Skjulte Liv... Den Universelle Invokation Enhedsmantraet. Joy Mills.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skjulte Liv... Den Universelle Invokation Enhedsmantraet. Joy Mills."

Transkript

1 1

2 Skjulte Liv... Den Universelle Invokation Enhedsmantraet Joy Mills 2

3 Skjulte Liv... Den Universelle Invokation Enhedsmantraet Af Joy Mills (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) I 1923 skrev teosoffen Annie Besant et mantra, der nu er kendt over hele verden. Det er oversat til flere sprog, og det anvendes af mange esoterikere. Der er komponeret musik til mantraets ord og sætninger, som derfor benyttes til chanting og sang ved mange lejligheder. Det er blevet kendt som Den Universelle Invokation. Ordene er ekstremt enkle, og alligevel rummer de et mantras dybde og magiske kraft: Skjulte liv, der vibrerer i ethvert atom. Skjulte lys, der skinner i enhver skabning. Skjulte kærlighed, der favner alt i enhed. Må alle, der føler sig som ét med Dig, vide, at de derfor er ét med alt levende. Mantraet er muligvis blevet så kendt, at der er en risiko for, at ordenes dybere mening og esoteriske indhold er gået tabt. Når man vænner sig til noget uanset om det er en person, en situation eller en ide, der er indhyllet i sprogets klædning er der altid risiko for, at man efterhånden automatisk tager ordene for givet. 3

4 I en tid med højt tempo, er der derfor en risiko for, at man ordret gentager ord og sætninger, som man lærte i barndommen f.eks. kristendommens nemt indlærte bønner. Det er almindelig kendt, at mennesker ofte automatisk siger bønner i krisetider. Selv mennesker, der ellers har erklæret, at de er ateister, har man hørt spontant fremsige bønner, som de ellers påstod, at de hverken kendte eller kunne huske. Men ord er værdifulde formidlere ikke kun af tanker, men også af dybtfølte ønsker. Ord overbringer ikke alene almindelige meddelelser, der skaber relationer og orientering i verden. Ordene beskriver også længslen efter sjælen og åndens skønhed, når de rækker ud imod det, der for evigt er udefinerbart og derfor ubeskriveligt. Der er derfor god grund til at undersøge de linjer, som Annie Besant dengang gav til verden. Hvilke esoteriske betydninger hvilken dybere virkelighed ligger der skjult bag ordene? Hvilken ny indsigt kan de give, mens man intonerer ordene og udtaler de enkelte sætninger? Har ordene kun betydning, fordi de blev skrevet af en højt respekteret kvinde? Ville de have samme værdi, hvis et andet menneske havde fungeret som kanal? Annie Besant Der er ingen tvivl om, at konstant gentagelse formidler en bestemt esoterisk betydning en slags guddommelighed hvis man kan kalde den det. Men gentagelse kan også sløve mantraets ånd, og udenadlærte sætninger kan udtales næsten uden opmærksomhed og engagement. Før der tages fat på en fortolkning af mantraets esoteriske betydning, vil det være relevant at omtale dets specielle oprindelse. Annie Besant oplyste, at linjerne var skrevet som svar på en opfordring fra mennesker, der hjalp med at arrangere en broderskabskampagne i det sydlige Indien. Kampagnen var tidligere blevet indstiftet i England, og den skulle nu introduceres i Indien. I en kommentar forklarer hun: 4

5 Jeg skrev et par linjer, der skulle gentages mantrisk hver dag morgen og aften, for jeg følte ikke, at jeg kunne skrive en meditation, som man ellers havde bedt mig om at gøre. For mig er meditation en meget individuel disciplin, hvor man arbejder med sit eget tankesind på grundlag af bestemte temaer. Det eneste, jeg derfor kunne gøre, var at foreslå et mantrisk tema. Her er ordene, sådan som de tonede frem af sig selv... O Hidden Life, vibrant in every atom; O Hidden Light, shining in every creature; O Hidden Love, embracing all in Oneness; May all, who feel themselves as one with Thee, Know they are therefore one with every other. Desuden tilføjede hun: Mantraet udsender successive farvebølger, der pulserer udad fra den, der intonerer det, når det gøres rytmisk eller chantende enten ved at anvende den ydre eller den indre stemme. Og hvis få tusinder mennesker sender disse kraft ord ud over forskellige områder, vil det være muligt at opbygge en særdeles kraftfuld atmosfære... 5

6 Annie Besant oplyste, at mantraets sætninger chantede sig selv i hendes bevidsthed. Det antyder, at kilden til mantraet befandt sig på et dybere eller højere bevidsthedslag end hendes egen hjernebevidsthed. Måske stammede det endda fra den kilde, som hun selv altid viste den dybeste respekt og største ærbødighed. Det er sandsynligvis nemt at blive enige om, at de ord, hun modtog, har enestående skønhed og vægt og at enhver ændring eller modifikation vil være upassende. Effekten på omgivelserne og på det menneske, der reciterer ordene, er nem at forestille sig, og mange har bevidnet mantraets evne til at skabe indre fred og oven i købet helbredelse. Herefter skal der fokuseres på mantraets vers, som vil blive vurderet sætning efter sætning, og der vil blive givet forslag til fortolkning af det esoteriske indhold, der ligger latent i dem. I første linje står der Skjulte liv, der vibrerer i ethvert atom... Uvilkårligt dukker spørgsmålet op: Hvorfor skjult? Er ethvert levende væsen ikke overalt omgivet af liv? Livet er bestemt ikke skjult! Men hvad der her refereres til det, der invokeres må uundgåeligt befinde sig hinsides eller over almindelig fysisk sansning. I sin bog Glimpses into the Psychology of Yoga skriver I.K. Taimni, at Den Ultimative Virkelighed findes kun i det evigt umanifesterede, og den er kilden til den relative virkelighed, der kan sanses, fordi den befinder sig inden for grænserne af menneskets erkendelse Det højeste princip er derfor altid til stede overalt, og alligevel befinder det sig hinsides enhver eksistens. Det er i sandhed det skjulte liv, der ligger til grund for al manifestation. 6

7 Den Ultimative Virkelighed rummer sin egen dynamik og er forudsætningen for skabelse af alle ting og al eksistens, for der i hjertet af Den Ultimative Virkelighed findes skabelsens bankende puls. Uden denne puls eksisterede intet. Den er allestedsnærværende. Den rummer kraften til at sende sit ekko gennem alt det, der nogensinde er skabt, og nogensinde vil blive skabt. Dette potentiale ligger skjult i hvert atom og i hvert enkelt af det manifesterede univers bestanddele. Det er i høj grad en sandhed, at det vibrerer i hvert atom. Hele naturen pulserer i takt med Det Ene Livsvæsens rytme. Det iboende liv vil altid være skjult, men det kan alligevel erkendes i form af sine utallige manifestationer, idet Den Ene bliver mangfoldig, og forbliver dog stadig for evigt Den Ene. Denne mantriske sætning er henvendt til Det Evige Umanifesterede Princip Den Højeste Virkelighed som både befinder sig hinsides manifestationens cyklusser, og alligevel er evigt pulserende igennem det manifesterede univers. I relation til menneskets bevidsthed er sætningen en invokation til Atman, 1 der er skjult i menneskets natur, og som er til stede både på det fysiske plan og på sit eget ophøjede plan fordi Atmans resonans vibrerer igennem alle atomerne i alle menneskets legemer, som er redskaber for Atman fra Buddhi 2 til det fysiske. Skjulte lys, der skinner i enhver skabning. 1 Atman er Selvet i betydningen ånden. Atman er et evigt princip, der er frigjort, fuldkomment og uforanderligt, og som skaber og bruger sjælen, sindet og legemerne. Atman er det upersonlige jeg, som af mangel på indsigt er bundet til reinkarnation. Atman er identisk med Brahman den kosmiske upersonlige væren. 2 Buddhi er det næsthøjeste princip i menneskeudviklingen. Buddhi er også evnen til kærlighed, visdom og intelligens til forskel fra bodhi, der er selve kundskaben og intelligensen. 7

8 Igen kan man spørge: Hvorfor skjult? Hvis der findes et skinnende lys i enhver skabning, ville dette lys naturligvis kunne iagttages. Et lys er karakteriseret ved, at det stråler, og derfor må det kunne ses. Lys er udstrålende, men her opfordres man til at påkalde et skjult lys et indre lys, som ikke stråler på en synlig måde. Derfor må der være en dybere mening med ordene. Når Den Ene Virkelighed træder frem i manifestation, kan man sige, at den første skabelse viser sig som lys. Det er dette indre lys i Den Ene Virkelighed i Ishvara 3 den manifesterende guddom der er til stede i enhver skabning. Livet er manifesteret som lys, og dets kraftige vibration stråler nu med en indre dynamik. I menneskeheden er Buddhi sjælens lys nu forenet med Atma 4, og parat til at vise sig i ydre aktivitet. Det er dette lys, der skal illuminere hele menneskets natur. Dette lys er forudsætningen for bevidsthed og det er skjult, fordi det ikke kan iagttages af bevidstheden, fordi lyset i sig selv er ren bevidsthed. Og dette lys er virkeligt, for det skinner i hvert eneste atom i rummet. Skjulte kærlighed, der favner alt i enhed. I spændingsfeltet mellem liv og lys skabes der endnu en aktivitet kærlighed. Overalt hvor der findes polaritet, er forholdet mellem polerne essentiel. Den ædleste af alle relationer det eneste princip, der på ingen måde er forurenet af nogen form for tiltrækning eller frastødning er princippet kærlighed. 3 Ishvara er et filosofisk begreb i hinduismen, som betyder den Højeste Herre eller den Højeste Lærer. Begrebet bruges også i buddhismen, hvor det betyder et kraftfuldt men ikke almægtigt væsen. I åndsvidenskaben svarer Ishvara til den manifesterede Logos den personlige gud. Benyttes også til tider om den guddommelige ånd i mennesket. 4 Atma er den universelle ånd den guddommelige monade. Atma eller åndelig vilje og hensigt er sjælens højeste aspekt. 8

9 Man kan kalde kærlighed for systemets lim eller sammenhængskraft, der holder sammen på alt i manifestationen på hver eneste lille del af Universet på hver eneste af de elementer, der indgår i manifestationen. Derfor er det kærlighed, der favner alt i enhed. Den Ene er blevet mange. Ud af enheden er der skabt mangfoldighed. Men uanset omfanget af mangfoldigheden holdes alle i den ene altomfattende omfavnelse af denne rene relation, som opstår, når liv og lys manifesteres og denne relation består af kærlighed. Kærligheden bor i selve hjertet af den skabende proces. Kærlighed er derfor grundprincippet i den kosmiske lov, der er basis for evolutionen. Kærligheden er skjult, men kernen i mangfoldigheden er den kærlighed, der sammenbinder de mange og forener dem med Den Ene. Dette er både selve loven og lovens opfyldelse, som opretholder alt i perfekt balance. For uanset hvad der sker og uanset hvor i Universet, får det konsekvenser overalt. Der er ingen ydre autoritet eller overkosmisk guddom, der vejer hændelserne på retfærdighedens vægtskåle. Kærlighed er kernen i Universet, og kærlighed skaber balance, fordi alt, hvad der eksisterer i Universet, holdes i dets favn. Også her er det skabende princip Atma-Buddhi forenet med Manas, som nu er rettet mod den store involutions-evolutions rejse. Manas eller den skabende aktivitet er i sandhed kærlighed i aktion. Når tankesindet smelter sammen med intuitionen, vil Universet omfavne, fordi alt opfattes, som det virkeligt er. Tankesindet, der opsplitter virkeligheden for at forstå den eller for at realisere sin mangfoldige natur, kan også bringes i en tilstand af stilhed, hvor bevægelserne i tankestrømmen er ophørt. I denne tilstand er modtageligheden eller opmærksomheden ikke opsplittende. Denne ikke-adskillende tilstand i bevidstheden omfavner alle i enhed. 9

10 De første tre sætninger i mantraet skal minde om Det Ene Livsvæsens treenighed liv, lys og kærlighed. Men denne treenighed er skjult, fordi den ikke kan erkendes objektivt, for den ligger snarere til grund for hele manifestationsprocessen. Den er skjult, fordi tanken alene ikke formår at fatte dens essentielle natur, og den kan heller ikke erkendes ved hjælp af sanserne. I.K. Taimni fastslår i den omtalte bog I følge esoterisk filosofi findes der en metode til erkendelse af virkeligheden... og denne metode består i at disidentificere sig fuldstændigt med den konstant vekslende tankestrøm. Det er naturligvis en yogametode, og I.K. Taimni fortsætter Den individuelle bevidsthed bliver befriet fra det slør, som adskiller den enkelte bevidsthed fra den universelle bevidsthed, og den erkender denne virkelighed direkte ved at blive ét med den. I de første tre linjer i mantraet, påkaldes den tredobbelte natur i Det Ene Livsvæsen. Ved hjælp af dette mantra kan man praktisere en af de højeste former for yoga til selvrealisering. Opmærksomheden rettes mod den fuldkomne virkelighed, der ligger til grund for ethvert levende væsen, og samtidig bekræfter man, at Universet er Den Ene Virkelighed i sit tredobbelte aspekt af liv, lys og kærlighed. Realiseringen af denne erkendelse befinder sig i en verden uden for tankesindet, men ved at påkalde den, får Den Ene Virkelighed direkte opmærksomhed, og bevidstheden afstemmes og harmoniseres med Den Ene. 10

11 De to sidste linjer i mantraet bekræfter denne erkendelse. Må alle, der føler sig som ét med Dig, vide, Brugen af ordet Dig viser, at treenigheden af liv, lys og kærlighed reelt er én Den Ene Virkelighed. Men bemærk, at vægten først lægges på ordet føler. Hvad vil det sige at føle sig som ét med det højere? Følelsen er spontan opmærksomhed opmærksomhed uden distraherende tanker uden forstyrrende påvirkninger. Det er en opmærksomhed, der er så fuldkommen, at den er overvældende. Den er fuldkommen gennemgribende. Måske kan man sammenligne den med et øjeblik af smerte, når man støder tåen mod en skarp sten. I dette øjeblik er der ingen anden opmærksomhed end erkendelsen af smerte. Selv tanker er udelukket i uheldsøjeblikket. Først senere kan man sige: Jeg slog min tå eller jeg følte smerte i min tå. Den følelse, der skal bekræftes via realisering af enhed, er en følelse, der er total, fuldstændig, komplet og uden analyse, spekulationer eller logiske konklusioner. Kun i denne bevidsthedstilstand kan sand indsigt opstå. I en vis forstand kan denne mulighed for at føle sig som ét med Dig beskrives som den længsel efter enhed enhedens tunge byrde som alle må bære, hvis de ønsker sandheden om selve livet at kende. Med andre ord er det ikke en selektiv følelse: Jeg vil føle mig ét med dig, men ikke med en anden person jeg vil føle mig ét med et træ, men ikke med en slange, etc. Når man udtaler, Må alle eller Må enhver påkalder man i sig selv en bevidsthed, der ikke adskiller, og som er uden forhindringer. Det er en bevidsthed, der alene er udtryk for liv, lys og kærlighed, og derfor er den ren og hel. Som et resultat af aspirationens klare opmærksomhed om følelse, skal man erkende: at de derfor er ét med alt levende. 11

12 Mantraet afsluttes således med en bekræftelse på, at der er tale om sikker viden. Det er ikke hensigten, at menneskeheden kun skal føle den skal vide. Og det er selvbevidsthedens opgave. Det er en viden, der ikke alene er en formodning, en holdning, en ide eller en tro, der kan ændres, når anden viden dukker op. Der er snarere tale om en bevidst handling, som er konsekvensen af foreningen med en bevidsthed, der af natur er udelt, hel og ren. Som et resultat af kontakten med denne bevidsthed og denne nonverbale opmærksomhed, opstår der en erkendelse af, at mennesket er ét med Den Ultimative Virkelighed at mennesket i sandhed er Atma-Buddhi-Manas 5 at man er nødt til at erhverve indsigt og blive fuldt bevidst om den essentielle enhed med alle andre livs enheder, som er ligeværdige dele i denne helhed for alt vibrerer med den, stråler med den og er omfavnet af den. I nogle versioner af mantraet er ordet derfor (therefore), blevet erstattet af ordet også (also), men det skal bemærkes, at i Annie Besants oprindelige version bruges ordet derfor. Der er en subtil, men meget bestemt forskel på de to ord. Også er et biord, der betyder tilføjelse, det ene plus det andet etc. Ordet derfor har bibetydningen som følge af, som et resultat af. Der er altså ikke tale om en forøgelse. Det, der er meningen med mantraet, er en accept af, at når følelsen af enhed er til stede, bekræfter man enheden med Den Ultimative Virkelighed, der er lys, liv og kærlighed. Herefter følges denne accept af en erkendelse af, at man er uadskilleligt forenet med alle andre skabninger. For hvordan kan man være ét med Den Ene og samtidig forblive adskilt fra alle andre, der også er forenet i Den Ene? 5 Atma-Buddhi-Manas er sanskritbetegnelsen for det åndelige menneske eller det samlede udtryk for ånden (monaden), der spejler sit viljesaspekt som Atma, sit kærlighedsvisdomsaspekt som Buddhi og sit handlingsaspekt som Manas. 12

13 Det er naturligvis muligt at afdække mange flere betydninger i dette smukke mantra. Det er i sandhed en bekræftelse på hele skabelsesprocessen, som menneskeheden og alt andet liv deltager i. Som en selvbevidst livsenhed er mennesket i besiddelse af viden om evner og kraft til at erkende livet i sin strålende helhed. Det er denne lysende vision, man sender ud over verden en vision, som man kan give vinger, stemme og form. Det er en vision, der kan genoprette et menneske, hver gang det synger mantraet og dermed genoprette og forandre verden. Alene visionen har kraft til at skabe en ny bevidsthed i verden en bevidsthed om enhed, om broderskab, om fred og harmoni, om helhed og hellighed. Når disse få og enkle linjer gentages enten alene eller i en gruppe opfordres Den Ultimative Virkelighed til at manifestere sig på ny for at skabe helhed og helliggøre alt i Universet. En smukkere handling findes ikke. Læs mere om mantraer og invokationer på VisdomsNettet 6 6 Den Universelle Invokation kan frit downloades fra VisdomsNettet ( hvor det indgår i en større samling af mantraer. Her kaldes mantraet: Enhedspåkaldelse. Det er også muligt at benytte et direkte link til det aktuelle mantra: 13

14 14

Vejen med tjeneste. Belinda Baird.

Vejen med tjeneste. Belinda Baird. 1 Vejen med tjeneste Belinda Baird www.visdomsnettet.dk 2 Vejen med tjeneste Af Belinda Baird Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Problemet er, at et rigtigt tjenestearbejde ganske enkelt er for

Læs mere

- og ORDET. Erik Ansvang.

- og ORDET. Erik Ansvang. 1 - og ORDET var GUD! Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 I Joh. 1,1 står der: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud! At alt i Universet er opstået af et skabende ord, er i sig

Læs mere

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk 1 Energi følger tanken Rosemary Burton www.visdomsnettet.dk 2 Energi følger tanken Af Rosemary Burton fra The BEACON (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Vær forsigtig med dine tanker. De

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Af Erik Ansvang I forhold til åndens involution foregår dette emne

Læs mere

Gayatri & Devariget. C.W. Leadbeater.

Gayatri & Devariget. C.W. Leadbeater. 1 Gayatri & Devariget C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 Gayatri & Devariget Af C.W. Leadbeater Fra The Masters and the Path (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Smukt men kraftfuldt H.P.

Læs mere

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson.

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson. 1 Det Esoteriske Liv Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Det Esoteriske Liv Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Folk med vågnende

Læs mere

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Meditation for verdensfred Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation for verdensfred Omrids til gruppemeditation De mange millioner mennesker med god vilje overalt i verden er indadtil forbundne

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom 1 hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang Hermes er identisk

Læs mere

PROJICERING. Laurence J. Bendit.

PROJICERING. Laurence J. Bendit. 1 PROJICERING Laurence J. Bendit www.visdomsnettet.dk 2 PROJICERING Af Laurence J. Bendit Fra The Mirror of Life and Death (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) I sindet findes der en bestemt

Læs mere

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk 1 MANTRAER & INVOKATIONER Et mantra er en lyd, et ord eller en sætning med en dybere betydning. Det siges før, under eller efter meditationen - lydløst, højt eller det kan intoneres som en sang. 2 DEN

Læs mere

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE Af Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og på hvordan

Læs mere

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang.

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang. 1 ESOTERISME - hvad er det? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 ESOTERISME - hvad er det? Af Erik Ansvang Hvilke associationer skaber ordet esoterisk eller okkult? Esoterisk og okkult Flere og flere bruger

Læs mere

Menneskets potentialer

Menneskets potentialer 1 Menneskets potentialer skal søges i det indre univers Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneskets potentialer skal søges i det indre univers Af Erik Ansvang Meditation er et stort emne. Interessen

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 HUKOMMELSE Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og hvordan genskaber man fortiden, uanset om den er nær eller fjern? Den gådefulde hukommelse

Læs mere

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk 1 Dynamisk meditation Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Dynamisk meditation Af Kenneth Sørensen Hvad er dynamisk meditation? Der findes utallige former for meditation, og ofte er der tale om de samme

Læs mere

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk 1 F R E D Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 FRED Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fred er guddommelig, men mennesket har misbrugt ordet fred.

Læs mere

Livsværdier. Geoffrey Hodson.

Livsværdier. Geoffrey Hodson. 1 Livsværdier Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Livsværdier Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Esoterisk psykologi i praksis

Læs mere

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk 1 Information om Skabende meditation www.visdomsnettet.dk 2 Information om Skabende Meditation Skab din personlige udvikling og bliv skabende i livets udvikling Af Erik Ansvang Det, du ved og tror på,

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål.

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål. 1 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Penge

Læs mere

Den. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Den. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Den LARMENDE Stilhed Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Den larmende stilhed Af Erik Ansvang Støj, støj, støj Man ser det overalt. Højtsnakkende mennesker med mobiltelefonen presset mod øret stående,

Læs mere

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey.

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey. 1 KOSMISK EVOLUTION Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Kosmisk Evolution af Alice A. Bailey Fra The Consciousness of the Atom 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Østens gamle skrifter

Læs mere

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker.

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. 1 DET TREDJE ØJE Douglas Baker www.visdomsnettet.dk 2 DET TREDJE ØJE Af Douglas Baker Fra The Opening of the Third Eye (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad det tredje øje ikke er Det

Læs mere

FRI VILJE. eller frie valg? Erik Ansvang.

FRI VILJE. eller frie valg? Erik Ansvang. 1 FRI VILJE eller frie valg? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 FRI VILJE eller frie valg? Af Erik Ansvang Fri vilje determinisme? I Matthæusevangeliet (kap. 26, 42) kan man læse, at Jesus i Getsemane

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2013

Nyhedsbrev marts 2013 Nyhedsbrev marts 2013 De syv stråler er et grundlæggende element i den nye tidsalders psykologi, og interessen for at studere og forstå de syv stråler er voksende. Stadig flere erkender, at åndsvidenskaben

Læs mere

Gayatri verdens ældste mantra Ordforklaring

Gayatri verdens ældste mantra Ordforklaring 1 Gayatri verdens ældste mantra Ordforklaring www.visdomsnettet.dk 2 Gayatri verdens ældste mantra Gayatri-mantraet er verdens ældste. Det bruges overalt på Jorden. Men hvad betyder mantraet? Der findes

Læs mere

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet 1 OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk 2 Hvilke meditationer finder du her? Information om Skabende meditation Under Oversigt over meditationerne finder du materiale, der kan

Læs mere

Invokation & Evokation

Invokation & Evokation 1 Invokation & Evokation Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Invokation & Evokation Af Alice A. Bailey Fra Problems of Humanity (Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Opgaven,

Læs mere

Religion. Religiøsitet

Religion. Religiøsitet 1 Religion & Religiøsitet Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Religion & Religiøsitet Af Erik Ansvang I alle religioner har nogle mennesker påstået, at de har forstået, hvad Gud har sagt, og herefter har

Læs mere

ISIS OG LOTUSBLOMSTEN af Erik Ansvang

ISIS OG LOTUSBLOMSTEN af Erik Ansvang ISIS OG LOTUSBLOMSTEN af Erik Ansvang Udgivet af VisdomsNettet 1 www.visdomsnettet.dk ISIS OG LOTUSBLOMSTEN www.visdomsnettet.dk 2 Isis og lotusblomsten Af Erik Ansvang Universet er en tanke I dag arbejder

Læs mere

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. www.visdomsnettet.dk

DET TREDJE ØJE. Douglas Baker. www.visdomsnettet.dk 1 DET TREDJE ØJE Douglas Baker www.visdomsnettet.dk 2 DET TREDJE ØJE Af Douglas Baker Fra The Opening of the Third Eye (Oversættelse Erik Ansvang) Det nemmeste vil være at begynde med at fortælle, hvad

Læs mere

Familien - livets vigtigste vækstgruppe

Familien - livets vigtigste vækstgruppe 1 Familien - livets vigtigste vækstgruppe Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Familien livets vigtigste vækstgruppe Af Erik Ansvang Et menneske er sædvanligvis knyttet til familiegruppen af to årsager:

Læs mere

Selvets manifestation i tid, rum. og bevægelse

Selvets manifestation i tid, rum. og bevægelse Selvets manifestation i tid, rum og bevægelse Af Carl V. Hansen (trykt i Theosophia nr. 1. sept. - okt. 1949 22. årgang) Ved en umiddelbar betragtning af selve naturens orden vil ethvert intelligent væsen

Læs mere

Gandhi - en frontløber

Gandhi - en frontløber 1 Gandhi - en frontløber John March www.visdomsnettet.dk 2 Gandhi - en frontløber Af John March Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Forfatteren bruger betegnelsen forerunner

Læs mere

Sind & Sjæl. L.A. Coplan. www.visdomsnettet.dk

Sind & Sjæl. L.A. Coplan. www.visdomsnettet.dk 1 Sind & Sjæl L.A. Coplan www.visdomsnettet.dk 2 Sind & Sjæl Af L.A. Coplan Et vigtigt spørgsmål Det er et vigtigt spørgsmål, og der er god grund til at venner taler med hinanden om det. I sin bog Modern

Læs mere

Mester Rakoczy. Geoffrey Hodson.

Mester Rakoczy. Geoffrey Hodson. 1 Mester Rakoczy Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Mester Rakoczy Af Geoffrey Hodson Fra Illuminations of the Mystery Tradition 1 (Modtaget fra mester Polidorus Isurenus) (Oversættelse Thora Lund

Læs mere

OM MANI PADME HUM. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

OM MANI PADME HUM. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 OM MANI PADME HUM Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Om Mani Padme Hum Af Erik Ansvang OM er den femte rodraces mantra. Om Mani Padme Hum er den fjerde rodraces mantra. Mantraet Om Mani Padme Hum betyder

Læs mere

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1 01.12.2016 December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1 Godaften og velkommen til december meditation. Det er dejligt, at så mange af jer har glæde af serierne og får

Læs mere

AUM & OM. de hellige ord. Foster Bailey.

AUM & OM. de hellige ord. Foster Bailey. 1 AUM & OM de hellige ord Foster Bailey www.visdomsnettet.dk 2 AUM & OM - de hellige ord Af Foster Bailey Fra The Beacon samt af Alice A. Bailey fra Hvid Magi (Oversat og redigeret af Thora Lund Mollerup

Læs mere

Hvorfor styre TANKESINDET?

Hvorfor styre TANKESINDET? 1 Hvorfor styre TANKESINDET? www.visdomsnettet.dk 2 Hvorfor styre TANKESINDET? (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) I åndsvidenskaben siges det ofte, at det er vigtigt at få kontrol over tankesindet,

Læs mere

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Det er meningen, at torsdagsmeditationen skal erstatte din morgenmeditation. Hvis du

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

Upersonlighed. Elsa Cairns Williamson.

Upersonlighed. Elsa Cairns Williamson. 1 Upersonlighed Elsa Cairns Williamson www.visdomsnettet.dk 2 Upersonlighed Af Elsa Cairns Williamson Fra The Beacon Udgiver: Lucis Press www.lucistrust.org (Oversættelse: Thora Lund Mollerup) Der er en

Læs mere

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE FRA MANDAG TIL LØRDAG varer teknikken 20 minutter og Søndag varer den 30 minutter, Teknikken starter kl 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 02. NB: Dette er de danske tider. Forberedelser

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Handling uden Hænder. www.visdomsnettet.dk

Handling uden Hænder. www.visdomsnettet.dk 1 Handling uden Hænder www.visdomsnettet.dk 2 Handling uden Hænder Kompileret og redigeret af Erik Ansvang Ydre aktivitet er nemt at forstå. Det betyder, at vi som søgende mennesker skal føre de etiske

Læs mere

Alice A. Bailey. www.visdomsnettet.dk

Alice A. Bailey. www.visdomsnettet.dk 1 De Solare Ord Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 De Solare Ord Af Alice A. Bailey Fra Initiation Human and Solar (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Grundlaget for alle manifesterede

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet. Kr. 399,-

Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet. Kr. 399,- Esoteriske Egypten Erik Ansvangs & Thora Mollerups bog om Egyptens esoteriske mysterier. 344 sider - farvebilleder - fornemt indbundet Kr. 399,- En usædvanlig bog baseret på åndsvidenskab, symbolforståelse

Læs mere

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden Introduktion Dét du søger at opnå, ved at læse denne bog, er en tilstand af indre ro og stilhed. Din rejse er en rejse i selvopdagelse og selvforståelse. Imidlertid må du erkende, at dette ikke er noget,

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Hvad ser CLAIRVOYANTE?

Hvad ser CLAIRVOYANTE? 1 Hvad ser CLAIRVOYANTE? Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Hvad ser CLAIRVOYANTE? Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Før man kan tage stilling til psykiske evner, skal man have en

Læs mere

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden (18) Lod og del Om gåden og kærligheden TEKST: FØRSTE KORINTHERBREV 13 DER ER to ting, man ikke skal tale for meget om: glæde og kærlighed. At tale om dem kunne udvande øjeblikket. For når glæde og kærlighed

Læs mere

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids Information: Der er tre stadier i denne meditation. Det er ikke meningen, at man højt

Læs mere

BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER

BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER 1 BÅNDET DER FORENER GUD OG MENNESKER Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Båndet der forener Gud og mennesker Af Erik Ansvang Foreningsbåndet I det gamle Egypten var man overbevist om, at der var en ubrydelig

Læs mere

SJÆLEN - og dens evner

SJÆLEN - og dens evner 1 SJÆLEN - og dens evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 SJÆLEN - og dens evner Af Kenneth Sørensen Fra Fra Clairvoyance til Intuition Sjælen har åndelige evner, som alle mennesker burde stræbe

Læs mere

Ordene er også lyd, så ordenes lydvibration vil påvirke dig og hjælpe dig til at finde en balance, som er sand for dig.

Ordene er også lyd, så ordenes lydvibration vil påvirke dig og hjælpe dig til at finde en balance, som er sand for dig. 15.09.2016 September meditation Episode 3 Velkommen til den tredje episode af september meditations serien. Jeg hedder Merethe Bonnesen, og de syv ærkeengle fra første episode er netop trådt ind i feltet

Læs mere

CLAIRVOYANCE & psykiske evner

CLAIRVOYANCE & psykiske evner 1 CLAIRVOYANCE & psykiske evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Clairvoyance & psykiske evner Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Artiklens oplysninger om clairvoyance og andre psykiske

Læs mere

4. søndag efter påske

4. søndag efter påske 4. søndag efter påske Salmevalg Nu ringer alle klokker mod sky Kom, regn af det høje Se, hvilket menneske Tag det sorte kors fra graven Talsmand, som på jorderige Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

JORDEN. Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke. Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer

JORDEN. Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke. Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer JORDEN Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer Denne energi lærer personligheden at gå ind under Guds vilje

Læs mere

Guddommelige kvaliteter hos det frie menneske

Guddommelige kvaliteter hos det frie menneske GITTE MELDGAARD, JANUAR 2013 Guddommelige kvaliteter hos det frie menneske Da jeg skrev teksterne til "En guide til den nye tid" på min hjemmeside, fandt jeg frem til betegnelsen et frit menneske, som

Læs mere

Intro meditation til December meditations-serie

Intro meditation til December meditations-serie Intro meditation til December meditations-serie 17.11.2016 Velkommen til alle. Dette er en kanaliseret meditationsrække med mine primære guider Kryon og Metatron. Desuden bliver der formidlet bevidsthed

Læs mere

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH.

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. 6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. Dette er en oversigt over de foredrag som jeg tilbyder. Der er for tiden 6 foredrag, og de er alle baseret på min bog Menneskehedens Udviklingscyklus, og på www.menneskeogudvikling.dk

Læs mere

Mange, mange mange mange Mestre er gået foran og muliggjort dette skift og endnu flere disciple har i århundreder fulgt med op til dette skift,

Mange, mange mange mange Mestre er gået foran og muliggjort dette skift og endnu flere disciple har i århundreder fulgt med op til dette skift, 08.09.2016 September Meditation Episode 2 af 4 Velkommen til den anden episode af September serien med Plejaderne, Kryon og et stærkt felt af Ærkeengle. I første Episode havde vi syv mægtige Ærkeengle,

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids Grundtone Hvis man vender ansigtet mod lyset og står i dets glans, bliver man blind for problemerne

Læs mere

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 5. juni 2016 Kirkedag: 2.s.e.Trin/B Tekst: Jer 15,10+15-21; Åb 3,14-22; Luk 14,25-35 Salmer: Gørløse: 736 * 618 * 305 * 272 * 474 * 613 LL: 736 * 618 * 272

Læs mere

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse.

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Du tænder et lys - afspænder fysisk - mentalt og følelsesmæssigt Du stiller et tændt stearinlys for dig

Læs mere

Deva og menneske. Af Phoebe D. Bendit (oversat af Niels Brønsted) Fra»The Theosophist«, januar 1959 Oversættelse i Teosofia, maj 1986

Deva og menneske. Af Phoebe D. Bendit (oversat af Niels Brønsted) Fra»The Theosophist«, januar 1959 Oversættelse i Teosofia, maj 1986 Deva og menneske Af Phoebe D. Bendit (oversat af Niels Brønsted) Fra»The Theosophist«, januar 1959 Oversættelse i Teosofia, maj 1986 I Det teosofiske samfund er der mange medlemmer, som tænker i samme

Læs mere

Nyorientering af verden

Nyorientering af verden 1 Nyorientering af verden World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 Nyorientering af verden Fra World Goodwill (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Den gode vilje Håbet for verdens fremtid ligger

Læs mere

OPET. Nytår i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

OPET. Nytår i Egypten. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 OPET Nytår i Egypten Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 OPET Nytår i Egypten Af Erik Ansvang Egyptens store nytårs-ceremoni Opet-ceremonien var det gamle Egyptens store nytårs-ceremoni. Den beskrives

Læs mere

SVASTIKAET. Erik Ansvang.

SVASTIKAET. Erik Ansvang. 1 SVASTIKAET Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 SVASTIKAET Af Erik Ansvang Svastikaets eller solkorsets symbolik er skjult i pyramiden. For at sandsynliggøre denne påstand, kan man tage udgangspunkt i

Læs mere

Åndsvidenskab for advokater

Åndsvidenskab for advokater 1 Åndsvidenskab for advokater Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Åndsvidenskab for advokater Af Geoffrey Hodson Fra The Theosophist (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Alt er underlagt

Læs mere

Tanker om SEKSUALITET

Tanker om SEKSUALITET 1 Tanker om SEKSUALITET World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 Tanker om SEKSUALITET Fra Dealing with Sexuality (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Rytme og timing Skabelse er de indre, subtile

Læs mere

Forord til Planetenergi meditationer

Forord til Planetenergi meditationer Forord til Planetenergi meditationer Følgende teknikker vil aktivisere dig og forøge din evne til at handle i hverdagen Hvad tilstræber teknikkerne Teknikkerne tilstræber at skabe harmoni, indre ro, balance

Læs mere

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

Bhagavan Sri Sathya Sai Baba Dato : 15. december 2007 Sted Anledning : Prasanthi Nilayam. Sai Baba s ashram; Den Højeste Freds Bolig. : Ikke oplyst. Oversætterens supplerende forklaringer er anført med kursiv i parentes. Kærlighed

Læs mere

Meditationens indre landskab

Meditationens indre landskab 1 Meditationens indre landskab Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Meditationens indre landskab Af Kenneth Sørensen Hvad er et menneske? Et forsøg på at besvare det spørgsmål er en stor udfordring,

Læs mere

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed 1 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Nøgleordet for Jomfruens

Læs mere

Hathors magiske spejl

Hathors magiske spejl 1 Hathors magiske spejl Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Hathors magiske spejl Af Erik Ansvang Dronningen, kvinden, moderen Den mest kendte gudetriade i det gamle Egypten er uden tvivl Osiris, Isis

Læs mere

SOM-OM 2:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk

SOM-OM 2:6. Et begreb, der kan føre til et monadisk liv. L. Rae Lake. www.visdomsnettet.dk 1 SOM-OM Et begreb, der kan føre til et monadisk liv 2:6 L. Rae Lake www.visdomsnettet.dk 2 SOM-OM - et begreb, der kan føre til et monadisk liv 2:6 Af L. Rae Lake Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

Store Bjørn & Plejaderne

Store Bjørn & Plejaderne 1 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Store Bjørn & Plejaderne - solsystemets kosmiske forældre Af Erik Ansvang Johannes Kepler (tv.) & Nicolaus

Læs mere

Visualiseringens kunst

Visualiseringens kunst 1 Visualiseringens kunst Janet Nation www.visdomsnettet.dk 2 Visualiseringens kunst Af Janet Nation (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Gruppebevidsthed Der er ingen adskillelse på sjælens

Læs mere

Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe:

Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe: Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe: Indledning: Spil evt. lidt musik, mens I samles om alteret. Mesteren Jesus siger: Jeg Er Verdens lys. Den, der følger mig, skal

Læs mere

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk

Relationen mellem. De Syv Stråler. Djwhal Khul. www.visdomsnettet.dk 1 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Relationen mellem De Syv Stråler & Indvielserne Af Djwhal Khul Fra Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne (Redigeret

Læs mere

Djwhal Khul.

Djwhal Khul. 1 Esoteriske Skoler Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Esoteriske skoler Af Djwhal Khul 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Separatisme og intolerance Den største forhindring for arbejdet

Læs mere

Light Body Balancing artikel af Villma Gros fra Slovenien.

Light Body Balancing artikel af Villma Gros fra Slovenien. Light Body Balancing artikel af Villma Gros fra Slovenien. (oversat af Birgitte Meinert) Artiklen herunder præsenterer LightBody Balancing med den magiske Ny energis natur, skabt af Villma Gros. Dette

Læs mere

Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26

Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26 A N D H E D E N O MH O L I T I KH E A L I N G R A MU J E N E N Indhold Om forfatteren 3 Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26 jæl 28 Reinkarnation 29 Tidligere

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 8:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 2

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 8:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 2 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 8:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 8:8 Af Erik Ansvang Den personlige stråleopbygning Nogle alternative

Læs mere

ESOTERISK TRÆNING I DEN DIGITALE TIDSALDER

ESOTERISK TRÆNING I DEN DIGITALE TIDSALDER 1 ESOTERISK TRÆNING I DEN DIGITALE TIDSALDER Derek Fraser www.visdomsnettet.dk 2 Esoterisk træning i den digitale tidsalder Af Derek Fraser Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang)

Læs mere

Meditation om Kærlighed og Medfølelse. af den 14. Shamarpa, Mipham Tjødji Lodrø, 2011.

Meditation om Kærlighed og Medfølelse. af den 14. Shamarpa, Mipham Tjødji Lodrø, 2011. Meditation om Kærlighed og Medfølelse af den 14. Shamarpa, Mipham Tjødji Lodrø, 2011. [Sætninger i parentes ( ) er indskudte bemærkninger af Shamar Rinpotje selv, mens sætninger i firkantet parentes [

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

RUMMET. Af Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk

RUMMET. Af Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk 1 RUMMET Af Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 RUMMET af Torkom Saraydarian Fra The Science of Becoming Oneself Rummet er kilden, hvorfra alt udgår. Rummet er et levende, bevidst, allestedsnærværende,

Læs mere

Med velsignelser Sakyongen

Med velsignelser Sakyongen Samfundets fødsel Shambhala er på vej ind i et enestående øjeblik i sin historie. Det er halvtreds år siden Chögyam Trungpa kom til vesten for at præsentere sin vision om at skabe et godt menneskeligt

Læs mere

Tro, Viden & Vished. Erik Ansvang.

Tro, Viden & Vished. Erik Ansvang. 1 Tro, Viden & Vished Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Tro, Viden & Vished Af Erik Ansvang Ethvert menneske, der ønsker at finde sin egen livskilde sin indre sol må søge lyset i sit indre. Åndeligt

Læs mere

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer SOLEN Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer Den forstærker dit æteriske legeme, og giver derved energi og forøger din

Læs mere

Isis & lotusen. Erik Ansvang.

Isis & lotusen. Erik Ansvang. 1 Isis & lotusen Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Isis & lotusen Af Erik Ansvang Universet er en tanke I nutiden arbejder progressive forskere inden for naturvidenskaben ud fra en teori om, at Universet

Læs mere

ÅR A, B og C LANGFREDAG

ÅR A, B og C LANGFREDAG ÅR A, B og C LANGFREDAG 1. For Kirken: Kære kristne, lad os bede for Guds hellige Kirke, at vor Gud og Herre vil skænke den fred, enhed og beskyttelse over hele jorden, så vi i vort liv kan herliggøre

Læs mere