Dansk Atletik Forbund. Årsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Atletik Forbund. Årsrapport"

Transkript

1 Dansk Atletik Forbund Årsrapport 2014/2015

2 FORMANDENS INDLEDNING Det er en glad formand, som i dag gør status over atletikken i Danmark. I en tid, hvor udviklingen går hurtigere og hurtigere; også i idrætten, i en tid hvor kravene til foreninger og forbund stadig vokser, og i en tid, hvor atletikkens position er usikker, har vi i det forgangne år formået at skabe udvikling, fremdrift og en stærk udgangsposition for de kommende år. Det er ikke en naturlov, at det er sådan. Mange forbund og idrætsgrene har svært ved at honorere omgivelsernes forventninger og oplever faldende medlemstal og dalende interesse for deres aktiviteter. Sådan er det ikke hos os. En blanding af proaktivitet, villighed til at satse og ikke mindst, må vi være ærlige at sige, en vis portion held, har bragt os i en situation, hvor jeg fristes til at sige, at årets succeshistorier står i kø. Det nystartede samarbejde med DIF og DGI, Bevæg dig for livet, har fået en lovende start. Med ambitionen om flere løbere og flere foreningsmedlemmer i løbet af de kommende 10 år sigter vi højt. Vores fremgangsmåde er utraditionel, men vil, hvis den lykkes, komme forbund, foreninger, arrangører, kommuner og udøvere til gode. Skole OL fik i år for alvor luft under vingerne. Med mere end tilmeldinger demonstreredes et potentiale, der for alvor har gjort omverdenen interesseret i at bringe mere atletik ind i skolerne. Vi arbejder videre og forventer yderligere vækst i Værtskabet for VM halvmaraton ligger efterhånden 18 måneder bag os, men effekten kan stadig mærkes. Således har vi siden årsmødet 2014 modtaget Kulturministerens idrætspris og en europæisk pris for digital markedsføring. Mest glædeligt er det dog, at den direkte efterfølger til VM-løbet, Copenhagen Half Marathon i sin første udgave runder deltager og dermed i debutsæsonen bliver blandt verdens absolut største halvmaraton. Også på uddannelsesfronten har vi forsøgt at gå nye veje. Unglederkurset Make Athletics Happen er en ny projektorienteret måde at tænke uddannelse af unge ledere. De 25 deltagere viste med deres forskellige projekter, at der i aller højeste grad er håb for fremtiden. Elitens resultater har været prikken over i et. Vores største talenter bjergtog i juli måned os alle med deres meget lovende resultater. Og måneden forinden havde vores landshold vundet en svær gruppe i EM hold og sikret sig oprykning til næst bedste række i For mig personligt har det dog været den største glæde at opleve atleter, som har været med i mange år på et solidt og stabilt internationalt niveau, tage handsken op og bevæge sig ind i verdenseliten. Deres vedholdenhed er et fornemt eksempel og har stor værdi for vores mange talenter i de kommende år. Der er naturligvis også udfordringer. Udviklingen går hurtigere og hurtigere; også i idrættens verden. Det udfordrer os på vores traditioner, på vores parathed og åbenhed overfor omstilling. Jeg tror, at nøgleordet, for såvel forbund som foreninger, er relevans. Det er afgørende, at vi i årene fremover sikrer, at vi betyder stadig mere for et voksende antal borgere i vores nærområde. Atletikken er et fundament for næsten al øvrig sport. Ingen anden idræt er lettere tilgængelig, og kan dyrkes overalt. Dette skal vi være bevidste om og indrette os efter i de kommende år. Afslutningsvis vil jeg gerne takke ledere, trænere og udøvere i forbund og foreninger for deres store arbejde for atletikken. Der er udført et exceptionelt arbejde i det forgangne år. Og resultaterne har været fantastiske. Tak for det! Karsten Munkvad Formand 2

3 DIREKTØRENS BEMÆRKNINGER Det forgangne år har budt på store fremgange i arbejdet med at indfri forbundets mål som beskrevet i strategiplanen. Vi har således et generelt bedre udgangspunkt for det videre arbejde med at fremme dansk atletik. Overordnet set er det min vurdering, at forbundet på nuværende tidspunkt er i en gunstig position. Frem for at være dybt afhængig af udviklingen af få snævnert definerede områder, har vi spredt indsatsen over flere aktiviteter i takt med, at vores ressourcer er vokset. Lokomotiver En væsentlig del af forbundets virke var i perioden knyttet til værtskabet for VM Halvmaraton. Værtskabet udgjorde et lokomitiv for sideløbende tiltag, der har styrket dansk atletik; ikke mindst indenfor motionsløb og relationen til løbeforeninger. Med værtskabet bag os har vi siden årsmødet 2014 været i en transformationsfase, hvor ny drivkraft til realisering af forbundet mål er udviklet og under implementering. Bevæg dig for livet - løb og Skole OL er de væsentligste eksempler på sådanne tiltag. Med indgåede samarbejdsaftaler og finansiering frem til udgangen af 2017 vil begge projekter udgøre en markant del af vores virke i de kommende år. Forvent at vi vil forsøge at anvende dem med samme udbytte, som tilfældet var med VM Halvmaraton. I skrivende stund er arbejdet med at etablere yderligere tiltag, som skal berige idrætten og forbundet efter 2017, under udvikling. Samarbejde Den fælles satsning med Sparta om etablering af et internationalt halvmaraton i København er et godt eksempel på dette. I år 1 har vi således formået at producere et af verdens største og stærkeste løb, som fremviser international eliteatletik på DR1 og dokumenterer, at dansk atletik ikke blot har relevans for en stor del af befolkningen; vi kan også levere et kvalitetsprodukt. Også på andre områder samarbejder vi i stadig stigende grad med udvalgte foreninger. Kobling mellem forbund, forening, kommune og 4. part har vist sig meget effektiv i en række samenhænge, og vi vil forfølge dette yderligere. Økonomi Vi har med succes formået at supplere traditionelle indtægtskilder med projekt- og fondsmiljøer samt sponsorater. Kontingenter og licenser udgør således nu blot 6 % af forbundets indtægter, og de er blot 12 % af forbundets indtægter, som stammer fra vores medlemmer. Det har således været muligt at hæve aktivitetsniveauet betragteligt uden at påføre foreningerne væsentlige yderligere økonomiske omkostninger. Målet om at blivet gældsfri er også realiseret. Vi er dog fortsat i en situation, hvor størrelsen på forbundets egenkapital begrænser vores traditionelle aktiviteter. Således er alle udviklingstiltag i høj grad betinget af etablering af partnerskaber. Derfor er udvikling af de traditionelle indsatsområder i disse år fortsat begrænset. Dette vil næppe ændres, før en betragtelig egenkapital er etableret. Alt i alt har det forgangne år været et fortrinligt år for Dansk Atletik Forbund. Foreninger, frivillige og atletikinteresserede har alle bidraget til de mange fremskridt. Deres indsats fortjener anerkendelse og vores tak. Jakob Larsen Direktør 3

4 BESTYRELSEN OG DET FORGANGNE ÅR Udviklingen går stærkt i dansk atletik i disse år. Det kræver politisk benarbejde og interne drøftelser at sikre den rette kurs. Samtidig er der stigende opmærksomhed omkring dansk atletiks arbejde; noget som smitter af på arbejdet i forbundets bestyrelse. Dansk Atletik Forbunds bestyrelse har gennem en årrække bevæget sig bort fra omfattende berøring med den daglge drift, som i stedet varetages af adminstrationen under ledelse af forbundets direktør. Det har givet overskud til mere overordnet idrætspolitisk arbejde og principielle drøftelser. Således har forbundets bestyrelse i det forgangne år valgt at fokusere på grundlæggende forhold for forbundets videre udvikling og drift. der på årsmødet 2014 fremlagt konkret forslag til ny organisationsform. Som bekendt blev det besluttet, at der skulle arbejdes videre med forslaget, hvilket er sket i en bredt funderet arbejdsgruppe med reference til forbundets bestyrelse. Derfor fremlægger bestyrelsen på ny forslag om ny organisationsstruktur; en model, som vi vurderer passer bedre til den samtid, atletikken nu befinder sig i. Frivillighed Atletik i Danmark - konkurrencesport og sund motion i ét samlet forbund DAF s nuværende vision Ny vision og strategiplan Der er behov for at forny forbundets vision, som på ganske få år er gået fra at være en fjern drøm til i praksis at være realiseret. Derfor har bestyrelsen i det forgangne år iværksat udarbejdelsen af ny vision, som siden skal være med til at forme den kommende strategiplan. Processen har hidtil været holdt i bestyrelsens regi, men vil i det kommende år blive bredt ud i foreningsregi. Ny organisation DAF s bestyrelse har i en årrække arbejdet med mulige tilpasninger af organisationsform; senest blev Det er ingen hemmelighed, at omfanget og rammerne for frivillighed i idrætten er under forandring. Som en konsekvens heraf har bestyrelsen igangsat udvikling af en ny frivillighedsstrategi med henblik på at etablere en relation forbund og frivillige imellem, som både er tidsvarende og indfrier de behov, som begge parter har. Første konkrete tiltag i forlængelse af en ny arbejdsform er forslaget om ny organisationsform. Valg 2015 bød på valg til internationale poster i såvel det europæiske atletikforbund som det internationale atletikforbund. Dansk Atletik Forbund fravalgte muligheden for at 5 HØJDEPUNKTER I DET FORGANGNE ÅR 1 Sara Slott Petersen Verdens 3. hurtigste kvinde på 400 meter hæk. Sara løb et formidabelt VM, sluttede på en fjerdeplads og er nu på fornavn med hele Danmark. 2 Skole OL starter i stævner over hele landet og en mediemæssig gennemslagskraft, der bragte Skole OL ud over atletikkens rammer. 3 Copenhagen Half Marathon I 1. udgave blev løbet som det første nordiske landevejsløb et IAAF label løb, og med mere end deltagere et af verdens 8 største halvmaratonløb 4 Bevæg dig for livet Samarbejdet med DGI om rekruttering af flere danskere som løbere og flere medlemmer i foreningerne er historisk. Atletikken gik forrest - på 10 år skal flere danskere løbe. 5 Talentarbejdet Vores unge bliver bare bedre og bedre. Ranglisterne taler deres tydelige sprog, og i juli måned leverede de præstationer, som vakte genlyd udover atletikfamiliens lukkede kreds. Anført af de to junioreuropamestre Benjamin Lobo Vedel (400 meter) og Jonas Kløjgaard Jensen (højdespring), blev det til seks internationale medaljer i juli. 4

5 DAF S BESTYRELSE 2014/2015 stille med kandidater til de to organisationers øverste myndighed; de såkaldte councils. Men dialogen med kandidater til de respektive kandidatposter har været tæt og konstruktiv, og vi vurderer, at dansk atletik nyder stor anseelse internationalt. Også her har VM Halvmaraton 2014 sat sine tydelige spor. I forbindelse med valget til IAAF s præsidentpost valgte forbundets ledelse at offentliggøre, hvilken af kandidaterne, forbundet ville støtte. Den politiske vurdering, som lå bag valget af foretrukken kandidat, ser ud til at være korrekt, og vi vurderer, at atletikken går en ny tid i møde med en række udviklende tiltag under opsejlning. Vi agter at være en aktiv medspiller i dette i de sammenhænge, hvor det giver mening for dansk atletik. Doping I forbindelse med en tysk dokumentar om doping i atletik, blev det endegyldigt understreget, at atletik er en sværvægter blandt idrætsgrene. Således var forbundets formand en hyppig gæst i diverse medier, hvor han måtte redegøre for forbundets stillingtagen til den aktuelle situation. Forløbet illustrerede, at det ikke er muligt at nedtone international idrætspolitik. Dertil er atletik for stor en sport. Dansk Atletik Forbunds bestyrelse har kontinuerligt været meget klar: Doping tolereres ikke, og den politiske indsats på dette område vil blive optrappet yderligere i det kommende bestyrelsesår. Et imponerende landskab Som forbundsledelse, klubbestyrelse, træner eller aktiv kan man forfalde til at se på det negative; det som kunne være bedre. Som bestyrelse føler vi dog, at vi som idræt, som frivillige, ledere, trænere og udøvere, kan se tilbage på et år, hvor atletikken har leveret på topplan, vi er kommet ind i skolerne, vi er centrale i udformningen af fremtidens motionsløb i Danmark, og vi leverer masser af gode timer til børn, unge, voksne og ældre. Der er mange udfordringer foran os, og vi er godt rustet til at tage hånd om dem. DAF s bestyrelse har siden årsmødet 2014 holdt fem bestyrelsesmøder. Bestyrelsen har desuden repræsenteret dansk atletik i nationale idrætssammenhænge, på internationale møder og kongresser samt været aktiv deltager i drøftelser med flere kommuner om fremtidige samarbejder. 5

6 25 ungdomsledere på Make Athletics Happen Sejr i EM hold 2nd League løb CphHalf 15 % flere deltagere ved Store-DM Vært for 2 nordiske mesterskaber Sport Tourism digital Marketing Award medlemmer 2014/ danske udendørsrekorder Kulturministerens idrætspris Elitemålsætning nået starter i Skole OL 6 medaljer ved internationale ungdomsmesterskaber 6 26 DM-arrangementer

7 SIKKE ET ÅR ET FANTASTISK ÅR FOR ATLETIKELITEN Det startede med den nordiske indendørs landskamp, som bl.a. bød på sejr over Norge, fortsatte med sejr i EM hold 2 nd League, siden fulgte 6 medaljer ved juli måneds internationale ungdomsmesterskaber, og det hele kulminerede med et VM, hvor Sara Slott Petersen med sin fjerdeplads understregede sin nye status som en af verdens bedste hækkeløbere. Efter en årti med formidable resultater og stort fokus på vores bedste atleter, har dansk eliteatletik siden OL 2008 med enkelte undtagelser ikke været på det niveau, som vi blev forkælet med omkring årtusindeskiftet. Fra at have været blandt de højest priorierede idrætsgrene i Team Danmark regi, har atletikken i dag en status som udviklingsidræt. Og måske er og har det været en passende betegnelse. For rivende udvikling beskriver på mange måder det forgangne år i dansk eliteatletik. Ny sportschef brikker, som ikke faldt den rigtige vej. Såvel landshold som topatleter og talenter leverede resultater, som har medført international opmærksomhed omkring dansk eliteatletik. Ny talentstruktur En ny struktur for talentudviklingen er blevet lanceret. De to elitekraftcentre suppleres med en række ATKtalentcentre med en udvidelse af målgruppen. Flere unge atleter får dermed mulighed for at træne sammen i talentudviklingens regi, og flere foreninger inddrages i arbejdet med de mange talenter. Dansk ungdomsatletik har på europæiske ranglister i år 60 % flere placeringspoint end den hidtidige rekord, som blev sat i Kalenderåret startede med ansættelse af ny sportschef. I januar 2015 tiltrådte Piotr Haczek således i den væsentlige rolle, og med blot 18 måneder til OL, samt et år pakket med internationale mesterskaber, foran sig, har der været travlt hos den nye sportschef og i elitestaben. De sportslige resultater har der været skrevet meget om. Lad os her blot konstatere, at det var de færreste Det olympiske år De sidste forberedelser til de olympiske lege i Rio de Janeiro står for døren. Dansk Atletik Forbund har en målsætning om 2 finalepladser; ambitiøst men ikke umuligt var i hvert fald den bedst tænkelige optakt til afslutningen på indeværende olympiade. Topplaceringer HØJDEPUNKTER Danske rekorder Superlativer VM Mænd Nr. 4: Sara Slott Petersen, 400 m hæk 110 meter hæk: U23-EM Nr. 2: Stina Troest, 400 m hæk 400 meter hæk Nr. 3: Nicolai Hartling, 400 m hæk U20-EM Andreas Martinsen (Aarhus 1900) 13,55 s Nicolai Hartling (Sparta AM) 50,02 s Kvinder Nr. 1: Benjamin Lobo Vedel. 400 m Nr. 1: Jonas Kløjgaard Jensen, højdespring 400 meter hæk Nr. 2: Anna Emilie Møller, m Nr. 3: Anna Emilie Møller, m Sara Slott Petersen (Aarhus 1900) 53,99 s Kuglestød Tredjeplads til Sara Slott Petersen i sæsonens Diamond Race. 15 finaler ved internationale ungdomsmesterskaber. Samlet sejr over Norge i indendørs landskamp. Herrernes sejr over Finland og Norge i indendørs landskamp. Oprykning til EM Hold 1 st League, hvor Sverige, Norge og Finland venter i Trine Mulbjerg (Sparta AM) 16,80 m Placeringspoint på Europas top 25 ranglister i senere år 7

8 2014/2015 I HOVEDTRÆK TIDSLINJE De forgangne 12 måneder har videreført udviklingen af akiviteter i Dansk Atletik Forbunds regi. Atletik, motion og eksterne samarbejder er blevet udviklet og fornyet på en række punkter Vores tidslinje angiver nogle af de højdepunkter, som har været i fokus i organisationen. Etablering af samarbejdet med DGI, et nyt løbsarrangement, en overvældende vækst i Skole OL, nye uddannelsestiltag, og glædelig fremgang på eliteområdet har tegnet de væsentligste overskrifter for det forgangne års aktiviteter.. CphHalf DAF lancerer internationalt halvmaraton i samarbejde med Sparta AM DAF s samarbejde med DGI i Vision indledes formelt. 310 atletiktrænere har opnået forbundets nye trænerlicens NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL Kulturministerens Idrætspris tildeles Dansk Atletik Forbund for afholdelsen af VM Halvmaraton Dette bliver én af mange priser, som forbundet modtager for arrangementet. EM-inde Anført af Andreas Martinsens danske rekord på 60 meter hæk leverer de 12 danske deltagere 5 semifinaler 8

9 EM hold Vores landshold vinder EM hold 2 nd League og rykker dermed op i 1 st League løbere deltager i første udgave af Copenhagen Halfmarathon, som dermed placerer sig blandt verdens største halvmaraton. www Forbundets nye hjemmeside lanceres Nordic m Challenge Aarhus 1900 og DAF er værter for det årlige nordiske mesterskab i meter VM En 4. plads til Sara Slott Petersen; bedste danske placering i 10 år. MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER Starter ved Skole OL, som afvikles lokalt 17 steder med fire dages finale i København Ungdomsmesterskaber 6 medaljer ved U23-EM og U20-EM NM mangekamp DAF er værter for det årlige NM mangekamp. På Tårnby Stadion vinder vores mangekæmpere 2 medaljer 9

10 SKOLE OL EN SUCCESHISTORIE MED POTENTIALE Da Sparta AM i 2009 i forbindelse med IOC kongressen i København tog initiativ til Skole OL skulle det vise sig at blive starten på noget stort blev et gennembrudsår og fremtiden tegner lys Folkeskolereformen har i det forgangne år været et yndet emne i idrætspolitiske diskussioner. Forbund og foreninger forsøger at finde den rette måde at sameksistere med en skole, som kræver mere tid og byder på mere idræt. Og samtidig leder man efter den rette måde at udnytte de muligheder, som reformen giver idrætten og foreningerne starter fordelt på 17 indledende stævner og de fire dages finaler på Østerbro Stadion i København Efter fem år som københavnerbegivenhed blev Skole OL i 2014 landsdækkende. Dette blev muliggjort ved hjælp af et ambitiøst fire-årigt projekt iværksat af Danmarks Idrætsforbund, som siden starten har finansieret en væsentlig del af Skole OL, og Dansk Atletik Forbund, hvor sidstnævnte er dagligt ansvarlig for udførelsen. For Dansk Atletik Forbund var beslutningen let. Skole OL er et konkret redskab til arbejdet med skoler, og aktiviteten yder stor opmærksomhed fra en række nuværende og potentielle samarbejdspartnere. Satsningen på Skole OL indebærer også, at arrangementet er vores omdrejningspunkt for udviklingen af skoleatletik og kontaktfladen foreninger og skoler imellem. Målet for projektet er starter i 2017 fordelt på 35 lokale stævner og en afsluttende finale, og alt tyder på, at disse mål vil blive nået. I Dansk Atletik Forbund er der siden projektets iværksættelse arbejdet for at finde en model, der sikrer videreførelse efter den nuværende projektperiodes udløb. Derfor arbejdes der i indeværende år med en fremtidig udvidelse med flere idrætsgrene og understøttende aktiviteter. Elev/atlet profil orienterede testsystemer og tilhørende Plug and Play fortræningsforløb skal aktivere og kvalificere idrætslærere. Lokale arrangørforeninger af Skole OL understøtter, i dialog med relevant forvaltning i kommunen, idrætslærerne, digitale læremidler til lærere og elever formidles via online læringsportal, og idrætslærere tilbydes uddannelse faciliteret af forbund og lokale foreninger. Fra at have været et arrangement baseret udelukkende på atletik, søger vi nu en multisport begivenhed, hvor atletikken er fundamentet; et omdrejningspunkt, der muliggør en endnu større aktivitet, end projektet hidtil har fremvist. De hidtil medvirkende foreninger har gjort en enorm indsats for at sikre projektets succes. Og det er blevet bemærket, at atletikken har løftet opgaven med Skole OL på fornem vis. Det skal vi blive ved med, for et succesrigt Skole OL beriger ikke kun atletikken, men også skolerne, byerne og eleverne. Det vil komme alle medvirkende til gode, og Dansk Atletik Forbund vil derfor opfordre alle foreninger til at tage aktiv del i dette projekt. 10

11 FREMTIDENS ATLETIKMILJØ EN IDRÆT I FORANDRING Ændrede idrætsvaner, andre mønstre i frivilligheden, demografiske udsving og bevægelser fra land til by er alle parametre, der påvirker atletikken markant i disse år. Under en samlet paraply Fremtidens atletikmiljø forsøger Dansk Atletik Forbund at tilpasse den danske måde at dyrke vores sport til det samfund, som vi er en del af. Rapporten Fremtidens atletikmiljø, som Dansk Atletik Forbund i 2013/2014 udarbejdede i samarbejde med Idrættens Analyseinstitut dokumenterede, at smertensbarnet frafald ikke er uhelbredeligt. På den baggrund afholdtes i april 2015 konference i Odense, hvor emnerne stævner, faciliteter, ungdom og træningsmiljøer blev adresseret af såvel oplægsholdere som i plenum. Med udgangspunkt i konferencens anbefalinger arbejdes der videre med de respektive områder. Målet er at tilpasse bestemmelser og formulere retningslinjer, som kan addressere de udfordringer, samt realisere potentialer, som atletikken har. Bestyrelsen havde håbet på en hurtigere proces med synlige resultater i forbindelse med årsmødet 2015, men et håb om at kunne videreføre processen i frivilligt regi har vist sig umuligt, hvorfor det p.t. er henlagt til den ansatte stab. Såfremt bestyrelsens forslag om ny organisationsmodel vedtages, forventes denne at kunne bidrage til synlige resultater i Make Athletics Happen Fremfor tidligere tiders teoretiske undervisning er der her tale om en uddannelse, som resulterer i virkelige aktiviteter. De 25 kursister formede og udførte således hver deres lille projekt i en atletik kontekst. Talentmassen er stor på ungdomsplan - det står helt klart efter år 1 i Make Athletics Happen, hvor en række af kursisterne nu indgår i næste hold som mentorer. En ny måde at tænke uddannelse på. Frivillighed Frivillige ledere, trænere og dommere spiller en stor rolle i idrætten; således også i atletik. Samtidig har arbejdsform og -interesser antaget en mere dynamisk form end tidligere. Dette, kombineret med en voldsom udvikling af idrætten generelt, har medført et behov for at placere en lang række opgaver hos ansatte. I dag er der således 18 medarbejdere ansat på forbundets kontor; at sammenligne med 3 for 15 år siden. Dette skyldes ikke mindst en tilvækst i projekter afholdt i samarbejde med eksterne partnere. 25 kursister på ungleder uddannelsen Make Athletics Happen gav i det forgangne år deres bud på nye måder at tænke atletik Det forgangne år bød på nyskabelsen Make Athletics Happen ; en projektorienteret unglederuddannelse med udgangspunkt i konkrete tiltag anført af de unge kursister. Vi leder fortsat efter fremtidens arbejdsform for frivilligheden; en ny frivillighedsstrategi bliver en væsentligt redskab til at forny vores måde at arbejde med frivillige på. DAF S ADMINISTRATION PR. 1. SEPTEMBER

12 VISION BEVÆG DIG FOR LIVET - LØB Dette er titlen på det ambitiøse samarbejde, som Dansk Atletik Forbund indgik med Danmarks Idrætsforbund og DGI ved årsskiftet 2014/2015. I løbet af de kommende 10 år skal vi have flere danskere til at løbe, og vores foreninger skal have flere løbere som medlemmer. Ambitionerne fejler ikke noget i det foreløbig treårige projekt. Og det skal de heller ikke, for målet med vores tiltag er at vise, at den foreningsbaserede idræt kan bidrage til løfte sundhedsbyrden, og at det kan ske ikke i konkurrence med, men derimod i fællesskab og sideløbende med, kommercielle aktører. Foreningerne har en fremtid I forlængelse af Kulturministeriets udredning af idrættens økonomi drøftedes det på politisk hold, hvor stor en rolle den foreningsbaserede idræt kunne forventes at spille fremover. Svaret kom prompte med Vision ; et konkret og ambitiøst mål 12 for DIF og DGI om at påtage sig et samfundsmæssigt ansvar og derved fortsat gøre sig fortjent til den økonomiske tildeling, som er den foreningsbaserede idræt forundt. Dansk Atletik Forbund valgte at bakke op om tiltaget og har fra dag 1 tilkendegivet, at vi gerne bidrager helhjertet og uden forbehold. Et mål om flere danskere, der løber, flere løbere i vores foreninger, og flere deltagere i vores arrangementer, kan vi som idræt naturligvis kun bakke op om.

13 I løbet af de næste 10 år vil en af de mest aktive befolkningsgrupper indenfor motionsløb, de årige, reduceres i antal med 25 %. Dette vil med stor sandsynlighed have en synlig effekt på såvel foreninger som arrangementer. Bevæg dig for livet - løb skal formes i takt med dette FLERE DANSKERE SKAL UD AT LØBE FORENINGSUDVIKLING Samarbejde med foreninger med henblik på at etablere såvel struktur som indhold, der muliggør og belønner flere medlemmer i foreningerne UDDANNELSE Uddannelsestilbud målrettet ledere, trænere og arrangører i foreninger med motionsløb på programmet. Særlig indsats rettet mod skadesforebyggelse. TRÆNINGSKONCEPTER EVENTS Plug and play træningskoncepter til fri benyttelse for foreningerne. Målet er at gøre det lettest muligt at rekruttere nye trænere, iværksætte nye hold og skabe en sammenhæng i foreningens tilbud til løberne Etablering af et årshjul af eksisterende og nye events, som kan motivere erfarne og nye løbere til at fortsætte i sporten. Lancering af gratis ugentlige træningsløb i alle landets kommuner målrettet ikke aktive borgere. Hvordan vil vi gøre det? Samarbejdet med DGI og DIF er baseret på fire elementer: - Foreningsudvikling - Træningskoncepter - Uddannelse - Events De tre førstnævntes væsentligste formål er primært at motivere foreninger til at vokse, at få en væsentlig plads i lokalsamfundet, og klæde dem på til at varetage en sådan opgave. Sidstnævntes væsentligste formål er at sikre synlighed af løb og kontinuerligt have en motiverende faktor for nuværende og kommende danske løbere. Status En væsentlig del af de forgangne 8 måneder er brugt på at tilpasse stab, etablere struktur, uddanne DGI s landsdelforeninger og udarbejde det nødvendige materiale til det videre arbejde. En række kurser og pilotforsøg er blevet afholdt, og event-området står foran de første forsøg med gratis træningsløb. I løbet af det kommende år forventer vi at have alle initiativer igangsat. Der vil være tale om en gradvis udrulning via ikke mindst DGI s landsdelsforeninger understøttet af en central organisation, hvor Dansk Atletik Forbunds kontor i Brøndby p.t. huser medarbejderne, som er dedikeret til events. Billede modsatte side: Projektleder for Bevæg dig for livet - løb Tina Kryger Mondrup under lanceringen af det ambitiøse samarbejde 13

14 UDDANNELSE ARBEJDET BEGYNDER AT BÆRE FRUGT Med 310 licenser uddelt i Dansk Atletik Forbunds nye uddannelsessystem har de mange ændringer foreløbig givet et godt resultat. Udviklingen af uddannelsesområdet er dog ikke tilendebragt. Der er behov for at kontinuerligt nytænke kursusform og strukturer Fundamentet for Dansk Atletik Forbunds flerårige fastholdelsesprojekt Fremtidens atletikmiljø var og er en fornyelse af forbundets uddannelsesstruktur. Således er der siden projektets start i 2013 blevet udviklet ny struktur med flere kursustrin og nyt kursusmateriale. Der er afholdt inspirationskurser og uddannelsestur til U20-EM Og licens er indført for trænere for at give forbund, foreninger og trænere et brugbart redskab i udvikling af kundskabsniveauet i dansk atletik. tisk for foreninger at finde såvel kursister som tid til at deltage i de udbudte arrangementer. Der er derfor behov for at tilpasse ikke mindst de øverste niveauer af træneruddannelsen for at sikre balance mellem investering og udbytte. Dette vil ske i Løbetrænere Udannelsen af motionsløbetrænere må betragtes som en stor succes. Modellen udvikles løbende og vil fra 2015 indgå i Bevæg dig for livet - løb Satsningen på uddannelse har også medført introduktionen af Make Athletics Happen, som i år 1 uddannede 25 nye ungledere i et projektorienteret innovativt uddannelsesforløb. Indenfor motionsløb har vi i forbindelse med VM Halvmaraton og MotionDANMARK ligeledes kunnet øge indsatsen overfor motionsløbetrænere, løbere og løbsarrangører. Evalueringerne af de afholdte kurser i den nye struktur har overordnet været meget tilfredsstillende, og omfanget af kursusudbud er historisk stort. Atletiktrænere Nær udløb af fastholdelsesprojektet kan vi konstatere, at trods omfattende satsning er det problema- Ledere Make Athletics Happen er nu en fast del af kursusvirksomheden og suppleres ydermere med foreningsudvikling i Bevæg dig for livet - løb regi. Officials 2014 bød på tredobling af kursustimer sammenlignet med Med værtskab for Veteran-NM 16, og EMACS 17 vil indsatsen blive opretholdt. Arrangører Arrangørseminar, netværksmøder og minikurser afholdes og udvikles fremadrettet i regi af Bevæg dig for livet - løb Udvikling i antal afholdte kursustimer for ledere, trænere og officials. 14

15 DET KOMMENDE ÅR VORES FORVENTNINGER Det er ledelsens forventning, at 2016 vil medføre et mindre 6-cifret overskud og dermed give en mindre forbedring af forbundets egenkapital, som fortsat har behov for at blive øget. Dette forventes primært at ske via aktivitetsrelaterede indtægter Som det fremgår af nedenstående tal er Dansk Atletik Forbund i udstrakt grad afhængig af midler, som tilføres sporten udefra; det være sig offentlige midler via DIF s fordelingsnøgle eller puljemidler, som forbundet tilføres i tilknytning til en række projekter. Dette vil ikke ændre sig i 2016, hvor DAF s medlemsforeninger forventes at bidrage med 12 % til de samlede omkostninger. Forbundets ledelse forventer en vækst i indtægter på 7 %, hvilket primært er knyttet til øgede indtægter på arrangementer og relaterede indtægter. Budgetforslag indebærer en væsentlig stigning i omkostninger forbundet med elitesatsningen for at sandsynliggøre et optimalt udbytte af deltagelse i sommerens mesterskaber og den videre udvikling af den store talentmasse. Stigningen på 25 % forventes at blive finansieret ligeligt af DAF og Team Danmark. Omkostninger for Bevæg dig for livet - løb og Skole OL er nedenfor anført som netto omkostninger for DAF. De 2 projekters samlede omkostningsbudgetter forventes således at overstige 11 mio. kroner i BUDGETTEREDE INDTÆGTER 2016 Budgetterede brutto indtægter 12% Her kommer indtægterne fra 67% 21% Offentlige midler Andre Foreninger Dansk Atletik Forbund omkostninger (tkr) Bestyrelse Udvalg Administration Elite Bevæg dig for livet - løb MotionDanmark De anførte omkostninger for 2014/ er regnskabstal, mens 2015 er budgettal. Begge udgør ikke forbundets samlede omkostninger for de to år. Således er der poster, som ikke er gennemgående og derfor ikke medregnet her. Et eksempel herpå er VM Halvmaraton Uddannelse Skole OL Kommunikation

16 ØKONOMI ÅRSREGNSKAB 2014 Værtskabet for VM Halvmaraton blev også økonomisk en succes for Dansk Atletik Forbund. Således resulterede arrangementet ikke blot i et meget tilfredsstillende overskud; løbet generede også en 7-cifret indtægt til medvirkede foreninger. Med et samlet overskud på kroner er en positiv egenkapital nu retableret. Dansk Atletik Forbunds regnskab udviser et positivt årsresultat på kr. i forhold til et budgetteret overskud på kr. Forbundets indtægter steg i 2014 med 33 %. Væsentligste forklaringer hertil er værtskabet for VM Halvmaraton, Øget DIF-tilskud, fondstilskud til fastholdelsesprojekt og Skole-OL samt sponsorat af sidstnævnte. Modsat faldt netto indtægt på forbundets traditionelle indtægtsgivende virksomhed med kroner; primært forårsaget af øgede omkostninger forbundet med nationale og nordiske arrangementer Forbundets omkostninger steg i 2014 med 30 %. Denne udvikling er forårsaget af lancering af Skole- OL, øget uddannelsesaktivitet samt ansættelse af flere medarbejdere til varetagelse af projekter samt forberedelse af samarbejde med DGI om motionsløb fra Forbundets bestyrelse vurderer årets resultat som meget tilfredsstillende. Og noterer med tilfredshed, at målet om at retablere en positiv egenkapital er nået. Bestyrelsens mål om etablering af en syv cifret positiv egenkapital senest ved udgangen af 2016 vurderes dog ikke længere at være mulig, hvilket skyldes de massive investeringer, der foretages i Bevæg dig for livet - løb, Skole OL og elitearbejdet. Regnskab (tkr) Indtægter DIF-tilskud Team Danmark Kontingenter/licenser Sponsorater Arrangementer Uddannelse Øvrige indtægter Omkostninger Bestyrelse Udvalg Administration Elite Motion Skole OL Kommunikation Øvrige omkostninger Resultat

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

KIFs støtteordning 2013. KIFs støtteordning

KIFs støtteordning 2013. KIFs støtteordning KIFs støtteordning Formålet med støtteordningen er at skabe så gode forhold som muligt for den enkelte aktive i tilrettelæggelsen af den daglige træning og frem mod konkurrencer, så flest mulige kan etablere

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år 2016 Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby daf@dansk-atletik.dk - Tlf: +45 4326 2626 Aldersgruppe: 15-25 år Dansk Atletik Forbund er det nationale forbund for atletik, gang

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Strategi Dansk Volleyball Forbund

Strategi Dansk Volleyball Forbund Strategi Dansk Volleyball Forbund DVBF s strategier vedtages på repræsentantskabsmødet i overensstemmelse med DVBF s loves 12. I DVBF s loves 1 er Dansk Volleyball Forbund defineret som en sammenslutning

Læs mere

Aalborg Atletik & Motion

Aalborg Atletik & Motion Aalborg Atletik & Motion www.aalborgatletik.dk 1 Team AAM præsentation Konceptet Med etableringen af Team AAM og formuleringen af støttekonceptet ønsker vi i klubben at tilbyde de bedste muligheder for

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog Dansk Skøjte Union katalog 3. udgave Oktober 2009 Indholdsfortegnelse Idegrundlag...2 Organisation...3 Børn og unge...4 Bredde...5 Elite...6 Information og kommunikation...7 International politik...8 Konkurrencepolitik...9

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Marketingplan Danmark Løber

Marketingplan Danmark Løber Marketingplan Danmark Løber 1. Resume Motionsløb er i dag en omfattende industri, som kun overgås af ganske få idrætter i samlet omsætning. Alene træningen udført af de mange VM halvmaraton deltagere vurderes

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund.

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Vision, værdier og strategi Vision Basketball den sunde sport i alle led Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Basketballsporten i Danmark

Læs mere

Long Track Speed Skating

Long Track Speed Skating Long Track Speed Skating Talentudvikling og elitesatsning DANSK SKØJTE UNION 2015-2016 Opdateret August 2015 Indhold 1.0 Formålet med dokumentet... 2 2.0 Baggrund... 2 3.0 DIF projekt... 2 3.1 DIF Junior...

Læs mere

Politisk stemmeaftale om idræt

Politisk stemmeaftale om idræt 6. maj 2014 Politisk stemmeaftale om idræt Der er enighed mellem regeringen (Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance

Læs mere

Synlighed DBBU s strategiplan

Synlighed DBBU s strategiplan Synlighed DBBU s strategiplan Den Danske Billard Union 1 Hvor befinder billardsporten sig om 5 10 år? For at DDBU skal fremstå stærkere og mere moderne, er det nødvendigt, at der arbejdes målrettet med

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION

FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION 2014 FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION DANMARKS CYKLE UNION November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND 2 VISION & STRATEGI 3 VISION 3 STRATEGI 3 HVAD HAR VÆRET I FOKUS 3 PROCES 4 TIDSPLANEN

Læs mere

Københavns Idræts Forenings støtteordning

Københavns Idræts Forenings støtteordning Københavns Idræts Forenings støtteordning Gældende fra 1. oktober 2010 Overordnet giver KIF støtte til de aktive atleter i klubben ud fra præstation/ resultater, talent og deltagelse på forskellige hold

Læs mere

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Indledning og baggrund Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med en række tilknyttede handlingsanvisninger, samt definitioner

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt.

Sportsafdelingen indstillede Jes Gydensen Da der ikke var modkandidater Blev JG valgt. Referat: Sportsafdelingen i Dansk Svømmeunion, 2014 Dato: 27. april 2014 Tidspunkt: 9.00 12.00 Mødested: Hotel Scandic, Kolding Referent: Margit Beckmann Nr. Punkt 1. Valg af dirigent Referat Mikkel von

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE

EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE 2 3 EMPOWERMENT AF KVINDELIGE TRÆNERE DIF tilbyder i samarbejde med Dansk Svømmeunion(SVØM), Dansk Tennis Forbund(DTF) og Dansk Håndbold Forbund (DHF) et treårigt udviklingsforløb

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt Team Danmark og Randers Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Randers

Læs mere

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde.

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Lige lidt praktisk. Jeg vil først bruge små 20 minutter på et indlæg. Derefter er der kaffe/te sodavand og et stykke brødtorte, hvor I kan sidde og

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014

Nyhedsbrev december 2014 Nyhedsbrev december 2014 Glædelig jul og godt nytår - svømmeskolen starter igen den 6. januar. Svømmeskolebørnene og instruktørerne holder en velfortjent juleferie, mens konkurrencesvømmerne fortsætter

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

KIF Atletik - Støtteordning 2011. Gældende fra 1. januar 2011. Senior og ungdoms støtteordning

KIF Atletik - Støtteordning 2011. Gældende fra 1. januar 2011. Senior og ungdoms støtteordning Gældende fra 1. januar 2011 Overordnet giver KIF støtte til de aktive atleter i klubben ud fra præstation/resultater, talent og deltagelse på forskellige hold (landshold, DT og LTU). For at få støtte af

Læs mere

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby.

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby. Forbundsledelsen 9. oktober 2014 Til regioner og foreninger DAI's 41. kongres 15. november 2014 i Brøndby Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag,

Læs mere

12-16 år. Træning Træningsmiljø

12-16 år. Træning Træningsmiljø 12-16 år Træning Træningsmiljø Dagens program Hvordan skabes et godt træningsmiljø. Hvilken form for træning skal varetages for at motivere 12-16 årige. Jeppe Thomsen: Født 10. januar 1977 Tidligere eliteløber

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 09-2014 Dato: Mandag den 15. december 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Christina

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

Randers HH Business & EventClub. - et anderledes erhvervsnetværk!

Randers HH Business & EventClub. - et anderledes erhvervsnetværk! RANDERS HERRE HÅNDBOLD SOCIALT ANSVAR OG UDVIKLING GENNEM HÅNDBOLD Randers HH Business & EventClub - et anderledes erhvervsnetværk! Randers HH er byens elitesatsning på herresiden som alle håndboldklubberne

Læs mere

DGI Leder- og Foreningsudvikling

DGI Leder- og Foreningsudvikling Undervisningsplatform for Fremtidens Idrætsleder 2014 2016 Formål for Fremtidens Idrætsleder Fremtidens Idrætsleder og det samlede højskoleophold har til hensigt: At skabe potentielle unge idræts-/foreningsledere

Læs mere

Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard

Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard Tildeling af æresmedlemskab til Lucas Bjerregaard Motivationstale ved bestyrelsesmedlem Mogens Damm ved generalforsamlingen i Frederikshavn Golf Klub 04.03.2014 Kære Lucas Når Frederikshavn Golfklub ved

Læs mere

Mesterskabsfolder 2013

Mesterskabsfolder 2013 Mesterskabsfolder 2013 Senest opdateret den 13. september 2013 2 [INTERNATIONALE MESTERSKABER OG LANDSKAMPE 2013] Indholdsfortegnelse BAGGRUND 3 EM-INDE 2013 4 NORDIC 10.000 M CHALLENGE 8 EUROPEAN 10.000

Læs mere

Velkommen. Velkomst og indledning Gennemgang af bestyrelsen Diskussion og spørgsmål Evt. afstemning Indkomne forslag Evt.

Velkommen. Velkomst og indledning Gennemgang af bestyrelsen Diskussion og spørgsmål Evt. afstemning Indkomne forslag Evt. Velkommen Velkomst og indledning Gennemgang af bestyrelsen Diskussion og spørgsmål Evt. afstemning Indkomne forslag Evt. Gennemgang af bestyrelsen Fortiden: Historien Nutiden: Konsekvenserne og udfordringerne

Læs mere

Dansk Sejlunion Talentkoncept 2011-2014

Dansk Sejlunion Talentkoncept 2011-2014 Dansk Sejlunion Talentkoncept 2011-2014 Udarbejdet af: Jan Christiansen Dato: 2010-08-23 Senest revideret: 2011-17-01 Afsluttes: 2014-31-12 Vision Danmark er det bedste land som base for sejlsportstalenter

Læs mere

Bestyrelsesmøde 2-2014

Bestyrelsesmøde 2-2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 REFERAT 25-03-2014 KL 18.35 22.45 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE AFBUD Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Jens Lind,

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Tina Damkjær Larentis Piggy Wiggys Cheerleaders Tina Lohmann Århus Tigers Cheerleaders Maja Pasieczny sdu vikings Aarhus Tigers Cheerleaders

Tina Damkjær Larentis Piggy Wiggys Cheerleaders Tina Lohmann Århus Tigers Cheerleaders Maja Pasieczny sdu vikings Aarhus Tigers Cheerleaders Input fra Udviklingsmøde for Cheerleading Lørdag d. 10. maj 2014 Østergade Forsamlingshus, Middelfart Deltagere: Fornavn Efternavn Klub Anine Dittmer sdu vikings Anni Jensen GHG Bente Berg GHG Cheerleaders

Læs mere

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten.

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten. Vejen frem I starten af 2012 blev Danmark kåret som verdens bedste håndboldnation. Kåringen skete på baggrund af de seneste års resultater, som vores landshold har præsteret på såvel ungdoms- som seniorsiden

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2015 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Bestyrelsesudvikling

Bestyrelsesudvikling LOF HASLEV Bestyrelsesudvikling Sådan gør vi i LOF Haslev 1. februar 2015 LOF Haslev Ligger på Midtsjælland i Faxe Kommune 2.441 timer i 2014 Udbudt 160 hold i 2014-2015 Økonomi: meget fornuftig 50-års

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 16-11/14 Dato 13.-14. september 2013 Sted Vilcon Hotel og Konferencegaard, Lorupvej 44, 4200 Slagelse Deltagere Jan Ludvigsen (JL), Jens

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Langvang atletikstadion

Langvang atletikstadion Langvang atletikstadion Praktiske oplysninger Klubdragt: Der skal stilles op i anmeldt klubdragt Pigge: Maksimum 6 mm Startnumre: Startnumre skal bæres synlig på brystet og må ikke bøjes Opvarmning: Skal

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å

MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å TEAM DANMARKS KOMMUNIKATION 2009-2012 Baggrund...1 Hvad vil vi?...2 Hvem vil vi kommunikere med?...3 Hvilke medier prioriterer vi?...5 Hvordan vil vi måle og analysere vores

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 15. april 2014 Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 25. marts 2014 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse Referat Møde: Bestyrelsesmøde 02-2015 Dato: Mandag den 9. marts kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Christina

Læs mere

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 9. APRIL - 14. JUNI 2013

BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 9. APRIL - 14. JUNI 2013 BESTYRELSESRAPPORT FOR PERIODEN 9. APRIL - 14. JUNI 2013 Sportslige resultater De sportslige resultater bliver løbende fulgt - såvel medaljeudvikling som placeringspoint. Side 1 af 5 Placeringspoint er

Læs mere

Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version.

Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version. Bilag til generelforsamlingens punkt 4 fuldstændig version. INDLEDNING I DIFs indstilling af kandidater til Kulturministeriets Idrætspris 2009 står anført: Dansk Svømmeunion er Danmarks Idræts-Forbunds

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for EGIF Badminton Klubudvikling Centrale spørgsmål: Hvad gør Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram)

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015

Referat af ordinær generalforsamling DTriF 21.03.2015 Årets Age group kåres af Anette Østerkjærhuus Peter Søren Kunø, SMT-Silkeborg, blev kåret til Årets Age Group Atlet. Årets idrætsleder kåres af Mads Freund - Martin Mogensen, 2tri blev til årets Idrætsleder

Læs mere

Idrætslinjen Nyhedsbrev 5-2014

Idrætslinjen Nyhedsbrev 5-2014 Idrætslinjen Helsingør Idrætslinjen Nyhedsbrev 5-2014 Sep.2014 Idrætslinjen har 5 års fødselsdag Fejres med nye discipliner og nyt spor vi bliver 6 klasser i fremtiden! Helsingør Kommunes Idrætslinje startede

Læs mere

Bestyrelsesmøde 6-2014

Bestyrelsesmøde 6-2014 Bestyrelsesmøde 6-2014 REFERAT 30-09-2014 KL 18.30 22.00 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE AFBUD Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Mikkel Søholm

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

DANSK STYRKELØFT FORBUND

DANSK STYRKELØFT FORBUND Årsregnskab for DANSK STYRKELØFT FORBUND Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby CVR. Nr. 16 01 37 49 2011 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE: side. Introduktion 1. Årsberetning 2. - 3. Revisionspåtegning

Læs mere

BILAG B FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION DANMARKS CYKLE UNION

BILAG B FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION DANMARKS CYKLE UNION BILAG B 2014 FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION DANMARKS CYKLE UNION INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND 2 VISION & STRATEGI 3 VISION 3 STRATEGI 3 HVAD HAR VÆRET I FOKUS 3 PROCES 4 TIDSPLANEN FREM

Læs mere

Dansk Svømmeunions handleplan. Det vil vi. Dansk Svømmeunion SVØM Leg & Vind. Med udgangspunkt i Dansk Svømmeunions politiske program

Dansk Svømmeunions handleplan. Det vil vi. Dansk Svømmeunion SVØM Leg & Vind. Med udgangspunkt i Dansk Svømmeunions politiske program Det vil vi Dansk Svømmeunion SVØM Leg & Vind Med udgangspunkt i Dansk Svømmeunions politiske program Vision og mission Vision Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation. Mission At skabe de bedste,

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 05-2014 Dato: Mandag den 28. april 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, Brøndby Hans Natorp, Line Markert, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen,

Læs mere

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND VISION 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND Elite Resursegruppen BREDDE Kvinder 19+ år (elite) Kvinder 19+ år (bredde) Piger 13-19 år (elite) Piger 13-19 år (bredde)

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00

Idrætskonference i Randers 2010. lørdag den 18. september 8:30-15:00 Idrætskonference i Randers 2010 lørdag den 18. september 8:30-15:00 SIKR (Samvirkende Idrætsklubber i Randers) arrangerer i samarbejde med Kultur- og fritidsforvaltningen en konference for idrætsforeninger

Læs mere

Fodbold for alle hele året hele livet!

Fodbold for alle hele året hele livet! Mundtlig beretning 2015 Endnu et fodbold år er gået med spændende aktiviteter og udfordringer. Vi skal være opmærksomme på megatrends i samfundet omkring os. Sikre tendenser, der vil påvirke fodbolden,

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 8 September 2013

Nyhedsbrev Nr. 8 September 2013 Nyhedsbrev Nr. 8 September 2013 Velbesøgt vælgermøde Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Silkeborg Sportscenter Århusvej 45 8600 Silkeborg www.idraet-silkeborg.dk mail@idraet-silkeborrg.dk Forretningsfører

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport. Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.dk Baggrund for elitesamarbejde www.holstebroelitesport.dk

Læs mere

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP

Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013. Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt Eliteidrætsgymnasier.dk Falconergårdens Gymnasium 4. december 2014 3. DECEMBER 2013 Michael Andersen, direktør ELITEIDRÆTSRÅDET BALLERUP Team Danmarks hovedopgave

Læs mere

Team Roskilde Junior

Team Roskilde Junior Team Roskilde Junior Et dansk juniorteam som skaber bemærkelsesværdige resultater nationalt og internationalt If my mind can conceive it, and my heart can believe it - then I can achieve it. Muhammad Ali

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning.

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning. Bliv en del af succesen Støt Hillerød G.I. Bordtennis koncept www.hgibordtennis.dk Velkommen til Hillerød G.I. Bordtennis I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision,

Læs mere

Idræt og bevægelse til alle

Idræt og bevægelse til alle Idræt og bevægelse til alle Gentofte Kommunes idræts- og bevægelsespolitik 2013-16 GENTOFTE KOMMUNE Forord Med Gentofte Kommunes nye idræts- og bevægelsespolitik arbejder vi målrettet videre med at skabe

Læs mere

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling:

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Brøndbyernes IF-beretning 2013 Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Jørn Sørensen Bente Fryland John Pedersen Arne Nielsen Rudolf Larsen Æret være deres minde.. Året 2013

Læs mere

Aftalestyring 2008 Kultur og Planlægning - Sekretariatet

Aftalestyring 2008 Kultur og Planlægning - Sekretariatet Aftalestyring 2008 Kultur og Planlægning - Sekretariatet 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Indledning...1 3. Aftaleparter...1 4. Aftaleperiode...1 5. Vision/politik for Sekretariatet...1

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE

DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Idrættens Træner Akademi DIF OG TEAM DANMARKS ELITETRÆNER UDDANNELSE Bliv en bedre og mere målrettet træner. Lær at optimere dine idrætsudøveres præstation og få viden om, hvordan du udvikler elite- og

Læs mere

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE

Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE Dansk Svømmeunion BESTYRELSENS BESLUTNINGER I.H.T. VEDTÆGTERNE 2012 AFSNIT 1 - REGLER FOR STARTBERETTIGELSE, KLUBSKIFTE MED VIDERE 1. Et medlem kan dyrke de under Dansk Svømmeunion hørende discipliner

Læs mere

Foto: Andreas Merrald

Foto: Andreas Merrald Foto: Andreas Merrald DIF Diplomtræner NÅR DU VIL VÆRE BLANDT DE BEDSTE DIF Diplomtræner er for dig, der ikke bare vil træne de bedste atleter, men som også selv har en ambition om at være med i eliten

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af Holstebro Elitesport er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og Holstebro Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Holstebro

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere