Skriftlig eksamen. Dansk A. Eksamensformen og de tre eksamensgenrer. Dansk A VUC & hf Nordjylland, Aalborgafdelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skriftlig eksamen. Dansk A. Eksamensformen og de tre eksamensgenrer. Dansk A VUC & hf Nordjylland, Aalborgafdelingen"

Transkript

1 Skriftlig eksamen Dansk A Eksamensformen og de tre eksamensgenrer Dansk A VUC & hf Nordjylland, Aalborgafdelingen Ulla Loumand, Sidsel Hovalt Skovsgaard, Anne Marie Løgager Nielsen, Ann Jensen. Udgivet på dansksiderne.dk februar 2016.

2 Indholdsfortegnelse Eksamensformen... 2 Formelle krav... 2 Kildesøgning og dokumentation... 2 De fire bedømmelseskriterier... 3 Citater og henvisninger... 6 Henvisninger... 6 Kursiv eller citationstegn... 7 Den analyserende artikel... 8 Genretræk... 8 Opgave Opgave Genrer fra nettet... 9 KORT BESKRIVELSE... 9 SKRIVESKABELON Den introducerende artikel Genretræk Kort beskrivelse Genrer fra nettet KORT BESKRIVELSE SKRIVESKABELON Den diskuterende artikel Genretræk Det skal du undgå i en diskuterende artikel KORT BESKRIVELSE Øvrige ting at huske SKRIVESKABELON ~ 1 ~

3 Eksamensformen Eksamen i skriftlig dansk varer 5 timer. I har under eksamen adgang til internet, og alle hjælpemidler er tilladte. Prøven er dog individuel, og det er derfor ikke tilladt at kontakte andre under prøven. Eksamensmaterialet består af ét teksthæfte med i alt fire opgaver fordelt på 3 genrer, som du frit kan vælge mellem. De tre opgavegenrer er: Analyserende artikel, herunder kan du vælge mellem en medieanalyse og en analyse af trykte tekster, Introducerende artikel og Diskuterende artikel. I eksamensmaterialet vil der være både trykte og digitale tekster. De digitale tekster kan fx være lydklip og levende billeder, som udleveres sammen med teksthæftet. Der vil altid være en eller flere centrale tekster, som du skal gå i dybden med. Ligeledes vil der typisk være en eller flere sekundære tekster, som du fx kan blive bedt om at perspektivere til eller på anden måde inddrage. Husk at læse opgaveformuleringen grundigt og lav evt. en punktopstilling, som kan anskueliggøre det, du bliver bedt om at gøre i opgaven. De fire opgaver i teksthæftet vil som regel være opstillet i følgende orden: Opgave 1: Analyserende artikel med fokus på en eller flere digitale tekster (men andre tekstgenrer kan også forekomme) Opgave 2: Analyserende artikel med fokus på en eller flere litterære tekster (men andre tekstgenrer kan også forekomme) Opgave 3: Introducerende artikel Opgave 4: Diskuterende artikel Formelle krav Opgaven skal skrives med skriftstørrelse 12 i en almindelig skrifttype (fx times new roman eller lignende). Der skal være 1½ linjeafstand, og opgaven skal fylde ca. 3-4 sider. Aflevering foregår elektronisk. Her er det vigtigt at huske at omdanne filen til en PDF, som er det format, der skal afleveres i. Det er ligeledes vigtigt, at du husker at lave et sidehoved med følgende oplysninger: fulde navn, kursistnummer, opgavenummer, holdnummer, fag og niveau samt uddannelsesinstitution. Kildesøgning og dokumentation ~ 2 ~

4 Når du skriver en opgave i dansk, er det vigtigt, at du husker at dokumentere dine kilder. Dette gælder både henvisninger til tekster fra teksthæftet, fra nettet og fra trykte tekster (fx bøger eller andet udleveret materiale fra undervisningen). I opgaverne til den introducerende artikel og den diskuterende artikel er det et krav, at du bruger materiale fra internettet, mens du i de to analyserende artikler kan bruge materiale fra internettet - her er det altså ikke et krav. For at få mest muligt ud af det materiale, du inddrager, er det vigtigt, at du både er kildekritisk og i stand til at brede din søgning efter materiale ud ved bl.a. at variere søgeord og kan (gen)kende gode, valide sites på nettet. De fire bedømmelseskriterier Når din stil bliver rettet, retter vi efter følgende fire bedømmelseskriterier: 1) Emnebehandling 2) Formidling 3) Anvendelse af danskfaglig viden og metode 4) Skriftlig fremstilling I nedenstående skema kan du se en uddybning af, hvad der hører under de fire områder. Derudover er der i kolonnen til højre listet nogle spørgsmål, du kan stille til din egen tekst. De fire bedømmelseskriterier Emnebehandling Hvad bedømmes du på? Der lægges vægt på, om du svarer på hele opgaven i overensstemmelse med opgaveformuleringen. Der lægges vægt på, om du besvarer opgaven udtømmende, og om du i passende grad dokumenterer og inddrager tekstmaterialet fra teksthæftet og internettet. Tjekliste - Svarer du på hele opgaven? - Bliver den/de central(e) tekste(r) behandlet grundigt? - Har du inddraget andet materiale tilstrækkeligt og på en relevant måde? - Har du dokumenteret tilstrækkeligt ved hjælp af citater fra teksterne? - Er der et passende forhold mellem behandling af den/de central(e) tekste(r) og andet materiale? - Er besvarelsen grundig? ~ 3 ~

5 Formidling Danskfaglig viden og metode Der lægges vægt på, om din tekst overholder opgavens genremæssige krav, og om du kommunikerer hensigtsmæssigt og er opmærksom på din modtager. Der lægges vægt på om fokus er fastholdt, og om din tekst har en hensigtsmæssig struktur med indledning, midte og afslutning. Der lægges vægt på, om du har styr på og kan inddrage din danskfaglige viden om emnet, og om du på en kvalificeret måde anvender fagets grundlæggende metoder, herunder redegørelse for og karakteristik af tekster, diskussion samt analyse, fortolkning og perspektivering af - Hvor mange sider fylder opgaven? - Er besvarelsen fyldestgørende? - Kan man som udenforstående læser umiddelbart forstå teksten? Herunder skal du være opmærksom på, om faglige begreber skal forklares. - Præsenterer du det materiale, du inddrager? - Er der en fængende indledning, hvor opgavens fokus og problemstilling tydeliggøres? - Bruger du fornuftige citater? Og på en sådan måde, at læseren forstår, hvorfor du citerer? - Holdes fokus igennem teksten? Husk, at du får at vide, hvad fokus skal være i selve opgaveformuleringen. - Er der en god sammenhæng i teksten? - Er rubrik, manchet og mellemrubrikker fængende og informative? - Er der en afslutning, hvor trådene samles og perspektiveres? - Lever teksten op til genrekravene? - Bruger du relevant faglig viden og faglige begreber? Du kan hente danskfaglig viden både fra din viden fra undervisningen og relevant materiale fra nettet. - Bruger du fagets metoder korrekt? (redegørelse, karakteristik, diskussion, analyse, fortolkning og perspektivering) ~ 4 ~

6 tekster. Skriftlig fremstilling Der lægges vægt på, om du kan formulere dig på et klart velformuleret dansk, og om din tekst er sprogligt korrekt, herunder at du kan sætte punktum og komma korrekt. Derudover lægges der vægt på, om du skriver sammenhængende og med fokus, og om du argumenterer tilstrækkeligt grundigt. - Har du tjekket din stil for stavefejl? - Bruger du korrekt tegnsætning? - Er dit sprog korrekt og præcist? - Har du sprogligt korrekte sætninger? - Vær opmærksom på om dine sætninger bryder sammen undervejs eller er ufuldstændige (dvs. ikke indeholder grundled og udsagnsled). - Er der sammenhæng i din tekst? Og argumenterer du grundigt nok? - Holder du dig til emnet igennem hele teksten eller er der steder, hvor du kommer til at gå ud af et sidespor? - Har du idéer til, hvordan du kan variere og nuancere dit sprog? ~ 5 ~

7 Citater og henvisninger Når du skriver en opgave i dansk, er det vigtigt, at du husker at dokumentere dine kilder. Dette gælder både henvisninger til tekster fra teksthæftet, fra nettet og fra trykte tekster (fx bøger eller andet udleveret materiale fra undervisningen). Det er ligeledes vigtigt, at du husker at dokumentere fx analysemæssige eller teoretiske pointer i form af citater fra både de(n) central(e) tekst(er) og andet materiale, som du inddrager. Nedenfor finder du en miniguide til god omgang med kilder og det at citere. Henvisninger Henvisning til tekst fra hæftet Når du citerer fra en tekst i hæftet, skal der skrives side og linjetal i parentes i din besvarelse. Hvis det er et videoklip, skrives minut- og sekundtal. Eksempel: Hovedpersonen i novellen er beskrevet som forfængelig og ikke til at holde ud. (s.2, l.34) Henvisning til internetmateriale og trykt materiale Når der henvises til eller citeres fra trykt materiale eller en tekst på internettet, skal teksten præsenteres i din besvarelse med de fulde oplysninger og oplyses i en fodnote med følgende oplysninger: Internetmateriale: Forfatter. Titel. Udgiver, årstal. Besøgt (datoangivelse). Link. Trykt materiale: Forfatter. Titel. Udgiver, årstal. Eksempel: Medieforsker ved Københavns Universitet Henrik Søndergaard mener, at DR s underholdningsprogrammer af denne grund er vigtige for at fastholde seerne, hvilket han udtrykker i artiklen Borgerlige vil sætte DR på slankekur fra Berlingske Tidende den 1. januar 2014: Hvis man fjerner det underholdende, så vil man se, at DR samlet set får færre seere. Også de programmer, som politikerne synes, at det er vigtigt, at befolkningen ser og bruger af oplysningsgrunde, vil få færre seere. 1 1 Jensen, Henrik Dannemand og Kristian Lindberg: Borgerlige vil sætte DR på slankekur, Berlingske Tidende Besøgt vil- saette- dr- paa- slankekur ~ 6 ~

8 Specielle regler for gengivelse af lyrik Når du citerer fra digte, skal du ikke gengive den ydre komposition fra tekstforlaget, men skrive det ud i linjer som en naturlig del af teksten. For at markere linjeskift indsætter du en skråstreg. Eksempel: De erotiske undertoner i Emil Aarestrups forfatterskab ses blandt andet i digtet Til en veninde fra Digte, 1938, hvor første strofe lyder: Der er en Trolddom paa din Læbe / Der er en afgrund i dit Blik / Der er i Lyden af din Stemme / En drøms ætheriske Musik. Kursiv eller citationstegn Når du laver kildehenvisninger, er det vigtigt, at du er konsekvent. Her ser du en oversigt over, hvornår du skal bruge henholdsvis kursiv og citationstegn. Kursiv Citationstegn Citater Titler på værker (bøger aviser og tidsskrifter) Titler på hjemmesider Titler på dele af værker (artikler fra aviser og tidsskrifter, titler på noveller og digte) Titler på opslag fra hjemmesider De tre hovedregler angående citater 1: Citér aldrig mere end højest nødvendigt 2: Kommentér citatet og tøm det 3: Citér korrekt ~ 7 ~

9 Den analyserende artikel Genretræk Skrivehandlinger: analyse, fortolkning og perspektivering. I denne genre er der to opgavetyper: 1. en analyse af en eller flere digitale tekster 2. en analyse af en eller flere litterære (trykte) tekster Opgave 1 I denne analyserende artikel skal du lave en medieanalyse og oftest en analyse af yderligere et aspekt, fx sprog eller genre, af en eller flere digitale tekster. Det vil sige, at du skal kigge nærmere på fx genretræk, komposition, planer, fortælleforhold, billedbeskæring, perspektiv, kameraføring, klipning, lyd, lys, farve, personkarakteristik, miljøkarakteristik, temaer og medietekstens hensigt. Din analyse skal munde ud i en fortolkning af teksten ud fra din analyse. Det er vigtigt, at du anvender de filmiske virkemidler med et fokus, og det handler ikke om at lave en lang opremsning af, hvad du ser, men nærmere skal du vise, hvorledes instruktøren har lavet bevidste valg med henblik på at få en bestemt forståelse frem. Du skal være opmærksom på at udvælge de aspekter, som kan åbne teksten for en fortolkning. Til sidst skal du perspektivere din analyse og fortolkning til fx andre tekster eller tekstens samtid. Her må du gerne inddrage tekster fra internettet. Opgave 2 I denne analyserende artikel skal du lave en litterær analyse af en eller flere tekster. Det vil sige, du kan kigge nærmere på fx komposition, personerne, miljøet, fortælleren, synsvinkler, sproget, billedsproget, temaet og tekstens hensigt. Din analyse skal munde ud i en fortolkning, hvor du via analysen får åbnet teksten og kommer ned i tekstens kerne. Det er vigtigt, du viser, at du behersker danskfaglige begreber og kan anvende dem korrekt i din analyse. Det giver ikke ekstra at anvende en analysemodel slavisk, langt mere givende er det, at du nøje udvælger de dele, der kan åbne teksten for en fortolkning. Til sidst skal du perspektivere din analyse og fortolkning til fx andre tekster, tekstens samtid eller litteraturhistorien. Her må du gerne inddrage tekster fra internettet. ~ 8 ~

10 Genrer fra nettet Film, nyhedsindslag, skønlitterære tekster, sange, digte - vær opmærksom på de genrer du allerede har arbejdet med, og led efter materiale, der kan sætte genren i perspektiv eller hvor du kan finde modsatrettede eksempler. KORT BESKRIVELSE - en oversigt over elementerne i den analyserende artikel Rubrik: Lav en overskrift der dækker over besvarelsens indhold. Manchet: En kort og præcis appetitvækker, det som din læser skal forvente at høre noget om i den artikel, han skal til at læse. En manchet er at sidestille med et ultrakort resumé af din tekst. Indledning: Præsentér emnet og led din læser ind i din artikel - zoom fra det generelle til det specifikke og præsentér den tekst /de tekster du skal arbejde med. Du kan fx. anvende et citat, eller stille et spørgsmål, som du så husker at vende tilbage til i din konklusion. Analyse af teksten: Analysér teksten, husk kun at medtage analysepunkter og tekstiagttagelser der er væsentlige for sammenhængen. Vær særlig opmærksom på, hvad du bliver bedt om i opgaveformuleringen. Din analyse er en række forberedende argumenter for din tolkning. Brug din viden om litterær- eller medieanalyse og anvend fagtermerne. Vær opmærksom på om du bliver bedt om at kigge på særlige analyseelementer i din opgaveformulering, og husk i så fald endelig at gøre det. Anvend meget gerne underrubrikker undervejs, for at gøre din artikel mere læsevenlig. Fortolkning af teksten: Lad din analyse munde ud i en fortolkning. Hvad er den overordnede mening i teksten? Fortolkning kan findes gennem en række spørgsmål til teksten: Hvad er tekstens projekt? Hvor vil teksten hen? Hvad viser teksten os? Perspektivering: Læs omhyggeligt, hvad opgavebeskrivelsen forventer, du perspektiverer til. Brug det du kan, inddrag gerne materiale fra internettet, fra undervisningen eller fra din viden i øvrigt. Konklusion / Afslutning: Rund opgaven af, du må gerne binde en sløjfe til din indledning, fx hvis du har stillet et spørgsmål. Det er her du samler op på din opgave. ~ 9 ~

11 SKRIVESKABELON Rubrik (skal være interessant og sigende for din artikel) Manchet Provokér og skriv æggende for din læser. Væk en lyst til at læse din artikel. De fleste avislæsere skimmer manchetten, så det er her du skal overbevise om, at man skal læse din artikel. Indledning Præsentér emnet og led din læser ind i din artikel - zoom fra det generelle til det specifikke og præsentér den tekst /de tekster du skal arbejde med. Du kan fx. anvende et citat eller stille et spørgsmål, som du så husker at vende tilbage til i din konklusion. Analyse og fortolkning Husk at anvende fagbegreber og vise det i teksten, det er her du skal brillere med din danskfaglige viden, men IKKE ved at remse op slavisk efter et skema. Udvælg de analyselementer du 1) bliver bedt om og 2) som du i øvrigt synes kan lukke teksten op. Husk: Citater fra teksten - husk at lægge op til citaterne og at få en fortolkningsmæssig pointe ud af dem - brug gerne et citat til at sige flere ting, hvis du kan det. Interessante og sigende underoverskrifter - hjælp din læser ved at dele teksten op i afsnit med underoverskrifter. Brug IKKE fagtermer som underrubrikker, men vær kreativ. Inddrag gerne teori eller anden viden fra undervisningen. ~ 10 ~

12 ~ 11 ~

13 Perspektivering Læs meget grundigt, hvad opgaveformuleringen forventer du skal perspektivere til. Brug i øvrigt alt det, du finder relevant fra tekstens samtid, vores nutid, andre værker/tekster, litteraturhistorien, undervisningen eller nettet. Der er mange muligheder her, men hold fokus på hvad du har skrevet om og hvad der forventes af dig, så du ikke får din artikel til at stritte i alle retninger. Konklusion ~ 12 ~

14 Saml op på din artikel. Fremhæv dine hovedpointer, svar på spørgsmålet du evt. stillede i indledningen, få runder din artikel af, så din læser reelt set kan nøjes med at læse indledningen og konklusionen og forstå den overordnede pointe med din artikel uden at læse resten. ~ 13 ~

15 Den introducerende artikel Genretræk Skrivehandlinger: præsentation, eksemplifikation, karakteristik og perspektivering Kort beskrivelse I den introducerende artikel skal du introducere (= præsentere) et emne for en modtager, og det vil sige, at du i den introducerende artikel skal skabe interesse for dette emne, præsentere det og give overblik over det. Dette kan gøres ved, at du tager udgangspunkt i et konkret eksempel, enkelt og interessant og derfra gradvist bevæger dig frem mod en mere abstrakt og sammensat oversigt over emnet. Et særligt fokus skal du have på at karakterisere: At karakterisere betyder, at man skal pege på det typiske og netop karakteristiske ved en tekst. Det er de træk, der præger teksten på en væsentlig og iøjnefaldende måde. I den introducerende artikel skal du inddrage materiale fra internettet, og du skal også overveje, hvilken danskfaglig viden det vil være relevant at bruge. Du skal udvælge og præsentere stoffet på en måde, som er egnet til at fange din modtagers interesse. Her skal du f.eks. bruge sproglige virkemidler og rubrikker/overskrifter. Metatekst Som et tillæg til din artikel skal du skrive en metatekst på ca. 300 ord om de formidlingsmæssige valg, du har truffet i artiklen. Du kan bl.a. komme ind på dit valg af: - materiale - fokus - indhold - form, herunder virkemidler. Husk også, at du skal give konkrete eksempler, fx inddrage centrale citater fra din artikel i metateksten i forbindelse med ovenstående. ~ 14 ~

16 Genrer fra nettet Teori, debatartikler, andre skønlitterære tekster, sange, digte, taler, satire, avisartikler - led efter tekster, der knytter sig til emnet, så du kan belyse emnet mere uddybende og nuanceret. KORT BESKRIVELSE - en oversigt over elementerne i den introducerende artikel Rubrik: Lav en overskrift, der dækker over besvarelsens indhold, og som både er fængende og informerende. Manchet: Supplér rubrikken med en mere oplysende manchet = en kort og præcis introduktion/appetitvækker. I rubrik og manchet skal du i særlig grad være formidlingsbevidst og læserorienteret. Indledning: Præsentér emnet og led din læser ind i din artikel. Præsentér den tekst/de tekster, du skal arbejde med, og lav en kobling mellem tekst og emne. Du kan evt. stille et spørgsmål til eller fremsætte en undren vedrørende emnet, som du kan vende tilbage til i din afslutning. Introduktion af emnet: Lav en faglig introduktion af emnet, hvor du giver læseren et overblik over emnet. Inddrag din danskfaglige viden om emnet fra dansktimerne og evt. fra materiale fundet på nettet. Analyse: I analysen vil du blive bedt om at karakterisere og evt. sammenligne. Der vil derfor være et særligt fokus på tekstens HVORDAN-dimension, og dvs. at du skal forholde sig til måden, der er fortalt på, og de virkemidler, som teksten benytter sig af. Du skal således ikke lave en udtømmende analyse af teksten. Perspektivering: Læs omhyggeligt, hvad opgavebeskrivelsen forventer du skal perspektivere til. Ofte vil det være i form af en inddragelse af en specifik tekst nævnt i opgavebeskrivelsen, men du kan også inddrage relevant materiale fra nettet, fra undervisningen eller fra din viden i øvrigt. Afslutning: Generalisér, diskutér i et bredere perspektiv, vurdér emnet - bind meget gerne en sløjfe på din indledning. Metatekst: På en ny side skal du skrive 300 ord overordnet om din artikel. Forklar hvad du har gjort, hvilke overvejelser du har haft i forbindelse med opbygningen af din artikel, hvilken virkemidler du har benyttet dig af og hvorfor. Du skal kort og kontant vise, at du er en reflekteret skribent. ~ 15 ~

17 SKRIVESKABELON Rubrik (skal være interessant og sigende for din artikel) Manchet Provokér og skriv æggende for din læser. Væk en lyst til at læse din artikel. De fleste avislæsere skimmer manchetten, så det er her du skal overbevise om, at man skal læse din artikel. Indledning Præsentér emnet og led din læser ind i din artikel. Præsentér den tekst/de tekster, du skal arbejde med, og lav en kobling mellem tekst og emne. Du kan evt. stille et spørgsmål til eller fremsætte en undren vedrørende emnet, som du kan vende tilbage til i din afslutning. Introduktion til emnet Lav faglig introduktion af emnet, hvor du giver læseren et overblik over emnet. Inddrag din danskfaglige viden om emnet fra dansktimerne og evt. fra materiale fundet på nettet. ~ 16 ~

18 Analyse: I din karakteristik og evt. sammenligning skal du huske at anvende fagbegreber og brillere med din danskfaglige viden. Husk: Citater fra teksten - husk at lægge op til citaterne og at få en fortolkningsmæssig pointe ud af dem - brug gerne et citat til at sige flere ting, hvis du kan det. Interessante og sigende underoverskrifter - hjælp din læser ved at dele teksten op i afsnit med underoverskrifter. Brug IKKE fagtermer som underrubrikker, men vær kreativ. ~ 17 ~

19 Perspektivering: Læs omhyggeligt, hvad opgavebeskrivelsen forventer du skal perspektivere til. Ofte vil det være i form af en inddragelse af en specifik tekst nævnt i opgavebeskrivelsen, men du kan også inddrage relevant materiale fra nettet, fra undervisningen eller fra din viden i øvrigt. ~ 18 ~

20 Afslutning: Generaliser, diskutér i et bredere perspektiv, vurdér emnet - bind meget gerne en sløjfe på din indledning. Her skal du bl.a. samle alle hovedpointerne fra opgaven. ~ 19 ~

21 Metatekst: (maks. 300 ord) Forklar, hvad du har gjort, hvilke overvejelser du har haft i forbindelse med opbygningen af din artikel, de formidlingsmæssige valg, og hvilke virkemidler du har benyttet dig af og hvorfor. Du skal kort og kontant vise, at du er en reflekteret skribent. Du kan bl.a. komme ind på dit valg af: - materiale - fokus - indhold - form, herunder virkemidler. Husk: At du skal give konkrete eksempler, fx inddrage centrale citater fra din artikel i metateksten i forbindelse med ovenstående. ~ 20 ~

22 Den diskuterende artikel Genretræk I den diskuterende artikel skal du give et overblik over en vigtig problemstilling og belyse den fra flere vinkler. Det gør du ved at lade forskellige tekster gå i dialog med hinanden. Dialogen består i, at du stiller teksternes synspunkter over for hinanden, hvilket vil sige, at du sammenligner, modstiller og afvejer synspunkterne. Din målgruppe er læsere med interesse for kritisk diskussion. Vær opmærksom på, at dine læsere ikke har læst teksterne i teksthæftet. I den diskuterende artikel skal du udføre tre skrivehandlinger: Redegøre for synspunkterne i den tekst i teksthæftet, som du skal undersøge (den kaldes også særteksten) Karakterisere måden, som teksten argumenterer på Diskutere synspunkterne i teksten Som led i diskussionen kan du inddrage materiale fra internettet, fx: debatartikler, læserbreve, kronikker, nyhedsindslag, taler, satire, men også informerende tekster. Du kan også blive bedt om at inddrage en anden tekst fra teksthæftet. At redegøre for tekstens synspunkter er at sammenfatte tekstens hovedpåstande og belæg. Start med at præsentere hovedpåstandene i teksten, og vis derefter, hvordan disse påstande bliver begrundet. Giv gerne nogle få citater, der viser, hvordan teksten argumenterer. Man kan ikke altid pege på et bestemt sted i teksten, hvor påstanden er direkte fremsat så skal du i stedet selv rekonstruere påstanden gennem en nøje analyse af teksten. Fokuser på det centrale og undgå lange detaljerede redegørelser. Redegørelsen skal være en selvstændig udlægning af tekstens synspunkter, hvor du skriver med dine egne ord. Redegørelsen skal være loyal, hvilket vil sige, at du ikke må lægge ord i munden på teksten. Når du redegør, skal du holde dine egne holdninger ude. ~ 21 ~

23 Hvis teksten inddrager udtalelser fra andre, fx interviewpersoner, skal det stå helt klart, hvem der siger hvad. At karakterisere måden, som teksten argumenterer på vil sige, at du peger på det typiske ved tekstens argumentationsmåde. Når du skal udtale dig om argumentationsmåden, kan du pege på de argumentatoriske og retoriske virkemidler, teksten benytter for at overbevise om sin sag, fx gendrivelser, rygdækning, overdrivelser, slående eksempler, modsætninger, ordvalgsargumenter, metaforer osv. Du kan også karakterisere, hvordan teksten anvender appelformer. At diskutere vil sige at se en problemstilling fra flere vinkler. Du skal inddrage vinkler, som ikke er repræsenteret i særteksten. Formålet er at få belyst problemstillingen så nuanceret som muligt. Du skal inddrage materiale fra internettet. Vær kritisk: Sørg for at vælge materiale fra internettet, der virkelig bidrager til at belyse problemstillingen. Find en tekst eller flere, der fremlægger problemstillingen anderledes end særteksten, så du har noget at diskutere i din artikel. Du kan også blive bedt om at inddrage en anden tekst fra teksthæftet i din diskussion. Den skal du bruge i diskussionen på samme måde som de tekster, du ellers bruger. Som et led i diskussionen kan du vurdere argumentationen i teksterne (især særtekstens): Er der modsigelser og mangler, eller virker argumentationen sammenhængende? Du må gerne inddrage dine egne holdninger og refleksioner, hvis de kan belyse problemstillingen. Her skal du huske at give begrundelser og eksempler. Vær selvkritisk: Overvej mulige indvendinger mod dine synspunkter. Du må ikke gøre din egen holdning til det bærende i artiklen. Som afrunding på diskussionen skal du se problemstillingen i et bredere perspektiv: Hvilke vigtige aspekter har din artikel fremdraget? Hvilke mulige konsekvenser ligger der i den problemstilling, den har belyst? Kan du spidse gennemgangen til i en pointe? ~ 22 ~

24 Det skal du undgå i en diskuterende artikel At referere særteksten fra A til Z At tillægge en journalist synspunkter fra interviewpersoner At blande din egen holdning ind i selve redegørelsen At din subjektive vurdering af teksten står uden argumenter At skrive en "fristil" om emnet uden grundlag i teksterne KORT BESKRIVELSE - en oversigt over elementerne i den diskuterende artikel Formål: Afbalanceret fremstilling af debat Rubrik: skal være interessant og sigende for din artikel. Manchet: mere forklarende, uddyber rubrikken. Introduktion af emne: præsentation af debatten / problemstillingen. Redegørelse: redegør for debattørernes holdninger og argumentation derfor. Karakteristik: karakteriser særlige måder at argumentere på, herunder ordvalg og sproglige virkemidler. Diskussion og perspektivering: sammenlign og diskuter de centrale synspunkter i teksten, samt måden debattørerne diskuterer på. I din diskussion og perspektivering skal du koble til tekster fra internet og evt. øvrige tekster fra teksthæftet: diskuter og perspektiver synspunkterne hjælp evt. argumentationen med egne eksempler og/eller argumenter. Evt. egen stillingtagen. Konklusion: afrund og saml pointerne op, hold dig til emnet og lav gerne en kobling tilbage til indledningen. ~ 23 ~

25 Øvrige ting at huske: Interessante og sigende mellemrubrikker/mellemoverskrifter Inddrag centrale citater undervejs Din læser skal kunne skelne klart, hvad der er redegørelse, og hvad der er diskussion Når du inddrager en tekst første gang, skal den angives med forfatternavn, titel, medie, dato Kildehenvisninger ~ 24 ~

26 SKRIVESKABELON Rubrik/overskrift Skal være kort og rumme essensen af din artikels indhold. Den skal også være fængende, altså gøre læseren interesseret i at læse artiklen. Manchet (evt.) Skal uddybe rubrikken. Den skal kort angive artiklens problemstilling og fokus. Her kan du evt. stille et retorisk spørgsmål. Indledning Du kan supplere manchetten med et anslag, der vækker læserens nysgerrighed, fx med et spørgsmål, et citat (gerne fra særteksten), en kort historie eller lignende. Indkreds herefter emnet og problematiser det. Hvad er man uenig om? Præsenter særteksten og kom kort ind på, hvad den siger om emnet. Midte (hoveddel) Du skal først redegøre for særtekstens synspunkter. Start med at præsentere hovedpåstandene i teksten, og vis derefter, hvordan disse påstande bliver begrundet. Giv gerne nogle få citater, der viser, hvordan teksten argumenterer. Husk at lægge op til citaterne, og gør det tydeligt for læseren, hvad du vil vise med citaterne. Husk i midten/ hoveddelen: Interessante og sigende mellemrubrikker/mellemoverskrifter Inddrag centrale citater undervejs Din læser skal kunne skelne klart, hvad i der er redegørelse, og hvad der er diskussion ~ 25 ~

27 Når du inddrager en tekst første gang, skal den angives med forfatternavn, titel, medie og dato Kildehenvisninger Kom også nærmere ind på en karakteristik af, hvordan der argumenteres, fx om der anvendes ordvalgsargumenter, gendrivelser og rygdækning. Du kan pege på de retoriske virkemidler, teksten benytter for at overbevise om sin sag, fx overdrivelser, slående eksempler, ordvalgsargumenter, modsætninger, metaforer osv. Du kan også karakterisere, hvordan teksten anvender appelformer. ~ 26 ~

28 Diskuter herefter synspunkterne. Her skal du inddrage en eller flere andre tekster, og sammenligne og modstille dem med særtekstens synspunkter. I den forbindelse skal du inddrage materiale fra internettet. Vurder argumentationen i teksterne (især særtekstens): Er der modsigelser og mangler, eller virker argumentationen sammenhængende? Du må gerne inddrage dine egne holdninger og refleksioner, hvis de kan belyse problemstillingen. Her skal du huske at give begrundelser og eksempler. Perspektiver synspunkterne: Hvilke mulige konsekvenser ligger der i det problem det handler om? Hvorfor er det så relevant og væsentligt? ~ 27 ~

29 Afslutning (konklusion) Saml hovedpunkterne i artiklen op. Knyt dem an til det, du har ridset op i indledningen. Husk, at man skal kunne forstå artiklens overordnede pointe ved kun at læse indledning og konklusion. Konklusionen er den egentlige besvarelse af opgaven, hvor man samler alle hovedpointerne sammen. Udelad aldrig en konklusion. *** Dette dokument er udarbejdet af Ulla Loumand, Sidsel Hovalt Skovsgaard, Anne Marie Løgager Nielsen, Ann Jensen, lærere på VUC & hf Nordjylland, Aalborgafdelingen. Udgivet på dansksiderne.dk februar ~ 28 ~

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008)

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008) Kronikken 1 I en kronik forholder du dig til et emne, der er behandlet i en tekst (evt. flere tekster). Grundpillerne i en kronik er (1) en redegørelse for synspunkterne i en tekst og en karakteristik

Læs mere

Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling D, december Dansk som andetsprog

Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling D, december Dansk som andetsprog Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling D, december 2016 Dansk som andetsprog Information om prøven i skriftlig fremstilling D Prøven i skriftlig fremstilling D består af et teksthæfte,

Læs mere

MODUL 6. Modulopgave 3: Materialer: UVM stilehefter fra december 2006 om kunstens rolle. Opgaveformuleringerne findes i hefte 1.

MODUL 6. Modulopgave 3: Materialer: UVM stilehefter fra december 2006 om kunstens rolle. Opgaveformuleringerne findes i hefte 1. MODUL 6 Modulopgave 3: Materialer: UVM stilehefter fra december 2006 om kunstens rolle. Opgaveformuleringerne findes i hefte 1. Tema Tekster og billeder i hæfte l og 2 handler om, hvad litteratur og

Læs mere

I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem.

I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem. Litterær artikel I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem. Din litterære artikel skal bestå af tre dele: 1. Indledning 2.

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Skriftlig genre i dansk: Kronikken

Skriftlig genre i dansk: Kronikken Skriftlig genre i dansk: Kronikken I kronikken skal du skrive om et emne ud fra et arbejde med en argumenterende tekst. Din kronik skal bestå af tre dele 1. Indledning 2. Hoveddel: o En redegørelse for

Læs mere

MODUL 7 MODULOPGAVE 3

MODUL 7 MODULOPGAVE 3 MODUL 7 MODULOPGAVE 3 Materialer Din oparbejdede viden fra argumentationsforløbet Stilesæt fra sommereksamen 2008: Jonathan Wichmann: Kunsten at tale godt. Uddrag af artikel i Weekendavisen 7. september

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Dansk A (stx) Litterær artikel Skriveportal. Litterær artikel. I en litterær artikel skal du analysere og fortolke én eller flere fiktive tekster.

Dansk A (stx) Litterær artikel Skriveportal. Litterær artikel. I en litterær artikel skal du analysere og fortolke én eller flere fiktive tekster. Hvad er en litterær artikel? Litterær artikel I en litterær artikel skal du analysere og fortolke én eller flere fiktive tekster. Du skal formidle din forståelse af teksten. Dvs., at du påstår noget om,

Læs mere

Disposition til essay

Disposition til essay Disposition til essay Du skal være indstillet på et stort forarbejde, hvis du vælger essayet. Du SKAL også inddrage danskfaglig viden og danskfaglige begreber. Tekstlæsning Læs teksten igennem to-tre gange

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007

Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Skriftlig dansk efter reformen januar 2007 Læreplanens intention Fagets kerne: Sprog og litteratur (og kommunikation) Teksten som eksempel (på sprogligt udtryk) eller Sproget som redskab (for at kunne

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

UDVIDET GENREOVERSIGT MED ALLE AVISENS GENRER

UDVIDET GENREOVERSIGT MED ALLE AVISENS GENRER UDVIDET GENREOVERSIGT MED ALLE AVISENS GENRER INFORMATION NYHEDS- ARTIKLEN behandler sagen objektivt ud fra den vinkel, som journalisten beslutter består af referat og citater fra kilder følger nyhedstrekanten

Læs mere

Dagens plan. Gennemgang af danskfaget og -eksamen Genre- og analysebegreber Opgave til artikelanalyse

Dagens plan. Gennemgang af danskfaget og -eksamen Genre- og analysebegreber Opgave til artikelanalyse Dansk Dagens plan Gennemgang af danskfaget og -eksamen Genre- og analysebegreber Opgave til artikelanalyse Gennemgang af danskfaget og eksamen Hvorfor dansk? For din fremtid Evt. videre uddannelse Daglig

Læs mere

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder:

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder: Om essayet Et essay er en teksttype der balancerer mellem sagprosa og fiktion. Essayet er en kort, afsluttet tekst der bliver til i forbindelse med forfatterens personlige interesse for emnet. Afsættet

Læs mere

Sammendrag af censorberetning for dansk som andetsprog, skriftlig fremstilling D, Maj termin 2013

Sammendrag af censorberetning for dansk som andetsprog, skriftlig fremstilling D, Maj termin 2013 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Sammendrag af censorberetning for dansk som andetsprog,

Læs mere

ESSAY GENEREL BESKRIVELSE - MODEL

ESSAY GENEREL BESKRIVELSE - MODEL ESSAY GENEREL BESKRIVELSE MODEL PROCES - MODEL ESSAY KOMMUNIKATIONSMODEL PENTAGON OM TÆNKE- OG SKRIVEPROCESSEN GENERELT OVERVEJELSER - REFLEKSION MODEL TJEKLISTE EKSEMPLER GENEREL BESKRIVELSE - MODEL Essay-genrens

Læs mere

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF AT 2 ligger lige i foråret i 1.g. AT 2 er det første AT-forløb, hvor du arbejder med et skriftligt produkt. Formål Omfang Produktkrav Produktbedømmelse Opgavens

Læs mere

Workshop om Analyserende artikler. Digitale opgaver Forsøg med skriftlig dansk hf

Workshop om Analyserende artikler. Digitale opgaver Forsøg med skriftlig dansk hf Workshop om Analyserende artikler Digitale opgaver Forsøg med skriftlig dansk hf Program Om analyserende opgaver med digitale tekster Eksempel på digital tekst Gruppearbejde: a) Analyse af digitalt eksempel

Læs mere

Skriv en artikel. Korax Kommunikation

Skriv en artikel. Korax Kommunikation Skriv en artikel Indledningen skal vække læserens interesse og få ham eller hende til at læse videre. Den skal altså have en vis appel. Undgå at skrive i kronologisk rækkefølge. Det vækker ofte større

Læs mere

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk De skriftlige eksamensgenrer i engelsk Stx A og Hf A Man skal skrive et essay på 900-1200 ord, som altid tager udgangspunkt i en tekst. Der er 2 opgaver at vælge imellem, en om en skønlitterær tekst og

Læs mere

Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling G, december Dansk som andetsprog

Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling G, december Dansk som andetsprog Bedømmelsesvejledning til prøven i skriftlig fremstilling G, december 2016 Dansk som andetsprog Information om prøven i skriftlig fremstilling G Prøven i skriftlig fremstilling G består af et teksthæfte,

Læs mere

Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2

Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2 Fremstillingsformer Fremstillingsformer Vurdere Konkludere Fortolke/tolke Diskutere Ordbog Biologi Samfundsfag Kemi: Se bilag 1 Matematik: Se bilag 2 Udtrykke eller Vurder: bestemme På baggrund af biologisk

Læs mere

06.06.14. Dansk A hf. Forsøg med skriftlig eksamensopgave med netadgang. Lærerens hæfte 1. Fagkonsulent Sune Weile

06.06.14. Dansk A hf. Forsøg med skriftlig eksamensopgave med netadgang. Lærerens hæfte 1. Fagkonsulent Sune Weile 06.06.14 Dansk A hf Forsøg med skriftlig eksamensopgave med netadgang Lærerens hæfte 1 Fagkonsulent Sune Weile 1 Indholdsfortegnelse Forord til Lærerens hæfte 1... 3 Indledning... 4 Hvorfor en ny eksamensform?...

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

Den skriftlige prøve i tysk læreruddannelsen. Opgaveudvalgets korte oplæg 17.1.2011 Gabriele Wolf

Den skriftlige prøve i tysk læreruddannelsen. Opgaveudvalgets korte oplæg 17.1.2011 Gabriele Wolf Den skriftlige prøve i tysk læreruddannelsen Opgaveudvalgets korte oplæg 17.1.2011 Gabriele Wolf Hvad ønsker vi at evaluere i den skriftlige prøve? Hvordan skruer vi et opgavesæt sammen? Kort opsummering

Læs mere

Fordeling af karakterer

Fordeling af karakterer Dansk som andetsprog niveau D skriftlig fremstilling - maj termin 2016 Der er indgivet beretning af 18 beskikkede censorer på baggrund af 316 besvarelser. De 316 besvarelser fordeler sig som følger på

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Dansk i folkeskolens udskoling. Et bud på de didaktiske processer

Dansk i folkeskolens udskoling. Et bud på de didaktiske processer Dansk i folkeskolens udskoling Et bud på de didaktiske processer Agenda Jeres forventninger til elevernes kompetencer Danskfagets identitet og kompetenceområder Danskfagets prøveformer Didaktik i danskfaget

Læs mere

Engelsk A, DEN SKRIFTLIGE EKSAMENSOPGAVE, LÆREPLAN 2014

Engelsk A, DEN SKRIFTLIGE EKSAMENSOPGAVE, LÆREPLAN 2014 Engelsk A, DEN SKRIFTLIGE EKSAMENSOPGAVE, LÆREPLAN 2014 Justeret opgaveformat og lærerens hæfte Faglige mål, som omhandler det skriftlige arbejde anvende et bredt og varieret ordforråd om tekniske, teknologiske,

Læs mere

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET

SRP STUDIERETNINGSPROJEKTET STUDIERETNINGSPROJEKTET Layout Skriv med 1½ linjeafstand, lav en passende margin (standardopsætning eller max 3 cm), og brug en god skrifttype, f.eks. Times New Roman, skriftstørrelse 12. Omfang Opgaven

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Studieplan (HFE-hold)

Studieplan (HFE-hold) Studieplan (HFEhold) Hold og skoleår: rdaat1731708 Underviser: RHB Periode Forløb Fag Progesssion Skriftligt (Uger) Faglige mål, fagligt indhold, fokuspunkter Arbejdsformer Kompetencer arbejde Uge 33 Uge

Læs mere

Større Skriftlig Opgave. DANSK A Eksempler på emner

Større Skriftlig Opgave. DANSK A Eksempler på emner Større Skriftlig Opgave DANSK A Eksempler på emner Den større skriftlige opgave Denne folder giver dig et indblik i, hvad det indebærer at skrive større skriftlig opgave (SSO) i de forskellige fag, og

Læs mere

Historie-/danskopgaven i 2g

Historie-/danskopgaven i 2g 2011 Historie-/danskopgaven i 2g Nærum Gymnasium 2 Historie-/danskopgaven i 2.g en vejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. De formelle krav og rammer... 3 3. Opgavens emne... 3 3. Om det danskfaglige

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Journalistik. En avis

Journalistik. En avis Journalistik Det nærmeste man kommer den absolutte sandhed En avis En avis er et blad med historier om ting, folk ikke ved i forvejen. Tingene skal være sket i virkeligheden. Historierne i en avis er ikke

Læs mere

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter!

Vurdering. fp9 skriftlig fremstilling. CFU København. Kl. 13.00-16.00. Maj 2015. Charlotte Rytter! Vurdering fp9 skriftlig fremstilling CFU København Maj 2015 Kl. 13.00-16.00 Charlotte Rytter! Eftermiddagens program 13.00-13.25 Det formelle og vurderingskriterierne 13.25-15.50 3 x vurderingsrunder af

Læs mere

Italesæt din tavse viden! En workshop om skriftlighed på Nørre Gymnasium 26. jan 2011

Italesæt din tavse viden! En workshop om skriftlighed på Nørre Gymnasium 26. jan 2011 Italesæt din tavse viden! En workshop om skriftlighed på Nørre Gymnasium 26. jan 2011 Vi er Sine Drimer Berg, Vordingborg Gym & HF, adjunkt i engelsk og historie Christine Boas Dabelsteen, Nørre G, adjunkt

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Hvad er skriftlig samfundsfag. Redegør

Hvad er skriftlig samfundsfag. Redegør Hvad er skriftlig samfundsfag... 2 Redegør... 2 Angiv og argumenter... 2 Opstil hypoteser... 3 Opstil en model... 4 HV-ord, tabellæsning og beregninger... 5 Undersøg... 6 Sammenlign synspunkter... 7 Diskuter...

Læs mere

Skabelon til redegørelse og diskussion (fakta-tekster)

Skabelon til redegørelse og diskussion (fakta-tekster) Skabelon til redegørelse og diskussion (fakta-tekster) Indledning 1.0 2.0 Brug indledningsmodellerne, se bilag 1 Præsentation af teksten Redegørelse for tekstens fokus og emne Analyse af argumentationen

Læs mere

At skrive en artikel

At skrive en artikel At skrive en artikel 1. Du kan vælge mellem 3 artikeltyper o Portrætartikel, som beskriver en person, der er interessant i forhold til et bestemt emne. o Baggrundsartikel, der vil informere om et emne.

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Tegn på læring til de 4 læringsmål

Tegn på læring til de 4 læringsmål Plot 6, kapitel 1 At spejle sig Side 10-55 Oplevelse og indlevelse fase 1 Eleven kan læse med fordobling at læse på, mellem og bag linjerne Eleven kan udtrykke en æstetisk s stemning måder at udtrykke

Læs mere

Analysemodel for gennemgang af sagprosa

Analysemodel for gennemgang af sagprosa Sagprosa er ikke-fiktive tekster, f.eks. artikler, afhandlinger og rapporter. Altså sagprosa er tekster, der vedrører forhold i den faktiske virkelighed. Sagprosaen søger at fremstille verden som den forekommer

Læs mere

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning

På kant med EU. Østarbejderne kommer - lærervejledning På kant med EU Østarbejderne kommer - lærervejledning Forløbet Forløbet På kant med EU er delt op i 6 mindre delemner. Delemnerne har det samme overordnede mål; at udvikle elevernes kompetencer i kritisk

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

Akademisk tænkning en introduktion

Akademisk tænkning en introduktion Akademisk tænkning en introduktion v. Pia Borlund Agenda: Hvad er akademisk tænkning? Skriftlig formidling og formelle krav (jf. Studieordningen) De kritiske spørgsmål Gode råd m.m. 1 Hvad er akademisk

Læs mere

Skrivekrav, elevgrupper og arbejdsprocesser v/mimi Sørensen Eksempler på skriveskabeloner og elevbesvarelser af stx-opgaver før og efter

Skrivekrav, elevgrupper og arbejdsprocesser v/mimi Sørensen Eksempler på skriveskabeloner og elevbesvarelser af stx-opgaver før og efter Sprogdag Høje-Taastrup Gymnasium 7. februar 2013 Skrivekrav, elevgrupper og arbejdsprocesser v/mimi Sørensen Eksempler på skriveskabeloner og elevbesvarelser af stx-opgaver før og efter stilladsering v/

Læs mere

Fagkonsulentens nyhedsbrev, februar Nedenfor findes evalueringen af den skriftlige prøve i Dansk A, htx, maj 2014.

Fagkonsulentens nyhedsbrev, februar Nedenfor findes evalueringen af den skriftlige prøve i Dansk A, htx, maj 2014. Dansk A i htx Fagkonsulentens nyhedsbrev, februar 2014 Kære danskkolleger, Nedenfor findes evalueringen af den skriftlige prøve i Dansk A, htx, maj 2014. Mange efterlyser tidligere opgavesæt til brug for

Læs mere

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING

Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Christianshavns Gymnasium Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) januar- marts 2014 VEJLEDNING Studieretningsopgaven i 2.g (SRO) er andet trin i rækken af større, flerfaglige opgaver i gymnasiet. Den bygger

Læs mere

Dagens program. 08.00-09.45: Digtanalyse 09.45-10.00: Pause 10.00-11.45: Skriveproces 11.45-12.15: Spisepause 12.15-14.00: Opgaveskrivning

Dagens program. 08.00-09.45: Digtanalyse 09.45-10.00: Pause 10.00-11.45: Skriveproces 11.45-12.15: Spisepause 12.15-14.00: Opgaveskrivning Dagens program 08.00-09.45: Digtanalyse 09.45-10.00: Pause 10.00-11.45: Skriveproces 11.45-12.15: Spisepause 12.15-14.00: Opgaveskrivning Digtanalyse i gymnasiet Skriftlig opgave: Sidst på dagen udleveres

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren:

I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren: I løbet af dine 2 år på HF skal du skrive 2 større skriftlige opgaver indenfor rapportgenren: historie-opgave (HiO) i det 1. år Større skriftlig opgave (SSO) på 2. år. Begge opgaver er individuelle. HiO

Læs mere

Fordeling af karakterer

Fordeling af karakterer Sammendrag af censorberetning for dansk som andetsprog D skriftlig fremstilling Maj termin 2015 Der er indgivet beretning af 26 beskikkede censorer på grundlag af 606 besvarelser Besvarelserne fordeler

Læs mere

6.D: Berømmelsens pris

6.D: Berømmelsens pris Mandag Kl. 8.00 11.15: Eleverne læser sine undre spørgsmål igen. Indsamling af kilder til projektet. Eleverne skaber sin egen mediebrønd, som passer til en gruppes vinkel, hovedperson og sammenlignelige

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2014 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF-e Dansk C Mads Krogh Lemminger

Læs mere

Skriftligt arbejde Problemstillinger og pædagogiske redskaber. Ena Ørum Mogensen

Skriftligt arbejde Problemstillinger og pædagogiske redskaber. Ena Ørum Mogensen Skriftligt arbejde Problemstillinger og pædagogiske redskaber Ena Ørum Mogensen Elever med Aspergerssyndrom har ofte dårlig skrivemotorik svært ved at udtrykke sig skriftligt tendens til at forlade et

Læs mere

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO)

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Introduktion Nu skal du til at skrive din DHO. Formålet med din DHO er formidling af faglig viden til din(e) vejleder(e), og så er formålet også at øve dig

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Større Skriftlig Opgave 2015. Tidsplan, praktiske oplysninger og. materiale til vejledning

Større Skriftlig Opgave 2015. Tidsplan, praktiske oplysninger og. materiale til vejledning Større Skriftlig Opgave 2015 Tidsplan, praktiske oplysninger og materiale til vejledning Tidsplan Dato Aktivitet Du skal Tale med din lærer om emnet, inden 8/10 Valg af fag og overskrift for SSO du vælger

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Censorvejledning engelsk A og B, stx Maj 2014

Censorvejledning engelsk A og B, stx Maj 2014 Censorvejledning engelsk A og B, stx Maj 2014 Hanne Kær Pedersen Fagkonsulent hanne.kaer.pedersen@uvm.dk 25324494 Indholdsfortegnelse Censorvejledning engelsk A og B, stx... 1 Maj 2014... 1 Opgavesættet...

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2016 HF & VUC Nordsjælland, Hillerød afd. HF enkeltfag

Læs mere

Årsplan for fag: Dansk 7. Årgang 2015/2016 STH & LAH

Årsplan for fag: Dansk 7. Årgang 2015/2016 STH & LAH Årsplan for fag: Dansk 7. Årgang 2015/2016 STH & LAH Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Forløb/stofområder Evt. produkt Evaluering Periode: 33 36 Eleven kan styre og regulere sin

Læs mere

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring

Vejledning til Projektopgave. Akademiuddannelsen i projektstyring Vejledning til Projektopgave Akademiuddannelsen i projektstyring Indholdsfortegnelse: Layout af projektopgave!... 3 Opbygning af projektopgave!... 3 Ad 1: Forside!... 4 Ad 2: Indholdsfortegnelse inkl.

Læs mere

De skriftlige genrer - hf

De skriftlige genrer - hf De skriftlige genrer - hf 1 De skriftlige genrer hf nogle generelle overvejelser Det følgende er et forsøg på at give jer værktøjer (udover det der allerede er udleveret) til at arbejde med de skriftlige

Læs mere

Manuskriptvejledning for Juristen

Manuskriptvejledning for Juristen Manuskriptvejledning for Juristen Forfattervejledning til udarbejdelse af manuskript til tidsskriftartikler Indsendelse af manuskripter Juristen modtager bidrag inden for alle retsområder. Tidsskriftet

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016

Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Vejledning til studieretningsprojektet SRP 2016 Hvad er SRP? Studieretningsprojektet er en skriftlig eksamensopgave af et omfang på 15 20 sider og med 10 skrivedage. Her skal du selvstændigt og dybdegående

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Mundtlighedens genrer

Mundtlighedens genrer Mundtlighedens genrer Debat Diskussion Samtale Fortælling Foredrag Tale Tydelige indlæg,... At have forskellige synspunkter,... Få personer, spontanitet,... Mundtlig fremstilling af fx et eventyr eller

Læs mere

Dansk og/eller historieopgaven i 1g

Dansk og/eller historieopgaven i 1g Vejledning til Opgaven i dansk og/eller historie på Virum Gymnasium 2017 Du skal foråret 2017 skrive en opgave i dansk og/eller historie. Rammerne for opgaven beskrives i det følgende: FORMÅL: Opgaven

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Årsplan 7.x. dansk TG

Årsplan 7.x. dansk TG Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 34 Vi bruger timerne på at lære hinanden bedre at kende og på at planlægge hytteturen. 35 Hyttetur (Bethesda) 36-37 Artikler Medierne er en stor del af vores

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt. Formalia ved opgaveskrivning SYGEPLEJERSKEUDDAELSE University College Lillebælt Formalia ved opgaveskrivning Indhold 1 Formalia ved opgaveskrivning... 3 2 Layout... 3 3 Opbygning... 3 4 Aflevering... 5 5 Sanktioner... 5 6 Litteraturliste...

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Ny skriftlighed i studieretningen IBC

Ny skriftlighed i studieretningen IBC Ny skriftlighed i studieretningen IBC Projektnummer 128981 Lise Fuur Andersen lfan@ibc.dk Lisbeth Pedersen lpe@ibc.dk Inger Ernstsen ier@ibc.dk Formålet med projektet er at udvikle en ramme for en fælles

Læs mere

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål Bilag 7 avu-bekendtgørelsen, august 2009 Dansk, niveau D 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. Dansk er på én gang et sprogfag og et fag, der beskæftiger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: august 2010 - juni

Læs mere

Den skriftlige eksamen i dansk Genreforventninger og bedømmelseskriterier Konference for danskfaget på HTX

Den skriftlige eksamen i dansk Genreforventninger og bedømmelseskriterier Konference for danskfaget på HTX Den skriftlige eksamen i dansk Genreforventninger og bedømmelseskriterier Konference for danskfaget på HTX 3.2.2011 Tværfaglig skrivning Bilag 4 Elevernes studieforberedende skrivekompetencer htx, juni

Læs mere

Dansk-historie-opgave 1.g

Dansk-historie-opgave 1.g Dansk-historie-opgave 1.g Vejledning CG 2012 Opgaven i historie eller dansk skal træne dig i at udarbejde en faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression. I 2.g skal du

Læs mere

Skriftligdansk 2014 HF

Skriftligdansk 2014 HF Skriftligdansk 2014 HF INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Sammenfatning og vigtigste udmeldinger... 4 Opgaveformuleringer 27.05.2014... 5 Censorernes evaluering af opgavesæt og besvarelser... 6 Prøvesættet

Læs mere

Målstyret undervisning Dansk udskoling

Målstyret undervisning Dansk udskoling ffm.emu.dk Målstyret undervisning Dansk udskoling 22. april 2015 Inger-Lise Lund illu@ucc.dk Forenklede Fælles Mål udskoling A Gennemgang af målhierarki ffm.emu.dk C Danskhed og national identitet Danas

Læs mere

1g-opgaven i dansk. Råd og vink

1g-opgaven i dansk. Råd og vink 1g-opgaven i dansk 1.g opgave i dansk 2014 Råd og vink Præsentation 1g opgaven skal fungere som øvelse i metoder, der skal anvendes i senere opgaver. Derfor ligger der allerede i 1g opgaven bestemte krav

Læs mere

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave

Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Vejledning, HF 1 NAVN: KLASSE: Elevvejledning HF Større skriftlige opgaver Århus Akademi 2007 2. udgave Indholdsfortegnelse: 1. Placering af opgaverne s.1 2. Den større skriftlige opgave s.1 3. Generel

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Akademisk Arbejde & Formidling 2013

Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Akademisk Arbejde & Formidling 2013 Tidsrum: 10.00-13.50 Lektioner: Aud 4 Øvelsestimer: 2A14, 2A56 Lektion 1: Introduktion til kurset 1. time Velkomst, præsentation af undervisere + TAs + studerende, gennemgang

Læs mere

Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse

Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse 1 Synopsisvejledning til Almen Studieforberedelse Dette papir er en vejledning i at lave synopsis i Almen Studieforberedelse. Det beskriver videre, hvordan synopsen kan danne grundlag for det talepapir,

Læs mere