Bestyrelsens beretning for året aflagt på foreningens generalforsamling den 30. juni 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning for året 2007-2008 aflagt på foreningens generalforsamling den 30. juni 2008"

Transkript

1 Bestyrelsens beretning for året aflagt på foreningens generalforsamling den 30. juni 2008 Generel information Det forløbne år har været et lidt uroligt år for bestyrelsen og dermed også for foreningen, et år og en uro, som jeg ikke vil gå for meget i detaljer med. Der er vist sagt og gjort nok i den sag, men konsekvensen blev jo som bekendt, at bestyrelsen fortsatte som en 3 mands bestyrelse fra midt i september sidste år og her frem til generalforsamlingen. Det er selvfølgelig ikke en voldsom heldig situation i og med, at de 3 siddende medlemmer af bestyrelse alle er på valg, kan foreningen risikere at ende med en helt ny bestyrelse efter denne generalforsamling. Det vil givetvis få nogen til at klappe i deres små hænder, og til det vil den siddende bestyrelse sige, at der kommer en dag efter denne generalforsamling, hvor alle hverdagens problemstillinger skal løses under iagttagelse af tidligere generalforsamlingsbeslutninger, foreningens vedtægter og den til en hver tid gældende lovgivning. Andelsværdien den offentlige vurdering Vi har en uændret ejendomsvurdering og det vil sige at foreningens ejendom stadigt er vurderet til 60 mill. kr., som vel også svarer ganske godt til den kontantpris, som ejendommen vil kunne sælges for. 60 mill. kr. svarer til noget, der ligner godt 1,4 mill. kr. pr lejlighed, og selv uden hensyntagen til de igangværende diskussioner/retssager om fordelingsnøgletal, så er godt 1,4 mill. kr. nok ikke en for høj pris for den enkelte lejlighed. En højere ejendomsvurdering vil selvfølgelig medføre, at vi vil kunne få en lidt højere pris for andelen, hvis vi vil sælge andelen, men på den anden side set, kan ingen vel være interesseret i en vurdering, der svinger op og ned år efter år. Der har været noget skriveri i dagspressen om vurderingerne og de deraf følgende ret høje priser på andelsboliger; hvis vi kigger lidt på vore egen forhold viser det sig, at den gennemsnitlige kvadratmeter pris i A/B Sundglimt er noget, der ligner kr. og de kvadratmeterpriser, der er tale om i de eksempler, der refereres i aviserne, er noget, der ligner 40- til kr. pr. kvadratmeter, og der er tale om København og Århus, så er der ikke grund til at blive bekymret for den vurdering som vi i øjeblikket har fra det offentlige. Ventelisten Vi har 5 personer på ventelisten for indeværende; af dem har de 3 bedt om at blive sat i venteposition; det vil så reelt sige at der er 2 tilbage på listen; men erfaringen fra de seneste lejligheder der har været til salg er, at personerne på ventelisten lige har et hus eller noget lignende, de skal have solgt først og at de derfor siger fra, når de bliver spurgt. Hvor stort, problemet med at sælge er i praksis, er svært at udtale sig om, da der indtil nu tilsyneladende ikke har været problemer med henvendelser og salgsmuligheder, når andelslejlighederne sættes til salg i f.eks. Horsens Folkeblad. Når vi nu taler om salg af lejligheder, har der været salg af 3 lejligheder siden generalforsamlingen sidste år, og allerede nu ved bestyrelsen, at der er yderligere to eller tre lejligheder til salg hen over sommeren. Det, vi bør glæde os over i den forbindelse, er, at de lejligheder, der er solgt siden generalforsamlingen sidste år, er solgt til en pris enten lig med eller meget tæt på den maksimale pris, som må forlanges for lejlighederne; og det betragter bestyrelsen som en positiv tilkendegivelse af, at boligforeningen Sundglimt stadigt betragtes som et godt sted at bo, selvom andre måske måtte mene noget andet. Profiber Vi har afsluttet vore installationer af Profiber; selvom det gik med lidt mere besvær end forventet, specielt i nummer 14; alle foreningens lejligheder har nu adgang til Profiber. Hvor mange af jer, der har valgt at bruge Profiber, ved bestyrelsen ikke og har for indeværende heller ikke noget ønske om at vide. C:\Users\SIV\AppData\Local\Temp\Framework\Bestyrelsens_beretning_ juni 2008_21D3FC8.doc Side 1 af 6

