HVEM GØR HVAD? Et oversigtshæfte over tilbud til socialt udsatte i Aalborg Kommune 16. udgave Familie og Beskæftigelsesforvaltningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVEM GØR HVAD? Et oversigtshæfte over tilbud til socialt udsatte i Aalborg Kommune 16. udgave - 2015. Familie og Beskæftigelsesforvaltningen"

Transkript

1 Et oversigtshæfte over tilbud til socialt udsatte i Aalborg Kommune 16. udgave HVEM GØR HVAD? Familie og Beskæftigelsesforvaltningen Udgivet af: Center for Voksne, Badehusvej 1, 1., 9000 Aalborg tlf

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE: Udviklings- og koordineringsarbejde Sekretariatet... 5 Forebyggende og opsøgende arbejde Bo- og Gadeteamet... 7 Svenstrupgård...11 Tandbussen i Aalborg Kommune...14 Rådgivnings- og behandlingsarbejde Barnets Blå Hus...16 Det Grønlandske Hus...18 Den Sociale Skadestue...20 Kvisten...22 Legal Aid Retshjælp i Danmark...23 Misbrugsafsnittet...24 Mødrehjælpen...27 Nattjenesten...29 Opsøgende Psykoseteam...30 Reden Aalborg...32 SKP- Teamet...33 Team Børn af Psykisk Syge...35 Team Midt I Mellem...37 Ungerådgivningen...39 VAMiS...41 Varmestuer 13 eren

4 Hvem Gør Hvad? Café Parasollen...45 Café VæXt...47 Idræt i Café VæXt...49 VæXt Bofællesskabet - et tilbud i Café VæXt...50 Den Sociale Café Hjerterummet...51 Frelsens Hærs Varmestue Møllepladscentret...53 IOGT Aalborg...54 Kirkens Korshærs Byarbejde...55 Kirkens Korshærs - Natvarmestue...57 Kirkens Korshærs - Varmestue i Nørresundby...58 Kirkens Korshærs Varmestue...59 Frivillig social aktivering Huset i Nørholm...60 Kildehuset Fountain House...62 Kirkens Korshærs Gårdprojekt i Klarup...64 Kofoeds Skole Aalborg...66 Uddannelses- og beskæftigelsesrettede tilbud FITNESS En Sund Krop...68 FOKUS Flex...70 Forberedende Voksenundervisning og ordblindeundervisning FVU/OBU...72 Kaffé Fair...74 Boliger / Herberg / Forsorgshjem Boligerne Bakkebo / Søvangen...76 Boligerne i Signalvejkvarteret...79 Botilbuddet Kongensgade...82 Bøgemarkcentret

5 Den Rette Opgang...84 Opgangsfællesskaberne Istedgade og Poul Paghs Gade...85 Opgangsfællesskabet Suensonsgade...88 Kirkens Korshærs Herberg...91 Kirkens Korshærs Skurby...93 Svenstrupgård - Afrusningsklinikken...95 Svenstrupgård - Det Alternative Plejehjem...97 Svenstrupgård - Housing First Light - boligerne...99 Svenstrupgård Kvindeafdelingen Svenstrupgård - Modtagelsen/Forsorgsafsnittet Svenstrupgård - Værkstederne Lejrevej Krisecenter for Kvinder Telefonoversigt Telefonoversigt

6 Hvem Gør Hvad? Forord Det er med stor glæde, at vi endnu en gang præsenterer en ny, opdateret version af Hvem Gør Hvad? Gennem årene har Aalborg Kommune gjort det til en fast tradition at udgive dette oversigtshæfte. Hvem Gør Hvad? er en oversigt over de tilbud i Aalborg Kommune, der henvender sig til de mest socialt udsatte borgere over 18 år. Det er hensigten, at du ved hjælp af publikationen hurtigt kan danne et overblik over de forskellige tilbud. Vi har forsøgt at få alle relevante tilbud med i Hvem Gør Hvad? Dette betyder, at oversigtshæftet både rummer tilbud, der er organisatorisk forankret i Region Nordjylland, i Aalborg Kommune og i private og sociale organisationer. På den måde afspejler hæftet den aalborgensiske tradition for et godt og frugtbart samarbejde mellem de forskellige lokale aktører inden for udsatteområdet. Hvem Gør Hvad? henvender sig til en bred læserskare. Vi håber således, at hæftet kan bruges af alle lige fra brugeren og den studerende til politikeren, socialarbejderen og embedsmanden. Du kan downloade flere eksemplarer af 2015-versionen af Hvem Gør Hvad? fra hjemmesiden Sekretariatet Center For Voksne 4

7 Sekretariatet Center for Voksne Aalborg Kommune Hovedformål Sekretariatets ledelse Kerneydelser Sekretariatets hovedformål er at varetage overordnede opgaver i Center for Voksne samt yde bistand til centrets forskellige afdelinger og tilbud, herunder også til frivillige, sociale tilbud i forhold til udsatte voksne. Sekretariatet i Center for Voksne varetager ledelsesmæssige opgaver i forhold til Sekretariatets personale og det overordnede budgetansvar. Ledelsen i Sekretariatet deltager desuden i udvikling af centrets tilbud og sikrer i samarbejde med de øvrige ledere i centret omsætning af vedtagne politikker. Sekretariatet i Center for Voksne løfter overordnede opgaver i forhold til den enkelte afdeling i centret og i forhold til opgaver, der går på tværs af centrets forskellige afdelinger, tilbud og samarbejdspartere: Administrative opgaver for ledelsen af centret, herunder overordnede administrative opgaver i forhold til Center for Voksne og opgaver for centralforvaltningen i Børne- og Familieafdelingen samt support omkring administrative spørgsmål til tilbud og afdelinger i centret og de frivillige hjælpeorganisationer i forhold til socialt udsatte, voksne borgere. Organisatoriske opgaver i og på tværs af Center for Voksne, organisationen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og de frivillige hjælpeorganisationer. Økonomi, budget og regnskab. Overordnede økonomiopgaver i forhold til Center for Voksne og konkret support omkring økonomi til tilbud og afdelinger i centret og de frivillige hjælpeorganisationer, der modtager dagstilbud. Overordnede udviklings- og konsulentopgaver i forhold til Center for Voksne og support omkring faglige og organisatoriske spørgsmål til tilbud og afdelinger i centret og samarbejdspartere f.eks. de frivillige hjælpeorganisationer. Herunder har Sekretariatet ansvaret for samarbejdet med og formidling til eksterne samarbejdspartere, Center for Børn, Unge og Familier, centralforvaltningen, og de frivillige hjælpeorganisationer i forhold til socialt udsatte, voksne borgere. Fortsætter næste side 5

8 Hvem Gør Hvad? Kontakt Tlf Adresse Medarbejdere Badehusvej 1, 1. sal, 9000 Aalborg Leder af center for voksne Johnny Friis Tlf Sekretariatsleder og stedfortræder for leder af Center for Voksne Stig Stavnskær Pedersen Tlf.: Koordinator af søjlen Væresteder og omsorgstilbud med driftsoverenskomst og teamleder af misbrugsbehandling i arresthuse og på Kragskovhede. Jane Østergaard Tlf Økonomikonsulent Søren Nøhr Tlf Ledelsessekretær Vivi Jerup Strøm Sekretær Helle Grønbæk Socialfaglig konsulent Lise Maltha Tlf Socialfaglig konsulent Pia M. Knudsen Tlf

9 Hvem Gør Hvad? Bo- og Gadeteamet Organisering Målgruppe Bo- og Gadeteamet er en afdeling under Center for Voksne ved Familie og Beskæftigelsesforvaltningen der udfører forebyggende og opsøgende socialt arbejde blandt socialt udsatte borgere. Bo- og Gadeteamets målgruppe er socialt udsatte borgere, som kræver en høj grad af omsorg, støtte og opmærksomhed. Kendetegnende for disse borgere er: Massivt og langvarigt misbrug Spinkelt netværk Økonomisk kaos Kortvarig eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet Massive sociale og psykiske problemer Ingen bolig eller problemer med at opholde sig i nuværende bolig Kerneydelser Bo og Gadeteamet arbejder med skadereduktion. Bo- og Gadeteamets kerneydelser er koncentreret omkring to overordnede indsatsområder. Disse er: Botilbud for udsatte borgere Opsøgende indsats blandt de udsatte på gadeplan Herunder tilbyder afdelingen en række konkrete ydelser. I det følgende beskrives disse ganske kort. Gadeteamet Aalborg Kommunes Gadeteam er et tværfagligt opsøgende team. Gadeteamet består af fem socialarbejdere (to pædagoger, en socialrådgiver, en sosu-assistent og en sygeplejerske), som har stor erfaring med, viden om, og kendskab til målgruppen. Gadeteamets medarbejdere har individuelle kompetencer, der sikrer en helhedsorienteret indsats i forhold til de komplekse problemstillinger, målgruppen ofte står i. Gadeteamet kommer de steder i byen, hvor de mest sociale udsatte borgere færdes - f.eks. på gaden, på bænken, på byens åbne pladser, værestederne. De kommer desuden i borgerens hjem ved f.eks. henvendelse fra en nabo, et familiemedlem eller en offentlig myndighed. Fortsætter næste side 7

10 Gadeteamet arbejder med skadereduktion. Målet er at mindske de skader, som misbrugere og hjemløse påfører sig selv og det omkringliggende samfund, samt at højne livskvaliteten blandt de socialt udsatte borgere. Et mål er også at vise en vej ud af misbruget for de borgere, der er motiveret for det. Gadeteamet har en stor grad af tilgængelighed for både de socialt udsatte borgere og de offentlige myndigheder samt andre samarbejdspartnere - f.eks. byens varmestuer og væresteder. Gadeteamets kerneydelser: At være bindeled mellem borgeren og offentlige myndigheder At lave opsøgende arbejde på gadeplan og være til stede i miljøet som personer, der har tid, mod og rummelighed til at opnå kontakt og tillid At yde praktisk hjælp, støtte og omsorg til fremme af livsmod og livskvalitet Hurtigt og fleksibelt at opsøge og skabe kontakt til borgeren ved f.eks. udeblivelse fra aftale med rådgiver eller som forebyggende i forhold til at miste kontanthjælp I øvrigt At være lydhør og respektfuld overfor de forskellige involverede parters synspunkter, ønsker og eventuelle klager samt medvirke til problemløsning. Gadesygeplejersken har derudover som formål: At integrere målgruppen i det ordinære sundhedssystem og forbedre målgruppens generelle sundhedstilstand At tilbyde sygeplejefaglig bistand til de socialt udsatte borgere og reducere følgeskaderne af misbrug Visitation Åbningstider Kontakt Gadeteamet At yde en forebyggende indsats via udlevering af sprøjter/kanyler. Al henvendelse sker direkte til medarbejderne, og tilbuddet er uden visitation. Gadeteamets arbejdstid er mandag til fredag i dagtimerne. Gadeteamet træffes i ABC-Caféen, hvor de har et kontor og et mødelokale. Borgere er velkomne til at kigge forbi til en snak og en kop kaffe. Gadeteamet er der ikke på faste tidspunkter, så det er en god ide at ringe i forvejen, hvis man vil være sikker på, at der er nogen. Der kan lægges besked på mobiltelefonerne døgnet rundt. Adresse Gadeteam ABC-Caféen, Boulevarden 19, 9000 Aalborg Fortsætter næste side 8

11 Hvem Gør Hvad? Kerneydelser fortsat Boteamet: I Aalborg er der etableret botilbud for målgruppen på Signalvej, Bakkebo/Søvangen, Istedgade/Poul Paghs Gade og Suensonsgade. Kontakt Tlf Disse botilbud er organiseret under Bo- og Gadeteamet. De beskrives i kapitlet: Boliger / Herberger / Forsorgshjem Mentorordningen et tilbud for udvalgte beboere Formålet med Mentorordningen er via intensiv involvering og bostøtte til udvalgte beboere i opgangsfællesskaberne at beboerne gennem vejledning, motivation og en støttende holdning kan trænes og oplæres i praktiske og sociale færdigheder med henblik på dels at højne den almene livskvalitet, dels at bibringe beboerne en varig bo-evne og dermed hindre fremtidig hjemløshed. Ordningen er organiseret som to sideløbende forløb med dels en fuldtidsansat professionel socialarbejder med mentor- funktion for 4 5 beboere i opgangsfællesskaberne, dels en deltidsansat ikke-professionel studerende, der er delt mellem Boteamet og Gadeteamet. Mentorerne og de sociale viceværter, der er tilknyttet opgangsfællesskaberne, har i dagligdagen et tæt samarbejde og faglig sparring, da opgaverne ofte er overlappende Se evt. hjemmesiden Tilbud til socialt udsatte voksne i Aalborg Kommune Adresse Leder Medarbejdere Badehusvej 1, 1. sal, 9000 Aalborg Margit Madsen Tlf Mobil Gadeteamet: John Ørtoft Mobil: Johan Ydesen Mobil: Sara Korsgaard Mobil: Fortsætter næste side 9

12 Jakob Hoffmann Mobil: Gadesygeplejerske Mette Christensen Mobil: Boteamet: Opgangsfællesskabet Signalvej: Social vicevært Frede Holmgren Brunø Mobil: Opgangsfællesskaberne Bakkebo/ Søvangen: Social vicevært Allan Ladefoged Kristiansen Mobil: Opgangsfællesskaberne Istedgade/ Poul Paghs Gade: Social vicevært Christian Vestergaard Mobil: Social vicevært Doris Klitgaard Mobil: Opgangsfællesskabet Suensonsgade: Mobil: Mentorordning: Mentor Peter G. Mathisen Mobil: Studerende mentor: Maria Natalie Ramskov Roskvist Mobil:

13 Hvem Gør Hvad? Svenstrupgård Støtte- og kontaktpersonordningen til særligt udsatte misbrugere og hjemløse samt grønlændere Organisering Svenstrupgård hører under Aalborg Kommune, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Lovgivning Servicelovens 99 Målgruppe Målgruppen for SKP-arbejdet på Svenstrupgård er således borgere med et misbrug eller hjemløse eller funktionelt hjemløse borgere uden en psykiatrisk diagnose. Det er ofte særligt udsatte og isolerede hjemløse og misbrugere. Vi har derudover et tilbud til de udsatte grønlændere i Aalborg, som opfylder betingelserne for støtte efter 99. SKP-medarbejderen skal medvirke til at styrke brugerens kontakt til omverdenen og brugerens evne til at anvende samfundets muligheder og øvrige tilbud, dvs. opnå social og personlig mestring. Målgruppen omfatter også hjemløse og udstødte metadonister, der er en særlig udsat gruppe. Hovedformål SKP - arbejdets mål er: Sammen med brugeren at identificere og formulere dennes behov for omsorg, støtte og service samt at sikre at brugeren modtager det i overensstemmelse med sine rettigheder. Sammen med brugeren at understøtte at andre indsatser bliver planlagt, samordnet og gennemført. At bistå brugeren i kontakten til myndigheder og andre. SKP-arbejdet udføres som opsøgende arbejde på brugerens præmisser og i brugerens tempo. Af og til skal der mange besøg til hos borgeren, før der er skabt en åbning for kontakt og tillid. Det kræver således stor tålmodighed fra medarbejderens side. Medarbejderen skal støtte og bistå brugeren, men der er ikke tale om en myndighedsudøvende rolle, ligesom der ikke er tale om, at SKPmedarbejderen skal optræde som brugerens advokat. Brugeren skal gøre tingene selv og selv tage initiativ til en eventuel forandring og ansvar for de ændringer, der kan komme. Fortsætter næste side 11

14 Hvem gør Hvad? 2015 Der er ingen alternativer til SKP-ordningen. Tilbuddet om en støtte- og kontaktperson gives, når brugeren er ude af stand til at bruge de øvrige tilbud på området. Kerneydelser Metoden i opsøgende arbejde er at være til stede, hvor borgerne befinder sig, at gøre sig synlig og tilgængelig, at kontakte borgeren direkte eller indirekte samt at samarbejde med øvrige instanser som: sagsbehandlere, hjemmesygeplejersker, boligselskaber, viceværter, læge, sygehus, væresteder, boformer og andre. Svenstrupgårds SKP-team har for nylig taget et nyt tiltag i brug i det opsøgende arbejde: En skurvogn, som placeres på udvalgte steder i socialområderne, og som kan bruges dels som katalysator for kontakt til borgerne, dels til samtaler og mødested. SKP- arbejdets succes afhænger af medarbejderens evne til at skabe kontakt og opnå tillid til borgeren samt evnen til brobygning til samarbejdspartnere. SKP-tilbud til udsatte grønlændere SKP-tilbuddet til udsatte grønlændere i Aalborg Kommune startede som et projekt, men er nu en fast del af støtte- og kontaktordningen, der udgår fra Svenstrupgård. Tilbuddet henvender sig til hjemløse grønlændere og grønlændere med misbrugsproblemer i Aalborg Kommune Visitation Åbningstider Ordningen er uvisiteret Døgnåbent Åbent for besøgende i dag- og aftentimer efter direkte henvendelse til personalet. Der indskrives alle hverdage mellem kl Lægekonsulenten er til stede tre gange ugentligt og forestår ordination af afrusnings- / afgiftningsmedicin og udarbejder individuelle afrusnings-/ afgiftningsplaner, som skal dække hele indskrivningsperioden. Kontakt Tlf / Fax Hjemmeside: sfil.ashx?lbnr=94 Eller se hjemmesiden: Tilbud til socialt udsatte voksne i Aalborg Kommune Adresse Lejrevej 10, 9230 Svenstrup Fortsætter næste side 12

15 Hvem Gør Hvad? Medarbejdere Der er ansat fire SKP-medarbejdere, som deler Aalborgs fire socialdistrikter mellem sig. Desuden er der ansat en SKP-medarbejder i tilbuddet til udsatte grønlændere. Centrum: Mogens Jensen, Mobil: Nord: Kate Emanuelsen, Mobil: Sydvest: Charlotte L. Thomsen, Mobil: Øst: Margit Hansen, Mobil Udsatte Grønlændere: Frida Nielsen, Mobil

16 Hvem gør Hvad? 2015 Tandbussen i Aalborg Kommune Organisering Målgruppe Tandbussen er en forening, der drives af tandlæge Majbritt Jensen. Tandbussen henvender sig til de mest socialt udsatte, voksne borgere med ophold i Aalborg Kommune. Disse borgere har normalt komplekse og langvarige sociale og sundhedsmæssige problemer som for eksempel: (funktionel) hjemløshed ensomhed og mangel på kontakt til personer uden for udsattemiljøet permanent eller langvarig isolation fra arbejdsmarkedet misbrug psykiske sygdomme eller problemer pleje- og behandlingskrævende fysiske skavanker og sygdomme (f.eks. kaotisk skadede tænder, munde og kæber efter mange års forsømmelse). Hovedformål Det overordnede formål er at drive en let tilgængelig, mobil og opsøgende tandlægeklinik, der henvender sig til de mest socialt udsatte borgere, som ikke har regelmæssig kontakt til det etablerede tandplejesystem, selvom de har stort behov for tandpleje- og behandling. Herunder er det målet at medvirke til: at bygge bro mellem disse borgere og det etablerede tandplejesystem at forbedre den orale sundhedstilstand væsentligt blandt borgerne Det er vigtigt at påpege, at Tandbussen ikke udgør et parallelt tandplejesystem til det etablerede system. Kerneydelser Tandbussen tilbyder følgende ydelser: Kontaktskabelse og vejledning i forhold til den enkeltes brug af det etablerede tandplejesystem. Tolkning i relationen mellem den enkelte og det etablerede tandplejesystem. Almen tandbehandling og -pleje (herunder rådgivning i mundhygiejne og tandpleje) Fortsætter næste side 14

17 Hvem gør Hvad? 2015 Åbningstider Du kan ringe til Tandbussen: Torsdag kl Du kan også lægge en besked på telefonsvareren, og bussens personale vil tage kontakt. Tandbussen har ikke faste åbningstider, men der sendes løbende besked ud om åbningstider Kontakt Kontakt Tandbussen på Mobil: eller Center for Voksnes Sekretariat Tlf Se pjecen her: tandbussen Adresser Tandbussen holder fast fire steder, hvor du (uden og efter) aftale kan møde op og få hjælp. Stederne er: Kirkens Korshærs Herberg Forsorgshjemmet Svenstrupgård Opgangsfællesskabet Suensonsgade Opgangsfællesskabet Bakkebo (Nørresundby) Leder Medarbejdere Tandlæge Majbritt Jensen Tandbussens personale består af seks frivillige tandlæger og en deltidsansat klinikmanager. 15

18 Hvem gør Hvad? 2015 Barnets Blå Hus Et fri- og mødested for børn, der vokser op i en familie med særlige udfordringer som psykiske vanskeligheder eller misbrug og for deres familie Organisering Hovedformål Målgruppe Barnets Blå Hus drives af Blå Kors i samarbejde med Aalborg Kommune. At tale med børn og forældre om svære oplevelser, så de støttes og udrustes i forhold til deres hverdag årige børn, der vokser op i en familie med særlige udfordringer, som misbrug eller psykiske vanskeligheder. Samt børnenes forældre. At give børn og forældre et frirum fra det, som kan være vanskeligt hjemme. At være et mødested, hvor børn og forældre kan bygge relationer og skabe nyt netværk. At give børn og forældre fra forskellige familier positive oplevelser og erfaringer med hinanden. Aktiviteter Visitation I åbningstiden kan børnene deltage i forskellige aktiviteter, fx lave lektier, bage, spille musik, lave noget kreativt. Der er også mulighed for at deltage i en børnesamtalegruppe, forældrerådgivning, fællesspisning, udflugter og samtale med en psykolog. Der kræves ingen henvisning. Børn og forældre kan selv henvende sig i Barnets Blå Hus. Fagpersoner kan også kontakte Barnets Blå Hus, så vi kan aftale nærmere ift. konkrete børn/familier, der ønsker at høre nærmere om huset. Åbningstider Tirsdag og torsdag kl Onsdag og fredag kl Søndag kl eller dagsudflugt. Kontakt Tlf / Adresse Sønderbro 2 stuen, 9000 Aalborg Fortsætter næste side 16

19 Hvem gør Hvad? 2015 Medarbejdere Daglig leder og psykolog Susanne Fodgaard Mobil: Lærer og socialfaglig medarbejder Nicolaj Færch Mobil: Lærer og socialfaglig medarbejder Birgitte Aagaard-Nielsen Tlf

