Et enestående område midt i København. Kvæsthus- og Sankt Annæ Projektet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et enestående område midt i København. Kvæsthus- og Sankt Annæ Projektet"

Transkript

1 Et enestående område midt i København Kvæsthus- og Sankt Annæ Projektet

2

3 VISIONEN LIVSKVALITET Sammenhæng i arkitektur og design Byrum med plads til mange slags oplevelser Gode parkerings- og trafikforhold Rekreativ håndtering af ekstrem nedbør Fremtiden omkring Kvæsthuspladsen Fremtiden omkring Sankt Annæ Plads VÆRDISKABENDE PROCESSER FREMTIDSSIKRING BAG OM PROJEKTERNE Om Realdania By

4 Visionen 2 VISIONEN Forbedret livskvalitet for alle gennem det byggede miljø er det overordnede succeskriterium for udviklingen af området omkring Sankt Annæ Plads og Kvæsthusmolen. Bedre byrum og et moderne p-anlæg skal øge livskvaliteten for borgerne, naboerne og brugerne af området i øvrigt. I det hele taget skal området være med til at skabe bedre sammenhæng mellem by og havn i takt med, at industrihavnen bliver til den rekreative havn. I projektområdet bliver visionen realiseret med fokus på at skabe rammer om et mangfoldigt byliv, et enklere og tryggere trafikalt miljø, parkering i et nyt anlæg under jorden samt klimatilpasning i forhold til skybrud. Og sidst, men ikke mindst, skal der skabes et arkitektonisk udtryk, der spiller sammen med det omgivende byområde. I det praktiske arbejde opnås der udvikling og forandring gennem: Partnerskaber og netværk, der møder samarbejdspartnerne professionelt, respektfuldt og ligeværdigt. Dialog og viden, der på tværs af faglige kompetencer, lokale interessenter, naboerne og de kommende brugere af området kan være med til at kvalificere arbejdet. Opsøgende og proaktiv indsats for at være med til at stimulere udviklingen i området og sammenhængene langs havnen. LIVSKVALITET Åbenhed og transparens for at sikre størst muligt kendskab til og forståelse for projektet og de fremtidige muligheder i området. VISIONEN VÆRDISKABENDE PROCESSER FREMTIDSSIKRING Når udviklingen af byområder lykkes, skaber de, i al deres kompleksitet, forbedret livskvalitet. Værdiskabende processer er præget af, at parterne samarbejder tværgående og åbent. Det øger projektets kortsigtede succes. Byer bliver imidlertid aldrig helt færdige. Derfor afhænger den langsigtede succes af, om fortsat udvikling og drift tænkes aktivt ind i projektet. Livskvalitet, værdiskabende processer og fremtidssikring går hånd i hånd. Og det er de grundlæggende ingredienser i fortællingen om udviklingen af området omkring Sankt Annæ Plads og Kvæsthuspladsen.

5 3 Bryggebroen Havnebadet Kalvebod Bølge Den kommende Cirkelbro Det kommende Bryghusprojekt Den kommende Trangravsbro og Proviantbro Parken ved Havnegade Den kommende Inderhavnsbro Det kommende Kvæsthusprojekt Det kommende Sankt Annæ Projekt I disse år bliver der gennemført mange projekter ved havnen. Nye broer skal forbedre sammenhængen på langs og på tværs af vandet. Og en række nye projekter bidrager med nye oplevelser og livskvalitet. Kvæsthus- og Sankt Annæ Projektet indgår naturligt i denne udvikling. På kortet er de mest markante projekter markeret.

6 Livskvalitet 4 LIVSKVALITET

7 Byer er for mennesker. Vi søger at møde behov og forventninger til bylivets kvalitet bedst muligt for alle de mennesker, der nu og fremover anvender det fornyede område. Behovene og forventningerne afdækkes gennem vedvarende og åben dialog. En dialog, som også er forudsætningen for et tillidsfuldt samarbejde mellem projektets aktører. Fokus har været på livskvalitetsparametre som varieret og interessant byliv, sammenhæng i arkitektur og planlægning, attraktive parkeringsforhold under jorden, et godt trafikalt miljø samt sikring mod skybrudsregn. 5

8 Livskvalitet 6 Sammenhæng i arkitektur og design De nye pladser befinder sig mellem to historiske bydele. På den ene side det livlige og farverige Nyhavn med beværtninger og gang i gaden. På den anden side den smukt planlagte og anlagte Frederiksstad; et landmærke i europæisk arkitekturhistorie. Og midt på Kvæsthuspladsen ligger Skuespilhuset, der med sit ikoniske udtryk udgør den største moderne tilføjelse til området. Arkitektonisk vil de besøgende opleve høj kvalitet, helhed og sammenhæng også i forhold til Frederiksstaden, Middelalderbyen og havnen. Kvæsthusmolens rå belægning og enkle formgivning markerer byens genindtagelse af havnen. En 500 meter lang og storslået plads ved vandet med et moderne p-anlæg nedenunder. Når de parkerede biler forsvinder fra overfladen, bliver der plads til at udvide fortovene på Sankt Annæ Plads og til at forlænge trærækken helt ned til vandet. Undervejs bliver der mulighed for flere rolige ophold i det nye grønne anlæg. Billedligt talt bliver det grønne trukket helt ud til det blå. Alle materialer og overflader i området udvælges, så de er robuste og kan tåle både trafikken og det fremtidige byliv. Belægningen af mørk, rillet beton i store felter på hele Kvæsthuspladsen spiller op imod Skuespilhusets mørke facader. Den bidrager i sig selv til at skabe samling omkring pladsen, der bliver en af byens største. Tombak (en legering af kobber og zink) på pavilloner og de rustne afvandingsriste på Kvæsthuspladsen giver farvemæssigt historiske mindelser til det mørke træ fra tidligere tiders bolværk og træskibe. Det samles op af det store trædæk, der kommer til at udgøre kyssetrappen i bunden af Kvæsthusbassinet. Nordisk granit på fortove og afgrænsninger på Sankt Annæ Plads, i Kvæsthusgade og til hele belægningen af Nyhavn Øst fastholder byens historiske træk. Belægningsmaterialerne står i fin kontrast til beplantningen i det grønne areal med bede med skilla (løgplanter), stauder og græs, de mange nye lindetræer på Sankt Annæ Plads samt træsorten tretorn, der plantes i Kvæsthusgade.

9 7 Molens mørke, rå belægning og enkle, stærke formgivning giver en klar sammenbinding af by og havn. Den formidler mødet mellem den klassiske Sankt Annæ Plads og det middelalderlige Nyhavn med havnen og molen. Sammenhæng i området understøttes af gennemtænkt design og materialevalg. Bedene i den grønne midterakse af Sankt Annæ Plads plantes til med blåblomstrende løgplanter og staudier i varierende højder. Mellem staudebedene bliver der anlagt opholdsnicher og passager.

10 Livskvalitet 8 Byrum med plads til mange slags oplevelser Ud over de valgte materialers kvalitet og robusthed er designet og indretningen af byrummene styret af ønskerne om forskellig intensitet i bylivet i de forskellige dele af området. Fra det stille hverdagsbyliv i de bløde haverum op mod Bredgade. Over udeserveringen langs vandet i Nyhavn Øst. Til de store events, forestillinger og vinterhalvårets blæsevejr, som Kvæsthuspladsens hårde belægning lægger gulv til. Der er arbejdet meget med at få alle områdets forskelligheder til at hænge sammen. At skabe overgange, men også selvstændige rum. Og at skabe overbevisende adgang til gode oplevelser ved havnen. Som bruger skal man opleve, at området er fleksibelt og robust hele året. Selvom de fleste udendørs aktiviteter helt naturligt vil foregå i sommerhalvåret, vil hele området byde på fine oplevelser året rundt. Livet på Sankt Annæ Plads vil være præget af pladsens grønne, storslåede og stilfærdige langsomhed. Fra de intime haverum ved Bredgade, hvor man under trækronerne kan læse en bog, tænke over livet eller føre en god samtale. Videre ned ad pladsen, hvor børnene kan lege, eller de voksne kan udfordre sig selv på aktivitetspladsen. Til de løse møbler oppe mod Toldbodgade, hvor man kan arrangere en spontan picnic. For enden af Sankt Annæ Plads, ud mod Kvæsthuspladsen, møder den besøgende himmel, horisonter og vand. Her starter oplevelsen også for bilisterne, når de kører ned i det lyse og højloftede p-anlæg. Oplevelsen under molen forbindes af rulletrapper med oplevelserne på overfladen. Til den ene side inviterer kyssetrappen med sine træoverflader til ophold ved vandet. Og til den anden side kan de besøgende bevæge sig ud på molens rå, mørke betonbelægning, der er omgivet af vand på tre sider. På molen er det muligt at nyde fx en kop kaffe eller en is mellem Kvæsthuspladsens pavilloner. Måske går turen ud for at mærke vejret og nyde udsigten. Eller for at opleve, hvordan scenetårnet langt ude på molen bliver til fikspunktet i en større event eller forestilling på pladsen. Mod syd møder Kvæsthuspladsen den østlige del af Nyhavn. Her får Skuespilhuset faciliteter til at holde mindre, udendørs forestillinger. Den sidste del af Nyhavn bliver renoveret efter de samme overordnede principper, som vi kender fra resten af Nyhavn. Det vil sige med granitbelægning og plads til udeservering. Bag Skuespilhuset vil en grøn Kvæsthusgade fungere som trafikforbindelse for især de cyklister og fodgængere, der tager den direkte vej fra Nyhavn til Kvæsthuspladsen.

11 9 Kyssetrappen og området mellem pavillonerne bliver indrettet med siddepladser og mulighed for at komme tæt på vandet. Her er der plads til det mere intime, sociale byliv. Derudover fungerer området som et trafikalt knudepunkt, hvor både biler, fodgængere og cyklister krydser hinanden omkring nedkørslen til p-anlægget. Enten for at komme til Kvæsthuspladsen eller på vej videre i byen. Kvæsthusmolen bliver byens nye, eventyrlige scene. 250 meter lang og 50 meter bred. Belægningen af rå, mørk rillet beton i store felter får forankringspunkter til fx telte, scenetårn til forestillinger og en række pavilloner langs Kvæsthusbassinet. Kort sagt: Her er plads til både en stille caféservering og store events med tusinder af mennesker. Haverummene på Sankt Annæ Plads inviterer til det mere hverdagsagtige og eftertænksomme byliv. Man kan slå sig ned mellem træerne, i græsset og i de løse stole. Eller man kan gå en tur.

12 Livskvalitet 10 Gode parkeringsog trafikforhold Livskvalitet er også lig med adgangsmuligheder for alle uanset transportmiddel og personlig fysisk formåen. Som cyklist og fodgænger vil man opleve, at hele trafikdesignet også tilgodeser de bløde trafikanter. Fortovene er brede, så der er god plads til at promenere. På Sankt Annæ Plads er der kun en enkelt smal, kombineret cykel- og bilvej i hver retning. Bilisternes hastighed er lav på grund af den smalle cykel- og bilvej, og når der er cykler, må bilisterne tilpasse sig cyklisternes hastighed, da der ikke er plads til at overhale. Toldbodgade og Bredgade er de primære gennemkørselsveje i området. Det er også herfra, beboerne og brugerne af p-anlægget under molen vil komme til området. Venstresving er forbudt fra Toldbodgade op ad Sankt Annæ Plads i vestgående retning, hvilket begrænser den gennemkørende trafik og reducerer antallet af biler på pladsen betydeligt. I det hele taget forsvinder den såkaldte søgetrafik, når parkerings- pladserne bliver nedlagt i Sankt Annæområdet og folk kører direkte ned i det underjordiske p-anlæg for at parkere. Der er stadig mulighed for at betjene området med bybusser, men holdepladser for turistbusser er fravalgt. Fra havnesiden er der adgang med småbåde, kanalrundfart, havnebus, vandtaxi m.m. til glæde for pendlere og turister. Fremtidssikrede parkeringsløsninger Et parkeringsanlæg i tre etager med plads til 500 personbiler bliver anlagt under Kvæsthusmolen. Det underjordiske parkeringsanlæg bliver lyst, venligt, let at orientere sig i og enkelt at benytte. Kvaliteterne fra overfladen bliver trukket med ned i anlægget, som også skal være en del af oplevelserne i området. I det store forbindelsesrum, som strækker sig i hele anlæggets længde, bliver der arbejdet med kunstnerisk belysning og muligheden for kulturelle arrangementer. Generelt bliver parkering på overfladen nedlagt i området. Med undtagelse af en række pladser til afsætning og korttidsparkering mv. for at tilgodese beboerne, ambassaderne og brugerne af områdets ejendomme. Området bliver indrettet til hverdagsbrug. Det vil sige, at der bliver opsat stativer til cykler, som dækker det daglige behov. I alt bliver der indrettet flere end 200 faste pladser til cykelparkering, hvoraf ca. 50 vil være i Kvæsthusgade lige bag Skuespilhuset. Ved større arrangementer er der mulighed for at etablere særlige cykelparkeringsområder på Kvæsthuspladsen. Mindre både og store sejlskibe kan lægge til kaj inde i bassinet og på ydersiden af molen. Det gør Kvæsthusmolen til et af de få steder i indre by, hvor man stadig kan fornemme den gamle trafikhavn.

13 pladser til cykelparkering vil blive indrettet i området. Nedkørslen til p-anlægget er et trafikalt knudepunkt i området. Designet er udført, så hastigheden holdes nede, og især cyklister og bilister har godt overblik over hinanden. Forlængelsen af trærækken på Sankt Annæ Plads skjuler nedkørslen og giver en smuk grøn bagvæg ud mod Kvæsthusbassinet. 500 parkeringspladser rummer det nye parkeringsanlæg. Vejprofilet i hver side af Sankt Annæ Plads er kun 3 meter bredt og er indrettet til lav hastighed. Sammen med den ringe trafikbelastning giver det cyklisterne prioritet på vejbanen og sikker trafikafvikling i området. Det tre etager høje forbindelsesrum bliver hovedattraktionen i parkeringsanlægget. Fra alle dæk er det let at orientere sig og finde vej op. P-båsene er malet i grønne nuancer som reference til vandet.

14 Livskvalitet 12 tag- og fortovsvand vejvand renses før udløb i havnen vejvand renses før udløb i havnen tag- og fortovsvand Hovedgrebet i klimasikringen er at gøre hele Sankt Annæ Plads skålformet. Det tilfører både nye kvaliteter til bylivet og leder sammen med rør under kørebanen effektivt skybrudsvandet ned mod havnen. I den endelige udformning vil der også være bede i midten. Området bliver klimasikret, så det kan håndtere nedbøren fra 100-års regn fra et opland på 18 hektar. De blå linjer viser, hvor vandet ledes væk. skybrudsvand i rør skybrudsvand i grønt areal skybrudsvand i rør

15 13 Rekreativ håndtering af ekstrem nedbør Afledning af regnvand er blevet et nyt livskvalitetsparameter i byens rum. Den gamle by skal tilpasses ændrede klimaforhold, som vil byde på mere ekstrem nedbør. Vandet skal først og fremmest ledes effektivt væk fra især bygninger og kældre for at undgå dyre skader på de historiske bygninger og beboernes ejendele. Men ombygningerne byder også på nye rekreative muligheder i byens rum. husgade får til gengæld glæde af hverdagsregnen, så borgerne kan nyde de smukke træer hver dag. I hele projektet er der arbejdet systematisk med at kombinere den tekniske håndtering af regnvandet med forbedringer af byrumskvaliteterne. På den måde øges udbyttet af investeringen for både byen og borgerne. Kvæsthusgade bliver skybrudssikret, og der bliver plantet træer og gjort plads til cykelparkering. Sankt Annæ Plads ligger lavere end omgivelserne, herunder kajkanterne til havnen. Derfor oplevede beboerne betydelige oversvømmelser ved skybruddet den 2. juli Løsningen er, at hele pladsen i forbindelse med ombygningen forsynes med underjordiske rør, der leder en del af regnvandet ud i havnen. Endvidere anlægges hele pladsen med en skålform og yderligere en forsænkning mellem træerne Til hverdag holder regnvandet græs, bede og træer frodige. Kanterne langs forsænkningen giver nye siddepladser og er med til at afgrænse de grønne anlæg, så de opleves som intime. I forbindelse med ekstreme regnskyl forvandles forsænkningen og pladsen i øvrigt til en flodseng. Vandet samler sig og løber som en flod ned mod Kvæsthusmolen og via underjordiske rør ud i havnen. Statistisk set sker det en gang for hver 100 år. Og selvom det vil give skader på pladsens planter, er det meget bedre og billigere, end at vandet ender i kældrene. På samme måde anlægges der forsænkninger i belægningen i både Kvæsthusgade og Nyhavn Øst, hvor store vandmængder kan samle sig i å-løb og ledes mod havnen. Træerne i Kvæst-

16 Livskvalitet 14 Fremtiden omkring Kvæsthuspladsen NYHAVN 1 2 Gennemgående belægning Pladsen får i hele sin længde en belægning af mørk, rillet beton i store felter fra Nyhavn til molespids. Nedkørsel Nedkørslen til parkeringsanlægget er placeret på Sankt Annæ Plads tæt på Skuespilhuset og Kvæsthusgade. Den bliver lys og venlig. KVÆSTHUSMOLEN SYD KVÆSTHUSG SKUESPILHUS 3 Anløb for havnerundfarten Der kommer til at være billetsalg og plads til, at flere turbåde kan anløbe molen samtidig. 4 Kyssetrappe 65 meter bred i træ og med nærkontakt til Kvæsthusbassinet. 1 5 Pavilloner Pavillonerne giver plads til servering og underholdning. Imellem dem opstår der mindre, fleksible rum, hvor man kan slå sig ned. 6 Underjordisk p-anlæg P-anlægget under jorden bliver lyst, får højt til loftet og bliver en oplevelse i sig selv.

17 SKT ANNÆ PLADS 15 Rampe til parkering 2 4 Kyssetrappe KVÆSTHUSBASSINET ADE Anløb småbåde 7 Verdens største skoleskib 1 ET Rulletrappe fra p-anlæg Ovenlys over forbindelsesrum KVÆSTHUSMOLEN NORD Molespids 3 Anløb turbåde Krigsskib Esbern Snare Anløb for små og store skibe Med Kvæsthusbassinets dybe vand er molen særlig velegnet til anløb for de helt store sejlskibe. Flere steder bliver der også indrettet til anløb for småbåde. Scenetårn Et centralt scenetårn rummer tekniske installationer og garderobe til forestillinger og større events. Molespidsen Molen hælder på det sidste stykke, så molespidsen ender tæt på vandoverfladen.

18 Livskvalitet 16 Fremtiden omkring Sankt Annæ Plads Sankt Annæ Plads Pladsen bliver grønnere og bredere. Trærækken forlænges helt ned til Kvæsthusmolen. Og fortovene får promenadebredde med plads til udeservering Staudebede I det grønne, forsænkede anlæg kommer der nye staudebede. Der er plads til at gå imellem dem eller slå sig ned. Og blå skilla-løgplanter udgør et blomstrende bunddække om foråret. Plads til leg og aktivitet Legepladsen bliver for mindre børn. De store børn og voksne kan udfordre sig selv i aktivitetsområdet ved siden af. Eller sætte sig i en af de mange løse stole på pladsen. Skybrudssikring Vandet fra ekstreme regnskyl løber i det forsænkede areal mellem træerne og ender i underjordiske rør, før det løber ud i havnen. 5 Trafik Trafikdesignet er tilrettelagt efter fodgængere og cyklister. Smalle vejbaner på hver side af pladsen giver sikker trafik og lav fart. Adgang til parkeringsanlægget sker primært via Toldbodgade. 6 Nedkørslen til parkeringsanlægget Rækken af grønne træer fortsætter helt ned forbi nedkørslen til parkeringsanlægget. 7 Kvæsthusgade Gaden bliver en attraktiv forbindelsesvej for fodgængere og cyklister. Mellem rækken af nye træer bliver der anlagt cykelparkeringspladser.

19 meter med brede promenadefortove m 2 grønt areal. 8 Nyhavn Den sidste del af Nyhavn bliver renoveret i stil med resten af Nyhavn. Granitbelægningen møder Kvæsthuspladsens belægning i mørk, rillet beton ved 71 Nyhavn Hotel. 8

20 Værdiskabende processer 18 VÆRDISKABENDE PROCESSER

21 Byer skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er den grundlæggende tankegang bag arbejdet med byudvikling og fornyelse. Helt fra de tidligste faser af et byudviklingsprojekt er det vigtigt at lytte til borgernes og interessenternes ønsker og behov, fordi det skaber de bedste rammer for livskvaliteten. Dialogen giver større forståelse og ejerskab i forhold til både udviklingsprocessen og det færdige projekt. Der kommer værdifuldt og konkret input til projektets faktiske indhold. Og det er Kvæsthusselskabets erfaring, at mødet mellem byudviklerne, borgerne, interessenterne og de faglige rådgivere udfordrer alle parter i positiv retning. 19

22 Værdiskabende processer 20 Partnerskaber og netværk Udviklingen af området sker i samarbejde med ejerne af de arealer, der ombygges Kulturministeriet og Københavns Kommune. Hertil kommer Hovedstadens Forsyningsselskab (HOFOR) som bidrager med skybrudssikring af området samt By og Havn, der har anløbsretten til molen. Og en række naboer, som hotellerne, samt store grundejere, som Jeudan, Lauritzen og Dansk Sygeplejeråd, der alle er direkte påvirket af ændringerne både under og efter ombygningerne. De har fra starten været tæt inddraget for at sikre et fælles ejerskab til projektet, men også for at sikre, at alle partnernes interesser er kendte og kan indarbejdes i projektet som en del af en værdiskabende udviklingsproces. Der holdes løbende møder mellem bygherre og de enkelte parter. Desuden inviteres alle også med til de processer og den dialog, der foregår ved de åbne borgermøder. Faglige rådgivere Byudvikling er en kompleks proces, der kræver mange forskellige faglige kompetencer. Arkitekter, landskabsarkitekter, ingeniører, økonomer, jurister, revisorer mfl. har vigtige bidrag. I arbejdet er rådgiverne blevet inddraget så tidligt og så parallelt som muligt. Det bidrager til at udvikle et helstøbt projekt, der løfter alle de tilstræbte kvaliteter til et højere niveau. Naboer og brugere Borgerne i området og andre interesserede er blevet inddraget aktivt i arbejdet. Det er dem, der bliver de primære brugere. Og det er deres livskvalitet, der skal forbedres med projektet. Det Kongelige Teater har afholdt Ofelia Beach i tre år, hvor der er høstet mange erfaringer med, hvad Kvæsthuspladsen kan tilbyde borgerne. Sankt Annæ Projektet blev født med en bylivsundersøgelse og workshops mellem borgere, interessenter, faglige rådgivere og bygherre. Hele formålet er at sikre, at områderne bliver tilpasset det byliv, brugerne ønsker sig, og ikke omvendt. Dialogen er med til at sikre en større anerkendelse af de forskellige behov og forventninger, der vil være til udviklingen af området. Investorer Også omkring finansieringen er der etableret et bredt samarbejde. Realdania finansierer hele ombygningen over og under Kvæsthusmolen. Ombygningen i Sankt Annæområdet, Nyhavn Øst og Kvæsthusgade finansieres i et samarbejde mellem Realdania, Københavns Kommune, HOFOR, Jeudan, Lauritzen Fonden, Oticonfonden, 15. Juni Fonden og AugustinusFonden. Samarbejdet på finansieringssiden er også værdiskabende i dobbelt forstand.

23 21 Plads til debatten og opfølgning på tidligere diskussioner sikrer gennemsigtighed, og at borgernes ønsker bliver hørt i processen. Ofelia Beach havde i tre år midlertidig bopæl på Kvæsthusmolen. Strandbar, loungemøbler, cafe og plads til Sandskulpturfestival, EM-fodbold og andre events. Et midlertidigt eksperiment, der har vist, at pladsen kan fungere som trækplaster og en fleksibel ramme om både store og små aktiviteter.

24 Fremtidssikring 22 Fremtidssikring

25 23 Byer bliver aldrig helt færdige. Tværtimod er attraktive byområder kendetegnet ved at være i en evig og levende udvikling. Derfor stopper realiseringen af visionen for området omkring Sankt Annæ Plads og Kvæsthuspladsen heller aldrig. For ligesom byen selv er livskvalitet ikke statisk. Det er vigtigt, at parterne bag et byudviklingsprojekt organiserer sig robust og langsigtet. Drift, udvikling af aktiviteter, brugerinddragelse og samarbejde med de øvrige aktiviteter langs havnen skal i virkeligheden først for alvor bevise deres værd, når den røde snor er klippet over, og det formelle projekt er afleveret. Et levende byområde bevarer og udvikler borgernes og brugernes livskvalitet.

26 Fremtidssikring 24 Sommerhygge på kajen ved Kvæsthusbassinet. Bryant Park på Manhattan i New York bliver drevet som et såkaldt BID Business Improvement District.

27 25 Fremtiden med værdiskabende processer Kvæsthus- og Sankt Annæområdet er færdigbygget i Derefter bliver arealerne overdraget til henholdsvis Kulturministeriet og Københavns Kommune, mens Realdania sælger p-anlægget til en privat investor inden for en kortere årrække. I alt bliver der investeret ca. 700 millioner kroner i at forbedre borgeres og brugernes livskvalitet i området. Livskvaliteten folder sig imidlertid ikke nødvendigvis ud af sig selv. Det er vigtigt, at brugen af området bliver hjulpet i gang. At de værdiskabende processer fortsætter. At livskvaliteten fremtidssikres, blandt andet ved at udvikle nye samarbejder mellem offentlige og private parter. Mulighederne skal afsøges For Kvæsthuspladsen er der udarbejdet analyser af fremtidige arrangementsniveauer og -koncepter for molen. Der foreligger også overslag over driftsudgifterne. Alligevel er det vanskeligt at vurdere på forhånd, hvor attraktiv Kvæsthuspladsen vil være for arrangører og borgere. Det kræver praktisk erfaring med driften. Derfor vil det være vigtigt at forlænge de værdiskabende processer også efter den formelle indvielse. I udlandet findes der allerede flere eksempler på offentlige og private samarbejder om drift, vedligehold og udvikling af offentlige byrum. Lokalt etableres der foreninger af grundejere, beboere mfl., som via et kontingent bidrager til udviklingen af lokalområdet. Selvom afsættet for det meste er renhold og vedligehold, udvikler samarbejdet sig hurtigt til mere. Lokalområdet bliver i stand til at give kvalificerede bidrag til kommunens ønsker om borger- og kundefokus og bliver selv en aktiv del af en værdiskabende proces. De udenlandske erfaringer kan give inspiration til den fremtidige drift og vedligehold i området. Pilotprojekt om fremtidens drift og vedligehold I 2013 gennemførte Realdania et pilotprojekt, som har til formål at belyse fremtidige muligheder for offentligt-privat samarbejde i Danmark. Fokus er på udvikling af drift og vedligeholdelse af offentlige byrum med afsæt i de lokale rammer, som området er en del af. Pilotprojektet er inspireret af de såkaldte Business Improvement Districts (BIDs) som blandt andet kendes fra Manhattan i New York. I erkendelse af, at de offentlige budgetter tilsyneladende ikke slog til, blev det gjort lovligt at opkræve et ekstra kontingent fra grundejerne i et afgrænset fysisk område. Beslutningen forudsætter mere end 50 % tilslutning blandt grundejerne, og pengene er øremærket til udvikling, vedligehold og renhold i området. Modellen anvendes i dag i mange lande.

28 Kvæsthusselskabet 26 Bag om projekterne Realdania Realdania By Om Kvæsthusselskabet Kvæsthusselskabet A/S er et datterselskab til Realdania By og står for Kvæsthusprojektet. Kvæsthusprojektet styres af en styregruppe med repræsentanter fra både Kulturministeriet/Det Kgl. Teater, Realdania og Realdania By. Styregruppen indstiller beslutninger til hhv. Kvæsthusselskabets bestyrelse og Kulturministeriet. Arbejdet med Kvæsthusprojektet begyndte i Det forventes at stå færdigt i sommeren Omdrejningspunktet for både Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet er ønsket om at forbedre livskvaliteten for alle gennem det byggede miljø. Det ligger i forlængelse af den ambition, der driver Realdanias arbejde. Kvæsthusprojektet består af to delprojekter hhv. pladsen og det underjordiske parkeringsanlæg. På pladsen er Kulturministeriet/Det Kgl. Teater bygherre, mens Kvæsthusselskabet er bygherre for det underjordiske parkeringsanlæg. Det samlede budget for Kvæsthusprojektet er ca. 590 mio. kr. På det praktiske plan vil Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet skabe rum for et mangfoldigt byliv, skabe et enklere trafikalt miljø, sikre klimatilpasning i forhold til skybrud og sidst, men ikke mindst, skabe et arkitektonisk udtryk, der spiller sammen med det omgivende byområde. Lundgaard & Tranberg Arkitekter har stået for den arkitektoniske og designmæssige planlægning af Skuespilhuset, Kvæsthuspladsen og det underjordiske parkeringsanlæg. For at sikre sammenhængen i planlægningen i området er Lundgaard & Tranberg Arkitekter også valgt som hovedrådgiver ved udformningen af Sankt Annæområdet. Udviklingen af Sankt Annæområdet er sket på baggrund af Schønherr landskabsarkitekters oplæg til arkitektoniske og bylivsmæssige helhedsgreb. Schønherr er totalrådgiver på færdiggørelsen af Sankt Annæ Projektet. Kvæsthusselskabet Kvæsthusprojektet Sankt Annæ Selskabet Sankt Annæ Projektet

29 27 Om Sankt Annæ Selskabet Sankt Annæ Selskabet er et selvstændigt selskab under Kvæsthusselskabet og står for Sankt Annæ Projektet. Sankt Annæ Selskabet er organiseret med en styregruppe med repræsentanter fra Københavns Kommune, HOFOR og Realdania By. Planlægningen af projektet startede i 2012, og den endelige projektplan blev godkendt i Københavns Borgerrepræsentation i august Projekteringen begyndte i september Anlægsarbejdet går i gang i sommeren 2014, og projektet forventes at stå færdigt i efteråret Sankt Annæ Projektet udvikles og finansieres af Realdania, Københavns Kommune, HOFOR og følgende private donorer: Augustinus Fonden Oticon Fonden 15. Juni Fonden Lauritzen Fonden Jeudan Jeudan har stået for etablering af den private finansiering. Det samlede budget for Sankt Annæ Projektet er ca. 125 millioner kr. Heraf udgør skybrudssikringen ca. 45 millioner kr. Finansieringen af Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade og Nyhavn Øst er på plads. Der er udformet et samlet projekt for fornyelsen og klimasikringen af Strandstræderne. Denne del af projektet er ikke finansieret endnu.

30 Kvæsthusselskabet 28 Om Realdania By Realdania By er et helejet Realdaniaselskab, der arbejder gennem filantropiske investeringer i arealer til byudvikling og involverer sig i beslutningsprocesserne allerede fra de tidligste faser, når rammerne for et nyt byområde bliver skabt. Hovedformålet med arbejdet er at sikre kvalitet i byudviklingen i bredeste forstand. Partnerskabsprojekter Realdania By arbejder i tætte partnerskaber ofte med kommuner. Det bærende princip er fælles ejerskab. Og via bestyrelse, styregruppe og direktion er der konstant fokus på at sikre dialog, demokratisk forankring og professionel håndtering af byudviklingen. Ud over Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet er Realdania By p.t. aktivt engageret i fire store partnerskabsprojekter om byudvikling: FredericiaC, Køge Kyst, Ringkøbing K og NærHeden i Høje-Taastrup Kommune. Viden og kompetence Realdania By arbejder desuden for at opbygge og formidle viden og kompetence inden for byudvikling og byomdannelse i håb om at kunne inspirere andre, der arbejder med byudvikling i Danmark. Det sker bl.a. gennem publikationer og webværktøjer. Læs mere om Realdania By på

31

32 Kvæsthusselskabet Kvæsthusgade København K Telefon: Tekst: asbjørnjensen Luftfoto: Dragør Luftfoto Kort: B14 Renderinger: Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S og Schønherr Fotos: Søren Svendsen og Det Kongelige Teater Referencefotos: Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S og Schønherr Design: Make Tryk: ArcoRounborg A/S

Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere

Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere Fremtidens Sankt Annæ Plads skybrudssikret og grønnere Den grønne plads ved havnen Sankt Annæ området bliver renoveret. Området omfatter Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade og den østlige del af Nyhavn. Med

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads

Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads 2015-2016 Her planlægger vi at adskille regnvand og spildevand i fremtiden og koble regnvandet til skybrudsledningerne under Sankt Annæ Plads. Efter planen skal der

Læs mere

Kvæsthusmolen og Sankt Annæområdet Et enestående område midt i København

Kvæsthusmolen og Sankt Annæområdet Et enestående område midt i København Kvæsthusselskabet 1 Kvæsthusmolen og Sankt Annæområdet Et enestående område midt i København Udgivet af Realdania By & Byg Realdania By & Byg Jarmers Plads 2 1551 København V Nørregade 29, 1 5000 Odence

Læs mere

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER 1 2 Vurdér den samlede økonomi og værdiskabelse for hele projektet og skab optimale rammer for opførelse, ejerskab og drift Tænk

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 21. januar 2015

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 21. januar 2015 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 28. januar 2015 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 21. januar 2015 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 21. januar 2015

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 21. januar 2015 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 29. januar 2015 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 21. januar 2015 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Opsamling fra borgermøde afholdt d. 17. januar 2013

Opsamling fra borgermøde afholdt d. 17. januar 2013 Til Borgermøde om Sankt Annæ Projektet 18. januar 2013 Fra Kvæsthusselskabet ddd Opsamling fra borgermøde afholdt d. 17. januar 2013 Kvæsthusselskabet havde inviteret naboer og interessenter til borgermøde

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

Borgermøde om Sankt Annæ Projektet, 30. oktober 2012. Tilbagemeldinger og kommentarer fra deltagerne

Borgermøde om Sankt Annæ Projektet, 30. oktober 2012. Tilbagemeldinger og kommentarer fra deltagerne Borgermøde om Sankt Annæ Projektet, 30. oktober 2012 Tilbagemeldinger og kommentarer fra deltagerne Fakta - 65-75 naboer, særlige interessenter og andre interesserede deltog i mødet (samt 9 personer fra

Læs mere

Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015

Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015 K L I M A K L A R I S K I B H U S F R A R E G N V A N D T I L N Y E R E K R E AT I V E M U L I G H E D E R Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015 1 AFTENENS PROGRAM 18.30 Velkomst og status

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

Borgermøde om Tåsinge Plads

Borgermøde om Tåsinge Plads Borgermøde Ny Tåsinge Plads Den 27. september 2012 Borgermøde om Tåsinge Plads 27. september 2012 kl. 19-21 på Vennemindevej 39 Resumé Borgermødet blev afholdt den 27. september 2012 kl. 19-21 med omkring

Læs mere

Udvikling af levende byer

Udvikling af levende byer Udvikling af levende byer Estate Media konference den 25. marts 2015 om udvikling af byområder Chefkonsulent Claus Ravn, Realdania By, cra@realdaniaby.dk Hvem er Realdania By Vores byudviklingsprojekter

Læs mere

Pressemeddelelse. Realdania og Københavns Kommune samarbejder om at skabe nyt liv og nye forbindelser på langs og på tværs af Københavns Inderhavn

Pressemeddelelse. Realdania og Københavns Kommune samarbejder om at skabe nyt liv og nye forbindelser på langs og på tværs af Københavns Inderhavn Pressemeddelelse Realdania og Københavns Kommune samarbejder om at skabe nyt liv og nye forbindelser på langs og på tværs af Københavns Inderhavn Realdania og Københavns Kommune er i dialog om en yderligere

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

schønherr / stedet kommer først

schønherr / stedet kommer først schønherr / stedet kommer først program merværdi klimatilpasningsstempel? alle steder er forskellige alle steder har deres eget helt særlige karakteristika, nogen steder emmer af historie, stemning og

Læs mere

DISPOSITIONSFORSLAG SCHØNHERR A/S

DISPOSITIONSFORSLAG SCHØNHERR A/S DISPOSITIONSFORSLAG SCHØNHERR A/S RAMBØLL A/S SANKT ANNÆ-PROJEKTET Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade, Lille og Store Strandstræde, samt Nyhavn øst for Toldbodgade - 18.03.2013 LUNDGAARD & TRANBERG ARKITEKTER

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG. Østbanegadekarréen. Bilag 2 Østbanegade. Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47.

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG. Østbanegadekarréen. Bilag 2 Østbanegade. Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47. Bilag 2 Østbanegade FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Østbanegadekarréen Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den xx.xx.2015 at sende dette forslag om

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

Danmarks grønne fremtid

Danmarks grønne fremtid Danmarks grønne fremtid Udfordringer og muligheder i byudviklingsprocesser v/mette Lis Andersen, direktør for Realdania By Danske Parkdage, Aalborg, 14. september 2012 På vej mod 2050 Partnerskaber Grøn

Læs mere

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN HAVNEFRONTEN LANGS KYSTVEJSSTRÆKNINGEN MINDET AARHUS Å DOKK 1 - LETBANE PAKHUS 13 TOLDBODEN HACK KAMPMANNS HAVNEPLADSEN LETBANE REKREATIV BIBLIOTEK OG PLADS FORBINDELSE BORGERSERVICE, CYKEL- GANGSTI HØJVANDSSLUSE

Læs mere

Klimatilpasning i byudvikling. Fem løsninger med merværdi for byen

Klimatilpasning i byudvikling. Fem løsninger med merværdi for byen Klimatilpasning i byudvikling Fem løsninger med merværdi for byen Klimatilpasning i byudvikling Fem løsninger med merværdi for byen Forord Klimaforandringer er en af de store udfordringer, som byer og

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt LUFTFOTO FRA SYD Med projektet for udvidelse af Dybbølsbro foreslås at spænde en ade ud mellem de to eksisterende broer, og derved

Læs mere

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach KLIMATILPASNING I de kommende år skal Københavns klimatilpasningsplan omsættes til konkrete anlægsprojekter. Klimatilpasning handler om at ruste København til at modstå de vejrmæssige udfordringer som

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune Indhold Hvorfor har vi lavet en klimatilpasningsplan i København? Hvordan er processen blev lagt frem og gennemført? Planens hovedresultater Københavns

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart VAND I BYER 21. JANUAR 2015

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart VAND I BYER 21. JANUAR 2015 Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart VAND I BYER 21. JANUAR 2015 KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning Partnerskab mellem Middelfart Spildevand,

Læs mere

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE 1 67 FRA SCT. PEDERS KIRKE TIL AXELTORV SCT. PEDERS KIRKE Engang var Sct. Peders Kirke centrum i Næstved. Den var det naturlige pejlemærke og tre indfaldsveje ledte direkte mod kirken. SCT. PEDERS KIRKEPLADS

Læs mere

Klimatilpasning i København

Klimatilpasning i København Klimatilpasning i København Oplæg Miljøcenter Roskilde d. 30. august 2011 Lykke Leonardsen Oversigt over oplæg Københavns Kommunes klimatilpasningplan Udfordringer Løsninger Skybrudsplan Udfordringer i

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Borgermøde 6.juni 2017

Borgermøde 6.juni 2017 Borgermøde 6.juni 2017 Program 6.juni kl. 19-21 19.00 - Velkommen - ved rådmand Hans Henrik Henriksen 19.10 - Afsløring af vinder Instachallenge - ved Hans Henrik Henriksen 19.15 - Oplæg fra Midtbyens

Læs mere

Midlertidige aktiviteter som strategisk værktøj i byudvikling

Midlertidige aktiviteter som strategisk værktøj i byudvikling Midlertidige aktiviteter som strategisk værktøj i byudvikling v/ Chefkonsulent Peder Lind Pedersen, Realdania By Projektsekretær Britt Lindy Knudsen, FredericiaC Norske arkitekters landsforbund Oslo, 20.

Læs mere

VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER KLIMAKVARTER.DK

VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER KLIMAKVARTER.DK VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER KLIMAKVARTER.DK 1 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen mod regn samtidig med,

Læs mere

Blik på helheden giver nye muligheder

Blik på helheden giver nye muligheder Blik på helheden giver nye muligheder Vores samfund forandrer sig. Blot inden for de seneste årtier er store industriområder blevet forladt. Mange egne i Danmark er samtidig blevet tydeligt mærket af,

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE ØST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE ØST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen ØST Ravnsborggade 13-21C, Skt. Hans Gade 15-23, Skt. Hans Gade Passage 2-4 og 1-11, Fælledvej 14-18 samt Fælledvejens Passage 2-12 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE

EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE VESTER VOLDGADE UDKAST TIL HELHEDSPLAN NOTAT 05.05.2009 EKSISTERENDE FORHOLD OG POTENTIALE Vester Voldgade som tidligere var middelalderbyens kant mod det grønne voldterræn opleves i dag som en ren trafikgade,

Læs mere

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum Nomaden Nomaden er flyttet til den smalle gade i den lille købstad. På den 400 meter lange kulturvej har Nomaden slået sig ned i mellem to byhuse det gule og det røde. Det er i forbindelse med det store

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem Klimatilpasning KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning gennemføres

Læs mere

NYT LIV I GAMLE NYHAVN

NYT LIV I GAMLE NYHAVN NYT LIV I GAMLE NYHAVN VISIONER OG UDVIKLINGSSCENARIER, DER SKAL LIGGE TIL GRUND FOR BYRUMSPLAN FOR NYHAVNSOMRÅDET vedtaget af Borger repræsentationen den 13. november 2008 VISIONER OG UDVIKLINGSSCENARIER

Læs mere

Naturrum og kulturformidling i Vang Granitbrud

Naturrum og kulturformidling i Vang Granitbrud Afrapportering Naturrum og kulturformidling i Vang Granitbrud Juni 2015 Naturrum og kulturformidling i Vang Granitbrud Dette notat supplerer det reviderede regnskab med erklæring af 13. maj 2015 og de

Læs mere

BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS

BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS 30. april 2013 kl. 19-21 Tåsinge Plads i dag. Referat Borgermøde 30. april 2013 om Tåsinge Plads Introduktion Mads Uldall, projektchef for Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter,

Læs mere

STRATEGI FOR OMVERDENSINDDRAGELSE

STRATEGI FOR OMVERDENSINDDRAGELSE STRATEGI FOR OMVERDENSINDDRAGELSE LOKALPLAN KALVEBOD BRYGGE VEST II Bilag 6 Indhold 1. INTRODUKTION...3 1.1 BAGGRUND... 3 1.2 FORMÅL OG RAMMER... 4 1.3 DEMOGRAFI... 4 2. INDDRAGELSESAKTIVITETER... 5 2.1

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

Byudvikling gennem Klimatilpasning

Byudvikling gennem Klimatilpasning Byudvikling gennem Klimatilpasning - det er temaet for Danmarks nye storstilede klimatilpasningsprojekt i Middelfart. Projekt KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning gennemføres som et

Læs mere

HORSENSGADE 1-11, SILKEBORG PLADS 2-8, VEJLE- GADE 2-12 OG STRANDBOULEVARDEN 71-75

HORSENSGADE 1-11, SILKEBORG PLADS 2-8, VEJLE- GADE 2-12 OG STRANDBOULEVARDEN 71-75 BILAG 3 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Vejlegadekarréen HORSENSGADE 1-11, SILKEBORG PLADS 2-8, VEJLE- GADE 2-12 OG STRANDBOULEVARDEN 71-75 Borgerrepræsentationen har xx.xx.2015 godkendt Teknikog Miljøforvaltningens

Læs mere

Nørrebroparken - mange parker i én! 25639

Nørrebroparken - mange parker i én! 25639 Nørrebroparken - mange parker i én! 25639 Nørrebro station Nørrebrohallen Svømmehal Hillerødsgades Skole Minoritetspark Eventpark Havremarkens skole Skt. Stefans kirke Ungdomshuset Anna kirke Telefonhuset

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 5.10.2015 at sende dette forslag om fælles gårdhave i Masnedøgadekarréen i høring.

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 5.10.2015 at sende dette forslag om fælles gårdhave i Masnedøgadekarréen i høring. FORSLAG FÆLLES GÅRDhave Masnedøgadekarréen Masnedøgade 1-9, Jagtvej 207-209, Drejøgade 2-10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 5.10.2015 at sende dette forslag om fælles gårdhave i Masnedøgadekarréen

Læs mere

STORE TORV OG J.P. JACOBSENS PLADS.

STORE TORV OG J.P. JACOBSENS PLADS. STORE TORV OG J.P. JACOBSENS PLADS. Fra Bedre Byrum til det aktuelle projekt. Fonden Realdania støtter projekt Byen efter gågaden med 200.000 kr. med henblik på den videre bearbejdning til Bedre Byrum.

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI Hvordan får vi mere ud af klimatilpasningen, og hvordan gør vi det på nye og innovative måder? Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania Hvad er VANDPLUS? VANDPLUS-partnerskabet

Læs mere

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt Danø arkitektur September 2016 Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt 23.09.2016 DANØ arkitektur & Danø arkitektur September 2016 Ry torv med Torvehal - ophold og aktivitet - mangfoldighed - følelse

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

NYT LIV I GAMLE NYHAVN

NYT LIV I GAMLE NYHAVN NYT LIV I GAMLE NYHAVN OPLÆG TIL VISIONER OG UDVIKLINGSSCENARIER, DER SKAL LIGGE TIL GRUND FOR BYRUMSPLAN FOR NYHAVNSOMRÅDET OPLÆG TIL VISIONER OG UDVIKLINGSSCENARIER Baggrunden for dette oplæg er at give

Læs mere

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE

NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE NIELS TØRSLØV, KØBENHAVNS KOMMUNE STRØGGADER I KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLD 1. Trafikmålsætninger i Københavns Kommune 2. Trafikplanlægning og strøggader 3. Et strategisk vejnet med forskellige definitioner

Læs mere

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016.

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Kerteminde, den 2. november 2016 Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Faseopdeling. Kertemindelisten foreslår, at udmøntningen af byomdannelsesplanen

Læs mere

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet.

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. FORTÆLLINGEN OM DELTAET Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. LIDT HISTORIE Byen i karréen - det historiske København København var oprindelig bebygget

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

Klimatilpasning i Københavns Kommune

Klimatilpasning i Københavns Kommune Klimatilpasning i Københavns Kommune 1 KL - Teknik og Miljø - 3.11.2011 Centerchef Jon Pape Klimatilpasning i København Planen endeligt vedtaget af Borgerrepræsentationen d. 25 august 2011 Identificerer

Læs mere

BILAG 8. Banegårdspladsen

BILAG 8. Banegårdspladsen BILAG 8 Banegårdspladsen idéskitse, Januar 2004 S TA D S A R K I T E K T E N S K O N T O R P R O J E K TA F D. M A G I S T R AT E N S 2. A F D Banegårdens hovedindgang - eksisterende cykelparkering Banegårdspladsen

Læs mere

Strategier og løsninger til håndtering og bortledning af regnvand. Søren Gabriel

Strategier og løsninger til håndtering og bortledning af regnvand. Søren Gabriel Strategier og løsninger til håndtering og bortledning af regnvand Søren Gabriel sgab@orbicon.dk Prioritering af indsatsen Prioritering i skybrudsplanen 1. Høj Risiko 2. Enkle løsninger 3. Andre anlægsaktiviteter

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

Infills når byerne trænger til en fyldning

Infills når byerne trænger til en fyldning Infills når byerne trænger til en fyldning Huller i byen I Man kan sammenligne en række bygninger med et tandsæt. Når et hus bliver sygt, bliver det trukket ud af rækken, og et nyt hus opføres et såkaldt

Læs mere

København og Frederiksberg kommuner på vej mod skybrudssikring. - Oplæg til fællestemasdrøftelse

København og Frederiksberg kommuner på vej mod skybrudssikring. - Oplæg til fællestemasdrøftelse København og Frederiksberg kommuner på vej mod skybrudssikring - Oplæg til fællestemasdrøftelse 1 Spørgsmål til drøftelse Det indstilles, at de to udvalg drøfter de to forskellige alternativer, herunder

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Masnedøgadekarréen

FÆLLES GÅRDHAVE Masnedøgadekarréen BESLUTNING Bilag 2 FÆLLES GÅRDHAVE Masnedøgadekarréen Masnedøgade 1-9, Jagtvej 207-209, Drejøgade 2-10 byfornyelsesbeslutning om indretning af en fælles gårdhave. Den fælles gårdhave etableres af Teknik-

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Referat fra borgermøde om ny bro over havnen 21. januar 2015 kl på Den Sorte Diamant. Ny bro over havnen

Referat fra borgermøde om ny bro over havnen 21. januar 2015 kl på Den Sorte Diamant. Ny bro over havnen Ny bro over havnen 1. DEL Oplæg fra Teknik- og Miljøforvaltningen og Realdania. Spørgsmål og svar. 2. DEL Gruppediskussioner Deltagere: ca. 60 1. DEL Om den nye bro over havnen Lokaludvalgsformand, Bent

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017

HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017 HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017 HVORFOR EN HELHEDSPLAN? FORMÅLET MED EN HELHEDSPLAN Virum er en attraktiv grøn bydel bygget op omkring stationen og Virum Torv efter en byplan fra 1930 erne.

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012 Klimatilpasning i København Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27. marts 2012 Palle D. Sørensen Københavns Kommune, Center for Park og Natur Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27.

Læs mere

Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret. - Opsummering -

Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret. - Opsummering - Debat- og informationsmøde om Vester Voldgade-kvarteret - Opsummering - Om mødet Mødet blev afholdt tirsdag d. 15. september kl. 16.30-18.30 på Borups Højskole, Frederiksholms Kanal. Indre By Lokaludvalg

Læs mere

Shared space erfaringer og anbefalinger

Shared space erfaringer og anbefalinger Shared space erfaringer og anbefalinger Forfatter: Sekretær for Vejregelgruppen om Byernes trafikarealer Helle Huse, Rambøll (hhu@ramboll.dk) Shared space principper er grundlaget for udformning af mange

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Charlottenlund bydelscenter

Charlottenlund bydelscenter Borgermøde i rådhushallen om forskønnelse af Charlottenlund bydelscenter Dato: 26. marts 2014 Mødet var det andet offentlige borgermøde om forskønnelsesprojektet. Ca. 60 borgere deltog i mødet. Borgmester

Læs mere

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Baggrund for Byrumsplanen Kvarterplan by havn Vision Odense: at lege er at leve Trafik- og Mobilitetsplan Bylivsundersøgelse 2008 Baggrund for Byrumsplanen

Læs mere

Velkommen til Søndre Havn

Velkommen til Søndre Havn Velkommen til Søndre Havn På Søndre Havn i Køge er den tidligere erhvervshavn godt på vej til at blive omdannet til et attraktivt og levende boligområde med adgang til badestrand, strandeng og grønne områder.

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12

Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn. Praksis Arkitekter - 30.05.12 Udvidelse af Svendborg Lystbådehavn Praksis Arkitekter - 30.05.12 HOVEDGREB Hovedgrebet tager afsæt i den eksisterende runde havn fra 1930erne. Omkring denne etableres en ellipseformet ydermole der lægger

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere