Beskrivelse af opholdssteder og botilbud i Hedensted Kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af opholdssteder og botilbud i Hedensted Kommune."

Transkript

1 Hedensted den 22. august 2014 Beskrivelse af opholdssteder og botilbud i Hedensted Kommune. Indholdsfortegnelse Bofællesskabet Åbo (Uldum)... 2 Bofællesskabet Egespring (Uldum)... 4 Bofællesskabet Frydenlyst (Lindved)... 6 Bofællesskabet Lunavej (Hedensted by)... 8 Bofællesskabet Rørkærvej (Hedensted by) Bofællesskabet Solhøj (Hedensted by) Nebsager Bomiljø (Hornsyld) Botrænings- bofællesskabet Egevej (Hornsyld) Bofællesskabet Syrenvænget (Juelsminde) Bo-tilbuds-pallette i dag... 18

2 Bofællesskabet Åbo (Uldum) Målgruppe Udviklingshæmmede i alderen 57-uendeligt. Borgerne har en høj grad af fysisk selvhjulpehed. Dog benytter en enkelt borger rollator. En række af borgerne har psykiatriske diagnoser. Der er 2 borgere, som har enkeltmandsnormering og udviser udadreagerende adfærd. Antal boliger 6 Antal 2-rumsboliger 6 (Dog har én lejlighed et værelse, som lejes af Hedensted kommune til kontor). Antal 3-rumsboliger 0 Eksterne boliger (udlejes af Domea el. andre) 3 Størrelse på fællesareal Ca. 180 Størrelse på serviceareal Opført 1988/1999 Renoveret Nej og kræves ikke pt. Badeværelsesstørrelser 4,68 m2. Soveværelsesstørrelser 9,9 m2 Udlejningssituation Alt optaget formodes at være det i årene fremover. Antal borgere på almindelige vilkår Beliggenhed Nær centrum af Uldum, meget god beliggenhed. Bemærkninger om indretning Ikke handicapvenligt. Der er en del spildplads i lejligheder pga. indretning med køkken-alrum. Men ingen bruger sit lejlighedskøkken. Der har ikke været påbud om badeværelserne/soveværelserne, men Arbejdstilsynet har påpeget at der er et problem, når beboerne bliver ældre og får plejebehov. Vedr. psykisk arbejdsmiljø så mangler der et møderum, hvor man kan tale i fred med flere en 1-2 personer + et mødelokale til personalet. Det Sociale Tilsyn har i foråret 2014 påpeget at det er problematisk, at der kun er adgang til kontor beliggende i den 3 værelses lejlighed via borgerens entre. Der iværksættes separat indgang til kontoret i efteråret Se i øvrigt Redegørelse om boligmasse ved 2

3 Tomgangsleje i 2013 Restgæld pr. bolig Boligselskab bofællesskaberne Åbo, Syrenvænget og Egespring juli tomgangsleje Husleje udgør kr pr. måned Domea 3

4 Bofællesskabet Egespring (Uldum) Målgruppe Ældre udviklingshæmmede i alderen 50 - uendeligt. En række af borgerne har psykiatriske diagnoser. En del borgere har behov for hjælpemidler pga. gangbesvær mv. Der er plads til enkelte borgere med udadreagerende eller selvskadende adfærd. Antal boliger lejlighed, der anvendes til internt dagtilbud (Hedensted kommunes husleje) Antal 2-rumsboliger 7 Eksterne ældreboliger (visiteret i 3 samarbejde med Senior Service) Antal 3-rumsboliger 0 Størrelse på fællesareal Ca. 172 Størrelse på serviceareal? Opført 1996 Renoveret Nødvendigt vedligehold Badeværelsesstørrelser 5,52 m2 Soveværelsesstørrelser 9,6 m2 Udlejningssituation Alle pladser optaget Antal borgere på almindelige vilkår Beliggenhed Bynært, ja Bemærkninger om indretning Stedet er indrettet med indgang til egen bolig via fællesstue. Dette skaber konflikter dagligt mellem beboerne pga. de "hurtige kommentarer", der gives med på vejen ind i egen lejlighed. Dette ville kunne forhindres ved separat adgang til hver lejlighed. Ligeledes er der ikke separat personaleindgang, hvilket vil være hensigtsmæssigt, da beboerne forventer personalet er klar til kontakt så snart de ser dem. Dette er uheldigt ift. at personalet har behov for at læse beskeder/dokumentation fra kollegaerne, forinden de tager kontakt med beboerne. Der mangler plads i fællesarealer pga., at mange beboere er ældre og benytter hjælpemidler. Personalefaciliteter er meget for små i forhold til behovet for mødeforhold, kontorarbejdspladser osv. Der mangler opbevaringsplads, f.eks. er der ikke tilknyttet opbevaringsrum til hver lejlighed ligesom der mangler plads til opbevaring af f.eks. hjælpemidler, lifts, diverse genstande. Køkken skal renoveres. Der er igangsat en undersøgelse 4

5 af dette. Der mangler overdækket tørreplads, hvilket ville være godt for miljøet samt beboernes kondition. Der er i januar 2014 afgivet 2 AT-påbud. Ét, der vedrører sektoren generelt på baggrund af specifik situation på Egespring vedr. anskaffelse af APV-hjælpemidler i forbindelse med borgeres akutte funktionstab. Dette påbud er fortsat ikke indfriet. Desuden et AT-påbud om udsugning i køkkenet. Dette er udbedret marts Bygningen fremstår ellers for lægmand at se pænt og nydeligt, nem at renholde osv. Tomgangsleje i 2013 Restgæld pr. bolig Boligselskab Der henvises i øvrigt til rapporten Redegørelse for boligmassen i bofællesskaberne Åbo, Syrenvænget og Egespring, juli Domea 5

