Et enestående område midt i København. Kvæsthus- og Sankt Annæ Projektet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et enestående område midt i København. Kvæsthus- og Sankt Annæ Projektet"

Transkript

1 Et enestående område midt i København Kvæsthus- og Sankt Annæ Projektet

2

3 VISIONEN LIVSKVALITET Sammenhæng i arkitektur og design Byrum med plads til mange slags oplevelser Gode parkerings- og trafikforhold Rekreativ håndtering af ekstrem nedbør Fremtiden omkring Kvæsthuspladsen Fremtiden omkring Sankt Annæ Plads VÆRDISKABENDE PROCESSER FREMTIDSSIKRING BAG OM PROJEKTERNE Om Realdania By

4 Visionen 2 VISIONEN Forbedret livskvalitet for alle gennem det byggede miljø er det overordnede succeskriterium for udviklingen af området omkring Sankt Annæ Plads og Kvæsthusmolen. Bedre byrum og et moderne p-anlæg skal øge livskvaliteten for borgerne, naboerne og brugerne af området i øvrigt. I det hele taget skal området være med til at skabe bedre sammenhæng mellem by og havn i takt med, at industrihavnen bliver til den rekreative havn. I projektområdet bliver visionen realiseret med fokus på at skabe rammer om et mangfoldigt byliv, et enklere og tryggere trafikalt miljø, parkering i et nyt anlæg under jorden samt klimatilpasning i forhold til skybrud. Og sidst, men ikke mindst, skal der skabes et arkitektonisk udtryk, der spiller sammen med det omgivende byområde. I det praktiske arbejde opnås der udvikling og forandring gennem: Partnerskaber og netværk, der møder samarbejdspartnerne professionelt, respektfuldt og ligeværdigt. Dialog og viden, der på tværs af faglige kompetencer, lokale interessenter, naboerne og de kommende brugere af området kan være med til at kvalificere arbejdet. Opsøgende og proaktiv indsats for at være med til at stimulere udviklingen i området og sammenhængene langs havnen. LIVSKVALITET Åbenhed og transparens for at sikre størst muligt kendskab til og forståelse for projektet og de fremtidige muligheder i området. VISIONEN VÆRDISKABENDE PROCESSER FREMTIDSSIKRING Når udviklingen af byområder lykkes, skaber de, i al deres kompleksitet, forbedret livskvalitet. Værdiskabende processer er præget af, at parterne samarbejder tværgående og åbent. Det øger projektets kortsigtede succes. Byer bliver imidlertid aldrig helt færdige. Derfor afhænger den langsigtede succes af, om fortsat udvikling og drift tænkes aktivt ind i projektet. Livskvalitet, værdiskabende processer og fremtidssikring går hånd i hånd. Og det er de grundlæggende ingredienser i fortællingen om udviklingen af området omkring Sankt Annæ Plads og Kvæsthuspladsen.

5 3 Bryggebroen Havnebadet Kalvebod Bølge Den kommende Cirkelbro Det kommende Bryghusprojekt Den kommende Trangravsbro og Proviantbro Parken ved Havnegade Den kommende Inderhavnsbro Det kommende Kvæsthusprojekt Det kommende Sankt Annæ Projekt I disse år bliver der gennemført mange projekter ved havnen. Nye broer skal forbedre sammenhængen på langs og på tværs af vandet. Og en række nye projekter bidrager med nye oplevelser og livskvalitet. Kvæsthus- og Sankt Annæ Projektet indgår naturligt i denne udvikling. På kortet er de mest markante projekter markeret.

6 Livskvalitet 4 LIVSKVALITET

7 Byer er for mennesker. Vi søger at møde behov og forventninger til bylivets kvalitet bedst muligt for alle de mennesker, der nu og fremover anvender det fornyede område. Behovene og forventningerne afdækkes gennem vedvarende og åben dialog. En dialog, som også er forudsætningen for et tillidsfuldt samarbejde mellem projektets aktører. Fokus har været på livskvalitetsparametre som varieret og interessant byliv, sammenhæng i arkitektur og planlægning, attraktive parkeringsforhold under jorden, et godt trafikalt miljø samt sikring mod skybrudsregn. 5

8 Livskvalitet 6 Sammenhæng i arkitektur og design De nye pladser befinder sig mellem to historiske bydele. På den ene side det livlige og farverige Nyhavn med beværtninger og gang i gaden. På den anden side den smukt planlagte og anlagte Frederiksstad; et landmærke i europæisk arkitekturhistorie. Og midt på Kvæsthuspladsen ligger Skuespilhuset, der med sit ikoniske udtryk udgør den største moderne tilføjelse til området. Arkitektonisk vil de besøgende opleve høj kvalitet, helhed og sammenhæng også i forhold til Frederiksstaden, Middelalderbyen og havnen. Kvæsthusmolens rå belægning og enkle formgivning markerer byens genindtagelse af havnen. En 500 meter lang og storslået plads ved vandet med et moderne p-anlæg nedenunder. Når de parkerede biler forsvinder fra overfladen, bliver der plads til at udvide fortovene på Sankt Annæ Plads og til at forlænge trærækken helt ned til vandet. Undervejs bliver der mulighed for flere rolige ophold i det nye grønne anlæg. Billedligt talt bliver det grønne trukket helt ud til det blå. Alle materialer og overflader i området udvælges, så de er robuste og kan tåle både trafikken og det fremtidige byliv. Belægningen af mørk, rillet beton i store felter på hele Kvæsthuspladsen spiller op imod Skuespilhusets mørke facader. Den bidrager i sig selv til at skabe samling omkring pladsen, der bliver en af byens største. Tombak (en legering af kobber og zink) på pavilloner og de rustne afvandingsriste på Kvæsthuspladsen giver farvemæssigt historiske mindelser til det mørke træ fra tidligere tiders bolværk og træskibe. Det samles op af det store trædæk, der kommer til at udgøre kyssetrappen i bunden af Kvæsthusbassinet. Nordisk granit på fortove og afgrænsninger på Sankt Annæ Plads, i Kvæsthusgade og til hele belægningen af Nyhavn Øst fastholder byens historiske træk. Belægningsmaterialerne står i fin kontrast til beplantningen i det grønne areal med bede med skilla (løgplanter), stauder og græs, de mange nye lindetræer på Sankt Annæ Plads samt træsorten tretorn, der plantes i Kvæsthusgade.

9 7 Molens mørke, rå belægning og enkle, stærke formgivning giver en klar sammenbinding af by og havn. Den formidler mødet mellem den klassiske Sankt Annæ Plads og det middelalderlige Nyhavn med havnen og molen. Sammenhæng i området understøttes af gennemtænkt design og materialevalg. Bedene i den grønne midterakse af Sankt Annæ Plads plantes til med blåblomstrende løgplanter og staudier i varierende højder. Mellem staudebedene bliver der anlagt opholdsnicher og passager.

10 Livskvalitet 8 Byrum med plads til mange slags oplevelser Ud over de valgte materialers kvalitet og robusthed er designet og indretningen af byrummene styret af ønskerne om forskellig intensitet i bylivet i de forskellige dele af området. Fra det stille hverdagsbyliv i de bløde haverum op mod Bredgade. Over udeserveringen langs vandet i Nyhavn Øst. Til de store events, forestillinger og vinterhalvårets blæsevejr, som Kvæsthuspladsens hårde belægning lægger gulv til. Der er arbejdet meget med at få alle områdets forskelligheder til at hænge sammen. At skabe overgange, men også selvstændige rum. Og at skabe overbevisende adgang til gode oplevelser ved havnen. Som bruger skal man opleve, at området er fleksibelt og robust hele året. Selvom de fleste udendørs aktiviteter helt naturligt vil foregå i sommerhalvåret, vil hele området byde på fine oplevelser året rundt. Livet på Sankt Annæ Plads vil være præget af pladsens grønne, storslåede og stilfærdige langsomhed. Fra de intime haverum ved Bredgade, hvor man under trækronerne kan læse en bog, tænke over livet eller føre en god samtale. Videre ned ad pladsen, hvor børnene kan lege, eller de voksne kan udfordre sig selv på aktivitetspladsen. Til de løse møbler oppe mod Toldbodgade, hvor man kan arrangere en spontan picnic. For enden af Sankt Annæ Plads, ud mod Kvæsthuspladsen, møder den besøgende himmel, horisonter og vand. Her starter oplevelsen også for bilisterne, når de kører ned i det lyse og højloftede p-anlæg. Oplevelsen under molen forbindes af rulletrapper med oplevelserne på overfladen. Til den ene side inviterer kyssetrappen med sine træoverflader til ophold ved vandet. Og til den anden side kan de besøgende bevæge sig ud på molens rå, mørke betonbelægning, der er omgivet af vand på tre sider. På molen er det muligt at nyde fx en kop kaffe eller en is mellem Kvæsthuspladsens pavilloner. Måske går turen ud for at mærke vejret og nyde udsigten. Eller for at opleve, hvordan scenetårnet langt ude på molen bliver til fikspunktet i en større event eller forestilling på pladsen. Mod syd møder Kvæsthuspladsen den østlige del af Nyhavn. Her får Skuespilhuset faciliteter til at holde mindre, udendørs forestillinger. Den sidste del af Nyhavn bliver renoveret efter de samme overordnede principper, som vi kender fra resten af Nyhavn. Det vil sige med granitbelægning og plads til udeservering. Bag Skuespilhuset vil en grøn Kvæsthusgade fungere som trafikforbindelse for især de cyklister og fodgængere, der tager den direkte vej fra Nyhavn til Kvæsthuspladsen.

11 9 Kyssetrappen og området mellem pavillonerne bliver indrettet med siddepladser og mulighed for at komme tæt på vandet. Her er der plads til det mere intime, sociale byliv. Derudover fungerer området som et trafikalt knudepunkt, hvor både biler, fodgængere og cyklister krydser hinanden omkring nedkørslen til p-anlægget. Enten for at komme til Kvæsthuspladsen eller på vej videre i byen. Kvæsthusmolen bliver byens nye, eventyrlige scene. 250 meter lang og 50 meter bred. Belægningen af rå, mørk rillet beton i store felter får forankringspunkter til fx telte, scenetårn til forestillinger og en række pavilloner langs Kvæsthusbassinet. Kort sagt: Her er plads til både en stille caféservering og store events med tusinder af mennesker. Haverummene på Sankt Annæ Plads inviterer til det mere hverdagsagtige og eftertænksomme byliv. Man kan slå sig ned mellem træerne, i græsset og i de løse stole. Eller man kan gå en tur.

12 Livskvalitet 10 Gode parkeringsog trafikforhold Livskvalitet er også lig med adgangsmuligheder for alle uanset transportmiddel og personlig fysisk formåen. Som cyklist og fodgænger vil man opleve, at hele trafikdesignet også tilgodeser de bløde trafikanter. Fortovene er brede, så der er god plads til at promenere. På Sankt Annæ Plads er der kun en enkelt smal, kombineret cykel- og bilvej i hver retning. Bilisternes hastighed er lav på grund af den smalle cykel- og bilvej, og når der er cykler, må bilisterne tilpasse sig cyklisternes hastighed, da der ikke er plads til at overhale. Toldbodgade og Bredgade er de primære gennemkørselsveje i området. Det er også herfra, beboerne og brugerne af p-anlægget under molen vil komme til området. Venstresving er forbudt fra Toldbodgade op ad Sankt Annæ Plads i vestgående retning, hvilket begrænser den gennemkørende trafik og reducerer antallet af biler på pladsen betydeligt. I det hele taget forsvinder den såkaldte søgetrafik, når parkerings- pladserne bliver nedlagt i Sankt Annæområdet og folk kører direkte ned i det underjordiske p-anlæg for at parkere. Der er stadig mulighed for at betjene området med bybusser, men holdepladser for turistbusser er fravalgt. Fra havnesiden er der adgang med småbåde, kanalrundfart, havnebus, vandtaxi m.m. til glæde for pendlere og turister. Fremtidssikrede parkeringsløsninger Et parkeringsanlæg i tre etager med plads til 500 personbiler bliver anlagt under Kvæsthusmolen. Det underjordiske parkeringsanlæg bliver lyst, venligt, let at orientere sig i og enkelt at benytte. Kvaliteterne fra overfladen bliver trukket med ned i anlægget, som også skal være en del af oplevelserne i området. I det store forbindelsesrum, som strækker sig i hele anlæggets længde, bliver der arbejdet med kunstnerisk belysning og muligheden for kulturelle arrangementer. Generelt bliver parkering på overfladen nedlagt i området. Med undtagelse af en række pladser til afsætning og korttidsparkering mv. for at tilgodese beboerne, ambassaderne og brugerne af områdets ejendomme. Området bliver indrettet til hverdagsbrug. Det vil sige, at der bliver opsat stativer til cykler, som dækker det daglige behov. I alt bliver der indrettet flere end 200 faste pladser til cykelparkering, hvoraf ca. 50 vil være i Kvæsthusgade lige bag Skuespilhuset. Ved større arrangementer er der mulighed for at etablere særlige cykelparkeringsområder på Kvæsthuspladsen. Mindre både og store sejlskibe kan lægge til kaj inde i bassinet og på ydersiden af molen. Det gør Kvæsthusmolen til et af de få steder i indre by, hvor man stadig kan fornemme den gamle trafikhavn.

13 pladser til cykelparkering vil blive indrettet i området. Nedkørslen til p-anlægget er et trafikalt knudepunkt i området. Designet er udført, så hastigheden holdes nede, og især cyklister og bilister har godt overblik over hinanden. Forlængelsen af trærækken på Sankt Annæ Plads skjuler nedkørslen og giver en smuk grøn bagvæg ud mod Kvæsthusbassinet. 500 parkeringspladser rummer det nye parkeringsanlæg. Vejprofilet i hver side af Sankt Annæ Plads er kun 3 meter bredt og er indrettet til lav hastighed. Sammen med den ringe trafikbelastning giver det cyklisterne prioritet på vejbanen og sikker trafikafvikling i området. Det tre etager høje forbindelsesrum bliver hovedattraktionen i parkeringsanlægget. Fra alle dæk er det let at orientere sig og finde vej op. P-båsene er malet i grønne nuancer som reference til vandet.

14 Livskvalitet 12 tag- og fortovsvand vejvand renses før udløb i havnen vejvand renses før udløb i havnen tag- og fortovsvand Hovedgrebet i klimasikringen er at gøre hele Sankt Annæ Plads skålformet. Det tilfører både nye kvaliteter til bylivet og leder sammen med rør under kørebanen effektivt skybrudsvandet ned mod havnen. I den endelige udformning vil der også være bede i midten. Området bliver klimasikret, så det kan håndtere nedbøren fra 100-års regn fra et opland på 18 hektar. De blå linjer viser, hvor vandet ledes væk. skybrudsvand i rør skybrudsvand i grønt areal skybrudsvand i rør

15 13 Rekreativ håndtering af ekstrem nedbør Afledning af regnvand er blevet et nyt livskvalitetsparameter i byens rum. Den gamle by skal tilpasses ændrede klimaforhold, som vil byde på mere ekstrem nedbør. Vandet skal først og fremmest ledes effektivt væk fra især bygninger og kældre for at undgå dyre skader på de historiske bygninger og beboernes ejendele. Men ombygningerne byder også på nye rekreative muligheder i byens rum. husgade får til gengæld glæde af hverdagsregnen, så borgerne kan nyde de smukke træer hver dag. I hele projektet er der arbejdet systematisk med at kombinere den tekniske håndtering af regnvandet med forbedringer af byrumskvaliteterne. På den måde øges udbyttet af investeringen for både byen og borgerne. Kvæsthusgade bliver skybrudssikret, og der bliver plantet træer og gjort plads til cykelparkering. Sankt Annæ Plads ligger lavere end omgivelserne, herunder kajkanterne til havnen. Derfor oplevede beboerne betydelige oversvømmelser ved skybruddet den 2. juli Løsningen er, at hele pladsen i forbindelse med ombygningen forsynes med underjordiske rør, der leder en del af regnvandet ud i havnen. Endvidere anlægges hele pladsen med en skålform og yderligere en forsænkning mellem træerne Til hverdag holder regnvandet græs, bede og træer frodige. Kanterne langs forsænkningen giver nye siddepladser og er med til at afgrænse de grønne anlæg, så de opleves som intime. I forbindelse med ekstreme regnskyl forvandles forsænkningen og pladsen i øvrigt til en flodseng. Vandet samler sig og løber som en flod ned mod Kvæsthusmolen og via underjordiske rør ud i havnen. Statistisk set sker det en gang for hver 100 år. Og selvom det vil give skader på pladsens planter, er det meget bedre og billigere, end at vandet ender i kældrene. På samme måde anlægges der forsænkninger i belægningen i både Kvæsthusgade og Nyhavn Øst, hvor store vandmængder kan samle sig i å-løb og ledes mod havnen. Træerne i Kvæst-

16 Livskvalitet 14 Fremtiden omkring Kvæsthuspladsen NYHAVN 1 2 Gennemgående belægning Pladsen får i hele sin længde en belægning af mørk, rillet beton i store felter fra Nyhavn til molespids. Nedkørsel Nedkørslen til parkeringsanlægget er placeret på Sankt Annæ Plads tæt på Skuespilhuset og Kvæsthusgade. Den bliver lys og venlig. KVÆSTHUSMOLEN SYD KVÆSTHUSG SKUESPILHUS 3 Anløb for havnerundfarten Der kommer til at være billetsalg og plads til, at flere turbåde kan anløbe molen samtidig. 4 Kyssetrappe 65 meter bred i træ og med nærkontakt til Kvæsthusbassinet. 1 5 Pavilloner Pavillonerne giver plads til servering og underholdning. Imellem dem opstår der mindre, fleksible rum, hvor man kan slå sig ned. 6 Underjordisk p-anlæg P-anlægget under jorden bliver lyst, får højt til loftet og bliver en oplevelse i sig selv.

17 SKT ANNÆ PLADS 15 Rampe til parkering 2 4 Kyssetrappe KVÆSTHUSBASSINET ADE Anløb småbåde 7 Verdens største skoleskib 1 ET Rulletrappe fra p-anlæg Ovenlys over forbindelsesrum KVÆSTHUSMOLEN NORD Molespids 3 Anløb turbåde Krigsskib Esbern Snare Anløb for små og store skibe Med Kvæsthusbassinets dybe vand er molen særlig velegnet til anløb for de helt store sejlskibe. Flere steder bliver der også indrettet til anløb for småbåde. Scenetårn Et centralt scenetårn rummer tekniske installationer og garderobe til forestillinger og større events. Molespidsen Molen hælder på det sidste stykke, så molespidsen ender tæt på vandoverfladen.

18 Livskvalitet 16 Fremtiden omkring Sankt Annæ Plads Sankt Annæ Plads Pladsen bliver grønnere og bredere. Trærækken forlænges helt ned til Kvæsthusmolen. Og fortovene får promenadebredde med plads til udeservering Staudebede I det grønne, forsænkede anlæg kommer der nye staudebede. Der er plads til at gå imellem dem eller slå sig ned. Og blå skilla-løgplanter udgør et blomstrende bunddække om foråret. Plads til leg og aktivitet Legepladsen bliver for mindre børn. De store børn og voksne kan udfordre sig selv i aktivitetsområdet ved siden af. Eller sætte sig i en af de mange løse stole på pladsen. Skybrudssikring Vandet fra ekstreme regnskyl løber i det forsænkede areal mellem træerne og ender i underjordiske rør, før det løber ud i havnen. 5 Trafik Trafikdesignet er tilrettelagt efter fodgængere og cyklister. Smalle vejbaner på hver side af pladsen giver sikker trafik og lav fart. Adgang til parkeringsanlægget sker primært via Toldbodgade. 6 Nedkørslen til parkeringsanlægget Rækken af grønne træer fortsætter helt ned forbi nedkørslen til parkeringsanlægget. 7 Kvæsthusgade Gaden bliver en attraktiv forbindelsesvej for fodgængere og cyklister. Mellem rækken af nye træer bliver der anlagt cykelparkeringspladser.

19 meter med brede promenadefortove m 2 grønt areal. 8 Nyhavn Den sidste del af Nyhavn bliver renoveret i stil med resten af Nyhavn. Granitbelægningen møder Kvæsthuspladsens belægning i mørk, rillet beton ved 71 Nyhavn Hotel. 8

20 Værdiskabende processer 18 VÆRDISKABENDE PROCESSER

21 Byer skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er den grundlæggende tankegang bag arbejdet med byudvikling og fornyelse. Helt fra de tidligste faser af et byudviklingsprojekt er det vigtigt at lytte til borgernes og interessenternes ønsker og behov, fordi det skaber de bedste rammer for livskvaliteten. Dialogen giver større forståelse og ejerskab i forhold til både udviklingsprocessen og det færdige projekt. Der kommer værdifuldt og konkret input til projektets faktiske indhold. Og det er Kvæsthusselskabets erfaring, at mødet mellem byudviklerne, borgerne, interessenterne og de faglige rådgivere udfordrer alle parter i positiv retning. 19

22 Værdiskabende processer 20 Partnerskaber og netværk Udviklingen af området sker i samarbejde med ejerne af de arealer, der ombygges Kulturministeriet og Københavns Kommune. Hertil kommer Hovedstadens Forsyningsselskab (HOFOR) som bidrager med skybrudssikring af området samt By og Havn, der har anløbsretten til molen. Og en række naboer, som hotellerne, samt store grundejere, som Jeudan, Lauritzen og Dansk Sygeplejeråd, der alle er direkte påvirket af ændringerne både under og efter ombygningerne. De har fra starten været tæt inddraget for at sikre et fælles ejerskab til projektet, men også for at sikre, at alle partnernes interesser er kendte og kan indarbejdes i projektet som en del af en værdiskabende udviklingsproces. Der holdes løbende møder mellem bygherre og de enkelte parter. Desuden inviteres alle også med til de processer og den dialog, der foregår ved de åbne borgermøder. Faglige rådgivere Byudvikling er en kompleks proces, der kræver mange forskellige faglige kompetencer. Arkitekter, landskabsarkitekter, ingeniører, økonomer, jurister, revisorer mfl. har vigtige bidrag. I arbejdet er rådgiverne blevet inddraget så tidligt og så parallelt som muligt. Det bidrager til at udvikle et helstøbt projekt, der løfter alle de tilstræbte kvaliteter til et højere niveau. Naboer og brugere Borgerne i området og andre interesserede er blevet inddraget aktivt i arbejdet. Det er dem, der bliver de primære brugere. Og det er deres livskvalitet, der skal forbedres med projektet. Det Kongelige Teater har afholdt Ofelia Beach i tre år, hvor der er høstet mange erfaringer med, hvad Kvæsthuspladsen kan tilbyde borgerne. Sankt Annæ Projektet blev født med en bylivsundersøgelse og workshops mellem borgere, interessenter, faglige rådgivere og bygherre. Hele formålet er at sikre, at områderne bliver tilpasset det byliv, brugerne ønsker sig, og ikke omvendt. Dialogen er med til at sikre en større anerkendelse af de forskellige behov og forventninger, der vil være til udviklingen af området. Investorer Også omkring finansieringen er der etableret et bredt samarbejde. Realdania finansierer hele ombygningen over og under Kvæsthusmolen. Ombygningen i Sankt Annæområdet, Nyhavn Øst og Kvæsthusgade finansieres i et samarbejde mellem Realdania, Københavns Kommune, HOFOR, Jeudan, Lauritzen Fonden, Oticonfonden, 15. Juni Fonden og AugustinusFonden. Samarbejdet på finansieringssiden er også værdiskabende i dobbelt forstand.

23 21 Plads til debatten og opfølgning på tidligere diskussioner sikrer gennemsigtighed, og at borgernes ønsker bliver hørt i processen. Ofelia Beach havde i tre år midlertidig bopæl på Kvæsthusmolen. Strandbar, loungemøbler, cafe og plads til Sandskulpturfestival, EM-fodbold og andre events. Et midlertidigt eksperiment, der har vist, at pladsen kan fungere som trækplaster og en fleksibel ramme om både store og små aktiviteter.

24 Fremtidssikring 22 Fremtidssikring

25 23 Byer bliver aldrig helt færdige. Tværtimod er attraktive byområder kendetegnet ved at være i en evig og levende udvikling. Derfor stopper realiseringen af visionen for området omkring Sankt Annæ Plads og Kvæsthuspladsen heller aldrig. For ligesom byen selv er livskvalitet ikke statisk. Det er vigtigt, at parterne bag et byudviklingsprojekt organiserer sig robust og langsigtet. Drift, udvikling af aktiviteter, brugerinddragelse og samarbejde med de øvrige aktiviteter langs havnen skal i virkeligheden først for alvor bevise deres værd, når den røde snor er klippet over, og det formelle projekt er afleveret. Et levende byområde bevarer og udvikler borgernes og brugernes livskvalitet.

26 Fremtidssikring 24 Sommerhygge på kajen ved Kvæsthusbassinet. Bryant Park på Manhattan i New York bliver drevet som et såkaldt BID Business Improvement District.

27 25 Fremtiden med værdiskabende processer Kvæsthus- og Sankt Annæområdet er færdigbygget i Derefter bliver arealerne overdraget til henholdsvis Kulturministeriet og Københavns Kommune, mens Realdania sælger p-anlægget til en privat investor inden for en kortere årrække. I alt bliver der investeret ca. 700 millioner kroner i at forbedre borgeres og brugernes livskvalitet i området. Livskvaliteten folder sig imidlertid ikke nødvendigvis ud af sig selv. Det er vigtigt, at brugen af området bliver hjulpet i gang. At de værdiskabende processer fortsætter. At livskvaliteten fremtidssikres, blandt andet ved at udvikle nye samarbejder mellem offentlige og private parter. Mulighederne skal afsøges For Kvæsthuspladsen er der udarbejdet analyser af fremtidige arrangementsniveauer og -koncepter for molen. Der foreligger også overslag over driftsudgifterne. Alligevel er det vanskeligt at vurdere på forhånd, hvor attraktiv Kvæsthuspladsen vil være for arrangører og borgere. Det kræver praktisk erfaring med driften. Derfor vil det være vigtigt at forlænge de værdiskabende processer også efter den formelle indvielse. I udlandet findes der allerede flere eksempler på offentlige og private samarbejder om drift, vedligehold og udvikling af offentlige byrum. Lokalt etableres der foreninger af grundejere, beboere mfl., som via et kontingent bidrager til udviklingen af lokalområdet. Selvom afsættet for det meste er renhold og vedligehold, udvikler samarbejdet sig hurtigt til mere. Lokalområdet bliver i stand til at give kvalificerede bidrag til kommunens ønsker om borger- og kundefokus og bliver selv en aktiv del af en værdiskabende proces. De udenlandske erfaringer kan give inspiration til den fremtidige drift og vedligehold i området. Pilotprojekt om fremtidens drift og vedligehold I 2013 gennemførte Realdania et pilotprojekt, som har til formål at belyse fremtidige muligheder for offentligt-privat samarbejde i Danmark. Fokus er på udvikling af drift og vedligeholdelse af offentlige byrum med afsæt i de lokale rammer, som området er en del af. Pilotprojektet er inspireret af de såkaldte Business Improvement Districts (BIDs) som blandt andet kendes fra Manhattan i New York. I erkendelse af, at de offentlige budgetter tilsyneladende ikke slog til, blev det gjort lovligt at opkræve et ekstra kontingent fra grundejerne i et afgrænset fysisk område. Beslutningen forudsætter mere end 50 % tilslutning blandt grundejerne, og pengene er øremærket til udvikling, vedligehold og renhold i området. Modellen anvendes i dag i mange lande.

28 Kvæsthusselskabet 26 Bag om projekterne Realdania Realdania By Om Kvæsthusselskabet Kvæsthusselskabet A/S er et datterselskab til Realdania By og står for Kvæsthusprojektet. Kvæsthusprojektet styres af en styregruppe med repræsentanter fra både Kulturministeriet/Det Kgl. Teater, Realdania og Realdania By. Styregruppen indstiller beslutninger til hhv. Kvæsthusselskabets bestyrelse og Kulturministeriet. Arbejdet med Kvæsthusprojektet begyndte i Det forventes at stå færdigt i sommeren Omdrejningspunktet for både Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet er ønsket om at forbedre livskvaliteten for alle gennem det byggede miljø. Det ligger i forlængelse af den ambition, der driver Realdanias arbejde. Kvæsthusprojektet består af to delprojekter hhv. pladsen og det underjordiske parkeringsanlæg. På pladsen er Kulturministeriet/Det Kgl. Teater bygherre, mens Kvæsthusselskabet er bygherre for det underjordiske parkeringsanlæg. Det samlede budget for Kvæsthusprojektet er ca. 590 mio. kr. På det praktiske plan vil Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet skabe rum for et mangfoldigt byliv, skabe et enklere trafikalt miljø, sikre klimatilpasning i forhold til skybrud og sidst, men ikke mindst, skabe et arkitektonisk udtryk, der spiller sammen med det omgivende byområde. Lundgaard & Tranberg Arkitekter har stået for den arkitektoniske og designmæssige planlægning af Skuespilhuset, Kvæsthuspladsen og det underjordiske parkeringsanlæg. For at sikre sammenhængen i planlægningen i området er Lundgaard & Tranberg Arkitekter også valgt som hovedrådgiver ved udformningen af Sankt Annæområdet. Udviklingen af Sankt Annæområdet er sket på baggrund af Schønherr landskabsarkitekters oplæg til arkitektoniske og bylivsmæssige helhedsgreb. Schønherr er totalrådgiver på færdiggørelsen af Sankt Annæ Projektet. Kvæsthusselskabet Kvæsthusprojektet Sankt Annæ Selskabet Sankt Annæ Projektet

29 27 Om Sankt Annæ Selskabet Sankt Annæ Selskabet er et selvstændigt selskab under Kvæsthusselskabet og står for Sankt Annæ Projektet. Sankt Annæ Selskabet er organiseret med en styregruppe med repræsentanter fra Københavns Kommune, HOFOR og Realdania By. Planlægningen af projektet startede i 2012, og den endelige projektplan blev godkendt i Københavns Borgerrepræsentation i august Projekteringen begyndte i september Anlægsarbejdet går i gang i sommeren 2014, og projektet forventes at stå færdigt i efteråret Sankt Annæ Projektet udvikles og finansieres af Realdania, Københavns Kommune, HOFOR og følgende private donorer: Augustinus Fonden Oticon Fonden 15. Juni Fonden Lauritzen Fonden Jeudan Jeudan har stået for etablering af den private finansiering. Det samlede budget for Sankt Annæ Projektet er ca. 125 millioner kr. Heraf udgør skybrudssikringen ca. 45 millioner kr. Finansieringen af Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade og Nyhavn Øst er på plads. Der er udformet et samlet projekt for fornyelsen og klimasikringen af Strandstræderne. Denne del af projektet er ikke finansieret endnu.

30 Kvæsthusselskabet 28 Om Realdania By Realdania By er et helejet Realdaniaselskab, der arbejder gennem filantropiske investeringer i arealer til byudvikling og involverer sig i beslutningsprocesserne allerede fra de tidligste faser, når rammerne for et nyt byområde bliver skabt. Hovedformålet med arbejdet er at sikre kvalitet i byudviklingen i bredeste forstand. Partnerskabsprojekter Realdania By arbejder i tætte partnerskaber ofte med kommuner. Det bærende princip er fælles ejerskab. Og via bestyrelse, styregruppe og direktion er der konstant fokus på at sikre dialog, demokratisk forankring og professionel håndtering af byudviklingen. Ud over Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet er Realdania By p.t. aktivt engageret i fire store partnerskabsprojekter om byudvikling: FredericiaC, Køge Kyst, Ringkøbing K og NærHeden i Høje-Taastrup Kommune. Viden og kompetence Realdania By arbejder desuden for at opbygge og formidle viden og kompetence inden for byudvikling og byomdannelse i håb om at kunne inspirere andre, der arbejder med byudvikling i Danmark. Det sker bl.a. gennem publikationer og webværktøjer. Læs mere om Realdania By på

31

32 Kvæsthusselskabet Kvæsthusgade København K Telefon: Tekst: asbjørnjensen Luftfoto: Dragør Luftfoto Kort: B14 Renderinger: Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S og Schønherr Fotos: Søren Svendsen og Det Kongelige Teater Referencefotos: Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S og Schønherr Design: Make Tryk: ArcoRounborg A/S

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

INSPIRATION TIL byudvikling

INSPIRATION TIL byudvikling INSPIRATION TIL byudvikling INSPIRATION TIL byudvikling Fra parallelkonkurrencerne i byudviklings projekterne Køge Kyst og FredericiaC FORORD Indhold Hvad er det, der gør, at et nyt byområde bliver levende,

Læs mere

KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER VISION, BAGGRUND OG PROJEKTER

KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER VISION, BAGGRUND OG PROJEKTER KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER VISION, BAGGRUND OG PROJEKTER 2 3 Dette er et visionskatalog for arbedet med klimatilpasning og skybrudssikring i Klimakvarter i Skt. Kjelds Kvarter på Østerbro. Klimakvarter

Læs mere

Opsamling fra borgermøde afholdt d. 17. januar 2013

Opsamling fra borgermøde afholdt d. 17. januar 2013 Til Borgermøde om Sankt Annæ Projektet 18. januar 2013 Fra Kvæsthusselskabet ddd Opsamling fra borgermøde afholdt d. 17. januar 2013 Kvæsthusselskabet havde inviteret naboer og interessenter til borgermøde

Læs mere

INVITATION OG INSPIRATION TIL KOMMUNER OG FORSYNINGSSELSKABER VANDPLUS SØG STØTTE TIL AT FÅ BYLIV UD AF KLIMATILPASNING!

INVITATION OG INSPIRATION TIL KOMMUNER OG FORSYNINGSSELSKABER VANDPLUS SØG STØTTE TIL AT FÅ BYLIV UD AF KLIMATILPASNING! INVITATION OG INSPIRATION TIL KOMMUNER OG FORSYNINGSSELSKABER VANDPLUS SØG STØTTE TIL AT FÅ BYLIV UD AF KLIMATILPASNING! 1. FORORD OG VISION 5 2. BAGGRUND 7 3. POTENTIALER OG UDFORDRINGER 8 Nødvendigt,

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

Byliv, Trafik & Vand. På Skt. Annæ Plads, Strandstræderne og Kvæsthusgade

Byliv, Trafik & Vand. På Skt. Annæ Plads, Strandstræderne og Kvæsthusgade På Skt. Annæ Plads, Strandstræderne og Kvæsthusgade Særpræg og identiteter idag Tre typer byrum Området er overordnet karakteriseret ved tre markante og forskelligartede typer byrum, som af historiske

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR NØRREBRO, 2012 Udarbejdet af: Nørrebro Lokaludvalg med bistand fra Miljøpunkt Nørrebro

TRAFIKPLAN FOR NØRREBRO, 2012 Udarbejdet af: Nørrebro Lokaludvalg med bistand fra Miljøpunkt Nørrebro BYRUMSPLAN NØRREBRO 2012 TRAFIKPLAN FOR NØRREBRO, 2012 Udarbejdet af: Nørrebro Lokaludvalg med bistand fra Miljøpunkt Nørrebro Fotos: Nørrebro Lokaludvalg (Med mindre andet er anført) Layout: Nørrebro

Læs mere

projektbeskrivelse for Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads Projektnr. 01188

projektbeskrivelse for Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads Projektnr. 01188 projektbeskrivelse for og Skt. Kjelds Plads Projektnr. 088 November 20 PROJEKTBESKRIVELSE for og Skt. Kjelds Plads Indhold 2 5 6 7 8 9 0 2 5 6 7 8 Opgaven Projektets fysiske afgrænsning Vision for opgaven

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

Kvarterplan 2014-2019

Kvarterplan 2014-2019 Kvarterplan 2014-2019 1 Udgivet af grafik og layout fotos tegninger Områdefornyelsen Nørrebro 2014 Birgitte Wester Københavns Kommune, Ursula Bach, Anja Meier Sandreid, DYRK Nørrebro, TagTomat, Bo Grønlund

Læs mere

Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret

Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret 2013 2018 Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret 2013 2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen: 18. marts 2013 Godkendt af Ministeriet for By, Bolig

Læs mere

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København.

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. hvorfor lommeparker? 2 Lommeparken spiller med på lokalområdets identitet og stedets historie Lommeparken giver plads til motion og leg i byens

Læs mere

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk GLADSAXE Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse Hvad er en planstrategi 2 Hvordan er strategien bygget op 2 Forord 3 Storby i vækst 4 Levende Gladsaxe 6 Gladsaxe i forandring

Læs mere

FREMTIDENS BISPETORV

FREMTIDENS BISPETORV Udviklingsplan i relation til at skabe liv gennem aktiviteter og arrangementer Maj 2015 1 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER Aarhus Teater ønsker, at der som led i den igangværende arkitektoniske udvikling af Bispetorv

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling.

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. Håndbog i projektudvikling Realdania Jarmers Plads 2 1550 København V Udgivet 2014 Projekthåndbogen er udarbejdet

Læs mere

Strækningen fra Christmas Møllers plads til Holmbladsgade bliver opgraderet og forskønnet.

Strækningen fra Christmas Møllers plads til Holmbladsgade bliver opgraderet og forskønnet. AMA RØSTEN UDGIVES AF AMAGER ØST LOKALUDVALG 16. ÅRGANG NR. 83 SEPTEMBER 2014 BUDGETFORLIG 2015 GODE NYHEDER PÅ VEJ TIL BORGERNE I AMAGER ØST 32,2 mio. kr. til opgradering og forskønnelse af Amagerbrogade,

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSE 2015-2020 / MARIBO

OMRÅDEFORNYELSE 2015-2020 / MARIBO OMRÅDEFORNYELSE 2015-2020 / MARIBO KOLOFON PROGRAM: Program for områdefornyelsen Maribo er udarbejdet af Udvikling og Erhverv, Lolland Kommune, i samarbejde med ETN Arkitekter og Byskab. Forår 2015 GRAFISK

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC)

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Dansk Arkitektur Center Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Oktober 2009 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Evalueringens formål... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Kort om DAC... 6 2 Konklusioner og anbefalinger...

Læs mere

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere

Udvikling og forandring

Udvikling og forandring ÅRSMAGASIN 2012 Udvikling og forandring Filantropien gør en forskel i krisetider Interview med bestyrelsesformand Jesper Nygård s. 4 / Vi løfter blikket Interview med adm. direktør Flemming Borreskov s.

Læs mere

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK INDHOLD 3 INTRO 04 Forord 08 Introduktion 01 EGENART VI SKAL STYRKE DEN KØBENHAVNSKE

Læs mere

Nr. 1 april 2011/63. årgang

Nr. 1 april 2011/63. årgang Nr. 1 april 2011/63. årgang Nr. 1 april 2011/63. årgang byplan Udkommer med 4 numre om året Redaktion Dennis Lund (ansvarshavende) Christina Hoffer Christina Lohfert Rolandsen Redaktionsudvalg Dennis Lund,

Læs mere

Bydesign i København. Erfaringer fra Christiansbro, Havnestad og Amerika Plads. Københavns Kommune 2009

Bydesign i København. Erfaringer fra Christiansbro, Havnestad og Amerika Plads. Københavns Kommune 2009 bydesign i København Erfaringer fra Christiansbro, Havnestad og Amerika Plads Bydesign i København Københavns Kommune 2009 Udgiver Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Islands

Læs mere

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune

Klimatilpasningsplan. Dragør Kommune. Juni 2014. Dragør Kommune Dragør Kommune Juni 2014 Klimatilpasningsplan Dragør Kommune 1 Klimatilpasningsplanens sammenhæng med kommuneplanen Klimatilpasningsplanen er en del af Kommuneplanrevision 2013, udformet som en selvstændig

Læs mere

Rubrik Underrubrik. Fonden Realdania www.realdania.dk

Rubrik Underrubrik. Fonden Realdania www.realdania.dk Årsrapport 2005 2 Rubrik Underrubrik Fonden Realdania www.realdania.dk 4 Selskabsoplysninger 5 Hovedtal og sektorregnskab Beretning 2005 8 Forord 11 Fondsvirksomheden 13 - Flagskibe 31 - Byens kvaliteter

Læs mere

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik - en social og grøn bæredygtig bypolitik Rapporten er udarbejdet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter I samarbejde med: Miljøministeriet Kulturministeriet Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere