Bestyrelsens beretning for året aflagt på foreningens generalforsamling den 30. juni 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsens beretning for året 2007-2008 aflagt på foreningens generalforsamling den 30. juni 2008"

Transkript

1 Bestyrelsens beretning for året aflagt på foreningens generalforsamling den 30. juni 2008 Generel information Det forløbne år har været et lidt uroligt år for bestyrelsen og dermed også for foreningen, et år og en uro, som jeg ikke vil gå for meget i detaljer med. Der er vist sagt og gjort nok i den sag, men konsekvensen blev jo som bekendt, at bestyrelsen fortsatte som en 3 mands bestyrelse fra midt i september sidste år og her frem til generalforsamlingen. Det er selvfølgelig ikke en voldsom heldig situation i og med, at de 3 siddende medlemmer af bestyrelse alle er på valg, kan foreningen risikere at ende med en helt ny bestyrelse efter denne generalforsamling. Det vil givetvis få nogen til at klappe i deres små hænder, og til det vil den siddende bestyrelse sige, at der kommer en dag efter denne generalforsamling, hvor alle hverdagens problemstillinger skal løses under iagttagelse af tidligere generalforsamlingsbeslutninger, foreningens vedtægter og den til en hver tid gældende lovgivning. Andelsværdien den offentlige vurdering Vi har en uændret ejendomsvurdering og det vil sige at foreningens ejendom stadigt er vurderet til 60 mill. kr., som vel også svarer ganske godt til den kontantpris, som ejendommen vil kunne sælges for. 60 mill. kr. svarer til noget, der ligner godt 1,4 mill. kr. pr lejlighed, og selv uden hensyntagen til de igangværende diskussioner/retssager om fordelingsnøgletal, så er godt 1,4 mill. kr. nok ikke en for høj pris for den enkelte lejlighed. En højere ejendomsvurdering vil selvfølgelig medføre, at vi vil kunne få en lidt højere pris for andelen, hvis vi vil sælge andelen, men på den anden side set, kan ingen vel være interesseret i en vurdering, der svinger op og ned år efter år. Der har været noget skriveri i dagspressen om vurderingerne og de deraf følgende ret høje priser på andelsboliger; hvis vi kigger lidt på vore egen forhold viser det sig, at den gennemsnitlige kvadratmeter pris i A/B Sundglimt er noget, der ligner kr. og de kvadratmeterpriser, der er tale om i de eksempler, der refereres i aviserne, er noget, der ligner 40- til kr. pr. kvadratmeter, og der er tale om København og Århus, så er der ikke grund til at blive bekymret for den vurdering som vi i øjeblikket har fra det offentlige. Ventelisten Vi har 5 personer på ventelisten for indeværende; af dem har de 3 bedt om at blive sat i venteposition; det vil så reelt sige at der er 2 tilbage på listen; men erfaringen fra de seneste lejligheder der har været til salg er, at personerne på ventelisten lige har et hus eller noget lignende, de skal have solgt først og at de derfor siger fra, når de bliver spurgt. Hvor stort, problemet med at sælge er i praksis, er svært at udtale sig om, da der indtil nu tilsyneladende ikke har været problemer med henvendelser og salgsmuligheder, når andelslejlighederne sættes til salg i f.eks. Horsens Folkeblad. Når vi nu taler om salg af lejligheder, har der været salg af 3 lejligheder siden generalforsamlingen sidste år, og allerede nu ved bestyrelsen, at der er yderligere to eller tre lejligheder til salg hen over sommeren. Det, vi bør glæde os over i den forbindelse, er, at de lejligheder, der er solgt siden generalforsamlingen sidste år, er solgt til en pris enten lig med eller meget tæt på den maksimale pris, som må forlanges for lejlighederne; og det betragter bestyrelsen som en positiv tilkendegivelse af, at boligforeningen Sundglimt stadigt betragtes som et godt sted at bo, selvom andre måske måtte mene noget andet. Profiber Vi har afsluttet vore installationer af Profiber; selvom det gik med lidt mere besvær end forventet, specielt i nummer 14; alle foreningens lejligheder har nu adgang til Profiber. Hvor mange af jer, der har valgt at bruge Profiber, ved bestyrelsen ikke og har for indeværende heller ikke noget ønske om at vide. C:\Users\SIV\AppData\Local\Temp\Framework\Bestyrelsens_beretning_ juni 2008_21D3FC8.doc Side 1 af 6

2 Kreditforeningslån Der er reelt ikke noget nyt at sige om foreningens kreditforeningslån; renten, som ligger på lige omkring 6 % for indeværende, er så høj, at vores rentemaksgaranti er aktiveret, og sådan har det været den senest års tid. Skal man tro på de økonomiske vismænd og andre, der påberåber sig forstand på økonomi, vil det nok også være sådan i nogen tid endnu, men da vi stadigt har omkring 7 år til vores nuværende lån måske skal omlægges, kan vi efter bestyrelsens opfattelse roligt se tiden lidt an endnu. Skal man endeligt anlægge et lidt positivt syn på det nuværende renteniveau, så må det være, at med den høje rente, som der i dag betales for at låne penge, så har den swap aftale, vi har som en del af rentegarantien, ikke længere ret stor tilbagekøbsværdi, hvilket så igen medfører, at foreningens formue kan beregnes noget større, hvilket igen er det samme som, at andelen stiger i regnskabsmæssig værdi. Nye lovpligtige omkostninger Siden generalforsamlingen sidste år er der kommet yderligere et par lovpligtige eftersyn, som skal afholdes for en forening af vores størrelse; meget kort fortalt drejer det sig om: Lovpligtigt eftersyn ventilatorer Lovpligtigt eftersyn fyr Heraf har vi allerede haft det nødvendige fyr eftersyn etableret i en fast aftale, men ventilatoreftersynet er en ny omkostning, som vi skal forholde os til, og hvor foreningen nu har fået etableret en serviceaftale med Bravida om det årlige eftersyn. Herudover kommer det: Lovpligtigt energisyn som vi har fået at vide skal være udført senest 1. juli 2009; foreningen har indhentet et tilbud på at få opgaven udført her i efteråret, men foreningens økonomi kan medføre en udskydelse til foråret Af andre lovmæssige tiltag på andelsboligfronten skal jeg da også lige nævne, at den nugældende ordning med boligstøtte, hvor man kan få 40 % af boligstøttebeløbet som tilskud og 60 % som lån, nu er ændret således, at nye pensionister ikke længere kan få boligstøtte som tilskud, men kun som lån. De personer, der allerede nu modtager boligstøtte bliver ikke berørt af de ændrede regler, som således kun gælder for dem, der søger boligstøttet efter den 1. juni Voldgiftsagerne / Jydsk Byggeteknik Esbjerg Bestyrelsen havde næsten lovet, at de verserende voldgiftsager mellem Jydsk Byggeteknik Esbjerg og nogle af de anvendte håndværkere ville være færdige til denne generalforsamling. Desværre kan vi kun leve op til det for den ene af de 2 voldgiftsager. Sagen mellem Håndværkeren og Jydsk Byggeteknik Esbjerg er afsluttet med vel nok Jydsk Byggeteknik Esbjerg som taberen; det er i hvert fald dem, der må betale omkostningerne. Sagen mellem Jydsk Byggeteknik Esbjerg og MT Højgaard er stadig ikke afklaret; med henvisning til foreningens advokat forventes denne afklaring i i voldgiftsagen nu først i 2009, da vi har fået at vide fra Jydsk Byggeteknik Esbjerg s advokat, at sagen er ved at blive berammet til i voldgiftretten Retssagen mod Jydsk Byggeteknik Esbjerg 5 års eftersynet blev som bekendt afviklet efteråret 2006, men en del af de påpegede fejl og mangler er først blevet udbedret i sidste halvdel af 2007, og efter det er gået op for Jydsk Byggeteknik Esbjerg, at de ikke kan smyge sig udenom ved at påberåbe sig forældelse af krav, er færdiggørelse af de stadigt udestående punkter tilsyneladende helt blevet indstillet. Dette gør ikke bestyrelsen urolig, idet vi mener at have en ret god sag i kraft af den stævning, vi har udtaget mod Jydsk Byggeteknik Esbjerg. En retssag, der dog trækker noget ud, fordi advokaterne er enige om at afvendte resultatet af den verserende voldgiftssag mellem Jydsk Byggeteknik Esbjerg og MT Højgaard. Denne sag er, som det også er nævnet tidligere, nu snart 6 år gammel og bestyrelsen havde, som nævnt tidligere håbet, at den ville finde sin afslutning i løbet af den nærmeste fremtid. Men som meddelt i seneste nummer af Sundglimt Nyt skal vi nok hen i midten af 2009, inden voldgiftsagen er afsluttet og så C:\Users\SIV\AppData\Local\Temp\Framework\Bestyrelsens_beretning_ juni 2008_21D3FC8.doc Side 2 af 6

3 kommer retssagen bagefter; så vi må nok se i øjnene, at der går et par år endnu, inden vi er færdige. Retssagen hvor Mona Toft har stævnet foreningen Der har været domsafsigelse i retssagen, hvor Mona Toft havde stævnet foreningen på grund af beslutningen på generalforsamlingen sidste år om, at alle skulle betale ens andel af fællesudgifterne; et søgsmål som senere blev udvidet med, at Mona Toft ikke skulle betale vedligeholdelsesbidrag. Der er som nævnet i sagen rejst to søgsmål, og dommen i retssagen forekommer umiddelbart ret salomonisk: 1. ens fællesudgifter for alle; dette søgsmål fik Mona Toft ikke medhold i, og beslutningen fra generalforsamlingen sidste år er gyldig og fastholdes derfor. 2. Mona Toft skal ikke betale vedligeholdelsesbidrag, og rettens kendelse medfører umiddelbart, at foreningen skal tilbagebetale det opkrævede vedligeholdelsesbidrag til Mona Toft. Og hvorfor så det, ikke på grund af dygtigt advokatarbejde fra Mona Tofts advokat, eller fordi foreningens nuværende bestyrelse har kvajet sig ved indførelse af det meget omtalte vedligeholdelsesbidrag, men fordi dommeren finder, at den vedtægtsændring, der blev gennemført i 2004, ikke kunne indføre den nuværende 8.5 uden enstemmighed og, at paragraffen derfor ikke er gældende. Som konsekvens af dette kan vedligeholdelsesbidraget, som hviler på 8.5 i vedtægterne, ikke være lovligt, og derfor kan bidraget ikke opkræves hos Mona Toft. Den samme Mona Toft har i bilag til sine skrivelser, som hun har valgt at benævne Sundglimt Info, fremsat en lang række lidt underligt formulerede betragtninger om foreningens forretningsgange og økonomi. Betragtninger, som efter bestyrelsens opfattelse lidt for tydeligt illustrere, at Mona Toft enten ikke vil eller måske ikke kan sætte sig ordentlig ind i fakta, inden hun udtaler sig meget bedrevidende og efter bestyrelsen opfattelse på en noget injurierende facon; her henvises specielt til bilaget til Sundglimt Info fra december Den just afsluttede retssag, kunne ikke undgås selv ved medlemskab af og en efterfølgende opringning til ABF, som hævdet af Mona Toft. Mona Toft valgte meget tidligt at alliere sig med en advokat, som nødvendigvis efter aftale med og i samarbejde med Mona Toft fik retssagens omkostninger til at svulme op til noget, som kommer til at koste foreningen mindst kr. i omkostninger, vel at mærke omkostninger, som foreningen har gjort, hvad den kunne for at holde nede. Som illustration af dette kan jeg nævne, at sagens papirmængde for ca. 85 % vedkommende er blevet blev skabt af Mona Toft og hendes advokat og i selve domsafsigelsen fylder indlægget fra Mona Tofts advokat 8 sider mod foreningens indlæg, som fylder 1 side. Og her er det påfaldende at bemærke, at dommens præmisser viser, at dommeren tilsyneladende overhovedet ikke har gjort brug af en eneste af de påstande, som Mona Tofts advokat har fremført. Indholdet, konsekvenserne og spørgsmålet om, hvad vi nu som forening gør, har bestyrelsen valgt at programsætte under punktet Eventuelt, da der er forskellige måder, foreningen kan vælge at agere på i forbindelse med den opståede problemstilling. Foreningen vælger som bekendt en helt ny bestyrelse på denne generalforsamling, og foreningens nye bestyrelse må nødvendigvis kende til generalforsamlingen generelle holdning i denne sag, inden bestyrelsen beslutter det videre forløb. Foreningen økonomi i øvrigt Der er rejst spørgsmål ved foreningens økonomi fra nogle af foreningens medlemmer; spørgsmål som måske ligefrem udtrykker en form for betænkelig. Den samme betænkelighed deler bestyrelsen, ikke for at være enig med de betænkelige medlemmer, men nok mere fordi bestyrelsen har den nødvendige indsigt i foreningens økonomi til at være betænkelige, måske lidt i modsætning til de før omtalte medlemmer. De indbetalte fællesudgifter, som udgør foreningens indtægter, skal dække det budget, som bestyrelsen vedtog og offentliggjorde i december 2007, indeholder ikke dækning for det vedligeholdelsesbidrag, som efter alt at dømme falder bort fra juli 2008, og hvis de indbetalte vedligeholdelses- C:\Users\SIV\AppData\Local\Temp\Framework\Bestyrelsens_beretning_ juni 2008_21D3FC8.doc Side 3 af 6

4 bidrag skal tilbagebetales til alle nuværende medlemmer vil der være tale om en udgift for foreningen på omkring kr., som altså også skal tages fra foreningens kasse. Budgettet for 2008 havde heller ikke forudset advokatomkostninger på kr. til den afsluttede Mona Toft sag. Bestyrelsen havde budgetteret med kr. til denne sag og yderligere kr. til sagen mod Jydsk Byggeteknik Esbjerg, og selvom de sidste kr. ikke vil blive brugt i år, mangler der stadigt omkring i forhold til det opstillede budget. Hertil kommer, at bestyrelsen for snart et år siden besluttede at betale udarbejdelsen af energisynsrapporten over fællesudgifterne, og bestyrelsen budgetterede derfor med et beløb på et sted mellem 25.- og til denne opgave; det tilbud, som foreningen just har modtaget for mindre end en uge, siden lyder på ca kr.. Så mange penge kan, efter udfaldet af vedligeholdelsesbidragssagen, ganske simpelt ikke findes i budgettet, og det kan derfor blive nødvendigt at udskyde denne opgave til først i 2009, men så skal pengene findes i 2009 budgettet, som ganske vist udarbejdes af bestyrelsen, men hvor en eventuel forhøjelse af fællesudgifterne ikke kan blive vedtaget før næste generalforsamling, medmindre den kommende bestyrelse vælger at indkalde til ekstraordinær generalforsamling for at få løst denne økonomiske problemstilling. Endnu værre bliver det og endnu mere grund er det til at være betænkelig ved foreningen økonomi, specielt nu hvor nogle medlemmers holdning og mening bevirker, at nogle af de frivillige hjælpere melder fra, og foreningen derfor i stedet må købe de nødvendige ydelser. Den siddende bestyrelse har lidt svært ved at vurdere, hvor meget foreningen skal ud at købe af det, der har været lavet på frivillig basis, men de ydelser, som vi skal købe, koster et sted mellem 4- og 500 kr. i timen, så der skal ikke købes ret mange timer for at udløse en regning på 2000 kr., da vi jo også skal betale timepris for transport til og fra Sundbakken. Jeg vil ikke blive forbavset, hvis der bliver tale om merregninger på omkring kr. om året, og det svarer til ca. 100 kr. pr. andel pr. måned i stigning i fællesudgift, hertil kommer så det, vi alle må betale som kompensation for bortfaldet af vedligeholdelsesbidraget, som svarer til ca. 50 kr. pr. måned pr. andel. Det kræver således ikke den store udvidede ledvogtereksamen at regne ud, at bortfaldet af vedligeholdelsesvederlaget på 150 kr. om måneden for de, der ikke ville yde deres bidrag til det fælles arbejde, udløser det samme beløb i ekstra fællesudgifter til alle foreningen medlemmer. Det var måske ikke lige det resultat, som Mona Toft og den selvbestaltede fredsgruppe havde forstillet, da hele retssagen om blandt andet vedligeholdelsesbidraget blev søsat, men der er selvfølgelig heller ikke noget som lykkelig uvidenhed. Hvad vil det koste, hvis alt skal købes Der har som nævnt været en del debat om, hvad det vil koste, hvis alle de frivillige, der hjælper til ved det daglige vedligeholdelsesarbejde over en meget bred kam, indstiller deres hjælp, så alt skal købes eksternt. Administration består af ansættelse af en administrator og måske også indmeldelse i ABF, som jo tidligere har været diskuteret og forkastet. En administrator koster mindst kr. om året, og det man får for den pris er noget, der ligner lidt det som foreningens kasserer og formand i fællesskab laver i dag; dvs. sikrer, at alle indbetalinger registreres og følges op, sikrer, at alle udbetalinger registreres og gennemføres samt måske sikrer, at foreningens vedtægter og husorden er ajourførte, lever op til foreningens behov og efterleves af medlemmerne i den bedst mulige udstrækning; det man ikke får, er en viceværtydelse, som udfører den løbende daglige opfølgning på stort og småt, og som sikrer, at der bliver tilkaldt håndværkere til det, som foreningen ikke selv kan klare; man får heller ikke en, man kan ringe til og fortælle, at - nu virker mine termostater ikke længere -, eller - jeg kan ikke åbne mit vindue - eller, hvad der nu kan opstå af praktiske problemer i hverdagen, de fleste af jer kan sikkert sagtens komme i tanke om noget, hvor det har været nemt at ringe til en i bestyrelsen, som så har taget sig af problemet. En forestilling C:\Users\SIV\AppData\Local\Temp\Framework\Bestyrelsens_beretning_ juni 2008_21D3FC8.doc Side 4 af 6

5 om, at en administrator gør det samme arbejde, som det reelt set er blevet løst af den siddende bestyrelse og de frivillige hjælpere, der har været, er en illusion. ABF koster 6850 kr. om året, og et medlemskab er ikke helt så lyserødt, som Mona Toft har forsøgt at beskrive det i en af sine mange rundskrivelser. Det er rigtigt, at man kan få en tilbagemelding fra et juridisk sekretariat på et præcist formuleret spørgsmål, men hvis svaret skal uddybes og måske kunne bruges i det videre arbejde, henviser ABF til deres lokale samarbejdspartner; som for øvrigt i det aktuelle tilfælde er Ladegaard, Rasmussen & Partneres, som for resten også er foreningen advokat. ABF s kursusvirksomhed, som også omtales i så begejstrede vendinger, indeholdt i 2008 blandt andet kurser i indretning af legepladser og etablering af tagboliger. Herudover er der ganske rigtigt kurser i almindelige andelsboligforeningsforhold og generelt bestyrelsesarbejde; de fleste af kurserne afholdes i København et sted på Sjælland eller i Aalborg og så koster de 650 kr. pr deltager plus de øvrige kursusomkostninger som f.eks. transport; en togbillet til København koster 600 kr. og en billet fra Horsens til Aalborg koster 410 kr. Vedligeholdelse Hvis alt skal købes er det selvfølgeligt lidt svært at komme med et helt præcis beløb, da ingen jo ved præcist, hvad der skal laves, fordi noget ikke længere fungerer efter hensigten eller måske er gået helt i stykker og skal udskiftes. Foreningen har bedt et lokalt firma, der kan levere alle de forskellige faglige ydelser, som en forening som vores har behov for om et tilbud på den totale ydelse, hvis vi skal købe de forskellige arbejder eksternt, som bestyrelsen har været i stand til at identificere. Det samlede tilbud, som bestyrelsen har modtaget, lyder på i alt kr. pr. år. Så kan man selvfølgelig godt give sig til at sammenligne med, hvad Jydsk Byggeteknik Esbjerg anslog i forbindelse med salget af andelene, men det ændrer ikke ved det faktum, hvis vi skal købe, alt det der laves i dag på havedagene og ved frivillig indsats på alle andre tidspunkter, så koster det lige under kr. For lige at undgå for stor forvirring omkring vedligeholdelsesomkostninger vil jeg lige nævne, at der også har været nævnt et beløb på ca kr. om året; det beløb fremkommer hvis foreningen vælger selv at ansætte en medarbejder (en form for vicevært) i ca. 450 timer om året. Det er svært at lave en opgørelse over, hvad det vil koste, hvis en bestemt andelshaver eller to eller flere andre andelshavere ikke længere vil bidrage, som foreningen har været vant til; nogle ydelser er lettere at erstatte end andre og nogle andelshaveres indsats er lettere at erstatte end andres. Men koordineringsarbejdet og arbejdet med at tilkalde de nødvendige håndværkere og styre deres indsats, når de endelig kommer, er ikke en indsats eller opgave, man skal undervurdere; bestyrelsen mener at have set nogle lidt uheldige koordineringseksempler ved færdiggørelsen af nogle af 5 års eftersynsopgaverne, ved indkøb af sand til omkring 800 kr. pr. ½ m 3, blot for at nævne et par eksempler. Oven i alt dette er der så også kommet, at det måske slet ikke er lovligt at modregne foreningens besparelser hos de medlemmer af foreningen, der deltager i det løbende vedligeholdelsesarbejde, men lad os lige først finde ud af, hvordan vi som forening forholder os til den nye situation efter dommen i Mona Toft sagen Hvis der således skal laves nogen konklusion på, hvad køb af alle ydelser vil indebære for foreningens medlemmer, hvis slutresultatet skulle gå hen at blive, at alle ydelser skal købes eksternt af årsager, der forekommer det nuværende bestyrelse lidt uklare, så taler vi om et samlet årligt beløb på mellem 200- og kr. svarende til mellem 4- og 500 kr. om måneden pr. andel i huslejestigning. C:\Users\SIV\AppData\Local\Temp\Framework\Bestyrelsens_beretning_ juni 2008_21D3FC8.doc Side 5 af 6

6 Det er i hvert fald udsigt til/ risiko for en huslejestigning, som den nuværende bestyrelse finder er helt ude af lystavlen, og som nogle nok også vil hævde, er et udtryk for en skrækkampagne. Ikke desto mindre kan dette skrækscenarie, nemt gå hen at blive virkelighed, hvis den selvbestaltede såkaldte fredsgruppe får magt, som den har agt. Men mon ikke vi kommer lidt nærmere ind på, hvad det er, den selvbestaltede fredsgruppe vil her i løbet af generalforsamlingen. Bestyrelsen er i hvert fald noget uklar på fredsgruppens formål og hensigt, hvis det da ikke udelukkende er at skabe ufred i foreningen?? Og det kunne vi vel godt være foruden specielt da, når resultatet er, at det også bliver meget dyrere for os alle sammen /SIV C:\Users\SIV\AppData\Local\Temp\Framework\Bestyrelsens_beretning_ juni 2008_21D3FC8.doc Side 6 af 6

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2006 aflagt ved den årlige generalforsamling den 31. maj 2007.

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2006 aflagt ved den årlige generalforsamling den 31. maj 2007. A/B Sundglimt Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2006 aflagt ved den årlige generalforsamling den 31. maj 2007. Allerede her indledningsvist bliver jeg nødt til at bede om tilgivelse for, at noget

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer.

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer. Bestyrelsens beretning begynder, som den plejer, med et velkommen til de andelshavere, der er kommet til siden sidste generalforsamling; i år drejer det sig om Emil, som pr. 1. juli (?) 2010 overtog Sandras

Læs mere

Kommentarer og uddybende forklaringer

Kommentarer og uddybende forklaringer Kommentarer og uddybende forklaringer Følgende tekst giver en uddybning og forklaring på hvorfor enkelte paragraffer er som de er, i udkastet til nye vedtægter. Der er ligeledes givet en bemærkning om

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse - - ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Nr.: 12154 Peblinge Dossering 30 2200 København N Dato: 09 MAJ 2012 (Bedes anført ved henvendelser) REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23 apr 2012

Læs mere

GENERALFORSAMLING GENERALFORSAMLING. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i HOTEL SKAGENKLIT A/S

GENERALFORSAMLING GENERALFORSAMLING. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i HOTEL SKAGENKLIT A/S Information 22. marts 2011 - Nr. 2 - Skagenklit Time Share Information 22. marts 2011 - Nr. 2 - Skagenklit Time Share Information 22. marts 2011 - Nr. 2 - Skagenklit Time Share GENERALFORSAMLING GENERALFORSAMLING

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014.

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Borups Plads, afholdt den 21. januar 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab,

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING År 1978 den 25. oktober blev i Odense by- og herredsrets 5. afd. i BS 614/78 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandværk, Nr. Lyndelse, B mod afsagt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Bent Kohls og Jacob Carstensen Nytorv 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2015

Referat fra generalforsamlingen 2015 Referat fra generalforsamlingen 2015 Dato: 25. april 2015 Tid: Kl. 13.00-17.30 Sted: Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Kl. 13.00: Uddeling af Årets solfanger Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter« Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«navn og hjemsted 1 Foreningens navn er»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«. Dens hjemsted er København. Foreningens mål 2 Foreningen,

Læs mere

SCHOU & TURLEY ADVOKATFIRMA

SCHOU & TURLEY ADVOKATFIRMA 1. Advokat POUL TURLEY 240 Ndr. Frihavnsgade H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf.nr. 3313 5747 M Ø D E R E F E R A T År 2013, den 11. april kl. 18.30 afholdtes på administrators kontor H.C.

Læs mere

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D

Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 1 62 A-D Ar 2009, tirsdag den 17. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Gammel Kongevej 162 A-D ifælleskælderen, Gammel Kongevej

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Indholdsfortegnelse Vedtægter... 2 1 Foreningens navn, formål og hjemsted:... 2 2 Medlemmer:... 2 3 Foreningens indtægter og deres anvendelse:...

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i A/B Absalonsgade 19

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i A/B Absalonsgade 19 Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i A/B Absalonsgade 19 Torsdag den 18. april 2012 kl. 19.00 afholdt andelsboligforeningen ordinær generalforsamling i Vesterbro Ungdomsgård, Absalonsgade

Læs mere

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen:

Formand Morten Olsen bød velkommen og gik straks over til dagsordenen: Referat fra ejerforeningen matr.nr. 27 C Nørre Tranders Sofievej 40-246, 9000 Aalborg - generalforsamling onsdag den 13. januar 2010 kl. 19.00, afholdt i gildesalen i kælderen. Repræsenterede var følgende

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Journal nr. 585 29. januar 2007 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Ålholmhus År 2007, tirsdag, den 23. januar,

Læs mere

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom.

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Lokalbolig Frederikssund ApS v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 1 2 Ekstraordinær Generalforsamling Dato: Mandag, den 30/01-2012 Tid: Kl. 19:00 Sted: Sognegården i Bredballe Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Vedtægtsændringer

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 1. Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer træder først i kraft, når de er besluttet af to på hinanden følgende generalforsamlinger. 2.

Læs mere

I det forløbne år har vi fået nye andelshavere, som jeg vil byde velkommen i dag:

I det forløbne år har vi fået nye andelshavere, som jeg vil byde velkommen i dag: År 2005, mandag den 19. december kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Holtehus, i Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N. Dagsorden ifølge indkaldelsen var følgende:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Allégade 15-17 Andelsboligforeningen Allégade 15-17 afholdt, ordinær generalforsamling, tirsdag den 4. april 2006 kl. 19.30. Mødet fandt sted i foreningslokalet

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune.

2.1 Selskabets formål er at varetage spildevandsforsyningsvirksomhed indenfor Ringkøbing-Skjern Kommune. Lett Advokatfirma Adv. Jacob Christiansen J.nr. 256201-DJU VEDTÆGTER For Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Grundejerforeningen. Udvalget vedrørende medlemskab for flerfamilieejendomme i grundejerforeningen.

Grundejerforeningen. Udvalget vedrørende medlemskab for flerfamilieejendomme i grundejerforeningen. Grundejerforeningen Grøndalslund Udvalget vedrørende medlemskab for flerfamilieejendomme i grundejerforeningen. 14. oktober 2004 Orientering til grundejerne De seneste generalforsamlinger har været præget

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen.

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen. Beretning 2011-04-27 Heller ikke på dette års beretning kommer vi uden om tilskudsdeklarationen. På sidste års generalforsamling kunne vi oplyse, at kommunen ønskede et møde med foreningen inden vi fremsendte

Læs mere

Generalforsamling d. 27/11-13

Generalforsamling d. 27/11-13 Generalforsamling d. 27/11-13 Punkt 1 Valg af dirigent: Christina Frost Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og forsamlingen er beslutningsdygtige. Ingen kommet med forslag eller andet de ønsker taget

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 2 i 2013. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, kan I henvende jer til jeres kontaktperson hos

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

herning motorflyveklub

herning motorflyveklub herning Referat af ordinær generalforsamling i Herning Motorflyveklub Afholdt den 23. februar 2013 kl. 10:00 Skinderhoimvej 25, 7400 Herning. 1) VALG AF DIRIGENT Dagsorden ifølge vedtægter 1, Valg af dirigent

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

Kære alle sammen. Velkommen til vores 93. ordinære generalforsamling!

Kære alle sammen. Velkommen til vores 93. ordinære generalforsamling! Beretning 2014 2015 Kære alle sammen Velkommen til vores 93. ordinære generalforsamling! Det sidste først i frisk erindring: en andelshaver har betvivlet beslutningen fra ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat af mødet d. 9. marts 2005

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat af mødet d. 9. marts 2005 Ordinær Generalforsamling 2005 Referat af mødet d. 9. marts 2005 Andelsboligforeningen Kronosvej 91 175 Andele til stede: 91, 93, 97, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 119, 121, 127, 131, 133, 137,

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 2006 kl. 19.00 hos Kristian 3. tv.

Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 2006 kl. 19.00 hos Kristian 3. tv. Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé 41A og B (Matrikel 23o) Frederiksberg 19-5-26 Til stede var: Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 24. april 26 kl. 19. hos Kristian 3. tv. St. Tv. Ej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere.

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere. Organisationsbestyrelsens beretning 2013 Indledning Organisationsbestyrelsen har haft et år med mange udfordringer. Umiddelbart efter sidste generalforsamling valgte to medlemmer at udtræde af bestyrelsen.

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Rømersgade 9 1362 København K. Tlf. 33 14 11 19 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården onsdag, den 14. maj 2008,

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1. Arbejdsbeskrivelse

Andelsboligforeningen FREMTIDEN SERIE 1. Arbejdsbeskrivelse Andelsboligforeningen Fremtiden Serie 1 Jerichausgade 24 & 26 / Lundbyesgade 13 8000 Århus C Arbejdsbeskrivelse Den samlede bestyrelse er foreningens daglige ledelse. Bestyrelsens opgaver er at effekturere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hellebæk den 24. april 2014 kl. 18.00 på Nørrebro Park Skole

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hellebæk den 24. april 2014 kl. 18.00 på Nørrebro Park Skole Til: A/B Hellebæks andelshavere samt administrator (Hupfeld & Hove att. Advokat Morten Hove). Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hellebæk den 24. april 2014 kl. 18.00 på Nørrebro Park Skole Referent:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN MESTERVEJENE. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens vedtægter skal godkendes af

Læs mere

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke gennemførte det

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

AB Glasgården generalforsamling 2010 - bestyrelsens beretning!

AB Glasgården generalforsamling 2010 - bestyrelsens beretning! BERETNING: Bestyrelsen kan se tilbage på endnu et aktivt år, men også et år hvor vi virkelig fik prøvet nogle udfordringer. Det var i øvrigt foreningens 5. leveår. Året bød på mange forskelligartede opgaver

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2009. Tilstede

Ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2009. Tilstede Ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2009 Tilstede Mette 16 A (næstformand i bestyrelsen), Simon 16 B, Arild 16 C, Line 16 D (suppleant i bestyrelsen), René og Merete 16 E, Rasmus 16 F (menigt medlem

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R.

Ved brev af 15. november 2006 har advokat og administrator for Andelsboligforeningen K, NN, indgivet klage over statsautoriseret revisor R. Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 19. november 2007 (sag nr. 72-2006-S) K mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 15. november 2006 har advokat

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

Andelsboligforeningen LangsøParken

Andelsboligforeningen LangsøParken Silkeborg den 24. april 2014. Andelsboligforeningen LangsøParken Andelshaverne Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen LangsøParken torsdag d. 24. april 2014 Kl. 17.30 i Medborgerhuset,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 Eksempel Energirenovering etageboliger PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 UDGIVET DECEMBER 2014 Nye lejligheder på loftet Nyt skifertag og 16 nye moderne to-etagers taglejligheder med egen terrasse.

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. i Andelsboligforeningen Rungstedlund, 2200 København N

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. i Andelsboligforeningen Rungstedlund, 2200 København N Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K København, den 23. januar 2015 Ejd. 1-838 REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Rungstedlund,

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 22. marts 2009 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 18. marts 2009 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent. Formand Poul Erik

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5.

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Åparken 6 torsdag den 2. april 2009 kl. 18.30 i Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C. Tilstede var repræsentanter fra følgende

Læs mere