Bestyrelsens beretning for året aflagt på foreningens generalforsamling den 30. juni 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning for året 2007-2008 aflagt på foreningens generalforsamling den 30. juni 2008"

Transkript

1 Bestyrelsens beretning for året aflagt på foreningens generalforsamling den 30. juni 2008 Generel information Det forløbne år har været et lidt uroligt år for bestyrelsen og dermed også for foreningen, et år og en uro, som jeg ikke vil gå for meget i detaljer med. Der er vist sagt og gjort nok i den sag, men konsekvensen blev jo som bekendt, at bestyrelsen fortsatte som en 3 mands bestyrelse fra midt i september sidste år og her frem til generalforsamlingen. Det er selvfølgelig ikke en voldsom heldig situation i og med, at de 3 siddende medlemmer af bestyrelse alle er på valg, kan foreningen risikere at ende med en helt ny bestyrelse efter denne generalforsamling. Det vil givetvis få nogen til at klappe i deres små hænder, og til det vil den siddende bestyrelse sige, at der kommer en dag efter denne generalforsamling, hvor alle hverdagens problemstillinger skal løses under iagttagelse af tidligere generalforsamlingsbeslutninger, foreningens vedtægter og den til en hver tid gældende lovgivning. Andelsværdien den offentlige vurdering Vi har en uændret ejendomsvurdering og det vil sige at foreningens ejendom stadigt er vurderet til 60 mill. kr., som vel også svarer ganske godt til den kontantpris, som ejendommen vil kunne sælges for. 60 mill. kr. svarer til noget, der ligner godt 1,4 mill. kr. pr lejlighed, og selv uden hensyntagen til de igangværende diskussioner/retssager om fordelingsnøgletal, så er godt 1,4 mill. kr. nok ikke en for høj pris for den enkelte lejlighed. En højere ejendomsvurdering vil selvfølgelig medføre, at vi vil kunne få en lidt højere pris for andelen, hvis vi vil sælge andelen, men på den anden side set, kan ingen vel være interesseret i en vurdering, der svinger op og ned år efter år. Der har været noget skriveri i dagspressen om vurderingerne og de deraf følgende ret høje priser på andelsboliger; hvis vi kigger lidt på vore egen forhold viser det sig, at den gennemsnitlige kvadratmeter pris i A/B Sundglimt er noget, der ligner kr. og de kvadratmeterpriser, der er tale om i de eksempler, der refereres i aviserne, er noget, der ligner 40- til kr. pr. kvadratmeter, og der er tale om København og Århus, så er der ikke grund til at blive bekymret for den vurdering som vi i øjeblikket har fra det offentlige. Ventelisten Vi har 5 personer på ventelisten for indeværende; af dem har de 3 bedt om at blive sat i venteposition; det vil så reelt sige at der er 2 tilbage på listen; men erfaringen fra de seneste lejligheder der har været til salg er, at personerne på ventelisten lige har et hus eller noget lignende, de skal have solgt først og at de derfor siger fra, når de bliver spurgt. Hvor stort, problemet med at sælge er i praksis, er svært at udtale sig om, da der indtil nu tilsyneladende ikke har været problemer med henvendelser og salgsmuligheder, når andelslejlighederne sættes til salg i f.eks. Horsens Folkeblad. Når vi nu taler om salg af lejligheder, har der været salg af 3 lejligheder siden generalforsamlingen sidste år, og allerede nu ved bestyrelsen, at der er yderligere to eller tre lejligheder til salg hen over sommeren. Det, vi bør glæde os over i den forbindelse, er, at de lejligheder, der er solgt siden generalforsamlingen sidste år, er solgt til en pris enten lig med eller meget tæt på den maksimale pris, som må forlanges for lejlighederne; og det betragter bestyrelsen som en positiv tilkendegivelse af, at boligforeningen Sundglimt stadigt betragtes som et godt sted at bo, selvom andre måske måtte mene noget andet. Profiber Vi har afsluttet vore installationer af Profiber; selvom det gik med lidt mere besvær end forventet, specielt i nummer 14; alle foreningens lejligheder har nu adgang til Profiber. Hvor mange af jer, der har valgt at bruge Profiber, ved bestyrelsen ikke og har for indeværende heller ikke noget ønske om at vide. C:\Users\SIV\AppData\Local\Temp\Framework\Bestyrelsens_beretning_ juni 2008_21D3FC8.doc Side 1 af 6

2 Kreditforeningslån Der er reelt ikke noget nyt at sige om foreningens kreditforeningslån; renten, som ligger på lige omkring 6 % for indeværende, er så høj, at vores rentemaksgaranti er aktiveret, og sådan har det været den senest års tid. Skal man tro på de økonomiske vismænd og andre, der påberåber sig forstand på økonomi, vil det nok også være sådan i nogen tid endnu, men da vi stadigt har omkring 7 år til vores nuværende lån måske skal omlægges, kan vi efter bestyrelsens opfattelse roligt se tiden lidt an endnu. Skal man endeligt anlægge et lidt positivt syn på det nuværende renteniveau, så må det være, at med den høje rente, som der i dag betales for at låne penge, så har den swap aftale, vi har som en del af rentegarantien, ikke længere ret stor tilbagekøbsværdi, hvilket så igen medfører, at foreningens formue kan beregnes noget større, hvilket igen er det samme som, at andelen stiger i regnskabsmæssig værdi. Nye lovpligtige omkostninger Siden generalforsamlingen sidste år er der kommet yderligere et par lovpligtige eftersyn, som skal afholdes for en forening af vores størrelse; meget kort fortalt drejer det sig om: Lovpligtigt eftersyn ventilatorer Lovpligtigt eftersyn fyr Heraf har vi allerede haft det nødvendige fyr eftersyn etableret i en fast aftale, men ventilatoreftersynet er en ny omkostning, som vi skal forholde os til, og hvor foreningen nu har fået etableret en serviceaftale med Bravida om det årlige eftersyn. Herudover kommer det: Lovpligtigt energisyn som vi har fået at vide skal være udført senest 1. juli 2009; foreningen har indhentet et tilbud på at få opgaven udført her i efteråret, men foreningens økonomi kan medføre en udskydelse til foråret Af andre lovmæssige tiltag på andelsboligfronten skal jeg da også lige nævne, at den nugældende ordning med boligstøtte, hvor man kan få 40 % af boligstøttebeløbet som tilskud og 60 % som lån, nu er ændret således, at nye pensionister ikke længere kan få boligstøtte som tilskud, men kun som lån. De personer, der allerede nu modtager boligstøtte bliver ikke berørt af de ændrede regler, som således kun gælder for dem, der søger boligstøttet efter den 1. juni Voldgiftsagerne / Jydsk Byggeteknik Esbjerg Bestyrelsen havde næsten lovet, at de verserende voldgiftsager mellem Jydsk Byggeteknik Esbjerg og nogle af de anvendte håndværkere ville være færdige til denne generalforsamling. Desværre kan vi kun leve op til det for den ene af de 2 voldgiftsager. Sagen mellem Håndværkeren og Jydsk Byggeteknik Esbjerg er afsluttet med vel nok Jydsk Byggeteknik Esbjerg som taberen; det er i hvert fald dem, der må betale omkostningerne. Sagen mellem Jydsk Byggeteknik Esbjerg og MT Højgaard er stadig ikke afklaret; med henvisning til foreningens advokat forventes denne afklaring i i voldgiftsagen nu først i 2009, da vi har fået at vide fra Jydsk Byggeteknik Esbjerg s advokat, at sagen er ved at blive berammet til i voldgiftretten Retssagen mod Jydsk Byggeteknik Esbjerg 5 års eftersynet blev som bekendt afviklet efteråret 2006, men en del af de påpegede fejl og mangler er først blevet udbedret i sidste halvdel af 2007, og efter det er gået op for Jydsk Byggeteknik Esbjerg, at de ikke kan smyge sig udenom ved at påberåbe sig forældelse af krav, er færdiggørelse af de stadigt udestående punkter tilsyneladende helt blevet indstillet. Dette gør ikke bestyrelsen urolig, idet vi mener at have en ret god sag i kraft af den stævning, vi har udtaget mod Jydsk Byggeteknik Esbjerg. En retssag, der dog trækker noget ud, fordi advokaterne er enige om at afvendte resultatet af den verserende voldgiftssag mellem Jydsk Byggeteknik Esbjerg og MT Højgaard. Denne sag er, som det også er nævnet tidligere, nu snart 6 år gammel og bestyrelsen havde, som nævnt tidligere håbet, at den ville finde sin afslutning i løbet af den nærmeste fremtid. Men som meddelt i seneste nummer af Sundglimt Nyt skal vi nok hen i midten af 2009, inden voldgiftsagen er afsluttet og så C:\Users\SIV\AppData\Local\Temp\Framework\Bestyrelsens_beretning_ juni 2008_21D3FC8.doc Side 2 af 6

3 kommer retssagen bagefter; så vi må nok se i øjnene, at der går et par år endnu, inden vi er færdige. Retssagen hvor Mona Toft har stævnet foreningen Der har været domsafsigelse i retssagen, hvor Mona Toft havde stævnet foreningen på grund af beslutningen på generalforsamlingen sidste år om, at alle skulle betale ens andel af fællesudgifterne; et søgsmål som senere blev udvidet med, at Mona Toft ikke skulle betale vedligeholdelsesbidrag. Der er som nævnet i sagen rejst to søgsmål, og dommen i retssagen forekommer umiddelbart ret salomonisk: 1. ens fællesudgifter for alle; dette søgsmål fik Mona Toft ikke medhold i, og beslutningen fra generalforsamlingen sidste år er gyldig og fastholdes derfor. 2. Mona Toft skal ikke betale vedligeholdelsesbidrag, og rettens kendelse medfører umiddelbart, at foreningen skal tilbagebetale det opkrævede vedligeholdelsesbidrag til Mona Toft. Og hvorfor så det, ikke på grund af dygtigt advokatarbejde fra Mona Tofts advokat, eller fordi foreningens nuværende bestyrelse har kvajet sig ved indførelse af det meget omtalte vedligeholdelsesbidrag, men fordi dommeren finder, at den vedtægtsændring, der blev gennemført i 2004, ikke kunne indføre den nuværende 8.5 uden enstemmighed og, at paragraffen derfor ikke er gældende. Som konsekvens af dette kan vedligeholdelsesbidraget, som hviler på 8.5 i vedtægterne, ikke være lovligt, og derfor kan bidraget ikke opkræves hos Mona Toft. Den samme Mona Toft har i bilag til sine skrivelser, som hun har valgt at benævne Sundglimt Info, fremsat en lang række lidt underligt formulerede betragtninger om foreningens forretningsgange og økonomi. Betragtninger, som efter bestyrelsens opfattelse lidt for tydeligt illustrere, at Mona Toft enten ikke vil eller måske ikke kan sætte sig ordentlig ind i fakta, inden hun udtaler sig meget bedrevidende og efter bestyrelsen opfattelse på en noget injurierende facon; her henvises specielt til bilaget til Sundglimt Info fra december Den just afsluttede retssag, kunne ikke undgås selv ved medlemskab af og en efterfølgende opringning til ABF, som hævdet af Mona Toft. Mona Toft valgte meget tidligt at alliere sig med en advokat, som nødvendigvis efter aftale med og i samarbejde med Mona Toft fik retssagens omkostninger til at svulme op til noget, som kommer til at koste foreningen mindst kr. i omkostninger, vel at mærke omkostninger, som foreningen har gjort, hvad den kunne for at holde nede. Som illustration af dette kan jeg nævne, at sagens papirmængde for ca. 85 % vedkommende er blevet blev skabt af Mona Toft og hendes advokat og i selve domsafsigelsen fylder indlægget fra Mona Tofts advokat 8 sider mod foreningens indlæg, som fylder 1 side. Og her er det påfaldende at bemærke, at dommens præmisser viser, at dommeren tilsyneladende overhovedet ikke har gjort brug af en eneste af de påstande, som Mona Tofts advokat har fremført. Indholdet, konsekvenserne og spørgsmålet om, hvad vi nu som forening gør, har bestyrelsen valgt at programsætte under punktet Eventuelt, da der er forskellige måder, foreningen kan vælge at agere på i forbindelse med den opståede problemstilling. Foreningen vælger som bekendt en helt ny bestyrelse på denne generalforsamling, og foreningens nye bestyrelse må nødvendigvis kende til generalforsamlingen generelle holdning i denne sag, inden bestyrelsen beslutter det videre forløb. Foreningen økonomi i øvrigt Der er rejst spørgsmål ved foreningens økonomi fra nogle af foreningens medlemmer; spørgsmål som måske ligefrem udtrykker en form for betænkelig. Den samme betænkelighed deler bestyrelsen, ikke for at være enig med de betænkelige medlemmer, men nok mere fordi bestyrelsen har den nødvendige indsigt i foreningens økonomi til at være betænkelige, måske lidt i modsætning til de før omtalte medlemmer. De indbetalte fællesudgifter, som udgør foreningens indtægter, skal dække det budget, som bestyrelsen vedtog og offentliggjorde i december 2007, indeholder ikke dækning for det vedligeholdelsesbidrag, som efter alt at dømme falder bort fra juli 2008, og hvis de indbetalte vedligeholdelses- C:\Users\SIV\AppData\Local\Temp\Framework\Bestyrelsens_beretning_ juni 2008_21D3FC8.doc Side 3 af 6

4 bidrag skal tilbagebetales til alle nuværende medlemmer vil der være tale om en udgift for foreningen på omkring kr., som altså også skal tages fra foreningens kasse. Budgettet for 2008 havde heller ikke forudset advokatomkostninger på kr. til den afsluttede Mona Toft sag. Bestyrelsen havde budgetteret med kr. til denne sag og yderligere kr. til sagen mod Jydsk Byggeteknik Esbjerg, og selvom de sidste kr. ikke vil blive brugt i år, mangler der stadigt omkring i forhold til det opstillede budget. Hertil kommer, at bestyrelsen for snart et år siden besluttede at betale udarbejdelsen af energisynsrapporten over fællesudgifterne, og bestyrelsen budgetterede derfor med et beløb på et sted mellem 25.- og til denne opgave; det tilbud, som foreningen just har modtaget for mindre end en uge, siden lyder på ca kr.. Så mange penge kan, efter udfaldet af vedligeholdelsesbidragssagen, ganske simpelt ikke findes i budgettet, og det kan derfor blive nødvendigt at udskyde denne opgave til først i 2009, men så skal pengene findes i 2009 budgettet, som ganske vist udarbejdes af bestyrelsen, men hvor en eventuel forhøjelse af fællesudgifterne ikke kan blive vedtaget før næste generalforsamling, medmindre den kommende bestyrelse vælger at indkalde til ekstraordinær generalforsamling for at få løst denne økonomiske problemstilling. Endnu værre bliver det og endnu mere grund er det til at være betænkelig ved foreningen økonomi, specielt nu hvor nogle medlemmers holdning og mening bevirker, at nogle af de frivillige hjælpere melder fra, og foreningen derfor i stedet må købe de nødvendige ydelser. Den siddende bestyrelse har lidt svært ved at vurdere, hvor meget foreningen skal ud at købe af det, der har været lavet på frivillig basis, men de ydelser, som vi skal købe, koster et sted mellem 4- og 500 kr. i timen, så der skal ikke købes ret mange timer for at udløse en regning på 2000 kr., da vi jo også skal betale timepris for transport til og fra Sundbakken. Jeg vil ikke blive forbavset, hvis der bliver tale om merregninger på omkring kr. om året, og det svarer til ca. 100 kr. pr. andel pr. måned i stigning i fællesudgift, hertil kommer så det, vi alle må betale som kompensation for bortfaldet af vedligeholdelsesbidraget, som svarer til ca. 50 kr. pr. måned pr. andel. Det kræver således ikke den store udvidede ledvogtereksamen at regne ud, at bortfaldet af vedligeholdelsesvederlaget på 150 kr. om måneden for de, der ikke ville yde deres bidrag til det fælles arbejde, udløser det samme beløb i ekstra fællesudgifter til alle foreningen medlemmer. Det var måske ikke lige det resultat, som Mona Toft og den selvbestaltede fredsgruppe havde forstillet, da hele retssagen om blandt andet vedligeholdelsesbidraget blev søsat, men der er selvfølgelig heller ikke noget som lykkelig uvidenhed. Hvad vil det koste, hvis alt skal købes Der har som nævnt været en del debat om, hvad det vil koste, hvis alle de frivillige, der hjælper til ved det daglige vedligeholdelsesarbejde over en meget bred kam, indstiller deres hjælp, så alt skal købes eksternt. Administration består af ansættelse af en administrator og måske også indmeldelse i ABF, som jo tidligere har været diskuteret og forkastet. En administrator koster mindst kr. om året, og det man får for den pris er noget, der ligner lidt det som foreningens kasserer og formand i fællesskab laver i dag; dvs. sikrer, at alle indbetalinger registreres og følges op, sikrer, at alle udbetalinger registreres og gennemføres samt måske sikrer, at foreningens vedtægter og husorden er ajourførte, lever op til foreningens behov og efterleves af medlemmerne i den bedst mulige udstrækning; det man ikke får, er en viceværtydelse, som udfører den løbende daglige opfølgning på stort og småt, og som sikrer, at der bliver tilkaldt håndværkere til det, som foreningen ikke selv kan klare; man får heller ikke en, man kan ringe til og fortælle, at - nu virker mine termostater ikke længere -, eller - jeg kan ikke åbne mit vindue - eller, hvad der nu kan opstå af praktiske problemer i hverdagen, de fleste af jer kan sikkert sagtens komme i tanke om noget, hvor det har været nemt at ringe til en i bestyrelsen, som så har taget sig af problemet. En forestilling C:\Users\SIV\AppData\Local\Temp\Framework\Bestyrelsens_beretning_ juni 2008_21D3FC8.doc Side 4 af 6

5 om, at en administrator gør det samme arbejde, som det reelt set er blevet løst af den siddende bestyrelse og de frivillige hjælpere, der har været, er en illusion. ABF koster 6850 kr. om året, og et medlemskab er ikke helt så lyserødt, som Mona Toft har forsøgt at beskrive det i en af sine mange rundskrivelser. Det er rigtigt, at man kan få en tilbagemelding fra et juridisk sekretariat på et præcist formuleret spørgsmål, men hvis svaret skal uddybes og måske kunne bruges i det videre arbejde, henviser ABF til deres lokale samarbejdspartner; som for øvrigt i det aktuelle tilfælde er Ladegaard, Rasmussen & Partneres, som for resten også er foreningen advokat. ABF s kursusvirksomhed, som også omtales i så begejstrede vendinger, indeholdt i 2008 blandt andet kurser i indretning af legepladser og etablering af tagboliger. Herudover er der ganske rigtigt kurser i almindelige andelsboligforeningsforhold og generelt bestyrelsesarbejde; de fleste af kurserne afholdes i København et sted på Sjælland eller i Aalborg og så koster de 650 kr. pr deltager plus de øvrige kursusomkostninger som f.eks. transport; en togbillet til København koster 600 kr. og en billet fra Horsens til Aalborg koster 410 kr. Vedligeholdelse Hvis alt skal købes er det selvfølgeligt lidt svært at komme med et helt præcis beløb, da ingen jo ved præcist, hvad der skal laves, fordi noget ikke længere fungerer efter hensigten eller måske er gået helt i stykker og skal udskiftes. Foreningen har bedt et lokalt firma, der kan levere alle de forskellige faglige ydelser, som en forening som vores har behov for om et tilbud på den totale ydelse, hvis vi skal købe de forskellige arbejder eksternt, som bestyrelsen har været i stand til at identificere. Det samlede tilbud, som bestyrelsen har modtaget, lyder på i alt kr. pr. år. Så kan man selvfølgelig godt give sig til at sammenligne med, hvad Jydsk Byggeteknik Esbjerg anslog i forbindelse med salget af andelene, men det ændrer ikke ved det faktum, hvis vi skal købe, alt det der laves i dag på havedagene og ved frivillig indsats på alle andre tidspunkter, så koster det lige under kr. For lige at undgå for stor forvirring omkring vedligeholdelsesomkostninger vil jeg lige nævne, at der også har været nævnt et beløb på ca kr. om året; det beløb fremkommer hvis foreningen vælger selv at ansætte en medarbejder (en form for vicevært) i ca. 450 timer om året. Det er svært at lave en opgørelse over, hvad det vil koste, hvis en bestemt andelshaver eller to eller flere andre andelshavere ikke længere vil bidrage, som foreningen har været vant til; nogle ydelser er lettere at erstatte end andre og nogle andelshaveres indsats er lettere at erstatte end andres. Men koordineringsarbejdet og arbejdet med at tilkalde de nødvendige håndværkere og styre deres indsats, når de endelig kommer, er ikke en indsats eller opgave, man skal undervurdere; bestyrelsen mener at have set nogle lidt uheldige koordineringseksempler ved færdiggørelsen af nogle af 5 års eftersynsopgaverne, ved indkøb af sand til omkring 800 kr. pr. ½ m 3, blot for at nævne et par eksempler. Oven i alt dette er der så også kommet, at det måske slet ikke er lovligt at modregne foreningens besparelser hos de medlemmer af foreningen, der deltager i det løbende vedligeholdelsesarbejde, men lad os lige først finde ud af, hvordan vi som forening forholder os til den nye situation efter dommen i Mona Toft sagen Hvis der således skal laves nogen konklusion på, hvad køb af alle ydelser vil indebære for foreningens medlemmer, hvis slutresultatet skulle gå hen at blive, at alle ydelser skal købes eksternt af årsager, der forekommer det nuværende bestyrelse lidt uklare, så taler vi om et samlet årligt beløb på mellem 200- og kr. svarende til mellem 4- og 500 kr. om måneden pr. andel i huslejestigning. C:\Users\SIV\AppData\Local\Temp\Framework\Bestyrelsens_beretning_ juni 2008_21D3FC8.doc Side 5 af 6

6 Det er i hvert fald udsigt til/ risiko for en huslejestigning, som den nuværende bestyrelse finder er helt ude af lystavlen, og som nogle nok også vil hævde, er et udtryk for en skrækkampagne. Ikke desto mindre kan dette skrækscenarie, nemt gå hen at blive virkelighed, hvis den selvbestaltede såkaldte fredsgruppe får magt, som den har agt. Men mon ikke vi kommer lidt nærmere ind på, hvad det er, den selvbestaltede fredsgruppe vil her i løbet af generalforsamlingen. Bestyrelsen er i hvert fald noget uklar på fredsgruppens formål og hensigt, hvis det da ikke udelukkende er at skabe ufred i foreningen?? Og det kunne vi vel godt være foruden specielt da, når resultatet er, at det også bliver meget dyrere for os alle sammen /SIV C:\Users\SIV\AppData\Local\Temp\Framework\Bestyrelsens_beretning_ juni 2008_21D3FC8.doc Side 6 af 6

Aflagt ved foreningens generalforsamling den 26. maj 2009

Aflagt ved foreningens generalforsamling den 26. maj 2009 Bestyrelsens beretning 2008 Aflagt ved foreningens generalforsamling den 26. maj 2009 Det år, som denne generalforsamling handler om, er rent regnskabsmæssigt 2008, mens bestyrelsens beretning mere vil

Læs mere

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2006 aflagt ved den årlige generalforsamling den 31. maj 2007.

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2006 aflagt ved den årlige generalforsamling den 31. maj 2007. A/B Sundglimt Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2006 aflagt ved den årlige generalforsamling den 31. maj 2007. Allerede her indledningsvist bliver jeg nødt til at bede om tilgivelse for, at noget

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2009 ved generalforsamlingen 18.maj 2010

Bestyrelsens beretning for 2009 ved generalforsamlingen 18.maj 2010 Bestyrelsens beretning for 2009 ved generalforsamlingen 18.maj 2010 Det er i år 9 år siden, denne forening blev dannet; helt præcist den 9. juli 2001; så næste år kan vi fejre et lille jubilæum. Generelle

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer.

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer. Bestyrelsens beretning begynder, som den plejer, med et velkommen til de andelshavere, der er kommet til siden sidste generalforsamling; i år drejer det sig om Emil, som pr. 1. juli (?) 2010 overtog Sandras

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

Forslag samt dagsorden

Forslag samt dagsorden Frederiksberg, fredag d. 17. maj 2013 Forslag samt dagsorden Til ekstraordinær generalforsamling - d. 29. maj 2013 - kl.19.00 Sted: I gården, Godthåbsvej 64 Dagsorden i henhold til vedtægter: 1. Valg af

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF)

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) Vedtaget den 15. september 1964. Ændret den 17. april 1970, den 14. april 1972, den 26. april 1974, den 26. august 1975,

Læs mere

Kommentarer og uddybende forklaringer

Kommentarer og uddybende forklaringer Kommentarer og uddybende forklaringer Følgende tekst giver en uddybning og forklaring på hvorfor enkelte paragraffer er som de er, i udkastet til nye vedtægter. Der er ligeledes givet en bemærkning om

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 2 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan I henvende jer til jeres kontaktperson hos

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger Indkaldelse til ordinær generalforsamling i A/B Jæger Under henvisning til A/B Jægers vedtægter 26 indkaldes hermed på vegne af bestyrelsen til ordinær generalforsamling, som afholdes: mandag den 15. juni

Læs mere

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist

A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER Advokat Henrik Qwist A/B KASTRUP HAVEBY REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2016 Advokat Henrik Qwist hq@qbadv.dk 28. september 2016 J.nr. 10076 QWIST & BRÆMER ADVOKATPARTNERSELSKAB Rådhuspladsen

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab,

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Bent Kohls og Jacob Carstensen Nytorv 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om boligydelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling i E/F Victor Bendix Gade 16-24 Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Hos Advokaterne Arup & Hvidt, Nørre Voldgade 88, 1358 København K Til stede var ejerne

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010 Der var mødt 23 andelshavere inkl. formand, næstformand, sekretær og menigt bestyrelsesmedlem samt advokat Susanne Mendoza fra Andelsbo.

Læs mere

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse - - ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Nr.: 12154 Peblinge Dossering 30 2200 København N Dato: 09 MAJ 2012 (Bedes anført ved henvendelser) REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23 apr 2012

Læs mere

AB Toftevang. Nyhedsbrev

AB Toftevang. Nyhedsbrev AB Toftevang Nr. 3/2012 Nyhedsbrev Kontakt til bestyrelsen: Formand Peter Sørensen, Toftevang 40, 1.th tlf 21727973 Næstformand Rune Svendsen, vacant fra 1. september på grund af flytning Kasserer Olivia

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt.

REFERAT. 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende til 42 %) var repræsenteret heraf 7 ved fuldmagt. REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Sigersted torsdag den 28. maj 2015, kl. 18.00 i Vesterbro Kulturhus, Lyrskovgade 4, 3. sal, lokale 6, 1758 København V 46 andelshavere af 109 andelshavere (svarende

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 1 2 Ekstraordinær Generalforsamling Dato: Mandag, den 30/01-2012 Tid: Kl. 19:00 Sted: Sognegården i Bredballe Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Vedtægtsændringer

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af SMIP Generalforsamling den 3. april 2013

Referat af SMIP Generalforsamling den 3. april 2013 Sammenslutningen af Medlemmer af IBM Pensionsfond Referat af SMIP Generalforsamling den 3. april 2013 11.april 2013 Kai Adelhorst bød velkommen til årets generalforsamling og håbede på et godt og dialogrigt

Læs mere

Medlemsnyt september 2007

Medlemsnyt september 2007 Medlemsnyt september 2007 Bestyrelsen lovede på den ordinære generalforsamling, at der fremover jævnligt ville udkomme nyhedsbreve til medlemmerne. I dette nyhedsbrev vil vi orientere om det der er sket

Læs mere

Beretning for året 2013 i E/F Garnisonsparken

Beretning for året 2013 i E/F Garnisonsparken Beretning for året 2013 i E/F Garnisonsparken En bestyrelsesberetning handler om det år, der er gået siden sidste generalforsamling. Lad os tænker et år tilbage til sidste generalforsamling. På det tidspunkt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Besfvrelsens beretning.

1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Besfvrelsens beretning. Ar 2013 den 3 1. oktober kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Halgreen i fælleslokalet Ha1 greensgade 9, st., 2300 København S. Formanden Lars Pedersen bød velkommen. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

MANDAG D. 19/8 2013, KL

MANDAG D. 19/8 2013, KL TIL EJERNE I E/F Sandalsparken Sandalsparken 3650 Stenløse OMDELES D. 3/8 2013 J.nr. 204951 Vedr. indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling - om viceværtlejlighed, kloak og optagelse af lån. Efter

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere

A/B SANKT JØRGENS GAARD

A/B SANKT JØRGENS GAARD A/B SANKT JØRGENS GAARD År 2015, torsdag den 26. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard hos CEJ Ejendomsadministration, Meldahlsgade 5, 1613

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Generalforsamling E/F Rubinsøen den 14. maj 2009 1. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbende år 2. Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor. 3. Forelæggelse af budget

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Aaen, fælleslokalet den 30. juni 2009 kl.19.00 Fremmødte andelshavere: nr. 5, 8, 13, 16, 18, 32, 36, 41, 45, 52, 53, 63, 68, 70, 71, 74, 86, 89, 90, 91,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug.

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug. Vedtægter for Frederikshavn Træskibslaug. 1 Navn og hjemsted. Laugets navn er Frederikshavn Træskibslaug. Laugets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2 Formål. Laugets formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland . Andelsboligforeningen Hampeland Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 16. oktober 2007. 1. Valg af dirigent. Henrik blev valg til dirigent og Lillian til referent. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Sammenslutningen for Pålideligheds- og Miljøteknik (SPM)

Vedtægter for Sammenslutningen for Pålideligheds- og Miljøteknik (SPM) Vedtægter for Sammenslutningen for Pålideligheds- og Miljøteknik (SPM) 1. NAVN Foreningens navn er Sammenslutningen for Pålideligheds- og Miljøteknik (SPM). 2. HJEMSTED Foreningens hjemsted er Rudersdal

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Vedtægter for Begravelseskassen for funktionærer i Privatbanken A/S (afviklingskasse) april 2015 (side 1 til 8) Navn og hjemsted

Vedtægter for Begravelseskassen for funktionærer i Privatbanken A/S (afviklingskasse) april 2015 (side 1 til 8) Navn og hjemsted Navn og hjemsted 1 Kassens navn er Begravelseskassen for Funktionærer I Privatbanken A/S (afviklingskasse), og dens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 Stk. 1 Kassens formål er umiddelbart efter et

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX. Vedtægter for grundejerforeningen xx Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling

Referat Ordinær generalforsamling Referat Ordinær generalforsamling 10. marts 2004 Andelsboligforeningen Til stede nr. 91, 93, 95, 97, 99, 101, 105, 107, 109, 111, 117, 119, 121, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 141, 145, 147, 151, 153, 159,

Læs mere

BEBOERMØDE A/B HOSTRUPS HAVE. 21. september Med opdaterede rente- og budgettal pr. 3. oktober september 2016

BEBOERMØDE A/B HOSTRUPS HAVE. 21. september Med opdaterede rente- og budgettal pr. 3. oktober september 2016 BEBOERMØDE A/B HOSTRUPS HAVE 21. september 2016 Med opdaterede rente- og budgettal pr. 3. oktober 2016 1 21. september 2016 Dagsorden 1. Velkomst intro til mødets forløb 2. Hvad ønsker I som andelshavere?

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere.

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere. Organisationsbestyrelsens beretning 2013 Indledning Organisationsbestyrelsen har haft et år med mange udfordringer. Umiddelbart efter sidste generalforsamling valgte to medlemmer at udtræde af bestyrelsen.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Kære andelshavere i A/B Syven, så er der gået et år siden der sidst var indkaldt til generalforsamling i A/B Syven. Der er sket flere ting i den mellemliggende tid, og bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2016 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling AB-Nymindegaard 21. juni 2016 Andelsboligforeningen NYMINDEGAARD ekstraordinær generalforsamling 21. juni 2016 Nymindegaard den 10. juni 2016 Indkaldelse

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0009 aq. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby

Klager. J.nr. 2011-0009 aq. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby 1 København, den 27. september 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby Nævnet har modtaget klagen den 10. januar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Indholdsfortegnelse Vedtægter... 2 1 Foreningens navn, formål og hjemsted:... 2 2 Medlemmer:... 2 3 Foreningens indtægter og deres anvendelse:...

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl. Onsdag d. 18. november 2015, kl , Valby Kulturhus, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl. Onsdag d. 18. november 2015, kl , Valby Kulturhus, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling for AB Lange Carl Onsdag d. 18. november 2015, kl. 18.30, Valby Kulturhus, 2500 Valby 0 Dagsorden/indholdsfortegnelse Tilstede... 2 1. Valg af dirigent og referent....

Læs mere

SCHOU & TURLEY ADVOKATFIRMA

SCHOU & TURLEY ADVOKATFIRMA 1. Advokat POUL TURLEY 240 Ndr. Frihavnsgade H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf.nr. 3313 5747 M Ø D E R E F E R A T År 2013, den 11. april kl. 18.30 afholdtes på administrators kontor H.C.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

PSA orienterede om, at forskellen mellem det tidligere forventede underskud på ca. 100 t.kr. og det realiserede på -183 t.kr.

PSA orienterede om, at forskellen mellem det tidligere forventede underskud på ca. 100 t.kr. og det realiserede på -183 t.kr. Emne: Referat bestyrelsesmøde i Søllerød Golfklub (SG) Dato: 19-02-2015 Deltagere: Jesper Andersen (JA), Anders Bjerno (AB), Stephen Horner (SH), Christian Korsø Jensen (CKJ), Arni Fridriksson (AF), Peter

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

en rejse, der kræver god rådgivning

en rejse, der kræver god rådgivning Ejerskifte en rejse, der kræver god rådgivning På de følgende sider bliver du guidet igennem: 1. Hvem skal overtage efter dig? 2. Hvad kan virksomheden tilbyde en køber? 3. Hvad er din virksomhed værd?

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Vedtægter for BioenergiSyd

Vedtægter for BioenergiSyd Vedtægter for BioenergiSyd 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er BioenergiSyd. Foreningen har hjemsted hos LandboSyd i Aabenraa kommune. 2 Formål Foreningens formål er under hensyntagen til

Læs mere

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 17. SEPTEMBER 2014, KL. 18.00 ODENSE MALERLAUG S LOKALER Klokkestøbervej 33, 5230 Odense M Projekt: vinduer og døre i ejendommen Med afsæt i ønsker

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Deltagere: Lejlighed 1, 2 (m. fuldmagt), 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 og 22

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse til klagerne. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Susanne Juul Østergade 44 5500 Middelfart Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse

Læs mere

Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a.

Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ANDELSSELSKABET GRØN ENERGI NÆSTVED HALLERNE A.M.B.A 1 Navn og stiftelse Stk. 1 Andelsselskabets navn er Andelsselskabet Grøn Energi Næstved Hallerne a.m.b.a. Stk. 2 Andelsselskabet er stiftet

Læs mere

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke gennemførte det

Læs mere

Til dig der ønsker at skrive dig op på A/B Estlandsgadekarreens eksterne venteliste til andelslejligheder.

Til dig der ønsker at skrive dig op på A/B Estlandsgadekarreens eksterne venteliste til andelslejligheder. Til dig der ønsker at skrive dig op på A/B Estlandsgadekarreens eksterne venteliste til andelslejligheder. AB Estlandsgadekarreen modtager mange henvendelser fra folk der ønsker at blive skrevet op til

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING --oo0oo-- LØRDAG DEN 19. SEPTEMBER 2015, KL. 15,00 ODENSE MALERLAUG S LOKALER Klokkestøbervej 33, 5230 Odense M --oo0oo-- Projekt: istandsættelse af trappeopgange

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

Bestyrelsen er taknemmelig for den interesse, I viser for foreningen og bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsen er taknemmelig for den interesse, I viser for foreningen og bestyrelsens arbejde. Bestyrelsens beretning for året 2013 ved formand Brian Hansen Velkommen til A/B Lindstrands generalforsamling. Bestyrelsen er taknemmelig for den interesse, I viser for foreningen og bestyrelsens arbejde.

Læs mere

LANDBRUGSMESSEN GL ESTRUP

LANDBRUGSMESSEN GL ESTRUP LANDBRUGSMESSEN GL ESTRUP Vedtægter for Foreningen Landbrugsmessen GI. Estrup 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Landbrugsmessen GI. Estrup. Landbrugsmessens hjemsted er ved Dansk Landbrugsmuseum

Læs mere

Vestervangens Parkbebyggelse

Vestervangens Parkbebyggelse Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter 1 Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dets hjemsted er: Randers Kommune. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere