Et enestående område midt i København. Kvæsthus- og Sankt Annæ Projektet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et enestående område midt i København. Kvæsthus- og Sankt Annæ Projektet"

Transkript

1 Et enestående område midt i København Kvæsthus- og Sankt Annæ Projektet

2

3 VISIONEN LIVSKVALITET Sammenhæng i arkitektur og design Byrum med plads til mange slags oplevelser Gode parkerings- og trafikforhold Rekreativ håndtering af ekstrem nedbør Fremtiden omkring Kvæsthuspladsen Fremtiden omkring Sankt Annæ Plads VÆRDISKABENDE PROCESSER FREMTIDSSIKRING BAG OM PROJEKTERNE Om Realdania By

4 Visionen 2 VISIONEN Forbedret livskvalitet for alle gennem det byggede miljø er det overordnede succeskriterium for udviklingen af området omkring Sankt Annæ Plads og Kvæsthusmolen. Bedre byrum og et moderne p-anlæg skal øge livskvaliteten for borgerne, naboerne og brugerne af området i øvrigt. I det hele taget skal området være med til at skabe bedre sammenhæng mellem by og havn i takt med, at industrihavnen bliver til den rekreative havn. I projektområdet bliver visionen realiseret med fokus på at skabe rammer om et mangfoldigt byliv, et enklere og tryggere trafikalt miljø, parkering i et nyt anlæg under jorden samt klimatilpasning i forhold til skybrud. Og sidst, men ikke mindst, skal der skabes et arkitektonisk udtryk, der spiller sammen med det omgivende byområde. I det praktiske arbejde opnås der udvikling og forandring gennem: Partnerskaber og netværk, der møder samarbejdspartnerne professionelt, respektfuldt og ligeværdigt. Dialog og viden, der på tværs af faglige kompetencer, lokale interessenter, naboerne og de kommende brugere af området kan være med til at kvalificere arbejdet. Opsøgende og proaktiv indsats for at være med til at stimulere udviklingen i området og sammenhængene langs havnen. LIVSKVALITET Åbenhed og transparens for at sikre størst muligt kendskab til og forståelse for projektet og de fremtidige muligheder i området. VISIONEN VÆRDISKABENDE PROCESSER FREMTIDSSIKRING Når udviklingen af byområder lykkes, skaber de, i al deres kompleksitet, forbedret livskvalitet. Værdiskabende processer er præget af, at parterne samarbejder tværgående og åbent. Det øger projektets kortsigtede succes. Byer bliver imidlertid aldrig helt færdige. Derfor afhænger den langsigtede succes af, om fortsat udvikling og drift tænkes aktivt ind i projektet. Livskvalitet, værdiskabende processer og fremtidssikring går hånd i hånd. Og det er de grundlæggende ingredienser i fortællingen om udviklingen af området omkring Sankt Annæ Plads og Kvæsthuspladsen.

5 3 Bryggebroen Havnebadet Kalvebod Bølge Den kommende Cirkelbro Det kommende Bryghusprojekt Den kommende Trangravsbro og Proviantbro Parken ved Havnegade Den kommende Inderhavnsbro Det kommende Kvæsthusprojekt Det kommende Sankt Annæ Projekt I disse år bliver der gennemført mange projekter ved havnen. Nye broer skal forbedre sammenhængen på langs og på tværs af vandet. Og en række nye projekter bidrager med nye oplevelser og livskvalitet. Kvæsthus- og Sankt Annæ Projektet indgår naturligt i denne udvikling. På kortet er de mest markante projekter markeret.

6 Livskvalitet 4 LIVSKVALITET

7 Byer er for mennesker. Vi søger at møde behov og forventninger til bylivets kvalitet bedst muligt for alle de mennesker, der nu og fremover anvender det fornyede område. Behovene og forventningerne afdækkes gennem vedvarende og åben dialog. En dialog, som også er forudsætningen for et tillidsfuldt samarbejde mellem projektets aktører. Fokus har været på livskvalitetsparametre som varieret og interessant byliv, sammenhæng i arkitektur og planlægning, attraktive parkeringsforhold under jorden, et godt trafikalt miljø samt sikring mod skybrudsregn. 5

8 Livskvalitet 6 Sammenhæng i arkitektur og design De nye pladser befinder sig mellem to historiske bydele. På den ene side det livlige og farverige Nyhavn med beværtninger og gang i gaden. På den anden side den smukt planlagte og anlagte Frederiksstad; et landmærke i europæisk arkitekturhistorie. Og midt på Kvæsthuspladsen ligger Skuespilhuset, der med sit ikoniske udtryk udgør den største moderne tilføjelse til området. Arkitektonisk vil de besøgende opleve høj kvalitet, helhed og sammenhæng også i forhold til Frederiksstaden, Middelalderbyen og havnen. Kvæsthusmolens rå belægning og enkle formgivning markerer byens genindtagelse af havnen. En 500 meter lang og storslået plads ved vandet med et moderne p-anlæg nedenunder. Når de parkerede biler forsvinder fra overfladen, bliver der plads til at udvide fortovene på Sankt Annæ Plads og til at forlænge trærækken helt ned til vandet. Undervejs bliver der mulighed for flere rolige ophold i det nye grønne anlæg. Billedligt talt bliver det grønne trukket helt ud til det blå. Alle materialer og overflader i området udvælges, så de er robuste og kan tåle både trafikken og det fremtidige byliv. Belægningen af mørk, rillet beton i store felter på hele Kvæsthuspladsen spiller op imod Skuespilhusets mørke facader. Den bidrager i sig selv til at skabe samling omkring pladsen, der bliver en af byens største. Tombak (en legering af kobber og zink) på pavilloner og de rustne afvandingsriste på Kvæsthuspladsen giver farvemæssigt historiske mindelser til det mørke træ fra tidligere tiders bolværk og træskibe. Det samles op af det store trædæk, der kommer til at udgøre kyssetrappen i bunden af Kvæsthusbassinet. Nordisk granit på fortove og afgrænsninger på Sankt Annæ Plads, i Kvæsthusgade og til hele belægningen af Nyhavn Øst fastholder byens historiske træk. Belægningsmaterialerne står i fin kontrast til beplantningen i det grønne areal med bede med skilla (løgplanter), stauder og græs, de mange nye lindetræer på Sankt Annæ Plads samt træsorten tretorn, der plantes i Kvæsthusgade.

9 7 Molens mørke, rå belægning og enkle, stærke formgivning giver en klar sammenbinding af by og havn. Den formidler mødet mellem den klassiske Sankt Annæ Plads og det middelalderlige Nyhavn med havnen og molen. Sammenhæng i området understøttes af gennemtænkt design og materialevalg. Bedene i den grønne midterakse af Sankt Annæ Plads plantes til med blåblomstrende løgplanter og staudier i varierende højder. Mellem staudebedene bliver der anlagt opholdsnicher og passager.

10 Livskvalitet 8 Byrum med plads til mange slags oplevelser Ud over de valgte materialers kvalitet og robusthed er designet og indretningen af byrummene styret af ønskerne om forskellig intensitet i bylivet i de forskellige dele af området. Fra det stille hverdagsbyliv i de bløde haverum op mod Bredgade. Over udeserveringen langs vandet i Nyhavn Øst. Til de store events, forestillinger og vinterhalvårets blæsevejr, som Kvæsthuspladsens hårde belægning lægger gulv til. Der er arbejdet meget med at få alle områdets forskelligheder til at hænge sammen. At skabe overgange, men også selvstændige rum. Og at skabe overbevisende adgang til gode oplevelser ved havnen. Som bruger skal man opleve, at området er fleksibelt og robust hele året. Selvom de fleste udendørs aktiviteter helt naturligt vil foregå i sommerhalvåret, vil hele området byde på fine oplevelser året rundt. Livet på Sankt Annæ Plads vil være præget af pladsens grønne, storslåede og stilfærdige langsomhed. Fra de intime haverum ved Bredgade, hvor man under trækronerne kan læse en bog, tænke over livet eller føre en god samtale. Videre ned ad pladsen, hvor børnene kan lege, eller de voksne kan udfordre sig selv på aktivitetspladsen. Til de løse møbler oppe mod Toldbodgade, hvor man kan arrangere en spontan picnic. For enden af Sankt Annæ Plads, ud mod Kvæsthuspladsen, møder den besøgende himmel, horisonter og vand. Her starter oplevelsen også for bilisterne, når de kører ned i det lyse og højloftede p-anlæg. Oplevelsen under molen forbindes af rulletrapper med oplevelserne på overfladen. Til den ene side inviterer kyssetrappen med sine træoverflader til ophold ved vandet. Og til den anden side kan de besøgende bevæge sig ud på molens rå, mørke betonbelægning, der er omgivet af vand på tre sider. På molen er det muligt at nyde fx en kop kaffe eller en is mellem Kvæsthuspladsens pavilloner. Måske går turen ud for at mærke vejret og nyde udsigten. Eller for at opleve, hvordan scenetårnet langt ude på molen bliver til fikspunktet i en større event eller forestilling på pladsen. Mod syd møder Kvæsthuspladsen den østlige del af Nyhavn. Her får Skuespilhuset faciliteter til at holde mindre, udendørs forestillinger. Den sidste del af Nyhavn bliver renoveret efter de samme overordnede principper, som vi kender fra resten af Nyhavn. Det vil sige med granitbelægning og plads til udeservering. Bag Skuespilhuset vil en grøn Kvæsthusgade fungere som trafikforbindelse for især de cyklister og fodgængere, der tager den direkte vej fra Nyhavn til Kvæsthuspladsen.

11 9 Kyssetrappen og området mellem pavillonerne bliver indrettet med siddepladser og mulighed for at komme tæt på vandet. Her er der plads til det mere intime, sociale byliv. Derudover fungerer området som et trafikalt knudepunkt, hvor både biler, fodgængere og cyklister krydser hinanden omkring nedkørslen til p-anlægget. Enten for at komme til Kvæsthuspladsen eller på vej videre i byen. Kvæsthusmolen bliver byens nye, eventyrlige scene. 250 meter lang og 50 meter bred. Belægningen af rå, mørk rillet beton i store felter får forankringspunkter til fx telte, scenetårn til forestillinger og en række pavilloner langs Kvæsthusbassinet. Kort sagt: Her er plads til både en stille caféservering og store events med tusinder af mennesker. Haverummene på Sankt Annæ Plads inviterer til det mere hverdagsagtige og eftertænksomme byliv. Man kan slå sig ned mellem træerne, i græsset og i de løse stole. Eller man kan gå en tur.

12 Livskvalitet 10 Gode parkeringsog trafikforhold Livskvalitet er også lig med adgangsmuligheder for alle uanset transportmiddel og personlig fysisk formåen. Som cyklist og fodgænger vil man opleve, at hele trafikdesignet også tilgodeser de bløde trafikanter. Fortovene er brede, så der er god plads til at promenere. På Sankt Annæ Plads er der kun en enkelt smal, kombineret cykel- og bilvej i hver retning. Bilisternes hastighed er lav på grund af den smalle cykel- og bilvej, og når der er cykler, må bilisterne tilpasse sig cyklisternes hastighed, da der ikke er plads til at overhale. Toldbodgade og Bredgade er de primære gennemkørselsveje i området. Det er også herfra, beboerne og brugerne af p-anlægget under molen vil komme til området. Venstresving er forbudt fra Toldbodgade op ad Sankt Annæ Plads i vestgående retning, hvilket begrænser den gennemkørende trafik og reducerer antallet af biler på pladsen betydeligt. I det hele taget forsvinder den såkaldte søgetrafik, når parkerings- pladserne bliver nedlagt i Sankt Annæområdet og folk kører direkte ned i det underjordiske p-anlæg for at parkere. Der er stadig mulighed for at betjene området med bybusser, men holdepladser for turistbusser er fravalgt. Fra havnesiden er der adgang med småbåde, kanalrundfart, havnebus, vandtaxi m.m. til glæde for pendlere og turister. Fremtidssikrede parkeringsløsninger Et parkeringsanlæg i tre etager med plads til 500 personbiler bliver anlagt under Kvæsthusmolen. Det underjordiske parkeringsanlæg bliver lyst, venligt, let at orientere sig i og enkelt at benytte. Kvaliteterne fra overfladen bliver trukket med ned i anlægget, som også skal være en del af oplevelserne i området. I det store forbindelsesrum, som strækker sig i hele anlæggets længde, bliver der arbejdet med kunstnerisk belysning og muligheden for kulturelle arrangementer. Generelt bliver parkering på overfladen nedlagt i området. Med undtagelse af en række pladser til afsætning og korttidsparkering mv. for at tilgodese beboerne, ambassaderne og brugerne af områdets ejendomme. Området bliver indrettet til hverdagsbrug. Det vil sige, at der bliver opsat stativer til cykler, som dækker det daglige behov. I alt bliver der indrettet flere end 200 faste pladser til cykelparkering, hvoraf ca. 50 vil være i Kvæsthusgade lige bag Skuespilhuset. Ved større arrangementer er der mulighed for at etablere særlige cykelparkeringsområder på Kvæsthuspladsen. Mindre både og store sejlskibe kan lægge til kaj inde i bassinet og på ydersiden af molen. Det gør Kvæsthusmolen til et af de få steder i indre by, hvor man stadig kan fornemme den gamle trafikhavn.

13 pladser til cykelparkering vil blive indrettet i området. Nedkørslen til p-anlægget er et trafikalt knudepunkt i området. Designet er udført, så hastigheden holdes nede, og især cyklister og bilister har godt overblik over hinanden. Forlængelsen af trærækken på Sankt Annæ Plads skjuler nedkørslen og giver en smuk grøn bagvæg ud mod Kvæsthusbassinet. 500 parkeringspladser rummer det nye parkeringsanlæg. Vejprofilet i hver side af Sankt Annæ Plads er kun 3 meter bredt og er indrettet til lav hastighed. Sammen med den ringe trafikbelastning giver det cyklisterne prioritet på vejbanen og sikker trafikafvikling i området. Det tre etager høje forbindelsesrum bliver hovedattraktionen i parkeringsanlægget. Fra alle dæk er det let at orientere sig og finde vej op. P-båsene er malet i grønne nuancer som reference til vandet.

14 Livskvalitet 12 tag- og fortovsvand vejvand renses før udløb i havnen vejvand renses før udløb i havnen tag- og fortovsvand Hovedgrebet i klimasikringen er at gøre hele Sankt Annæ Plads skålformet. Det tilfører både nye kvaliteter til bylivet og leder sammen med rør under kørebanen effektivt skybrudsvandet ned mod havnen. I den endelige udformning vil der også være bede i midten. Området bliver klimasikret, så det kan håndtere nedbøren fra 100-års regn fra et opland på 18 hektar. De blå linjer viser, hvor vandet ledes væk. skybrudsvand i rør skybrudsvand i grønt areal skybrudsvand i rør

15 13 Rekreativ håndtering af ekstrem nedbør Afledning af regnvand er blevet et nyt livskvalitetsparameter i byens rum. Den gamle by skal tilpasses ændrede klimaforhold, som vil byde på mere ekstrem nedbør. Vandet skal først og fremmest ledes effektivt væk fra især bygninger og kældre for at undgå dyre skader på de historiske bygninger og beboernes ejendele. Men ombygningerne byder også på nye rekreative muligheder i byens rum. husgade får til gengæld glæde af hverdagsregnen, så borgerne kan nyde de smukke træer hver dag. I hele projektet er der arbejdet systematisk med at kombinere den tekniske håndtering af regnvandet med forbedringer af byrumskvaliteterne. På den måde øges udbyttet af investeringen for både byen og borgerne. Kvæsthusgade bliver skybrudssikret, og der bliver plantet træer og gjort plads til cykelparkering. Sankt Annæ Plads ligger lavere end omgivelserne, herunder kajkanterne til havnen. Derfor oplevede beboerne betydelige oversvømmelser ved skybruddet den 2. juli Løsningen er, at hele pladsen i forbindelse med ombygningen forsynes med underjordiske rør, der leder en del af regnvandet ud i havnen. Endvidere anlægges hele pladsen med en skålform og yderligere en forsænkning mellem træerne Til hverdag holder regnvandet græs, bede og træer frodige. Kanterne langs forsænkningen giver nye siddepladser og er med til at afgrænse de grønne anlæg, så de opleves som intime. I forbindelse med ekstreme regnskyl forvandles forsænkningen og pladsen i øvrigt til en flodseng. Vandet samler sig og løber som en flod ned mod Kvæsthusmolen og via underjordiske rør ud i havnen. Statistisk set sker det en gang for hver 100 år. Og selvom det vil give skader på pladsens planter, er det meget bedre og billigere, end at vandet ender i kældrene. På samme måde anlægges der forsænkninger i belægningen i både Kvæsthusgade og Nyhavn Øst, hvor store vandmængder kan samle sig i å-løb og ledes mod havnen. Træerne i Kvæst-

16 Livskvalitet 14 Fremtiden omkring Kvæsthuspladsen NYHAVN 1 2 Gennemgående belægning Pladsen får i hele sin længde en belægning af mørk, rillet beton i store felter fra Nyhavn til molespids. Nedkørsel Nedkørslen til parkeringsanlægget er placeret på Sankt Annæ Plads tæt på Skuespilhuset og Kvæsthusgade. Den bliver lys og venlig. KVÆSTHUSMOLEN SYD KVÆSTHUSG SKUESPILHUS 3 Anløb for havnerundfarten Der kommer til at være billetsalg og plads til, at flere turbåde kan anløbe molen samtidig. 4 Kyssetrappe 65 meter bred i træ og med nærkontakt til Kvæsthusbassinet. 1 5 Pavilloner Pavillonerne giver plads til servering og underholdning. Imellem dem opstår der mindre, fleksible rum, hvor man kan slå sig ned. 6 Underjordisk p-anlæg P-anlægget under jorden bliver lyst, får højt til loftet og bliver en oplevelse i sig selv.

17 SKT ANNÆ PLADS 15 Rampe til parkering 2 4 Kyssetrappe KVÆSTHUSBASSINET ADE Anløb småbåde 7 Verdens største skoleskib 1 ET Rulletrappe fra p-anlæg Ovenlys over forbindelsesrum KVÆSTHUSMOLEN NORD Molespids 3 Anløb turbåde Krigsskib Esbern Snare Anløb for små og store skibe Med Kvæsthusbassinets dybe vand er molen særlig velegnet til anløb for de helt store sejlskibe. Flere steder bliver der også indrettet til anløb for småbåde. Scenetårn Et centralt scenetårn rummer tekniske installationer og garderobe til forestillinger og større events. Molespidsen Molen hælder på det sidste stykke, så molespidsen ender tæt på vandoverfladen.

18 Livskvalitet 16 Fremtiden omkring Sankt Annæ Plads Sankt Annæ Plads Pladsen bliver grønnere og bredere. Trærækken forlænges helt ned til Kvæsthusmolen. Og fortovene får promenadebredde med plads til udeservering Staudebede I det grønne, forsænkede anlæg kommer der nye staudebede. Der er plads til at gå imellem dem eller slå sig ned. Og blå skilla-løgplanter udgør et blomstrende bunddække om foråret. Plads til leg og aktivitet Legepladsen bliver for mindre børn. De store børn og voksne kan udfordre sig selv i aktivitetsområdet ved siden af. Eller sætte sig i en af de mange løse stole på pladsen. Skybrudssikring Vandet fra ekstreme regnskyl løber i det forsænkede areal mellem træerne og ender i underjordiske rør, før det løber ud i havnen. 5 Trafik Trafikdesignet er tilrettelagt efter fodgængere og cyklister. Smalle vejbaner på hver side af pladsen giver sikker trafik og lav fart. Adgang til parkeringsanlægget sker primært via Toldbodgade. 6 Nedkørslen til parkeringsanlægget Rækken af grønne træer fortsætter helt ned forbi nedkørslen til parkeringsanlægget. 7 Kvæsthusgade Gaden bliver en attraktiv forbindelsesvej for fodgængere og cyklister. Mellem rækken af nye træer bliver der anlagt cykelparkeringspladser.

19 meter med brede promenadefortove m 2 grønt areal. 8 Nyhavn Den sidste del af Nyhavn bliver renoveret i stil med resten af Nyhavn. Granitbelægningen møder Kvæsthuspladsens belægning i mørk, rillet beton ved 71 Nyhavn Hotel. 8

20 Værdiskabende processer 18 VÆRDISKABENDE PROCESSER

21 Byer skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er den grundlæggende tankegang bag arbejdet med byudvikling og fornyelse. Helt fra de tidligste faser af et byudviklingsprojekt er det vigtigt at lytte til borgernes og interessenternes ønsker og behov, fordi det skaber de bedste rammer for livskvaliteten. Dialogen giver større forståelse og ejerskab i forhold til både udviklingsprocessen og det færdige projekt. Der kommer værdifuldt og konkret input til projektets faktiske indhold. Og det er Kvæsthusselskabets erfaring, at mødet mellem byudviklerne, borgerne, interessenterne og de faglige rådgivere udfordrer alle parter i positiv retning. 19

22 Værdiskabende processer 20 Partnerskaber og netværk Udviklingen af området sker i samarbejde med ejerne af de arealer, der ombygges Kulturministeriet og Københavns Kommune. Hertil kommer Hovedstadens Forsyningsselskab (HOFOR) som bidrager med skybrudssikring af området samt By og Havn, der har anløbsretten til molen. Og en række naboer, som hotellerne, samt store grundejere, som Jeudan, Lauritzen og Dansk Sygeplejeråd, der alle er direkte påvirket af ændringerne både under og efter ombygningerne. De har fra starten været tæt inddraget for at sikre et fælles ejerskab til projektet, men også for at sikre, at alle partnernes interesser er kendte og kan indarbejdes i projektet som en del af en værdiskabende udviklingsproces. Der holdes løbende møder mellem bygherre og de enkelte parter. Desuden inviteres alle også med til de processer og den dialog, der foregår ved de åbne borgermøder. Faglige rådgivere Byudvikling er en kompleks proces, der kræver mange forskellige faglige kompetencer. Arkitekter, landskabsarkitekter, ingeniører, økonomer, jurister, revisorer mfl. har vigtige bidrag. I arbejdet er rådgiverne blevet inddraget så tidligt og så parallelt som muligt. Det bidrager til at udvikle et helstøbt projekt, der løfter alle de tilstræbte kvaliteter til et højere niveau. Naboer og brugere Borgerne i området og andre interesserede er blevet inddraget aktivt i arbejdet. Det er dem, der bliver de primære brugere. Og det er deres livskvalitet, der skal forbedres med projektet. Det Kongelige Teater har afholdt Ofelia Beach i tre år, hvor der er høstet mange erfaringer med, hvad Kvæsthuspladsen kan tilbyde borgerne. Sankt Annæ Projektet blev født med en bylivsundersøgelse og workshops mellem borgere, interessenter, faglige rådgivere og bygherre. Hele formålet er at sikre, at områderne bliver tilpasset det byliv, brugerne ønsker sig, og ikke omvendt. Dialogen er med til at sikre en større anerkendelse af de forskellige behov og forventninger, der vil være til udviklingen af området. Investorer Også omkring finansieringen er der etableret et bredt samarbejde. Realdania finansierer hele ombygningen over og under Kvæsthusmolen. Ombygningen i Sankt Annæområdet, Nyhavn Øst og Kvæsthusgade finansieres i et samarbejde mellem Realdania, Københavns Kommune, HOFOR, Jeudan, Lauritzen Fonden, Oticonfonden, 15. Juni Fonden og AugustinusFonden. Samarbejdet på finansieringssiden er også værdiskabende i dobbelt forstand.

23 21 Plads til debatten og opfølgning på tidligere diskussioner sikrer gennemsigtighed, og at borgernes ønsker bliver hørt i processen. Ofelia Beach havde i tre år midlertidig bopæl på Kvæsthusmolen. Strandbar, loungemøbler, cafe og plads til Sandskulpturfestival, EM-fodbold og andre events. Et midlertidigt eksperiment, der har vist, at pladsen kan fungere som trækplaster og en fleksibel ramme om både store og små aktiviteter.

24 Fremtidssikring 22 Fremtidssikring

25 23 Byer bliver aldrig helt færdige. Tværtimod er attraktive byområder kendetegnet ved at være i en evig og levende udvikling. Derfor stopper realiseringen af visionen for området omkring Sankt Annæ Plads og Kvæsthuspladsen heller aldrig. For ligesom byen selv er livskvalitet ikke statisk. Det er vigtigt, at parterne bag et byudviklingsprojekt organiserer sig robust og langsigtet. Drift, udvikling af aktiviteter, brugerinddragelse og samarbejde med de øvrige aktiviteter langs havnen skal i virkeligheden først for alvor bevise deres værd, når den røde snor er klippet over, og det formelle projekt er afleveret. Et levende byområde bevarer og udvikler borgernes og brugernes livskvalitet.

26 Fremtidssikring 24 Sommerhygge på kajen ved Kvæsthusbassinet. Bryant Park på Manhattan i New York bliver drevet som et såkaldt BID Business Improvement District.

27 25 Fremtiden med værdiskabende processer Kvæsthus- og Sankt Annæområdet er færdigbygget i Derefter bliver arealerne overdraget til henholdsvis Kulturministeriet og Københavns Kommune, mens Realdania sælger p-anlægget til en privat investor inden for en kortere årrække. I alt bliver der investeret ca. 700 millioner kroner i at forbedre borgeres og brugernes livskvalitet i området. Livskvaliteten folder sig imidlertid ikke nødvendigvis ud af sig selv. Det er vigtigt, at brugen af området bliver hjulpet i gang. At de værdiskabende processer fortsætter. At livskvaliteten fremtidssikres, blandt andet ved at udvikle nye samarbejder mellem offentlige og private parter. Mulighederne skal afsøges For Kvæsthuspladsen er der udarbejdet analyser af fremtidige arrangementsniveauer og -koncepter for molen. Der foreligger også overslag over driftsudgifterne. Alligevel er det vanskeligt at vurdere på forhånd, hvor attraktiv Kvæsthuspladsen vil være for arrangører og borgere. Det kræver praktisk erfaring med driften. Derfor vil det være vigtigt at forlænge de værdiskabende processer også efter den formelle indvielse. I udlandet findes der allerede flere eksempler på offentlige og private samarbejder om drift, vedligehold og udvikling af offentlige byrum. Lokalt etableres der foreninger af grundejere, beboere mfl., som via et kontingent bidrager til udviklingen af lokalområdet. Selvom afsættet for det meste er renhold og vedligehold, udvikler samarbejdet sig hurtigt til mere. Lokalområdet bliver i stand til at give kvalificerede bidrag til kommunens ønsker om borger- og kundefokus og bliver selv en aktiv del af en værdiskabende proces. De udenlandske erfaringer kan give inspiration til den fremtidige drift og vedligehold i området. Pilotprojekt om fremtidens drift og vedligehold I 2013 gennemførte Realdania et pilotprojekt, som har til formål at belyse fremtidige muligheder for offentligt-privat samarbejde i Danmark. Fokus er på udvikling af drift og vedligeholdelse af offentlige byrum med afsæt i de lokale rammer, som området er en del af. Pilotprojektet er inspireret af de såkaldte Business Improvement Districts (BIDs) som blandt andet kendes fra Manhattan i New York. I erkendelse af, at de offentlige budgetter tilsyneladende ikke slog til, blev det gjort lovligt at opkræve et ekstra kontingent fra grundejerne i et afgrænset fysisk område. Beslutningen forudsætter mere end 50 % tilslutning blandt grundejerne, og pengene er øremærket til udvikling, vedligehold og renhold i området. Modellen anvendes i dag i mange lande.

28 Kvæsthusselskabet 26 Bag om projekterne Realdania Realdania By Om Kvæsthusselskabet Kvæsthusselskabet A/S er et datterselskab til Realdania By og står for Kvæsthusprojektet. Kvæsthusprojektet styres af en styregruppe med repræsentanter fra både Kulturministeriet/Det Kgl. Teater, Realdania og Realdania By. Styregruppen indstiller beslutninger til hhv. Kvæsthusselskabets bestyrelse og Kulturministeriet. Arbejdet med Kvæsthusprojektet begyndte i Det forventes at stå færdigt i sommeren Omdrejningspunktet for både Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet er ønsket om at forbedre livskvaliteten for alle gennem det byggede miljø. Det ligger i forlængelse af den ambition, der driver Realdanias arbejde. Kvæsthusprojektet består af to delprojekter hhv. pladsen og det underjordiske parkeringsanlæg. På pladsen er Kulturministeriet/Det Kgl. Teater bygherre, mens Kvæsthusselskabet er bygherre for det underjordiske parkeringsanlæg. Det samlede budget for Kvæsthusprojektet er ca. 590 mio. kr. På det praktiske plan vil Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet skabe rum for et mangfoldigt byliv, skabe et enklere trafikalt miljø, sikre klimatilpasning i forhold til skybrud og sidst, men ikke mindst, skabe et arkitektonisk udtryk, der spiller sammen med det omgivende byområde. Lundgaard & Tranberg Arkitekter har stået for den arkitektoniske og designmæssige planlægning af Skuespilhuset, Kvæsthuspladsen og det underjordiske parkeringsanlæg. For at sikre sammenhængen i planlægningen i området er Lundgaard & Tranberg Arkitekter også valgt som hovedrådgiver ved udformningen af Sankt Annæområdet. Udviklingen af Sankt Annæområdet er sket på baggrund af Schønherr landskabsarkitekters oplæg til arkitektoniske og bylivsmæssige helhedsgreb. Schønherr er totalrådgiver på færdiggørelsen af Sankt Annæ Projektet. Kvæsthusselskabet Kvæsthusprojektet Sankt Annæ Selskabet Sankt Annæ Projektet

29 27 Om Sankt Annæ Selskabet Sankt Annæ Selskabet er et selvstændigt selskab under Kvæsthusselskabet og står for Sankt Annæ Projektet. Sankt Annæ Selskabet er organiseret med en styregruppe med repræsentanter fra Københavns Kommune, HOFOR og Realdania By. Planlægningen af projektet startede i 2012, og den endelige projektplan blev godkendt i Københavns Borgerrepræsentation i august Projekteringen begyndte i september Anlægsarbejdet går i gang i sommeren 2014, og projektet forventes at stå færdigt i efteråret Sankt Annæ Projektet udvikles og finansieres af Realdania, Københavns Kommune, HOFOR og følgende private donorer: Augustinus Fonden Oticon Fonden 15. Juni Fonden Lauritzen Fonden Jeudan Jeudan har stået for etablering af den private finansiering. Det samlede budget for Sankt Annæ Projektet er ca. 125 millioner kr. Heraf udgør skybrudssikringen ca. 45 millioner kr. Finansieringen af Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade og Nyhavn Øst er på plads. Der er udformet et samlet projekt for fornyelsen og klimasikringen af Strandstræderne. Denne del af projektet er ikke finansieret endnu.

30 Kvæsthusselskabet 28 Om Realdania By Realdania By er et helejet Realdaniaselskab, der arbejder gennem filantropiske investeringer i arealer til byudvikling og involverer sig i beslutningsprocesserne allerede fra de tidligste faser, når rammerne for et nyt byområde bliver skabt. Hovedformålet med arbejdet er at sikre kvalitet i byudviklingen i bredeste forstand. Partnerskabsprojekter Realdania By arbejder i tætte partnerskaber ofte med kommuner. Det bærende princip er fælles ejerskab. Og via bestyrelse, styregruppe og direktion er der konstant fokus på at sikre dialog, demokratisk forankring og professionel håndtering af byudviklingen. Ud over Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet er Realdania By p.t. aktivt engageret i fire store partnerskabsprojekter om byudvikling: FredericiaC, Køge Kyst, Ringkøbing K og NærHeden i Høje-Taastrup Kommune. Viden og kompetence Realdania By arbejder desuden for at opbygge og formidle viden og kompetence inden for byudvikling og byomdannelse i håb om at kunne inspirere andre, der arbejder med byudvikling i Danmark. Det sker bl.a. gennem publikationer og webværktøjer. Læs mere om Realdania By på

31

32 Kvæsthusselskabet Kvæsthusgade København K Telefon: Tekst: asbjørnjensen Luftfoto: Dragør Luftfoto Kort: B14 Renderinger: Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S og Schønherr Fotos: Søren Svendsen og Det Kongelige Teater Referencefotos: Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S og Schønherr Design: Make Tryk: ArcoRounborg A/S

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER

PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER PARKERING OG BYKVALITET INSPIRATION TIL VÆRDISKABENDE PARKERINGSLØSNINGER 1 2 Vurdér den samlede økonomi og værdiskabelse for hele projektet og skab optimale rammer for opførelse, ejerskab og drift Tænk

Læs mere

Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads

Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads Skybrudssikring af Sankt Annæ Plads 2015-2016 Her planlægger vi at adskille regnvand og spildevand i fremtiden og koble regnvandet til skybrudsledningerne under Sankt Annæ Plads. Efter planen skal der

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Opsamling fra borgermøde afholdt d. 17. januar 2013

Opsamling fra borgermøde afholdt d. 17. januar 2013 Til Borgermøde om Sankt Annæ Projektet 18. januar 2013 Fra Kvæsthusselskabet ddd Opsamling fra borgermøde afholdt d. 17. januar 2013 Kvæsthusselskabet havde inviteret naboer og interessenter til borgermøde

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

DISPOSITIONSFORSLAG SCHØNHERR A/S

DISPOSITIONSFORSLAG SCHØNHERR A/S DISPOSITIONSFORSLAG SCHØNHERR A/S RAMBØLL A/S SANKT ANNÆ-PROJEKTET Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade, Lille og Store Strandstræde, samt Nyhavn øst for Toldbodgade - 18.03.2013 LUNDGAARD & TRANBERG ARKITEKTER

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

schønherr / stedet kommer først

schønherr / stedet kommer først schønherr / stedet kommer først program merværdi klimatilpasningsstempel? alle steder er forskellige alle steder har deres eget helt særlige karakteristika, nogen steder emmer af historie, stemning og

Læs mere

Danmarks grønne fremtid

Danmarks grønne fremtid Danmarks grønne fremtid Udfordringer og muligheder i byudviklingsprocesser v/mette Lis Andersen, direktør for Realdania By Danske Parkdage, Aalborg, 14. september 2012 På vej mod 2050 Partnerskaber Grøn

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt LUFTFOTO FRA SYD Med projektet for udvidelse af Dybbølsbro foreslås at spænde en ade ud mellem de to eksisterende broer, og derved

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG

Nordhavnen. Havnehuset. på kanten af vand & by. Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN BYG BYG Nordhavnen Havnehuset på kanten af vand & by Ejerlejligheder med altan og tagterrasse i Østerbros nye attraktive boligkvarter KUBEN Havnehuset 03 Velkommen til Havnehuset i Nordhavnen Havnehuset bliver

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Byudvikling gennem Klimatilpasning

Byudvikling gennem Klimatilpasning Byudvikling gennem Klimatilpasning - det er temaet for Danmarks nye storstilede klimatilpasningsprojekt i Middelfart. Projekt KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning gennemføres som et

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014

Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem klimatilpasning i kvarteret omkring Kongebrovej i Middelfart 11. SEPTEMBER 2014 Byudvikling gennem Klimatilpasning KlimaByen i Middelfart Danmarks Smukkeste Klimatilpasning gennemføres

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012

København. Klimatilpasning i Københavns Kommune. VIBO den 27. marts 2012 Klimatilpasning i København Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27. marts 2012 Palle D. Sørensen Københavns Kommune, Center for Park og Natur Klimatilpasning i Københavns Kommune VIBO den 27.

Læs mere

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 21. januar 2015 Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 Flere store regnhændelser i de senere år har gjort det klart, at der må gøres noget for at reducere risikoen for, at der sker skader

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning!

Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvad Danmarks klogeste klimatilpasning! Gedvadområdet Projektområdet udgøre et topopland, der oprindeligt har afvandet mod nord gennem Bagsværd Rende til Lyngby Sø. Overordnede visioner og mål for projektet

Læs mere

Klimatilpasning i Københavns Kommune

Klimatilpasning i Københavns Kommune Klimatilpasning i Københavns Kommune 1 KL - Teknik og Miljø - 3.11.2011 Centerchef Jon Pape Klimatilpasning i København Planen endeligt vedtaget af Borgerrepræsentationen d. 25 august 2011 Identificerer

Læs mere

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ 1. NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK = 2. BASERET PÅ BORGERDRØMME 3. SAMMENTÆNKER TRAFIK + BY NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK Idé om højklasset trafik: Gem det

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum

En ny tilflytter. benene eller blive underholdt af de mange festlige aktiviteter. Midlertidigt byrum Nomaden Nomaden er flyttet til den smalle gade i den lille købstad. På den 400 meter lange kulturvej har Nomaden slået sig ned i mellem to byhuse det gule og det røde. Det er i forbindelse med det store

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015

INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015 INFORMATIONSMØDE OM MEDFINANSIERINGORDNINGEN DEN 27. AUGUST 2015 Program 17:00 17:15 Hvordan sikrer vi København til fremtidens vejr? 17:15 17:30 Medfinansiering af private klimatilpasningsprojekter 17:30

Læs mere

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI Hvordan får vi mere ud af klimatilpasningen, og hvordan gør vi det på nye og innovative måder? Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania Hvad er VANDPLUS? VANDPLUS-partnerskabet

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

HAVNEHUSET VEST, 2150 NORDHAVN

HAVNEHUSET VEST, 2150 NORDHAVN HAVNEHUSET VEST, 2150 NORDHAVN Hvem vil ikke gerne bo på havnen midt i storbyen. Velkommen til Havnehuset. Pejlemærket for et større byfornyelsesprojekt i Nordhavnen, Østerbros nye mondæne kvarter. Og

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik

En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik 20-08-2013 En sammenhængende løsning, der reducerer trængsel ved at samtænke parkering, cykler og kollektiv trafik - Løsningen er ved at blive implementeret og arbejdet er i gang. Der er blot brug for

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest

Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest Oversigt over skybrudsprojekter beliggende i Vanløse (fra 3 af de 7 vandoplande): Vandopland: København Vest og Frederiksberg Vest KV12 Slotsherrensvej Vest På strækningen fra Husumvej/Ålekistevej til

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Byer i 21 årh. - hvordan?

Byer i 21 årh. - hvordan? Byer i 21 årh. - hvordan? Camilla van Deurs, Arkitekt M.A.A., PhD Associate Partner Gehl Architects Program Del 1 10-10:15 Velkomst v. kommunen 10:15-11 Byrummets funktioner og udfordringer i det 21. Århundrede

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Projekt. Æblehaven. The little Apple. Niels Knudsens Plads Nordenskov

Projekt. Æblehaven. The little Apple. Niels Knudsens Plads Nordenskov Projekt Æblehaven The little Apple Niels Knudsens Plads Nordenskov Projekt: The little Apple. Æblehaven. Motivation: Da den gamle købmandsgård i Nordenskovs centrum Niels Knudsens købmandshandel blev revet

Læs mere

Bæredygtig trafik i Køge Kyst

Bæredygtig trafik i Køge Kyst 1 Bæredygtig trafik i Køge Kyst Vejforum 2011, 8. December Erik Basse Kristensen Illustration: Vandkunsten Agenda 2 Baggrund Lidt om eksisterende forhold Udfordringer Biltrafik og parkering Lette trafikanter

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA BYGHERRE Trollesmindealle 27 3400 Hillerød SAMARBEJDSPARTNER Haraldsgade 53 2100 København Ø RÅDGIVER Partner: Helle Søholt, MAA Projekt leder: Birgitte Katborg Laursen, MAA Projekt Team: Bianca Maria

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

REFERAT Dato: 26. marts 2008

REFERAT Dato: 26. marts 2008 VORES BY REFERAT Dato: 26. marts 2008 Dialogmøde (4) med beboere og andre interesserede Deltagere: 20-25 repræsentanter fra nabo- og interessentgrupper. Inviterede var Beboere Vesterfælledvej 66, Beboere

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Program for parallelopdrag for BYLIV. Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade samt Store og Lille Strandstræde

Program for parallelopdrag for BYLIV. Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade samt Store og Lille Strandstræde Program for parallelopdrag for BYLIV Sankt Annæ Plads, Kvæsthusgade samt Store og Lille Strandstræde på Programmet er udarbejdet af Kvæsthusselskabet A/S, I samarbejde med Københavns Kommune og med bistand

Læs mere

LAR og klimasikring af bygninger

LAR og klimasikring af bygninger LAR og klimasikring af bygninger Temaaften om klimaforandringer og fremtidssikring. Boligforeningen VIBO 27.03.2012 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk HVAD SKAL VI IGENNEM? Lidt om klima og kloak Vandets veje

Læs mere

LAR hvad er det og hvad kan det?

LAR hvad er det og hvad kan det? LAR hvad er det og hvad kan det? 19. Maj 2015 GITTE HANSEN GIHA@orbicon.dk LAR Synonym på bæredygtig regnvandshåndtering Fremtidens klima hvorfor blev LAR interessant Status for LAR-anlæg i DK Hvad er

Læs mere

Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv

Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv 10. februar 2014/rev. 17. februar 2014/ rev. 4. marts 2014 Formidlingsopgave Baggrundsnotat Indhold 1. Indledning 4 2. Baggrund 5 3.

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats

Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 1 Turistbusser i København Handlingsplan med forvaltningens forslag til indsats Arbejdet med at skabe rum til betjening af turister,

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 BILAG 4 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Svenskelejrenkarréen FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 Borgerrepræsentationen har xx.xx.2015 godkendt Teknikog Miljøforvaltningens byfornyelsesbeslutning

Læs mere

Opsamling på konferencen den 4. maj 2015 om Business Improvement Districts FREMTIDENS OFFENTLIG-PRIVATE SAMARBEJDE I BYERNE?

Opsamling på konferencen den 4. maj 2015 om Business Improvement Districts FREMTIDENS OFFENTLIG-PRIVATE SAMARBEJDE I BYERNE? FREMTIDENS OFFENTLIG-PRIVATE SAMARBEJDE I BYERNE? 2 Realdania satte med konferencen om Business Improvement Districts fokus på de internationale erfaringer og lagde op til debat om perspektiverne ved at

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Offentligt/privat samarbejde om et stort byudviklingsprojekt. Skagafjördur den 15. juni 2011 / Peter Frost

Offentligt/privat samarbejde om et stort byudviklingsprojekt. Skagafjördur den 15. juni 2011 / Peter Frost Offentligt/privat samarbejde om et stort byudviklingsprojekt Søndre Havn 15 ha Stationsområdet 6 ha Collstrop 3 ha Boliger: 152.000 kvm Erhverv: 118.000 kvm Detail: 22.000 kvm Kultur: 15.000 kvm Offentlig

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf

Sorø Kunstmuseum. Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf Sorø Kunstmuseum Byens Netværk 15.06.12 Tekst: Mathilde Schjerning Foto: Nanna Jardorf På en flot sommerdag i juni drager Byens Netværk af sted til Sorø for at besøge Sorø Kunstmuseum, der for nylig har

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

Lovens rammer - klimatilpasning og skybrud

Lovens rammer - klimatilpasning og skybrud Lovens rammer - klimatilpasning og skybrud Oplæg november 20 Lykke Leonardsen Disposition Hvad er det for en udfordring vi står overfor Hvilke løsninger arbejder vi med Muligheder og barrierer i lovgivningen

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at:

Formålet med nærværende opgave er at skabe både formidling af tilgængelighed og tilgængelig formidling ved at: Teknik & Miljø Plan Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 plan@viborg.dk Tilgængelighed i historiske bykerner - nye veje til Viborgs kulturarv Dato: 10. februar 2014 Tilbudsindhentning Viborg Kommune

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

Fælles gårdanlæg i Kertemindegade-karreen

Fælles gårdanlæg i Kertemindegade-karreen VELKOMMEN TIL 3. GÅRDGRUPPEMØDE 31. Marts 2011 Fælles gårdanlæg i Kertemindegade-karreen Dagsorden Faskiner og skraldesug status på tilbagemeldinger Oplæg omkring materialer v/ Lone og Rikke Spørgsmål

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte

Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte Teknik- og Miljøudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 96895 Brevid. 1219799 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Parkeringsstrategi for Roskilde bymidte 4. april 2011 Parkeringsstrategien

Læs mere

Østervangs trafikpolitik

Østervangs trafikpolitik Østervangs trafikpolitik Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at børn, deres forældre og pædagoger kan færdes sikkert omkring institutionen i og uden for åbningstiden. Også på længere

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Københavnertunnelen og Købehavns City Terminal, 16. juni 2006 Københavns nye City Terminal & Metrostation Operaen (Cityringen) 16.

Københavnertunnelen og Købehavns City Terminal, 16. juni 2006 Københavns nye City Terminal & Metrostation Operaen (Cityringen) 16. Københavnertunnelen og Købehavns City Terminal, 16. juni 2006 Københavns nye City Terminal & Metrostation Operaen (Cityringen) 16. juni 2006 foreslår at bygge en undersøisk terminal under bunden af havnen

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011 Ordinært afdelingsmøde Torsdag den 15. september 2011 Orientering v. Jannik Madsen, d.a.i. arkitekter ingeniører as 1. Historikken 2. Planlagte renoveringsarbejder 3. Plan for havearealer 4. Skitseforslag,

Læs mere

VANDPLUS / Inspiration FEM CASES TIL INSPIRATION

VANDPLUS / Inspiration FEM CASES TIL INSPIRATION FEM CASES TIL INSPIRATION 1 CASE 1 RABALDERPARKEN Skateanlæg og regnvandsbassin i ét Rabalderparken i Roskilde er et af de første anlæg i Danmark, som forener regnvandsopsamling med rekreative faciliteter

Læs mere

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Kulturarv og kulturmiljø Landskab og byrum Friluftsliv og rekreation Københavns Befæstning skal bevares og udvikles som en sammenhængende attraktion

Læs mere

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3.

Der er udarbejdet et bilag med illustrationer af projektet og dispensationerne, se afsnittet Yderligere information, side 3. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling 25-02-2015 Sagsnr. 2015-0034554 Dokumentnr. 2015-0034554-4 Naboorientering Vestre Teglgade 2-6 I forbindelse med opførelse af en boligkarré

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere