa gjerne som materiahsten vil nyte sin dehkate fuglestek, hkesaa gjerne vil naturvennen nyte synet av rovfuglen, som seiler frem gjennem lufthavet paa sine kraftfulde vinger og det maa fordres, at begge krav bhr respekteret. Vi er nu nødt til at stille den fordring, at fugler som jagtfalke og kongeørn, smaa-, snepper og andre sjeldnere, men karaktergivende fugler bevares for vort land. Der maa sættes en stopper for den overdrevne forfølgelsesmani, som snart truer livet av den sidste av skogenes konger, bjørnen. Ogsaa den gaar sin undergang imøte med raske skridt paa grund av likegyldighet for de nationale ting, vi virkelig har gjemt i vort lands natur. For mig staar det, som vi bare har en eneste vei at gaa. Den nemlig, at sætte en stopper for de samvittighetsløse røverier og myrderier ved en klar og utvetydig lov, og at slutte os sammen ahe som en i en naturbeskyttelsesforening for at paase, at loven virkelig bhr haandhævet. Vi maa sørge for, at vore karakterdyr og livgivende elementer i naturen blir bevaret for vor natur.

3 Det nytter ikke bare at verne om gravenes fred og om plantene, som vokser foran vor fot. Uten dyrene blir naturen hjælpeløst forvandlet til en ørken, hvor alle stemmer, alt liv og.al glæde forsvinder. Skulde der antydes, hvad en slik lov maa gaa ut paa, saa blir det: at lægge skarp, kontrollerende myndighet i vore videnskabelige institutioners haand; at forbyde ethvert salg av egg fra privatfolk; at totalfrede lokalt eher for det hele land en række nærmere angivne, sjeldnere dyr, og at nægte utenlandske samlere at grassere i landet uten særskilt bevilgning. Disse lovbud er forlængst sat ut i livet i visse deler av Afrika; men vi har endnu ikke gjort skridt til at komme efter. Ingen ligger nærmere til at opta arbeidet i denne retning end vore hjemlige turister; for ingen lider mere under naturens ødelæggelse end den, som søker ut i den store natur for at finde hvile. Turisten, naturvennen, kan ikke gaa likegyldig og se paa, hvordan vort lands natur efterhvert blir lagt øde. Han vil ikke miste den fuglesang, som har sunget sig ind i hans sind, fra han var en næve stor, eller det lekende og muntre lille dyr, hvis liv og færden har skaffet hans øie og tanker den hvile, han saa saart trængte til efter sin indsats i det intense kulturarbeides tjeneste. Derfor tror jeg ogsaa, at et nødrop fra det døende liv i vor natur vil bringe vore hjemlige turister til at vaagne og som de første ta arbeidet op for at redde, hvad endnu reddes kan. Trondhjem i oktober Dr. Hjalmar Broch. HIST OG HER I SNAASEN. AV S. UDBY. De vidtstrakte Grænsetrakter i Nordre Trondhjems Amt, fra Snaasen og nordover, er endnu lite kjendt av vore Fotturister. Det burde være anderledes. For det er likesaa letvint at naa Snaasen med Jernbane og Dampskib som at komme f. Eks. op i Meldalen, og naar man har hjemsøkt Troldheimen et passe Antal Gange, kan det smake godt at se sig om i Indherreds Fjeldbygder, der de strækker sig langs Riksgrænsen fjerne og uberørte av alslags Reisetrafik. Fra etpar Streiftog paa de Kanter er det at nedenstaaende Biheder er hentet. Første Gang la jeg Veien fra Stenkjær opover Ogndalen, overnattet paa Høen i Gaulstadgrænden, hvor der var godt Kvarter, og gik over Fjeldet til S k j æ k e r v a n d e t. Det er en Rute som jeg ellers ikke vil anbefale. Ogndalen byr i sig selv paa liten Avveksling, men værst er det at man kan bh slemt lurt for Nattekvarter ved Skjækervandet, hvor der med Undtagelse av en Eneb oer ikke findes nogen Sæter at ta ind i. Det er paa Gomfmolien ved Nordenden av Våndet, og Eneboeren selv, Ola Gommolien, ser man paa Billedet næste Side. Ola Gommolien er en navnkundig Mand i Bygderne derinde. Han er Søn av Gamlefolket paa Gaundalen, svensk baade paa Fars- og Morssiden, men opvokset paa norsk

KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist

KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist Sakprosatekst Sakprosatekst KORRESPONDENCE FRA ROM TIL NYHEDSBLADET (Afsløringen af P. A. Munch s Monument) 19de Juni 1865 Enhver Nordboer, som har besøgt Rom, har ganske vist derfra modtaget en blivende

Læs mere

Sigbjørn Obstfelder: To novelletter

Sigbjørn Obstfelder: To novelletter bokselskap.no Sigbjørn Obstfelder: To novelletter Teksten er lastet ned fra bokselskap.no Sigbjørn Obstfelder To novelletter 1895 Liv Sletten Liv Der er i en stor by dunkle kroge, afsides gader med forunderlige

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Sjølundkirkens lovsange

Sjølundkirkens lovsange Sjølundkirkens lovsange 6. oktober 2011 Indhold Notater... 4 Alle som tørster... 5 Almægtig Gud... 6 Alt bli r stille... 7 Børnekirkesangen... 8 et her er en go dag... 9 in, din er æren... 10 in himmel,

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

GEOLOGISK BESKRIVELSE TIL KARTENE OVER HELGELAND SALTEN OG LOFOTEN VESTERAALEN

GEOLOGISK BESKRIVELSE TIL KARTENE OVER HELGELAND SALTEN OG LOFOTEN VESTERAALEN THOROLF VOGT GEOLOGISK BESKRIVELSE TIL KARTENE OVER HELGELAND SALTEN OG LOFOTEN VESTERAALEN DENmeget GEOLOGISKE arbeide i det UNDERSØKELSE nordlige Norge i de har senere nedlagt aar. Dette arbeide er gaat

Læs mere

107 ------------------------------------------------------------------------

107 ------------------------------------------------------------------------ 2098 1836 Nummer i Steen Johansens Bibliografi over NFS Grundtvigs Skrifter: 559 Nik. Fred. Sev. Grundtvigs udvalgte skrifter ved Holger Begtrup Ottende bind. København, Gyldendalske Boghandel Nordisk

Læs mere

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå

Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå http://naustdal.slekt.name/ Edited by Sigmund Svoen Marianne Olina Bertelsdtr (Fitje) Ulleland Frå Marianne, gift på Fitje 1888 med Kristoffer Ullaland frå bruk nr. 1. på Ullaland. Dei reiste til Amerika

Læs mere

HVAD NATUREN DOG SIGER

HVAD NATUREN DOG SIGER NATURRÅDET / INVASIVE ARTER OG GMO ER NYE TRUSLER MOD NATUREN HVAD NATUREN DOG SIGER ET MODERNE EVENTYR OM BIOINVASION OG MORAL Af Christian Coff FOTO:BIOFOTO/BAUER Der var engang to riger som lå tæt ved

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Side 1 Tittelbladet. Christiania. Trykt hos Jacob Lehmann. Side 2 [Referanse: Nasjonalbiblioteket, Oslo] Side 3

Side 1 Tittelbladet. Christiania. Trykt hos Jacob Lehmann. Side 2 [Referanse: Nasjonalbiblioteket, Oslo] Side 3 Bøyesen, Ulrik Frederik: Taler på den anordnede høitidelige Bededag, Holdne i Leirdals Hovdekirke, den 18de Marts 1814. Jacob lehmann, Christiania. Transkripsjon: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane. Side

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

3. Appelformerne de tre veje til overbevisning

3. Appelformerne de tre veje til overbevisning 3. Appelformerne de tre veje til overbevisning I dette kapitel skal vi se på appelformerne logos, ethos og pathos. Appelformerne er de tre veje til overbevisning. Hvor logos appellerer til forstanden,

Læs mere

ET DUKKEHJEM. Skuespil i tre akter af Henrik Ibsen.

ET DUKKEHJEM. Skuespil i tre akter af Henrik Ibsen. ET DUKKEHJEM. Skuespil i tre akter af Henrik Ibsen. Henrik Ibsen: Et Dukkehjem 1 PERSONERNE: Advokat Helmer. Nora, hans hustru. Doktor Rank. Fru Linde. Sagfører Krogstad. Helmers tre små børn. Anne Marie,

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BEHOV FOR SELVREALISERING At opnå sine mål. Realisere og udvikle specielle potentiale og kompetencer. Højdepunktsoplevelser, spiritualitet. BEHOV FOR ANERKENDELSE Alle

Læs mere

HISTORIEN OM Den Blå Planet

HISTORIEN OM Den Blå Planet UNDERVISNINGSMATERIALE HISTORIEN OM Den Blå Planet En fantasifuld fabel om sol, skygge og sommerfuglestøv Til læreren I Historien om Den Blå Planet har de yngste masser af muligheder for at drømme sig

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

Den svære anden bølge

Den svære anden bølge SÅDAN LYKKES DIT ANDET PARFORHOLD Den svære anden bølge AF ANNETTE AGGERBECK FOTO: GETTYIMAGES OG POLFOTO Når vi går ind i et nyt parforhold, har vi erfaringerne med os fra første ægteskab. Og hvis vi

Læs mere

Dejlig er den himmel blå

Dejlig er den himmel blå Folkekirkens Undervisning og Skoletjeneste i Randers 53 DEN FJERDE VISMAND Oversat fra amerikansk af Johs. Terkelsen, Ry Højskole I kender historien om de tre vismænd fra Østen. Har hørt om, hvordan de

Læs mere