ERHVERVSVASKERI- BRANCHENS ÅRSRAPPORT 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVSVASKERI- BRANCHENS ÅRSRAPPORT 2016"

Transkript

1 DI ANALYSE ERHVERVSVASKERI- BRANCHENS ÅRSRAPPORT 216 > Væksten i erhvervsvaskeribranchen har været tiltagende de seneste år, men har over en lidt længere tidsperiode været lavere end i både den operationelle servicebranche og alle erhverv under ét. Begyndende vækst i erhvervsvaskeriernes omsætning Indeks 29 = 1 Siden begyndelsen af 3 og frem til udgangen af voksede erhvervsvaskeriernes omsætning således med 4 pct. og beskæftigelsen med pct. At omsætningen siden 3 er vokset væsentligt hurtigere end beskæftigelsen indikerer, at branchen har realiseret betydelige stigninger i arbejdsproduktiviteten Ved udgangen af var der i alt ca..7 fuldtidsbeskæftigede i branchen, og den samlede omsætning var knap 3 mia. kr. omregnet til årsniveau Erhvervsvaskeribranchen Den operationelle servicebranche Alle erhverv Kilde : Danmarks Statistik (Firmaernes køb og salg) og DI Service. Sæsonkorrigeret. Anm.: Datagrundlag og brancheafgrænsninger er uddybet bagest i rapporten. Forord 5 Den økonomiske situation 7 Branchens økonomiske sundhedstilstand 9 Strukturelle nøgletal 1 Om publikationen

2 DI ANALYSE SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 215 SIDE 2 Udgivet af DI Service Redaktion: Lars Martin Jensen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN

3 SIDE 3 ERHVERVSVASKERIBRANCHENS ÅRSRAPPORT 216 DI ANALYSE FORORD Med Erhvervsvaskeribranchens Årsrapport 216 præsenterer DI Service et samlet overblik over de seneste års udvikling i branchens omsætning, beskæftigelse og økonomiske sundhedstilstand. Erhvervsvaskeribranchen er sammenlignet med mange andre brancher forholdsvis kapital- og ressourceintensiv. Udviklingen i råstofpriserne har derfor forholdsvis stor betydning for branchen og fokus på miljøfremmende adfærd i forhold til for eksempel energi- og vandforbrug har været stigende i branchen som afspejlet i bl.a. branchestandarder og branchens frivillige godkendelsesordning. Erhvervsvaskeriernes kunder omfatter både virksomheder i den offentlige og private sektor. Erhvervsvaskeribranchen er derfor afhængig af både et privat erhvervsliv i vækst og vilje til konkurrenceudsættelse af opgaver hos offentlige kunder. Årsrapporten viser, at væksten i erhvervsvaskeribranchen i de seneste år har været tiltagende efter en længere periode med lav vækst. Halvdelen af branchens medarbejdere har ikke afsluttet en erhvervskompetencegivende uddannelse, mens yderligere knap 4 pct. har afsluttet en erhvervsuddannelse. Sammenlignet med hele arbejdsmarkedet er især andelen af medarbejdere uden en erhvervskompetencegivende uddannelse høj. Næsten 3 pct. af medarbejderne i branchen har anden etnisk oprindelse end dansk og hovedparten af disse er indvandrere fra et ikke-vestligt land. Dermed tilbyder branchen i langt højere grad end det samlede arbejdsmarked beskæftigelsesmuligheder for udenlandske medarbejdere. God læselyst! København, maj 216 Mette Rose Skaksen Branchedirektør DI Service

4

5 SIDE 5 ERHVERVSVASKERIBRANCHENS ÅRSRAPPORT 216 DI ANALYSE DEN ØKONOMISKE SITUATION Ved udgangen af 215 var der i alt ca. 2.7 fuldtidsbeskæftigede i branchen, og den samlede omsætning var knap 3 mia. kr. omregnet til årsniveau. Væksten i erhvervsvaskeribranchen har været tiltagende de senere år, men har over en lidt længere tidsperiode været lavere end i både den operationelle servicebranche og alle erhverv under ét. Siden begyndelsen af 213 og frem til udgangen af 215 voksede erhvervsvaskeriernes omsætning således med 14 pct. og beskæftigelsen med 5 pct. At omsætningen siden 213 er vokset væsentlig hurtigere end beskæftigelsen indikerer, at branchen har realiseret betydelige stigninger i arbejdsproduktiviteten. Erhvervsvaskeribranchen er sammenlignet med mange andre brancher forholdsvis kapital- og ressourceintensiv, for eksempel er både energi-, tekstil- og vandforbruget højt. Udviklingen i råstofpriserne har derfor forholdsvis stor betydning for branchen, og fokus på miljøfremmende adfærd i forhold til for eksempel energi- og vandforbrug har været stigende i branchen som afspejlet i bl.a. branchestandarder og branchens frivillige godkendelsesordning. Erhvervsvaskeriernes kunder omfatter både virksomheder i den offentlige og private sektor. Udlejning, vask og vedligeholdelse af arbejdstøj til private virksomheder og hospitaler er fx væsentlige forretningsområder på linie med udlejning og vask af linned og duge til hotel- og restaurationsvirksomheder, plejehjem og sygehuse. Erhvervsvaskeribranchen er derfor afhængig af både et privat erhvervsliv i vækst og vilje til konkurrenceudsættelse af opgaver hos offentlige kunder. Begyndende vækst i erhvervsvaskeriernes omsætning Indeks 29 = Erhvervsvaskerier Den operationelle servicebranche Alle erhverv Kilde : Danmarks Statistik (Firmaernes køb og salg) og DI Service. Sæsonkorrigeret. Anm.: Datagrundlag og brancheafgrænsninger er uddybet bagest i rapporten.

6 DI ANALYSE ERHVERVSVASKERIBRANCHENS ÅRSRAPPORT 216 SIDE 6 Omsætningen fordelt på hovedsegmenter Mia. kr Vækst (pct.) Vikarbranchen 7,1 6,7 7,4 8,1 9,4 11,2 12,3 72,2 Vagt og sikkerhed 3,3 3,2 3,4 3,3 3,5 3,6 3,8 15,4 Rengøring, ejendomsdrift og kantine/catering 22,7 23,5 25,4 25,4 25,7 28,1 29,6 3,3 Pleje og omsorg,8,9 1, 1,1 1,2 1,5 1,5 13,2 Erhvervsvaskerier 2,3 2,3 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 13,5 Anden operationel service 54,9 57,4 67,9 69,7 72,7 79,7 85,7 56, Operationel service i alt 91,1 93,9 17,4 11,2 115, 126,7 135,5 48,7 Alle erhverv ,5 Kilde: Danmarks Statistik (Firmaernes køb og salg) og DI Service. Anm.: Datagrundlag og brancheafgrænsninger er uddybet bagest i rapporten. Beskæftigelsen i erhvervsvaskerierne langsomt på vej frem Indeks 28 = Erhvervsvaskerier Den operationelle Servicebranche Alle erhverv Kilde : Danmarks Statistik (beskæftigelsen for lønmodtagere) og DI Service. Sæsonkorrigeret. Fuldtidsbeskæftigede. Anm.: Datagrundlag og brancheafgrænsninger er uddybet bagest i rapporten. Beskæftigelsen fordelt på hovedsegmenter 1. fuldtidspersoner Vækst (pct.) Vikarbranchen 21,9 13,9 13,2 13,9 14,6 16,6 19,1 2,4-6,8 Vagt og sikkerhed 4,6 4,7 4,6 4,3 4,2 4,2 4,4 4,6 -,5 Rengøring, ejendomsdrift og kantine/catering 34,2 33,9 33,2 33,3 33,8 34,2 35,5 36,5 6,6 Pleje og omsorg 1,7 1,8 2, 2,4 2,7 3,2 4, 4,4 16,2 Erhvervsvaskerier 2,8 2,7 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,7-5,5 Anden operationel service 56,5 55,5 56,4 58,5 6,6 62,1 64,6 68,8 21,8 Operationel service i alt 121,8 112,4 112, 115, 118,5 122,9 13,2 137,4 12,8 Alle erhverv 2.284,5 2.23, , , , 2.139, ,2 2.18,8-4,5 Kilde: Danmarks Statistik (beskæftigelsen for lønmodtagere) og DI Service. Anm.: Datagrundlag og brancheafgrænsninger er uddybet bagest i rapporten.

7 SIDE 7 ERHVERVSVASKERIBRANCHENS ÅRSRAPPORT 216 DI ANALYSE BRANCHENS ØKONOMISKE SUNDHEDSTILSTAND Erhvervsvaskeriernes regnskabstal har igennem en årrække været forholdsvis stabile. Overskuddet i branchen har de senere år svinget omkring et niveau på ca. 3 mio. kr. årligt og med små udsving i bl.a. egenkapitalens forrentning samt branchens overskudsgrad og soliditet. Siden 21/211 er der dog sket en vis svækkelse af branchens økonomiske sundhedstilstand, idet andelen af virksomheder med underskud, angrebet egenkapital og konkursretning er steget en smule. Der er i den betragtede periode dog kun identificeret to konkurser i branchen, hvorfor en opgørelse af konkurser ikke er medtaget i denne rapport. Næsten uændrede regnskabstal i erhvervsvaskeribranchen 28/29 29/21 21/ / / / /215 Mio. kr. Primært resultat (mio.kr.) 291,4 299,5 29,5 279,3 32,1 295,7 36,3 Ordinært resultat (mio.kr.) 36,5 355,1 36,2 288,2 319,6 325,5 322, Pct. Egenkapitalens forrentning 19,8 2,4 23,4 22,4 23,7 32,1 23,9 Likviditetsgrad 18,5 164,5 93,1 91,3 95,7 65,9 92,5 Soliditetsgrad 61,3 63,9 54,9 52,8 51,9 4,9 5, Overskudsgrad 14,1 14,5 14,2 12,9 13,5 13,6 13,2 Kilde: Experian Datagrundlag og brancheafgrænsninger er uddybet bagest i rapporten. Primært resultat: resultat af primær drift før finansielle poster og ekstraordinære poster. Ordinært resultat: resultat efter finansielle poster og før skat. Egenkapitalens forrentning: ordinært resultat i pct. af egenkapitalen. Likviditetsgrad: omsætningsaktiver i pct. af kortfristet gæld. Soliditetsgrad: Egenkapital i pct. af aktiver i alt ultimo perioden. Overskudsgrad: primært resultat i pct. af omsætning. Små udsving i erhvervsvaskeriernes sundhedstilstand Pct. 4 3 Konkursretning Angrebet egenkapital Underskudsandel /9 29/1 21/ /12 212/13 213/14 214/15 Kilde : Experian Anm.: Datagrundlag og brancheafgrænsninger er uddybet bagest i rapporten. Angrebet egenkapital betyder, at egenkapitalen er under lovens mindstekrav til indbetalt startkapital. Konkursretning betyder, at selskaber både har underskud og angrebet egenkapital.

8

9 SIDE 9 ERHVERVSVASKERIBRANCHENS ÅRSRAPPORT 216 DI ANALYSE STRUKTURELLE NØGLETAL Sammenlignet med andre brancher er en stor andel af erhvervsvaskerierne mellemstore eller store virksomheder. Knap 12 pct. af de virksomheder, som indgår i opgørelsen for 214/15, havde over 1 ansatte, mens ca. 6 pct. af virksomhederne havde under 1 ansatte. Størrelsesstrukturen er bl.a. påvirket af de muligheder for effektivitet og miljøansvarlighed, som muliggøres af forholdsvis store produktionsenheder. Personaleomsætningen i branchen er væsentlig lavere end i den operationelle servicebranche som helhed og ligger på niveau med personaleomsætningen på hele DA/LO-området. Samtidig er der en lidt lavere andel af yngre medarbejdere under 3 år og en tilsvarende højere andel af medarbejdere på 35 6 år end på arbejdsmarkedet som helhed. Halvdelen af branchens medarbejdere har ikke afsluttet en erhvervskompetencegivende uddannelse, mens yderlige knap 4 pct. har afsluttet en erhvervsuddannelse. Sammenlignet med hele arbejdsmarkedet er især andelen af medarbejdere uden en erhvervskompetencegivende uddannelse høj. Næsten 3 pct. af medarbejderne i branchen har anden etnisk oprindelse end dansk, og hovedparten af disse er indvandrere fra et ikke-vestligt land. Dermed tilbyder branchen i langt højere grad end det samlede arbejdsmarked beskæftigelsesmuligheder for udenlandske medarbejdere. Forholdsvis mange større virksomheder i erhvervsvaskeribranchen Selskaber fordelt på antal ansatte, pct Kilde : Experian Anm.: Datagrundlag og brancheafgrænsninger er uddybet bagest i rapporten. 2 1 Ukendt og under 9 ansatte 1-49 ansatte 5-99 ansatte ansatte 5+ ansatte

10 DI ANALYSE ERHVERVSVASKERIBRANCHENS ÅRSRAPPORT 216 SIDE 1 Store forskelle i personaleomsætningen i 214 Pct. 8 6 Tilgang Afgang 4 2 Operationel service Erhvervsvaskerier Vikarbranchen Vagt og sikkerhed Rengøring mv. Hele DA-området Kilde : DA, Personaleomsætnings- Statistik Anm.: Datagrundlag og brancheafgrænsninger er uddybet bagest i rapporten. Medarbejderne på erhvervsvaskerierne lidt ældre end gennemsnittet Pct Erhvervsvaskeribranchen Hele arbejdsmarkedet Kilde : Danmarks Statistik, DI-beregninger på den registerbaserede arbejdsmarkedsstatistik (november 213). Anm.: Datagrundlag og brancheafgrænsninger er uddybet bagest i rapporten. Forholdsvis mange kortuddannede i erhvervsvaskeribranchen Pct. 6 5 Erhvervsvaskeribranchen Hele arbejdsmarkedet Ingen EKU EUD KVU MVU LVU Kilde : Danmarks Statistik, DI-beregninger på den registerbaserede arbejdsmarkedsstatistik (november 213) Anm.: Datagrundlag og branche - afgrænsninger er uddybet bagest i rapporten. EKU=erhvervs kompe tence givende uddannelse; EUD=erhvervsfaglige praktik og hovedforløb; KVU=kort videregående uddannelse; MVU= mellemlang videregående uddannelse; LVU=lang videregående uddannelse.

11 SIDE 11 ERHVERVSVASKERIBRANCHENS ÅRSRAPPORT 216 DI ANALYSE Mange medarbejdere med udenlandsk oprindelse i erhvervsvaskeribranchen Pct Vestlig efterkommer Vestlig indvandrer Ikke-vestlig efterkommer Ikke-vestlig indvandrer Dansk 4 2 Erhvervsvaskeribranchen Hele arbejdsmarkedet Kilde: Danmarks Statistik, DI-beregninger på den registerbaserede arbejdsmarkedsstatistik (november 213). Anm. : Datagrundlag og brancheafgrænsninger er uddybet bagest i rapporten.

12

13 SIDE 13 ERHVERVSVASKERIBRANCHENS ÅRSRAPPORT 216 DI ANALYSE OM PUBLIKATIONEN KILDER Publikationen er udarbejdet på baggrund af data fra Danmarks Statistik, Experian og DA s PersonaleomsætningsStatistik. En præcis kildehenvisning fremgår ved alle tabeller og figurer. DEFINITIONER I publikationen anvendes betegnelsen Den operationelle servicebranche, som i nogle af opgørelserne er opdelt yderligere i delområderne Vikarbranchen, Vagt- og sikkerhedsbranchen, Rengøring, ejendomsdrift og kantine/catering, Pleje og omsorg, Erhvervsvaskerier samt Anden operationel service. Både den operationelle servicebranche og de nævnte delområder er afgrænset ud fra de mest detaljerede branchekoder i Dansk Branchekode 27 (DB7). Afgrænsningen er følgende: DEN OPERATIONELLE SERVICEBRANCHE: RENGØRING, EJENDOMSDRIFT OG KANTINE/ CATERING Almindelig rengøring i bygninger Vinduespolering Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler Andre rengøringsydelser Kombinerede serviceydelser Event catering Anden restaurationsvirksomhed VIKARBRANCHEN Vikarbureauer VAGT- OG SIKKERHEDSBRANCHEN 8.1. Private vagt- og sikkerhedstjenester 8.2. Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer 8.3. Overvågning ERHVERVSVASKERIER Erhvervs- og institutionsvaskerier PLEJE OG OMSORG Plejehjem o.l Hjemmehjælp ANDEN OPERATIONEL SERVICE Funderingsundersøgelser Anden bygningsfærdiggørelse Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering Oplagrings- og pakhusvirksomhed Parkering og vejhjælp mv Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen mv Posttjenester omfattet af forsyningspligten Andre post- og kurertjenester Administration af fast ejendom på kontraktbasis Geologiske undersøgelser og prospektering, landinspektører mv Kontrol af levnedsmidler Teknisk afprøvning og kontrol Anden måling og teknisk analyse Oversættelse og tolkning Udlejning og leasing af lastbiler Udlejning og leasing af entreprenørmateriel Udlejning af kontormaskiner og -udstyr, computere og it-udstyr Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n Arbejdsformidlingskontorer Anden personaleformidling Skorstensfejning Kombinerede administrationsserviceydelser

14 DI ANALYSE ERHVERVSVASKERIBRANCHENS ÅRSRAPPORT 216 SIDE Fotokopiering, dokumentbehandling og anden specialiseret kontorservice Call centres virksomhed Pakkerier Anden forretningsservice i.a.n Brandvæsen Hospitaler Sundhedspleje, hjemmesygepleje og jordemødre mv Fysio- og ergoterapeuter Kiropraktorer Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n Døgninstitutioner for personer med psykiske handicap Behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede Døgninstitutioner for personer med fysisk handicap Almene ældre- og handicapboliger o.l Døgninstitutioner for børn og unge Andre former for institutionsophold Dagcentre mv Revalideringsinstitutioner Dagplejemødre Vuggestuer Børnehaver Skolefritidsordninger og fritidshjem Aldersintegrerede institutioner Fritids- og ungdomsklubber Flygtninge- og asylcentre Renserier, selvbetjeningsvaskerier mv Aktiviteter vedrørende fysisk velvære I rapportens opgørelser af beskæftigelsen er den operationelle servicebranche og delområder yderligere afgrænset til alene at omfatte private virksomheder for nogle få branchekoder tillader diskretionering dog ikke en sektoropdeling. I rapportens opgørelser af omsætningen er den operationelle servicebranche og delområder afgrænset til at omfatte momspligtige virksomheder. I rapportens opgørelse af personaleomsætningen er den operationelle servicebranche og delområder afgrænset til at omfatte virksomheder, der indberetter til DA s PersonaleomsætningsStatistik.

15 > DI SERVICE 1787 KØBENHAVN V TLF.: SERVICE.DI.DK DI Service DI Service er branchefællesskabet for DI-virksomheder og foreninger, der beskæftiger sig med operationel service på Business-to-Business- og Business-to-Government-markederne. DI Service omfatter ligeledes andre virksomheder, hvor serviceydelser indgår som en væsentlig aktivitet. Det kan f. eks. være fremstillingsvirksomheder, der tilbyder installation, vedligehold eller andre services knyttet til deres produkter. De fire foreninger i branchefællesskabet er henholdsvis; Servicebranchens Arbejdsgiverforening (SBA), VikarBranchen, Vagt- & Sikkerhedsindustrien (VSI) og Brancheforeningen for vask- og tekstiludlejning (BVT). I tillæg til de fire foreninger har DI Service samlet sundheds- og velfærdsleverandørerne i en sektion Dansk Sundhed og Velfærd (DSV) der her varetager medlemmernes erhvervspolitiske og forretningsmæssige interesser. DI Service varetager servicevirksomhedernes interesser og arbejder for at styrke de politisk bestemte rammer for branchen. Også indadtil over for DI s øvrige medlemskreds styrker branchefællesskabet relationerne mellem servicevirksomhederne, deres leverandører og kunder. DI Service hjælper desuden medlemsvirksomheder med konkrete problemstillinger samt fremmer medlemmernes interesser og faglighed gennem deltagelse i netværk, erfagrupper, workshops og udvalg. Se mere på service.di.dk Brancheforeningen for vask- og tekstiludlejning (BVT) & Arbejdsgiverforeningen for danske vaskerier (ADV) Brancheforeningen for Vask- og Tekstiludlejning (BVT) er en faglig interesse og serviceorganisation for industrivaskerier i den private og offentlige sektor samt leverandører til vaskerierne. BVT arbejder for at varetage medlemmernes interesser i branchemæssige anliggender. Det gælder politisk og praktisk udvikling inden for eksempelvis: miljø, personale, arbejdsmiljø, offentlig-privat samarbejde, forretningsudvikling, vaskeribranchen i Europa, standardiseringer samt vedligeholdelse af et godt omdømme af vaskeribranchen i offentligheden. For at overenskomstdække medlemmernes aktiviteter har Arbejdsgiverforeningen for danske vaskerier (ADV) indgået aftaler med 3F, HK Privat, HK Handel og Ledernes Hovedorganisation. BVT s medlemmer kan søge råd og vejledning i alle spørgsmål, der opstår af arbejds- og ansættelsesretlige karakter. Vi tilbyder både telefonrådgivning, når der måtte være ting, du gerne vil have klarlagt, og komplet juridisk bistand, hvis en sag skal i retten. BVT/ADV er en organisation under DI. Derfor kan alle BVT s medlemmer trække på DI s service inden for arbejdsmiljø og uddannelse. Samtidig er medlemmer af BVT automatisk medlemmer af DI Service, der kan rådgive medlemmerne i alle erhvervs- og branchepolitiske spørgsmål. KONTAKTPERSON: Anne Sofie Wibe Tlf.: Web: danskevaskerier.di.dk

VIKARBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2017

VIKARBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2017 DI ANALYSE VIKARBRANCHENS ÅRSRAPPORT 17 > I 16 svarede den samlede lønmodtagerbeskæftigelse i vikarbranchen til næsten 23. fuldtidspersoner eller ca. 1 pct. af den samlede lønmodtagerbeskæftigelse i Danmark.

Læs mere

SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2016

SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2016 DI ANALYSE SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 216 > Siden 28 har den økonomiske vækst været moderat i både den operationelle servicebranche og i de fleste andre brancher. Siden 213 har den operationelle servicebranche

Læs mere

SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2017

SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2017 DI ANALYSE SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 217 > Beskæftigelsen i den operationelle servicebranche er siden 28 vokset med 2 pct. og tegnede sig i 216 for 1 pct. af den samlede beskæftigelse i private virksomheder.

Læs mere

ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN

ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN DI analyse ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN Årsrapport 2013 > har i løbet af det seneste årti oplevet et markant fald i beskæftigelsen. Med undtagelse af de tre gode år inden krisen i, har branchen siden haft

Læs mere

VIKARBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2016

VIKARBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2016 DI ANALYSE VIKARBRANCHENS ÅRSRAPPORT 216 > I svarede den samlede lønmodtagerbeskæftigelse i vikarbranchen til godt. fuldtidspersoner eller knap pct. af den samlede lønmodtagerbeskæftigelse i Danmark. Vikarbranchen

Læs mere

ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN

ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN DI ANALYSE ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN Årsrapport 2014 > I løbet af de seneste fem år har erhvervsvaskeribranchen oplevet et markant fald i beskæftigelsen. Hvor branchen i 2009 beskæftigede i alt 3.400 personer,

Læs mere

Figur 1: Omsætning for vaskeribranchen 2003-2011

Figur 1: Omsætning for vaskeribranchen 2003-2011 branchestatistik Erhvervsvaskeribranchen 2011 Branchen for erhvervsvaskerier består af vaskerier med vask og tekstiludlejning. Branchens omsætning var i 2010 på 2.277 mio. kr., hvilket er et fald på ca.

Læs mere

SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2014

SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2014 DI ANALYSE SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2014 Et nærbillede af den operationelle servicesektor > Selvom der siden 2010 er kommet færre ansatte i hele erhvervslivet, har servicebranchen haft en pænt stigende

Læs mere

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Om statistikken Kilder Statistikken er udarbejdet på baggrund af data fra henholdsvis Danmarks Statistik og Experian. Kilden fremgår ved hver figur. Definitioner

Læs mere

ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN

ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN DI ANALYSE ERHVERVSVASKERI- BRANCHEN Årsrapport 15 > Erhvervsvaskeribranchen har de seneste år oplevet et betydeligt fald i beskæftigelsen. Siden 8 har branchen år for år beskæftiget færre lønmodtagere,

Læs mere

SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2015

SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2015 DI ANALYSE SERVICEBRANCHENS ÅRSRAPPORT 2015 Et nærbillede af den operationelle servicesektor > De seneste omsætningstal tyder på, at servicevirksomhederne i løbet af for alvor har fået gang i væksten igen.

Læs mere

KANTINE- OG CATERINGBRANCHEN

KANTINE- OG CATERINGBRANCHEN DI analyse KANTINE- OG CATERINGBRANCHEN Årsrapport 2013 > I løbet af det seneste årti har kantine og cateringbranchen haft en betydelig forøgelse af branchens beskæftigelse. Fra og frem mod er beskæftigelsen

Læs mere

VIKARBRANCHEN Årsrapport 2013

VIKARBRANCHEN Årsrapport 2013 DI ANALYSE Årsrapport 2013 > Vikarbranchens omsætning blev hårdt ramt af finanskrisen. Siden har omsætningen derimod været præget af høje vækstrater. Fra til er omsætningen steget med næsten pct. Omsætningen

Læs mere

VIKARBRANCHEN Årsrapport 2015

VIKARBRANCHEN Årsrapport 2015 DI ANALYSE Årsrapport 215 > Det seneste år har vikarbranchen oplevet en vækst på næsten pct. i branchens samlede omsætning. Væksten ligger over de øvrige servicevirksomheder, og den ses som et resultat

Læs mere

SERVICEBRANCHENS ÅrSrapport 2013

SERVICEBRANCHENS ÅrSrapport 2013 DI analyse SERVICEBRANCHENS ÅrSrapport 13 Et nærbillede af den operationelle servicesektor > Omsætningen i den operationelle servicebranche nåede bunden efter krisen allerede i. Siden har branchens omsætning

Læs mere

RENHOLD OG KOMBINEREDE SERVICEYDELSER

RENHOLD OG KOMBINEREDE SERVICEYDELSER DI ANALYSE RENHOLD OG KOMBINEREDE SERVICEYDELSER Årsrapport 215 > I lighed med den øvrige servicebranchen har branchen for renhold og kombinerede serviceydelser oplevet en stigning i omsætningen de seneste

Læs mere

RENHOLD OG kombinerede SErvIcEyDElSEr

RENHOLD OG kombinerede SErvIcEyDElSEr DI analyse RENHOLD OG kombinerede SErvIcEyDElSEr Årsrapport 13 > Omsætningen i branchen for renhold og kombinerede serviceydelser oplevede høje vækstrater i årene frem til finanskrisen. På trods af krisens

Læs mere

RENHOLD OG KOMBINEREDE SERVICEYDELSER

RENHOLD OG KOMBINEREDE SERVICEYDELSER DI ANALYSE RENHOLD OG KOMBINEREDE SERVICEYDELSER Årsrapport 14 > Branchen har i lighed med den øvrige servicebranche de seneste år oplevet en markant forøgelse af beskæftigelsen blandt de privatansatte.

Læs mere

Omsætningsudvikling i branchen

Omsætningsudvikling i branchen branchestatistik VASKERIBRANCHEN I DANMARK Branchen for erhvervsvaskerier består af vaskerier, som primært betjener erhvervslivet og offentlige institutioner. Branchen omsatte i 2009 for 2.352 mio. kr.,

Læs mere

Overgangen fra kontanthjælp til job er næsten uændret trods loft

Overgangen fra kontanthjælp til job er næsten uændret trods loft Overgangen fra kontanthjælp til job er næsten uændret trods loft Andelen af kontanthjælpsmodtagere, der får job og dermed forlader kontanthjælpssystemet, er nogenlunde uændret siden 1. Antallet af kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang

ANALYSENOTAT Rengøringsbranchen i fremgang ANALYSENOTAT i fremgang AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG KONSULENT MALENE JÆPELT Efter en række stagnationsår har rengøringsbranchen oplevet fremgang i 2014, 2015, og i første halvår af 2016. Der er dog

Læs mere

Regnskabsstatistikken

Regnskabsstatistikken Regnskabsstatistikken Regnskabsstatistikken for selskaber 2012 Sammenfatning Formålet med Regnskabsstatistikken er at belyse det grønlandske erhvervsliv og danne grundlag for driftsøkonomiske analyser,

Læs mere

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken for selskaber 2013 Sammenfatning Hermed offentliggøres Regnskabsstatistikken for selskaber 2013. Oversigter og tabeller som er benyttet i talfremstillingen

Læs mere

NOTAT Sygeplejersker beskæftiget i privat sektor

NOTAT Sygeplejersker beskæftiget i privat sektor Louise Kryspin Sørensen, Dan Yu Wang november 206 NOTAT Sygeplejersker beskæftiget i privat sektor 2002-205 Knap 9.800 sygeplejersker svarende til godt hver 7. beskæftigede sygeplejerske har hovedbeskæftigelse

Læs mere

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde RESUME Det sociale velfærdsområde er en bred betegnelse, der dækker over en lang række sociale opgaver som i Danmark løses både

Læs mere

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde RESUME Det sociale velfærdsområde er en bred betegnelse, der dækker over en lang række sociale opgaver som i Danmark løses både

Læs mere

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde

Selvejende og private aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde og prie aktørers markedsandele på det sociale velfærdsområde RESUME Det sociale velfærdsområde er en bred betegnelse, der dækker over en lang række sociale opgaver, som i Danmark løses både offt, pri og

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2012 Baseret på 2011

personaleomsætning Personalestatistik 2012 Baseret på 2011 Personalestatistik 12 Baseret på 11 Årlig til- og afgang på da-området Den samlede tilgang på hele DA-området var i 11 23,0 pct., mens afgangen var 21,7 pct. Sammenlignet med 10 er tilgangsprocenten i

Læs mere

Omsætningsudvikling i branchen

Omsætningsudvikling i branchen branchestatistik Renhold og kombinerede serviceydelser 2010 Inden for brancherne almindelig rengøring, specialiseret rengøring/skadeservice og vinduespolering har der været et samlet fald i omsætningen

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Salget af videnrådgivning taber pusten

Salget af videnrådgivning taber pusten Salget af videnrådgivning taber pusten Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen er faldet i starten af 2012. Forventningerne til 3. kvartal 2012 er dog

Læs mere

EKSTERNT NOTAT Videreuddannelse blandt sygeplejersker 2015

EKSTERNT NOTAT Videreuddannelse blandt sygeplejersker 2015 Dan Yu Wang December 2016 EKSTERNT NOTAT Videreuddannelse blandt sygeplejersker 2015 1 ud af 6 sygeplejerske har en videreuddannelse Pr. 1.1.2015 var der 92.801 personer i landet, der på et tidspunkt har

Læs mere

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015.

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Oktober 2015. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 3. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Oktober 2015 Side 1 af 11 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

Servicebranchen spiller en vigtig rolle for integrationen af flygtninge på arbejdsmarkedet

Servicebranchen spiller en vigtig rolle for integrationen af flygtninge på arbejdsmarkedet Maj 2016 Servicebranchen spiller en vigtig rolle for integrationen af flygtninge på arbejdsmarkedet Den operationelle servicebranche beskæftiger mere end dobbelt så mange medarbejdere med flygtningebaggrund,

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder I SAMARBEJDE MED EXPERIAN.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder I SAMARBEJDE MED EXPERIAN. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske virksomheder ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

PERSONALEOMSÆTNING. Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012

PERSONALEOMSÆTNING. Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012 Personalestatistik 2013 BASERET PÅ 2012 ÅRLIG TIL-OG AFGANG PÅ DA-OMRÅDET Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2012 20,8 pct., mens afgangen var 21,0 pct. Såvel til- som afgangsprocenten er i 2012

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Konjunkturnyt februar 013 Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Omsætningen når nyt toppunkt 1. Omsætning af energiteknologi Figur 1 viser de danske virksomheders samlede omsætning af

Læs mere

Flere små selvstændige kører med underskud

Flere små selvstændige kører med underskud FSR ANALYSE / APRIL 2017 Flere små selvstændige kører med underskud De større selskaber klarer sig fortsat godt 2016 blev det første år siden 2012, hvor andelen af selskaber med underskud er steget. Stigningen

Læs mere

Seneste nøgletal: Industri i Aalborg. BEDRE Overblik sætter denne gang fokus på industri i Aalborg. Industrien har stor betydning. i Aalborg.

Seneste nøgletal: Industri i Aalborg. BEDRE Overblik sætter denne gang fokus på industri i Aalborg. Industrien har stor betydning. i Aalborg. BEDRE Overblik sætter denne gang fokus på industri i Aalborg Seneste nøgletal: Industri i Aalborg 537 arbejdssteder med 23 i gennemsnit Vi ser nærmere på industri i Aalborg. Hvor mange job findes der i

Læs mere

BRANCHESTATISTIK Renhold og kombinerede serviceydelser 2011

BRANCHESTATISTIK Renhold og kombinerede serviceydelser 2011 BRANCHESTATISTIK Renhold og kombinerede serviceydelser 2011 I perioden - har der været en støt stigning i omsætningen i de delbrancher; almindelig rengøring, specialiseret rengøring, vinduespolering og

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser juli 2013 Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser Omsætningen i b2b handelssektoren har i årets første måneder vist en faldende tendens. Alligevel har mange handelsvirksomheder

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

personaleomsætning Personalestatistik 2010 Baseret på 2009

personaleomsætning Personalestatistik 2010 Baseret på 2009 Personalestatistik 2010 Baseret på 2009 kraftigt fald I tilgangen Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2009 15,4 pct., mens afgangen var 27,2 pct. Såvel tilgangen som afgangen var dermed lavere

Læs mere

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion

Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion DI Analysepapir, november 2013 Stadigt flere privatansatte som følge af offentlig produktion Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk og cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk Gennem de sidste

Læs mere

HØJ BESKÆFTIGELSE UDSKYDER TILBAGETRÆKNINGEN FRA

HØJ BESKÆFTIGELSE UDSKYDER TILBAGETRÆKNINGEN FRA 7. november 2008 HØJ BESKÆFTIGELSE UDSKYDER TILBAGETRÆKNINGEN FRA ARBEJDSMARKEDET Flere danskere over 60 år har udskudt tilbagetrækningen fra 2004 til 2007. Stigningen i arbejdsstyrken skyldes især, at

Læs mere

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Januar Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst Januar 2017 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2017 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2016

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

KLV-lister for RAR Sydjylland, 3. kvartal 2016

KLV-lister for RAR Sydjylland, 3. kvartal 2016 Løntilskud top 20 efter stillingsbetegnelse køkkenmedhjælper 5 17 2 4 4 9 5 6 4 6 4 9 7 82 pædagogmedhjælper 25 2 1 3 10 11 9 4 5 2 3 75 butiksmedhjælper 1 16 2 8 2 7 6 3 3 5 5 13 3 74 pedelmedhjælper

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden. AMK Øst 19. juni 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet i RAR-Hovedstaden AMK Øst 19. juni 2015 Juni 2015 1 Udvikling i beskæftigelsen og rekrutteringssituationen på arbejdsmarkedet Fig. 1. Udvikling i fuldtidsbeskæftigelsen for

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

IT-BESKÆFTIGELSEN REDUCERET MED 7 PCT. DET SENESTE ÅR

IT-BESKÆFTIGELSEN REDUCERET MED 7 PCT. DET SENESTE ÅR \\1651-FS-0\VOL2\BRUGERE\GS\jan-feb-2003\ae-hk-mw.doc 1 Af Martin Windelin, direkte tlf.: 33557720 16.01.2003 Resumé: IT-BESKÆFTIGELSEN REDUCERET MED 7 PCT. DET SENESTE ÅR Ifølge de mest aktuelle beskæftigelsestal

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 4. kvartal 2014 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Januar 2015 www.fsr.dk Side 1 af 8 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 April 2002 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2001 1. januar 2001 var der 170.014 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI Side 1 af 9.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI Side 1 af 9. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI 2014 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 1. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S April 2015 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

BRANCHESTATISTIK renhold og kombinerede serviceydelser 2011

BRANCHESTATISTIK renhold og kombinerede serviceydelser 2011 BRANCHESTATISTIK renhold og kombinerede serviceydelser 2011 I perioden 2-2 7 har der været en støt stigning i omsætningen i de 4 delbrancher; almindelig rengøring, specialiseret rengøring, vinduespolering

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Januar Side 1 af 10.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Januar Side 1 af 10. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Januar 2014 www.fsr.dk Side 1 af 10 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002

ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 6.02 Marts 2003 ERHVERVSSTRUKTUREN I ÅRHUS KOMMUNE 2002 1. januar 2002 var der 171.716 arbejdspladser i Århus Kommune. Antallet af arbejdspladser i

Læs mere

PERSONALEOMSÆTNING 2014

PERSONALEOMSÆTNING 2014 16. JUNI 2015 PERSONALEOMSÆTNING 2014 STIGNING I PERSONALEOMSÆTNING I FORHOLD TIL 2013 Tilgangen af ansatte til virksomheder på DA-området var på 30,5 pct. i 2014, mens afgangen på DA-området var på 27,5

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked U U Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 UIndhold:U HUgens analyseuhu Uddannede er længere tid på arbejdsmarkedet HUgens tendensu Byggebeskæftigelsen steg i 1. kvartal 213 Internationalt HUTal om konjunktur

Læs mere

ANALYSE. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli Side 1 af 9.

ANALYSE. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli Side 1 af 9. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S 2014 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte

Læs mere

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli 2015.

Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli 2015. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Juli 2015 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Indeks 2006=100 Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune, 2013 Pr. 1. januar 2013 var der 176.109 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold

Læs mere

Erhvervslivet på tværs

Erhvervslivet på tværs Virksomheder generelt Virksomhedernes udvikling Regnskaber Globalisering Virksomheder generelt De fleste arbejdssteder er små I Danmark er der knap 286.000 arbejdssteder. Næsten halvdelen af arbejdsstederne

Læs mere

Indenlandsk omsætning for vikarbranchen 2003 2011

Indenlandsk omsætning for vikarbranchen 2003 2011 branchestatistik VIKARBRANCHEN 2011 Vikarbranchen er stadig hårdt ramt af følgerne efter den finansielle krise og er så småt ved at rejse sig. Omsætningen i branchen er stigende både for de traditionelle

Læs mere

Statistik om kvindelige iværksættere - udviklingen april 2010

Statistik om kvindelige iværksættere - udviklingen april 2010 Statistik om kvindelige iværksættere - udviklingen 2001-2007 16. april 2010 Statistik om kvindelige iværksættere udviklingen 2001-2007 viser udviklingen inden for en række områder relateret til kvindelige

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Februar 2016 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

IntegrationsGrundUddannelse

IntegrationsGrundUddannelse IntegrationsGrundUddannelse Flere flygtninge i danske virksomheder Hvad og hvorfor? Mohammed og Carsten har svaret Baggrunden for IGU 3 Firedobling af personer i integrationsprogram på fem år Stigende

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Sygeplejerskers bijob

Sygeplejerskers bijob Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath Oktober 2009 Sygeplejerskers bijob 13 % af sygeplejersker har et bijob. Det viser de nyeste tal fra 2007. Denne andel har været svagt faldende de seneste år.

Læs mere

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af private lønmodtagere med over eller års anciennitet på deres arbejdsplads er faldende. Tendensen til, at en mindre procentdel har samme arbejde

Læs mere

Hjemmeservice - En analyse af de beskæftigede

Hjemmeservice - En analyse af de beskæftigede Hjemmeservice - En analyse af de beskæftigede Sammenfatning Denne analyse af -ordningen i 1997 beskæftiger sig med udbudssiden i, det vil sige -virksomhederne og især virksomhedernes ejere og deres ansatte.

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 26-08-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm August 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen på Bornholm målt som udviklingen

Læs mere

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER Til Ingeniørforeningen i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2012 INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR

Læs mere

industriservice Udlejning er størst inden for industriservice

industriservice Udlejning er størst inden for industriservice 55 UDLEJNINGSSERVICE 56 TEKNISK KONTROL OG ANALYSE 58 PAKKERI- OG LAGERVIRKSOMHED SIDE 53 kortlægning af den operationelle servicesektor DI ANALYSE INDUSTRISERVICE Området industriservice beskæftiger sig

Læs mere

Mange på deltid og korte ansættelser i hotel- og restaurationsbranchen

Mange på deltid og korte ansættelser i hotel- og restaurationsbranchen Mange på deltid og korte ansættelser i hotel- og restaurationsbranchen I de danske virksomheder er der i gennemsnit ansat to personer pr. i løbet af et år. I hotel- og restaurationsbranchen er der ansat

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 20-06-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Juni 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-4. kvartal 2015

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015

Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden. AMK-Øst 10. september 2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Hovedstaden AMK-Øst 10. september 2015 September 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Beskæftigelsen i Hovedstaden målt

Læs mere

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK Øst 06-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Omsætningsudvikling i branchen. Kantine- og cateringbranchen består af kantineservice hos kunden og cateringservice

Omsætningsudvikling i branchen. Kantine- og cateringbranchen består af kantineservice hos kunden og cateringservice branchestatistik Kantine og catering Kantine- og cateringbranchen består af kantineservice hos kunden og cateringservice til kunden. Denne analyse viser, at branchen med en omsætning på ca. 5,3 mia. for

Læs mere

Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft

Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft Brugen af østeuropæisk arbejdskraft stiger i Danmark. Ikke alene er østeuropæerne koncentreret i ganske få brancher, koncentrationen er stigende. Brancher, som

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

Danmarks Statistik ændrer fra september 2014 metoden til beregning af faste priser og dermed realvækst i offentlig produktion og forbrug.

Danmarks Statistik ændrer fra september 2014 metoden til beregning af faste priser og dermed realvækst i offentlig produktion og forbrug. Ny måling af offentlig realvækst Brugerseminar om Revision2014 16. Juni 2014 Timmi Graversen (trg@dst.dk) Baggrund Danmarks Statistik ændrer fra september 2014 metoden til beregning af faste priser og

Læs mere

Stor stigning i gruppen af rige danske familier

Stor stigning i gruppen af rige danske familier Stor stigning i gruppen af rige danske familier Gruppen af rige danskere er steget markant siden 2004. Hovedparten af familierne består af to voksne i aldersgruppen 50-65 år uden hjemmeboende børn. Personer

Læs mere

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt

Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 25. maj 2009 FAKTAARK Risiko for konkurs rammer øst for Storebælt 1. Resumé fra pressemeddelelse Mens jyske virksomheder i det seneste års tid har været spændt hårdest for konkursvognen, er det nu særligt

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE

KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE - et statistisk portræt Juli 2011 1 Fakta om statistikken Kvindelige Iværksættere - et statistisk portræt indeholder en række statistikker om henholdsvis en typisk kvindelig og

Læs mere

Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft

Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft I en række brancher ansætter arbejdsgiverne i dag flere østeuropæere, selv om branchens samlede beskæftigelse falder. I landbruget, rengøringsbranchen, hotel

Læs mere

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK

STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK 7. februar 2008 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 FORDELIG OG LEVEVILKÅR Resumé: STOR FORSKEL PÅ RIG OG FATTIG I DANMARK Der er stor forskel på toppen og bunden i Danmark. Mens toppen, den gyldne

Læs mere

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet

RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Nordjylland Nøgletal for arbejdsmarkedet Nøgletal for Nordjylland opdaterett til mødet i RAR Nordjylland d. 24. august 215 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1 udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere

Læs mere