20 Det Grønlandske Hus Åben Rådgivning Organisering Målgruppe Kerneydelser Det Grønlandske Hus er en selvejende institution, finansieret af Aalborg Kommune og Grønlands selvstyre. I den åbne rådgivning ydes vejledning og rådgivning til alle grønlændere bosiddende i Region Nordjylland. Vi rådgiver om sociale, personlige og praktiske problemstillinger samt henviser til rette myndighed. I et vist omfang følger vi borgeren på vej og er evt. bisidder. Vi hjælper bl.a. med at finde ud af det danske samfund, at få kontakt til andre grønlændere og at få etableret kontakt til det sociale system. Andre funktioner Tamassa - grønlandsk samlingssted.( Se beskrivelse andet steds i bladet) Konsultativ bistand til samarbejdspartnere i sociale spørgsmål vedr. grønlændere og grønlandsk kultur Tolkning. Det Grønlandske Hus i Aalborg tilbyder tolkebistand enten via Husets egen tolk eller tolke tilknyttet Huset. Hvis din institution/dit arbejdssted er i Aalborg Kommune, skal grønlandsk tolkebistand rekvireres gennem Aalborg Kommunes Tolkekontor på telefon Kontakt med andre grønlændere, bl.a. grønlandske foreninger, cafedage, sangkor og kulturelle arrangementer Frivillige løser forskellige opgaver som supplement til den åbne rådgivning, f.eks. besøgstjeneste. Åbningstider Mandag til torsdag Fredag og efter aftale Kontakt Tlf: (Hovednummer) Se under personale Hjemmeside: Fortsætter næste side 18

21 Adresse Medarbejdere Ågade 9, 9000 Aalborg Socialkonsulent Vibeke Sieborg Tlf Socialvejleder Ane Lundblad Tlf Socialrådgiver Susanne Ravn Tlf

22 Den Sociale Skadestue Akut Krisehjælp & Rådgivning Lovgivning Den Sociale Skadestue er et tilbud under Servicelovens 104 Organisering Den Sociale Skadestue er en selvejende institution, der har samarbejdsaftale med Aalborg Kommune. Den Sociale Skadestue er administrativt tilknyttet Center for Voksne. Vi har en selvstændig bestyrelse, som består af repræsentanter fra det private og offentlige hjælpeapparat i Aalborg Kommune. Bestyrelsesformand er Sociallæge Claus Harbeck, Ungerådgivningen, Center for Voksne. Målgruppe Skadestuen henvender sig til alle borgere i Aalborg og Nordjylland, uanset alder (0-100), køn og problematik, der har behov for en samtale om sine aktuelle problemstillinger: Borgere henvender sig typisk på baggrund af ensomhed, samlivsproblemer, familieproblemer, problemer på arbejdspladsen og studier, fysisk og psykisk sygdom, stress, angst, selvmordstanker og misbrug Borgere henvender sig også med socialfaglige problemstillinger hvor vi tilbyder socialfaglig støtte og rådgivning Borgerne kan få akut krisehjælp, hvis de har været udsat for kriminalitet, en ulykke og vold, eller også hvis de er pårørende eller har været vidne til ovenstående (offerrådgivning). Hovedformål Formålet med Den Sociale Skadestue er at give alle borgere et tilbud om rådgivning og akut hjælp i aften- og nattetimerne. Den Sociale Skadestue er åben alle dage året rundt, også søn- og helligdage. Ved henvendelse i huset tilbydes der her-og-nu støtte og afklaring af problemet, samt hvis det er relevant hjælp til at kontakte det etablerede hjælpesystem. Hvor det er behov, følger vi borgeren en periode med samtaler, og vi kan fx fungere som bisiddere. Alle kan henvende sig anonymt, og der foretages ingen registrering. Alle kan henvende sig både telefonisk og personligt. Vi fungerer som offerrådgivning i Aalborg for Nordjyllands politikreds. Fortsætter næste side 20

23 Særlige aktiviteter Den Sociale Skadestue tilbyder samtaler personligt eller telefonisk. I uformelle omgivelser og med udgangspunkt i borgerens behov, tilbyder et velkvalificeret personale en samtale, hvor nogle af kodeordene er nærvær, forståelse, ligeværdighed, med og modspil, omsorg og respekt. Vi har mange års erfaring i at tale med borgerne om deres eksistentielle udfordringer og finde løsninger på aktuelle problemstillinger. Henvisning Vi samarbejder med en række offentlig og private aktører på det sociale, sundhed og sygdoms området, samt politiet. Vores samarbejdspartnere kan bredt og generelt henvise borgere der har brug for en mulighed for akut støtte og rådgivning i aften og nattetimerne. I konkrete situationer, når henviser vurderer at en borger her og nu har brug for hjælp fra DSS, sætter vi pris på, at henviser kontakter os for at lave en aftale, hvis borgeren ikke selv kan henvende sig. Åbningstider Alle dage kl Kontakt Tlf.: (i åbningstiden) Hjemmeside: (mail, leder) Tlf.: (leder, i dagtimerne, mandag - fredag) Adresse Leder Vor Frue Plads 6, 9000 Aalborg Knut Arild Gulbrandsen Tlf Medarbejdere Foruden lederen er der ansat fire socialrådgivere og ca. 80 frivillige medarbejdere. I 2015 har vi et særligt samarbejde med projektet Exit Prostitution, et liv med eller uden prostitution. Medarbejdere fra projektet er på DSS den sidste torsdag i måneden. 21

24 Kvisten Organisering Kvisten er en forening, der laver frivilligt, socialt arbejde og har en bestyrelse. Formand: Lisbeth Høstgaard Møller Der er tre afdelinger: Aalborg, Aarhus og Viborg. Kvisten Viborg har underafdelinger i Bjerringbro, Grindsted, Holstebro, Nykøbing M., Randers, Silkeborg, Skive, Thisted og Viborg. Hovedformål Målgruppe Kerneydelser Visitation Kontakt Adresse Personale Kvisten er en forening, der hjælper mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb. Kvisten tilbyder terapi enten i individuelle samtaleforløb eller gruppeforløb for både mænd, kvinder og pårørende. Terapi individuelle forløb og gruppeterapi. Kontakt til Kvisten kræver ingen henvisning. Du kan enten ringe til os eller sende en mail. Kvisten Aalborg Tlf De Frivilliges Hus, Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg Psykoterapeuter, psykologer eller psykoterapeutstuderende 22

25 Hvem gør Hvad? 2015 Rådgivnings- og behandlingsarbejde Legal Aid Retshjælp i Danmark Organisering Legal Aid - Retshjælp i Danmark er en offentlig støttet organisation med retshjælpskontor. Støtten, vi modtager og søger om, kommer fra Civilstyrelsen, som hvert år har en pose penge fra finansloven til at fordele på de enkelte retshjæpskontorer/organisationer og advokatvagter rundt om i landet, der har ansøgt om tilskud. Overordnet er det Bestyrelsen og Stifteren, der tager alle organisatoriske beslutninger. Herunder er det den Juridiske Leder, der sørger for daglig drift og er ansvarlig for, at kvalitetssikre den juridiske rådgivning. Hovedformål Målgruppe Kerneydelser Vores hovedformål er at yde juridisk bistand i form af mundtlig rådgivning, skriftlig rådgivning/udformning af klager eller hjælpe med bisidning/partsrepræsentation. Vi sorterer ikke mellem, hvilke områder vi gerne vil hjælpe med, vi hjælper indenfor de rammer, som er givet ved lov. Vi hjælper alle uanset herkomst, indkomst, køn eller social status. Hos Legal Aid Retshjælp i Danmark kan vi foretage generel mundtlig juridisk rådgivning samt skriftlig sagsbehandling. Dette betyder, at vi f.eks. kan hjælpe dig med at udforme klager til offentlig myndighed, så de opfylder de krav, der er til det, klager til din udlejer, protesterer mod opsigelse i et ansættelsesforhold, udforme betalingspåkrav og meget mere. Ikke mindst kan vi hjælpe med at ansøge om fri proces, hvis din sag bliver så omfangsrig, at det kræver mere hjælp end vi kan tilbyde dig. Åbningstider Mandag Onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Kontakt Tlf Hjemmeside: www:legal.aid.dk Adresse Personale Kattesundet 24, 1. sal, 9000 Aalborg Rådgiverne hos Legal Aid er frivillige jura- og erhvervsjurastuderende fra Aalborg Universitet, som brænder for at arbejde med juraen og ikke mindst for at hjælpe de, der har brug for det. Selvom det er ulønnet arbejde, går de op i det med liv og sjæl. Vi prøver at skabe gode rammer om deres arbejde og tilbyder, at de kan deltage i kurser, som kan klæde dem godt på til jobbet som rådgiver 23

26 Misbrugsafsnittet Center for Voksne Aalborg Kommune Organisering Målgruppe Misbrugsafsnittet hører under Center for Voksne, der er en del af Familieog Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune. Misbrugsafsnittet er Aalborg Kommunes tilbud til borgere over 18 år med et alkohol- og/eller stofmisbrug. Vi behandler, rådgiver og vejleder borgeren. Behandlerne rådgiver og vejleder endvidere pårørende. Hovedformål Misbrugsafsnittets primære opgave er at hjælpe borgere med et misbrug til at stoppe misbruget gennem behandling. Behandlingen foregår ved ambulant behandling, døgnbehandling og efterbehandling. Behandlingen varetages af faguddannede medarbejdere med en høj grad af specialviden og erfaring. Misbrugsafsnittet yder gerne konsulentbistand og undervisning til samarbejds partnere, der møder borgere med et alkohol- eller stofmisbrug i deres hverdag. Misbrugsafsnittet informerer gerne om rusmidler og underviser i, hvordan et misbrug kan opstå, samt hvordan det kan behandles. Visitation Borgere med et alkohol- eller stofmisbrug kan henvende sig til Misbrugsafsnittets Visitation i Den Åbne Rådgivning, som er indgangsdøren for at komme i behandling. Åben Rådgivning finder sted mandag mellem kl kl , onsdag kl og om torsdagen mellem kl kl på Badehusvej 1, stuen Kerneydelser I Den Åbne Rådgivning får borgeren råd og vejledning og information om Misbrugsafsnittets behandlingstilbud. Efterfølgende kan borgeren blive tilbudt udredningssamtaler. Ved samtalerne udreder og vurderer rådgiveren i samarbejde med den enkelte borgerens sociale, fysiske og psykiske forhold i forhold til misbruget. Fortsætter næste side 24

27 Formålet med samtalerne er at udarbejde en plan for behandlingen. Behandlingsplanen er tilrettelagt, så den passer til borgeren. Behandlingen vil omfatte et eller flere af følgende tilbud: Ambulant behandling alkohol Ambulant behandling sker på baggrund af forudgående visitation. Behandlingen er gratis for borgeren. Borgeren kan vælge at være anonym. Der skelnes mellem forbehandling, gruppebehandling og dagbehandling Ambulant stoffri behandling Dagbehandling stof sker på baggrund af forudgående visitation. Behandlingen er et tilbud til borgere med et stofmisbrug. Behandlingen er hovedsagelig gruppebaseret. Men behandlingen tager altid udgangspunkt i borgerens situation, behov og ønsker Døgnbehandling Døgnbehandling sker på baggrund af forudgående visitation. Døgnbehandlingen foregår på eksterne behandlingsinstitutioner. Efterbehandling Efterbehandling sker på baggrund af forudgående visitation. Efterbehandlingen er en videreførelse af arbejdet fra døgninstitutionen. Målet med Efterbehandlingen er at give støtte til borgeren, således at borgeren efter endt døgnbehandling forbliver afholdende fra alle stoffer og alkohol. Derved får borgeren de bedste forudsætninger for at tage ansvar for eget liv. Samtaler (terapeutiske) Samtalerne sker, når det er nødvendigt og relevant for behandlingen. Samtalerne er et supplement til den igangværende behandling. Substitutionsbehandling (fx Metadon) Substitutionsbehandling består i, at borgeren under vejledning for såkaldt afhængighedsskabende lægemidler. Behandlingen foregår ud fra en medicinsk og social handleplan for den enkelte borger. Værestedets og udleveringens åbningstider: Hverdage kl Misbrugsbehandling i Arresthusene og på Statsfængslet Kragskovhede I samarbejde med Kriminalforsorgen har Misbrugsafsnittet ansvar for tre projekter. Et af projekterne tilbyder motivationsforløb til de indsatte i de fire arresthuse, Aalborg, Hobro, Hjørring og Frederikshavn. Fortsætter næste side 25

28 På Statsfængslet Kragskovhede er to projekter, alkoholbehandlingen i den lukkede afdeling og stofbehandling til de indsatte i den åbne del af statsfængslet. Åbningstider Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: kl Åben Anonym Rådgivning Mandag kl Onsdag kl Torsdag kl Kontakt Tlf Fax: Se evt. hjemmeside: Hjælp til misbrugere af alkohol og stoffer - Aalborg Kommune Adresser Badehusvej 1, 1.sal, 9000 Aalborg Åben Anonym Rådgivning Badehusvej 1 stuen, 9000 Aalborg Medarbejdere Afdelingsleder Maja Torp Der er i alt 55 medarbejdere i Misbrugsafsnittet. 26

29 Mødrehjælpen Rådgivningsafdeling Aalborg Organisering Mødrehjælpen er en socialhumanitær organisation, der rådgiver og støtter børnefamilier i en svær situation. Mødrehjælpen tager altid udgangspunkt i en forbedring af børns vilkår i opvæksten. Det gør vi ved at styrke forældrene, så de bliver i stand til at give deres børn kærlighed og tryghed i opvæksten Mødrehjælpen har rådgivningsafdelinger med faglærte ansatte i landets fire største byer. Derudover findes der Mødrehjælpens rådgivningsunivers på Her kan man bl.a. ringe til Familielinjen eller benytte Familiechatten. Hovedformål Kerneydelser Hos Mødrehjælpen har vi fokus på at støtte og rådgive børnefamilier i en svær situation. Vi styrker forældrene, så de får mulighed for at give deres børn en tryg og omsorgsfuld opvækst. Mødrehjælpens rådgivningsafdeling i Aalborg startede 1. juni 2014 og har foreløbig tre tilbud, men vi håber på i løbet af 2015 at kunne tilbyde mere generel rådgivning. 1. Unge Familier på Vej: Et tværfagligt, helhedsorienteret forløb på 39 uger i lukkede grupper for max. 10 deltagere med én fast mødedag om ugen. Fokus er forældrerollen, netværk, uddannelse/erhverv samt handlekompetencer. Vi følger den enkelte i op til 82 uger og tilbyder dermed også efterværn ved opstart i uddannelse eller job. I enkelte tilfælde kan der kobles en frivillig mentor på en bruger. Udover den ugentlige gruppegang er der tilbud om Familiecafé hver anden uge. Her kan deltagerne på tværs af grupper mødes til hyggeligt samvær med fælles spisning og oplæg om relevante emner. Der er også mulighed for at tage sin partner og øvrige børn med. Vi arbejder manual og resultatbaseret, hvilket vil sige, at vi løbende evaluerer på vores indsats, så vi altid leverer den bedste rådgivning og vejledning til gavn for den enkelte bruger. Metodisk arbejder vi med socialt gruppearbejde som omdrejningspunktet i vores indsats, således at vore brugere kan mødes med andre i lignende situation. Det giver mulighed for spejling, inspiration, fællesskab og en fornemmelse af ikke at være alene om udfordringer forbundet med forældrerollen og hverdagen som mor. Fortsætter næste side 27

30 Vi har stort fokus på uddannelse og job, da vi tror på, at dette er med til at støtte den enkelte bruger i vejen mod et liv som god rollemodel for sit barn. Vi arbejder generelt for og med inddragelse af fædre/partner. 2. Støttesamtaler ved tvivl om abort eller reaktioner ved abort: Ved tvivl om abort eller ved svære tanker efter en abort tilbydes kvinder/par en uvildig snak og rådgivning med individuelt fokus. Tilbuddet er for alle og er anonymt. 3. Gratis retshjælp: Tilbuddet er for alle og består af ½ times gratis retshjælp med én af vores ansatte advokater - enten ved personligt fremmøde på aftalt tid eller telefonisk på aftalt tid. Målgruppe Målgruppen til Unge Familier på Vej er unge gravide og nybagte mødre under 30 år som er motiverede for uddannelse og job. De skal beherske et rimeligt dansk for at kunne indgå i en gruppe. Ved tunge psykiske problematikker eller aktivt misbrug kan de ikke indgå i vores tilbud, men det beror altid på en individuel vurdering. Åbningstider Mandag onsdag kl Torsdag kl. 9.l Fredag kl Kontakt Tlf E- mail: Hjemmeside: Adresse Medarbejdere Boulevarden 30, 4. sal, 9000 Aalborg Rådgivningschef Ulla Krogager Socialrådgiver Anne Thoft Socialrådgiver Maiken Bach Sundhedsplejerske Dorte Iben Toftegaard Uddannelsesvejleder Rikke Schuldt Jordmoder Louise Sørensen Sekretær Hanne Priemer Husalf Kirstine Lassen Retshjælpsadvokater Karina K. Hansen og Anette Brinkmann 28

31 Hvem gør Hvad? 2015 Nattjenesten Et tilbud efter lukketid Organisering Nattjenesten er et tilbud under Handicapafdelingen, Ældre- og Handicapforvaltningen. Den daglige ledelse varetages af Lederen for Botilbuddet Støberiet og Akutboligerne Støberiet, Henning Schmiths Vej 3, 9000 Aalborg Lovgivning Drives efter Servicelovens 12 Målgruppe Hovedformål Målgruppen er voksne bosiddende i Aalborg Kommune, som på grund af en sindslidelse eller andre psykiske problemer får akut brug for hjælp, omsorg, råd og vejledning i aften- og nattetimerne. Formålet med Nattjenesten er at tilbyde akut hjælp på de tidspunkter af døgnet, hvor personer med en sindslidelse har vanskeligt ved eller slet ikke kan komme i kontakt med det etablerede system. Målet er at yde en forebyggende kortvarig indsats og forsøge at stabilisere den akutte situation og forhindre en evt. indlæggelse. Hjælpen består i at lytte, snakke om det, der er svært for personen, skabe tryghed ved at tilbyde kontakt og omsorg, udvise tålmodighed og tid til at lytte. Nattjenesten tilbyder ikke lægelig behandling og har ikke medicin. Åbningstider Åben alle dage kl Kontakt Tlf Personen med sindslidelse eller psykiske problemer kan selv ringe til Nattjenesten. Desuden kan familie, venner, naboer, kommunale medarbejdere, Den Sociale Skadestue, Politi, Boligselskaber m.fl. henvende sig til Nattjenesten. Det kan de gøre, hvis de kommer i kontakt med en person, som de er bekymrede for og vurderer, har psykiske problemer og behov for akut hjælp i aften og nattetimerne. Leder Medarbejdere Anette Thomsen Tlf: / / Medarbejderne i Nattjenesten er ansat ved det døgndækkede botilbud Støberiet. Tlf

32 Opsøgende Psykoseteam Afdeling Syd Organisering Hovedformål Opsøgende Psykoseteam er et ambulant behandlingstilbud under Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien, Region Nordjylland. Opsøgende Psykoseteam er et intensivt, ambulant behandlingstilbud for mennesker med en alvorlig psykisk lidelse, som har brug for særlig støtte, for at den nødvendige behandling kan opretholdes. Tilbuddet er derfor forbeholdt patienter, der har svært ved at gøre brug af andre af Psykiatriens behandlingstilbud. Det opsøgende team er hyppigt og fleksibelt i kontakt med patienterne, og mødestedet er ofte patientens eget hjem eller lokalområde. Ved behov kan patienten få besøg hver dag. Målgruppe Målgruppen er fortrinsvis patienter, som har mange og/eller lange indlæggelser bag sig uden at der er sket væsentlige fremskridt, bl.a. fordi patienterne er svære at fastholde i behandling efter en indlæggelse. Målgruppen er patienter med følgende diagnoser: Skizofreni (F20) Paranoid psykose (F22) Skizoaffektiv psykose (F25) Bipolar affektiv sindslidelse (F31) Nogle af patienterne kan samtidig have et misbrug (F10-F19) og/eller en retspsykiatrisk foranstaltning (Z04.61). Kerneydelser Behandling Opsøgende Psykoseteam tilbyder primært: Hyppige, regelmæssige og aftalte samtaler Psykoedukation (undervisning i egen sygdom) Social færdighedstræning Medikamentel behandling Kriseintervention Hjælp til at gøre brug af lokalområdets muligheder Samarbejde med pårørende/privat netværk Koordination og samarbejde med det professionelle netværk. Fortsætter næste side 30

33 Evt. inddrages aflastningsfamilier, og patientens ressourcer vurderes i forhold til evt. erhvervsarbejde eller anden beskæftigelse. Længerevarende og sammenhængende forløb Tilbuddet er tidsubegrænset, og patienten har mulighed for at kontakte teamet telefonisk 24 timer i døgnet (dog er det i aften- og nattetimer og i weekender personale fra Psykiatrisk Skadestue og Modtagelse, der besvarer telefonopkald). Patienter i Teamet tildeles en primær kontaktperson, som også holder tæt kontakt til patienter, der får brug for indlæggelse bl.a. deltager kontaktpersonen i relevante møder og samtaler på sygehuset. Positive erfaringer Positive erfaringer fra både ind- og udland viser, at der med en intensiv, opsøgende og vedholdende indsats kan opnås gode resultater med målgruppen: Patienterne fastholdes i nødvendig behandling Færre og kortere indlæggelser Færre sociale komplikationer Højere grad af beskæftigelse, herunder erhvervsarbejde. Visitation Patienter henvises fortrinsvis internt fra sengeafsnit og ambulatorier i Klinik Syd, men egen læge har også mulighed for at henvise til teamet via Central Visitation. Kontakt Tlf Hjemmeside: Medarbejdere Teamet er en del af distriktspsykiatrien i Klinik Syd og består af læge, psykolog, sekretær samt sygeplejersker. Socialrådgiver, ergoterapeut og fysioterapeut kan inddrages som konsulenter i det enkelte patientforløb. 31

34 Reden Aalborg Organisering Hovedformål Reden Aalborg er en del af KFUKs Sociale Arbejde, som i mange år har været pioneren inden for det skadesreducerende arbejde blandt kvinder i prostitution, misbrug og ofre for menneskehandel. KFUKs Sociale Arbejde driver også Reden København, Reden Odense, Reden Aarhus samt Reden International, Svanegrupperne og tilbud til hjemløse. Et 100% anonymt tilbud til kvinder og mænd, der har været eller er i prostitution. Reden Aalborg er et frirum for kvinder og mænd, der ofte eller bare en gang imellem har sex for penge, husly eller andet. Reden Aalborg arbejder for at støtte og rådgive mennesker i prostitution. Målgruppe Reden Aalborgs målgruppe er mennesker i prostitution eller mennesker med mén og skade efter et helt liv eller en periode i prostitution. Vi henvender os både danske og udenlandske kvinder og mænd i prostitution. Pårørende, skoler og fagpersoner er også velkommen til at kontakte os. Kerneydelser 100% anonym rådgivning og vejledning med en forståelse for det enkelte menneskes situation og behov. Støttende samtaler med eller uden forudgående aftale Et afklaringsforløb, med fokus på at forbedre den enkeltes livssituation eller ønske Deltagelse i Svanegruppe forløb, dvs. en psykologledet terapeutisk gruppe. Svanegruppen er et efterværn og en indsats for at støtte kvinder, som ønsker at forlade eller har forladt prostitution og nu søger hjælp til at komme videre i livet. Hjælp til pårørende Der er altid kaffe på kanden og socialt samvær i caféens åbningstid, kig ind uden aftale Åbningstider Vi har åben café torsdag kl Der er altid muligt at ringe til os. Kontakt Pia: Tlf , eller Jeanette: Tlf , Hjemmeside: Adresse Reden Aalborg, Danmarksgade 52, 9000 Aalborg 32

35 Hvem gør Hvad? 2015 SKP- Teamet Støtte- og kontaktpersonordning for voksne med sindslidelse Organisering Støtte og kontaktpersonsordningen er et tilbud under Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune. Lovgivning Servicelovens 99 Målgruppe Socialt udsatte voksne med sindslidelse, som lever ensomt og isoleret. De fleste har en bolig, men enkelte har ingen fast adresse. Omgivelserne vil typisk opfatte dem som anderledes i deres opførsel og livsform. Nogle er meget stille og gemmer sig bag nedrullede gardiner. Andre er støjende med råb og larm om natten til gene for omgivelserne. Tilbuddet er til borgere i Aalborg Kommune. Hovedformål Støttekontaktpersonsordningens primære formål er at skabe kontakt til og støtte borgere, der har svært ved at klare sig selv, og som ikke umiddelbart ønsker eller er i stand til at tage imod hjælp. Det kræver stor tålmodighed at skabe den tillid, der gør det muligt at bryde den sociale isolation. Når det lykkes, forsøger vi i samarbejde med borgeren at iværksætte den hjælp, der er mest behov for. Hjælpen etableres og udbygges på borgerens præmisser og i det tempo og omfang, det er muligt. Åbningstider Mandag og onsdag kl Tirsdag og torsdag kl Fredag kl Kontakt Adresse Leder Alle kan henvende sig også anonymt direkte til støttekontaktspersonsordningen (se telefonnumre under Medarbejdere) Helgolandsgade 23, 9000 Aalborg Annette Thomsen Tlf Mobil: Fortsætter næste side 33

36 Medarbejdere Helle Knudsen Mobil Jens Ole Flou Mobil:

37 Team Børn af Psykisk Syge Organisering Målgruppe Hovedformål Kerneydelser Psykiatrien i Region Nordjylland i samarbejde med Aalborg Kommune. Børn og unge i alderen 0 23 år, som har en mor eller far med en psykisk sygdom Team Børn af Psykisk Syge har det overordnede formål at udvikle og styrke den direkte indsats over for børn af psykisk syge. Familiesamtaler til familier med børn fra 0 18 år og samtalegrupper for børn i alderen 7 18 år og unge i alderen år. Grupperne består af 6 8 børn, som er inddelt efter alder med max tre års aldersspredning. Formålet med grupperne er at give generel viden om psykisk sygdom og få snakket om egne følelser i forhold til emnet i et frirum. For børnene er gruppen en mulighed for at opleve, at følelser og erfaringer, der tidligere var private og måske pinlige, deles, genkendes og accepteres af de andre gruppedeltagere. Andre funktioner Rådgivning og vejledning i, hvordan bekymringer om børnene introduceres for den psykisk syge mor eller far. Konsulentbistand til kommunale og regionale samarbejdspartnere i forhold til den helhedsorienterede indsats i familien. Deltagelse i netværksmøder angående børn af psykisk syge forældre. Rådgivning og vejledning i konkrete enkeltsager. Undervisning med henblik på at øge viden om, og forståelse for psykisk syge og deres børn. Visitation Alle, der er i berøring med en familie, hvor der er én, der har en psykisk lidelse, kan henvise. Send en mail til: Mailen skal indeholde: Patientens cpr. nr., navn, adresse, telefonnummer og diagnose. Fortsætter næste side 35

38 Kontakt Tlf Hjemmeside: Adresse Aalborg Universitetshospital Psykiatrien, Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg Medarbejdere Socialrådgiver Britt Bjergen Psykolog Louise Holm Brøndum Psykolog Ditte Sennicksen Pædagog Jan Sandberg Sekretær Helle Pedersen 36

39 Hvem gør Hvad? 2015 Rådgivnings- og behandlingsarbejde Team Midt I Mellem Et tilbud til svært stillede sindslidende i Aalborg Organisering Team Midt i Mellem er organiseret under Handicapafdelingen, Sindslidelsesområdet i Aalborg Kommune. Lovgivning Servicelovens 99 I sundhedsaftalen mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland er særskilt indskrevet aftale mellem Team Midt i Mellem og Aalborg Universitetshospital Psykiatrien. Målgruppe Målgruppen er svært sindslidende borgere bosiddende i Aalborg Kommune, som har alvorlige problemer med at klare og begå sig. Det drejer sig om typiske svingdørspatienter i det psykiatriske behandlingssystem. De har samtidig vanskeligt ved at modtage og fastholde tilbud fra socialpsykiatrien i kommunen. Sindslidelsen er kompliceret af ringe sygdomserkendelse og manglende erkendelse af egne behov. Hovedformål Målet er at give svært sindslidende støtte til en bedre tilværelse, herunder i samarbejde med brugeren at afklare ønsker og behov samt at hjælpe med kontakt til relevante tilbud i nærmiljøet. Målet er endvidere at koordinere indsatsen mellem Region og kommune, således at det for brugeren opfattes som en sammenhængende individuel helhedsindsats. Åbningstider Kontakt Adresse Leder Medarbejdere Primært hverdage i dagtimerne. Tilbuddet er dog fleksibelt, og medarbejdernes arbejdstider tilrettelægges ud fra de aktuelle brugeres behov. (se øvrige telefonnumre under Medarbejdere) Helgolandsgade 23, 9000 Aalborg Annette Thomsen Tlf Mobil: Anette Christensen Mobil Fortsætter næste side 37

40 Maja Ditlev Hansen Mobil:

41 Ungerådgivningen Organisering Hovedformål Ungerådgivningen en del af Center for Voksne. Rådgivning omkring personlige og familiemæssige problemer. Visitation til andre specialiserede afdelinger i og uden for Center for Voksne. Målgruppe Unge i alderen år, forældre til unge, samarbejdspartnere og borgere i Aalborg Kommune. Offentlige, frivillige og private institutioner og arbejdspladser i Aalborg Kommune. Kerneydelser Åben rådgivning. Tilbud til unge mellem 14 og 26 år, der er bosat i Aalborg Kommune. Unge der har brug for at tale med nogen om det, der er svært. Forældre eller pårørende til unge, der har det svært. Den unge kan komme én gang eller flere gange den unge kan være anonym i Åben Rådgivning. Den unge møder et professionelt team. Alle tilbud er gratis. Tilbud i Åben Rådgivning: Åben anonym rådgivning indtil fire samtaler, individuelle samtaleforløb samt forældrerådgivning. Længerevarende rådgivning. Et tilbud til unge mellem 18 og 26 år med særlige sociale og psykiske vanskeligheder. Den unge kan henvende sig direkte i Åben Rådgivning, hvorigennem henvisning til længerevarende rådgivning foregår. Den unge kan også få hjælp til at blive henvist fx gennem egen læge, rådgiver eller studievejleder. Familiebehandling. Familiebehandling i Ungerådgivningen er et tilbud til unge mellem 12 og 18 år og deres familier. Iværksættelse af familiebehandling sker på baggrund af en vurdering, som foretages af Familiegruppens myndighedsrådgiver. Familiesamtalerne strækker sig typisk over seks måneder. Kontakt myndighedsrådgiver for at høre nærmere. Fortsætter næste side 39

42 Åbningstider Mandag, tirsdag og fredag kl Onsdag og torsdag kl Forældrerådgivning Torsdag kl (tidsbestilling) Kontakt Tlf Du finder os også på Facebook Se evt. hjemmesiden: Ungerådgivning Adresse Leder Medarbejdere Jernbanegade 23, 9000 Aalborg Ingeborg Andersen I alt 19 medarbejdere 40

43 VAMiS Videnscenter for Afhjælpning af Misbrugsproblemer blandt Særlige målgrupper Organisering Videnscenter for afhjælpning af misbrugsproblemer blandt særlige målgrupper (VAMiS) er organiseret i Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning. Lovgivning Servicelovens 101 og sundhedslovens 141 Målgruppe Hovedformål Tilbuddet er til borgere med nedsat psykisk funktionsevne og et problematisk brug af rusmidler. I VAMiS tilbydes misbrugsbehandling til borgere med nedsat psykisk funktionsevne, samt kompetenceudvikling for medarbejdere. Overordnet henvender VAMiS sig til borgere med misbrugsproblemer, der har nedsat psykisk funktionsevne, der kan skyldes en udviklingshæmning, hjerneskade, ADHD, autisme, sindslidelse og/eller en kombination af øvrige komplekse problemstillinger. Kendetegnende for borgere med nedsat psykisk funktionsevne er, at de ofte ikke profiterer af en traditionel behandlingstilgang, da mange har forringede mestringsstrategier, hukommelse og indlæringsevne. Alt sammen noget, som VAMiS tager højde for i deres misbrugsindsats. I forbindelse med de borgerrettede forløb gennemgår borgeren først en grundig udredning og går derefter videre til motivations-, mestrings- og læringsforløbene, der minimum varer 45 uger. Forløbet kan bestå af såvel individuelle samtaler som samtaler i små grupper. Der kan desuden tilknyttes forskellige former for terapier samt psykologisk behandling. Foruden borgerrettede behandlingsforløb er der et videns- og undervisningsmiljø, hvor der tilbydes kompetenceudvikling til medarbejdere og ledere, der i deres arbejde møder borgere med nedsat psykisk funktionsevne og misbrugsproblemer. Åbningstider Mandag fredag kl Kontakt Borgere og ansatte, der er tilknyttet Ældre- og Handicapforvaltningen, kan frit henvende sig og forhøre sig om mulighederne. Øvrige borgere bedes henvende sig til Aalborg Kommunes Misbrugsafsnit. Tlf.: eller Fortsætter næste side 41

44 Adresse Leder af projektet Medarbejdere Fra maj 2015: Dag Hammarskjölds Gade 3, 9000 Aalborg Indtil maj 2015: Bodil Hjorths Vej 18, 1., 9310 Vodskov Linda J. Primdahl Tlf Kontakt VAMiS 42

45 Hvem gør Hvad? eren Et opsøgende omsorgstilbud til personer med sindslidelse og misbrug Organisering Tilbuddet er organiseret under Ældre- og Handicapforvaltningen, Handicapafdelingen. Lovgivning Indsatsen ydes efter Servicelovens 99 Målgruppe Voksne med en sindslidelse og et samtidigt stof- /medicin- og/eller alkoholmisbrug. Målgruppen har massive sociale følgevirkninger af kombinationen sindslidelse og misbrug og har behov for en specialiseret omsorgsindsats, som ydes af medarbejdere med særlig erfaring i dobbeltdiagnoseproblematikken. Målgruppen ønsker som udgangspunkt ikke at ændre på deres situation og oplever ikke, at de har brug for hjælp, hvorfor der er behov for en opsøgende indsats med henblik på at opnå kontakt. Hovedformål At give et rummeligt og accepterende omsorgstilbud, hvor målet er at skabe og vedligeholde kontakt til brugerne og tilbyde basal hjælp og omsorg ud fra den enkeltes motivation og ønsker. Når/hvis det lykkes at opnå en bæredygtig relation, er målet at støtte brugerens personlige udviklingsmuligheder og evt. motivere til at tage imod et længerevarende støttetilbud fra socialpsykiatrien, behandlingstilbud fra Psykiatrien og Misbrugscentret. Kerneydelser Hjælpen kan bl.a. udmøntes i: opsøgende arbejde i hjemmet, lokalmiljøet, herberger m.m. med henblik på at opnå kontakt støttende samtaler praktisk støtte Åbningstider træning af sociale og praktiske færdigheder. Overvejende i hverdagen i dagtimerne mellem kl , men tilbuddet er meget fleksibelt, idet den enkeltes behov ofte ændrer sig over tid, typisk med kort varsel. Fortsætter næste side 43

46 Kontakt Adresse Leder Der kan rettes henvendelse enten direkte til lederen/medarbejderne eller til borgerens rådgiver. Helgolandsgade 23, stuen, 9000 Aalborg Annette Thomsen Tlf.: Mobil: Medarbejdere Marianne Hegna Mobil: Per Andersen Mobil: Michael Hansen Mobil:

47 Café Parasollen Organisering Lovgivning Hovedformål Målgruppe Café Parasollen er en selvejende institution, der samarbejder med KFUM s sociale arbejde i Danmark og driver cafeen efter samarbejdsaftale med Aalborg Kommune. Servicelovens 104. Der er tilknyttet støtte og kontaktpersonsordningen efter servicelovens 99. At give tilbud om omsorg og samvær samt at hjælpe og støtte enhver med problemer, som ønsker at blive hjulpet gennem hjælp-til-selvhjælp. Hjemløse og udstødte, som tilbuddet har særligt fokus på. Tidligere og nuværende misbrugere. Personer med ensomhedsproblemer. Familier og pårørende til personer med misbrugsproblemer. Udviklingshæmmede og sindslidende. Der drives café, som er åben for alle, der ønsker et alkoholfrit spise- og aktivitetstilbud. Kerneydelser I øvrigt Omsorg, samvær, netværksdannelse, hjælp til selvhjælp, henvisning til andre instanser, billig og god mad, kreditordninger på mad, bad, tøj, tøjvask, samtaler på forskellige niveauer, aktiviteter (avislæsning, fester, klaver/guitarspil og sang, kortspil, pc er med internetadgang, ture med forskellige mål (herunder fisketure), traditioner, rummelighed, respekt for forskellighed. Projekter Støtte og kontakt til isolerede alkoholmisbrugere opsøgende arbejde. Andet Derudover udlånes vores lokaler til Anonyme Alkoholikere og Anonyme Narkomaner (selvhjælpsgrupper). Caféen fungerer som distributør af Hus Forbi. Fortsætter næste side 45

48 Åbningstider Mandag onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Lørdag lukket Søndage i ulige uger kl Helligdage kl Caféen holder lukket 2 uger i sommerferien (uge 30 og 31) Kontakt Tlf Hjemmeside: Adresse Boulevarden 19, 9000 Aalborg Medarbejdere Der er 10 ansatte (heraf 1 i fleksjob, 1 støttekontaktperson og 1 projektansat). Leder: Søren Jensen Stedfortræder: Birgitte Olsen Assistenter: Hanne E:mail: Birthe John Formidlingskonsulent: Merete Køkkenleder: Randi Støtte- og kontaktperson: Dorthe Husassistent: Emilie E:mail: 46

49 Café VæXt Organisering Café Væxt er en kommunal institution, og hører organisatorisk sammen med Bo- og Gadeteamet, Center for Voksne. Lovgivning Drives efter Servicelovens 104. Målgruppe Café VæXt er for alle, der har haft et misbrug, pårørende samt de, der ønsker at færdes i et alkohol- og stoffrit miljø. Man må ikke være under indflydelse af nogen form for rusmidler eller stemningsændrende midler, mens man er på Café VæXt. Lægeordineret medicin er tilladt. Aktivitetsdelen er for afholdende misbrugere, deres pårørende, mennesker, der har haft misbrugsrelaterede problemer, og andre, som positivt kan/vil inspirere vores primære målgruppe. Hovedformål Hovedformålet er at drive et alkohol- og stoffrit kulturtilbud/værested til mennesker, der har haft et misbrug eller et misbrugsrelateret problem. I caféen kan de socialisere sig og opbygge netværk med hinanden og andre, der ønsker at færdes i et alkohol- og stoffrit miljø. I denne dynamiske kultur vil den del af den primære målgruppe, som har udvidede sociale problemer, kunne trives og udvikle sig Særlige aktiviteter Musik og foredrag i caféen, net café, selvhjælpsgrupper, kurser, billard og arrangør af koncert- og teaterture. Forskellige kunstudstillinger. Endvidere har målgruppen selv mulighed for at arrangere fisketure og lignende. Andet Der gives anonym vejledning ved såvel telefonisk som personlig henvendelse. Til aktive misbrugere er det telefonisk. Til tidligere misbrugere, deres pårørende og mennesker med misbrugsrelaterede problemer er det såvel telefonisk som personligt. Derudover udlånes vores lokaler til Anonyme Alkoholikere, Anonyme Narkomaner samt andre relaterede selvhjælpsgrupper. Ved startsamtalen aftales forløbet, og det afstemmes med de mål, der fremgår af jobplanen. Fortsætter næste side 47

50 Åbningstider Tirsdag, onsdag og torsdag kl Mandag og fredag kl Lørdag, søn- og helligdage: Se opslag i caféen Åbent ved ekstraordinære arrangementer. Huset benyttes i hverdage og weekender af selvhjælpsgrupper. Kontakt Tlf Fax: Hjemmeside: Café VæXt Adresse Leder Medarbejdere Poul Paghs Gade 6 a, 1. sal, 9000 Aalborg Helle Møller Jakobsen Pædagogisk assistent Pia Nordby Karlsen Omsorgs og Pædagogmedhjælper Gitte Bendsen Køkkenassistent Dorthe Ærendahl Mikkelsen Kontorassistent Bettina Kellberg-Nielsen Teknisk Servicemedarbejder Vakant Derudover er der frivillige, studerende virksomhedspraktikanter, personer i løntilskud, personer i aktivering, og personer i samfundstjeneste. 48

51 Idræt i Café VæXt Tilbud Café VæXt har tidligere været vært for et idrætsprojekt. Cafeen ønsker at fortsætte med at kunne tilbyde gæster og andre brugere af Aalborg Kommunes væresteder for mennesker med et tidligere eller aktivt misbrug at deltage i idræt på mange niveauer. Der er således mulighed for at låne eller leje udstyr til forskellige former for idræt i Café VæXt, som f.eks. fodbold, badminton, golf, svømning, fiskeri, dart, skak, billard, boldspil, friluftsliv o. lign. Formål Café VæXt ønsker at være med til at fremme idræts/friluftsliv og motionsfremmende aktiviteter for at medvirke til at sikre caféens gæster samt brugerne af værestederne en indholdsrig hverdag. Være en indgang til at ændre gamle mønstre og få nye positive perspektiver/ oplevelser. Hensigten er at medvirke til, at brugerne får et fysisk og mentalt overskud til at håndtere hverdagen; at der på sigt kan skabes en idræts-, motionsog aktivitetskultur på værestederne, som er selvbærende. Indhold Det er muligt at låne/leje de fleste nødvendige faciliteter, udstyr og andet, som er nødvendigt for aktiviteten. Café VæXt har kunnet dække de fleste udgifter i forbindelse med aktiviteterne, men mindre egenbetaling kan forekomme. Kontakt Man kan ved henvendelse i Café VæXt få besked om faste haltider, hvor der er forskellige aktiviteter (badminton, bowling, volleyball, basketball, hockey m.m.), ligesom der vil blive annonceret på Caféens hjemmeside spx Hvis gæster eller samarbejdspartnere har idéer, og har lyst til at være med til at arrangere, kan der løbende være arrangementer af større og mindre karakter, f.eks. fisketur, turneringer m.m. Adresse Personale Café VæXt, Poul Paghs Gade 6A, 9000 Aalborg Udstyr: Jens Mariegaard Tlf

52 VæXt Bofællesskabet - et tilbud i Café VæXt Tilbud Målgruppe Formål VæXt Bofællesskabet har lejet en 4 værelses lejlighed. Bofællesskabet er for personer, der har et overstået misbrug, og som nu ønsker at komme videre med et stoffrit og ædru liv. Man bor sammen med to andre og vil kunne få støtte og vejledning fra en projektmedarbejder samtidig med, at man er i aktivering i Café VæXt eller ude i byen. Vi arbejder på, at man efter en periode hos os både får egen lejlighed og et arbejde, som man kan klare og leve af. Visitation Kontakt Det er muligt at bestille en folder, et visitationsgrundlag og et visitationsskema. Yderligere oplysninger kan fås hos Café VæXt Tlf.: , eller hos medarbejder Pia Nordby Karlsen Medarbejder Pia Nordby Karlsen Tlf

53 Hvem gør Hvad? 2015 Den Sociale Café Hjerterummet Organisering Lovgivning Målgruppe Hovedformål I øvrigt Kerneydelser Hjerterummet er en del Blå Kors Danmark. Servicelovens 104 (aktivitets og samværstilbud) Hjerterummet er et værested for socialt udsatte, hvoraf mange er karakteriseret ved, at de har oplevet et nederlag, der har vendt op og ned på deres liv og forårsaget forskellige eftervirkninger herunder ensomhed, hjemløshed og psykisk ustabilitet. I tillæg til dette er mange af vores gæster tidligere eller aktive stofmisbruger og alkoholikere - hos os kalder vi dem gæster. Derudover finder vi vores målgruppe indenfor en række undergrupper: Personer med angst, depression, manglende økonomiske ressourcer, omsorgssvigt. På Hjerterummet arbejder vi alle for at skabe et rum, hvor de besøgende gæster bliver set som et menneske, der er unikt og værdifuldt. Vi ønsker at hjælpe misbrugere og socialt udsatte ved at bygge på nærvær, høj faglighed og troen på nye muligheder. Netop troen på nye muligheder kan imidlertid være svær at se for vores gæster, da de på mange områder bliver stemplet som socialt udsatte og derigennem lever en isoleret tilværelse fra resten af samfundet. Derudover betyder det, at gæsternes selvopfattelse af hvem de er, og hvad de kan, er ødelagt af sammenligningen med det normale gode liv derfor må vi på bedste vis forsøge at bringe troen på nye muligheder frem i dem ved hjælp af aktiviteter og støtte på Hjerterummet. Det er tilladt gæsterne at være påvirkede, men ikke at indtage alkohol eller euforiserende stoffer, mens de opholder sig på Hjerterummet. Vores gæster på caféen har meget forskelligartede behov, der kræver, at såvel aktiviteter som det bare at være skal ske under nogle særlige rammer. Fællesspisning, kreative arrangementer som møbelrenovering, smykkeværksted eller andet håndværk og håndarbejder og aktiviteter ud af huset. Gæsterne har mulighed for at spise, hygge, spille spil, snakke og se TV. Der er også mulighed for at sove eller finde noget gratis tøj til at tage med hjem. Visitation Nej Fortsætter næste side 51

54 Åbningstider Mandag til torsdag: Fredag til søndag kl Kontakt Tlf Adresse Medarbejdere Danmarksgade 13b, kld., 9000 Aalborg Daglig leder Peder More og 40 frivillige. 52

55 Frelsens Hærs Varmestue Møllepladscentret Organisering Møllepladscentret er et værested organiseret ved Frelsens Hærs Socialtjeneste i Danmark. Lovgivning Servicelovens 104. Hovedformål Målgruppe Kerneydelser Et værested, hvor mennesker i fred og ro kan starte dagen med et hyggeligt morgenmåltid. Møllepladscentret er for folk, som har behov for hjælp og omsorg, dvs. hovedsagligt for hjemløse, narkomaner, alkoholikere, ensomme og særlige eksistenser. Varmestuen tilbyder gratis bespisning, hjælp og vejledning mandag til fredag mellem kl og Der er mulighed for åndelig/social rådgivning. Formidler evt. kontakt til sagsbehandler og andre institutioner. I øvrigt Særlige aktiviteter Hver tirsdag i vinterhalvåret kl varm mad i kælderen Hver onsdag kl fællessang. Hver onsdag kl Onsdagshygge. Huset Nørholm, som er frivillig social aktivering i samarbejde med Aalborg Kommune. Se mere herom andetsteds i hæftet. Åbningstider Mandag fredag kl Kontakt Tlf Adresse Medarbejdere Skipper Clements Gade 11, 9000 Aalborg Daglig leder Ingrid Munk, medarbejdere og frivillige. 53

56 IOGT Aalborg Rådgivningscenter Organisering Målgruppe Kerneydelser IOGT er en verdensomspændende, humanitær afholdsorganisation, der er uafhængig af politiske, religiøse og racemæssige interesser. IOGT Aalborg er et rådgivningscenter for mennesker, der har fået alkoholproblemer ind på livet. Det kan være mennesker, der har fået et uhensigtsmæssigt forbrug af alkohol, eller pårørende eller venner til nogen, der har alkoholproblemer. Vi tilbyder gratis og anonym rådgivning her og nu. Individuelle samtaler Parsamtaler Familieklub Alkoholpolitik på arbejdspladsen. Mange af de, som henvender sig i IOGT Aalborg, starter med nogle individuelle samtaler. Når vi sammen har fået overblik over problemstillingen, henviser vi til vores mere specifikke tilbud som parsamtaler eller deltagelse i familieklub møder. Hvis der er behov for det, henviser vi til andre relevante instanser. Deltagelse i vores aktiviteter er uden tidsbegrænsning Tilbud i øvrigt Miljøklub / Værested Kontakt os på tlf eller kig ind i vores åbningstid. Åbningstider Mandag, tirsdag, onsdag Kl Torsdag Kl Fredag kl Billard: Mandag Kl Kontakt Tlf Adresse Medarbejdere Østerbro 14, 9000 Aalborg Daglig leder Susanne Larsen Psykoterapeut og misbrugsrådgiver Susanne J. Rørsæg 54

57 Hvem gør Hvad? 2015 Kirkens Korshærs Byarbejde Organisering Målgruppe Kirkens Korshærs Byarbejde er en del af Kirkens Korshær i Aalborg. Byarbejdet finansieres af privat indsamlede midler samt overskud fra de 7 genbrugsforretninger tilknyttet Byarbejdet. Socialt udsatte mennesker, der opholder sig i Aalborg Kommune. Herunder svært stillede familier med børn, hvoraf mange har status af at være enlige forsørgere. Familiearbejdet er en del af Byarbejdet og har til formål at yde støtte og rådgivning for socialt udsatte børnefamilier i Aalborg Kommune. Familiearbejdet består bl.a. af Torsdagscaféerne, som har til formål at skabe trygge rammer for socialt udsatte mødre og tilbyde mulighed for deltagelse i kreative aktiviteter og socialt samvær. Hovedformål Byarbejdets formål er at tilbyde et fællesskab med omsorg, nærhed og varme. Det er ligeledes et formål at være med til at opbygge og fastholde meningsfyldte netværk for brugerne. Der yders rådgivning og støtte gennem samvær og samtaler. Derudover er Byarbejdet et servicerende organ for Korshærens øvrige arbejdsgrene i Aalborg, gennem forskellige koordinerings-, udviklings- og administrative funktioner. Byarbejdet tilbyder også informations- og foredragsvirksomhed ift. Korshærens sociale arbejde, eksempelvis på skoler og i foreninger. Aktiviteter Afholdelse af juleaften for socialt udsatte borgere Uddeling af julehjælp til vanskeligt stillede familier Afholdelse af julearrangementer for vanskeligt stillede familier Udflugter og arrangementer for vanskeligt stillede familier Børnehjørnet, Søndergade 14. Møde-, kontaktsted for vanskeligt stillede familier. Genbrugsforretning med børnetøj og legetøj. Mulighed for tøjhjælp Tilknyttet otte genbrugsbutikker, som drives via frivillig arbejdskraft. Fjerritslev, Aalborg, Nørresundby, Nibe, Hals, Vodskov og Gandrup (for yderligere information se hjemmeside Afholdelse af månedlige Korshærsgudstjenester (afholdes den anden tirsdag i hver måned kl ). Fortsætter næste side 55

58 Åbningstider Træffes efter aftale Kontakt Tlf Hjemmeside: Adresse Søndergade 14, 9000 Aalborg 56

59 Kirkens Korshærs Natvarmestue Organisering Målgruppe Kerneydelser Natvarmestuen drives sammen med Dagvarmestuen i fælles lokaler i Søndergade. Med i varmestuefælleskabet er desuden Varmestuen i Nørresundby på Østerbrogade 56, 1. Alle tre varmestuer er en del af den landsdækkende organisation Kirkens Korshær. På Natvarmestuen er alle velkomne. Størstedelen af brugerne er socialt udsatte mange misbrugere, hjemløse, sindslidende eller ensomme mennesker, der har brug for at komme et sted, hvor de bliver accepteret og føler sig velkomne. På Natvarmestuen kommer mennesker, der går rundt i byen i nattetimerne uden nogen former for netværk. Et sted præget af nærhed, varme og omsorg. På Natvarmestuen er der mulighed for overnatning i fælles soverum eller blot være sammen med medarbejdere og andre brugere i Natvarmestuens café. Der er mulighed for at tage sig et bad og få vasket sit tøj. I nattens løb serveres gratis kaffe, te samt håndmadder. Den sidste time i åbningstiden om morgenen er der kaffe / te samt brød Særlige aktiviteter Månedlig korshærsgudstjeneste i Ansgars Kirken Deltagelse i Kirkens Korshærs aktiviteter i Aalborg Åbningstider Mandag torsdag kl Fredag lørdag kl Søndag kl Kontakt I nattetimerne: Tlf / i dagtimerne: Mobil Adresse Medarbejdere Søndergade 14, 9000 Aalborg Leder Eva Lillelund, afdelingsleder Ida Morell samt fem assistenter 57

60 Kirkens Korshærs - Varmestue i Nørresundby Organisering Varmestuen i Nørresundby drives i fællesskab med Dag- og Natvarmestuen i Søndergade i Aalborg. Alle tre varmestuer er en del af den landsdækkende organisation Kirkens Korshær. Lovgivning Servicelovens 104. Målgruppe Hovedformål Kerneydelser På Varmestuen er alle velkomne. Størstedelen af brugerne er socialt udsatte mange misbrugere, hjemløse, sindslidende eller ensomme mennesker, der har brug for at komme et sted, hvor de bliver accepteret og føler sig velkomne. Et sted præget af nærhed, varme og omsorg. Kirkens Korshærs Varmestue i Nørresundby er et fristed i centrum af byen På Varmestuen er der mulighed for at købe mad, vaske tøj, tage et bad, læse dagens avis mm. Hertil kommer naturligvis samvær og samtale med andre på Varmestuen samt Varmestuens ansatte og frivillige medarbejdere. Korshærspræsten træffes lejlighedsvis på Varmestuen. Te, kaffe og saftevand er gratis på Varmestuen. Håndmadder, madpakker samt lune og varme retter sælges til meget lave priser. Særlige aktiviteter Arrangementer i forbindelse med jul, nytår og andre højtider. Månedlig korshærsgudstjeneste i Ansgars Kirken. Åbningstider Mandag fredag kl Lørdag: Lukket Søndag kl Helligdage: Lukket Kontakt Tlf Adresse Medarbejdere Østerbrogade 56, 1. sal, 9400 Nørresundby Leder Eva Lillelund, afdelingsleder Pernille Adelsparre, to assistenter samt frivillige medarbejdere. 58

61 Hvem gør Hvad? 2015 Varmestuer Kirkens Korshærs Varmestue Organisering Varmestuen drives sammen med Natvarmestuen i fælles lokaler i Søndergade. Med i varmestuefælleskabet er desuden Varmestuen i Nørresundby på Østerbrogade 56, 1. Alle tre varmestuer er en del af den landsdækkende organisation Kirkens Korshær. Lovgivning Servicelovens 104. Målgruppe Hovedformål Kerneydelser På Varmestuen er alle velkomne. Størstedelen af brugerne er socialt udsatte mange misbrugere, hjemløse, sindslidende eller ensomme mennesker, der har brug for at komme et sted, hvor de bliver accepteret og føler sig velkomne. Et sted præget af nærhed, varme og omsorg. Kirkens Korshærs Varmestue er et fristed i centrum af byen På Varmestuen er der mulighed for at købe mad, vaske tøj, tage et bad, læse dagens avis mm. Hertil kommer naturligvis samvær og samtale med andre på Varmestuen samt Varmestuens ansatte og frivillige medarbejdere. Korshærspræsten træffes lejlighedsvis på Varmestuen. Te, kaffe og saftevand er gratis på Varmestuen. Håndmadder, madpakker samt lune og varme retter sælges til meget lave priser. Særlige aktiviteter Arrangementer i forbindelse med jul, nytår og andre højtider. Månedlig korshærsgudstjeneste i Ansgars Kirken. Deltagelse i Kirkens Korshærs aktiviteter i Aalborg Åbningstider Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl Torsdag kl Lørdag, søndag og helligdage kl Kontakt Tlf Adresse Medarbejdere Søndergade 14, 9000 Aalborg Leder Eva Lillelund, afdelingsleder Pernille Adelsparre, fem assistenter samt frivillige medarbejdere. 59

62 Huset i Nørholm Frivillig social aktivering Organisering Samarbejdsprojekt mellem Frelsens Hær og Aalborg Kommunes Familieog Beskæftigelsesforvaltning. Lovgivning Servicelovens 104 Målgruppe Huset i Nørholm er et social værested med forskelligartede aktiveringsmuligheder, bl.a. genbrugsbutik og håndværk. Personer, som har brug for en hverdag, hvor der er mulighed for at tale med nogen og være aktiv i et fællesskab i rolige og meget hyggelige omgivelser, vil have glæde af tilbuddet. Det er personer, som er kendetegnet ved misbrug, psykiske lidelser, ensomhed, hjemløshed og personlige problemer. Både kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister kan deltage. Hovedformål Kerneydelser Målet med projektet er blandt andet ved at give brugerne øget selvværd og styrke de sociale kompetencer. Det kan afprøves, om sociale aktiviteter og beskæftigelsesmæssige kan give et bedre og mere stabilt hverdagsliv for den enkelte. Vi serverer gratis morgenmad og frokost. Der er mulighed for gratis tøjvask og tørring. Vi hjælper gerne med at med at skabe kontakter til rette myndigheder og har altid tid til en snak og evt. personlige samtaler. Vi tilbyder muligheder for at finde ro i naturen, læse i sofaen eller spille spil med andre brugere. Vi har høns, kat, akvarie og bistader. Vi tager indimellem på fisketure eller ture ud af huset, hvis der er stemning for det. Vi får kraftig og stabilt internet i løbet af sommeren 2015 og stiller en ny bærbar computer til rådighed. Vi hjælper gerne med NEM-ID, Netbank m.m. Fortsætter næste side 60

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder

Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Bilag 7: Supplerende aftale mellem Aalborg Kommune og Region Nordjylland vedr. kommunale tilbud og henvendelsesmuligheder Beskrivelse af det/de kommunale tilbud til voksne med sindslidelse. ÆH Handicapafdelingen

Læs mere

HVEM GØR HVAD? Et oversigtshæfte over tilbud til socialt udsatte i Aalborg Kommune. Udgivet af Center For Voksne - 15.

HVEM GØR HVAD? Et oversigtshæfte over tilbud til socialt udsatte i Aalborg Kommune. Udgivet af Center For Voksne - 15. Et oversigtshæfte over tilbud til socialt udsatte i Aalborg Kommune HVEM GØR HVAD? Udgivet af Center For Voksne - 15. udgave - 2014 Familie - og Beskæftigelsesforvaltningen, Aalborg Kommune INSTANSER MED

Læs mere

Rummelighed. Kontinuitet i kaos. Konfliktløsende. Skabe stabilitet omkring beboerne. habillitering - ikke rehabilitering. Mestringsstrategier

Rummelighed. Kontinuitet i kaos. Konfliktløsende. Skabe stabilitet omkring beboerne. habillitering - ikke rehabilitering. Mestringsstrategier Trækbanen Rummelighed Skabe tryghed Skabe selvværd Skabe tillid At møde beboerne når de er klar til det Medarbejderne skal ikke normalisere Mestringsstrategier Skabe stabilitet omkring beboerne At kunne

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson ordning efter Servicelovens 99 Servicelovens 99 paragraffens ordlyd Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE

BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE BEREGNING AF TAKST FOR KOMMUNALT TILSYN PÅ PRIVATE BOTILBUD I JAMMERBUGT KOMMUNE RESSOURCEOPGØRELSE SOCIALFAGLIGT TILSYN Antal steder TIMEFORBRUG TIL SOCIALFAGLIGE TILSYNSBESØG 10 Opgørelse af ressourceforbrug

Læs mere

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR

TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR TILBUD OG SAMARBEJDSPARTNERE TIL DE UDSATTE BORGERE TILBUD TIL VOKSNE OVER 18 ÅR HVOR? FOR HVEM? HVILKET TILBUD? VISITATION? Psykiatrisk skadestue Gl. Vardevej 101 6715 Esbjerg N Tlf.: 7918 2962 Voksne

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug - National Alkoholkonference 2017 Sara Lindhardt, Socialstyrelsen - Baggrund En delt opgave svært at navigere Alkoholafhængigheds-

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

De Socialfaglige tilbud

De Socialfaglige tilbud De Socialfaglige tilbud Afdelingen består af mange små selvkørende enheder. Ledelsesmæssigt er der udover lederen; en daglig leder af familiebehandlingen og en leder af Værestedet, der også er ansvarlig

Læs mere

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrkelse af myndighedsområdet dækker over såvel en styrket udredningskapacitet som en styrket myndighedsindsats. Indsatserne er beskrevet

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Tilbud til sårbare børn og unge

Tilbud til sårbare børn og unge Tilbud til sårbare børn og unge Tilbud til sårbare børn og unge 0-6 årige, side 7-17 årige, side 18-22 årige, side Tilbud til familier, side Tilbud til familier Aflastningsophold Børn og familiecentrene;

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon

Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri. Psykiatrisk Rådgivningstelefon Subakutte tilbud, mobilteams samt speciallægelig rådgivning i den regionale psykiatri Psykiatrisk Rådgivningstelefon Patienter og pårørende, der står i en akut psykiatrisk krise, kan ringe til Psykiatrisk

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011

ALKOHOL TEMAMØDE. Mandag d. 26. september 2011 ALKOHOL TEMAMØDE Mandag d. 26. september 2011 CMU Bjørn Hogreffe, Centerleder Svenstrupgård Forsorgshjem Misbrugsafsnittet Behandling Brobyggerselskabet & Bo- og gadeteam ALKOHOL TEMAMØDE en lille præcisering

Læs mere

Bilag 2: Tilbud og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem

Bilag 2: Tilbud og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Bilag 2: og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem 1.1: Støtte- og kontaktpersonordning for hjemløse Støtte- og

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum

DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum DET ER ALDRIG FOR SENT! Alkoholbehandling og forebyggelse med det enkelte menneske i centrum ALKOHOLBEHANDLING OG FOREBYGGELSE Cirka 140.000 mennesker i Danmark er afhængige af alkohol*, og det har typisk

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99

Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen. psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Kvalitetsstandard for støttekontaktpersonsordningen (SKP) på psykiatriområdet jf. Servicelovens 99 Udarbejdet af: Dato: Sagsid.: Fælles November13 Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere

Enhed for Selvmordsforebyggelse. Information til samarbejdspartnere Enhed for Selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere 2 Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker kan komme i krise og det er forskelligt, hvordan vi reagerer,

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d.

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d. Notat Projekt nr. 64 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene M. Thomsen Mads Sinding Jørgensen 13.september 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Center for Familie, Social & Beskæftigelse

Center for Familie, Social & Beskæftigelse Center for Familie, Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 samt 101 a Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 30. april 2013. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 5 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere BOLIG RELATIONER SUNDHED SYGDOM Muligheder for at indgå i samfundet Kommunens politik for socialt udsatte er rettet mod borgere, der lever i samfundets yderkanter, personer,

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM FAMILIEAFDELINGERNE, KOMMUNALE DAGBEHANDLINGSTILBUD I HOLSTEBRO, STRUER OG LEMVIG KOMMUNER OG Center for Rusmiddel og Forebyggelse Formål: Formålet med at lave en samarbejdsaftale

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af?

Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af? Hvor går man hen, hvis man har et misbrug, man gerne vil ud af? Hjælp til misbrugere af alkohol og euforiserende stoffer, i Horsens Kommune 1 2 Dette katalog er en oversigt over behandlings og rådgivningstilbud,

Læs mere

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010 T r i v s e l o g S u n d h e d Misbrugspolitik Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1. Indledning...2 1.2. Misbrugsområdet i Morsø Kommune...2 1.3. Kommunalreformens betydning

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

Notat vedr. analyse af Værestedet.

Notat vedr. analyse af Værestedet. HANDICAP- OG PSYKIATRIAFDL. Dato: 20.07.2009 Notat vedr. analyse af Værestedet. Værestedet flytter pr. 1.9.2009 til nye lokaler i Humlehuset på Bryggerivej. Efter aftale med direktør Ulla Andersen er der

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg.

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Baggrund og formål. I 2006 foretog Brobyggerselskabet De Udstødte en undersøgelse af indsatsen for socialt marginaliseret grønlændere

Læs mere

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien PROBLEMER MED ALKOHOL Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien HVOR KAN DU/I FÅ HJÆLP? For alle tilbud om ambulant alkoholbehandling for dig selv, en pårørende eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

MULTIHUSET MULTIHUSET. Nyt aktivitets, - behandlings- og caféhus for dig der har et misbrugsproblem og/eller er psykisk skrøbelig

MULTIHUSET MULTIHUSET. Nyt aktivitets, - behandlings- og caféhus for dig der har et misbrugsproblem og/eller er psykisk skrøbelig MULTIHUSET Nyt aktivitets, - behandlings- og caféhus for dig der har et misbrugsproblem og/eller er psykisk skrøbelig MULTIHUSET Socialpsykiatri og Misbrug Horsedammen 42 2605 Brøndby Daglig leder: Hanne

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune.

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Denne samarbejdsaftale dækker områderne Alkoholbehandling og Stofmisbrugsbehandling. Aftalen indgås med udgangspunkt i Region

Læs mere

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK

ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK ARBEJDET MED SOCIALT UDSATTE GRØNLÆNDERE I DANMARK til handling fra fratanke tanke til handling I DANMARK BOR 10-12.000 GRØNLÆNDERE. Ud af dem er der 7-900 mennesker, som befinder sig på samfundets bund.

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner. Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Koordinerende indsatsplaner over for borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner Primære udfordringer i den kommunale misbrugsbehandling ift.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD

Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD Kvalitetsstandard for Aktivitets- og Samværstilbud efter lov om social service 104 på psykiatriområdet. VISITEREDE TILBUD Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.:

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Distriktspsykiatrien Maribo

Distriktspsykiatrien Maribo Distriktspsykiatrien Maribo Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Socialpsykiatrien Assens Kommune

Socialpsykiatrien Assens Kommune Socialpsykiatrien Assens Kommune Om Socialpsykiatrien Hvad er socialpsykiatri? Hvilke kommunale opgaver? Hvem er målgruppen? Hvor kommer de fra? Hvordan gør vi? Hvorfor? Rehabilitering, vækst og udvikling

Læs mere

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD

TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD TILBUD TIL KOMMUNEN STOP VOLD I FAMILIER DIALOG MOD VOLD STOP VOLD I FAMILIER Vold i nære relationer har store konsekvenser for de udsatte og for samfundet som helhed. Dialog mod Vold er et landsdækkende

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016

Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016 Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud

Læs mere

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf STØTTEKONTAKTTILBUD Manderupvej 3 4050 Skibby Tlf. 2924 8370 post@believe.dk www.believe.dk BELIEVE: Vores speciale i Believe er støtte-kontakt og mentor ordninger, arbejdet med de mest belastede børn

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien Housing First - en del af Hjemløsestrategien Den nationale hjemløsestrategi Satspulje på 500 millioner kr. for perioden 2009-2012 8 kommuner særligt udvalgt (400 millioner) Københavns Kommune (210 millioner)

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN

Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Servicedeklaration Individuel behandling: stof og alkohol. Brønderslev Rusmiddelcenter, SOCIALPSYKIATRIEN Adr.: Jyllandsgade 5 By: 9700 Brønderslev Telefon: 9945 4464 Afdelingsleder: Rikke Jæger Pedersen

Læs mere

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal.

Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Kvalitetsstandard for psykiatriområdet lov om social service 107. midlertidigt botilbud Damtoften 6B, 1. sal. Udarbejdet af: Sundhed og Handicap Dato: Oktober 13 Sagsid.: Tone Version nr.: 2 Kvalitetsstandard

Læs mere

Rusmiddelcenter Middelfart

Rusmiddelcenter Middelfart Rusmiddelcenter Middelfart Et nyt behandlingstilbud fra 1. januar 2008 Stofmisbrugsbehandling Rusmiddelcenter Middelfart (RcM) Den 1. januar 2008 samles rusmiddelbehandlingen på ét center. Centret vil

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling jf. Serviceloven 101og 101a 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere efter Serviceloven 101. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Borger- og Socialservice

Borger- og Socialservice Borger- og Socialservice Sagsbehandler: Karoline Winther-Lund Telefon: 23 22 90 10 Email: 36502@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: Ishøj, den 28. september 2012 Projektbeskrivelse Opgangsnetværk Baggrund

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010

Kvalitetsstandarder. Viljen til forandring. august 2010 Kvalitetsstandarder Viljen til forandring august 2010 Motivationsforløb for unge med et problematisk forbrug af euforiserende stoffer At motivere den unge til at arbejde med sit forbrug At formidle viden

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Til Godkendt i Byrådet april 2015 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Nedenstående er en uddybende beskrivelse af forløb for de hjemløse, der har taget ophold i boliger etableret under

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommune har som en af de første kommuner i landet

Læs mere

Distriktspsykiatrien Nykøbing F.

Distriktspsykiatrien Nykøbing F. Distriktspsykiatrien Nykøbing F. Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at

Læs mere