11 Bilag 11.1 Interviewguide

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "11 Bilag 11.1 Interviewguide"

Transkript

1 11 ilag 11.1 Interviewguide it arbejde som socialarbejder - Hvor længe har du arbejdet på herberger? - Kan du beskrive, hvem der primært er brugere af herberget? - Kan du give en beskrivelse af din funktion som socialarbejder? (Primære arbejdsopgaver mm.) - Hvordan vil du definere formålet med dit arbejde? Et vellykket forløb med en bruger - Hvad indebærer et vellykket forløb med en bruger for dig? - Hvilke elementer udgør et godt samarbejde mellem medarbejdere og brugere? - Hvordan definerer du en god indstilling hos en bruger? Indsatsen overfor somaliske mænd - Hvor meget berøring har du haft med somaliske mænd i din rolle som socialarbejder? - Hvordan vil du beskrive målgruppen somaliske mænd, som befinder sig her på herberget? - Hvilken primær årsag oplever du ligger til grund for, at de somaliske mænd er her på herberget? - Hvilke mål indebærer en typisk opholdsplan for målgruppen somaliske mænd? - Hvordan udarbejdes en opholdsplan? (Ud fra generelle mål, i dialog med den enkelte bruger mm). - Hvilke udfordringer oplever du med målgruppen somaliske mænd? Kan du komme med konkrete eksempler på situationer hvor du har oplevet det? - Hvordan adskiller denne gruppe sig fra andre brugere på herberget? - Hvilke indsatser er rettet mod somaliske mænd? Hvordan behandler I denne gruppe på herberget? Udfordringer i forhold til misbrug - Hvordan definerer I et misbrug? (Khat). - Hvordan oplever du somaliernes syn på deres forbrug af khat? 1

2 - Hvilke påvirkninger/konsekvenser mener du, at khat har for somaliske mænd? (Positivt, negativt). - Hvad karakteriserer somaliske mænds misbrugsproblemer frem for andre grupper med misbrug? - Hvilke barrierer oplever du i arbejdet med en somalisk mand med misbrugsproblemer? - Hvad gør I for at afhjælpe misbrugsproblemerne blandt somaliske mænd? - Hvordan oplever du, at de somaliske mænd tager imod tilbud om misbrugsbehandling? - øler du, at du som socialarbejder har tilstrækkelig viden til at hjælpe de somaliske mænd med misbrugsproblemer? Kan du komme med et eksempel på en situation, hvor du ikke har haft tilstrækkelig viden? Udfordringer i forhold til kulturmøde - Hvilke udfordringer oplever du i arbejdet med somaliske mænd grundet deres kulturelle baggrund? (Religion, isolation mm.) - øler du, at du har tilstrækkelig kulturel viden om somaliske mænd til at kunne hjælpe dem? (Kan du give et eksempel på en situationen, hvor din indsigt ikke har været tilstrækkelig.) - øler du, at de somaliske mænd har tillid til dig som socialarbejder? Udfordringer i forhold til hjemløshed - Ser I hjemløshed som det overordnede problem, der ligger til grund for de øvrige problemstillinger, som de somaliske mænd står over for? Institutionelle rammer for indsatsen - På den måde systemet er indrettet i dag, mener du så, at du har de fornødne ressourcer og kompetencer til at hjælpe og imødekomme somaliske mænds behov? (Eksempel på en situation, hvor der ikke har været ressourcer til at hjælpe en somalisk mand?) - Kan du komme med nogle konkrete forslag til, hvordan indsatsen kan forbedres? - Er der en overensstemmelse mellem herbergets målsætning og de somaliske mænds egne målsætninger? 2

3 Øvrigt - Har du nogle yderligere bemærkninger eller noget der er relevant at tilføje, som vi ikke er kommet ind på? 3

4 11.2 Transskriberede interviews 11.2 Herbergcentret Sundholm d interview med interviewperson ørst så vil vi bare gerne høre lidt om din baggrund. Hvem du er, hvor længe du har arbejdet her osv.? Jeg har arbejdet her i cirka otte år. Min titel er tilsynsførende assistent. Så jeg sidder i en pædagogisk stilling, men er ikke uddannet pædagog. Jeg har læst historie på Københavns Universitet og jeg har en master i frikanske Studier også fra Københavns Universitet. Og det er meget typisk Hvad er vi fem pædagogiske stillinger, og to er pædagoger og tre er uuddannet, men har andre uddannelser. Så det er mest sådan en pædagogisk profil I har herinde. Er der nogle socialarbejdere eller socialrådgivere? Ja, en af dem der sidder i en pædagogisk stilling er socialrådgiver, eller det som hedder comecon. Vi plejer at have tre, men en af dem er på barsel. Så når arbejdet fungerer bedst, så har man det her samspil mellem en pædagog og en socialrådgiver Sådan tværfagligt? Ja. Hvor man så begge to er kontaktperson for samme person, og hvor man så har en løbende sparring. Hvorfor tror du så det fungerer bedst? Er det fordi, at der er flere forskellige kompetencer? Kombinationen, så man har forskellige vinkler på det, men også det at man løbende kan have en sparring, Holde samtaler om den enkelte beboer, så man ikke sidder med syv forskellige kolleger, og hvem skal man tale med om hvad? Men man løbende har den her samtale: Hvad kan man gøre her? Så der ligesom er to personer, der er tovholder på en beboer. Hvis du skal beskrive din funktion, hvad er det så dine arbejdsopgaver går ud på? Er det direkte kontakt? Samtaler? irekte kontakt. I første omgang har vi to huse med seksoghalvtres beboere og typisk to uddannede pædagoger på arbejde, hvilket er en vanvittig lav normering i betragtning af, at vi har med psykisk syge og aktive misbrugere at gøre. Så en stor del af arbejdsopgaverne er også bare at få arbejdsopgaverne til at fungere. e bliver syge, kommer op og slås. Men derudover er der så en løbende dokumentation af de personer man er kontaktperson for. Hvor vi skal lave forløbsplaner og så samarbejde med Hjemløseenhederne om støtteskrivelse til boligenheder, støttepunkter til voksenudredning. er er meget skrifteligt arbejde. Så formålet med jeres arbejde er altså både at få dagligdagen til at fungere her, men så også at få dem videre? Som udgangspunkt er det at få folk videre. Vi skal ikke så meget ind i at løse problemer. Hvis folk er aktive misbrugere, skal vi ikke overbevise dem om at holde op med at være misbrugere, men selvfølgelig hjælpe dem hvis de gerne vil. Men udgangspunktet er at finde et permanent bosted. et er det det handler om. et er også det de statistikker inde fra forvaltningen siger. Så andre problemer de måtte have, bliver ikke rigtig behandlet? ltså tit er det hele blandet sammen. 4

5 Men for jer at se, så handler det om at få dem ud i egen bolig først? Ja, få dem ud i egen bolig eller en eller anden form for permanent botilbud. et kan også være et plejetilbud, som er mere relevant. Tit er problemet også, at det er nemt at give folk deres egen bolig, men hvis de aldrig har prøvet det før, eller aldrig har haft succes med at prøve det før, og ikke har et netværk til at hjælpe en, så er det jo ikke svært at forestille sig at man kan sidde efter to måneder uden lys, fordi ong har lukket for lyset og der er fyldt med bananfluer, fordi man ikke kan finde ud af at tømme sin skraldespand. Eller man bliver smidt ud af sin lejlighed, fordi at man ikke kan indordne sig efter at man ikke må spille højt musik efter klokken toogtyve ude i samfundet. Og hvis en nabokone fortæller en, at man ikke må, og at man så truer hende med tæv, ikke? Så jeres mål er ikke bare at få dem videre. Har I stadig kontakt med dem? ltså når de har fået bolig? Principielt nej, men ofte har vi. Tit vender folk tilbage, fordi her er rart at være, og her er trygt at være, og så er der desværre også mange vi får tilbage, især fra den gruppe de somaliske mænd, som får lejligheder, men så ser vi dem et halvt eller et helt år efter igen, når de mister deres lejligheder. Og der er mange der har prøvet det tre eller fire gange, hvor der er et eller andet der slet ikke fungerer i indsatsen med den gruppe af somaliske mænd, typisk i 30 erne begyndelsen af 40érne. et kommer vi nok tilbage til. et hænger lidt sammen, men den typiske bruger af det her sted, den gennemsnitlige. Hvem er det der kommer her? Hvis man skal være meget hård, kan man sige, at Sundholm er et af de steder, man kommer når man ikke har andre muligheder. Man skal ikke bare være boligløs, man skal også være hjemløs. Hjemløs defineres ved at man har større problemer end bare at være boligløs. Typisk vil det være psykisk syge eller aktive misbrugere, eller begge dele. Og det betyder også, at der andre steder, herberger, hvor der er misbrugere, ja, men ikke aktivt misbrugere. Og det er på mange måder meget mere behagelige steder at opholde sig, for hvis du putter en masse narkomaner og alkoholikere ind i samme hus sammen med en håndfuld psykisk syge, og forskellige nationaliteter, så er der utrolig meget uro. Hvis du skal beskrive hvad et vellykket forløb med en bruger er, hvad vil det så være? u nævnte, at der var en løbende dialog og at I var flere om en bruger? I princippet er det vellykkede forløb, at man hurtigt finder ud af sammen med brugeren, hvad det er brugeren gerne vil og får hjulpet beboeren videre til noget, som passer til det den person gerne vil. Og at det foregår hurtigt, desværre. er er vanvittig meget bureaukrati. Mange burde være kommet videre efter tre måneder, men sidder her i halvandet år. Så det er noget med dialog og noget med tidsperspektivet også. et her med de tre måneder, er det noget som I har som mål? Nej, men der var på et tidspunkt forvaltningen talte om, at det var fuldstændig vanvittigt, for videre til hvad? Hvor der er andre dele af forvaltningen, der i den grad har flaskehalse, samtidig med at der er ved at ske noget nu, hvor du har TI og T, hvor folk kommer ud i boliger med forskellige former for støtte i forskellige perioder, så man netop kan få styr på de her ting, uden at folk meget hurtigt mister deres boliger. 5

6 Hvis du skal definere en bruger, som har den rette indstilling, eller som er let at få videre i systemet. Kan du sætte nogle ord på det? et er svært at tale om den rette indstilling, fordi hvad er den rette indstilling? Så kommer du ud i alle diskussionerne om, hvad det gode liv er. Og problemet er jo også, at vi har en stor gruppe, som måske ikke har så stor lyst til at komme andre steder hen, der faktisk godt kan lide at bo på Sundholm. et er trygt, det er rart, de kender det. Så kan det godt være, at man er god til at sige i samtaler: Jeg vil have min egen lejlighed, fordi det er det man skal sige. et handler måske om, at de lige nu bare kan få lidt tryghed? 1 Og her er de rammer hvor man kan få lov til det. Ja, og her er personale. Og det er meget skræmmende at komme ud i egen lejlighed, hvis man aldrig har prøvet det før. et kan være skræmmende nok for os andre. et er vel også et eller andet med, at man står der alene, der er et netværk der mangler? Ja Så vil vi spørge lidt mere ind til den somaliske mand, som er her på stedet eller dem, som du møder. Hvor meget har du at gøre med somaliske mænd her i dit arbejde? Er det nogle du sådan tit møder? Rigtig meget. Vi er oppe på, at mellem ti-tyve procent af vores brugere er somaliere. et er en gruppe vi har kunnet følge, og samtidig en meget speciel gruppe. Jeg har arbejdet her i seks-syv år, og det er næsten de samme jeg kender som kommer ind og ud, det er samme aldersgruppe, og det kommer også lidt tæt på, da det er folk på min egen alder, typisk i midten af 30 erne, starten af 40 erne. Hvor man har en følelse af, at de er kommet til anmark, men aldrig helt har brudt koden om, hvordan det her samfund fungerer, og nogle har fået lært sproget, andre har ikke. Og selv folk der har fået lært sproget, altså sådan helt fundamentalt med at kalde mig Rasmussen i stedet for Rasmus, fordi man ikke har gennemskuet at der både er Rasmus og Rasmussen og at der er noget der er et fornavn og noget der er et efternavn, ikke. Hvis man har svært ved at gennemskue det, så er det svært at finde ud af dagpengesystemet, ikke. Hvordan vil du beskrive målgruppen, de somaliske mænd? I forhold til andre som er her. Er der noget som skiller sig ud? Nu siger du, at det er meget de samme som kommer igen? Nu skal man passe på med ikke at generalisere, men noget der er fælles for dem, det er dels at der er rigtig mange i samme aldersgruppe. Og så er de typisk heftige misbrugere, som ofte er en kombination af kokain, khat og alkohol. Hvorfor tror du, at det netop er den aldersgruppe som ryger ind og ud af systemet? Jeg tror det har meget at gøre med det tidspunkt de er kommet til anmark på. Hvor de måske allerede er begyndt at få skabt sig en identitet i Somalia, men samtidig er for gamle til for alvor at få styr på uddannelse og de her ting. Ved nogle af dem har man en fornemmelse af, at de er gået direkte ind i et misbrug i anmark, og så ved jeg ikke hvor meget misbrug de har haft i Somalia. Mange af dem har jo oplevet fuldstændig vanvittige ting i Somalia, og mange af dem er jo tidligere børnesoldater. 6

7 Er de her helt alene? e er ikke taget herop med familie? Har de noget netværk? Mange af dem er kommet alene. er er også et netværk. u har dels en gruppe i 30 erne typisk, og så har du en gruppe der er ti-femten år ældre, som er meget forskellige. Nogle har haft det ret godt i Somalia og har så oplevet et gevaldigt statustab i anmark. Men generelt for dem er, ja, de har et netværk, men på tværs, så de har familie i Norge, Sverige og Kenya og Somalia. Og ofte er det folk, der har efterladt familie på vejen. Er der sådan en typisk opholdsplan for en somalisk mand? Ja Jeg kan printe en ud til jer senere. Seks uger efter folk er flyttet ind, skal der være påbegyndt en opholdsplan og den skal opdateres hver tredje måned. en er delt op i otte punkter: bolig, misbrug, økonomi osv. Og så er den så delt op i tre punkter: Hvad bekymrer, hvad fungerer osv. Og det er et redskab, man har på fornemmelsen er udviklet til folk, der tit har det lidt bedre og med lidt mere overskud end vores beboere. Vi har enkelte beboere, der har det godt og er mere velfungerende, hvor du kan sidde og have en dialog omkring udfyldelsen af opholdsplanen, men med mange af de beboere vi har bliver det til, at man skaber kontakten og at man snakker sammen. Men udgangspunktet for møderne er ikke opholdsplanen, men at man sørger for at snakke løbende om, hvad det er der sker i det her menneskes liv. Så dialogen er egentlig vigtigt ved de her somaliske mænd? Ja. Og den personlige relation betyder rigtig meget. e er bedre til at forholde sig til enkelte personer end til systemet. Oplever du det som værende ekstra problematisk, at lave de her opholdsplaner med somaliske mænd fremfor andre brugere? Nej, egentlig ikke. et er meget forskelligt. et er selvfølgelig meget svært at lave sådan noget, hvis folk ikke kan tale dansk eller engelsk. Har I noget som var specielt henvendt til somaliske mænd fremfor andre? Ja, men altså du kan jo dele folk op i forskellige grupper, ikke. Man kunne godt forestille sig, at der med dem ville være problemer i forhold til køn og kvindelige ansatte, men det interessante er, at tit er der større problemer med andre afrikanere, og med arabiske mænd end somaliere. eskyttertrang overfor kvindelige ansatte. Generelt synes jeg ikke det er et stort problem. Jeg synes næsten problemet er større med grønlandske mænd. Lige for at følge op, der er ikke nogle indsatser, der er direkte rettet mod denne gruppe, men mere som individer? ltså, der har været - ikke her på herberget der var Isbeddelprojektet for efterhånden en del år siden. Jeg ved ikke om I..? Jo, vi har læst om det. Men der er altså ikke noget i hverdagen her? Nej. Men det er interessant, at de nu begynder og komme på de forskellige plejetilbud. Vi havde ovenpå et plejetilbud, hvor de var ret heldige, da der blev ansat et par unge somaliske social og sundhedsassistenter før de begyndte at få indrykket somaliske beboere. et var ekstremt positivt og der var nogle, der havde nogle bekymringer først. Med al respekt for jeres køn et sådan lidt kvindeunivers, med nogle halvgamle social og sundhedsassistenter. Kunne spekulere på, om det nu var en god ide og om de kunne finde ud af, at håndtere alle de somaliske mænd herude. Og det viste sig overhoved ikke at være et 7

8 problem egentlig. er var stor respekt omkring dem, og mange brugte også meget tid på at pege på dem og sige: e er rigtige somaliere. Vi er bare nogle sutter. et er sådan der vi er! Somalier har styr på tingene, men det er bare os der Så det var egentlig meget rørende. Hvordan defineres et misbrug herude? er er meget få der nøjes med khat, tit bliver det kombineret med andre ting, og mit indtryk er også jeg ved det ikke jeg har prøvet at undersøge det, men jeg bilder mig altså ind, at der sker et eller andet når man blander khat og alkohol. Så det er blandingen af de to? Ja, og så er der lige lidt kokain oveni. Har du noget at sige om deres syn på khat? Mange tygger det, men mit indtryk er, at det er aftagende. Ved du hvorfor de tager det? e får en mild bedøvelse af det. Og det er derfor jeg siger, jeg mener der sker et eller andet når de blander det med alkohol. Ligesom visse former for nervemedicin. Hvis du tager rohypnol og alkohol sammen, så bliver virkningen en anden. Kan du se, om det har nogle konsekvenser for dem at de tager det? et er jo svært. rikker du mere end ti øl om dagen har det konsekvenser. Når du hører dem omtale deres forbrug af khat, altså om det bare er sådan lidt hyggeligt og noget man gør med vennerne, eller om de selv ser det som..? Khat er ikke det, der fylder meget. et er når det bliver kombineret med andre store problemer. Er det lige før at man kan sige, at khat kan have nogle positive effekter? et vil jeg ikke sige, at jeg har oplevet. Måske andre steder end her kan det være hyggeligt. Men det svarer jo til at sige, at alkohol kan have en masse positive effekter i nogle menneskers liv. Men ikke så meget på Sundholm. Er der nogle barrierer pga. deres misbrug? Ikke anderledes end alle andre brugere. et er jo svært at få en tilværelse til at fungere, hvis man er misbruger, og man kommer op og slås og skylder penge, kriminalitet Gør I noget for at afhjælpe det problem? Vi prøver jo på at formidle kontakt til Rådgivningscenter osv. Hvis de selv er indstillet på det, men generelt så henvender metadonbehandling sig til folk, der har heroinmisbrug mere end kokainmisbrug. Så der er nogle problemer der. et er meget sjældent, at man oplever somaliere i succesfyldt alkoholbehandling. et er også derfor jeg synes det er vanvittigt spændende at snakke med jer, og jeg glæder mig til at læse jeres opgave. er er virkelig nogle udfordringer. Mener du, at grunden til at der er så få der tager imod behandling, er fordi de ikke er indstillet på at få hjælp? Eller fordi systemet ikke er indrettet, så det retter sig mod somaliske mænd med et misbrug? Jeg har bestemt spekuleret på det. Jeg er dig svar skyldig. en gruppe af somaliske mænd vi har her, er det helt tydeligt at det er meget svært for dem at holde sig ædru længere tid af gangen. Vi har en gruppe af psykisk syge, der 8

9 ikke er misbrugere, som fungerer på en helt anden måde. Hvordan fungerer det så, hvis de skal i behandling? Er det så jer der siger: Vi kan se, du har et problem her, eller er det dem der henvender sig? Tit er det igennem en samtale eller dialog, hvor man spørger om det er noget de har lyst til at komme i behandling for. Så kan vi så formidle kontakt. Er der mange, der siger ja tak til det? landt somalierne er det forbløffende lidt Hvad tror du grunden er? Er det fordi de ikke forstår hvad behandlingssystemet er? or nogle virker det som om, de har svært ved at forstå det, ja. Når man er helt ude i et alkoholmisbrug, kan det være svært at finde ud af, at man skal holde op med at drikke. Men det lyder lidt som om, du ser alkohol som et større problem end khat? Khat fylder ikke så meget længere. lkohol er et meget større problem. Men det er generelt, at denne gruppe har et alkoholmisbrug? Og et kokainmisbrug. Når du har med de her mennesker at gøre, føler du så, at du har nok viden og kompetencer til at kunne hjælpe denne gruppe? (Svarer ikke) I forhold til misbrugsproblemer, der formidler I jo bare en kontakt, men det er jo ikke noget I går ind i på den måde? Meget sjældent. Hvad er det så ellers for nogle problemstillinger I prøver at hjælpe dem med? et handler jo om at prøve at få en vis stabilitet på en tilværelse, og der kan misbrug også komme ind under. Men også at fok er syge. or halvanden måned siden havde jeg en beboer, der døde af T (tuberkulose). Og tuberkulose er ikke noget man skal dø af, men hvis man ikke kan finde ud af at tage pillerne, og der er så meget kaos i ens liv. t dø af T er mere et symptom på, at der er lidt styr på ens tilværelse end at man egentlig dør af T. I 2012 er der ingen der skal dø af T, vel. Nej. I forhold til de udfordringer og problemstillinger, er der så nogle der relaterer sig til deres kulturelle baggrund? Generelt med folk der er kommet til anmark relativt sent, er der nogle der har meget svært ved at bryde koden i det danske samfund. orstå hvordan det hænger sammen. Går I ind og hjælper der? et skal vi jo. Når de bliver sanktioneret af deres kontanthjælp, fordi de ikke er mødt op til samtale i jobcenteret. Og så er der jo også den klassiske med, at min opfattelse er, at somaliske mænd og kvinder oftere lever mere adskilt end i stort set alle andre kulturer. Så det der med at man kan bo her og så have en kone ude i byen, som man måske ligefrem har børn med, er ikke ualmindeligt. Jeg ved ikke hvor meget der ligger i kulturen, men mit indtryk er, at mænd og 9

10 kvinder lever meget adskilt i Somalia. Hvilket måske også gør, at du har de her problemer med at mænd så på et eller andet tidspunkt ikke bliver lukket ind hos konerne igen, hvis de ikke økonomisk Ja, så har de ikke så meget at byde på som mænd. Hvorfor er det lige de somaliske mænd, der ofte kommer igen? Og især har svært ved at bryde de koder du snakker om i forhold til andre grupper, som kommer fra andre lande? Ja, vi ser enkelte tyrkere, typisk psykisk syge, enkelte iranere typisk misbrugere, men som ikke er en del af et iransk miljø. Ingen pakistanere overhovedet. Og så nordafrikanere, eller arabere, marokkanere, som typisk er misbrugere, men som heller ikke er en del af et egentlig miljø. Mens somalierne virkelig er en massiv gruppe og tilbringer rigtig meget tid sammen. Så det kan måske egentlig også spille en rolle i forhold til, at de bliver ved med at vende tilbage? er er en masse somaliere, et netværk. Men problemet er jo så bare at det fællesskab der er herude, er et misbrugsfællesskab. øler du, at de har tillid til dig, som medarbejder? Ja. et kan jeg glæde mig over. et er mit indtryk generelt. et er at de godt kan lide os og at de har tillid til os. Og meget af det er også relationer igennem mange år. I forhold til systemet, så er det mere enkelte personer, end hvor de tænker på systemet som sådan. Ser I hjemløshed, som det der forårsager andre problemer? Ved somaliergruppen er det næsten skræmmende, hvordan det er den anden vej omkring. Vi har virkelig folk som har været ude, to-tre gange og mere i egen lejlighed og i sagens natur holder op med at være hjemløse, men der går ikke ret lang tid inden vi ser dem igen. Naboklager, og det kan være svart at forstå, at man ikke må spille højt musik hver aften, og folk der pisser og fester lige udenfor. iskussioner med naboer hvor man hidser sig for meget op og så bliver man jo smidt ud. Og det gør man jo så også, hvis man glemmer at betale husleje. Er det anderledes end i forhold til andre grupper? Hvis man kunne give alle hjemløse en toværelses lejlighed i ispebjerg, så kunne vi jo afhjælpe hjemløshed i løbet af et halvt års tid. Men så ville der være en lang række andre problemer også? øler I lidt at den indsats I har lavet er lidt op af bakke? Ja, nissen flytter med. Især de her somaliere ser vi tit igen ganske kort tid efter. Meget trist. Jeg er meget glad for, at der er kommet mere styr på støttekontaktordninger, de har alle mulige forskellige navne. et er der jeg føler, at man kan gøre noget. Også rent kassetænkning, det koster om måneden at bo her, mens at det ikke koster så meget at have en, der kommer et par timer om ugen, som kan hjælpe med at tale med naboerne. øler du, at I har de fornødne ressourcer og kompetencer? Eller det er ikke det, der er årsagen til at de kommer igen? Problemerne ligger mere i, at man sætter folk ud i lejligheder uden den støtte, de har behov for. Man har tidligere forsøgt forskellige botræningsting, men det er en vanvittig svær kode at bryde. Jeg ville ønske jeg havde brudt den. Men det er da positivt, at man har fundet ud af, at hvis de får noget støtte i eget 10

11 hjem så.. Ja, og meget af det er også fundamentalt, ikk. t da vi var omkring de tyve år fik vi jo også massiv støtte fra både venner og familie. Og ja, de første tyve år af vores liv er jo gået i et stort botræningsprojekt. Vores mødre har lært os at tørre af efter os selv, at vaske vores tøj. Kan du se, hvad der virker? lt hvad der hedder bostøtte og så er der et stort behov for plejetilbud til gamle alkoholikere. er kommer flere. ehovet er så stort. Ud af vores seksoghalvtres beboere, sidder der nu seks-syv, som venter på at komme i en boform, hvor de kan få noget mere støtte. øler du, at det I har at tilbyde her - jeres målsætning med stedet - at det stemmer overens med somaliernes ønsker eller målsætning? Vi kan jo have nogle diskussioner med dem i forhold til, hvad der skal ske i fremtiden for dem. Mange vil jo bare gerne have en lejlighed. Hvor man har nogle bizarre diskussioner: Jamen du havde jo en lejlighed for fire måneder siden, hvorfor har du ikke det længere?. Jamen, det var fordi jeg ikke betalte husleje. Hvorfor betalte du ikke husleje?. et var fordi jeg havde en gadegæld, der var vigtigere. Nå, så det var dit misbrug, der gjorde det?. Nej, det var bare gadegæld, fordi jeg kom til at rulle den forkerte. u kom til at rulle den forkerte? Så du skal rulle de rigtige?. et er ekstremt det her, men det er en samtale jeg har haft. Men det de forventer her, det er først og fremmest, at I fremskaffer dem en bolig? et er der mange, der gør. Er det et ønske de kommer med? et er mit indtryk. er er nogle somalier, der er kommet ind, hvor de måske har overdrevet deres misbrug for at få lov til at være her. ltså hvor dette kan være en genvej til en bolig. Men omvendt så oplever vi også nogle der hvor vi synes de har en urealistisk ide i forhold til hvor meget de kan klare, og det bliver jo så desværre bekræftet. Vi har faktisk ikke så meget mere. Er der noget andet, du vil tilføje? Noget vi ikke er kommet ind på vedrørende somaliske mænd? Noget du synes der er vigtigt at pointere i forhold til dem? et er jo interessant, at jeg tror jeg kun har mødt en enkelt eller to somaliske kvinder, og at de findes stort set ikke. et synes jeg er meget interessant. et er stort set kun somaliske mænd. Hvis du sammenligner med grønlændergruppen - det ligger lige for, for det er de to store ikke-danske grupper der er her - der er der jo rigtig mange kvinder. Har du nogle bud på hvorfor? Mit bud er, at kvinderne har været bedre ti at udnytte de muligheder, der er. e har knækket koden? Og så også det der med, at somaliske mænd og kvinder lever mere hver for sig, end i mange andre kulturer, hvilket jo så gør at når man enten får offentlig forsørgelse eller har fået en uddannelse så man kan forsørge sig selv, så er der måske ikke så stort behov for den somaliske mand. I hvert fald i den generation. 11

12 11.2 Kirkens Korshær d interview med interviewperson Vi er interesserede i at få mere viden omkring hjemløse somaliske mænd med misbrugsproblemer. Vi er meget interesserede i at få jeres forståelse af denne her målgruppe, og hvordan indsatsen er målrettet denne her gruppe. Vi har lavet en interviewguide, hvor vi først spørger meget generelt ind til alle brugere, og så går vi mere specifikt ned og spørger om somaliske mænd med misbrugsproblemer. Okay. Vi vil lige starte med at høre, hvor længe du har arbejdet her? Jeg har været her i næsten elleve år. Hvad er din baggrund? Jeg er socialpædagog. et er jeg først blevet sådan her indenfor de sidste par år? Kan du beskrive, hvem der primært bruger herberget? Jamen det gør hjemløse mennesker, som typisk også har et misbrugsproblem. et er både mænd og kvinder, og vi kalder dem jo udsatte borgere. Og det betyder jo, at det ikke bare er du og jeg der er sat ud af en lejlighed, der ligger noget bag, og det kan netop være misbrug, det kan være psykisk sygdom. Kan du beskrive din primære funktion her? ltså når de kommer her til, så er min opgave selvfølgelig at få dem installeret på et værelse. Så er min opgave at tage kontakt til deres sagsbehandler på kommunen. inde ud af, hvordan vi kan hjælpe vedkommende. Skal vedkommende ud i egen bolig igen, skal han ud i en bolig med støtte eller en anden institution end denne her, for vi er kun et midlertidigt opholdssted. Hvis de ikke modtager kontanthjælp, så skal jeg hjælpe dem med at få sat en kontanthjælpssag i gang. Jeg skal hjælpe folk med at starte pensionsansøgninger op, hvis det er det de vil. Jeg følger dem til læge, altså alle de her praktiske ting. Ja. Hvordan vil du definere dit formål med dit arbejde? ormålet er jo, at de skal integreres i samfundet igen, og det kan jo godt være lidt svært. I hvert fald at integrere dem på det der er normen. Så må vi prøve at gøre det lidt anderledes på deres præmisser, ud fra de ressourcer de har. Ja. Hvordan ser du et vellykket forløb med en borger her? Et vellykket eller succesfuldt forløb det er selvfølgelig, at de kommer ud i egen bolig. t de bliver måske ikke nødvendigvis deres misbrug kvit, men får så meget styr på det, at de er mere stabiliserede. Eller at de kommer ud i arbejde igen, det er der jo et fåtal der gør. Og så er det jo succesfuldt, kan man sige. Er der forskel på den enkelte bruger her? Hvordan deres indstilling er og hvordan de forholder sig til, hvordan arbejdet med dem skal være og hvordan de kommer videre? Ja, og det er jo fordi de her borgere er forskellige. et kan godt være, at de kommer med mange af de samme problematikker, men de har en forskellig opfattelse af, hvad der burde gøres for dem. Nogle kommer med den indstilling, at de fralægger sig et hvert ansvar, og så er det os der skal overtage deres liv, og servicere dem og gøre alt for dem, uden at de selv tager ansvar. Og det kan vi jo ikke. e skal være medspillere, ellers er der jo ikke nogen idé med at vi hjælper 12

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Kan du snakke lidt om de visioner der står til grund for kollektivet?

Kan du snakke lidt om de visioner der står til grund for kollektivet? Transskription 0053.MP3 Længde: 00:39:34 Tilstede: - Interviewer: Tessa Wilson Bendix og André Surrugue Frost - Personale: Maria Søndergaard, sygeplejerske. Kan du snakke lidt om de visioner der står til

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015.

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. NYHEDSBLADET - for Stærmosegården Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. 1 Hvorfor dette blad? Vi har lavet denne særudgave af nyhedsbladet for at give jer et indblik i, hvordan trivslen er i jeres boligområde

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Bilag 2. Følgende bilag indeholder et interview af Hanne Pedersen, lederen af Kirkens Korshærs Natcafé på Stengade 40. Interview med Hanne Pedersen

Bilag 2. Følgende bilag indeholder et interview af Hanne Pedersen, lederen af Kirkens Korshærs Natcafé på Stengade 40. Interview med Hanne Pedersen Bilag 2 Følgende bilag indeholder et interview af Hanne Pedersen, lederen af Kirkens Korshærs Natcafé på Stengade 40 Interview med Hanne Pedersen Foretaget i Natcaféen, på Stengade. Onsdag d. 09.04.14

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Bilag 1: Interview med Kristina Dienhart

Bilag 1: Interview med Kristina Dienhart Bilag 1: Interview med Kristina Dienhart Interviewer (I): Milica Interviewperson (IP): Kristina Suppleant (S): Jannie I: Ja, altså. Du har altså hørt om hvad vores projekt handler lidt om. Vi er lidt inspireret

Læs mere

Derefter fik jeg tid til at introducere mig selv. Kent stemte i, at det ikke er noget ledelsen har sat mig til

Derefter fik jeg tid til at introducere mig selv. Kent stemte i, at det ikke er noget ledelsen har sat mig til Bilag 1 Observationsnoter fra den 9. juni 11 på Gudenåcentret Fælles personalemøde for alle 4 afdelinger på plejehjemmet Jeg lagde ud med at blive introduceret Da alle medarbejdere var dukket op sagde

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning // Learning Lab Denmark Danmarks Pædagogiske Universitet Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning

Læs mere

Bilag 1: Interviews og kodningsudtræk

Bilag 1: Interviews og kodningsudtræk Bilag 1: Interviews og kodningsudtræk Anthony Ansell -Henry Ungdoms- og Uddannelsesvejleder 18.04.2005. Har du et bud på hvornår man er vellykket integreret? Jeg har ikke stødt på sådan en entydig politik

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Interviewers spørgsmål og tale står med sort skrift og KEJ svar og tale står med blåt skrift.

Interviewers spørgsmål og tale står med sort skrift og KEJ svar og tale står med blåt skrift. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Bilag 1 Interview med KEJ i eget hjem i en mindre by i Vejle Kommune. KEJ er 93 år gammel og bor i egen

Læs mere

Respekt, medinddragelse og frihed

Respekt, medinddragelse og frihed Respekt, medinddragelse og frihed Januar 2011 Region Hovedstaden Psykiatri Respekt, medinddragelse og frihed Oplevelse af kognitiv miljøterapeutisk behandling blandt psykiatriske patienter med dobbeltdiagnoser

Læs mere

Interview med Otto Skak, direktør, Karina Brauner, HR-chef, Edvard Køhrsen, souschef.

Interview med Otto Skak, direktør, Karina Brauner, HR-chef, Edvard Køhrsen, souschef. Interview med Otto Skak, direktør, Karina Brauner, HR-chef, Edvard Køhrsen, souschef. Transcription Eva: Så tror jeg bare vi starter nu.. Så tror jeg gerne vi vil høre hvordan du fik ideen til Slotssøbadet?

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Hjemløs i egen bolig. - hverdagslivet for tidligere hjemløse. En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad

Hjemløs i egen bolig. - hverdagslivet for tidligere hjemløse. En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad Hjemløs i egen bolig - hverdagslivet for tidligere hjemløse En kortfattet udgave Marts 2008 Jonas Markus Lindstad Forord Denne rapport sætter fokus på tidligere hjemløse, der lever i egen bolig og har

Læs mere

Bilagsmappe. Efterår. Projektnavn: Jobcenter København. Gruppemedlemmer: Sarah K. Thomsen (47990), Sophie Hjælhof (48023),

Bilagsmappe. Efterår. Projektnavn: Jobcenter København. Gruppemedlemmer: Sarah K. Thomsen (47990), Sophie Hjælhof (48023), Efterår 2013 Bilagsmappe Projektnavn: Jobcenter København Gruppemedlemmer: Sarah K. Thomsen (47990), Sophie Hjælhof (48023), Mette Nielsen (47986) og Heidi á Lakjuni (47973) Vejleder: Christian la Coir

Læs mere

Grønlændere i Danmark

Grønlændere i Danmark Grønlændere i Danmark - Hverdagsliv, etnicitet og identitet BILAG Roskilde Universitetet Socialvidenskab, forårssemesteret 2015 Bachelorprojekt skrevet af Anette F. Helland Indholdsfortegnelse BILAG A:

Læs mere

Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtager, der er fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet Sønderborg 2006 Hvad skal der ske nu? En analyse af kontanthjælpsmodtagere, der er

Læs mere

Evaluering af Perron 3 - et dagbehandlingstilbud til unge hashmisbrugere

Evaluering af Perron 3 - et dagbehandlingstilbud til unge hashmisbrugere "Jeg synes, det er vigtigt at komme ud, for når man ryger, så sidder man for det meste bare derhjemme" Evaluering af Perron 3 - et dagbehandlingstilbud til unge hashmisbrugere Oktober 2007 Jonas Markus

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes.

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. Interview med Signe I = interviewer S= Signe M= Mads, hendes mand I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. I: Så tænkte vi, at du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. S: Ja, altså sådan hvor jeg

Læs mere

Psykisk syg og isoleret

Psykisk syg og isoleret Psykisk syg og isoleret Isolationens betydning - udstødelse eller fravalg? Et praksisforskningsprojekt. Støtte- og kontaktpersonordningen Odense Ole Traun Larsen og Birgitte Bjerregaard Nielsen Side 1

Læs mere