6 Bofællesskabet Frydenlyst (Lindved) Antal boliger Antal 1-rumsboliger (Bolig1) Antal 2-rumsboliger (Bolig2+3) Størrelse på fællesareal Opført Renoveret Badeværelsesstørrelser Soveværelsesstørrelser Udlejningssituation Målgrupper på tilbuddet Antal borgere på almindelige vilkår Faglig bemanding (Antal og faggrupper inkl. vikarer, støtte og adm. personale) Brugen af frivillige Beliggenhed 11, hvoraf de 4 er placeret i de rækkehuslignende lejligheder, der ligger helt tæt på Højtoften, hvor vi har til huse. 7 1-rumsboliger på Højtoften på ca. 38 m2. De 4 rækkehuslignende boliger, der ligger udenfor Højtoften, er 2-rumsboliger på hhv. 63 m2 og 69 m2. Har ikke været til at få præcise tal på. Bolig1: 2000, bolig2: 1983 og bolig3: Bolig2 renoveret i Bolig1+3 ej renoveret. Bolig1: 6,5 m2, bolig2: 4,7 m2 og bolig3: 6,9 m2. Bolig1: Soveværelset er en del af det rum der også bruges til stue, spisestue og køkken. Bolig2: 12,7 m2. Bolig3: 13,1 m2. Pt. er der 2 tomme boliger. Begge er på Højtoften. Voksne personer med funktionsnedsættelser, der gør at de skal have hjælp efter Servicelovens 85 i varigt eller midlertidigt botilbud. Alle 9 hører til målgruppen. Én af disse er tillige domsanbragt. Desuden 2 eksterne borgere. Der er pt. 8 fastansatte (inkl. afdelingslederen) og 6 ansatte som vikarer og tidsbegrænsede ansættelser i bestemt timeantal. Der er frivillige på Højtoften, hvis tilbud nogle af borgerne på Frydenlyst også benytter sig af Bofællesskabet har til huse i/sammen med et plejecenter i udkanten af Lindved, en mindre by. Man kan gå til en Dagli Brugs og der findes en lille park overfor centeret. Der er stoppested lige udenfor hvor bus 215 kører en gang i timen i dagtimerne til Vejle. 6

7 Bemærkninger om indretning Mad (hvor produceres maden?) Tomgangsleje i 2013 Boligselskab Bolig1: Disse boliger er små, men plejevenlige, med loftslifte, stort badeværelse og brede døre. Bolig2: Entré, lille spisekøkken, stue, soveværelse, badeværelse. Bolig3: Entré, stue med køkken bag en halvmur, soveværelse og bad. Der er fra alle lejligheder direkte udgang til en lille terrasse. Frydenlyst har den lille afdeling på Højtoften og har derfor meget svært ved at holde aktiviteter i gang, da der ikke er plads til det. Vi har et motionsrum i en kælder langt væk, men afstanden kræver at der går personale med. Maden produceres af beboere og personale i køkkenet på bofællesskabet Den Gamle Præstegård havde i alt 3 lejligheder ledige i samlet 10 måneder. Domea. Situationsplan Højtoften 7

8 Bofællesskabet Lunavej (Hedensted by) Målgruppe Beboerne er sent udviklede eller personer med forskellige grader af psykiske funktionsnedsættelser i aldersgruppen år. Alle er mobile og selvhjulpne på mange områder, dog med individuelle behov for støtte, hjælp og samtaler omkring almindelig daglig levevis og det sociale liv Antal boliger 8 + fællesrum Antal 2-rumsboliger 8 boligerne er på 53,5 kvm2 fordelt på køkken/alrum/hyggerum, soveværelse, badeværelse og entre. Rigtig fine lejligheder, der sagtens kan anvendes til boligformål for alle målgrupper af enlige. Antal 3-rumsboliger Størrelse på fællesarealer Ca. 120 m2 fordelt på baggang/vaskerum, køkken, opholds-spisestue, toilet og entre. Størrelse på servicearealer Ca 14 m2 fordelt på kontor og toilet/bad fællesarealet er købt af Hedensted Kommune Opført Opført i Ibrugtaget som nyt Bofællesskabet er bygget til målgruppen, men i planlægningen blev det aftalt, at det i givet fald skulle kunne anvendes af andre typer borgere. Renoveret Ikke aktuelt. Dog er der netop investeret i køleanlæg til fællesrum og kontor grundet påbud om nedsættelse af varmen i opholdsrum/arbejdsrum. Badeværelsesstørrelser Fine. Opført efter nye standarder og der er god plads også til selvstændige vaskemaskiner. 6,3 m2. Soveværelsesstørrelser Fine. 8,9 m2. Udlejningssituation Boligerne er alle udlejet Antal borgere på almindelige vilkår kommunen har visitationsretten efter ældre/handicaplovgivningen. Der er tale om borgere med betydeligt, varigt eller for nogle kun lettere nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Borgerne på Lunavej er relativt velfungerende og pædagog-bemandingen er ikke så høj. Beliggenhed Tæt på Hedensted by og fin i forhold til borgernes mulighed for at være selvhjulpne med offentlig transport, indkøb m.v. Bemærkninger om indretning borgerne er rigtig glade for deres boliger Boligerne er helt ideelle til det behov, som borgerne på Lunavej har. Dvs. stor grad af selvstændig tilværelse og ikke trygheden i, at der er pædagoger lige udenfor 8

9 døren. Det kunne undersøges, om der kan bygges 2 boliger mere omkring den øverste afdeling på Lunavej, hvis der er behov for boliger til den nævnte målgruppe. Tomgangsleje i 2013 Huslejestørrelse: Boligselskab Kultur og forcer 1 borger har betalingskommune udenfor Hedensted. Borgerne betaler en månedlig husleje i bofællesskabet på kr ,00 + a/c vand ca. kr. 250 pr. md. + antennebidrag afhængig af pakkestørrelse. Østjysk Boligselskab Bofællesskabet ligger centralt, sådan at beboerne kan foretage indkøb, gå til behandlinger herunder benytte Hedensted Centret. Fællesarealerne bruges af beboerne ad hoc. De fleste af beboerne magter at vælge til og fra aktiviteter og mad i fælleshuset m.v.. Flere har kærester og venner udenfor bofællesskabet. Beboernes higen efter det normale kan give dem nogle knubs/skuffelser og medfører store udfordringer for personalet. 9

10 Bofællesskabet Rørkærvej (Hedensted by) Målgruppe Antal boliger Antal 2-rumsboliger Antal 3-rumsboliger Størrelse på fællesarealer Beboere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser på et niveau, hvor de kan være alene i kortere perioder + være selv om natten. I øvrigt personer, der ikke misbruger stoffer eller alkohol og som ikke har væsentlige psykiatriske overbygninger. 6 + fællesrum/servicearealer 6 boligerne er ca. 36 m2 fordelt på stue, soveværelse, badeværelse og en lille entre. Alt i alt små lejligheder uden større lysindfald. Grundet skæve vinkler er boligerne lidt forskellige i størrelse og i forhold til indretningsmuligheder. Ca. 130 m2 rummer køkken, opholdsrum, toilet, vaskerum og baggang. Gangareal i bygningen bruger en del plads, så rummene er OK til 6 beboere, men det bliver måske trangt til 8. Størrelse på servicearealer Ca. 12 m2 et lille kontor og toilet/bad (erhvervslejemål) Opført Opført Ibrugtaget som nyt opført til formålet som bofællesskab Bofælleskabet er oprindeligt forberedt på, at der kan tilbygges 2 ekstra boliger. Renoveret Ibrugtaget som nyt opført til formålet som bofællesskab. Der er udbygget med skår/opbevaringsrum senere. Badeværelsesstørrelser Små, 4,9 m2. Soveværelsesstørrelser Rummer en dobbeltseng og et skab så er den omkringværende plads meget begrænset. 8,1 m2. Udlejningssituation Boligerne er alle udlejet Antal borgere på almindelige vilkår kommunen har visitationsretten efter ældre/handicaplovgivningen. Der er tale om borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Beliggenhed Tæt på Hedensted By og fin i forhold til borgernes mulighed for at være selvhjulpne (de der kan) med offentlig transport, indkøb m.v. Bemærkninger om indretning Hverken badeværelser eller soveværelser lever op til kravene, hvis borgerne får plejebehov. Pæda- 10

11 Tomgangsleje i 2013 Restgæld pr. bolig Boligselskab Kultur og forcer gogerne guider og hjælper 2 af borgerne med bad, men da der ikke er brug for særlige hjælpemidler pt., fungerer det. Nogle af boligerne er lidt slidte, og der er ikke foretaget løbende modernisering af disse. Det er netop nu aftalt at alle toiletter skal udskiftes til modeller, der er nemmere at rengøre. Borgerne betaler en månedlig husleje på kr ,00 + antennebidrag afhængig af pakkevalg. Østjysk Boligselskab Beboerne har stor glæde af den centrale beliggenhed og benytter diverse faciliteter i Hedensted by. Tæt miljø, men beboerne er meget forskellige i deres adfærd og interesser. Nogle benytter fælleshuset meget, hvor det er personalet og opgaver med madlavning, der drager dem til. Ellers opholder de sig meget i egne boliger enkelte kan dog opsøge hinanden på tværs. Flere har kærester, hvor personalet er involveret i at etableret særlige aftaler omkring samværet, fordi ingen kan håndtere dette samvær selvstændigt. 11

12 Bofællesskabet Solhøj (Hedensted by) Målgruppe Personer med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser i varierende grad i alderen år. Flere af beboerne har boet på stedet igennem de snart 20 år bofællesskabet har eksisteret. Antal boliger 8 + fællesfaciliteter/servicearealer Antal 2-rumsboliger 8 - boliger indeholdende køkken/alrum/opholdsstue, badeværelse, separat soveværelse og en lille entre. 6 af boligerne er samlet 43,5 kvm2 og 2 boliger er på 52,5 kvm2. De 2 store var oprindeligt tiltænkt borgere, der var par, kærester el. lign., hvilket i praksis ikke fungerer sådan. Antal 3-rumsboliger Størrelse på fællesareal Ca. 120 m2 indeholder køkken, opholdsspisestue, 2 toiletter, vaskerum og det tidligere lille kontor anvendes til motion m.fl. aktiviteter, hvor beboerne deltager enkeltvis. Størrelse på serviceareal Der er i 2013 bygget en bolig på 43,5 m2 til Solhøj og en af de oprindelige boligerne af samme størrelse er omdannet til servicearealer. Opført Opført i Ibrugtaget opført til formålet af Østjysk Boligselskab Renoveret Tilbygning af opbevaringsrum og mindre vedligeholdelse af udvendig bygninger. Flere af borgerne har investeret i indvendig vedligeholdelse af egne boliger. Solhøjs køkken er renoveret omkring I forbindelse med ombygning af servicefaciliteter er vaskerummet renoveret i Badeværelsesstørrelser 2 boliger á 6 m2 og 6 boliger á 4,6 m2. Bortset fra de 2 store lejligheder, vil der ikke være mulighed for plejehjælpemidler på badeværelserne. Soveværelsesstørrelser 2 boliger á 14,3 m2 og 6 boliger á 9 m2 Ok men ikke for plejekrævende Udlejningssituation Alle boliger er udlejet Antal borgere på almindelige vilkår - kommunen har visitationsretten efter ældre/handicaplovgivningen. Der er tale om borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Beliggenhed Solhøj ligger tæt på Hedensted by, hvilket borgerne (de fleste) har rigtig meget glæde 12

13 Bemærkninger om indretning Tomgangsleje i 2013 Huslejestørrelse Boligselskab Kultur og forcer af. Det gør dem selvhjulpne på mange områder ved indkøb, fodpleje, bank m.v. Der er busstop meget tæt på Solhøj til såvel Horsens som Vejle, hvor borgerne har deres beskæftigelsestilbud. En enkelt bliver hentet med taxa. Afdelingen har løbende haft mulighed for at foretage små udskiftninger af bl.a. køleskabe i de enkelte boliger. Indretningen er fin. Lejlighederne er ikke moderniseret og som sådan svarende til byggeri fra Grunden er udnyttet optimalt og er ingen muligheder for udvidelse af bofællesskabet. Den månedlige husleje for borgerne udgør kr pr. måned for de store lejligheder og kr. 6124,00 for de små lejligheder. Østjysk Boligselskab Fælleshuset på Solhøj er en meget sikker og tryg base for alle beboerne i Solhøj. Her mødes man efter arbejdsdagen. Her opsøges pædagogerne og her tilberedes og indtages et dagligt varmt måltid mad i et samarbejde mellem 1 beboer og 1 pædagog. Beboerne kærer sig om hinanden og opsøger fællesskabet, selv om det også ind imellem giver nogle udfordringer og konflikter, som personalet må udrede. F.eks. giver hjerneskader - som 1 med hyperarousal og 1 med hypoarousal adfærdsmæssige store forskelle og de er ikke gode for hinanden. 13

14 Nebsager Bomiljø (Hornsyld) Målgruppe Mennesker med en funktionsnedsættelse eller sociale problemstillinger, som har behov for nærhed og social kontakt samt pædagogisk støtte. Beboerne skal kunne klare sig uden personalestøtte aften og weekend. Antal boliger 8 Antal 2-rumsboliger 8 Antal 3-rumsboliger 0 Størrelse på fællesarealer? Størrelse på servicearealer - Opført 1988 Renoveret Nej Badeværelsesstørrelser 5,5 m2 Soveværelsesstørrelser 8,5 m2 Udlejningssituation Boligerne er alle udlejet Antal borgere på almindelige vilkår Beliggenhed Ja/nej det kan være svært for brugerne at komme rundt i kommunen pga. dårlig infrastruktur. Lidt bundet til Hornsyld især de unge. Bemærkninger om indretning Ja, men det er for småt. Badeværelserne er for små, man kan ikke komme rundt og nogle af beboerne er ved at være så gamle at de over tid får brug for hjælp til pleje og hygiejne, køkkenerne er 24 år og gamle og slidte, der er ikke renoveret i alle de år, noget billigt materiale, virkeligt slidt. Soveværelserne er også for små, kan ikke rumme en plejeseng. Der har ikke været påbud fra Arbejdstilsynet, men hvis brugerne skal have hjælp fra hjemmeplejen vil det komme. Der er kommet nye køkkener ind sommeren Døre og vinduer bliver skiftet i løbet af Tomgangsleje i 2013 Restgæld pr. bolig Boligselskab Juelsminde Andelsboligforening 14

15 Botrænings- bofællesskabet Egevej (Hornsyld) Målgruppe Unge personer, der er sent udviklede eller har fysiske og intellektuelle funktionsnedsættelser i varierende grad mellem 17 og 25 år. Antal boliger 9 + fællesrum Boligerne er indrettet i en nedlagt plejehjemsafdeling og de enkelte boliger er små ca. 25 m2-1 rums boliger. Der er til hver bolig et lille badeværelse, som ikke er ændret siden det blev bygget + en smal entre med et garderobeskab. Boligerne kan ligestilles med små klubværelser, og de er egnet til midlertidig bolig for unge, der har behov bo-støtte, som ikke indeholder praktisk hjælp i plejefunktioner. Via bofællesskabet serviceres 2 borgere, der bor i glasgangen på Gl. Møllevang - ældreboliger på ca. 60 m2. Endvidere en borger, der bor i ungdomsbolig i Hornsyld. Antal 2-rumsboliger ingen Antal 3-rumsboliger ingen Størrelse på fællesarealer Anslået ca. 75 m2 køkken/opholds/spisestue, vaskeri. Størrelse på servicearealer Anslået ca. 75 m2 til kontor, lederkontor, vagtværelse, toilet/bad og rum, der både bruges til personalemøder og til borgernes aktiviteter. Opført Ibrugtaget til bofællesskabet august Renoveret? byggeri, hvor de enkelte boliger er mildt renoveret ved bofællesskabets opstart. Nye vinduer og gulve i værelserne. Der er etableret fællesareal ved at slå nogle af de tidligere plejehjemsstuer sammen. Badeværelsesstørrelser Små og uegnet til borgere, der kræver særlig hjælp på badeværelset. Soveværelsesstørrelser Der er ikke separate soverum Udlejningssituation Alle boliger er pt. udlejet Tomgangsleje I 2013 har Hedensted Kommune betalt ca. 1 måneds husleje i alt i forbindelse med ind og udflytning i bofællesskabet, hvor den enkelte bolig istandsættes minimalt. Istandsættelse sker/er sket også for Hedensted Kommunes regning. 15

16 Antal borgere på almindelige vilkår Beliggenhed Bemærkninger om indretning Huslejestørrelser Boligselskab kommunen har visitationsretten efter ældre/handicaplovgivningen. Der er tale om borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Centralt i Hornsyld by. Borgerne kan gå til at handle i Brugsen de der kan på egen hånd. Der er rigtig meget transport til og fra Egevej i bofællesskabets bus/bil, og kun et par af borgerne kan selv benytte offentlige transportmidler. Borgerne er oftest afhængig af at komme til Horsens eller Vejle, når de skal til behandling, dyrke netværk eller handle. Hornsyld er ikke velforsynet med offentlig transport og specielt i weekenderne er det rigtig svært. Som nævnt kan værelserne fint fungere i en midlertidig periode for de unge. Efter afprøvningsperioden på maksimalt 3 år ønsker flere dog at få mere plads. Et separat soverum og mulighed for selv at lave en kop kaffe, ha et privat køleskab o. l. i egen bolig Der er i arbejdspladsvurderinger ikke det fornødne rum for pædagogernes støtte i badesituationer eller generelt til hjælpemidler i boligen. Som borger på Egevej er der ingen nem adgang til at være privat. Der er i byggeriet meget lydt og lyde fra toilet, bad, musik, private samtaler m.v. går meget tydeligt igennem huset. Det er trangt med udenomsplads til opbevaring af ting, vasketøj m.v. både for den enkelte beboer, men også for bofællesskabet generelt. Huslejen er kr ,00 pr. måned inkl. forbrugsafgifter og mindste antennepakke. Juelsmindehalvøens Almene Boligselskab af

17 Bofællesskabet Syrenvænget (Juelsminde) Målgruppe Udviklingshæmmede i alderen 40 uendeligt. En række af borgerne har psykiatriske diagnoser og udadreagerende og/eller selvskadende adfærd. En række af borgerne benytter kørestol og/eller rollator. 8 borgere har boet på Syrenvænget siden dets oprettelse. Antal boliger 10 Antal 2-rumsboliger 10 Ekstern bolig (Syrenvænget afd. 2 v. 1 Domea) Størrelse på fællesareal Ca. 160 m2 Størrelse på servicearealer? Opført 1994 Renoveret Kontor tilbygget 2009 Badeværelsesstørrelser 5,65 m2 Soveværelsesstørrelser 10,88 m2 Udlejningssituation Alle pladser optaget Antal borgere på almindelige vilkår Beliggenhed Pænt og nydeligt, men der for langt de fleste beboere at gå til byliv. De er derfor afhængige af personalets hjælp til at komme "til byen". Bemærkninger om indretning Problematikker pga. den heterogent sammensatte beboergruppe mht. funktionsevne, herunder at to beboere udviser udadreagerende adfærd. Problemtik om fælles hovedindgang (ligesom Egespring), hvor man skal igennem fælles stue for at komme i egen lejlighed. Dette er dagligt konfliktskabende og vil kunne afhjælpes med egen indgang. Der er ikke separat personaleindgang, hvilket vil være hensigtsmæssigt, da beboerne forventer personalet er klar til kontakt, så snart de ser dem. Dette er uheldigt da personalet har behov for at læse beskeder/dokumentation fra kollegaerne, inden de tager kontakt med beboerne. Der er kun 1 stort fællesareal til ophold og aktivitet. Dette bevirker ved episoder med udadreagerende adfærd, at andre beboere forsvinder ind i egen lejlighed. Der mangler mødefaciliteter for personalet og plads til kontorarbejdspladser. Der mangler samtalerum. Der mangler opbevaringsplads til diverse udstyr, og der er ikke tilknyttet opbevaringsrum til lejlighederne. Der skal snarest investeres i støjdæmpning i fælles- 17

18 arealer. Der er ikke overdækket tørreplads. Det kræver ikke snarlig renovering. For lægmand at se, fremstår pænt og let at renholde. Der har ikke været afgivet påbud fra Arbejdstilsynet. 1 beboer i dag er 80 år og må forventes at kunne få yderligere plejebehov inden for kort årrække. Der henvises i øvrigt til rapporten Redegørelse for boligmassen i bofællesskaberne Åbo, Syrenvænget og Egespring, juli Tomgangsleje i 2013 Restgæld pr. bolig Boligselskab Domea Bo-tilbuds-pallette i dag 18

Opholdssteder og bofællesskaber på handicapområdet i Hedensted Kommune

Opholdssteder og bofællesskaber på handicapområdet i Hedensted Kommune Opholdssteder og bofællesskaber på handicapområdet i Hedensted Kommune Opholdssteder og bofællesskabers placering i kommunen 2015 Bofællesskabet Åbo (Uldum) Adresse: Målgruppe Udviklingshæmmede i alderen

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedstien

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedstien Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedstien Koktvedparken 15 9900 Frederikshavn Leder: Maryann Støttrup Faglig funktionsleder: Anne Mette Drustrup Lovgrundlag Botilbuddet Koktvedstien er

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

Bygningstilstand på plejeboliger Skanderborg kommune 2014 samt økonomiske forhold

Bygningstilstand på plejeboliger Skanderborg kommune 2014 samt økonomiske forhold Bilag 3 Bygningstilstand på plejeboliger Skanderborg kommune 2014 samt økonomiske forhold Der er fra Miljø og Teknik lavet en vurdering af hvert enkelt plejecenters bygningsmæssige tilstand, muligheder

Læs mere

Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse

Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse 1 1 Indledning I nærværende rammekontraktbilag beskrive de to plejecentre. 2 Solgården plejecentre 2.1 Adresse Adresse: Aggersundvej 31, 9690 Fjerritslev 2.2 Beskrivelse

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Ældreboligplan. oplæg fra Seniorrådet i Skanderborg Godkendt på seniorrådsmødet 10. oktober 2017

Ældreboligplan. oplæg fra Seniorrådet i Skanderborg Godkendt på seniorrådsmødet 10. oktober 2017 Ældreboligplan oplæg fra Seniorrådet i Skanderborg Godkendt på seniorrådsmødet 10. oktober 2017 Definitioner En ældrebolig er en bolig, der er indrettet hensigtsmæssigt til ældre, voksne handicappede og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Skaboeshus, 5800 Nyborg

Skaboeshus, 5800 Nyborg Ydelsesbeskrivelser for Center for døve Pædagogisk og Sundhedsfagligt Område. Skaboeshus, 5800 Nyborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Kontaktoplysninger Lov om Social Service 108

Læs mere

Bofællesskab Bregnerødvej 55-57

Bofællesskab Bregnerødvej 55-57 Bofællesskab Bregnerødvej 55-57 2 Bofællesskab Bregnerødvej 55 57 Om Bregnerødvej 55 57 Bofællesskab Bregnerødvej ligger i Birkerød tæt på offentlige transportmidler. Der bor seks voksne borgere i bofællesskabet,

Læs mere

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Hvad kan vi tilbyde dig? Vi er et kommunalt 108 tilbud i Viborg kommune. Vi er en bred sammensat personalegruppe bestående af både pædagogisk

Læs mere

Bilag 7. De Københavnske Ældreråds bud på krav til fremtidens plejeboliger

Bilag 7. De Københavnske Ældreråds bud på krav til fremtidens plejeboliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomistaben NOTAT 26-09-2011 Bilag 7. De Københavnske Ældreråds bud på krav til fremtidens plejeboliger Indledning de lovgivningsmæssige rammer Alle plejeboliger i Danmark opføres

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Faktuelle oplysninger for Eskebjerg og Egebjerghus:

Faktuelle oplysninger for Eskebjerg og Egebjerghus: Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 Faktuelle oplysninger for Eskebjerg og Egebjerghus: social@svendborg.dk www.svendborg.dk Faktuelle oplysninger for Eskebjerg:

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse - Koktvedstien 4. marts 2015. Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Anne Mette Drustrup

Ydelsesbeskrivelse - Koktvedstien 4. marts 2015. Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Anne Mette Drustrup Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedstien Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedstien Koktvedparken 15 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Anne Mette

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 29. august 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Gl. Kongevej Tilbudstype og form Botilbud jævnfør

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Hvorfor flytte i boligfællesskab før man bliver gammel Boligfællesskabets fordele er mange

Hvorfor flytte i boligfællesskab før man bliver gammel Boligfællesskabets fordele er mange 1 Hvorfor flytte i boligfællesskab før man bliver gammel Beboerne på Vestereng er både under 50 år og over 50 år. Nogle flytter ind, fordi de ikke længere trives i botilbud med yngre beboere, der måske

Læs mere

Flytning og ændring af tilbuddet Det skæve Hus (høringsgrundlag).

Flytning og ændring af tilbuddet Det skæve Hus (høringsgrundlag). Punkt 5. Flytning og ændring af tilbuddet Det skæve Hus (høringsgrundlag). 2012-3475. v. Jens Martin Sletting Hansen, Ældre- og Handicapforvaltningen Til høring Ældre og Handicapforvaltningen indstiller,

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig, der tilgodeser dit behov for pleje

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015

Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken 4. marts 2015 Ydelsesbeskrivelse Botilbuddet Koktvedparken Leverandør Frederikshavn Kommune Botilbuddet Koktvedparken Koktvedparken 3-11 9900 Frederikshavn Leder: Gitte Hviid Christiansen Faglig funktionsleder: Jens

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Fremtidens Sølund - principper for og funktionelle krav til plejecenter, ungdomsboliger, seniorbofællesskab og daginstitution.

Fremtidens Sølund - principper for og funktionelle krav til plejecenter, ungdomsboliger, seniorbofællesskab og daginstitution. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 18-08-2015 Fremtidens Sølund - principper for og funktionelle krav til plejecenter, ungdomsboliger, seniorbofællesskab og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

54 st+1.sal 52 st+1.sal 50 st+1.sal 48 st+1.sal. 46 st. 46 Part. 44 st. 44 Part. 42 st. 42 Part

54 st+1.sal 52 st+1.sal 50 st+1.sal 48 st+1.sal. 46 st. 46 Part. 44 st. 44 Part. 42 st. 42 Part B G D C F 64 66 st+1.sal st+1.sal Mølledammen 56 58 60 62 st+1.sal st+1.sal E st+1.sal st+1.sal Boligselskabet Domea Fredensborg Region København Nord fdeling 6806 Mølledammen 20 2980 Kokkedal 4 st+1.sal

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Botilbud til voksne med særlige behov

Botilbud til voksne med særlige behov Kollegiet Axeltorv Lejligheder og kollegieværelser for voksne udviklingshæmmede og sent udviklede med pædagogisk støtte, vejledning og beskæftigelse. I henhold til lov om social service 85 Adresse Kollegiet

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger Ældre og handicappede borgere kan visiteres igennem visitationen til følgende boligtyper ældrebolig og plejebolig. Ældrebolig tilbydes

Læs mere

Servicedeklaration Katrinehaven Nord

Servicedeklaration Katrinehaven Nord Servicedeklaration Katrinehaven Nord Tilbuddets navn og kontaktoplysninger Botilbuddet Katrinehaven, Nord Katrinehaven 1 8800 Viborg www.katrinehaven.viborg.dk Leder: Mette Schrøder Tlf.nr.: 87 87 72 01

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Bostedet Gl. Kongevej 19. september 2013

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved. Bostedet Gl. Kongevej 19. september 2013 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Bostedet Gl. Kongevej 19. september 2013 31. november 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Bostedet Gl.

Læs mere

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel

Hjælpemidler Cases. Rollator / ganghjælpemiddel Hjælpemidler / Servicelovens 112 Det overordnede formål med tildeling/bevilling af hjælpemidler er at medvirke til at borgeren får mulighed for at føre så normal en tilværelse som muligt og i størst mulig

Læs mere

Bofællesskab Birkerød Parkvej 18

Bofællesskab Birkerød Parkvej 18 Bofællesskab Birkerød Parkvej 18 Bofællesskab Birkerød Parkvej 18 Bofællesskab Birkerød Parkvej 18 tlf. 45 82 70 90 2 Bofællesskab Birkerød Parkvej er et bofællesskab for voksne borgere med psykosociale

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Center for Psykiatri og Handicap Dato: 16. marts, 2011 Acadre nr.: 11/6207 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Tilbuddets navn Bofællesskabet Hesteskoen Karetmagervej

Læs mere

EKSKLUSIVE SENIORBOLIGER NYRENOVEREDE BOLIGER I KØBMAGERGADE SKOLE OG I.P. SCHMIDTS GÅRD

EKSKLUSIVE SENIORBOLIGER NYRENOVEREDE BOLIGER I KØBMAGERGADE SKOLE OG I.P. SCHMIDTS GÅRD frem for alt hjem EKSKLUSIVE SENIORBOLIGER NYRENOVEREDE BOLIGER I KØBMAGERGADE SKOLE OG I.P. SCHMIDTS GÅRD GODE BOLIGER OG MED TÆT KONTAKT TIL ANDRE BEBOERE Hvad er et senior bofællesskab? En boform, hvor

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger. Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen. - Sygefravær

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger. Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen. - Sygefravær Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen - Sygefravær - Beboersammensætningen Siden tilsynet 2012, har der været meget lille udskiftning i

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Social Omsorg. Dagsorden. Mødelokalerne Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Social Omsorg. Dagsorden. Mødelokalerne Hedensted Rådhus Dagsorden Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokalerne Hedensted Rådhus Deltagere:, Daniel Toft Jakobsen, Hanne Grangaard, Birgit Jakobsen, Bent Poulsen Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Boligerne, Oktobervej 22, 26, 28, 2860 Søborg

Boligerne, Oktobervej 22, 26, 28, 2860 Søborg Ydelsesbeskrivelser for CFD Pædagogisk og Sundhedsfagligt Område Boligerne, Oktobervej 22, 26, 28, 2860 Søborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Boliglovens 105,2 og Lov om Social Service

Læs mere

Knudsvej 10-12, 7400 Herning

Knudsvej 10-12, 7400 Herning Knudsvej 10 12, 7400 Herning Kort sammenfatning af den samlede vurdering lokationens egnethed, prisniveau, særlige forhold, forbehold m.m. Lejemålet består af 2 bygninger på adresserne Knudsvej 10 og Knudsvej

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

TIL LEJE Præsentabel og attraktiv domicilejendom Kontor og blandet erhverv Centralt og roligt beliggende i naturskønt område nær Blovstrød/Allerød

TIL LEJE Præsentabel og attraktiv domicilejendom Kontor og blandet erhverv Centralt og roligt beliggende i naturskønt område nær Blovstrød/Allerød TIL LEJE Præsentabel og attraktiv domicilejendom Kontor og blandet erhverv Centralt og roligt beliggende i naturskønt område nær Blovstrød/Allerød Ledigt lejemål Areal kvm Leje pr. kvm (ekskl. drift) Kontor

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune Hvad er praktisk hjælp?

Læs mere

Lejemåls oversigt. Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense.

Lejemåls oversigt. Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense. Bogense Boligforening Lejemåls oversigt Kontor: Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 Email: kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense.dk Åbningstid kontor:

Læs mere

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG Boligselskabet: Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg Kjellerup er en almen boligorganisation, der administrerer

Læs mere

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune.

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune. 5.1 Boligindretning: Fjernelse af dørtrin Hvad indgår i ydelsen? Hvad indgår ikke i ydelsen? Hvem bevilger ydelsen? Hvad koster ydelsen for modtageren? Hvordan følges op på ydelsen? Er der afledte forhold

Læs mere

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER PRÆSENTATION Præstøvej 65, 4700 Næstved Ejendommen Præstøvej 65 i Næstved, som oprindeligt i 1976 er bygget som hjem for nonner af Skt. Elisabeth

Læs mere

Idéprogram til etablering af 48 plejeboliger til udsatte borgere

Idéprogram til etablering af 48 plejeboliger til udsatte borgere KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Stabscenter SOF Bilag 4 til pjecen Udmøntning af grundkapital til almene boliger 2016 oktober Idéprogram til etablering af 48 plejeboliger til udsatte borgere Forord

Læs mere

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL MØLLEHAVEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM MØLLEHAVEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 KONTAKTPERSON... 4 HUSENES TELEFONNUMRE...

Læs mere

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne

tilbud, der både er ambulant tilbud og tilbud til voksne Nov 10 2010 09:18:45 - Helle Wittrup-Jensen 37 artikler. tilbud leverandør organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud tilbud, der en enkelt gang, eller regelmæssigt i en periode, leverer en eller

Læs mere

Velkommen til Højstruphave

Velkommen til Højstruphave Velkommen til Højstruphave Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til din nye bolig i Højstruphave. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. I dette hæfte findes praktiske oplysninger,

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2009

Plejebolig Kvalitetsstandard 2009 Plejebolig Kvalitetsstandard 2009 Du kan blive visiteret til en plejebolig, hvis du på grund af en væsentlig nedsat funktionsevne har brug for hjælp og støtte hele døgnet. Hvad er formålet? Formålet med

Læs mere

Uddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017

Uddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget. Byrådet 30. august 2017 Uddybende PP til Temadrøftelse om Kildebjerget Byrådet 30. august 2017 Indhold: Ø Præsentation af Kildebjerget og anvendelses muligheder i voksenhandicap Ø Midlertidig botilbud SEL 107 Ø Aflastning SEL

Læs mere

Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12

Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12 Servicedeklaration for Boenheden Nattergalevej og Bofælleskabet Mejsevej 12 Indhold: Hvad kan vi tilbyde Målgruppe Boligerne Støtten til beboerne Det ligger vi vægt på Dagligdagens rytme Personalet Dagtilbud

Læs mere

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper

BILAG 1. Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper BILAG 1 Begreber og boligtyper i plejeboligplanen I dette notat beskrives følgende begreber og pladstyper Almindelige somatiske plejeboliger Tryghedsboliger Ældreboliger Specialiserede pladser målrettet

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 23. oktober 2013 vedrørende anmeldt tilsyn på botilbuddet Stjerneskud i Hjørring kommune.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger 85 i Lov om Social Service 83 i Lov om Social Service Bemærk, at ydelserne leveres på baggrund af døgntakst,

Læs mere

Bofællesskab Bregnerødvej 55-57

Bofællesskab Bregnerødvej 55-57 Bofællesskab Bregnerødvej 55-57 2 Bofællesskab Bregnerødvej 55 57 Om Bregnerødvej 55 57 Bofællesskab Bregnerødvej ligger i Birkerød tæt på offentlige transportmidler. Der bor seks voksne borgere i bofællesskabet,

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

INFORMATION OM SYDHJØRNET

INFORMATION OM SYDHJØRNET INFORMATION OM SYDHJØRNET Grønnegade 3, 6580 Vamdrup Bofællesskabet sydhjørnet Bofællesskabet Sydhjørnet i Vamdrup ved Kolding Den selvejende Institution Sydhjørnet, Grønnegade 3, 6580 Vamdrup CVR-nr.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Servicedeklaration for Lindehuset

Servicedeklaration for Lindehuset Servicedeklaration for Lindehuset Beskrivelse af tilbuddet: Lindehuset består af en villa, som er beliggende centralt i Ringe by. Den centrale beliggenhed giver mulighed for, at beboerne kan færdes i et

Læs mere

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m. Støttecentret Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.m Indhold Støttecentret specialvejledere i 85...5 Værdigrundlag...

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Lov om Social Service 107/108 og døgnstøttet 85. Skaboeshusevej 105 og 107 5800 Nyborg

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Lov om Social Service 107/108 og døgnstøttet 85. Skaboeshusevej 105 og 107 5800 Nyborg FAKTUELLE OPLYSNINGER Tilbuddets ydelser efter lov og Kontaktoplysninger Lov om Social Service 107/108 og døgnstøttet 85 Skaboeshus Skaboeshusevej 105 og 107 5800 Nyborg Tlf.: 44391330/27282519 e-mail:nyborg@cfd.dk

Læs mere

Fællesskabets Hus i Ry

Fællesskabets Hus i Ry Fællesskabets Hus i Ry 17.4 udvalg d. 6.12.2016 Dato 1.12.2016 Sagsnummer 301955 Fællesskabets hus i Ry - Dagsorden 17 stk 4 udvalget DAGSORDENSPUNKTER Boenhederne Fællesskabsområdet Tidplan for udbud

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

bygherrerådgivning udvalgte referencer

bygherrerådgivning udvalgte referencer bygherrerådgivning udvalgte referencer Hovedbilbliotek og kulturhus Ledøje-Smørrum 1996-1998 Nyt hovedbibliotek med medborger facilitetter. Arkitektgruppen varetog bygherrerådgivningen med blandt andet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE 32 Nye ungdomsboliger Udlejningsprospekt November 2013

ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE 32 Nye ungdomsboliger Udlejningsprospekt November 2013 ASMILDKLOSTER LANDBRUGSSKOLE 32 Nye ungdomsboliger Udlejningsprospekt November 2013 Indledning Boligselskabet Sct. Jørgen har indrettet 32 ungdomsboliger i tilknytning til Asmildkloster Landbrugsskole.

Læs mere

Bilag til faglig vurdering af egnethed for mulig placering af nyt specialtilbud målgruppe 1

Bilag til faglig vurdering af egnethed for mulig placering af nyt specialtilbud målgruppe 1 Bilag til faglig vurdering af egnethed for mulig placering af nyt specialtilbud målgruppe 1 Poppelvej 1A Boligerne: Der er i tilbuddet 10 boliger, men som det fremgår i vurderingen herunder, fragår 2 rum

Læs mere

Opholdsstedet. Solvognen

Opholdsstedet. Solvognen Tilsynsrapport November 2010 Opholdsstedet Solvognen Grønstræde 12, Ellinge Mark 4573 Højby Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 2. november 2010 Institutionen repræsenteret ved: Leder

Læs mere

LEJEPROSPEKT Udlejes, Villa i Skanderborg med søen som nabo Årlig leje = 108.000kr. + forbrug

LEJEPROSPEKT Udlejes, Villa i Skanderborg med søen som nabo Årlig leje = 108.000kr. + forbrug LEJEPROSPEKT Udlejes, Villa i Skanderborg med søen som nabo Årlig leje = 108.000kr. + forbrug Oddervej 30, 8660 Skanderborg Sag 201366 Her får man hele 250m2 tæt på én af Skanderborgs bedste adresser Villaen

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET BRANDUR ALLÈ 11

SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET BRANDUR ALLÈ 11 SERVICEDEKLARATION BOTILBUDDET BRANDUR ALLÈ 11 Brandur Allé 11 9700 Brønderslev Telefon: 9945 5459 Afdelingsleder: Annemette Stenberg Christensen E-mail: annemette.s.christensen@99454545.dk Præsentation

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2009 Praktisk hjælp Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis du på grund af en væsentlig nedsat funktionsevne ikke selv kan for eksempel gøre rent, vaske tøj eller købe ind og

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST FÅRUP ÆLDRECENTER RANDERSEGNENS BOLIGFORENING UNDER KONKURS STADION ALLE 3B, FÅRUP Advokat Pernille Thrane pt@svega.dk J.nr. 135088-000361 SVEJGAARD GALST QWIST Advokataktieselskab CVR nr. 32 28 55 70

Læs mere

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret Skarridsøhjemmet Rapport over anmeldt tilsyn 2010 Socialcentret 1 Navn og Adresse Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurderingstermonologi Skarridsøhjemmet Slagelsevej 21 4450 Jyderup Ledelse

Læs mere

SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14

SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14 SERVICEDEKLARATION DET SOCIALPSYKIATRISKE OPGANGSFÆLLESSKAB THORVALDSENSVEJ 14 Thorvaldsensvej 14 9700 Brønderslev Telefon: 41 73 67 39 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen E mail: rikke.j.pedersen@99454545.dk

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Udlejning af boliger på Fyn.

Udlejning af boliger på Fyn. Udlejning af boliger på Fyn. Spurvelunden 39 A-B, Vejle Allested Bredgade 91 5560 Aarup www.sepgruppen.dk Tillid mellem lejer & udlejer Troværdig & tillid er to vigtige parameter når man skal leje en bolig.

Læs mere

Bilag II Analyse af ældrecentrenes kapacitet

Bilag II Analyse af ældrecentrenes kapacitet Bilag II Analyse af ældrecentrenes kapacitet Kombinationsmodeller og mulig pulje Indhold Indledning...3 Stenild Omsorgshjem kombineret med en delvis ældrecenterfunktion...3 Stenild Omsorgshjems perspektiv...3

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Støttecenter Hjørnehuset 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Hjørnehuset er beliggende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsyn dagsorden og rapport

Tilsyn dagsorden og rapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Stedets navn: Huset Trappebæksvej Tilsyn dagsorden

Læs mere

[IDEOPLÆG VEDR. OPRETTELSE AF TILBUD TIL SAMLING AF SÆRFORANSTALTNINGER, SOCIALPSYKIATRI]

[IDEOPLÆG VEDR. OPRETTELSE AF TILBUD TIL SAMLING AF SÆRFORANSTALTNINGER, SOCIALPSYKIATRI] 2011 Esbjerg Kommune Social og Tilbud [IDEOPLÆG VEDR. OPRETTELSE AF TILBUD TIL SAMLING AF SÆRFORANSTALTNINGER, SOCIALPSYKIATRI] 2 Ideoplæg vedr. Oprettelse af tilbud til samling af særforanstaltninger,

Læs mere