INDHOLD. Gulvsektionens årsberetning 2011/2012. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks København K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. Gulvsektionens årsberetning 2011/2012. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K"

Transkript

1 Årsberetning Gulvsektionens for Gulvbranchen årsberetning 2008/ /2012

2 INDHOLD Gulvsektionens årsberetning 2011/201 3 Formandens beretning 4 Økonomiske nøgletal for byggeriet 6 Uddannelse 6 Nyt fra skolerne 6 Praktikpladssituationen 6 DM i Skills 7 Strategi Overenskomst Services fra Dansk Byggeri 9 Oversigt over nogle af kontaktpersonerne i Dansk Byggeri 10 Medlemsoversigt 10 Indmeldte Gulvsektionen 10 Udmeldte Gulvsektionen 10 Gulvsektionens bestyrelse 11 Foreningsforhold (medlemmer af de forskellige udvalg) 11 Gulvsektionens udvalg 11 Det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelser 11 Skuemestre til svendeprøver i gulvlæggerfaget 11 Gulvfagets Brancheudvalg 11 Lokalt Uddannelses Udvalg, Viborg 11 Lokalt Uddannelses Udvalg, København 12 Regnskab Gulvsektionen 13 Regnskab Gulvbranchens Lærlinge og Uddannelsesfond (LUF) Gulvsektionens årsberetning 2011/2012 Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks København K Telefon: Fax: Redaktion: Dansk Byggeri/Anders Hjorth Jensen Dtp/grafisk opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Foto: Kirstine Mengel, Jens Hemmel, Tarkett billedarkiv, Forbo billedarkiv, Colorbox Udgivelse: April 2012

3 2 Formandens beretning Ligesom i den øvrige byggebranche er de fleste af Gulvsektionens medlemmer i et vanskeligt marked, hvor den generelle økonomiske krise fortsat har negativ indvirkning på ordrebøgerne. Selvom der stadig er krise i bygge- og anlægssektoren, har 2011 trods alt været bedre end Der har til dato været færre konkurser og omsætningen har ligget højere end den gjorde sidste år. Der er taget mange politiske initiativer til at afbøde konsekvenserne af krisen, og de virker nu. Det betyder, at aktiviteten i år bliver en del højere end sidste år. Vi er dog stadig meget langt fra niveauet under højkonjunkturen. I forhold til 2007 er hvert femte job i sektoren forsvundet. Tyve kr. mere i timen og tredjepartsforpligtelse. Det var kravene fra 3F. Da det stod klart, at Dansk Byggeri ikke ville honorere disse krav, valgte 3F at lade forhandlingerne lande fladt på en aftale på grundlag af industriens overenskomst. 3F valgte altså at lade 1 års arbejde med at en fælles Byggeriets Overenskomst falde på gulvet og man frafaldt alle ønsker vedrørende udenlandsk arbejdskraft. Til gengæld fik Dansk Byggeri så den måske billigste aftale med fagforbundet nogensinde på grund af en alt-eller-intetposition fra fagforbundet. Vi bør da også glæde os over en aftale, som vil holde omkostningsniveauet nede. Uddannelse spiller fortsat en stor rolle i Gulvsektionens arbejde. For at fastholde gulvlæggerspecialet som et stærkt og attraktivt fag er det afgørende, at vi fortsætter det gode samarbejde med de tekniske skoler og 3F. Hjemme på virksomhederne skal vi også sørge for at optage lærlinge samt oplære dem i det gode håndværk og et godt arbejdsmiljø. Igen i år var det en fornøjelse at besøge DM i Skills, hvor de mere end besøgende kunne se de unge mennesker kæmpe om titel og ære som den bedste inden for deres fag. Fem dygtige gulvlægger-elever deltog i år og de repræsenterede alle gulvlæggerfaget på bedste vis med en dedikeret og målrettet indsats. Skills er et internationalt koncept, og Gulvsektionen vil fremadrettet undersøge mulighederne for, at gulvlæggerfaget også kan blive optaget til de internationale Skills-konkurrencer. I det forgangne år har vi sammen med Gulvbranchen arbejdet på en fælles strategi, som skal gælde frem til Det har været et meget konstruktivt samarbejde, og jeg er derfor også meget glad for at kunne præsentere en færdig strategi til alle medlemmerne. De to foreninger har hver især forskellige fokuspunkter, men har samtidig en stærk fælles målsætning om, at skabe værdi for medlemmerne og tiltrække nye medlemmer. Afslutningsvis vil jeg takke Dansk Byggeris medarbejdere og organisation for samarbejdet i årets løb, herunder for adgangen til gode og kvalificerede services som vore medlemmer dagligt benytter sig af. Jeg ønsker alle Gulvsektionens medlemmer alt det bedste for det kommende år. Michael Lund, formand for Gulvsektionen 3

