Foreningen af Danske Lægestuderende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen af Danske Lægestuderende"

Transkript

1 Foreningen af Danske Lægestuderende Referat Repræsentantskabsmøde (3) Fredag d. 9. December Kl ,, Formalia 1.1. Valg af dirigent Mads Liisberg valgt 1.2. Valg af referent Marie-Louise Bartholin valgt 1.3. Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelse af pkt. 2.a Julepulje og pkt. 13: boghandelbestyrelse 1.4. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde den 14. November 2011 Godkendt med den tilføjelse at det i det interne referat præciseres at der er tale om boghandeludvalget Godkendelse af referat fra Generalforsamlingen 2011 : Godkendt Side 1 af Information fra formanden - Nyt tilbud på kopimaskine, kan lave bannerprint til 70 pr mdr. Opsøgt pris på poster-printer. 2.a Julepulje: Udbetales til hold der har dækningspligt, til vagttager dec, samt 31 og 1 jan. Det er tidligere vedtaget af rep, at det udbetales til de der har vagterne, en forudsætning for at der kan udbetales, er at vagtplanen er fuldt dækket. Dog er VTholdet ikke fuldtalligt, men ønsker alligevel julepuljen udbetalt. Holdet kan dække alle vagter minus 3, hvis julepuljen bliver udbetalt. De udækkede vagter kan udbydes til frie-vagttagere, incl julepulje. Der gives en dispensation i denne sammenhæng, da det drejer sig om så få vagter, og holdet ikke er fuldt dækket Orientering om Crew FU her opstillet retningslinjer for Crew. Der indstilles til godkendelse. Retningslinjer for Crew.

2 FU har opstillet retningslinjer. FU arbejder på at finde tilbud på T-shirts til crew. Forslaget godkendes Godkendelse af eksterne medlemmer til OU, SUG og UPU Dávur Leon Húsdal ønsker at blive suppleant I OU. Charlotte Wernberg og Suganya Ganesalingam ønsker at blive repræsentanter I SUG. Konstituering til UPU. Side 2 af 6 Dávur, Charlotte og Suganya kandidatur godkendes. UPU: Rikke og Marianne vælges som hhv rep og suppleant, Mathias meddeler til HB Forslag til ændring af forretningsorden Det foreslås at forretningsordenen ændres således at billetter til Jule-og Sommerfest kan fås I det år man er med I udvalg og repræsentantskabet, Ændringen godkendes Gennemgang af banktilbud og beslutningstagen Christian Tvede har fremsendt opdateret skrift om banktilbud. Der indstilles til at der træffes en beslutning. Opstilling af banktilbud Det er små forskelle, FU opfordrer til at vælge Lån og Spar bank, da det er dem bl.a. Hovedforeningen har aftale med. Det godkendes at starte samarbejde med Lån og Spar bank Beslutningstagen om skiltning på

3 FU har tilbud klar fra 2 skiltningsvirksomheder i Odense. Der indstilles til at der træffes en beslutning. Opstilling af tilbud fra centrumskilte og dansk skilte center Centrumskilte: er kommet med det billigste Dansk Skilte center: ex fragt, moms og gebyr, kan kombineres på flere måder. Har bl.a Posten, Jensens Bøfhus. Skilt foran, bagved huset, og på facaden. 2 muligheder til fasaden: - Skilt i metal - Skilt med lys Til hækken, to muligheder: - Galge - Pylon -> prisforskel på 2000 kr. Side 3 af 6 Der vil være mulighed for ar Svend kan montere skiltene i jorden, til en timeløn til 100 kr. - Vi vælger facademodel uden lys: 2000 kr. - Pylon til hækken foran huset: 6500 kr - Midre skilt til bagved huset.: 3000 kr i alt kr. Samt beder firmaet om montering. Mathias retter henvendelse og bestiler. 8. Orientering om FU s rolle som screeningsled i sagsbehandlingen FU her opstillet forslag. Der indstilles til godkendelse Forslag til Fus rolle. Formålet er at finde ud af, om der er et behov for tiltaget. Rep er positive over tiltaget. Opfordrer til systematik, så der kommer et overblik over ofte stillede spg, som også på lang sigt kan bruges ifbm kravindsamling. Vil tage ud til opsamlingstimerne, så alle ny-uddannede SPV er ved at tilbuddet eksisterer. Vil endvidere inddrage tillidsrepræsentanterne, samt evt. deltage på deres uddannelse, så FU vil være bedre rustet til at varetage opgaven.

4 Forslag: Sende en mail ud til de nyuddannede to mdr efter, for at snakke ting igennem med gode og dårlige oplevelser igennem. Tiltaget godkendes Beslutningstagen omkring hyttetur og indholdet. Ved sidste repræsentantskabsmøde blev der fremstillet forslag om at afholde en hyttetur for repræsentantskabet i begyndelsen af året. FU har arbejdet på det, og har opstillet et forslag, men der afsøges en forventningsafstemning mht weekendens indhold. Der indstilles til en godkendelse af at FU kan arbejde videre med hytteturen, med beslutningskompetence. Side 4 af 6 FU foreslå 3-5 feb. Fundet et sommerhus i Kerteminde. Mødes fredag eftermiddag, holder rep møde (møde der eller ligger den 13 feb), Lørdag og søndag skal der være tema. Forslag til temaer: Hvad vil vi med kredsforeningen? Retorik/kommunikations undervisning, læserbrevskursus OKF, nye udvalg? Hvad kan, hvorfor skal man være medlem, og hvad kan vi arbejde på at gøre bedre. Praktiske færdigheder, eks, hvordan kigger man på budget, gennemskuer regnskaber? Lokale samarbejde, hvem skal vi være gode venner med? National, skal vi være visionære? Forslag til plan: Fredag rep.-møde Lørdag: Praktisk/undervisning Søndag Visioner tænke på mulighed om mad evt. udbringning Lukket punkt Der er ført internt referat Budget 2012 FU har opstilles forslag til budget for FU gennemgår baggrunden for forslaget. Der indstilles til drøftelse og godkendelse.

5 Forslag til budget 2012 Budgetforslag fremlægges. Tages stilling til Medicinerkalenderen, dette punkt afskaffes. Regioner vil give alle læger og stud.med er en gratis app. Kontingentstigning til 1451 kr. pr. år pr medlem. Forslag om at støtte hospitalsklovne frem for Barn i Afrika. Dette tages op senere hvis der kommer forslag om det. Forslag om at flytte penge fra det forventede overskud til 26.00, og er flyttes kr til projektstøtte. budget godkendes, der laves opfølgning i løbet af året. Omkring april mdr. Side 5 af Meddelelser fra Udvalg Hovedbestyrelsen Sara informere. Siden sidst har HB holdt årsmøde, samt seminar om uddannelsespolitik og sundhedsvæsnet. HB møde på onsdag, fællesmedlemssystem Århus er ikke så positiv mere. HB vil evt. selv stå for medlemskort, tidligere har MFU skulle stå for det. Medlemskort klar til at sende ud i foråret, men pt. Uvidst. Budgetmøde, lave budget som går i minus for at få nyt medlemssystem og medlemskort. Vundet volgifts sag over SDU. Samlede beløb til sundhedsklinikken , gives inden jul. HB lader kontigent stige Uddannelsespolitisk udvalg Sara informerer: første møde, med det største UPU nogensinde. Konstitueret og besluttet hvad der skal arbejdes med Medlemsfordele lokalt Marianne og Mathias informerer om aftale med Sportmaster og Bertoni Medlemsfordele Nationalt Mads informerer om at der er forhandlet med CODAN Overenskomstudvalget SPV Lui informerer om at forhandlinger brudt sammen, uenigehed omkring hvornår overenskomst skal starte. Næste møde d. 20. December. Har inden møde med advokat, som skal hjælpe med formulering af. OU, LVG og SUG overvejer at lave seminar sammen.

6 12.6. Overenskomstudvalget LVG Katrine via mail Forsætte arbejde med Heb. A og B vaccine SUG Intet nyt VB-udvalget Mathias informerer ingen nye møder. Overskud lige nu. Kursus i uge 6 for praksisassistenter Feb. Bliver opslået i næste uge. Side 6 af Kursusgruppen Marianne informerer nyt møde i januar med planlægning af årsplan Fest- og arrangementsudvalget. Mikkel informerer, har lige afholdt bingo, med bragende succes! Med fyldt kantine i WP. -crew kommer og hjælper til julefesten Kommunikationsudvalget Mikkel informerer om de er blevet enige om opsætning og udgivelse af magasinet. Udgives ca. 15. Feb. Deadline 20. Januar Intro- og sundhedsmekkaudvalget Mathias informerer, de har afholdt møde om fordeling af opgaver. Holder møde igen i januar. Sundhedsmekka 7. Marts. Sociale tutorer søger penge til T-shirts, og får det som de søger, men grænse på 2800 pr. semester. 13. Boghandel bestyrelse: Mads, Mathias, Mikkel og Marianne melder sig. AMN sider med ved møderne, samt 1-2 udefra. Opslag for at få eksterne medlemmer. 14. Evt Der overrækkes sponsorcheck i Epstein bar ca. kl Der bydes efterfølgende på julefrokost kl på -huset.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Odense Kredsforening. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde den 14. marts 2011

Foreningen af Danske Lægestuderende Odense Kredsforening. Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde den 14. marts 2011 Foreningen af Danske Lægestuderende Referat Repræsentantskabsmøde (7) Mandag d. 14.April 2011. Kl. 16.30,, 16.30-16.40 1. Formalia Valg af dirigent Mathias Valg af referent Marie-Louise Godkendelse af

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32,

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32, Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 17. Marts 2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes

Læs mere

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Repræsentantskabsmøde nr. 5 kl. 11-15.00, hytteturslokaler

Læs mere

Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 16.Marts 2010 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk.

Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 16.Marts 2010 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 16.Marts 2010 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Referat af repræsentantskabsmøde nr. 6 Tirsdag den 16.

Læs mere

Godkendt referat af repræsentantskabsmøde nr. 4 Mandag d. 26.2.2007 kl 18, Nørre Allé 32, 8000 Århus C

Godkendt referat af repræsentantskabsmøde nr. 4 Mandag d. 26.2.2007 kl 18, Nørre Allé 32, 8000 Århus C Godkendt referat af repræsentantskabsmøde nr. 4 Mandag d. 26.2.2007 kl 18, Nørre Allé 32, 8000 Århus C Tilstede: Nikolaj, Jakob, Mikkel, Søren, Jill, Marianne, Louise, Sofie, Anne, Betty. MR: Peter Dalsgård,

Læs mere

Referat: Gæster: Lone (kredssekretær), Maria (kursusansvarlig), Frederik (medicinstuderende, i mentorudvalget)

Referat: Gæster: Lone (kredssekretær), Maria (kursusansvarlig), Frederik (medicinstuderende, i mentorudvalget) Referat: Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, 2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Dato 12. december 2011 Journal Vores ref.nr 3 Referat af repræsentantskabsmøde

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014.

Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014. Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014. Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk GODKENDT REFERAT PÅ MØDET

Læs mere

Det konkluderes at generalforsamlingen er lovligt indkaldt jf. kredsens vedtægter.

Det konkluderes at generalforsamlingen er lovligt indkaldt jf. kredsens vedtægter. Ordinær Generalforsamling i FADL København 2014 Fredag den 10.oktober 2014 kl.17.00 i Studenterklubben på Panum Instituttet 1. Valg af dirigent Gunnar Jørgensen vælges. 2. Valg af referenter Amina Nardo-Marino

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Jonas Olesen, bød deltagere og gæster velkommen til

Læs mere

GENERALFORSAMLING I FADL 2010

GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulig GENERALFORSAMLING I FADL 2010 FADLs Generalforsamling giver dig mulighed for stille spørgsmål til foreningens aktiviteter. Du kan også høre mere om, hvordan du selv

Læs mere

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Referat fra hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 12.01.2014 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: NS Tegnstyrer: Kvaje

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32 Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 5. feb. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes

Læs mere

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV Bestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 28.10.2012 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: 10:00 16:00 Mødetype: Bestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: & TL Tegnstyrer: KLC Kvaje slik:? Referent: TL Deltagere: Fraværende:

Læs mere

Indkaldelse til konstituerende repræsentantskabsmøde Der indkaldes til møde tirsdag d. 25 oktober 2011, kl. 16 i forhuset på Nørre Allé 32

Indkaldelse til konstituerende repræsentantskabsmøde Der indkaldes til møde tirsdag d. 25 oktober 2011, kl. 16 i forhuset på Nørre Allé 32 Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, 24. 10.2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Indkaldelse til konstituerende repræsentantskabsmøde Der indkaldes

Læs mere

F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2

F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2 F or en in gen af Dans ke Lægestuderende - oktober 2 0 1 2 1 KæreFADLmedlem! DusiddernumedGeneralforsamlingsskriftet2012ihånden.Herivildufå informationomåretdergikifadlogsamtidigvilvistærktopfordredigtilat

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset 1. Valg af mødeleder a)benny blev valgt Dagsorden: 2. Nyt fra Formanden a)torben, Spar Nord Fonden Torben oplyser at han har kontaktet

Læs mere

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Ad 1) Susanne bød Velkommen og læste Formålsparagraffen op. Ad 2) Søren blev valgt som dirigent, Charlotte blev valgt som referent. Næste møde i Skanderborg

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 06.10.2013 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 05 Fortæring: Tegnstyrer: Kvaje slik:

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 1. oktober 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos John Riise Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen, John Riise og

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE

REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE REFERAT: REGIONSBESTYRELSESMØDE D. 19. januar 2015 Kl.8.30-15.00. UCN, Selma Lagerløfs vej, Aalborg Der er rundvisning på UCN fra kl. 11.45-12.30, hvor der er frokost, og lokalerne er derfor ledige. DAGSORDEN

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden, mv. Med udgangspunkt i vedhæftede bilag, lægges der op til en drøftelse af Fremtidens Stab.

Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden, mv. Med udgangspunkt i vedhæftede bilag, lægges der op til en drøftelse af Fremtidens Stab. Valg af ordstyrer, godkendelse af dagsorden, mv. Med udgangspunkt i vedhæftede bilag, lægges der op til en drøftelse af Fremtidens Stab. Ifm. revisionen af regnskabet for 2011 manglede der regnskaber fra

Læs mere