TRAFIKPLAN BRINKEN - KYSTVEJEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRAFIKPLAN BRINKEN - KYSTVEJEN"

Transkript

1 STEVNS KOMMUNE TRAFIKPLAN BRINKEN - KYSTVEJEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk TILBUD 1 Baggrund Stevns Kommune har i 2008 fået udarbejdet skitser til nye vejforbindelser mellem Kystvejen og Stevnsvej. Formålet med en eventuel ny vej vil være at aflaste den nordlige del af Kystvejen. Sagen er nu genoptaget, og kommunen ønsker i en første fase at drøfte behov og muligheder med områdets grundejerforeninger ud fra dagens situation. Kommunen har inviteret COWI til at udarbejde et oplæg på at gennemføre en workshop i foråret 2015 med grundejerforeningerne i området. 2 Forståelse af opgaven Trafikforholdene i området langs Kystvejen har været drøftet i flere år. Det har blandt andet ført til, at Kystvejen har fået hastighedsdæmpende tiltag. I drøftelser med grundejerne i 2007 indgik også en aflastningsvej uden om Kystvejen. Det førte til, at kommunen fik udarbejdet skitser for nye vejforbindelser mellem Kystvejen og Stevnsvej inklusive overordnede trafikale vurderinger af de nye veje. Kommunen vil nu inddrage grundejerforeningerne så tidligt som muligt, inden der bruges ressourcer på en egentlig trafikplan og konkrete projektforslag. Formålet er at få en tidlig fælles forståelse af oplevede behov, problemer (især trafiksikkerhed, tryghed og trafikafvikling), bindinger og handlemuligheder. Det vil kunne målrette arbejdet med trafikplanen mod et resultat til glæde for grundejerne. På baggrund af workshoppen vil kommunen kunne opstille et arbejdsprogram for at udarbejde en trafikplan for Kystvejen Brinken og opstille konkrete forbedringsforslag. PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. A VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO 25. marts 2015 UDARBEJDET hgr KONTROLLERET laag GODKENDT mks

2 2/6 TRAFIKFORHOLD BRINKEN - KYSTVEJEN 3 Aktiviteter COWI vil gennemføre opgaven i følgende aktiviteter: 1 Overblik over nuværende situation 2 Forberedelse af workshop 3 Afholdelse af workshop 4 Afrapportering af workshop og forslag til arbejdsprogram for trafikplan. Overblik over nuværende situation Formålet er at få et overblik og viden om nuværende fagligt materiale, hidtidig proces og de fysiske forhold i området, som kan bruges i dialogen med grundejerforeningerne. COWIs aktiviteter omfatter Drøftelse med kontaktperson i forvaltningen om hidtidig proces, udarbejdet materiale, øvrige forhold i området og potentielle deltagere i workshoppen Gennemgang af materiale udleveret af kontaktperson Besigtigelse af området. Forberedelse af workshop Formålet er at udarbejde et grundlag for, at dialogen på workshoppen fører til fælles forståelse af handlemuligheder. COWIs aktiviteter omfatter: Udarbejdelse af program og drejebog for workshop inkl. drøftelse med kommunens kontaktperson Udarbejdelse af forslag til invitation sammen med kommunens kontaktperson Udarbejdelse af materiale til deltagerne (kort, fotos, arbejdspapirer mv). Vi forventer, at kommunen drøfter program med os, sender invitationer, reserverer lokale, modtager invitationer og registrerer deltagere. Afholdelse af workshop Formålet er at skabe en god stemning på workshoppen, få så mange synspunkter som muligt frem og opnå en god fælles forståelse af handlemuligheder og bindinger, som kan fremme arbejdet med trafikplan. COWIs aktiviteter omfatter: Styring af workshop Medbringning af materiale til workshop (kort, papir, tusch mv. efter nærmere aftale med kommunens kontaktperson) Korte mundtlige oplæg til at aktivere deltagerne Opsummering undervejs og ved workshops afslutning. Som udgangspunkt foreslår vi, at workshoppen finder sted en sen eftermiddag eller en aften på en hverdag med en varighed på i alt ca. 2,5 timer. Planlægning af workshoppen vil være en del af vores opgave, men en foreløbig ideskitse til en workshop kan være:

3 TRAFIKFORHOLD BRINKEN - KYSTVEJEN 3/6 Tid Indhold 10 min. Velkomst og introduktion ved Stevns Kommune 5 min Introduktion til workshop (formål, "spilleregler" mv), COWI 5 min. Kort faglig introduktion og baggrund. COWI (eller kommunen) 5 min. Igangsætning af gruppearbejde, COWI. (formål: at få alle deltageres holdninger, ønsker, barrierer, muligheder frem i lyset) 40 min. Gruppearbejde (kortmateriale kan indgå i arbejdet), faciliteret af COWI 10 min. Pause 15 min. Fælles snak om gruppearbejdet, faciliteret af COWI 20 min. 2. runde gruppearbejde (eller i plenum afhængig af deltagerantal), hvor der prioriteres blandt muligheder, faciliteret af COWI 20 min Opsamling og afslutning ved Stevns Kommune Vi forventer, at repræsentant(er) fra kommunens forvaltning deltager og byder velkommen samt afrunder med at sige tak for deltagelsen og beskriver forventet proces. Vi forventer desuden, at kommunen sørger for deltagerliste, forplejning og sammen med COWI står for øvrige praktiske forhold efter aftale. Afrapportering og forslag til arbejdsprogram for trafikplan Formålet er for det første at dokumentere resultater fra workshoppen i en form, som kan sendes til deltagerne, og for det andet at bringe processen et skridt videre ved at udarbejde forslag til arbejdsprogram for trafikplan. COWIs aktiviteter omfatter: Udarbejdelse af kortfattet notat med opsummerende noter fra workshop, kopier af evt. udarbejdede plancher, flip overs mv. som kan sendes til deltagere Udarbejdelse af forslag til arbejdsprogram for trafikplan, som drøftes med kommunens kontaktperson inden færdiggørelse.

4 4/6 TRAFIKFORHOLD BRINKEN - KYSTVEJEN 4 Tidsplan Følgende er tænkt med i forslaget til tidsplan: Aftale forventes at kunne indgås efter Kommunalbestyrelsens møde 30. april 2015 Workshop afholdes den første uge i juni, hvor der ikke er helligdage Aftale indgås 1. Overblik over nuværende situation 2. Forberedelse af workshop - Invitation udsendes - Øvrig forberedelse 3. Afholdelse af workshop 4. Afrapportering - Notat fra workshop - Forslag til arbejdsprogram Vi kan naturligvis drøfte og justere tidsplanen ud fra kommunens ønsker.

5 TRAFIKFORHOLD BRINKEN - KYSTVEJEN 5/6 5 Bemanding COWI tilbyder at løse opgaven med følgende nøglemedarbejdere. Henrik Grell, Projektleder, facilitator på workshop Henrik har i over 25 år arbejdet med kommunal trafikplanlægning. Han har haft ansvaret for en lang række opgaver om mobilitet, transport, cykeltrafik, veje, miljø og trafiksikkerhed. Erfaringerne dækker opgaver fra skitsering af veje og stier til overordnede planer, analyser og strategier. Han er rutineret i at arbejde på tværs af fagdiscipliner og involvere politikere og borgere. Han har stået for mange workshops, møder og seminarer med interessenter og politikere i blandt andet kommunale trafikplanlægningsopgaver. Lárus Ágústsson, trafikplanlægger og trafiksikkerhedsekspert Lárus er trafikplanlægger med mere end 20 års praktisk erfaring med trafikplanlægning, herunder især trafiksikkerhedsplanlægning og -analyser samt hastighedsplanlægning. Han arbejder som specialist inden for trafiksikkerhed, tilgængelighed, og vejtrafikanters adfærd med henblik på at finde mere trafiksikre og tilgængelige løsninger for trafikanlæg. Lárus har arbejdet med mange sjællandske kommuner om trafikale planer og konkrete projekter, hvor der er indgået møder med politikere, interessenter og borgere. Bibi Koldtoft, trafikteknik Bibi er ingeniør med speciale i trafik- og vejplanlægning. Hun har arbejdet 2 år i en kommune og som rådgiver i COWI siden Her har hun beskæftiget sig med bl.a. trafiksikkerhedsplaner, kapacitetsberegninger, trafikanalyser og geometrisk udformning af veje og stier. Via sin kommunale erfaring har Bibi arbejdet med projektledelse på drifts- og anlægsprojekter med kontakt til samarbejdspartnere og entreprenører. Bibi har fra kommune og i COWI erfaring med at formidle trafiktekniske problemstillinger og løsninger til politikere, borgere og øvrige interessenter.

6 6/6 TRAFIKFORHOLD BRINKEN - KYSTVEJEN 6 Budget Vi forventer at kunne løse opgaven for en samlet pris på i alt kr. ekskl. moms. Budgettet er baseret på, at aftalegrundlaget er "Generelle Bestemmelser for Rådgivning" (GBR 92) med følgende tilføjelser og præciseringer: COWI er ansvarlig i henhold til GBR 92, punkt 3.2, idet COWIs samlede ansvar, uanset antallet af skader, ikke kan overstige i alt kr. COWIs ansvar ophører fem år efter afslutningen af den rådgivningsopgave, som fejlen eller forsømmelsen vedrører, jf. GBR 92, punkt COWI hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, jf. GBR 92, punkt COWIs ydelser er forsikret gennem en professionel ansvarsforsikring hos Tryg med police nummer

OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT

OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT REGION SJÆLLAND OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL OPGAVEBESKRIVELSE 1 Baggrund

Læs mere

Friluftsrådets inspirationskatalog 2012-2013 1

Friluftsrådets inspirationskatalog 2012-2013 1 Friluftsrådets inspirationskatalog 2012-2013 1 Friluftsrådet Scandiagade 13 2450 København SV Tlf. 33 79 00 79 Fax 33 79 01 79 fr@friluftsraadet.dk www.friluftsraadet.dk Kredssektionen Tlf. 33 28 04 17

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur 23. januar 2013 1. Indledning Nordfyns Kommune ved kommunaldirektør Morten V. Pedersen har rettet henvendelse KL s Konsulentvirksomhed (KLK)

Læs mere

EN GOD SKOLE. Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr.

EN GOD SKOLE. Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr. Tillæg til Skolebørn nr. 8/2003 og Forum for Skoleledelse nr. 8/2003 EN GOD SKOLE Om samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder i folkeskolen Danmarks Skolelederforening INDHOLD FÆLLES MÅL, FORSKELLIGE

Læs mere

PROGRAMFORSLAG: STUDIETUR TIL BILBAO INDHOLD. 1 Baggrund og opgaveforståelse. 1 Baggrund og opgaveforståelse 1. 2 Temaer for turen 2

PROGRAMFORSLAG: STUDIETUR TIL BILBAO INDHOLD. 1 Baggrund og opgaveforståelse. 1 Baggrund og opgaveforståelse 1. 2 Temaer for turen 2 FREDERIKSBERG KOMMUNES KULTUR- OG FRITIDSUDVALG PROGRAMFORSLAG: STUDIETUR TIL BILBAO ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Formidlingsprojekt 2011 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Indledning...1 1.1. Formidlingsprojekt om tilbagebetaling af løbende

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

Drejebog til seminar om samarbejde Psykiatri, jobcenter og socialforvaltning. Januar 2013

Drejebog til seminar om samarbejde Psykiatri, jobcenter og socialforvaltning. Januar 2013 Drejebog til seminar om samarbejde Psykiatri, jobcenter og socialforvaltning Januar 2013 Indhold INTRO 3 Baggrund...3 Formål...3 Forberedelse af seminaret 4 Initiativtagere...4 Planlægning...4 Invitation...5

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011

Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011 Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011 Friluftsrådet Scandiagade 13 2450 København SV Tlf. 33 79 00 79 Fax 33 79 01 79 fr@friluftsraadet.dk www.friluftsraadet.dk Kredssektionen Tlf. 33 28 04 17 kreds@friluftsraadet.dk

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

OPLÆG VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALISERING AF VESTHIMMERLANDS VAND INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 1.1 Baggrund 2

OPLÆG VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALISERING AF VESTHIMMERLANDS VAND INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 1.1 Baggrund 2 VESTHIMMERLANDS VAND OPLÆG VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALISERING AF VESTHIMMERLANDS VAND ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1

Læs mere

Typo LQ. Dokumentation af idé- og konceptudviklingsfasen. Rapportering af fase 3, 28/4 2015

Typo LQ. Dokumentation af idé- og konceptudviklingsfasen. Rapportering af fase 3, 28/4 2015 Typo LQ Dokumentation af idé- og konceptudviklingsfasen. Rapportering af fase 3, 28/4 2015 Side 1 af 11 Typo LQ 1 Dokumentation af idé- og konceptudviklingsfasen. 1 Introduktion 3 Proces 4 Idékatalog og

Læs mere

Montagen. Aftale 2008

Montagen. Aftale 2008 Montagen Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Ansøgningsskema: Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering

Ansøgningsskema: Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering Ansøgningsskema: Cykelparkering i Pulje til supercykelstier og cykelparkering (Læs vejledningen grundigt før udfyldelse af skemaet) 1. Projekttitel Titel: S-cykelstationer i tilknytning til Supercykelstien,

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse Inspirationskatalog til borgerinddragelse 1. Forord Syddjurs Kommune har valgt at lave pågældende inspirationskatalog med henblik på i fremtiden at kunne inddrage borgerne i Kommunen på den mest optimale

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel

Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel Dagsorden 16. december 2014 Klokken 10:30 12:00 Søbysøgaard Fængsel Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet 9. september

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere