11 Bilag 11.1 Interviewguide

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "11 Bilag 11.1 Interviewguide"

Transkript

1 11 ilag 11.1 Interviewguide it arbejde som socialarbejder - Hvor længe har du arbejdet på herberger? - Kan du beskrive, hvem der primært er brugere af herberget? - Kan du give en beskrivelse af din funktion som socialarbejder? (Primære arbejdsopgaver mm.) - Hvordan vil du definere formålet med dit arbejde? Et vellykket forløb med en bruger - Hvad indebærer et vellykket forløb med en bruger for dig? - Hvilke elementer udgør et godt samarbejde mellem medarbejdere og brugere? - Hvordan definerer du en god indstilling hos en bruger? Indsatsen overfor somaliske mænd - Hvor meget berøring har du haft med somaliske mænd i din rolle som socialarbejder? - Hvordan vil du beskrive målgruppen somaliske mænd, som befinder sig her på herberget? - Hvilken primær årsag oplever du ligger til grund for, at de somaliske mænd er her på herberget? - Hvilke mål indebærer en typisk opholdsplan for målgruppen somaliske mænd? - Hvordan udarbejdes en opholdsplan? (Ud fra generelle mål, i dialog med den enkelte bruger mm). - Hvilke udfordringer oplever du med målgruppen somaliske mænd? Kan du komme med konkrete eksempler på situationer hvor du har oplevet det? - Hvordan adskiller denne gruppe sig fra andre brugere på herberget? - Hvilke indsatser er rettet mod somaliske mænd? Hvordan behandler I denne gruppe på herberget? Udfordringer i forhold til misbrug - Hvordan definerer I et misbrug? (Khat). - Hvordan oplever du somaliernes syn på deres forbrug af khat? 1

2 - Hvilke påvirkninger/konsekvenser mener du, at khat har for somaliske mænd? (Positivt, negativt). - Hvad karakteriserer somaliske mænds misbrugsproblemer frem for andre grupper med misbrug? - Hvilke barrierer oplever du i arbejdet med en somalisk mand med misbrugsproblemer? - Hvad gør I for at afhjælpe misbrugsproblemerne blandt somaliske mænd? - Hvordan oplever du, at de somaliske mænd tager imod tilbud om misbrugsbehandling? - øler du, at du som socialarbejder har tilstrækkelig viden til at hjælpe de somaliske mænd med misbrugsproblemer? Kan du komme med et eksempel på en situation, hvor du ikke har haft tilstrækkelig viden? Udfordringer i forhold til kulturmøde - Hvilke udfordringer oplever du i arbejdet med somaliske mænd grundet deres kulturelle baggrund? (Religion, isolation mm.) - øler du, at du har tilstrækkelig kulturel viden om somaliske mænd til at kunne hjælpe dem? (Kan du give et eksempel på en situationen, hvor din indsigt ikke har været tilstrækkelig.) - øler du, at de somaliske mænd har tillid til dig som socialarbejder? Udfordringer i forhold til hjemløshed - Ser I hjemløshed som det overordnede problem, der ligger til grund for de øvrige problemstillinger, som de somaliske mænd står over for? Institutionelle rammer for indsatsen - På den måde systemet er indrettet i dag, mener du så, at du har de fornødne ressourcer og kompetencer til at hjælpe og imødekomme somaliske mænds behov? (Eksempel på en situation, hvor der ikke har været ressourcer til at hjælpe en somalisk mand?) - Kan du komme med nogle konkrete forslag til, hvordan indsatsen kan forbedres? - Er der en overensstemmelse mellem herbergets målsætning og de somaliske mænds egne målsætninger? 2

3 Øvrigt - Har du nogle yderligere bemærkninger eller noget der er relevant at tilføje, som vi ikke er kommet ind på? 3

4 11.2 Transskriberede interviews 11.2 Herbergcentret Sundholm d interview med interviewperson ørst så vil vi bare gerne høre lidt om din baggrund. Hvem du er, hvor længe du har arbejdet her osv.? Jeg har arbejdet her i cirka otte år. Min titel er tilsynsførende assistent. Så jeg sidder i en pædagogisk stilling, men er ikke uddannet pædagog. Jeg har læst historie på Københavns Universitet og jeg har en master i frikanske Studier også fra Københavns Universitet. Og det er meget typisk Hvad er vi fem pædagogiske stillinger, og to er pædagoger og tre er uuddannet, men har andre uddannelser. Så det er mest sådan en pædagogisk profil I har herinde. Er der nogle socialarbejdere eller socialrådgivere? Ja, en af dem der sidder i en pædagogisk stilling er socialrådgiver, eller det som hedder comecon. Vi plejer at have tre, men en af dem er på barsel. Så når arbejdet fungerer bedst, så har man det her samspil mellem en pædagog og en socialrådgiver Sådan tværfagligt? Ja. Hvor man så begge to er kontaktperson for samme person, og hvor man så har en løbende sparring. Hvorfor tror du så det fungerer bedst? Er det fordi, at der er flere forskellige kompetencer? Kombinationen, så man har forskellige vinkler på det, men også det at man løbende kan have en sparring, Holde samtaler om den enkelte beboer, så man ikke sidder med syv forskellige kolleger, og hvem skal man tale med om hvad? Men man løbende har den her samtale: Hvad kan man gøre her? Så der ligesom er to personer, der er tovholder på en beboer. Hvis du skal beskrive din funktion, hvad er det så dine arbejdsopgaver går ud på? Er det direkte kontakt? Samtaler? irekte kontakt. I første omgang har vi to huse med seksoghalvtres beboere og typisk to uddannede pædagoger på arbejde, hvilket er en vanvittig lav normering i betragtning af, at vi har med psykisk syge og aktive misbrugere at gøre. Så en stor del af arbejdsopgaverne er også bare at få arbejdsopgaverne til at fungere. e bliver syge, kommer op og slås. Men derudover er der så en løbende dokumentation af de personer man er kontaktperson for. Hvor vi skal lave forløbsplaner og så samarbejde med Hjemløseenhederne om støtteskrivelse til boligenheder, støttepunkter til voksenudredning. er er meget skrifteligt arbejde. Så formålet med jeres arbejde er altså både at få dagligdagen til at fungere her, men så også at få dem videre? Som udgangspunkt er det at få folk videre. Vi skal ikke så meget ind i at løse problemer. Hvis folk er aktive misbrugere, skal vi ikke overbevise dem om at holde op med at være misbrugere, men selvfølgelig hjælpe dem hvis de gerne vil. Men udgangspunktet er at finde et permanent bosted. et er det det handler om. et er også det de statistikker inde fra forvaltningen siger. Så andre problemer de måtte have, bliver ikke rigtig behandlet? ltså tit er det hele blandet sammen. 4

5 Men for jer at se, så handler det om at få dem ud i egen bolig først? Ja, få dem ud i egen bolig eller en eller anden form for permanent botilbud. et kan også være et plejetilbud, som er mere relevant. Tit er problemet også, at det er nemt at give folk deres egen bolig, men hvis de aldrig har prøvet det før, eller aldrig har haft succes med at prøve det før, og ikke har et netværk til at hjælpe en, så er det jo ikke svært at forestille sig at man kan sidde efter to måneder uden lys, fordi ong har lukket for lyset og der er fyldt med bananfluer, fordi man ikke kan finde ud af at tømme sin skraldespand. Eller man bliver smidt ud af sin lejlighed, fordi at man ikke kan indordne sig efter at man ikke må spille højt musik efter klokken toogtyve ude i samfundet. Og hvis en nabokone fortæller en, at man ikke må, og at man så truer hende med tæv, ikke? Så jeres mål er ikke bare at få dem videre. Har I stadig kontakt med dem? ltså når de har fået bolig? Principielt nej, men ofte har vi. Tit vender folk tilbage, fordi her er rart at være, og her er trygt at være, og så er der desværre også mange vi får tilbage, især fra den gruppe de somaliske mænd, som får lejligheder, men så ser vi dem et halvt eller et helt år efter igen, når de mister deres lejligheder. Og der er mange der har prøvet det tre eller fire gange, hvor der er et eller andet der slet ikke fungerer i indsatsen med den gruppe af somaliske mænd, typisk i 30 erne begyndelsen af 40érne. et kommer vi nok tilbage til. et hænger lidt sammen, men den typiske bruger af det her sted, den gennemsnitlige. Hvem er det der kommer her? Hvis man skal være meget hård, kan man sige, at Sundholm er et af de steder, man kommer når man ikke har andre muligheder. Man skal ikke bare være boligløs, man skal også være hjemløs. Hjemløs defineres ved at man har større problemer end bare at være boligløs. Typisk vil det være psykisk syge eller aktive misbrugere, eller begge dele. Og det betyder også, at der andre steder, herberger, hvor der er misbrugere, ja, men ikke aktivt misbrugere. Og det er på mange måder meget mere behagelige steder at opholde sig, for hvis du putter en masse narkomaner og alkoholikere ind i samme hus sammen med en håndfuld psykisk syge, og forskellige nationaliteter, så er der utrolig meget uro. Hvis du skal beskrive hvad et vellykket forløb med en bruger er, hvad vil det så være? u nævnte, at der var en løbende dialog og at I var flere om en bruger? I princippet er det vellykkede forløb, at man hurtigt finder ud af sammen med brugeren, hvad det er brugeren gerne vil og får hjulpet beboeren videre til noget, som passer til det den person gerne vil. Og at det foregår hurtigt, desværre. er er vanvittig meget bureaukrati. Mange burde være kommet videre efter tre måneder, men sidder her i halvandet år. Så det er noget med dialog og noget med tidsperspektivet også. et her med de tre måneder, er det noget som I har som mål? Nej, men der var på et tidspunkt forvaltningen talte om, at det var fuldstændig vanvittigt, for videre til hvad? Hvor der er andre dele af forvaltningen, der i den grad har flaskehalse, samtidig med at der er ved at ske noget nu, hvor du har TI og T, hvor folk kommer ud i boliger med forskellige former for støtte i forskellige perioder, så man netop kan få styr på de her ting, uden at folk meget hurtigt mister deres boliger. 5

6 Hvis du skal definere en bruger, som har den rette indstilling, eller som er let at få videre i systemet. Kan du sætte nogle ord på det? et er svært at tale om den rette indstilling, fordi hvad er den rette indstilling? Så kommer du ud i alle diskussionerne om, hvad det gode liv er. Og problemet er jo også, at vi har en stor gruppe, som måske ikke har så stor lyst til at komme andre steder hen, der faktisk godt kan lide at bo på Sundholm. et er trygt, det er rart, de kender det. Så kan det godt være, at man er god til at sige i samtaler: Jeg vil have min egen lejlighed, fordi det er det man skal sige. et handler måske om, at de lige nu bare kan få lidt tryghed? 1 Og her er de rammer hvor man kan få lov til det. Ja, og her er personale. Og det er meget skræmmende at komme ud i egen lejlighed, hvis man aldrig har prøvet det før. et kan være skræmmende nok for os andre. et er vel også et eller andet med, at man står der alene, der er et netværk der mangler? Ja Så vil vi spørge lidt mere ind til den somaliske mand, som er her på stedet eller dem, som du møder. Hvor meget har du at gøre med somaliske mænd her i dit arbejde? Er det nogle du sådan tit møder? Rigtig meget. Vi er oppe på, at mellem ti-tyve procent af vores brugere er somaliere. et er en gruppe vi har kunnet følge, og samtidig en meget speciel gruppe. Jeg har arbejdet her i seks-syv år, og det er næsten de samme jeg kender som kommer ind og ud, det er samme aldersgruppe, og det kommer også lidt tæt på, da det er folk på min egen alder, typisk i midten af 30 erne, starten af 40 erne. Hvor man har en følelse af, at de er kommet til anmark, men aldrig helt har brudt koden om, hvordan det her samfund fungerer, og nogle har fået lært sproget, andre har ikke. Og selv folk der har fået lært sproget, altså sådan helt fundamentalt med at kalde mig Rasmussen i stedet for Rasmus, fordi man ikke har gennemskuet at der både er Rasmus og Rasmussen og at der er noget der er et fornavn og noget der er et efternavn, ikke. Hvis man har svært ved at gennemskue det, så er det svært at finde ud af dagpengesystemet, ikke. Hvordan vil du beskrive målgruppen, de somaliske mænd? I forhold til andre som er her. Er der noget som skiller sig ud? Nu siger du, at det er meget de samme som kommer igen? Nu skal man passe på med ikke at generalisere, men noget der er fælles for dem, det er dels at der er rigtig mange i samme aldersgruppe. Og så er de typisk heftige misbrugere, som ofte er en kombination af kokain, khat og alkohol. Hvorfor tror du, at det netop er den aldersgruppe som ryger ind og ud af systemet? Jeg tror det har meget at gøre med det tidspunkt de er kommet til anmark på. Hvor de måske allerede er begyndt at få skabt sig en identitet i Somalia, men samtidig er for gamle til for alvor at få styr på uddannelse og de her ting. Ved nogle af dem har man en fornemmelse af, at de er gået direkte ind i et misbrug i anmark, og så ved jeg ikke hvor meget misbrug de har haft i Somalia. Mange af dem har jo oplevet fuldstændig vanvittige ting i Somalia, og mange af dem er jo tidligere børnesoldater. 6

7 Er de her helt alene? e er ikke taget herop med familie? Har de noget netværk? Mange af dem er kommet alene. er er også et netværk. u har dels en gruppe i 30 erne typisk, og så har du en gruppe der er ti-femten år ældre, som er meget forskellige. Nogle har haft det ret godt i Somalia og har så oplevet et gevaldigt statustab i anmark. Men generelt for dem er, ja, de har et netværk, men på tværs, så de har familie i Norge, Sverige og Kenya og Somalia. Og ofte er det folk, der har efterladt familie på vejen. Er der sådan en typisk opholdsplan for en somalisk mand? Ja Jeg kan printe en ud til jer senere. Seks uger efter folk er flyttet ind, skal der være påbegyndt en opholdsplan og den skal opdateres hver tredje måned. en er delt op i otte punkter: bolig, misbrug, økonomi osv. Og så er den så delt op i tre punkter: Hvad bekymrer, hvad fungerer osv. Og det er et redskab, man har på fornemmelsen er udviklet til folk, der tit har det lidt bedre og med lidt mere overskud end vores beboere. Vi har enkelte beboere, der har det godt og er mere velfungerende, hvor du kan sidde og have en dialog omkring udfyldelsen af opholdsplanen, men med mange af de beboere vi har bliver det til, at man skaber kontakten og at man snakker sammen. Men udgangspunktet for møderne er ikke opholdsplanen, men at man sørger for at snakke løbende om, hvad det er der sker i det her menneskes liv. Så dialogen er egentlig vigtigt ved de her somaliske mænd? Ja. Og den personlige relation betyder rigtig meget. e er bedre til at forholde sig til enkelte personer end til systemet. Oplever du det som værende ekstra problematisk, at lave de her opholdsplaner med somaliske mænd fremfor andre brugere? Nej, egentlig ikke. et er meget forskelligt. et er selvfølgelig meget svært at lave sådan noget, hvis folk ikke kan tale dansk eller engelsk. Har I noget som var specielt henvendt til somaliske mænd fremfor andre? Ja, men altså du kan jo dele folk op i forskellige grupper, ikke. Man kunne godt forestille sig, at der med dem ville være problemer i forhold til køn og kvindelige ansatte, men det interessante er, at tit er der større problemer med andre afrikanere, og med arabiske mænd end somaliere. eskyttertrang overfor kvindelige ansatte. Generelt synes jeg ikke det er et stort problem. Jeg synes næsten problemet er større med grønlandske mænd. Lige for at følge op, der er ikke nogle indsatser, der er direkte rettet mod denne gruppe, men mere som individer? ltså, der har været - ikke her på herberget der var Isbeddelprojektet for efterhånden en del år siden. Jeg ved ikke om I..? Jo, vi har læst om det. Men der er altså ikke noget i hverdagen her? Nej. Men det er interessant, at de nu begynder og komme på de forskellige plejetilbud. Vi havde ovenpå et plejetilbud, hvor de var ret heldige, da der blev ansat et par unge somaliske social og sundhedsassistenter før de begyndte at få indrykket somaliske beboere. et var ekstremt positivt og der var nogle, der havde nogle bekymringer først. Med al respekt for jeres køn et sådan lidt kvindeunivers, med nogle halvgamle social og sundhedsassistenter. Kunne spekulere på, om det nu var en god ide og om de kunne finde ud af, at håndtere alle de somaliske mænd herude. Og det viste sig overhoved ikke at være et 7

8 problem egentlig. er var stor respekt omkring dem, og mange brugte også meget tid på at pege på dem og sige: e er rigtige somaliere. Vi er bare nogle sutter. et er sådan der vi er! Somalier har styr på tingene, men det er bare os der Så det var egentlig meget rørende. Hvordan defineres et misbrug herude? er er meget få der nøjes med khat, tit bliver det kombineret med andre ting, og mit indtryk er også jeg ved det ikke jeg har prøvet at undersøge det, men jeg bilder mig altså ind, at der sker et eller andet når man blander khat og alkohol. Så det er blandingen af de to? Ja, og så er der lige lidt kokain oveni. Har du noget at sige om deres syn på khat? Mange tygger det, men mit indtryk er, at det er aftagende. Ved du hvorfor de tager det? e får en mild bedøvelse af det. Og det er derfor jeg siger, jeg mener der sker et eller andet når de blander det med alkohol. Ligesom visse former for nervemedicin. Hvis du tager rohypnol og alkohol sammen, så bliver virkningen en anden. Kan du se, om det har nogle konsekvenser for dem at de tager det? et er jo svært. rikker du mere end ti øl om dagen har det konsekvenser. Når du hører dem omtale deres forbrug af khat, altså om det bare er sådan lidt hyggeligt og noget man gør med vennerne, eller om de selv ser det som..? Khat er ikke det, der fylder meget. et er når det bliver kombineret med andre store problemer. Er det lige før at man kan sige, at khat kan have nogle positive effekter? et vil jeg ikke sige, at jeg har oplevet. Måske andre steder end her kan det være hyggeligt. Men det svarer jo til at sige, at alkohol kan have en masse positive effekter i nogle menneskers liv. Men ikke så meget på Sundholm. Er der nogle barrierer pga. deres misbrug? Ikke anderledes end alle andre brugere. et er jo svært at få en tilværelse til at fungere, hvis man er misbruger, og man kommer op og slås og skylder penge, kriminalitet Gør I noget for at afhjælpe det problem? Vi prøver jo på at formidle kontakt til Rådgivningscenter osv. Hvis de selv er indstillet på det, men generelt så henvender metadonbehandling sig til folk, der har heroinmisbrug mere end kokainmisbrug. Så der er nogle problemer der. et er meget sjældent, at man oplever somaliere i succesfyldt alkoholbehandling. et er også derfor jeg synes det er vanvittigt spændende at snakke med jer, og jeg glæder mig til at læse jeres opgave. er er virkelig nogle udfordringer. Mener du, at grunden til at der er så få der tager imod behandling, er fordi de ikke er indstillet på at få hjælp? Eller fordi systemet ikke er indrettet, så det retter sig mod somaliske mænd med et misbrug? Jeg har bestemt spekuleret på det. Jeg er dig svar skyldig. en gruppe af somaliske mænd vi har her, er det helt tydeligt at det er meget svært for dem at holde sig ædru længere tid af gangen. Vi har en gruppe af psykisk syge, der 8

9 ikke er misbrugere, som fungerer på en helt anden måde. Hvordan fungerer det så, hvis de skal i behandling? Er det så jer der siger: Vi kan se, du har et problem her, eller er det dem der henvender sig? Tit er det igennem en samtale eller dialog, hvor man spørger om det er noget de har lyst til at komme i behandling for. Så kan vi så formidle kontakt. Er der mange, der siger ja tak til det? landt somalierne er det forbløffende lidt Hvad tror du grunden er? Er det fordi de ikke forstår hvad behandlingssystemet er? or nogle virker det som om, de har svært ved at forstå det, ja. Når man er helt ude i et alkoholmisbrug, kan det være svært at finde ud af, at man skal holde op med at drikke. Men det lyder lidt som om, du ser alkohol som et større problem end khat? Khat fylder ikke så meget længere. lkohol er et meget større problem. Men det er generelt, at denne gruppe har et alkoholmisbrug? Og et kokainmisbrug. Når du har med de her mennesker at gøre, føler du så, at du har nok viden og kompetencer til at kunne hjælpe denne gruppe? (Svarer ikke) I forhold til misbrugsproblemer, der formidler I jo bare en kontakt, men det er jo ikke noget I går ind i på den måde? Meget sjældent. Hvad er det så ellers for nogle problemstillinger I prøver at hjælpe dem med? et handler jo om at prøve at få en vis stabilitet på en tilværelse, og der kan misbrug også komme ind under. Men også at fok er syge. or halvanden måned siden havde jeg en beboer, der døde af T (tuberkulose). Og tuberkulose er ikke noget man skal dø af, men hvis man ikke kan finde ud af at tage pillerne, og der er så meget kaos i ens liv. t dø af T er mere et symptom på, at der er lidt styr på ens tilværelse end at man egentlig dør af T. I 2012 er der ingen der skal dø af T, vel. Nej. I forhold til de udfordringer og problemstillinger, er der så nogle der relaterer sig til deres kulturelle baggrund? Generelt med folk der er kommet til anmark relativt sent, er der nogle der har meget svært ved at bryde koden i det danske samfund. orstå hvordan det hænger sammen. Går I ind og hjælper der? et skal vi jo. Når de bliver sanktioneret af deres kontanthjælp, fordi de ikke er mødt op til samtale i jobcenteret. Og så er der jo også den klassiske med, at min opfattelse er, at somaliske mænd og kvinder oftere lever mere adskilt end i stort set alle andre kulturer. Så det der med at man kan bo her og så have en kone ude i byen, som man måske ligefrem har børn med, er ikke ualmindeligt. Jeg ved ikke hvor meget der ligger i kulturen, men mit indtryk er, at mænd og 9

10 kvinder lever meget adskilt i Somalia. Hvilket måske også gør, at du har de her problemer med at mænd så på et eller andet tidspunkt ikke bliver lukket ind hos konerne igen, hvis de ikke økonomisk Ja, så har de ikke så meget at byde på som mænd. Hvorfor er det lige de somaliske mænd, der ofte kommer igen? Og især har svært ved at bryde de koder du snakker om i forhold til andre grupper, som kommer fra andre lande? Ja, vi ser enkelte tyrkere, typisk psykisk syge, enkelte iranere typisk misbrugere, men som ikke er en del af et iransk miljø. Ingen pakistanere overhovedet. Og så nordafrikanere, eller arabere, marokkanere, som typisk er misbrugere, men som heller ikke er en del af et egentlig miljø. Mens somalierne virkelig er en massiv gruppe og tilbringer rigtig meget tid sammen. Så det kan måske egentlig også spille en rolle i forhold til, at de bliver ved med at vende tilbage? er er en masse somaliere, et netværk. Men problemet er jo så bare at det fællesskab der er herude, er et misbrugsfællesskab. øler du, at de har tillid til dig, som medarbejder? Ja. et kan jeg glæde mig over. et er mit indtryk generelt. et er at de godt kan lide os og at de har tillid til os. Og meget af det er også relationer igennem mange år. I forhold til systemet, så er det mere enkelte personer, end hvor de tænker på systemet som sådan. Ser I hjemløshed, som det der forårsager andre problemer? Ved somaliergruppen er det næsten skræmmende, hvordan det er den anden vej omkring. Vi har virkelig folk som har været ude, to-tre gange og mere i egen lejlighed og i sagens natur holder op med at være hjemløse, men der går ikke ret lang tid inden vi ser dem igen. Naboklager, og det kan være svart at forstå, at man ikke må spille højt musik hver aften, og folk der pisser og fester lige udenfor. iskussioner med naboer hvor man hidser sig for meget op og så bliver man jo smidt ud. Og det gør man jo så også, hvis man glemmer at betale husleje. Er det anderledes end i forhold til andre grupper? Hvis man kunne give alle hjemløse en toværelses lejlighed i ispebjerg, så kunne vi jo afhjælpe hjemløshed i løbet af et halvt års tid. Men så ville der være en lang række andre problemer også? øler I lidt at den indsats I har lavet er lidt op af bakke? Ja, nissen flytter med. Især de her somaliere ser vi tit igen ganske kort tid efter. Meget trist. Jeg er meget glad for, at der er kommet mere styr på støttekontaktordninger, de har alle mulige forskellige navne. et er der jeg føler, at man kan gøre noget. Også rent kassetænkning, det koster om måneden at bo her, mens at det ikke koster så meget at have en, der kommer et par timer om ugen, som kan hjælpe med at tale med naboerne. øler du, at I har de fornødne ressourcer og kompetencer? Eller det er ikke det, der er årsagen til at de kommer igen? Problemerne ligger mere i, at man sætter folk ud i lejligheder uden den støtte, de har behov for. Man har tidligere forsøgt forskellige botræningsting, men det er en vanvittig svær kode at bryde. Jeg ville ønske jeg havde brudt den. Men det er da positivt, at man har fundet ud af, at hvis de får noget støtte i eget 10

11 hjem så.. Ja, og meget af det er også fundamentalt, ikk. t da vi var omkring de tyve år fik vi jo også massiv støtte fra både venner og familie. Og ja, de første tyve år af vores liv er jo gået i et stort botræningsprojekt. Vores mødre har lært os at tørre af efter os selv, at vaske vores tøj. Kan du se, hvad der virker? lt hvad der hedder bostøtte og så er der et stort behov for plejetilbud til gamle alkoholikere. er kommer flere. ehovet er så stort. Ud af vores seksoghalvtres beboere, sidder der nu seks-syv, som venter på at komme i en boform, hvor de kan få noget mere støtte. øler du, at det I har at tilbyde her - jeres målsætning med stedet - at det stemmer overens med somaliernes ønsker eller målsætning? Vi kan jo have nogle diskussioner med dem i forhold til, hvad der skal ske i fremtiden for dem. Mange vil jo bare gerne have en lejlighed. Hvor man har nogle bizarre diskussioner: Jamen du havde jo en lejlighed for fire måneder siden, hvorfor har du ikke det længere?. Jamen, det var fordi jeg ikke betalte husleje. Hvorfor betalte du ikke husleje?. et var fordi jeg havde en gadegæld, der var vigtigere. Nå, så det var dit misbrug, der gjorde det?. Nej, det var bare gadegæld, fordi jeg kom til at rulle den forkerte. u kom til at rulle den forkerte? Så du skal rulle de rigtige?. et er ekstremt det her, men det er en samtale jeg har haft. Men det de forventer her, det er først og fremmest, at I fremskaffer dem en bolig? et er der mange, der gør. Er det et ønske de kommer med? et er mit indtryk. er er nogle somalier, der er kommet ind, hvor de måske har overdrevet deres misbrug for at få lov til at være her. ltså hvor dette kan være en genvej til en bolig. Men omvendt så oplever vi også nogle der hvor vi synes de har en urealistisk ide i forhold til hvor meget de kan klare, og det bliver jo så desværre bekræftet. Vi har faktisk ikke så meget mere. Er der noget andet, du vil tilføje? Noget vi ikke er kommet ind på vedrørende somaliske mænd? Noget du synes der er vigtigt at pointere i forhold til dem? et er jo interessant, at jeg tror jeg kun har mødt en enkelt eller to somaliske kvinder, og at de findes stort set ikke. et synes jeg er meget interessant. et er stort set kun somaliske mænd. Hvis du sammenligner med grønlændergruppen - det ligger lige for, for det er de to store ikke-danske grupper der er her - der er der jo rigtig mange kvinder. Har du nogle bud på hvorfor? Mit bud er, at kvinderne har været bedre ti at udnytte de muligheder, der er. e har knækket koden? Og så også det der med, at somaliske mænd og kvinder lever mere hver for sig, end i mange andre kulturer, hvilket jo så gør at når man enten får offentlig forsørgelse eller har fået en uddannelse så man kan forsørge sig selv, så er der måske ikke så stort behov for den somaliske mand. I hvert fald i den generation. 11

12 11.2 Kirkens Korshær d interview med interviewperson Vi er interesserede i at få mere viden omkring hjemløse somaliske mænd med misbrugsproblemer. Vi er meget interesserede i at få jeres forståelse af denne her målgruppe, og hvordan indsatsen er målrettet denne her gruppe. Vi har lavet en interviewguide, hvor vi først spørger meget generelt ind til alle brugere, og så går vi mere specifikt ned og spørger om somaliske mænd med misbrugsproblemer. Okay. Vi vil lige starte med at høre, hvor længe du har arbejdet her? Jeg har været her i næsten elleve år. Hvad er din baggrund? Jeg er socialpædagog. et er jeg først blevet sådan her indenfor de sidste par år? Kan du beskrive, hvem der primært bruger herberget? Jamen det gør hjemløse mennesker, som typisk også har et misbrugsproblem. et er både mænd og kvinder, og vi kalder dem jo udsatte borgere. Og det betyder jo, at det ikke bare er du og jeg der er sat ud af en lejlighed, der ligger noget bag, og det kan netop være misbrug, det kan være psykisk sygdom. Kan du beskrive din primære funktion her? ltså når de kommer her til, så er min opgave selvfølgelig at få dem installeret på et værelse. Så er min opgave at tage kontakt til deres sagsbehandler på kommunen. inde ud af, hvordan vi kan hjælpe vedkommende. Skal vedkommende ud i egen bolig igen, skal han ud i en bolig med støtte eller en anden institution end denne her, for vi er kun et midlertidigt opholdssted. Hvis de ikke modtager kontanthjælp, så skal jeg hjælpe dem med at få sat en kontanthjælpssag i gang. Jeg skal hjælpe folk med at starte pensionsansøgninger op, hvis det er det de vil. Jeg følger dem til læge, altså alle de her praktiske ting. Ja. Hvordan vil du definere dit formål med dit arbejde? ormålet er jo, at de skal integreres i samfundet igen, og det kan jo godt være lidt svært. I hvert fald at integrere dem på det der er normen. Så må vi prøve at gøre det lidt anderledes på deres præmisser, ud fra de ressourcer de har. Ja. Hvordan ser du et vellykket forløb med en borger her? Et vellykket eller succesfuldt forløb det er selvfølgelig, at de kommer ud i egen bolig. t de bliver måske ikke nødvendigvis deres misbrug kvit, men får så meget styr på det, at de er mere stabiliserede. Eller at de kommer ud i arbejde igen, det er der jo et fåtal der gør. Og så er det jo succesfuldt, kan man sige. Er der forskel på den enkelte bruger her? Hvordan deres indstilling er og hvordan de forholder sig til, hvordan arbejdet med dem skal være og hvordan de kommer videre? Ja, og det er jo fordi de her borgere er forskellige. et kan godt være, at de kommer med mange af de samme problematikker, men de har en forskellig opfattelse af, hvad der burde gøres for dem. Nogle kommer med den indstilling, at de fralægger sig et hvert ansvar, og så er det os der skal overtage deres liv, og servicere dem og gøre alt for dem, uden at de selv tager ansvar. Og det kan vi jo ikke. e skal være medspillere, ellers er der jo ikke nogen idé med at vi hjælper 12

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Jeg bor lige derovre

Jeg bor lige derovre UNGE HJEMLØSE I 'Den første nat var ikke så slem' Jens er 19 år og har været hjemløs de sidste tre måneder. Han er en af de cirka 1.300 hjemløse unge, der udgør en fjerdedel af alle hjemløse i Danmark.

Læs mere

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014 1 Kontaktpersonens navn: Den unges navn: Dato: 2 Boligforhold Profil 1: Jeg er meget tilfreds med at bo på Rismøllegården og har det godt med de andre beboere og personalet. Profil 2: Jeg er hovedsagligt

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk

NYE MULIGHEDER. blåkorshumlebæk.dk NYE MULIGHEDER blåkorshumlebæk.dk Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Har du drukket alkohol i kortere eller længere tid kan din krop være medtaget, dit humør er måske trist og dit netværk

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var Mor i krise Store kriser i privatlivet og på arbejdet var mere, end Iben kunne magte, så da hendes 16-årige søn blev smidt ud af skolen efter at have røget hash, gik hendes verden i spåner. Men efter hjælp

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Ønsker du at få hjælp og støtte til at lade flasken stå og

Læs mere

Bilag 1: Interview med Søren

Bilag 1: Interview med Søren 1 0 1 0 1 Bilag 1: Interview med Søren Søren, år. Søren er en dreng på år, som har boet på Birkedalen i to og et halv år. Søren oplevede, ligesom sin lillebror, at være i klemme mellem forældrene efter

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Progression i arbejdsmarkedsparathed

Progression i arbejdsmarkedsparathed Progression i arbejdsmarkedsparathed Et kvalitativt forløbsstudie af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtageres forløb mod arbejdsmarkedet Sophie Danneris Ph.d. stipendiat v. Væksthuset & Aalborg Universitet,

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Alle kan få brug for et råd

Alle kan få brug for et råd Alle kan få brug for et råd U-turns rådgivning er også åben for fædre, mødre, kærester, bonusforældre, søskende og andre mennesker, som er tæt på unge med rusmiddelproblemer, og som har behov for støtte.

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Intern undersøgelse af omfanget

Intern undersøgelse af omfanget Intern undersøgelse af omfanget 2014 af borgere med misbrug på de socialpsykiatriske botilbud i Københavns Kommune Drift og Udviklingskontor for Udsatte og Psykiatri Københavns Kommune, Socialforvaltningen

Læs mere

Iw1: Hvad var din beskæftigelse før du kom i arbejde, øhh aktivering eller blev arbejdsløs?

Iw1: Hvad var din beskæftigelse før du kom i arbejde, øhh aktivering eller blev arbejdsløs? Bilag 2 Ip2: Informant Iw1 og Iw2: Interviewere Iw1: Men det første spørgsmål er bare hvor gammel er du? Ip2: Jeg er 49. Iw1: Hvornår blev du arbejdsløs? Ip2: Det gjorde jeg i 2011 i sommeren. Iw1: Hvad

Læs mere

Pårørende til irakiske sindslidende: De pårørendes oplevelse Foreløbige resultater af en interviewundersøgelse

Pårørende til irakiske sindslidende: De pårørendes oplevelse Foreløbige resultater af en interviewundersøgelse Pårørende til irakiske sindslidende: De pårørendes oplevelse Foreløbige resultater af en interviewundersøgelse Camilla Blach Rossen Sygeplejerske, cand.cur., ph.d. stud. Program Metodologiske udfordringer

Læs mere

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien

Housing First. - en del af Hjemløsestrategien Housing First - en del af Hjemløsestrategien Den nationale hjemløsestrategi Satspulje på 500 millioner kr. for perioden 2009-2012 8 kommuner særligt udvalgt (400 millioner) Københavns Kommune (210 millioner)

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

BØRN 20 Nr. 14. 1999

BØRN 20 Nr. 14. 1999 BØRN 20 Nr. 14. 1999 Forældremyndighed Af Karsten Larsen En skilsmisse bør defineres først og fremmest som en social begivenhed. har to forældre Er der børn med i spillet, bør der være tvungen rådgivning

Læs mere

Velkommen til vores boselv-projekt for udsatte unge: Far, mor og andres børn.

Velkommen til vores boselv-projekt for udsatte unge: Far, mor og andres børn. Velkommen til vores boselv-projekt for udsatte unge: Far, mor og andres børn. Alle unge har ret til en god fremtid For langt de fleste unge i Danmark er det at flytte hjemmefra en positiv begivenhed, som

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Ensomhed i egen bolig hvordan oplever borgerne det?

Ensomhed i egen bolig hvordan oplever borgerne det? Ensomhed i egen bolig hvordan oplever borgerne det? Lars Benjaminsen 09-09-2014 1 Ensomhedens årsager og mekanismer Misbrug langvarig nedslidning af relationer til både familie og gamle venner erstatning

Læs mere

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS

NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS STOF nr. 4, 2004 Misbrugsprofil NY MISBRUGSPROFIL OG BEHANDLINGSSYSTEMETS RESPONS Misbrugsprofilen blandt de nytilkomne i behandlingssystemet er under drastisk forandring. Hvilke konsekvenser skal det

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!!

Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!! Har du en skobutik eller en kniv? Rusmidler i konteksten overgange!! Hvad definerer mig? Står på 4 søjler Illeris Modkvalificeringens pædagogik Spillerummet Empowerment Fremtidsværkstedsmodel Ung til ung

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Opgave af Inger, Rikke, Sussie, Peter, Jesper & Hanne. December 2007 Vejleder og underviser: Pia Bille, Region Sjælland. Introduktion til undersøgelsen Afsluttende

Læs mere

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk)

Spørgeskema. Unge 16-18 år. (Dansk) Spørgeskema Unge 16-18 år (Dansk) Kære 16-18- årige din opfattelse, Godt at vide: Hvordan gør du? Eksempel: 15. Hvor stor en del af året bor du i dit boligområde? Hvad får du ud af det? 1 Først et par

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Villa, vovse og. weed

Villa, vovse og. weed Villa, vovse og weed Ved ordet stofmisbrugere tænker de fleste mennesker uvægerligt på kanyler i rendestenen og socialklasse fem. Men der findes også en anden slags stofafhængige, som indtil for få år

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Kan du snakke lidt om de visioner der står til grund for kollektivet?

Kan du snakke lidt om de visioner der står til grund for kollektivet? Transskription 0053.MP3 Længde: 00:39:34 Tilstede: - Interviewer: Tessa Wilson Bendix og André Surrugue Frost - Personale: Maria Søndergaard, sygeplejerske. Kan du snakke lidt om de visioner der står til

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden.

A: Jeg er lige flyttet sammen med min kæreste på Nørrebro for, ja den 1. - to uger siden. Interview med Agni I = Interviewer A = Agni I: Ok ja, så hvis du vil starte med at fortælle lidt om dig selv, hvor gammel du er og sådan... A: Ja, men jeg er lige blevet færdig som pædagog, her i januar,

Læs mere

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen

Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Motion og skizofreni PsykInfo 24. August 2011 Kroppens ambivalens unge med skizofreni og deres oplevelse af kroppen Ane Moltke,psykomotoriskterapeut OPUS Nørrebro Kroppens ambivalens Man får det bedre

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. 15. november 2012 ved Dalgaarden, Afdeling Bakken

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn. 15. november 2012 ved Dalgaarden, Afdeling Bakken Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 15. november 2012 ved Dalgaarden, Afdeling Bakken 3. december 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Dalgaarden

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Rigsfællesskabet holder grønlændere udenfor

Rigsfællesskabet holder grønlændere udenfor STOF nr. 23, 2014 SÅ VENDER VI KAJAKKEN Rigsfællesskabet holder grønlændere udenfor Paradoks: Fordi grønlændere indgår i rigsfællesskabet, bliver de tilbudt mindre hjælp til at integrere sig i Danmark

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering Juli 2003 Et redskab til matchning af brugere og botilbud Indflytningsparathedsskema IPAS for evaluering Forord Notatet om indflytningsparathedsskemaet IPAS er udarbejdet på baggrund af en evaluering af

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Glæden ved at kvitte cannabis

Glæden ved at kvitte cannabis Glæden ved at kvitte cannabis Af Chris Sullivan www.quitcannabis.net 1 Bag om forfatteren Som ung levede Chris Sullivan det hårde liv, hvor han indtog stort set hvilket som helst stof han kunne få fat

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241

INDHOLDSFORTEGNELSE. Skriv selv: 1. Mit liv med alkohol... 238 2. Dagbog om at lære at drikke med måde... 241 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning............................................ 6 2. Læsevejledning......................................... 14 3. Min egen historie.......................................

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014

Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Socialsygeplejerske på Bispebjerg Hospital Den årlige patientstøttedag 2014 Disposition: Socialsygeplejersken historie Formål Arbejdsform Netværk Case 1 Case 2 Case 3 Socialsygeplejerskens historie Region

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Integrationsprojekt i AGF

Integrationsprojekt i AGF Integrationsprojekt i AGF Projektleder Anne Kofoed Nannerup (uden billeder af pigerne og kvinderne) Præsentation Anne Kofoed Nannerup, 23 år Studerer til sygeplejerske i Aarhus Tidl. konkurrencesvømmer

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Bænk eller behandling?

Bænk eller behandling? Bænk eller behandling? Det er alt for dyrt at spare Jeg har ventet 209 dage på behandling Kommunen har for travlt Flemming Hansen drikker 30 guldøl om dagen. For 209 dage siden bad han om at komme i behandling.

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre?

Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre? Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre? To typer samtaler om alkohol 1. Kort opsporende samtale Systematisk indarbejdet vane Medarbejdere der har

Læs mere

MOBILTEAMET. En fortælling om mennesker

MOBILTEAMET. En fortælling om mennesker MOBILTEAMET En fortælling om mennesker Etablering Foråret 2009, 5 borgere, 2,3 mill. Permanent i 2010, 8 borgere Tænkt som Længerevarende botilbud i eget hjem + døgntelefon Tværfagligt team, med erfaringer

Læs mere

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014

UngeSamtalen Udarbejdet af UngeBasen Randers Kommune 2014 1 Navn: Dato: 2 Boligforhold Profil 1: Jeg er meget tilfreds med at bo på Rismøllegården og har det godt med de andre beboere og personalet. Profil 2: Jeg er Jeg er hovedsagligt tilfreds med at bo på Rismøllegården

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

BEDRE TIL AIKIDO END SOCIALE KODER

BEDRE TIL AIKIDO END SOCIALE KODER BEDRE TIL AIKIDO END SOCIALE KODER AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN Alex Duong på 19 år går på Midtfyns Gymnasium, hvor der er en speciallinje for personer med diagnoser inden for autisme spektret.

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej

Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Fremtidig organisering af Støttecenter Næsborgvej Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de psykisk sårbare borgere på Næsborgvej 90. Baggrunden er et ønske om at skabe et samlet miljø

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

integration vs. inklusion

integration vs. inklusion integration vs. inklusion Produktionsskolernes mange formål Produktionsskolen skal forberede til uddannelse. Produktionsskolen som en arbejdspraktisk oplæringsvirksomhed. Produktionsskolen som socialpædagogisk

Læs mere