4 Økonomiske nøgletal for byggeriet Bygge- og anlægsbranchen en af de mest konjunkturfølsomme brancher i hele samfundsøkonomien, og det kan derfor overraske, at beskæftigelsen steg i 2011 med arbejdere, funktionærer og mestre. Det svarer til knap 5 % i forhold til I 2012 er der stor vækst i aktiviteten ved reparation og vedligeholdelse, hvilket skyldes de mange initiativer i regeringens Kickstart af dansk økonomi, først og fremmest renovering af kommunale bygninger og modernisering af almene boliger samt fortsættelsen af Bolig-Jobordningen til og med udgangen af året. I 2013 er der derimod udsigt til en tilbagegang i den samlede beskæftigelse. Der vil indtræde et betydeligt fald i aktiviteten ved nybyggeri af almene boliger, fordi aktiviteten vil kulminere i løbet af Det samlede påbegyndte byggeri forventes at falde med 0,8 mio. m² i år og med 0,2 mio. m² til næste år. I 2013 vil der dermed blive påbegyndt 4,8 mio. m², hvilket er det laveste niveau siden Efter tilbagegangen siden 2007 kom der i 2011 atter gang i mar- Beskæftigede ved bygge- og anlægsvirksomhed S 2013S Nybyggeri Reparation Anlæg Andet arbejde Kontorarbejde Ikke på arbejde Beskæftigede i alt Anm.: Som følge af afrunding er summerne ikke altid lig med tallene for beskæftigede i alt. Anm.: Beskæftigelsen opgøres som gennemsnit af Danmarks Statistiks stikprøvetællinger pr. medio de fire kvartaler i det enkelte år. Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Byggeri 4 Påbegyndt byggeri i i m² etageareal S 2012S 2013S Helårsbeboelse Erhvervsbyggeri Kultur & institutioner Bygninger i øvrigt Etageareal i alt Anm.: Som følge af afrunding er summerne ikke altid lig med tallene for etagearealet i alt. Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Byggeri

5 kedet for reparation og vedligeholdelse. Den professionelle del af markedet steg med 7 % i 2011, og forventes at stige med 5 % i Herefter forventes det, at de midlertidige effekter, der har båret markedet frem, bortfalder, og der vil komme et fald på 2 % i Det er især de større renoveringsprojekter, der har sat gang i markedet, hvor skybruddet i sommeren 2011 og BoligJobordningen har medvirket til, at der inden for dette område har været en stigning på 10 % i Markedet for hovedreparationer forventes at stige med 7 % i 2012 båret af investeringer i almene boliger og en større effekt fra BoligJobordningen. I 2013 bortfalder disse midlertidige effekter, og der forventes et fald i aktiviteten på 5 %. Inden for mindre reparationsarbejder forventes udviklingen at være mere stabil. Efter en fremgang på godt 2 % i 2011 forventes det, at aktiviteten ligeledes stiger med ca. 2 % i både 2012 og Her forventes der en lidt større aktivitet inden for erhvervsbygninger, da der er opbygget et vist efterslæb i de forgange år, hvor aktiviteten har været lavere. Derudover forventes udviklingen at følge den generelle økonomiske udvikling. Hovedreparation samt reparation og vedligeholdelse af boliger og bygninger i i mia. kr priser S 2012S 2013S Hovedreparation af: Boliger 24,1 26,5 26,6 29,7 31,0 30,0 Erhvervsbygninger 12,0 7,7 5,6 5,7 5,8 6,2 Offentlige bygninger 1,9 2,1 2,1 2,3 3,6 2,3 Hovedreparation i alt 38,0 36,4 34,2 37,7 40,4 38,5 Bygningsreparation af: Boliger 12,0 10,9 10,3 10,5 10,6 10,7 Erhvervsbygninger 13,1 11,9 11,2 11,5 11,8 12,2 Offentlige bygninger 1,9 1,7 1,6 1,7 1,7 1,7 Bygningsreparation i alt 27,0 24,5 23,1 23,6 24,1 24,6 Materialer købt af private 33,2 32,3 31,3 33,2 33,6 34,0 I alt 98,1 93,2 88,6 94,5 98,1 97,1 Anm.: Som følge af afrunding er summerne ikke altid lig med tallene for reparation i alt Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Byggeri

6 2 Uddannelse Nyt fra skolerne Gulvsektionen har to repræsentanter i det Lokale Uddannelses Udvalg på både Københavns Tekniske Skole (KTS) i Herlev og Mecantec i Viborg. Derudover har Gulvsektionen to repræsentanter i Gulvfagets Brancheudvalg. I 2011 er der i alt indgået 67 elevaftaler fordelt med 23 elevaftaler på KTS Herlev og 44 på Mecantec Viborg. Samlet set er der således tale om en mindre fremgang idet der i 2010 blev indgået i alt 56 elevaftaler. Det samlede antal igangværende elevaftaler ved årsskiftet 2011/2012 var 139, hvoraf KTS tegner sig for 59 lærlinge og Mercantec for 80 lærlinge. Her er der tale om en lille tilbagegang i forhold til året før, hvor antallet var i alt 148. KTS Herlev er startet op med kurser i epoxy og fugefri gulve. På hovedforløbet bliver mester inviteret ind til overhøring af eleven sammen med læreren i forbindelse med elevens aflevering af sit projekt på afslutningen af skoleforløbet. Det betyder at mester inviteres ind på faste tidspunkter til en snak mellem mester, elev og skole hvilket er gavnligt for et godt uddannelsesforløb. Mecantec Viborg har gennemført hovedparten af de planlagte efteruddannelser, hvoraf visse af forløbene dog har været med beskedne deltagerantal. Dansk Byggeri mener i stedet, at vejen frem er frivillige partnerskabsaftaler. Vi har i løbet af året indgået partnerskabsaftaler om praktikpladser med en række kommuner, med Metroselskabet og med Boligforeningernes Landsorganisation. DM i Skills Landets dygtigste lærlinge og elever dystede den januar 2012 i Odense Congress Center om titlen som Danmarksmester ved DM i Skills - Danmarksmesterskabet for erhvervsuddannelser. Mesterskabet giver de unge chancen for at vise deres talenter. Det er desuden med til at skærpe deres faglige niveau og vise Praktikpladssituationen I 2010 oplevede bygge- og anlægsbranchen en stigning i antallet af praktikpladser for unge på erhvervsuddannelserne. Denne tendens er fortsat med en svag stigning på ca. 3 % flere nye praktikpladser i årets første 7 måneder. Det er især murer- og struktørfaget, der i år har oplevet vækst i antallet af indgåede uddannelsesaftaler. Generelt er praktikpladssituationen i Danmark dårlig, og der er fortsat mange praktikpladssøgende. Det har betydet, at såvel den afgåede regering som den nye har foreslået sociale klausuler med krav om lærlinge ved offentlige udbud. Dansk Byggeri mener ikke, at sociale klausuler er løsningen. Klausulerne er bureaukratiske for såvel virksomhederne som for kommunerne og staten. 6

7 2 Strategi 2015 omverdenen - heriblandt grundskoleelever - erhvervsuddannelsernes mangeartede og spændende muligheder. DM i Skills blev afholdt første gang januar Her deltog 36 fag - størstedelen af dem var med som konkurrencefag, mens en mindre gruppe af fag var med som demonstrationsfag. Alt i alt var knap 200 unge fra erhvervsskolerne med. Skills er åben for alle interesserede, og der er altid gratis adgang. Mesterskaberne 2012 var en stor succes og i alt gæstede mennesker arrangementer, hvilket er flere besøgende end sidste år. I konkurrencen som Danmarks bedste gulvlægger deltog: Lars Lindberg Andersen, Lund Gulve (Vinder af DM i Skills 2012) Simon Johnsen Gaarsvig, Alex Andersen Tæpper Varde A/S (Vinder i arbejdsmiljø) Brian Krogh Balle, Silkeborg Gulvbelægning A/S Garant Kasper Højland Mohrhagen, Tæppeland Erhverv Jacob Hasselmann Hansen, Garant Ring Gulvsektionen ønsker stort tillykke til vinderne, og også stort tak til alle deltagerne der gennem konkurrencen på fineste vis repræsenterede gulvlæggerfaget. Bestyrelserne i både Gulvbranchen og Gulvsektionen har gennem 2011 samarbejdet om en fælles strategi, der under eet samler de to foreningers målsætninger og særlige fokusområder. Det er der kommet en flot og stærk strategiplan ud af, og nu gælder det i de kommende år om at få omsat de gode intentioner til konkrete aktiviteter. Gulvsektionen er først og fremmest en arbejdsgiverforening, som varetager medlemmernes arbejdsgiverpolitiske interesser vedrørende bl.a. overenskomster, uddannelse og arbejdsmiljø. Gulvsektionen virker for branchens interesser og for at skabe stabile og sunde arbejdsforhold. Det er væsentligt for Gulvsektionen, at der bliver indgået ansvarlige overenskomster, som forholder sig til en globaliserede verden, hvor produktivitet og realløn er væsentlige parametre for at klare sig. En fælles opgave for begge foreninger er, at sikre en bred og solid medlemskreds. Derfor er det en selvstændig målsætning, at foreningernes aktiviteter både bidrager til fastholdelse af medlemsskaren og løbende rekruttering af nye medlemmer. Det sidstnævnte skal ske ved den førnævnte synlighed over for omverdenen, men også via mere direkte opsøgende tiltag. 7

8 2 Overenskomst 2012 Tyve kr. mere i timen og tredjepartsforpligtelse. Det var kravene fra 3F. Da det stod klart, at Dansk Byggeri ikke ville honorere disse krav, valgte 3F at lade forhandlingerne lande fladt på en aftale på grundlag af industriens overenskomst. 3F valgte altså at lade 1 års arbejde med at en fælles Byggeriets Overenskomst falde på gulvet og man frafaldt alle ønsker vedrørende udenlandsk arbejdskraft. Så hjalp det ikke, at Dansk Byggeri diskede op med mange andre konstruktive forslag til at lukke huller i forhold til armeog-ben-firmaer og især udenlandske virksomheders forsøg på at omgå reglerne. Til gengæld fik Dansk Byggeri så den måske billigste aftale med fagforbundet nogensinde på grund af en alt-eller-intetposition fra fagforbundet. Vi bør da også glæde os over en aftale, som vil holde omkostningsniveauet nede. På gulvområdet havde vi nogle hængepartier fra 2010, samtidig med nye forslag og ønsker, som vi genoptog i dette års overenskomstforhandlinger. Det blev til 10 protokollater: Vi fik sammenskrevet vores 2 gulvoverenskomster 3F og TIB, som gik ganske smertefrit idet vi var enige om, at droppe 3Fs og bruge TIBs, som vi fandt mest fordelagtig Værktøjslisten og vedligeholdelse af værktøj fyldte også denne gang en del Vi fik præciseret vedligeholdelse af værktøj og pligten til at supplerer værktøjslisten ved ændringer Præcisering af udleverede og vedligeholdelse af håndværktøj til elever og at værktøjet overdrages til eleven ved bestået svendeprøve Overnatning har tidligere fulgt Bygningsoverenskomsten indtil 2010, hvor man glemte at få tilrettet vores overenskomst Det er nu tilrettet, så vi følger samme aftaler som tømrerne Vi fik ændret navnet limstrygning og støvbinding til primning. I præcisering af fagområder fik vi tilføjet fugefri gulve Vi har nu fået tilføjet et punkt i prislisten om sandwichbelægning (linoleum bestående af forskellige materialer) Vi fik ændret m2 prisen på fodlister, så den nu kun gælder til 150 m2 Rum over 150 m2 er der nu igen meterpris Vi fik tilføjet priser til trapper og reposer, støvsugning og grovfejning, samt forskellige aftagninger og afdækninger Endvidere fik vi lavet en hel del redaktionelle tilføjelser i Hvidbogen, samtidig med vi fik tilføjet hvidbogstekst til de nye priser Vi er nu også blevet enige om indførelsen af Mikkels beregnerprogram til opmåling af akkordarbejder For at få og benytte programmet skal virksomheden være medlem af Gulvsektionen. Med hensyn til gulvoverenskomsten, havde vi nogle gode forhandlinger, som vi kan være tilfredse med og hvor der kun opstod de sædvanlige og forventelige gnidninger 8

9 2 Services fra Dansk Byggeri Via medlemskab af Gulvsektionen har man også et medlemskab af Dansk Byggeri. Dansk Byggeri stiller en række ydelser til rådighed for medlemmerne. Det drejer sig bl.a. om: Juridisk rådgivning om entrepriseret, AB 92 og AB Forbruger Rådgivning om arbejdsmiljøregler og APV Rådgivning om lærlingeforhold Rådgivning om efter- og videreuddannelse Markedsføring med Byg Garanti Overenskomstdækning Rådgivning ved alle overenskomst- og ansættelsesmæssige spørgsmål Oversigt over nogle af kontaktpersonerne i Dansk Byggeri Anders Hjorth Jensen Branchechef Tlf Mobil Petter Astrup Overenskomst timelønnede Tlf Mobil Marie Gjesing Fynsk Ansættelsesforhold funktionærer Tlf Mobil Camilla Poulsen Arbejdsmiljø Tlf Jesper Juul Sørensen Uddannelse Tlf Mobil Desuden er man altid velkommen til at kontakte bestyrelse eller branchechefen, som gerne stiller op til et møde. 9

10 2 Medlemsoversigt Der er i alt 137 medlemmer af Gulvsektionen i Dansk Byggeri (per april 2012). Gulvsektionens bestyrelse Indmeldte Gulvsektionen (perioden 2. februar 2011 til 1. februar 2012 ) Jeudan Servicepartner A/S HP Byg A/S Jönsson A/S CF-Gulve Vestjysk Gulvteknik ApS Alt I Gulve ApS Maler og Gulv Firmaet ApS P.S. Gulve MP Gulvservice ApS UAB Grindita Gulvsektionens bestyrelse Valgt indtil Michael Lund Kristensen (formand), BT Gulve A/S 2013 Søren Hovgaard Christiansen (næstformand), Tæppeland Erhverv A/S 2013 Tonny Kruse, Burchart A/S 2012 Michael Nielsen, Em. Meyer Eftf. A/S 2012 Suppleanter Larry Eriksen, Gunnar Svendsen Gulve Aps 2012 Lars Høi, Garant/Høitæpper Rødekro 2012 Udmeldte Gulvsektionen (perioden 2. februar 2011 til 1. februar 2012 ) Kalundborg Gulv Center ApS Jensens Gulvbelægning ApS Svendborg Gulvbelægning ApS Timberman Denmark A/S Hewikut Kvartsgulve Vest A/S Lambæk Gulve A/S Fli-Dan ApS Snedker- og Tømrerfirmaet Ejnar Pedersen af 2008 ApS Dani Rivero alt i gulvbelægning Asnæs Tæppecenter ApS Skyrup Byg ApS 10

11 2 Foreningsforhold (medlemmer af de forskellige udvalg) Gulvsektionens udvalg Det faglige udvalg for Træfagenes Byggeuddannelser Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Skuemestre til svendeprøver i gulvlæggerfaget Lars Christensen, A.I. Gulve A/S Tonny Kruse, Burcharth Gulventreprise A/S Jan O. Larsen, BT Gulve A/S Bendix Jæger, Svendborg Gulvbelægning Benny Thidex, P. Rasmussen & Sønner A/S Rene Johansen, Charles Christensen A/S Henning Rasmussen, Jul. Nielsen Entreprise A/S Steffen Enstrøm, Anchers Gulvservice A/S Brian Jensen. Jul. Nielsen Entreprise A/S Jens Kjeldmark, P. Rasmussen & Sønner A/S Gulvfagets Brancheudvalg Henning Rasmussen, Jul. Nielsen A/S Bo Rasmussen, Garant Nykøbing Falster Lokalt Uddannelses Udvalg, Viborg John Christensen, Ølgod Gulve Henning Rasmussen, Jul. Nielsen A/S Lokalt Uddannelses Udvalg, København Bo Rasmussen, Garant Nykøbing Falster Morten Wroblewski, Ribergaard Gulve 11

12 2 Regnskab Gulvsektionen Resultatopgørelse Kontingentindtægter Ekstraordinær bidrag Værktøj m.v Varekøb tryksager mm Salgs- og markedsføringsomk Indtægter i alt Bruttoresultat Omkostninger medlemsvalgte Møde-og rejsevirksomhed Kontoromkostninger Bidrag og tilskud Tab på debitorer Omkostninger i alt Driftsresultat Finansielle udgifter Ordinært resultat før skat Skat 0 0 Årets resultat Balance Aktiver Tilgodehavender Diverse tilgodehavender Momsafregning Tilgodehavender i alt Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER Egenkapital Disponibel egenkapital Årets resultat Egenkapital i alt Andre kreditorer Skyldige omkostninger Mellemregning Dansk Byggeri Andre kreditorer i alt Moms og afgifter Momsafregning Moms og afgifter i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt

13 2 Regnskab Gulvbranchens Lærlinge og Uddannelsesfond (LUF) Resultatopgørelse Indtægter Obligationsrenter Realiseret kursgevinst, obligationer Kursreg. + købsomk. Obligationer Rente Bank Indtægter i alt Omkostninger Omkostninger Stående gulvlæg-værktøj Revision Omkostninger i alt Ordinært resultat før skat Skat 0 0 Årets resultat Resultatdisponering: Legat uddelinger Legatuddelinger hensat tidligere år Resultat af urealiseret kursavance og kursregulering på den bundne kapital Overført til disponibel kapital Hensat til senere udlodning Årets resultat Balance Aktiver Bundne aktiver Obligationer Kapitalkonto Forvaltning Bundne aktiver i alt Disponible aktiver Jyske Bank Tilgodehavender Disponible aktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER Bunden kapital Saldo primo Overført af årets resultat Bunden kapital i alt Disponibel kapital Kapitalkonto Disp Overført af årets resultat Hensat til senere udlodning Disponibel kapital i alt Kortfristet gæld Skyldige omkostninger Mellemregning Dansk Byggeri Andre kreditorer i alt Passiver i alt

INDHOLD. Gulvsektionens årsberetning 2012/2013

INDHOLD. Gulvsektionens årsberetning 2012/2013 Årsberetning Gulvsektionens for Gulvbranchen årsberetning 2008/2009 2012/2013 INDHOLD Gulvsektionens årsberetning 2012/2013 3 Formandens beretning 4 Økonomi og rammebetingelser i byggeriet 4 Overenskomst

Læs mere

Gulvbranchens årsberetning 2011/2012. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K

Gulvbranchens årsberetning 2011/2012. Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K Årsberetning Gulvbranchens for Gulvbranchen årsberetning 2008/2009 2011/2012 Gulvbranchens årsberetning 2011/2012 Gulvbranchen Nørre Voldgade 106 Postboks 2125 1015 København K Telefon: 38 34 25 00 Fax:

Læs mere

INDHOLD. Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011. Indhold og kolofon. Årsberetning for Gulvbranchens 2010/2011

INDHOLD. Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011. Indhold og kolofon. Årsberetning for Gulvbranchens 2010/2011 Årsberetning for Gulvbranchen 2008/2009 2010/2011 INDHOLD Årsberetning for Gulvbranchen 2010/2011 3 Formandens beretning 4 Gulv10 4 Syns- og skønsmænd 4 BR10 5 De fagtekniske udvalg 5 På tværs af de fagtekniske

Læs mere

Årsberetning 2014/2015

Årsberetning 2014/2015 Årsberetning 2014/2015 Årsberetning 2014/2015 Redaktion: Dansk Byggeri/Mette Skovgaard Petersen (redaktør) Opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Forside: Israels Plads i København. Foto Ricky John Molloy

Læs mere

Årsberetning 2010/2011

Årsberetning 2010/2011 Årsberetning 2010/2011 Årsberetning 2010/2011 Redaktion: Dansk Byggeri/Martin K.I. Christensen (redaktør) Opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Forsidefoto: Skejby Campus, fotograf Ulrik Samsøe Figen

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Konjunkturanalyse februar 2012

Konjunkturanalyse februar 2012 Konjunkturanalyse februar 2012 Konjunkturanalyse, februar 2012 Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, Postboks 2125, 1015 København K, Telefon: 72 16 00 00, Fax: 72 16 00 10, www.danskbyggeri.dk Redaktion:

Læs mere

Danske Malermestre. Årsberetning 2014 15 Generalforsamling Green Solution Hotel, Rønne. EnRigtigMaler.dk ÅRSBERETNING 14 15

Danske Malermestre. Årsberetning 2014 15 Generalforsamling Green Solution Hotel, Rønne. EnRigtigMaler.dk ÅRSBERETNING 14 15 Danske Malermestre Årsberetning 2014 15 Generalforsamling Green Solution Hotel, Rønne EnRigtigMaler.dk ÅRSBERETNING 14 15 1 Beretning Danske Malermestres generalforsamling, Rønne, 2015 Redaktion sluttet:

Læs mere

www.3f.dk Fællesskab skaber resultater Skriftlig beretning 2010-2013 Byggegruppen i 3F

www.3f.dk Fællesskab skaber resultater Skriftlig beretning 2010-2013 Byggegruppen i 3F www.3f.dk Fællesskab skaber resultater Skriftlig beretning 2010-2013 Byggegruppen i 3F 3. ordinære kongres & DELEGERETMØDE 2 Byggegruppen Beretning 3 Indhold Fusionen Mål- og strategiplanen.......... 4

Læs mere

Oktober 2012. Byggebranchen Markedsnyt 2012

Oktober 2012. Byggebranchen Markedsnyt 2012 Oktober 212 Byggebranchen Markedsnyt 212 Indhold 4 5 6 7 7 8 9 1 11 12 13 15 18 18 2 23 25 27 29 31 33 34 1. Indledning 2. Branchegruppe Entreprenører 3. Opsummering 4. Branchens vilkår 4.1 Offentligt

Læs mere

Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri. mellemstore virksomheder

Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri. mellemstore virksomheder Fordele ved 2 side 1 Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri mellemstore virksomheder Fordele ved medlemskab 2 side 2 Indhold 3 Forord 4 Overenskomstdækning 5 Rådgivning 6 Uddannelse 7 Netværk 8 Rabataftaler

Læs mere

Tækkemanden. Nr. 3-2008. Selv optimisterne blev overrasket Læs om Bindedag 2008 på side 10

Tækkemanden. Nr. 3-2008. Selv optimisterne blev overrasket Læs om Bindedag 2008 på side 10 Tækkemanden Nr. 3-2008 Selv optimisterne blev overrasket Læs om Bindedag 2008 på side 10 Tilskud til medlemmer af Dansk Tækkemandslaug Læs om tilskud til uddannelse på side 5 Indhold Redaktion: Ansvarshavende

Læs mere

Analyse af byggebranchen 2013.

Analyse af byggebranchen 2013. Analyse af byggebranchen 2013. 2 Analyse af byggebranchen 2013 Indhold 4 7 Leder Det generelle billede af byggebranchen 15 Branchens vilkår 24 Forventninger til fremtiden 30 Analyse af de fire underbrancher

Læs mere

Evaluering af Dansk Byggeris partnerskabsaftaler om praktikpladser

Evaluering af Dansk Byggeris partnerskabsaftaler om praktikpladser Evaluering af Dansk Byggeris partnerskabsaftaler om praktikpladser 1 Indhold 3 Resume 3 Indledning 4 Hvad er en partnerskabsaftale? 4 Den klassiske partnerskabsaftale 5 Andre typer partnerskaber og samarbejdsaftaler

Læs mere

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 9. årgang nr 1 februar 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 1 Der er desværre andre end dig, der har det nødvendige værktøj Når

Læs mere

ræsektionen TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 København fik Tømrerprisen 2010 December 11

ræsektionen TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 København fik Tømrerprisen 2010 December 11 TRÆSEKTIONEN Nyhedsbrev December 11 Nyhedsbrev 1. kvartal 2006 ræsektionen København fik Tømrerprisen 2010 Det blev Københavns Kommune, der fik Tømrerprisen 2010. Prisen blev givet for Svanemøllestranden,

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

POLITISKE NOTER FAGLIGT SERVICESTOF HVABEHAR

POLITISKE NOTER FAGLIGT SERVICESTOF HVABEHAR 1. årgang nr 9 November-December 2003 10 33 22 LEDER 5 FYRINGSSÆSON Jens Klarskov slår til lyd for mere vinterbyggeri KORT OG GODT 6 NYHEDER OM BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN TEMA: UDDANNELSE Grund-, videre-

Læs mere

Dansk Byggeris Konjunkturanalyse juli 2007

Dansk Byggeris Konjunkturanalyse juli 2007 Dansk Byggeris Konjunkturanalyse juli 27 INDHOLD 2 Indledning 3 Dansk økonomi 4 Hovedtendenser 5 Her har vi ændret vores skøn 5 Beskæftigelsen 6 Ledigheden 9 Politiske initiativer 9 Byggeri i alt 1 Boligbyggeriet

Læs mere

Årsberetning 2003/2004

Årsberetning 2003/2004 Årsberetning 2003/2004 INDHOLDSFORTEGNELSE ØKONOMISKE OG POLITISKE RAMMER FOR ERHVERVET 2 Bygge- og anlægsaktiviteten i 2003........... 4 2 Dansk Byggeri taler branchens sag............ 5 2 Dansk Byggeri

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Kloaksektionen. tirsdag den 18. marts 2014. på Byggecentrum Middelfart

Referat fra generalforsamling i Kloaksektionen. tirsdag den 18. marts 2014. på Byggecentrum Middelfart Referat fra generalforsamling i Kloaksektionen tirsdag den 18. marts 2014 på Byggecentrum Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved formand Jørn Berner Pedersen 3. Indkomne

Læs mere

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS MEDLEMMER På de følgende sider er gengivet skriftlige indlæg fra medlemmer af Det Økonomiske Råd. Følgende medlemmer har ønsket at give skriftlige bidrag: Økonomi-

Læs mere

Arbejdsmarkedspolitik

Arbejdsmarkedspolitik Arbejdsmarkedspolitik Indhold 1 Arbejdsmarkedspolitik gearet til fremtiden 2 Arbejdsstyrkeudfordringen 3 Strukturreformer 4 Aktiv indsats mod ledighed 5 Styrket indsats for ledige og langtidsledige 6 En

Læs mere

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED 5. årgang nr 4 juni/juli 2007 ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED Flere og flere virksomheder opdager fordelene ved at leje maskiner og udstyr til projekter i bygge- og anlægsbranchen, i industrien og den offentlige

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Håndværkerfradraget virker

Håndværkerfradraget virker 2. Nr. årgang 4 5. årgang Nr. 1 Januar Maj Januar / juni 2010 2010 2014 2 Foto Ricky John Molloy TEMA BOLIGJOB-ORDNINGEN Håndværkerfradraget virker BoligJob-ordningen er den gulerod, der får danskerne

Læs mere

A-kasser ikke en stopklods for a r b e j d s m a r k e d s p o l i t i k k e n

A-kasser ikke en stopklods for a r b e j d s m a r k e d s p o l i t i k k e n LO SNYHEDSBREV 24 1998 Tværfaglig jobanvisning I n d h o l d s f o rt e g n e l s e A-kasser ikke en stopklods i arbejdsmarkedspolitikken..... 1 Godt 114.000 a-kassemedlemmer skifter hvert år a-kasse.

Læs mere

magasin for byggeri, anlæg og industri 2 En struktøruddannelse i verdensklasse 2 Partnerskabsaftaler skal få de unge tilbage i byggefagene

magasin for byggeri, anlæg og industri 2 En struktøruddannelse i verdensklasse 2 Partnerskabsaftaler skal få de unge tilbage i byggefagene 12. årgang nr. 4, december 2014 magasin for byggeri, anlæg og industri Fokus på uddannelse 2 En struktøruddannelse i verdensklasse 2 Partnerskabsaftaler skal få de unge tilbage i byggefagene 2 Energivejleder

Læs mere

DM GENERALFORSAMLING 2010.

DM GENERALFORSAMLING 2010. 1 DM GENERALFORSAMLING 2010. Mine Damer og Herrer. Det er mig en glæde, at jeg på DM S bestyrelse samt sekretariatets vegne, kan byde jer alle hjertelig velkommen til Dansk Maskinhandlerforenings generalforsamling

Læs mere