Musikkarenstid. Rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Musikkarenstid. Rapport"

Transkript

1 Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 180 Offentligt Rapport 18. april 2006 J.nr.: ukv+lea Musikkarenstid Kulturministeriet indførte karenstid for udlån af musikbærende fastformsmedier, kaldet musikkarenstid, på bibliotekerne med virkning fra 1.februar. Iflg. Bekendtgørelsen om biblioteksvirksomhed nr. 30 af 10.1., 13 må bibliotekerne derfor først udlåne musik cd er og musik på andre fastformsmedier fire måneder efter udgivelsen. Biblioteksstyrelsen har fået til opgave at følge indførelsen af denne musikkarenstid samt at undersøge konsekvenserne for indkøbet og udlånet af musikbærende fastformsmedier på bibliotekerne. Resume: Karenstiden er indført med det formål at fremme salget af dansk musik. Opgørelsen fra IFPI (Pladebrachen_05) viser, at selvom der samlet set er et fald i pladesalget i, så er der dog en stigning på 3 % i salget af dansk musik. En stigning i salget af musikfiler synes at kunne kompensere for den samlede nedgang i pladesalget. IFPIs egen vurdering er: Vi kan ikke bevise at karenstiden virker, men der er heller ikke noget, der tyder på, at det ikke virker (Bibliotekspressen, 11.januar 2006 s.7). Biblioteksstyrelsen har foretaget en række stikprøver og spørgeskemaundersøgelser, der bl.a.viser, at reaktionerne fra lånerne deler sig i to lejre: de, der tager karenstiden til efterretning og accepterer tingenes tilstand og de, der er meget utilfredse med ordningen. Endvidere viser undersøgelsen, at der er sket et beskedent fald i udlån af cd er samt et større fald i anskaffelsen af især aktuelle hits indenfor rock/pop. Det må dog understreges, at undersøgelsens resultater kan være påvirket af mange andre faktorer end karenstiden. Biblioteksstyrelsen ønskede oprindeligt at udføre en komparativ stikprøveundersøgelse på tre udvalgte folkebiblioteker med det sigte at sammenligne udlånstal og salgstal på titelniveau. Denne analyse måtte opgives, fordi IFPI (Sammenslutningen af Pladeproducenter) ikke opgør statistik på titelniveau. Biblioteksstyrelsens undersøgelser Udover ovennævnte komparative undersøgelse har Biblioteksstyrelsen iværksat følgende: En anonym spørgeskemaundersøgelse af lånere blev foretaget på tre udvalgte folkebiblioteker i september måned. Lånerne blev bedt om at svare på, om musikkarenstiden har haft indflydelse på deres brug af nettet til at downloade musik, Nyhavn 31 E 1051 København K Tlf Fax E-post