2 Kreditforeningslån Der er reelt ikke noget nyt at sige om foreningens kreditforeningslån; renten, som ligger på lige omkring 6 % for indeværende, er så høj, at vores rentemaksgaranti er aktiveret, og sådan har det været den senest års tid. Skal man tro på de økonomiske vismænd og andre, der påberåber sig forstand på økonomi, vil det nok også være sådan i nogen tid endnu, men da vi stadigt har omkring 7 år til vores nuværende lån måske skal omlægges, kan vi efter bestyrelsens opfattelse roligt se tiden lidt an endnu. Skal man endeligt anlægge et lidt positivt syn på det nuværende renteniveau, så må det være, at med den høje rente, som der i dag betales for at låne penge, så har den swap aftale, vi har som en del af rentegarantien, ikke længere ret stor tilbagekøbsværdi, hvilket så igen medfører, at foreningens formue kan beregnes noget større, hvilket igen er det samme som, at andelen stiger i regnskabsmæssig værdi. Nye lovpligtige omkostninger Siden generalforsamlingen sidste år er der kommet yderligere et par lovpligtige eftersyn, som skal afholdes for en forening af vores størrelse; meget kort fortalt drejer det sig om: Lovpligtigt eftersyn ventilatorer Lovpligtigt eftersyn fyr Heraf har vi allerede haft det nødvendige fyr eftersyn etableret i en fast aftale, men ventilatoreftersynet er en ny omkostning, som vi skal forholde os til, og hvor foreningen nu har fået etableret en serviceaftale med Bravida om det årlige eftersyn. Herudover kommer det: Lovpligtigt energisyn som vi har fået at vide skal være udført senest 1. juli 2009; foreningen har indhentet et tilbud på at få opgaven udført her i efteråret, men foreningens økonomi kan medføre en udskydelse til foråret Af andre lovmæssige tiltag på andelsboligfronten skal jeg da også lige nævne, at den nugældende ordning med boligstøtte, hvor man kan få 40 % af boligstøttebeløbet som tilskud og 60 % som lån, nu er ændret således, at nye pensionister ikke længere kan få boligstøtte som tilskud, men kun som lån. De personer, der allerede nu modtager boligstøtte bliver ikke berørt af de ændrede regler, som således kun gælder for dem, der søger boligstøttet efter den 1. juni Voldgiftsagerne / Jydsk Byggeteknik Esbjerg Bestyrelsen havde næsten lovet, at de verserende voldgiftsager mellem Jydsk Byggeteknik Esbjerg og nogle af de anvendte håndværkere ville være færdige til denne generalforsamling. Desværre kan vi kun leve op til det for den ene af de 2 voldgiftsager. Sagen mellem Håndværkeren og Jydsk Byggeteknik Esbjerg er afsluttet med vel nok Jydsk Byggeteknik Esbjerg som taberen; det er i hvert fald dem, der må betale omkostningerne. Sagen mellem Jydsk Byggeteknik Esbjerg og MT Højgaard er stadig ikke afklaret; med henvisning til foreningens advokat forventes denne afklaring i i voldgiftsagen nu først i 2009, da vi har fået at vide fra Jydsk Byggeteknik Esbjerg s advokat, at sagen er ved at blive berammet til i voldgiftretten Retssagen mod Jydsk Byggeteknik Esbjerg 5 års eftersynet blev som bekendt afviklet efteråret 2006, men en del af de påpegede fejl og mangler er først blevet udbedret i sidste halvdel af 2007, og efter det er gået op for Jydsk Byggeteknik Esbjerg, at de ikke kan smyge sig udenom ved at påberåbe sig forældelse af krav, er færdiggørelse af de stadigt udestående punkter tilsyneladende helt blevet indstillet. Dette gør ikke bestyrelsen urolig, idet vi mener at have en ret god sag i kraft af den stævning, vi har udtaget mod Jydsk Byggeteknik Esbjerg. En retssag, der dog trækker noget ud, fordi advokaterne er enige om at afvendte resultatet af den verserende voldgiftssag mellem Jydsk Byggeteknik Esbjerg og MT Højgaard. Denne sag er, som det også er nævnet tidligere, nu snart 6 år gammel og bestyrelsen havde, som nævnt tidligere håbet, at den ville finde sin afslutning i løbet af den nærmeste fremtid. Men som meddelt i seneste nummer af Sundglimt Nyt skal vi nok hen i midten af 2009, inden voldgiftsagen er afsluttet og så C:\Users\SIV\AppData\Local\Temp\Framework\Bestyrelsens_beretning_ juni 2008_21D3FC8.doc Side 2 af 6

3 kommer retssagen bagefter; så vi må nok se i øjnene, at der går et par år endnu, inden vi er færdige. Retssagen hvor Mona Toft har stævnet foreningen Der har været domsafsigelse i retssagen, hvor Mona Toft havde stævnet foreningen på grund af beslutningen på generalforsamlingen sidste år om, at alle skulle betale ens andel af fællesudgifterne; et søgsmål som senere blev udvidet med, at Mona Toft ikke skulle betale vedligeholdelsesbidrag. Der er som nævnet i sagen rejst to søgsmål, og dommen i retssagen forekommer umiddelbart ret salomonisk: 1. ens fællesudgifter for alle; dette søgsmål fik Mona Toft ikke medhold i, og beslutningen fra generalforsamlingen sidste år er gyldig og fastholdes derfor. 2. Mona Toft skal ikke betale vedligeholdelsesbidrag, og rettens kendelse medfører umiddelbart, at foreningen skal tilbagebetale det opkrævede vedligeholdelsesbidrag til Mona Toft. Og hvorfor så det, ikke på grund af dygtigt advokatarbejde fra Mona Tofts advokat, eller fordi foreningens nuværende bestyrelse har kvajet sig ved indførelse af det meget omtalte vedligeholdelsesbidrag, men fordi dommeren finder, at den vedtægtsændring, der blev gennemført i 2004, ikke kunne indføre den nuværende 8.5 uden enstemmighed og, at paragraffen derfor ikke er gældende. Som konsekvens af dette kan vedligeholdelsesbidraget, som hviler på 8.5 i vedtægterne, ikke være lovligt, og derfor kan bidraget ikke opkræves hos Mona Toft. Den samme Mona Toft har i bilag til sine skrivelser, som hun har valgt at benævne Sundglimt Info, fremsat en lang række lidt underligt formulerede betragtninger om foreningens forretningsgange og økonomi. Betragtninger, som efter bestyrelsens opfattelse lidt for tydeligt illustrere, at Mona Toft enten ikke vil eller måske ikke kan sætte sig ordentlig ind i fakta, inden hun udtaler sig meget bedrevidende og efter bestyrelsen opfattelse på en noget injurierende facon; her henvises specielt til bilaget til Sundglimt Info fra december Den just afsluttede retssag, kunne ikke undgås selv ved medlemskab af og en efterfølgende opringning til ABF, som hævdet af Mona Toft. Mona Toft valgte meget tidligt at alliere sig med en advokat, som nødvendigvis efter aftale med og i samarbejde med Mona Toft fik retssagens omkostninger til at svulme op til noget, som kommer til at koste foreningen mindst kr. i omkostninger, vel at mærke omkostninger, som foreningen har gjort, hvad den kunne for at holde nede. Som illustration af dette kan jeg nævne, at sagens papirmængde for ca. 85 % vedkommende er blevet blev skabt af Mona Toft og hendes advokat og i selve domsafsigelsen fylder indlægget fra Mona Tofts advokat 8 sider mod foreningens indlæg, som fylder 1 side. Og her er det påfaldende at bemærke, at dommens præmisser viser, at dommeren tilsyneladende overhovedet ikke har gjort brug af en eneste af de påstande, som Mona Tofts advokat har fremført. Indholdet, konsekvenserne og spørgsmålet om, hvad vi nu som forening gør, har bestyrelsen valgt at programsætte under punktet Eventuelt, da der er forskellige måder, foreningen kan vælge at agere på i forbindelse med den opståede problemstilling. Foreningen vælger som bekendt en helt ny bestyrelse på denne generalforsamling, og foreningens nye bestyrelse må nødvendigvis kende til generalforsamlingen generelle holdning i denne sag, inden bestyrelsen beslutter det videre forløb. Foreningen økonomi i øvrigt Der er rejst spørgsmål ved foreningens økonomi fra nogle af foreningens medlemmer; spørgsmål som måske ligefrem udtrykker en form for betænkelig. Den samme betænkelighed deler bestyrelsen, ikke for at være enig med de betænkelige medlemmer, men nok mere fordi bestyrelsen har den nødvendige indsigt i foreningens økonomi til at være betænkelige, måske lidt i modsætning til de før omtalte medlemmer. De indbetalte fællesudgifter, som udgør foreningens indtægter, skal dække det budget, som bestyrelsen vedtog og offentliggjorde i december 2007, indeholder ikke dækning for det vedligeholdelsesbidrag, som efter alt at dømme falder bort fra juli 2008, og hvis de indbetalte vedligeholdelses- C:\Users\SIV\AppData\Local\Temp\Framework\Bestyrelsens_beretning_ juni 2008_21D3FC8.doc Side 3 af 6

4 bidrag skal tilbagebetales til alle nuværende medlemmer vil der være tale om en udgift for foreningen på omkring kr., som altså også skal tages fra foreningens kasse. Budgettet for 2008 havde heller ikke forudset advokatomkostninger på kr. til den afsluttede Mona Toft sag. Bestyrelsen havde budgetteret med kr. til denne sag og yderligere kr. til sagen mod Jydsk Byggeteknik Esbjerg, og selvom de sidste kr. ikke vil blive brugt i år, mangler der stadigt omkring i forhold til det opstillede budget. Hertil kommer, at bestyrelsen for snart et år siden besluttede at betale udarbejdelsen af energisynsrapporten over fællesudgifterne, og bestyrelsen budgetterede derfor med et beløb på et sted mellem 25.- og til denne opgave; det tilbud, som foreningen just har modtaget for mindre end en uge, siden lyder på ca kr.. Så mange penge kan, efter udfaldet af vedligeholdelsesbidragssagen, ganske simpelt ikke findes i budgettet, og det kan derfor blive nødvendigt at udskyde denne opgave til først i 2009, men så skal pengene findes i 2009 budgettet, som ganske vist udarbejdes af bestyrelsen, men hvor en eventuel forhøjelse af fællesudgifterne ikke kan blive vedtaget før næste generalforsamling, medmindre den kommende bestyrelse vælger at indkalde til ekstraordinær generalforsamling for at få løst denne økonomiske problemstilling. Endnu værre bliver det og endnu mere grund er det til at være betænkelig ved foreningen økonomi, specielt nu hvor nogle medlemmers holdning og mening bevirker, at nogle af de frivillige hjælpere melder fra, og foreningen derfor i stedet må købe de nødvendige ydelser. Den siddende bestyrelse har lidt svært ved at vurdere, hvor meget foreningen skal ud at købe af det, der har været lavet på frivillig basis, men de ydelser, som vi skal købe, koster et sted mellem 4- og 500 kr. i timen, så der skal ikke købes ret mange timer for at udløse en regning på 2000 kr., da vi jo også skal betale timepris for transport til og fra Sundbakken. Jeg vil ikke blive forbavset, hvis der bliver tale om merregninger på omkring kr. om året, og det svarer til ca. 100 kr. pr. andel pr. måned i stigning i fællesudgift, hertil kommer så det, vi alle må betale som kompensation for bortfaldet af vedligeholdelsesbidraget, som svarer til ca. 50 kr. pr. måned pr. andel. Det kræver således ikke den store udvidede ledvogtereksamen at regne ud, at bortfaldet af vedligeholdelsesvederlaget på 150 kr. om måneden for de, der ikke ville yde deres bidrag til det fælles arbejde, udløser det samme beløb i ekstra fællesudgifter til alle foreningen medlemmer. Det var måske ikke lige det resultat, som Mona Toft og den selvbestaltede fredsgruppe havde forstillet, da hele retssagen om blandt andet vedligeholdelsesbidraget blev søsat, men der er selvfølgelig heller ikke noget som lykkelig uvidenhed. Hvad vil det koste, hvis alt skal købes Der har som nævnt været en del debat om, hvad det vil koste, hvis alle de frivillige, der hjælper til ved det daglige vedligeholdelsesarbejde over en meget bred kam, indstiller deres hjælp, så alt skal købes eksternt. Administration består af ansættelse af en administrator og måske også indmeldelse i ABF, som jo tidligere har været diskuteret og forkastet. En administrator koster mindst kr. om året, og det man får for den pris er noget, der ligner lidt det som foreningens kasserer og formand i fællesskab laver i dag; dvs. sikrer, at alle indbetalinger registreres og følges op, sikrer, at alle udbetalinger registreres og gennemføres samt måske sikrer, at foreningens vedtægter og husorden er ajourførte, lever op til foreningens behov og efterleves af medlemmerne i den bedst mulige udstrækning; det man ikke får, er en viceværtydelse, som udfører den løbende daglige opfølgning på stort og småt, og som sikrer, at der bliver tilkaldt håndværkere til det, som foreningen ikke selv kan klare; man får heller ikke en, man kan ringe til og fortælle, at - nu virker mine termostater ikke længere -, eller - jeg kan ikke åbne mit vindue - eller, hvad der nu kan opstå af praktiske problemer i hverdagen, de fleste af jer kan sikkert sagtens komme i tanke om noget, hvor det har været nemt at ringe til en i bestyrelsen, som så har taget sig af problemet. En forestilling C:\Users\SIV\AppData\Local\Temp\Framework\Bestyrelsens_beretning_ juni 2008_21D3FC8.doc Side 4 af 6

5 om, at en administrator gør det samme arbejde, som det reelt set er blevet løst af den siddende bestyrelse og de frivillige hjælpere, der har været, er en illusion. ABF koster 6850 kr. om året, og et medlemskab er ikke helt så lyserødt, som Mona Toft har forsøgt at beskrive det i en af sine mange rundskrivelser. Det er rigtigt, at man kan få en tilbagemelding fra et juridisk sekretariat på et præcist formuleret spørgsmål, men hvis svaret skal uddybes og måske kunne bruges i det videre arbejde, henviser ABF til deres lokale samarbejdspartner; som for øvrigt i det aktuelle tilfælde er Ladegaard, Rasmussen & Partneres, som for resten også er foreningen advokat. ABF s kursusvirksomhed, som også omtales i så begejstrede vendinger, indeholdt i 2008 blandt andet kurser i indretning af legepladser og etablering af tagboliger. Herudover er der ganske rigtigt kurser i almindelige andelsboligforeningsforhold og generelt bestyrelsesarbejde; de fleste af kurserne afholdes i København et sted på Sjælland eller i Aalborg og så koster de 650 kr. pr deltager plus de øvrige kursusomkostninger som f.eks. transport; en togbillet til København koster 600 kr. og en billet fra Horsens til Aalborg koster 410 kr. Vedligeholdelse Hvis alt skal købes er det selvfølgeligt lidt svært at komme med et helt præcis beløb, da ingen jo ved præcist, hvad der skal laves, fordi noget ikke længere fungerer efter hensigten eller måske er gået helt i stykker og skal udskiftes. Foreningen har bedt et lokalt firma, der kan levere alle de forskellige faglige ydelser, som en forening som vores har behov for om et tilbud på den totale ydelse, hvis vi skal købe de forskellige arbejder eksternt, som bestyrelsen har været i stand til at identificere. Det samlede tilbud, som bestyrelsen har modtaget, lyder på i alt kr. pr. år. Så kan man selvfølgelig godt give sig til at sammenligne med, hvad Jydsk Byggeteknik Esbjerg anslog i forbindelse med salget af andelene, men det ændrer ikke ved det faktum, hvis vi skal købe, alt det der laves i dag på havedagene og ved frivillig indsats på alle andre tidspunkter, så koster det lige under kr. For lige at undgå for stor forvirring omkring vedligeholdelsesomkostninger vil jeg lige nævne, at der også har været nævnt et beløb på ca kr. om året; det beløb fremkommer hvis foreningen vælger selv at ansætte en medarbejder (en form for vicevært) i ca. 450 timer om året. Det er svært at lave en opgørelse over, hvad det vil koste, hvis en bestemt andelshaver eller to eller flere andre andelshavere ikke længere vil bidrage, som foreningen har været vant til; nogle ydelser er lettere at erstatte end andre og nogle andelshaveres indsats er lettere at erstatte end andres. Men koordineringsarbejdet og arbejdet med at tilkalde de nødvendige håndværkere og styre deres indsats, når de endelig kommer, er ikke en indsats eller opgave, man skal undervurdere; bestyrelsen mener at have set nogle lidt uheldige koordineringseksempler ved færdiggørelsen af nogle af 5 års eftersynsopgaverne, ved indkøb af sand til omkring 800 kr. pr. ½ m 3, blot for at nævne et par eksempler. Oven i alt dette er der så også kommet, at det måske slet ikke er lovligt at modregne foreningens besparelser hos de medlemmer af foreningen, der deltager i det løbende vedligeholdelsesarbejde, men lad os lige først finde ud af, hvordan vi som forening forholder os til den nye situation efter dommen i Mona Toft sagen Hvis der således skal laves nogen konklusion på, hvad køb af alle ydelser vil indebære for foreningens medlemmer, hvis slutresultatet skulle gå hen at blive, at alle ydelser skal købes eksternt af årsager, der forekommer det nuværende bestyrelse lidt uklare, så taler vi om et samlet årligt beløb på mellem 200- og kr. svarende til mellem 4- og 500 kr. om måneden pr. andel i huslejestigning. C:\Users\SIV\AppData\Local\Temp\Framework\Bestyrelsens_beretning_ juni 2008_21D3FC8.doc Side 5 af 6

6 Det er i hvert fald udsigt til/ risiko for en huslejestigning, som den nuværende bestyrelse finder er helt ude af lystavlen, og som nogle nok også vil hævde, er et udtryk for en skrækkampagne. Ikke desto mindre kan dette skrækscenarie, nemt gå hen at blive virkelighed, hvis den selvbestaltede såkaldte fredsgruppe får magt, som den har agt. Men mon ikke vi kommer lidt nærmere ind på, hvad det er, den selvbestaltede fredsgruppe vil her i løbet af generalforsamlingen. Bestyrelsen er i hvert fald noget uklar på fredsgruppens formål og hensigt, hvis det da ikke udelukkende er at skabe ufred i foreningen?? Og det kunne vi vel godt være foruden specielt da, når resultatet er, at det også bliver meget dyrere for os alle sammen /SIV C:\Users\SIV\AppData\Local\Temp\Framework\Bestyrelsens_beretning_ juni 2008_21D3FC8.doc Side 6 af 6

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 31. marts 2009 Der var mødt 26 andelshavere inkl. næstformand og sekretær fra bestyrelsen samt advokat Susanne Mendoza

Læs mere

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen.

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen. Beretning 2011-04-27 Heller ikke på dette års beretning kommer vi uden om tilskudsdeklarationen. På sidste års generalforsamling kunne vi oplyse, at kommunen ønskede et møde med foreningen inden vi fremsendte

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger andelsboliger og ejerlejligheder 04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger Marts 2011 Leder Foreninger

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?..

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?.. FORENINGSEJENDOMME PRODUKT KATALOG Indhold ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1 Hvad er en andelsboligforening? side 6 Skal du købe andelsbolig?.. side 8 Skal du sælge andelsbolig?.

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR S CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2014, den 7. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Beretning for året 2008-2009

Beretning for året 2008-2009 Beretning for året 2008-2009 Det forgangne år har været præget ganske kraftigt af den økonomiske krise, der for alvor ramte landet i sensommeren 2008. Konsekvenserne af krisen har påvirket både køb og

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

- 1 - Den 19. december 2014 kl. 10:00 blev skifteretten sat af retspræsident Henrik Rothe.

- 1 - Den 19. december 2014 kl. 10:00 blev skifteretten sat af retspræsident Henrik Rothe. - 1 - Den 19. december 2014 kl. 10:00 blev skifteretten sat af retspræsident Henrik Rothe. Retsskriver var dommerfuldmægtig Emil Jurcenoks. Der foretoges K 812/14 A/B Duegården i likvidation mod Nykredit

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag

Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Reform af andelsboligmarkedet - 5 udfordringer med løsningsforslag Hvidbog fra Dansk Ejendomsmæglerforening Marts 2012 Dansk Ejendomsmæglerforening har med stigende bekymring set på andelsboligmarkedet

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 18.30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 18.30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 24. maj 2011 kl. 18.30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 54 stemmeberettigede

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 1. Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer træder først i kraft, når de er besluttet af to på hinanden følgende generalforsamlinger. 2.

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Poul Erik Skov Christensen bød velkommen til det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde. Det er glædeligt, at så mange har haft mulighed for at komme selv

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ordinær generalforsamling

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0122 UL/bib. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 13. oktober 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere