Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning"

Transkript

1 Vejledning om belægningsplaner ved midlertidig overnatning NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN September 2014

2 MIDLERTIDIG OVERNATNING Mange foreninger, virksomheder og offentlige institutioner gennemfører i dag en lang række arrangementer, hvor man blandt andet anvender bygninger og lokaler til formål, som de oprindeligt ikke er beregnet til. Til tider er der også overnatninger i forbindelse med visse arrangementer. Overnatninger i lokaler og bygninger, der ikke er godkendt som hoteller og lignende, kaldes midlertidig overnatning. Alle foreninger, virksomheder eller offentlige institutioner, der ønsker at anvende bygninger eller lokaler til overnatning, og som der ikke på forhånd er godkendt til overnatning, har pligt til at ansøge om dette hos Nordsjællands Brandvæsen. Man er omfattet af Driftsmæssige forskrifter når der skal overnatte flere end 10 personer. Eksempler på midlertidig overnatning : Spejder-/sportsforeninger mv., der anvender skoler, haller, foreningslokaler til overnatning Børn der overnatter i en børnehave Lejerskoler, virksomhedsarrangementer mv., hvor der overnattes på skoler, foreningslokaler eller hos virksomheder Reglerne om brandforebyggelse i forbindelse med midlertidig overnatning er lavet for at sikre, at personer, der deltager i arrangementer med overnatning, kan nyde godt af samme sikkerhed som gæster på hoteller, vandrehjem og lignende. Særlige forhold gældende ved midlertidig overnatning : Virksomheder, som ikke er indrettet til hotel m.v. kan anvendes til midlertidig overnatning i indtil 5 døgn efter tilladelse fra Nordsjælland Brandvæsen i hvert enkelt tilfælde, når bestemmelserne i kapitel 1-11 i de Driftsmæssige forskrifter (DF) overholdes. Fra lokaler, der er større end 75 m 2, skal der være mindst to af hinanden uafhængige udgange med flugtveje helt til terræn i det fri. Udgangene skal være placeres i eller umiddelbart ved lokalets modstående ender. Fra adgangsdør til lokaler på højst 75 m 2 skal der være flugtveje i to modstående retninger med en afstand af højst 25 meter til nærmeste udgang (dør til terræn i det fri eller til trapperum). Underkant af redningsåbningerne i sådanne lokaler må ikke være beliggende mere end 2 meter over terræn, og lokaler uden dør til det fri skal være forsynet med redningsåbninger, der efter Nordsjællands Brandvæsens vurderinger er egnet til personredning, idet der for hver påbegyndt 10 sovepladser i lokalet skal findes een sådan redningsåbning. I overnatningslokaler med tilhørende flugtveje skal der anbringes en 9 l. trykvandslukker efter Nordsjællands Brandvæsens nærmere bestemmelse. Ved el-tavler placeres tillige en 5 kg. CO2 håndildslukker. Der skal i lokalerne opsættes tydelige opslag med forbud mod rygning.

3 Der skal i hvert soverum opsættes en røgalarm. Overnatninger i lokaler, der er større end 75 m 2, skal ske efter en belægningsplan godkendt af Nordsjællands Brandvæsen, således at det sikres, at de fornødne friarealer til flugtvejsdøre og redningsåbninger ikke spærres af sovepladser, inventar, baggage m.m. I bygninger, der indrettes med sovepladser til 150 personer eller flere, skal der være en fast, vågen vagt, som skal foretage runderinger efter Nordsjælland Brandvæsens nærmere bestemmelse. I andre tilfælde kan Nordsjælland Brandvæsen kræve en vagtordning etableret, såfremt det skønnes nødvendigt ud fra en sikkerhedsmæssig vurdering. Brand- og evakueringsinstruks udarbejdes. Se udkast på side 6. På Nordsjælland Brandvæsens hjemmesiden under Vejledning/Erhverv/Tilladelser m.v. skal man ansøge online for midlertidig overnatning. Ansøgning skal være Nordsjælland Brandvæsen i hænde senest 3 dage før overnatningen finder sted. BELÆGNINGSPLAN Nedenstående tegning er en hjælpetegning til udregning af personantallet i lokalet. De viste madrasser er 90 x 210 cm., med 50 cm bagageplads ved den ene kortside. Plads til bagage kan også placeres ved siden af madrasserne, 30 cm til hver sengeplads er passende. Flugtvejsarealerne er markeret med grøn skravering. Bredden på flugtvejsarealerne skal være 1 cm. pr. person, der skal passere det pågældende gangareal, dog min. 130 cm. Bagage mv. må ikke placeres i flugtvejene.

4 Den næste tegning er et eksempel på den belægningsplan der skal indsendes til godkendelse hos brandvæsenet. Belægningsplanen skal som minimum indeholde følgende: Flugtvejsarealerne skal vises på tegningen. Flugtvejsbredder og frie dørbredder påføres tegningen. Personantallet skal angives som vist i belægningsfelterne. Placering af brandslukningsmateriel Tegningen skal være målfast. Symboler og symbolforklaring påføres tegningen Eventuelt inventar (bord, stole, reoler mv.) vises i den rette form, størrelse og placering. Tegningen, teksten og symbolerne på planen udføres tydeligt, letlæseligt og forståeligt og med de farver som fremgår af signaturforklaringen. Der kan med fordel laves en plantegning hvor man kan se lokalets placering i bygningen, med indtegnet flugtveje og brandslukningsmateriel.

5 VEJLEDNING TIL DEN ANSVARLIGE Tjekliste inden midlertidig overnatning: Er lokalerne tilpasset for midlertidig overnatning som angivet i denne vejledning? Er der ansøgt om midlertidig overnatning ved Nordsjællands brandvæsen? Findes der fungerende røgalarmer? Er flugtvejene ulåste hele vejen indtil det fri? Er der flugtvejsskilte så man kan finde vej til det fri? Er de lokaler der ikke skal bruges aflåste for de overnattende? Er der slukningsudstyr? Briefing: Briefing skal afholdes med samtlige der kommer til at bruge lokalerne. Briefingen kan have følgende punkter: Flugtveje og samlingsplads Brand- og evakueringsinstruksens indhold Røg og brandalarmer Hvordan de skal agere ved brandalarm. Her kan det med fordel udarbejdes action cards (se næste side i denne vejledning) Slukningsudstyr Ordensregler

6 BRAND- OG EVAKUERINGSINSTRUKS Nedenfor udkast til Brand- og evakueringsinstruks som skal hænge synligt fremme i lokalet. ALARMER: RING 112 OG OPLYS: Brand Fuldstændig adresse XXXXX (Valid adresse påføres) Om der er tilskadekomne Hvad der brænder tlf. nr. der ringes fra RED: MENNESKER I FARE Søg nærmeste udgang Alle samles i det fri væk fra røg ved XXXXX (samlingssted påføres) Check om alle er ude Orienter brandvæsnet SLUK: BRUG NÆRMESTE EGNEDE SLUKNINGSMATERIEL Hvis muligt uden fare for egen sikkerhed Brug kun kulsyreslukker mod elektriske installationer og aldrig mod personer Brug vandslukker mod alt andet brændbart BEGRÆNS: LUK DØRE OG VINDUER/VENTILATION

7 MERE INFORMATION På internettet: Beredskabsstyrelsen hjemmeside: Lovgivningen: I Bekendtgørelsen om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker udarbejdet af forsvarsministeriet I Beredskabsloven udarbejdet af forsvarsministeriet I Bygningsreglement udarbejdet af Energi styrelsen Ved spørgsmål eller ændringer, bedes du kontakte Nordsjællands brandvæsen Forebyggende afdeling på tlf eller mail

8 Nordsjællands Brandvæsen Forebyggende Afdeling Klostermosevej 106 C 3000 Helsingør For mere information: NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008 OMTRYK Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008 27. marts 2008. Nr. 212. Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler,

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for. hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker

Driftsmæssige forskrifter for. hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Driftsmæssige Forskrifter for Hoteller m.v., plejeinstitutioner,

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for hoteller mv., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, daginstitutioner og butikker

Driftsmæssige forskrifter for hoteller mv., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, daginstitutioner og butikker Driftsmæssige forskrifter for hoteller mv., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, daginstitutioner og butikker Indhold 1. Anvendelsesområde og definitioner... 3 2. Generelt... 4 3. Instruktion af personale...

Læs mere

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Aarhus Brandvæsen 2013 Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Tilsyn og Myndighed FORMÅL I butikker beregnet til flere end 150 personer skal inventaropstilling m.m., jfr. Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v.

Vejledning. Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. Vejledning Forebyggelse af brand i forsamlingslokaler m.v. 23. september 1999 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Ændret anmeldelsespligt....2 3. Driftsmæssige foranstaltninger i lokaler til mere

Læs mere

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer

Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer Brandforebyggelse Vejledning nr. 3 Vejledning om brandsikkerhed ved større arrangementer omfattet af tekniske forskrifter for forsamlingstelte, selskabshuse,

Læs mere

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner

Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner Vejledning om udførelse af Drift, kontrol og vedligeholdelsesplaner NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN FOREBYGGENDE AFDELING September 2014 INDLEDNING I henhold til kapitel 5. 1, stk. 2 i Bygningsreglement 2010

Læs mere

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer

3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3 Forsamlingstelte og selskabshuse til flere end 150 personer 3.1 Generelt 3.1.1 Forsamlingstelte og selskabshuse på over 50 m², der anvendes af flere end 150 personer, må kun opstilles med kommunalbestyrelsens

Læs mere

Beredskabsplan Ålholmskolen

Beredskabsplan Ålholmskolen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Involverede parter 3. Hvis skaden er sket 4. Lovgivning 5. Brandmæssig adskillelse 6. Brandbelastning 7. Flugtveje 8. Redningsåbninger 9. Fyraftenseftersyn 10. Håndværkerprocedurer

Læs mere

Dato: Brandsynsrapport

Dato: Brandsynsrapport BLÅVANDSHUK IDRÆTSCENTER Journalnr.: Dato: Strandvejen 2, - I henhold til 1 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 175 af 25. februar 2008 om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker Driftsmæssige forskrifter for Butikker STATENS BRANDINSPEKTION l. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december 1976

Læs mere

Vejledning om brandforhold på skoler

Vejledning om brandforhold på skoler Vejledning om brandforhold på skoler Foreningen mener Brande på skoler forekommer med jævne mellemrum. De udvikler sig sjældent katastrofalt, hvilket blandt andet skyldes, at skoler i vid udstrækning benyttes

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1

Vejledning til. tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af. fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 Vejledning til tekniske forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 1 Bekendtgørelse nr. 1424 af. 16. december 2009, bilag 1 Side 1 af 67 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv.

Alarmering på hoteller Brand og trusler. Vær sikker - hver dag. Branchevejledning for hoteller mv. Alarmering på hoteller Brand og trusler Vær sikker - hver dag Branchevejledning for hoteller mv. Indholdsfortegnelse Vær sikker hver dag... 1 Tryghed hos personalet giver tryghed hos gæsten.. 2 Lovgivning...

Læs mere

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 er en overordnet betegnelse for sikkerhedsbelysning og reservebelysning. Sikkerhedsbelysning består dels af flugtvejsbelysning (belysning af udgangs-

Læs mere

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003

At-VEJLEDNING. Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder. A.1.10 December 2003 At-VEJLEDNING A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1

Københavns Kommune - Sikring og Forsikring. Vejledning om forholdsregler ved brand. Side 1 Københavns Kommune - Sikring og Forsikring Vejledning om forholdsregler ved brand Side 1 VEJLEDNING OM FORHOLDSREGLER VED BRAND 2005 1. Indledning 1.1. Baggrund 1.2. Formål 1.3. Forudsætning 1.4. Den daglige

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling. om brandsikring af byggeri Eksempelsamling om brandsikring af byggeri April 2006 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Publikationen kan bestilles hos: Byggecentrum Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Tlf. 70 12 06 00 bog@byggecentrum.dk

Læs mere

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan

Aarhus Brandvæsen 2012. Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Aarhus Brandvæsen 2012 Vejledning om Udførelse af brandteknisk drift- og vedligeholdelsesplan Indhold Indledning... 3 1. Generelle oplysninger... 5 2. Organisering og ansvarsfordeling... 6 2.1 Ejer/lejers

Læs mere

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder

Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.10 December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989 1. Afgrænsning Denne vejledning oplyser om kravene

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar

Center for Sundhed og Omsorg. www.plejehjemmetfalkenberg.dk. Værd at vide i tilfælde af BRAND. på Plejehjemmet Falkenberg. Om medarbejdernes ansvar Center for Sundhed og Omsorg www.plejehjemmetfalkenberg.dk Værd at vide i tilfælde af BRAND på Plejehjemmet Falkenberg Om medarbejdernes ansvar Revideret maj 2015 Indhold Dit ansvar som medarbejder - HVER

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Brandteknisk risikovurdering af boliger til plejekrævende personer

Brandteknisk risikovurdering af boliger til plejekrævende personer FORORD Denne rapport er tilegnet en gruppe af medborgere der på grund af alderssvækkelse, handicaps, medicinering m.v. er uden mulighed for ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed når de bliver udsat

Læs mere

Forebyggelsesafdelingen December 2009. Dødsbrande sker oftest i boligen Se side 4

Forebyggelsesafdelingen December 2009. Dødsbrande sker oftest i boligen Se side 4 Nyhedsbrev fra Vejle Brandvæsen Forebyggelsesafdelingen December 2009 Livsfarlig containerbrand Se side 2 Livsfarlig containerbrand! Se side 2 Forebyg brand i containere Se side 2 Dødsbrande sker oftest

Læs mere

Brandteknisk projektopgave

Brandteknisk projektopgave ANALYSE AF RØGALARMANLÆG I BOLIGER Brandteknisk projektopgave Master i Brandsikkerhed Institut for Byggeri & Anlæg, Danmarks Tekniske Universitet (DTU Byg) Anders Jensen Studienr. 063627 Januar 2010 Revideret

Læs mere