2 deres indkøb af cd er samt deres brug af musikbiblioteket. Undersøgelsen viste, at indførelsen af musikkarenstiden på nuværende tidspunkt ikke har bevirket en synlig markant ændring i lånernes adfærd. I det efterfølgende afsnit Anonym spørgeskemaundersøgelse omtales denne undersøgelse yderligere Biblioteksstyrelsen udsendte en spørgeskemaundersøgelse i januar måned 2006 til alle folkebiblioteker, og Biblioteksstyrelsen modtog 197 komplette besvarelser, hvilket giver en svarprocent på 89 %. Det er Biblioteksstyrelsens vurdering, at svarene er repræsentative for alle danske folkebiblioteker. I det efterfølgende afsnit Spørgeskemaundersøgelse på folkebibliotekerne bliver relevante resultater fra undersøgelsen præsenteret. Anonym spørgeskemaundersøgelse Biblioteksstyrelsen uddelte et anonymt spørgeskema i september på Københavns Kommunes Biblioteker, Frederiksberg Kommunes Biblioteker samt Roskilde Bibliotek i et forsøg på at eftervise, om lånernes brug af musik er blevet ændret efter karenstidens indførelse. Biblioteksstyrelsen modtog 294 besvarelser. Lånerne blev spurgt, hvad karenstidens indførelse havde betydet for deres indkøb af cd er, download af musik fra nettet samt brugen af deres musikbibliotek. Som omtalt viste besvarelserne ingen synlig markant ændring i lånernes adfærd. 60 % af lånerne angav at have indkøbt det samme antal musik cd er, som de plejer. 72 % angav, at de ikke har downloadet musik fra nettet, mens 14 % har downloadet musik fra nettet i samme omfang, som de plejer. 52 % af lånerne mener ikke, at karenstidens indførelse har betydet noget for deres brug af musikbiblioteket, hvori 28 % angiver, at karenstiden har ændret deres brug af musikbiblioteket meget. Flere af kommentarerne viser, at lånerne generelt beklager indførelsen af karenstiden. Spørgeskemaundersøgelse på folkebibliotekerne Præsentationen af spørgeskemaundersøgelsen på folkebibliotekerne i januar 2006 ses nedenfor i tabeller opdelt efter indbyggertal i den/de kommuner, som det enkelte bibliotek dækker. Biblioteker i kommuner med over indbyggere er i rapporten omtalt som større biblioteker. Information til lånere om karenstid På Biblioteksstyrelsens spørgsmål om, hvorvidt bibliotekerne informerer deres brugere om karenstidens indførelse, svarer 74 % af folkebibliotekerne, at de informerer lånerne via bibliotekets hjemmeside, 61 % gør opmærksom på musikkarenstiden ved opslag, 13 % af bibliotekerne informerer slet ikke om musikkarenstiden indførelse. Ændret indkøbspraksis Overordnet set har 51, 8 % af folkebibliotekerne ikke ændret indkøbspraksis fra 2004 til. Dog angiver 39,1 % af bibliotekerne, at de har indkøbt færre eksemplarer af cd er i. Dette fald i indkøb kan dog særligt konstateres på de større biblioteker, hvor 50 % af bibliotekerne angiver, at de har registreret et fald i indkøbet af cd er i i forhold til Flere af de større biblioteker har i forbindelse med muligheden for at skrive kommentarer angivet, at indkøbet af antal titler er stort set det samme, men eksemplartallet er sat ned. Dette gælder især de hotte titler til børn/unge og dette er sket netop på grund af karenstidsbestemmelsen. Generelt set angiver bibliotekerne, at de i højere grad end tidligere afventer efterspørgslen for at undgå at indkøbe for mange døgnfluer, hvor interessen er meget lille efter fire måneder. 2

3 Har dit bibliotek ændret indkøbspraksis efter at reglen om karenstid er blevet indført? Ja, biblioteket har indkøbt færre 39,7% 34,5% 44,8% 50,0% 39,1% eksemplarer af cd'er i Ja, biblioteket har indkøbt flere 3,2% 3,4% 6,9% 22,2% 5,6% eksemplarer af cd'er i Nej, biblioteket har indkøbt uændret 52,4% 58,6% 48,3% 22,2% 51,8% antal eksemplarer af cd'er i Ved ikke 4,8% 3,4% 0,0% 5,6% 3,6% I alt Ændring i budgettet Overordnet set viser svarerne, at 75,1 % af bibliotekerne ikke har ændret budgettet for indkøb af cd er i i forhold til Der er dermed ingen klar indikation af, at karenstiden har betydet en op- eller nedgang i budgetterne for cd er på bibliotekerne. Flere biblioteker angiver, at de ikke har et specielt budget for cd er, men kun en generel musikkonto, som nu også finansierer adgangen til Bibliotekernes Netmusik og SheetMusicNow. De biblioteker, der har konstateret en nedgang i budgettet, begrunder nedgangen med generelle besparelser og angiver, at nedgangen ikke specielt skyldes karenstiden. Er budgettet for musik cd'er blevet ændret i set i forhold til 2004? Ja, bibliotekets budget for musik cd'er 1,6% 5,7% 17,2% 22,2% 7,6% er forhøjet i Ja, bibliotekets budget for musik cd'er 19,0% 12,6% 27,6% 5,6% 16,2% er mindre i Nej, bibliotekets budget for musik cd'er 79,4% 79,3% 55,2% 72,2% 75,1% er uændret i Ved ikke 0,0% 2,3% 0,0% 0,0% 1,0% Udlån af musik cd er fordelt på genre. Biblioteksstyrelsen har ligeledes spurgt bibliotekerne, hvordan udlånet af cd er fordelt på genre har udviklet sig fra 2004 til. Der skal gøres opmærksom på, at ca. halvdelen af de deltagende biblioteker ikke har haft mulighed for at besvare spørgsmålene, da deres bibliotekssystem ikke er sat op til at kunne levere statistik på et så specifikt niveau. Udlånet af klassisk/opera og udlånet af jazz og verdensmusik er i flertallet af de afgivne besvarelser angivet til være uændret i i forhold til Dog skiller centralbibliotekerne sig ud: 44,4 % af centralbiblioteker angiver et fald i udlånet af jazz musik mod 38,9 % ved rock/pop. Udlånet af rock/pop musik tegner sig dog klart for det største fald på landsplan, 33 % af de afgivne besvarelser angiver, at udlånet er faldet fra 2004 til. 3

4 Hvordan har udlånet af cd'er inden for genren Klassisk & Opera udviklet sig i set i forhold til 2004? Udlånet af klassisk og opera er steget i 6,6% 10,3% 6,9% 33,3% 10,8% Udlånet af klassisk og opera er faldet i 9,8% 12,6% 27,6% 27,8% 15,4% Udlånet af klassisk og opera er 36,1% 26,4% 20,7% 22,2% 28,2% uændret i Ved ikke 47,5% 50,6% 44,8% 16,7% 45,6% I alt Hvordan har udlånet af cd'er inden for genren Rock & Pop udviklet sig i set i forhold til 2004? Udlånet af rock og pop er steget i 9,8% 12,6% 13,8% 38,9% 14,4% Udlånet af rock og pop er faldet i 39,3% 26,4% 41,4% 38,9% 33,8% Udlånet af rock og pop er uændret i 4,9% 16,1% 6,9% 0,0% 9,7% Ved ikke 45,9% 44,8% 37,9% 22,2% 42,1% I alt Hvordan har udlånet af cd'er inden for genren Jazz & Verdensmusik udviklet sig i set i forhold til 2004? Udlånet af jazz og verdensmusik er 6,6% 10,3% 10,3% 27,8% 10,8% steget i Udlånet af jazz og verdensmusik er 14,8% 13,8% 24,1% 44,4% 18,5% faldet i Udlånet af jazz og verdensmusik er 24,6% 27,6% 20,7% 11,1% 24,1% uændret i Ved ikke 54,1% 48,3% 44,8% 16,7% 46,7% I alt Antallet af reservationer Der er ingen klar indikation af, at karenstiden har ændret på antallet af reservationer. En tredjedel af bibliotekerne angiver, at det ikke er muligt at trække oplysninger ud af bibliotekssystemet om reservationer fordelt på en specifik materialetype. En anden tredjedel angiver, at tallet af reservationer er faldet, og den sidste tredjedel af bibliotekerne angiver, at tallet for reservationer af cd er steget i forhold til I kommentarerne anfører flere biblioteker, at antallet af reservationer klart er steget for voksenbiblioteket, mens tallet er faldet for børnebiblioteket. På spørgsmålet om bibliotekerne har haft problemer med, at lånere ikke afhenter det karensbelagte materiale, når materialet er klar til udlån, er det kun ca. 10 % af bibliotekerne, der svarer, at det i nogen grad har skabt problemer. Næsten en tredjedel kan ikke trække oplysningerne ud af deres bibliotekssystem, mens resten angiver, at det i mindre grad eller slet ikke har været et problem. 4

5 Arbejdstid På landsplan angiver flertallet af bibliotekerne, at håndteringen af karenstiden har betydet mellem en halv til en times ekstra arbejde om ugen. Der er dog en klar skillelinje mellem bibliotekerne i forhold til, hvor mange ekstra arbejdstimer håndteringen af karenstiden har betydet. For de større biblioteker med flere eksemplarer at håndtere, svinger angivelserne af ekstra tidsforbrug fra en time til mere end to timer ekstra om ugen. Kommentarer tyder på, at det især er den vedvarende sortering og administration af henholdsvis udlånsklare/ikke udlånsklare cd er, som opleves som tidskrævende i det daglige arbejde. Hvad har håndteringen af karenstiden betydet i forhold til brug af arbejdstimer for bibliotekets personale? Ingen ekstra arbejdstimer 21,7% 10,5% 6,9% 0,0% 12,4% Ca.en halv time ekstra ugentlig 41,7% 45,3% 13,8% 11,1% 36,3% Ca. en time ekstra ugentlig 21,7% 29,1% 44,8% 5,6% 26,9% Ca. to timer ekstra ugentlig 1,7% 5,8% 24,1% 44,4% 10,9% Bibliotekernes Netmusik Biblioteksstyrelsen har i undersøgelsen spurgt bibliotekerne om deres adgang til og brug af Bibliotekernes Netmusik. Det skal anføres, at Bibliotekernes Netmusik først åbnede for adgang i september 2004 og ydermere, at flere af bibliotekerne først fik adgang til Bibliotekernes Netmusik i løbet af. Det er derfor ikke muligt at måle effekten af karenstidens indførelse på udviklingen i benyttelsen af Bibliotekernes Netmusik. 60 % af bibliotekerne angiver, at de deltager i Bibliotekernes Netmusik. Igen er der en klar forskel mellem de større folkebiblioteker/centralbiblioteker, hvor over 3/4 af bibliotekerne er deltagere, og de mindre biblioteker, hvoraf det ca. kun er halvdelen, der har adgang til Netmusikken. På spørgsmålet om, biblioteket henviser brugerne til i stedet at downloade de karensbelagte cd er fra Bibliotekernes Netmusik, svarer 49,1 % af de deltagende biblioteker, at de ikke henviser til Bibliotekernes Netmusik. Tilsvarende er det kun 33 % af de større biblioteker, der ikke anbefaler deres brugere at benytte Bibliotekernes Netmusik. Flere kommentarer angiver, at årsagen til, at der ikke henvises til Bibliotekernes Netmusik formentlig er den, at Bibliotekernes Netmusik ikke kan kompensere for de karensramte musikcd er, idet udbuddet af titler i Bibliotekernes Netmusik endnu ikke er stort nok. Anbefaler I at bibliotekets brugere downloader de karensbelagte cd'er fra nettet frem for at låne dem i fysisk form? Ja, under karenstiden 19,4% 22,2% 4,5% 11,1% 16,4% Ja, både under karenstiden og efter 29,0% 20,0% 54,5% 55,6% 34,5% karenstidens ophør Nej 51,6% 57,8% 40,9% 33,3% 49,1% I alt

6 Andre tiltag 44 af bibliotekerne, svarende til 23,8 % af alle biblioteker, stiller muligheder for aflytning af karensbelagt materiale til rådighed for lånerne. Ud af de 44 biblioteker, er der kun 9 %, der svarer, at låneren benytter sig ofte af denne mulighed. På 52,3 % af bibliotekerne benytter lånerne sjældent denne service. Men flere af bibliotekerne giver udtryk for, at lytteservicen er så ny endnu, at det ikke har været muligt at danne sig erfaring med brugen af den. Kommentarer fra lånerne 42 % af alle biblioteker modtager af og til kommentarer fra lånerne, over 45 % på landsplan modtager sjældent kommentarer. De større biblioteker modtager færre kommentarer fra deres lånere, end de mindre biblioteker gør. Kommentarerne fra lånerne deler sig i to lejre: de, der tager karenstiden til efterretning og acceptere tingenes tilstand og de, der er meget utilfredse med ordningen. Statistik på udlån og tilvækst af cd er Til belysning af de mulige konsekvenser ved indførelsen af karenstiden på indkøbet af cd er og udlånet af disse, har Biblioteksstyrelsen foretaget en sammenligning af tilvækst- og udlånstallene for cd er fra 2002 til, baseret på tal fra den officielle biblioteksstatistik. Dog må tallene for stadig betragtes som meget foreløbige, idet den endelig biblioteksstatistik for endnu ikke er udkommet. Tilvækst Nedenstående tabel viser den procentvise stigning/fald i tallene for tilvækst af cd er fra 2002 til. Tilvækst Fra 2002 til 2003 Fra 2003 til 2004 Fra 2004 til Voksne 13,0% 2,1% -16,7% Børn 2,1% -8,8% -19,9% I alt 11,0% 0,4% -17,2% På området nyanskaffelser af cd er er tilvæksten af cd er indkøbt til voksen afdeling faldet fra 2004 til med 16,7 %. Endvidere er tilvæksten af cd er indkøbt til børnebibliotekerne faldet på landsplan fra 2004 til med 19,9 % i alt. Samlet er tallet for indkøb af cd er på landsplan faldet med 17,2 %. Udlån Nedenstående tabel viser den procentvise stigning/fald i tallene for udlån af cd er fra 2002 til Udlån Fra 2002 til 2003 Fra 2003 til 2004 Fra 2004 til Voksne 13,0% 2,4% 0,6% Børn 10,0% 3,1% -5,0% I alt 12,0% 2,5% -0,3% 6

7 Udlånet af cd er til voksne er steget med 0,6 % 2004 til. For udlånet af cd er til børn tegner sig et anderledes markant billede. For første gang siden 2002 viser tallet på landsplan, at udlånet af cd er er faldet med 5,0 % fra 2004 til. Samlet set er udlånet af cd er faldet med 0,3 % fra 2004 til. Årsrapport fra pladebranchen for. Det fremgår af årsrapporten fra IFPI fra, at blev endnu et år med økonomisk tilbagegang. Selv om branchens samlede omsætning faldt i med 5 % i forhold til året før, var der også gode nyheder: Salget af dansk musik steg således med over 3%. Succesen for dansk musik betød endvidere, at det lokale repertoire udgør en voksende andel af det samlede marked, nemlig 45,4 %. Et af de andre fokuspunkter i IFPIs årsskrift er bl.a. den eksplosive udvikling i downloadhandelen, Markedets 11 lovlige udbydere har solgt mere end musiknumre i, og alt tyder på iflg. årsrapporten, at størstedelen af det tab, der er på musik cd er, kan vindes tilbage ved downloads. (Pladebranchen_05, IFPI Danmark årsskrift) Endvidere blev følgende citat af Jesper Bay fra IFPI bragt i Bibliotekspressen Januar 2006 Vi kan ikke bevise, at karenstiden virker, men der er heller ikke noget, der tyder på, at det ikke virker (Bibliotekspressen, 11.januar 2006 s.7). Konklusion Det kan konstateres, at der er et sket et beskedent fald i udlån af cd er samt et større fald i anskaffelsen af især aktuelle hits indenfor rock/pop. Den faldende anskaffelse kan med sikkerhed henføres til indførelse af karenstid for musik jf. spørgeskemaundersøgelsen til folkebibliotekerne, mens faldet i udlån formentlig også kan hænge sammen med andre faktorer. Generelt set er pladesalget faldet, mens salget af dansk musik er steget med 3 %. Det kan antages, at karenstiden har medvirket til denne stigning, men andre faktorer kan også spille ind. 7

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211,9,8,8,8,8,7,8 Herning,9 Holstebro,8 Horsens,8 Randers Silkeborg,8,8 Skive,7 Viborg,8,,1,2,3,4,5,6,7,8,9 1, Tabellen og figuren viser,

Læs mere

Den kommunale hjemmepleje 2012

Den kommunale hjemmepleje 2012 Den kommunale hjemmepleje 2012 Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Juni 2012 Projektnummer: 58464 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DATAINDSAMLINGSMETODE OG OPNÅET SAMPLE... 3 2. HOVEDKONKLUSIONER... 5 3. ANTALLET

Læs mere

Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne

Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne Udarbejdet af Kulturstyrelsen for Kulturministeriet Center for Kunststøtte, Biblioteksafgift, april 2012 H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553

Læs mere

Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 9-17 i den oprindelige publikation.

Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 9-17 i den oprindelige publikation. Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 917 i den oprindelige publikation. Tiårsoversigt for 17 af de største forskningsbiblioteker Denne oversigt har til

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2010

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2010 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2010 Resume Malerfaget stærkt påvirket af krisen Krisen i malerfaget tog til i, hvilket især er gået ud over beskæftigelsen. Og virksomhederne

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer oktober 2013 1 Ventetidsundersøgelse I oktober 2013 sendte Dansk Psykolog Foreningen en undersøgelse

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

stillede spørgsmål For så vidt angår spørgsmål AC, henviser jeg til skatteministerens besvarelse.

stillede spørgsmål For så vidt angår spørgsmål AC, henviser jeg til skatteministerens besvarelse. Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 147 Offentligt SAMRÅDSTALE Arrangement: Samråd om bogmoms /ebøger Åbent eller lukket: Åbent Dato og klokkeslæt: D. 18. april kl. 9.00 Sted: Christiansborg Taletid:

Læs mere

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis.

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis. Baggrund Ved opstart af projektet Hvervning af og støtte til plejefamilier til børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund viste en opgørelse fra Danmarks Statistik, at en lidt større andel af børn og unge

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2015

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2015 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2015 Malerfagets konjunkturundersøgelse 2015 Resume Positiv udvikling i (side 2) Der var en positiv udvikling i malerfaget i den sidste

Læs mere

SWOT analyse af Netmusik

SWOT analyse af Netmusik S W O T Strengths / styrker Weaknesses / svagheder Opportunities / muligheder Threats / trusler Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne Lene Østergaard tlf. 97 32 07 15 Vivi Bundgaard tlf. 97 37 16 11 SWOT analyse

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar. 2011. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 232 Offentligt J.nr. 2011-269-0039 Dato: 15. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 10. januar.

Læs mere

Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed

Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed Kulturudvalget KUU alm. del - Bilag 64 Offentlig Kulturministeriet Udkast af 812. decembernovember 2004 1 Bekendtgørelse om biblioteksvirksomhed I medfør af 4, 13, stk. 4, 20, stk. 6, 22, stk. 2, 23, stk.

Læs mere

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk ÅRS- STATISTIK 2013 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2013 Omsætning 2013 på niveau med 2012 Forlagenes omsætning

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse 7. september 2011 Det siger FOAs medlemmer om arbejdstid FOA har i perioden 2. september til 5. september 2011 gennemført en undersøgelse om FOA-medlemmernes holdninger til arbejdstid.

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

Pladebranchen.08 - årsskriftet fra pladeselskabernes brancheorganisation er kommet.

Pladebranchen.08 - årsskriftet fra pladeselskabernes brancheorganisation er kommet. Kulturudvalget 2008-09 KUU alm. del Bilag 328 Offentligt representing the worldwide Til Folketingets medlemmer af Kulturudvalget København K, 28/08 2009 Pladebranchen.08 - årsskriftet fra pladeselskabernes

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Kvalitetsundersøgelse af ViSPs rådgivning før bevilling af tilskud til høreapparater for Vordingborg og Lolland Kommune

Kvalitetsundersøgelse af ViSPs rådgivning før bevilling af tilskud til høreapparater for Vordingborg og Lolland Kommune Kvalitetsundersøgelse af ViSPs rådgivning før bevilling af tilskud til høreapparater for Vordingborg og Lolland Kommune Perioden marts maj 2010 Konklusion: Høj brugerhed med ViSPs rådgivning før bevilling

Læs mere

Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden

Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden Beretning 2009 Kulturelt Regnskab for biblioteks- og kulturområdet udgjorde områdets beretning til og med 2008. Fra 2009 sættes der mere fokus på dokumentation

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Rapport. Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Rapport. Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Rapport Ubenyttede høreapparater blandt førstegangsbrugere i Ringkøbing Amt Eva N.G. Pedersen Juni 2006 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Baggrund

Læs mere

Rapport over undersøgelse af udviklingen i ventetiden for lægehenviste til at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer juni 2013

Rapport over undersøgelse af udviklingen i ventetiden for lægehenviste til at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer juni 2013 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 348 Offentligt Rapport over undersøgelse af udviklingen i ventetiden for lægehenviste til at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1.

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. 82 % af de danske virksomheder bruger penge på deres ansatte og forretningsforbindelser til julegaver

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020

Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 % selvforsynende med vedvarende energi i år 2020 Nærværende præsentation indeholder resultater for undersøgelsen om potentialet og barriererne for privat elbilisme

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

HORESTA Viden & Udvikling har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse

HORESTA Viden & Udvikling har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2012 Konjunkturundersøgelse 2012 Del 1: Forårstegn i hotel-, restaurantog turisterhvervet Stadig flere virksomheder i hotel-, restaurant- og turismeerhvervet melder om

Læs mere

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Jeg lærer mere, hvis der er en god stemning i klassen Ni ud af ti elever i folkeskolens udskoling er enige i, at de lærer mere, hvis

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 1 2017 Om konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2006 BIBLIOTEKSSTYRELSEN

Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2006 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2006 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2006 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2006 Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik

Læs mere

Malerfagets konjunkturundersøgelse 2. halvår 2016

Malerfagets konjunkturundersøgelse 2. halvår 2016 Malerfagets konjunkturundersøgelse Resume Fortsat positiv udvikling i malerfaget (side 2) Analysen viser, at der fortsat er en positiv udvikling i malerfaget. Forventninger blev mere end indfriet (side

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2009

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 1. halvår 2009 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2009 Resumé Markant stemningsskifte i malerfaget Malerfagets forventninger til 2009 markerer et markant stemningsskifte, idet 2/3 af virksomhederne

Læs mere

Frihed til at vælge? -Materialevalg med fokus på musik i et udvalg af folkebiblioteker

Frihed til at vælge? -Materialevalg med fokus på musik i et udvalg af folkebiblioteker Frihed til at vælge? -Materialevalg med fokus på musik i et udvalg af folkebiblioteker Bachelorprojekt 2010, Udformet af: Kenneth Juul Larsen Vejleder: Anne-Marie Christiansen Antal ord: 12.091 1 Abstract

Læs mere

Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2004

Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2004 Sortering Feltnavn Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2004 Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 Bibliotekskommunens navn 4 IT-oplysninger

Læs mere

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker:

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Bibliotekernes rækkefølge i tabellerne er opbygget alfabetisk efter biblioteksnavn inden for de fire hovedgrupper: 1. Nationalbiblioteker 2. Universitetsbiblioteker

Læs mere

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2011

organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2011 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse Malerfagets konjunkturundersøgelse Resume Stor optimisme i malervirksomhederne (side 2) Selv om det er for tidligt at konstatere, at krisen

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Brugerundersøgelse af biblioteket

Brugerundersøgelse af biblioteket Brugerundersøgelse af biblioteket Baggrund Om undersøgelsen I kontorkontrakten for 006 er Informationsservice ansvarlig for, at der gennemføres en undersøgelse af brugernes tilfredshed med biblioteket.

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Dokumentation og evaluering

Dokumentation og evaluering Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden i 2010 Sætter fokus på dokumentation og evaluering af biblioteksvirksomheden med et fremadrettet formål og perspektiv, ved at: l Måle aktiviteter l

Læs mere

Bestillinger og ikke-afhentet materiale

Bestillinger og ikke-afhentet materiale NOTAT 24. maj 24 J.nr.: 389-2 LEA+BBM Bestillinger og ikke-afhentet materiale - opfølgning på stikprøveundersøgelse i 2/21 Udarbejdet af Brit Borum Madsen og Leif Andresen Indledning Nærværende undersøgelse

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Redegørelse for udgifterne til fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi i 2008 i henhold til OK-Nyt Praksis nr. 007-09 og 018-09.

Redegørelse for udgifterne til fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi i 2008 i henhold til OK-Nyt Praksis nr. 007-09 og 018-09. Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Stig Hansen Afdeling: Praksisafdelingen E-mail: Stig.Hansen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8541 Telefon: 76631407 Dato: 19. juni 2009 Redegørelse for udgifterne

Læs mere

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK?

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? INDHOLD REDEGØRELSE FOR HVORDAN VI KAN FORSTÅ DIGITAL MUSIK DISKUSSION AF DE NYE MULIGHEDER FOR DIGITAL DISTRIBUTION AF DIGITAL MUSIK HVILKE PERSPEKTIVER HAR DIGITAL MUSIK

Læs mere

Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society. Anker Fjord Hospice. - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende. Dokumentation & Udvikling

Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society. Anker Fjord Hospice. - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende. Dokumentation & Udvikling Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society Anker Fjord Hospice - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende Dokumentation & Udvikling April 2014 Indhold Indledning... 1 Resume... 1 Karakteristik af de

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Kære beboer i Snebærhaven

Kære beboer i Snebærhaven Kære beboer i Snebærhaven Her er som lovet en sammenfatning af besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelserne i forbindelse med projektet med de nedgravede containere, og svar på en række problemstillinger,

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår Dette notat fortæller om FOAs arbejdsmiljørepræsentanter deres udfordringer, vilkår og ikke mindst muligheder for at

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

videregående uddannelse

videregående uddannelse Notat Sagsnr.: 2015/0010027 Dato: 7. september 2015 Titel: Analyse af til- og fraflyttede personer med mellemlang eller lang videregående uddannelse Sagsbehandler: Tenna Arevad Larsen Analysekonsulent

Læs mere

Brugerundersøgelse 2014

Brugerundersøgelse 2014 19. december 214 Brugerundersøgelse 214 I efteråret 214 er en større gruppe af Danmarks Statistiks (DST) brugere blevet bedt om at svare på 11 spørgsmål om deres vurdering og brug af DST. Formålet var

Læs mere

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK Resultaterne i dette faktaark stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse 2016 og omhandler primært resultaterne om praktik i forbindelse med studiet. Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Folkebiblioteksstatistikken 2010 Af Niels Ole Pors

Folkebiblioteksstatistikken 2010 Af Niels Ole Pors Folkebiblioteksstatistikken 2010 Af Niels Ole Pors Indledning Som bekendt produceres biblioteksstatistikken fra i år af Danmarks Statistik. Det betyder, at den overskuelige og samlede publikation er erstattet

Læs mere

Kvalitet i den offentlige sektor

Kvalitet i den offentlige sektor 2.10.2006 Notat 14930 MELA/KAOL Kvalitet i den offentlige sektor Offentlige ansatte oplever i høj grad, at mulighederne for at levere en god service med god kvalitet er blevet forringet i løbet af de sidste

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer maj 2015

Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters ventetid for at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer maj 2015 Rapport over undersøgelse af lægehenviste klienters at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer 1 Ventetidsundersøgelse I sendte Dansk Psykolog Foreningen en undersøgelse om ventetider ud til

Læs mere

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+

1 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100+ Virksomhedstilfredshedsundersøgelse for Brønderslev Kommune Jobcenter Brønderslev har i samarbejde med Kommunernes Landsforening (KL) gennemført en undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med jobcentrets

Læs mere

Konjunkturundersøgelse 1. kvartal 2016

Konjunkturundersøgelse 1. kvartal 2016 Konjunkturundersøgelse 216 Greens Analyseinstitut Undersøgelsens hovedpointer Konjunkturindikator for 216 falder en anelse fra 2,2 til 2, i forhold til forrige kvartal. Faldet skyldes primært en nedgang

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

NOTAT. Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus

NOTAT. Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus NOTAT Vedr. brugertilfredsheden med madtilbuddet fra Det Gode Madhus Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Telefon: 6223 3000 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Baggrund Ledelsen

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

! " #$% &#% ' (% ' # )# *

!  #$% &#% ' (% ' # )# * ! " #$% &#% ' (% ' # )# *!+,% ) 31-05-2006 Kontaktmøde med folkebibliotekerne den 18. maj 2006 Dias 1 ) Statsbiblioteket vil være en markant aktør i vidensamfundet ved at skabe attraktive rum for forskning,

Læs mere

Brugerundersøgelse af tilfredsheden med den kommunale madservice blandt hjemmeboende

Brugerundersøgelse af tilfredsheden med den kommunale madservice blandt hjemmeboende Brugerundersøgelse af heden med den kommunale madservice blandt hjemmeboende Februar 2011 Baggrund Viden om borgernes oplevelse af den madservice der leveres fra Faxe Kommune, er en væsentlig forudsætning

Læs mere

Kundetilfredshedsanalyse: DANAK. Kundetilfredshedsanalyse 2010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/243)

Kundetilfredshedsanalyse: DANAK. Kundetilfredshedsanalyse 2010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/243) Kundetilfredshedsanalyse: DANAK Kundetilfredshedsanalyse 010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/43) 1 1. Indledning I denne rapport fremlægges resultaterne af kundetilfredshedsanalysen for DANAK foretaget

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2013

Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2013 Patienttilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital Nærværende patientundersøgelse er fra året og den anden af sin art på Skovhus Privathospital. I denne undersøgelse bliver patienterne på Skovhus Privathospital

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2009 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2009 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmerne og deres biler... 2 Udvikling i forhold til 2006... 3 Miljø...

Læs mere

2014 Årsrapport Forældrerådgivningen

2014 Årsrapport Forældrerådgivningen 2014 Årsrapport Forældrerådgivningen Indhold Kort resume af Årsrapport 2014... 2 Om Forældrerådgivningen... 2 Forældrerådgivningens rådgivere... 3 Antal henvendelser... 4 Hvilke problemstillinger henvender

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 2 2017 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014

Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014 Juni 2014 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET 2014 Forord Børne- og Familieudvalget besluttede den 25. februar 2014 at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet

Læs mere

Cirka folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre bliver brugere af det Fælles Bibliotekssystem

Cirka folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre bliver brugere af det Fælles Bibliotekssystem 2 CICERO Cirka 1.500 folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre bliver brugere af det Fælles Bibliotekssystem DET FÆLLES BIBLIOTEKSSYSTEM Det Fælles Bibliotekssystem er et af verdens største biblioteks

Læs mere

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger August 2017 RAPPORT Forsorgshjem og herberger i Danmark Undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08

Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08 Fiolstræde 44 1171 København K Tlf 3395 7000 Fax 3395 7001 cirius@ciriusmail.dk www.ciriusonline.dk CVR-nr. 11 85 20 25 Unge på udvekslingsophold i udlandet 2007/08 En opsummering af de unges evalueringer

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere