Beskrivelse af opholdssteder og botilbud i Hedensted Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af opholdssteder og botilbud i Hedensted Kommune."

Transkript

1 Hedensted den 22. august 2014 Beskrivelse af opholdssteder og botilbud i Hedensted Kommune. Indholdsfortegnelse Bofællesskabet Åbo (Uldum)... 2 Bofællesskabet Egespring (Uldum)... 4 Bofællesskabet Frydenlyst (Lindved)... 6 Bofællesskabet Lunavej (Hedensted by)... 8 Bofællesskabet Rørkærvej (Hedensted by) Bofællesskabet Solhøj (Hedensted by) Nebsager Bomiljø (Hornsyld) Botrænings- bofællesskabet Egevej (Hornsyld) Bofællesskabet Syrenvænget (Juelsminde) Bo-tilbuds-pallette i dag... 18

2 Bofællesskabet Åbo (Uldum) Målgruppe Udviklingshæmmede i alderen 57-uendeligt. Borgerne har en høj grad af fysisk selvhjulpehed. Dog benytter en enkelt borger rollator. En række af borgerne har psykiatriske diagnoser. Der er 2 borgere, som har enkeltmandsnormering og udviser udadreagerende adfærd. Antal boliger 6 Antal 2-rumsboliger 6 (Dog har én lejlighed et værelse, som lejes af Hedensted kommune til kontor). Antal 3-rumsboliger 0 Eksterne boliger (udlejes af Domea el. andre) 3 Størrelse på fællesareal Ca. 180 Størrelse på serviceareal Opført 1988/1999 Renoveret Nej og kræves ikke pt. Badeværelsesstørrelser 4,68 m2. Soveværelsesstørrelser 9,9 m2 Udlejningssituation Alt optaget formodes at være det i årene fremover. Antal borgere på almindelige vilkår Beliggenhed Nær centrum af Uldum, meget god beliggenhed. Bemærkninger om indretning Ikke handicapvenligt. Der er en del spildplads i lejligheder pga. indretning med køkken-alrum. Men ingen bruger sit lejlighedskøkken. Der har ikke været påbud om badeværelserne/soveværelserne, men Arbejdstilsynet har påpeget at der er et problem, når beboerne bliver ældre og får plejebehov. Vedr. psykisk arbejdsmiljø så mangler der et møderum, hvor man kan tale i fred med flere en 1-2 personer + et mødelokale til personalet. Det Sociale Tilsyn har i foråret 2014 påpeget at det er problematisk, at der kun er adgang til kontor beliggende i den 3 værelses lejlighed via borgerens entre. Der iværksættes separat indgang til kontoret i efteråret Se i øvrigt Redegørelse om boligmasse ved 2

3 Tomgangsleje i 2013 Restgæld pr. bolig Boligselskab bofællesskaberne Åbo, Syrenvænget og Egespring juli tomgangsleje Husleje udgør kr pr. måned Domea 3

4 Bofællesskabet Egespring (Uldum) Målgruppe Ældre udviklingshæmmede i alderen 50 - uendeligt. En række af borgerne har psykiatriske diagnoser. En del borgere har behov for hjælpemidler pga. gangbesvær mv. Der er plads til enkelte borgere med udadreagerende eller selvskadende adfærd. Antal boliger lejlighed, der anvendes til internt dagtilbud (Hedensted kommunes husleje) Antal 2-rumsboliger 7 Eksterne ældreboliger (visiteret i 3 samarbejde med Senior Service) Antal 3-rumsboliger 0 Størrelse på fællesareal Ca. 172 Størrelse på serviceareal? Opført 1996 Renoveret Nødvendigt vedligehold Badeværelsesstørrelser 5,52 m2 Soveværelsesstørrelser 9,6 m2 Udlejningssituation Alle pladser optaget Antal borgere på almindelige vilkår Beliggenhed Bynært, ja Bemærkninger om indretning Stedet er indrettet med indgang til egen bolig via fællesstue. Dette skaber konflikter dagligt mellem beboerne pga. de "hurtige kommentarer", der gives med på vejen ind i egen lejlighed. Dette ville kunne forhindres ved separat adgang til hver lejlighed. Ligeledes er der ikke separat personaleindgang, hvilket vil være hensigtsmæssigt, da beboerne forventer personalet er klar til kontakt så snart de ser dem. Dette er uheldigt ift. at personalet har behov for at læse beskeder/dokumentation fra kollegaerne, forinden de tager kontakt med beboerne. Der mangler plads i fællesarealer pga., at mange beboere er ældre og benytter hjælpemidler. Personalefaciliteter er meget for små i forhold til behovet for mødeforhold, kontorarbejdspladser osv. Der mangler opbevaringsplads, f.eks. er der ikke tilknyttet opbevaringsrum til hver lejlighed ligesom der mangler plads til opbevaring af f.eks. hjælpemidler, lifts, diverse genstande. Køkken skal renoveres. Der er igangsat en undersøgelse 4

5 af dette. Der mangler overdækket tørreplads, hvilket ville være godt for miljøet samt beboernes kondition. Der er i januar 2014 afgivet 2 AT-påbud. Ét, der vedrører sektoren generelt på baggrund af specifik situation på Egespring vedr. anskaffelse af APV-hjælpemidler i forbindelse med borgeres akutte funktionstab. Dette påbud er fortsat ikke indfriet. Desuden et AT-påbud om udsugning i køkkenet. Dette er udbedret marts Bygningen fremstår ellers for lægmand at se pænt og nydeligt, nem at renholde osv. Tomgangsleje i 2013 Restgæld pr. bolig Boligselskab Der henvises i øvrigt til rapporten Redegørelse for boligmassen i bofællesskaberne Åbo, Syrenvænget og Egespring, juli Domea 5

6 Bofællesskabet Frydenlyst (Lindved) Antal boliger Antal 1-rumsboliger (Bolig1) Antal 2-rumsboliger (Bolig2+3) Størrelse på fællesareal Opført Renoveret Badeværelsesstørrelser Soveværelsesstørrelser Udlejningssituation Målgrupper på tilbuddet Antal borgere på almindelige vilkår Faglig bemanding (Antal og faggrupper inkl. vikarer, støtte og adm. personale) Brugen af frivillige Beliggenhed 11, hvoraf de 4 er placeret i de rækkehuslignende lejligheder, der ligger helt tæt på Højtoften, hvor vi har til huse. 7 1-rumsboliger på Højtoften på ca. 38 m2. De 4 rækkehuslignende boliger, der ligger udenfor Højtoften, er 2-rumsboliger på hhv. 63 m2 og 69 m2. Har ikke været til at få præcise tal på. Bolig1: 2000, bolig2: 1983 og bolig3: Bolig2 renoveret i Bolig1+3 ej renoveret. Bolig1: 6,5 m2, bolig2: 4,7 m2 og bolig3: 6,9 m2. Bolig1: Soveværelset er en del af det rum der også bruges til stue, spisestue og køkken. Bolig2: 12,7 m2. Bolig3: 13,1 m2. Pt. er der 2 tomme boliger. Begge er på Højtoften. Voksne personer med funktionsnedsættelser, der gør at de skal have hjælp efter Servicelovens 85 i varigt eller midlertidigt botilbud. Alle 9 hører til målgruppen. Én af disse er tillige domsanbragt. Desuden 2 eksterne borgere. Der er pt. 8 fastansatte (inkl. afdelingslederen) og 6 ansatte som vikarer og tidsbegrænsede ansættelser i bestemt timeantal. Der er frivillige på Højtoften, hvis tilbud nogle af borgerne på Frydenlyst også benytter sig af Bofællesskabet har til huse i/sammen med et plejecenter i udkanten af Lindved, en mindre by. Man kan gå til en Dagli Brugs og der findes en lille park overfor centeret. Der er stoppested lige udenfor hvor bus 215 kører en gang i timen i dagtimerne til Vejle. 6

7 Bemærkninger om indretning Mad (hvor produceres maden?) Tomgangsleje i 2013 Boligselskab Bolig1: Disse boliger er små, men plejevenlige, med loftslifte, stort badeværelse og brede døre. Bolig2: Entré, lille spisekøkken, stue, soveværelse, badeværelse. Bolig3: Entré, stue med køkken bag en halvmur, soveværelse og bad. Der er fra alle lejligheder direkte udgang til en lille terrasse. Frydenlyst har den lille afdeling på Højtoften og har derfor meget svært ved at holde aktiviteter i gang, da der ikke er plads til det. Vi har et motionsrum i en kælder langt væk, men afstanden kræver at der går personale med. Maden produceres af beboere og personale i køkkenet på bofællesskabet Den Gamle Præstegård havde i alt 3 lejligheder ledige i samlet 10 måneder. Domea. Situationsplan Højtoften 7

8 Bofællesskabet Lunavej (Hedensted by) Målgruppe Beboerne er sent udviklede eller personer med forskellige grader af psykiske funktionsnedsættelser i aldersgruppen år. Alle er mobile og selvhjulpne på mange områder, dog med individuelle behov for støtte, hjælp og samtaler omkring almindelig daglig levevis og det sociale liv Antal boliger 8 + fællesrum Antal 2-rumsboliger 8 boligerne er på 53,5 kvm2 fordelt på køkken/alrum/hyggerum, soveværelse, badeværelse og entre. Rigtig fine lejligheder, der sagtens kan anvendes til boligformål for alle målgrupper af enlige. Antal 3-rumsboliger Størrelse på fællesarealer Ca. 120 m2 fordelt på baggang/vaskerum, køkken, opholds-spisestue, toilet og entre. Størrelse på servicearealer Ca 14 m2 fordelt på kontor og toilet/bad fællesarealet er købt af Hedensted Kommune Opført Opført i Ibrugtaget som nyt Bofællesskabet er bygget til målgruppen, men i planlægningen blev det aftalt, at det i givet fald skulle kunne anvendes af andre typer borgere. Renoveret Ikke aktuelt. Dog er der netop investeret i køleanlæg til fællesrum og kontor grundet påbud om nedsættelse af varmen i opholdsrum/arbejdsrum. Badeværelsesstørrelser Fine. Opført efter nye standarder og der er god plads også til selvstændige vaskemaskiner. 6,3 m2. Soveværelsesstørrelser Fine. 8,9 m2. Udlejningssituation Boligerne er alle udlejet Antal borgere på almindelige vilkår kommunen har visitationsretten efter ældre/handicaplovgivningen. Der er tale om borgere med betydeligt, varigt eller for nogle kun lettere nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Borgerne på Lunavej er relativt velfungerende og pædagog-bemandingen er ikke så høj. Beliggenhed Tæt på Hedensted by og fin i forhold til borgernes mulighed for at være selvhjulpne med offentlig transport, indkøb m.v. Bemærkninger om indretning borgerne er rigtig glade for deres boliger Boligerne er helt ideelle til det behov, som borgerne på Lunavej har. Dvs. stor grad af selvstændig tilværelse og ikke trygheden i, at der er pædagoger lige udenfor 8

9 døren. Det kunne undersøges, om der kan bygges 2 boliger mere omkring den øverste afdeling på Lunavej, hvis der er behov for boliger til den nævnte målgruppe. Tomgangsleje i 2013 Huslejestørrelse: Boligselskab Kultur og forcer 1 borger har betalingskommune udenfor Hedensted. Borgerne betaler en månedlig husleje i bofællesskabet på kr ,00 + a/c vand ca. kr. 250 pr. md. + antennebidrag afhængig af pakkestørrelse. Østjysk Boligselskab Bofællesskabet ligger centralt, sådan at beboerne kan foretage indkøb, gå til behandlinger herunder benytte Hedensted Centret. Fællesarealerne bruges af beboerne ad hoc. De fleste af beboerne magter at vælge til og fra aktiviteter og mad i fælleshuset m.v.. Flere har kærester og venner udenfor bofællesskabet. Beboernes higen efter det normale kan give dem nogle knubs/skuffelser og medfører store udfordringer for personalet. 9

10 Bofællesskabet Rørkærvej (Hedensted by) Målgruppe Antal boliger Antal 2-rumsboliger Antal 3-rumsboliger Størrelse på fællesarealer Beboere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser på et niveau, hvor de kan være alene i kortere perioder + være selv om natten. I øvrigt personer, der ikke misbruger stoffer eller alkohol og som ikke har væsentlige psykiatriske overbygninger. 6 + fællesrum/servicearealer 6 boligerne er ca. 36 m2 fordelt på stue, soveværelse, badeværelse og en lille entre. Alt i alt små lejligheder uden større lysindfald. Grundet skæve vinkler er boligerne lidt forskellige i størrelse og i forhold til indretningsmuligheder. Ca. 130 m2 rummer køkken, opholdsrum, toilet, vaskerum og baggang. Gangareal i bygningen bruger en del plads, så rummene er OK til 6 beboere, men det bliver måske trangt til 8. Størrelse på servicearealer Ca. 12 m2 et lille kontor og toilet/bad (erhvervslejemål) Opført Opført Ibrugtaget som nyt opført til formålet som bofællesskab Bofælleskabet er oprindeligt forberedt på, at der kan tilbygges 2 ekstra boliger. Renoveret Ibrugtaget som nyt opført til formålet som bofællesskab. Der er udbygget med skår/opbevaringsrum senere. Badeværelsesstørrelser Små, 4,9 m2. Soveværelsesstørrelser Rummer en dobbeltseng og et skab så er den omkringværende plads meget begrænset. 8,1 m2. Udlejningssituation Boligerne er alle udlejet Antal borgere på almindelige vilkår kommunen har visitationsretten efter ældre/handicaplovgivningen. Der er tale om borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Beliggenhed Tæt på Hedensted By og fin i forhold til borgernes mulighed for at være selvhjulpne (de der kan) med offentlig transport, indkøb m.v. Bemærkninger om indretning Hverken badeværelser eller soveværelser lever op til kravene, hvis borgerne får plejebehov. Pæda- 10

11 Tomgangsleje i 2013 Restgæld pr. bolig Boligselskab Kultur og forcer gogerne guider og hjælper 2 af borgerne med bad, men da der ikke er brug for særlige hjælpemidler pt., fungerer det. Nogle af boligerne er lidt slidte, og der er ikke foretaget løbende modernisering af disse. Det er netop nu aftalt at alle toiletter skal udskiftes til modeller, der er nemmere at rengøre. Borgerne betaler en månedlig husleje på kr ,00 + antennebidrag afhængig af pakkevalg. Østjysk Boligselskab Beboerne har stor glæde af den centrale beliggenhed og benytter diverse faciliteter i Hedensted by. Tæt miljø, men beboerne er meget forskellige i deres adfærd og interesser. Nogle benytter fælleshuset meget, hvor det er personalet og opgaver med madlavning, der drager dem til. Ellers opholder de sig meget i egne boliger enkelte kan dog opsøge hinanden på tværs. Flere har kærester, hvor personalet er involveret i at etableret særlige aftaler omkring samværet, fordi ingen kan håndtere dette samvær selvstændigt. 11

12 Bofællesskabet Solhøj (Hedensted by) Målgruppe Personer med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser i varierende grad i alderen år. Flere af beboerne har boet på stedet igennem de snart 20 år bofællesskabet har eksisteret. Antal boliger 8 + fællesfaciliteter/servicearealer Antal 2-rumsboliger 8 - boliger indeholdende køkken/alrum/opholdsstue, badeværelse, separat soveværelse og en lille entre. 6 af boligerne er samlet 43,5 kvm2 og 2 boliger er på 52,5 kvm2. De 2 store var oprindeligt tiltænkt borgere, der var par, kærester el. lign., hvilket i praksis ikke fungerer sådan. Antal 3-rumsboliger Størrelse på fællesareal Ca. 120 m2 indeholder køkken, opholdsspisestue, 2 toiletter, vaskerum og det tidligere lille kontor anvendes til motion m.fl. aktiviteter, hvor beboerne deltager enkeltvis. Størrelse på serviceareal Der er i 2013 bygget en bolig på 43,5 m2 til Solhøj og en af de oprindelige boligerne af samme størrelse er omdannet til servicearealer. Opført Opført i Ibrugtaget opført til formålet af Østjysk Boligselskab Renoveret Tilbygning af opbevaringsrum og mindre vedligeholdelse af udvendig bygninger. Flere af borgerne har investeret i indvendig vedligeholdelse af egne boliger. Solhøjs køkken er renoveret omkring I forbindelse med ombygning af servicefaciliteter er vaskerummet renoveret i Badeværelsesstørrelser 2 boliger á 6 m2 og 6 boliger á 4,6 m2. Bortset fra de 2 store lejligheder, vil der ikke være mulighed for plejehjælpemidler på badeværelserne. Soveværelsesstørrelser 2 boliger á 14,3 m2 og 6 boliger á 9 m2 Ok men ikke for plejekrævende Udlejningssituation Alle boliger er udlejet Antal borgere på almindelige vilkår - kommunen har visitationsretten efter ældre/handicaplovgivningen. Der er tale om borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Beliggenhed Solhøj ligger tæt på Hedensted by, hvilket borgerne (de fleste) har rigtig meget glæde 12

13 Bemærkninger om indretning Tomgangsleje i 2013 Huslejestørrelse Boligselskab Kultur og forcer af. Det gør dem selvhjulpne på mange områder ved indkøb, fodpleje, bank m.v. Der er busstop meget tæt på Solhøj til såvel Horsens som Vejle, hvor borgerne har deres beskæftigelsestilbud. En enkelt bliver hentet med taxa. Afdelingen har løbende haft mulighed for at foretage små udskiftninger af bl.a. køleskabe i de enkelte boliger. Indretningen er fin. Lejlighederne er ikke moderniseret og som sådan svarende til byggeri fra Grunden er udnyttet optimalt og er ingen muligheder for udvidelse af bofællesskabet. Den månedlige husleje for borgerne udgør kr pr. måned for de store lejligheder og kr. 6124,00 for de små lejligheder. Østjysk Boligselskab Fælleshuset på Solhøj er en meget sikker og tryg base for alle beboerne i Solhøj. Her mødes man efter arbejdsdagen. Her opsøges pædagogerne og her tilberedes og indtages et dagligt varmt måltid mad i et samarbejde mellem 1 beboer og 1 pædagog. Beboerne kærer sig om hinanden og opsøger fællesskabet, selv om det også ind imellem giver nogle udfordringer og konflikter, som personalet må udrede. F.eks. giver hjerneskader - som 1 med hyperarousal og 1 med hypoarousal adfærdsmæssige store forskelle og de er ikke gode for hinanden. 13

14 Nebsager Bomiljø (Hornsyld) Målgruppe Mennesker med en funktionsnedsættelse eller sociale problemstillinger, som har behov for nærhed og social kontakt samt pædagogisk støtte. Beboerne skal kunne klare sig uden personalestøtte aften og weekend. Antal boliger 8 Antal 2-rumsboliger 8 Antal 3-rumsboliger 0 Størrelse på fællesarealer? Størrelse på servicearealer - Opført 1988 Renoveret Nej Badeværelsesstørrelser 5,5 m2 Soveværelsesstørrelser 8,5 m2 Udlejningssituation Boligerne er alle udlejet Antal borgere på almindelige vilkår Beliggenhed Ja/nej det kan være svært for brugerne at komme rundt i kommunen pga. dårlig infrastruktur. Lidt bundet til Hornsyld især de unge. Bemærkninger om indretning Ja, men det er for småt. Badeværelserne er for små, man kan ikke komme rundt og nogle af beboerne er ved at være så gamle at de over tid får brug for hjælp til pleje og hygiejne, køkkenerne er 24 år og gamle og slidte, der er ikke renoveret i alle de år, noget billigt materiale, virkeligt slidt. Soveværelserne er også for små, kan ikke rumme en plejeseng. Der har ikke været påbud fra Arbejdstilsynet, men hvis brugerne skal have hjælp fra hjemmeplejen vil det komme. Der er kommet nye køkkener ind sommeren Døre og vinduer bliver skiftet i løbet af Tomgangsleje i 2013 Restgæld pr. bolig Boligselskab Juelsminde Andelsboligforening 14

15 Botrænings- bofællesskabet Egevej (Hornsyld) Målgruppe Unge personer, der er sent udviklede eller har fysiske og intellektuelle funktionsnedsættelser i varierende grad mellem 17 og 25 år. Antal boliger 9 + fællesrum Boligerne er indrettet i en nedlagt plejehjemsafdeling og de enkelte boliger er små ca. 25 m2-1 rums boliger. Der er til hver bolig et lille badeværelse, som ikke er ændret siden det blev bygget + en smal entre med et garderobeskab. Boligerne kan ligestilles med små klubværelser, og de er egnet til midlertidig bolig for unge, der har behov bo-støtte, som ikke indeholder praktisk hjælp i plejefunktioner. Via bofællesskabet serviceres 2 borgere, der bor i glasgangen på Gl. Møllevang - ældreboliger på ca. 60 m2. Endvidere en borger, der bor i ungdomsbolig i Hornsyld. Antal 2-rumsboliger ingen Antal 3-rumsboliger ingen Størrelse på fællesarealer Anslået ca. 75 m2 køkken/opholds/spisestue, vaskeri. Størrelse på servicearealer Anslået ca. 75 m2 til kontor, lederkontor, vagtværelse, toilet/bad og rum, der både bruges til personalemøder og til borgernes aktiviteter. Opført Ibrugtaget til bofællesskabet august Renoveret? byggeri, hvor de enkelte boliger er mildt renoveret ved bofællesskabets opstart. Nye vinduer og gulve i værelserne. Der er etableret fællesareal ved at slå nogle af de tidligere plejehjemsstuer sammen. Badeværelsesstørrelser Små og uegnet til borgere, der kræver særlig hjælp på badeværelset. Soveværelsesstørrelser Der er ikke separate soverum Udlejningssituation Alle boliger er pt. udlejet Tomgangsleje I 2013 har Hedensted Kommune betalt ca. 1 måneds husleje i alt i forbindelse med ind og udflytning i bofællesskabet, hvor den enkelte bolig istandsættes minimalt. Istandsættelse sker/er sket også for Hedensted Kommunes regning. 15

16 Antal borgere på almindelige vilkår Beliggenhed Bemærkninger om indretning Huslejestørrelser Boligselskab kommunen har visitationsretten efter ældre/handicaplovgivningen. Der er tale om borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Centralt i Hornsyld by. Borgerne kan gå til at handle i Brugsen de der kan på egen hånd. Der er rigtig meget transport til og fra Egevej i bofællesskabets bus/bil, og kun et par af borgerne kan selv benytte offentlige transportmidler. Borgerne er oftest afhængig af at komme til Horsens eller Vejle, når de skal til behandling, dyrke netværk eller handle. Hornsyld er ikke velforsynet med offentlig transport og specielt i weekenderne er det rigtig svært. Som nævnt kan værelserne fint fungere i en midlertidig periode for de unge. Efter afprøvningsperioden på maksimalt 3 år ønsker flere dog at få mere plads. Et separat soverum og mulighed for selv at lave en kop kaffe, ha et privat køleskab o. l. i egen bolig Der er i arbejdspladsvurderinger ikke det fornødne rum for pædagogernes støtte i badesituationer eller generelt til hjælpemidler i boligen. Som borger på Egevej er der ingen nem adgang til at være privat. Der er i byggeriet meget lydt og lyde fra toilet, bad, musik, private samtaler m.v. går meget tydeligt igennem huset. Det er trangt med udenomsplads til opbevaring af ting, vasketøj m.v. både for den enkelte beboer, men også for bofællesskabet generelt. Huslejen er kr ,00 pr. måned inkl. forbrugsafgifter og mindste antennepakke. Juelsmindehalvøens Almene Boligselskab af

17 Bofællesskabet Syrenvænget (Juelsminde) Målgruppe Udviklingshæmmede i alderen 40 uendeligt. En række af borgerne har psykiatriske diagnoser og udadreagerende og/eller selvskadende adfærd. En række af borgerne benytter kørestol og/eller rollator. 8 borgere har boet på Syrenvænget siden dets oprettelse. Antal boliger 10 Antal 2-rumsboliger 10 Ekstern bolig (Syrenvænget afd. 2 v. 1 Domea) Størrelse på fællesareal Ca. 160 m2 Størrelse på servicearealer? Opført 1994 Renoveret Kontor tilbygget 2009 Badeværelsesstørrelser 5,65 m2 Soveværelsesstørrelser 10,88 m2 Udlejningssituation Alle pladser optaget Antal borgere på almindelige vilkår Beliggenhed Pænt og nydeligt, men der for langt de fleste beboere at gå til byliv. De er derfor afhængige af personalets hjælp til at komme "til byen". Bemærkninger om indretning Problematikker pga. den heterogent sammensatte beboergruppe mht. funktionsevne, herunder at to beboere udviser udadreagerende adfærd. Problemtik om fælles hovedindgang (ligesom Egespring), hvor man skal igennem fælles stue for at komme i egen lejlighed. Dette er dagligt konfliktskabende og vil kunne afhjælpes med egen indgang. Der er ikke separat personaleindgang, hvilket vil være hensigtsmæssigt, da beboerne forventer personalet er klar til kontakt, så snart de ser dem. Dette er uheldigt da personalet har behov for at læse beskeder/dokumentation fra kollegaerne, inden de tager kontakt med beboerne. Der er kun 1 stort fællesareal til ophold og aktivitet. Dette bevirker ved episoder med udadreagerende adfærd, at andre beboere forsvinder ind i egen lejlighed. Der mangler mødefaciliteter for personalet og plads til kontorarbejdspladser. Der mangler samtalerum. Der mangler opbevaringsplads til diverse udstyr, og der er ikke tilknyttet opbevaringsrum til lejlighederne. Der skal snarest investeres i støjdæmpning i fælles- 17

18 arealer. Der er ikke overdækket tørreplads. Det kræver ikke snarlig renovering. For lægmand at se, fremstår pænt og let at renholde. Der har ikke været afgivet påbud fra Arbejdstilsynet. 1 beboer i dag er 80 år og må forventes at kunne få yderligere plejebehov inden for kort årrække. Der henvises i øvrigt til rapporten Redegørelse for boligmassen i bofællesskaberne Åbo, Syrenvænget og Egespring, juli Tomgangsleje i 2013 Restgæld pr. bolig Boligselskab Domea Bo-tilbuds-pallette i dag 18

Opholdssteder og bofællesskaber på handicapområdet i Hedensted Kommune

Opholdssteder og bofællesskaber på handicapområdet i Hedensted Kommune Opholdssteder og bofællesskaber på handicapområdet i Hedensted Kommune Opholdssteder og bofællesskabers placering i kommunen 2015 Bofællesskabet Åbo (Uldum) Adresse: Målgruppe Udviklingshæmmede i alderen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6

VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 VESTERBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL VESTERBO... 3 FAKTA OM VESTERBO... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 5 KONTAKTPERSON... 5 LEJLIGHEDERNE... 6 STØRRELSE... 6 BOLIGSELSKAB/HUSLEJE...

Læs mere

Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse

Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse 1 1 Indledning I nærværende rammekontraktbilag beskrive de to plejecentre. 2 Solgården plejecentre 2.1 Adresse Adresse: Aggersundvej 31, 9690 Fjerritslev 2.2 Beskrivelse

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1

MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 MØLLEHAVEN VELKOMMEN 26-03-2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL MØLLEHAVEN... 3 BELIGGENHED... 3 FAKTA OM MØLLEHAVEN... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 KONTAKTPERSON... 4 HUSENES TELEFONNUMRE...

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune

Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger i Fredensborg Kommune Ældre- og plejeboliger Ældre og handicappede borgere kan visiteres igennem visitationen til følgende boligtyper ældrebolig og plejebolig. Ældrebolig tilbydes

Læs mere

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m. Støttecentret Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.m Indhold Støttecentret specialvejledere i 85...5 Værdigrundlag...

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Mulige former for bofællesskaber. udviklingshæmmede i. Hedensted Kommune. Af: Inga Larsen, Lisbeth Troest og Anders Kirkedal.

Mulige former for bofællesskaber. udviklingshæmmede i. Hedensted Kommune. Af: Inga Larsen, Lisbeth Troest og Anders Kirkedal. Mulige former for bofællesskaber til unge udviklingshæmmede i Hedensted Af: Inga Larsen, Lisbeth Troest og Anders Kirkedal Oktober 2012 Bytorvet 27, 1 8722 Hedensted T: 79755000 Dette notat svarer på spørgsmålene:

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 VINKELGAARDEN Frederikshavn Boligforening OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 IND HOLD: OVERSIGTSBILLED...1 SITUATIONSPLAN...2 LEJLIGHED A & B...3 LEJLIGHED C & D...4 TAGLEJLIGHED...5 FACADE...6 FACADE...7

Læs mere

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune.

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune. 5.1 Boligindretning: Fjernelse af dørtrin Hvad indgår i ydelsen? Hvad indgår ikke i ydelsen? Hvem bevilger ydelsen? Hvad koster ydelsen for modtageren? Hvordan følges op på ydelsen? Er der afledte forhold

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Servicedeklaration For Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Beskrivelse af tilbuddet: Palleshave Bo- og Aktivitetscenter er beliggende på en ca. fem tdr. land stor grund i landlige omgivelser. Hovedbygningen

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. 20-01-2015 Regodkendelse af tilbuddet Kirkeleddet 10-20 Kirkeleddet 10-20 er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse

Læs mere

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg Notat Bilag til sagen Etablering af tidssvarende boliger til borgere med psykiske lidelser fra Center for Psykiatri og Handicap Center for Ejendomme Center for Ejendomme Sct. Anna Gade 5 A 3000 Helsingør

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

Lejemåls oversigt. Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense.

Lejemåls oversigt. Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense. Bogense Boligforening Lejemåls oversigt Kontor: Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 Email: kjo@boligkontoret.dk eller bbc@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligbogense.dk Åbningstid kontor:

Læs mere

Satellitten 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing. Nybygning Programoplæg. September 2013

Satellitten 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing. Nybygning Programoplæg. September 2013 Satellitten 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing Nybygning. September 2013 Bygherre: Ringkøbing Skjern-Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Revisionsdato 17. september 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE. SIDE

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende

Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende Bilag 1: Arbejdstilsynets uddrag af vejledningen: Indretning af ældreboliger for fysik plejekrævende m.fl. Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende At-cirkulæreskrivelse nr. 3-1997

Læs mere

Notatark. Ældreboliger - opdateret notat

Notatark. Ældreboliger - opdateret notat Notatark Sagsnr. 27.45.00-P05-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 25.3.2014 Ældreboliger - opdateret notat Indledning Dette notat omhandler de ældreboliger, som Hedensted Kommune har visitationsret over. Det

Læs mere

bygherrerådgivning udvalgte referencer

bygherrerådgivning udvalgte referencer bygherrerådgivning udvalgte referencer Hovedbilbliotek og kulturhus Ledøje-Smørrum 1996-1998 Nyt hovedbibliotek med medborger facilitetter. Arkitektgruppen varetog bygherrerådgivningen med blandt andet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Udlejning af boliger på Fyn.

Udlejning af boliger på Fyn. Udlejning af boliger på Fyn. Spurvelunden 39 A-B, Vejle Allested Bredgade 91 5560 Aarup www.sepgruppen.dk Tillid mellem lejer & udlejer Troværdig & tillid er to vigtige parameter når man skal leje en bolig.

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Velkommen. Plejecenter Kærgården. Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr.

Velkommen. Plejecenter Kærgården. Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr. Velkommen Plejecenter Kærgården Forfatter: Berit Svensson og Hanne Buch Revideret den 4.9.2014 Dokument nr. 480-2014-946896 Sags nr. 480-2014-150413 Indhold VELKOMMEN TIL KÆRGÅRDEN... 2 BELIGGENHED...

Læs mere

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret Skarridsøhjemmet Rapport over anmeldt tilsyn 2010 Socialcentret 1 Navn og Adresse Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurderingstermonologi Skarridsøhjemmet Slagelsevej 21 4450 Jyderup Ledelse

Læs mere

Spar Nord Huset Praktiske oplysninger. Afsnit 1: Om boligerne. Beliggenhed

Spar Nord Huset Praktiske oplysninger. Afsnit 1: Om boligerne. Beliggenhed Spar Nord Huset Praktiske oplysninger Afsnit 1: Om boligerne Beliggenhed I samarbejde mellem Spar Nord Bank og Finanssektorens Pensionskasse (FSP) er der i 2002 opført 78 nye ungdomslejligheder centralt

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. Regodkendelse af tilbuddet Følstruhusene. Følstruphusene er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-04 Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

Oplysninger om det aktuelle tilsyn: Der aflægges uanmeldt tilsynsbesøg d. 18. november 2013 i tidsrummet 14.30 16.30.

Oplysninger om det aktuelle tilsyn: Der aflægges uanmeldt tilsynsbesøg d. 18. november 2013 i tidsrummet 14.30 16.30. Tilsynsnotat af 18. november 2013. Uanmeldt tilsyn. Navn: C. Knaps Minde Lovgrundlag: SEL 66 stk. 1, nr. 6 Adresse: E-mail: Aldersrovej 1-3, 8600 Silkeborg km@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 8970 5278 / Nattevagt

Læs mere

Socialpædagogisk Vejledning

Socialpædagogisk Vejledning Til sagsbehandler og andre interessenter Socialpædagogisk Vejledning Støtte og vejledning i og uden for eget hjem 85 (Indeholder oversigt over ydelser) DAGTILBUD FOR VOKSNE UDVIKLINGSHÆMMEDE 1 2 Støtte

Læs mere

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret

ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx. Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret ANLÆG Lb. Nr. SSU-A-xx Etablering af 11 nye plejeboliger samt rehabiliteringscenter, træning og aktivitetshus på Grøndalscenteret Udvalg: SSU/Center for Sundhed & Pleje Område: Flere områder Funktion:

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød

Værd at vide. Flytning fra plejehjemmet til annekset. Lions Park Søllerød Værd at vide Flytning fra plejehjemmet til annekset Lions Park Søllerød 1 Kære beboer Lions Park Søllerød opfører et nyt moderne Plejecenter med 72 plejeboliger. Det nuværende plejehjem vil blive renoveret,

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Velkommen til Rønnebækhus

Velkommen til Rønnebækhus Velkommen til Rønnebækhus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Rønnebækhus, som er kommunens største ældreboligkompleks. Huset er centralt beliggende i Vallensbæk syd nær

Læs mere

YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET

YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET YDELSESBESKRIVELSE LINDEHUSET Beskrivelse af tilbud Lindehuset er et botilbud i henhold til Servicelovens 108 og støtten ydes efter Servicelovens 83 og 85. Borgerne på tilbuddet modtager rengøring efter

Læs mere

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Pleje- og ældre/handicapboliger Hedensted Kommune har plejeboliger på plejecentre spredt rundt i kommunen, og boliger der er specielt indrettet til ældre

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Plejecenter Præstevænget

Plejecenter Præstevænget Plejecentre Velkommen til Plejecenter Præstevænget Indhold Information før indflytning s.4 Indflytning s.5 Forplejning s.6 Tøjvask s.6 Rengøring s.6 Servicepakken s.7 Frisør og fodpleje s.7 Forsikringer

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Bakkegården Informationsmøder

Bakkegården Informationsmøder Bakkegården Informationsmøder Program Hvad er Bakkegården? De unge Personale Organisation Mål og visioner Hvordan arbejder vi? Udvidelse med to afdelinger Nye kollegaer Muligheder for nye tiltag Et skridt

Læs mere

Bilag 1 / Tillægskontrakt til Aftale mellem Administrator og Region Midtjylland om boligadministration af almene boliger

Bilag 1 / Tillægskontrakt til Aftale mellem Administrator og Region Midtjylland om boligadministration af almene boliger Bilag 1 / Tillægskontrakt til Aftale mellem Administrator og Region Midtjylland om boligadministration af almene boliger Om samarbejdet med botilbuddene Denne kontrakt er et tillæg til Aftale mellem Administrator

Læs mere

Undersøgelse og vurdering af ansøgning om ændring af Botilbuddet Herureckas fysiske rammer

Undersøgelse og vurdering af ansøgning om ændring af Botilbuddet Herureckas fysiske rammer Faaborg - Midtfyn Kommune Center for Botilbud, Opholdssteder og Plejefamilier Den 14.03.2011 Journal nr. 16.15.00-K09-30-07 Socialfaglig konsulent: Ulla Mørk og Kirsten Nørgaard Undersøgelse og vurdering

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City

Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City 85 medarbejderne H.C. Andersens Boulevard 25,3 1553 København V Tlf.: 33328411 1 Hvem er vi Hjemmevejlederne omfatter 28 85 medarbejdere

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

BAGGRUNDSOPLYSNINGER TIL UDARBEJDELSE AF KRAV-SPECIFIKATION FOR ERSTATNINGSBYGGERI FOR BOFORMEN KÆRVANG

BAGGRUNDSOPLYSNINGER TIL UDARBEJDELSE AF KRAV-SPECIFIKATION FOR ERSTATNINGSBYGGERI FOR BOFORMEN KÆRVANG BAGGRUNDSOPLYSNINGER TIL UDARBEJDELSE AF KRAV-SPECIFIKATION FOR ERSTATNINGSBYGGERI FOR BOFORMEN KÆRVANG INDLEDNING For at afklare, hvordan dagligdagen skal være for beboere og ansatte på fremtidens Kærvang,

Læs mere

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 14. KRISTRUP SKOLE KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers Kristrup Skole er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE

SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE SPØRGESKEMA OM BOTILBUD OG STØTTE MV. TIL VOKSNE HANDICAPPEDE OG SINDSLIDENDE JUNI 2011 DEL 1: Oplysninger om antal voksne handicappede og sindslidende I denne del af spørgeskemaet beder vi om oplysninger

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Skæve boliger i Helsingør Kommune

Skæve boliger i Helsingør Kommune Center for Kultur Idræt og Byudvikling Skæve boliger i Helsingør Kommune Boliger og Medborgerskab Stengade 72 3000 Helsingør Tlf. 49283216 Mob. 25313216 kjo25@helsingor.dk Dato 20.01.2015 Sagsbeh. Kit

Læs mere

Næsten så godt som hjemme...

Næsten så godt som hjemme... Næsten så godt som hjemme... TeaterHotellet udvider med 12 hotel lejligheder Nyindrettede og indflytningsklare, lækre møbler, lyse rum, elevator og central beliggenhed. TeaterHotellet som er kendt for

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Socialpædagogisk vejledning Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Lov om social service, 85, Kapitel 16, Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE Olof Palmes Park ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng Adresse: Olof Palmes Allé 42B Skejby, Århus www.olofpalmespark.dk

Læs mere

EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE BOLIGER I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN

EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE BOLIGER I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN Eksempel på ombygget bolig i Sønder- og Korskærparken LYS OG GENNEM- TÆNKT INDRETNING Masser af lys strømmer

Læs mere

Værd at vide. Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød

Værd at vide. Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød Værd at vide Flytning fra Plejehjemmet til Plejecentret Lions Park Søllerød 1 2 Kære beboer Lions Park Søllerød opfører et nyt moderne Plejecenter med 72 plejeboliger. De første 30 boliger er klar til

Læs mere

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3 1 KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3 Boligselskabet: Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg Kjellerup er en almen boligorganisation, der administrerer

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Når du læser dette, er du ved at

Læs mere

Velkommen til Pilehavehus

Velkommen til Pilehavehus Velkommen til Pilehavehus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Pilehavehus. Vi håber, at du vil falde godt til i de nye omgivelser. Pilehavehus ligger i den nordlige del af

Læs mere

Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger

Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger NOTAT Nye principper for fremtidens plejeboliger hvordan fysiske rammer kan understøtte gode liv i københavnske plejeboliger Indledning Københavns Kommune har siden 2006 arbejdet med at modernisere boligmassen

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Din adresse på afdelingen er: Bytoften 75,. sal lejl. 7400 Herning

Din adresse på afdelingen er: Bytoften 75,. sal lejl. 7400 Herning Side 12 Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.nr.: 9628 4700 Fax.nr.: 9726 4710 Vagtstuen: 9628 4727 E-mail: kobbg@herning.dk Web: www.bytoften.dk Afd.

Læs mere