Landsforeningen til bekæmpelse af Colitis Ulcerosa, Crohns sygdom samt andre relaterede tarmsygdomme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsforeningen til bekæmpelse af Colitis Ulcerosa, Crohns sygdom samt andre relaterede tarmsygdomme"

Transkript

1 2 Forord Crohns sygdom (Morbus Crohn) er en sygdom, der viser sig hos ca. 600 nye patienter hvert år eller 11 nye tilfælde pr. uge her i landet. I alt lever der ca med Crohn i Danmark. Vi kender ikke årsagen til sygdommen, og der findes heller ikke nogen kendt helbredelse. Vi håber, at du kan finde svar på nogle af de spørgsmål, der melder sig, når du eller en af dine nærmeste har fået diagnosen Crohns sygdom. Vi ved, der er et udtalt behov for at vide så meget som muligt som sygdommen, som man skal leve med i mange år. Det er ikke meningen, at hæftet skal erstatte den personlige dialog mellem dig og din læge, men det kan forhåbentlig give dig et grundlag at gå ud fra, når du skal have en uddybende samtale med lægen og personalet på hospitalet. Venlig hilsen CCF s Hovedbestyrelse og CCF s Det Lægelige Råd Colitis-Crohn Foreningen Landsforeningen til bekæmpelse af Colitis Ulcerosa, Crohns sygdom samt andre relaterede tarmsygdomme Det Lægelige Råd Overlæge dr. med. Karsten Lauritsen Professor overlæge dr. med. Niels Qvist Overlæge dr. med. Jens F. Dahlerup Professor overlæge dr. med. Pia Munkholm Overlæge dr. med. Jan Fallingborg Overlæge dr. med. Anders Pærregaard Overlæge ph.d. Ida Vind Redigeret januar oplæg: eksemplarer LAYOUT & Sats: Colitis-Crohn Foreningens redaktion Copyright: Colitis-Crohn Foreningen Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden mekanisk gengivelse af dette hæfte, indhold, eller dele heraf, er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

2 3 INDHOLD: Forord side 2 Indhold side 3 Om sygdommen side 4 Hvad er Crohns sygdom? Er sygdommen kronisk? Hvordan diagnosticerer man Crohns sygdom? Normal anatomi ill. 1 Hvordan fungerer tynd- og tyktarmen? Spreder Crohns sygdom sig med tiden? Hvordan sidder sygdommen typisk ill. 2 Smitter Crohns sygdom? Har sygdommen forskellige forløb? Når børn får Crohns sygdom Årsager til sygdommen side 10 Hvordan opstår Crohns sygdom? Er Crohns sygdom arvelig? Skyldes Crohns sygdom noget jeg spiser? Kan stress give Crohns sygdom? Er Crohns sygdom en form for cancer? Kan Crohns sygdom udvikle sig til cancer? Hvilke forhold påvirker opblussen af Crohns sygdom? Dagligdagen side 17 Skal jeg ændre mit daglige livsmønster? Findes der en diæt, der hjælper? Hvorledes vil Crohns sygdom indvirke min fremtid? Har Crohns sygdom betydning for graviditet? Kan jeg få nogen støtte fra det offentlige under min sygdom? Rejse - ferie Praktiske oplysninger side 19 Hvad er Det Læg,elige Råd? Kan jeg få kontakt med andre Crohns sygdom ramte? CCF har en landsdækkende kursusvirksomhed Foregår der noget lokalt? Kan jeg få yderligere oplysninger om min sygdom? Socialrådgiver Patientstøtte Hvad er EFCCA? Hvordan finansieres Colitis-Crohn Foreningen? Facebook Hvordan bliver jeg medlem? Gavebidrag Behandling side 12 Vil Crohns sygdom nogensinde forsvinde helt? Kan man behandle Crohns sygdom? Er Crohns sygdom livstruende? Hvilke bivirkninger er der ved de forskellige former for behandling? Hvilke operationer findes der? Hvilke fordele og ulemper er der ved operation? IBS-IBD

3 4 Om sygdommen Hvad er Crohns sygdom? Crohns sygdom er opkaldt efter lægen Burril Crohn fra New York, som sammen med kolleger i 1932 gav en beskrivelse af sygdommen. Sygdommen er en betændelse i tarmvæggen. Større eller mindre stykker af tarmen hæver op og bliver fortykkede, og der ses rødme, rifter og sår på indersiden. Der kan senere komme arvæv, som kan forsnævre tarmen. Der opstår ca. 600 nye tilfælde af Crohn hvert år i Danmark. I ca. 2/3 af tilfældene findes sygdommen i nederste del af tyndtarmen, lige før den munder ind i tyktarmen (kolon). Hos børn er sygdommen dog oftest lokaliseret i kolon. Hos voksne har ca. 1/3 sygdom i både tyk- og tyndtarm, 1/3 har udelukkende tyndtarms Crohn og 1/3 tyktarms Crohn ved diagnosetidspunktet. Man troede oprindeligt, at sygdommen var begrænset til disse dele af tarmen, men senere har det vist sig, at sygdommen kan findes overalt i mavetarmkanalen. Undertiden findes den flere steder på én gang. Oftest er der dog tale om en begrænset udbredning (under? meter tarm) og i ca. halvdelen af tilfældene findes sygdommen i tyktarmen og/eller endetarmen (illustration 2). Sygdommen findes over alt på jorden, dog er den hyppigst forekommende i bymæssige områder med stor befolkningstæthed i den vestlige verden. Det har man forklaret med, at sygdommen kunne skyldes forekomsten af en eller anden miljøfaktor i området med industri og bymæssig bebyggelse. Man har dog aldrig kunnet vise, hvilke miljøfaktorer der er medvirkende ved Crohns sygdom. I de senere år er man blevet tiltagende opmærksom på indre miljøfaktorer, som tarmens normale bakterier (tarmfloraen) og deres mulige betydning for udvikling af blandt andet Crohns sygdom. Det er også muligt, at et såkaldt beskyttende næringsstof kan være forsvundet fra kosten. Her nævnes ofte det faldende forbrug af cerealier (slagger, fibre) i kosten, som har fundet sted i de seneste generationer. I løbet af de sidste år er vort forbrug af kornprodukter således næsten halveret.

4 5 Er sygdommen kronisk? Sygdommen er kronisk, hvilket indebærer at den ikke kan helbredes medicinsk eller kirurgisk. Når man én gang er diagnosticeret med Crohns sygdom, må man indstille sig på et leve med den. Heldigvis kan man i de fleste tilfælde have mange gode perioder op til mange år hvor sygdommen er helt i ro. Typisk for sygdommen er, at den veksler mellem sygdomsfrie og aktive perioder. Varigheden og hyppigheden af disse perioder er individuelle og uforudsigelige. Forebyggende medicinsk behandling i rolige perioder har vist sig gavnligt ved aggressive tilfælde af sygdommen. Hos nogle patienter ser man kun ét eller få udbrud gennem tiden. Hvordan diagnosticerer man Crohns sygdom? Symptomer som mavesmerter, diarré og vægttab, der fortsætter gennem uger og måneder, må vække mistanke om Crohns sygdom. Hos børn skal forsinket vækst og pubertetsudvikling give mistanke om Crohns sygdom. Blodprøver viser ofte tegn på blodmangel og kronisk betændelse. En endetarmsundersøgelse (sigmoidescopi), hvor man udtager vævsprøver (biopsi), kan give diagnosen. En undersøgelse af tyktarmen med ca. 1,5 meter lang bøjeligt kikkertrør (koloskopi) giver mere detaljerede oplysninger, og der kan ved denne undersøgelse udtages vævsprøver fra hele tyktarmen, hvorved diagnosen eventuelt kan stilles med en biopsi. I dag er det også muligt via kapselendoskopi eller MR-skanning at undersøge tyndtarmen, og disse undersøgelser kan benyttes, hvis man er tvivl om diagnosen. Kapselendoskopi består i, at patienten sluger et lille videokamera, der derefter kvitteres med afføringen. Kapslen tager flere billeder hvert sekund i 8-10 timer, sender trådløst disse billeder til en modtager, man bærer i et bælte. Optagelserne downloades efterfølgende til en PC og billederne gennemses på PCen. Hvis vævsprøverne og de billeddannende undersøgelser ikke giver et klart svar, er det svært at skelne mellem colitis ulcerosa og Crohns sygdom. Undertiden stilles diagnosen først efter, at der ved operation er udtaget et tarmstykke til mikroskopisk undersøgelse.

5 6 Illustration 1

6 7 Hvordan fungerer tyk- og tyndtarm? Tyktarmen er den sidste del af menneskets fordøjelseskanal. Den strækker sig ca. 1-1,5 meter fra tyndtarmens afslutning i højre side af bughulen, tværs over denne og ned i venstre side for at udmunde i rektum (endetarmen) og anus (endetarmsåbningen). Se illustration 1. Når du har spist, begynder fordøjelsen i mavesækken og fortsætter i den øverste del af tyndtarmen. Når fødens indhold af æggehvidestof (proteiner), sukkerstof (kulhydrater) samt fedtstof er spaltet til passende små molekyler, optages disse af tyndtarmens slimhinde og føres via tarmens celler over i blod og lymfe. Tyktarmen modtager herefter de ikke-fordøjelige rester af føden, og dens funktion er at opsuge vand og salte fra dette tarmindhold, sådan at mængden af flydende tarmindhold reduceres fra ca. 1-2 liter til 0,1-0,3 liter formet afføring i døgnet. Spreder Crohns sygdom sig med tiden? Crohns sygdom kan findes i hele mave/tarmkanalen, og den har tendens til at slå sig ned flere steder i tarmen. Selv efter operation med fjernelse af de syge tarmstykker, kan sygdommen igen blusse op, oftest svarende til sammensyningsstedet (anastomosen).

7 8 ILLUSTRATION 2 Forskellige former for udbredelse ag Crohn s sygdom: Tynd- og tyktarm Smitter Crohns sygdom? Nej! Alle undersøgelser der er foretaget viser, at sygdommen ikke kan overføres fra ét menneske til ét andet. Det er en autoimmun sygdom, det vil sige en ændring i ens eget immunforsvar.

8 9 Har sygdommen forskellige forløb? Sygdommen har et meget individuelt forløb. Man kan derfor vanskeligt drage paralleller fra det ene tilfælde til det andet, og man må næsten altid skræddersy behandlingen. Det er vigtigt at opnå et tillidsforhold mellem patient og læge, således at patienten altid kan henvende sig, hvis uventede problemer opstår. Den rigtige behandling på det rigtige tidspunkt opnås bedst ved en jævnlig kontrol i et ambulatorium eller hos en speciallæge, hvor man kan føle sig sikker på, at der tages hånd om behandlingen, og informeres om dens mulige bivirkninger bliver varetaget optimalt. Når børn får Crohns sygdom Crohns sygdom ses med stigende hyppighed hos børn under 15 år, og er efterhånden hyppigere end den anden form for tarmbetændelse, colitis ulcerosa. Symptomerne er som beskrevet for voksne, men hos børn kan man også se forsinket vækst og pubertet. Man påviser Crohns sygdom hos børn med de samme undersøgelser, som benyttes hos voksne og behandlingen er ofte ens. Dog tages særlige hensyn til, når børn skal gennemgå ubehagelige undersøgelser og visse behandlinger benyttes anderledes end hos voksne. Børn med Crohns sygdom behandles kun i kortere periode med binyrebarkhormon (prednisolon), da væksten kan hæmmes ved langtidsbehandling og tilsvarende benyttes ofte end 4-6 ugers varende ernæringskur for at undgå for meget prednisolon. Under denne kur må der ikke indtages anden end flydende ernæringsdrikke. Ved alvorligere sygdom behandles med immunhæmmende medicin som azathioprin (f.eks. Imurel) eller biologiske lægemidler (fx Remicade og Humira), ligesom operation med fjernelse af det syge tarmstykke kan komme på tale for at lindre symptomer og sikre bedre vækst. Behandling af børn med Crohns sygdom er en specialopgave, som er centraliseret på enkelte danske børneafdelinger. Der vil være perioder, hvor sygdommen blusser op, men også lange perioder, hvor sygdommen er i ro. Trods besvær med undersøgelser, kontroller og medicin kan de fleste børn og unge med Crohn leve et normalt liv. Skolegang, sport og valg af uddannelse behøver normalt ikke at påvirkes væsentligt af sygdommen. Man kan se frem til at finde en partner og få børn ligesom alle andre unge og den forventede

9 10 levetid ændres ikke, fordi man har sygdommen. Kontakt til andre i samme situation kan, for nogle forældre eller unge være en hjælp, enten gennem foreningens forældre-børn kurser eller KIT-rådgivningen. Colitis-Crohn Foreningen har udgivet hæftet Vores barn har tarmbetændelse, som du kan få tilsendt ved at ringe til os. Årsager til sygdommen Hvordan opstår Crohns sygdom? Vi kender ikke årsagen til Crohns sygdom. Foreløbig har man ikke konstateret nogen enkelt bakterie eller virus som årsag til Crohns sygdom. Nogle teorier går ud på, at tarmens forsvarskraft (immunforsvar) overfor almindelige bakterier kan være svækket, men det er dog karakteristisk at patienter med sygdommen har et overaktivt immunsystem med tab af tolerance over for den enkelte persons indhold af bakterier i tarmen. Behandlingen går ud på at dæmpe immunsystemet, hvorved sygdommen bringes til ro (fx med prednisolon, azathioprin, methotrexat, Remicade eller Humira). Man har dog kunnet konstatere, at sygdommen hyppigere blusser op hos rygere end hos patienter, der aldrig har røget, eller patienter der er eksrygere. Samtidig kan det konstateres, at der er blandt Crohn-patienter er flere rygere end blandt patienter med colitis ulcerosa. Er Crohns sygdom arvelig? Undersøgelser viser, at ca. 5-10% af børn født af en mor/far med Crohns sygdom eller colitis ulcerosa, på et eller andet tidspunkt udvikler den ene eller den anden tarmsygdom. Hvis begge forældre har colitis ulcerosa eller Crohns sygdom, stiger denne risiko til op mod 50%. Men selv i familier med svære tilfælde, ses ikke nogen klart genetisk arvemønster. Man kan således ikke forudsige, om barnet vil arve sygdommen fra sine forældre. Ingen vil fraråde et par, hvor en eller begge har Crohns sygdom, at få børn. Undersøgelser blandt enæggede tvillinger viser, at hvis den ene tvilling har colitis ulcerosa eller Crohns sygdom, har den anden tvilling ca. 50% risiko for at udvikle sygdommen.

10 11 Skyldes Crohns sygdom noget jeg spiser? Trods mange ihærdige forsøg har det ikke været muligt at påvise nogen endegyldig forbindelse mellem en bestemt type mad og forekomsten af Crohns sygdom. I ganske få tilfælde har man kunnet afhjælpe symptomerne ved at undgå mælkeprodukter. Dette er dog på ingen måde generelt for sygdommen. I andre situationer har den såkaldte astronautkost, som tillæg til ernæringen, vist nogen positiv virkning hos voksne med sygdom, ved at tilføre sporstoffer og vitaminer og lette kronisk træthed, men effekten på betændelsestilstanden er ikke så overbevisende, som hos børn med Crohns sygdom. Astronautkost erstattes med mere velsmagende ernæringsproteiner som fås med 60% reduktion i prisen ved anvendelse af en grøn ernæringsrecept. Astronautkost er på forhånd nedbrudt til molekylærstadiet, hvorimod proteindrik er normale proteiner. Astronautkostbehandlingen er dog ret dyr og smagen er dårlig, hvorimod ernæringsdrik er mere velsmagende, men uden den samme behandlingseffekt på børn, Vi anbefaler derfor ikke, at man selv forsøger sig med astronautkost. Under alle omstændigheder bør det foregå under lægekontrol. Det må anbefales, at man spiser en sund og varieret kost for at sikre de bedst mulige betingelser for kroppens forsvarssystem, specielt fordi æggehvidestoffer tabes fra blodet til tarmen, når slimhinden er betændt og derved utæt, samtidig med at leverens dannelse af æggehvidestoffer hæmmes. I nogle tilfælde, hvor der findes en forsnævring i tarmen, kan det være nødvendigt at undgå grove og ufordøjelige fødevarer, som f.eks. rå frugt og trevlede grøntsager, (f.eks. asparges, porrer, og appelsiner), Brød med hele korn anbefales heller ikke ved kendte forsnævringer, da disse kan sætte sig fast og blokere tarmen. I almindelighed er det vigtigt at indtage en fuldgyldig kost for at sikre de bedst mulige betingelser for kroppens forsvarsmekanisme. Kan stress give Crohns sygdom? Sygdommen er ikke forårsaget af stress, men ligesom næsten alle andre kroniske lidelser mærker man mere til symptomerne i stressede perioder, og flere undersøgelser har vist at udbrud af sygdommen er hyppigere i perioder med stress.

11 12 Er Crohns sygdom en form for cancer? Nej! Kræft er dannelsen af en ny slags fremmede celler, der vokser uhæmmet på bekostning af kroppens egne celler. Ved sygdom er det kroppens egne celler, der forsøger at bekæmpe den opståede betændelse. Kan Crohns sygdom udvikle sig til cancer? Nyere undersøgelser tyder på, at der er en lidt højere risiko for kræftudvikling hvis sygdommen sidder i tyndtarmen. Det er væsentligt at sygdommen så vidt muligt holdes i ro med medicinsk behandling, idet man regner med, at det er vedvarende aktiv kroniske betændelse, der kan føre til kræftudvikling. Det betyder, at remission (ro i sygdommen) er hensigtsmæssig hvilket kan forsøges med vedvarende medicinsk behandling samt ophør med rygning. Hvilke forhold påvirker opblussen af Crohns sygdom? I de fleste tilfælde kan vi ikke pege på nogen bestemte ydre forhold, som udløser en opblussen i sygdommen. Den har et svingende forløb med gode og dårlige perioder, men hvad der styrer det forløb, ved vi ikke. Men kan dog i nogle tilfælde se en opblussen af sygdommen, hvis man får en akut tarminfektion, f.eks. salmonella-infektion, eller turistdiarré under rejse i udlandet. Behandling Vil Crohns sygdom nogensinde forsvinde helt? Der er i øjeblikket ingen medicinsk eller kirurgisk behandling, som kan helbrede Crohns sygdom. Dette betyder, at den medicinske behandling går ud på at dæmpe sygdomsaktiviteten i lange perioder. Kirurgisk behandling med fjernelse af det syge tarmstykke kan give lange symptomfrie perioder.

12 13 Kan man behandle Crohns sygdom? Colitis-Crohn Foreningen har udgivet et hæfte der specifikt omhandler den medicinske behandling. Opblussen af Crohns sygdom behandles hyppigst med korte kure af kortikosteroider (binyrebarkhormon, Prednisolon), som modvirker betændelsen i tarmvæggen. 5-ASA-præparater har yderst ringe effekt ved Crohns sygdom og anvendes derfor ikke meget ved denne lidelse. Immundæmpende medikamenter (Azathioprin (Imurel ), Mercaptopurin (Puri- Nethol ) og Methotrexat) har vist sig effektive som langtidsbehandling Præparaterne er dog heller ikke fri for bivirkninger bl.a. i form af hæmmende virkning på blod og knoglemarv samt påvirkning af lever og bugspytkirtel. En regelmæssig kontrol af blodprøver er derfor nødvendig under denne behandling. Brug af anti-tnf behandling (antistof mod signalstoffet TNF) i form af infusion med Remicade eller indsprøjtninger (Humira, Cimzia ) anvendes til patienter med moderat til svær sygdom og/eller fistler, der ikke kan bringes under kontrol med de ellers nævnte præparater. Nyere undersøgelser viser at brug af anti-tnf relativt tidligt er erkendelse af Crohns sygdom muligvis kan bevirke længere perioder med ro i sygdommen. I mange tilfælde er det nødvendigt at give tilskud af jern, kalk, D-vitamin, folinsyre eller B12-vitamin, som tarmen kan have svært ved at optage i tilstrækkelige mængder. En fast daglig multivitaminpille anbefales. I tilfælde af infektion omkring en fistelkanal, kan en kortvarig antibiotisk behandling med f.eks. metronidazol være gavnlig. Er Crohns sygdom livstruende? Der er ingen opgørelser, som tyder på, at Crohns sygdom i Danmark har en overdødelighed i forhold til normalbefolkningen. Under den rette behandling og kontrol er det i dag muligt at imødegå de fleste komplikationer, som tidligere krævede langvarige hospitalsindlæggelser. Betændelsen kan bryde gennem tarmvæggen og bane sig vej ud til huden, til et andet område af tarmen eller til naboorganer, som f.eks.

13 14 blæren. Herved dannes en falsk overgang (fistel), hvorfra tarmindholdet kan sive ud. Disse komplikationer kræver i reglen kirurgisk behandling evt. med operation eller medicinsk behandling med Remicade eller Humira Hvilke bivirkninger er der ved de forskellige former for behandling? Der anvendes forskellige typer af medicin, afhængig af om sygdommen fremtræder i lettere eller sværere grad. Salazopyrin kan i reglen gives livslangt uden at medføre nogen form for bivirkninger. Det samme gælder 5-ASA-præparaterne. Der er dog rapporteret nyrebivirkninger i nogle tilfælde, og derfor bør nyrefunktionen kontrolleres med en urinog blodprøve, flere gange årligt. Binyrebarkhormoner (Prednisolon ) giver bivirkninger i form af vægtøgning, blodtryksstigning, søvnforstyrelser, humørsvingninger og runding af kinder og ansigt. Den værste bivirkning er imidlertid, at stoffet ved længere tids anvendelse, medfører en svækkelse af knoglestrukturen og hos børn væksthæmning. Binyrebarkhormon bør derfor kun gives i kortere perioder og om muligt lokalt via endetarmen. Men da lokalindgivelse kun når ca.? meter op i tyktarmen, er denne behandlingsmåde kun anvendelig, hvis sygdommen sidder i den nederste del af tyktarmen. En nyere type binyrebarkhormon, som kun virker lokalt (i nederste del af tyndtarmen og i højre side af tyktarmen), er budesonid, (f.eks. Budenofalk, Entocort ). Immundæmpende behandling (Azathioprin (Imurel ), Mercaptopurin (Puri- Nethol ) og Methotrexat) har en steroidsparende effekt, det vil sige, at stoffet reducerer behovet for binyrebarkhormon-behandling (Prednisolon ). Den mest frygtede bivirkning er hæmning af de hvide blodlegemers dannelse i knoglemarven. Det er en relativ sjælden bivirkning, men det er nødvendigt at kontrollere blod og knoglemarv regelmæssigt med blodprøver. I få tilfælde kan lever og bugspytkirtel blive påvirket. Anti-TNF-behandling kan give en allergisk reaktion hyppigst ved Remicadebehandling og mere sjældent ved Humira og Cimzia-behandling. Da anti- TNF behandlingen dæmper immumsystemet kraftigt, kan der komme opblussen

14 15 eller udvikle sig alvorlige infektioner (tuberkulose, svampeinfektioner og lignende). Man skal derfor før anti-tnf behandling vurderes med henblik på, om man er i risikogruppen til at være inficeret med tuberkulose eller i risiko for at få opblussen af tidligere tuberkulose. Nytilkommen hoste, nattesved, vægttab elle udtalt almen sygdomsfølelse skal gøre, at man som patient kontakter den behandlende læge/afdeling. Hvilke operationer findes der? I de tilfælde, hvor sygdommen er af svær grad, og hvor patienten ikke reagerer på medicinsk behandling er operation nødvendig. Se i øvrigt Colitis-Crohn Foreningens specialhæfte; Kirurgisk behandling ved colitis ulcerosa og Crohns sygdom samt hæftet om Stomi. Crohns sygdom har tendens til at udvikle små bylder og falske udførselsgange fra tarmen (fistler) til endetarmsområdet. Disse behandles ved at lukke op for de betændte områder, som derved får afløb. Hvis større dele af tarmen bliver forsnævret på grund af ardannelsen i det betændte tarmstykke, kan det være nødvendigt at fjerne det forsnævrede tarmstykke. Denne operation kaldes resektion En tilstand, hvor et eller flere korte afsnit af tarmen er forsnævret, kan behandles med såkaldt strikturplastik hvor man i stedet for at fjerne tarmstykket, spalter de forsnævrede tarmafsnit og syr tarmen sammen på tværs så tarmafsnittet bliver bredere. Fistler (betændelseskanaler), som forbinder den syge tarm med bugvæggen eller et andet organ, som f.eks. blæren, kan også opereres. Korte forsnævringer, der kan nås med kikkert kan behandles med ballonudvidelse. Er hele tyktarmen angrebet, kan det være nødvendigt at fjerne den og forbinde tyndtarmen med endetarmen (ileorektal anastomose). Er dette ikke muligt, kan det blive nødvendigt at anlægge en kunstig tarmåbning på forsiden af bugvæggen (ileostomi). En pose til afføring sættes herefter over ileostomien. De fleste kan klare sig med at tømme posen et par gange i døgnet. Ved colitis ulcerosa kan man undertiden efter fjernelse af tyktarmen trække tyndtarmen frem til endetarmsåbningen og samtidig lave et reservoir (pouch). Denne operation frarådes generelt til patienter med Crohns sygdom, fordi der er stor risiko for, at sygdommen blusser op i det anlagte reservoir.

15 16 Hvilke fordele og ulemper er der ved operation? Fjernelse af det syge tarmstykke giver sædvanligvis omgående symptomfrihed. Kroppen som helhed er også påvirket af den kroniske betændelse, og når den betændte tarm fjernes forsvinder den ekstra belastning af kroppens forsvarssystemer. Operation er imidlertid ingen garanti for, at sygdommen ikke på ny blusser op i et tilgrænsende tarmafsnit efter nogle år. Mange Crohn-patienter har fået udført to eller flere operationer med fjernelse af så begrænsede stykker tyndtarm som muligt. Der er en naturlig grænse for, hvor meget tarm man kan undvære, før det går ud over fordøjelsen. Når der er fjernet mere end cm af nederste del af tyndtarmen, bliver det nødvendigt at give regelmæssigt tilskud af vitaminer, specielt B12-vitamin og folinsyre. I nogle tilfælde må der gives diætbehandling, hvor specielt fedtmængden begrænses. Det kan også være nødvendigt at give medicin for at binde overskud af galdesyre, der er løbet ned i tyktarmen, fordi nederste del af tyndtarmen (ileum) ikke har kunnet opsuge dem, hvilket udløser diarré. Man kan leve normalt med helt ned til 1 m. tyndtarm, derunder er det oftest nødvendig med ernæringsbehandling i blodårerne. Endvidere er der en vis risiko forbundet med operation. Den alvorligste er bristninger i sammensyninger på tarmen, der resulterer i bughindebetændelse og som nødvendiggør fornyet og akut operation med anlæggelse af stomi. Komplikationen ses i 5-10% af de tilfælde, hvor der foretages en sammensyning af tarmen. Mindre alvorlige komplikationer er sårinfektion. IBS-IBD Ca % af IBD patienter har i remissions-perioder IBS. IBS er colon irritabile, som typisk 30-40% af den danske befolkning lider af. Det er en tilstand som ikke giver strukturforandringer i tarmen, men som giver funktionelle symptomer som rumlen og køren samt lufttendens og vekslende afføring IBS-D, diarretypen, IBS-A, alternerende type og IBS-C, forstoppelsestypen. IBS er nu bevist i Australien og Danmark at kunne behandles med diæten Low FODMAP med god effekt.

16 17 Dagligdagen Skal jeg ændre mit daglige livsmønster? Nej. Crohns sygdom synes ikke at være afhængig af aktivitetsniveauet i det daglige. Undertiden er hospitalsindlæggelse nødvendig ved opblussen af sygdommen, da ro og hvile kan give overskud til, at kroppens eget forsvar bringer sygdommen i ro. De fleste patienter med Crohns sygdom kan udføre deres normale arbejde og deltage i sociale aktiviteter, inklusiv sport. Der er ingen grund til at sætte sig uden for normalt socialt og familiært samvær. I tilfælde af svær aktiv Crohn er der mulighed for visitering til et flex-job eller i andre tilfælde førtidspension. Findes der en diæt, der hjælper? Det er ikke lykkedes at finde nogen speciel sammensætning af fødemidler, som har nogen effektiv positiv virkning på Crohns sygdom. Der kan derfor ikke anbefales nogen diæt, som vil påvirke sygdommen i positiv retning. En undtagelse er dog den flydende ernæringskur, hvis virkning er særlig dokumenteret hos børn med Crohns sygdom, og som er kort omtalt i det tidligere afsnit når børn får Crohns sygdom). Hvorledes vil Crohns sygdom indvirke på min fremtid? Flertallet af patienter har sygdommen i lettere grad med kun få symptomer i form af diarré og smerter. Disse patienter kan leve normalt med familie, venner og samtidig have sportslige og sociale aktiviteter. Ganske få har sygdommen i så svær grad, at det kræver intensiv medicinsk og eventuelt kirurgisk behandling. Moderne behandling har fjernet de fleste risikomomenter og har gjort det muligt for patienten at have en normal hverdag uden tab af arbejdsevne. Har Crohns sygdom betydning for graviditet? Store opgørelser har vist, at seksuelt samvær ikke berøres væsentligt af sygdommen, og heller ikke af en evt. operation. For kvinder med sygdomsudbrud kan samleje dog medføre smerter.

17 18 Da kronisk tarmbetændelse er en sygdom, der ofte angriber yngre i alderen år, opstår der ofte spørgsmål, om det er muligt at blive gravid og gennemføre en graviditet på normal vis. I almindelighed er der ikke grund til at undgå at blive gravid. Faktisk forventes det, at gravide kvinder føder normalt. For mænds vedkommende kan der være problemer med forplantningsevnen under behandling med Salazopyrin. Ophører man med behandlingen eller skifter til 5- ASA-præparater, vil den normale forplantningsevne genvindes i løbet af ca. 3 måneder. Der er ingen øget risiko for mor eller barn under graviditeten, heller ikke hvis man fortsætter med Salazoypyrin, 5-ASA præparater eller immundæmpende medicin, bortset fra Metotrexat. Der kan være behov for tilskud af folinsyre og jern, blandt andet fordi Salazopyrin nedsætter disse stoffers optagelse fra tarmen. Under amning kan mælken blive lettere gulfarvet af Salazopyrin, men dette er risikofrit. Hvis man skifter til et 5-ASA præparat (Asacol, Dipentum, Mesalazin, Pentasa eller Premid ), som ikke indeholder sulfa, bliver der ingen misfarvning af mælken, selv om også disse præparater udskilles med mælken. Så vidt muligt bør graviditeten planlægges, når sygdommen er i en rolig fase. Mange undersøgelser har vist, at sygdommen i de fleste tilfælde vil forblive i rolig fase under graviditeten. Crohns sygdom er således ingen hindring for graviditet. Sygdommens forløb påvirkes ikke på nogen bestemt måde under graviditet, og fostret er upåvirket af sygdommen, hvis moderen er velbehandlet. Ved graviditet skal gives samme medicinske behandling som til ikke-gravide. Skulle der komme et tilbagefald kan man behandle med steroid i graviditeten, hvis andre muligheder er afprøvet. Amning er vigtig for dit barn og anbefales de første 6 måneder efter fødslen, da det har vist, at risikofor autoimmune lidelser som Crohns sygdom kan reduceres. Tal med speciallægen.

18 19 Kan jeg få nogen støtte fra det offentlige under min sygdom? Ja. Skal man f.eks. i gang med en videregående uddannelse og ikke i stand til at have et job ved siden af sit studie kan man ansøge SU Styrelsen om Handicaptillæg. Har man pga. sin sygdom en varigt nedsat erhvervsevne, så kan der være mulighed for at blive visiteret til et flexjob. Nogle får også tilkendt en revalidering. Der henvises i øvrigt til foreningens socialrådgiver. Rejse ferie At rejse er at leve sagde H. C. Andersen. Selv om du har Crohns sygdom, kan du sagtens rejse på ferie, både i ind- og udland. Lad dig endelig ikke begrænse, men lev livet. Du skal huske på, at have din medicin i håndbagagen, hvis du rejser til udlandet, da bagagen kan bortkomme eller nå se lidt mere af verden, inden den når frem til din destination! Går din rejse til varmere himmelstrøg, så sveder du traditionelt mere end hjemme. Du skal være opmærksom på at øge dit væskeindtag. Husk eventuelt salttabletter. De fås i håndkøb på apoteket. Du skal være opmærksom på, at du altid skal tegne en rejseforsikring. Praktiske oplysninger Hvad er Det Lægelige Råd? Det Lægelige Råd er sammensat af en gruppe af eksperter, der praktisk og videnskabeligt beskæftiger sig med inflammatoriske tarmsygdomme. CCF uddeler årligt op til kr. i forskningsstøtte efter indstilling fra Det Lægelige Råd. Det Lægelige Råd får ikke betaling for sin medvirken i CCF s aktiviteter.

19 20 Kan jeg få kontakt med andre Colitis-Crohn ramte? Ja. Du kan bruge CCF s korps af KIT-rådgivere. KIT = Kronisk Inflammatorisk Tarmbetændelse KIT-rådgiverne er selv patienter eller forældre til børn med sygdommene, der har deltaget på CCF s egne kurser for rådgivere. KIT-rådgivningen er en telefonrådgivning. Vi kan hjælpe med at finde netop den rådgiver, der bedst passer til dig og dine forhold. Du kan ringe til KIT-rådgivningen på telefon Træffetiderne fremgår af CCF s hjemmeside CCF har en landsdækkende kursusvirksomhed. Colitis-Crohn Foreningen afholder, med jævne mellemrum, forskellige arrangementer for foreningens medlemmer på tværs af lokalafdelingerne. Det kan f.eks. være ungdomstræf, familielejr, diverse kurser samt naturligvis den årlige generalforsamling. Ved disse arrangementer er der rigtig god mulighed for at få kontakt med andre sygdomsramte i CCF. Foregår der noget lokalt? Der er oprettet lokalafdelinger under Colitis-Crohn Foreningen i hele landet. Der holds regelmæssige møder af både faglig og social karakter. De fleste lokalafdelinger afholder f.eks. arrangementer med temaet Erfaringsudveksling for foreningens medlemmer. Et godt sted at få kontakt med ligesindede. Endvidere afholdes med mellemrum foredrag hvor læger og andre eksperter fortæller om forhold og lign., der har med vores sygdomme at gøre. Følg med på hjemmesiden under lokalafdelinger, og se hvad der er af medlemsmøder i den kommende tid i dit nærområde. Man er altid velkommen til at deltage i medlemsmøder i andre lokalafdelinger end sin egen, blot man er personligt- eller familiemedlem af CCF.

20 21 Kan jeg få yderligere oplysninger om min sygdom? Ja. Colitis-Crohn Foreningen udgiver 4 magasiner årligt. I disse kan man, ligesom på CCF s hjemmeside, læse relevante lægefaglige artikler, ligesom der kan læses om den nyeste forskning inden for vore forskellige tarmsygdomme. Derudover har Colitis-Crohn Foreningen udgivet en række informationshæfter, som du som personligt- og familiemedlem kan få tilsendt gratis. Se listen over informationshæfter på hjemmesiden. CCF udgiver 8 12 årlige nyhedsbreve, som man kan tilmelde sig via hjemmesiden. Kan kun modtages pr. mail. Socialrådgiver På hjemmesiden orienterer socialrådgiveren især om forhold i lovgivningen der kan have betydning for kronisk syge. Herunder medlemmer med f.eks. Crohns sygdom, colitis ulcerosa, irritabel tyktarm. I øvrigt har alle vore personlige medlemmer og familiemedlemmer mulighed for at benytte CCF s socialrådgiver. Du kan enten sende dit spørgsmål på mail: eller kontakte socialrådgiveren pr. telefon. Se tlf.nr. og telefontider på Patientstøtte Legater til medlemmer med Crohns sygdom, colitis ulcerosa, irritabel tyktarm. I øjeblikket uddeles højest kr pr. ansøgning. Betingelser for at modtage patientstøtte fremgår af hjemmesiden. Tidspunkt for ansøgning annonceres i CCF- Magasinet samt på CCF s hjemmeside: Eventuelle ændringer i betingelserne for at kunne søge dette legat, vil blive annonceret i nyhedsbrevet og på Hvad er EFCCA? European Federation of Crohns and ulcerative Colitis Associations EFCCA er en europæisk sammenslutning af landsforeninger for colitis/crohn-ramte. Den danske Colitis-Crohn Forening er medlem og har derfor indflydelse på målene for forskning og vilkår for colitis/crohn-sygdomsramte på internationalt plan. Samarbejde er nødvendigt både videnskabeligt og socialt.

Informationshæfte Morbus Crohn

Informationshæfte Morbus Crohn Informationshæfte Morbus Crohn Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Crohn's sygdom (morbus Crohn)...4 Hvad er Crohn's sygdom?...5 Hvor sidder sygdommen?...5 Hvad gør tyndtarmen?...5 Hvad

Læs mere

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Colitis ulcerosa (blødende tyktarmsbetændelse) og Crohns sygdom (morbus Crohn, kronisk tarmbetændelse) er kroniske betændelsessygdomme i tarmen. Colitis

Læs mere

Informationshæfte Colitis ulcerosa

Informationshæfte Colitis ulcerosa Informationshæfte Colitis ulcerosa Indholdsfortegnelse Forord...3 Colitis ulcerosa...4 Hvad er colitis ulcerosa?...4 Hvad er colon og dens funktion?...5 Ændres colons funktion ved colitis ulcerosa?...5

Læs mere

SIDE 3 FORORD. Denne publikation er udgivet af Landsforeningen til bekæmpelse af colitis ulcerosa, Crohns sygdom samt andre relaterede tarmsygdomme.

SIDE 3 FORORD. Denne publikation er udgivet af Landsforeningen til bekæmpelse af colitis ulcerosa, Crohns sygdom samt andre relaterede tarmsygdomme. SIDE 1 SIDE 2 SIDE 3 FORORD Denne publikation er udgivet af Landsforeningen til bekæmpelse af colitis ulcerosa, Crohns sygdom samt andre relaterede tarmsygdomme. Den er skrevet af og for patienter, for

Læs mere

Det lægelige Råd. Indhold. Colitis-Crohn Foreningen. Aktivitetspuljen

Det lægelige Råd. Indhold. Colitis-Crohn Foreningen. Aktivitetspuljen Colitis-Crohn Foreningen Landsforeningen til bekæmpelse af Colitis ulcerosa, Crohns Sygdom og andre relaterede tarmsygdomme Det lægelige Råd Overlæge dr. med., Pia Munkholm Overlæge dr. med., Jan Fallingborg

Læs mere

Patientvejledning. Irritabel tarm. Tyktarm

Patientvejledning. Irritabel tarm. Tyktarm Patientvejledning Irritabel tarm Tyktarm Irritabel tarm (colon irritable) er en tilstand, hvor tyktarmens normale bevægelser er ændret, så tarmindholdet ikke føres fremad mod ende tarmen på normal vis.

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

KRÆFT I TYK- OG ENDETARMEN

KRÆFT I TYK- OG ENDETARMEN KRÆFT I TYK- OG ENDETARMEN Kolofon Kræft i tyk- og endetarmen Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

kikkertundersøgelse af tyktarmen

kikkertundersøgelse af tyktarmen Patientinformation om kikkertundersøgelse af tyktarmen (koloskopi) Regionshospitalet Randers Kirurgisk afdeling Hvad er en koloskopi? Koloskopi er en kikkertundersøgelse af tyktarmen. Ved undersøgelsen

Læs mere

COLITIS-CROHN FORENINGEN INFORMERER. Vores barn har fået tarmbetændelse

COLITIS-CROHN FORENINGEN INFORMERER. Vores barn har fået tarmbetændelse COLITIS-CROHN FORENINGEN INFORMERER Vores barn har fået tarmbetændelse COLITIS-CROHN FORENINGEN Klingenberg 15, 2. th, 5000 Odense C Tlf. 35 35 48 82 CVR 21314307 Colitis-Crohn Foreningen Landsforeningen

Læs mere

Information om pouch

Information om pouch Information om pouch 2 Forord Denne pjece henvender sig til dig som på grund af Colitis Ulcerosa (CU) eller Familiær Adeno Polypose (FAP) overvejer at få en pouch. Denne pjece er tænkt som et supplement

Læs mere

Anlæggelse af J-Pouch

Anlæggelse af J-Pouch Anlæggelse af J-Pouch Århus Universitetshospital Kirurgisk afdeling P Afsnit P260 Tlf. +45 7846 7537 Tage-Hansens Gade DK-8000 Århus C www.afdp.auh.dk J-pouch anlæggelse og forløb Formålet med denne patientinformation

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

S T A N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage

S T A N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage S TA N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage Mave Cardia [C] Pylorus [P] Ptosis Maven er nedsunken. Svært ved at løfte armene over hovedet, hængemave, svært at tømme maven, spiser uden at

Læs mere

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet Indhold Svamp i underlivet hvad er det?...4 Faktorer der kan forårsage svampeinfektion... 6 Hvad er symptomerne?...8 Smitter svamp?... 8 Kan mænd få

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Medicinske mave-tarmsygdomme. Lukasz Damian Kamionka Modul 7, efteråret 2011

Medicinske mave-tarmsygdomme. Lukasz Damian Kamionka Modul 7, efteråret 2011 Medicinske mave-tarmsygdomme Lukasz Damian Kamionka Modul 7, efteråret 2011 1 Ulcussygdom Hvad skal vi snakke om? Kronisk inflammatoriske tarmsygdomme 2 3 Anatomi 4 Fysiologi Synkesmerter/-stop Ræben Hoste

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer regionen inviterer dig hermed til en gratis undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen. Kvinder i alle aldre

Læs mere

Patientvejledning. Koloskopi samt udrensningsvejledning. Kikkertundersøgelse af tyktarm

Patientvejledning. Koloskopi samt udrensningsvejledning. Kikkertundersøgelse af tyktarm Patientvejledning Koloskopi samt udrensningsvejledning Kikkertundersøgelse af tyktarm En koloskopi er en kikkertundersøgelse af endetarmen og tyktarmen med henblik på at afsløre sygelige forandringer i

Læs mere

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Undersøgelse blandt 1800 patienter i 02 viste, at mange ikke havde viden om ernæring ved kræftsygdom og behandling Man ønskede

Læs mere

Tuberkulose. En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening. www.lunge.dk. Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1

Tuberkulose. En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening. www.lunge.dk. Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Tuberkulose En patientvejledning fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Danmarks Lungeforening :: www.lunge.dk :: 1 Tuberkulose - en patientvejledning Indhold: Overlæge Niels Seersholm Redaktør: Birgitte

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

Pas på dig selv, mand!

Pas på dig selv, mand! Pas på dig selv, mand! Prostatas funktion og sygdomme Prostatas funktion Du skal passe på dig selv, når det gælder din prostata. Den kan blive angrebet af kræft i mere eller mindre alvorlig grad. Teksten

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

Styrk dit immunforsvar. - med kost og træning

Styrk dit immunforsvar. - med kost og træning Styrk dit immunforsvar - med kost og træning Immunforsvaret Immunforsvarets vigtigste opgave er at beskytte mod infektioner og fremmede stoffer som f.eks.: Bakterier Svampe Parasitter Virus Cancerceller

Læs mere

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Systemisk Lupus Erythematosus Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Du har fået stillet diagnosen SLE/Lupus, eller der er mistanke om, at du har sygdommen. Diagnosenetværket Vi

Læs mere

UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN

UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. Dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

02c STOMI INFO. Spis godt Lev godt ILEOSTOMI

02c STOMI INFO. Spis godt Lev godt ILEOSTOMI 02c STOMI INFO Spis godt Lev godt ILEOSTOMI Gode råd til dig som har en ileostomi Alle mennesker har forskellige behov, uanset om du har en stomi eller ej. De råd, der er indeholdt i denne brochure er

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

FOLKESYGDOMMEN man ikke taler om

FOLKESYGDOMMEN man ikke taler om FOLKESYGDOMMEN man ikke taler om Kontinensforeningen Vester Farimagsgade 6, 1. 1029 1606 København V Tlf. 33 32 52 74 info@kontinens.dk www.kontinens.dk Tekst: Kontinensforeningen Redigering: Aase Randstoft,

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Indlægsseddel: Information til brugeren Dalacin 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation 06 STOMI INFO Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation Ved alle typer kirurgiske indgreb, får man en gennemgang af årsagen, fordele og risici. Ved en stomioperation er risikoen den samme som

Læs mere

Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og alkohol

Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og alkohol Anbefalinger om kost mm Juli 2011 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og

Læs mere

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT

RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT RISICI VED AT FÅ INDSAT BRYSTIMPLANTAT - til kvinder, der overvejer brystforstørrende operation 2013 Hvis du overvejer at få lavet kunstige bryster (indsat brystimplantater), skal du vide, at den læge,

Læs mere

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE)

MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) MERE OM MS (MULTIPEL SKLEROSE) Udarbejdet i samarbejde med læge Anna Tsakiri Neurologisk afdeling, Glostrup Hospital. Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Hvordan

Læs mere

02b STOMI INFO. Spis godt Lev godt KOLOSTOMI

02b STOMI INFO. Spis godt Lev godt KOLOSTOMI 02b STOMI INFO Spis godt Lev godt KOLOSTOMI Gode råd til dig som har en kolostomi Alle mennesker har forskellige behov, uanset om du har en stomi eller ej. De råd der er indeholdt i denne brochure er en

Læs mere

Alle fotos er modelfotos.

Alle fotos er modelfotos. LUNGEKRÆFT Kolofon Lungekræft Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S cancer.dk og sst.dk Antropolog,

Læs mere

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Forfatter Tina Krogh Materialet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisnings Tips- og Lottopulje 2010. Materialet inkl. billeder kan frit anvendes i undervisningssammenhænge

Læs mere

Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske

Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske www.æblebørn.dk ved Anette Opstrup, sundhedsplejerske og behandler Side 1 Med denne guide vil jeg give dig et bud på, hvilke kosttilskud, som du kan styrke dig

Læs mere

Driller maven mere end den plejer? - så kan det være tegn på æggestokkræft...

Driller maven mere end den plejer? - så kan det være tegn på æggestokkræft... Driller maven mere end den plejer? - så kan det være tegn på æggestokkræft... Æggestokkræft rammer kun få, men opdages af færre i tide. Folderen her fortæller dig, hvad du skal være opmærksom på. Lyt til,

Læs mere

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet)

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet) Nyrernes funktion Beliggenhed Nyrerne er to bønneformede organer på størrelse med en knyttet hånd. De er beliggende op ad ryggen, beskyttet af ribben og muskler. Man har normalt to nyrer, men kan sagtens

Læs mere

Støtte under servicelovens 100 til medicin og fødevarer til særlige medicinske formål til patienter med colitis ulcerosa eller irritabel tyktarm

Støtte under servicelovens 100 til medicin og fødevarer til særlige medicinske formål til patienter med colitis ulcerosa eller irritabel tyktarm Nordisk Rebalance Støtte under servicelovens 100 til medicin og fødevarer til særlige medicinske formål til patienter med colitis ulcerosa eller irritabel tyktarm 10-07-2013 Spørgsmål til dette notat kan

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

Kan katte smittes på udstillinger etc.?

Kan katte smittes på udstillinger etc.? Katteleukæmi blev for første gang påvist i Skotland i 1964. Det er i dag en af de mest alvorlige infektionssygdomme måske den alvorligste blandt vore huskatte. Specielt hvor mange katte mødes eller lever

Læs mere

En medlemsside for dig med IBS

En medlemsside for dig med IBS En medlemsside for dig med IBS Hvem er vi? Ditte Stine Ida Stine Junge Albrechtsen Uddannet klinisk diætist (prof.bach klinisk ernæring) Privatpraktiserende med speciale i mave/ tarmsygdomme Forfatter

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Fjernelse af galdeblæren ved galdesten

Fjernelse af galdeblæren ved galdesten Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Fjernelse af galdeblæren ved galdesten Patientinformation September 2012 Forfatter: Overlæge Lisbeth Dammegaard, Kirurgisk Afdeling IntraNord Hillerød Hospital Kirurgisk

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

ENTERAL ERNÆRING. Patientinformation. Sondeernæring og ernæringsdrikke

ENTERAL ERNÆRING. Patientinformation. Sondeernæring og ernæringsdrikke ENTERAL ERNÆRING Patientinformation Sondeernæring og ernæringsdrikke Hvis du ikke får tilstrækkeligt med energi, protein, vitaminer og mineraler, kommer du ind i en ond cirkel... Du har mindre appetit

Læs mere

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her.

Såfremt der skal foretages flere korrektioner, vil rækkefølgen besluttes her. Fjernelse af overskydende hud, efter massivt vægttab Forberedelse forundersøgelse Med denne patientinformation vil vi informere dig om forløbet i forbindelse med fjernelse af hudoverskud. Det er meget

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste

Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste Pepticate information og gode råd om mælkeallergi hos de mindste Brystmælk er den bedste ernæring til spædbørn. Pepticate er en fødevare til særlige medicinske formål, som anvendes i samråd med læge eller

Læs mere

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten 1 Linsens bagvæg er i tæt kontakt med glaslegemet, der udfylder det indre øje Glaslegemet Linsen Nyt fra forskningsfronten Søren Solborg Bjerrum Læge, ph.d.-stud. Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem.

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem. Eksem EKSEM Eksem er en kløende hudlidelse, som kan optræde overalt på kroppen. Det er en slags betændelsestilstand i huden, der ikke skyldes bakterier. Huden bliver rød og hævet, og måske er der små vandblærer.

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

Foreningen UK Lichen Planus bringer mennesker med LP sammen for at udveksle informationer og yde hinanden støtte.

Foreningen UK Lichen Planus bringer mennesker med LP sammen for at udveksle informationer og yde hinanden støtte. Livet med lichen planus Lichen planus rammer ca. 1-2% af befolkningen. Foreningen UK Lichen Planus har til formål at fremme livskvaliteten hos de mænd og kvinder, som lever med LP. Man mener, at lichen

Læs mere

Fjernelse af et stykke af endetarmen og med anlæggelse af midlertidig ileostomi

Fjernelse af et stykke af endetarmen og med anlæggelse af midlertidig ileostomi Patientinformation Fjernelse af et stykke af endetarmen og med anlæggelse af midlertidig ileostomi - Rectum resektion med loop-ileostomi Velkommen til Vejle Sygehus Organkirurgisk Afdeling Rev. apr. 2008

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom og colitis ulcerosa med lægemidlet Prednisolon

Behandling af Crohn s sygdom og colitis ulcerosa med lægemidlet Prednisolon Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom og colitis ulcerosa med lægemidlet Prednisolon Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium I Hillerød Hospital

Læs mere

HIV, liv & behandling. Krop og psyke

HIV, liv & behandling. Krop og psyke HIV, liv & behandling Krop og psyke Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om de fysiske og psykiske sider ved at leve med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

SVAMPEINFEKTIONER SVAMP. infektioner, der opstår som følge af en ubalance i hudens mikroorganismer

SVAMPEINFEKTIONER SVAMP. infektioner, der opstår som følge af en ubalance i hudens mikroorganismer Svamp SVAMPEINFEKTIONER Svamp og svampesporer findes overalt også på mennesker men det er langtfra alle typer, der giver problemer. De seneste år er der dog konstateret et stadig stigende antal svampeinfektioner

Læs mere

PRP (Platelet Rich Plasma)

PRP (Platelet Rich Plasma) Patientinformation PRP (Platelet Rich Plasma) Behandling af kroniske seneskader med kroppens egne væksthormoner Velkommen til Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling Idrætsklinikken - Middelfart Middelfart

Læs mere

Stomi & kemoterapi Fagligt Selskab for sygeplejersker i stomiplejen

Stomi & kemoterapi Fagligt Selskab for sygeplejersker i stomiplejen Stomi & kemoterapi 2 Forord Denne pjece er en information til dig, som har stomi, og skal starte behandling med kemoterapi. I denne pjece finder du råd og vejledning til at løse eventuelle problemer med

Læs mere

Information om maveplastik

Information om maveplastik Information om maveplastik Hvem kan have glæde af en maveplastik? Der findes fire væsentlige årsager til slaphed af huden på maven: Alder Med alderen mister huden sine elastiske egenskaber. Dette sker

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om slidgigt mellem kraveben og skulderblad Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

Sygepolitik for Børnehaven Spiren

Sygepolitik for Børnehaven Spiren Sygepolitik for Børnehaven Spiren Vi har nu udformet en ny sygepolitik i Spiren. Hensigten med at lave en sygepolitik er at give forældre og personale nogle overordnede retningslinjer. Sygepolitikken vil

Læs mere

Vind over gigten med naturmedicin

Vind over gigten med naturmedicin Vind over gigten med naturmedicin 96 procent af landets gigtramte bruger naturmidler - knap halvdelen oplever er tydeligt positiv effekt Af Torben Bagge, 17. september 2012 03 Guide: Vind over gigten med

Læs mere

Ren luft til ungerne

Ren luft til ungerne Side 1 af 8 Ren luft Beskyt børn mod passiv rygning Februar 2005. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse / Design og grafisk tilrettelægning: Alette Bertelsen, Imperiet / Illustrationer: Tove Krebs Lange

Læs mere

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft

Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Information om strålebehandling efter operation for brystkræft Denne information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. I pjecen har vi samlet de vigtigste informationer om strålebehandling

Læs mere

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området 18. september 2013 Den grundige udgave Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området Forkortelser Serviceloven Lov om social service 100-bekendtgørelsen Bekendtgørelse 648 af

Læs mere

Mere om MS (multipel sklerose)

Mere om MS (multipel sklerose) Mere om MS (multipel sklerose) EXT-11/2008-15 EX.1498 www.novartis.dk Mere om MS (multipel sklerose) Indhold Hvordan kommer jeg videre? 4 Hvad er MS? 5 Almindelige typer af MS 6 Attakvis MS (RRMS) 6 Sekundær-progressiv

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme 1. En redegørelse for udviklingen af hjertesygdomme og hvad begrebet hjertekarsygdomme dækker over. 2. En forklaring af begreber som blodtryk (og hvordan man

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om pladsskabende operation af skulder (dekompression) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information

Læs mere

Vandladnings problemer og polio. Lise Kay, Anne Marie Eriksen

Vandladnings problemer og polio. Lise Kay, Anne Marie Eriksen Vandladnings problemer og polio Lise Kay, Anne Marie Eriksen Kontrol af kroppens funktioner Blærens dobbelt funktion Vandladnings symptomer Start besvær Bydende vandladnings trang Slap stråle Mangelfuld

Læs mere

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Når 2 bliver til 3 hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Det er naturligt og normalt at være gravid Men under graviditeten sker

Læs mere

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier Hurtig Diabetesmad Hurtig Diabetesmad Velsmagende retter på højst 30 minutter Louise Blair & Norma McGough Atelier First published in Great Britain in 2002 by Hamlyn a division of Octopus Publishing Group

Læs mere

Udskrivelse efter kar-operation

Udskrivelse efter kar-operation Til patienter og pårørende Udskrivelse efter kar-operation Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk afdeling 2 På Karkirurgisk Afdeling er du nylig blevet opereret for: Hvad sker der efter operationen? Fra

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Bedøvelse Fuld bedøvelse er nødvendigt for at kunne gennemføre indgrebet uden smerte og ubehag.

Bedøvelse Fuld bedøvelse er nødvendigt for at kunne gennemføre indgrebet uden smerte og ubehag. Kikkertoperation af underlivet gennem maveskindet (laparoskopi) Ved hjælp af en kikkertoperation kan man foretage forskellige indgreb, for eksempel åbning af æggeleder og fjernelse af æggeleder og æggestokke,

Læs mere

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil

Et spil om liv og død Spilmateriale. Det politiske spil Et spil om liv og død Spilmateriale spørgeark 1: Hvilke 3 af de 6 behandlinger prioriterer I i jeres gruppe højst? 2: Hvis der alligevel kun er råd til 2 af behandlingerne, hvilke 2 bliver det så? 3: Hvordan

Læs mere

Bodily Distress Syndrome (BDS)

Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome (BDS) Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser Aarhus Universitetshospital 1 Lidt om Bodily Distress Syndrome (BDS) Bodily Distress Syndrome er en ny diagnose der bruges i

Læs mere

Alle fotos er modelfotos.

Alle fotos er modelfotos. BRYSTKRÆFT Kolofon Brystkræft Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S cancer.dk og sst.dk Antropolog,

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

www.pediatric-rheumathology.printo.it

www.pediatric-rheumathology.printo.it www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENILE SPONDYLOARTROPATIER Hvad er det? Juvenile spondyloarthropathier (JS) er en gruppe kroniske sygdomme med gigt (inflammation) i led og senetilhæftningssteder

Læs mere