PILOTPROJEKT FOR SANDFODRING I GRIBSKOV KOMMUNE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PILOTPROJEKT FOR SANDFODRING I GRIBSKOV KOMMUNE"

Transkript

1 AUGUST 2013 KYSTBESKYTTELSE GRIBSKOV PILOTPROJEKT FOR SANDFODRING I GRIBSKOV KOMMUNE TILBUD

2

3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Danmark TLF FAX WWW cowi.dk AUGUST 2013 KYSTBESKYTTELSE GRIBSKOV PILOTPROJEKT FOR SANDFODRING I GRIBSKOV KOMMUNE TILBUD PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 01 VERSION 4 UDGIVELSESDATO 09 august 2013 UDARBEJDET CEL KONTROLLERET OJJ GODKENDT THDA

4

5 PILOTPROJEKT FOR SANDFODRING I GRIBSKOV KOMMUNE 5 INDHOLD 1 Introduktion 7 2 Kysttekniske kvalifikationer 8 3 Ydelsesbeskrivelse Skitseprojekt for pilotsandfodring på strækningen mellem Tisvilde og Rågeleje 10 4 Tilbudspris Fastpristilbud Pris for ekstraarbejder Betalingsbetingelser Øvrige forudsætninger for tilbuddet 14 5 Tidsplan 16 6 Bemanding 17 7 Referencer 18

6

7 PILOTPROJEKT FOR SANDFODRING I GRIBSKOV KOMMUNE 7 1 Introduktion Den nystiftede forening, Kystbeskyttelse Gribskov, har på møde den 22 marts 2012 anmodet COWI om at udarbejde et tilbud på et skitseprojekt for et pilotprojekt for sandfodring i Gribskov Kommune. Tilbuddet er senest revideret 09 august 2012 på anmodning fra Birgit Lund, medlem af Kystbeskyttelse Gribskov. Skitseprojektet for pilotprojektet baseres på skitseprojektet for Sandfodring på Nordkysten, som COWI har udarbejdet for Gribskov Kommune i 2009, Ref. 1. Det forudsættes at Gribskov Kommune giver tilladelse til at arbejde videre ud fra materialet fra Sandfodring på Nordkysten, Ref. 1. I det følgende beskrives COWIs tekniske og finansielle tilbud for skitseprojektet for pilotprojektet i Gribskov Kommune. Projektet omhandler en pilotsandfodring på strækningen mellem Tisvilde og Rågeleje. Henvendelse i forbindelse med tilbuddet kan rettes til: Kontaktperson: Christian Helledie Tlf. direkte: Mobil:

8 8 PILOTPROJEKT FOR SANDFODRING I GRIBSKOV KOMMUNE 2 Kysttekniske kvalifikationer COWIs kystingeniører og specialister har stor erfaring med projektering og tilsyn i forbindelse med kystbeskyttelsesprojekter samt etablering af nye strandparker. Vi har således et indgående kendskab til og forståelse af de kysttekniske aspekter og andre forhold, der skal tages hånd om i nærværende projekt. Særligt skal følgende projekter fremhæves: For Jægersborg Skovdistrikt har COWI projekteret en ny strandpark ved Springforbi ud for Dyrehaven i perioden 1997 til Projektet omhandler rehabilitering af den nedslidte kystbeskyttelse på strækningen samt etablering af en række nye strande med tilhørende stenkonstruktioner. COWI har stået for skitse- og detailprojektering af strandparken samt anlægsoverslag og udbudsdokumenter. Projektet er udarbejdet i samarbejde med en landskabsarkitekt. I 2008 blev der udarbejdet en kystteknisk vurdering af den eksisterende kystbeskyttelse samt skitseprojektering og anlægsoverslag til forbedring af den visuelle fremtoning og funktion af kystbeskyttelse langs den 4 km lange strand i Vejlby-Risskov ved Århus. COWI har i 2009 udarbejdet en tilstandsvurdering af den eksisterende kystbeskyttelse ved Lønstrup. Skitseforslaget omfatter ændring af kystbeskyttelsen og forslag til forskellige vedligeholdelsesstrategier for kystbeskyttelsen samt vurdering af disse. I 2012 har COWI udarbejdet udbudsmateriale for vedligeholdelse af kystbeskyttelsen ved Lønstrup. I forbindelse med etableringen af en ny og forbedret strandpark ved Tirsbæk Strand på nordsiden af Vejle Fjord har COWI i 2008 til 2009 udarbejdet skitseforslag samt anlægsoverslag for etablering af en ny strand. Detailprojektering af ny stenhøfde, nyt brohoved og strandfodring med efterfølgende udarbejdelse af udbudsmateriale og gennemførelse af fagtilsyn. I 2008 blev der udarbejdet et drifts- og vedligeholdelsesprogram for Hørsholm Kommunes kystbeskyttelse. Projektet omhandler bl.a. en tilstandsvurdering af de gamle stenglacier, samt forslag til vedligeholdelse af de eksisterende konstruktioner. Derudover er der udarbejdet forslag til fremtidig optimal kystbeskyttelse. Desuden er der blevet oprettet en GIS database, som danner basis for en fremtidig monitering af kystbeskyttelsens tilstand.

9 PILOTPROJEKT FOR SANDFODRING I GRIBSKOV KOMMUNE 9 COWI har projekteret et omfattende kystgenopretningsprojekt ved Liseleje for Frederiksborg Amt. Projektet omfatter forundersøgelser, skitseprojekt, detailprojekt, samt udbud og tilsyn for en total sanering af kystbeskyttelse på en 2,2 km lang kyststrækning. Den tekniske løsning består af strandfodring, etablering af bølgebrydere og skråningsbeskyttelse. Desuden har COWI udarbejdet plan for vedligeholdelse af anlægget i 2012 med bl.a. skitseforslag til undersøisk rev. Der er udarbejdet en langtidsplan for kystbeskyttelsen af en 13 km lang strækning i Otterup Kommune på Nordfyn. Projektet omfattede strandfodring samt etablering af bølgebrydere på udsatte strækninger, se Figur 2-1. Projektet har løbet over mere end 12 år med vedligeholdelsesfodringer med 2 til 4 års mellemrum. Projektet er udarbejdet for det Nordfynske Kystsikrings-, Pumpe- og Digelag. Projektet omhandler kysttekniske forundersøgelser, skitseforslag, anlægsoverslag, detailprojektering, udbud og tilsyn. Derudover har COWI været rådgiver i forbindelse med den løbende vedligeholdelse af anlægget i mere end 12 år. Figur 2-1 Kystbeskyttelse på Nordfyn med bølgebrydere og sandfodring I 2009 har COWI udarbejdet et regionalt koordineret skitseprojekt for en storskala sandfodring for Gribskov Kommunes 30 km lange kyststrækning. Projektet omhandler kysttekniske forundersøgelser, skitseprojektering og anlægsoverslag. Projektrapporten kan ses på Gribskov Kommunes hjemmeside: når man søger "Skitseprojekt for Sandfodring i Gribskov Kommune", Ref. 1. I udlandet arbejder COWI med mange større landvindsprojekter og kystprojekter, herunder nogle af de største internationale projekter som; The Pearl - Qatar, Lusail i Qatar, Al Dana og Al Zorah i De Forenede Arabiske Emirater.

10 10 PILOTPROJEKT FOR SANDFODRING I GRIBSKOV KOMMUNE 3 Ydelsesbeskrivelse 3.1 Skitseprojekt for pilotsandfodring på strækningen mellem Tisvilde og Rågeleje Formål Foreningen Kystbeskyttelse Gribskov ønsker at lave et pilotsandfodringsprojekt langs den udsatte kyst mellem Tisvilde og Heatherhill. Formålet er at øge kystbeskyttelsen og genskabe sandstranden. Desuden ønskes der udarbejdet forslag til sandfodring mellem Heatherhill og Rågeleje. Formålet med sandfodringen på denne strækning er at forøge kystbeskyttelsen generelt og beskyttelsen af Rågeleje Strandvej, samt at forøge de rekreative værdier af kysten og derved forbedre mulighederne for turister i Rågeleje. Der vil ikke blive lavet forslag til forstærkning af skråningsbeskyttelsen langs Rågeleje Strandvej, men der fokuseres på sandfodring samt en eventuel stabilisering af stranden med et stenrev. Formålet med skitseprojektet for en pilotsandfodring på Nordkysten er at give Kystbeskyttelse Gribskov et kystteknisk gennemarbejdet materiale, som kan udgøre det tekniske fundament for det videre arbejde med gennemførelsen af et pilotsandfodringsprojekt i Gribskov Kommune. Gennemførelsen af pilotsandfodringsprojektet skal ifølge foreningens målsætning være første skridt mod at gennemføre et storskala sandfodringsprojekt, der omfatter kysten i hele Gribskov Kommune i stil med det projekt, som er beskrevet i det oprindelige skitseprojekt, Ref Aktivitet 1: Opstartsmøde Det foreslås at afholde et opstartsmøde hos COWI i Lyngby. Tilgængelige data diskuteres og Kystbeskyttelse Gribskov udleverer det materiale, der skal danne baggrund for pilotprojektet. Det forudsættes at Kystbeskyttelse Gribskov indhenter tilladelse fra Gribskov Kommune til at benytte alt materialet fra det oprindelige skitseprojekt for sandfodring på Nordkysten, Ref. 1.

11 PILOTPROJEKT FOR SANDFODRING I GRIBSKOV KOMMUNE 11 Kystbeskyttelse Gribskovs målsætning for pilotsandfodringsprojektet diskuteres og defineres. Det samlede budget for pilotsandfodringsprojektet fastsættes, hvilket vil danne baggrund for udarbejdelse af skitseforslagene for den cirka 9km lange kyststrækning Aktivitet 2: Kystteknisk vurdering Afsnittet vedrørende eksisterende forhold i det oprindelige skitseprojekt for sandfodring på Nordkysten modificeres og målrettes i forhold til at omhandle kysten mellem Tisvilde og Rågeleje. Der foretages ikke en ny inspektion af kysten og beskrivelsen af kysten baseres på inspektionen i Der foretages en sammenfattende kystteknisk vurdering af kysten mellem Tisvilde og Rågeleje set i lyset af de analyserede data og kystens generelle beskaffenhed Aktivitet 3: Forslag til sandfodring Baseret på beskrivelsen af de eksisterende forhold langs kysten og den kysttekniske analyse og vurdering vil der blive udarbejdet skitseforslag for pilotsandfodringsprojektet på strækningen mellem Tisvilde og Rågeleje. Der udarbejdes et skitseforslag for hver af de følgende delstrækninger: Tisvilde til Heatherhill Heatherhill til Rågeleje Den eksisterende GIS-model vil blive benyttet til at visualisere skitseforslagene for sandfodringen. Der udarbejdes eventuelt håndtegnede skitser af tværsnit af konstruktioner, hvis dette skønnes nødvendigt. Forslagene vurderes i forhold til Kystbeskyttelse Gribskovs målsætning og den kysttekniske virkning. Det skal holdes for øje, at vurderingen af strandfodringens virkning baseres på vores erfaring og skrivebordberegninger og omfatter ikke numeriske modelberegninger eller nye pejlinger, og vil derfor være et foreløbigt skøn behæftet med nogen usikkerhed. Vurderingen munder ud i en anbefaling af den mest hensigtsmæssige udførelse af et pilotsandfodringsprojekt i Gribskov Kommune, samt en prioritering af de mest kritiske strækninger.

12 12 PILOTPROJEKT FOR SANDFODRING I GRIBSKOV KOMMUNE Aktivitet 4: Prisoverslag Der udarbejdes et økonomisk overslag for udgifter til udførelsen af pilotprojektforslagene for de 2 delstrækninger. Desuden foretages en overslagsmæssigt vurdering af vedligeholdelsesomkostningerne på sigt.

13 PILOTPROJEKT FOR SANDFODRING I GRIBSKOV KOMMUNE 13 4 Tilbudspris 4.1 Fastpristilbud Skitseprojekt for pilotsandfodring på strækningen mellem Tisvilde og Rågeleje Følgende tabel viser en oversigt over priserne på de aktiviteter som er beskrevet i tilbuddet. Den angivne samlede pris dækker de i dette tilbud beskrevne ydelser og udlæg under de anførte forudsætninger. Aktivitet Beskrivelse Honorar, DKK 1 Møder og projektledelse ,- 2 Kystteknisk vurdering 9.400,- 3 Skitseforslag for pilotsandfodringsprojekt ,- 4 Anlægsoverslag og KS ,- Total ,- (Alle priser er i DKK, ekskl. moms) Den faste tilbudspris er (ekskl. moms): DKK ,- 4.2 Pris for ekstraarbejder På forhånd aftalte ekstraydelser afregnes i forhold til medgået tid til følgende satser (ekskl. moms): - Projektleder og specialist kr. 900,- - Seniorkonsulent /-ingeniør kr. 825,- - Juniorkonsulent /-ingeniør kr. 700,- - Grafiker, teknisk assistent og sekretær kr. 550,-

14 14 PILOTPROJEKT FOR SANDFODRING I GRIBSKOV KOMMUNE Udlæg i forbindelse med ekstraarbejde, projektopfølgning, kørsel, ekstra møder mv. afregnes efter COWIs normale takster for kørsel (statens regler), fotokopi mm. 4.3 Betalingsbetingelser Der betales kr ,- i forudbetaling. Ellers faktureres når skitseprojektet afleveres med fradrag af forudbetaling. Hvis projektet bliver forsinket grundet forhold, der ikke skyldes COWI vil der blive faktureret a conto. Forudbetaling betales ved projektets igangsættelse ellers betales regninger indenfor 15 dage. 4.4 Øvrige forudsætninger for tilbuddet Følgende øvrige forudsætninger er gældende for COWI's tilbud på udarbejdelse af skitseprojektet for pilotsandfodringsprojektet i Gribskov Kommune: Kontraktforhold: Opgaven udføres til fast pris i henhold til "Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand" ABR 89. Forbehold: Tilbuddet afgives med FRI's standardforbehold af 17. juni Ansvarsbegrænsning: COWI's samlede ansvar for ydelser i henhold til tilbuddet er begrænset til 5 år efter arbejdets afslutning og kan ikke overstige honorarets størrelse. Forsikring: Som medlem af FRI har COWI tegnet professionel ansvarsforsikring hos TRYG Forsikring. Det forudsættes, at der ikke opkræves dagbøder i forbindelse med projektet. Der er i tilbuddet medregnet to møder med Kystbeskyttelse Gribskov, som forudsættes afholdt hos COWI i Lyngby (opstartsmøde og afleveringsmøde). Gyldighed: Tilbuddet er gældende indtil Der udarbejdes én samlet rapport for opgaven. Rapporten afleveres til Kystbeskyttelse Gribskov i PDF-format.

15 PILOTPROJEKT FOR SANDFODRING I GRIBSKOV KOMMUNE 15 Eventuel projektopfølgning og deltagelse i møder efter aflevering af rapporten samt eventuel inspektion af kysten vil blive faktureret som ekstraarbejde til COWI's standardrater. Numerisk modellering af bølger, kystprocesser mv. samt eventuel detailprojektering af kystsikringskonstruktioner mm. er ikke en del af dette tilbud. Projektet indeholder ikke en egentlig tilstandsvurdering af de eksisterende kystbeskyttelsesanlæg langs Nordkysten.

16 16 PILOTPROJEKT FOR SANDFODRING I GRIBSKOV KOMMUNE 5 Tidsplan Projektets aktiviteter påtænkes at forløbe ifølge nedenstående tidsplan, se Tabel 5-1. Aktivitet Beskrivelse Uge Opstartsmøde 2 Kystteknisk vurdering 3 Skitseforslag for pilotsandfodringsprojekt 4 Anlægsoverslag og KS Tabel 5-1 Tidsplan for skitseprojekt for pilotsandfodring på strækningen mellem Tisvilde og Rågeleje (uger) Projektet udføres i efteråret / vinteren 2013 / 2014 i henhold til nærmere aftale med Kystbeskyttelse Gribskov.

17 PILOTPROJEKT FOR SANDFODRING I GRIBSKOV KOMMUNE 17 6 Bemanding Projektet vil primært blive udført af følgende medarbejdere. Christian Helledie (projektleder og kystspecialist) Ole Juul Jensen (ekspert og kvalitetskontrol) Desuden inddrages specialister indenfor GIS i det omfang det skønnes nødvendigt af COWI.

18 18 PILOTPROJEKT FOR SANDFODRING I GRIBSKOV KOMMUNE 7 Referencer Ref. 1 COWI 2009 Sandfodring på Nordkysten - Skitseprojekt. Gribskov Kommune.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning.

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning. AARHUS INTERNATIONALE SEJLSPORTSCENTER UDKAST: Aftale om teknisk rådgivning og bistand Bygherrerådgivning 1. Parterne 1.1. Undertegnede Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Sport

Læs mere

Vejledning til Lov om kystbeskyttelse

Vejledning til Lov om kystbeskyttelse Vejledning til Lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 INDHOLD

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Tornved-pladsen

UDBUD. Rådgiverudbud Tornved-pladsen UDBUD Rådgiverudbud Tornved-pladsen Oktober 2013 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET... 3 2. UDBUDSBETINGELSER...

Læs mere

Åben invitation til at afgive tilbud på følgende opgave:

Åben invitation til at afgive tilbud på følgende opgave: 5. marts 2014 Ref. BJK J.nr. 2017/2056-0007 Åben invitation til at afgive tilbud på følgende opgave: Evaluering af udmøntningen af puljen til partnerskaber om strategisk energiplanlægning (SEP-puljen)

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA S A M A R B E J D S A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Samarbejdsvejledning til forbrugere og håndværksvirksomheder Formålet med vejledningen Håndværksrådet

Læs mere

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Vinge. Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet Udbudsmateriale 23. august 2010 OK 4/0403-0300-0019 /ST Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet 1. Beskrivelse af opgaven 1.1 Formål og baggrund Udbudsrådet besluttede

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

PROJ EK T DOK U M EN T A T I ON B EDRE B Y GGEET I K. Minimeret udbudsmateriale til små byfornyelsessager. Udarbejdet med støtte fra Socialministeriet

PROJ EK T DOK U M EN T A T I ON B EDRE B Y GGEET I K. Minimeret udbudsmateriale til små byfornyelsessager. Udarbejdet med støtte fra Socialministeriet PROJ EK T DOK U M EN T A T I ON B EDRE B Y GGEET I K til små byfornyelsessager Udarbejdet med støtte fra Socialministeriet Abildhauge A/S B. Nygaard Sørensen A/S December 2006 CeG A/S Kuben Byfornyelse

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

6751.R01. Rådgivning, Projekt og Arealerhvervelse, Udbygning af Brande Omfartsvej UDBUDSBETINGELSER. Holstebro - Vejle >>> Brande Omfartsvej

6751.R01. Rådgivning, Projekt og Arealerhvervelse, Udbygning af Brande Omfartsvej UDBUDSBETINGELSER. Holstebro - Vejle >>> Brande Omfartsvej UDBUDSBETINGELSER 6751.R01 Rådgivning, Projekt og Arealerhvervelse, Udbygning af Brande Omfartsvej Holstebro - Vejle >>> Brande Omfartsvej OKTOBER 2010 ORIENTERING 6751.R01 2 af 67 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole UDBUDSBREV Norddjurs Kommune udbyder i henhold til Lov om indhentning

Læs mere

MINIUDBUD - MILJØVURDERING: VVM- UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO OG NEDRIVNING AF DEN EKST. BRO

MINIUDBUD - MILJØVURDERING: VVM- UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO OG NEDRIVNING AF DEN EKST. BRO DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Juni 2013 13/13560 MINIUDBUD - MILJØVURDERING: VVM- UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO OG NEDRIVNING AF DEN EKST. BRO BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Juni

Læs mere

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede [ Indsæt navn og adresse ] Vælg et element. i det følgende kaldet Bygherren, ved ansvarlig kontaktperson: [ * ] og medundertegnede

Læs mere

Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk. Årsrapport 2013 Kystdirektoratet

Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk. Årsrapport 2013 Kystdirektoratet Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Kystdirektoratet Påtegning 1 Påtegning Årsrapporten omfatter: Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som Kystdirektoratet, CVR nr. 36 87

Læs mere

OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT

OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT REGION SJÆLLAND OPGAVEBESKRIVELSE FOR PARKÉR & REJS PROJEKT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL OPGAVEBESKRIVELSE 1 Baggrund

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

Kystplan Nivå Havn og Sletten Havn

Kystplan Nivå Havn og Sletten Havn Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Fredensborg Kommune Kystplan Nivå Havn og Sletten Havn Rapport 7. august 2013 PROJEKT Kystprojekt mellem Nivå Havn og Sletten Havn Projekt nr. 213629 Dokument

Læs mere

SCREENING FOR SOLCELLER INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Sammenfatning 2. 3 Besigtigelse af bygningerne 3 3.1 Eksisterende konstruktioner 3

SCREENING FOR SOLCELLER INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Sammenfatning 2. 3 Besigtigelse af bygningerne 3 3.1 Eksisterende konstruktioner 3 LEMVIG KOMMUNE SCREENING FOR SOLCELLER NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 2 2 Sammenfatning 2 3 Besigtigelse

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Udarbejdet af Praktiserende Arkitekters Råd,

Læs mere

Vejledende Priser. Leverings- og betalingsbetingelser. for: Mitdrikkevand.dk. IT-system til overvågning og dokumentation

Vejledende Priser. Leverings- og betalingsbetingelser. for: Mitdrikkevand.dk. IT-system til overvågning og dokumentation Vejledende Priser Leverings- og betalingsbetingelser for: Mitdrikkevand.dk IT-system til overvågning og dokumentation Der tages forbehold for trykfejl. Ved hver sag afgives skriftlig ordrebekræftelse til

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere