Priser og betingelser 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Priser og betingelser 2011"

Transkript

1 Priser og betingelser 2011

2 2

3 Kære medieindkøber 2010 har været et fremgangsrigt år for SBS Radio. Vi har siden starten af 2010 formået at forøge vores kommercielle markedsandel fra 33 % til 47%* og har haft stor fremgang med både NOVA fmog The Voice. Hos SBS Radio er vi overbeviste om, at vores solide fremgang skyldes, at vi hele tiden arbejder seriøst med radiomediet og giver lytterne det kommercielle alternativ, de søger. NOVA fmlovede ved indgangen til 2010, at vi ville blive den stærkeste kommercielle radiostation i Danmark. Det løfte har vi indfriet, og vi er nu stolte over at kunne kalde NOVA fmfor Danmarks absolut største kommercielle radiostation. The Voice har i alle år været Danmarks stærkeste ungdomsbrand og det bliver The Voice ved med at være. Siden starten af 2010 har The Voice forøget den kommercielle sharei målgruppen fra 12% til 14%**. Og fremtiden ser endnu mere spændende ud, eftersom vi har udvidet med en ny og spændende station, der går efter en ny målgruppe. Stationen er Pop FM. Pop FM er et samarbejde mellem Berlingske Media og SBS Radio, som giver danskerne en kvalitetsradio, der fokuserer på de årige. Musikken strækker sig bredt fra 60 erne 90 erne, og nyhederne leveres af B.T. Denne kanal kan høres på FM (MHz), som dækker det meste af Sjælland samt på FM 99.9 (MHz) i Randers, på nettet og på DAB. Pop FM har haft en imponerende start og er i løbet af kort tid blevet den største kommercielle radiostation i København*** Med baggrund i den store fremgang vi har haft i 2010, samt det faktum, at priserne har været uændrede de sidste 2 år, har vi i 2011 valgt at sætte priserne op med 5%. Vi har også valgt at indføre målgruppen år, en målgruppe, som markedet har efterspurgt. I 2011 vil vi fortsat fokusere på en række nye prioriteter og fokusområder, som afspejler sig i vores tilbud til markedet. Og vi vil igen fremover honorere dig som har forstået betydningen og gevinsten ved at benytte SBS Radio netværket i din radioreklame. Vi vil også blive ved med at gøre det markant mere attraktivt for dig, som vil være årsaftalekundehos os. Fremover ønsker vi fortsat at være førende med non-spot produkter. Vores position er unik, idet vi har den eneste kommercielle landsdækkende radiostation i NOVA fmog mange forskellige medieplatforme at udvikle unikke integrerede kampagner på. Via vores 4 stærke brands i SBS Radio Total når vi hver uge ud til omkring 2,1 mio. danskere****. Det er et solidt udgangspunkt for enhver kampagne. Vi ønsker dig et succesfuldt år 2011 og glæder os til at samarbejde med dig fremover. Med venlig hilsen Frederik Meyer Adm. direktør *Kilde : Gallup Radio Meter, SBS Radio Total, 4. kvartal 2009 og 4. kvartal 2010, t.o.m 09/12/10, 12 år+ **Kilde : Gallup Radio Meter, The Voice Total, 4. kvartal 2009 og 4. kvartal 2010, t.o.m 09/12/10, år ***Kilde : Gallup Radio Meter 4. kvartal 2010, t.o.m 09/12/10, share 12 år+ i København By og Omegn ****Kilde : Gallup Radio Meter, SBS Radio Total, 4. kvartal 2010, t.o.m uge 48, 2010, 12 år+ 3

4 Indholdsfortegnelse Priser og betingelser SBS Radio Total SBSRadioenstærkpartnermedstærkeradiobrands 5 HvorforRadio? 5 HvorformedtageSBSRadioTotalijeresannoncering? 7 PriserforSBSRadioTotal 8 Rabatter 9 Andreprodukter/ydelser 11 Elektroniskmålingafradio 12 Betingelserforreklamekøb 13 Kontakt 16 4

5 SBSRadio enstærk partner medstærke radiobrands SBSRadioharfåradiostationermedhversinstærkeprofil. NOVAfm:Denbedstemusikherog nu TheVoice:Danmarkshitstation PopFM:Alledebedstefrafireårtier VLR:DækkerFyn,Midt-ogSydøstjylland Musikdu kender - ogdebedstenyesange Hvorfor radio? Radiorammerlytternepårelevantetidspunkterogsteder. Eksempelviserderhøjlyttetidpåkommercielradioom eftermiddagen,hvormangeskalhandle,hvilketgiver mulighedforeksponeringligeførindkøbssituationen Radiorammerlytterneienkommercielverden,hvorderer riftomderesopmærksomhed,menifølgeundersøgelser skifterlytternesjældentvækfraradioreklamer. Undersøgelserviser,atradiohar16% frafaldireklamer. Detteermarkantmindreendøvrigemedier,somligger mellem44-68%* Radiogivermereffektpåkampagnerogfungerergodti samspilmedandremedierisærtv,hvorenundersøgelse viser,at75% huskertv-reklamen,nårdegenhører lydelementernefrareklamenpåradio** Forbrugernebrugerlangtidpåradio,hvilketgivermange kommerciellemuligheder.blandtandetkanforbrugerne eksponeresgennemdøgnrytmen,hvilketoftevilgivegode topofmindresultater Radioergodttilat genereretrafikpåinternet.thevoicehar kørtkampagner,hvorover75% afdebesøgendepåen websidekantilskrivesradioreklamen For uddybning se mere på RAB er Radio Advertising Bureau, som er sammenslutningen af kommercielleradiostationeristorbritannien. *Kilde:RadioAdvertisingBureau **Kilde:MillwardBrown RadioMultiplierstudy 5

6 6

7 Hvorfor medtage SBS Radio Total idinannoncering? Fire gode grunde til at medtage SBS Radio Total i radioreklame EnestelandsdækkendekommercielleradiostationNOVAfm Merdækningpåoptil10 procentpointpå dinekampagner Optimeringafdengeografiskefordelingidinekampagner Fåstærkebrands SBS Radio Total hvis du vil maksimere din kampagnedækning Såfremt du ønsker den maksimale dækning, skal SBS Radio Total med i din kampagne. Det optimale kampagnesplit bliver opnået ved en 50% andel af TRPertil SBS Radio Total. Det giver en merdækningpå mere end 10 procentpoint afhængigt af TRP-niveau. Den optimale kampagneplan Dækning pr. TRP Nettodækning % SBS Radio Total og DDR SBS Radio Total ddr Kilde: Gallup Radiometer uge 46-48, 2010 ved 50/50 TRP split mellem DDR og SBS Radio Total, år 7

8 Priser for SBS Radio Total SBS Radio sælger garanti for, hvor mange personer i målgruppen, som lytter til dit reklamespot. Det vil sige, at reklamekampagnenindkøbesi TRP. SBS Radio Total består af følgende radiostationer: NOVA fm, TheVoice,PopFM,VLR. Priser Du harmulighed for at købe reklametid på SBS Radio Totalalle dageifølgendemålgruppertilfølgendetrp-priser Målgruppe Personer år Personer år Mænd år Kvinder år Personer år med bil i husstanden Indkøbsansvarlige år TRP priser 1.320kr kr kr kr kr kr. Spotindeks Udgangspunktet for TRP prisen er, at et 30 sekunders spot = index 100. Prisen ganges med følgende indeks alt efter spotlængde: Spotlængde Prisindeks Særplacering Duharmulighedforat tilkøbeforskelligsærplaceringer: TRPkanplaceresifastetidsintervallerkl , kl ogkl alledagemodet tillægpå 10% i TRP prisen Først eller sidst i reklameblokken mod et tillæg på 10% Multispotmodettillægpå15% Splitspotsto ellerflerespot, somrelaterersigtilhinanden indenforsammeblokmodettillægpå5% Personer år med ejerbolig Personer år kr kr. Ovenstående priser er udregnet i nationalt univers. TRPpriserne er faste og reguleres ikke ihenhold til ændringer i universstørrelser. OvenståendeTRPprisererbaseretpået 30 sekundersspot. 8

9 Rabatter NewBusinessrabat Harduikkemarkedsførtditfirmaellerdineprodukter påenafsbs Radio splatformede seneste18 måneder, kandufåtildeltnewbusinessrabat. Sæsonrabat Allekampagner,somopfylderkravenetilTRP-garanti, opnårsæsonrabatpå5% iugerne1-9, 25-33, rabattener10% forårsaftalekunder. Årsaftaler Årsaftalerindgåsmedetminimumbeløbpåkr Fordeleforårsaftalekunder: Rabat: Årsaftalerabat Allekampagner,somopfylderkravenetilTRP-garanti, opnårsæsonrabatpå10% iugerne1-9, og51-52 Derydes retroaktivitet påalleårsaftaler,somer underskrevetinden31. marts2011. For årsaftalerpå overkr ydesretroaktivitetindtil30. juni2011. Øvrigefordeleforårsaftalekundervedbooking4uger førkampagnestart: Garanteretplads Garanterettidspunkt: Minimum50%afTRP erneafvikles kl Volumenrabat SBSRadioyderrabatbaseretpå reklamekøbetsomsætning Nettoomsætning Rabatterne lægges sammen og fratrækkes brutto TRP-prisen, dog fratrækkes New Business og sæsonrabatten, når de øvrige rabatttererfratrukket Garanteretplacering:Årsaftalekunderoverkr garanteres25%afplaceringen 1.-2.iblok,hvisplaceringikkeersolgttilandenside Non-spotogårsaftaler Non-spot, online, sponsering og promotions tæller med i årsaftaleomsætningen Non-spotprodukter prissættes separat, det vil sige, de rabatter, som er anført i årsaftalen, eralenehenførttilspotafvikling Volumenrabat Mindre end % % % % % % % % Over % 9

10 Sponsorater, Internet og andre produkter 10

11 Radio The Voice VIP Sponsorater The Voice TV Street team SMS konkurrencer Konkurrencer Online SBSRadiotilbyderudoverafviklingafradiospot enbredpaletteafprodukter,derkanunderstøttedine kampagner. De mange forskellige produkter giver dig en mulighed for at skabe en værdioverførsel fra SBS Radios brands, f.eks. The Voice, til dit produkt eller brand. Du kan differentiere din kampagne iforhold til andre annoncører, der anvender traditionel markedsføring.det kandu gøre vedf.eks. at anvende non-spot mulighederne på The Voices mange forskelligeplatforme. Sponsoraterogkonkurrencer Sponsorater kan købes på mange populære programmer, og skal dit brand være top of mind, kan du udenfor reklameblokken fåen eksklusiv placering, eller du kan være sponsorpå konkurrencer,derafviklessomdelafprogrammerne. Online Du kan ramme din målgruppe ved at afvikle onlinekampagner på enten NOVA fm, The Voice eller Pop FM s hjemmesider. Vi tilbyder traditionelle bannerkampagner, konkurrencer, ejerskabs-kampagner, integrerede løsninger, og vi skræddersyr gerne en kampagne, der passer til netop dit budskab. Vi udsender også The Voice VIP nyhedsbrev op til to gange ugentligt til brugere. Du kan blive eksponeret i nyhedsbrevet via banner eller få fuldt ejerskab i et nyhedsbrev. Streetteam Skal din målgruppe aktiveres via dit produkt, så er Street team løsningen. Street team er fysisk til stede på centrale steder i de større byer, og aktiverer dit produkt på en relevant måde for netop din målgruppe. Du får dermed mulighed for visuel eksponering af dine produkter og mulighed for at komme i direktekontaktmedlyttereogpotentiellekunder. Kontakt os for at blive præsenteret for de mange muligheder samt blive præsenteret for cases, der underbygger dine muligheder. 11

12 Elektroniskmåling af radio Radio måles via elektroniske målere, der løbende opfanger, hvilke radiostationer der lyttes til. Kort sagt så registrerer den elektroniskemålemetodedenfaktiskelytning. Radio- etafdebedstmåltemedier Radio som mediagruppe er dermed en af de bedst målte mediersammenmedtv. FaktaomGallupRadio-Metermålingen: Måles via et panel på 750 personer Personer er 12 år eller ældre og er fordelt både aldersmæssigt og geografisk De enkelte radiostationer har indsat en encoder, der giver radiostationen en unik kode, som ikke kan høres Hver person i panelet bærer en modtager (Portable People Meter), der registrerer koden fra det ikke hørbare signal Hver aften placerer panelpersonen modtageren i en docking-station, og data bliver sendt til TSN Gallup via fastnet eller mobiltelefon Dagen efter modtager TSN Gallup lyttertal og sender dem til mediebureauer og radiostationer 12

13 Betingelserfor reklamekøb DefinitionafTRP En TRP defineres som eksponering af 1% af den målgruppe, som kampagnen er indkøbt i. Det samlede antal TRP, som en given kampagne genererer, dokumenteres via en rapport fra GallupRadioMeter. TRPgaranti Der ydes 100% TRP garanti. Garantien er baseret på Gallup RadioMeteri denaktuellekampagneperiode. For at opnå TRP garanti på kampagner, skal disse afvikles over minimum 5 sammenhængende hverdage, og kampagnens størrelseskaludgøreminimum50 TRP. Underleveringer på kampagneniveau efterleveres på efterfølgende kampagner iform af TRPer. Såfremt en under - eller overlevering iforhold til det købte antal TRP er på +-5%, kompenseres der ikke. Hvis du over hele året fortsat har underlevering, når dermodregnes over-og underleveringerpå alle afviklede kampagner, yder vi kompensation i 1. kvartal 2012 iformattrper. Kampagneafvikling Kampagner afvikles som run by station. Det indebærer, at SBS Radio planlægger og placerer kampagnen indenfor en givenperiodeogmålgruppe. TRP-pakker placeres af SBS Radio i fladen kl , og vi tilstræber at afvikle de købte TRP i henhold til stationens lytterandelogmålgruppenslyttemønster. Såfremt vi kan imødekomme det, tilstræber vi at levere kampagnerne i henhold til dine ønsker om ugefordeling af TRP.Dettekandogikkegaranteres. Generellebetingelser Booking Booking skal modtages skriftligt, senest kl hverdage inden kampagnen starter. Ændringer til booking mht. til målgrupper, rotation og spotlængde kan ændres op til fem dage før kampagnestart. Booking af sponsorater eller andre ydelserskerefternærmereaftale. Flytning/ændringafkampagner Du kan flytte en kampagne helt eller delvist indenfor et kalenderår. Dette forudsætter dog, at den samlede pris for kampagnenfastholdes. Følgenderetningslinjergælderforflytning: Hvismeddelelseomflytningeros ihændesenesttohele kalenderugerindenkampagnensstart,kanflytning foretagesudengebyr Hviset ønskeomflytningafmereend50 %afenkampagne eros ihænde indenenhelkalenderugeførkampagnestart, betalesetgebyrpå10 %afdensamledekampagnepris Flytningsenereendenhelkalenderugeførkampagnestart betragtessomafbestilling,ogdensamledeprisfor kampagnenbetales Kampagnerkanmakismaltflyttestilfireugerefterden aftaltesidsteafviklingsdag Afbestilling Dukanfritafbestilleoptilfemugerførkampagnestart. Hvisafbestillingenerosihændemellemfemugerogenhel kalenderugeførkampagnestart,betaleset gebyrpå20 %af densamledeprisfordetafbestilte Hvisafbestillingenerosihændemindreendenhel kalenderugeførkampagnestart,betalesdensamledepris fordetafbestilte Reduktionafbudgetbetragtessomafbestillingogbehandles somdette Kampagner,derharværetflyttet,kankunafbestillesved betalingafdensamledeprisfordetbestilte 13

14 Alle henvendelser vedrørende booking af ordre, flytning og afbestilling af kampagner skalske skriftligt Betalingsbetingelser Netto 14 dage fra kampagnestart for direkte annoncørerogløbendemåned+30 dage for medlemmer af DRRBs sikkerhedsordning. SBS Radio forbeholder sig ret til at kræve betaling - helt eller delvist - forud for kampagnensstart. Leveringafmaterialeforreklamespots Færdigproduceret materiale skal være os i hænde senest 3 hverdage før kl Såfremt materialet bliver leveret senere, pålægges du et ekspresgebyr efter nærmere aftale. SBS Radio A/S kan ikke garantere, at materiale, der er leveret senere end de anførte deadlines før kampagnestart, vil blive sendt fra første kampagnedag. Du vil blive faktureret fra førstekampagnedag. Tekniskespecifikationer Færdige spots leveres som mp3 i256kbps, wavelleraiffmin.44.1 khzstereo. Spotsendes Godtgørelser Informationsgodtgørelse SBS Radio yder en informationsgodtgørelse på 4%til ordregiver, der ermedlemafdrrb og derigennem har forpligtet sig til at ajourføre sig om SBS Radio og radiomarkedet efter SBS Radios nærmere retningslinier, herunder at ordregiver abonnererpågallupradiometer. Sikkerhedsstillelse SBS Radio yder en godtgørelse på 1% til ordregiver, der stiller sikkerhed for betaling i form af bankgaranti eller deltager i en sikkerhedsordninggodkendtafsbs Radio. Værneting Enhver tvistmellem ordregiverogsbs Radio, ianledning af parternes aftale, afgøres ved Sø-oghandelsretteniKøbenhavn. Andet Priserne er eksklusive moms. Der tages forbehold for trykfejl. Gældende fra 1. november2011 indtilnyprislisteudgives. 14

15 15

16 Kontakt SBS Radio A/S Magstræde København K Tlf

Indholdsfortegnelse Priser og betingelser SBS Radio

Indholdsfortegnelse Priser og betingelser SBS Radio Priser og betingelser 2012 Indholdsfortegnelse Priser og betingelser SBS Radio SBS Radio en stærk partner med stærke radiobrands 3 Hvorfor Radio? 3 Hvorfor medtage SBS Radio i jeres annoncering? 5 Priser

Læs mere

TV 2 NATIONALT NATIONALT

TV 2 NATIONALT NATIONALT NATIONALT PRODUKTER 9 PRISER 11 RABAT 13 GARANTI 19 GODTGØRELSE 19 BESTILLING AF REKLAMETID 20 BETALINGSBETINGELSER 23 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 8 1 PRODUKTER 1.1 NATIONAL REKLAMETID

Læs mere

Vi glæder os rigtig meget til 2015!

Vi glæder os rigtig meget til 2015! PRISER OG BETINGELSER 2015 Vi glæder os rigtig meget til 2015! Med indgangen til året står SBS Discovery Media stærkere end nogensinde og som en markant stærkere samarbejdspartner for vores annoncører.

Læs mere

PRISER OG BETINGELSER 2015

PRISER OG BETINGELSER 2015 PRISER OG BETINGELSER 2015 Priser og betingelser 2015 Side 1 /8 PRISER OG BETINGELSER 2015 ÅRSAFTALER Årsaftaler er en bindende aftale mellem annoncør og Modern Times Group MTG Limited ( MTG ) vedrørende

Læs mere

Priser og betingelser 2013

Priser og betingelser 2013 Priser og betingelser 2013 Masterchef Divaer i junglen Tattoo Salonen Redningskvinder Rædslernes nat For lækker til love Paradise Hotel Familien fra Bryggen Luksusfælden Priser og betingelser 2013 Årsaftaler

Læs mere

14 20 G T T M Like.tv

14 20 G T T M Like.tv Like.tv MTG TV PRISER OG BETINGELSER 2014 FORMEL 1 ET TON CASH LUKSUSFÆLDEN MASTERCHEF CHAMPIONS LEAGUE TATTOOSALONEN POLITIRAZZIA PRISER OG BETINGELSER 2014 ÅRSAFTALER Årsaftaler er en bindende aftale

Læs mere

RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING PRISLISTE

RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING PRISLISTE RadioAlfaSydfyn.dk RADIOANNONCERING VELKOMMEN Radio Diablo og Radio Alfa Sydfyn er hele det sydfynske områdes populære, kommercielle radiostationer. Vi sender til hele Sydfyn med to forskellige radiostationer,

Læs mere

TV 2 REGIONALT REGIONALT

TV 2 REGIONALT REGIONALT REGIONALT PRISER 25 REGIONERNE 26 TILLÆG 35 RABAT 36 GARANTIER 37 PROVISION/GODTGØRELSE 38 BESTILLING AF REKLAMETID 39 BETALINGSBETINGELSER 40 JURIDISK RÅDGIVNING 83 GENERELLE BETINGELSER 84 24 1 PRISER

Læs mere

bolius.dk Mediekit 2015 markedsgennemsnit journalistik loyale brugere > Klikrater over > Uvildig og troværdig > Højfrekvente og videncenter

bolius.dk Mediekit 2015 markedsgennemsnit journalistik loyale brugere > Klikrater over > Uvildig og troværdig > Højfrekvente og videncenter bolius.dk Boligejernes online videncenter Mediekit 2015 > Klikrater over markedsgennemsnit > Uvildig og troværdig journalistik > Højfrekvente og loyale brugere Bolius arbejder for at skabe øget Derudover

Læs mere

FM6 ANSØGNING Ansøgning om programtilladelse til den sjette jordbaserede FM-radiokanal

FM6 ANSØGNING Ansøgning om programtilladelse til den sjette jordbaserede FM-radiokanal FM6 ANSØGNING Ansøgning om programtilladelse til den sjette jordbaserede FM-radiokanal Ansøger: New Radio ApS RADIO 100 FM Rådhuspladsen 45 DK-1550 København V Offentlig udgave Kære Radio- og tv-nævn Vi

Læs mere

1.0. Medieinformation

1.0. Medieinformation Medieinformation 2014 Avis Pleasure-magasiner Business-magasiner Indstik Borsen.dk Pleasure.borsen.dk Tablet og smartphone Nyhedsbreve Børsen TV Inread Børsen Lørdag og Børsen Søndag Børsen Top1000 Annoncepriser

Læs mere

MEDIE KIT. Sidst opdateret 15. august 2014

MEDIE KIT. Sidst opdateret 15. august 2014 MEDIE KIT Sidst opdateret 15. august 2014 2014 Creative Group Aps Smedeholm 13C 2730 Herlev Tlf. 3137 3077 annoncering@creativegroup.dk CVR nr. 25614178 CreativeGroup.dk FotoTVlive.dk StilTV.dk Medie Kit

Læs mere

Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne vedr. digitale selvbetjeningsløsninger

Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne vedr. digitale selvbetjeningsløsninger Evaluering af Den fællesoffentlige kampagne vedr. digitale selvbetjeningsløsninger 2012/2013 Indhold 1. Om den fællesoffentlige kampagne...4 1.1. Om evaluatoren, MEGAFON...4 1.1.1. Formål og struktur...4

Læs mere

Man kan godt sælge biler pr. e-mail - en case om Peugeot 307

Man kan godt sælge biler pr. e-mail - en case om Peugeot 307 Man kan godt sælge biler pr. e-mail - en case om Ansvarligt bureau Annoncør Peugeot Forfattere Jeppe Hartmann Berggreen Mikkel Lippmann Bertrand Carton Executive Summary Advertising Effectiveness Award

Læs mere

Scooter Billboard Mediainformation

Scooter Billboard Mediainformation Scooter Billboard Mediainformation Scooter Billboard Scooter Billboard er det ideelle mobile outdoor medie, der bringer dit budskab til steder, hvor andre medier kommer til kort. Det er efterhånden velkendt,

Læs mere

Profil. Temaer: Møbler, belysning og indretning Køkken og bad Boligforandringer Trends

Profil. Temaer: Møbler, belysning og indretning Køkken og bad Boligforandringer Trends Annoncepriser Profil REDAKTIONEL PROFIL: BO BEDRE er Danmarks førende boligmagasin i position og oplag! De bedste journalister, fotografer og stylister sikrer den høje kvalitet og troværdighed i en eksklusiv

Læs mere

Mobilannoncering i Danmark. Markeds- og effektanalyse af mobilannoncering

Mobilannoncering i Danmark. Markeds- og effektanalyse af mobilannoncering Mobilannoncering i Danmark Markeds- og effektanalyse af mobilannoncering Danske Medier Februar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Mobilannoncering i Danmark 03 1. Executive Summary Overblik og ny viden 04

Læs mere

SØNDERBORGNYT SØNDERBORGS ANDET STØRSTE NYHEDS NET MEDIE

SØNDERBORGNYT SØNDERBORGS ANDET STØRSTE NYHEDS NET MEDIE SØNDERBORGNYT SØNDERBORGS ANDET STØRSTE NYHEDS NET MEDIE Kom i nærkontakt med dine lokale kunder i Sønderborg via web, mobil og Facebook. Med omkring 40.000 unikke læsere pr. måned har SønderborgNYT etableret

Læs mere

medieinformation my looks.dk

medieinformation my looks.dk medieinformation 2012 my looks.dk Information Trafik Portalen i tal Unikke besøgende: Sidevisninger: Visninger pr. besøg: Tid pr. besøg (gns.): 85.470 / md. 516.074 / md. 6,04 sider 5:45 min. Besøg fra

Læs mere

MEDIEUDVIKLINGEN 2006-7

MEDIEUDVIKLINGEN 2006-7 DR MEDIEFORSKNING Indholdsfortegnelse Tilbageblik på 2006 3 Tv-seningen er stabil Public service tv-kanalerne er stadigvæk dominerende Nye tv-kanaler i 2006 Tv på nettet 4 5 7 9 Fokus: nyheder Fokus: unge

Læs mere

Billag til Rapporten. Gruppe 7. En samling af de billag der bliver refereret til i rapporten.

Billag til Rapporten. Gruppe 7. En samling af de billag der bliver refereret til i rapporten. Billag til Rapporten Gruppe 7 En samling af de billag der bliver refereret til i rapporten. Indholdsfortegnelse INTERVIEWSPØRGSMÅL:... 3 TRANSSKRIBERING AF POSTEN:... 5 MAIL-INTERVIEW MED RUST... 17 TRANSSKRIBERING

Læs mere

Få flere tilfredse kunder, større omsætning og flere tilmeldte til dit nyhedsbrev

Få flere tilfredse kunder, større omsætning og flere tilmeldte til dit nyhedsbrev Juhlsens guide til online julehandel 5 gode råd til danske detailbutikker Få flere tilfredse kunder, større omsætning og flere tilmeldte til dit nyhedsbrev 1. Du kommer langt med god service God kundeservice

Læs mere

ÆRLIGE AMBITIØSE STOLTE VESTJYDER

ÆRLIGE AMBITIØSE STOLTE VESTJYDER ÆRLIGE STOLTE AMBITIØSE VESTJYDER VISION IDÉGRUNDLAG At skabe et regionalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i dameelitehåndbold. Ringkøbing Håndbold vil være elitecentrum for damehåndbolden

Læs mere

Landsdækkende markedsføring af Netmedier - Afsluttende rapport

Landsdækkende markedsføring af Netmedier - Afsluttende rapport Landsdækkende markedsføring af Netmedier - Afsluttende rapport Indholdsfortegnelse 1. Projektforslagets mål... 3 2. Målgruppe... 3 2.1 Målgruppebeskrivelse... 3 2.2 Kendskabsgrad hos målgruppen... 4 2.3

Læs mere

VERDEN ER BLEVET MERE KOMPLEKS. Få mest muligt ud af dine annoncekroner

VERDEN ER BLEVET MERE KOMPLEKS. Få mest muligt ud af dine annoncekroner VERDEN ER BLEVET MERE KOMPLEKS Få mest muligt ud af dine annoncekroner INDHOLD Verden er blevet mere kompleks et whitepaper om markedsføring af små og mellemstore virksomheder Dette whitepaper giver inspiration

Læs mere

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Cykler - Udstyr - Rejser - Træning Brochure 2015 Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Vest: 24. og 25. oktober Arena Midt Kjellerup Øst: 7. og 8. november Roskilde Kongrescenter

Læs mere

Årsrapport - Kodeks efter et år

Årsrapport - Kodeks efter et år Årsrapport - Kodeks efter et år Juni 2009 Kodeks for Fødevarereklamer Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Parterne bag Forum... 4 Baggrund... 5 Frivillighed virker... 6 Hjemmesiden... 7 Aldersgrænse...

Læs mere

Evaluering. Iværksætterkampagnen 2012 POWER til iværksættere og virksomheder i vækst

Evaluering. Iværksætterkampagnen 2012 POWER til iværksættere og virksomheder i vækst Evaluering Iværksætterkampagnen 2012 POWER til iværksættere og virksomheder i vækst Indhold 1. Indledning 2. Mål og hovedresultater 2012 3. Koncept for kampagnen 4. Evalueringens formål og metode 5. Kampagnens

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Strategiske anbefalinger Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

august 2009 Analyse og effekt af Hvid Zone kampagnen www.hvidzone.dk

august 2009 Analyse og effekt af Hvid Zone kampagnen www.hvidzone.dk august 2009 Analyse og effekt af Hvid Zone kampagnen www.hvidzone.dk Analyse og effekt af Hvid Zone kampagnen august 2009 www.hvidzone.dk Indledning Målet med Hvid Zone rekrutteringskampagne Undervisningsministeriet,

Læs mere