Investeringsforeningen Nykredit Invest International

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investeringsforeningen Nykredit Invest International"

Transkript

1 Investeringsforeningen Nykredit Invest International (Investeringsforeningen Multi Manager Invest) Halvårsrapport CVR nr

2 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 USA...9 USA Akk Europa...11 Europa Akk...12 Japan...13 Japan Akk Health Care...15 Health Care Akk...16 Anvendt regnskabspraksis...17 Nærværende halvårsrapport for Investeringsforeningen Nykredit Invest International indeholder forventninger om fremtiden, som foreningens ledelse og rådgivere havde ultimo august. Erfaringerne viser, at forudsigelser vedrørende den makroøkonomiske udvikling og markedsforhold for foreningens forskellige investeringsuniverser løbende vil blive revideret og kan være behæftet med stor usikkerhed. Forventninger udtrykt i halvårsrapporten må således ikke opfattes som en konkret anbefaling. Investeringsforeningen Nykredit Invest International 1

3 Foreningsoplysninger Investeringsforeningen Nykredit Invest International blev stiftet den 30. september Medio omfattede foreningen 8 afdelinger: USA, USA Akk., Europa, Europa Akk., Japan, Japan Akk., Health Care og Health Care Akk. Foreningen er registreret under hovednavnet Investeringsforeningen Multi Manager Invest, men driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen Nykredit Invest International. Investeringsforeningen Nykredit Invest International Otto Mønsteds Plads København V Telefon: Fax: FT reg.nr.: CVR nr.: Bestyrelse Kjeld Øberg (formand) Bjørn Bogason Kim Esben Stenild Høibye Direktion Nykredit Portefølje Administration A/S Depotselskab Nykredit Bank A/S Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Rådgivere for investeringsforvaltningsselskabet AXA Rosenberg AllianceBernstein BlackRock 2 Investeringsforeningen Nykredit Invest International

4 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletalsoversigt 1. halvår 1. halvår 1) Periodens afkast i procent Afd. USA * 3,75 4,03-4,39 Afd. USA Akk. ** 3,90 2,22-4,75 Afd. Europa *** 9,05 6,75-6,62 Afd. Europa Akk. **** 9,62 6,77-6,58 Afd. Japan ***** 0,94-11,62-12,07 Afd. Japan Akk. ****** 0,91-12,38-12,64 Afd. Health Care ******* -0, Afd. Health Care Akk. ******** -0, Indre værdi pr. andel Afd. USA * 107,92 104,03 95,61 Afd. USA Akk. ** 106,21 102,22 95,25 Afd. Europa *** 115,38 106,75 93,38 Afd. Europa Akk. **** 117,05 106,77 93,42 Afd. Japan ***** 89,21 88,38 87,93 Afd. Japan Akk. ****** 88,42 87,62 87,36 Afd. Health Care ******* 99, Afd. Health Care Akk. ******** 99, Udlodning pr. andel (i DKK) Afd. USA * - 0,00 - Afd. USA Akk. ** Afd. Europa *** - 1,00 - Afd. Europa Akk. **** Afd. Japan ***** - 0,00 - Afd. Japan Akk. ****** Afd. Health Care ******* Afd. Health Care Akk. ******** Omkostningsprocent Afd. USA * 0,79 0,61 0,15 Afd. USA Akk. ** 0,70 0,63 0,13 Afd. Europa *** 0,86 0,76 0,17 Afd. Europa Akk. **** 0,79 0,71 0,12 Afd. Japan ***** 0,88 0,74 0,22 Afd. Japan Akk. ****** 0,79 0,74 0,19 Afd. Health Care ******* 0, Afd. Health Care Akk. ******** 0, Periodens nettoresultat (i DKK) Afd. USA * Afd. USA Akk. ** Afd. Europa *** Afd. Europa Akk. **** Afd. Japan ***** Afd. Japan Akk. ****** Afd. Health Care ******* Afd. Health Care Akk. ******** Investeringsforeningen Nykredit Invest International 3

5 Ledelsesberetning 1. halvår 1. halvår 1) Medlemmernes formue ultimo (i DKK) Afd. USA * Afd. USA Akk. ** Afd. Europa *** Afd. Europa Akk. **** Afd. Japan ***** Afd. Japan Akk. ****** Afd. Health Care ******* Afd. Health Care Akk. ******** Andele ultimo (nom. i DKK) Afd. USA * Afd. USA Akk. ** Afd. Europa *** Afd. Europa Akk. **** Afd. Japan ***** Afd. Japan Akk. ****** Afd. Health Care ******* Afd. Health Care Akk. ******** ) (8/5-30/6 ) * Afdelingen har været aktiv fra 8/5 ** Afdelingen har været aktiv fra 8/5 *** Afdelingen har været aktiv fra 8/5 **** Afdelingen har været aktiv fra 8/5 ***** Afdelingen har været aktiv fra 8/5 ****** Afdelingen har været aktiv fra 8/5 ******* Afdelingen har været aktiv fra 25/6 ******** Afdelingen har været aktiv fra 25/6 4 Investeringsforeningen Nykredit Invest International

6 Ledelsesberetning Halvårsrapporten i hovedtræk Halvåret blev præget af en positiv udvikling på aktiemarkederne i USA, Europa og Japan. Afkast i danske kroner blev dog negativt påvirket af en svækkelse af den amerikanske dollar og japanske yen overfor danske kroner. Afkastene blev i 1. halvår på lige under 4% i foreningens USA-afdelinger, over 9% for Europa-afdelingerne og ca. 1% for afdelingerne med japanske aktier. Afkastene blev som forventet primo året med undtagelse af afkastene for afdelingerne med japanske aktier, der belastedes af den svage yen. Foreningen igangsatte afdeling Health Care og afdeling Health Care Akk. mod slutningen af halvåret. Foreningens samlede formue steg med 70% i 1. halvår til mio. kr. ultimo juni. Foreningen forventer en fortsat positiv udvikling i den internationale økonomi, hvor især Europa og Asien ventes at drive væksten. Den korte rente i Europa forventes at stige yderligere med ca. ½ procentpoint i 2. halvår, ligesom de lange renter ventes at stige en anelse. Aktiemarkederne skønnes at stige moderat i resten af som følge af fortsat høj indtjening og en rimelig prisfastsættelse i forhold til obligationer. Markederne ventes fortsat præget af uro som følge af usikkerhed vedrørende det amerikanske boligmarked og den økonomiske udvikling i USA. Afkastene i foreningens afdelinger ventes at blive moderat positive i 2. halvår. Udvikling i foreningen i halvåret Afkastudviklingen i foreningens afdelinger har i 1. halvår været påvirket af positive aktiemarkeder, som i lokalvaluta er steget med 6-8%. En svækkelse af amerikanske dollar og japanske yen overfor danske kroner har dog dæmpet afkastene i afdelinger med amerikanske og japanske aktier. Afkastene i foreningens afdelinger blev knap 4% i USAafdelingerne, over 9% i Europa-afdelingerne og ca. 1% i Japan-afdelingerne. Afkastene var som forventet primo året med undtagelse af afkastene for afdelingerne med japanske aktier, der belastedes af den svage yen. Foreningens ledelse finder samlet set de opnåede resultater tilfredsstillende. Foreningen har ultimo juni måned lanceret to nye afdelinger med aktier indenfor medicinal- og sundhedssektoren: En udloddende afdeling Health Care og en akkumulerende afdeling Health Care Akk., der er rettet mod henholdsvis frie midler og midler i pensions- og virksomhedsordninger. Afdelingerne adskiller sig fra foreningens øvrige afdelinger ved at være sektorbaseret og ikke landebaseret. Til rådgiver for afdelingerne er valgt det amerikanske porteføljeforvaltningsselskab BlackRock. Tegningen i afdelingerne forløb tilfredsstillende, således at afdelingerne havde en samlet formue på 639 mio. kr. ultimo halvåret. Formuen i foreningen voksede i 1. halvår fra mio. kr. ultimo til mio. kr. ultimo juni som følge af nettoemission på 996 mio. kr. i eksisterende og nye afdelinger kombineret med et samlet afkast på 79 mio. kr. Formuen i foreningens afdelinger har således samlet udvist en vækst på 70% i 1. halvår. Notering på InvesteringsForeningsBørsen Som tidligere meddelt har foreningens ledelse overvejet og besluttet en børsnotering af Nykredit Invest International fondskoden i hver foreningens afdelinger. Andelene blev første gang noteret på InvesteringsForeningsBørsen på OMX Den Nordiske Børs København A/S den 14. marts. Vedtægtsændringer på forårets generalforsamlinger På den ordinære generalforsamling den 27. april og på den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling den 22. maj blev det besluttet at ændre foreningens vedtægter, således at foreningen fremadrettet henvender sig til offentligheden og ikke alene til en begrænset kreds af investorer. Afdelingerne USA og USA Akk. Afdeling USA og afdeling USA Akk. gav i 1. halvår et afkast på henholdsvis 3,75% og 3,90%, hvilket var lidt lavere end afdelingernes benchmark, S&P 500 indekset, der i samme periode gav et afkast på 4,25%. I 1. halvår indtjente afdeling USA nettorenter og udbytter for i alt 4,0 mio. kr., og afdelingens nettokursgevinst udgjorde 9,5 mio. kr. Afdelingens nettoresultat blev på 10,8 mio. kr. Ultimo juni udgjorde den samlede formue 306,6 mio. kr. i afdelingen, svarende til 107,92 kr. pr. andel. I 1. halvår indtjente afdeling USA Akk. nettorenter og udbytter for i alt 4,2 mio. kr., og afdelingens nettokursgevinst udgjorde 9,6 mio. kr. Afdelingens nettoresultat blev på 11,2 mio. kr. Ultimo juni udgjorde den samlede formue 342,3 mio. kr. i afdelingen, svarende til 106,21 kr. pr. andel. Afdelingerne har i 1. halvår investeret i en bred portefølje af amerikanske selskaber udvalgt efter en kvantitativ model, der søger at finde de bedste aktier på ethvert givet tidspunkt. Afkastet i afdelingerne har i halvåret vundet på vægtningen af sektorer i porteføljerne, men tabt på valget af selskaber. Afdelingerne har således opnået et merafkast ved overvægtning af metalindustrien og olieserviceindustrien, mens aktievalget i detailhandel og IT-industrien har reduceret afkastene. Investeringsforeningen Nykredit Invest International 5

7 Ledelsesberetning Den største bidragyder til halvårets afkast i afdelingerne har været USA's næststørste olieselskab Chevron Corp, der steg markant som følge af de stigende priser på råolie. Afdelingerne Europa og Europa Akk. Afdeling Europa og afdeling Europa Akk. gav i 1. halvår et afkast på henholdsvis 9,05% og 9,62%, hvilket var en anelse lavere end afdelingernes benchmark, MSCI Europa indekset, der i samme periode gav et afkast på 9,65%. I 1. halvår indtjente afdeling Europa nettorenter og udbytter for i alt 7,1 mio. kr., og afdelingens nettokursgevinst udgjorde 18,6 mio. kr. Afdelingens nettoresultat blev på 22,8 mio. kr. Ultimo juni udgjorde den samlede formue 296,0 mio. kr. i afdelingen, svarende til 115,38 kr. pr. andel. I 1. halvår indtjente afdeling Europa Akk. nettorenter og udbytter for i alt 10,6 mio. kr., og afdelingens nettokursgevinst udgjorde 26,2 mio. kr. Afdelingens nettoresultat blev på 32,9 mio. kr. Ultimo juni udgjorde den samlede formue 435,1 mio. kr. i afdelingen, svarende til 117,05 kr. pr. andel. De europæiske markeder var i årets første seks måneder præget af en række overtagelser, fusioner samt bud på børsnoterede selskaber fra private equity fonde. Endvidere blev markederne understøttet af, at en række selskaber offentliggjorde bedre resultater end ventet. Afdelingerne har i 1. halvår investeret i en bred portefølje af europæiske selskaber udvalgt efter en kvantitativ model, der søger at finde de bedste aktier på ethvert givet tidspunkt. Afkastet i afdelingerne har i halvåret vundet på vægtning af sektorer. Således havde afdelingerne undervægtet detailhandelssektoren og byggesektoren og overvægtet automobilindustrien og kemisektoren. På valg af selskaber har afdelingerne derimod sat lidt til afkastmæssigt, da kvantitative modeller ikke kan forudse ekstraordinære situationer som overtagelsestilbud mv. Den største bidragyder til halvårets afkast i afdelingerne har været olieselskabet Royal Dutch Shell, der steg markant som følge af de stigende priser på råolie. Afdelingerne Japan og Japan Akk. Afdeling Japan og Afdeling Japan Akk. gav i 1. halvår et afkast på henholdsvis 0,94% og 0,91%, hvilket var højere end afdelingernes benchmark, Topix indekset, der i samme periode gav et afkast på -0,07%. Såvel afdelingernes afkast som benchmarkafkastet blev påvirket af yennens svækkelse på ca. 6% overfor danske kroner i 1. halvår. I 1. halvår indtjente afdeling Japan nettorenter og udbytter for i alt 1,6 mio. kr., og afdelingens nettokursgevinst udgjorde 2,8 mio. kr. Afdelingens nettoresultat blev på 2,2 mio. kr. Ultimo juni udgjorde den samlede formue 250,8 mio. kr. i afdelingen, svarende til 89,21 kr. pr. andel. I 1. halvår indtjente afdeling Japan Akk. nettorenter og udbytter for i alt 1,6 mio. kr., og afdelingens nettokursgevinst udgjorde 3,5 mio. kr. Afdelingens nettoresultat blev på 2,6 mio. kr. Ultimo juni udgjorde den samlede formue 337,3 mio. kr. i afdelingen, svarende til 88,42 kr. pr. andel. Afdelingerne havde ultimo juni investeret i et bredt udsnit af japanske aktier med stor spredning på sektorer og virksomhedsstørrelse. Porteføljestyringen i afdelingerne sker med udgangspunkt i en opdeling af hver afdelings portefølje i en del styret med growth-investeringsstil og en del styret med value-investeringsstil, således at afdelingerne stilmæssigt skulle være neutral i forhold til benchmark. Afdelingernes portefølje har gennem 1. halvår været ligeligt fordelt på growth- og valueinvesteringsstil. Begge områder gav et positivt bidrag til afdelingernes merafkast i 1. halvår. På selskabsniveau har afdelingerne tjent på positioner i de store handelsselskaber Mitsui & Co. og Mitsubishi Corp, der er steget på baggrund af stigende råvarepriser. Omvendt har afdelingernes investeringer i de finansielle holdingselskaber Mitsubishi UFJ Financial Group og Sumitomo Mitsui Financial Group udviklet sig negativt som følge af de problemer, der er opstået med risikobetonede lån på det amerikanske realkreditmarked (subprime lån), selvom japanske banker enten ikke har eller alene har meget begrænset eksponering til de amerikanske subprime lån. Afdelingerne Health Care og Health Care Akk. Afdelingerne Health Care og Health Care Akk. blev lanceret ultimo halvåret. Som rådgiver er valgt det amerikanske porteføljeforvaltningsselskab BlackRock. Formålet med afdelingerne er at investere globalt i selskaber indenfor medicin og sundhedssektoren. Afdelingerne var i en opstartsfase ved halvårsskiftet. Afdeling Health Care gav i perioden 25. juni til et afkast på -0,51%. Ultimo juni udgjorde den samlede formue 230,7 mio. kr. i afdelingen, svarende til 99,49 kr. pr. andel. Afdeling Health Care Akk. gav i tilsvarende periode et afkast på -0,46%. Ultimo juni udgjorde den samlede formue 408,6 mio. kr. i afdelingen, svarende til 99,54 kr. pr. andel. Den økonomiske udvikling i 1. halvår Høj økonomisk vækst i 1. halvår Den internationale økonomi udviste i 1. halvår fortsat høj økonomisk vækst. Væksten i USA har som ventet vist tegn på afmatning, hvorimod den økonomiske udvikling i Europa og især i Tyskland har overrasket positivt. Nykredit Invest Engros 6

8 Ledelsesberetning Opbremsningen i den amerikanske økonomi er i årets første seks måneder forløbet som forventet. Den lavere vækst kan tilskrives en svagere udvikling i investeringerne og herunder især boliginvesteringerne som følge af afmatningen i boligmarkedet i USA. Trods et svagt boligmarked, stigende benzinpriser og højere renter har den amerikanske økonomi dog i 2. kvartal vist en række positive økonomiske nøgletal, der ikke tydede på et tilbageslag. Udviklingen i de europæiske økonomier overraskede positivt med relativt kraftig vækst i Tyskland og Spanien. Væksten skal ses i lyset af øgede investeringer og den gunstige udvikling på arbejdsmarkederne med stigende beskæftigelse og faldende ledighed, der har understøttet en vækst i privatforbruget. Væksten i Asien er uændret høj. I Japan udviste økonomien fortsat solid vækst i 1. kvartal, men har i de senere måneder vist blandede signaler. I Kina fortsatte økonomien med at vise meget høje vækstrater i niveauet 10% p.a Inflationsfrygt Inflationstallene i USA har i 1. halvår været støt nedadgående fra et forhøjet niveau, ligesom inflationen i Europa har ligget omkring Den Europæiske Centralbanks målsætning på 2% p.a. Høj økonomisk vækst i verden har dog sammen med fortsat høje priser på olie og andre råvarer bevirket, at markederne i 2. kvartal har haft stigende frygt for inflation og for centralbankernes reaktion herpå. Kraftig rentestigning i USA og Europa De bedre end ventede økonomiske nøgletal i USA og Europa samt frygten for inflation bevirkede i 2. kvartal en ændring i renteforventningerne. Den forventede nedsættelse af den toneangivende rente i USA skønnedes således udskudt fra medio til 2008, idet Den amerikanske Centralbank ventes at holde fokus på prisstabiliteten. Den amerikanske Centralbank har i 1. halvår fastholdt FED Funds renten uændret på 5,25%. I Europa har Den Europæiske Centralbank som ventet hævet renten et kvart procentpoint pr. kvartal til 4,00% ultimo juni. De globale obligationsmarkeder har i 1. halvår været præget af en nervøs og negativ stemning som følge af frygten for stigende inflation. Den 10-årige rente på statsobligationer i USA steg som følge heraf fra 4,8% til 5,1% gennem 1. halvår, ligesom renten på de 10-årige euro statsobligationer steg fra 3,9% til 4,6% i samme periode. Positive aktiemarkeder Udviklingen på de internationale aktiemarkeder har i 1. halvår været præget af en positiv stemning. De toneangivende aktieindeks for USA, Europa og Japan steg 6-8% i lokal valuta. Aktiemarkederne har dog været præget af uro i slutningen af februar og i juni. Uroen i februar skyldtes markedsnervøsitet og gevinsthjemtagning i Kina og i de øvrige emerging markets lande, som bredte sig til de øvrige aktiemarkeder. Markedsuroen i juni opstod som følge af ændrede renteforventninger, da den økonomiske vækst i USA ikke ventedes at kunne give anledning til, at den amerikanske centralbank umiddelbart satte styringsrenten ned. Den positive udvikling i aktiemarkederne skyldtes fortsat god indtjening i de børsnoterede selskaber, ligesom de positive forventninger til selskabernes fremtidige indtjeningsudvikling er intakte. Endvidere blev aktiemarkederne præget af en fortsat høj overtagelsesaktivitet. Dernæst vurderedes værdiansættelsen af aktier stadig som rimelig i forhold til obligationer i 1. halvår. Stigningen i aktiemarkederne blev i danske kroner hæmmet af en svækkelse af såvel den amerikanske dollar som den japanske yen. Den amerikanske dollar og den japanske yen faldt henholdsvis 2,7% og 6,0% overfor danske kroner i 1. halvår. Verdensmarkedsindekset gav, målt i danske kroner, et afkast på 6,4% i 1. halvår, mens MSCI USA, MSCI Europa og MSCI Japan tilsvarende gav et afkast på henholdsvis 4,2%, 9,7% og 0,3% i samme periode. Begivenheder efter halvårets udløb I perioden efter halvårets udløb er usikkerheden vedrørende det amerikanske boligmarked forøget, idet en række finansielle aktører har meddelt tab på subprime lånearrangementer i det amerikanske realkreditmarked. Forventninger om yderligere tab blandt banker og andre finansielle institutioner har medført en investorflugt fra risikobetonede aktiver mod risikofrie statsobligationer. Usikkerheden har således bredt sig til verdens aktiemarkeder, hvor der i den seneste tid er blevet registret betydelige kursfald. Udviklingen i aktiemarkederne har påvirket afkastudviklingen i foreningens afdelinger negativt siden ultimo juni. 7 Nykredit Invest Engros

9 Ledelsesberetning Forventninger til 2. halvår Foreningen forventer en fortsat positiv udvikling i den internationale økonomi, hvor især Europa og Asien ventes at drive væksten. Den korte rente i Europa forventes at stige yderligere med ½ procentpoint i 2. halvår, ligesom de lange renter ventes at stige en anelse. Med udsigt til fortsat høj indtjening i virksomhederne og rimelig prisfastsættelse af aktier i forhold til obligationer forventes en moderat positiv udvikling på aktiemarkederne i resten af 2. halvår. Nervøsitet som følge af usikkerhed vedrørende det amerikanske boligmarked og den økonomiske udvikling i USA forventes dog fortsat at skabe perioder med negative kursudsving. Afkastene i foreningens afdelinger ventes at blive moderat positive i resten af 2. halvår. 8 Nykredit Invest Engros

10 USA Resultatopgørelse og balance i t. DKK * Resultatopgørelse Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Halvårets nettoresultat Afdelingens investeringsprofil Afdelingen investerer i aktier udstedt af amerikanske selskaber eller noteret på et amerikansk reguleret marked. Specifikation af værdipapirbeholdning kan findes på hjemmesiden Beholdningsoversigter kan ligeledes rekvireres ved henvendelse til foreningen. Sektorfordeling (i %) Balance Aktiver 50% Likvide midler Kapitalandele Andre aktiver % Aktiver i alt Passiver Medlemmernes formue Anden gæld Passiver i alt % Finans IT Industri Konsumentvarer Energi Tele Varige forbrugsg. Materialer Forsyning Finansielle instrumenters %- fordeling Børsnoterede finansielle instr. 99,2 99,0 Øvrige finansielle instr. 0,8 1,1 I alt finansielle instr. 100,0 100,0 Nøgletal Cirkulerende andele Indre værdi pr. andel 107,92 104,03 Afkast i % 3,75-4,39 Omkostningsprocent 0,79 0,15 Benchmark Afkast i % 4,25-4,30 * Afdelingen har været aktiv fra 8/5. Investeringsforeningen Nykredit Invest International 9

11 USA Akk. Resultatopgørelse og balance i t. DKK * Resultatopgørelse Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Halvårets nettoresultat Afdelingens investeringsprofil Afdelingen investerer i aktier udstedt af amerikanske selskaber eller noteret på et amerikansk reguleret marked. Afdelingen henvender sig primært til midler i pensions-, børneopsparings- og virksomhedsordninger. Specifikation af værdipapirbeholdning kan findes på hjemmesiden Beholdningsoversigter kan ligeledes rekvireres ved henvendelse til foreningen. Balance Aktiver Likvide midler Kapitalandele Andre aktiver Aktiver i alt Passiver Medlemmernes formue Anden gæld Passiver i alt Finansielle instrumenters %- fordeling Børsnoterede finansielle instr. 96,0 98,7 Øvrige finansielle instr. 4,0 1,3 I alt finansielle instr. 100,0 100,0 Sektorfordeling (i %) 50% 25% 0% Finans IT Energi Tele Konsumentvarer Industri Varige forbrugsg. Materialer Forsyning Nøgletal Cirkulerende andele Indre værdi pr. andel 106,21 102,22 Afkast i % 3,90-4,75 Omkostningsprocent 0,70 0,13 Benchmark Afkast i % 4,25-4,30 * Afdelingen har været aktiv fra 8/5. 10 Investeringsforeningen Nykredit Invest International

12 Europa Resultatopgørelse og balance i t. DKK * Resultatopgørelse Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Halvårets nettoresultat Afdelingens investeringsprofil Afdelingen investerer i aktier udstedt af europæiske selskaber eller noteret på et europæisk reguleret marked. Specifikation af værdipapirbeholdning kan findes på hjemmesiden Beholdningsoversigter kan ligeledes rekvireres ved henvendelse til foreningen. Sektorfordeling (i %) Balance Aktiver Likvide midler Kapitalandele Andre aktiver Aktiver i alt Passiver Medlemmernes formue Anden gæld Passiver i alt % 25% 0% Finans Materialer Tele Konsumentvarer Energi Varige forbrugsg. Industri Forsyning IT Diversified Finansielle instrumenters %- fordeling Børsnoterede finansielle instr. 98,9 98,7 Øvrige finansielle instr. 1,1 1,3 I alt finansielle instr. 100,0 100,0 Nøgletal Cirkulerende andele Indre værdi pr. andel 115,38 106,75 Afkast i % 9,05-6,62 Omkostningsprocent 0,86 0,17 Benchmark Afkast i % 9,65-5,63 * Afdelingen har været aktiv fra 8/5. Investeringsforeningen Nykredit Invest International 11

13 Europa Akk. Resultatopgørelse og balance i t. DKK * Resultatopgørelse Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Halvårets nettoresultat Afdelingens investeringsprofil Afdelingen investerer i aktier udstedt af europæiske selskaber eller noteret på et europæisk reguleret marked. Afdelingen henvender sig primært til midler i pensions-, børneopsparings- og virksomhedsordninger. Specifikation af værdipapirbeholdning kan findes på hjemmesiden Beholdningsoversigter kan ligeledes rekvireres ved henvendelse til foreningen. Balance Aktiver Likvide midler Kapitalandele Andre aktiver Aktiver i alt Passiver Medlemmernes formue Anden gæld Passiver i alt Finansielle instrumenters %- fordeling Børsnoterede finansielle instr. 98,9 99,2 Øvrige finansielle instr. 1,1 0,8 I alt finansielle instr. 100,0 100,0 Sektorfordeling (i %) 50% 25% 0% Finans Tele Materialer Energi Konsumentvarer Varige forbrugsg. Industri Forsyning IT Diversified Nøgletal Cirkulerende andele Indre værdi pr. andel 117,05 106,77 Afkast i % 9,62-6,58 Omkostningsprocent 0,79 0,12 Benchmark Afkast i % 9,65-5,63 * Afdelingen har været aktiv fra 8/5. 12 Investeringsforeningen Nykredit Invest International

14 Japan Resultatopgørelse og balance i t. DKK * Resultatopgørelse Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Halvårets nettoresultat Afdelingens investeringsprofil Afdelingen investerer i aktier udstedt af japanske selskaber eller noteret på et japansk reguleret marked. Specifikation af værdipapirbeholdning kan findes på hjemmesiden Beholdningsoversigter kan ligeledes rekvireres ved henvendelse til foreningen. Sektorfordeling (i %) Balance Aktiver Likvide midler Kapitalandele Andre aktiver Aktiver i alt Passiver Medlemmernes formue Anden gæld Passiver i alt % 25% 0% Varige forbrugsg. Industri Finans Materialer IT Konsumentvarer Tele Forsyning Energi Finansielle instrumenters %- fordeling Børsnoterede finansielle instr. 98,8 99,2 Øvrige finansielle instr. 1,2 0,8 I alt finansielle instr. 100,0 100,0 Nøgletal Cirkulerende andele Indre værdi pr. andel 89,21 88,38 Afkast i % 0,94-12,07 Omkostningsprocent 0,88 0,22 Benchmark Afkast i % -0,07-12,25 * Afdelingen har været aktiv fra 8/5. Investeringsforeningen Nykredit Invest International 13

15 Japan Akk. Resultatopgørelse og balance i t. DKK * Resultatopgørelse Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Halvårets nettoresultat Afdelingens investeringsprofil Afdelingen investerer i aktier udstedt af japanske selskaber eller noteret på et japansk reguleret marked. Afdelingen henvender sig primært til midler i pensions-, børneopsparings- og virksomhedsordninger. Specifikation af værdipapirbeholdning kan findes på hjemmesiden Beholdningsoversigter kan ligeledes rekvireres ved henvendelse til foreningen. Balance Aktiver Likvide midler Kapitalandele Andre aktiver Aktiver i alt Passiver Medlemmernes formue Anden gæld Passiver i alt Finansielle instrumenters %- fordeling Børsnoterede finansielle instr. 98,9 99,1 Øvrige finansielle instr. 1,1 0,9 I alt finansielle instr. 100,0 100,0 Sektorfordeling (i %) 50% 25% 0% Varige forbrugsg. Industri Finans Materialer IT Konsumentvarer Tele Forsyning Energi Nøgletal Cirkulerende andele Indre værdi pr. andel 88,42 87,62 Afkast i % 0,91-12,64 Omkostningsprocent 0,79 0,19 Benchmark Afkast i % -0,07-12,25 * Afdelingen har været aktiv fra 8/5. 14 Investeringsforeningen Nykredit Invest International

16 Health Care Resultatopgørelse og balance i t. DKK * Resultatopgørelse Renter og udbytter - Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat - Halvårets nettoresultat Balance Aktiver Likvide midler Kapitalandele Andre aktiver Aktiver i alt Passiver Medlemmernes formue Anden gæld Passiver i alt Afdelingens investeringsprofil Afdelingen investerer globalt i aktier udstedt af selskaber, hvis virksomhed er inden for eller har relation til sundhedssektoren. Specifikation af værdipapirbeholdning kan findes på hjemmesiden Beholdningsoversigter kan ligeledes rekvireres ved henvendelse til foreningen. Regionsfordeling Nordamerika Asien Europa Finansielle instrumenters %- fordeling Børsnoterede finansielle instr. 94,7 - Øvrige finansielle instr. 5,3 - I alt finansielle instr. 100,0 0,0 Nøgletal Cirkulerende andele Indre værdi pr. andel 99,49 - Afkast i % -0,51 - Omkostningsprocent 0,04 - Benchmark Afkast i % -0,27 - * Afdelingen har været aktiv fra 25/6. Investeringsforeningen Nykredit Invest International 15

17 Health Care Akk. Resultatopgørelse og balance i t. DKK * Resultatopgørelse Renter og udbytter - Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat - Halvårets nettoresultat Afdelingens investeringsprofil Afdelingen investerer globalt i aktier udstedt af selskaber, hvis virksomhed er inden for eller har relation til sundhedssektoren. Afdelingen henvender sig primært til midler i pensions-, børneopsparings- og virksomhedsordninger. Specifikation af værdipapirbeholdning kan findes på hjemmesiden Beholdningsoversigter kan ligeledes rekvireres ved henvendelse til foreningen. Balance Aktiver Likvide midler Kapitalandele Andre aktiver Aktiver i alt Passiver Medlemmernes formue Anden gæld Passiver i alt Regionsfordeling Nordamerika Asien Europa Finansielle instrumenters %- fordeling Børsnoterede finansielle instr. 92,0 - Øvrige finansielle instr. 8,0 - I alt finansielle instr. 100,0 0,0 Nøgletal Cirkulerende andele Indre værdi pr. andel 99,54 - Afkast i % -0,46 - Omkostningsprocent 0,03 - Benchmark Afkast i % -0,27 - * Afdelingen har været aktiv fra 25/6. 16 Investeringsforeningen Nykredit Invest International

18 Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Halvårsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. herunder Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten. Årsrapporten indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Der er ikke foretaget review eller revision af halvårsrapporten. Forklaring af nøgletal Nøgletal er opgjort i henhold til bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. samt retningslinier fra InvesteringsForeningsRådet. Benchmarkafkast i procent Benchmarkafkastet beregnes som ændringen i kr. i det valgte markedsindeks for den pågældende afdeling i halvåret. Cirkulerende andele Den nominelle kapital af den pågældende afdelings udestående antal andele ultimo halvåret. Indre værdi pr. andel Indre værdi pr. andel beregnes som medlemmernes formue divideret med antal cirkulerende andele ultimo halvåret. Omkostningsprocent Omkostningsprocenten beregnes som afdelingens administrationsomkostninger for halvåret divideret med gennemsnitsformuen, hvor gennemsnitsformuen opgøres som et simpelt gennemsnit af formuens værdi ved udgangen af hver måned i halvåret. Der er ingen ændringer i beregningsprincipper i forhold til årsrapporten. Årsrapporten indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Afkast i procent Afkast i procent angiver det samlede afkast i den pågældende afdeling i halvåret. Afkastet opgøres som ændring i indre værdi fra primo til ultimo halvåret med korrektion for udlodning til medlemmerne i halvåret. Investeringsforeningen Nykredit Invest International 17

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Halvårsrapport CVR nr. 29 13 86 13 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 USA... 10 USA Akk.... 11 Europa... 12 Europa Akk... 13

Læs mere

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Balance Mellem Akk....7 Balance Lang Akk...8 Anvendt regnskabspraksis...9 Nærværende halvårsrapport 2007 for Specialforeningen Nykredit

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Dexia Invest Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Dexia Invest Halvårsrapport 2007 CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Danske Small Cap aktier...8 Europæiske Ejendomsaktier...9

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 11... Danske Aktier

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest. Halvårsrapport 2009. CVR nr. 29 13 86 13

Investeringsforeningen Multi Manager Invest. Halvårsrapport 2009. CVR nr. 29 13 86 13 Investeringsforeningen Multi Manager Invest Halvårsrapport CVR nr. 29 13 86 13 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Ledelsesberetning USA USA Akk. Europa Europa Akk. Japan Japan Akk. Health Care Health

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Halvårsrapport CVR nr. 25 16 02 58 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 EuroKredit...10 Vækstlande...11 Højrente Europa...12

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE nr. 4/2008

FONDSBØRSMEDDELELSE nr. 4/2008 FONDSBØRSMEDDELELSE nr. 4/2008 Københavns Fondsbørs Postboks 1040 1007 København K Antal sider: 58 15. februar2008 Investeringsforeningen Nykredit Invest International (Investeringsforeningen Multi Manager

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest

Investeringsforeningen. foreningen Nykredit. Investerings. Invest Engros. Nykredit Invest Investerings Investerings Investerings Investeringsforeningen foreningen foreningen foreningen Nykredit Nykredit Nykredit NykreditInvest Invest Invest InvestEngros Engros Engros Engros Halvårsrapport2010

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Årets investeringsforening 2014

Årets investeringsforening 2014 Nykredit Invest i 2014 Investeringsforeningen Nykredit Invest blev Årets investeringsforening 2014 Kåret af Morgenavisen Jyllands-Posten i samarbejde med Dansk Aktie Analyse Nykredit Invest i 2014 Nomineret

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig

Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Halvårsrapport 2016 CVR nr. 21 83 14 76 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Udviklingen i halvåret...4

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Halvårsrapport 2006 CVR. nr. 25 16 02 58 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger s. 2 Ledelsesberetning s. 3 Hoved- og nøgletalsoversigt s. 7 Afdeling Eurokredit

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2012 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse oreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...9 Amber Nordic Alpha...9 Amber Energy Alpha...12

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. CVR nr

Halvårsrapport Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. CVR nr Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen BIL Nordic Invest CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsrapporten 2014 i hovedtræk...4

Læs mere

Kapitalforeningen Nykredit Invest

Kapitalforeningen Nykredit Invest Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Udviklingen i foreningen i 2015...4 Halvårsregnskaber...7 Balance

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest

Investeringsforeningen Dexia Invest Investeringsforeningen Dexia Invest Halvårsrapport 2006 CVR nr.: 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Hoved- og nøgletalsoversigt 3 Ledelsesberetning 4 Afdeling Danske Small Cap aktier

Læs mere

Kapitalforeningen HP Hedge

Kapitalforeningen HP Hedge Halvårsrapport 2014 Kapitalforeningen HP Hedge Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Kapitalforeningen HP Hedge i 1. halvår 2014 4... Forventninger

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE nr. 13/2008

FONDSBØRSMEDDELELSE nr. 13/2008 FONDSBØRSMEDDELELSE nr. 13/ Københavns Fondsbørs Postboks 1040 1007 København K Antal sider: 17 20. august Halvårsrapport for Investeringsforeningen Investin for Foreningens bestyrelse har i dag godkendt

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Danmark

Investeringsforeningen BIL Danmark Investeringsforeningen BIL Danmark Halvårsrapport 2016 CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Udviklingen i foreningen i halvåret...4 Halvårsregnskab...6

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Foreningsforhold... 2 De økonomiske omgivelser

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest

Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Bilag 1 Velkommen til generalforsamling i BIL Nordic Invest Dagsorden 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsens beretning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT 1 Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2016 INDHOLD FORENINGSOPLYSNINGER 3 Resultat og formue 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2015 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2016 CVR nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Udviklingen i foreningen

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco 2016 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Finansco CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering Investeringsforeningen Finansco INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen HP Invest

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen HP Invest Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen HP Invest CVR-nr. 31 06 05 40 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Udviklingen i foreningen i halvåret

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening)

Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 32 82 59 23 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Halvårsrapporten2015ihovedtræk

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Investeringsforeningen INVESTIN

Investeringsforeningen INVESTIN Investeringsforeningen INVESTIN Halvårsrapport 2006 CVR-nr.: 27 21 28 59 Indhold Side Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletalsoversigt 8 Investin EUROTOP Sustainability 9 Investin

Læs mere

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7

Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsrapport for 2010 Indhold: Ledelsesberetning...3 Orientering fra rådgiver...4 Ledelsespåtegning...6 Anvendt regnskabspraksis...7 Halvårsregnskab Resultatopgørelse...8 Balance...8 Noter...9 Ledelsesberetning

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Til Fondsbørsen. Halvårsrapport 2006. (For perioden 18. december 2005 til 30. juni 2006) Investeringsforeningen LD Invest. CVR nr.

Til Fondsbørsen. Halvårsrapport 2006. (For perioden 18. december 2005 til 30. juni 2006) Investeringsforeningen LD Invest. CVR nr. Til Fondsbørsen Halvårsrapport 2006 (For perioden 18. december 2005 til 30. juni 2006) Investeringsforeningen LD Invest CVR nr. 28 70 59 21 1 Markedsudviklingen Trods stigende oliepriser og renter udviklede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsforeningen CPH Capital 1

Indholdsfortegnelse. Investeringsforeningen CPH Capital 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 10... Globale Aktier - KL 10... Forbrugsaktier - KL 13... Foreningens noter 15... Anvendt

Læs mere

Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest Prospekt USA (RCM) USA Akk. (RCM) Europa (BlackRock) Europa AKK. (BlackRock) Japan (AllianceBernstein) Japan Akk. (AllianceBernstein) Health Care (BlackRock)

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE nr. 5/2008

FONDSBØRSMEDDELELSE nr. 5/2008 FONDSBØRSMEDDELELSE nr. 5/2008 Københavns Fondsbørs Postboks 1040 1007 København K Antal sider: 31 22. februar 2008 Årsrapport 2007 Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten 2007 for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning. Beholdningslister

Indholdsfortegnelse. Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning. Beholdningslister Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning... 5 Væsentlige... aftaler med samarbejdspartnere 11 Anvendt... regnskabspraksis

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009

Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Ledelsesberetning for 1. halvår 2009 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2009, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Foreningsoplysninger Overblik Påtegninger // Ledelsespåtegning Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6

Foreningsoplysninger Overblik Påtegninger // Ledelsespåtegning Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 3 Overblik... 4 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Beholdninger // Formuepleje Penta KL... 8 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

WH Index A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm

WH Index A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1. sal, 2970 Hørsholm CVR-nummer 27 92 74 24 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. april 2016 Allan Bo Winkel Hansen dirigent Aaen

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017

Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017 Ordinær generalforsamling d. 24 april 2017 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 29. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 21 35 35 31

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. Halvårsrapport 2015. CVR-nr. 21 35 35 31 Investeringsforeningen BIL Nordic Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4... Halvårsrapporten i hovedtræk

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse oreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsrapporten 2014 i hovedtræk...4 orventninger til 2. halvår

Læs mere

WH Index Growth A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm

WH Index Growth A/S Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm Hjemstedsadresse: Slotsmarken 11, 1 sal, 2970 Hørsholm CVR-nummer 33 35 53 94 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. april 2016 Allan Bo Winkel Hansen dirigent Aaen &

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Årsrapport 2007 CVR nr. 25 16 02 58 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Den uafhængige revisors påtegning...4 Ledelsesberetning...5

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Investeringsforeningen INVESTIN

Investeringsforeningen INVESTIN Investeringsforeningen INVESTIN Halvårsrapport 2010 CVR nr. 27 21 28 59 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber Nordic Alpha... 8 Amber Energy

Læs mere

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET

Kvartalsrapportering KAB 3. kvartal 2013. 3. kvartal 2013 SEBINVEST A/S INVESTERINGSFORVALTNINGSSELSKABET Kvartalsrapportering KAB Rapportering fra KAB investeringsforeninger Kvartalskommentar September måned er overstået og ud over at markere afslutningen på 3. kvartal, som må siges at være et volatilt kvartal,

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr:

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr: Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Strategi Invest CVR.-nr: 33764650 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I 1. HALVÅR 2016 3 RESULTAT OG FORMUE 3 REGNSKABSPRAKSIS

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR DECEMBER 2014 Forsat meget lempelig global pengepolitik understøttende for markerne Selvom den amerikanske centralbank har stoppet sine opkøb af obligationer,

Læs mere

H A L V Årsrapport 2011

H A L V Årsrapport 2011 H A L V Årsrapport 20 H A L V Årsrapport 20 Indhold Foreningsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Årets udvikling 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Stonehenge, globale aktier

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen BI Private Equity. CVR-nr Halvårs

Halvårsrapport Kapitalforeningen BI Private Equity. CVR-nr Halvårs Halvårsrapport 2016 Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 Halvårs Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København Ø Tlf. 77

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2007

Ledelsesberetning for 1. halvår 2007 Ledelsesberetning for 1. halvår 2007 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2007, hvilket herved fremlægges.

Læs mere