Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år"

Transkript

1 Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden blandt unge europæere er vokset mere end for andre aldersgrupper. Desværre er det ikke noget ukendt fænomen, at de unge er mere udsat for arbejdsløshed, men specielt i lande som Spanien og Grækenland, hvor arbejdsløsheden for de årige er over pct. kan konsekvenserne blive meget alvorlige. Mange unge er allerede havnet på sidelinjen og står i dag uden job og er heller ikke i gang med en uddannelse. af senioranalytiker Erik Bjørsted 23. december 2 Analysens hovedkonklusioner Mere end en tredjedel af de arbejdsløse i EU-27 er unge mellem 1 og 29 år, hvilket svarer til 9,2 mio. unge. Arbejdsløshedsprocenten for de 1-29-årige er i dag på 1 pct., mens den før krisen var på 11½ pct. Stigningen i de unges arbejdsløshedsprocent har været voldsommere end stigningen for andre aldersgrupper. Det er desværre et billede, man også kender fra tidligere kriser. I Grækenland og Spanien er ledigheden blandt de 1-29-årige således på over pct., men også i Irland, Italien, Portugal og en række østeuropæiske lande er mere end hver femte ung i arbejdsstyrken mellem 1 og 29 år arbejdsløs. Konsekvenserne kan allerede ses nu, hvor ca. 1 mio. unge er havnet på sidelinjen uden job og heller ikke er i gang med en uddannelse. EU bør gøre mere for at styrke vækst og jobskabelse på den korte bane, men det er også vigtigt at have fokus på uddannelse og fleksible arbejdsmarkeder, hvis man skal komme arbejdsløsheden blandt Europas unge til livs. Kontakt Senioranalytiker Erik Bjørsted Tlf Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 1, 1 sal. 11 København V

2 9,2 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Næsten 2 mio. arbejdsløse EU-borgere over en tredjedel er unge under 3 De unges arbejdsløshed i EU fortsætter med at vokse. En større kortlægning AE har foretaget for de 1-29-årige viser således, at 9,2 mio. unge under 3 år er arbejdsløse. Det svarer til, at mere end en tredjedel af de arbejdsløse i EU-27 er unge under 3 år. Arbejdsløshedsprocenten for de 1-29-årige er dermed på 1 pct. mod 11½ pct., før krisen satte ind. Det fremgår af figur 1, som viser arbejdsløshedsprocenten for de 1-29-årige i EU-27. Ungdomsledigheden begyndte ellers at stabilisere sig i 2, men i løbet af 211 begyndte den igen at vokse. Figur 1. Arbejdsløsheden for de 1-29-årige i EU år 3- år 1- år Anm.: Data er sæsonkorrigeret. Seneste observation er fra 2. kvartal 2. Der ses på aldersgruppen 1-29 år. Siden krisens udbrud er arbejdsløsheden blandt unge mellem 1-29 år vokset med ca. 3 mio. personer, og sammenligner man udviklingen i de unges ledighedsprocent med udviklingen i arbejdsløsheden for de 3--årige er det tydeligt, at de unges ledighed er vokset betydeligt mere. Arbejdsløsheden for de 3--årige er til sammenligning således vokset med 3 pct. enheder fra, pct. i 1. kvartal 2 til, pct. i 2. kvartal 2, mens de unges ledighedsprocent er vokset med,2 pct. enheder. De unges arbejdsløshed er altså under denne krise vokset dobbelt så meget som arbejdsløsheden for de 3--årige. Desværre er det ikke noget særsyn, at de unges arbejdsløshed vokser mere end arbejdsløsheden for andre aldersgrupper. Det billede har man også set under tidligere kriser i Europa. Det fremgår af figur 2, som viser stigningen dels i den samlede ledighedsprocent for de 1--årige og ledighedsprocenten for de 1-29-årige under krisen i begyndelsen af 9 erne og krisen i kølvandet på den bristede IT-boble fra Da data for EU-27 kun findes i Eurostat tilbage til 2, er der i figur 2 valgt at se på EU- for at få en længere og sammenlignelig tidsserie. 2

3 9,2 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Figur 2. Stigningen i arbejdsløsheden for 1-29-årige vs. 3--årige under forskellige kriser point point Anm.: Der ses på stigningen i ledighedsprocenten for de 1-29-årige i EU-. EU- er valgt for at få en længere tidsperiode, da data for EU-27 kun er tilgængelige tilbage til 2. Med EU- kan man komme tilbage til 197. De gældsplagede lande er hårdt ramt Dykker man ned på landeniveau, kan man se, at de gældsplagede lande i Sydeuropa sammen med Irland er hårdest plaget af ungdomsledighed. I disse lande er ungdomsledigheden på over 2 pct., og i Spanien og Grækenland er ledigheden blandt de 1-29-årige endda over pct. Det fremgår af figur 3, som viser ungdomsarbejdsløsheden for de enkelte lande i EU. Figur 3. Ungdomsledighed i Europa Norge Tyskland Østrig Holland Tjekkiet Belgien Danmark Finland UK Slovenien Rumænien Sverige Frankrig EU-27 Polen Euro Ungarn Cypern Bulgarien Letland Slovakiet Irland Italien Portugal Spanien Grækenland - Før krisen Stigning Anm.: Data er sæsonkorrigeret. Seneste observation er fra 2. kvartal 2. Der ses på udviklingen fra. kvartal 2 for alle lande. I den anden ende af skalaen finder vi Norge, Tyskland, Østrig og Holland, hvor ledigheden for de årige er under pct. 3

4 9,2 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år I Danmark er ungdomsledigheden omkring 13, pct., hvilket efter europæiske standarder er en forholdsvis lav ungdomsledighed, men i historisk perspektiv er ungdomsledigheden herhjemme kommet faretruende tæt på midt-halvfemsernes høje niveau. 1½ pct. af de unge i EU står uden job og er ikke i gang med en uddannelse I stedet for at se på arbejdsløsheden for de 1-29-årige, som bl.a. inkluderer studerende, som ikke kan få et studiearbejde, og som kun fokuserer på de unge, som er inden for arbejdsstyrken, kan man i stedet se på, hvor mange unge der, uanset om de er i arbejdsstyrken eller ej, ikke har et arbejde og heller ikke er i gang med en uddannelse og sætte det tal i forhold til antallet af unge mellem 1 og 29 år. På den måde får man skilt studerende fra, og man får også belyst de unge, som er havnet helt ude på sidelinjen, og som hverken er i arbejdsstyrken eller er i gang med en uddannelse. Eurostat udarbejder sådanne rater, som er kendt som NEET (Not in employment, education or training). I de officielle NEET-rater fra Eurostat tæller uformel uddannelse også med, selvom den i sig selv måske ikke betyder, at man opnår en højere kompetencegivende uddannelse, end den man havde. Dvs. at efteruddannelse, seminarer, workshops mv. også tæller med som uddannelse. I figur er de officielle NEET-rater vist for de enkelte europæiske lande. Som det fremgår, står 1½ pct. af alle 1-29-årige i EU-27 uden arbejde og er heller ikke i gang med en uddannelse. Det svarer til ca. 1 mio. unge europæere mellem 1 og 29 år. Andelen er på over 2 pct. i mange af de gældsplagede lande i Sydeuropa og Irland, og det er generelt også i disse lande, at andelen er vokset mest. Generelt efterlader dette alternative ledighedsmål det samme indtryk som den mere traditionelle ungdomsledighedsprocent, men opgørelsen er alligevel interessant, fordi den skærer ind til benet og fokuserer på de unge, som for alvor risikerer at blive marginaliseret som følge af krisen

5 9,2 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Figur. Andelen af unge som står uden arbejde og ikke er i gang med en uddannelse Holland Norge Danmark Sverige Østrig Slovenien Tykland Finland Tjekkiet Belgien Portugal Frankrig Cypern Euro EU-27 Polen UK Ungarn Letland Slovakiet Rumænien Spanien Irland Italien Grækenland Bulgarien Før krisen Stigning - Anm: Før krisen er defineret som 27 og der ses på stigningen fra er den seneste observation. I Danmark er det ca. 7, pct. af de 1-29-årige, som står uden arbejde og heller ikke er i gang med en uddannelse, hvilket i internationalt perspektiv er en forholdsvis lav andel. De 7, pct. er dog den højeste andel, der er observeret herhjemme siden 2, hvor data går tilbage til. Dertil kommer, at hvis man sætter det krav, at uddannelsen skal være en formel kompetencegivende uddannelse, er andelen af unge, som hverken har job eller er i gang med en uddannelse, faktisk 11,3 pct. Det fremgår af figur. Figur. Andelen af 1-29-årige i DK uden job eller igangværende formel uddannelse Andel uden job og som ikke er i gang med en formel uddannelse

6 9,2 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år EU s spareplaner rammer de unge Spørgsmålet er selvfølgelig, hvorfor de unge er så udsatte, når økonomien rammes af en krise. En oplagt mulighed er, at de unge ikke har så meget erfaring, og virksomhederne foretrækker medarbejdere med erfaring. Det gælder måske særligt under denne krise, som er den værste siden 2. verdenskrig. Situationen i de gældsplagede lande i Sydeuropa forekommer dog endnu mere vanskelig end i resten af Europa, hvor man er tvunget til at gennemføre store sparepakker, som suger vækst og beskæftigelse ud af disse økonomier. Det rammer de unge i disse lande hårdt. Dertil kommer, at arbejdsmarkederne i disse lande ikke er specielt fleksible og er karakteriseret ved en høj grad af jobbeskyttelse. En høj grad af jobbeskyttelse er typisk ikke i de unges favør og gør det vanskeligere for de unge at få fodfæste på arbejdsmarkedet, og resultatet heraf kan nemt blive, at de unge får en meget løs tilknytning til arbejdsmarkedet. I EU har man længe haft et meget ensidigt fokus på underskuddene på de offentlige budgetter og gældsopbygningen. Der er selvfølgelig ingen tvivl om, at længerevarende underskud og heraf følgende gældsopbygning ikke er en holdbar situation, men omvendt må man også erkende, at man ikke kun kan spare sig ud af krisen. En stor del af underskuddene skyldes netop krisen på arbejdsmarkedet, og hvis EU udelukkende satser på at spare sig ud af krisen, kan arbejdsløsheden bide sig fast på det nuværende høje niveau. Det gælder også ungdomsledigheden, som i øjeblikket er den højeste siden 1997, og resultatet kan nemt blive, at de unge aldrig for alvor får foden inden for på arbejdsmarkedet og måske bliver marginaliseret. Dertil kommer, at hvis den høje arbejdsløshed bider sig fast, vil det blive endnu vanskeligere at skabe vækst, arbejdspladser og sunde offentlige budgetter i EU. EU bør på den korte bane derfor gøre mere for at stimulere vækst og beskæftigelse ved hjælp af finanspolitiske tiltag. Vækstpagten, som blev vedtaget i juni 2, er et vigtigt skridt i den rigtige retning, men det er afgørende, at der bliver fulgt op på initiativerne og pengene også kommer ud at arbejde. Derudover bør EU også erkende, at timingen af de finanspolitiske stramninger ikke er hensigtsmæssig, og EU-landene bør heller ikke konsolidere de offentlige finanser på én gang. De europæiske økonomier er tæt forbundne via eksport og import, og set under ét er Europa faktisk en forholdsvis lukket økonomi. Når lande i EU konsoliderer de offentlige budgetter på én gang, har det derfor store afledte negative handelseffekter. ECB spiller også en meget vigtig rolle og kan være med til at holde renten i de gældsplagede lande nede ved om nødvendigt at gå ind og støtteopkøbe statsobligationer i de gældsplagede lande. Udover at EU bør genoverveje den finanspolitiske kurs, er det også vigtigt at få opkvalificeret og uddannet de unge.

7 9,2 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Krisen har været hård ved de lavest uddannede, og unge europæere uden uddannelse har generelt en meget høj arbejdsløshed i EU. Det fremgår af figur, som viser arbejdsløshedsprocenten for de årige fordelt på højeste gennemførte uddannelsestrin. Som det fremgår, er godt 2½ pct. af de 2-29-årige, der har grundskolen som højeste uddannelsesniveau, arbejdsløse, mens det for de videregående uddannelser er ca. 9½ pct., som er arbejdsløse. Det er også de lavest uddannede, som har oplevet den største stigning i løbet af krisen, og udviklingen vidner om, hvor vigtigt det er, at de unge får en uddannelse. Ellers risikerer de at blive tabt på gulvet og blive marginaliseret. Figur. Arbejdsløsheden for de 2-29-årige på uddannelsestrin Grundskole Ungdomsudd. herunder erhvervsfaglige Videregående udd. Før krisen Stigning Anm.: Der ses på udviklingen i EU-27 fra. kvartal 2 til 2. kvartal 2. Der ses på de 2-29-årige, fordi en del af de 1-2-årige formentlig er i gang med en uddannelse. 7

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark?

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark? Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i? Tema: vs. Tema: vs. Forord Svensk økonomi er vokset solidt de seneste år, og i 2011 overhalede ligefrem målt på både velstand og beskæftigelse. Mens svenskerne

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Det danske arbejdsmarked er. er sundere end det tyske.

Det danske arbejdsmarked er. er sundere end det tyske. Det danske arbejdsmarked er sundere end det tyske Arbejdsmarkedsreformer og produktivitetsanbefalinger har fyldt meget de senere år, og rundt om hjørnet venter en reform af beskæftigelsesområdet. I Tyskland

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) Bruxelles, december 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I

Læs mere

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi

Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Økonomisk prognose - marts 214 Krisen synger på sidste vers - Fremgang på vej i dansk økonomi Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 75 77 1 www.ae.dk Økonomisk prognose

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

DEN DANSKE MODELS STYRKER

DEN DANSKE MODELS STYRKER Rapport DEN DANSKE MODELS STYRKER De empiriske argumenter for den danske arbejdsmarkedsmodel September 2013 Forord Den danske model har leveret og leverer til stadighed resultater for både arbejdsgiver,

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Hvis du har 5 12 måneder

Hvis du har 5 12 måneder Hvis du har 5 12 måneder AF ANALYSECHEF SØREN FRIIS LARSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSEMEDARBEJDER MORTEN JARLBÆK PEDERSEN. RESUME Danskernes arbejdsomhed er kommet politisk i fokus. Med en økonomi,

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser Nyt fra December 2012 Svære r har massive sociale konsekvenser Mange svære psykiske lidelser slår igennem tidligt i livet, og lidelserne har i sig selv meget stor betydning for, hvordan det siden går.

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING Oktober 2003 ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE 1 2 3 4 Sammenfatning... side 2 Faldende arbejdsstyrke... side 8 Forsinkelse før studiestart... side 19 Indvandreres uddannelse

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Nye tal: Det går ikke længere den rigtige vej med unges uddannelsesniveau Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Undervisningsministeriets nye tal for uddannelsesforventningen til de nuværende

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere