Formand for DKGs bestyrelse, Betty Grønne Ahrenfeldt, bød velkommen!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formand for DKGs bestyrelse, Betty Grønne Ahrenfeldt, bød velkommen!"

Transkript

1 GENERALFORSAMLING Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse Lørdag den 26. april 2014 kl , Nørre Allé 29, 8000 Aarhus C REFERAT Formand for DKGs bestyrelse, Betty Grønne Ahrenfeldt, bød velkommen! 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Gorm Olesen som dirigent, og han blev valgt med klapsalver. Generalforsamlingen blev indkaldt via DKGs nyhedsbrev 13. marts 2014, der når alle DKGs medlemmer. Det underskrevne regnskab har også ligget til gennemsyn på Landskontoret 8 dage før generalforsamlingen. Dermed kunne det bekræftes, at indkaldelsen til DKGs generalforsamling 2014 skete rettidigt og korrekt. Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse Valby Langgade Valby Tel Giro: Aflæggelse af beretning for de to sidste år til godkendelse v. formand Betty Grønne Ahrenfeldt Betty Grønne Ahrenfeldt berettede om DKGs stævner og arrangementer for de sidste to år. Formanden roste DKGs Arbejds- og Studenterudvalg og lokalgruppernes arbejde og den store berøringsflade, de tilsammen har nationalt set. I 2013 blev der skiftet ud på landssekretærposten. Sarah Lodberg blev den 4. november ansat på 60% efter at Karen Margrethe Trolle Viholm havde varetaget jobbet i fem år - længst tid i nyere tid! Sarah Lodberg har især fokuseret på lokalgruppearbejdet. Økonomien er en udfordring for DKG og har altid været det, men den afgående formand opfordrer til, at stillingen igen skal op på 75%, gerne 100%.

2 Formanden udtrykte ønsket for DKG fremover: at lokalgruppernes arbejde kommer til at blomstre endnu mere. Tilføjelse til beretningen: Der blev sagt tak til det afgående Efterskoleteam, Kristine Strunge og Margrete Jacobsen. Den afgående formand takkede af for de sidste 8 år. Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen med klapsalver. Efter generalforsamlingen lægges den skriftlige version af beretningen ud på under generalforsamling/årsfest sammen med forhåndenværende referat. 3. Forelæggelse af regnskab for de to sidste år til godkendelse DKGs kasserer, Torben Nyholm, fremlagde regnskabet for 2012 og Årets resultat for 2012 blev et overskud på kr. Årets resultat for 2013 et overskud på kr. Det er fint set i lyset af problemet fra , hvor DKG ikke opnåede tipstilskud fra DUF. Delkonklusionen: lovet resultat fra sidste generalforsamling er opnået. DKGs indtægter kommer fra kollekter og bidrag fra støttere af bevægelsen. Forholdet er ca. 50/50. Pengene bruges på DKGs arrangementer, udvalg og afholdelse af mødeaktiviteter. Der var ros til DKGs udvalg, der over de sidste 3-4 år har kunnet reducere udgifter ved at tænke sig om, fx ved at lave mad selv frem for at bestille. Medlemmer De forudgående års niveauer for medlemmer under 30 år gennemgås. Der blev udtrykt forventning om at DKG også kommer over de 400 medlemmer i næste år og samtidig lever op til DUFs mindstekrav med 4 lokalgrupper i 4 ud af 5 regioner.

3 Hvis DKG kunne komme over 500 medlemmer og opnå status af 9 lokalgrupper, ville det være udslagsgivende i forhold til økonomien. Medarbejderomkostninger: Det har kostet kr. at dække ind over landssekretærskiftet. Efterskoleteamet er en økonomisk prioritering, der skal arbejde med det formål at udbrede kendskabet til DKG og øge antallet af medlemmer. Finansielle indtægter DKGs portefølje er anbragt rimelig sikkert. Lave renter og derfor et dårligt år på den finansielle indtægtsside. Ros til udvalg for at holde sig til budgettet og selv at fundraise ved ønske om dyr foredragsholder fx. Gennemgang af de likvide midler, der dækker, når DUFtilskuddet er brugt op! Regnskaberne blev godkendt ved klapsalver. 4. Behandling af indkomne forslag Ingen indkomne forslag intet at berette. 5. Drøftelse af budgetter for de følgende to år, herunder fastsættelse af medlemsbidrag for samme periode Bestyrelsen har valgt at udfærdige et konservativt budget. For 2013 er vi over 400 medlemmer og bestyrelsen regner med at kunne leve op til DUFs krav i forhold til lokalgruppeaktiviteter. Derudover ligger det bestyrelsen på sinde fremadrettet at optimere indsamlede midler. Bestyrelsen regner med de næste to år at ville bruge lidt flere penge på DKG-arrangementer, især lokalt arbejde skal prioriteres. Men ellers blev et budgettet på niveau med forudgående år vist. Spørgsmål: Kendes DKGs medlemssammensætning?

4 Nej, men det kunne være oplagt at kigge på. Hvad dækker posten Administration over, da den umiddelbart synes høj? DKG betaler for at have 50 % af en deltidsansat økonomimedarbejder på landskontoret. Posten dækker bl.a. over daglig bogføring, medlemsregistrering, personaleadministration (lønudbetaling og forsikringer bl.a.). Er der en ambition om at få landssekretærstillingen sat op til mere end 60% og i så fald hvordan? Torben Nyholm svarer på bestyrelsens vegne, at ambitionen er der, og at det sandsynligvis er mere realistisk at opnå en landssekretær på mere end 60% gennem en optimering af indsamlede midler frem for at satse på højere DUFtilskud. En nedgang i DUFtilskud aflæses i budgettet. Sker det sandsynligvis også i år? DKG er ikke blevet varslet i år. Forslag til kontingent Under 30 år: 75 kr. Over 30 år: 200 kr. Hvorfor er kontingentet 75 kr. og ikke mere? Bestyrelsen ønsker at sende et signal om, at DKG kører med mindstetaksten. Dette især af hensyn til Arbejdsudvalget, der ikke ser det for hensigtsmæssigt med en forhøjelse af deltagergebyr for førstegangsdeltagere på stævner. Det blev derfor besluttet, at DKG kører videre med medlemskontingent på hhv. 75 og 200 kr. Budgettet skal ikke godkendes, da det er en drøftelse, men vi klapper af fremlæggelsen. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Bestyrelsens status ved generalforsamlingens begyndelse var: Betty G. Ahrenfeldt er på valg og modtager ikke genvalg Kåre S. Christensen er på valg og modtager ikke genvalg

5 Torben D. Nyholm er på valg, men modtager genvalg Helene R. Lindholm repræsentant for KFUM og KFUK, modtager genvalg Helle W. Elmholdt Repræsentant for KFUM og KFUK, modtager genvalg Helga K. Christiansen modtager genvalg som kongevalgt medlem Derfor er der valg til to bestyrelsesposter, og de opstillede kandidater er: Sara Klaris Huulgaard: Sognepræst i Torsted ved Horsens, derudover har hun både været Ungdomsteam, tidligere formand for Arbejdsudvalget og været konstitueret landssekretær i en periode. Jeppe Ostersen: Ansat hos Rambøll Danmark. Lang DKG-historik, tidligere formand for Studenterudvalget. Begge opstillede kandidater vælges med klapsalver. Opstillede kandidater til suppleantposterne: 1. suppleant: Asbjørn M. Hyldgaard 2. suppleant: Naja Bisgaard Krogh Opstillede kandidater er valgt med klapsalver. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde og gør det klart af referatet, hvor længe hvert medlem er valgt til deres poster. Kenneth Degnbol siger tak til afgående formand Betty Grønne Ahrenfeldt og afgående bestyrelsesmedlem Kåre Schelde Christensen. 7. Valg af statsautoriseret revisor AP Statsautoriserede revisorer genvælges med klapsalver. 8. Ændringer i Vedtægter for Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse (jf. dog 7) Der er ingen forslag til ændringer i vedtægter, hvorfor der er intet at berette. 9. Eventuelt Betty G. Ahrenfeldt nævnte, at der i DKGs vedtægter bl.a. står, at en af bestyrelsens opgaver er: At nedsætte Landsudvalget for Gymnasiastbevægelsens Venner og andre udvalg. Den afgåede formand opfordrer derfor til, at der nedsættes et venne-udvalg med henblik på at tænke i fundraisingsmuligheder. Betty vil gerne være behjælpelig med at nedsætte udvalget.

6 Margrete Jacobsen, ET reklamerer for Efterskolerejsen og opfordrer alle fremmødte til at prikke potentielle deltagere. Dirigenten takker for god ro og orden. For referat: Landssekretær, Sarah Lodberg

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 Grundejerforeningen Ketteholm 6. februar 2009 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden:

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU April 2006 HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Løndannelsen 2006 Bonus og provision 2005 Information om valg af A-kasse Ferie/Feriefridage

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Jacob Ørndrup er valgt som dirigent og Christina Wonsild som referent.

Jacob Ørndrup er valgt som dirigent og Christina Wonsild som referent. Referat af Generalforsamling o. 18. marts 2013. Ordrupdal Rideklub. l. Valg af dirigent og referent Jacob Ørndrup er valgt som dirigent og Christina Wonsild som referent. Jacob konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Jonas Olesen, bød deltagere og gæster velkommen til

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Appaloosa horse club Danmark

Appaloosa horse club Danmark I det følgende dokument vil du til alle tider kunne finder Appaloosa Horse Club Danmarks referater fra. Hhv. Generalforsamlingerne, samt bestyrelsens møder i de respektive år. 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

Referat fra stormøde fredag d. 23. september 2011 kl. 18 i KFUM og KFUK i Haderslevs foreningshus Domkirkepladsen 1, 6100 Haderslev

Referat fra stormøde fredag d. 23. september 2011 kl. 18 i KFUM og KFUK i Haderslevs foreningshus Domkirkepladsen 1, 6100 Haderslev Referat fra stormøde fredag d. 23. september 2011 kl. 18 i KFUM og KFUK i Haderslevs foreningshus Domkirkepladsen 1, 6100 Haderslev 1. Stormødet åbnes af formanden, der leder valg af dirigent, referenter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere