Dansk Atletik Forbund. Årsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Atletik Forbund. Årsrapport"

Transkript

1 Dansk Atletik Forbund Årsrapport 2014/2015

2 FORMANDENS INDLEDNING Det er en glad formand, som i dag gør status over atletikken i Danmark. I en tid, hvor udviklingen går hurtigere og hurtigere; også i idrætten, i en tid hvor kravene til foreninger og forbund stadig vokser, og i en tid, hvor atletikkens position er usikker, har vi i det forgangne år formået at skabe udvikling, fremdrift og en stærk udgangsposition for de kommende år. Det er ikke en naturlov, at det er sådan. Mange forbund og idrætsgrene har svært ved at honorere omgivelsernes forventninger og oplever faldende medlemstal og dalende interesse for deres aktiviteter. Sådan er det ikke hos os. En blanding af proaktivitet, villighed til at satse og ikke mindst, må vi være ærlige at sige, en vis portion held, har bragt os i en situation, hvor jeg fristes til at sige, at årets succeshistorier står i kø. Det nystartede samarbejde med DIF og DGI, Bevæg dig for livet, har fået en lovende start. Med ambitionen om flere løbere og flere foreningsmedlemmer i løbet af de kommende 10 år sigter vi højt. Vores fremgangsmåde er utraditionel, men vil, hvis den lykkes, komme forbund, foreninger, arrangører, kommuner og udøvere til gode. Skole OL fik i år for alvor luft under vingerne. Med mere end tilmeldinger demonstreredes et potentiale, der for alvor har gjort omverdenen interesseret i at bringe mere atletik ind i skolerne. Vi arbejder videre og forventer yderligere vækst i Værtskabet for VM halvmaraton ligger efterhånden 18 måneder bag os, men effekten kan stadig mærkes. Således har vi siden årsmødet 2014 modtaget Kulturministerens idrætspris og en europæisk pris for digital markedsføring. Mest glædeligt er det dog, at den direkte efterfølger til VM-løbet, Copenhagen Half Marathon i sin første udgave runder deltager og dermed i debutsæsonen bliver blandt verdens absolut største halvmaraton. Også på uddannelsesfronten har vi forsøgt at gå nye veje. Unglederkurset Make Athletics Happen er en ny projektorienteret måde at tænke uddannelse af unge ledere. De 25 deltagere viste med deres forskellige projekter, at der i aller højeste grad er håb for fremtiden. Elitens resultater har været prikken over i et. Vores største talenter bjergtog i juli måned os alle med deres meget lovende resultater. Og måneden forinden havde vores landshold vundet en svær gruppe i EM hold og sikret sig oprykning til næst bedste række i For mig personligt har det dog været den største glæde at opleve atleter, som har været med i mange år på et solidt og stabilt internationalt niveau, tage handsken op og bevæge sig ind i verdenseliten. Deres vedholdenhed er et fornemt eksempel og har stor værdi for vores mange talenter i de kommende år. Der er naturligvis også udfordringer. Udviklingen går hurtigere og hurtigere; også i idrættens verden. Det udfordrer os på vores traditioner, på vores parathed og åbenhed overfor omstilling. Jeg tror, at nøgleordet, for såvel forbund som foreninger, er relevans. Det er afgørende, at vi i årene fremover sikrer, at vi betyder stadig mere for et voksende antal borgere i vores nærområde. Atletikken er et fundament for næsten al øvrig sport. Ingen anden idræt er lettere tilgængelig, og kan dyrkes overalt. Dette skal vi være bevidste om og indrette os efter i de kommende år. Afslutningsvis vil jeg gerne takke ledere, trænere og udøvere i forbund og foreninger for deres store arbejde for atletikken. Der er udført et exceptionelt arbejde i det forgangne år. Og resultaterne har været fantastiske. Tak for det! Karsten Munkvad Formand 2

3 DIREKTØRENS BEMÆRKNINGER Det forgangne år har budt på store fremgange i arbejdet med at indfri forbundets mål som beskrevet i strategiplanen. Vi har således et generelt bedre udgangspunkt for det videre arbejde med at fremme dansk atletik. Overordnet set er det min vurdering, at forbundet på nuværende tidspunkt er i en gunstig position. Frem for at være dybt afhængig af udviklingen af få snævnert definerede områder, har vi spredt indsatsen over flere aktiviteter i takt med, at vores ressourcer er vokset. Lokomotiver En væsentlig del af forbundets virke var i perioden knyttet til værtskabet for VM Halvmaraton. Værtskabet udgjorde et lokomitiv for sideløbende tiltag, der har styrket dansk atletik; ikke mindst indenfor motionsløb og relationen til løbeforeninger. Med værtskabet bag os har vi siden årsmødet 2014 været i en transformationsfase, hvor ny drivkraft til realisering af forbundet mål er udviklet og under implementering. Bevæg dig for livet - løb og Skole OL er de væsentligste eksempler på sådanne tiltag. Med indgåede samarbejdsaftaler og finansiering frem til udgangen af 2017 vil begge projekter udgøre en markant del af vores virke i de kommende år. Forvent at vi vil forsøge at anvende dem med samme udbytte, som tilfældet var med VM Halvmaraton. I skrivende stund er arbejdet med at etablere yderligere tiltag, som skal berige idrætten og forbundet efter 2017, under udvikling. Samarbejde Den fælles satsning med Sparta om etablering af et internationalt halvmaraton i København er et godt eksempel på dette. I år 1 har vi således formået at producere et af verdens største og stærkeste løb, som fremviser international eliteatletik på DR1 og dokumenterer, at dansk atletik ikke blot har relevans for en stor del af befolkningen; vi kan også levere et kvalitetsprodukt. Også på andre områder samarbejder vi i stadig stigende grad med udvalgte foreninger. Kobling mellem forbund, forening, kommune og 4. part har vist sig meget effektiv i en række samenhænge, og vi vil forfølge dette yderligere. Økonomi Vi har med succes formået at supplere traditionelle indtægtskilder med projekt- og fondsmiljøer samt sponsorater. Kontingenter og licenser udgør således nu blot 6 % af forbundets indtægter, og de er blot 12 % af forbundets indtægter, som stammer fra vores medlemmer. Det har således været muligt at hæve aktivitetsniveauet betragteligt uden at påføre foreningerne væsentlige yderligere økonomiske omkostninger. Målet om at blivet gældsfri er også realiseret. Vi er dog fortsat i en situation, hvor størrelsen på forbundets egenkapital begrænser vores traditionelle aktiviteter. Således er alle udviklingstiltag i høj grad betinget af etablering af partnerskaber. Derfor er udvikling af de traditionelle indsatsområder i disse år fortsat begrænset. Dette vil næppe ændres, før en betragtelig egenkapital er etableret. Alt i alt har det forgangne år været et fortrinligt år for Dansk Atletik Forbund. Foreninger, frivillige og atletikinteresserede har alle bidraget til de mange fremskridt. Deres indsats fortjener anerkendelse og vores tak. Jakob Larsen Direktør 3

4 BESTYRELSEN OG DET FORGANGNE ÅR Udviklingen går stærkt i dansk atletik i disse år. Det kræver politisk benarbejde og interne drøftelser at sikre den rette kurs. Samtidig er der stigende opmærksomhed omkring dansk atletiks arbejde; noget som smitter af på arbejdet i forbundets bestyrelse. Dansk Atletik Forbunds bestyrelse har gennem en årrække bevæget sig bort fra omfattende berøring med den daglge drift, som i stedet varetages af adminstrationen under ledelse af forbundets direktør. Det har givet overskud til mere overordnet idrætspolitisk arbejde og principielle drøftelser. Således har forbundets bestyrelse i det forgangne år valgt at fokusere på grundlæggende forhold for forbundets videre udvikling og drift. der på årsmødet 2014 fremlagt konkret forslag til ny organisationsform. Som bekendt blev det besluttet, at der skulle arbejdes videre med forslaget, hvilket er sket i en bredt funderet arbejdsgruppe med reference til forbundets bestyrelse. Derfor fremlægger bestyrelsen på ny forslag om ny organisationsstruktur; en model, som vi vurderer passer bedre til den samtid, atletikken nu befinder sig i. Frivillighed Atletik i Danmark - konkurrencesport og sund motion i ét samlet forbund DAF s nuværende vision Ny vision og strategiplan Der er behov for at forny forbundets vision, som på ganske få år er gået fra at være en fjern drøm til i praksis at være realiseret. Derfor har bestyrelsen i det forgangne år iværksat udarbejdelsen af ny vision, som siden skal være med til at forme den kommende strategiplan. Processen har hidtil været holdt i bestyrelsens regi, men vil i det kommende år blive bredt ud i foreningsregi. Ny organisation DAF s bestyrelse har i en årrække arbejdet med mulige tilpasninger af organisationsform; senest blev Det er ingen hemmelighed, at omfanget og rammerne for frivillighed i idrætten er under forandring. Som en konsekvens heraf har bestyrelsen igangsat udvikling af en ny frivillighedsstrategi med henblik på at etablere en relation forbund og frivillige imellem, som både er tidsvarende og indfrier de behov, som begge parter har. Første konkrete tiltag i forlængelse af en ny arbejdsform er forslaget om ny organisationsform. Valg 2015 bød på valg til internationale poster i såvel det europæiske atletikforbund som det internationale atletikforbund. Dansk Atletik Forbund fravalgte muligheden for at 5 HØJDEPUNKTER I DET FORGANGNE ÅR 1 Sara Slott Petersen Verdens 3. hurtigste kvinde på 400 meter hæk. Sara løb et formidabelt VM, sluttede på en fjerdeplads og er nu på fornavn med hele Danmark. 2 Skole OL starter i stævner over hele landet og en mediemæssig gennemslagskraft, der bragte Skole OL ud over atletikkens rammer. 3 Copenhagen Half Marathon I 1. udgave blev løbet som det første nordiske landevejsløb et IAAF label løb, og med mere end deltagere et af verdens 8 største halvmaratonløb 4 Bevæg dig for livet Samarbejdet med DGI om rekruttering af flere danskere som løbere og flere medlemmer i foreningerne er historisk. Atletikken gik forrest - på 10 år skal flere danskere løbe. 5 Talentarbejdet Vores unge bliver bare bedre og bedre. Ranglisterne taler deres tydelige sprog, og i juli måned leverede de præstationer, som vakte genlyd udover atletikfamiliens lukkede kreds. Anført af de to junioreuropamestre Benjamin Lobo Vedel (400 meter) og Jonas Kløjgaard Jensen (højdespring), blev det til seks internationale medaljer i juli. 4

5 DAF S BESTYRELSE 2014/2015 stille med kandidater til de to organisationers øverste myndighed; de såkaldte councils. Men dialogen med kandidater til de respektive kandidatposter har været tæt og konstruktiv, og vi vurderer, at dansk atletik nyder stor anseelse internationalt. Også her har VM Halvmaraton 2014 sat sine tydelige spor. I forbindelse med valget til IAAF s præsidentpost valgte forbundets ledelse at offentliggøre, hvilken af kandidaterne, forbundet ville støtte. Den politiske vurdering, som lå bag valget af foretrukken kandidat, ser ud til at være korrekt, og vi vurderer, at atletikken går en ny tid i møde med en række udviklende tiltag under opsejlning. Vi agter at være en aktiv medspiller i dette i de sammenhænge, hvor det giver mening for dansk atletik. Doping I forbindelse med en tysk dokumentar om doping i atletik, blev det endegyldigt understreget, at atletik er en sværvægter blandt idrætsgrene. Således var forbundets formand en hyppig gæst i diverse medier, hvor han måtte redegøre for forbundets stillingtagen til den aktuelle situation. Forløbet illustrerede, at det ikke er muligt at nedtone international idrætspolitik. Dertil er atletik for stor en sport. Dansk Atletik Forbunds bestyrelse har kontinuerligt været meget klar: Doping tolereres ikke, og den politiske indsats på dette område vil blive optrappet yderligere i det kommende bestyrelsesår. Et imponerende landskab Som forbundsledelse, klubbestyrelse, træner eller aktiv kan man forfalde til at se på det negative; det som kunne være bedre. Som bestyrelse føler vi dog, at vi som idræt, som frivillige, ledere, trænere og udøvere, kan se tilbage på et år, hvor atletikken har leveret på topplan, vi er kommet ind i skolerne, vi er centrale i udformningen af fremtidens motionsløb i Danmark, og vi leverer masser af gode timer til børn, unge, voksne og ældre. Der er mange udfordringer foran os, og vi er godt rustet til at tage hånd om dem. DAF s bestyrelse har siden årsmødet 2014 holdt fem bestyrelsesmøder. Bestyrelsen har desuden repræsenteret dansk atletik i nationale idrætssammenhænge, på internationale møder og kongresser samt været aktiv deltager i drøftelser med flere kommuner om fremtidige samarbejder. 5

6 25 ungdomsledere på Make Athletics Happen Sejr i EM hold 2nd League løb CphHalf 15 % flere deltagere ved Store-DM Vært for 2 nordiske mesterskaber Sport Tourism digital Marketing Award medlemmer 2014/ danske udendørsrekorder Kulturministerens idrætspris Elitemålsætning nået starter i Skole OL 6 medaljer ved internationale ungdomsmesterskaber 6 26 DM-arrangementer

7 SIKKE ET ÅR ET FANTASTISK ÅR FOR ATLETIKELITEN Det startede med den nordiske indendørs landskamp, som bl.a. bød på sejr over Norge, fortsatte med sejr i EM hold 2 nd League, siden fulgte 6 medaljer ved juli måneds internationale ungdomsmesterskaber, og det hele kulminerede med et VM, hvor Sara Slott Petersen med sin fjerdeplads understregede sin nye status som en af verdens bedste hækkeløbere. Efter en årti med formidable resultater og stort fokus på vores bedste atleter, har dansk eliteatletik siden OL 2008 med enkelte undtagelser ikke været på det niveau, som vi blev forkælet med omkring årtusindeskiftet. Fra at have været blandt de højest priorierede idrætsgrene i Team Danmark regi, har atletikken i dag en status som udviklingsidræt. Og måske er og har det været en passende betegnelse. For rivende udvikling beskriver på mange måder det forgangne år i dansk eliteatletik. Ny sportschef brikker, som ikke faldt den rigtige vej. Såvel landshold som topatleter og talenter leverede resultater, som har medført international opmærksomhed omkring dansk eliteatletik. Ny talentstruktur En ny struktur for talentudviklingen er blevet lanceret. De to elitekraftcentre suppleres med en række ATKtalentcentre med en udvidelse af målgruppen. Flere unge atleter får dermed mulighed for at træne sammen i talentudviklingens regi, og flere foreninger inddrages i arbejdet med de mange talenter. Dansk ungdomsatletik har på europæiske ranglister i år 60 % flere placeringspoint end den hidtidige rekord, som blev sat i Kalenderåret startede med ansættelse af ny sportschef. I januar 2015 tiltrådte Piotr Haczek således i den væsentlige rolle, og med blot 18 måneder til OL, samt et år pakket med internationale mesterskaber, foran sig, har der været travlt hos den nye sportschef og i elitestaben. De sportslige resultater har der været skrevet meget om. Lad os her blot konstatere, at det var de færreste Det olympiske år De sidste forberedelser til de olympiske lege i Rio de Janeiro står for døren. Dansk Atletik Forbund har en målsætning om 2 finalepladser; ambitiøst men ikke umuligt var i hvert fald den bedst tænkelige optakt til afslutningen på indeværende olympiade. Topplaceringer HØJDEPUNKTER Danske rekorder Superlativer VM Mænd Nr. 4: Sara Slott Petersen, 400 m hæk 110 meter hæk: U23-EM Nr. 2: Stina Troest, 400 m hæk 400 meter hæk Nr. 3: Nicolai Hartling, 400 m hæk U20-EM Andreas Martinsen (Aarhus 1900) 13,55 s Nicolai Hartling (Sparta AM) 50,02 s Kvinder Nr. 1: Benjamin Lobo Vedel. 400 m Nr. 1: Jonas Kløjgaard Jensen, højdespring 400 meter hæk Nr. 2: Anna Emilie Møller, m Nr. 3: Anna Emilie Møller, m Sara Slott Petersen (Aarhus 1900) 53,99 s Kuglestød Tredjeplads til Sara Slott Petersen i sæsonens Diamond Race. 15 finaler ved internationale ungdomsmesterskaber. Samlet sejr over Norge i indendørs landskamp. Herrernes sejr over Finland og Norge i indendørs landskamp. Oprykning til EM Hold 1 st League, hvor Sverige, Norge og Finland venter i Trine Mulbjerg (Sparta AM) 16,80 m Placeringspoint på Europas top 25 ranglister i senere år 7

8 2014/2015 I HOVEDTRÆK TIDSLINJE De forgangne 12 måneder har videreført udviklingen af akiviteter i Dansk Atletik Forbunds regi. Atletik, motion og eksterne samarbejder er blevet udviklet og fornyet på en række punkter Vores tidslinje angiver nogle af de højdepunkter, som har været i fokus i organisationen. Etablering af samarbejdet med DGI, et nyt løbsarrangement, en overvældende vækst i Skole OL, nye uddannelsestiltag, og glædelig fremgang på eliteområdet har tegnet de væsentligste overskrifter for det forgangne års aktiviteter.. CphHalf DAF lancerer internationalt halvmaraton i samarbejde med Sparta AM DAF s samarbejde med DGI i Vision indledes formelt. 310 atletiktrænere har opnået forbundets nye trænerlicens NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL Kulturministerens Idrætspris tildeles Dansk Atletik Forbund for afholdelsen af VM Halvmaraton Dette bliver én af mange priser, som forbundet modtager for arrangementet. EM-inde Anført af Andreas Martinsens danske rekord på 60 meter hæk leverer de 12 danske deltagere 5 semifinaler 8

9 EM hold Vores landshold vinder EM hold 2 nd League og rykker dermed op i 1 st League løbere deltager i første udgave af Copenhagen Halfmarathon, som dermed placerer sig blandt verdens største halvmaraton. www Forbundets nye hjemmeside lanceres Nordic m Challenge Aarhus 1900 og DAF er værter for det årlige nordiske mesterskab i meter VM En 4. plads til Sara Slott Petersen; bedste danske placering i 10 år. MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER Starter ved Skole OL, som afvikles lokalt 17 steder med fire dages finale i København Ungdomsmesterskaber 6 medaljer ved U23-EM og U20-EM NM mangekamp DAF er værter for det årlige NM mangekamp. På Tårnby Stadion vinder vores mangekæmpere 2 medaljer 9

10 SKOLE OL EN SUCCESHISTORIE MED POTENTIALE Da Sparta AM i 2009 i forbindelse med IOC kongressen i København tog initiativ til Skole OL skulle det vise sig at blive starten på noget stort blev et gennembrudsår og fremtiden tegner lys Folkeskolereformen har i det forgangne år været et yndet emne i idrætspolitiske diskussioner. Forbund og foreninger forsøger at finde den rette måde at sameksistere med en skole, som kræver mere tid og byder på mere idræt. Og samtidig leder man efter den rette måde at udnytte de muligheder, som reformen giver idrætten og foreningerne starter fordelt på 17 indledende stævner og de fire dages finaler på Østerbro Stadion i København Efter fem år som københavnerbegivenhed blev Skole OL i 2014 landsdækkende. Dette blev muliggjort ved hjælp af et ambitiøst fire-årigt projekt iværksat af Danmarks Idrætsforbund, som siden starten har finansieret en væsentlig del af Skole OL, og Dansk Atletik Forbund, hvor sidstnævnte er dagligt ansvarlig for udførelsen. For Dansk Atletik Forbund var beslutningen let. Skole OL er et konkret redskab til arbejdet med skoler, og aktiviteten yder stor opmærksomhed fra en række nuværende og potentielle samarbejdspartnere. Satsningen på Skole OL indebærer også, at arrangementet er vores omdrejningspunkt for udviklingen af skoleatletik og kontaktfladen foreninger og skoler imellem. Målet for projektet er starter i 2017 fordelt på 35 lokale stævner og en afsluttende finale, og alt tyder på, at disse mål vil blive nået. I Dansk Atletik Forbund er der siden projektets iværksættelse arbejdet for at finde en model, der sikrer videreførelse efter den nuværende projektperiodes udløb. Derfor arbejdes der i indeværende år med en fremtidig udvidelse med flere idrætsgrene og understøttende aktiviteter. Elev/atlet profil orienterede testsystemer og tilhørende Plug and Play fortræningsforløb skal aktivere og kvalificere idrætslærere. Lokale arrangørforeninger af Skole OL understøtter, i dialog med relevant forvaltning i kommunen, idrætslærerne, digitale læremidler til lærere og elever formidles via online læringsportal, og idrætslærere tilbydes uddannelse faciliteret af forbund og lokale foreninger. Fra at have været et arrangement baseret udelukkende på atletik, søger vi nu en multisport begivenhed, hvor atletikken er fundamentet; et omdrejningspunkt, der muliggør en endnu større aktivitet, end projektet hidtil har fremvist. De hidtil medvirkende foreninger har gjort en enorm indsats for at sikre projektets succes. Og det er blevet bemærket, at atletikken har løftet opgaven med Skole OL på fornem vis. Det skal vi blive ved med, for et succesrigt Skole OL beriger ikke kun atletikken, men også skolerne, byerne og eleverne. Det vil komme alle medvirkende til gode, og Dansk Atletik Forbund vil derfor opfordre alle foreninger til at tage aktiv del i dette projekt. 10

11 FREMTIDENS ATLETIKMILJØ EN IDRÆT I FORANDRING Ændrede idrætsvaner, andre mønstre i frivilligheden, demografiske udsving og bevægelser fra land til by er alle parametre, der påvirker atletikken markant i disse år. Under en samlet paraply Fremtidens atletikmiljø forsøger Dansk Atletik Forbund at tilpasse den danske måde at dyrke vores sport til det samfund, som vi er en del af. Rapporten Fremtidens atletikmiljø, som Dansk Atletik Forbund i 2013/2014 udarbejdede i samarbejde med Idrættens Analyseinstitut dokumenterede, at smertensbarnet frafald ikke er uhelbredeligt. På den baggrund afholdtes i april 2015 konference i Odense, hvor emnerne stævner, faciliteter, ungdom og træningsmiljøer blev adresseret af såvel oplægsholdere som i plenum. Med udgangspunkt i konferencens anbefalinger arbejdes der videre med de respektive områder. Målet er at tilpasse bestemmelser og formulere retningslinjer, som kan addressere de udfordringer, samt realisere potentialer, som atletikken har. Bestyrelsen havde håbet på en hurtigere proces med synlige resultater i forbindelse med årsmødet 2015, men et håb om at kunne videreføre processen i frivilligt regi har vist sig umuligt, hvorfor det p.t. er henlagt til den ansatte stab. Såfremt bestyrelsens forslag om ny organisationsmodel vedtages, forventes denne at kunne bidrage til synlige resultater i Make Athletics Happen Fremfor tidligere tiders teoretiske undervisning er der her tale om en uddannelse, som resulterer i virkelige aktiviteter. De 25 kursister formede og udførte således hver deres lille projekt i en atletik kontekst. Talentmassen er stor på ungdomsplan - det står helt klart efter år 1 i Make Athletics Happen, hvor en række af kursisterne nu indgår i næste hold som mentorer. En ny måde at tænke uddannelse på. Frivillighed Frivillige ledere, trænere og dommere spiller en stor rolle i idrætten; således også i atletik. Samtidig har arbejdsform og -interesser antaget en mere dynamisk form end tidligere. Dette, kombineret med en voldsom udvikling af idrætten generelt, har medført et behov for at placere en lang række opgaver hos ansatte. I dag er der således 18 medarbejdere ansat på forbundets kontor; at sammenligne med 3 for 15 år siden. Dette skyldes ikke mindst en tilvækst i projekter afholdt i samarbejde med eksterne partnere. 25 kursister på ungleder uddannelsen Make Athletics Happen gav i det forgangne år deres bud på nye måder at tænke atletik Det forgangne år bød på nyskabelsen Make Athletics Happen ; en projektorienteret unglederuddannelse med udgangspunkt i konkrete tiltag anført af de unge kursister. Vi leder fortsat efter fremtidens arbejdsform for frivilligheden; en ny frivillighedsstrategi bliver en væsentligt redskab til at forny vores måde at arbejde med frivillige på. DAF S ADMINISTRATION PR. 1. SEPTEMBER

12 VISION BEVÆG DIG FOR LIVET - LØB Dette er titlen på det ambitiøse samarbejde, som Dansk Atletik Forbund indgik med Danmarks Idrætsforbund og DGI ved årsskiftet 2014/2015. I løbet af de kommende 10 år skal vi have flere danskere til at løbe, og vores foreninger skal have flere løbere som medlemmer. Ambitionerne fejler ikke noget i det foreløbig treårige projekt. Og det skal de heller ikke, for målet med vores tiltag er at vise, at den foreningsbaserede idræt kan bidrage til løfte sundhedsbyrden, og at det kan ske ikke i konkurrence med, men derimod i fællesskab og sideløbende med, kommercielle aktører. Foreningerne har en fremtid I forlængelse af Kulturministeriets udredning af idrættens økonomi drøftedes det på politisk hold, hvor stor en rolle den foreningsbaserede idræt kunne forventes at spille fremover. Svaret kom prompte med Vision ; et konkret og ambitiøst mål 12 for DIF og DGI om at påtage sig et samfundsmæssigt ansvar og derved fortsat gøre sig fortjent til den økonomiske tildeling, som er den foreningsbaserede idræt forundt. Dansk Atletik Forbund valgte at bakke op om tiltaget og har fra dag 1 tilkendegivet, at vi gerne bidrager helhjertet og uden forbehold. Et mål om flere danskere, der løber, flere løbere i vores foreninger, og flere deltagere i vores arrangementer, kan vi som idræt naturligvis kun bakke op om.

13 I løbet af de næste 10 år vil en af de mest aktive befolkningsgrupper indenfor motionsløb, de årige, reduceres i antal med 25 %. Dette vil med stor sandsynlighed have en synlig effekt på såvel foreninger som arrangementer. Bevæg dig for livet - løb skal formes i takt med dette FLERE DANSKERE SKAL UD AT LØBE FORENINGSUDVIKLING Samarbejde med foreninger med henblik på at etablere såvel struktur som indhold, der muliggør og belønner flere medlemmer i foreningerne UDDANNELSE Uddannelsestilbud målrettet ledere, trænere og arrangører i foreninger med motionsløb på programmet. Særlig indsats rettet mod skadesforebyggelse. TRÆNINGSKONCEPTER EVENTS Plug and play træningskoncepter til fri benyttelse for foreningerne. Målet er at gøre det lettest muligt at rekruttere nye trænere, iværksætte nye hold og skabe en sammenhæng i foreningens tilbud til løberne Etablering af et årshjul af eksisterende og nye events, som kan motivere erfarne og nye løbere til at fortsætte i sporten. Lancering af gratis ugentlige træningsløb i alle landets kommuner målrettet ikke aktive borgere. Hvordan vil vi gøre det? Samarbejdet med DGI og DIF er baseret på fire elementer: - Foreningsudvikling - Træningskoncepter - Uddannelse - Events De tre førstnævntes væsentligste formål er primært at motivere foreninger til at vokse, at få en væsentlig plads i lokalsamfundet, og klæde dem på til at varetage en sådan opgave. Sidstnævntes væsentligste formål er at sikre synlighed af løb og kontinuerligt have en motiverende faktor for nuværende og kommende danske løbere. Status En væsentlig del af de forgangne 8 måneder er brugt på at tilpasse stab, etablere struktur, uddanne DGI s landsdelforeninger og udarbejde det nødvendige materiale til det videre arbejde. En række kurser og pilotforsøg er blevet afholdt, og event-området står foran de første forsøg med gratis træningsløb. I løbet af det kommende år forventer vi at have alle initiativer igangsat. Der vil være tale om en gradvis udrulning via ikke mindst DGI s landsdelsforeninger understøttet af en central organisation, hvor Dansk Atletik Forbunds kontor i Brøndby p.t. huser medarbejderne, som er dedikeret til events. Billede modsatte side: Projektleder for Bevæg dig for livet - løb Tina Kryger Mondrup under lanceringen af det ambitiøse samarbejde 13

14 UDDANNELSE ARBEJDET BEGYNDER AT BÆRE FRUGT Med 310 licenser uddelt i Dansk Atletik Forbunds nye uddannelsessystem har de mange ændringer foreløbig givet et godt resultat. Udviklingen af uddannelsesområdet er dog ikke tilendebragt. Der er behov for at kontinuerligt nytænke kursusform og strukturer Fundamentet for Dansk Atletik Forbunds flerårige fastholdelsesprojekt Fremtidens atletikmiljø var og er en fornyelse af forbundets uddannelsesstruktur. Således er der siden projektets start i 2013 blevet udviklet ny struktur med flere kursustrin og nyt kursusmateriale. Der er afholdt inspirationskurser og uddannelsestur til U20-EM Og licens er indført for trænere for at give forbund, foreninger og trænere et brugbart redskab i udvikling af kundskabsniveauet i dansk atletik. tisk for foreninger at finde såvel kursister som tid til at deltage i de udbudte arrangementer. Der er derfor behov for at tilpasse ikke mindst de øverste niveauer af træneruddannelsen for at sikre balance mellem investering og udbytte. Dette vil ske i Løbetrænere Udannelsen af motionsløbetrænere må betragtes som en stor succes. Modellen udvikles løbende og vil fra 2015 indgå i Bevæg dig for livet - løb Satsningen på uddannelse har også medført introduktionen af Make Athletics Happen, som i år 1 uddannede 25 nye ungledere i et projektorienteret innovativt uddannelsesforløb. Indenfor motionsløb har vi i forbindelse med VM Halvmaraton og MotionDANMARK ligeledes kunnet øge indsatsen overfor motionsløbetrænere, løbere og løbsarrangører. Evalueringerne af de afholdte kurser i den nye struktur har overordnet været meget tilfredsstillende, og omfanget af kursusudbud er historisk stort. Atletiktrænere Nær udløb af fastholdelsesprojektet kan vi konstatere, at trods omfattende satsning er det problema- Ledere Make Athletics Happen er nu en fast del af kursusvirksomheden og suppleres ydermere med foreningsudvikling i Bevæg dig for livet - løb regi. Officials 2014 bød på tredobling af kursustimer sammenlignet med Med værtskab for Veteran-NM 16, og EMACS 17 vil indsatsen blive opretholdt. Arrangører Arrangørseminar, netværksmøder og minikurser afholdes og udvikles fremadrettet i regi af Bevæg dig for livet - løb Udvikling i antal afholdte kursustimer for ledere, trænere og officials. 14

15 DET KOMMENDE ÅR VORES FORVENTNINGER Det er ledelsens forventning, at 2016 vil medføre et mindre 6-cifret overskud og dermed give en mindre forbedring af forbundets egenkapital, som fortsat har behov for at blive øget. Dette forventes primært at ske via aktivitetsrelaterede indtægter Som det fremgår af nedenstående tal er Dansk Atletik Forbund i udstrakt grad afhængig af midler, som tilføres sporten udefra; det være sig offentlige midler via DIF s fordelingsnøgle eller puljemidler, som forbundet tilføres i tilknytning til en række projekter. Dette vil ikke ændre sig i 2016, hvor DAF s medlemsforeninger forventes at bidrage med 12 % til de samlede omkostninger. Forbundets ledelse forventer en vækst i indtægter på 7 %, hvilket primært er knyttet til øgede indtægter på arrangementer og relaterede indtægter. Budgetforslag indebærer en væsentlig stigning i omkostninger forbundet med elitesatsningen for at sandsynliggøre et optimalt udbytte af deltagelse i sommerens mesterskaber og den videre udvikling af den store talentmasse. Stigningen på 25 % forventes at blive finansieret ligeligt af DAF og Team Danmark. Omkostninger for Bevæg dig for livet - løb og Skole OL er nedenfor anført som netto omkostninger for DAF. De 2 projekters samlede omkostningsbudgetter forventes således at overstige 11 mio. kroner i BUDGETTEREDE INDTÆGTER 2016 Budgetterede brutto indtægter 12% Her kommer indtægterne fra 67% 21% Offentlige midler Andre Foreninger Dansk Atletik Forbund omkostninger (tkr) Bestyrelse Udvalg Administration Elite Bevæg dig for livet - løb MotionDanmark De anførte omkostninger for 2014/ er regnskabstal, mens 2015 er budgettal. Begge udgør ikke forbundets samlede omkostninger for de to år. Således er der poster, som ikke er gennemgående og derfor ikke medregnet her. Et eksempel herpå er VM Halvmaraton Uddannelse Skole OL Kommunikation

16 ØKONOMI ÅRSREGNSKAB 2014 Værtskabet for VM Halvmaraton blev også økonomisk en succes for Dansk Atletik Forbund. Således resulterede arrangementet ikke blot i et meget tilfredsstillende overskud; løbet generede også en 7-cifret indtægt til medvirkede foreninger. Med et samlet overskud på kroner er en positiv egenkapital nu retableret. Dansk Atletik Forbunds regnskab udviser et positivt årsresultat på kr. i forhold til et budgetteret overskud på kr. Forbundets indtægter steg i 2014 med 33 %. Væsentligste forklaringer hertil er værtskabet for VM Halvmaraton, Øget DIF-tilskud, fondstilskud til fastholdelsesprojekt og Skole-OL samt sponsorat af sidstnævnte. Modsat faldt netto indtægt på forbundets traditionelle indtægtsgivende virksomhed med kroner; primært forårsaget af øgede omkostninger forbundet med nationale og nordiske arrangementer Forbundets omkostninger steg i 2014 med 30 %. Denne udvikling er forårsaget af lancering af Skole- OL, øget uddannelsesaktivitet samt ansættelse af flere medarbejdere til varetagelse af projekter samt forberedelse af samarbejde med DGI om motionsløb fra Forbundets bestyrelse vurderer årets resultat som meget tilfredsstillende. Og noterer med tilfredshed, at målet om at retablere en positiv egenkapital er nået. Bestyrelsens mål om etablering af en syv cifret positiv egenkapital senest ved udgangen af 2016 vurderes dog ikke længere at være mulig, hvilket skyldes de massive investeringer, der foretages i Bevæg dig for livet - løb, Skole OL og elitearbejdet. Regnskab (tkr) Indtægter DIF-tilskud Team Danmark Kontingenter/licenser Sponsorater Arrangementer Uddannelse Øvrige indtægter Omkostninger Bestyrelse Udvalg Administration Elite Motion Skole OL Kommunikation Øvrige omkostninger Resultat

Dansk Atletik Forbund. Strategiplan

Dansk Atletik Forbund. Strategiplan Dansk Atletik Forbund Strategiplan 2018-2021 Dansk atletik 3. oktober 2017 Din sport. Hele livet Det er vores vision for dansk atletik. Vi vil tilbyde Danmark og danskerne vores idræt i en form, som uanset

Læs mere

Dansk Atletik Forbund Forslag til politikkatalog 2012/2013

Dansk Atletik Forbund Forslag til politikkatalog 2012/2013 Dansk Atletik Forbund Forslag til politikkatalog 2012/2013 Vision Atletik i Danmark konkurrencesport og sund motion i ét samlet forbund Det betyder: Dansk Atletik Forbund er bredt anerkendt for at være

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

Dansk Atletik Forbund. Årsrapport 2014

Dansk Atletik Forbund. Årsrapport 2014 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om forbundet 5 Beretning 6 Årsregnskab 1. januar - 31. december 9 Anvendt regnskabspraksis 9 Resultatopgørelse

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år 2016 Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby daf@dansk-atletik.dk - Tlf: +45 4326 2626 Aldersgruppe: 15-25 år Dansk Atletik Forbund er det nationale forbund for atletik, gang

Læs mere

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Talent 2016-20 - strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Baggrund Talentstrategi 2016-20 beskriver målene for udvikling af talentarbejdet i dansk sejlsport og de områder, som talentarbejdet har særlig

Læs mere

DET VIL VI. Strategi 2015-2020. dansk kano & kajak forbund

DET VIL VI. Strategi 2015-2020. dansk kano & kajak forbund Strategi 2015-2020 dansk kano & kajak forbund DET VIL VI DKF vil være den nationale organisation, der samler alle kano- og kajakaktiviteter under én hat for derigennem at skabe synergi, vidensdeling og

Læs mere

KIFs støtteordning 2013. KIFs støtteordning

KIFs støtteordning 2013. KIFs støtteordning KIFs støtteordning Formålet med støtteordningen er at skabe så gode forhold som muligt for den enkelte aktive i tilrettelæggelsen af den daglige træning og frem mod konkurrencer, så flest mulige kan etablere

Læs mere

Dansk Atletik Forbund Strategiplan 2014-2016

Dansk Atletik Forbund Strategiplan 2014-2016 Dansk Atletik Forbund Strategiplan 2014-2016 Status september 2015 Status Strategiplan 2014-2016 Strategiplanens 8 fokusområder har været fokus for det forgangne års arbejde i Dansk Atletik Forbund. Nedenfor

Læs mere

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 Hovedlinjer i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 indholdsfortegnelse 1. Beslutningsproces og høring...3 2. Sammenhængen mellem lovgrundlaget og støttekonceptet...4 3. Tendenser i international eliteidræt...6

Læs mere

- Sponsoroplæg - Benjamin Boeskov Gabrielsen. Få profileret jeres virksomhed på en ny og anderledes måde - bliv sponsor!

- Sponsoroplæg - Benjamin Boeskov Gabrielsen. Få profileret jeres virksomhed på en ny og anderledes måde - bliv sponsor! Benjamin Boeskov Gabrielsen 2730 Herlev Atletik - Sponsoroplæg - Få profileret jeres virksomhed på en ny og anderledes måde - bliv sponsor! Se komplet sponsorprofil: sponsordb.dk/benjamin-boeskov-gabrielsen

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Om EliteKraftCenter- Vest

Om EliteKraftCenter- Vest Om EliteKraftCenter- Vest Aarhus den. 27. December 2012 Rev. 16. Marts 2013 Dansk Atletik Forbund, har med vedtagelsen af det nye Elitekoncept 2013-2016, vedtaget at talent- og elitearbejdet i dansk atletik

Læs mere

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark ELITEUDVALGETS VISION OG HANDLINGSPLAN 2015 GENERELT År 2015 skal Dansk Automobil Sports Union (DASU) bestræbe sig på at have aktive i den absolutte verdenselite indenfor alle bilsportens områder et effektivt

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Elitestrategi for TTC 2014-2015

Elitestrategi for TTC 2014-2015 Elitestrategi for TTC 2014-2015 Vision TTC ønsker at være det foretrukne træningsfællesskab for københavnske elitetriatleter baseret på et stærkt fællesskab, der løfter det enkelte individs niveau og sikrer

Læs mere

Strategi Dansk Volleyball Forbund

Strategi Dansk Volleyball Forbund Strategi Dansk Volleyball Forbund DVBF s strategier vedtages på repræsentantskabsmødet i overensstemmelse med DVBF s loves 12. I DVBF s loves 1 er Dansk Volleyball Forbund defineret som en sammenslutning

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION

HØRING OM STRATEGISPOR Ballerup Vildbjerg Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION HØRING OM STRATEGISPOR 21.11 Ballerup 28.11 Vildbjerg 29.11 - Bredstrup-Pjedsted DANSK SKYTTE UNION Baggrund for strategiaftale med DIF Historien om Alice i Eventyrland: Søde lille filur-kat, sagde hun

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

Eventvurdering Copenhagen International Half Marathon 2016

Eventvurdering Copenhagen International Half Marathon 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritid KBH NOTAT Eventvurdering Copenhagen International Half Marathon 2016 Link til ansøgning I september 2015 afholdes det første internationale certificerede

Læs mere

Spor 1: Flere fægtere - mere end 2000 medlemmer i 2021

Spor 1: Flere fægtere - mere end 2000 medlemmer i 2021 INDSTILLING VALG AF STRATEGISK SPOR FOR DANSK FÆGTE-FORBUND De strategiske spor er baseret på forbundsanalysen, SUMO-analysen, drøftelser på miniseminar, bestyrelsesmøder og klubinvolveringsmøder. Overordnet

Læs mere

Talent- og Eliteidrætspolitik

Talent- og Eliteidrætspolitik Talent- og Eliteidrætspolitik Baggrund og formål Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget besluttede mødet den 2. december 2014 at igangsætte arbejdet med at formulere en politik indenfor talent- og eliteidræt,

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik,

1. at skabe en langsigtet aftale om Danmarks deltagelse i international idræt og idrætspolitik, Kulturudvalget 2014-15 KUU Alm.del Bilag 143 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd om spørgsmål S vedr. Idan/Play the Games internationale oplæg: Den globale idræts krise er Danmarks

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012

Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 Vision Målsætninger Værdier 2010-2012 S i d e 2 Indhold Indledning... 3 Vision... 4 Målsætninger... 4 Politik... 4 Service... 4 Udvikling... 4 Interessenter... 5 Værdikæde... 6 Idrætsrådet Silkeborg Kommunes

Læs mere

Træningsfaciliteter for talentudvikling og elitetræning kommunale, nationale og internationale perspektiver

Træningsfaciliteter for talentudvikling og elitetræning kommunale, nationale og internationale perspektiver Træningsfaciliteter for talentudvikling og elitetræning kommunale, nationale og internationale perspektiver Fredericia 5. november 2014 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk 51 26 60 62 Team Danmarks

Læs mere

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept 6.1:Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagen arbejder for at gøre København til det bedste sted i Norden at dyrke eliteidræt i. Dette skal bl.a. realiseres ved, at

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

DANMARKS IDRÆTSFORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: år. Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

DANMARKS IDRÆTSFORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: år. Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 2018 Danmarks Idrætsforbund Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby www.dif.dk Aldersgruppe: 15-25 år Uddannelsen udbydes i regi af Danmarks Idrætsforbund til alle idrætsgrene under DIF. Den praktiske gennemførelse

Læs mere

Parasport Danmarks elitekoncept

Parasport Danmarks elitekoncept Parasport Danmarks elitekoncept 2017-2020 Udarbejdet af Parasport Danmarks Eliteidrætsudvalg Parasportens elitekoncept 2017-2020 Nærværende elitekoncept er udarbejdet af Eliteudvalget og er gældende frem

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund.

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Vision, værdier og strategi Vision Basketball den sunde sport i alle led Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Basketballsporten i Danmark

Læs mere

Baggrund for strategi 2014-2020

Baggrund for strategi 2014-2020 Debatoplæg Temadag og Årsmøde 22.- 23. marts 2014 1 Baggrund for strategi 2014-2020 I vores omgivelser kan vi se, at idrætsorganisationerne hele tiden må omstille sig og forberede sig på nye måder at tilbyde

Læs mere

DANMARK LØBER Visionsaftale Løb December 2014

DANMARK LØBER Visionsaftale Løb December 2014 DANMARK LØBER Visionsaftale Løb December 2014 1 1. PERIODE FOR SAMARBEJDE 3 2. BAGGRUND FOR SAMARBEJDE 4 3. SAMARBEJDETS INDHOLD 6 4. FORMÅL MED SAMARBEJDET 10 5. MARKETING 11 6. MÅLGRUPPER OG ÅRSMÅL 13

Læs mere

Danske eliteatleters vilkår Økonomisk, sportsligt og socialt

Danske eliteatleters vilkår Økonomisk, sportsligt og socialt Danske eliteatleters vilkår Økonomisk, sportsligt og socialt August 2009 De 403 bedste atleter fra de 31 Team Danmark-støttede sportsgrene har hen over sommeren 2009 deltaget i en elektronisk spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

Dansk Atletik Forbund Foreningsundersøgelse

Dansk Atletik Forbund Foreningsundersøgelse Dansk Atletik Forbund Foreningsundersøgelse 2014 7 Indhold Besvarelserne... 3 Svarprocent... 3 Organisering... 4 Hvilke andre organisationer er foreningerne medlem af udover DAF?... 4 Hvad var foreningens

Læs mere

Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet

Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet Kultur, Miljø & Erhverv Elite Aabenraa Dato: 08.05.2014 Sagsbehandler: Ane Tarp Hansen Direkte tlf.: 7376 7676 E-mail: atha@aabenraa.dk Forslag til udvikling af Elite Aabenraa konceptet Forslaget til udvikling

Læs mere

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige Team Danmark og Svendborg Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Svendborg Kommune. Parterne som

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Elitepolitik. Januar 2013

Elitepolitik. Januar 2013 Januar 2013 Elitepolitik DFFs filosofi er baseret på overbevisningen om, at udviklingen af fællesskabet i elitemiljøet er med til at styrke de enkelte elitefægteres færdigheder samt evner til at skabe

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

Ansøgning om midler fra den kommunale sponsorpulje

Ansøgning om midler fra den kommunale sponsorpulje Ansøgning om midler fra den kommunale sponsorpulje Hvidovre IF Håndbold ønsker at få del i den kommunale sponsorpulje og ansøger hermed om 50.000,- kr. Hvad skal pengene bruges til? Beløbet skal anvendes

Læs mere

DHIF s støttekoncept udarbejdet af DHIF s Eliteidrætsudvalg

DHIF s støttekoncept udarbejdet af DHIF s Eliteidrætsudvalg DHIF s støttekoncept 2013-2016 udarbejdet af DHIF s Eliteidrætsudvalg DHIF s støttekoncept 2013-2016 Nærværende støttekoncept er udarbejdet af Eliteudvalget og er gældende frem til De Paralympiske Lege,

Læs mere

DTriF elitesetup 2014 =>

DTriF elitesetup 2014 => DTriF elitesetup 2014 => Version 20. december 2013 Indhold Vision:... 1 Strategi: Miljø, miljø og atter miljø... 1 Tri Team SDU... 1 Organisatorisk Elitesetup:... 2 Ad.1. Talent rekruttering og udvikling

Læs mere

Skoleidræt, elitekommuner og Team Danmark

Skoleidræt, elitekommuner og Team Danmark Skoleidræt, elitekommuner og Team Danmark Dansk Skoleidræt Fredericia 16. marts 2007 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Team Danmarks mission Team Danmark har til formål at udvikle dansk eliteidræt

Læs mere

Hvorfor en fokusmodel

Hvorfor en fokusmodel DOF FOKUSMODEL Hvorfor en fokusmodel UDFORDRING: - Vi vil skabe fokus på de indsatser, som skal være drivende for vores vækststrategi for disciplinerne, FOD-O, MTB-O og Præcisions-O - Områderne, som de

Læs mere

Vision og Strategi frem mod 2014

Vision og Strategi frem mod 2014 2. juli 2004 Vision og Strategi frem mod 2014 Ved Danmarks Motor Unions klublederseminar med titlen "Vision og Strategi frem mod 2014" - afholdt den 6. marts 2004 på Scandic Bygholm Park Hotel i Horsens

Læs mere

Ulla Christensen (UCH), Lars Rasmussen (LRA), Marianne Knudsgaard (MAK) & Erik Juhl Mogensen (EJM)

Ulla Christensen (UCH), Lars Rasmussen (LRA), Marianne Knudsgaard (MAK) & Erik Juhl Mogensen (EJM) Mødedato: 9. november 2016 Mødetid: 21.00 Mødenavn: Bestyrelsesmøde 2 2016/2017 Sted: Deltagere: Afbud: Referat: Skype Anders Jacobsen (AJA), Lene Christiansen (LCH), Frank Veje Jakobsen (FVJ), Bent Busk

Læs mere

Bilag 4.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger

Bilag 4.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger Bilag 4.1: Sekretariatets indstilling om henholdsvis tilsagn og afslag på de fremkomne ansøgninger Indstillingsnr.: 1 Indstilling: Tilsagn Indstillet beløb: 140.000 kr. Ajax København Håndbold 140.000

Læs mere

Talentudvikling i Sønderjylland

Talentudvikling i Sønderjylland Talentudvikling i Sønderjylland tirsdag den 26. april 2011 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Tlf: 43 26 25 00 51 26 60 62 Team Danmarks mission Team Danmark har til formål at udvikle dansk

Læs mere

Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark

Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark Idrætsskoler, elitekommuner og Team Danmark TOPMØDE om PROJEKT SKOLESPORT 15. april 2008 Idrættens Hus, Brøndby Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 (mobil)

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog Dansk Skøjte Union katalog 3. udgave Oktober 2009 Indholdsfortegnelse Idegrundlag...2 Organisation...3 Børn og unge...4 Bredde...5 Elite...6 Information og kommunikation...7 International politik...8 Konkurrencepolitik...9

Læs mere

UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017. Formål:

UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017. Formål: UDVIKLINGSPROJEKT 2014-2017 Formål: Klatresporten udvikler sig hurtigt I følge IFSC (International Federation of Sport Climbing) kommer der 3.000 nye klatrere til hver dag. Ses på sammenlignelige lande

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Retningslinjer for idrætshonoreringen (Slagelse Guld)

Retningslinjer for idrætshonoreringen (Slagelse Guld) Retningslinjer for idrætshonoreringen (Slagelse Guld) Slagelse Kommune afholder i samarbejde med Slagelse Idræts Råd et årligt arrangement, hvor kommunens idræts-, fritids- og foreningsliv honoreres for

Læs mere

Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014

Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014 Eliteidrætssamrådet møde med Kultur & Fritidsudvalget d. 12. august 2014 Tip en 7 er Hjemmeside http://b.socrative.com/login/student/ Indtast følgende Room Name: 147b2230 Højdepunkter fra året der gik

Læs mere

RESUMÉ. Uddannelses- og medlemsanalyse. (Forkortet udgave af den fulde analyserapport)

RESUMÉ. Uddannelses- og medlemsanalyse. (Forkortet udgave af den fulde analyserapport) 2015 Uddannelses- og medlemsanalyse RESUMÉ (Forkortet udgave af den fulde analyserapport) Af projektkonsulent Dorthe Hansen Danmarks Taekwondo Forbund 28-05-2015 Antal udøvere Analysens baggrund Medlemssammensætning:

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

De fem mål, som det for et par år siden blev besluttet at arbejde hen imod over en femårig periode, er stadig gældende.

De fem mål, som det for et par år siden blev besluttet at arbejde hen imod over en femårig periode, er stadig gældende. Bestyrelsens beretning for 2014 06.03.2015 FIF Hillerød Atletik befinder sig stadig i en opbygningsfase, men vi er godt på vej til at få skabt en stærk ungdomsgruppe, der kan fungere som et solidt grundlag

Læs mere

Long Track Speed Skating

Long Track Speed Skating Long Track Speed Skating Talentudvikling og elitesatsning DANSK SKØJTE UNION 2015-2016 Opdateret August 2015 Indhold 1.0 Formålet med dokumentet... 2 2.0 Baggrund... 2 3.0 DIF projekt... 2 3.1 DIF Junior...

Læs mere

Klubudviklingsstatus:

Klubudviklingsstatus: Klubudviklingsstatus: Beskrivelse af klubbens organisation/ledelse (både politisk samt talent/elite-delen): Aarhus 1900 A / M et fyrtårn i Forenings Danmark. Det er en forening med mere end 1500 medlemmer,

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2013.

Bestyrelsens beretning for 2013. Bestyrelsens beretning for 2013. 21.02.2014 Medlemmer og fastholdelse af disse FIF Hillerød Atletik har ved årets udgang ca. 100 medlemmer, hvilket er lidt færre end det vi kunne konstatere ved generalforsamling

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

En forening med socialt ansvar og sportslige ambitioner

En forening med socialt ansvar og sportslige ambitioner En forening med socialt ansvar og sportslige ambitioner Stevnsgade blev stiftet den 5. maj 1958 af lærere og elever på Stevnsgade Skole i hjertet af Nørrebro. Klubben holdt indtil 1972 til på Stevnsgade

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4. Psykisk arbejdsmiljø 5. Børn og unge 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8

Indhold. Indledning 3. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4. Psykisk arbejdsmiljø 5. Børn og unge 6. Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 Indhold Indledning 3 Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 4 Psykisk arbejdsmiljø 5 Børn og unge 6 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 Arbejdsmiljøprisen 2014 9 2 Indledning Arbejdsmiljørådet har

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer Ansøgning til Region Midtjyllands Vækstforums eventpulje om tilskud til forberedelse, udvikling og gennemførelse af europamesterskaberne

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Oversigt: Aktivitetsniveau Tal og statistik Kommunerne Pressen DGI Nordvest Væsentlige begivenheder Satsningsområder Idrætspolitik

Læs mere

ARRANGØRKONFERENCE Boost dit løb og dine kompetencer som arrangør

ARRANGØRKONFERENCE Boost dit løb og dine kompetencer som arrangør ARRANGØRKONFERENCE Boost dit løb og dine kompetencer som arrangør PRAKTIK & PROGRAM Dansk Atletik Forbund og DGI afholder igen i år en konference for jer, der arrangerer løbeevents. Formålet er at inspirere

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

DMU skal fremme Touring udviklingen i Danmark ved etablering af partnerships med Touring foreninger.

DMU skal fremme Touring udviklingen i Danmark ved etablering af partnerships med Touring foreninger. DMU Vision 2020 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten på alle niveauer ved at skabe de bedst mulige rammer

Læs mere

Elitearbejdet i Dansk Orientering-Forbund

Elitearbejdet i Dansk Orientering-Forbund Elitearbejdet i Dansk Orientering-Forbund 1 Rammerne for landsholdsarbejdet Hovedbestyrelsen har vedtaget Eliteplan 2013-16 Eliteplan 2013-16 Målsætninger for landsholdsarbejdet Struktur for elitearbejdet

Læs mere

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020 Virum, September 2014 Vision 2020 Forord I VSH er vi fokuserede på vores mål. Vi vil levere tophåndbold og talentudvikling på højt plan. Målet er topplaceringer og hold i de bedste rækker for såvel vores

Læs mere

Indstilling. Evaluering af Eliteidræt Århus. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 22. september 2008 Århus Kommune

Indstilling. Evaluering af Eliteidræt Århus. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 22. september 2008 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 22. september 2008 Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Evaluering af Eliteidræt Århus 1. Resume I forbindelse med

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLUBKONCEPT FOR KLUBBER MED GODKENDT SPORTSLIGT UDVIKLINGSMILJØ

BESKRIVELSE AF KLUBKONCEPT FOR KLUBBER MED GODKENDT SPORTSLIGT UDVIKLINGSMILJØ BESKRIVELSE AF KLUBKONCEPT FOR KLUBBER MED GODKENDT SPORTSLIGT UDVIKLINGSMILJØ Indholdsfortegnelse Beskrivelse af klubkoncept for klubber med godkendt sportsligt udviklingsmiljø 1 Highlights 2 Indsatsområder

Læs mere

Aalborg Atletik & Motion

Aalborg Atletik & Motion Aalborg Atletik & Motion www.aalborgatletik.dk 1 Team AAM præsentation Konceptet Med etableringen af Team AAM og formuleringen af støttekonceptet ønsker vi i klubben at tilbyde de bedste muligheder for

Læs mere

Mellem etik, moral og resultatkontrakter. Team Danmarks formål. Centrale dokumenter for dansk eliteidræt

Mellem etik, moral og resultatkontrakter. Team Danmarks formål. Centrale dokumenter for dansk eliteidræt Mellem etik, moral og resultatkontrakter Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 31. maj 2012 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk 1 Team Danmarks formål Team Danmark har til formål

Læs mere

Mesterskabsfolder 2012

Mesterskabsfolder 2012 Mesterskabsfolder 2012 Senest opdateret den 13. august 2012 2 [INTERNATIONALE MESTERSKABER OG LANDSKAMPE 2012] Indholdsfortegnelse VM- INDE WORLD CUP KAPGANG NORDIC 10.000 M CHALLENGE EUROPEAN 10.000 M

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

KLIK FOR AT SKRIVE EN TITEL KLIK FOR EVT AT SKRIVE EN UNDERTITEL

KLIK FOR AT SKRIVE EN TITEL KLIK FOR EVT AT SKRIVE EN UNDERTITEL KLIK FOR AT SKRIVE EN TITEL KLIK FOR EVT AT SKRIVE EN UNDERTITEL Team Danmarks hovedopgave Team Danmark har til formål at udvikle dansk eliteidræt på en socialt og samfundsmæssig forsvarlig måde. Team

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Bueskydning Danmarks Frivillighedsstrategi

Bueskydning Danmarks Frivillighedsstrategi Bueskydning Danmarks Frivillighedsstrategi Indhold Baggrund Organisationen Udvikling og mål Hvordan Baggrund Organisationen Bueskydning Danmark bygger på frivillighed, og organisationen er afhængig af

Læs mere

Politisk stemmeaftale om idræt

Politisk stemmeaftale om idræt 6. maj 2014 Politisk stemmeaftale om idræt Der er enighed mellem regeringen (Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

Bliv samarbejdspartner med ASV

Bliv samarbejdspartner med ASV Bliv samarbejdspartner med ASV ASV er Aarhus Studenternes Volleyforening, der er blandt Danmarks største og ældste volleyball klubber. Klubben består af en stor andel medlemmer, primært studerende, fordelt

Læs mere

FORBUNDSNALYSE DANMARKS BRYDEFORBUND. Kære Danmarks Brydeforbund

FORBUNDSNALYSE DANMARKS BRYDEFORBUND. Kære Danmarks Brydeforbund FORBUNDSNALYSE DANMARKS BRYDEFORBUND Kære Danmarks Brydeforbund Hermed sendes forbundsanalysen som er de data som vi kan trække i DIF om Danmarks Brydeforbund. Forbundsanalysen skal bruges som udgangspunkt

Læs mere

Talentpolitik i Greve Atletik

Talentpolitik i Greve Atletik Talentpolitik i Greve Atletik Forord fra Eliteudvalget. Velkommen til denne introduktion til Greve Atletiks Talentpolitik. Formålet med dette dokument er at give svar på nogle af de generelle spørgsmål,

Læs mere

Kraftcenter. Danmarks Ishockey Union

Kraftcenter. Danmarks Ishockey Union Danmarks Ishockey Union Kraftcenter MÅLSÆTNING DIU har følgende målsætning for eliteklasser og kraftcentre : - At muliggøre for unge mennesker at kombinere en målrettet og kvalificeret ishockeytræning

Læs mere