NOTAT. Oluf Jørgensen A/S. Den 26. april 2016 VEDR.: OSTED IDRÆTSFORENING - KUNSTGRÆSBANE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Oluf Jørgensen A/S. Den 26. april 2016 VEDR.: OSTED IDRÆTSFORENING - KUNSTGRÆSBANE"

Transkript

1 Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Knudsvej 44c Roskilde Tlf NOTAT Den 26. april 2016 VEDR.: OSTED IDRÆTSFORENING - KUNSTGRÆSBANE Generelle oplysninger: Osted Idrætsforening har overtaget et kunstgræstæppe med delvis granulat fyld og elastisk underlag fra en eksisterende bane i Københavns Kommune. Det ønskes at etablere kunstgræsset og opgradere denne til en 3. generations kunstgræsbane i henhold til DBU s forskrifter på en eksisterende græsbane. Samtidigt ombygges den eksisterende slagge bane til ny græsbane med jord fra den græsbane hvor kunstgræsbane anlægges. Slagge materialer og underbygning bortkøres alternativt vurderes på indbygning i vold ved ny kunstgræsbane. Eksisterende forhold: Den eksisterende slaggerbane er ifølge tegninger opbygget med dræn pr. 4,5 m, hvor udgravningsprofil over dræn er tilfyldt med 100 mm perlesten i bunden og med grovkornet grus op til oprindeligt muldlag. Muldlag er senere afrømmet og et bærelag på ca. 400 mm paksten lagt i afretningsgrus er opbygget. Herpå er der lagt et lag slagger på ca. 40 mm som efterfølgende er afrettet med yderligere ca. 30 mm mere finkornet slagger. Der er på eksisterende slagge bane etableret belysning for træning efter mørkets frembrud. Den eksisterende græsbane der er beliggende nord for Tokkerup å. Den er drænet til åen og er uden lysanlæg. Planlagt ændring: Efter en afrømning af slagge-lagene og underbygning af paksten, indbygges muld fra eksisterende græsbane. Indbygget muld kultiveres og græssås. Der afgraves råjord til niveau for ny kunstgræsbane. Råjord indbygges jordvold langs bevoksning ved kunstgræsbane. På ny kunstgræsbane indbygges bundsikring og stabilgrus hvorefter banen drænes og fyldes med nøddesten i rende fra dræn op til stabilgrus lag. Herefter afrettes med 20 mm afretningsgrus som afdækkes med kunstgræsunderlag. På dette udlægges kunstgræstæppe som fyldes med granulat til færdig baneniveau i henhold til forskrifter for den valgte type græs. Der etableres kantning, belægning og hegn omkring banen samt lysanlæg til brug ved aften træning. Drænsystem under kunstgræsbane ledes til drænpumpe som pumper drænvandet til spildevandsledning ved tidligere renseanlæg. Forudsætninger: Osted Idrætsforening bidrager vederlagsfrist med eksisterende kunstgræstæppe og elastisk underlag. Som alternativ til etablering af Osted Idrætsforenings brugte kunstgræsmaterialer vurderes på indkøb af nye materialer og bortskaffelse af de materialer der nu ligger på lager på Idrætsforeningens arealer. I de oplyste priser er der indregnet byggepladsomkostninger. Alternativt indkøbes ny kunstgræsbelægning og arvet belægning destrueres.

2 side 2 Budget overslag: eks. moms 01 Eksisterende slagge bane 60 x 100 m, ca. 70 mm slagger ryddes af og køres til deponi indenfor 40 km afstand 02 Eksisterende underlag for slagger - ca. 100 mm paksten i afgraves og køres i deponi i vold langs bevoksning ved ny kunstgræsbane 03 Ny kunstgræsbane 75 x 120 m (Baneareal er 111 x 72), muldafrømmes 0,3 m muld som køres til tidligere slagge bane og indbygges. Terræn på tidligere slaggebane hæves 0,1 m til niveau med det omgivende terræn Entreprenør Pris er incl. deponeringsafgift Entreprenør Der etableres kørevej med køreplader på nabomark til vej nordvest for Tokkerup å. Alternativt etableres overkørsel over midlertidig rørlægning af åen Entreprenør Der etableres kørevej med køreplader på nabomark til vej nordvest for Tokkerup å. Alternativt etableres overkørsel over midlertidig rørlægning af åen. 04 Kultivering, græssåning, gødskning og 1 års pleje af græsbane på tidligere slagge bane 05 Afgravning 0,2 m råjord på ny kunstgræsbane 75 x 120 m for indbygning i vold langs bevoksning ved ny kunstgræsbane 06 Udlægning og komprimering af 0,2 m bundsikringsgrus på ny kunstgræsbane 07 Udlægning og komprimering af 0,2 stabilgrus på ny kunstgræsbane 08 Dræning af ny kunstgræsbane 09 Drænpumpebrønd med drænpumpe Entreprenør Entreprenør Entreprenør Entreprenør Entreprenør Dræn pr. 5 m med opsamlingsledninger omkring banen ført til ny drænpumpebrønd Entreprenør Drænvand pumpes via trykledning under Tokkerup å til spildevandsledning ved tidligere renseanlæg sydøst for åen. Elforsyning til pumpebrønd kobles til ny el fremføring til belysningsanlæg.

3 side 3 10 Etablering af kantafgrænsning omkring bane, udført med rabatkantsten sat i beton, samt 1 række fliser 11 Udlægning og montering af idrætsforeningens drænmåtte 12 Udlægning og montering af idrætsforeningens kunstgræs incl. levering af ny samlingsklæber 13 Udlægning af idrætsforeningens sandfyld og gummi granulat i kunstgræs. 14 Indkøb og udlægning af ekstra kunstgræs, underliggende måtte og gummigranulat til supplering af beskadigede/manglende dele Entreprenør Entreprenør Osted idrætsforening overtager materialerne fra eksisterende anlæg i Københavns Kommune Entreprenør Osted idrætsforening overtager materialerne fra eksisterende anlæg i Københavns Kommune Entreprenør Det påregnes at entreprenøren leverer nye materialer Entreprenør Ved besigtigelse er der konstateret skader på arvede materialer. Ca. 10 % 15 Udførelse at test på banen Entreprenør Entreprenøren udfører test af, at banen er monteret rigtigt og opfylder krav fra DBU 16 Nyt belysningsanlæg på Kunstgræsbane med master og forsyningsamlæg 17 Investeringsbidrag til el forsyningsselskab 18 Etablering af trådhegn H = 1,1 m og L = 280 m samt H = 4 m og L = 80 m 1 stk. 4 m låge, 2 stk. 1,2 m låger og 2 stk. krybe-huller. 19 Byggepladsudgifter Entreprenør 20 Uforudseelige udgifter Entreprenør 21 Projektering af anlægsarbejdet inkl. myndighedsansøgning. 22 Byggeledelse under arbejdets udførelse. 23 Fagtilsyn under arbejdets udførelse. 24 Indmåling af eksisterende anlæg, samt afsluttende kontrolmåling. 25 Samlet overslag for anlæg af arvet kunstgræsbane excl. moms Entreprenør Forsyning regnes fremført fra klubhus SEAS-NVE Tilslutning for banebelysning og drænpumpe Entreprenør Hegning er kun nødvendig som beskyttelse af banen Rådgiver Der udarbejdes udbudsmateriale for prisindhentning og afholdes licitation Rådgiver Kontrahering med entreprenør og styring af udførelsen Rådgiver Tilsyn med entreprenørarbejdet til sikring af kvaliteten Entreprenør/Landmåler Opmåling af eksisterende bane samt afsætning og kontrol Etableret med arvet kunstgræs bane Samlet overslag for etablering af arvet kunstgræsbane samt retablering af eksisterende slaggebane: I alt inklusiv moms kr

4 side 4 Optioner: Tillægspris for etablering af ny kunstgræsbane i stedet for den arvede kunstgræsbelægning eks. moms 26 Ny kunstgræsbane med underlag og granulatfyld udlagt 27 Bortskaffelse af arvet kunstgræs med underlag og granulat fyld 28 Fradrag for indkøb af supplerende materialer til arvet græsbelægning 29 Samlet tillægspris for ny bane i alt excl. moms Entreprenør Levering og udlægning Entreprenør Bortkørsel og deponi Entreprenør eks. moms 30 Samlet overslag for anlæg af arvet kunstgræsbane excl. moms. 31 Samlet tillægspris for ny bane i alt excl. moms 32 Samlet overslag for anlæg af bane med nyt kunstgræs excl. moms Samlet overslag for etablering af kunstgræsbane med ny belægning, bortskaffelse af arvet bane samt retablering af eksisterende slaggebane: I alt inklusiv moms kr Enhedspriser på udstyr: 11 mands fodboldmål med hjul - pr. stk. kr ,- excl. moms 7 mands fodboldmål med hjul - pr. stk. kr ,- excl. moms Hjørneflag - pr. stk. kr. 800,- excl. moms Børste og harve - pr. stk. kr ,- excl. moms Sneplov - pr. stk. kr ,- excl. moms Saltspreder - pr. stk. kr ,- excl. moms

5 side 5 Med venlig hilsen Oluf Jørgensen A/S Roskilde rådgivende ingeniørfirma Tage Bech Direkte tlf Bilag: Skitse 01 Skitse 02 Datablade for kunstgræs

Overslag m2-120mx160m kunstgræsbane Optimum 60 mm - SBR gummigranulat Guldborgsund kommune

Overslag m2-120mx160m kunstgræsbane Optimum 60 mm - SBR gummigranulat Guldborgsund kommune Overslag 19.200 m2-120mx160m kunstgræsbane Optimum 60 mm - SBR gummigranulat Guldborgsund kommune Udført : SportsTurf A/S Jan Lyngemark Direktør Dato: 7. april 2014 SportsTurf A/S Køjevænget 28 DK-2791

Læs mere

Overslag m2-110mx76m kunstgræsbane Optimum 60 mm - SBR gummigranulat Guldborgsund kommune

Overslag m2-110mx76m kunstgræsbane Optimum 60 mm - SBR gummigranulat Guldborgsund kommune Overslag 8.360 m2-110mx76m kunstgræsbane Optimum 60 mm - SBR gummigranulat Guldborgsund kommune Udført : SportsTurf A/S Jan Lyngemark Direktør Dato: 18. april 2014 SportsTurf A/S Køjevænget 28 DK-2791

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

Skanderborg Kommune. Ry Stadion PROJEKTOPLÆG FOR KUNSTGRÆSBANE. Gasværksvej Aalborg. Projektnummer

Skanderborg Kommune. Ry Stadion PROJEKTOPLÆG FOR KUNSTGRÆSBANE. Gasværksvej Aalborg. Projektnummer Skanderborg Kommune Ry Stadion PROJEKTOPLÆG FOR KUNSTGRÆSBANE Rekvirent Rådgiver Skanderborg Kommune Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer 2131500059 Projektleder Claus Burgaard Udgivet

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

Ringsted Kommune Vej- og Ejendomscenter Rønnedevej Ringsted

Ringsted Kommune Vej- og Ejendomscenter Rønnedevej Ringsted Ringsted Kommune Vej- og Ejendomscenter Rønnedevej 9 4100 Ringsted DATO 2019-01-23 SAG NR. 15266 REF. HSA/SK Att. Michael Lykke Paaske Anlægsoverslag - Etablering af kunstgræsbane på Benløse Idrætsplads

Læs mere

Vedr. fremsendelse af pris på komplet etablering af kunstgræsbane:

Vedr. fremsendelse af pris på komplet etablering af kunstgræsbane: Glamsdalens Idrætsefterskole Langbygårdsvej 86 DK 5620 Glamsbjerg. att.: Morten Klit Frederikshavn, den 5. maj 2011. Vedr. fremsendelse af pris på komplet etablering af kunstgræsbane: Hej Morten og tak

Læs mere

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere

FONDEN DET KONGELIGE OPFORSTRINGSHUS. Arbejdsbeskrivelse for jordarbejde

FONDEN DET KONGELIGE OPFORSTRINGSHUS. Arbejdsbeskrivelse for jordarbejde Arbejdsbeskrivelse for jordarbejde 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 2/5 bips dokument id: 5.125 bips revision: 2.01 bips revisionsdato: 2015-12-22 Udarbejdet: SL Kontrolleret: JCC Godkendt: 4.1 Orientering

Læs mere

FONDEN DET KONGELIGE OPFORSTRINGSHUS. Arbejdsbeskrivelse for jordarbejde

FONDEN DET KONGELIGE OPFORSTRINGSHUS. Arbejdsbeskrivelse for jordarbejde Arbejdsbeskrivelse for jordarbejde 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 2/5 bips dokument id: 5.125 bips revision: 2.01 bips revisionsdato: 2015-12-22 Udarbejdet: SL Kontrolleret: JCC Godkendt: 4.1 Orientering

Læs mere

Bygherre: Rebild Kommune og Rebild Forsyning 3 Projekt: Ny adgangsvej ved Terndrup Skole Rev.: 1 Projekt nr.: Dato:

Bygherre: Rebild Kommune og Rebild Forsyning 3 Projekt: Ny adgangsvej ved Terndrup Skole Rev.: 1 Projekt nr.: Dato: 3 Betegnelse Enhed Mængde Enheds- I alt i alt 1 ARBEJDSPLADS M.V. 1.1 Indretning, drift og rømning af arbejdsplads 1.1.1 Indretning, drift, afrigning og rømning af arbejdsplads 1.2 Færdselsregulerende

Læs mere

1 Projekt: Ny adgangsvej ved Terndrup Skole Projekt nr.: Dato:

1 Projekt: Ny adgangsvej ved Terndrup Skole Projekt nr.: Dato: Side 1 TILBUDSLISTE Undertegnede tilbyder at udføre entreen på det i betingelser og beskrivelser angivne grundlag for en betaling af: 1 ARBEJDSPLADS M.V. kr. FORBEREDENDE ARBEJDER/ 2 JORDARBEJDER kr. 3

Læs mere

GHG2 26.09.2013 LANDSKABSPROJEKT

GHG2 26.09.2013 LANDSKABSPROJEKT GHG2 26.09.2013 LANDSKABSPROJEKT EKSISTERENDE FORHOLD OPTIONER OPTION 1= SPORTSBANE OPTION 2= MULTIBANE OPTION 3= INDGANG OPT 2 OPT 1 OPT 3 MATERIALER OPTION 1 KUNSTGRÆS MØRKEGRØN TYPE: SOM PÅ EKSISTERENDE

Læs mere

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej TEKNISK NOTAT Rådgivende ingeniører FRI Emil Møllers Gader 41 DK-8700 Horsens Tlf: (+45) 5251 9000 Fax: (+45) 5251 9802 michael.vosgerau@atkinsglobal.com Initialer MSV Sag 1010897 Dato 06.02.2014 Vedr.

Læs mere

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON Tilbudsliste Herlev Kommune Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 38 39 Direkte telefon 44 52 6411 Dato 17.10.2014 Til Murerentreprenøren Journal nr. Fra Center for Ejendomme KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING,

Læs mere

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG H05010.75 Belysningsentreprise H050 Kolding - Frøslev H05010 Ny TSA 65b; syd for Kolding E45 September 2016 TAG H05010.75 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt

Læs mere

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud:

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud: Til de bydende Dato 9. august 2016 Sagsbehandler Leif Ole Daetz Mail lda@vd.dk Telefon 2442480 Dokument 16/05817-3 Side 1/7 RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 1 1128.200 Jord, belægning og bygværk

Læs mere

Kunstgræsseminar. Allerød Idrætspark 18. September 2014

Kunstgræsseminar. Allerød Idrætspark 18. September 2014 Kunstgræsseminar Allerød Idrætspark 18. September 2014 Om os Jørgen Hegner Uddannet Teknikumingeniør fra Haslev Teknikum i 1992 med speciale i anlægsteknik, miljø og konstruktion. Ansat i Dines Jørgensen

Læs mere

Nr. Spørgsmål Besvarelse

Nr. Spørgsmål Besvarelse DATO SAGSBEHANDLER EMAIL TELEFON 22. marts 2010 Niels Brock nbr@vd.dk 7244 3732 Til de bydende på entreprise 10903.76 109 NYRUP - HELSINGØR ENTREPRISE 10903.76 UDBYGNING AF KONGEVEJEN I HELSINGØR Rettelsesblad

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse - Jordarbejde. Side : 1/7 1. Indholdsfortegnelse Dato : 01.04.2008 Rev. : 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 3. Generelle specifikationer... 2 3.1. Referencer...

Læs mere

Tilbudsliste TBL H Jord- og belægningsarbejde

Tilbudsliste TBL H Jord- og belægningsarbejde Tilbudsliste TBL H42302.20 Jord- og belægningsarbejde H423 Ringvejen i Holstebro H42302 Stitilslutninger på Ringvejen September 2014 Tilbudsgiver Navn: Adresse: # LICITATION Vedrørende Jord- og belægningsarbejde

Læs mere

EMNE: Tilbudsliste Side 1. Lindø Port of ODENSE Kystvejen Munkebo. Byggesag: Udskiftning af brinksikring

EMNE: Tilbudsliste Side 1. Lindø Port of ODENSE Kystvejen Munkebo. Byggesag: Udskiftning af brinksikring EMNE: Tilbudsliste Side 1 Bygherre: Lindø Port of ODENSE Kystvejen 100 5330 Munkebo Tilbudsgiver: Undertegnede tilbyder herved at udføre den ovenfor anførte entreprise i nøje overensstemmelse med det udsendte

Læs mere

TEKNISK NOTAT. 1. Indledning

TEKNISK NOTAT. 1. Indledning TEKNISK NOTAT Projekt Ørumvej sideudvidelse og kantbaner Kunde Hedensted Kommune Notat nr. 01 Dato 2016-08-26 Til Hedensted kommune - Michael Laursen Fra Rambøll Søren Bach Jensen Kopi til - 1. Indledning

Læs mere

Jord- og belægningsarbejder

Jord- og belægningsarbejder Tilbudsliste Entreprise DH521.02.20 Jord- og belægningsarbejder H521 Odense - Faaborg >>> DH521.02 Stikrydsning ved Sallinge september 2013 Km. 22.500-22.600 Tilbudsgiver: navn: adresse: # Teglgårdsparken

Læs mere

Projektbeskrivelse Hjortespring Golfklub. Bæredygtig vanding af Golfbane og etablering af vådområde

Projektbeskrivelse Hjortespring Golfklub. Bæredygtig vanding af Golfbane og etablering af vådområde Projektbeskrivelse Hjortespring Golfklub Bæredygtig vanding af Golfbane og etablering af vådområde Januar 2012 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Bindinger... 1 1.1.2 Søens tilstand...

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 14. maj 2014 Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Kunstgræsbane i Hvalsø - Frigivelse af midler...2 3. KF - Eventuelt...5

Læs mere

Etablering af Pavillon ved Børnehaven Spiren, Melbyvej 7, 6780 Skærbæk. Bygherre Tønder Kommune

Etablering af Pavillon ved Børnehaven Spiren, Melbyvej 7, 6780 Skærbæk. Bygherre Tønder Kommune 04. PAVILLON - ENTREPRISE Alle poster skal udfyldes. Undertegnet entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende fagentreprise i henhold til betingelser, beskrivelse, tegninger, evt. rettelsesblade og besigtigelse

Læs mere

Jammerbugt Kommune. TILBUDSLISTE vedrørende Vådområdeprojekt Haverslev Mølleå

Jammerbugt Kommune. TILBUDSLISTE vedrørende Vådområdeprojekt Haverslev Mølleå Jammerbugt Kommune Side 1 TILBUDSLISTE vedrørende Vådområdeprojekt Haverslev Mølleå Undertegnede entreprenør tilbyder herved, at udføre ovennævnte arbejde på vilkår, som er anført i udbudsmateriale dateret

Læs mere

Regnvandsbassin, Nørrevadvej

Regnvandsbassin, Nørrevadvej Anne Kjærsgaard Krogh Nørrevadvej 2 9240 Nibe Dato: 06.11.2013 Sagsnr.: 2013-17387 Dok. nr.: 2013-355176 Direkte telefon: 7743 9201 Initialer: BNN/hsc Mandag-fredag kl. 8-15 Torsdag kl. 8-17 Kloak A/S

Læs mere

Dette notat omhandler forudsætninger for beregning af anlægsbudget i forbindelse med etablering af boligområde i Taulov Nord efter lokalplan 261.

Dette notat omhandler forudsætninger for beregning af anlægsbudget i forbindelse med etablering af boligområde i Taulov Nord efter lokalplan 261. FORUDSÆTNINGSNOTAT Projekt Byggemodning af LP 261 Kunde Fredericia Kommune Notat nr. 01 rev 02 Dato 28/02/2018 Til Jens Ole Andersen Fra Mads Linnet Kopi til - 1. Indledning Dette notat omhandler forudsætninger

Læs mere

Antenne, bredbånd, telefoni: Stofa kr Fibia (beløbet er skønnet) kr Udgifter til IT kr

Antenne, bredbånd, telefoni: Stofa kr Fibia (beløbet er skønnet) kr Udgifter til IT kr Team Trafik 54 Parcelhusgrunde 1 Storgrund BYGGEMODNING. ( overslag ej fuldstændigt - de med grå markerede celler udestår ) Entreprenør: (A) Stamvej "Eskeskoven" kr 710.000 (B) Interne stier kr 1.305.000

Læs mere

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VIBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A065978 DOKUMENTNR. A065978-012 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H Tilbudsliste Entreprise H415.04.20 Jord- og belægningsarbejde H415 Randers - Grenå >>> H415.04 cykelsti ved Djurs Sommerland juli 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: TILBUD - Samleside 1 TBL - H415.04 Rev.

Læs mere

Version 1.0, d. 2012.08.07

Version 1.0, d. 2012.08.07 Side 1 af 6 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

PARADIGME JORDARBEJDER TAG-P UDBUD FEBRUAR 2018

PARADIGME JORDARBEJDER TAG-P UDBUD FEBRUAR 2018 PARADIGME UDBUD FEBRUAR 2018 I denne TAG-P skal kun medtages tilbudslistens poster jf. Generelt - TAG-P side 3, for det omhandlede emne. TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG Jordarbejder - TAG-P er tilbuds-

Læs mere

Tønder Spildevand A/S. Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde

Tønder Spildevand A/S. Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tønder Spildevand A/S Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tilbudsliste (TBL) for Anlægsentreprise April 2011 Bygherre: Rådgiver: Tønder Spildevand A/S Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

I henhold til aftale mellem Dem og Jørgen Østergård Trapp har vi hermed fornøjelsen at fremsende vedlagte:

I henhold til aftale mellem Dem og Jørgen Østergård Trapp har vi hermed fornøjelsen at fremsende vedlagte: Skanderborg, d. 11. august 2014 svej 34 I henhold til aftale mellem Dem og Jørgen Østergård Trapp har vi hermed fornøjelsen at fremsende vedlagte: Tilbud nr. 29569 Leveringstid: Snarest Leveringsbetingelser:

Læs mere

Jord- og belægningsarbejder

Jord- og belægningsarbejder TILBUDSLISTE ENTREPRISE H609.02.20 / H609.03.20 Jord- og belægningsarbejder H609 Assens Nørre Aaby >>> H609.02/03 Cykelsti syd for Udby og Nr. Aaby JUNI 2014 Km. 21.600 23.300 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE:

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN (UKP) I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER

UDBUDSKONTROLPLAN (UKP) I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER UDBUDSKONTROLPLAN Versions nummer 06 UKP STANDARD I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING LEVERANCER Bundsikring, Leverance Sigteanalyse og pr. 1000 m3 Methyleneblåt - metoden Stabilt

Læs mere

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt Bilag 3 Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt 29. Januar 2015 SIDE 1 Hvorfor skal Rågeleje-Udsholt kloakeres? Kloakeringen sker iht. tillæg 4 og 5 til Gribskov Kommunes spildevandsplan 2013-2017

Læs mere

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Haverslev Pendlerplads Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Rebild Kommune v/mogens Busk Nielsen Center for Plan, Byg og Vej Hobrovej 88 9530 Støvring Tilbudsliste

Læs mere

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud:

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud: Til de bydende Dato 9. august 2016 Sagsbehandler Leif Ole Daetz Mail lda@vd.dk Telefon 2442480 Dokument 16/05817-3 Side 1/5 RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 1128.200 Jord, belægning og bygværk

Læs mere

Arbejdet er i fuld gang. Kantsten støbes fast i beton, før der lægges belægningssten. Flisegang med lys

Arbejdet er i fuld gang. Kantsten støbes fast i beton, før der lægges belægningssten. Flisegang med lys Arbejdet er i fuld gang. Kantsten støbes fast i beton, før der lægges belægningssten. LeT svært Sværhedsgrad: Det er kun middelsvært at lægge en ordentlig flisegang. Men det er til gengæld hårdt arbejde,

Læs mere

PLANSILO Systembrochure

PLANSILO Systembrochure PLANSILO Systembrochure www.rc.dk Et stærkt system RC plansiloelementer er komplette silosystemer Med plansiloer fra RC Betonvarer fås et komplet fremtidssikret silosystem til landbrug og industri, hvor

Læs mere

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger

Poul P. Gade - Ungdoms- og Familieboliger 4.0 Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 4.0 4.1 Orientering 4.2 Omfang Følgende bips basisbeskrivelse(r) er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet: bips B2.110, Basisbeskrivelse

Læs mere

ENTREPRISE H427.01.20

ENTREPRISE H427.01.20 TILBUDSLISTE ENTREPRISE H427.01.20 Jord- og belægningsarbejde H427 Thisted - Fjerritslev >>> H427.01 Stikrydsning ved Gøttrup DECEMBER 2011 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: # Vedrørende Vejcenter Nordjylland

Læs mere

Entreprise H522.06.20

Entreprise H522.06.20 Tilbudsliste Entreprise H522.06.20 Jord- og belægningsarbejde H522 Ballerup Frederikssund - Kregme >>> H522.06 Stikrydsning på Ballerup Byvej juni 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: # Thomas Helsteds Vej

Læs mere

Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej

Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej Den nye bane København Ringsted Notat vedr. økonomiske konsekvenser ved en forøget frihøjde for Køgevej Dato: 15.februar 2013 Versionshistorie 1 Ver. nr.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. august 2012 Per Øster

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. august 2012 Per Øster DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. august 2012 Per Øster pbos@vd.dk 7244 2513 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6751.200 Entreprise 6751.200 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL)

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tro og love erklæring LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde I.h.t. Lovbekendtgørelse nr. 336 af

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar /23133 Christian Tolderlund

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar /23133 Christian Tolderlund DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar 2014 13/23133 Christian Tolderlund cto@vd.dk 7244 3731 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 1220.201 FREDERIKSSUNDSMOTORVEJENS

Læs mere

TILLÆG TIL SALGSBETINGELSERNE FOR PROJEKTET UDSIGTEN TJÆRBY DIGE - DRONNINGBORG

TILLÆG TIL SALGSBETINGELSERNE FOR PROJEKTET UDSIGTEN TJÆRBY DIGE - DRONNINGBORG TILLÆG TIL SALGSBETINGELSERNE FOR PROJEKTET UDSIGTEN TJÆRBY DIGE - DRONNINGBORG TEKNISK SPECIFIKATIONER OM UDSTYKNING AF Tjærby Dige Lokalplan nr. 557 Indholdsfortegnelse. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2

Læs mere

Tilbud Etape1, Kunstgræsprojekt og Idrætsfaciliteter

Tilbud Etape1, Kunstgræsprojekt og Idrætsfaciliteter Tilbud Etape1, 2016 Kunstgræsprojekt og Idrætsfaciliteter Oversigt Løberute med 5 FIT-Stationer Tennisbaner 8-Mands fodboldbane FIFA Quality Målpakke Belysning Renovering løbebane Skateanlæg Multibane

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Til samtlige tilbudsgivere

Til samtlige tilbudsgivere Til samtlige tilbudsgivere COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Byggemodning Tune Nordøst, Rettelsesblad nr 2 Nærværende rettelsesblad nr 02 er fremsendelse

Læs mere

I henhold til det i udbudsskrivelsen og eventuelle tillæg hertil anførte udbudsmateriale, tilbyder undertegnede at udføre det omhandlende arbejde til:

I henhold til det i udbudsskrivelsen og eventuelle tillæg hertil anførte udbudsmateriale, tilbyder undertegnede at udføre det omhandlende arbejde til: Haveforenngen Carl Nielsens Minde Sag nr. 12050 Ledningsprojekt Dato 10.01.2014 Tilbudsliste Rev. B 12.02.2014 Side 1 I henhold til det i udbudsskrivelsen og eventuelle tillæg hertil anførte udbudsmateriale,

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 5 Tilbuds- og afregningsgrundlag INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. GENERELT... 2 2. RETNINGSLINIER FOR PRISREGULERING... 2 1.1 Regulering af enhedspriser ved ændring

Læs mere

Vejlby Pumpelag: Peter Pætau, Jørgen K. Jensen; Poul Olsen, Christian Langer, Aksel Nielsen, Mogens Daugaard Christensen, Finn Vandborg.

Vejlby Pumpelag: Peter Pætau, Jørgen K. Jensen; Poul Olsen, Christian Langer, Aksel Nielsen, Mogens Daugaard Christensen, Finn Vandborg. REFERAT Projekt : Vejlby Klit og Vrist dræning Kundenavn : Lemvig Vand og Spildevand A/S Emne : Referat af møde om Dræning i Vejlby den 31. maj 2012 Til : Vrist Pumpelag: formand Bendt Bjergaard. Vejlby

Læs mere

På vedhæftede bilag 1 er der udarbejdet et budget for de forventede omkostninger for det samlede projekt.

På vedhæftede bilag 1 er der udarbejdet et budget for de forventede omkostninger for det samlede projekt. Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Att.: Mogens B. Nielsen Dato: 02.04.2014 Projekt nr.: 4789-022 T: +45 2540 0083 E: mpm@moe.dk BYGGEMODNING RÅBJERGVEJ, ETAPE 3, SØRUP I forbindelse med indhentning

Læs mere

Notat. Indledning Ballerup Kommune ønsker at udvide og modernisere Ballerup Genbrugsstation beliggende på Energivej i Ballerup.

Notat. Indledning Ballerup Kommune ønsker at udvide og modernisere Ballerup Genbrugsstation beliggende på Energivej i Ballerup. BALLERUP KOMMUNE Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4175 0131 E-mail: mt-miljo@balk.dk Kontakt: Heidi Erndal Notat Modernisering af Ballerup genbrugsstation Forudsætningsnotat for bygge- og anlægsoverslag

Læs mere

01102 Kunstgræsbane ved Hekla Park

01102 Kunstgræsbane ved Hekla Park BILAG 1 13.05.2015 01102 Kunstgræsbane ved Hekla Park Opgavebeskrivelse 13.05.2015 1. Opgavebeskrivelse... 2 2. Proces... 45 01102 Kunstgræsbane ved Hekla Park - Opgavebeskrivelse Side 1 af 6 1. Opgavebeskrivelse

Læs mere

Helhedsplanen: Hotspots mv. ifm. beboerinvolvering; indgår ikke i udbudsmateriale til funktionsudbud

Helhedsplanen: Hotspots mv. ifm. beboerinvolvering; indgår ikke i udbudsmateriale til funktionsudbud Sags nr. 110 04.04.2014 Budget / prisoverslag ved skitseforslag iht. kommentarer fra styregruppe ved endelig godkendelse af skitseforslag 02.04.2014 Uderum Mængde Enhed Enhedspris Pris Helhedsplanen: Hotspots

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

Vi vil gerne tømme hver gang.... men behøver adgang

Vi vil gerne tømme hver gang.... men behøver adgang Vi vil gerne tømme hver gang.... men behøver adgang Sådan får du tømt hver gang Vi vil gerne tømme hver gang Vi vil gerne være sikre på at kunne tømme affaldsbeholder/-stativ hos dig hver gang. Desværre

Læs mere

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove Ingholt Consult Rådgivende Ingeniørfirma ApS Christian X Alle 168 2800 Kongens Lyngby Tlf. 45880633 Fax 45880684 Grundejerforeningen Danas Park Husum Tilstandsrapport for veje og fortove Dato: 27.04.2012

Læs mere

30029 Helsingør Rådhus - Anretterkøkken - Tilbudsliste af , rev. 00

30029 Helsingør Rådhus - Anretterkøkken - Tilbudsliste af , rev. 00 30029 Helsingør Rådhus - Anretterkøkken - Tilbudsliste af 01.11.2017, rev. 00 Beskrivelse: Undertegnede entreprenør tilbyder herved fagentreprisen i henhold til det udleverede udbudsmateriale bestående

Læs mere

FORELØBIGE UDGAVE 3. UDGAVE

FORELØBIGE UDGAVE 3. UDGAVE Solrød kommune Teknisk Administration Solrød Center 1 2680 Solrød Str. Att.: Kifaya Sabri Muhouwas Bag Haverne 32 DK-4600 Køge Danmark Telefon +45 5664 5700 Direkte 5664 5761 Fax +45 5664 5701 FORELØBIGE

Læs mere

Notat vedr. Renovering af taget på Søndermarkshallen

Notat vedr. Renovering af taget på Søndermarkshallen Notat vedr. Renovering af taget på Søndermarkshallen Baggrund: Der er givet en anlægsbevilling på tdkk 890 til gennemførelse af renoveringsarbejdet. Anlægsbevillingen er givet på baggrund af overslag udarbejdet

Læs mere

Skriver kroner: Tilbuddet er afgivet i henhold til rettelser anført i rettelsesbladene nr.:.

Skriver kroner: Tilbuddet er afgivet i henhold til rettelser anført i rettelsesbladene nr.:. TBL Hovedtilbudsliste Side 1 af 1 Tilbudsliste Undertegnende entreprenør tilbyder hermed i henhold til beskrivelse, betingelser og tegninger samt øvrigt udbudsmateriale og på grundlag af specifikationerne

Læs mere

Afgørelse om at projektændring i etablering af ny jernbane til Aalborg Lufthavn ikke er VVM-pligtig

Afgørelse om at projektændring i etablering af ny jernbane til Aalborg Lufthavn ikke er VVM-pligtig Banedanmark Amerikas Plads 23 2100 København Ø Sendt elektronisk til: sla@ramboll.dk Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 bts@tbst.dk www.tbst.dk Afgørelse om at projektændring

Læs mere

Byggemodning Terndrup syøst Projekt nr.: Dato:

Byggemodning Terndrup syøst Projekt nr.: Dato: Side 1 TILBUDSLISTE Undertegnede tilbyder at udføre entreen på det i betingelser og beskrivelser angivne grundlag for en betaling af: 1 ARBEJDSPLADS M.V. kr. 2 FORBEREDENDE ARBEJDER/ JORDkr. 3 KLOAKARBEJDER

Læs mere

Forslag. Projekt Beskrivelse. Supplerende Afvandingsprojekt 18-05-2014. Sommerkolonien ABC, Afd. C

Forslag. Projekt Beskrivelse. Supplerende Afvandingsprojekt 18-05-2014. Sommerkolonien ABC, Afd. C Forslag 18-05-2014 Projekt Beskrivelse Supplerende Afvandingsprojekt Sommerkolonien ABC, Afd. C Projekt Beskrivelse Supplerende Afvandingsprojekt Indledning Medlemmerne i Sommerkolonien ABC, Afd. C har

Læs mere

PLANSILOELEMENTER Agro og industri. rc-beton.dk

PLANSILOELEMENTER Agro og industri. rc-beton.dk PLANSILOELEMENTER Agro og industri rc-beton.dk RC PLANSILO ET KOMPLET SILOSYSTEM Med plansiloer fra RC Beton fås et komplet fremtidssikret silosystem til landbrug og industri. Her er der tænkt på alle

Læs mere

T I L B U D S L I S T E (TBL)

T I L B U D S L I S T E (TBL) Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører FRI Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 E-mail: fjerring@fjerring.dk T I L B U D S L I S T E (TBL) Sagnr.: 15110 Maj 2016 , tro og

Læs mere

BYGHERREVEJLEDNING - BYGGEMODNINGER

BYGHERREVEJLEDNING - BYGGEMODNINGER BYGHERREVEJLEDNING - BYGGEMODNINGER INDLEDNING Denne vejledning er tænkt som en hjælp for bygherre og dennes rådgiver i byggemodningsprojekter. Den beskriver proceduren og hvem, der forestår de enkelte

Læs mere

Side A Tilbud Delentreprise Vej

Side A Tilbud Delentreprise Vej Anlæg, BLF By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Side A Tilbud Delentreprise Vej EAN nr.: 5798003743059 Projektnavn Projektnummer Kidholm, Langholt - Byggemodning 3. etape 2014-185810

Læs mere

BYGHERREVEJLEDNING - BYGGEMODNINGER

BYGHERREVEJLEDNING - BYGGEMODNINGER BYGHERREVEJLEDNING - BYGGEMODNINGER INDLEDNING Denne vejledning er tænkt som en hjælp for bygherre og dennes rådgiver i byggemodningsprojekter. Den beskriver proceduren og hvem, der forestår de enkelte

Læs mere

Nyt udløb i Måløv Å. Skitseprojekt for ændring af U17.8 NOVAFOS

Nyt udløb i Måløv Å. Skitseprojekt for ændring af U17.8 NOVAFOS Nyt udløb i Måløv Å Skitseprojekt for ændring af U17.8 NOVAFOS 4. APRIL 2018 Indhold Projekt nr.: 229858 Dokument nr.: 1227734569 Version 2 Udarbejdet af MLJ Kontrolleret af CAB Godkendt af MLJ 1 Indledning

Læs mere

PARADIGME. Jordarbejder - TBL-P UDBUD. Februar 2018

PARADIGME. Jordarbejder - TBL-P UDBUD. Februar 2018 PARADIGME Jordarbejder - TBL-P UDBUD Februar 2018 11 JORDARBEJDER 11.11 Rydning 01 Rydning af alle arealer Fast su 05 Rydningsoråde A Fast su 06 Rydningsoråde B Fast su 11 Rydning af levende hegn 12 Rydning

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG H Belægning og belysning

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG H Belægning og belysning Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG H106.07.75 Belægning og belysning H106 Hillerød - Frederiksværk H106.07 Rundk. 5-Benet i Frederiksværk April 2017 01 01 01 Indretning, drift og rømning Tilbudslistens

Læs mere

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet, chh@vd.dk Resume Udbudsforskriften for kalkstabilisering omfatter råjorden består af lerjord med utilstrækkelige

Læs mere

30028 Plejehjemmet Strandhøj - Tilbudsliste af , rev. 01

30028 Plejehjemmet Strandhøj - Tilbudsliste af , rev. 01 30028 Plejehjemmet Strandhøj - Tilbudsliste af 05.07.2017, rev. 01 Beskrivelse: Undertegnede entreprenør tilbyder herved fagentreprisen i henhold til det udleverede udbudsmateriale bestående af betingelser,

Læs mere

Krav til anlægget af Forlængelsen

Krav til anlægget af Forlængelsen København November 2017 Sagsnr. 028156-0125 ham/lhe/lsb Krav til anlægget af Forlængelsen 1. Baggrund Roskilde Kommune har udover hvad der fremgår af lokalplanen og eventuelle krav i forbindelse med myndighedsgodkendelsen,

Læs mere

Montage- & Leveringsvejledning

Montage- & Leveringsvejledning Montage- & Leveringsvejledning Fortank Give Elementfabrik A/S Hjortsvangen 19/ 7323 Give / Tlf. 76 70 15 40 / Fax 75 73 25 03 / E-mail: ge@elementer.dk / www.elementer.dk Datablad: Fortank Sidste rev.

Læs mere

Aabenraa Kommune. Ny vej ved Rise Plejehjem mellem Hærvejen og Rise Bygade. Projektforslag. Marts 2014

Aabenraa Kommune. Ny vej ved Rise Plejehjem mellem Hærvejen og Rise Bygade. Projektforslag. Marts 2014 Aabenraa Kommune Ny vej ved Rise Plejehjem mellem Hærvejen og Rise Bygade Projektforslag Marts 2014 Udgivelsesdato : Marts 2014 Projekt : 14.8400.34 Udarbejdet : Knud Sibbesen Kontrolleret : Ole Schacht

Læs mere

FREMRYKKEDE AKTIVITETER

FREMRYKKEDE AKTIVITETER FREMRYKKEDE AKTIVITETER Femern Bælt-Forbindelsen TBL Tilbudsliste RAT B9G-304-4 TBL.xls TILBUD (side 1) I henhold til udbudsmateriale vedrørende Paddehegn, tilbyder undertegnede at udføre de i nærværende

Læs mere

Ansøgning om tilskud til mindre anlægsprojekter

Ansøgning om tilskud til mindre anlægsprojekter Folkeoplysningsudvalget Vejen Kommune Rødding, den 30.3.2014 Ansøgning om tilskud til mindre anlægsprojekter Rødding Idrætsforening søger hermed om størst muligt tilskud til anlægsarbejder på udenoms arealer

Læs mere

Afværgeprojekter AFGRAVNING AF FORURENET JORD PRAKTISKE INFORMATIONER TIL GRUNDEJEREN

Afværgeprojekter AFGRAVNING AF FORURENET JORD PRAKTISKE INFORMATIONER TIL GRUNDEJEREN Afværgeprojekter AFGRAVNING AF FORURENET JORD PRAKTISKE INFORMATIONER TIL GRUNDEJEREN Grunden bliver til en byggeplads Hvert år gennemfører Region Nordjylland, Kontoret for Jordforurening og Råstoffer,

Læs mere

Særlig Arbejdsbeskrivelse SAB

Særlig Arbejdsbeskrivelse SAB Kontrolordning for styret boring og gennempresning Paradigme for Særlig Arbejdsbeskrivelse SAB Januar 2012 SAB styret boring og gennempresning _ november 2011.doc Kontrolordningen for styret boring og

Læs mere

Nordfyns Kommune ISTANDSÆTTELSE AF VEJE VED HASMARK STRAND Projektbeskrivelse. Vestre Strandvej. Østre Strandvej, kommunevej

Nordfyns Kommune ISTANDSÆTTELSE AF VEJE VED HASMARK STRAND Projektbeskrivelse. Vestre Strandvej. Østre Strandvej, kommunevej Notat Nordfyns Kommune ISTANDSÆTTELSE AF VEJE VED HASMARK STRAND Projektbeskrivelse 25. november 2015 Projekt nr. 222226 Dokument nr. 1217926148 Version 1 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af 1 INDLEDNING

Læs mere

En enkelt borger er kommet med konkrete forslag til brugstiden i sommerperioden fra 1. maj til 1. september:

En enkelt borger er kommet med konkrete forslag til brugstiden i sommerperioden fra 1. maj til 1. september: Notat Den 7. december 2016 Journal nr. 163-2015-51535 Dokument nr. 163-2016-152559 Til Sagen Fra Lone Randi Bruhn Samlet notat om bemærkninger til varsel af påbud Der er kommet 7 breve fra 16 borgere med

Læs mere

Egil Fischer Revideret tilbudsliste for FASE 2 Foreløbig udgave,

Egil Fischer Revideret tilbudsliste for FASE 2 Foreløbig udgave, 1 of 11 Egil Fischer Revideret tilbudsliste for FASE 2 Foreløbig udgave, 8-09-15 Tilbudsgiver 1: Materielgård Revision: 8.09.2015 Den bydende entreprenør vedstår alle i tilbudslisten påførte mer og ydelser.

Læs mere

Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt for etablering af kunstgræsanlæg og beachvolleybaner ved Ishøj Fritids- og Idrætscenter

Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt for etablering af kunstgræsanlæg og beachvolleybaner ved Ishøj Fritids- og Idrætscenter Center for Park, Vej og Miljø Ishøj Kommune Center for Kultur og Fritid Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Sagsbehandler: Lone Annbritt Jacobsen Telefon: 43577777 Email: pvm@ishoj.dk Journal-nummer: 06.01.15-P19-2-17

Læs mere

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. december 2014 14/16929-1 Jacob Pryds Winkel jawi@vd.dk 7244 3752 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 12810.201 Etape 12810, Næstved Omfartsvej

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG)

Læs mere

Økonomi i Budget 2016 til fodboldbaner og lysanlæg

Økonomi i Budget 2016 til fodboldbaner og lysanlæg Økonomi i 2016 Budget 2016 til fodboldbaner og lysanlæg Drift af fodboldbaner og lysanlæg Vedtaget budget 2016 Fodboldbaner 2015 2016 Drift 3.130.000 2.985.000 Mindre renoveringer 390.000 395.000 Anskaffelser

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype TBL Tilbudsliste Dato Februar 211 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-1 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE TILBUDSLISTE (TBL) ØSTLIG FORDELINGSVEJ E-1 TILBUDSLISTE

Læs mere

Rettelsesblad nr. 1 Rettelsesblad hørende til udbudsmateriale af

Rettelsesblad nr. 1 Rettelsesblad hørende til udbudsmateriale af Side : 1/5 Rettelsesblad nr. 1 Rettelsesblad hørende til udbudsmateriale af 14.12.2012 Side : 2/5 Emne Tekst Byggesagsbeskrivelse Bygherren ser gerne at entreprenører som normalt servicere ejendommene

Læs mere

Notat. Plan for håndtering af forurenet jord. Etape Udbygning af E45 Østjyske motorvej mellem Skærup-Vejle N

Notat. Plan for håndtering af forurenet jord. Etape Udbygning af E45 Østjyske motorvej mellem Skærup-Vejle N Notat Plan for håndtering af forurenet jord Etape 6063 - Udbygning af E45 Østjyske motorvej mellem Skærup-Vejle N 1. Indledning I forbindelse med udførelsen af anlægsprojektet etape 6063, Skærup-Vejle

Læs mere